Til obligasjonseierne i / To the bondholders of: ISIN

advertisement
Til obligasjonseierne i / To the bondholders of:
ISIN: NO0010263775
- Flytende rente Gjerpen og Solum Sparebank fondsobligasjon med
ubegrenset løpetid
Oslo, 09.03.2015
Melding om førtidig innfrielse
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for overnevnte obligasjonslån der Sparebanken Telemark har meldt at
de vil benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet før forfall (”call”):
Callkurs:
Calldato (betalingsdato):
100% av pari pluss renter
27.04.2015
Exercise of Call Option
Nordic Trustee ASA acts as trustee for the above mentioned bond where
Sparebanken Telemark is the issuer.
Nordic Trustee ASA has received notification from Sparebanken Telemark regarding the exercise of the
call option and the bond will be entirely repaid.
Call Price:
Settlement date:
Yours sincerely
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
100% of par value plus accrued interest
27.04.2015
Download
Related flashcards
Create Flashcards