6-person Dome tent Lappland

advertisement
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
6-person Dome tent
6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt
Lappland
ENG
Item. No 7515-1065
SE
NO
ENG
Tent for 6 people
• (3+3 sleeping spots)
•
•
•
•
•
Dimensions: L180xB210xH150 cm, total length: 510 cm
Water column: 3000 mm
Material: Polyester
Color: Grey/Blue
Weight: Approximately 5 kg
•
•
•
•
•
•
Easy to assemble and spacious Dome tent
Smart color coding of tent poles and pole sleeves for easy installation
2 inner tents in durable material
Increase ventilation with mosquito netted windows
Taped seams
Easy to pack, tent bag included
Content
1 pc flysheet
Inner tent “A” & “B”, inner tent “A” with pin & ring at each corner of floor.
2 pcs black fiberglass poles
3 pcs grey fiberglass poles
2 sets of steel poles
35 pcs steel pegs
12 pcs wind ropes
Storage
Make sure that your tent is completely dry before you fold it for storage. Damp and moist
tents increases the risk for mould. If you have the space and possibility, store it loosely
outside of its stuff sack.
2
Set-up instruction
1. Unfold the inner tent A, lay the 2 black
poles over it , crossing in the middle.
Insert the pin at each corner of the inner
tent into the steel ferrule at end of black
poles. See fig 1.
A
Fig 1
2. Attach all black plastic hooks to the
poles, see step 1, fig 2. Tie the inner tent
to the fiberglass poles at the top of inner
tent, see step 2, fig 2.
3. Unfold the flysheet and insert the
3 grey poles to each pole sleeve, then
fix the left 2 poles to the flysheet by
inserting the ring pins to end of the steel
ferrules. See fig 3.
4. Connect the flysheet to the inner tent
A, tie the right part of flysheet to inner
tent A, see step 1, fig 4. Insert the steel
ferrule of inner tent A to the grey pole
on right part of flysheet, see step 2, fig 4.
Place tent stakes on all necessary points
to stabilize the flysheet. See fig 4.
Fig 2
Fig 3
5. Hang inner tent B to the left part of the
flysheet. See fig.5.
6. Attach guy lines on all necessary
points, and set up the sun shade if you
like. See fig 6. Enjoy your tent!
Fig 4
Reverse the order of the instructions to
pack your tent when done using it.
B
Fig 5
Fig 6
3
SE
6-manna kupoltält
• (3+3 sovplatser)
•
•
•
•
•
Mått: L180xB210xH150 cm, total längd: 510 cm
Vattenpelare: 3000 mm
Material: Polyester
Färg: Grå/blå
Vikt: Ca 5 kg
•
•
•
•
•
•
Lättmonterat och rymligt kupoltält
Smart färgkodning av bågar och kanaler för lätt montering
2 innertält i slittåligt material
Myggnätsförsedda ventilationsfönster
Tejpade sömmar
Lätt att packa ihop, tältväska ingår
Innehåll
1 st. yttertält
Innertält ”A” och ”B”, innertält ”A” med pinne och ring vid varje hörn av golvet.
2 st. svarta glasfiberstavar
3 st. grå glasfiberstavar
2 uppsättningar metallstavar
35 st. tältpinnar av metall
12 st. stormlinor
Förvaring
Se till att ditt tält alltid är helt torrt innan du viker ihop det. Fuktiga och våta tält innebär
risk att tältet får mögelskador. Har du möjlighet och utrymme mår tältet allra bäst av att
förvaras löst utanför sin packpåse.
4
Så här reser du tältet
1. Vik ut innertält A, lägg de två svarta
glasfiberstavarna på det och se till att
de korsas mitt på innertältet. För in den
pinne som finns vid respektive hörn av
tältet i metallhylsan på änden av de svarta
stavarna. Se fig 1.
A
Fig 1
2. Snäpp fast alla svarta plastkrokar på
stavarna, se steg 1, fig 2.
Knyt fast innertältet vid glasfiber-stavarna
upptill på innertältet, se steg 2, fig 2.
3. Ta ut yttertältet och för in de 3 grå
stavarna i var sin kanal. Fixera sedan de 2
vänstra stavarna vid yttertältet genom att
föra in pinnarna i stålhylsorna. Se fig 3.
4. Sätt yttertältet mot innertält A och
knyt fast den högra delen av yttertältet
vid innertält A, se steg 1, fig 4. För in
stålhylsan på innertält A i den grå staven
på den högra delen av yttertältet, se
steg 2, fig 4. Fäst sedan tältpinnar på
alla ställen där det är nödvändigt för att
fixera tältet. Se fig 4.
Steg 1
Steg 2
Fig 2
Fig 3
Steg 1
5. Fäst innertält B i yttertältets vänstra
sida. Se fig 5.
6. Fäst stormlinor vid alla ställen där
så behövs och sätt upp solskyddet
om du vill. Se fig 6. Sedan är tältet
klart att användas.
Steg 1
Fig 4
Steg 2
Packa ihop tältet i omvänd ordning.
B
Fig 5
Fig 6
5
NO
6-person kuppeltelt
• (3+3 soveplasser)
•
•
•
•
•
Målinger: L180xB210xH150 cm, total lengde: 510 cm
Vannsøyle: 3000 mm
Materiale: Polyester
Farge: Grå/blå
Vekt: ca 5 kg
•
•
•
•
•
•
Enkel å montere og romslige kuppel telt
Smart fargekoding av buer og kanaler for enkel installasjon
2 innvendige telt i slitesterke materialer
Vindu utstyrt med ventilasjon og myggnett
Tapede sømmer
Lett å pakke sammen teltet bag inkludert
Innhold
1 stk. yttertelt
Innertelt ”A” og ”B”, innertelt ”A” med pinner og ringer i hvert gulvhjørne.
2 stk. sorte glassfiberstenger
3 stk. grå glassfiberstenger
2 sett med stålstenger
35 stk. teltplugger i stål
12 stk. barduner
Oppbevaring
Kontroller att teltet er helt tørt før du bretter det for lagring. Fuktige og våte telt kan føre
til muggskader. Har du mulighet og plass er det, det beste for teltet å lagres utenfor
teltpåsen.
6
Bruksanvisning
1. Brett ut innertelt A. Legg de to sorte
stengene på innerteltet slik at de krysser
i midten av innerteltet. Sett pinnene i
hvert hjørne av innerteltet i stålhylsen på
enden av de sorte stengene, se fig 1.
2. Klikk alle sorte plastkroker til
stengene, se trinn 1, fig 2. Knyt
innerteltet til glassfiberstangen på
toppen av innerteltet, se trinn 2, fig 2.
3. Ta ytterteltet ut og sett inn de tre grå
stengene i hver lomme. Fest deretter de
2 gjenværende stengene til ytterteltet
ved å sette inn pinner i enden av
stålhylsene, se fig 3.
4. Legg ytterteltet over innertelt A. Knyt
den høyre delen av ytterteltet til innertelt
A, se trinn 1, fig 4. Sett stålhylsen til
innertelt A i den grå stangen på høyre
side av ytterteltet, se trinn 2, fig 4. Sørg
for å ha plugger på alle nødvendige
punkter for å feste ytterteltet. Se fig 4.
A
Fig 1
Trinn 1
Fig 2
Trinn 2
Fig 3
Trinn 1
5. Heng innertelt B på den venstre siden
av ytterteltet. Se fig 5.
6. Sørg for å ha barduner på alle
nødvendige punkter, og sett opp
solskjerm hvis du ønsker det. Kos deg
deretter med teltet ditt! Se fig 6.
Pakk teltet sammen i omvendt
rekkefølge.
Trinn 1
Trinn 2
Fig 4
B
Fig 5
Fig 6
7
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
ENG
Customer Service Rusta: Tel. + 46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No 7515-1065
Download