Tusi Faitau Aso 2014 - Fagatogo CCCAS Home

advertisement
1
Upu Tomua
E fa’atalofa atu i le mamalu o le Ekalesia, i susuga i Faifeau Toeaina, susuga i Faifeau ma Faletua i
afioaga ma alalafaga, susū susuga i A’oa’o, afioga i Tiakono ma Faletua a e maise aiga lotu i ulugalii ma
fanau i le alofa ma le agalelei o le Atua i lenei taeao fou.
O le Kerisimasi, o le taeao fou lea auā ua soifua mai le Alo o le Atua i le lalolagi, o le olioli tele e faailoa e
nuu uma auā ua faataunuuina folafolaga i le afio mai o le Atua i le lalolagi e ala ia Iesu Keriso. O le mea
lea e lē itiiti ai leo o viiga ma pēsega a e faapea foi ona tatou ulu atu i tapuaiga e sulaina ai le alofa o le
Atua.
O la tatou Tusi Failotu lenei mo tapuaiga i aso ta’itasi, ua saunia e le aufaigaluega i le Ofisa o le Lamepa a
le Ekalesia. O lenei galuega ua faaliliuina ma toe fetuuna’i e le aufaigaluega nisi vaega ina ia talafeagai
ma lau faitau. Sa avea le Tusi o le ‘Light for our Path’ (Malamalama i o tatou ala) ma faasinoala e
mulimuli ai a tatou tapuaiga i taimi ua mavae, peita’i o lenei ua suia i le Tusi Fou ‘Fresh from the Word’
(O le Upu Fou a le Alii/ poo le Faafouina o le Upu Fou) e avea ma ta’iala mo a tatou tapuaiga i lenei
vaitau.
O lenei galuega o loo mulimuli lava i le kalena a le au Kerisiano e tusa i le soifua mai o le Alii o Iesu ma
lana galuega faaola, i lona maliu ma lona toe tu, faapea le tuuina atu o le pule i le aufaigaluega e tala’i
atu le tala i nuu uma ma faatalaleleiina le lalolagi. O lona aveina a’e i le lagi, o le auina ifo o le Agaga i
le aso Penetekoso, le galuega faaola a le Alii e pei ona molimau i ai e na va’ai ia te Ia, atoa ai ma le
folafolaga na te toe afio mai ma avatu i latou, o e faatuatua ia te ia.
Tatou te talitonu ma mafaufau i ai, o se savaliga e fa’aauau pea ma e lē uma le Afioga a le Alii ma lona
fa’aali mai, o le savaliga e tau tevateva ai nisi ona o puapuaga ma ua le lavātia ona fa’aauau. Peita’i, o le
Upu Fou a le Alii e lē mate, o le si’ufofoga o le Alii o loo avea ma sulu i o tatou vae ma malamalama e
fa’amalamalamaina ai o tatou ala. O ia o le Alii na te foa’i mai o tatou manatu uma, o ia o le Upu Fou
mai le amataga e oo lava i le gataaga, e faapea ai ona tatou alafa’i mai, ma viia lona Suafa ma faafetai
atu ia te Ia ona o lona alofa e lē mavae.
E faamālūlū atu i le aufaigaluega pe a lē tonu lau silasila e tusa ma le faasologa o nisi o faitauga e lē
tutusa ma la tatou Kalena peita’i, matou te talitonu i le fesoasoani mai o le Agaga Paia na te
faamatalaloto ma fa’aali manino mai uiga o mea uma i ona lava ituaso.
Ia manuia tele lau tapuaiga i lenei Aso Fou.
Livigisitone Nuusila Samuelu, F.S.
2
“O LEO”
(Saunia e Nathan Eddy)
O le alii o Nathan Eddy, o ia lea o le faatonu ua tula’i mai i tusitusiga mo le tusi faitauaso mo tapuaiga e
faaaogaina e le au kerisiano mo le lalolagi ma ona tagata tapua’i. Ua suia ai le Ulutala masani sa tatou
faaaogaina o le ‘Light for our Path’ (Malamalama i o tatou ala) i le tusi ua faaigoaina o le ‘Fresh from the
Word’ (O le Upu Fou mai le Alii). O ia o le faifeau mai North Lowestoft United Reformed Church, Suffolk;
United Kingdom.
Aso Lulu, Ianuari 01 2014 – “O le Upu a le Alii e fou pea.”
Salamo 119:129-136 (f.133) “Ia e faamautuina lo’u savali i lau afioga; ‘aua foi ne’i manumalo mai se
amio leaga e tasi ia te au.”
E faafeiloa’i atu i le au faitau Tusi Paia, malo le soifua manuia i le alofa o le Atua. O lenei ua tatou maua
le Tusi Paia ma le “Upu fou a le Alii.” O le Salamo e 119, o le faitauga lea e manatu e amata ai le tatou
savaliga i lenei taeao fou, auā o loo faailoa mai e lenei Salamo le olaga tāua e tatau ona ola ai tagata
faitau Tusi Paia ma soifua ai. O le Salamo lenei e aupito sili lona umi o faitauga uma e amata i mataitusi i
vaega taitasi ma ua vaevaeina i fuaiupu e valu.
O le faitauina o le Tusi Paia e ao ina mulimulita’i i ai. E ao ina faamalosi e faitau i ai, o le tusi ua leva ma e
foliga foi e fefefe i ai. E tele foi a tatou feau ma lē faitauina ai le Tusi Paia, peitai o le Salamo lenei, e le
se Salamo e mata’utia pe ono avea ma taufaafefe i se isi, a o le Salamo o loo aumaia le agaga faamalosi
‘au ia i tatou. E foliga lenei Salamo i ni tagata se toalua o loo sisiva, o ni paaga i tausaga uma ma
valaau atu i le Alii; “ia e faamautuina lo’u savali i lau afioga, aua foi nei manumalo mai se amio leaga e
tasi ia te a’u.” O lenei tusitala e ‘au o ia ma le Atua, e leai se mea e faapopoleina ai, aua e tumau lona
talitonuga ma le faatuatuaga i le la mafutaga le motusia ma lona Atua i aso uma.
I lau faitauga o le Tusi Paia i lenei tausaga, ia faamalosia lou talitonu i le Alii ma ia faatupu tele lou
naunau i le Alii a o ia taitaia la tatou faigamalaga i lenei tausaga.
Tatalo: Le Alii e o le siva, seia e taitai o’u ala i ala o le filemū ma ia e fesoasoani mai ina ia ou tumau i la’u
savaliga pe a ou le lavātia, Amene.
Aso Tofi, Ianuari 02 2014 – “Ta’u atu ma le fa’amaoni, ma le loto atoa.”
I Ioane 1; 1-4 (f.3, 4) “o le mea lea na matou vaai i ai ma faalogologo i ai, matou te ta’u atu ia te outou,
ina ia outou mafuta faatasi ma i matou ; o lo matou mafuta faatasi foi o i le Tamā lea atoa ma lona Alo
o Iesu Keriso. Matou te tusi atu foi nei mea ia te outou ina ia atoatoa ai lō outou olioli.”
O loo faaaogaina e I Ioane le ata o le faaipoipoga: ‘O le Atua o le alofa lava o ia’ (4; 8). E pei lava o le
faaipoipoga poo le tuufaatasia, o loo aumaia ai upu taua e amataina ai lenei faitauga o le asō, e uiga i le
mafuta faatasi.
O le mafuta faatasi e atoatoa ai le olioli i faalapotopotoga uma, e leai sona uiga pe a le mafuta faatasi i
tatou i totonu o mea o loo tatou soifua ai. O le Kerisiano na te faailoa atu lona olaga mafuta - e pei o se
3
paaga e ta’u atu ma le atoatoa ana folafolaga e pei ona faia i le tautinoga i sauniga o faaipoipoga. E
faapea le mafutaga faamaoni a le au Kerisiano, e galulue faatasi, e i ai fo’i le tigā ma le puapuagā.
E i ai le faamaumauga i lenei tusi na feeseeseai ai lenei potopotoga (1 Ioane 2: 19) “ a ua o ese i latou
ina ia faaalia ai e le ni o tatou i latou uma”. O nei upu o loo atagia ai nisi na le fiafia i le aoaoga a Iesu –
ua latou manatu, o Iesu ua faailoa mai e ia na o le puapuaga, poo le Alii foi ua faailoa mai i le agaga, e
leai sona tino e mautinoa ai le soifua mai o le Alii. Peitai, ua faailoa mai e le tusitala le faamaoni o Iesu,
o Ia o le Upu o le Ola, e moni ma faamaoni sa soifua mai o ia i le tino, sa puapuaga ma fetagofi i ai
tagata.
E faapea lava Ekalesia e pei o le Ekalesia a Ioane, e feeseeseai ma vaeluaina i le olaga faatuatua, peitai o
le fusia o i latou i le mafuta faatasi i le alofa o le Atua, e tatau ai ona faamaoni e oo lava i le puapuaga
ma le oti. O lenei alofa ua valaauina ai mea uma na faia e le Atua ina ia mafuta faatasi ma ia i le
faamaoni ma le olaga
atoatoa e le liliu. Ua valaauina foi i tatou e atiinae ma mafuta faatasi ma le Alii e le gata i le na o le faitau
i ai, ae faapea foi i faatinoga ma ola ai.
Tatalo: Fa’afetai le Alii i lou faasoa mai o au meaalofa i mea uma o loo matou faapotopoto ai. Au mai le
loto faamaoni ma le filifiligā, matou te faasoa atu ai e pei ona e faia i lau fanau, ma ia tumau lou olioli e
le mavae ma i matou a o matou mafuta faatasi, Amene.
Aso Faraile, Ianuari 03 2014 – “O loto ua fa’amumūina.”
Luka 24: 25-32 (f.32) “E le’i mū ea o tā loto i totonu ia i ta’ua, ina ua fetalai o ia ia te i ta’ua i le ala, ina
ua fa’amatala foi e ia o Tusi ia te i ta’ua?”
O le a tatou faitauina le tele o tusi mai le Tusi Paia i lenei vaega o le tausaga i le Feagaiga Tuai, poo le
Tusi Paia Eperu – e pei o le Tusi a Iosua, O le Failauga, O Amosa, faapea le Sapakuka. E faapea foi le
faitauga e pei ona faailoa mai e Iesu i lenei aso, le vaaiga o le loto atuatuvale o le ausoo i luga o le ala. Ua
fesoasoani mai le Feagaiga Tuai tatou te malamalama ai ia Iesu ma faalauteleina lo tatou iloa i le Alii, i
ana aoaoga faapea ana vavega i ona tagata. Na manatu i laua ua maea le galuega a Iesu i le lalolagi ina
ua maliu o Ia, peitai na la iloa le faaaliga a le Alii, ina ua faapupulaina o la mata.
I le 20 tausaga ua tuanai atu na mu ai se afi i totonu o lo matou falesa, na mu le okeni faapea le asu na
faatumulia ai totonu o le malumalu, o se vaaiga le manuia, faanoanoa, o foliga o le faatafunaina, peitai
ane, i le aulia mai o lenei aso fou, ua tula’i mai se isi vaaiga i le toe fausia ma faafouina o le Malumalu, e
i latou na agalelei ma tuuina mai la latou fesoasoani. O se ata fou ua vaaia, o se Malumalu fou ma le
matagofie. ua faafouina. Ou te talitonu e le tupu lenei suiga ma le matagofie pe ana leai se afi e tupu
mai. Tatou te vaavaai atu i mea e tutupu i le lumanai, ma fesiligia ai i tatou poo le a sou manatu i taimi
ua tuanai ma le fesili mai a le Alii i le faitauina o lau Tusi Paia i lenei amataga fou. Ou te talitonu o loo
faailoa mai le Alii ma taitoatasi ona iloa le mumū mai o lenei malosi fou i o tatou loto.
Pe a maua sou avanoa e faitau ai lau Tusi Paia i ni tagata Iutaia poo Mosalemi, aua e te ita pe a outou
talanoa ma nei ituaiga, ae e te ofo ma luiina oe i la latou foi molimau.
Tatalo: Le Alii e, ia e aveesea lo matou lē mautinoa o Oe, ia faamumūina lau afioga paia e pei ona matou
faitau iai, ma ia faamumūina ai o matou loto, Amene.
4
Aso Toona’i, Ianuari 04 2014 – “Fa’ailoga o le Alofa.”
Ioane 20:30–31 (f.30-31) “A ua tusia ia mea, ina ia talitonu ai outou, o Iesu o le Keriso lava ia, o le Alo o
le Atua, ina ia maua ai foi le ola i lona suafa e outou o e talitonu,”
O le tasi o mea taua i le mulimuli ia Iesu, o le lē iloa o Iesu i lona tino e pei ona molimau i ai le Talalelei. E
talitonu le au Kerisiano e faapea ona toe soifua mai le Alii –peitai o loo soifua nei le Ekalesia i taimi o le
toe afio mai. O le soifuaga o le Ekalesia ua suia uiga faaletapuaiga, o auala tatou te feagai ai ma tupulaga
ma aiga, faapea auala e faatino ai la tatou molimau. O loo tatou atina’e le Ekalesia ma le talitonu e le i oo
mai le taimi o le gataaga. Ua aoao mai Ioane ma le mautinoa o loo soifua le Alii e ui ina le vaaia o Ia. Ua
ia tusia nei faailoga o Iesu, ina ia tatou maua le ola atili ai lava, e ui ina le o iloa o ia. A o tatou faalogo i
Leo i lenei vaiaso, o Leo o le olaga tāua o le tagata e tatau ona ola ai ma talitonu atoatoa i le Alii, o Leo
ina ia faailoa atu lau molimau, o Leo e faailoa ai lou faamoemoe ia Iesu Keriso, o Ia o loo soifua pea - e
faapea le taitaiga a le Alii i taimi uma o lo tatou ola.
E le’i mavae atu na maliu ai se tasi o tagata o lo matou aulotu. Sa avea o ia ma faiaoga o le aoga Aso Sa,
ma lauga i nisi o aulotu ma na faatupu tele ai le agaga fiafia o tagata lolotu. Na ia faaputuputuina ana
lauga ma sa faitauina ia lauga i le sauniga o lona maliu. E ui lava ina faanoanoa ma misia o ia peitai, i ana
lauga na faitauina na faamafanafanaina ai i matou i lona maliu i lona talitonu ma le faatuatua, e le o le
oti o le gataaga lea o mea uma. E talitonu, o loo mafuta pea o ia faatasi ma i tatou i lenei ola ma Iesu.
E ui ina o loo tatou soifua i taimi e lei afio mai le Alii, tatou te faitau ma faalogo, ma mafaufau e faatasi
ma taitaiina i tatou e le Alii ma lona agaga. O le mea lea tatou te le fefefe ma atuatuvale ai. Faaavanoa
sou taimi e faamauina ai i se pepa ni faamoemoe mo lena Ola, i lou ola i lenei tausaga ae faapea foi le
soifuaga i lenei sosaiete .
Tatalo: Taitai i matou i le ola, Le Alii o le Ola, ma faailoga i lea taimi ma lea taimi, Amene.
Faitauga mai ia Mataio 1 – 4
‘O le fanau mai o Iesu le Mesia’
(Saunia e Jennifer Smith)
Aso Sa, Ianuari 05 2014 – “O le tagata na fanau mai.”
Mataio 1:18–25 (f.18) “Sa faapea ona fanau mai o Iesu Keriso. Sa fāufautane lona tinā o Maria ia
Iosefa, ua iloa ua to o ia i le Agaga Paia, ao lei faatasi i laua.”
E le’i i ai ni leoleo faapea ni fomai i taimi na fanau ai Iesu. Na manatu Iosefa e puipui ia Maria ma le
fanau mai o Iesu atoa foi ma lona talitonu i le soifua mai o Iesu e ala i le Agaga Paia. O le upu moni, e
tatau ona faia le amiotonu e pei o le molimau a le Teuterenome pe a i ai se tamaitai e fanau mai i se ala
e le tatau ai, peitai, o Iosefa na aoaoina o ia i le afioga a le Atua e pei ona ia talitonu na fanau mai le
tama i le Agaga Paia. Na fanau mai o se tama malosi, na leoleoina e aao faaola o lona tina ma lona tama,
ae maise lona Tama i le Lagi. Na soifua mai Iesu ia Maria i le lalolagi e pei lava o ala e soifua ai fanau e pei
ona ala mai ai. O le molimau a Isaia (7:14), e uiga i le fanau mai o le Mesia i le taupou e lei tusia lea i
5
taimi na soifua ai le Alii. Peitai ua faailoa mai e Mataio ina ia silafia e tagata e faitau i ai i le tulaga ese o le
pepe o lē ua fanau mai. E ao ai ina faitau ma mautinoa o Iesu o le Mesia e pei ona valoia.
Tatalo: Tatalo ma le iloa e i latou uma e ua ma’itaga mo le fanau mai o le tagata. Tatalo mo tamaiti ua
fananau faapea o latou matua, ina ia maua le moe filemu faapea le puipuia o i latou mai fili ma faigata e
ala ia Keriso Iesu, Amene.
Aso Gafua, Ianuari 06 2014 (Epifania) – “O le tupu ua lē mautonu ma atuatuvale.”
Mataio 2:1-8 (f.3) “Ua faalogo i ai Herota le tupu, ona atuatuvale ai lea o ia atoa foi ma Ierusalema
uma.”
O mea sa popole ai le loto o Herota ona sa manatu, o tagata Roma o le a potopoto ma mulimuli ia Iesu
ma faatoilalo ai lana pulega faalemalo. Na popole ona o le tama ua fanau mai o le a avea ma Tupu, o le
alo o Tavita o le ua soifua mai na te faatoilaloina le malo e pei ona faailoa mai e A’oa’o ma Tusiupu, e
tusa ona tusia i le Tusi a Mika (5: 2). Na atili popole ona ua faailoa mai lenei savali e le au Makoi, peitai,
ua faamauina e Mataio le teena e Iesu o le mana’o o tagata na latou faailoa o ia lava o le Tupu. Poo le a
lava le manatu o e na mulimuli ia te ia na oo lava o ia i puapuaga o le satauro ma maliu e aunoa ma se
tete’e atu i le pule a Roma.
O le vaaiga lea i le popole o Herota i uiga o Iesu ma lona soifua mai. O le vaaiga masani lea i e ta’ita’i pe
a oo ina popole. Peitai, o le fanau mai o Iesu i le lalolagi ua ia faailoa mai, o lana pule e le faalagolago i
autau poo le manatu o nisi o le motu o tagata, tainane foi le manatu lea na mafua ai ona popole Herota,
ma na lē iloa ai le mea fou ua faailoa mai?
Tatalo: Le Alii e, matou te tatalo ma manatua le Epifania i lenei aso, mo i latou o e faimalaga, o e o loo
saili ae latou te lei maua le Alii. Matou te tatalo mo atunuu uma o loo faailoa atu le tala ia Iesu, ina ia
saga tupu tele ma ia fou pea le tala i lona alofa, Amene!
Aso Lua, Ianuari 07 2014 – “O le olioli tele fa’atasi ai ma pale ua ifo atu ia te ia.”
Mataio 2:9-12 (f.10, 11) “Ua latou iloa le fetu, ona matua tele ai lea o lo latou fiafia. Ua latou ulufale
atu i le fale, ua latou iloa ai le tama itiiti ma Maria lona tinā, ona latou faapauu ai lea, ma ifo atu ia te
ia; ua talai foi a latou oloa, ona latou avatu ai lea ia te ia o mea alofa, o le auro, o le pulu lipano ma le
pulu muro.”
Ou te manatu o nisi nei o upu e faatatau i le tala a le Ekalesia i le Alii ua fanau mai, i tamaiti ua faia o
latou ofu talaloa ma seevae iila, o latou ofu ma o latou pale, ma sāvali mai ma a latou pusa ua teuteuina
ma afifī ma matagofie i le vaai. Ua pepese foi le aulotu ma faailoa le Tupu e pei ona tu ma aga a Sasae. O
luga o le nofoaga o loo faatino ai le tala, o loo fetūleia’i ai nisi o le au leoleo mamoe, faapea foi isi o loo
faatinoa le ata i le au agelu o loo faailoa mai ua mageso o latou apaau, ma faailoa mai a latou aga e ula le
isi i le isi. E faapea le vaaiga i le olioli ma le fiafia i le Ekalesia i le Tupu ua soifua mai e pei ona faatino ai le
tala i le soifua mai o Iesu.O le molimau a Mataio, na tusia lana tala ma le talitonu o Iesu Keriso o ia lava o
le tala fiafia mo tagata uma o le lalolagi, o lē e tatau ona olioli ai tagata uma i lona soifua mai.
6
Tatalo: Matou te tatalo mo tagata o loo latou ta’uta’u atu le tala ia Iesu i aso uma. Ia le muta lo matou
fiafia e faalogo ma olioli i tala i le soifua mai o le Alii, Amene.
Aso Lulu, Ianuari 08 2014 – “O le o’o mai o le Ekalesia so’o faatasi i le vai o Woebegon.”
Mataio 2:13-18 (f.16) “Ua iloa e Herota ua olegia o ia e Makoi, ona tele ai lea o lona ita, ua aauina atu e
ia nisi e fasioti i tama tane uma i Peteleema e oo i ona tuaoi uma, e afua i e ua lua o latou tausaga atoa
ma e ua pito ane i ai, e faatatau i ona po na matuā sueina atu ai i makoi.”
O le vaega lenei o le pese i le fanau mai o Iesu, e tele ina le faitauina e le Ekalesia lenei faitauga i le
Mataio ma lona mataupu e 2, peitai o le alii Amerika o Garrison Keillor na ia faailoa le tala e uiga i le
tamaitai Taupousa na ta’uta’ua i lana auaunaga mo tagata uma i le aai o Woebegon i Minnesota, ina ia
faamaonia ai le moni o lenei tala e pei o le mea na tupu i lenei aai. O le sauaina lea o tagata o loo
faatuiese i faigamalo, o loo iloa ai lea uiga faataitai. O le auala e aveesea ai tagata faatupu faalavelave,
o le fasiotia lea o tamaiti ma tuuesea ai i latou.
E faapea foi le vaaiga ia Herota, o loo faamauina e Mataio le faatonuga a Herota e fasiotia tamaiti uma, o
fanau a tagata Eperu, ona ua le fiafia i le lē foi mai o le savali a le au makoi. E ui lava ua le gagana le tusi i
lenei mea na tupu, peitai e lagona le faamaoni o nisi na tuuaiina le Malaga a le au makoi na mafua ai ona
fasiotia nei tagata ina ua le foi i latou ia Herota. Peitai ane e leai se mea latou te mafaia, na sosola ese le
Au Makoi auā o Iesu ma lona soifuaga atoa, o Ia o le Alii e aumaia le fefe ma le atuatuvale i malo ma
taitai uma.
Tatalo: Tatou tatalo mo le galuega i le tuufaatasia o Atunuu ua puapuagatia ma sauaina, faapea tagata
ua tuliesea ona o fevaevaeaiga. Tatalo mo i latou uma o loo faaosoosoina e faia sauaga i tagata i le suafa
o Iesu, Amene.
Aso Tofi, Ianuari 09 2014 – “O Iosefa o le tagata fai miti.”
Mataio 2:19-23 (f.) “A e peitai ua faailoa ia te ia i le miti, ona alu ai lea o ia i le nuu o Kalilaia. Ua oo foi i
le tasi aai e igoa ia Nasareta, ua nofo ai; ina ia taunuu ai le upu a le au perofeta, ‘ E igoa o ia o le
Nasareta.’
Ua faamauina e Mataio le tala i le fanau mai o Iesu, o le talamoni, o le tama na faalagolago i le mafutaga
ma lona tinā ma lona tamā. Na fesoasoani ona matua i le faataotoina o ana miti e pei o:
1. Ua faailoa e Iosefa le faamaoni o le faaali mai o le Atua ia Maria, ia avea o ia ma ana ava.
2. Na taofia e le Alii le au makoi ina ia le toe foi ia Herota.
3. Na lapataia Iosefa ina ia la sosola i Aikupito.
4. Na faailoa ia te ia e toe foi ina ua oti Herota.
5. Na toe lapataia e foi ma nonofo i Nasareta.
7
O le manatu o Mataio o le faaauauina lea o manatu faapitoa i se tulaga e faasolo lelei ai ma ia le motusia
le gasolo o le tala, po o le vaai foi i miti, o faitotoa ia o loo faailoa mai ai le upu taua e Ie oo i ai lo tatou
iloa. O miti ua faailoa mai ai mea o loo tatou mafaufauina, o mea o loo tatou moomia a ua faailoa mai ai
le Atua ma lona finagalo i ai tatou. O le tulaga ese o le tusi a Mataio, o le vaaiga lea i le faalogo faapea
le faatauaina o miti. E faaaloalo ma mafaufau i mea taua o loo i o latou manatu ma mea o moomia,
peitai e ao ina lagona ma le loto maualalo, e le o miti uma o le finagalo mulimuli lea o le Alii mo i latou.
Tatalo: Tatalo mo tamaiti o loo taooto ma le mafatia, faapea le fefe ae maise fanau ua tuulafoaina. E
manatua le alofa o Iosefa, na ia tausia ma alofa ia Iesu, ma puipuia o ia, Amene.
Aso Faraile, Ianuari 10 2014 – “O Ioane, o le si’ufofoga i le vao tu’ufua.”
Mataio 3:1-6 (f.1-2; 5-6) “O ona po ia na sau ai Ioane le papatiso, ua tala’i atu i le vao o Iutaia, ua
faapea atu, “Ina salamo ia outou, auā ua latalata mai le malo o le lagi.” Ona o atu ai lea ia te ia o
Ierusalema… ua papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua tau atu e i latou a latou agasala.”
E tele tagata na o mai ma le talitonu e sailia Ioane, ae maise o nisi na sailia o ia i le mafutaga faaleagaga.
Peitai o le fesili e tuliloaina pea, pe na saili aisea? Poo le mamalu, poo le fiafia, poo le mafutaga ma le
agaga? O lea so latou manatu i le uiga o le sailia o le tagata ua ola toatasi i le toafa? Pe o tatou sailia ea
o ia o se taitai, pe o se faiaoga faale faatuatua? E le o faamauina e Mataio le tala o le gafa e pei ona
faalautele e Luka, le tala i le gafa o Ioane ma le saunia o le galuega folafola faapea le papatisoina o Iesu;
ae o i latou uma o tusitala o le Talalelei o loo faamauina le valoaga a Isaia (40: 3), e uiga ia Ioane le
Papatiso, o le na saunia le afio mai o le Alii, ‘o lē o loo alaga i le vao,’ na ‘ai o ia i manu o le vao ma
nofo i le vao tuufua.
O lenei vaiaso o le a faitauina ai le tala a Mataio i le Alii ma lona soifua mai. O loo faamatalaina ai le
galuega a Iesu faapea lana galuega folafola. O le asō, o loo taoto ai moomooga o le motu o tagata, ma
le lē mautinoa poo le a le mea o loo manana’o ai iᾱ Ioane, faapea le taliaina o le papatisoga, atoa ma
le valaau ina ia salamo ma faailoa atu le faamagaloina o agasala.
O le galuega tautaua a Ioane na vave ona faamutaina ona o lona aoao ma ta’u atu mea sesē i le taitaiga a
le malo, na avea ai ma auala na maliu ai o le maturo na auauna i le Alii.
Tatalo: Le Alii e, matou te tatalo ina ia faatupu tele lo matou saili atu i lau Afio. Ia matou maua fesili
taua, ma lavatia la matou savaliga i le toafa ma le faatuatua. I le suafa o Iesu, Amene.
Aso Toona’i, Ianuari 11 2014 – “Manatunatu i le tala – O le fa’ataoto i le o’o mai o le fa’amasinoga.”
Mataio 3:7-12 (f.10) “O loo tuu nei le matau i tafu’e o laau; o laau uma foi e le fua mai i fua lelei, e taia
ma lafoina i le afi”
O le faataoto ia Ioane le Papatiso ma lenei tagata ta’uta’ua, ua tatou maua ai ia te ia a’oa’oga a Iesu. Na
ia faamuamua lona valaauina mai le Alii. E tautala o ia i le tagata amiotonu, e faapea foi lana vaaiga i le
tagata valea. Na tautala o ia i ala moni e lua, ma faailoa e tatau ona soifua tagata uma i le ala o le
amiotonu ona faaolaina lea o ia. E itiiti le sesē i se faiga o se amioga e le mautinoa, nai lo le faia o se
amioga e mautinoa ma sesē ma faia ma le iloa.
8
O loo manino i lana aoaoga le oo mai o le faamasinoga a le Alii, e moomia ai le faailoa atu o amioga sesē
ma faatoese i le Atua i le agaga ma le salamo faamaoni. Pe a aunoa ma le salamo, e pei i tatou o le laau
e tuua i lalo ma lafoaina i le afi. E ao ina titina le matāpo’u nai lo le faatuputeleina ma oo mai ai le oti. O
le valaau lea i tagata ina ia fua mai i amioga lelei i lona olaga i aso uma.
Tatalo: Ia faalogo o matou taliga i aoaoga faigatā, faapea le agaga e tupu ai le salamo. Ia luiina i matou e
le alofa ma puipuia i matou mai faaososoga, ma mea sesē o loo matou mulimuli ai. Amene.
Faitauga mai le Tusi a Mataio.
‘Ua afio mai Iesu i Kalilaia’
(Saunia e Catrin Harland)
Aso Sa, Ianuari 12 2014 – “O le Atua soifua mai, fa’atasi ma i tatou?”
Mataio 3:13-17 (f.13-15) “Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i Ioritana ia Ioane, ia papatisoina ai o
ia. A ua vavao e Ioane ia te ia, ua faapea mai, E ao ona e papatisoina mai o a’u, a e maliu mai ea oe ia te
a’u? Ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, Tuu mai nei pea ia; aua e faapea ona tatau ia te i tatou ona
faataunuuina o mea tonu uma, ona tuu mai lea ia te ia.”
O Birmingham, o le nuu sa ou ola ai, o le moomooga i le nuu moni peitai ua avea nei au ma tagata ua
tuliesea i Pema ona o pulega faalemalo. E malosi le agaga faaleatunuu e maliliu ai tagata mo le tautuaina
o lona atunuu, ona o le agaga faaleatunuu moni na soifua mai ai. E faapea foi Iesu, na soifua mai o ia i
Kalilaia, o le nuu e malutia ma saili atu ai ia te ia pe afai e maua se mea e mapu i ai. Peitai, o Kalilaia o se
nuu o loo faailoa mai ai le lautele o le alofa o le Atua e ala ia Iesu Keriso. Na faateia Ioane i lona manatu
ua afio mai Iesu e papatisoina o ia peitai, e le o lea le finagalo o le Alii. Ua ia faailoa mai le taua ma le
lautele o le alofa o le Atua e ala i le liutino tagata o le Atua ia te ia.
Ua faailoa mai e Mataio le tala ia Iesu o ia o le sui vaaia mo i tatou, na amata i lona soifua mai, faapea
lona feagai ma faaosoosoga, faapea ona puapuaga ma lona maliu. Na tuuina atu o ia ma le loto atoa e
maliu mo le faaolaina o i tatou ma maua ai le ola e faavavau.
Tatalo: Le Alii e, o le ua faasoa mai lou soifua, se’ia e faatuputeleina le alofa e avea ai matou ma vae ma
lima mo le galuega faaola i lenei lalolagi, Amene.
Aso Gafua, Ianuari 13 2014 – “Amata e pei ona e mulimuli ai.”
Mataio 4:1-11 (f.4, 5) “Ona tali atu ai lea o ia, ua faapea atu, Ua tusia e le na o mea ai e ola ai le tagata,
a o afioga uma e tulei mai i le fofoga o le Atua. Ona avea ai lea o ia e le tiapolo i le aai paia, ua ia
faatuina foi o ia i le tumutumu o le malumalu.”
I le avea ma faifeau o le Iunivesite, o le mea fiafia le feiloai atu i vaiaso muamua i tamaiti ua ulufale mai.
O tamaiti ua ulufale mai i le aoga fou, feiloai atu i uō, ma saunia i le galuega faigata, faapea taaloga ma
faafiafiaga. O le vaiaso e resitalaina ai, ma feiloai ai ma nisi e o mai i itu eseese o le lalolagi, faapea i latou
o le a nonofo ai i o latou potu ma fefaasoaai ia latou meaaoga. O le vaiaso e tele ai le loto vevesi ina ia
mautu le faaa’eina o le aoga atoa ai ma le fefe ma le atuatuvale ina nei le manuia le aoga.
9
E faapea foi Iesu ina ua ia tuua lona aiga, ae alu atu nofo ma ola i le nofoaga tuufua o loo i ai mea
faigata. Ua maea lona papatisoga atoa ai ma le faaaliga, ua manatunatu foi o ia i le valaau ma le
faamoemoe mo ia. E lei pine ona feagai ma faaosoosoga e pei o le vaiaso muamua i tamaiti aoga, e
moemiti i faamanuiaga e pei o meaai e maua fua, o le faaeaina e leai se tautigā, faapea le viiga ma le
taunuuga o le faamoemoe. Pe ana loto atu Iesu i lenei faaosoosoga, ma saili atu i ala o le viiga, tatou te
le maua se tala e tusa ma lana galuega. Na silafia e le Alii le auala e faigata mo ia, e faapea ona faafitia
ai o ia, peitai, na avea o ia i le vaotuufua e tapena ma saunia ai mo le galuega faigata o faatali mai. Ioe,
na faatumuina i le malosi e auauna ai, ina ia faia le mea moni ma viia ai le Atua.
Tatalo: Le Atua e, le na te talia vaivaiga ma faaosoosoga, sei e faailoa mai lou auai faatasi ma i matou, e
maua ai le faamafanafanaga i o matou vaivaiga ina ia tupu ai le malosi e auauna ai i lau afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se taimi na e fefe ai? Pe a tupu lea mea ia e valaau atu i le Atua ina ia faalototele mai lou vaivai.
Aso Lua, Ianuari 14 2014 – “O le perofeta i lona lava nu’u.”
Mataio 4:12-17 (f.15, 16) “O le nuu o Sepulona ma le nuu o Nafatali, o le ala i le vai i tala ane o Ioritana,
o Kalilaia o nuu ese, o le nuu sa nofo i le pouliuli, ua latou iloa le malamalama tele; o i latou foi sa nonofo
i le nuu ma le ata o le oti ua alu ae le malamalama ia te i latou.”
Ua faailoa mai e le tamaita’i o Catrin lona fiafia e alu malaga ma vaaia le matagofie o atunuu fou faapea
tagata, ma aoaoina ai o ia i ni vaaiga fou. O le lautele o le iloa e faapea foi ona toe foi ai i aiga ma faailoa
atu mea na tatou vaaia ma faalautele ai lo tatou aoaoina. O nisi foi o nei vaaiga tatou te sailia atu ai i se
vaaiga fou i mea tatou te lei iloa.
E faapea foi Iesu ma le feagai ma le galuega a Ioane le papatiso. Na taunuu atu i lona nuu ua masani ai
ma maua le olaga saogalemu peitai, ua ese foi lana vaai, ua ia vaaia nisi auala fou. I nuu uma ua iloa e
Iesu e leai se perofeta e aloaia i lona nuu. Peitai ua vaaia e Iesu lenei vaaiga fou i lona nuu o Kalilaia i le
a’oa’oga fou ma le tupu tele o lona iloa i le Alii ma ana fuafuaga paia. O Kalilaia o le nuu e le iloa pe le
taualoa, auā o se nuu e nonofo ai na o tagata fagogota, ae o le nuu ua taunuu ai le Folafolaga, faapea le
mana o le Atua na faaliliu ai tagata e avea ma faifaiva mo le Atua ma lana galuega.
Ua avea e le Atua i tatou i vaaiga fou, ma aumaia ia suiga fou i o tatou aiga. O le Alii o loo mafuta faatasi
ma i tatou ao tatou saili atu ia te ia poo o se a lona finagalo.
Tatalo: Tatou faafetai i le Atua mo aiga uma ma fesoasoani mai ina ia fausia o tatou aiga i mea ua tatou
ola ma atiae ai, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Faata’ita’i ma iloa le Atua i le nuu ua valaauina ai oe, faapea lona valaauina o oe e fai ma ana perofeta.
Aso Lulu, Ianuari 15 2014 – “Ia fa’amuamua le agalelei i lou aiga.”
10
Mataio 4:23-25 (f.23, 24) “Ua faataamilo Iesu i Kalilaia uma, ua ia aoao i o latou sunako, ua ia talai atu
foi le tala lelei o le malo, ma ia faamalolo mai, ma mai tiga uma o le nuu. Ua oo atu ai lona logo i Suria
uma, ona latou aumaia ai lea ia te ia o e ua mamai uma, o e ua i ai mai eseese, ma e ua puapuagatia,
ma e ua ulutinoina e temoni, ma e ua ma’i māliu, atoa ai ma e ua mamai i le supa; ona faamaloloina lea
o i latou e ia.”
O le a’oa’oga ina ia faamuamua le agalelei i lou aiga, e le se manatu ina alu ese ai ma le faatinoga o le
fesoasoai i ou aiga faapea uō ma e latalata mai. O le valaau ina ia faamuamua le fesoasoani nai le
tamaoaiga faapea le faailoga tagata.
A o faateleina tagata e le maua ni galuega, ua le siia totogi, e toatele i latou e faalagolago i tupe faapea
meaai, tatou te lagona le tuuaiina o i tatou pe a le maua se fesoasoani ona tatou ave lea o le faasea i e
ua puapuaga. Ua valaauina i tatou e faia le galuega fesoasoani.
O le valaau ina ia faamuamua le agalelei i le aiga. Pe a le faia lenei fesoasoani i aiga, o le a faapea foi ona
le faia le fesoasoani i e ua avea ma o tatou tuaoi. O le galuega lea e tatau ona faailoa atu, ma auai i
mafutaga ma tagata ua moomia le fesoasoani. O Iesu Keriso na alofa ma faaola tagata i Kalilaia. Na ia
faailoa i ana aoaoga ma lona alofa. E le o le fesoasoani e gata i le fale peitai, na ia fesoasoani i tagata
uma na moomia lana faamalologa ma lona alofa. O le fesoasoani e tatau ona muamua i lou aiga, peitai o
Iesu ma lona alofa na faia ma le lē faatuaoia.
Tatalo: Tatou tatalo i aiga uma o loo moomia le fesoasoani, faapea le puapuaga e pei ona faailoa mai i
Televise. Ia tatou manatua i latou i mea o loo ola ai faapea o latou taitai, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e faailoa le alofa o le Atua i lou aiga ma e tuaoi? E faapefea ona faia o lau foa’i?
Aso Tofi, Ianuari 16 2014 – “O le ā lou silafia o oe?”
Mataio 1:1-11 (f.1-3) “O le tusi i le gafa o Iesu Keriso, o le atalii o Tavita, o le atalii ia o Aperaamo. Na
fanaua e Aperaamo o Isaako na fanaua foi e Isaako o Iakopo, na fanaua e Iakopo Iuta ma ona uso, na
fanaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ia Tamara; na fanaua e Faresa o Esaroma; na fanaua e Esaroma o
Arama.”
E amata le tusi a Mataio i lisi o igoa o loo faailoa mai ai Iesu, ma le mea na sau ai faapea lona aiga i le
vaaiga faatupu, faapea vaaiga i mea le manuia. O le gafa o Isaraelu e alu lea i le laina o tamā ma
faamatala ai le laina e tupuga mai ai. Peitai o le mea taua i lenei aso o le taua o igoa o tamaitai e to’afa.
O ni tala e tāua ma faalogologo i ai i lona faitauina.
O Tamara na alu faalilolilo o se tamaitai talitane ina ia faalata le tamā o lona toalua ina ia maua se tama
ina ia au lona gafa.(Kenese 38: 6-30), o Raava o le fafine talitane sa nofo i Ieriko na ofoina atu lona ola
ina ia malutia tagata vaai o tagata Eperu (Iosua 2. 6 : 17-25). O Ruta na tuua lona aiga i Moapi ina ia
nonofo faatasi ma le tinā o lana tane (Ruta 1-4). O Patisepa na ia loto atu ina ia fanau le atalii o Tavita na
avea ai lona toalua ma mea na oti ai (2 Samuelu 11).
O nei tamaitai uma o tamaitai totoa, na faaaogaina i auala lē lelei, o tagata e taua o tagata ese. E
faatuatua ma faia mea uma ma le talitonu i ai latou peitai o i latou nei na faaauauina le gafa o le Mesia.
11
E faapea le tāua o fafine i le fanauina o tamaiti. E tāua tele lenei laina ona o le gafa o Iesu na soifua mai
ai, ua iloa ai augatama o Iesu i le nuu ma tupuaga na soifua mai ai. O le taua lea o nei tamaitai ua
faamauina ma iloga ai latou i mea na latou faia.
Tatalo: Le Alii e, matou te tatalo i le soifua ofoina mai, atoa ai ma le faatunuuina o au folafolaga, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea se aiga poo se aulotu latou te faailoa atu se galuega e le’i tupu muamua o se auaunaga lea ua faia
mo le Atua? O ana fea na e faailoa ai i ia tagata lenei auaunaga?
Aso Faraile, Ianuari 17 2014 – “O le Mesia na valoia, po’o le Tupu na le’i mafaufauina?”
Mataio 1:12-17 (f.16, 17) “Na fanaua e Iakopo o Iosefa le tane a Maria, na fanaua ai Iesu, o le ua igoa ia
Keriso. O lenei, o tupulaga uma e afua mai ia Aperaamo e oo ia Tavita, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e
afua foi ia Tavita e oo i le tafeaga i Papelonia, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi i le tafeaga i
Papelonia e oo i le Keriso, e sefulu ma le fa ia tupulaga.”
O mea uma ua faamaumauina e Mataio, e agai uma i le faailoaina o Iesu ma lona gafa o ia o le Alii o ia
lava o le Mesia. O ia o le Tupu o le ua soifua mai i le laina o le tupu o Tavita, o le sui vaaia o le taitai na
te taitaia Isaraelu o le na te toe faapotopotoina le nuu o le Atua ua faataapeapeina. Na afio mai o Ia e
tusa ma valoaga a le au perofeta o le na sailia ma faatalitali i ai. Peitai o lana galuega na vaaia ai e tagata
e le o lea le mea na latou mafaufauina. O ia o le a’oa’o, o le fāi’aoga, o le alii faivavega, o le na faasalaina
e avea ma pagota. Poo le a le uiga o lenei ituaiga tupu ua ia faailoa mai ?
Tatalo: Le Alii e, ua e afio mai e taitaia i matou i auala e le o le taua ao le filemu. Fesoasoani mai ina ia
matou faia lou finagalo e pei ona e taitaiina ai o malo ma tagata uma, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua iloa Iesu o ia e tupuga mai i le laina o le Tupu. E ao ia i tatou ona mulimuli i ala o le Mesia.
Aso Toona’i, Ianuari 18 2014 – “Taunu’u i le mea tatou te amata ai.”
Mataio 28:16-20 (f.16, 18-19a) “Ona o atu ai lea o le au soo e toasefulu ma le toatasi i Kaliaia, i le
mauga na poloai atu ai Iesu ia te i latou… ua fetalai atu ia te i latou, ua faapea atu, ua tuuina mai ia te
au le pule uma lava i le lagi ma le lalolagi. O lenei ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo.”
O le aiga, o le nofoaga e momoo i ai le loto, e faapea foi ona maua ai le faamafanafanaga ma le
faafouina. Lenei ua avea Kalilaia ma aiga o loo i ai le filemu i taimi vevesi – ma avatu ai e Iesu faatonuga
uma. O Kalilaia le āiga na amata mai ai le galuega a Iesu, lenei ua valaauina e Iesu e toe foi i lo latou aiga
i Kalilaia, i le nofoaga na amata mai ai. Ua maea le galuega.
Na amata le galuega a Mataio i le faailoa mai o Iesu o le Mesia, faapea le faailoa o ia o le Isaraelu moni,
ma faaiu i le lana valaau ina ia fai ma nuu uma lava ma soo. O le galuega ua taunuu. O lenei ua
faamausaliina e Mataio le aoaoga i le Mesia o ia ua mafuta faatasi ma i tatou, e le o ni galuega e faa
ofoofo ai le lalolagi, ao lona soifua ofoina atu atoa, ma lona maliu ua magalo ai i tatou.
12
E ao i le so’o ona aoaoina pea. E le o nei so’o e toasefulu ma le tasi e faatatau i lenei valaau, ao tatou
uma e ao ina ia tatou a’oa’o faatasi ma i latou. O le soifuaga o le soo e faigata ma mamao le ala, o le mea
lea e ao ina a’oa’oina ai i tatou i la tatou vaai ma iloa ai le mafuta mai o le Alii i auala uma ua ia finagalo
ai.
Tatalo: Afio mai lau afio i soo se mea, ma lu’iina i matou ina ia matou o atu e faia lou finagalo, ma
auauna atu i au fe’au. Amene.
O ē Vālea
(Saunia e Jules Gomes)
Aso Sa, Ianuari 19 2014 –“O tagata vālea ua fa’apotopoto i latou.”
Salamo 14:1-7 (f.1) “Ua fai ifo le tagata valea i lona loto, E leai se Atua. Ua leaga lava i latou; ua inosia a
latou amioga; e leai se tasi ua amio lelei.”
O le tusi na tusia e le alii o Dostoevky’s ‘The brothers Karamazoo’ (1880), o loo faailoa mai ai le alii o Ivan
na muamua ona tusia lenei tautinoga, ’A leai se Atua, ua taga mea uma’ (Without God, everything is
permitted).
E le faatataua lenei Salamo i le tagata e le talitonu i le i ai o le Atua, peitai e faatatau lea i le Atua e le
vaaia o ia. O tagata latou te talia le Alii i talitonuga, ae latou te le taliaina le Atua i le faiga o a latou
filifiliga ma fuafuaga.
I lenei faitauga o loo aoao mai ai le faisalamo i lenei talitonuga lautele o tagata. O le Salamo e le o se
talosaga, peitai o le Salamo o loo faatonu mai ai le au faatuatua ina ia vaavaai atu o mata uma i le
a’oa’o mai a le faisalamo, ia faia faaiuga lelei ma le tonu ina ia le pauu ai i tatou i le malaia. Tatou te
talitonu i le Atua ma ia faia mea uma ma le tonu e ui ina le iloa pe vaaia o ia.
Tatalo: Se’i e faamagalo mai lo matou valea. Ua ta’uta’u e o matou gutu peitai o o matou laugutu o loo
atagia ai le faitio i lau Afio. O la matou tatalo lea i le suafa o le Alii o le Poto moni mai lau Afio, Amene.
Aso Gafua, Ianuari 20 2014 – “O le Poto ma le a’oa’oina.”
Fa’ataoto 1:1-7 (f.3, 4) “Ia maua ai le aoaoina i le poto, ma le amiotonu, ma le faamasinoga, ma le amio
sao; ia avatu ai le faautauta i e faigofie; o le poto ma le mafaufau i le taulealea.”
O faataoto o loo faailoa ai o lagona ma manatu na tupu a’e ma iloa e le tagata, ma faapea ai ona
faamauina i tala tuu ma faasolosolo ai i tu ma aganuu. O le atamai ua faailoa mai e tagata a e maise le
iloa e le tagata o le a’oa’oga i lana tautala. O le avanoa lea e faaaoga ai le faataoto e faaoo atu ai se mea
malosi i le isi tagata, e faapea foi le faaaogaina o nisi o faataoto i le Tusi paia. O faataoto e le o ni aoaoga
mai lugā peita’i o aoaoga e mapuna mai i faaaliga o loo vaaia i lo tatou soifuaga. E faapea foi ona a’oa’o
13
mai le Alii e ala i nisi o lagona ua faailoa mai e nisi tagata. O upu e a’oa’o mai ai, faatonu, ma
faamafanafana, e faalototele ai le tagata e soifua ai ma faamausali ai le olaga o loo soifua ai.
O le tāua o faataoto a le Tusi paia, ua au mai ai e lenei tusitala le ofoofogia o le fefe ma le mata’u i le
Atua. O le Atua o ia o le ta’ita’i ‘au sili na te fa’aatoatoaina mea uma tatou te faia ma tautalatala i ai.
Tatalo: Faafetai i le Alii na soifua mai ma mafuta ma tatou. Fesoasoani mai ina ia le faaleaga atu i le poto
e pei ona maua i le poto faale lalolagi nei, a ia avea ma auala matou te iloa ai lou ‘aao faailoa mai i le
poto faale tagata, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia faatāua le faataoto, ma faasoa mai.
Aso Lua, Ianuari 21 2014 – “O le a’oa’oina o le laulaufaiva.”
Fa’ataoto 12:15-23 (f.16) “E vave iloa le ita o le vale; a o le tagata mafaufau, ua ufiufi e ia lona mā.”
Ua faamauina e le Faataoto le 19 o upu e faatatau i le laulaufaiva, faapea le 40 upu e faatatau i laugutu,
faapea le sili atu ma le 50 upu e faatatau i le faaaogaina sesē ma le sa’o, e uiga i le tautala. E le fou ai le
vaai i uiga faapea i le Tusi Paia. O le faatonuina o le sa’o o le tautala, o le vaega lea o le atamai o nuu
tuaoi o Isaraelu, e pei o Aikupito na aoaoina o latou tagata ina ia fa’aaogāina le tautala ma le tonu i mea
uma. E iloa le tagata poto i le faia o le faaiuga tonu, ma fa’aaogā upu tatau. O le filifilia foi o upu ma le
faaeteete, e eseese ai le iloa o le tagata poto ma le tagata valea.
I lenei Salamo ua faailoa mai ai le tagata valea na te iloa le Atua. Peitai, o le vaaiga i le tagata ua
fa’amaa’aina, e valea ma le fa’aaogāina lona mafaufau. O le faafitauli ona o le tagata e loto faamaualuga
ma ia le talia le a’oa’oga e a’oa’o atu, ae tonu lava ona manatu ia te ia.
O le vaega lea o le Salamo o loo faamanatu ma a’oa’o mai ai e uiga i le faamamafaina o le upu valea,
faapea le atamai, o le tagata mafaufau na te ufiufi lona poto, ma le tagata valea e faalauteleina lona
valea. O upu o loo faailoa ai i le lalolagi uiga o le tagata ma lona soifua o loo ola ai.
O le mea lea ua faatonu mai ai le faisalamo ina ia tautala ma le mafaufau, ia le soona tautala e pei ona
tutu’i i le pelu, o le tagata mafaufau na te ufiufi lona poto, e tautala o ia ma le faamaoni, o laugutu e
faamaoni e faatumauina lea e faavavau, o le faamaoni e fiafia i ai le Alii, o laulaufaiva o e popoto e
malōlō ai, o e pule ma le filemu e i ai le olioli.
Tatalo: Le Alii e, ua tuuina atu o matou laulaufaiva ina ia usitai ma leoleoina e lau Afio. Faatonu mai ina
ia ou tautala ma le amiotonu e ala ia Keriso Iesu, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Fai sau lisi e faamauina ai taimi na e ita ai. Faamata e te toe faafoi mai lou loto i le filemū?
Aso Lulu, Ianuari 22 2014 – “O le vale ua masani ai.”
14
Fa’ataoto 26:1-12 (f.11, 12) “E pei o le ulī ua foi i lona puaiga, e faapea foi le vale, ua toe foi atu i lona
valea. Ua e iloa ea se tagata ua poto i lona lava manatu? e fai le faamoemoe o tagata i le vale, a e le ia
te ia.”
Pe moni ea e leai se faamoemoe mo tagata vālea? E faalagolago i le upu Eperu o loo faatatauina i le
tagata valea. O le Kesil o le upu o loo faatatauina i le ‘vale ua masani ai’. O loo fa’aaogāina i le Feagaiga
Tuai lenei upu ma o loo aliali mai foi i lenei faitauga i le asō. O le Peti o loo faamatalaina ai le ‘vale e le
viia o ia’. O le Ewil o le ‘vale e le talia a’oa’oga e aoao atu’. O le Nabal o le ‘vale e tauemu i a’oa’oga e
aoao atu ma le taliaina’. E faapea foi le soifuaga o mea ola na faia ai e pei o le ulī ua foi i lona puaiga. O
le atamai ma le iloa, o loo taoto i le mataupu silisili i le silafia e le Atua ma mea na ia faia. Pe afai o mea
uma na faia e le Atua, faapea ai ma le tagata i lona faatusa, se mea ina a le lelei o le olaga ua sili atu nai
lo olaga e pei o manu.
O le faia e le Atua o mea uma i lona lelei ma le matagofie, ua faailoa mai ai e le faisalamo le tuu faafeagai
o le tagata ma le soifuaga o manu ina ia iloa ai e le tagata lona soifua faalumaina, ina ia alu ese ai, a ia foi
atu i le ala matagofie na faia ai o ia e le Alii. O le Kesil o le faailoga o le tagata faigatā e le faalogo i le Alii.
e tatau ai i le tagata ina ia atamai ma faalogo ma faia faaiuga uma ma alu ese mai le olaga valea.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia ou maua le poto ou te iloa ai le valea ma le loto faigata. Aoao mai
ina ia ou iloa o’u sese ma toe liliu atu i lau afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faafia ona e faia ma liliu atu i le faia o le agasala, pe faapea fo’i o le faia o se mea ua e iloa e le tatau
ona fai?
Aso Tofi, Ianuari 23 2014 – “Simisone po’o Solomona.”
Failauga 2:12-23 (f.16) “Auā e le manatua le tagata poto, poo le vale e faavavau; auā o mea ua i ai nei e
faaleaogaina uma lava i le aso. Aue! e oti le tagata poto e pei o le vale.”
O Homer Simpson ua vaaia o ia o se tagata valea. Peitai o ia o le tagata e alofagia e le lalolagi ona o se
tagata fai faleaitu, o le tagata na fiafia ma faalogologo i ai tagata i ana ata faitifaga ma ona ata
faavalevalea. A o Solomona o le tagata e silisili ona ta’uta’ua o lona atamai i le lalolagi. Na maliu Simpson
ma le leai o se mea peitai, o Solomona na ia maua mea uma, i le oloa, i le poto, i le malosi faapea lona
tamaoaiga. Peitai ,o upu nei ua avea ma upu o le asō, ua faaalia ai le leai o se aogā o mea uma na tautiga
i ai le tagata.
I le faitauga o le asō, o loo atagia ai le agaga e tutusa o Simpson ma Solomona, e tutusa le vale ma le
poto i le iuga e tasi o le oti lea. E galo tagata uma ma taooto mai i tuugamau. E oo lava i le tupu o
Solomona e leai sona loto a ua tuu uma lona malosi, lona tamaoaiga i le isi tagata e mulimuli mai.
O loo faailoa i le faiupu e 15, le agaga faanaunau o le tupu i upu taua ia, ‘ona o le a fo’i ua sili ai o lo’u nei
poto’. O le faatauaina o le poto, o le a tulagaese ai le atamai ma lē vaai ai le tagata i le tāua tutusa o le
atamai faapea isi mea tāua o le olaga. Peitai, o le agaga o le tusitala, o le poto e a’oa’oina ai le tagata ina
faia ana filifiliga ma le atamai ma ia paleni mea uma, faapea mea uma ua maua e i tatou i lenei ola.
15
Tatalo: Le Alii e, na e avatu le poto i ai latou na valaau atu i lau Afio. Fesoasoani mai ina ia matou saili atu
e ala i le mana o lou agaga, o le olega lea ia Keriso Iesu, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Maimoa i se ata o Simisone ma fesiligia e lou tagata le uiga o le ata ma sona uiga I le faatatauina e le
sosaiete I o tatou aso.
Aso Faraile, Ianuari 24 2014 – “O upu e lē tatau, tautoga, ma upu e lē leoa.”
Failauga 5:1-7 (f.2) “Aua le faavave o lou gutu, aua foi le faataalise o lou loto e fai atu se upu i luma o le
Atua; auā ua i le lagi le Atua, o le mea lea ia itiiti ai au upu.”
Ua faataoto mai mea tāua e 2 e le Tusitala e uiga i le soifua tapua’i o tagata e tatau ona faia, Muamua,
‘Ia e faaeteete ou vae pe a e alu i le fale o le Alii’. Lua, ‘ia e mata’u i le Atua’.I lenei ata taua o loo
faaaogaina ai upu i le tapuaiga. ‘Aua le faavave lou gutu i le tautala’, ‘ Aua ona e faatuai ona avatu i le Alii
se tautoga’ ‘Aua nei e agasala i lou gutu’. O le tapuaiga i le Atua e matagofie ma silisiliese e le moomia
ai upu e le tatau, ma tautoga ma upu e le faataunuuina.
E faapea le manatu o le Tusitala, o le tapuaiga i le Malumalu e iai lona tāua. E faitauina ai le tulafono a le
Alii e le manaomia ai upu le aogā. O le Atua o Isaraelu e le faalataina. O upu uma e faailoa atu ai le
tagata talitonu ma faamaoni. E faapea foi la tatou tapuaiga e tatau ona avatu a tatou upu i le Alii ma le
faamaoni.
Tatalo: Le Alii e, matou te manatua upu a le Faresaio e tautala soo faapea le aolafoga e leo tele ae le faia
lana taulaga. A’oa’o mai ina ia faaalia a matou upu i le faia o lou finagalo. Amene.
Aso Toona’i, Ianuari 25 2014 – “O le tagata mativa na ia fa’aolaina le ‘aai.”
Failauga 9:13-18 (f.17) “E sili ona faalogoina upu filemu a e poto, i le alaga a le faipule valea.”
I nuu malolosi o loo atagia ai le talitonuga ‘e faaolaina le tagata e malosi’. Peitai ua a’oa’o mai lenei
Failauga e le sa’o lenei talitonuga. Ua ia a’oa’o mai i le faiupu e 11, - ua le mālō i le tāua oe malolosi, ua
le iai foi i e popoto le mea e a’i, ua le iai i le e faautauta le oloa tele; ua le iai foi Ie atamai o le na alofaina
mai; auā e i ai le taimi e faiaina ai o e malolosi, ma e saoasaoa, ia faailoa e le nuu mitamita lona iuga, e le
tumau le malosi ae faiaina o ia.
O le a’oa’oga le a le failauga. O le poto e faiaina ai autau. E faapea le ata i le tagata mativa ae poto na
faiaina ai le autau a le tupu. Peitai o le vaaiga e manatua o na o le tagata na faagaloina. O lea sau vaaiga
i lenei mea matautia? Pe faafia ona tatou le manatua le galuega ai latou e vaivai? Pe moni ea le fetalaiga
a Iesu o e agamalu e faaolaina ai le aai? Pe e te talitonu e a’u le tagata e toatasi ma le Atua e avea ai o ia
na te faatoilaloina se nuu?
Tatalo: Fa’afetai le Atua ua e avea tagata vaivai e lu’iina ē malolosi. Faafetai ona o Iesu na faia le togiola
mo le lalolagi, Amene.
16
Mafaufauga Loloto:
O ai le tagata e muamua ona e feiloa’i atu i ai i le lotu? Taumafai e feiloa’i atu i tagata ‘ese i lea Aso Sa
ma lea Aso Sa ma faatalofa atu i ai.
O le tagata valea.
2 ‘Poto poo le vale poo i la’ua uma’
(Saunia e Ann Conway – Jones)
Aso Sa, Ianuari 26 2014 – “Ua alu atu Aperaamo i le mea e le’i iloa.”
Kenese 12:1-5 (f.1) “Ia tu’ua e oe o lou nuu, ma le aiga o lou tamā, a e alu atu i se nuu ou te faasino atu
ai ia te oe.”
Na tu’ua e Aperaamo, faapea Sara ma Lota ma lo latou aiga a e ō e pei ona faailoa atu e le Alii i le ‘aai
latou te le iloa, pau le mea mautinoa na o i latou ma le folafolaga a le Atua ia Aperaamo e faamanuia le
Atua ia te ia, e faapea foi ona manuia tagata uma ia te ia. O lenei vaiaso e faatauaina ai le manatu i le
vaaiga i le tagata poto ma le tagata valea. A o tatou faitau i lenei faitauga, e le faigofie ona tuu eseese le
vaaiga i le poto ma le valea. Auā o le poto e le faatatau i le atamai peitai, e faatatau lea i le faiga o le
filifili o se manatu e taua mo le olaga o le tagata. O le faia o se filifiliga i se manatu ua sa’o lea, e i ai ona
faafitauli auā e aafia ai le mea sa nonofo ai, o e pele e aafia ai, faapea faafitauli o le a tulai mai.
Ua fa’ailoa mai e le Tusi Paia i latou na feagai ma filifiliga faigata ma filifili ai e talia le valaau. O le valaau
a le Atua e le se auala faigofie i lona faataunuuina. O le mea lea ia faitau lau Tusi Paia i lenei taeao ma
vaai i itu uma e aafia ai lau vaai i mea taua e tatau ona e vaai i ai. Ia e mautinoa e le maua uma se tali o
au fesili. Pe tatou te fesili poo le a le finagalo ua faailoa mai e le Atua mo i tatou, ia manatua le tatalo i le
Alii o manuia, ina ia tatou maua ai filifiliga tonu o le a aafia ai nisi o i latou.
Tatalo: Le Alii e, ia e manatua mai la matou tatalo mo i latou o le a tuua aiga ona o le saili ai i mea e
manuia ai lo latou ola. Amene.
Aso Gafua, Ianuari 27 2014 – “Samasoni ma Talila.”
Fa’amasino 16:15-22 (f.15a, 16) “Ona fai mai lea o ia ia te ia, Pe faapefea ona e fai mai , ua e alofa mai
ia te au, a e le ia te au lou loto? Ua oo ina faatiga ia te ia i lona fai mai i aso uma, ua na faatauanauina o
ia, ona faavaivai ai lea o lona loto, a oti.”
Na faailoa e agelu le fanau mai o Samasoni, ma lona malosi peitai o ia o se tagata valea e pei ona feagai
ma lona toalua. E tele mea sa feagai ma Samasoni na iloa ai le uiga atamai taufaasese o lona toalua ina
ia tuuina lona ola ia Filisitia. O lenei foi ua tatou iloa i le faitauga i lenei taeao le fia iloa e Talila o le
malosi o Samasoni faapea lona faasee atu o Samasoni i lona alofa. O lenei ua talosaga atu faatolu ma ua
faailoa atu ai e Samasoni le mafuaaga o lona malosi ma tuuina ai o ia i Filisitia.
O le mea o loo molimauina i lenei tala, o le faatasiga faaleulugalii o loo iai le naunau tele i mea e maua
ma le faataunuuina o manao, faapea le lagona faavalevalea ma le manatu ia fetauai pea nuu ma itumalo.
17
E le faapea le finagalo o le Atua e pei ona tatou molimauina i le tala ia Samasoni, peitai o le mea taua ua
tatou molimauina o se faaaliga i le tala faafagogo e uiga i le tagata toa ta’uta’ua, ua aumai ai se fe’au
taua e uiga i le tagata na maliu ona o le taulamalama o tagata ina ia fasiotia o ia.
Tatalo: Le Alii e, matou te manatua i latou ua aafia ma faasalaina i le oti ona o faiga saua, Amene.
Aso Lua, Ianuari 28 2014 – “O Tavita ma Mekala.”
II Samuelu 6:12-23 (f.23) “O Mekala foi le afafine o Saulo, sa leai sana fanau, ua oo i le aso o lona oti.”
Na mafua i se a na le maua ai se tama a Mekala? O loo faamauina i le 1 Samuelu 18, le tala i le alofa o
Mekala ia Tavita, o le fafine ma muamua faamauina e le Tusi Paia na alofa ia Tavita. I le 1 Samuelu 19:1117 na faamauina ai le tulai o Mekala ma faasaoina Tavita i le agaleaga o lona tama. I le taimi o le tuliesea
o Tavita, na faapea ai ona fetosoaina o ia e le vaega au ma avea ma toalua o Paletielu peitai na toe avea
ia ma toalua o Tavita (I Samuelu 25:44,2 Samuelu 3:12-16) mulimuli ane. I lenei taimi ua faaeaina Tavita,
na tupu ai le lē fiafia o Mekala ia te ia.
Na mafua le feitaga’i ona e le talia e Mekala le faiga o le tapuaiga na faatino e Tavita, ma ua o se vaaiga
mataga ia Mekala, le vaaia o Tavita o le tupu ua ofu i le efota ma siva ua faaali mai ai lonamataga. O le
mea lea na ita ai Tavita ia Mekala. O Mekala o le afafine o Saulo peitai o ia o le Tupu o le faamasino o
mea lelei ma e leai se mafuaaga e faalavelave ai Mekala ia te ia. Pe o le mafuaaga ea lea e manatu ai o le
faasalaga lea na le maua ai sana tama?
Tatalo: Le Alii e, matou te manatua i a matou tatalo ulugalii ua leva ona nonofo ma nisi ua maliliu a o
faatali pea i le faamanuia mai i se fanau, Amene.
Aso Lulu, Ianuari 29 2014 – “O le valea o Iopu na ia lu’iina ai le Atua.”
Iopu 13:13-24 (f.24) “Se a ea le mea ua ‘alo ai ou fofoga, ma faia a’u ma ou fili.”
Na puapuagatia Iopu ma aveesea ana mea uma. O ana uo uma na o mai e faamafanafana ma latou
faailoa mai o ia o le tagata agasala (Mtp 8). Na finau atu i latou ia Iopu ina ia salamo ‘afai na i ou lima se
amioletonu, ia e avemamaoina; ‘aua ne’i tumau pea le agasala i ou fale’ (f.14). Peitai e tumau Iopu i lana
amiotonu. Na le talia e ia le agasala ua tuuaia ai o ia , na faaauau ai lana finauga i le Atua ina ia faia
meatonu uma i lenei ola. Na finau atu o ia ‘se a le mea ua ola mai ai e amio leaga, ua oo ina toeaina, ma
faateleina lava o latou oloa’ (f. 21:7).
E faapea foi le faitauga I le aso. Na tautala atu o ia i le Atua ina ia silasila mai ona fofoga, ma faafofoga
mai ao avatu lana tautinoga, auā o ia lava o le faamasino o mea uma.
Na tali mai Iopu i lana amiotonu i le afā, e le i faamafanafana e le Atua Iopu a ua faailoa mai e le Atua
ana vavega na faia e ia i le foafaga ma lona silisiliese ma le matagofie na faia ai mea uma. Na vaaia ai e
Iopu le mamalu ma le silisiliese o le Atua, ma ua mou ai mea uma sa fesili ai i le Atua ua vaai ona mata
ma iloa ai le silisiliese o le Atua e le liliu lava o ia.
18
Tatalo: Se’i e talia mai lo matou le iloa o au vavega mamana e le iloa e o matou mata, Amene.
Aso Tofi, Ianuari 30 2014 – “O le vaivai o le mafaufau i le uiga o Perofetaga.”
Hosea 9:5-9 (f.7) “Ua oo mai ona po e taui ai, ua oo mai ona po e totogi ai; e iloa e Isaraelu; ua valea le
perofeta, ua valea lava le vaafaatau, ona o le tele o lau amioleaga, ma le ‘ino’ino tele.”
O perofetaga a tagata Eperu e oo mai ia i tatou i tusitusi faatauloto e lagiina i fuaiupu e fetaliai (poetry).
E faaaogaina ai le loloto o le gagana e faaliliuina e tagata latou te silafia. I le Tusi lenei a Hosea o loo
vaaia ai le Perofeta e foliga ua toe foi le Esoto i Aikupito ma mea sa nonofo ai, ua vaoa ma tupu ai le
laau talatala. Peitai e faafuaseia le oo mai o le vaaiga e pei o le faitauga o le asō, I upu ia e 5, ‘o le valea,’
‘o le perofeta,’ ‘valea tele vaafaatau’, ‘o le tagata’, ‘ma le agaga’.
E tusa ai ma le faaliliuga o lenei faiupu, e pei o upu ia o loo faifai ai tagata ia Hosea. Peitai, e le taumate
o loo tautala Hosea e uiga i tagata ma perofeta pepelo o loo avatua le faamoemoe pepelo i tagata. E
faapea foi le tautala o ia i le vaivai o le mafaufau o tagata e tusa ma lana galuega. O le faiupu e 8 e sili
ona faigata lona faauigaina. Peitai o loo faailoa mai le faiva o le perofeta o le tagata vaai – e tu o ia I le
mea maualuga ma vaai o ia i mea o loo tutupu ma faailoa mai. E pei e faatatau le faitauga i le perofeta i
manu feai ua taulata mai e faaumaina o ia. O le lapataia o tagata I mea faigata o le a oo mai, e le faigofie
ona talia e tagata, e faigata foi ona maua upu tala feagai i taimi e le taliaina.
Tatalo: Ia talosia i latou o loo amusia. Amene.
Aso Faraile, Ianuari 31 2014 – “Iona ma le nu’u o Nineva.”
Iona 3:10-4:11 (f.4) “Ona fetalai mai ai lea o le Alii, Ua lelei ea lou ita?”
Pe a tatou mafaufau i le faafitauli a Iona, ma Iopu, e manino o Iopu na manatu ua aumaia e le Atua
puapuaga ia te ia ao ia o le tagata amiotonu, a o Iona ua manatu ua valaauina o ia e ave le tala i Nineva
e le tatau ona faaolaina. E faapea foi le valaau ia Ioelu ina ia faailoa i le nuu o Isaraelu ina ia liliu mai i
latou i le Alii ( Ioelu 2: 13) peitai, o le auauna o Iona ua faasea o ia i le Atua.
Na galue Iona ma folafola atu le oo mai o le toasa o le Atua pe a mavae aso e 40, na manatu o ia a le
tupu lenei folafolaga ona vaaia lea o ia o se tagata valea. Na faalogo Nineva ma liliu mai i le Atua ma le
loto atoa. Lenei ua toe fesili atu le Alii ia Iona pe tatau ea ona tupu pea lona ita? O le fesili e mafaufau ai
tagata ma le loto tiga pe a mafaufau i vaega au a Nineva le laumua o Asuria na faatoilaloina le malo o
Isaraelu i matu mulimuli ane. Faamata o le a le tali a Iona i lenei fesili?
Tatalo: Matou te tatalo le Alii ina e faamafanafana i ai latou e talitonu, e sili atu le oti nai lo le ola,
Amene.
Aso Toona’i, Fepuari 01 2014 – “O Mika ma lana vala’au ina ia faia le Tapuaiga ma le loto atoa.”
19
Mika 6:6-8 (f.8) “se a fo’i se mea e finagalo ai le Alii ia te oe, pe a le o ia mea, ia fai le amiotonu, ia
naunau i le alofa, ma ia feooa’i ma lou Atua ma le loto faamaualalo.”
O loo atagia i le Tusi a Mika ana faaupuga o loo fāifāi ai i taitai o le malo i ona taimi. O matai ua latou
faamasino i le fia fai taui, o ositaulaga foi ua latou a’oa’o i le fia fai taui. O upu a le perofeta e faailoa ai
le faapologaina o tagata matitiva e pei ona faamatalaina i le mataupu e 3:2-3. “ua outou inoino i mea
lelei, ma fiafia i mea leaga, ua outou sae ese o latou pa’u, atoa ma aano i o latou ivi …” Ae faapefea le
Tapuaiga?
E i ai le manatu o tagata e fiafia foi le Alii i le ofoina atu o taulaga i le tamaoaiga ma faapea ona silasila
mai ai le Alii, e faapea foi le ofoina atu o tagata e faamu e osi ai le taulaga i le Alii. Peitai o le vaaiga lenei
a Mika i le sesē o le faiga o le tapuaiga i le Alii, e le faalataina le Alii pe faamalie o ia i le telē o le
tamaoaiga i tautaga. Peitai ua aoao mai Mika i le faia o le taulaga ma le lotomalie, ma le alofa , faapea ia
faia ma le loto faamaualalo.
O le Atua e faamaoni o ia, o lona finagalo o le faia lea o le amiotonu i tagata uma, ia naunau i le alofa i
tagata uma, ma ia feooai tagata uma ma le Alii ma le lotomaualalo. O le taulaga malie lea e sili atu i oloa
uma, e ao ai i lē o iai le malosi faapea le tamaoaiga ona liliu i le Alii ma toefuataina lona ola nai lo le olaga
oloo ola ai. O lea foi le malosi o Mika na luiina ai taitai o matai ma ositaulaga, o le valaau foi lea mo tatou
uma ina ia finau atu ia faia le finagalo o le Atua ma tatou faalogo ia te ia.
Tatalo: Manatua i latou uma o loo avatu a latou taulaga ma le loto atoa, i le faia o le amiotonu, na
naunau i le alofa ma faia ma le lotomaualalo, Amene.
Aso Sa, Fepuari 02 2014 – “O le olaga manuia.”
Luka 12:13-21 (f.15) “Ua fetalai [Iesu] atu foi o ia ia te i latou, Ia outou, ia leoleo outou ia e outou aua le
matapeapea; auā e le ola se tasi i le tele o ana mea ua ia te ia.”
O le to’atele e vaavaai i le tagata e ola faaeteete, e peiseai ua fefe e ola. A ola popole ma faaeteete i so’o
se mea e ono tupu mai, ma taumafai foi e puipui mai na i mea e a’afia ai, e le taumate o le pogai lea e
tupu ai le so’ona popole o le loto.
Ia tatou ola ma ia malamalama i faataoto a le Alii, e aofia ai lu’itau ma avanoa lelei. O tusi faitau mo lenei
vaiaso, o lo o aofia ai ni vaega se lua e faamatala ai lo tatou valaauina e ‘auai i se olaga e tuu faafeagai
ma aganuu ma tu ua tatou masani ai; a e maise o le ituaiga olaga ua faataua i nei augatupulaga ua tatou
ola ai nei. O le ituaiga olaga e manatu nisi e valea i talitonuga o isi, a e maise lava i ituaiga o lalolagi o pei
o a’u (Lynne i N.Z.) e maualalo tele le fuainumera o tagata lolotu. O le ituaiga o olaga na te faasino ma
faailoa mai le ala tonu e tatau ona tatou mulimuli ai i aso ta’itasi, e sili lea na i lo tatou naunau e
faaputuputu le ‘oa ma le tamaoaiga o le lalolagi, e le taumate e leai se aoga mo oe ma a’u i sou lumana’i.
E ui o le faataoto o lo o tautala faatatau i le tagata mau oloa ma ana fuafuaga mamao ma le faasaoina o
lona tamaoaiga, a e e faigofie foi ona talatalanoa faatatau i le tagata ua faapito ona manatu i lona
a’oa’oina o le poto ma le atamai faale-lalolagi, faimalaga, po o le feagai ma le anoano o fesootaiga o tala
i itu e fia o le lalolagi. E mafai ona faamanatu mai i o tatou tagata, e faapea: o le tele o le tamaoaiga
faaputuputu, e le o le mea pito sili lea e fua i ai le tāua o le ola.
20
Tatalo: Le Alii e, se’i e faailoa mai le ola sili e ao ona ou ola ai i le lalolagi lenei. Ia avea le soifua o lo’u Alii
o Iesu, e fai ma ta’iala o lo’u olaga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia iloa le Atua, o le poto moni lava lea.
Aso Gafua, Fepuari 03 2014 – “Valea mo Keriso.”
Luka 18:15-30 (ff.18, 22) “Ua fesili mai foi ia te ia le tasi alii, ua faapea mai, Le aoao lelei e, se a le mea
ou te faia, ou te maua ai le ola faavavau... Ua faafofoga Iesu i ia upu, ona fetalai atu lea ia te ia, Ua toe o
le mea e tasi e te le’i maua; ia e faatau atu i au mea uma, ma ia e tufatufaina i e matitiva, ona ia te oe
lea o le faulaigaoloa i le lagi; i le e sau, ma mulimuli mai ia te a’u.”
Na ou iloa se tagata na ola i se olaga lelei ma le manuia, e toatele ana uo, a e le fiafia lava o ia i tamaiti, e
leai foi sana fanau. Ina ua maua o ia i se ma’i faigata lava, o se faanoanoaga i la’u uo, o le leai lea o se
tagata e tua i ai lona ola: sa faaalia lea i ana upu, e faapea: ‘Ou te le mana’o e faagalo mai a’u.’ O upu ia a
la’u uo, e foliga i upu o le fesili na fesiligia ai Iesu, ‘... se a le mea ou te faia, ou te maua ai le ola
faavavau?’ Ua tali atu Iesu ina ia tufatufa ana oloa, ma foa’i atu lona tamaoaiga i e matitiva. E le’i
mulimuli tonu i faasinoga ia la’u uo, peitai i taimi na totoe o lona ola, sa ia foa’i atu mo le atina’eina o ni
isi fuafuaga lelei, a e maise o lana fesoasoani mo sikolasipi tau a’oa’oga. Pe a fai o le a galo le igoa o la’u
uo ma mea lelei sa faia, o le a manatua pea lona igoa i foliga o faatinoga lelei mo le manuia o tagata
uma.
O tulaga ia e masani ai i sauniga e faamanatu ai se ua pele a ua to’esea, ‘ia ola i le loto le alofa, ia le gata
a e faaauau pea.’ A fai e mulimuli i ala o faataoto a Iesu, ona laasia atu lea o le isi laasaga. O le ta’utinoga
ia fai le faamasinoga tonu, o lo tatou naunau e tufatufa ma foa’i lo tatou tamaoaiga mo e matitiva, o le
faalotoa foi lea o tatou loto i faatinoga a e le o le ola fifilemu, ona o le alofa e faamaoni e tupu e le gata,
e o’o i tala atu o le oti, o lona uiga o le tamaoaiga i le ola faavavau.
E le o tagata uma e maua tupe faasili, e faatotoe ma faasoa atu. Atonu o lau tali e mafai sina foa’i i
vaiaso taitasi, po o aso taitasi e fesoasoani i aoaoga a le fanau, tufa atu o ta’umafa i e ua aafia i le fia ‘aai
ma fia inu, po o se tasi lava fuafuaga lelei mo le manuia o tagata uma.
Tatalo: Foa’i mai le loto toa e saili ai le tamaoaiga i lo’u malosi, e fesoasoani atu ai i nisi ua lailoa i
mafatiaga o le olaga nei. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Tago e tusitusi mea-alofa ua e maua: tupe, taimi, potomasani, uo ma au meatotino. O a mea ua tele ia te
‘oe’ Fai sau ta’utinoga po o a mea o le a e foa’i ma tufatufa atu i aso po’o masina.
Aso Lua, Fepuari 04 2014 – “O le valea mo Keriso.”
21
I Korinito 1:18-31(f.27) “a e peitai ua filifilia e le Atua mea valea a le lalolagi, ina ia faamaina e popoto,
ma mea vaivai a le lalolagi ua filifilia ia e le Atua e faamaina ai mea malolosi.”
Sa ou faalogo taluai nei lava i se talanoaga i le laau faalogologo e uiga i le tasi tagata fai pisinisi ua
milionea, ua faapaiaina ona o ana galuega lelei mo le nuu. Taluai nei, na ia foa’i atu le tupe e $80 miliona
tala e fesoasoani mo fanau matitiva ma sauaina i Niu Sila. Ua fai lea ma mafuaaga e faatupu ai ni
su’esu’ega i le mafuaaga, a e maise o ni auala e fofo ai lenei faafitauli. Ina ua fesili le tusitala i le
mafua?aga ua tupu ai ia te ia le agaga o le foa?i tele, ona tali mai lea, e le o le fia foa’i tele e taua, a e ia
iloa pe faapefea ona faalelei le mea ua le lelei. O le faatupuina o le agaga e faatino mea lelei, e mafua
mai i le soifua faa-Kerisiano na a’oa’oina ai le tagata i lona tuputupu a’e. E le gata foi i lea, o lea ituaiga o
lagona, e pogai mai i e tutupu mai i totonu o si’osi’omaga e fiafia e faatonutonu lelei mea ua le logomalie
i le vaai ma le faalogo.
O lea lava tagata loto-foa’i, sa na foa’i se’evae e faitau afe mo le liki lakapi a tamaiti laiti, semanu e le
mafai ona faatino nei taaloga ona o le leai o se tupe. O lenei foi alii, sa na le amanaia lava le leo o faitioga
ma le muimuiga---po o ai lava lenei tagata? Sa faasili ia te ia le agaga: afai ua e iloa le mea e tatau ma
lelei, e ao lava ona faia loa---e faapei o i latou ua mafatia i le fia ‘aai ma fia inu, tamaiti ua mafatia ona o
le sauaina, o se tiute e ao ona faatinoina.
O isi ua manatu, o lona loto-foa’i tele o se ata o le fia tautaua ma fia iloa e tele ana tupe. A o isi ua
faapea ane, ua na ta’uta’u atu le mativa o lenei atunuu, e faatusatusa i le tele o isi atunuu matitiva. O
nisi ua faapea ane, e sili pe ana faaaoga nei tupe e tele e fesoasoani i auala o faafiafiaga ma tafaoga i
totonu o le nuu. A e faapei ona molimau le aposetolo o Paulo, o le tete’e atu i e faasagatau mai, po o le
tete’e atu i uiga taualoa o lo’o ola ai tagata, o le faata’ita’iga lea o le ta’uvalea ua tuua’iina ai i latou ua
talia le malamalama ua faaalia i le tala ia Iesu.
Tatalo: Le Alii e, ia avea lau faamasinoga tonu e fai ma ala ou te ola ai i le faatuatua moni, a e maise o se
faataitaiga lelei e mafai ona maua i le ola o lo’o ou ola ai nei. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po’o anafea na e lē faafiti ai i faitioga ona o le faia o le amiotonu?
Aso Lulu, Fepuari 05 2014 – “Ia tumau ai!”
I Korinito 4:8-13 (f.8a) “Ua mao’ona nei outou, ua tamaoaiga nei.”
E faapei o le to’atele i la’u augatupulaga, na ou tupu a’e i se faasinoga, ‘aua ne’i ola fa’alialia pe a ou
manumalo, a ia ou to’a malie pea. I lea faasinoga, sa aoaoina a’u ia ou iloa o mea e vaivai ai, o lona uiga,
ia aua nei o’u mitamita i so’u tamaoaiga tele ua maua.
Fa’amata e tau ane i sou iloa lenei manatu? Afai sa e soifua mai i se siosiomaga faa-Kerisiano i le va i
tausaga o le 1950s ma le 1960s, atonu e te malamalama i le ituaiga o mafaufauga, ‘ia nana i lalo o le
moega? sou taofi ma ou manatu, ina ia puipuia ai le faaaogaina o sau taleni ma mea-alofa, a e maise o
sou tamaoaiga.
O le tusi faitau o lenei aso, ua faamanatu mai ai le olaga faa-Kerisiano, e tuu faafeagai. O nisi aso e
lagona ai le vaivai ma le faatauvaa, a e o isi taimi e lagona ai le poto ma le atamai, faapea le malosi
22
faafouina. Ua lagona e isi le ola faaopoopo o le malosi ma aloa’ia, a o isi o le loto vaivai ona o e tete’e
mai i le faatinoina o le amitonu. E mafai ona faalagolago malosi i le faatasi mai o le Agaga Paia, e aunoa
ma le su’esu’e ifo po’o a ni mea-alofa ma le tamaoaiga o lo’o tatou taofi ma teu mau. Ou te manatua se
tasi o vaega-su’esu’e na ou ‘auai, na faapea se tasi na faailoa sona taofi: E foliga ua mana’o tele, ma ua
saga ole atu e foa’i mai le tamaoaiga mai le Atua, o le upu moni, o lo’o tatou nonofo ma le anoano o
taleni e le o faaaogaina lava.
O le mea e ao ina silafia, i lo’u manatu, ia malamalama i ituaiga eseese o tamaoaiga----pe faale-tino,
potomasani, faatuatuaga, tamaoaiga i faauoga, po’o nisi lava mea. Ia tatou tatalo ia fesoasoani mai le
Agaga, e faailoa mai le tele o mea ua tatou tamaoaiga ai, ina ia mafai ai ona faaolaola le malo, o le Tinoo-Keriso i le lalolagi ua tatou aumau ai.
Tatalo: Talosia ia ou malamalama atili i le tele o le tamaoaiga faale agaga, ina ia ou ola ai i aso uma e oo i
le faavavau, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se lagona taua e tupu i lou loto, pe afai ua iloa le tamaoaiga ua ia te oe?
Aso Tofi, Fepuari 06 2014 – “Ua lē o lelei.”
II Korinito 11:16-29 (ff. 28-29) “Tu’u ia o isi mea, a o le mea e mafatia ai a’u i aso fai soo, o le popole lea
ona o ekalesia uma. Po o ai le ua vaivai, ou te le vaivai ai? Po o ai le ua tausuai, ou te le tiga ai?”
Tusa o le sefulu tasi o o’u tausaga na sui ai le nofoaga o lo matou aiga, na suia ai foi ma le aoga ou te alu
i ai i le ogatotonu o le tausaga aoga. Ina ua ou a’e i le aoga, sa umi lava se taimi o aamu ma tauemu ai isi
o teine matutua ia te a’u. Sa ou taumafai lava e faalekeakea i ai. Mulimuli ane ua ou iloa, o le tasi lea o
ituaiga tau faaleaga tagata. Sa i ai taimi o lo’u olaga, na fetaia’i ai ma uiga faapea e faapaia mata. O ia
ituaiga vaivaiga faale-tagata, e ono ave ese malie ai le agaga fia mafuta ma isi, e faigata ona faagalo. E
lelei ona malamalama i amioga ia faale-tagata, e sauniuni ai i le loto onosa’i ma le faapalepale.
O ia faigata na oo ia te a’u, e le taitai ona faatusaina tiga ma puapuaga na oo i le aposetolo o Paulo, e le
faatusaina foi le tele o faigata ma puapuaga o lo’o aafia ai le to’atele o le lalolagi fetauai ma feitaga’i ua
tatou molimauina i nei ona po. O ia puapuaga ma sauaga o mea sesē uma lava, auā e le o le finagalo
tonu lea o le Atua. E le finagalo le Atua e auina mai puapuaga ma sauaga e soifua ai le tagata. Ua tele ina
tatou molimauina puapuaga ma mafatiaga o le tagata, e pogai mai i mea sesē ma le amioletonu. E leai se
tagata e mana’o ia puapuagatia, sauaina, fasiotia, pe tuliesea mai lona faatuatuaga, po o se talitonuga
faale-tulafono, po ona ua faatu’iese mai taofi o isi.
Tatalo: Fesoasoani mai le Alii e, ina ia ou iloa ona faafoi atu le viiga ma le faamanu i lau Afio i aso uma,
Amene.
Aso Faraile, Fepuari 07 2014 – “Pelogia.”
23
Kalatia 3:1-5 (f.1a, 3b) “Kalatia valea e, o ai sa na ia pelogia outou? .... Na amataina outou i le Agaga, pe
faaiuina nei ea outou i le tino?”
O se tasi lenei o faafinauga mai anamua---o ai ua i ai a o ai foi ua le i ai? O le a lau mea e fai ina ia le
faitau eseina oe mai ou lava tagata?
O le ‘au uso Kerisiano i Kalatia, ua uma ona latou iloa feeseeseaiga i le va o Iutaia ma Kerisiano o Nuuese,
a e maise lava i le taualoaina o le tulafono. E faamanatu pea e Paulo. o le valea le toe foi i le manatu ia
faagalogalo le tala i le Keriso lea na faaolaina ai i latou.
O le faatuatuaga i le lotu i ona po nei, e i ai lava faafitauli ma finauga: O le papatisoina o tagata matutua
po o tamaiti? Le faapaiaina o le ‘au ositaulaga ia na o alii poo tane? Talia po o le le taliaina o faafatama
ma faafafine ia faauu i le tofi faifeau? po o le manatu o tagata agasala i latou nei? O le faauigaina o le
Tusi Paia e talia i upu ua faitau i ai, po o lona tuufaatasiga e faamaonia lea? O ni isi ia o feeseeseaiga i le
faauigaina o le Mataupu Silisili tau le Atua, ua pogai ai le vaevaeina o le talitonuga faa-Kerisiano i le
lalolagi. E faigofie ona tali atu i le faatulagaina o tulafono e puipuia ai ma faatapulaa, na i lo le mafuta
faatasi i ni felafolafoaiga ina ia faateleina le femalamalama a’i ma feavata’i.
A ou faitau i le tala ia Iesu, ma tusitusiga o le Feagaiga Fou, ona manatua ai lea o aoaoga a Iesu e
faatatau i le uiga moni ma le tausia sese o le tulafono. Ua na faamalosia tagata ia vaavaai ifo ia i latou
lava i faailoga o le ‘auai mai o le mana o le Atua, ia ma ia taumafai e faatatau i le soifua manuia o le
tagata.
O le faasaoina ma le faatumauina o uputuu ma le tulafono, e tele ina tosina mai i taimi ua feagai le
tagata ma faigata po o feeseeseaiga i totonu o nuu. O le soifua malamalama i le tala ia Iesu, po o le
faatuatuaga, e le o se tulaga e tumau pea, o isi taimi ua faalotolotolua, peitai, ua i ai lava le malosi e liua
ai le soifuaga o nisi.
Tatalo: Ia foa’i mai se malamalamaga fou e lelei, e auala mai i lou Agaga Paia. Amene.
Manatunatuga Loloto:
O ana fea na e iloa ai ua tosina oe ona o le tulafono ma uputu’u, o le a le mafuaaga?
Aso Toona’i, Fepuari 08 2014 – “Ola ma le poto.”
Efeso 5:15-30 (ff.15-16a) “O lenei, ia faaeteete outou ina ia outou savavali ma le faautauta, aua ne’i
faapei o e valelea, a ia faapei o e popoto; ia faaaogaina e outou aso o lenei olaga,"
O aso o le tau mafanafana ua i ai lenei itu o le lalolagi. E toe amata aoaoga pe a mae’a taimi o tafaoga,
ma faaauau le soifua galulue o tagata. O taimi atoa o le tau mafanafana, e tuuina atu pea fautuaga i mea
lelei e ao ona soifua manuia ai---ia faautauta i le faafoeina o taavale i auala, folauga i vaa, faase’ega ma
tafaoga i luga o mauga, faaaoga o masini i faato’aga, fa’alala ma tafafao i le laolao, po o le ‘au’au i
vaituloto, vaitafe ma le sami.
E i ai fautuaga i mea ta’umafa ma vai inu, faasoasoa lelei o tupe, fesoasoani i le faaaoga sese o fuala’au,
ita matuia, po o uiga so’ona fai o le tagata. E faaopoopo ina mea uma, ua i ai foi fautuaga mo le tausia
lelei mo le faasaoina o fanau iti---ia aoao ma faatonu pe faapefea ona uia ogatotonu o alatetele, ma
savavali i luga o auala savali, ma ia faaeteete i tagata e le masani ai. Ua i ai fautuaga ina ia ola puipuia ma
ola saogalemu, ia mafai ona taofia avanoa e faatino ai e tagata faaletaupulea amioga e afaina ai le soifua
24
saogalema. A o nisi lava tagata, mai le anoano o nei fautuaga, ua so’ona popole vale ma faaalu le malosi i
le puipuiga o mea faigata ma puapuaga e ono o’o mai. A e i ai lava nisi e manatu faatauvaa i nei fautuaga
uma, ma faapea ane: ‘e le taitai ona o’o mai ia te a’u nei mea faigata’---e fa’aauau pea le ‘avetaavale
faatautala, ‘auai i tafaoga i mauga ma le vao e aunoa ma lavalava tatau mo le saogalemu, le saunia ia
lava mea ta’umafa ma vai inu aua ala faigata o le a uia, a e maise o le le faaaogaina o la’ei e faasao ai mai
le malemo i le vai ma le sami. O nei mea uma, o le faailoa atu lea ina ia silafia ma iloa ona soifua manuia
le tagata, ia filifili tonu i faai’uga tatau, ma faaaoga lelei fautuaga ua tuuina mai.
Tatalo: Le Atua e, faatonu mai ia ou iloa ona ola i se olaga poto ma le tausaafia e lelei ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a tonu le uiga o le ola poto ma le ola faaeteete ua e iloa?
Faitauina o Mataio 5 - 7
1 ‘Amuia outou ...’
(Saunia e Malcom Carroll)
Aso Sa, Fepuari 09 2014 – “O upu fa’atatau i ē ua leai se malosi.”
Mataio 5:1-5 (ff.1-3a) “Ua silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu a’e lea o ia i le mauga; ua nofo ai i
lalo, ona o mai ai lea o ona so’o ia te ia; ua ia fetalai atu, ma aoao ia te i latou; ‘Amuia...”
E pito tāua i le lalolagi le Lauga a Iesu i luga o le mauga. O ai e fa’atatau i ai? O ai e fia faalogo i ai? Ua
to’atele ua fa’aaogaina aoaoga mai lenei lauga e faavae ai o latou olaga: O Martin Luther King ma lana
faamisiona, na fesoasoani i le faasa’olotoina o tagata uli i Amerika; ma Manhatma Gandhi, o se tasi o
faataitaiga iloga i le li’o o le ekalesia i ona po nei, O le a lana mea na fai? Pe moni ea mo tagata uma,’ Sa
le’i manatu i ai Iesu. Na faau e Iesu lana lauga i le tala e uiga i tagata na faalogo ia te ia, ma i latou e le fia
faalogo. O e na talia ua mulimuli ai, a o e sa le talia ua latou lafoa’i.
Na ulua’i tusia e Mataio le tala mo le Lotu Iutaia. Ua iloa e sa faalogologo pe a tatou faitau e faapei lava o
taimi o Mose. Na alu a’e Mose i le mauga ma toe alu ifo ma le tulafono a le Atua mo le nuu o le Atua; o
Iesu na alu a’e i luga o le mauga, ua lauga atu i le motu o tagata upu fou o le tulafono e mulimuli ai le
mafutaga fou o tagata o le Alii. E le’i mamao ane teisi, ua alu a’e Iesu i le mea maupuepue ma amo lona
satauro. O le manatu autu pito iloga o lo o lotolotoi i lenei lauga, a e maise o apoapoaiga mo lenei
vaiaso, ua faaalia ai aoaoga a Iesu e faatatau i e o lo o fia maua le fesoasoani---o e matitiva ma e ua leai
so latou malosi. Po o ai ua mana’o? Mo i latou uma ua mana’omia le fesoasoani alofa mai le Alii. Ua le
mo i latou ua le manana’o i ai.
25
Tatalo: Le Alii e, ia foa’i mai ia te i matou lou alofa ma lou agalelei. Ia matou maua le loto maulalo e talia
ai au mea-alofa ua foa’i fua mai, Amene.
Aso Gafua, Fepuari 10 2014 – “Ola ma soifua i le lumana’i ua i ai nei.”
Mataio 5:6-9 (f.6) “Amuia e fia aai ma fia inu i le amiotonu; aua e maoona i latou.”
O fa’amanuiga faa-Iutaia e manino ma ta’utino; e le falo’aloa a e faasino tonu. O nisi o faamanuiaga e
mulimuli mai ai ma aiaiga e puipuia ai; a o tua atu o lo o i ai isi faamanuiaga e faaopoopo. O faamanuiga
sa i ai na faatatau mo le lumana’i ua mavae; o faamanuiga i taimi o Iesu, e fatatau i le taimi nei. O
faamanuiaga o taimi tuana’i e faalagolago i fuafuaga e ao ina faatino; o faamanuiaga i taimi o Iesu, e
faatatau i e ua faalogologo i ai. O i latou e manana’o e faalogologo, o i latou foi ia ua naunau e fia maua
le fesoasoani: o e matitiva, o e faanoanoa, o e loto maulalo, ma e fia aaiua ai faamanuiaga e fa i le
fuaiupu 3 i le 6, o upu ‘faatusatusa’ le tasi i le isi---o e ua iloa mea e manana’o ai ua faamanuiaina. O le a
le uiga o le fa’amanuiaina (amuia)? O le upu ‘faatusatusa’ , e faatatau i le filemu ma le loto ua
faamalieina, e o latou le lalolagi, e fai mo i latou le malo o le Atua i le lagi. Ioe, ua tuu faafeagai, e mo i
latou le lagi ma le lalolagi. Aisea? O mafaufauga faa-Iutaia e tatala i avanoa e lua e filifili ai: O le agalelei o
le Atua e pulea ai le lalolagi ua faafouina i le tino fou e o’o ai i le lagi (ola faavavau). O i latou ia e faaalia
ai le pule alofa a le Atua i le lagi ma le lalolagi. A o le faamanuiaga mulimuli a le Atua e faataunuu i le
lumana’i ma le taimi nei. O e faalogo i le tala lelei ia Iesu, o tagatanuu ia o le malo, ua faamanuiaina, ola
ma soifua i faasinoga o le lumana’i ma ona po nei.
O le vaega lua o faamanuiaga (fuaiupu 7 i le 10), ua le gata i e ua maua faamanuiaga, a e aofia ai ma e ua
folafola atu i ai faamanuiaga. O faamanuiaga ua folafolaina atu e So’o o Iesu i le lalolagi faatuatua, o
faamanuiaga lava ia mai le Alii lava. Ua auina atu i tatou ina ia folafola atu i le lalolagi o tiga ma
puapuaga, peitai, o lo o i ai faatasi ma faamanuiaga e lotolotoi ai.
O le lalolagi o lo o mana’omia le agalelei ma alofa, faamamaina (o le soifua ua faalelei mo le Alii ma lona
finagalo), faatupuina le filemu, ma le sauaina (ua faasauaina ina ia faatonu le amio le tonu).
Tatalo: Le Alii e, se’i e taitai mai i matou i le ala o au faamanuiaga auā lo matou lumana’I, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E to’atele ua taitaiina i faasinoga o le taimi tuana’i, peitai i matou ia taitaiina mo le ola lumana’i. Ia avea i
matou ma tagatanuu o lou malo, ia ola i faaaoaoga lelei o le lumana’i ma ona po nei.
Aso Lua, Fepuari 11 2014 – “Fa’amanuiaga i totonu o faigata ma puapuaga.”
Mataio 5:10-12 (f.10) “Amuia e sauaina ona o le amiotonu; aua e o latou le malo o le lagi.”
O le Lauga a Iesu i luga o le Mauga---o le faa-Amuia (faamanuiaga). ‘Amuia’ o le tulaga faavae lea o le
faatuatuaga o tagata Iutaia, o faamanuiaga a le Atua i ona tagata, i le fanua, o tupulaga ma tagatanuu
uma. O faamanuiaga mai ia Iesu o le tulaga masani.
A e tau faamata’u. O le faaauauina i sauaga mai le fuaiupu 11, o le faamamafa ua le o faatatau i le
‘faasaua ia te outou’, a e o se vaega o le faamatalaina o le uiga---o outou o tagata fou mo le Alii. E moni,
o faamanuiaga na, peitai, o le auina atu i le lalolagi o faigata ma puapuaga e i ai faatasi ma faamanuiaga.
26
O le va’a ua i le taulaga o lona faasaoina lea. A e le o le faamoemoe lena mo le va’a. O le soifua faasaoina
e le o le faamoemoe lea o le so’o moni o Keriso. E le o lo tatou faamoemoe lelei foi, tau ina uia mea
faigata ma puapuaga. O le avea ma so’o o le Alii, e i ai tuutuuga e mulimuli ai, o amioga foi e faatino i le
vaai ma soifua ai: o le agalelei, loto mama, faatupu filemu, naunau i le amiotonu i totonu o puapuaga. O
le faaaoaoga lea na soifua ai Iesu. O e ua manana’o i le alofa, e ao ona alofa atu i isi; o e na foaiina mai i
ai e le Alii lona filemu, latou te faatupuina foi le filemu.
Tatalo: Le Alii e, ou te loto ia avea a’u ma tagata fou o lou aiga. Ia e foa?i mai le malosi ma le loto tele,
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua faamauina i matou i amioga a Iesu. Ua faamanuia mai le Alii i ala ua matou savavali ai.
Aso Lulu, Fepuari 12 2014 – “O atu ia i le lalolagi uma.”
Mataio 5:13-16 (f.14a) “O outou o le malamalama o le lalolagi outou ...”
O i tatou o tagatanuu o le malo. Ua iloa mea ua tatou manana’o i ai, e faalogo pea foi i upu o le ola ma
faamanuiaga e ao ina maua i aso ta’itasi. O upu ua fausia ai le Lauga a Iesu i luga o le mauga, e atagia ai
le talitonuga faale-Feagaiga Tuai: e faavae i le tulafono ma le ola tapua’i. O le a vaaia i tusi faitau o le
vaiaso o lumana’i o aoaoga a Iesu, pe faapefea ona faatino ma faataunuu le tulafono ma le ola tapua’i.
Peitai, e le’i faai’uina e Iesu, le toe faafouina o i tatou.
E i ai le ata-tusia e taua, e faapea: ‘The Light of the World’ (o le malamalama o le lalolagi), na tusia e
William Holman Hunt i le tausaga 1853-4. O le mea e ofo ai, o le ata o Iesu o lo?o iai, tu’itu’i le faitoto’a,
faatalitali se ia ulufale. O fuaiupu ua faitauina, ua faaupuina e Iesu o i tatou i le ‘ata’, o le malamalama o
le lalolagi, ua auina atu i tatou i le faitoto’a e pupuni. E ao ina iloa o tatou tino. E faapei o se ata
faalemafaufau, pe a manatunatu i ai, o le tele o a tatou aulotu e atagia ai faitoto’a o lo’o punitia.
O le masima ma le malamalama us tuu faafeagai. O le masima e i ai le malosi e le vaaia e mata, a o le
malamalama e matua iloa lelei e mata. O nei faatusa e lua, ua faailoa ai, o So’o o le Alii e aumaia
faamanuiaga i nofoaga e i ai, ma soo se faatinoga e aafia ai. Ua masani
Iutaia ma le Atua i taimi o Mataio, o Isaraelu, o le Malumalu, ma Ierusalema o nofoaga e aumaia ai le
malamalama i le lalolagi. Ua le o i latou poo tatou foi e iloa, o Soo o le Alii, o le malamalama e tasi mo le
faaolaina. E iloa le taua o le olaga faakerisiano pe a suluia i le malamalama o le Atua, peitai, po o tatou
faasusuluina atu ‘ea lea malamalama e tasi? Afai e leai! O le agaga o le Atua e mafai ai.
Tatalo: Fesoasoani mai, le Alii e, ia aua nei o’u ola o le Kerisiano na o le ta’u, a ia ou iloa ona faasusulu
atu le malamalama i nisi ua le iloa lou malamalama. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faapefea ona ou faasusuluina le malamalama mo isi i lenei aso?
27
Aso Tofi, Fepuari 13 2014 – “O fa’afitauli i le tulafono.”
Mataio 5:17-20 (f.17) “Aua nei outou manatu ua ou sau e tatalaina le tulafono po o le au perofeta; ou te
lei sau e tatalaina, a ia faataunuuina.”
E amata i le 5:17 ma sosoo ane ai, ua faamatala e Iesu le tulafono; ua le o ni tulafono fou mo le ‘au
nofosala, po o le au nofosala fou i le tausia o tulafono. A o le tulafono e faapei ona iloa i taimi o Mataio,
e taua le iloa ma alo ’ese mai le leaga. Po o le ta’u leleia ea e iloa ina ua alo ‘ese mai le leaga? Ua aoao
atu Iesu, i le toe faamatalaina o le tulafono, e faapea, o taimi uma ma faaauau pea, o le taofi e uiga i le
alo ‘ese mai le leaga,’ e le o le faamatalaga tonu lea. E tusa lava pe le o faia le leaga, a e tumau pea
mafaufauga leaga. E mafai ona soifua Iesu i se soifua ta’u leleia, a e na te le’i faia se amio leaga. Ua na o
se ola e ma’imau, pe a fai o le faamoemoe tau le Atua ia faatino na o mea e maua ai le nofo filemu.
Silasila i le soifuaga na soifua ai Iesu. Sa feagai o ia ma faafitauli i le tulafono i taimi e tele na molia ai--silasila i faamatalaga a le au faievagelia e iloa ai ia faafitauli. E le faapea na soifua Iesu i se ituaiga olaga
ua puipuia mai uiga masani faale-tagata, a e sa tumu i faatinoga eseese faale-tagata soifua. O le ola
ta’uamiotonuina, e le faapea o se olaga e aunoa ma mea sese, a o le ola e tumu i mea tonu ma le
faamaoni.
O le ta’uamiotonuina ea ua faatatau i e galulue ma le le faatua’oia, e auauna foi e aunoa ma se tau
mafaufau poo uia se auala sese? Na aoao atu Iesu i nisi o aoaoga sili ona mamafa i e na faataua na o le
manatu, ‘o le olaga ta’uleleia’, na ona ola ma alo ‘ese mai le leaga.
Tatalo: Le Alii e, ia e faamagalo mai pe a fai ua ou le mafaia ona fai le amiotonu. Faatonu mai ia ou
mulimuli i ou auala tonu e lelei ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O auala o le loto pala’ai o le alo ‘ese lea mai le faatinoga o le amiotonu. E lelei foi pe a to’ilalo, ona
faatoese ai lea.
Aso Faraile, Fepuari 14 2014 – “Ola e fa’atino le Lauga a Iesu i le Mauga.”
Mataio 5:21-26 (f.23, 24) “Pe afai foi e avatu lau taulaga i le fata faitaulaga, ona e manatua ai lea ua i
lou uso se mea e tiga ai o ia ia te oe, ina tuu ia i lea mea o lau taulaga i luma o le fata faitaulaga, i le e
sau ai, ma avatu lau taulaga.”
O nisi o ia fuaiupu e le faigofie, peitai, e ao ona faatino nei Aoaoga. Silasila i faataitaiga na soifua ai Iesu.
E faigofie ona alo ’ese mai le fasioti tagata. A e faapefea ona alo ‘ese mai faaupuga ma mafaufauga ona o
le ita ma le le malamalama? E fasiotia i faaupuga, e le talitonu i ai o le isi lea mea, ua le toe i ai ni uiga
lelei sa i ai. O isi e fasioti i aga ‘ese, a o Kerisiano foi e fasioti i upu tau faaleaga. O ai la e mafai ona alo
‘ese mai ia tulaga vaivai ma le leaga? E taatele ia ituaiga amioga. Tatou te le fia ola i ia ituaiga o olaga, a e
mo isi lu’itau taua: ia faia le amiotonu. E o mai faatasi ma isi lava mea, e aofia ai le ola tapua’i. Tuu pea ia
isi mea e ao ona faia mo lou Atua, a e muamua ona e faalelei ma lou uso-a-tagata. O le tapua’i faaKerisiano: e le moni ma le tonu i luma o le Atua, pe a fai o e leaga i lou uso.
Ina ua afio mai Iesu, o le amiotonu na te le fasiotia lava se tagata, a o le uiga moni o le tulafono ia ola e
faatino le nofo filemu moni.
28
Tatalo: Le Alii e, ia avea a’u upu e faaleleia ai loto o e faalogologo i ai, ia tupu ai le nofo fealofani, a e
maise ia faasili i lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ana fea na tatau ai ona e faalelei i lou uso po o lou tuafafine?
Aso Toona’i, Fepuari 15 2014 – “E tele pea a’oa’oga.”
Mataio 5:27-32 (ff.27-28) “Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, ‘Aua e te mulilua.’ A ou te fai atu
a’u ia te outou, ai se vaai atu i le fafine ina ia mana’o i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto.”
O le tasi lenei o tulafono na toe faamatala e Iesu. E faapei o le fasioti tagata, e mafai foi ona alo ‘ese mai
le mulilua, peitai, o le alo ‘ese ea o le autu o lenei ola? A e faanoanoa, ona ua vave faatatau aoaoga ia e
isi, e faafesootai ma le amio o le faitaaga. Oi! e i ai ea se faalavelave i le natura faiaiga o le tagata! E
foliga e le o se uiga tausaafia le faafeiloa’i atu i le au Kerisiano ma se uiga tetee i le fia ola sa’oloto ma le
faia o le amioletonu, a e tauaso le vaai i le alofa i e matitiva, po o le leai o se manatu alofa i le siosiomaga
ua faaleagaina: e fiafia e talanoa i le soifua ta’u leleia, a e vaai maulalo i isi uiga ua ta’u agasalaina ai le
tagata. E leai se mea e ta’u le aoga ai le natura o le faiaiga o le tagata-soifua. O le mea-alofa---faafilenu,
ma fiafia ai! Ua le o se tulaga e ta’u le aoga i le tagata, vagana ua agasala.
Ua tatou naunau e faatatau aoaoga a Iesu i so’o se vaega o lo tatou soifuaga faale-tagata o aso uma,
peitai, ia ‘alo’alo ‘ese mai le avea ma se tasi o le ‘au faresaio, o le fiafia e faamasino atu i tagata e tusa
ma a latou galuega faatino. O le tusi faitau o le aso ananafi, ua aoao mai ai Iesu i le uiga o le solitulafono,
a o lenei aoaoga ua le o faatatau i le uiga faiaiga o le tagata soifua. A e faatatau i le faaolaina o le tagata.
Se’i muamua ona mafaufau loloto i le Lauga a Iesu i le Mauga, ona taga’i ane lea i le tusi faitau. Ou te
finau e uiga i le soifuaga ua ola ai nei, le olaga fia saogalemu, ua na taitai o tatou lagona i le soifua
toefuata’iina e aofia ai le itupa o tina e faapei ona ta’ua so’o, o i latou lava o tagatanuu moni; ua fesota’i
aoaoga a Iesu ma le ola toefuata’iina i uiga faale-natura le faiaiga o le tagata-soifua; e le gata i lea, o le
soifua faiaiga o le tagata e pogai mai totonu o le loto, a e le ose tulafono tau le amio; o le pogai lea e
faapea ai, o le faiaiga o se tulaga ua aofia i totonu o feagaiga osia o le tasi i le isi, a e le o se tulaga e
tuusa’oloto i le tagata, e le o se faasinoga foi o mea e ao ina faia po o le faia foi.
O le soifuaga la o lo’o tatou o olaina nei ma le olaga faiaiga o le tagata, ua tuuina mai ia tala feagai ma
soifua saogalemu, ma ia feagai ma aoaoga a Iesu, a e le na o se a’oaiga ina ia alo ‘ese mai le auala sese e
ono ui ai.
Tatalo: Le Alii e, ia e faailoa mai le ala tonu ou te ui ai, ina ia toe fuataiina ai lo’u olaga ia tusa ma lou
finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua toe faamalamalamaina e Iesu aiaiga uma ma tulafono mai anamua. Pe afai e tuuina mai ia i tatou i
nei ona po se tulafono fou---faamata o le a sona foliga mai?
29
Faitauina o Mataio 5 - 7
2 “Peita’i ou te ta’u atu ia te oe ...”
(Saunia e James Pritchard)
Aso Sa, Fepuari 16 2014 – “Ola tautua mo Iesu.”
Mataio 5:33-37(ff.34, 36-37) “A ou te fai atu a’u ia te outou, aua lava nei tauto; aua le tauto i le lagi, aua
o le nofoalii lea o le Atua. Aua foi nei e tauto i lou ulu, aua e te le mafaia ona faasinasina, pe faauliuli se
lauulu e tasi. A ia faapea la outou upu, Ioe, ioe; E leai, e leai; aua o le upu e sili i na upu, mai le leaga lava
ia.”
Ua fa’aauau pea i lenei vaiaso aoaoga a Iesu i lana Lauga i le mauga. O aoaoga loloto e faatatau i le uiga
o le avea e fai ma so’o o le Alii. Ou te manatu i nisi taimi, ta fia maua se auala faigofie e faatino ai nei
mea, peita’i, afai tatou te matua sailiili loloto i lenei mataupu, ona tatou iloa lea e le faigofie ona uia
auala o le Keriso. O se auala e le faigofie ona ui atu ai.
O le tusi faitau o lenei aso, ua aumaia ai le ata o feagaiga osia faale-tulafono e faalagolago i folafolaga. O
le tuuina atu o folafolaga faale-tagata o se tulaga e taua tele---e le faatusaina folafolaga masani
faapolokiki i faanei-ona-poi, e aafia ai le faatusatusaga o fefaataua’iga i mea tau tupe’ Ua faamalosi mai
Iesu ia i tatou, ina ia tatou mafaufau i upu tatou te tautala ai, a e maise o a tatou folafolaga e ao ona
tausisi i ai ma le faamaoni, a ia le na o upu e tautala ai. E taua lo tatou ola i le olaga lelei e naunau e
faatino---naunau i le Keriso ma mulimuli i ona tulaga-aao; ola i le soifuaga e tali atu i le Atua ma le ‘IOE’.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ia matou faalogo i lou si’ufofoga – faalogo ma tautala i le agaga talitonu
moni, ma ia mulimuli ai, Amene.
Aso Gafua, Fepuari 17 2014 – “Ola i le soifuaga o le loto maulalo.”
Mataio 5:38-42(ff.38-39a, 42) “Ua outou faalogo, na fai mai,
‘E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo.’ A ou te fai atu a’u ia te outou, aua nei outou tetee atu
i le leaga; ... Ia e avatu i le ua ole mai ia te oe; aua foi e te liliu ese i le ua fia nono tupe ia te oe”
O moni ai upu na fai mai ai Mahatma Gandhi, pe a fai e faapea: ‘o le mata i le mata, o lona uiga, o le a
tauaso le lalolagi uma’. E ese le sa’o o lea faaupuga! O fetalaiga a Iesu e uiga i le soifua to’afilemu, ua
aumaia ai le faatinoga pe faapefea ona tali atu i e ua ita mai; Ia lē o le tali atu i le ita, a e o le loto
maulalo: Ai sē na te po mai i lou alafau taumafatau, ia e liliu atu ia te ia le isi! O le liliu atu o le alafau, e
foliga o se faatinoga e maualalo tele i le tagata – a e o lo’o i ai se uiga malosi e faaalia ai le loto maulalo.
O le faamisa, e ono faateleina le ita. O le faamisa e faigofie ona tali atu, peitai, o le aoaoga a Iesu (a e
maise i lona maliu) ua auala mai i le tasi itu. O le tali atu i le loto maulalo, po o le faaalia o uiga le fia taui
ma sui, e vave ave’esea ai uiga faamisa.
Peitai, e ao ona faaeteete: e faigofie ona faagaeetia i le lagona, a e ‘aua ne’i avea lea ma avanoa e
faatoilaloina ai ma solia e tagata. E talitonu, e le o finagalo Iesu ia o’o le tagata i se tulaga maualalo
30
faapea. O lo’o finagalo Iesu ina ia suia le auala e faatino ai e le tagata, ina ia soifua sa?oloto ma naunau e
maua le filemu moni.
Tatalo: Le Keriso e, na e puapuagatia ma talia le satauro, ua fa’aalia ai le malosi o le alofa. Fesoasoani
mai ia ou mulimuli i ou tulaga-aao, ia taui atu i le alofa i e ita mai, i le talia a e le o le te’ena, ma ia
ave’esea le ita ina ua faailoa le filemu. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ana fea na liliu atu ai le isi alafau? O ana fea na e taui-ma-sui atu ai i lē ita mai, a e lē o le loto maulalo
ma le alofa?
Aso Lua, Fepuari 18 2014 – “Ola i le ala o le alofa.”
Mataio 5:43-48(ff.43-45a) “Ua outou faalogo, na fai mai, Ia e alofa atu i le lua te tuaoi a ia inoino i le ua
ita mai ia te oe. A ou te fai atu a’u ia te outou, ia outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou
tatalo foi mo e ua faasauā mai ia te outou; ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tamā o i le lagi”
Ina ua tuu faatasia e Iesu le tulafono, ua ia faapea mai, ia alofa i le Atua ma alofa foi i tagata (Mataio
22:37-38). O le tusi faitau mo lenei aso, ua ‘au mai ai le faatatau e uiga i le alofa o le tasi i le isi---e
faigofie ona ta’u ae faigata ona faatino. Ua aumai e Iesu se lu’itau mo i tatou ina tatou ola i le alofa, i le
faaiuga o lenei aoaoga ua faai’u mai i se tulaga e sili atu ona faigata: ‘Ia atoatoa ona lelei o la outou
amio, e pei o lo outou Tamā o i le lagi e aotatoa ona lelei o ia.’ (f.48). Ua manino lelei lea---ua ta’utino, e
leai se faalotolotolua. ‘Ia atoatoa ona lelei.’
Peitai, e leai se tasi ua atoatoa, a e faafetai i le alofa tunoa o le Atua. Ua faamanatu mai i lenei aoaoga le
uiga o le soifuaga lelei e fia maua, ma ia talia suiga e mana’omia---o mana’oga e fia maua le soifuaga lelei
o le fanau a le Atua, ma le mana’o ia soifua e faapei o so’o moni o le Alii. O le toe faamanatu mai lea o le
finagalo o Iesu mo e fia mulimuli ia te ia. E le o le finagalo o Iesu, ia ‘mulimuli ia te ia pe a talafeagai’, pe
faapea, ‘ia outou faalogo ia te a’u pe a tusa ma outou loto’; ua ia fetalai, ia faaaoao mai ia te a’u, ola i o’u
ala, soifua i le Alii ua atoatoa lelei, e avea ai o fanau moni i le Alii le Atua.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai i lenei aso ma aso uma, ia liua e ua ita mai ona o lou alofa. Ia e taofia
a’u pe a ou vaivai, ia ou iloa o loo e agalelei mai, ona ou mulimuli ai lava lea i aso o totoe o lo’u ola.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i sē ua faigata ona alofa atu i ai. Pe faapefea ona e alofa atu i ai?
Aso Lulu, Fepuari 19 2014 – “Ia agalelei atu.”
Mataio 6:1-4 (ff.2-3) “O lea a e avatu ai ni mea alofa, aua nei e ilia le pu i ou luma, pei ona faia e tagata
faafiaamiotonu i sunako ma ala, ina ia viia o i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e
31
i latou lo latou taui. A e avatu ni mea alofa, aua nei iloa e lou lima tauagavale le mea ua faia e lou lima
taumatau.”
‘Aisi tupe i ala tetele ma magaala’---o i latou ua totogi e faatino le sa’iliga aua le tamaoaiga mo se
faamoemoe tāua ma aoga---ua oo ina fai ma vaaaiga faatiga mata. Ua masani le tele o atunuu i Sisifo
(western society), i le manatunatu ifo na o i latou lava. O le mafaufau alofa mo isi tagata, o se lu’itau lea,
ma o?o ai ina sili atu ona faigata mo faalapotopotoga e le o faavae i luga o le tamaoaiga-faasili (nonprofit). Peitai, o le foa’i atu mo e mana’omia le fesoasoani e taua, o le faamoemoe, o tagata o e
faatuatua i le Atua, o lo o i ai le agaga o le foa’i alofa atu i e ua tigaina ma mafatia. Ua faamalosi mai Iesu
ia agalelei atu, a e le gata i lea, ia ‘alo’ese mai le lagona ‘ua na o a’u lava e malosi’ i le mafaufau, aua o
nisi taimi e o faatasi lava mea ia e lua. Ua i ai ni isi tagata malolosi latou te atia’e ni fuafuaga lelei, po o le
fesoasoani malosi, po o le faavae foi o ni faalapotopotoga e faamanatu ai o latou igoa po’o suafa. Ua
manino, o se fuafuaga lelei lea, peitai, e mafai foi ona fesoasoani i le faamalosia o se faamoemoe e le
tatau ona faatino!
Ua fetalai Iesu, ia e foa’i atu (i le mea ua e mafaia); foa’i ma le faamaoni i le loto, ia le avea o se faasiliga
o sou viiga, a e ia aoga mo le ua agalelei i ai. Aua nei foa’i ia na o oe e ta’uleleia, a e foa’i ma le loto aua o
se faatinoga ua tatau ma onomea ona e faatinoina.
Tatalo: Le Atua e, ia foa’i mai le iloa e faaaoga mea-alofa ua e foai mai. Ia ou iloa ona faatino le
musumusuga a le Agaga, ona o e ua mana?omia se fesoasoani. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se aoga o lo’u ola foa’i atu, o le a foi se aoga o lea tulaga mo a’u lava?
Aso Tofi, Fepuari 20 2014 – “Ia na o lau tatalo.”
Mataio 6:5-8 (ff.5-6a) “Pe a e tatalo, aua ne’i e pei o tagata faafiaamiotonu aua, ua latou fia tutū ma
tatalo i sunako ma fetaulaigaala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i
latou lo latou taui. A o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i lē e tatalo ai i
lou Tamā o i le mea lilo....”
Ua faatonu mai Iesu, o le tatalo ma le foa’i e fesoota’i. Ua amata le tusi faitau mo lenei aso, i le faapea
mai: ‘Pe a e ...’, e foliga ua faatoa mapu ane teisi le Alii mai lana aoaoga ua faatoa mae’a atu. O le
faanumeraina o mataupu ma fuaiupu i le Tusi Paia, o nisi taimi, ua faailoga ai se malologa, po o se
faaumaga o se manatu; o lona uiga, ia fesoasoani i le faitau tusi i le faasinoga o molimau i le Tusi Paia, a
e le o se faamatalaina o le uiga o le upu. A o lenei taimi, e faapei ona tusia, ua fetalai Iesu ‘tatalo, a e
aua...’ --- ‘aua le tatalo faalialia, ‘aua le faama’imauina le tele o upu, po o le taumafai e faamalie lou
tu’inanau. Pe a fai e fia tatalo, ia sa’ili se avanoa to’afilemu e mafuta ai i lou Alii, ma faaali manino ai
mana’oga i lou loto.
O le tatalo ma le foa’i, ua le fesootai na ona faapei o aoaoga a Iesu: e iloa le foa’i ona ua tatalo, ma o le
tatalo foi e faailoa ai le foa’i. Pe a fai tatou te tatalo mo manaoga o le lalolagi, o lona uiga, ua tatou tatalo
i mea o i totonu o tatou loto. e ao ina vave ona tatou talia. I lea faatinoga, pe a fai ua tatou lagona le fia
foa’i atu; pe aisea tatou te le tatalo ai foi e talosia le faapogai ua mana’omia ai le foa’I.
32
Tatalo: Talosia ia fesoasoani mai le Atua ia tatou maua le agaga o le foa’i mo le manuia, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a lava se mea e te fia ole atu ai i lou Alii i le aso nei? Ia e tautala atu i se faaupuga puupuu lava, aua
ne’i faaopoopo nisi upu. (‘Aua ne’i galo ona faalogo).
Aso Faraile, Fepuari 21 2014 – “Toe fa’afouina ina ua fa’amagalo atu.”
Mataio 6:9-13 (ff.11-13) “Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso. Ia e
faamagalo ia te i maotu i a matou agasala, E pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua
agaleaga mai ia te i matou; Aua foi e te taitaiina i matou i le faaosoosoga, A ia e laveai ia i matou ai le
leaga.”
O le tala lelei: e faapei ona soifua ma ola tagata i le alofa tunoa o le Atua, o lea ua iloa ai ua faamagaloina
i tatou! Tatou te fo’i i le Atua i lea taimi ma lea taimi, tatou te talia ai le alofa ma le agalelei mai o le Atua
--- ia tatou matua faafetai, pe moni ‘ea lea? Ua manatu nisi, o lona uiga, o le toe fo’i lea e ola i le olaga
sese ua masani ai, po o le toe fo’i e ola i agasala na to’ilalo ai; o le ola lea i le olaga e leai se suiga o i ai. O
le faamagaloina moni, o le ola lea i suiga: E le na o se olaga e suia i manatu ma mafaufauga, a o le suiga e
ola ai i se vaaiga fou e lelei. O le toe faaupuina o upu ua masani ai o le Tatalo a le Alii, ua fetalai Iesu: ‘e
faapei ona faamagaloina, ia faapea i tatou ona faamagalo atu’.
O le malamalama i le uiga o le faamagalo, o le olaina lea i se malosi’aga fou e mafai ona suia ai, o le suiga
e fiafia i le faamagalo, e faapei o tagata o le Alii. O taimi taitasi tatou te sailia ai le loto faamagalo, tatou
te le o saili atu pe faapefea ona faamagalo atu i nisi, atonu o le a tatou le maua le pogai tonu. Mai ia
tulaga uma, afai tatou te faaaogaina aoaoga a Iesu ma le loto i ai, faamata tatou te maua le
faamagaloina mai le Atua, pe a fai ua tatou le faamagalo atu i nisi?
Tatalo: Le Atua o le alofa tunoa, ia fesoasoani mai ia ou iloa lo’u faamagaloina. Ia avea lea ma mea ou te
maua ai le malosi fou e iloa atili ai le uiga moni o le ola faamagalo atu.
Mafaufauga Loloto:
Po ua e iloa le mafua’aga ua faigata ai ona e faamagalo atu i nisi, po o le a se mafua’aga ua iloa ia te ‘oe
ua faigata ai ona e fa’amagalo atu? O a ni auala ou te faia e faatupu ai le ola fa’amagalo atu?
Aso Toona’i, Fepuari 22 2014 – “Ua silafia e le Atua mea uma!”
Mataio 6:14-18 (ff.17-18) “A o oe, pe a e anapogi, ia uu lou ulu, ma mulumulu ou mata; ina ia le iloa e
tagata ua e anapogi, na o lou Tama o i le mea lilo; o lou Tama foi o loo silasila i le mea lilo, na te avatu se
taui ia te oe.’
O e ua aafia i tulaga tau taaloga, o tama’itai ma alii, e umi le taimi e faataitai ai ma aoao gaoioiga ia
masani ai le tino. Peitai, o le taumafaiga ina ia ausia le tulaga manaomia, o le faamoemoe lea e tatau
lava ona o’o i ai. O le faamoemoe la o le tagata taalo pito taua, e matua mana’omia itula se tele i le fale-
33
taalo, i le malae, po o le vaita’ele; ia maua se malologa lelei, o mea’ai ua faatulaga e tatau ona faaaoga,
po o le le tatau foi ona faaaoga. O le tele o e sauniuni e taaalo, latou te le o anoanoaina lava le tele o nei
fuafuaga uma.
O tusi faitau mo lenei vaiaso ua aoao mai ai Iesu e uiga i gaoioiga faale-agaga: o le ola ta’utino atu lea i le
Atua, a e le o le ta’utino i isi. O le tatalo po o le anapogi ua le o se auala e faailoa atu sou lelei: a e o le
faamoemoe ta’utino i le Atua ma ‘oe lava. Ua faamanatu mai Iesu, ua silafia e le Atua mea uma ua i o
tatou loto, o iina tonu e auala mai ai le tali ia te ‘oe. O le tali mo ‘oe ma a’u, e le auala mai i faiga faalialia
vale, a e ona o ‘aao alofa o le Atua.
E faigofie ona tosina i faatinoga e faia e isi tagata, po o le faaaoao i ‘auala o lo o faia e isi tagata, peitai,
ua fetalai Iesu: ia ta’utino atu i le Atua, aua o le tamaoaiga moni lea.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai e tusa ma lou finagalo tonu, a e le o le tosina i mana?ga sese o isi. Ia
ou iloa ma malamalama i le tamaoaiga ou te maua ona o lou finagalo.
Mafaufauga Loloto:
O ana fea, a e pe faapefea foi ona ou saili i le tamaoaiga o isi, a e le mai le Atua?
Faitauina o le Mataio 5 - 7
3 ‘Ia mua’i saili lona malo’
(Ua saunia e Eleanor Nesbitt)
Aso Sa, Fepuari 23 2014 – “Ia auauna i le Atua e to’atasi.”
Mataio 6:19-24 (ff.20-21, 24) “A ia outou toloa’i oa mo outou i le lagi, e lē o i ai se mogamoga, po o se
ele e faaumatia ai; e lē o i ai foi tagata gāoi e eli atu, ma gāoi ai. Auā o le mea ua i ai lō outou ‘oa, e i ai
atoa foi ma ō outou loto. ... E leai sē na te mafaia ona auauna i alii e to’alua; auā e ’ino’ino o ia i le tasi, a
e alofa atu i le tasi; a lē o lea, e faapipii atu ia i le tasi, a e faalēaoga i le tasi.”
O le autū o le apoapoaiga a Iesu i lenei vaiaso, ia ola i le soifuaga tausa’afia, e faaalia lea i ata eseese o le
tamaoaiga ua maua, malamalama, manu felelei ma fuga o le vao, o la’au, kamuta, taleni, faitoto’a, auala,
o manu foi ma fua o laau toto.
O le a le uiga o ia upu: ‘toloa’i ‘oa ... ‘oa mo outou i le lagi?’ Ua apoapoa’i Iesu, o le faatinoga sili ona
mo’omia, ia ‘alo’ese mai i mea e mafatia ai (Mataio 26:31-46). A e le gata i lea, na a’oa’o mai Kuru
Nanaka e uiga i le tagata mau’oa na fesiligia, ina ia ‘ave le mata-nila i le lagi pe a maliu. ‘E matuā lē mafai
lava!’, o le tala lea a Kuru Nanaka. O lona uiga, o lona tamaoaiga uma e leai se aoga.
O le faaliliuina o fuaiupu 22-23, ua atagia ai le lelei ma le leaga e faatatau i le vaai o mata. A o le
faauigaina o le upu Eleni ‘lelei’, ua faatatau i le ‘to’atasi’ po o le ‘faigofie’ (gagana tautala: ‘e leai ni
nauna’) o lona uiga o le upu ‘leaga’ o le ‘agasala’ lava lea. O le faaupuga ‘A e afai e leaga ou mata,’ e
faatatau lea i manatunatuga leaga. Po o le finagalo ‘ea lea o Iesu? E le taumate, o le upu ‘lelei’ ua
faatatau i le faatuatuaina ma uiga tausaafia.
34
Ua fusia faatasi le tusi faitau o lenei aso i le fuaiupu e 24, e tusa ma manaoga eseese, i le tuu faafeagai o
le ‘Atua’ ma le ‘tamaoaiga tupe’, e fai lena ma faata’ita’iga. Ua tofu ia fuaiupu ta’itasi ma mana’oga ua
faamamafaina. Ua matua faamalosia e Iesu, ia ta’ito’atasi ma ta’utino atu i le Atua.
Tatalo: Tatalo atu i le Atua ia faailoa mai lona finagalo tonu, a e maise lava i le sailia o se manatu sili mai
le tele o mafaufauga lelei. Ia faailoa mai i le malamalama, a o matou faatalitali pea i lou finagalo e
to’afilemu ai i matou, i le filemu moni mai ia te oe, le Atua e, Amene.
Aso Gafua, Fepuari 24 2014 – “Aua le popole.”
Mataio 6:25-30 (ff.25, 28) “O le mea lea ou te fai atu ai ia te outou, aua ne’i outou popole i o outou ola, i
mea tou te aai ai, ma mea tou te inu ai, po o outou tino, i mea tou te oofu ai. E le sili ‘ea le ola i le mea e
‘ai, ma le tino i le ofu? ... Se a foi le mea tou te popole ai i ofu? Ia outou mafaufau i lautalotalo o le vao,
pe faapefea ona tupu; latou te le galulue, latou te le milo foi; “
E fa’aalia pea i nusipepa lauiloa, o tusi foi ma fa’asalalauga i luga o websites (internet), e le o suia lava
uiga masani faale-tagata soifua talu mai le lua afe tausaga ua mavae. E popole le tagata pe faapefea le
umi o lona soifua, pe faapefea ona foliga, o a foi lavalava e ‘ofu ai, a e maise o mea ‘ai taumafa ma vai e
inu ai. (O le fuaiupu 27 e peiseai e faatatau i le fesiligia pe faapefea ona faaloaloa le soifua, po o a foi
mea e faaopoopo i le soifua tausaafia o le tagata). A e mo le tagata galue, e taumafai pea e taga’i toto’a i
nei fuafuaga uma, e iloa ai le tuputupu a’e o galuega a le faifaatoaga, o le aveina o le taavale ma le
saunia o ta’umafa, o alii ma tama’itai foma’i i a latou matata eseese e aafia ai le soifua maloloina o le
tagata, o fale teuteu-tino i auala eseese, a e maise o fale gaosi o teuga ma lavalava.
Taga’i manino, taga’i toto’a i aoao a Iesu, ia le na ona faitau i ai. Mafaufau i ona tua atu, o faatusatusaga
e faapei o fuga o le vao ma le poto o Solomona, a e maise o ana fesili ma poloa’iga. Ia mafaufau e faapei
o lo’o e faalogologo, i lea manatu ma ia mafaufauga e o’o ifo i lou loto. O tupulaga fai mai, latou te
molimauina le poto ma uiga matagofie i le va’avaai i manu felelei: o uputu’u faa-Roma mai anamua, e
faapea, O le mea e aga’i i ai le fuā-manulele, e faalagolago i ai le faaiuga. E faapea foi i upu a le poto o
Initia, e faapea: O le ata o mea e le o iloa faale-tagata, ia vaavaai i le masii a’e i luga o manu felelei ma le
itulagi o le a agai i ai. O le tāua o nei faasinoga, e avea lea ma mea e le faapopoleina ai le loto o le ua
faalogologo; a e mo Iesu foi, faamata e le o se faamalosi’au ‘ea lenei i le tagata ua leai se faamoemoe?
Fa’amata ua na ona vavao mai i ni fuafuaga fai, po o na ose fesoasoani i ona so’o ia ‘ave’esea le loto
popole ma le mata’u?
Tatalo: A o manatunatu i aoaoga a Iesu, le Alii e, ia avea mata ma taliga, e iloa ai lou mamalu silisili’ese,
ma faailoa mai ai i lau fanau i le lalolagi le pogai tonu o lou finagalo, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia fa’aavanoa nai ou taimi e te manatunatu ai i le faamaoni o le agaga, e ala i lo tatou maitauina o le
natura na faia a’i mea uma. E o’o lava i totonu o aai tetele, ua faatusaina i tatou e faapei o laau, o
manufelelei ma lafu manu i totonu o paka ma faatoaga.
35
Aso Lua, Fepuari 25 2014 – “Ia mua’i saili.”
Mataio 6:31-34(ff.31, 33-34) “O lenei, aua nei outou popole, ma faapea ane, Ni a mea tatou te aai ai, ni
a foi mea tatou te inu ai, ni a foi mea tatou te oofu ai? ... A ia outou muai saili lona malo ma lana
amitonu; ona faaopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou. O lenei, aua tou te popole i le aso a taeao;
aua e popole le aso a taeao i ana lava mea. E tatau i le aso lona lava leaga.”
Ua fa’aauau i le tusi faitau o le aso lenei le autū mai le aso ananafi. Ua ta’utino mai e Iesu, ua silafia e le
Alii o tatou mana’oga, o le mea lea ia ‘aua ne’i popole i mea tatou te ‘aai ai, vai inu ma ‘ofu tatou te
‘oofu ai’. Ua le o lena, ua fetalai ai Iesu: ‘A ia outou mua’i saili lona malo ma lana amitonu’. Po’o fetalai
‘ea Iesu e uiga i le olaga lenei, ina ia fausia ai se olaga sili faale-Atua ma se lumana’i amiotonu? Po o ana
fetalaiga ‘ea o le faamanatu mai ia i tatou, pe a fai tatou te faalogo ma usiusitai, ona tatou iloa ai lea le
malo ua ia i tatou’ ma ua tatou ola ai nei? Sa ou faitau taluai, e faapea, ua olaola le soifua fealoa’i e
faapei o se ua manava atu. A e se’i vagana ua muamua ona toe manava i totonu, ona le faavaivaia lea
ma faatapulaa lo tatou malosi e faia ai se isi lava mea. Ia muamua ona liliu ane i se faamalosi faale-Atua,
e fo’ia ai faigata ma puapuaga o le olaga, a mamafa lau manava i totonu, e tupu tele foi le malosi.
Na tusia e le fatu-solo o Francis Thompson (1859-1907), se faaupuga e faapea: turn but a stone and start
a wing’ [‘The kingdom of God’, London & New York, 2001]. E faamatalaina, o le lagi o lo’o siosiomia ai i
tatou i so’o se mea. O i tatou uma foi, ua tatou i ai i le malo, pe a fai e te nofo nei ma le filemu, ma
mafaufau loloto i ai.
E mana’omia i lo tatou soifuaga nisi e ola sogasogā ma ola sailiili, e faapea foi ia i tatou taitoatasi ma lo
tatou soifua lelei ona mana’omia lea ituaiga olaga e sailiili atu ai i le malo o le Atua. E o’o lava i taimi e
feagai ai i tatou ma ma’i, tatou te naunau atu i faailoga o le alofa tunoa o le Atua, tatou te le masalosalo
aua e agalelei mai le Atua.
Ua a’oa’o mai le fuaiupu e 34 ina ia tatou mua’i taga’i lelei i faatinoga o le aso lenei, a e ia mama le
manatu i faatinoga e le o mautinoa o a taeao. Pe a o’o ina faigata le olaga, silasila i upu o le fuaiupu,‘ ...
aua e popole le aso a taeao i ana lava mea’, e tonu ma faamaoni.
Tatalo: Matou te faafetai ona o le tele o au mea-alofa ua matou maua, ia matou molimauina le o’o mai o
lou malo, ia faia lou finagalo, Amene.
Mafaufauga Loloto:
A o matou ola ai i le laolao o le olaga, ma matou galulue i o matou tiute tau’ave, Le Alii e, se’i e
musumusuina i matou e lou Agaga, ia matou iloa ma le manino lou ‘auai faatasi mai.
Aso Lulu, Fepuari 26 2014 – “Aua ne’i e fa’amasino atu.”
Mataio 7:1-6 (ff.1-3) “Aua tou te faamasino atu, ina ne’i faamasinoina outou. Auā o le faamasinoga tou
te faamasinoina atu ai, e faamasinoina ai outou; o le fua foi tou te fuaina atu ai, e toe fuaina mai ai ia te
outou. Se a le mea e te vaai atu ai i si fasi la’au i le mata o lou uso, a e te le iloa e oe le utupoto i lou lava
mata”
36
O le faautauta, o le upu e feagai ma le faitauga o lenei aso. O le vaaiga muamua, e faale-fesoota’i lelei le
faasologa o manatu: mai le kamuta i penina, o le ta’ifau i pua’a. O le fuaiupu 1-2, o lo o faaauau ai le uiga
o le ola tulaga tutusa e faapei ona aumaia i upu o le Tatalo a le Alii (Mataio 6:12). O le a faamasinoina
outou (po o le faamagaloina), e tusa ma lo outou faamasino atu (po o le faamagaloina) o nisi tagata.
Peitai, ia tatou faautauta e faalogo i uiga moni o ana aoaoga, e pei ona te’ena e Iesu le faasinoga o i ai, e
suia le mata i le mata’ (5:38).
O le faautauta foi, e aofia ai le tatau ona iloa le uiga o le faatuaupua ma le tau faasesē. Ua aumaia e Iesu
le faatusa o le fasi la’au ma le utupoto (Mataio 7:3-5). O le ata faatusa o le kamuta i le tusi faitau, ua
faaosofia ai lava lou loto fiafia. I lo’u nuu o Christchurch, Egelani, e tusa ai ma upu tuu, o Iesu o le
kamuta o Nasareta, na ia faia se vavega ua faaloaloa ai le anagata o le pou taualuga i se tasi o falesa mai
anamua, ua latalata nei ina atoa le afe o tausaga ua mavae! Atonu, ai o le a avea lea ata e fesoasoani i
togafitiga i aso nei mo le faaleleia o tioata o mata. E le tutusa la tatou vaai, auā ua tofu i tatou ma
manatu e uiga i le lalolagi o loo tatou o ola ai nei. Pe a fai tatou te fia fesoasoani i nisi tagata, e tatau ona
tatou faautauta i le mea e ao ona faia, a e maise aua le tau faasesē, i o tatou lava talitonuga.
E faapei o le ‘oa’, ‘penina’, e faamata e le talafeagai ma le malo.’ I se tasi itu, atonu e le talafeagai, ona e
le o se matamau pe a foa’i atu se mea-taua i se tagata na te le o mana’o i ai. O ta’ifau ma pua’a o manu
ua faailoga o manu e le mamā i nisi o talitonuga, ma o le fetalaiga a Iesu i lenei vaega, e peiseai e faalētāua.
Tatalo: Le Alii e, ia foa’i mai le fa’autauta tonu i o matou loto. Ia mafai ai ona matou folafola atu upu
moni o lou malo, ia iloa ona faautauta e ave’ese ai le manatu faapito, a ia matou fiafia e mafuta ma so’o
tasi o e fia ulufale i lou malo e faavavau, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Afai ua e lagona le loto ita i lenei aso, po o le manatu faatauvaa i se isi tagata, ia e mafaufau po o a ni
auala e mafai ona fo’ia lea tulaga faigata.
Aso Tofi, Fepuari 27 2014 – “Ia fa’apea lava ona outou faia.”
Mataio 7:7-12 (ff.8-9, 12) “Auā ai sē ole atu, e maua e ia; o lē e saili foi, e iloa e ia; e tōina foi i le tuitui
atu. O ai foi se tagata o outou pe a ole mai lona atalii se areto, na te avane ea ia te ia se maa? ... O mea
uma foi tou te loto i ai ia faia e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou; auā o le
tulafono lea ma le ‘au perofeta.”
Ua faamalosia e Iesu e faalogologo ia ‘aua ne’i faatuai, ona faailoa mai mea ua manana’o i ai. O le loto
talitonu ma le faamaoni e tele ina fesootai ma le ola manuia, e faapea i le ola tatalo. A taga’i i le fuaiupu
e 9, ma isi mau mai le Tusi Paia e faasino i le falaoa, ma’a, I’a ma gata o se faamanatu lea i o tatou
mafaufau. E fesoasoani i le faamanatu mai o maa salafa i le toafa o Iutaia, ma le falaoa salafalafa a
Palesetina, e tali foliga tutusa lava. (O le faatinoga tulaga tutusa lea e faamalamalama ai le faaosoosoga
a le Tiapolo e pei ona tusia i le Mataio 4:3).
O le tulaga ua ta’ua o le ‘tulafono fa’aauro’ (f.12) ua tusia lea i le mataupu tau gagana tusitusia. Ua
faailoa le taua e Rapi Hillel, na soifua i taimi o Iesu ua na otootoina tulafono a Iutaia, e faapea: ‘O mea e
37
te le mana’o e faia e isi ia te ‘oe, o mea foi ia e le tatau ona e faia i ou tua’oi.’ O nei tulafono ua taualoa e
le toatele, e tatau ona tatou faautauta ma faamaoni lelei i ai.
O le muagagana, o le fasipovi i le tasi tagata, o le vai oona lea i le isi tagata’, o se faamanatu taua ia tatou
faaeteete i le manatu ifo, o mea tatou te naunau i ai, o mea foi ia e naunau i ai o tatou tua’oi. (Manatua
foi le aoaoga a Iesu e faatatau i penina ma pua’a). Ua tele ina iloa e faalapotopotoga e saunia fesoasoani,
e le tutusa le faamuamua a e foa’i atu, ma le faamuamua o e talia mai le fesoasoani. E ao ina lelei le
faalogo i upu e faamatala ai mana’oga, nai lo le faatelevave ona faatino le fesoasoani i faafitauli a isi
tagata.
Tatalo: Se’i faailoa mai, po ua tatau ona vave fesoasoani atu i isi tagata. Le Alii e, ia e tatala mai pea le
avanoa ou te ole atu ai auā lou fesoasoani mai, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i le talitonuga, e faapea: O upu a St. Francis of Assisi, e ao ina faamagalo mea ua faamagaloina
ai i tatou, ia tatou foa’i atu auā o mea na tatou maua; ua to’esea foi mea sa tatou maua.
Aso Faraile, Fepuari 28 2014 – “O le faitoto’a vā-apiapi.”
Mataio 7:13-14 (ff.13-14) “Ia outou ulu atu i le faitoto’a va apiapi; auā e va tele le faitoto’a, e lautele foi
le ala e tau atu i le malaia, e to’atele foi i latou o e ui atu ai. Auā e va apiapi le faitoto’a, e lauitiiti foi le
ala e tau atu i le ola, e to’aitiiti foi i latou o e maua.”
Mafaufau o oe o lo o tu i le maga-lua o auala: o le tasi ala e lautele ma faigofie ona uia, o le isi ala e va
apiapi, e le fia uia e se tasi auā e tele ‘omo’omo. E le gata i lea, ia e mafaufau e mamao lau vaai ona e va
tele le auala, e mafola ma lamolemole; a o le ala va apiapi, e faigata ona iloa se avanoa lelei, o le ala lea e
tasi e tau atu i le taunuuga o lou faamoemoeina.
E lua ata e vaavaai i ai faale-mafaufau: muamua o le Kerisiano, o le tagata faimalaga e igoa ia Ioane
(Pilgrim’s Progress), na tau atu lana malaga i le ala o le ‘faitoto’a va apiapi’, e ui ina faaseseina o ia e isi
tagata. O lona lua o ata, e maua mai i le fatu-solo Amerika o Ropati Frost, o lo o ta’ua ai auala e lua e tau
i le togāvao. Sa na filifilia le ala ‘e to’aitiiti ua uia ma o le muta’aga o mea uma’.
I le Mataio 19:24, ua a’oa’o mai Iesu, e faigata i le tagata mau’oloa ona ulufale i le ‘faitoto’a va apiapi’, e
faatusa lea i le faigata i le kamela ona ofi i se mea va itiiti e faatusa i le mata-nila. Afai sa e faimalaga i se
vaalele, po o le fafa o sau taga, po o sau sola’aga foi, o iina e te iloa lelei ai, e mana’omia le faaitiitia o
mea e tatau ona ‘ave i lou tino, ia na o mea e sili ona mana’omia.
O auala ia e lua ua ta’ua, atonu o lo o faatatau i mea tāua o i le loto, e sili nai lo mea e faatino---ola i le
alofa ma le faamagalo a e le o le tulei, mimita po o le fia iloa.
Tatalo: Le Alii e, ua matou faalagolago i lau faasinoga, ua matou talitonu i ou ala e sili lea. O a matou
filifiliga e i ai le taunuuga, fesoasoani mai ia matou filifili i ala tonu, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faapefea ona fesoasoani i e ua mafatia ma puapuagatia. Fesoasoani i lo latou saogalemu mai o latou
puapuaga.
38
Aso Toona’i, Mati 01 2014 – “Tofotofo ma Su’esu’e.”
Mataio 7:15-20 (ff.15, 18-20) “Ia outou ma perofeta pepelo, o e o mai ia te outou i ofu faamamoe, a o
totonu o luko fe’ai lava i latou. E le mafai i le laau lelei ona fua mai i fua leaga, e le mafai foi i le laau
leaga ona fua mai i fua lelei. O laau uma e le fua mai i fua lelei, e taia ia ma lafoina i le afi. O lea foi tou
te iloa ai i latou i o latou fua.”
O le tele o tala faa-faata’oto i le lalolagi, e i ai le ata o se manu e tau faase’e i le isi manu. O le tala mai
Initia, e faapea, po o le 600 tausaga a e le’i soifua mai Iesu, sa i ai le manuki na ia tau faafefe i isi manu
ina ua ofu i foliga ‘ese,
O le tusi faitau o lenei aso, ua suia ai e Iesu le ala e aumaia ai ana aoaoga (faatusa i le Aesop/ tusi tala
Eleni): o le luko ua faa-foliga i le mamoe filemu. O le lapata’iga, ia ‘alo’ese mai perofeta pepelo’, o se
faasinoga ua moni i ona po nei i tagata tau faasese i talitonuga faale-lotu, ua ta’ita’i sesēina ai e vaivai i
talitonuga le tonu.
A o feagai a’u ma le tusia o nei faamatalaga, sa ou mafaufauga e uiga i fualaau’aina. O le ata o le laau ma
ona fua, e leai se ese’esega mai le lua afe tausaga ua mavae, se ia o’o mai lava i nei ona po. O Marjorie
Sykes, o le faatuatuaga Quaker, sa soifua i Initia i le selau tausaga ua mavae atu. Na ia tusia se tala e uiga
i le fuala’au matagofie e mafai ona tatou vaaia i faato’aga a isi tagata. O lona uiga, e tatau ona tatou
amana’ia le matagofie o galuega a le Agaga Paia i le soifua o isi tagata, tusa pe tutusa pe leai foi: i
aganuu ma atunuu, i faatuatuaga, po o pitonuu foi tatou te nonofo ai. Ua faamatala e le aposetolo o
Paulo, o fua ia o le ‘alofa, olioli, filemu, onosa’i, mataalofa, agalelei, faamaoni, agamalu, amiomama e le
faatulafonoina mea faapena.’ (Kalatia 5:22-23).
Ia manatua, e faatoa iloa lava e lelei le fuala’au pe a tofotofo i ai, su’esu’e i ai, i le soifua faale-agaga,
faatoa mafai ona tatou faailoa atu pe a fai tatou te le masalosalo e soifua ma ola ai. O iina tatou te
malamalama lelei ai i le soifuaga faale-Atua na feagai ma Iesu ma ona ulua’i so’o.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani ia ou maua le agaga o le onosai, tatala lo’u loto ia ou fiafia e faailoa atu
lou finagalo moni, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Saili sou avanoa to’afilemu. Ia e maua le mea-alofa a le Agaga Paia, e alofa atu ai, oioli, ma le filemu, ia
mafai ona fefaasoaa’i fua o le Agaga ma isi.
Faitauga o Mataio 5 – 7
4 Ua ia a’oa’o atu e pei o sē ua i ai le pule.
(Saunia e Gary Mason)
39
Aso Sa, Mati 02 2014 – “Usita’i ia te ai?”
Mataio 7:21-23 (f.21a) “na o lē na te faia le finagalo o lo’u Tamā o i le lagi.”
E silia ma le 25 tausaga o o’u galue faa Faifeau i se faalapotopotoga o tagata e sili ona alolofa ma
usiusita’i i tupua faale Malo ma polokiki; le atunuu e sili atu ona alolofa tagata i lona tagavai nai lo Iesu
Keriso; le mea e sili atu ona taua i tagata Peretania ma Irelani lo latou ta’u aemaise o tu ma aga nai lo le
avea ma tagata nuu o le malo i le lagi, e pei ona ta’ua e Paulo i le tusi o Filipi 3:20. O le laa ‘ese la mai
sea faalapotopotoga, e manaomia le loto tele, ma e le faigofie foi lona faatinoga. I le manatu o nisi o se
mea faigata tele le tuuina atu atoa o lou loto ma lou tagata atoa e te usitaia ai le finagalo o le Atua. Ae
peitai mo a’u lava ia, o loo manino lava le finagalo o Iesu e pei ona aumai i le tusi fuaitau o le asō. E
mafai ona tatou taumafai e faanenefu ma faanunumi solo, a’o loo manino lava upu a le Alii e pei ona
fetalai mai ai… “Na o lē na te faia le finagalo o lo’u Tamā o i le lagi.”
Tatalo: Le Atua e, matou te fia usiusita’i ia te oe, a’o loo faatauasoina pea i matou i o matou lava mana’o
ma tu’inanauga faale-lalolagi. Se’i e tatala o matou mata ina ia matou iloa atu ou ala ma lou filemu.
Tatala o matou taliga, ina ia matou faalogo atu i lou fetalai mai. Amene.
Aso Gafua, Mati 03 2014 – “Tāfega malolosi.”
Mataio 7:24-27 (f.25) “ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i
lea fale, a e le’i pa’ū lava ia; auā ua faavaeina i luga o le papa.”
Tatou te feagai pea ma lenei faaosoosoga i aso uma, poo taimi uma foi – o le faaaogaina lea o le initeneti
e tau saili ai se fale o loo tatou moemiti ai e fia maua. Ou te ta’utino lava a’u e masani ona ou faia, i le
tele o taimi! Aisea? Ona e tāua tele mea nei o fale. Tatou te nonofo i fale, tausi foi o tatou aiga i totonu
o fale, e faaalia foi o tatou agavaa faa tusi ata i le fausiaina o tatou lava maota. O tatou uma lava la o
tufuga fau fale i le faataoto lea a Iesu; pe poto pe valea. E faapei ona lē mafai ona alo ‘ese mai le fauina
o le fale, e faapena foi ona lē mafai ona e alo ‘ese pe a agi mai le matagi. Soo se fale lava tatou te fauina,
e tatau lava ona fesaga’i ma matagi. E lē o faatatau le faataoto lea a Iesu i le fauina o le fale i se mea e
leai se matagi e agi mai ai – o le faataoto lenei e faatatau i le faavae o le fale ia malosi, e lē faatatau i le
fale e fausia i se mea e leai se matagi e agi ai. E le o faapea mai le Alii, “a maua lava se mea lelei e fau ai
lou fale, ua lelei foi lena.”
E ui i le 30 tausaga o mafatia le taulaga o Belfast i fetauaiga ma feeseeseaiga a faalapotopotoga eseese,
e itiiti lava lo latou silafia o tulaga tau matagi. E 21 miliona tālā Europa le tau o le nofoaga autu mo le au
faatuatua faato’a tatala lava e ta’ua o le ‘Skainos’. O le upu Eleni skainos, o loo faaaogaina e Ioane 1:14,
o lona uiga ‘faatu le fale fetafai’. O le upu lea o le skainos (fale fetafai) o loo faaaogaina i le Feagaiga Fou
e faatatau i tapeneko a le Atua sa faaaogaina e Isaraelu i aso anamua e tapuai ai i le Atua. E faailoa ai o
loo ‘auai le Atua ma i latou. I le faa Elenei i le Feagaiga Fou, o loo faauigaina le upu ‘tapeneko’ o le
skainos, ‘fale fetafai’ (Galuega 7:44, Eperu 8:2, 5). Ia tatou fausia se fale e ta’ua o le fale fetafai, a’o le
faavae o le Upu lea o loo i luga o i tatou. Ia avea foi lena Upu, e fai ma taiala i taimi o matagi ma tafega
malolosi.
40
Mafaufauga Loloto:
O fea o loo faatū ai le fale fetafa’i o le Atua i lou alalafaga – atonu o loo faatu i totonu o se fale tele, poo
totonu o se fale‘aiga, poo i le falesa foi?
Aso Lua, Mati 04 2014 – “O sē ua i ai le pule.”
Mataio 7:28-29 (ff.28-29) “Ua faai’u e Iesu o nei upu, ona matuā taufaiofo ai lea o le motu o tagata i
lana aoaoga; auā ua ia aoao ia te i latou e pei o sē ua i ai le pule, a e lē pei o le ‘au tusiupu.”
O le faaiuga lea o le Lauga a Iesu i luga o le mauga – o le faataoto mulimuli. O le aano moni ma le
faamautuina o lenei faataoto ma le lauga atoa e faamoemoe i luga o le malosiaga ma le pule a le faiaoga.
E silafia e Iesu mea uma e oo lava i manatunatuga lilo i le loto o le tagata. Tatou te fiafia e fausia fale
ma, e faaauauina pea ona tatou fiafia e fau o tatou fale i autafa o auvai. E faatalitali pea Iesu i le taimi e
fau ai o tatou fale – auā, ua ia mautinoa o loo i totonu o tatou musele (DNA) le agavaa faa-kamuta – a o
le taimi lava o le a e faia ai, ia usita’i ma faalogo i le musumusuga o lou loto: fau i luga o le papa! Fai mai
Dr. Ravi Zacharias, o se e tu malosi mo le au kerisiano, i lana lauga e faa-autu ‘Pe a faaleagaina le
Faavae’, o loo faamatalaina ai se tala a o i ai i totonu o se fale fou sa fauina i faiga faa-anamua i le
Iunivesite o le Setete o Ohio. I totonu o le fale e felavasa’i solo ai le tele o faasitepu ma pou simā e tutū
solo e leai se uiga. O le ata faatusa lena o lenei olaga – tatou te faimalaga pea i luma ma le le mautinoa.
Sa fesili Zacharias pe faapena foi lo tatou le mautinoa i le faia o le faavae o le fale. A e sau le tali: ‘E le
mafai ona e faia se mea faapena i le faavae.’ Soo se fale e le mausali ma mauaa lona faavae, pe faaonapo
nei pe leai, o le a e vaaia se faafitauli tele e tula’i mai i lena fale atoa. Le ‘au tufuga e, fau ia mausali lou
fale i luga o le mea e tasi lena e mafai ona puipuia i tatou mai matagi malolosi o lenei lalolagi. Fau i luga
o le pule o le papa – o le Faiaoga.’
Tatalo: Le Atua e, matou te tapua’i atu i lau Afio i malumalu e le’i faia i lima. Fesoasoani mai ina ia
matou iloa moni lo matou ‘auai faatasi ma lau Afio e sili atu nai loo ata ma tusitusiga ‘eseese o fale.
Mafaufauga Loloto:
Fai mai se tasi o tagata atamai, ‘Sa matou fauina le Falesa, ona fauina lea e le falesa matou.’ O le a se
manatu a lou tagata tapuai i e o loo outou tapuai faatasi? A e faapefea lou nuu ma lau taulaga?
O ‘aao o le Atua ma o tatou lima.
‘O ‘aao i totonu o le Feagaiga Tuai 1’
(Saunia e Simon Goddard)
Aso Lulu, Mati 05 2014 – “U’ulima ma le Atua.”
41
Kenese 27:5-23 (f.22-23) “Ua sōsō atu Iakopo ia Isaako lona tamā; ona ia tagotago mai ai lea ia te ia, ua
fai mai, O le leo o le leo o Iakopo, a o lima o lima ia o Esau. Ua ia lē iloa o ia, auā ua taufulufulu ona
lima, pei o lima o Esau lona uso; ona faamanuia ai lea e ia ia te ia.”
I luga o le faaalo o le malumalu o le Sistine Chapel o loo tusia ai faaaliga e iva mai le Tusi o Kenese, sa
tusia ma valiina uma e Michelangelo. O le faaaliga aupito sili ona tautaua e faaigoaina o le “Fausiaina o
Atamu” o loo faailoa mai ai le ‘aao o le Atua o loo ‘aapa mai ma u’u le lima o le fanau a tagata, ma aumai
ai le ola i le tagata. Mo le isi vaiaso ma le afa o le a tatou vaavaai ai i ni tala e pe a ma le sefulu e ta’ua ai
le lima poo le ‘aao foi, e faatatau i tusitusiga mai le feagaiga tuai, faatasi ai ma lo latou aoga e fesoasaoni
ia i tatou auā la tatou savaliga ma le Atua.
Fai mai e le mafai ona e filifilia lou aiga, ae na faia e le Atua! Na ia tusi aao i le tamaloa e igoa ia Atamu,
foa’i ia te ia le atalii ina ua tagata matua ma fai atu i ai o le a auala mai i lona aiga le manuia mo le
lalolagi uma. E na’o le tasi le auga tupulaga, ae tutupu loa faafitauli ma puapuaga. Sa faaipoipo atu
Isaako, le atalii o Aperaamo ia Repeka, ona maua ai lea o le la masaga tama, o Esau ma Iakopo, sa feuua’i
foi i la’ua i totonu o lo la tina a’o lei fananau mai i la’ua (Ken 25:22-26)! Sa faaauauina pea lenei
feeseeseaiga ma, a o taoto Isaako ua lata ina oti o ia i lona moega, o lima o Iakopo, sa tatau ona faaalia
ai le alofa ma le agalelei i lona tama ua tali oti, ae peitai ua taufulufulu ona lima ina ua fai lana togafiti e
gaoi ai ma faasese lona tama. E ui i lea, sa i’u lava ina feagai Iakopo ma le siliisli’ese o le malosi o le Atua
ma i’u ina filifilia ai o ia na te faataunuuina lana valaau paia.
Tatalo: Le Atua e, lo matou Tamā. I le aso lulu lefulefu lenei ua ou manatuaina ai e ui lava ina avea a’u
ma tagata leaga i le tuana’i, ae faafetai le Atua auā e te tuu avanoa pea ma e aumaia pea le mautinoa e
te le o tuulafoaina a’u. Faafetai lava. Amene!
Aso Tofi, Mati 06 2014 - “O le ‘aao malosi o le Atua.”
Esoto 15:1-11 (se vaega o fuaiupu e 4-6) “O kariota o Farao ma lana itu taua ua ia lafoina i le sami; o le
moana ua ufitia ai i latou, ua latou o ifo i le mea loloto e pei o se maa. Le Alii e, ua mamalu lou ‘aao
taumatau i le malosi; le Alii e, o lou ‘aao taumatau ua nutipalaina ai lē ua ita mai.”
Ou te lē iloa pe na e auai, pe na e molimauina foi, se fefinauaiga a ni tamaiti laiti se to’alua i se malae
taalo. E i le isi tamaititi se mea e sili atu pe telē atu foi i lō le isi e mafua ai ona fai e le isi le tala o le isi,
ma finau ai lava lea. E masani lava la ona faaiu nei finauga, i faaupuga faapea ‘e malosi atu lo’u tamā i
lou tamā’ – ma faailoa atu ai lava ma le iuga o se fusuaga la te iloa, e lē mafai ona taunuu. Ae peitai, o lo
tatou Tamā oi le lagi o se Atua e sili ona telē, o le Atua e malosi ma mata’utia, le Atua e tū pea i le vā e
faasaoina lana fanau. E masani ona tatou talanoa i le alofa o le Atua (ma mafaufau i ona ‘aao agalelei sa
tutu’i i fao i le Satauro) o nisi o taimi o le alofa lena o loo faaalia i le ‘aao malosi o le Atua e lavea’i ai lana
fanau o loo sauaina ma olopalaina ona o faiga le alofa a isi tagata. O le fuaitau o le aso lenei o loo faailoa
manino mai ai le moni o mea sa tutupu i le fanau a le Atua. Isaraelu sa faapologaina i Aikupito i tausaga
e 430, `sa tuuina foi e le Atua le tele o avanoa ia Farao e faasaolotoina ai lana fanau. Ae peitai, a o
taitaiina e Mose le fanauga a isaraelu i le va o le sami ulaula agai atu i lo latou saolotoga, sa matua
faaumatia lava Farao ma lana au tau. E ui lava o le Atua e telegese lona toasa a e tele le alofa ma le
faamaoni (Esoto 34:6) E oo mai lava lona toasa, i ona lava taimi e finagalo malie ai o ia, i e o loo
42
faapologaina lana fanau. E sili lava ma lelei ona tatou savavali ma usiusitai i le finagalo o le Atua, auā o le
‘aao malosi o le Atua tatou te manumalo ai i taimi uma. E leai se isi mea poo se tagata na te mafaia ona
tetee atu i le Atua, e oo foi lava i le malosi o le agasala ma le oti, ua uma ona faatoilaloina e Keriso.
Tatalo: Le Alii e, lo matou Atua. Faafetai auā e te le o tuulafoaina i matou lau fanau. Matou te tatalo mo
i latou uma o loo puapuagatia i lenei aso ma o loo manaomia lou ‘aao malosi e laveaina ma taiatina i
latou ina ia soifua ma ola saoloto, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea-alofa e mafai ona e avatua, ina ia fai ma sao e suia ai olaga o lau fanau puapuagatia o e sa
e tatalo ai nei?
Aso Faraile, Mati 07 2014 – “O ‘aao na te aumaia fa’amanuiaga.”
Levitiko 9:22-24 (se vaega o fuaiupu 22-23) “Ona sisii ai lea e Arona ona lima i luma o le nuu, ma
faamanuia atu ai ia te i latou… Ua ulufale atu Mose ma Arona i le fale fetafai o le faalapotopotoga, ona
ulufafo ai lea, ma faamanuia atu i le nuu; ona faaali mai ai lea o le pupula o le Alii i le nuu uma.
A o avea a’u ma tama aoga i le kolisi faa faifeau o le lotu papatiso, e masani lava ona fai mai le pule aoga
o le mea aupito sili ona tāua i le galuega faa faifeau, mo ia lava, o le avanoa e faamanuia ai i tagata. Sa ia
faaosofia a’u ina ia toe manatunatu atili i upu ia e masani ona faaaoga e faaiu ai tapuaiga, ma e le o se
mea e tatau mo se lotu papatiso, e masani lava ona sisii o’u lima ma faailoga le koluse a o faaiu la’u
faamanuia i le Suafa o le Tamā, le Alo ma le Agaga Paia.
O Arona sa filifilia e fai ma ositaulaga (taitai i tapuaiga) a Isaraelu, a o le Atua na ia faaaogaina Mose ma
Arona e taitai ma faamalosi ma faalototetele le nuu e ala i la latou mafutaga ma le Atua. I le tala sa
faitauina ua tatou iloa ai e le’i fo’ifua le sisii o lima o Arona ma taulaga na ia osia mo agasala, auā na
faaalia lava le pupula o le Alii i le nuu uma. Auā, e faapei lava ona sisii e Arona ona lima i luga o le nuu, e
faapena foi ona maua e tagata uma faamanuiaga mai ‘aao o le Atua.
I le Feagaiga Fou o loo ta’ua ai o latou uma o e talitonu ma faatuatua i le Alii, o tagata ua filifilia e le
Atua, o tupu ma ositaulaga, o le nuu paia, ma le nuu na faatauina mai e le Atua (I Peteru 2:9). E mafai
ona faaaogaina i tatou uma ta’itoatasi e le Atua, e auala atu ai le manuia mo isi tagata – e le na o latou
ua uma ona faapaiaina ma faauuina latou te maua lea avanoa. E mamana au faamatalaga, ae maise
lava pe afai o loo ta’ua ai le Suafa o le Alii, e mafai ona suia ma faamalosia ai nisi o e tot te feiloai I aso
taitasi.
Tatalo: Le Atua e, sei e faaaogaina upu I o matou gutu ma galuega a o matou lima, e avatu ai le manuia
mo isi o matou uso a tagata, Amene!
Mafaufauga Loloto:
Aiseā e le faapea ai “faamanuia le Atua ia te oe” nai lo le faapea “tofā soifua” ma, a o e faia lea mea, ia
tatalo lemu ifo i lou loto mo se mea o loo manaomia e lena tagata, e pei o le filemu ma le olioli.
43
Aso Toona’i, Mati 08 2014 –
“Taofi mau i le Pule.”
Numera 27:15-23 (f.18-19) “Ona fetalai mai ai lea o le Alii ia Mose, Ia e ave ia Iosua le atalii o Nuno, o le
tagata lea o i ai le Agaga, ma ia e faaee lou lima i luga ia te ia. Ia e tuu atu foi ia te ia i luma o Eleasaro
le ositaulaga. Ma luma o le faapotopotoga uma, ma ia e sauni atu se upu ia te ia i o latou luma.”
Mo le sefulutasi aso o le vaitau mafanafana o lenei tausaga, o le a talimalo ai Glasgow i taaloga faavaomalo o le Commonwealth, ma e tofu lava atunuu e 70 ma o latou sui o le a tauva mo lenei
faamoemoe. O se tasi o taaloga aupito sili ona ou fiafia tele e matamata ai, e masani lava ona faia e lata
i le iuga, o le tuuga momo’e lea. E le gata i le taumafai lava o le tagata ia i le mea e gata mai ai lona
malosi mo le au atoa, a ia sili ai le taumafai ina ia taofi mau i le tuuina atu o le fu’a i le isi tama poo le
teine tamo’e. A o le ata manino foi lena o loo aumai e le tusi fuaitau o lenei aso: O se sauniga sa faia i
luma o le faapotopotoga uma ina ia molimau ma silafia e tagata uma le tuuina atu o le pule mai le tasi
tagata i le isi e ala lea i le faaee atu o ‘aao i luga ia te ia, ma le tuuina atu o ia i luma o Eleasaro le
ositaulaga o le faailoga o le i ai faatasi ma le agaga o le Atua. E ui lava o Iosua ua leva ona tapena mo le
tofi taitai mai le 40 tausaga o lagolago ia Mose, a o lea lava ua i’u ina filifilia e le Atua.
E i ai pea nai faamanatu tāua. Muamua, afai o le a filifilia e se ekalesia se tamā poo se tinā na te taitai se
‘au lotu, e le tatau ona filifilia i luga o ni agavaa, faa-aiga poo se maualuga o se poto ua i lea tagata.
Peitai, o lo latou matafaioi o le taumafai lea ina ia tofia e ua uma ona filifilia e le Atua ma ua saunia lelei
mo le galuega. Lua, i latou ua lagonaina ua lava lo latou tomai faataitai e le tatau ona aga’i i luma ma o
latou lagona ia. Peita’i, e tatau ona tuuavanoa i le agaga paia e galue, ina ia toe faalolotoina ma
faatupuina o latou lagona faaleagaga. Soo se taimi lava la, o le a tuuina atu ai le pule, e tatau lava ona
mau le taofi ma tamo’e loa aga’i i le tini.
Tatalo: Le Atua e, ua matou tatalo mo taitai o ekalesia uma i totonu o lo matou atunuu. Ia tumau pea lo
latou faalagolago ia te oe, ma ia galue pea le mana o lou agaga i o latou loto, Amene!
Mafaufauga Loloto:
E i ai taimi e fai ai i tatou ma taitai, e pei o totonu o tatou aiga faapea foi o tatou uo. Aisea la tatou te le
toe tatalo ai, mo le taimi nei tatalo mo oe lava.
Aso Sa, Mati 09 2014 – “O le ‘aao malosi o le Atua.”
I Samuelu 5:6-12 (f.11) “Ona latou tuu sāvali lea, ma faapotopotoina alii uma o Filisitia, ua latou fai atu
ai, Ina avatu ia le atolaau a le Atua o Isaraelu ia foi atu i lona lava nuu, ina ne’i oti ai i matou atoa ma lo
matou nuu; auā sa i ai le atuatuvale i le oti i le ‘aai uma, sa matuā mamafa i ai le ‘aao o le Atua.”
Soo se taimi lava ou te faia ai se mea sesē a o o’u laititi, ou te tautino lava i le taimi lena ua ou sesē! O isi
tamaiti e taumafai e sosola ma lalafi, ai ona o le lagona tiga, poo lo’u fefe i se faasalaga, e mafua ai ona
ou taumafai e faate’a vave ese nei lagona sesē mai ia te a’u. O le fuaitau o lenei aso e foliga mai ua vave
lava ona toe salamo Filisitia talu ai le ave fua o le atolaau o le feagaiga mai ia Isaraelu.
Le ‘atolaau, o loo i ai i totonu papa maa o loo tusia ai tulafono e sefulu, sa sili atu nai lo le faailoga o le
‘auai o le Atua ia Isaraelu. Peita’i, o le atolaau o loo atagia ai le mamalu ma le paia o le Atua ina ua mafai
44
ona toe faafoi i le fanauga a le Atua. Mo i latou o loo savavali ma le Atua, o le ‘auai o le Atua e maua ai
lo latou malosi, puipuiga, faasinomaga ma le faamoemoe mo le lumana’i. Mo latou e tetee atu i le
finagalo o le Atua, e i ai taimi e oo mai ai le mata’utia o le Atua ma lona toasa e i’u lava ina tatou le
mafafai ona tauave lona mamafatu.
A o feavea’i solo le atolaau mai lea nuu i lea nuu o Filisitia, sa matua ufitia i latou uma i le atuatuvale,
popole, ma faama’i e oo lava i le oti. Ona alu a e ai lea i le lagi le uio o le nuu ona ua i luga Ia i latou le
aao malosi o le Atua (f. 12) ona latou toe faafoi ai lea o le atolaau ia Isaraelu faatasi ai ma le togiola ma le
viiga i le Atua o Isaraelu e faamamāina ai o latou agasala (Mataupu e 6). Soo se taimi tatou te agasala ai,
tatou te lagoina lava le musumusuga a le agaga paia, e faamanatu mai ma faailoa mai ia I tatou ina ia
tatou te foi ma toe faalelei ma le Atua. Tatou te mafaia mea uma i le faatasi mai o Iesu, o lē na onosa’ia
le ‘aao malosi o le Atua i luga o le Satauro ina ia faaolaina i tatou le fanau agasala.
Tatalo: Le Atua e, faafetai ona o Iesu Keriso ua mafai ai ona ou maua le faamagaloga ma ua faamamāina
ai a’u agasala uma. Se’i e alofa ma taitai atu a’u ina ia ou iloa moni lou finagalo ou te ola ai, Amene.
Aso Gafua, Mati 10 2014 – “O ‘aao tetele o le Atua.”
I Nofoaiga a Tupu 29:10-19 (se vaega o le f. 12 ma le 14) “o i ai foi i lou ‘aao le mamana ma le malosi, o
ia te oe foi e faateleina ma faamalosia tagata uma lava. O lenei lo matou Atua, ua matou faafetai atu ia
te oe, ma vivii atu i lou suafa mamalu. Auā mai ia te oe mea uma lava; o āu mea foi ua matou foaiina
atu ai ia te oe.”
Sa i ai se tala i se faiaoga sa fesili i lana vasega “afai o loo i ai ni moli se lima i totonu o le isi ou lima, ma
le ono i le isi lima, e fia atoa moli o loo ia te oe? Sa tali atu se tasi o tamaititi e poto atu i loo isi tamaiti
uma fai mai “ou te iloa, tamaita’i – lima tetele!” I le Tusi fuaitau o lenei aso, ua fiafia ma olioli Tavita i le
agalelei ane o tagata i le fausiaina o le Malumalu. A o fiafia lona loto, sa oo ifo ni lagona fou ia te ia o le
Atua lava e pule aoao i mea uma. E oo lava i mea-alofa na ofoina atu e tagata mo le Atua!
O loo manino ia Tavita, o lona silafiaina o lenei mea e le faapea o le a avea ai mea-alofa ma mea e lē tāua
pe leai foi se taui. Peita’i, o le faailoa lea o le mea moni ua mafai ona ofoina atu mo le Atua – mai le loto
o le tagata. A o nisi latou te ofo i le taugatā o mea-alofa tatou te ofoina atu, a e fai mai le Tusi Paia o le
foa’i ma le faamaoni o le loto e finagalo i ai le Atua (f.17). Na te silafia mea uma tatou te ofoina atu poo
faia ona o lo tatou matafaioi, poo tatou ofoina atu mai le loto fuatia ifo e lelei ma le fiafia. O lo tatou
Atua o le Atua alofa ma alofa mutimutivale – O le Atua e telē lona loto ma e tetele fo’i ona ‘aao! A tatou
faataitai ma faatino le alofa ma le agalelei o le Atua, ona tatou lagona lea ma tatou iloa, e pei foi o
Tavita, e le mafai ona motusia ma muta le tele o oloa o le lagi e faamalieina ai manaoga o i latou o e
savavali ma faia le finagalo o le Atua. E ui lava ina le faamalieina i tatou i mea tatou te manana’o i ai i
taimi tatou te manaomia ai, peitai, mo le tagata lava ia, poo se aiga, poo se ekalesia foi o loo saili pea e
faataunuu le finagalo o le Atua, ia mautinoa e le o tuulafoaina i tatou e le Atua.
Tatalo: Le Atua e, faafetai i lou alofa ma lou agalelei ia te a’u. Ia faapena foi ona ou agalelei e foa’i mo
galuega uma o lou Malo, aemaise mo e o loo manaomia le fesoasoani, Amene.
Mafaufauga Loloto:
45
Faitau au faamanuiaga i lea aso ma lea aso – e te ofo i mea ua faia e le Atua mo oe! Tusi i lalo mea lelei
uma sa ia faia i lou olaga, ona viia lea o le Atua mo na mea uma ua ia faia.
Aso Lua, Mati 11 2014 – “O ‘aao sa fa’aaogaina mo le galuega a le Atua.”
Neemia 2:11-18 (se vaega o f. 17-18) “Ona ou fai atu ai lea ia te i latou… o mai ia, ina tatou faia le pa o
Ierusalema, ‘aua ne’i faalumaina pea i tatou. Ua ou ta’u atu foi ia te i latou i le ‘aao o lo’u Atua sa lelei
lava i luga ia te a’u atoa ma upu a le tupu na ia fai mai ia te a’u… ona latou faamalolosi ai lea i lenei
galuega lelei.”
Ou te fiafia tele e faitau tusi e faatatau i le avea o se tasi e fai ma ta’ita’i lelei, ma, afai foi e te taga’i i
faletusi o loo siosiomia ai oe, e te maua ai le tele o tusi faapea o loo avanoa. O se tasi o lesona tāua e
faatatau i le soifua faataitai, o loo maua i le tala ia Neemia – o se alii na ia faaosofia le fanauga a le Atua
ina ia toe faaleleia atoa le pa o Ierusalema sa faatafunaina. O se galuega sa tuu atoa i ai lona
faamoemoe ma lona tomai e ui lava i le tetee o le toatele ae na mae’a lava lenei galuega tele e le’i atoa
le lua masina!
E ta’u loa le tofi faata’ita’i i totonu o se ekalesia e tasi lava le mea e sili ona tāua nai loo se isi lava mea. E
lē o se agava’a o se tagata poo se lelei foi o se tagata, a o le ‘auai ma le atagia o le agaga o le Atua i sē ua
avea ma taitai. A o tautala Neemia i upu na fetalai mai ai le Atua ma mea mamana na faia e le Atua, sa
matuā manino lava i tagata uma o ia lava lea ua filifilia e le agaga o le Atua na te tauaveina lenei galuega
tāua. Sa matua talitonuina o ia e le fanauga a le Atua ma latou mulimuli atu i lana ta’ita’iga, a e ona o le
taitai a Neemia, le tupu o Tariu, o le na mua’i silafia le ‘aao o le Atua i luga o Neemia. Muamua, sa galue
le Atua i le loto o Neemia, na mafua ai ona tagitu’i ia Ierusalema; ona faailoa lea e le Atua le faailoga ia
Neemia i le mea e tatau ona fai; mulimuli ane ona galue lea o le Atua e ala atu i le tupu e fesoasoani ia
Neemia, lea na ia ofoina atu ai mea uma sa mana’omia e Neemia mo le faamae’aina o le galuega (2:4-8).
O ta’ita’i faale Atua e sili atu nai loo le iloa o se mea lelei ma le fesootaiga ma isi tagata. E faapei o se
tautigilima, e foliga mai ma faagaoioi e le ‘aao o le Atua, o ia lea e ta’ita’i, e muamua foi, e manaomia
ona avea ma auauna.
Tatalo: Le Atua e, faafetai mo taitai uma o e sa fesoasoani ia te a’u i lo’u olaga faale faatuatua.
Faamolemole se’i faaalia galuega lelei uma ua e saunia mo a’u, ina ia ou faapei foi o i latou, ia avea e fai
ma au auauna, Amene.
Mafaufauga Loloto:
A o e tatalo mo i latou o e sa latou taitai oe i le faatuatua, aiseā e te le valaau i ai ma faailoa i ai lou alofa
ma lou agaga faafetai i a latou galuega lelei sa faia mo oe?
Aso Lulu, Mati 12 2014 – “Taofi mau i ‘aao o le fa’amoemoe.”
Iopu 19:13-27 (ff. 21, 25-26) “Alofa mai ia outou ia te a’u, ina alofa mai ia ia te a’u outou o a’u uō; auā
ua papa’i mai le ‘aao o le Atua ia te a’u. Auā ua ou iloa, o loo soifua lē na te togiolaina a’u; o aso amulī
foi e tula’i mai ai o ia i luga o le eleele. E ui lava ina faaumatia lenei tino pe a mavae atu lo’u pa’u, a e ou
te iloa atu le Atua i lo’u tino.”
46
E i ai se taimi sa matua tofotofoina ai oe – se tagata ua toesea ona o le oti, se gasegase tugā lava, poo le
faate’a foi o oe ma se galuega pe tutuli ese foi mai se fale sa nofo ai ona ua le mafai ona totogi le rent?
O tofotofoga mata’utia uma na e masani ona tula’i mai i soo se tagata soifua, a e le mafai ona taofia ai i
tatou mai le tuufesili pea i le mafuaaga o nei faafitauli uma.
A e faafetai, auā e le o gūgū le Tusi Paia e faatatau i lo tatou feagai ai ma puapuaga ma mafatiaga, ma o
le tala ia Iopu e mafai ona faailoa mai ni auala e fesoasoani ai ia i tatou i o tatou mafatiaga uma.
Ua tatou iloa mai le amataga o le Tusi sa faatagaina e le Atua Satani e tofotofoina le tamaloa amiotonu.
E toeititi lava o mea uma sa ia te ia – fanau, lona ola ma ana meatotino uma – na aveeseina uma mai ia
te ia, na oo lava I lana ava na fai I ai e faifai I le Atua ma oti ai!” (Iopu 2:9). Sa toe faaopoopo foi I ai ma
uo a Iopu, ina ua latou fautuaina o ia e salamo, ona o latou manatu sese faapea ai o se agasala a Iopu ua
mafua ai lenei mala ma faafitauli uma.
O le tali a Iopu, e pei ona faailoa mai e le fuaitau o lenei aso, e faamaoni ma e i ai foi lona faamoemoe.
Sa lagona lava e Iopu o le Atua lava e toatasi le pogai ua mafua ai ona puapuagatia, peita’i, na tumau pea
lona faatuatua. Sa talitonu Iopu o loo tautai pea le Atua; e ui lava i lona feagai ai ma puapuaga mata’utia
o le olaga, a e tumau pea lona talitonuga, o loo i ai pea lona ola i ‘aao agalelei o le Atua. E le o
malamalama Iopu pe aisea ua oo mai ai nei faafitauli, e le o ma iloa foi pe faapefea ona fo’ia e ia, a o le
mea e tasi o loo silafia e Iopu o loo i ai pea le Atua ma ia, ma ua lava ma totoe lena.
Pe afai e oo mai e oo mai faigata ma puapuaga i lo outou ma si o tatou ola (e oo mai lava), ia tatou pei o
Iopu, ia faalatalata pea i le Atua, auā o ona ‘aao tatou te faamoemoe ma saogalemu ai.
Tatalo: Le Atua e, ua matou tatalo mo i latou uma o loo taumafai e pipii mau ia te oe ona o le ogaoga o
tiga ma faigata o loo feagai ma i latou, ae maise o faafitauli ma puapuaga. Ia avea lau ‘Upu e maua ai e i
latou le to’afilemu ma le saolotoga moni, Amene!
Mafaufauga Loloto:
“E galue le Atua i mea uma lava mo le lelei faatasi ma i latou o e ua alolofa atu ia te ia (Roma 8:28). Sa e
vaaia se mea “lelei” e sau mai le puapuagatia?
Aso Tofi, Mati 13 2014 –
“O ‘aao fa’a-ta’ita’i.”
Salamo 16 (f.8, 11) “Ou te tuu le Alii i o’u luma e le aunoa; auā o i lo’u itū taumatau o ia, e le faagaeetia
ai lava a’u. E te faailoa mai ia te a’u le ala o le ola; o i ou luma le fiafia e mālie ai; o i lou itu taumatau le
olioli e faavavau.”
A o o’u talavou lava sa fai la’u miti o loo o’u aveina se taavale tutuu: o se tuuga i auala tua i se saoasaoa
uiga ‘ese, a o lei o’u pasia la le laina e tini ai le tuuga ma tuu mai le pale o le manumalo. Ou te matua
teena lava le I ai o le tagata aupito sili ona taua o le ‘au; le ave taavale faaleoleo poo se ta’iala, afai a e
leai le tagata lea, o le a telē le avanoa e faaletonu ai le taavale ma oso ai i lalo o se ’autu!
O le fuaitau o le aso lenei o loo faailoa mai ai le ‘auai o le Atua i lo tatou itu, o loo faailoa mai e Ia ala
tonu tatou te savavali ai. E faapei o se ta’iala i o tatou olaga, e mafai e le Atua ona ta’ita’i i tatou i soo se
ala ma magā-ala, na te fesoasoani foi e puipui i tatou mai faaletonu ma soo se faafituli e tula’i mai. Ona
o lona silafia lelei o le ala o loo i luma o i tatou nai loo tatou, e tatau ai foi la ona tatou avea o Ia e fai ma
o tatou ta’iala.
47
O loo tautala foi le fai Salamo e faatatau “i le Alii, o lē faatonu mai ia te a’u; o le pō foi e a’oa’o mai ai ia
te a’u” (f.7). O le pogai lea o le manumalo i le tuuga: pe a faalogo le ‘ave taavale i le ta’iala o loo i ai le
faafanua! E i ai pea le Atua e fesoasoani ia i tatou, e faailoa mai ia i tatou poo ifea le ala e tatau ona
tatou aga’i i ai, a o le faalavelave ua tele ina tatou teena o Ia a e alu lava le tagata i le mea e loto i ai. Ua
tatou manatu ua sili lo tatou iloa ma oo ai ina tatou uia auala sesē ma tatou faaletonu ai. E i ai taimi e
fetalai mai ai le Alii i le i’uleo itiiti lava ma le mālū, mo latou e filifili e faalogo, na te ta’ita’i outou i mea
tou te manuia ai; i le ola nei ma le ola faavavau.
Tatalo: Le Atua e, faafetai mo lou ‘auai e taitai a’u i le faigamalaga o lenei olaga. Fesoasoani mai le Alii
e, ina ia ou faaaoga tatau le taimi e mafaufau ai I lau ‘Upu ma faalogologo ai i le musumusuga a le agaga
paia mo a’u, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O i ai ea ni magāala o loo felavasa’i solo i luma o oe i le taimi nei? Poo se faaiuga e tatau ona fai loa?
Fa’aavanoa sou taimi e te faalogo ai i le musumusuga a le agaga o le Atua mo oe.
Aso Faraile, Mati 14 2014 –
“Fa’atusa o ona ‘aao.”
Isaia 49:13-18 (se vaega o ff. 13, 15-16a) “Ia alalaga fiafia… auā ua faamafanafanaina e le Alii lona
nuu… e galo ea e le fafine lana tama ua susu, na te lē alofa i le tama a lona lava manava? Ai lava e galo
ia te i latou, a e lē galo lava oe ia te a’u. Fa’auta, ua ou taia lou faatusa i o’u alofilima.”
E i ai la’u uō e ta uma igoa o lana fanau i lona lima, e lē faapea ina ne’i galo o ia o le tamā, poo se
faamanatu foi ia te ia igoa o lana fanau. A o le mafuaaga o lona tāina o nei pe’a i lona lima o le faailoga o
lona alofa faamaoni i lana fanau, ma e fai pea ma faailoga i taimi uma, le moni o lea alofa.
I le fuaitau o lenei aso, o loo fetalai mai le Atua e ala i lana perofeta o Isaia i upu faamafanafana mo lona
nuu o Isaraelu. O lea ua ave faapagota i Papelonia, ma ua manatu ua tuulafoaina i latou e le Atua – o
lagona foi na e masani ona tutupu a’e i o tatou mafaufau i lea taimi ma lea taimi. Faaaoga la e le Atua le
alofa e sili atu ona malosi, le alofa o le tinā i lana tama, ma na fetalai mai e faapena foi lona alofa ia i
tatou, pe sili atu foi.
O le mafuaaga o le lolomiina o tatou igoa i alofilima o ‘aao o le Atua o le faatusa lea o le moni o Ia lava o
lo tatou “Tamā o le faavavau” (Isaia 9:6). E ui lava ina tatou fulitua i le Atua i nisi o taimi, a e lē mafai
ona tuulafoaina i tatou e le Atua. E faapei o le tamā i le faataoto o le atalii faamaumau’oa (Luka 15:1132) E lē mafai ona faagaloina e le Atua lana fanau, ma e faatalitali pea o ia mo lo tatou toe fo’i atu.
A o le mea e faanoanoa ai, e to’atele mātua ua latou tuufau le fanau, ua soonafai ma ua tuulafoaina a
latou fanau, peita’i e leai se tasi e lē alofa i ai le Atua ma lē faatāuaina e le Atua. O loo i ai ana fuafuaga
mo tatou uma lava ta’itoatasi, ma e ‘aapa mai pea ona ‘aao agalelei e fesoasoani, ma faataunuu ana
fuafuaga mo lana fanau uma i le lalolagi. Ia manatua i lenei aso, o loo silafia oe e le Atua, ma, e alofa foi
o ia ia te oe, e tāua tele foi i le Atua oe, ona o tatou o le palealii o le foafoaga a le Atua.
Tatalo: Le Atua e, faafetai auā ua lolomiina lo’u igoa i alofilima o ou ‘aau alofa. Fesoasoani mai ia te a’u
ina ia mafai ona ou ola ma ia ou lagonaina o a’u o se tasi o oloa tāua na e faia, Amene.
48
Mafaufauga Loloto:
E i ai se tasi e mafai ona e faamalosi’au i ai i lenei aso e ala i le faailoa i ai le lautele o le alofa o le Atua
mo ia poo latou foi? O le alofa lea e mafai ona liua o tatou olaga!
Aso Toona’i, Mati 15 2014 – “O ‘aao ua fa’afouina.”
Ieremia 18:1-12 (f.4-6) “Ua leaga le ipu na ia faia i le omea i le lima o le fai ipu omea; ona toe fai ai lea e
ia o le tasi ipu e tusa ma le manatu o le fai ipu omea ona fai. Ona oo mai lea o le afioga a le Alii ia te a’u,
e pei o le omea i le lima o le fai ipu omea, e faapea foi outou i lo’u lima.”
A o o’u aoga e masani ona ou faataitai i le siva e sisiva faatasi ma le paga (ballroom dance). Mo le paga
la, ina ia lelei a la taga uma, sa faatonuina a’u e lua lava mea e tatau ona fai: e tatau ona iloa e le isi
tagata a lā taga uma ia o le a fai, a o le isi e tatau ona tuuavanoa la te faia ai. Afai a e manatu i la’ua o le
a taitai uma i le taimi e tasi, o iina o le a tula’i mai ai le faafitauli!
I le fuaitau o lenei aso i le valoaga a Ieremia e faatatau i le fai ipu omea ma le omea tatou te vaaia ai se
faatusa o se mea o loo tupu pea. Mo le foafoaga mulimuli lava ina ia lelei ma atoatoa ma ia aoga, e
tatau lava ona maopoopo lelei le omea i lima o le fai ipu omea. O tatou uma lava e faapei o omea e
patupatu solo, faaleagaina ma faamaaaina e le agasala, ma o loo manaomia tele se tasi na te toe
faaleleia ma faasa’osa’oina i tatou ina ia tatou toe foliga i le matagofie e pei ona i ai muamua.
O le faalavelave e fai si faigata o le taimi e toe faufau ai ma toe faalelei, ona o lo tatou teena soo o le
Atua, poo le manatu ifo lava o le tagata ia e tatau lava ona toe faalelei e ia ia lava. O loo faailoa mai e
upu a le perofeta i le fuaitau o lenei aso o fuafuaga uma a le Atua mo ona tagata e lelei (f.10), ma o loo
lapata’i foi o ia ia i latou ona o le maa’a o latou loto, ma le malaia o le a faatotō ifo e le Atua i luga o i
latou pe afai latou te mulimuli pea i o latou mafaufauga ma le finauvale (f.12). O
nisi taimi o faafitauli ia e feagai ma tatou e mafua ona o i tatou lava, ona ua tatou filifili e teena le
finagalo o le Atua. O le a se isi
mea e sili atu nai lo tatou talitonuina o le fai ipu omea, ma tuu atu atoa i ai o tatou ola i ona ‘aao, ma
tuuavanoa e mafai ai ona ia faaaoga o tatou agavaa e faamatagofie ma faalelei atili ai i tatou?
Tatalo: Le Atua e, faafetai o loo e finagalo mo mea sili mo lau fanau. Fesoasoani mai ina ia ou
tuuavanoa pea i lo’u olaga ma lo’u tagata, ina ia e faaleleia ma faamatagofieina a’u i ou ‘aao, ma ia
faaliliuina a’u e fai ma mea e viia ai oe, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E i ai se vaega o lou olaga sa e teena ai le galuega a le Atua? Ta’utino uma ou leaga, ma tuuavanoa i le
Atua na te toe faaleleia oe.
3. O lima i totonu o le Feagaiga Fou
49
‘O Iesu i totonu o lana talaiga.’
(Saunia e Julian Bond)
Aso Sa, Mati 16 2014 – “Soli tulafono, poo le Alii o le Sapati?’
Luka 6:1-5 (f.3-5) “Ua tali atu Iesu ia te i latou, “E le’i faitau ea e outou le mea na faia e Tavita, ina ua
fia ‘ai o ia, atoa ma lana au malaga; ina ua ulu atu o ia i le fale o le Atua… ua ‘ai ai, ma avane i lana ‘au
malaga, e sā ona ‘ai ai, ua na o le ositaulaga lava. O le Atalii o le tagata, o le alii lea o le sapati.”
Ua lu’iina nei Iesu: ‘Aisea ua lē mulimuli ai le ‘au soo i mata’itusi o le tulafono? O le tasi sapati ua ui atu
ai i latou sa mulimuli ia te ia i tosaito, ma ooti saito ma ‘aai ai. Ona o mai lea o ‘leoleo’ ma faailoa atu ia i
latou le tulafono, ma ta’u atu ia Iesu ua soli e le ‘au soo le tulafono o le sapati. Ua latou ō ia Iesu ma ave
i ai lo latou gaulemalie: o suiga o se faafitauli. Sa talia e Iesu le lu’i ma na ia manumalo ai; sa leai se isi e
toe fia foi mai. O Iesu lava o le siamupini o le paga matutua – i lona toe faaliliuina o mea sa latou iloa,
mafaufau i ai, toe fausia, ma toe faafouina. E a la ona ta’umatuaina ona ua e nofoa’i ai lava ma faa
matua oe. A e afai e te maua le avanoa, o lena lava e te fou. Tele tagata ua faamalieina lava i le mea
tuai ma o le ala foi lena e faamata’uina ai pe a oo mai se suiga fou; o loo faamalosi mai Iesu ina ia tatou
vaai i ni auala fou ma suiga fou. E i ai le popolega mo latou o loo umia le paoa ma le pule, aemaise lava
pe afai o oe o se tagata solitulafono.
O le fuaitau lenei o se lu’itau mo tatou. E toatele tatou ua le o toe mafaufau mamafa i le Sapati, e ui lava
ina tatou faifai ia i latou e fai a latou faatauga pe a mae’a le lotu o le taeao – a e tatou te faia foi e tatou,
a e maise lava pe a oo ina uma le susu! Ae peitai tatou te ola ma soifua pea i lalo o tulafono: O
Kerisiano e le ulaula, e le inu ‘ava, pe faitau foi isi ituaiga nusipepa, ma ia taumafai foi e tutumamao ese
mai tagata o isi ekalesia. O tatou tuuavanoa ea? O tatou vaaia ea ni suiga fou mai le Tusi Paia? O moni
ea ona tatou avea Iesu e fai ma o tatou taitai e taita’ia i tatou i lu’itau fou, ma isi suiga fou e tele i le
lumana’i?
Tatalo: Le Atua e, se’i e fesoasoani mai ina ia mafai ona matou maua le malosi e faafesaga’i ai ma soo se
lu’itau o tulafono ma le aganuu. Fa’aavanoa pea o matou loto ina ia mafai ai ona matou mulimulita’i pea
ia te oe le Alii e, i soo se suiga fou o lenei olaga, Amene!
Aso Gafua, Mati 17 2014 – “E lē aogā ona fafano.”
Mareko 7:1-8 (f.5) “Ona fesili ane lea o le au faresaio ma le au tusiupu ia te ia, “Se a le mea e le
usiusita’i ai ou soo i uputuu a ē anamua, a ua latou ‘aai ma o latou lima e le fafanoina?
E le tele se eseesega o le fuaitau o lenei aso mai le aso ananafi: o lea foi ua toe vaavaai ta’ita’i o le lotu i
le ‘au soo ma ave lo latou faagaulemalie ia Iesu. Fai mai ua latou ‘fesiligia’ o ia, a ua uma ona fai la latou
faaiuga’. Tele faamatalaga a le tusitala e taumafai e faamalamalama ai le pogai o lo latou le fiafia, fai
mai sa teena e Iesu tu ma aga ua latou masani ai, e aunoa ma le taumafai e faailoa e le au faitau. O le
tali la a Iesu ia i latou uma nei ua tonu lava: ‘outou o tagata faafiaamiotonu’ (f.6).
50
Pe afai tatou te faitau i le Talalelei o lenei aso e le masani i tatou ma ia faiga, se’i vagana ua i ai ni o tatou
uō Iutaia poo latou ua masani ma tapuaiga faamamaina a o tatou tuaoi Musalema. O le tofotofoga ina ia
tatou faailoga itu`ma tatou faia tuuaiga masani agai i le au ‘faresaio’, peitai o le vaai maualalo I le au
Iuataia (o le mea moni, o Iutaia i aso nei e toe tala lava I tua le gafa I uputuu faa faresaio). E le finagalo
Iesu tatou te faia lea mea – e le’i i ai sona gaulemalie i le lotu poo uputuu anamua, a o uiga o tagata. E
le’i fai mai lava se upu leaga a a’u uō Iutaia ma Musalema ia te a’u pe a ou ‘ai e le’i fafanoina o’u lima.
E faaaloalo tele nai a’u uō la’ia ia te a’u. A o fili o Iesu, fai mai le tala, sa latou naunau lava ma manana’o
e molia Iesu ma faaleagaina. E sili atu la nai loo lima – e le o mea tatou te fetagofi i ai poo mamā foi mea
tatou te tago ai, a o le faapefea ona tatou faaaogaina ina ia faafesoota’i ma isi tagata. E le tāua poo fea e
tuu ai o tatou lima. A o fea o tatou loto? O tatou ‘tusitusilima ea’? Sa fautuaina i tatou e Iesu (Isaia
29:13) ia ‘aua ne’i o tatou faapea: ‘ua mamao lava o latou loto ia te a’u’.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia matou lē vaai maulalo i uputuu a isi o matou uso, a ia matou vaai
ifo i o matou lava loto. Lavea’i i matou mai lo matou fiafia e faamasino atu, ma ola faamaualuga i isi o
matou uso a tagata. Fesoasoani mai ina ia matou sisii atu o matou lima ia te oe ile agaga o le loto
maulalo, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i uputuu i le talitonuga faakerisiano poo isi faatuatuaga. O le a so latou uiga? O faatāua ea e i
latou o loo taumulimuli i ia talitonu, o faasagatonu ea i le Atua?
Aso Lua, Mati 18 2014 – “O le ‘aao tumau.”
Luka 9:57-62 (f.61-62) “Ua fai mai foi le tasi, Le Alii e, ou te mulimuli atu ia te oe; a ia tuu mai ia te a’u,
se’i ou muai faamavae i lo’u aiga. Ua fetalai atu Iesu ia te ia, “O lē tago lona lima i le suōtosina, ma tepa
i tua, e le tatau ia i le malo o le Atua.”
E to’aitiiti tagata o loo faaaogaina pea le suōtosina i nei aso. Ua leva ona tuana’i aso sa tatou faaaogaina
ai suōtosina e tulei i lima, peita’i o loo manino pea uiga o fetalaiga a Iesu: ‘aua le faalotolotolua, ‘aua le
faatuai, ‘aua e te tete’e i lou valaauina. E foliga tutusa uma faanoi a le to’atolu. E le’i mānatunatu lelei
lē na muamua poo le a le uiga moni o lona valaauina, a o le isi to’alua e le’i sauni. E i ai le tatou filifiliga,
a e i ai foi mea e le faatagaina e Iesu. O le mulimuli ia Iesu o le alu lea i se mea e le mailoa e se tasi, alu
ma le loto tele, ma le mafaufau atoa. E i ai nisi ua latou faauigasesēina lenei faamatalaga: ‘Afai e te
mulimuli ia Iesu e tatau ona e faia le mea lea, ‘aua le faia le mea lena.’ O nisi ua taumafai e faaopoopo
isi mea i luga o le fe’au faigofie a Iesu ‘mulimuli mai ia te a’u’. O loo lapata’i mai Iesu e faatatau i mea
faatōsina o le lalolagi, ina ia faasagatonu la tatou vaai, ma ia taofi mau i le suōtosina ma faamautū lelei o
tatou ala, ona sa’o foi lea ma tonu mea tatou te faia. Fesili mai Iesu, ‘O fea e te alu agai i ia’? O o tatou
lima lava e faamoemoe i ai le mea tatou te aga’i i ai. O tatou lima i luga o le foeuli ua tatou tuu avanoa i
le tekonolosi na te pule i le mea tatou te aga’i i ai, e mulimuliane ua tatou taunuu i se iuga e le’i
mafaufauina.
O isi talitonuga latou te talanoa faale-mafaufau (mindfulness), o se mea e le masani i le faalogo a le
tagata kerisiano. A o se mea e totonugalemu i le tagata e mulimuli ia Iesu: taga’i toto’a, o le itu e te agai
I ai, ‘misiona’. O fai ea ma faalavelave mea o loo taofi i o tatou lima, e pei o matua e fiafia e omiomi le
text a o savavali ma le fanau, poo le itu ua tatou filifili e agai I ai o loo faailoa mai i o tatou lima?
51
Tatalo: Le Atua e, faafetai mo le faalauteleina o ou ‘aao ia i matou. Fesoasoani mai, ina ia mafai ona
faalautele o matou lima e fesoasoani atu i isi, ina ia aoga i latou mo lau Afio, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea e mafai ona tuu i ai lou lima i lenei aso? O e vaai i ou lima o faia le galuega a le Atua ma
fesoasoani i ou tuaoi?
Aso Lulu, Mati 19 2014 – “Faaee ‘aao i luga o tamaiti.”
Mareko 10:12-16 (f.13-14) “Ona latou au mai lea o tamaiti ia te ia, ina ia pa’i ane o ia ia te i latou; a ua
vavao atu le au soo i e na aumaia. A ua silafia e Iesu, ona tiga ai lea o lona finagalo, ua na fetalai atu foi
ia te i latou, “Inā tuu mai ia o tamaiti e o mai ia te a’u; aua le vavao ia te i latou; auā e faapei o i latou
nei o ē o i le malo o le Atua.”
O le tele o taimi e faamanatu mai e tamaiti ia i tatou lo latou tāua, a o le 2000 tausaga ua mavae sa le’i
faapena. Sa lē amanaiaina e le to’atele tamaiti. Sa tele lava ina tūtū mamao mai i tua o le laina.
O tamaiti ua i ai a latou tofiga tāua i le lotu. O i latou o fua vaaia e iloa ai le ola lelei o a tatou ‘au lotu.
Peita’i, e tatau lava ona silafia lenei mea, o taimi uma lava e faatino ai le tapuaiga e tatau lava ona tatou
folafola ma faailoa atu auala uma e puipuia ai le fanau mai le militino faatasi ma e matutua pe afai e le o
‘auai o latou matua.
E tatau ona tatou mulimuli ia Iesu ma ia mautinoa o tatou uma faatasi ma tamaiti, tupulaga talavou ma
soo se tasi ua vavae’eseina, ia ‘aapa atu i ai se ‘aao ia i latou. Ua tatou iloa uma lava vaega taitasi ua
vavae’eseina mai soo se mafuaaga i totonu o la tatou faalapotopotoga, ma e talosia o tatou iloa le sesē
ma le mata’utia o lea mea, mo tagata uma.
O le taliaina o ‘tamaiti’ o le a fai ma fesoasoani i lenei faafitauli. E mafai ona tatou fesiligia o tatou lava
tagata poo ‘tamaiti’ o tagata e ese so latou faatuatuaga ona vaai lea i nisi o tala i mea o loo tutupu i le
lalolagi e faatatau i lotu ua latou ofoina i tagata Musalema se nofoaga e tatalo ai.
O le a se gaoioioga muamua lava a le ‘au soo? E tutuli ese i latou ia! A e le’i tāua tele foi Iesu i tagata
uma. E tatau ona tatou maitauina o le Malo o le Atua e le mo na o tagata e faapei o tatou. O loo aumai
e Iesu se lu’itau mo tatou, fai mai a ia, ‘ai sē le talia le malo o le Atua faapei o se tamaititi, e lē sao lava ia
i ai”(f.15). E le o valaau Iesu pe tāua pe leai, a o le loto maulalo; e leai se fai vaega i le Malo o le Atua.
Tele o taimi tatou te vaavaai i o tatou tulaga, ma galo ai o loo lapata’i mai pea i tatou e faatatau i tulaga.
O loo faailoa mai e le Tusi Paia Eperu perofeta o loo fai le tauiviga ma e pule faamalosi, o ta’ita’i valelea,
ma ta’ita’i e faapei o tamaiti o latou mafaufau.
Tatalo: Le Atua e, sei e aveesea lou loto faamaualuga ma tulaga ua faapaleina ai a’u. Fesoasoani mai ina
ia ou faapei o se tamaititi loto maulalo, ma loto mamā. Fesoasoani mai ina ia matua lo’u mafaufau e
tuuavanoa ai mo isi tagata, Amene!
Mafaufauga Loloto:
52
O fea tamaiti o lou lotu? O fai I latou ma vaega o le tapuaiga? O a fea e o ese ai ma tuufaatasia ma
tagata matutua? O latou talia ea ni faamanuiaga?
Aso Tofi, Mati 20 2014 – “Fa’amālōlōina le ‘aao ua gasegase.”
Luka 6:6-11 – (ff.7,8a, 9) “Ua latou lamalama ina ia latou maua se mea e momoli ai o ia… A ua silafia e
ia lo latou manatunatu… ona fetalai atu lea o Iesu ia te i latou, “Ou te fesili atu ia te outou, pe tatau ea i
le sapati ona agalelei, pe agaleaga, po o le faaola, po o le fasioti?”
O le tala lenei i le tagata ua gase lona lima. Pe a na faapea o tatou, out e faamoemoe, o le a tatou
fesoasoani uma i lenei tamaloa, aemaise lava pe a na fai o se gasegase e mafai ona togafiti. E le o i ai
lava se popolega a le au tusiupu ma faresaio i lenei tagata. Pau le popolega o loo i le au faresaio ma le
au tusiupu po o le a le mea lea o le a fai e Iesu, po o le a ‘soli le tulafono’. Ona taumafai lea o Iesu e
faatosina mai tagata i le tamaloa, ma lona lima, ona fesili lea i ai e faasaga i le au lotu. E lei i ai se tala a I
latou sa taumafai e molia Iesu, a ua silafia lelei e Iesu o latou manatu. O mea sa lilo i o latou loto, ua
faaalia e Iesu: O le tagata lenei o loo manaomia le fesoasoani; ia tatou alolofa ia te ia.
E seaseā tatou mafaia ona fai lenei mea na faia e le Alii! Peitai, o tatou agalelei ea i e o loo mana’omia le
fesoasoani po o tatou le amanaiaina lo latou tagi mai? O ‘aapa atu ea o tatou lima e fesoasoani? Taga’i
lelei i totonu o tatou ‘au lotu mo latou e le o atoatoa le malosi o le tino. Se tasi o a’u uo e maua I le ‘lima
gase’; ua tele ina le toe aoga lona lima talu lava ona maua i le stroke. Ou te maitauina e le toatele nisi o
le matou ‘au lotu o silafia lona gasegase, ai ona o ia o se tasi e le o atoatoa le malosi ou te le iloa.
O tatou iloa atu gasegase o isi tagata, po o latou eseesega, e fai ma tusi valaaulia tatou te fesoasoani i ai?
I se taimi e le’i umi atu sa ou feiloai ai i se fafine faato a uma lava ona liliu i le faatuatuaga faa-Isalama,
ma sa le’i taliaina lelei i totonu o le faalapotopotoga faa-Musalema. Po ua e manatu nei, e le mafai ona
tupu lena mea i tagata Kerisiano,’ a e sa tupu. Sa toe faaliliu le fafine lea i le faatuatuaga faa-kerisiano
ma sa alu pea i le lotu ma ofu lana ufiufi i lona ulu. E leai se isi na fai i ai ona e faapea o ia o se fafine
Musalema.
Tatalo: Tamā e, fesoasoani mai ina ia matou maua le loto alofa, e fesoasoani atu ai ia i latou o loo maua i
soo se gasegase e le gata i le tino, mafaufau, aemaise le agaga. Matou te viia lau Afio, ona o le
faaeseeseina o tagata, mo soo se lu’itau, o avanoa eseese, faatasi ai ma meaalofa ma faamanuiaga uma
ua matou maua, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O a ni avanoa sa avatu e le Atua mo oe ina ia e iloa ai isi tagata? O e naunau tele ea i mea e mafai ona e
faia nai lo o mea e le mafai ona e faia?
Aso Faraile, Mati 21 2014 – “O le alofa mutimutivale o Iesu.”
Luka 8:40-56 (f.53-55) “Ua latou tapisa ia te ia, auā ua latou iloa ua oti o ia. A ua tago atu o ia i lona
lima, ua faapea atu, “Funa e, inā tula’i ia,” ua toe fo’i mai lona agaga, ona tula’i loa lea o ia, ua fetalai
atu fo’i o ia, ia avatu ni ana mea e ‘ai.”
53
A o maliu atu Iesu e faamalolo le afafine o Iairo ua tatou feiloa’i ma le fafine ua leva ona maua i le puna
toto. Ua le mafai ona malolo o ia i se tasi ona faalogo lea o ia ia Iesu. Ua mulimuli o ia ia Iesu ma pa’i
ane i le tuupao o lona ofu ma o lona faatuatua na māfua ai ona malolo o ia. Ona uma lea o le tala? E
foliga mai e leai se tasi na fia fesoasoani i lenei fafine. Sa tatau foi lava ona faaauau pea le malaga a Iesu,
peita’i na silafia lelei e Iesu o le fafine lea ua salamō faamaoni ma o le fafine foi e faatuatua ia te ia. A o
ia silafia nei mea uma, na sau le fafine ia te ia ma le gatete, e faapea o le a molia i le tulafono ona o le lē
mamā a ua pa’i atu i le tamaloa. Sa tele le taimi o Iesu e mafuta ai ma lenei fafine ma la talanoa, ma
faailogaina ai le faamaloloina o lenei tinā.
O le alu o lona taimi ma le fafine lea, na māfua ai ona tuai e faamalolo le afaine o Iairo, lea ua oti nei. Ina
ua taunuu atu Iesu, sa ia feiloa’i ma i latou ua faanoanoa ona o le maliu o le afafine. E ‘ese mai le tamā o
le afafine lea ua oti, ma le fafine lea faato’a uma lava ona ia faamaloloina, sa latou ulagia o ia, ona ia
tutuli lea ia te i latou. A o le’i faia se fiafiaga tele, sa ia taofia le lima o le afafine ma tautala atu i lana
gagana ma fai atu ia te ia – inā tula’i ia! O lona alofa mutimutivale lena – na te faamuamua ai e ua
tuulafoaina ma i latou ua manatu ua leai se faamoemoe. Ua tatou iloa le mutimuti vale o lona alofa ona
o se mea e seāseā faia e se tagata: A o se mea e tāua tele. Mo latou e alolofa ia i tatou – o uo, o aiga, o
faifeau, o misionare – ia avea le avanoa ua maua, e te alofa mutimuti vale ai; talosia ma faamoemoe o
faapena foi i latou. A e tatau lava ona tatou faia: alofa i e tatou te le masani, aemaise i latou mai isi
ekalesia ma atunuu.
Tatalo: Le Atua e, fesoasoani mai ina ia matou iloa ona alolofa atu i o matou tuaoi. Ia tumau mai pea le
alofa o Iesu i luga o i matou, ma ia aoga o matou lima e fai ma lima o le alofa, a e lē o le faatupu vevesi,
Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a se tāua o le alofa ia te oe, mo oe lava ia ma isi tagata? O e vaai ia Iesu o se faataitaiga lelei o le
alofa mutimuti vale?
Aso Toona’i, Mati 22 2014 – “O lima sauā.”
Mareko 9:30-32 (f.30-31) “Ua tu’ua e i latou lena mea, ua ui ane i Kalilaia; o lona finagalo foi ina ia lē
iloa e se tasi. Auā ua ia aoao atu i ona soo, ma fetalai atu ia te i latou, “ua tuuina atu le Atalii o le tagata
i lima o tagata, latou te fasioti foi ia te ia; a uma foi ona fasia o ia, e toe tu mai o ia i le aso tolu.”
O lima sauā muamua ia ua tatou faitau i ai i lenei vaiaso. Faato’a uma lava ona fautua mai Iesu i lenei
vaiaso ina ia faaaoga tatau o tatou lima ma sa ia faaaogaina foi ona ‘aao i mea lelei ma le aoga; a o lenei
ua ese le faamamafa. Sa tele mea lelei na ofoina mai e Iesu i ona ‘aao, a o lima o tagata (to’aititi lava
fafine!) ua na o le oti. Sa tatou faitauina tala o Evagelia e fa ma tatou iloa ai sa taumafai Iesu e sola ese
nei pu’e e le motu o tagata; sa taumafai foi nisi e fasioti ia te ia i le amataga o lana galuega. A e tatau foi
ona tatou faaeteete e tusitusilima i isi tagata. I le tele o taimi i aso ua mavae, o lima lava o le ‘au
‘Kerisiano’ na māfua ai ona oo le oti ia i latou, e pei ona fasiotia tagata Iutaia, ma le sala oti mo latou
uma e solia tulafono o le Tusi Paia.
54
O fea o tatou lima pe afai e faatonuina i tatou e Iesu ma faamuta lana aoaoga? O tatou mulimuli ea ina
ia avea i tatou ma ona ‘aao? O tatou tetee atu ea i le vevesi ma taua? O le filemu ea o le tali lena? O
‘aapa atu ea o tatou lima ma faauō atu i e tatou te lē masani faapea ma tagata ‘ese? A o o’u tusia lenei
tala o loo i ai ni solo tetee i le taimi nei i se tasi o laumua o Egelani e tetee atu i le faaaogaina o se fale
tuufua e fai ma falesa. O lima o se faalapotopotoga ua tetee aga’i ia i latou o loo saili e tatalo ma tapua’i
i le Atua. O isi ua faaaoga le Suafa o Iesu, fai mai o le talitonuga faa Kerisiano o se mea e tatau lava ona
tausi lele i totonu o lenei atunuu ona toe tetee lea ma fulitua i ana galuega faatino. E manaomia e Iesu
se mea e sili atu: o ‘lima o tagata’ (ma tamaita’i) e tatau ona faia galuega a le Atua. Ia tuufaatasia o
tatou lima ina ia mafai ona tatou faasoa atu le agalelei ma le alofa o le Atua i o tatou uso ma tuaoi.
Tatalo: Le Atua e, foa’i mai le filemu, ia fai foi i matou ma filemu, ma ia matou faasoa i lou filemu.
Faamagalo lo matou ola sauā a ia foa’i mai lou alofa, ina matou alolofa atu ai i o matou fili. Foa’i mai
lima matou te ola ai mo isi, a e lē o lima e faatigā ia i latou, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le filemu ea ma le fausia o ala-laupapa ni mea tāua o lou faatuatua? Sa I ai se taimi na e auai i se
sailiga o se filemu? E faapefea ona tatou mulimuli i le ‘taitai o le filemu’?
“O ‘aao o le Atua ma o tatou lima”
4
‘Ua alofa mai le Atua i le lalolagi.’
(Saunia e Nicola Slee)
Aso Sa, Mati 23 2014 – “Ua tu’uina mai mea uma lava i ona ‘aao.”
Ioane 13:1-11 (f.3-5) “ua silafia e Iesu ua tuuina mai e le Tamā mea uma lava i ona ‘aao, ua maliu mai
foi o ia mai le Atua, o le a toe maliu atu foi o ia i le Atua; ona tu lea o ia i luga a o fai le talisuaga, ua tuu
‘ese ona ofu, ua tago foi i le ‘ie sōloi, ua fusi ia te ia… ona liligi lea e ia o le vai i le ipu e mulumulu i vae o
ona soo, ma sōloi ai i le solo ua ia fusi ai.”
O le faatinoga o le mulumuluina o vae i le tele o lotu i Egelani i le tausamiga mulimuli (Maundy Thursday)
o se mea tāua tele. E mamao ‘ese lava mai le pefu ma le palapalā o le tau vevela, i Sasa’e Tutotonu le
mea e uma ane le aso ua palapalā ai vae. E faamamāina e auauna vae o e ulu atu i se fale ina ia
faatumau le lelei o le soifua maloloina, ma o se galuega le faigofie. Ua fa’aaogaina e Iesu lea faatinoga,
ma ua valaauina i latou uma e mulimuli ia te ia ina ia latou faia.
O loo fa’ailoa mai Iesu e le Evagelia a Ioane o se tasi o loo malamalama lelei i lona lava ta’u. Ua ia silafia
lelei o ia ma Lē pule ia te ia – o le Atua lea. Ua ia filifili e faamaulalo o ia ia i latou uma ina ia auauna atu i
e sa tatau ona auauna mai ia te ia. Ua ia faailoa mai le sa’olotoga o le tagata e tumau ma maua’a i le
Atua; o ia lena e tu sa’o i luma o le Atua, e mafai ona ia filifili pe to’atuli ma auauna. E le faamalosia e se
tasi lenei meaalofa: o se mea foa’i fua mai le loto malie ua sasa’a atu atoa.
55
O lenei vaiaso o le a tatou savavali fa’atasi ai ma le Alii i soo se ituaiga vaaiga. Ia taga’i toto’a lelei i le
fesootaiga o ‘aao o Iesu ma lima o isi tagata, ina ne’i o tatou pa’i atu ile loloto o le alofa taugatā o le Atua
lea na sasa’a fua mai mo i tatou, ma le lalolagi, i lenei Leni.
Tatalo: Le Alii e, o ou ‘aao lava matou te malu ai mai faigata ma puapuaga o lenei olaga. Se’i e
fufulueseina palapala i o matou loto, ina ia matou maua se loto mamā ma le lelei, e faatino ai fe’au ma
galuega ua e valaauina ai i matou, Amene!
Aso Gafua, Mati 24 2014 – “E lē faoa i latou i le lima o lo’u Tamā.”
Ioane 10:22-30 (f.27-29) “O a’u mamoe e faalogo mai i latou i lo’u leo, ua ou iloa foi i latou, ua latou
mulimuli mai foi ia te a’u. Ou te avatu fo’i le ola faavavau ia te i latou; latou te lē fano lava e oo i le
faavavau, e lē mafai lava e se tasi ona fao ia te i latou ai lo’u lima. O lo’u Tamā o lē na foaina mai i latou
ia te a’u, e sili o ia i nisi uma lava; e lē mafai e se tasi ona faoa i latou i le lima o lo’u Tamā.”
O le ata faatusa lea o loo aumai e Iesu i le va o le leoleo mamoe ma mamoe ma le va o ia ma lona ‘au soo
e tutusa lelei. E tele ma anoanoa’i faataoto i le Tusi Paia e faamatalaina ai le mamoe na sē ma leiloa, e
faapea foi leoleo mamoe lē faamaoni latou te lē leoleo ma puipui le lafu mamoe. I le mataupu e 10 o le
Evagelia a Ioane, o loo tuu mai ai e Iesu ni lapataiga e faatatau i tagata gāoi ma le fao mea e o mai e fasi
ma faaumatia mamoe. Ona faatusatusa lea e Iesu o ia i le auauna ua vaai atu i le luko ua sau, ona lafoa’i
lea o mamoe a e sola, ona puea lea o mamoe e le luko, ma faasalalauina.
O se tasi o ata anamua o Iesu, o loo faatusa ai o Ia o se leoleo mamoe lelei. I totonu o lenei ata, o loo
vaaia ai lona tino lelei, o se talavou aulelei, ma o lo o ia amoina se mamoe faalava i tua o ona tauau.
O loo ia taofimauina le mamoe i se tasi o ona lima ina ne’i sola ese.
O le faataoto o le leoleo mamoe ma mamoe sa faitioina e nisi ona o loo aumai ai se faatusa o le ‘au soo o
ni tagata paiē ma le faavaivai, ma e valelea foi. Soo se ata lava e i ai lona limiti e aofia ai foi ma le ata
lenei. A o se aoaoga tāua ua mafai ona tatou maua mai lenei faataoto a Ioane, o le vāvālalata lea o le
mafutaga a le leoleo mamoe i le lafu mamoe, faatasi ai ma le puipuia o mamoe e ala i lona silafia lelei o
ana mamoe. E mafai foi ona tatou suia le faatusa o le faataoto i se auala faapea: tatou te manaomia ni
isi ata e faailoa ai le saolotoga moni o le ‘au soo e ala i le loloto o le alofa o le tatou Faaola.
Tatalo: Le Atua e, faafetai ona o lou ‘aapa atu i e ua leiloloa, ma fesoasoani i e o loo soifua pea ma ola i
le pogisa ma le agasala. A ua matou tatalo, se’i e puipui i latou uma o loo feagai ma puapuaga, ina ia lē
faoa i latou mai ou lava ‘aao, a ia latou maua le filemu ma le saolotoga moni mai lau Afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e tali atu i le faatusa o Iesu o se leoleo mamoe lelei? O a nisi faataoto e mana’omia ona
fai suiga o faatusa o loo i ai?
Aso Lua, Mati 25 2014 – “Ua latou ‘ave Iesu.”
56
Mareko 14:53-59 (se vaega o f. 53 ma le 55) “Ona latou taitai lea ia Iesu i le ositaulaga sili; ua potopoto
uma atu foi ia te ia le ositaulaga sili, ma toeaina, ma le ‘au tusiupu… ua latou saili i mau ia Iesu, ina ia
fasioti ia te ia.”
I tala o puapuagā o le Alii ia Mareko, fai mai ua “tuuina atu” Iesu ia i latou o ē na saili se mea e molia ma
fasioti ai o ia. O loo faapupula mai e Mareko i se auala faigofie le eseesega i le va o le ulua’i taimi na
amata ai le galuega faaola a Iesu, o ana aoaoga ma vavega ma le taimi na tuuina uma ai nei mea i lalo ae
tuuina atu Iesu i lima o tagata agasala. O Lē sa ia te ia le pule le malosi ma le mana, a o lea ua
faapuapuagaina. O ona ‘lima sa fai ma ‘aao faamalōlō ma faasa’olotoina nisi a o lea ua saisaitia. Lona
fofoga na auala mai ai le finagalo o le Atua a o lea ua gūgū. Lona tino na fealua’i solo i Kalilaia a o lea ua
molia ina ia fasia ma faasatauroina.
E ui lava ina e le’i faigofie, ua tatou iloa le eseesega i o tatou foi olaga i le tele o mea sa tutupu ai, mai le
taimi o le malosi, ma le taimi ua saisaitia ai tatou i gasegase, poo le avea ma tagata matua. E i ai taimi ua
le avanoa ai o tatou lima ona o le tele o galuega fai, ma le taimi foi o le a faamafola ai o tatou lima ona
ua le gaoioi ma ua gaogao.
Pe tatou te faapea ea o le Atua e sili lona auai i se tasi o nei faiga nai loo le isi? O le tali e leai. O le tala i
le olaga ma puapuaga o Iesu o loo faamalamalama mai ai le auai o le Atua i le amataga o lana galuega e
oo lava i ona puapuaga. O le tele o lou iloa, o lou taumafai lea e tali atu i auala uma ia e lua faatasi ai
ma lou taumafai e ta-aofa’i auala ia e lua i se mea atoa e tasi.
Tatalo: Le Alii e, o ou ‘aao o ‘aao na saisaitia. Alofa ma faasa’olotoina lau fanau o loo noanoatia ma
faapologaina, ona o taua ma le pule sauā a nisi o taitai o le lalolagi. Foa’i mai le saolotoga moni i o
matou loto, ina ia mafai ona matou maua le fiafia ma le olioli, e tautua ai lau fe’au ma lau galuega i le
agaga ma le faamaoni, Amene!
Mafaufauga Loloto:
A o e aga’i i au feau masani o le aso, e te iloa lelei lava tagata e foliga taua ma tagata e faafoliga. O le a
se aoaoga ua e maua mai ai?
Aso Lulu, Mati 26 2013 – “Nofo i le itu taumatau o Lē e ona le mana.”
Mareko 14:60-65 (se vaega o le f. 62 ma le 65) “Tou te iloa foi le Atalii o le tagata e nofo i le itu
taumatau o Lē e ona le mana, e sau foi o ia i ao o le lagi.”… Ona feanu ai lea o isi ia te ia, ma ufiufi i ona
fofoga, ma tu’i ia te ia, ua faapea mai foi ia te ia, “Inā iite mai ia!” O le au auauna foi, ua latou taufaipō
mai ia te ia.
O le maoa’e o le atamai ma le sailiiliga a le tagata e mafai ona ofo ai e mafai foi ona tatou fefefe ma
popolevale ai. O lima lava o tagata e faaaoga e faamatagofieina ai se mea mo le faaaogaina i aso uma a
e mafai foi ona faaaogaina o tatou lima e fausia ai mea tau e fasiotia ai le toatele, po o auala e sili ona
mata’utia e faaoo ai le tiga i le isi.
I le fuaitau o lenei aso, ua tatou molimauina ai lima o e na molia Iesu ua latou faaaogaina e faaoo ai le
tigā i auala eseese, tauemua ma fasia. O nisi ua latou tu’i ia te ia, o isi ua ufiufi i ona fofoga, o isi ua
taufaipō ia te ia, a o isi ua feanu ia te ia.
57
E le faigata ona tatou mafaufau i mea o loo tutupu i o tatou foi taimi e pei ona faaaogasesēina ai mea ua
tatou fausia e faaoo ai le maasiasi, le sasa ma le tigā: mai le fefaatauaiga o tagata ma le sauaina o fanau
i le taua o loo tula’i mai i Suria ma Gaza.
I le feagai ai ma le tele o moliaga ma lona sauaina, sa faaalia pea lona onosa’i ma le sa’oloto o lona
agaga. E ui lava sa tumau lona filemu i le amataga, a e ina ua fesiligia soo e le au ositaulaga sili poo ia
moni lea o le Keriso. Ona tali atu lea o ia ma le mautinoa, “o a’u lava lea tou te iloa atu foi le Atalii o le
tagata e nofo i le itū taumatau o Lē ona le mana, e sau fo’i o ia i ao o le lagi.”
E le’i tuto’atasi Iesu ina ua faailoa mai le mamalu, ma lona auai ma le pule i le faafeagai ai ma sauaga ma
le amioletonu. O ona uso ma tuafafine uma o soo se tausaga sa tutū malosi ma le alofa ma le manumalo
o le Atua.
Tatalo: Le Alii e, o ou lava ‘aao na e faia ai mea lelei mo le soifua ma le ola manuia o le tagata, se’i e
aveesea le iloa o le tagata e fausia ai kasa oona ma a’upega o taua e maumau ai ola ma faaleagaina ai le
lalolagi. Aoao mai i matou, ina ia matou iloa ona faaaoga tatau o matou lima mo le faamatagofieina o
soo se mea ma le faia o le amiotonu, Amene!
Mafaufauga Loloto:
Taumafai e te mataala, i le aso atoa, ina ia e iloa poo faapefea ona faaaogaina ou lima, lou atamai ma lau
agavaa, poo faaaoga ea mo le lelei poo le leaga?
Aso Tofi, Mati 27 2014 –
“I totonu o ou ‘aao.”
Luka 23:44-49 (se vaega o le f. 46 ma le 48) “Ona valaau ai lea o Iesu, ua leo tele, ua faapea atu, “Lo’u
Tamā e, ou te tuuina atu lo’u nei agaga i ou ‘aao!” Ua na fetalai ia upu, ona tō ai lea o lana mānava.... O
tagata uma o ē na potopoto mai e maimoa i lea mea, ua vaavaai i mea ua faia, ona pōpō lea o i latou i o
latou lava fatafata, ma toe fo’i atu.”
Ua tatou va’ai atu nei i le tala a Luka e fa’atatau i le maliu o Iesu. E i ai le eseesega ma Mareko, lea e
ta’ua ai e Mareko le tagi leotele ina ua tuulafoaina i luga o le satauro (“Lo’u Atua e, lo’u Atua e, se a le
mea ua e tuulafoa’i mai ai a’u?” Mareko 15:34), a e ta’ua e Luka le to’afilemu ma le talitonuina e Iesu o
lona Tamā e oo lava i le iuga. Ina ua uma ona ia fetalai atu i le pagotā “o le asō ta te faatasi ai ma oe i
parataiso,” ona valaau leo tele ai lea o ia, ma ua pogisa uma o le nuu, ua toe ofoina atu o ia i ‘aao o Lē na
auina mai o ia.
O fea se i si mea e afio i ai Iesu ina ua maliu se’i vaganā i ‘aao o lona Tamā/Tinā? Ua ia tuuina atu lona
soifua, ma le mautinoa ma le talitonu, i ‘aao o le fai ipu omea lea na faia le lalolagi ma tagata uma i le
omea; i ‘aao o Le foaina le ola mai le manava o le tinā, o Lē na tausia ma opoopo ma taalo ma le
tamaititi, se’ia oo ina faamatuu atu e sa’oloto e saili lona auala i le lalolagi; o Lē na te toe faafeiloa’I lana
fanau ua toe foi atu ia te ia ma ‘aao mafola.
O lima o le Tinā/Tamā le Atua e faamafola pea e faafeiloa’i ma talia ai lana fanau uma. E i ai taimi, e
foafoa ai e ‘aao o le Atua le ola, e puipui ma fafaga ma tausi lelei; e i ai foi taimi e faamatuu ai ma
faasa’oloto e alu. A o le mea e sili ona taua, e le mafai ona motusia lana tausiga ia i tatou. I totonu lava
o ‘aao na, na tuuina atoa i ai e Iesu lona ola ma lona agaga; e tatau foi ona tatou faapena.
58
Tatalo: Le Atua e, o ou ‘aao na e foafoaina ma taofia ai ola uma, e oo lava i le oti. Se’i e faamaise i e o
loo faanoanoa i lenei aso, ona o e pele ia i latou ua maliliu. A’oa’o mai i matou, ina ia matou lagona le
mautinoa e tuuina atu ai o matou tagata atoa i ou ‘aao e manuia ma saogalemu ai, Amene!
Mafaufauga Loloto:
A o e feagai ma lavasiga o lenei aso, maitau lelei lima o tagata na e taofi mau, mafanafana, sapasapai ma
toe faamamulu. Ia fai lena ma ata faatusa o ‘aao o le Atua.
Aso Faraile, Mati 28 2014 – “O fa’ailoga o fao i ona ‘aao.”
Ioane 20:24-29 (f. 26b-27) “Ua maliu atu Iesu ua tu foi o ia i totonu ma fetalai atu, “Ia outou manuia!”
Ona fetalai atu lea o ia ia Toma, “Au mai ia lou tamatama’I lima nei, vaai mai foi i o’u lima, au mai ia foi
lou lima ma tuu mai i lo’u itu; ‘aua foi e te masalo vale, a ia e faatuatua.”
O loo tumu le Evagelia a Ioane i faatusa faa tinā (peita’i, a o le’i mamao atu, e le’i iloa lava lea mea), ma o
le fuaitau lenei o loo fausia ai se vaega o lea faatusa. O le itu o Iesu lea na tuu ai le lima o Toma, o le
manava – le manava lava lea e tasi o loo fetalai ai Iesu i le Mataupu e 3 o Ioane, ina ua fai atu Iesu ia
Nikotemo e ao ona toe fanau mai o ia (Ioane 3:7). O Iesu o le tinā ua na fanaua mai tagata uma ua
talitonu i le Atua, lea na tigā ai lona tino (Ioane 16:21). O le maliu o Iesu o le aso fanau lena o le ekalesia,
lea na faailoa mai e Ioane amata mai i lalo o le Satauro (Ioane 19:26-27) ina ua ‘ave e le tina o Iesu le soo
alofaina i lona aiga. O lima lava o Iesu ia na tutu’i i fao lea foi na molimau ai Toma o ‘aao alofa lava na o
le tinā e faapelepele ma fanaua mai le ola fou. O ona ‘aao ia na tutui i fao, lea ua toe tu manumalo, lea
foi na te aumaia le ola.
E matuā manino i lo’u mafaufau le ata o lo’u grandfather i le taimi na maliu ai, a o ia taoto i lona moega i
le falema’i ma fulafula i ona lima uma e lua, e mafua mai i le tele o tausaga sa galue ai i le faatoaga, ma o
loo taatia i luga o le ‘ie pa’epa’e. E ui lava ina e foliga auleaga i le vaai a isi tagata, a e
mo a’u lava ia e ese le ‘aulelei. Ona ou iloa ai lea, i lona olaga atoa, sa ia taofimauina ma alofa e le gata
ia te a’u, a o lo’u aiga atoa. A o o’u mulumuluina ona lima a o ia taoto tigaina i le falema’i, mo a u lava ia
o se faaaliga. I le tausaga ua mavae, sa ou iloa ai ua amata ona fulafula o’u lima ona o le gugu. O loo o’u
taumafai e faatusa le
tulaga lea sa oo i lima o lo’u grandfather i le mea lea ua tupu nei ia te a’u.
Tatalo: Le Alii e, o ou ‘aao e mafai ona aumaia le ola fou o loo i totonu ia te a’u. A’oa’o mai a’u, ina ia
mafai ona ou toe ulu atu i le itū o lou manava na tutu’i i le tao, ina ia mafai ona toe fānaufouina ai a’u,
Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a se vaega o lou olaga e ono toe fānaufouina i ‘aao toe tu o Iesu?
Aso Sa, Mati 29 2014 – “Sisi’i i luga ona ‘aao.”
59
Luka 24:50-53 (f.50-51) “Ua ave e ia ia te i latou i tua, ua oo lava i Petania; ona sisii ai lea o ona ‘aao, ma
faamanuia ia te i latou. Ua oo ina o faamanuia e ia ia te i latou, ona te’a ese o ia ia te i latou, ua siitia i le
lagi.”
O le fuaitau o le aso lenei o loo fausia ai fuaiupu faai’u o le Evagelia a Luka, lea o le a tu’ua ai e Iesu le ‘au
soo, ua faamanuia atu i le sisii i luga o ona ‘aao ona siitia ai lea o ia i le lagi. O lana gaoioiga mulimuli o
lona manumalo, o lana faamanuia ma lona siitiaga. O le ata lea o loo tu sa’o ai Iesu ma ona ‘aao
faaloaloa o loo tatalo ma faamanuia atu – e ta’ua o le “orans posture.” O se gaoioiga na amata mai e
ulua’i Iutaia ma Kerisiano a’o tatalo. Peita’i, ua tatou taumafai e faatusa i aso nei i se Faifeau o loo tu
faasasa’o mai i le pulelaa poo faamanuia atu foi i le aulotu, o le auala foi lea na tatalo ai Iesu ma lona ‘au
soo i le sunako. O se gaoioiga la, mo kerisiano uma.
Peita’i, e le o se faatinoga mo kerisiano paiē! O le tula’i i luga o le faailoga o lo tatou mataala, saunia
lelei, ma le sauni e laa i luma. O le sisi’i o tatou lima i luga o le faailoga o le tatala o tatou fatafata ma
faasa’o i luga o tatou ulu; o se faatinoga e iloa ai le lava o le mānava (manatua Mose na mamafa ona
lima ma lē mafai ona sii i luga o Isaraelu, ona fesoasoani lea i ai o Arona ma Huro i le
Esoto 17:11-12). Taumafai e tatalo i le faatinoga lena ona e vaai lea poo le a se suiga o le faaaogaina o
lou tino i le faatinoga o lau tatalo.
Na sisii i luga ‘aao o Iesu e faamanuia ai i le ‘au soo. O tatou lima foi, ua valaauina mo le galuega o le
faamanuia. O mea uma o loo tatou faaaogaina i o tatou fale faigaluega i aso uma, e tatau ona tatou
faamanuia i ai faatasi ma a tatou galuega uma o loo fai. A o tatou tago atu i isi, e ala i le faatalofa i ai ma
fonotaga, poo le faamafanafana ma le faamaise i ai, e tatau ona tatou faamanuia ia i 2latou. A o siitia i
luga o tatou lima e tatalo ma viia le Atua, e tatau ona tatou faamanuia atu i le Atua – o Lē na te talia ma
le fiafia le ofoina atu o tatou lima ma o tatou ola.
Tatalo: Le Atua e, o ou lava ‘aao na siitia e faamanuia mai ia i matou lau fanau, se’i e faamanuia galuega
a o matou lima ma le ofoina atu o matou ola. A’oa’o mai i matou, ina ia matou iloa ona faamanuia atu i
o matou uso a tagata e ala i mea uma matou te faia, Amene!
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona avea au galuega ma mea uma sa e faia i lenei aso e fai ma faamanuiaga mo isi?
O ‘aao o le Atua ma o tatou lima
5
‘O lima i soifuaga o ‘aulotu fou.’
(Saunia e Liz Clutterbuck)
Aso Sa, Mati 30 2014 – “Taofi mau i le Agaga Paia.”
Galuega 8:9-24 (f.17) “Ona la faaee atu lea o la’ua lima ia te i latou, ona maua ai lea e i latou o le Agaga
Paia.”
E faigofie i le faalogo. Sa faaee foi lima o le ‘au soo ia te i latou sa talitonu i le tala lelei, ona latou maua
ai lea o le agaga paia. Peita’i e le mafai ona e maua le Agaga Paia pe afai e leai sou faatuatua ma sou
60
mālamalamaaga i le pogai o le Malo o le Atua. O le mafuaaga lea na tulia ai Simona le faataulaitu ona o
lona talitonuga e mafai ona faatau tupe le meaalofa o le Agaga Paia – a e le mafai ona faatauina, o le
meaalofa foa’ifuaina mai le Atua. O le mafuaaga lea e tāua ai tele le faae’e atu o ‘aao e le gata i le Tusi
Paia a o le talafaasolopito fo’i o le Ekalesia.
O lima e ofoofogia – sa faia tutusa uma ina ia mafai ai e le tagata ona faia soo se mea e pei o le taina o le
piano I se koneseti, o le nonoaina o seevae poo siiina foi o se pepe faatoa fanau mai. E faigofie ona
tatou vaai mama I ai, a e a lavea le lima e tasi, ona vave lava lea ona e iloa le taua tele ma le aoga o ou
lima. O tatou lima e tatau ona faaaogaina mo le Atua – e faamanuia, e faatonu, fofō, faapaia, galue,
fesoasoani ma fesootaiga. E ui lava ina galulue tutusa uma o tatou lima faaletino, a e eseese auala tatou
te faaaogaina ai e faatatau i meaalofa ta’itasi ua foaina mai e le Atua ia i tatou.
Tatalo: Le Alii e, sei e faamanuia o matou lima na e foa’i mai, ina ia matou faaaogaina mo soo se galuega
ua e finagalo i ai auā le faalauteleina o lou Malo, Amene!
Aso Gafua, Mati 31 2014 –“O le tele o lima e māmā ai le galuega.”
Galuega 6:1-6 (f.6) “Ua latou tuuina atu i latou i luma o le au aposetolo; ona tatalo lea, ma faaee o latou
lima i o latou ulu”
Ua vaaia e tagata le tele o feau a le au aposetolo ma ua fautua atu ai ina ia faasoa le faia o le galuega. Ua
vaaia e le au faatuatua le taua ma le faaaogāina o taleni ma mea alofa e faia ai e nisi tagata le galuega e
fesoasoani ai i galuega a le au aposetolo e le oo atu i ai. O aposetolo foi e galulue i latou i le faaeeina o
lima i tagata- o lea na filifilia ai le toafitusefulu e faia le faiva o le tufatufa atu o meaai i aso uma i tina ua
le maua ni a latou tane.
E faapea foi lo tatou tiute faata’ita’i, tatou te vaai i auala e faamāmā ai avega ma faasoa atu galuega e
manuia ai i latou o loo fia maua le fesoasoani. O ala moni ia e māmā ai se avega pe a tofu le tagata ma
lana feau ae maise le filifili tonu o le tagata i le galuega e moomia ai.
Tatalo: Faamagalo i matou peā le faataunuuina a matou folafolaga. Seia e fesoasoani mai ia maua nisi
matou te tauaveina lou finagalo. Amene
Mafaufauga Loloto:
O a ni faafitauli o loo feagai mo lou olaga? O ai i latou e te tuuina atu i ai le malosi e faataunuu ai fe’au?
Ia e talia le meaalofa a se tasi ua faaaogaina ai mo le manuia o le faapotopotoga.
Aso Lua, Aperila 01 2014 – “O’o atu i lē na avea ma fili.”
Galuega 9:10-19 (f.17) “Ona alu atu lea o Anania, ua ulu atu i le fale, ua na faaee atu foi o ona lima i
luga ia te ia, ua faapea atu, “Lo’u uso e Saulo, ua auina mai a’u e le Alii o Iesu, sa faaali ia te oe i le ala na
e sau ai, ina ia e toe vaai, ma ia faatumuina oe i le Agaga Paia”
Na taumafai Anania i se taimi e faasa’o atu ia Iesu, ma lona manatu e le talitonu ua valaauina o ia e le
Alii ina ia alu ia Saulo e pei ona faatonuina ai o ia, auā o Saulo lenei na sauaina le au Kerisiano i
Iersalema. Peitai ua silafia e le Alii mea uma e pei ona ia faatonu atu ai Anania. Na alu Anania ma le loto
atoa ma faaee atu ona lima ia Saulo ina ia tuuina atu le Agaga Paia.
61
E i ai taimi tatou te talia ai ma le lē fiafia ma faia le faatonuga e pei o Anania, peitai o le avanoa tonu lea
tatou te talanoa ma fesiligia ai le alofa tunoa o le Atua faapea lona alofa ua tatala ina mai.
Tatalo: Le Alii e ia e aveesea mea o punitia ai la matou vaai faapea mea matagofie o loo naunau i ai o
matou loto ina ia matou tali atu i Iau valaau ua valaauina ai i matou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ai se tasi ua ia aumaia se lu’i i lou olaga? Pe i ai se tasi o loo e fia faailoa atu i ai le alofa ma le agalelei
o le Alii?
Aso Lulu, Aperila 02 2014 – “Fa’auuina i ona ‘aao.”
I Timoteo 4:7-161 (f.14) “Aua ne’i e faatalalē i le mea alofa na tuuina atu ia te oe i le valoaga ma le
faaee o lima o toeaina.”
Ua tusi atu Paulo ia Timoteo, o le aposetolo na ia faauuina o ia ma tuuina atu ona lima na faauu ai lona
ulu. O le tusi o loo faalototele ai i le atalii mo le faia o lana galuega, ma ia faamanatu foi le ala e pei foi
ona ia uia faapea le faauuina o ia ma maua ai le mana o le Agaga Paia na mafai ai ona ia aoao atu ia te ia.
O le mea lea na faalototele ai i le atalii ina aua nei faatalale i mea alofa na tuu atu te ia.
E i ai taimi e fesiligia ai le valaauina o i tatou e le Alii, ma toe manatunatu ai i upu a le Alii na valaau ai, a
o le a foi le upu na fetalai mai ai. O la tatou tatalo ina ia fesoasoani mai le Alii, ina ia tatou galulue pea
mo lana galuega, o ona aao alofa na faauuina ai i tatou, ia avea ma aso uma e faagaeetia ai o tatou loto
ma tupu ai lo tatou fiafia e galulue ma tausi i upu a le Alii.
Tatalo: Le Alii e, ua e faalototele ma faafouina o matou lima e ala i le mana o le Agaga Paia. Faafetai i
lou faaaogāina o a matou taleni e faia ai lau galuega. Amene
Mafaufauga Loloto:
O le a se upu na tuuina atu ia te oe? E i ai taimi e mafaufau ai ma toe manatua mea taua na tuuina mai,
poo le a se mafaufauga ua faagaeetia ai ou manatu i lenei aso?
Aso Tofi, Aperila 03 2014 – “E lē ina aogā, ae peitai e sili lona tāua.”
I Korinito 12:12-27 (f.21, 27) “E lē mafai foi ona fai ane o le mata i le lima, “e leai sona aoga ia te a’u” e
le mafai foi i le ulu ona na fai ifo i le vae, “Lua te lē aoga ia te a’u.” A o outou, o le tino o Keriso outou, ma
itutino taitasi.
O tagata uma na faia e le Atua e tausilisili lava ina ia sili atu o ia i tagata uma. O le toatele o tatou ua
faaaogā le tele o tupe e siitia ai le vaaiga i mea o loo tatou nonofo ai, o le aoaoina o agavaa taua, faapea
nisi ua fausia faapitoa mea e tosina ai o tatou loto. Peitai poo le a le tele o lo’u aoaoina ma lo’u fia iloa o
le leo o le tamaitai pese o Atelina, o’u te le iloa lava ona faatino le taleni a le tamaitai e pei ona faia ai o
ia e le Alii.
Ua faamanatu mai e le Aposetolo le uiga o le taua o le tagata e pei ona faia ai o ia e le Atua i lana
foafoaga. O tagata uma o tagata na faia faapitoa e le Alii. E eseese a tatou taleni na aumaia e le Alii,
62
peitai ua faia faatasia i le tino e tasi ma tatou maua ai se tino matagofie. O le tagata ma lana taleni ua
faaaogāina i auala eseese ma ua faalauteleina ai le galuega a le Atua i auala eseese. E pei ona faia le
tagata i ona vaega eseese ma galulue ai, e faapea foi le fanau a le Atua e galulue faatasi mo le manuia o
lana Ekalesia. Ua faia ma tuufaatasia i tatou e le Atua o le tino e tasi ina le vaevaeina peitai, e ao i vaega
taitasi o itutino eseese ona galulue faatasi mo le faamoemoe atoa. Pe a afaina le tasi e mafatia foi le tasi,
pe a tauleleia se tasi o vaega o le tino, e faapena foi ona olioli faatasi le tino atoa.
Tatalo: Faafetai ina ua tasi i matou e ala ia Iesu Keriso. A’oa’o mai ina ia matou iloa lau Foafoaga, ma ia
matou le ola tausilisili ma saili ai so matou viiga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i se tagata aogā ma tele lona sao i le tauleleia o le tino o Keriso.
Aso Faraile, Aperila 04 2014 – “Pepese fa’atasi ma le aufaipese.”
Efeso 4:25-28 (f.28) “O lē gaoi, aua ne’i toe gaoi, a e lelei ina faamalosi o ia i galuega a ona lima i mea
aoga, ia maua e ia se mea e avatu i ē ua matitiva.”
Poo e i ai i se faalapotopotoga e le tele ai sau galuega o e lagolago atu i ai? O ai i latou e le o lagolago atu
i sea galuega? E le mafaia ona faia lea galuega ma tupu ma uluola pe a tatou le galulue faatasi.
Manatunatu i se aufaipese e le galulue faatasi ona tagata, latou te le maua le pese, e le maua foi le
musika e sa’o ai le usuina o le pese, ma le avea ai ma aufaipese lelei. Pe a galulue le tino e tasi, e
taitoatasi ma lona agavaa e galulue ai faatasi mo le manuia o le galuega atoa.
O ananafi sa tatou maua ai i le Korinito le tāua o le tino e tasi o Keriso. I lenei taeao ua faailoa mai e le
tusi a Efeso le tāua o le lagolago atu a le tasi i le tasi i le galuega o loo galulue ai. Ua tatou iloa uiga
feteenai ua vaivai ai ma feeseeseai ai le mafutaga a tagata. Ua faamafanafana mai le tusi ia Efeso ina ia
le tupu lenei mea i ai latou. O le tiute o le tagata o le lagolago ma faaaogā o ona lima e auauna ai mo le
manuia o le faapotopotoga. O lea foi le valaau i le aulotu faatoa faatuina, e sili ona matagofie le tuuina
atu o lou malosi e fesoasoani ai i mea o moomia ai le fesoasoani, nai lo le alu vale o lou malosi i finauga
ma feeseeseaiga e le aogā.
Tatalo: Ia e leoleo i matou mai mea e pauu ai na feeseeseai ai. Ia e fesoasoani mai lou agaga e galulue ai
mo e uma o loo fia maua le fesoasoani. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a sou sao i le manuia o le faapotopotoga? O a ni mea aogā a ou lima e aogā ai i le faapotopotoga?
Aso Toona’i, Aperila 05 2014 – “Tusia i lima.”
Kolose 4:10-18 (f.18) “O le alofa atu lenei o a’u o Paulo i lo’u lava lima. Ia outou manatua mai o’u
noanoaga. Ia ia te outou le alofa tunoa.”
E taua tele i a Paulo ana tusitusiga, o le auala lea na ia tuuina atu ai ana a’oa’oga, o taiala e taitaia ai
aulotu na ia faatuina ma tuuina atu ai lana upu e faafeiloai atu ai i le au kerisiano uma. O lenei tusi ia
Kolose o le tusi na tusia i taimi o lona falepuipui – ua le mafai ona oo atu i ai latou ona ua noanoatia, o le
63
mafuaaga lea o le tusia o le tusi. Ua faamalosi atu le aposetolo i Kolose e ui ina le malaga atu ma feiloai
atu ma talanoa ma i latou i la le tino, peitai o upu ua tusi atu ai, ua tusia uma ma le talitonu o loo mafuta
ma va’aia pe i latou ao tusi atu lenei tusi i ai latou. O a tatou tusitusiga ua na o ni mea itiiti e tusia e uiga i
o tatou olaga peitai, i le aposetolo, o le auala lea e faailoa atu ai ana a’oa’oga i le atunuu e le mafai ona
oo atu i ai. I lenei vaitaimi ua tele auala ua feiloai atu ai i tusitusiga ma feiloaiga peitai o le a se mea taua
e pei o lenei tusi ua tusi atu ai le aposetolo?
O le tusi na tusia lava i lona lima, ina ia outou manatua ma tatalo mai ao noanoatia o ia.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia matou feso’ota’i ma i latou ua matou le mafuta ma i latou i lenei
aso. Aoao mai ina ia matou maua upu lelei ma upu tatau e oo atu ai le faamafanafanaga i ai latou ua
taumamao. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Fai sau tusi i sē e te le vaai pea i ai i ni aso, ma valaaulia le
tagata ina ia maua se tali mai e pei ona e tusi atu.
Faitauga ia Mataio 26-27
‘O le vaiaso mulimuli.’
(Saunia e Tom Arthur)
Aso Sa, Aperila 06 2014 – “Na tula’i atu e feagai ma le Lotu ma le Malo.”
Mataio 26:1-5 (f.4) “ua latou taupulepule i se mailei e mafai ai ona pu’e, ma fasiotia ia Iesu”
Ua uma ona faato’ā aoao atu Iesu i le fafagaina o tagata na fia aai, ma faamalie atu i e na fia inu faapea
le tele o galuega na ia faia, peitai na latou faia lava mea uma e fasiotia ai o ia. O lenei ua vaaia le ‘Atalii o
le tagata’ o le na tuuina atu ina ia faasatauroina, o le vaaiga o le tagata ua faitauina o le tagata agasala i
luma o le Lotu ma le Malo.
O le tala i le puapuaga o le Alii o le tala lea mo i tatou, o le Alii na faamasinoina atoa ai ma lona tuuina
atu o ia mo lo tatou faaolaina. Lenei ua agai atu o ia o le Tupu o Isaraelu i le faataunuuina o lana galuega
e pei ona folafola mai le afio mai o le alo o Tavita e pei ona molimau i ai Sakaria 9: 9. Na fesiligia e
ositaulaga ma faipule o malo le moni o lenei folafolaga i le oo mai o le Mesia, ona latou faifai lea ia te
ia, o ia o le tagata ua upuvale i le Atua ma le tagata faatupu faalavelave, na pulepule ai i latou ina ia
fasiotia o ia.
O le iuga lea na oo ai le puapuaga i le Alii, peitai, o le Alii e tautala sa’o – o le faataitaiga e iloa ai foi lo
tatou faamaoni ma tumau ma le faatuatua e ui i mea faigatā ma mea e oo mai i lo tatou ola.
Tatalo: A’oa’o mai ina ia lē vavevave i nisi o loo lu’iina le galuega a le Lotu, a ia matou iloa ma faalogo,
Amene.
Aso Gafua, Aperila 07 2014 – “O le fesoasoani po’o le agaga e tasi.”
64
Mataio 26:6–16 (f.8-9) “Se a le mea ua faamaumau ai lenei mea? Auā ana faatauina lena suauu
manogi po ua tele sona tau, e foaina atu ai i e matitiva.”
O le aai faatasi ma tagata lepela o le faailoga lea o le ituaiga sosaiete na tatou faatali i ai i le malo o le
Atua e ao ona faapea, o le uuina foi o Iesu o le faailoga lea o lē e faalataina ma faasatauroina e moni ai o
ia o le Mesia. Peitai e le faapea le manatu o le ausoo, auā o le Mesia e afio mai o ia ma le malosi mai le
lagi na te aumaia lona malo.
E i ai nisi e manatu e tatau ona fo’ai atu ma faamaumau atu tupe, o le mea sili lea ona aogā ma lelei mo
tagata matitiva o loo moomia le fesoasoani. Pe faapea ea ona faia la ta foai i le lotu mo tagata? O le
agaga o le ekalesia latou se foai atu tupe i tagata matitiva, peitai latou te le faia se foai i se mea e le tusa
ma le mea e lē masani ai.
O le manatu o le talalelei, ina ia aai faatasi ma tagata lepela, o le vaaiga o le ola faatasi e pei ona tatou
vaaia i le afio mai o le Alii ma faitauina ma e matitiva. O lē na faamativaina o ia ma fo’ai atu lona soifua
ma maliu faatasi ma tagata pagota. O le tusi a le alii o Johann Baptist Metz, i lana tusi The Emergent
Church : The Future of Christianity in a Postbourgeois World ( London 1980) o loo tautala ai o ia i le
‘olaga faapaiaina e ao ina atagia – o le alofa faata’ita’i na te tauave faatasi o tatou puapuaga’. O le
faanoanoaga o le Ekalesia o le faamuamua o lona olaga saogalemu faapea le tamaoaiga, ua faapea ai
ona tatou aufaatasi ma le manatu o Iuta.
Tatalo: Se’ia e faatonu mai i matou i meatonu e tatau ona matou faia, Amene.
Mafaufauga Loloto;
O le a sau iloa i le Ekalesia faapea nisi na taumafai atu ina ia faia le a’oa’oga a Iesu ae lē o a’oa’oga a
Iuta? E faapefea ona e ‘auai i le faiga o lenei galuega tāua?
Aso Lua, Aperila 08 2014 – “O le mafutaga ua mafuta fa’atasi.”
Mataio 26:17–26 (f.21) “O loo latou aai, ona fetalai atu lea o ia, “E moni, ou te fai atu ia te outou, e
faalataina a’u e so outou.”
Ua faamatala e Mataio le tala i le mafutaga ma Iesu e aai faatasi i latou e ui ina i ai ma le tagata ma te
faalataina o ia. E faapea foi mafutaga a Ekalesia e le ‘asa lava ma le tagata faalata. E iloa le Ekalesia e ala
i le tofitofi ma le tufatufa o le falaoa e faasoa atu i tagata uma ma e o loo ita mai. O le silisiliese lea o le
tamaoaiga o le Atua o loo faamauina e le Ekalesia, ‘o ala o le alofa tunoa’. Peitai o lenei alofa tele o le
agaga o le Alii ua tatou le iloa tele lea mea i tagata. O le mea lea e ao ina mafaufau ma lagona le tāua o le
foa’i paia a le Atua tatou te faia ai ma le lē avea o tatou ma tagata faalata i le talisuaga a le Alii, a ia faia
ma le faamaoni.
Tatalo: Le Alii e, matou te tatalo e leai se tasi e tusa ma Oe, Peitai matou te valaau atu ina ia e
faafofogaina o matou leo ma e saunia lau faamanatuga moi matou, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O tatou uma o loo faalataina le Alii. Tatalo ina ia faamagalo mai i tatou ma ia afio mai o ia tatou te talisua
faatasi. E faapefea ona moni lenei valaau e lau Ekalesia?
65
Aso Lulu, Aperila 09 2014 – “O le ala tatou te ola ai.”
Mataio 26:26–35 (f.31) “Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i latou, “E tausuai outou uma ona o a’u i lenei
lava po, auā ua tusia, Ou te taia le leoleo mamoe, ona taapeape ai lea o le lafu mamoe.”
Na tusia e le alii talavou o Chistopher Marlowe lana tusi – The Passionate Shepherd to His Love; “Afio
mai oe ta te nonofo ma avea oe ma ou alofa; Ona ta maua uma lea o mea uma ta te tamaoaiga ai”, Na
tali atu le alii o Sir Walter Raleigh i lana tusi, The Nymph’s Reply to the Sherperd
“O ou lavalava, o ou seevae, ma lou moega e i ai le rosa, O au mea faapitoa, o au teuga, faapea mea
matagofie e oo mai le leaga, e magumagu, ma le toe iloa. E pula ma avea ina pala.”
Ua faailoa e Raleigh ia Marlowe le lē tumau o mea uma e oo lava i moomooga o le alofa ma le loto
faamaoni, e faapea foi le tala i le au soo ma le finau atu i le faamaoni ia Iesu e tumau lo latou alofa ma le
tuuna lava e i latou o ia. Na faamanatu e Iesu le tala i mamoe na faataapeapeina ina ua leai se leoleo
mamoe. Peitai na silafia e le Alii e leai se mea e le mafai ona faia e ia. O lona faamaoni i luga o le satauro,
ua ia aumai ai le ola i mea na leai se faamoemoe. O lona maliu i luga o le satauro o le auala lea e faailoa
atu ai e le malō le oti i le tuugamau. O ia o le ta’ita’i o le lafu mamoe na te ta’ita’i i tatou i le ala ma le ola
fou. O le koluse ua valaauina ai i tatou, ‘Afio mai ma mafuta faatasi ma a’u ma avea ai oe ma o’u alofa,
ona ta maua lea o mea uma ta te tamaoaiga ai’, E pei e moni le loto faamaoni o le alii o Marlowe ma le
faanaunau atu i lana manamea ma lona alofa.
Tatalo: Se’ia e faailoa mai le loto faamaoni ina ia ave’esea ai lo’u loto pogisa, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i a Marlowe ma lana talosaga e pei o Iesu ua ia toe aumaia le upu faamalosiau. O a nisi upu a
Iesu o loo e fia faalogo i ai?
Aso Tofi, Aperila 10 2014 –
“Ioe, ioe, ioe, ioe.”
Mataio 26:36–46 (f.39) “Lou Tamā e, afai e mafai, ia ave ese lenei ipu ia te a’u, a e ‘aua le faia lo’u loto
a o lou finagalo.”
A o feagai le solo tetee a tagata i le lē faaaogāina o pasi e tietie ai i Montgomery na mulimuli ai i le aso
lona 3 na pomu ai lona fale, na foi mai Matini Luteru Jr i le isi po sa feagai ma se fono faaumiumi ma
faalogoina le telefoni o se leo ua valaau mai, afai e te fia ola,e tatau ona e tuua Montgomery. Na alu o ia
i le umukuka ma punou ai ma fai lana tatalo.
“Le Alii e, ua ou tuuina atu nei lou ola mo le mea ou te talitonu i ai o le mea tonu lea. Peitai ua oo mai
lo’u fefe. O tagata o loo vaavaai mai ia te au o le ta’ita’i, afai ou te tu atu ma le fefe ma le loto faavaivai e
faapea foi ona faavaivaia i latou. Lenei ua oo mai le taunuuga o lo’u malosi, ua leai se mea o totoe i o’u
manatu, ua le mafaia ona ou feagai ma mea faigata”.
Ao tatalo o ia, na ia lagona le mafuta mai o le Atua ia te ia, na ia lagona le siufofoga fetalai mai i lona
loto.
66
“Tula’i mo le faia o le faamasinoga moni, Tulai mo le ala tonu, ona ‘au lea o le Atua ma o’e i aso uma” Na
tulai le alii o Matini Luteru Jr ma feagai ma faigata na fuafua mai.
Na tootuli le Alii e tatalo i Ketesemane na faailoa mai ai lona mamalu, ina ua faia e le Atua lana foafoaga
e ala i le liutino o ia e ala ia Iesu Keriso. O le ioe atu i le Atua ia faia lona finagalo e le faigofie, e oo mai
ma le fefe ma le atuatuvale e pei ona iloa e Iesu i Ketesemane. Peitai o le faailoga e iloa ai le moni o lo
tatou olaga Kerisiano i mea e feagai ma faigata.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia matou faailoa atu lou finagalo i le lalolagi e ala ia matou faatinoga.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ioe atu i le Alii i taimi o mea faigata i lou olaga.
Aso Faraile, Aperila 11 2014 – “O le fa’amaoni.”
Mataio 26:47-56 (f.49) “ona sau loa lea o ia ia Iesu, ua faapea mai, “Rapi e, si o’u alofa,”ona sogi ai lea o
ia ia te ia.”
O le kisi (sogi) o se mea lelei e lē gata ina faailoa atu ai le naunau atu o lou loto i se isi ae maise i
ta’ulelela e avea ai le kisi o se mafutaga e faatasia ai ma lē o alofa atu i ai. Peitai o le kisi a Iuta o le kisi a
le tagata faalata. O le kisi a le tagata e pei o se ua alu i le taua i Iraki ma folafola mai le saolotoga, faapea
tamaoaiga o le a maua e le tagata.
Tatou te fia maua tagata faamaoni e ofoina atu lo latou soifua ma le faamaoni e aunoa ma le le faaituau,
ma le faailoga lanu. I le loto atu o Iesu ma le faamaoni e pei ona valoia o ia e le auperofeta, o loo atagia
ai le Alii e faamaoni e ui lava i mea e tutupu mai, e faataunuu lava lona faamaoni e pei o lona valaauina.
Tatalo: Ua matou tatalo atu le Alii e, ina le avea i matou o ni tagata lotu e alofa ia te oe ae leai se iuga.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia avea lau faatalofa ma faailoga o lou alofa ma le faamaoni I le asō.
Aso Toona’i, Aperila 12 2014 – “O le Atua ma i tatou.”
Mataio 26:57-68 (f.) “Ou te fai atu ia te oe, ia e tauto mai ia te i matou i le suafa o le Atua soifua, po o
oe o le Keriso, o le Alo o le Atua” Ona faapea atu ai lea o Iesu ia te ia,”O lea lava …”
O loo atagia i lenei tala le lē talia e ositaulaga o le tala ia Iesu o ia lea o le Mesia. O loo faailoa ai e Mataio
lo latou lē talitonu i le Atua ma lona auai mai i ai latou, ma faailoa ai lo tatou le faatuatua ma le avea ma
soo moni I le tala lelei. Lenei ua latou lē talia Iesu ma faailoa o ia o le tagata ua upu vale i le Atua. Peitai,
na faailoa atu e Iesu le faamaoni o le mau aTanielu e pei ona faapea mai e uiga i le ‘atalii o le tagata,’ o ia
lava lenei na faatatau i ai valoaga a Tanielu, o ia lava lenei o le Mesia.
67
O le Tala a Mataio na amata i le folafolaina o le Atua, o le emanuelu ua auai faatasi o ia ma tatou- o le
Atua ua mafuta ma tatou – ua ia faailoa mai lana folafolaga pe a tumau le au Kerisiano ma faatuatua ia
te ia, e mafuta pea Keriso faatasi ma tatou i aso uma e le aunoa. O le tala fiafia lenei o le Atua ma lona
alofa.
Tatalo: Le Alii e, ia e aoao mai ina ia matou ta’uta’u atu le tala o le faaolataga, ia le faaitiitia i le upu ese
faapea upu e faamata’u mai, Amene.
Faitauga ia Mataio 26 – 27
‘O le vaiaso mulimuli’
(Saunia e Jessica Dalton – Cheetham)
Aso Sa, Aperila 13 2014 – “Mafuta ma Iesu i itulā mulimuli.”
Mataio 26:69-73 (f.70) “Ona faafiti lea o ia i o latou luma atoa, ua faapea ane, “Ou te le iloa le mea e te
fai mai ai na.”
I lenei faitauga o loo faailoa mai ai le faafiti a Peteru, na te le iloa le Alii o Iesu. O le mafua’aga na faafiti
ai ona o lona manatu i Iona malutia ma lona saogalemu, atoa ai ma lona le talia e fesiliga o ia. E mafai
ona tatou faafitia le Alii e le o tatou oni Kerisiano peitai, e le galo lo tatou tuuaina ina ua tatou faafitia le
Alii faamaoni, ae maise ai nisi o loo faapologaina e tatau ona faailoa atu le ala o le faamaoni.
I lenei tala o loo vaaia ai le lototele o le Alii ao feagai o ia ma ona puapuaga, faapea ai ma le faafiti atu o
Peteru ia te ia – o le ituaso foi tatou te toe vaai ai i mea faapea e aafia ai lo tatou ola ma a tatou
tautinoga.
Tatalo: Le Alii e, faailoa mai auala o loo matou faafiti ai i lau afio i lou alofa, lau amiotonu, faapea lea lou
agalelei mai. Amene.
Aso Gafua, Aperila 14 2014 – “Folafolaga o le toe avanoa.”
Mataio 27:1-10 (f.4, 5) “ua ou agasala, ina ua ou faalata le ua le sala.” A ua latou faapea mai, “Sa
matou mea ea lena?” Ona lafo ai lea e ia o tupe i le malumalu, a alu ese; ona alu ai lea o ia ua noa o ia e
ia.”
O le faitauga sili lenei ona faanoanoa i le faitauga o le asō ona ua vaaia ai Iuta i le faiga o lana filifiliga ua
manatu ua uma lona faamoemoe ma pule ai o ia i lona ola. E faapea foi i tatou ma a tatou filifiliga ua leai
se faamoemoe, e manatu ai ua le tatau ona faaauau le ola e pei foi ona faia ai le filifili ai Iuta.
O le oo mai o le Eseta, o le aumaia lea e le Alii o le folafolaga o le toe avanoa. O le Alii na te saili mai ma
toe faatuina i tatou ma faaleleia i tatou, e le vaivai foi lona alofa. E ui ina tuulafoaina ma tetee mai tagata
ia te ia, e tumau lava lona alofa e faavavau. Na faia e Iuta le faaiuga ma lona manatu o le taui lea o lana
agasala o se manatu foi lea o le toatele, peitai o le folafolaga a le Alii i le asō o le valaau i le toe faaolaina
o le tagata. Pe a lagona le vaivai,ia tatou valaau atu i le Alii, ma faasoa atu i le Alii a tatou avega mamafa i
lou loto nai lo le tauave toatasi na o oe. E taua lo tatou ola, o le ola e tatau mo le olaina, o le vaaiga a
Iuta ua leai sona faamoemoe peitai o le valaau a le Alii mo i tatou o le aga’i pea i luma.
68
Tatalo: Tatou tatalo i le Alii ia maua le loto tele ina ia faamagalo tatou, ma tatou aga’i atu i le olaga fou i
lenei vaiaso paia, ma tatou maua ai le mea alofa ua aumaia e le Eseta. Amene.
Mafaufauga Loloto: Mafaufau i au uō ma lou aiga. Poo e maua ea se avanoa e talanoa ma tatalo ma
latou, faapea i latou e te alofa ma faamautuina le filemu faatasi ma i latou?
Aso Lua, Aperila 15 2014 – “O le filifiliga faigatā.”
Mataio 27:11-26 (f.22a) “Se a foi le mea ou te faia ia Iesu o le ua igoa ia Keriso?”
O lenei vaiaso paia e tele filifiliga faigatā sa faia ai. O le filifiliga a Iesu i lona alofa ma savalia ai Ie auala o
le puapuaga. O Iuta na filifili e faatau atu Iesu; O Peteru na filifili o ia e faafitia Iesu; O Pilato lenei ua
vevesi mai tagata. Na manatu o ia e faia le amiotonu e le tatau ona faasalaina le tagata e leai se agasala
peitai, o le vevesi mai o le motu o tagata na ala ai ona ia faia le filifiliga le tonu ina faamalie le valaau mai
a tagata.
O lenei aso tatou te vaai ai ia tatou filifiliga auā o mea foi ia e a’afia ai lo tatou ola. Pe faigofie ea ona
tosina a tatou filifiliga i tagata valaau mai ma suia ai le faia o le faaiuga moni? E le faigofie le filifiliga a
Pilato pe ana faapea foi o tatou ia na faia le fa’aiuga ia Iesu. E faapefea ona tatou faia ma le faamaoni le
filifiliga e tatau ma le amiotonu? Pe tatou te talia ni faaiuga e oo mai ai puapuaga ona o le ita mai o
tagata, a ua faia le filifiliga tonu e tatau ona faia? O le a sou manatu?
Tatalo: Fesoasoani mai le Alii e, ina ia matou maua le loto tele e faia ai filifiliga tonu e ui ona o e ita mai.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
E to’atele o loo falepuipui i lenei lalolagi ona o le tautala i le mea moni. Fai sau auala e tatau ona
faaolaina ma toe faasa’oloto ai nei tagata o noatia i puapuaga.
Aso Lulu, Aperila 16 2014 – “O Keriso ua puapuagā fa’atasi ma tatou.”
Mataio 27:27-31 (f.29b, 30) “ona latou tootuli ai lea i ona luma, ua faatauemu mai ia te ia, ma faapea
atu, “Talofa i le tupu o tagata Iutaia!” Ua feanu i latou ia te ia, ona latou tago ai lea i le u, ma ta i lona
ao.”
Ua tatou iloa le matautia o puapuaga na oo ia Iesu. Na faaoo le tiga i lona tino, faapea upu faifai na lafo
atu ia te ia, ma vaavaai atu tagata i le iuga e tatau ona faasalaina ai o ia.
Tatou te mafaufau pea ia Iesu o ia o le Tupu, o lē o loo afio faatasi ma le Atua i le lagi, pe faapea foi o ia o
le faiaoga e tumutumu i ai le motu o tagata. Tatou te manatu o ia e le o se Alii e amusia ma olopalaina
ma faitauina o se tagata eleelea. O manatu ia e galo ai i ai tatou le Keriso na feagai ma puapuaga ma le
faalumaina.
O loo feagai tagata ma faalapotopotoga i lenei lalolagi o loo sāuaina ma lē amanaia i latou. Ua sāuaina i
latou i le faamanu’aina o o latou tino, i le upu faifai faapea le faamanu’aina o latou loto. O lenei aso, o
loo atagia ai Iesu na puapuaga o ia faatasi ma i tatou faapea tagata uma. Ua faamanatu mai e le Eseta le
manumalo o Iesu i le oti ma ua ia faia ai le saolotoga mo tagata uma e ala i lona maliu ma lona toetu. O
le faailoga o le Keriso na tiga faatasi ma i tatou ma faaolaina ai i tatou.
69
Tatalo: Ia tatou auai faatasi ma manatua puapuaga o Iesu o le na maliu ina ia faaolaina ai i tatou.
Amene.
Mafaufauga Loloto: O anafea na e iloa ai le tagata ua faalumaina na ofoina atu lona ola e puapuaga mo
se faapotopotoga? E faapefea ona e faasoa atu le agalelei e pei ona faia e Iesu?
Aso Tofi, Aperila 17 2014 – “Manatunatuga i le Satauro.”
Mataio 27:32-44 (f.35-37) “Ua latou faasatauro ia te ia, ona tufatufa ai lea e i latou o ona ofu, ua latou
faia ai le vili. Ua latou nonofo i lea mea ua leoleo ia e ia. Ua latou tuu foi i luga ae o lona ao le tusi i le
mea na molia a o ia, O IESU LENEI, O LE TUPU O TAGATA IUTAIA.”
Fa’aavanoa sou taimi filemu, ma mafaufau i le koluse o Iesu e te maua ai le lagona o le matalasi ma le
vaaiga matagofie i le Alii ma lana galuega faaola. O le mafaufau i le satauro o le alii, e manatua ai le Aso
Tofi na mulumulu ai e Iesu vae o ona soo, e le gata o le faailoga o le galuega auauna a Iesu, a ua avea foi
ma faailoga o lana mea alofa ua ofoina atu i ona soo. O loo saili pea le Alii na te aumaia le mea alofa o le
malamalama ma le faamafanafanaga, ao tatou faalatalata atu ia te ia i talotaloga ma manatunatuga.
Tatalo: A o matou manatunatu ma le filemu i lenei aso, fesoasoani mai ina ia saunia i matou i le talisuaga
i lenei vaiaso taua, faapea le suiga o matou olaga e le Eseta. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faaosofia ea e lou loto i lou vaavaai atu i le satauro o le Alii? O le a sou lagona ua tupu mai ai? O le a
se mea ua talafeagai ma lou olaga?
Aso Faraile, Aperila 18 2014 – “O le amataga o le Ola Fou.”
Mataio 27:45-56 (f.51a) “Faauta foi, ua saeluaina le ‘ie puipui o le malumalu, ua amata ifo i luga, ua oo i
lalo.”
O le mea taua na liuai ai le aukerisiano i lana faigamalaga, o le maliu lea o Keriso i le Aso Faraile. O le aso
e faanoanoa loloto ai ma ta’uta’u atu a tatou agasala.
I le feagai ma le Eseta ua aumai ai le avanoa e toe vaavaai ai i tatou i measesē na tatou faia, atoa ai ma
measesē na tatou faia i nisi, o mea na mafua ai ona puapuaga ai le Alii, atoa ai ma mea o loo faia pea ma
faasatauroina ai le Alii a o tatou foliga pea ia te ia. O pa ua tatou fausia e faaeseese ai i tatou e lei
finagalo i ai le Alii, lenei ua molimau i ai Mataio,ua saeluaina e le Alii o ia mea, o le faailoga o le soloia o
pa e Keriso o loo punitia ai i tatou i manaoga ma le manuia faale agaga. E talitonu le au faatuatua e toe
tutū mai faatasi i latou i le maliu ma le toetu mai o Keriso Iesu.
O le feau o le Toe Tu mai o Iesu mai le oti faapea ai lo tatou faaolaina, o le tala lea o le amataga fou ua
faia e Iesu Keriso mo le lalolagi. O le tala ofoofogia i le alofa o le Atua ina ia ta’uta’u atu pea le faaolaina
o i tatou ma maua ai le ola ia te Ia.
70
Tatalo: Tatou tatalo ma manatua lenei aso taua,manatunatu ai i lou olaga i mea e tatau ona fulitua i ai
ma fuata’i ai lou ola i lenei amataga fou ua faia e Keriso mo i tatou, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Manatunatu i lenei taeao fou ua aumaia ai e Iesu le amataga fou i lou olaga.
Aso Toona’i, Aperila 19 2014 – “O le aso na fa’atalitali ai.”
Mataio 27:57-66 (f.64a) “O lenei, ia e fetalai ane, ia faamauina le tuugamau se’ia oo i le aso tolu.”
E masani i tu ma aga a le au Kerisiano, o le va o le aso Faraile na maliu ai le Alii ma le Aso Sa o le Eseta, e
mafaufau ma faataitali ai i le toe afio mai o Iesu. Tatou te manatua foi i tigā ma le lē mautonu o le ausoo
i lea vaiaso, i le vaaiga i le Alii na malaga faatupu mai i Ierusalema, ua faasatauroina ma ua manatu ua
leai so latou taitai ma ua gase ai lo latou faamoemoe. E faapea foi lo tatou mafatia tigā i le vaavaai atu i
le galuega o le alofa tunoa, ua foliga mai ua le taunuu lona faailoa mai ma ua mate ai le faamoemoe.
Peitai o le faitauga o le aso ananafi, o loo faailoa mai ai e le Tala lelei le Atua o loo faatasi mai o ia, atoa
ai ma faailoga o le Ola fou o loo tatou faatalitali atu i ai e ui ina foliga ua leai se faamoemoe. O le Alii e le
gata ina faanoanoa loloto faatasi ma i tatou peitai, pei o ia o se laau ua fua ma ola mai i le va o papamaa
na te fasūsū ma puaina mai le ola fou, ma tupu mai ma avatu le ola fou e pei ona tatou faatalitali atu i ai.
Tatalo: Tatou tatalo mo faailoga a le Alii i taimi o le leai o se faameomoe, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Taumafai ina ia e iloa le ola fou i taimi o loo e faatalitali atu i ai. Pe ua e iloa ea ia faailoga ua avea ma
suiga fou i lou ola?
Va’aiga o le fa’ailoa mai o le Eseta
(Saunia e David Bartlet)
Aso Sa, Aperila 20 2014 – “Matata’u ma Olioli.”
Mataio 28:1-10 (f.10) “Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i la’ua, “Aua lua te matata’u; lua te ta’u atu i ou
uso, ina o atu ia, lua te ta’u atu i ou uso, ina ia latou o atu i Kalilaia, latou te iloa mai ai au.”
Na matou malaga faatasi ma se tamaititi e tolu ona tausaga na matou o faatasi e tafafao ma matamata i
le sami peitai, a o matou malaga na faapea mai le tamaitiiti faamolemole o ia ua tupu lona fefe. Na
matou iloa le fefe o le tama ona o loo ma’i o ia, ona matou faamamā lea o mea sa faaletonu i lona tino
ma fesili atu pe tatau ona faaauau le faigamalaga pe matou te toe foi i le fale, na tali atu le tamaitiiti ina
ia faaauau pea la matou tafaoga. Ina ua taunuu le tafaoga, na vaaia e le tamaititi le sami matagofie ma
tamo’e atu ma le fiafia ma tofu atu i le sami. Ua vaaia e i matou le leai o se fefe o le tamaitiiti a ua oso
atu ma le olioli ma taalo ma le fiafia i le sami.
71
O le faailoa mai e Mataio o le tala o le feiloaiga a Iesu ma tamaita’i ina ua Toe Tu o ia, o le talanoaga na
tele ai le matatau atoa ai ma le Olioli. O le Toe Tu mai o Iesu mai le oti e le o se mea e tupu e pei ona
masani ai, peitai o le mea silisili ese lea ua faia e le Atua e ala i lona liutino ia Iesu Keriso.
E faapea foi i tatou e pei o tamaita’i na fefefe ma matata’u i le faaali mai o le Alii toetu. Peitai ina ua
talitonu ma talia ma le faatuatua le toe afio mai o le Alii, ua folafola ma e Mataio ia i laua, faapea i tatou,
tatou te iloa le Alii ua soifua mai ma mafuta mai o Ia i auala uma tatou te savalia.
Tatalo: Aumaia i ai matou lou viiga, ua tele ona matou fefefe i lou silisiliese. Aumaia lou alofa tunoa ina
ia matou avatu ai ia te Oe le viiga ma le Olioli, Amene.
Aso Gafua, Aperila 21 2014 – “O le pepelo ua saunia lelei.”
Mataio 28:11-15 (f.11) “Ua la o; faauta, ua o atu i le ‘aai nisi o e na leoleo, ua ta’u atu i le au ositaulaga
sili mea uma ua faia.”
Ua tatou iloa le taiala sili e tonu ma lelei, o le faia lea o le amiotonu. Peitai e tele ina le atagia lea taiala. I
le tala ua faailoa mai e Mataio e pei ona faia e taitai i le mea na latou mananao i ai, o tagata na latou
fesiligia le faamaoni ua toe tu le Alii, O fitafita na latou maua mea sa manaomia, ma le tele o tupe sa
tuuina atu ina ia faatino ai le auala pepelo. Ua atagia ai lo latou talitonuga ina ia faia e le Atua le mea
latou te loto iai. Peitai e ui ina faasalalauina e le au ositaulaga ma fitafita le pepelo i Ierusalema, a e na
folafolaina le moni o le faamaoni o le galuega a le Alii o Iesu i Kalaia.
Tatou te sailiili i auala pepelo laiti ma mea tetele e faasao ai i tatou i faafitauli e tutupu i lo tatou ola.
Peitai i le Malo o le Atua o loo pule pea o ia, ua ia folafola mai i ai tatou lana pule uma lava ma lona
mana ua tuuina atu atoa ia Iesu Keriso o ia ua Toe tu mai. O ia lava o le Alii e toatasi e moni ma
faamaoni, poo a lava auala pepelo e taumafai ai e ufiufi le galuega faaola a Iesu, e le mafai e le agasala
ona faalilo le taulaga faamaoni.
Tatalo: Le Alii ua matou iloa o ia o le Alii faamaoni. Seia e faatupuina lo matou faamaoni ma le talitonu
ina ia matou tutupu i le olaga faamaoni e pei ona e faailoa mai.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e tauaveina le moni o le upu moni, i le feagai ai ma sosaiete e taumafai e faatuputele le
upu moni poo le le talia foi o le upu moni?
Aso Lua, Aperila 22 2014 – “E fa’amaoni lona fa’ailoa mai.”
Luka 24:36-44 (f.38, 39) “Se a le mea ua outou atuatuvale ai? Se a foi e tutupu ai masalo i o outou loto?
Ia outou vaavaai mai i o’u lima ma o’u vae, auā o a’u lava lenei…”
I le tele o aso sa ou ā’oga ai i le Iunivesete sa le maua ai le mafutaga ma ou mātua i faigamalologa i le aso
o le Eseta. Peitai na maua le mafutaga tolauapi ma le aulotu o loo latalata mai i le mea o lou ou nofo ai, o
le mafaufauga sa taitaia ai e le Faifeau le mafutaga, o le faitauga lea o le tala i le Eseta ma malamalama
ai i le uiga o le Eseta ma lona faailoa mai.
72
Ao matou mafaufau i lenei tala, na tapuni e se tasi tina le Tusi Paia ma faapea atu , “E lē tupu se mea
faapea” “Ai se a?” O le fesili atu lea a le faifeau. Na toe tali mai le tina, “Pe afai e moni lenei tala o lona
uiga ua suia ai mea uma”
Na faamatala e le faifeau le tala ma faailoa atu, ina ua toe tu le Alii na ia faailoa i ona soo ona lima ma
ona vae, atoa ma lona faalavaau i le satauro na latou mautinoa ai ua toe soifua le Alii, ua le mafai ai ona
faatoilalo Iesu e le oti a ua toe soifua mai o ia. Ina ua aai i i’a, na latou vaaia o ia e le o se aitu ao le tagata
soifua o loo mafuta faatasi ma i latou.
O le faailoa atu lea a le faifeau i le faitauga o le Tusi Paia, ua vaaia ai nei upu i se vaaiga fou, o
manatunatuga sa fesili ai ma le loto masalosalo o nisi o lenei mafutaga, ua faapuplaina ai o latou mata e
Keriso i lenei taeao. E faapea foi i tatou e pei o lenei tolauapiga, ua tatou talitonu ua suia mea uma e ala i
le maliu o Keriso, ma o le valaau ina ia tatou talia le tala lelei.
Tatalo: Le Alii e, ua matou sauni i suiga fou. Se’ia e suia i matou i lou alofa ma faia pea e i matou lou
finagalo Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ina ua e talitonu i le toe soifua mai o Keriso, o le a se suiga i lou olaga?
Aso Lulu, Aperila 23 2014 – “Tala’iga o le fa’amagaloina.”
Luka 24:45-53 (f.46-47) “Ua fetalai atu foi o ia ia te i latou. Ua faapea ona tusia, e faapea foi na tatau
ona tiga o le Keriso, ma toe tu nai e ua oti i le aso tolu, ina ia tala’iina le salamo ma le faamagaloina o
agasala i nuu uma i lona igoa, e amata mai i Ierusalema.”
O loo iloa i tusitusiga a Luka le ogatotonu o lana tusi i Ie galuega faamagalo a le Alii, ma o loo taua ai e ia
le tala i le atalii faamaumau mea. O le tusi o loo atagia ai le tamā loto faamagalo. O le atalii na fesili atu i
lona tamā ina ia tuuina atu ana mea uma, na ia alu ma faamaumau lona tamaoaiga, na iloa e ia ua
mativa ma aai faatasi ma puaa, ona manatu ai lea o ia e toe foi i lona aiga i le mea o loo i ai lona tamā.
Na savali mai i lona aiga ma mafaufau i upu o lana faatoesega peitai, na iloa atu o ia e lona tamā ma
momoe atu ua fusi o ia ma le loto faamagalo.
I le Toe tu mai o Iesu, ua faailoa atu ai le tala i le Alii loto faamagalo, o se tala fiafia lea e tatau ona
ta’uta’u atu pea i aso uma. O lona maliu ma lona Toe tu, o auala ia ua faia e le Atua e faafeiloai ai ma
talia i tatou e pei o le atalii na faamagalo ma talia i le aiga e lona tamā. Ua molimau Keriso o i latou uma
ua latou iloa le faamagaloga a le Alii, ua avea i latou ma molimau i nei mea uma. E le gata ina talai atu le
tala i le faamagaloga, ao tatou lava ia lagona e i tatou lo tatou faamagaloina. E ui ina tatou lei auai i le
mea na tupu i Iutaia i le aso o le Eseta, peitai o tatou lava o molimau o le Keriso ua Toe tu mai o ia.
Tatalo: A’oa’o mai ina ia mautū lo matou talitonu i le faamagaloga a lau Afio. Ia faapea foi ona matou
faamagalo atu i tagata e pei ona e faailoa mai. Amene
Mafaufauga Loloto:
E le faigofie le loto fa’amagalo. O nisi taimi e le faigofie le talia o le loto fa’aaaloalo. O le a se taimi e te
tupu ai i le loto faamagalo?
Aso Tofi, Aperila 24 2014 – “Taumafataga i le taeao ma Iesu.”
73
Ioane 21:4-14 (f.12, 13) “Ua fetalai atu lesu ia te i latou, “O mai ai, ina aai”; a e lei faamalosi se tasi o le
au soo e fesili atu ia te ia, “O ai ea oe?” Auā ua latou iloa, o le Alii lava ia. Ona maliu ane lea o Iesu, ua
tago i le areto, ma avatu ia te i latou; ua faapea foi ma i’a.”
O le faailoa mai o Iesu i ona soo i le sami i Tiperia, na afio mai o ia ma le faamoemoe e avatu le faamalosi
i lona au soo ma lona aiga. O upu na ia fetalai atu ai, o upu e masani ai aiga e pei ona taua i le fuaiupu e
5, “Le fanau e, pe i ai ea ni a outou mea e a’i,” O le upu fanau, o le uiga lea o Iesu e faamatala ai lana
fanau. E pei o se tasi o fanau na tutū atu faatasi ma lona tina i lalo o le satauro ao faasatauroina o ia.
I le afio atu o le Alii e avatu le faamalosi au i le au soo, o le mea sili ona taua i mafutaga ma tagata, o le
faasoa atu lea o mea a’i.
O le faasoa atu a le au Kerisiano i le laulauina o mea a’i i le tasi tagata e le gata i le fia ai, a o tagata foi ua
le maua se footaga ma isi. E moomia ai le mafutaga faatasi ma isi, ma aiga faapea le mafuta faatasi ma
uō faapea le fanau. O le faamoemoe taua lea i le Talisuaga a le Alii o le mafuta faatasi lea o i tatou o
fanau a le Alii, ma avea ai tatou ma uso ma tuafaine ma fanau e tasi i lana talisuaga. O le valaau a le Alii i
ona soo e faapea foi ona valaau mai o Ia ia tatou, “O maia ia tatou aai faatasi i lenei taeao. Afio maia ta
te mafuta i le faamanatuga, oi tatou lava o faamanatuga i aso uma.”
Tatalo: Le Alii e, faasoa mai lau laulau paia, ina ia matou faapea foi ona faasoa atu lou alofa i o matou
tuaoi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E fa’afia ona e aai faatasi ma talanoa ma tagata e te alofa i ai?
Aso Faraile, Aperila 25 2014 – “O le talanoaga a Iesu ma Peteru.”
Ioane 21:15-23 (f.16a) “Ua toe fetalai atu faalua o ia ia te ia, “Simona e, le atalii o Ioane, pe e te alofa
mai ia te a’u?”
O le upu o le tala ia Iesu, o le tala lelei fiafia lea ia Peteru faapea tagata uma. O le faitauga o le asō o loo
aumaia ai le upu faamagalo mo tagata uma ua le mautonu o latou manatu. O le vaaiga faapea na faafiti
ai faatolu Peteru ia Iesu. ( Ioane 18; 15 -18, 25 -27 ) I lenei taimi ua fesili atu Iesu ma le faamoemoe e toe
fesili faatolu pe e te alofa ia te ia ma tali atu Simona ma ioe atu faatolu i le Alii. O le valaau a Iesu ma le
mautinoa o le alofa o le Atua ua faamagaloina ai Peteru.
O le talitonu o Iesu ia Peteru, na ia faamausaliina ai lona talitonu e tuuina atu le galuega ia Peteru. O le
faailoa atu e le Tamā i lona atalii ia alu loa ua faamagaloina o ia, ma auauna atu e faia lona finagalo, o le
vaaiga fiafia lea ia Peteru ina ia galue e faatino le agalelei ua ia maua, ma ia mulimuli ia Iesu.
Tatalo: Ua matou tatalo atu ina ia le gata i le faamagaloina o i matou, a ia e faaaogina i matou i auala
uma e ala atu ai la matou auaunaga ma faia ai lau galuega.
Mafaufauga Loloto:
O fea e palasi i ai lou faamoemoe e te faatino ai le alofa i se isi tagata?
74
Aso Toona’i, Aperila 26 2014 – “Ua fa’aali mai Iesu ia Peteru.”
I Korinito 15: 1- 8 “Auā na ou tuuina atu ia te outou mea muamua, o mea foi ia na ou maua foi e a’u; na
maliu Keriso mo a tatou agasala, pei ona tusia; na tanu fo’i o ia, ma toe tu mai i le aso tolu, pei o upu ua i
Tusi.Na iloa fo’i o ia e Kefa, ona iloa lea e le to’asefulu ma le to’alua.”
Na lauga Iesu ae le i tusia e Paulo ana tusi, peitai na ia maua le tala ua faailoa mai i nisi tala na muamua
atu ia te ia – o le tala i le Alii o Iesu na Toe Tu mai nai le oti ma ia faailoa mai i nisi o tagata. E pei o Peteru
o le na mulimuli ia Iesu.
I lenei vaiaso o le Eseta ua valaauina ai i tatou ina ia mautinoa lo tatou talitonu i le Alii na toe tu mai o ia,
O le galuega ma upu a le Alii e le i maea i lea i le Satauro, e silisiliese le mana o le Atua e le mafai ai e le
satauro ma le oti ona faaumatia o Ia.
Ua tusia e Mataio le tala ia Peteru o ia o le papa na atina’e ina le galuega, ma e na mulimuli ia Iesu. Ua
molimauina foi e Evagelia e fa faapea le Aposetolo o Paulo o Peteru o ia o le faatusa o le papa,o ia na te
atiae le galuega i mea sa ia vaai iai atoa ma mea ua ia faailoa mai. E lei maliu le Alii, a ua toe tu mai o ia.
E faapea le talitonuga o loo soifua pe le Alii faatasi ma Peteru, o lea foi le talitonuga o le aukerisiano i le
Alii o loo soifua pea o ia.
Tatalo: Se’ia e faailoa iloa mai ia i matou, ina ia ola faatasi ma lau afio, i taimi o lo matou ola, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E ui ina tatou te lei vaaia le Alii ua toe soifua mai o ia e pei ona iloa ma vaaia e Peteru, o fea tatou te
maua ai le moni o le Atua o loo mafuta faatasi ma i tatou ia Keriso Iesu?
Faitauga i le tusi a Iosua
‘Sauniuni mo le valaauina.’
(Saunia e Rachel Montagu)
Aso Sa, Aperila 27 2014 – “Ia malosi ma ia lototele.”
Iosua 1:1–18 (f.6-7) “Ia e faamalosi ma loto tele; auā ou te tofia mo lenei nuu le laueleele na ou tauto ai i
o latou tamā e foai atu ia te i latou. Tau ina e faamalosi, ma ia matuā loto tele lava; ia e anaana e fai e
tusa ma le tulafono uma na fai atu ai Mose lau auauna ia te oe; aua e te alu ese ai i le itu taumatau poo
le itu tauagavale, ina ia manuia ai oe i mea uma e te alu i ai.”
75
O le Tusi a Iosua o loo faamatala ai mea faigatā ma le feagai ma suiga e pei ona tupu mai i le olaga o
tagata. Le vao tuufua na fafagaina ai e le Atua Isaraelu, tuuina atu lavalava, e pei lava o le masani a
mātua latou te faia mea uma i fanau e pei o o latou mana’o. Lenei ua nofoia le aai pei ona folafolaina ma
soifua saoloto ai i latou .Taluai ua maliu Mose ua latou malaga pea i luma i le taitai fou ua tulai mai o
Iosua.
E pei o lea ua taua ai i le mataupu muamua, o upu taua e faa tolu ona taua, “Ia loto tele ma faamalosi, ‘’
O upu ina ia avea ai Iosua e tulai ma taumafai suiga fou ua ia feagai ai ma avea ma taitai i le feagai ai ma
suiga fou. Ua ia te ia a’oa’oga a Mose ina ia manatua e manuia ai lana galuega.
Tatalo: Fa’amanuia mai oe le Alii o lē na te fo’ai mai o matou mana’o, Amene.
Aso Gafua, Aperila 28 2014 – “O lo’u Atua ua na o ia lea.”
Iosua 2: 1-14 (f.12-13) “O lenei, se’i oulua tauto mai ia te au i le Alii, auā ua ou agalelei atu ia te oulua,
ia oulua agalelei mai foi i le aiga o lou tamā, ma ia oulua tuu mai ia te au se faailoga faamaoni; ma ia
outou faaolaina lou tamā, ma lou tinā, ma ou tuagane, ma ou uso, ma i latou uma ua ia te i latou, ma ia
laveaina i matou i le oti.”
Ua fa’amatalaina i tala tu’u faa Iutaia le tala ia Raava o le tamaitai talitane, o lē sa faia se falea’iga, ai foi
o lea le ala e mapu ai tagata malaga agai i Ieriko. E le fesiligia le o atu o taulelea na auina atu e Iosua ina
ia vaavaai i le nuu o Ieriko atoa ai foi ma le le fesiligia o le vaaiga faatali tane i le feiloai o taulelea ma
Raava. Peitai na iloa e Raava le Atua o taulelea na o atu i lona fale, o le Atua e silisili ese lava o ia, o ia o
le Atua o le lagi ma le lalolagi, o lea na tuuina atu ai lona olaga mo le faalafiina o tagata vaai, ma lona
talitonuga e faaolaina o ia ma lona aiga mulimuli ane. Na folafola atu e taulelea le faatino atu o le
agalelei ia te ia ma lona aiga pe a faamaoni i lana folafolaga.
Na iloa e Raava e ui ina manatu tagata o lona nuu o ia o le tagata ua le faamaoni o ia, peitai o le
talitonuga faamaoni o Raava, o le Atua o Isaraelu o ia lea ua foaina atu Ieriko ia Isaraelu.O le Atua e
silisiliese ma e tatau ona ifo atu o ia i ai ma le faamaoni. E maualuga pea le vaai a tagata Iutaia faapea
tagata o nuu ese ia Raava o le na faailoa le silisiliese o le Atua, o ia lava o le Atua e toatasi o le lagi ma le
lalolagi.
Tatalo: Ia faamanuia atu le Atua i ai latou ua aumaia le agalelei ma le alofa faamaoni, Amene.
Aso Lua, Aperila 29 2014 – “Fesoasoani mai, fesoasoani atu.”
Iosua 2:15–24 (f.24) “na la fai atu foi ia Iosua, Ua tuuina mai lava e le Alii le nuu uma i o tatou lima; i le
ma ua faavaivaia o e nonofo uma i le nuu ona o i tatou”
Na tumau le folafolaga a tagata vaai, ma faailoa atu ia Raava le faaaliga moni e tatau ona ia tausisi i ai. Pe
a oo atu le nuu latou te sopoloa ma le fu’a mumu o le faailoga o le fale o Raava ma lona aiga e malutia
ma leoleoina. Na malutia le fale o Raava peitai e le faaolaina e le nuu se tasi o lona aiga pea le nofo i
76
totonu o lona fale ma mafaufau ma le filemu i mea o le a faapea ona tutupu mai. O le vaaiga lea o le
fesoasoani atu faapea le fesoasoani mai ina ia mautinoa folafolaga.
O le fuaiupu e 24 e pei o le faitauga o le asō, o loo atagia ai le pese faafetai a Mose ina ua maea le
faaolatia o lona nuu mai le sami ulaula. O loo faailoa mai ai le nuu o Farao na faatoilaloina ma lafoaina i
le sami. O Isaraelu ma ona tagata uma na faatumuina i le fefe ia Farao ua faasaga tau mai peitai, na
faatumauina e Mose le faatuatuaga e manumalo pea Isaraelu i malo uma ma e malosi na faasaga tau
mai, faapea tupua ma mea leaga uma.
E tele faitauga i le Tusi Paia o loo faailoa mai ai le feau taua e aofia ai tagata uma, o le Atua o ia o le Atua
o malo uma, o ia na te faamagalo i tagata uma, e iloa foi e i latou o Ia o le Atua e silisili lea.( Iona, Isaia 2:
2-4, 56; 7 ) O le aoaoga taua, o le ulufale o Isaraelu i le nuu na folafolaina sa feagai foi i latou ma fili sa
faasagatau mai, peitai e ao ina mautu le talitonu ma le faatuatua o tagata Isaraelu e leoleo ina pea e le
Atua i latou.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoai mai e taitaina matou i ala uma matou te savalia, Amene.
Mafaufauga Loloto: Faitau se tusi poo le asiasi foi i se mataaga ma e iloa ai le tāua o tu ma aganuu a isi
atunuu e lē tutusa ma lou nuu.
Aso Lulu, Aperila 30 2014 – “Ua mau le Atua fa’atasi ma tatou.”
Iosua 3:1-17 (f.17) “O faitaulaga o e na ave le atolaau o le feagaiga a le Alii na tutumau i latou i le iliti
vai matutu i totonu o Ioritana; na ui atu ai o Isaraelu uma i le iliti vai matutu,seia uma ona sopoia atu o
Ioritana e le nuu uma.”
E tele mea sa tutupu i le Malaga a le Esoto mai Aikupito ma le ulufale atu o le nuu o Isaraelu i le nuu na
folafolaina sa gasolo lelei, e pei o le savalia o le sami ulaula faapea foi le savalia o le vai o le Ioritana sa
savavali i le sami matutu ma leai ni o latou seevae. E i ai foi mea sa vaaia e uiga lē tutusa i lenei malaga e
pei o le faatonu atu a Iosua e sauni i aso e tolu e sauni ai mo le savalia o le vai o le Ioritana,faapea ai le
valaauina e Mose ina ia savalia le sami ulaula ma aunoa ma se toe faatalitali. Ua atagia ai le aoaoga ina ia
faalagolago le tagata ia ma tapena mea e talafeagai ma le faiga Malaga.
Ua faailoa mai le atolaau, o le afioga lea a le Atua e pei ua valaauina le nuu, ua avanoa le vai e sopoloa le
faigamalaga. E pei foi o le Malaga na o ese mai i Aikupito, na o le Atua sa faalagolago iai le nuu ma
malutia ai lo latou ola, na faia ai vavega e pei ona faia e Mose. I lenei savaliga,ua tuuina atu poloaiga ma
aoaoga e savavali ai, ae maise le faatonu atu e Iosua le faatinoga o le savaliga e tusa o le fetalai mai o le
Atua. Ua faailoa atu e Iosua ia Isaraelu le Atua ua mafuta faatasi ma i latou. O le Atua foi na ia valaauina
Iosua ma faamamaluina o ia, o lea foi le manatu o Iosua ina ia iloa e tagata le mafuta mai o le Atua
faatasi ma i latou. O auala foi ia e ao ai ina faaaloalo atu i tatou i taitai faapea le galulue faatasi ma le ua
valaauina.
Tatalo: Ia e faamanuia le Alii i ai latou ua aumaia le poto mo le taitaiga o tagata, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau pe fa’apefea ona faailoa lou agaga faafetai i taitai o le lotu, faapea faiaoga o le lotu?
77
Aso Tofi, Me 01 2014 – “O le tumau i le faamalolosi atoa ai ma mea ua lē toe fa’aauauina.”
Iosua 4:1-14 (f.6-7) “pe a fesili mai a outou fanau i se aso,e faapea mai, Pe se a ea uiga o na maa ia te
outou? (f.6b). Ona outou tali atu ai lea ia te i latou, Na vavaeina le vai o le Ioritana i luma o le atolaau o
le feagaiga a le Alii, na ui atu ai i Ioritana, ona vavaeina ai lea o le vai o le Ioritana. E fai foi ma maa ma
faamanatuga i le fanauga a Isaraelu e faavavau.”
O le fuaiupu e 6, o loo atagia ai le Esoto 12; 26, ao amataina i le asō le faailogaina o le Paseka e tagata
Iutaia na tau fesilisili ai tamaiti i le uiga o le faailoga o le Paseka ma le Esoto. O le faailoga sili e
manatuaina e tagata, o le aso lea na faaolaina ai Isaraelu mai le nofo pologa i Aikupito. Na faamatala ai e
matua i tamaiti lenei tala e faamanatuina pea e āiga uma i le nei olaga. E tele tala ua faamatalaina e le au
tusitala e uiga i lenei sauniga faapea le faauigaina o lenei tala peitai, o le talitonu e maumausalī le
talitonu o tagata Isaraelu, o le tala lea i le faaolaina o le nuu mai Aukupito e le Atua, ma o le viiga lea i le
Atua e le aunoa.
O le tala i le faatinoina o lenei sauniga i maa e pei ona faia i le taimi o Iosua, e faapitoa lea i se vaega o se
mea na faia ai ua le toe faaauauina i nei aso, peitai o le sauniga o le Paseka o le sauniga o loo faia pea e
aiga uma o Isaraelu e manatua ai le alofa o le Atua i ai latou. Peitai o le sootaga i lenei eleele e pei o nei
maa, na faailoga a le laasia e le nuu o le vai o le Ioritana, o loo tāua tele lenei eleele i loto o tagata
Isaraelu. O le tau lalagaina o tu ma aganuu a Iutaia o se mea sili ona taua iai latou e aunoa ma se
faaituau poo se faailoga lanu.
Tatalo: Ia viia Oe le Alii, o Lē na fa’aolaina i matou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E to’atele i matou e lē malamalama i mea o loo fa’amatala mai e augatamā. O a ni mea tāua e tatau ona
e manatua pea? Tusi i lalo ia mea tāua ina ia manatua ai e le aiga ia mea tāua.
Aso Faraile, Me 02 2014 – “O le taimi e sa’oloto ai.”
Iosua 5:1–15 (f.15) “Ona fetalai mai ai lea o le ave ‘au a le Alii ia Iosua, Ia e to ese lou seevae i lou vae;
auā ua sā lava le mea e te tu ai na. Ona faapea lea e Iosua ona fai.”
O le fa’aolatia o le nuu i le ‘aai e pei ona folafolaina, o le ‘aai o loo i ai le susu ma le meli, na vivii atu ai
Isaraelu i le Alii ina ua ia aumaia le saolotoga. O fanau uma sa lei peritomeina ao faimalaga mai i le vao i
le 40 tausaga o le savaliga, lenei ua faatonuina e Iosua ina ia peritomeina i latou uma ao lei faamanatu
ina le paseka. O le paseka e manatua ai le alofa tele o le Atua na faaolaina ai i latou mai le pule saua a
Farao. O le manai na aai ai i le vao, lenei ua le toe manatua, a ua faia e i latou le talisuaga ma le fiafia i
mea na foai mai i le eleele e tamaoaiga ai le tausiga o i latou .
O lenei foi ua faailoa mai le ave ‘au ia Iosua, na fesili ai Iosua e pei foi o Mose na fesili i le Alii na faailoa
mai i le laau talatala, na iloa e Iosua le ave ‘au ua faailoa mai ona faapaū lea o Iosua na ifo atu ia te Ia. Na
78
fesili Iosua i le ave ‘au seia faailoa mai pe ‘au o ia ma latou, o lea foi le fesili e tatau ona tatou fesili ai. O
le taimi o le saolotoga e tatau ona maua ai le faasinoga moni mai le Atua e tatau ona mulimuli ai.
Tatalo: Se’ia e aumaia le filemu i tagata faapea atunuu uma o le lalolagi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Na foa’i mai e le Atua mea ai mo le nuu seia oo ina latou mautu ma maua e i latou o mea ai. Mafaufau i
le lalolagi ma ni auala e faapefea ona maua ai e le toatele o i latou e le maua se mea ai.
Aso Toona’i, Me 03 2014 – “E lē o lo’u malosi, a o lou agaga.”
Iosua 6:1–14 (f.2, 5) “Ona fetalai mai ai lea o le Alii ia Iosua, Faauta mai ua ou tuuina atu i lou lima o
Ieriko, ma lona tupu, ma ona toa malolosi. A faalevaleva ona ili o le pu o le iupeli, pe a outou faalogo i le
leo o le pu, ona alalaga lea o le nuu uma ma le leo tele ; ona solo ai le i lalo o le pa o le aai …”
Na lē mautonu le fanauga a Isaraelu i lo latou malosi e faatoilalo ai le malosi o le aai o Kanana ma le
malolosi o fitafita tau, peitai o le soloia o pa o Ieriko na faailoa ai e le Alii ia Isaraelu e le mafai ona
faalagolago i latou i lo latou malosi.
I le tele o vavega sa faailoa ma ai le Alii i le Malaga i le vao, e faapea foi ona mautinoa le malosi o le Alii e
faia ai lenei
vavega e pei ona soloia o pa o Ieriko. O pū sa iliina i malumalu i le tausaga fou, o le valaau lea i le nuu ina
ia alafai ma faailoa le tapuaiga i le agaga o le salamo ao feagai i latou ma aso e sefulu e faailogaina ai le
aso o le faaleleiga a le Atua ma le faamagaloina o agasala.
O le faataamilosaga faaono i le aai o Ieriko e Isaraelu, faapea le aveina e faitaulaga e toafitu o pu e fitu o
le iupeli i luma o le atolaau; atoa ai ma le faataamilosaga faafitu i le aso lona fitu ma ili ai pu e le au
faitaulaga ma alalaga ai tagata na solo ai le aai o Ieriko, o le vaaiga faamaoni lea o le Atua ma lona mana
ua ia faia le vavega e faailoa ai ia Isaraelu ua ia tuuina atu le nuu o Kanana mo i latou, o i latou foi o le
nuu e mulimuli i tulafono ma a’oa’oga a le Alii.
I lenei 21 seneturi ua tatou iloa ai le galulue faatasi o malo soofaatasi i le faataunuuina o le saogalemu
faapea taiala e maua ai le galulue soofaatasi peitai, e ui i lea o loo feeseeseai pea atunuu ma le nofo
vevesi pea i le va o malo faapea le va o tagata.
O le faamanatu mai a le tusi a le Teuterenome e pei ona faamauina e Mose mea sa leaga ai le nuu ma ifo
ai i atua ese, ua faamanatu ai pea e Mose le fesoasoani atu a le Atua ia Aperaamo ina ia maua pea le
sootaga i le nofo lelei i le va ma lona aiga, o se ata foi lea e tatau ona manatua e le lalolagi le finagalo o le
Atua ina ia maua sootaga filemu mo atunuu uma.
Tatalo: Ia e aumaia lou filemu i luga o i matou uma, ma ia e faamanuia mai i galuega ua faia e o matou
lima ma auauna ai i lau Afio. Amene.
Faitau i le Iosua
79
2 “Aga atu i le Nuu Folafolaina”
(Saunia e Jyotsna Melanchthon)
Aso Sa, Me 04 2014 – “Fa’apaiaina le fanua o le tofi mai le Atua.”
Iosua 6:15-25 (f.20) “Ua ili pu e faitaulaga, ona alalaga ai lea o le nuu; ua faalogo le nuu i le leo o le pu,
ona alalaga lea o le nuu i le leo tele, ona solo ai lea i lalo o le pa, ona o a’e ai lea o le nuu i le aai taitasi i o
latou luma, ua latou aea foi le ‘aai.”
O Iosua, o se tusi e faatupu loto popole pe a faitau i ai, a e maise lava pe a mafaufau i tagata o lo o
saisaitia i le pule faakolone. O lo’o oli mai le osofa’iga, e faato’ilaloina ma olopalaina se tasi o malo. Po o
le faamoemoe ‘ea o Iosua, ia maua se avanoa e osofa’i ai, po o le ta’u mai o se tasi lenei o faiga e
faato’ilaloina ai? (Faafeagai ma le Faamasino 17). Po o se faata’ita’iga ‘ea lenei o le pule faale-Atua e
faato’ilaloina ai e o lo o pule saua (faata’ita’iga o tagata o Sa Kanana), o se lapataiga ia Isaraelu aua e ono
tupu foi lenei tulaga ia te i latou? Po ua faafia ona tatou faalogo i tala i a’afiaga o tagata ua
faata’ape’apeina ma sauaina? Po o le a se lagona e o’o ifo i le loto, pe a fai e nonofo faatasi ma tagata
moni o le laueleele, po o tagata o e na mua’i nofoia le laueleele? E talitonu le loto, e foliga faapena le
tulaga o le ola fevaevaea’i ma le pule faakolone o lo o faataua ma ta’ita’iina ai le soifuaga faale-tagata i
le laueleele o le folafolaga.
O le tuuina mai o se laueleele, o le faailoga ua i ai lou aiga, lou tofi, o lou tamaoaiga faale-tino e tua i ai
faaletagata. O le folafolaina o le laueleele ia Aperaamo, o se faailoga e fusia faatasia ai le fesootaiga i le
Atua ma Isaraelu, o se faamaoniga i le faafeagai a le Atua ma tagata o Isaraelu. I lea fesootaiga, ua
tautino mai ai ia Isaraelu, o le a soifua ma ola usiusitai ia Ieova o lo latou Atua. ‘Ua foa’i atu e le Alii lenei
nuu mo ‘oe!’ Peitai, o lenei folafolaga e faatumauina pe a fai e ola ma usiusitai Isaraelu i le feagaiga ua
osia ma le Atua, ia faamaonia ma usiusitai i ai. A e o le a sou fesootaiga ma le laueleele o lo o e nofo ai?
Pe faapefea ona e tausia?
Tatalo: Le Atua alofa e, se’i e faatumauina lo matou lagona fiafia e tausia au mea-alofa na e foai mai, o le
laueleele ma mea uma o i ai. Ia matou iloa ma le mautinoa, o le lagi ma le lalolagi, o le faatinoga lea o au
galuega o le foafoaga---ua matou nonofo le-tumau ai. Amene.
Aso Gafua, Me 05 2014 - “E tāua le fa’amasinoga tonu mo tagata uma!”
Iosua 7:1-6; 10-26 (f.11a) “Ua agasala Isaraelu, ua tuumavaega foi i latou i la’u feagaiga na ou fai atu ai
ia te i latou...”
Ua tuuina mai Isaraelu i le lalolagi e faaalia ai le faamasinoga tonu, ua poloa’iina i latou e mulimuli ai. O
le faatinoina o le faamasinoga tonu o le ‘nota’, o le faailoga ua fausia, o Isaraelu ua atina’eina i se tulaga
faapitoa. O se tulaga ua fausia faale-Atua, e mana’omia ai se faatinoga e faapei ona molimauina i le
soifua o e matitiva ma e vaivai---e auala i le faatinoga o le osiga feagaiga. O le tamaoaiga ma le
saogalemu o le laueleele, e molimauina i le tamaoaiga ua maua i galuega ma faatinoga mo le atia’e o le
manuia o e maualalo le soifuaga o ola ai, ma e ua faata’ape’apeina. O lenei faasinoga o se poloaiga
80
faapitoa ia faia le faamasinoga tonu, o le faatumutumuga lea o le soifuaga na ta’ita’iina ai le nuu o
Isaraelu. Ua faaalia i le tala ia Akana le ituaiga o olaga o lo o aafia ai le lautele o tagata, o le manatu
faapito ua taofia ai mea-totino aua se lelei o le nuu, o lea lava na matua aafia ai le nuu atoa. O le
soifuaga manuia o le lautele, e mana’omia ai se malosi e maua mai i le soifua saogalemu ina ua
‘au’aumea faatasi le nuu, e mafai ai foi ona tetee atu i e o lo o taumafai e pulea ma le manatu faapito.
I Initia i nei ona po, mo se faataitaiga, ua iloga le alualu i luma o le tamaoaiga faapisinisi, a e o faatasi ai
ma le ola fevaevaea’i, manatu faapito, faateleina le mativa, ma le sauaina o le itupa o tina. Ua tele ina le
faatinoina le faamasinoga tonu. O le manatu faapito ma le faaitu’au ua tauau ina faateteleina, ma ua le
mulimuli tonu ai i aoaoga faale-Tusi Paia. Pe faapefea ona e faatinoina le faamasinoga tonu i e ua vaivai
ma leai se malosi?
Tatalo: Le Alii e, o le Atua o le faamasinoga tonu ma le alofa, se ia e galueaiina i o matou loto ni
faatinoga sili ona aoga ma lelei mo le soifua manuia o tagata uma, a e maise lava o e matitiva ma mafatia
i puapuaga o le olaga nei. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ai i latou ia ua vaivai i totonu o lou nuu? Pe i ai ni fuafuaga faatino a lau ‘aulotu i lea tulaga? O le a se
poloa’iga a le Atua i lea tulaga?
Aso Lua, Me 06 2014:
“Ia tausisi i le feagaiga na osia!”
Iosua 9:3-21 (f.27a) - “Ua tuuina i latou e Iosua i lea aso e fai fafie, ma utu vai mo le faapotopotoga, ...
ua oo mai i le aso nei, ...”
A fai e mafaufau i fuafuga faa-vaega, o lenei tala e le lagolagoina e le vaega o Dalits (Initia), o le vaega i
tulaga masani faa-Initia, e faale-taulia. Ua faaalia i le ‘matua’ le pogai ma le mafua’aga o le vavae’eseina,
ia ola i se tulaga ua faatulagaina, ua atagia lea i le soifuaga ua faavae ai le talitonuga faa-Initia e uiga i le
Dalits. O le lagona o le mata’u ma le fia puipuia o le saogalemu, ua mafua ai uiga tau faasese a sa
Kipeona, a ua o’o ina aafia tumau ai. O le lagona o le mata’u, ua naunau ai ina ia osia se feagaiga ma
Isaraelu mo lo latou saogalemu. Ua latou pelogia Iosua ma faapea ane, o i matou o tagata e malaga
mamao mai lava, ua matou faalogo i le agalelei o Ieova, o lea ua matou sauni e fai i matou ma auauna ia
Isaraelu. Na talitonu Iosua, ma ua osia ai le feagaiga ma i latou. Mulimuli ane, ua iloa e Isaraelu o sa
Kipeona e nofo tua’oi. Peitai, ua taofia se osofa’iga ona ua saisaitia i tuutuuga o le osiga feagaiga. O le
taui o le tau faasese, lea ua avea ai i latou ma ‘fai fafie’ ma ‘utu vai’ mo le malumalu o Ieova ma le nuu o
Isaraelu.
Ua faitioina Iosua ona ua fai ma masani, e muamua faatino le osiga feagaiga, a e le’i sailia le finagalo o le
Atua. Peitai, o le tasi lenei o faaa’oa’oga, e mafai ona fai ma ta’iala i fuafuaga faatino e lavea’iina ai taua
ma le totomaligi. A e o se tulaga lelei foi lea mo le lavea’iina o le soifua o Isaraelu. Talosia, sa mafai lava
e sa Kipeona ona galueaiina nisi galuega taua mo lo latou manuia, e ese mai mai matafaioi faapitoa mo i
latou---a o le mea sili ona taua, ua latou maua le to’afilemu! E le o se tulaga faatauvaa. Pe le o se
finagalo ‘ea lea o le Atua?
81
Tatalo: Le Alofa Tunoa e, foai mai mo i matou le malosi e faatino ai lau faamasinoga tonu---ia iloa ona
ava ma alolofa i o matou tua’oi, ma e ua matou faifai mea faatasi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Sa’ili atili ia malamalama i faigata o lo o feagai ma Dalits (Initia). Ia faafesootai le National Campaign on
Dalits Human Rights (www.ncdhr.org.in/). A fai e te amana’ia o latou mafatiaga, o le a sou manatu e
uiga ia Iosua ma lana faai’uga na fai mo sa Kipeona?
Aso Lulu, Me 07 2014 - “Fa’amamalu galuega o le foafoaga!”
Iosua 10:1-14 (ff.13b, 14a) “... Ua tumau le la i totonu o le lagi, ua le vave ona alu ifo, ua tumau pei o se
aso atoa. E leai foi se aso na muamua pe mulimuli ...”
O le tausia o le feagaiga i le va o Isaraelu ma Kipeona, ua lavea’iina ai Kipeona mai le osofa’iga a tupu e
to’alima, ina ua iloa ua ‘au ma Isaraelu. Na ‘auai le Alii i lenei fetaia’iga, aua na faatoto ifo mai le lagi le
uato’a ua faaumatia ai ‘autau e tele, e sili nai e na maliliu i ‘aufana. Ua tali mai Ieova ia Iosua, e faapei
ona ia taofia le oso a’e o le la, ma faatali le masina se ia mae’a ona faato’ilaloina ‘autau a le fili. Faamata
na mafai e Iosua ona faaumiumi i se aso e tasi le taua? O se tulaga ‘ese lenei ua tupu, e lua mea taua ua
faailoa mai i lenei tala: o le tali mai o galuega o le foafoaga (natura) i le ‘ai’oi a Iosua, ma le ola faatuatua
o Iosua---o le faatuatua e mafai ai ona faatali le faasologa masani a le lalolagi se ia maea ona fasia ‘autau
a le fili. E foliga mai, ua iloa e Iosua e mafai e le natura o le lalolagi ona fesoasoani i le finagalo faaolaina
o le Atua: aua e mafai e le natura ona faagesegese ona suia le faaleagaina ma le faatamaia o mea tutupu
i le lalolagi. E i ai le Atua i faatinoga o mea uma i le lalolagi, e faapei ona foafoaina mai le amataga.
Ua faamanino mai i le tala, pe faapefea ona faatino le natura o mea i le lalolagi, lea o lo o soifua ai le
tagata, i le laueleele ua uma ona folafolaina mai e nofo tumau ai. E toatele lava i nei ona po, ua le o
manatunatu i le uiga moni o le foafoaga a le Atua ma le pogai na fai ai, lea ua tatou ola ai. Ua avea lea
uiga vaivai faale-tagata, ma mafuaaga ua faagalo ai le alofa ma le agalelei o le Atua i ana galuega
mamana o le foafoaga.
Tatalo: Le Atua o le foafoaga, se ia e faasino mai le auala tonu matou te ui ai, ina ia faatumauina le
mamalu ma le paia o au galuega o le foafoaga. Aua nei o matou faatalale, aua e le mafai ona
tuueseeseina le ola fesootai o mea uma na e faia mai le amataga. Ia faatumauina i o matou loto le iloa,
e te auai i mea uma na e faia, i lou lava Faatusa paia. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea tonu o le ola tuputupu a’e o lo o e i ai nei? O fea foi o le ola fesuisui a’i o le olaga o lo o e ola ai
nei? E faapefea ona e faamamaluina le na faailoga o le foafoaga a le Atua?
Aso Tofi, Me 08 2014: “Fa’amamalu i le fa’atuatua ma ou tiute!”
82
Iosua 14:1-15 (ff.13-14) “Ona faamanuia lea o ia e Iosua, ua ia avatu foi o Heperona ia Kalepo le atalii o
Iefune e fai mona tofi. O le mea lea na fai ai o Heperona ma tofi o Kalepo le atalii o Iefune o le sa
Kanana, e o’o i le aso nei, ina ua ia matua mulimuli atu i le Alii le Atua o Isaraelu.”
O Iosua ma Kalepo o se vaega to’aitiiti lea mai le faitau aofai o le toasefulu-lua o ‘avefe’au faalilolilo, o e
na aumai le faamatalaga ia Mose (Numera 13 & 14). Ua finagalo malie le Alii i le faamatalaga, o le pogai
lea na faasaoina ai i latou ia taunuu i le nuu o le folafolaga. E leai se mea na natia e Kalepo, aua ua na
tuu atu mea uma i le silafaga a le Atua. Na faataunuu ona tiute e tau atu i le faatuatua moni; sa onosa’i,
fiafia e faailoa, loto tele ma talitonu e i ai le mana o le Atua e auala mai ai le malosi ma le upu.
Na faalatalata atu Kalepo ia Iosua i ona lava lagona, ma ole atu i se laueleele. Na faamanuiaina o ia i lona
talitonu faamaoni, ma ua avea ai Heperona mona tofi. Peitai, o Heperona e le o se nofoaga faigofie: o
se fanua e mauga, o se laueleele lafulafua, o le nofoaga o le ‘au Anaki, o tagata tino ‘ese ma maualuluga,
o fitafita tau pito malolosi o sa Kanana! Sa le mitamita o ia ona o ia mea, a e sa talitonu i le malosi ua
maua mai le Atua, ma le finagalo alofa o le Alii, e talia ai ma le fiafia le nuu o le folafolaga. Ua faailoa mai
i lenei tala, ia aua nei galo folafolaga mai le Alii, ma ia iloa ona tali atu i le faatuatua moni ia te ia, e
faapei ona faia ia i tatou lava. O le nuu o le folafolaga, o tatou tofi e lotolotoi ai le loto talitonu i le Atua i
o tatou tiute faatino---o a tatou galuega lelei e i ai lona taui. Faamata na i ai se taimi na e faatamala ai i
avanoa lelei mo le atina’eina ma le faaolaolaina? Pe aisea foi?
Tatalo: Le Atua o le folafolaga e, ia e fesoasoani mai ia ou iloa ou ala, e ala i le poto ma le atamai na e
foai mai ou te galue ai mo lau Ekalesia ma le lalolagi. Ia e faailoa mai lou finagalo ia ou faatinoina mo le
manuia lautele, a e maise le tausia lelei o le si’os’imaga, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ana fea na e te’ena ai avanoa lelei mo le atina’eina ma le faaolaolaina?
Aso Faraile, Me 09 2014: “Fa’amamalu i lou tupu’aga!”
Iosua 18:1-20 - Matua (f.3) - “Ona fai atu ai lea o Iosua i le fanauga a Isaraelu, Tou te faavaivai seia afea
ina ua le o atu e fai mo outou le nuu ua foaiina atu ia te outou e le Alii le Atua o outou tama?”
E aoga le faavasega o tuaoi ma le fausia o pa, e fai ma pupuni e saogalemu ai, e iloa ai le mea e gata ai, e
iloa ai foi o au mea-totino; a e mafai foi ona fai ma faapopole loto ona o mea e tatau ona tausia. O le
foa’iina mai i le fanauga a Isaraelu le nuu o le folafolaga, e a o ona faavasega ma tusia ona tuaoi, ina ia
lavea’iina ai mai ni fe’ese’eseaiga i le lumana’i. O lelei pe a vave ona faatino. E le gata i lea, o le
vavae’eseina mai o se vaega o le tamaoaiga i le suafa o Ieova, ma tuuina mai e fai ma tofi, o se faailoga
ua faitauina ai le tagata o se tasi o fanau a le Atua. O le mea lea, ua avea ai le laueleele o se vaega taua o
le soifua auauna i le Atua o le tagata, ua auala mai i le alofa tunoa ma le agalelei o le Atua, pe a mafaufau
loloto i sona uiga faale-Atua, pe faaletino foi.
A fua i le umi o le taimi o faatalitali le ulufale e nofoia le laueleele o le folafolaga, e toafitu ‘au aiga o
Isaraelu e le’i nofoia laueleele ua uma ona filifilia mo i latou, o lona uiga, e le’i mae’a ona faatoilaloina o
latou fili (o i latou o nonofo ai). Sa popole Iosua i lea mea. Po o lona uiga ‘ea ua faigata ona o ‘ese tagata
o lo o nonofo ai, ua faigata ona faatoilaloina? Afai o le laueleele ua uma ona folafolaina atu e fai mou,
83
pe aisea ua faatuai ai? O se uiga lenei e tupu so’o i le tagata, a maua se tamaoaiga mai tuaa, po o se
faamanuiaga ua maua, ona mitamita nofonofo ai lea, a e galo ona taga’i lelei i lona fa’aaogaina. E le
taumate e tele ni mafua’aga o lea mea, e amata mai lava i le loto pala’ai ma le faapalapala, e oo atu lava
i le faatu’utu’u ona o le paie. Pe faapefea ona e faasoa i lou tamaoaiga ua auala mai i le alofa tunoa o le
Atua? Se’i fai sina au faamatalaga. Ua le o se fesili e fia tuutuu loloto mo Iosua po o Isaraelu, e faapena
foi ia i tatou.
Tatalo: Le Atua alofa e, se’i e faailoa mai le uiga moni o le tamaoaiga ua e foa’i mai, matou te auauna
atu ai i lau afio. Ia e fesoasoani mai ia faagaeetia o matou loto e faaaoga avanoa ua e foai mai, matou te
auauna ai ma le faamaoni i lau tala lelei ma lona faalauteleina. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faapefea ona e faasoa le tamaoaiga ua foai mai e ‘auala mai i le alofa tunoa o le Atua?
Aso Toona’i, Me 10 2014 –
“Ia fa’amamalu i le ola!”
Iosua 20:1-9 (f.4b) “... ma ta’u atu ana upu i toeaina o lea aai; ona latou talia ai lea o ia i le aai, ma tuu
atu ia te ia se mea e nofo ai o ia faatasi ma i laotu.”
E i ai taimi sa filifilia ai nofoaga mo sulufa’iga aua le laveaiina, ma avanoa mo e sosola ‘ese i le fia sao.
Peitai, ua fai ma nofoaga o le faatautala ma le lamatia o le ola, ua avea ai lenei mataupu Iosua 20, ua
‘ese lona tulaga. O le tala i le tufatufaina o laueleele, a ua o’o ina faai’u i se vaega o aai filifilia mo e
sosola ‘ese i le fia ola. Ua tufatufa atu laueleele i vaega eseese a Isaraelu, ma ua o’o ina nofoia le tele o
laueleele o sa Kanana, o lenei ua o’o i le taimi e tatau ai ona faataunuu le poloaiga na tuuina atu ia Mose
i le Numera 35:1-34. E ono aai ua filifilia e fai ma nofoaga o sulufaiga mo e ua fasioti pa’ivalea, e faatali
ai se ia o’o ina faataunuu le iloiloga e filifilia ai se faai’uga. O se taitaiga faale-Atua lenei, e sailia ai le
faamasinoga tonu mo le ua nofosala, a o le ua le sala e ao ona faasaoina ma le fiafia. O nei nofoaga o
sulufaiga o lo o tutu faafesaga’i i le Ioritana; e talia i latou ua sulufai i le fia ola, fia faasaoina, ma ia nofo
filemu ai. O le a nofo pea i le sulufaiga le ua molia---se ia o’o ina maliu le Ositaulaga sili, o lea maliu e
faamuta ai le nofosala a e toe foi e faaauau le mafutaga i lona nuu o Isaraelu. O le aai po o le sulufaiga, o
le faailoga vaaia lea o le finagalo alofa o le Atua i ana galuega
mamana na ia faia, a e maise o le tausia ma le fa’asaogalemuina o le lalolagi ua tatou aumau ai.
Po o le a sona uiga, a o fea foi o i ai le nofoaga o sulufaiga i ou taimi? O fea o aafia i le ola faatautala, po
o le fasioti pa’ivalea? Pe faapefea ona avea i tatou ma sulufaiga mo e ua sosola ‘ese mai faigata o le
olaga nei?
Tatalo: Le Atua o le alofa mulimuli vale, se ia e foai mai le malosi matou te matua tetee atu ai i le ola
faatautala ma uiga soona fai o le tagata, a ia avea i matou ma laveai e faaauau lau amiotonu i o matou
tua’oi ma le siosiomaga. Aua nei o matou faavaivai pe solomuli; ia auai mai lou mana matou te malolosi
ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona avea lou nuu e fai ma nofoaga o sulufaiga?
84
Taga’i i le tuatusi: http://www.cityofsanctuary.org/, e te maua ai le tele o faamatalaga mai Peretania
(UK).
Faitau i le Iosua
3
“Ia faatulaga lelei”
(Saunia e Oral A. W. Thomas)
Aso Sa, Me 11 2014 – “E i ai afioga a le Alii e fa’atatau i sauaga.”
Iosua 21:1-19 (f.2b) “Na poloai mai le Alii ia Mose, ia tuuina mai ia te i matou o aai e nonofo ai, ma o
latou tuafanua mo a matou manu.”
Na feagai Iosua ma tulaga o le fa’aaunu’ua, fasia, sauaina, ma le faamalosia. Mo tagata o Karipeane, ua
faamanatu ai le tulaga na i ai Iosua i le fa’aaunu’ua, le fao faamalosi, le fasioti tagata ma le ta’ita’i
seseina o Karipeana e tagata mai Europe, mai le 1400’s e o’o mai i le 1800’s. O le a la se uiga o ia tulaga
e fesootai ma le tusi lenei a Iosua, a e maise pe a faatatau i tagata o loo aafia i tulaga o le fao faamalosi
ma le pule faasaua? Pe i ai se upu mai afioga a le Alii e fesootai ma le faamaligi toto ma le pule faasaua?
I le mataupu 21 Iosua, ua faamatala ai le tuuina atu ia Isaraelu o aai ma tuafanua, o lona uiga, o laueleele
e nonofo ai ma faatino ai a latou taupulega mo le soifuaga manuia. Ua le o le uiga o lenei tulaga: ua
tuuina mai mo se faamoemoe lelei i le lumanai, a e mulimuli ane ua faae’e mai ai ma avega mamafa mo
e fia maua se filemu ma le sa’olotoga. O le soifuaga manuia faale-tagata, e aofia ai ma aga-i-fanua, ua le
na o fua o faato’aga, vao atoa ma manu. O le laueleele faatoa faato’a, e le na o le faamama o le
laufanua ma le faamatagofieina o le siosiomaga, e faapei o le faatutupu o le mutia ma faagatasi le
laueleele ina ia matagofie i le vaavaai. O gaoioiga uma e faalagolago i le vaavaai po ua talafeagai le tasi
vaaiga i le isi foi vaaiga. A e po o le a lava le auala e talia ai e le tagata, e tatau lava ona molimauina le
mamalu ma le aloa’ia lelei, e pei ona finagalo ai le Atua ia lelei lana foafoaga.
Tatalo: Le Atua silisili ese e, na e faia mea uma i le amataga o le lagi ma le lalolagi ia lelei. Na e faia foi le
tagata i lou faatusa paia. O lou alofa ma lou agalelei, ia fai lea ma faaa’oa’oga matou te mulimuli ai.
Amene.
Aso Gafua, Me 12 2014 – “So’o se mea lava e i ai taua.”
85
Iosua 22:1-20 (f.10) “Ua oo atu i latou i le itu o Ioritana, o i le nuu o Kanana, ona faia lea i lea mea e le
fanauga a Reupena, ma le fanauga a Kato, ma le tasi vaega o le itu aiga o Manase, o le fata faitaulaga e
lata ane i Ioritana, o le fata faitaulaga tele e iloagofie.”
E le o se mataupu faigofie lenei e uiga i le fausia o se isi fale e sui a’i le fale-tapua’i. E le gata i lea, e le o
malamalama lelei i ai le vaega a Kato, Reupena ma Manase aua le faato’aina o Kiliata. E faapea foi ona le
faigofie i lagona, le toe foi i aiga o faatali mai, ma ‘auai i le faato’aina o le ‘nuu o le folafolaga’. A e taua
foi le nofo sauniuni mo le: “... e o a’e e tau ai le taua ma i latou” (f.12b), aua o iina e iloa ai po o ai e sili,
ma malosi na te pulea tagata o lo o nonofo ai i le laueleele. I se isi faaupuga, e sili ona maualuga le pule
a le ua manumalo na i le ua to’ilalo. So o se faafesaga’iga lava e maualuga ai le pule a le tasi i lo le isi, ma
faatonu atu le isi i le tasi, e le mafai lava ona aunoa ma ni fe’ese’eseaiga faatasi ai ma taua. E tutupu
taua pe a leai se faamasinoga tonu.
I le tausaga e 1976, na fatuina ai le pese e le tasi alii lauiloa i fatiga fou, Bob Marley, na ia fa’aaogaina
upu o le lauga a le ta’ita’i mai Aitiope (Ethiopian Emperor Haile Selassie I) i luma o le fonotaga a Malo Au
Faatasi (UN) i le 1963:
“Until the philosophy which holds one race superior, And another inferior, Is finally and permanently,
Discredited and abandoned, Everywhere is war … me say war.”
(Vagana o le talitonuga e i ai le lanu e sili, A o isi e vaivai, O le faaiuga lea ma e tumau, Ia faaleaogaina ma
lafoa’i, Aua e i ai taua i so’o se mea ..... ou te fai atu o taua.)
Tatalo: Le Atua o le amiotonu e, ia foai mai lou Agaga e faatupuina le loto alofa ma le ola fealofani, ina ia
faavaeina ai fesootaiga i o matou tagata ma le lalolagi uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po o i fea o i ai fe’eseeseaiga i le lalolagi i lenei taimi? Po o ua mautinoa ea o ai ua sese a o ai ua sao, po
o tausaili pea o ai ua tonu?
Aso Lua, Me 13 2014 – “O molimau i le amiotonu a le Atua.”
Iosua 22:21-34 (f.34) “Ua faaigoaina e le fanauga a Reupena, ma le fanauga a Kato o le fata faitaulaga,
O le Molimau, aua o le molimau lea ia te i latou, o le Alii o ia o le Atua.”
Ua iloa mulimuli ane, o Reupena, Kato ma le vaega a Manase e i ai le agaga e fia ‘auai faatasi. Ua le o se
agaga e tetee i le talitonuga ia Ieova, po o le fia auauna atu i ni isi atua ese, e ese mai i lo latou auauna
atu ia Ieova lo latou Atua moni.
Ua aliali mai, o lo o i ai le matau ma le manatu faapito i le toatele o le fanauga a Isaraelu. Ua le o galo i o
latou loto le agasala ma mea na tutupu i luma o le silafaga a Ieova. Na mulilua ma fafine o Moapi ma ua
latou tapuai ai i le atua faapaupau o Paala (Numera 25), o Akana i lona ‘ave faagaoi o mea na faatoina
(Iosua 7), ua le mana’omia e Isaraelu ia latou mafatia ona o agasala ua faia e isi tagata. O le fefe ma le
manatu faapito sa i aiga na faamuli, na ono avea ma auala e faaumatia ai ituaiga o Reupena, Kato ma se
86
vaega a Manase, peitai, na toe suia mulimuli ane. O e ‘umia le pule, o i latou ia e tele ina so’ona pule ma
le malosi, pule faasausili, ma le pule saua, a e itiiti le pule amiotonu ma le pule feavata’i.
O le iloa masani o e na muai nonofo i Karipeane ma tagata lanu-umi, o le pulega faakolone o le
tamaoaiga ma le tulaga o fefaataua’iga o oloa a le lalolagi i ona po, ua fai lea ma ta‘ita’i malosi na te
pulea le soifuaga ua i ai nei. Talosia aao alofa o le Atua, ma le pule faautauta o taitai o malo, o le a le
faaauauina ai pea le puapuagatia ma mafatia o tagata i le agai i le lumanai. O Reupena, Kato, ma le
vaega o le ituaiga o Manase sa faalogo ma ua ‘ave esea ai le pule amioletonu semanu e aafia ai. E moni,
o le faafofogaina e le Atua ma le tali mai i e matitiva, ua molimauina lea. E moni,, o le Atua lava o lo o
faafofoga mai e o’o mai i le aso nei!
Tatalo: Le Alii e, o oe lava o le Alii o e puapuagatia ma mafatia, ia avea lou alofa ma lou faamaoni e fusia
faatasi ai au galuega uma na fai, e o’o lava i le tagata le faauluuluga o au galuega mamana. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea o i ai le amiotonu a le Atua i fe’eseeseaiga i ona po nei? Ia faalogo ma nofo filemu.
Aso Lulu, Me 14 2014 – “O le mea e finagalo i ai le Alii.”
Iosua 23:1-16 (f.5) “O le Alii foi o lo outou Atua, o ia lava na te teteeina i latou i o outou luma, ma tutuli
ia te i latou i o outou luma, e fai mo outou o lo latou laueleele, e pei ona fetalai mai ai le Alii o lo outou
Atua ia te outou.” .
E ui ina faataunuu e le Atua lana poloaiga ia Isaraelu e uiga i le nuu o le folafolaga, a e le avea lea ma ala
e ave’esea ai lo latou tiute, ia ola usiusitai ma faia le amiotonu --- o le ‘auala tuusa’o lea o faamanuiaga
ma le tamaoaiga sasaa mai mo Isaraelu. Ua saunia e le Atua le feagaiga osia ma Isaraelu, e faailoa ai
lona alofa ma le agalelei i ona tagata filifilia. A e mo le itu a Isaraelu, e tatau ona mulimuli tonu e tusa
ma le faataunuuina o le feagaiga.
A e le avea lenei osiga feagaiga e tuu saoloto mai ai Isaraelu i faamanuiaga ma ola saoloto i so’o se mea.
Ua le faapea o faamanuiaga uma e maua e le tagata faatuatua e iloa i lona malosi, lima-foa’i ma le
tamaoaiga tele ua na maua. E leai se fesootaiga o le ola faatuatua ma faamanuiaga ua maua, pe a
faafiafia i le Atua ina ia faatino ai le tu’inanau o le tagata. O le finagalo lava ia o le Atua, o se mea e lilo
ma mamao e le ma iloa, e faapei ona finau atu le perofeta o Ieremia i isi foi perofeta na latou aumaia se
isi faatinoga o le saogalemu (Ieremia 23:23). O Iopu foi na finau atu i le Atua e faamaonia ai lona
talitonuga, peitai, na iloa e le o le finagalo o le Atua e sailia i le tusitusi-lima, a e o se mea-lilo e auala mai
i le ola faatuatua (Iopu 38:1-2).
E toatele taitai totoa i auga tupulaga ua mavae, ua latou iloa le pogai o le faatoilaloina, ona ua le
faatinoina le amiotonu. Faamata e le o le tulaga foi lea sa oo ia Isaraelu? O le fesili lea e mafai ona
tuuina atu e Iosua i le nuu o Isaraelu. O le faamanatu foi lea e Iosua ia i tatou, a e maise lava i e maua
lea tulaga o le faaeaina: e le faaseseina lava le Atua! Ia tausisi i le faamasinoga tonu aua o lau lea vaega
o le feagaiga.
Tatalo: Le Atua amiotonu e, ia avea lou alofa ma auala e tuu saoloto ai e ua saisaitia i puapuaga ma
faigata o le olaga. Amene.
87
Mafaufauga Loloto:
O fea o i ai le Atua na te laveaiina ē o lo o nonofo pea i le pologa?
Aso Tofi, Me 15 2014 –
“O le Atua o fesuia’iga.”
Iosua 24:1-13 (f.13) “Ua ou foaiina atu ia te outou le nuu na le faatigāina ai outou, ma ‘aai tou te le’i
faia, tou te nonofo ai; ua outou ‘aai foi i tovine ma toolive tou te le’i totōina.”
O le tala faasolopito e pei ona taua e Iosua i lana tautalaga i Sekema, ua le na o se faamatalaga e uiga i
mea na tutupu. Ua ia tautala i le iloa ma le malamalama o le tagata ta’ita’i, a e le o e faatinoina le
faatonuga. Ua tatou faitau i le tala e uiga ia Isaraelu, a e le o tagata o sa Kanana. Mo le taitai, na iloa
lava le finagalo o le Atua mo le fesuia’iga o Isaraelu i le amataga, e faapei ona valaauina ai Aperamo ma
le auga tama (ff.2-4), o le ta’ita’iga a le Atua na ‘ave’esea ai Isaraelu mai Aikupito (ff.5-7), ma le
faataunuuina o le feagaiga i le nuu o le folafolaga (ff.8-13). I se isi faaupuga, o le tala faasolopito o
Isaraelu ua le o se mea na tupu faafuase’i. O le Atua na mua’i fuafuaina, o le Atua foi na ia faataunuuina.
Ua aofia i le tala faasolopito tala o le soifuaga masani faale-tagata, a e maise mea ua faatamaia e tusa
ma le agai atu i le laueleele filifilia---o le iloa ma le malamalama na iloa e i latou na galuea’ina tovine ma
toolive lea ua fiafia ma manuia ai Isaraelu. A e le o lagona se leo o i latou na galulue. Peitai, atonu ua
tatou iloa nei, pe a fai tatou te faitau ma mafaufau i e o loo aafia i pulega faakolone i o tatou auga
tupulaga. O a la leo ia ua tatou lagona? O le Atua ‘ea o ‘fesuia’iga’---o le Atua lava lea e tasi na laveaiina
le pologa o Isaraelu mai Aikupito---sei fesoasoani mai, ina ia lagona lelei o latou leo?
Tatalo: Le Atua e, ia e silasila i loimata maligi, se’i e fesoasoani mai ia matou lagona le leo o le loimata
maligi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Faalogologo i le leo vaivai ma le filemu o lo o i ai nei i totonu o ou tuaoi.
Aso Faraile, Me 16 2014 – “Ia filifili ma ola ai.”
Iosua 24:14-28 (f.15) “Pe a fai foi e leaga ia te outou ona auauna i le Alii, ina filifilia ia o outou i le aso
nei, po o ai tou te auauna i ai; ... a o a’u nei ma lo’u aiga, matou te auauna i le Alii.”
A o faaauau le tautalaga a Iosua i luma o le faapotopotoga a Isaraelu, na ia tautino lana filifiliga i o latou
luma, o au ma lou aiga uma e auauna i le Alii lo latou Atua (f.15). Ua avatu e Iosua se faaaoaoga ia
Isaraelu, ia le na ona tautau i upu le Alii le Atua, a e ese le atua ua fausia i o latou loto ma mulimuli ai
taitoatasi. E tatau ona filifili ma le faamaoni. Ia le manatu mama i lo latou mitamita e tusa ma
faamanuiaga, a e avaga gofie i le manao e mafuta ma isi atua ua tuinanau i ai. O le ‘mulilua’(fia faapipii
ma tagata ese), i le fia avea ma tagatanuu moni, o le tasi lea o faatosina ua taitai sese ai Isaraelu.
Na i ai le taitai iloga o Jamaica i le 1831, Sam Sharpe, sa faatu’iese ma tetee i le tausia o pologa, na ia tuu
le avanoa i e na fai ma ana vaega. Na ia filifilia upu tusia i le Mataio 6:24 (E leai se na te mafai ona
auauna i alii e toalua...Tou te le mafaia ona auauna i le Atua atoa ma le oa.) e fai ma ta’iala i ona manatu,
88
ma le Ioane 8:36, [O lenei, pe a tuu sa’oloto outou e le Atalii, ona sa’oloto faamaoni ai lea o outou.] Ina
ua nofo filemu le faatu’iesega, o toe upu a Sharpe na tusia a e le’i faasalaina i le oti, e faapea: “I would
rather die among yonder gallows than live in slavery.” [E sili ona ou oti faatasi ma e ua fasia i le sala nai
lo le ola pea i le pologa.]
Po o le sa’oloto po o le pologa, o le faatinoina o le faamasinoga tonu ma ola i le amio sa’o, ua le faatatau
na o e ua umia le pule. A e o se tulaga o le soifuaga e tatau mo le ola manuia o tagata uma. Fai mai se isi
faaupuga lauiloa, ‘o le faatinoga o le pule e ta’ita’i atu ai i le pule ma le amioletonu’.
Ua i ai lo tatou tiute e ao ona mulimuli ai: ia mulimuli i faasinoga mai le Atua, i so’o se tau e faatau ai. Sa
fai le filifiliga a Iosua, e faapea foi ia Sam Sharpe. A e pe faapefea mai oe?
Tatalo: Le Atua e, o oe o le pule aoao o mea uma i le lagi ma le lalolagi, aumaia lou mana malosi e
ta’ita’iina ai pule uma i le lalolagi, ina ia pulea i le alofa, a e le o le pule ma le tu’inanau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea o i ai le pule e faavae i le alofa, a o fea le pule e leai se alofa, o fea o i ai le pule i au galuega o fai
nei?
Aso Toona’i, Me 17 2014 – “O le faai’uga e tatala pea”
Iosua 24:29-33 (f.29) “Ua mavae ia mea, ona oti ai lea o Iosua le atalii o Nuno, le auauna a le Alii; o ona
tausaga e tasi le selau ma le sefulu.”
O le filifiliga na faailoa e Iosua i luma o le faapotopotoga i Sekema, na logologoa pea i le tala faasolopito
o Isaraelu. Ua maliu Iosua, ona filifilia lea o Iosefa ma Eleasaro, o le amataga lea o le isi faasologa fou ia
Isaraelu. Ua maea ona faataatia tuaoi, o lea ua tuu atu i taitai fou ua filifilia, e feagai ma fesuiaiga o le
lumanai, a e le o fesuiaiga e mafua i le nofoaga fou e pei ona folafola mai.
Peitai, ua le o le tulaga lea na oo i ai. E tusa ma tala faamauina, e peiseai o fesuiaiga na aliali mai, na sili
ona aafia Isaraelu i amioga a tagata o sa Kanana, nai lo aafiaga i suiga na manatu i ai Isaraelu lava ia. O le
galuega faaperofeta a Elia ma Hosea, mo se faataitaiga, o se faatuiesega ia Isaraelu i lo latou tapuai i
atua o sa Kanana (1 Tupu 17 - 19). I tausaga o le nofoaiga a Ioasa (2 Tupu 12), na avea le talitonuga ia
Paala ma auala e faatino ai le amioleaga, ona auina lea e le Atua o Hosea e fai ma avefeau e tau atu le
toasa o le Atua (Hosea 2:6-7).
O le tala faasolopito o Karipeane ua iloa ai, ua silia i le selau tausaga o ola ma mulimuli tagata i aganuu
ma masaniga faa-atunuu o Europa ma Amerika. Ma, o lo o faaauau pea lea tulaga e o’o mai i nei auga
tupulaga. Ua faamatala e le evagelia a Mataio, na aoao atu Iesu e uiga i a’i latou o lo o ta’ita’i seseina
tagata (Mataio 23:15): “Oi talofa ia te outou tusiupu ma faresaio, tagata faafiaamiotonu! aua ua soo le
sami ma le laueleele ia te outou ina ia lotu mai o se tasi; pe a maua foi o ia, ona outou faia lea o ia ma
tagata o Kena ua sili ona leaga ia te outou.” O afioga a le Atua, e ala i le Keriso o le faasinoga pito
maualuga lea, a e le o ta’ita’iga mai malo o le lalolagi.
Ua faaailia i le faaiuga o le Tusi a Iosua, o lo’o tatala pea le tala faasolopito o Isaraelu ma le nuu o le
folafolaga. Ua faapea foi i le tala e uiga i le Karipeane ma ona tagata, e o’o mai i ona po nei, e le o
faamutaina le soifuaga masani na sau a’i i tausaga e tele ua mavae. O fea la o i ai le finagalo o le Atua i
fesuiaiga i le si’osi’omaga i nei ona po?
89
Tatalo: Le Atua alofa e, le Atua o le amiotonu, ua matou saili atu ma le agaga faamaulalo, ia e foai mai
mo i matou le faamasinoga tonu ma le amio sa’o matou te tausia ai au afioga mamana. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po ua aga atu ea le lalolagi ina ia faaitiitia le amiotonu ma ola ai pea i lea tulaga?
Ua fa’aalia i le tino fuafuaga a le Agaga.
1
‘Na galue i le foafoaga atoa’
(Saunia e Robert Parkinson)
Aso Sa, Me 18 2014 – “Matagi i luga o le vai.”
Kenese 1:1-2 (f.2) “Na soona nunumi le lalolagi ma ua gaogao, sa ufitia foi le moana i le pouliuli; na
fegaoioia’i foi le Agaga o le Atua i le fogatai.”
O le amataga o le foafoaga a le Atua, na faamalumalu lona Agaga i luga o le vai. Pe moni ‘ea lea? O le
lolomiga o le Tusi Paia (NRSV), ua tusia: “a wind from God”, a e le o le “the Spirit of God” [Agaga o le
Atua]. O le upu Eperu “ruach”, e mafai ona faaliliu i le upu “wind” po o le “spirit” [savili po o le agaga]. E
faamaonia le faaliliuga o upu e lua, peitai, e mafai ona eseese lo la faamatalaina. O le lolomiga NRSV, ua
faaaogaina ai le upu savili (wind) e feagai ma le tulaga o le ave esea o le ‘nunumi’ na faia ai e le Atua le
foafoaga i le amataga. I le lolomiga o le NIV [New International Version], ua faaaogaina le ‘Agaga’, o le
faailoga o le ‘auai o le Atua i amataga o lana foafoaga. O le filifilia o le faaliliuga pito sili ona lelei, e aafia
ai isi foi su’esu’ega ma filifiliga. Afai e filifilia le upu ‘agaga’ i le upu ‘savili’, faamata ua tatau loa ona
faaaoga le mata’itusi lapo’a a e le o le laitiiti, e faapei ona i ai i le NIV? A e le gata i lea, faamata o le a
avea lea ma faapogai e faamalosia ai le talitonuga faa- Trinitarian e faatatau i le palakalafa lenei?
Ua ou faaaogaina le faaliliuga mai le NRSV. O le fegaoioiai o le savali i luga o le vai i le foafoaga amata o
le lalolagi, e mafai ona aofia ai le iloa o le auai o le Atua. O le faaliliuga, ‘divine wind’ [New Jerusalem
Bible’ - savili faale-Atua], o le ‘wind from God’ [savili mai le Atua]. O le mea lea, e oo lava i le ‘nunumi’, e
i ai lava le Atua. O le mataupu lenei o le a tele ina talanoaina i tusi faitau o le vaiaso a sau. O le tele o ia
tusi faitau, tatou te vaaia ai le Agaga o le Atua e ‘auai ma faamaonia le ola faaauau e iai i foafoaga
mamana a le Atua.
Tatalo: Le Alii e, le Pogai o le ola, ia manava mai pea lou malosi matou te ola ai, ma faatino lau amiotonu
ma lou alofa i lau foafoaga, lea ua matou manuia ai. Amene.
Aso Gafua, Me 19 2014 – “Atamai o le Atua ma le poto o le tagata.”
Fa’ataoto 3:13-20 (ff.17-19) “[Poto] O ona ala o ala matagofie; ma ona magaala uma o i ai le manuia. O
ia o le laau o le ola i e tago atu ia te ia; amuia foi i latou o e taofi atu ia te ia. O le poto na faavaeina ai e
le Alii le lalolagi; ua faatumauina le lagi i le mafaufau.”
Afai o le Agaga o le Atua ua ia i tatou e faapei ona i ai i le amataga o le lalolagi, o lona uiga, ua faapea foi
i le poto. Ua tusia i le Faataoto, “O le poto na faavaeina ai e le Atua le lalolagi.” O lona uiga, o le poto
90
ma le Agaga e fesootai faatasi i le mafaufau. Ua tusia i le Iosua 34:9, “Ua tumu foi Iosua le atalii o Nuno i
le agaga e poto ai.” I le Feagaiga Fou, (Galuega 6:3), “Ina filifili ia ni o outou se toafitu e tauleleia, e
tutumu i le Agaga Paia ma le poto”, a e fai mai Paulo, (1 Korinito 12:8), “Aua ua foaiina mai i le tasi le
upu o le poto e le Agaga.”
O le talitonuga faa-Iutaia, o le poto o le Torah [Tusi Tulafono Iutaia] lava lea. O le mea lea, o le Torah (e
aofia ai uluai tusi e lima o le Tusi Paia) e tuu i le atolaau ma faafoi ane i le sunako mo le osia o le taulaga
(faitau fuaiupu 17-18), o upu ia e tauloto. O le talitonuga faa-Mataupu Silisili tau le Atua, e fesootai le
poto faale-Atua, e le gata i le Agaga Paia, a e faapea i le Upu ua liutino-tagata e ala ia Iesu Keriso (Ioane
1:14). O se tautinoga e matua loloto lenei. O le poto na foafoaina ai galuega mamana a le Silisili ese, o
lea lava ua foaiina mai i le tagata! So o se ala tatou te mafaufau i ai, po o le iai i le Torah, foaiina mai e
ala i le Agaga, po o lea ua faaalia ia Iesu (mo a’u ua ou talia ia auala uma e pei ona taua i luga): o le poto
e mafai ona maua pe a sa’ili i ai, aua o le mea-alofa pito taua e ao ina tatou tau fai maua. Ua saisaitia le
lalolagi i le mana’o i le tupe ma lona malosi, a e ia manatua e pei ona tusia, o le poto “e sili ona lelei i le
auro ... e sili ona lelei o ia i penina”.
Tatalo: Le Atua e, na e faavaeina au foafoaga i le atamai, se ia e laveaiina i matou i tuinanau eseese o le
lalolagi, a ia foai mai le poto i o matou loto ia matou sao ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea o i ai le vevesi o le lalolagi, ma le iloa e le tagata ona faaaoga lona poto?
Aso Lua, Me 20 2014 – “Faletifaga o le mamalu o le Atua.”
Salamo 19:1-10 (ff.1-2, 8b) “Ua tala mai e le lagi le mamalu o le Atua; ua faaalia foi e le va nimonimo le
galuega a ona aao. O lo o ta’u atu le upu e le tasi i le tasi aso, o lo o faailoa foi le poto e le tasi po i le tasi
po. ... e mamā poloaiga a le Alii; e malamalama ai mata.”
Ua i ai ni isi ua faapea mai, “Ou te le tau alu i se lotu pe faitau le Tusi Paia, ou te faalogo ai i afioga a le
Atua; e sili pe a ou savalivali i se mea tuufua ma manatunatu i le natura o le lalolagi.” E moni, e i ai se
pogai taua. O le tusi faitau mo lenei aso, o lo o faaalia ai foi se lagona faapea o le fai-salamo. Tatou te
lagona le pa’i mai o le Atua i mea tatou vaavaai ma faalogo i ai. E faapei o upu a se tasi o taitai iloga o le
faatuatuaga faakerisiano, o Kalavini, “the theatre of God’s glory” [faletifaga o le mamalu o le Atua]. Ua
taga’i faapito le Salamo i le lagi, a e maise lava i le la. A leai se gagana, ona avea lea o mea ofoofogia o le
foafoaga e faailoa mai le pupula malamalama o le Atua. A e le gata i lea, e mafai foi ona tatou ‘vaaia’ e
ala i le faalogo. O afioga a le Atua ua tusia i le Tusi Paia, o lo o faailoa mai ai le silisili ese o lona mamalu i
ala eseese: “e mama poloaiga a le Alii; e malamalama ai mata.”
Ua i ai se manatu, o le tusia o lenei Salamo 19, e lua (pe tolu) salamo ua tuu faatasi. O le tasi o salamo
ua faamatala le mamalu o le natura, a o le isi o le pupula malamalama o le Atua, ma ua talafeagai ia itu e
lua ina ia tuu faatasi. O e ua vaavaai i le mamalu ma iloa le pupula malamalama i galuega o le foafoaga a
le Atua, e pei foi ona iloa i le faitau i afioga a le Atua ma faalogologo i ai, o i latou lava ia e ao ina ta’uta’u
atu i le lalolagi uma le na molimau. Ua valaauina i tatou ta’ito’atasi ia tatou vaavaai ma faalogo i galuega
ofoofogia ua faia e lo tatou Atua ia tatou iloa ai lona mamalu silisili ese.
91
Tatalo: Le Atua mamana e, ia e faapupula i o matou mata ma ia lelei la matou faalogo i lou mamalu ma
lou pupula malamalama, ia matou iloa atili ai le galuega o le faaolataga na saunia e Iesu Keriso. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le fea ua sili ona e fiafia e faitau, po o tala o le lalolagi, po o afioga a le Atua? Manatunatu i le
eseesega o mea e lua.
Aso Lulu, Me 21 2014 – “E lē toe faia lava!”
Kenese 8:15-22 (ff.21-22) “Ua lagona foi e le Alii le manogi lelei, ona faapea ifo lea o le Alii i lona
finagalo, E ui lava ina leaga o manatu o loto o tagata e afua mai ina o tama iti, ou te le toe faaoo le
malaia i le laueleele ona o tagata; ou te le toe taia mea ola uma e pei ona ou faia. O aso uma o le
lalolagi e le toe utuva ai o tausaga e lulu ai, ma tausaga e selesele ai, o le maalili foi ma le vevela, o le
vaitoelau ma le vaipalolo, o le ao foi ma le po.”
O le vaega lenei o le Kenese, ua faaalia ai e le Atua le tagata ma ona uiga. Ua fiafia le Alii, ina ua ‘lagona’
le manogi lelei o le taulaga a Noa; “Ona faapea ifo lea o le Alii i lona finagalo.” Ua silafia e le Atua e le o
le lolo e fofoina ai le agasala, ona ia fetalai ane lea, “Ou te le toe faaoo le malaia i le laueleele ona o
tagata.” Ua teena i isi vaega o le Tusi Paia lea ituaiga o gagana faale-tagata. Peitai, o lenei ua faatino le
finagalo o le Atua i lenei auala.
Ua luitauina e le agasala a le lalolagi o tagata galuega mamana a le Atua soifua, ina ua mavae le lolo. O
le finagalo o le Atua ia faatoilaloina le agasala. Ua le tuulafoaiina e le Atua le paia ma le mamalu o ana
galuega mamana na fai. E taua le tagata i le Alii, aua o le faauluuluga o ana mea uma na faia. E ui ina ua
aliali mai, ua taulamua le tagata e tetee i le finagalo o le Atua. E tosina le tagata i le tu’inanau o le
lalolagi, ma o’o ai ina aafia lona siosiomaga ma mea uma o i ai. Ua aliali mai i nei fuaiupu, ua le mafai le
lalolagi agasala ona fulitua i le leaga. E o’o lava ina ua mae’a le lolo, ina ua na o Noa na amiotonu ma
lona ‘au aiga na totoe, “...ina leaga o manatu o loto o tagata e afua mai ina o tama iti.” Ua silafia e le
Atua, e ui ina tumau le tagata i le lalolagi, e iai faatasi ma le agasala. O le itu pouliuli o le tagata o iai le
sa’olotoga, o iina e i ai le agasala. O le tulaga ua iloa nei, e le avea lea mea ma avanoa e faavaivaia ai le
finagalo alofa o le Atua i ana galuega o le foafoaga, a e maise lava i le tagata o le faauluuluga o ana
galuega mamana. O le tagata Kerisiano, e i ai taimi e vaivai ai, a o le Atua e tumau lona faamaoni: O le
feagaiga lea a le Atua, “ou te le toe taia mea ola uma e pei ona ou faia.”
Tatalo: Le Alii e, o lou faamaoni e tumau i aso uma. O le mea lea matou te faafetai ai pea, ma matou
faapea ane, “se’i foai mai lou faamaoni ia matou ola ai e tusa ma lou finagalo.” Amene.
Mafaufauga Loloto:
Sa’ili ane i upu o le pese, “Great is thy faithfulness.” (T.O.Chisholm). O le a se fesootaiga o lenei pese ma
upu ua tusia i le Kenese e 8?
Aso Tofi, Me 22 2014 – “Va’aiga lautele.”
92
Mataio 13:31-33 - Matua (ff.31-32) “Ua sauni atu e ia le tasi faataoto ia te i latou, ua faapea atu, “E
tusa le malo o le lagi ma le fua o le sinapi, na avea e le tasi tagata, ma toto i lona fanua; e itiiti lava ia i
fua o laau uma; pe a uma ona tupu, e sili ia i laau afu, e iu ina fai ma laau tele, e o mai ai manu felelei,
ma latou momoe i ona la.”
Ua ou tusia lenei mataupu i le aso malulu o Ianuari ina ua ou foi mai i lau savaliga faataamilo i le fanua.
O lo o pupuu ma pogisa pea aso, a o lea ua tau amata ona uumi teisi. Atonu ua lava lea mo isi manu
felelei e fausia o latou faamoega, a o laau foi ua amata ona fotu mai o latou lau i le lanu meamata. Ua
faasolosolo mai pea vaaiga fou. E mafai ona tagai totoa i le fesuiaiga, peitai, e foliga e le toe mafai ona
taofia. O le tau e totogo ae ai vaaiga fou, ua oo mai ma o le ola fou o le a molimauina i soo se tulimanu o
le siosiomaga. O e tumau i le faatuatua, latou te manatunatu i le mana ofoofogia o le Atua na faia ai ana
galuega mamana mai le amata, ua tutupu, ua fesuisui ai, ua fanafanau ma faaauau pea.
Ua aoao atu Iesu i faataoto e lua, o le fua o le sinapi ma le mea faafefeteina, o le faatusa lea i le malo o le
Atua ma lona tuputupu ae. O se faamalosi loto lea i e o lo o tuu fesili pea, po o a fea e oo mai ai le malo
o le Atua. O lea ua i ai nei, e pei ona molimau le evagelia a Mataio, e ala ia Iesu ma lana galuega talai, i le
faavaeina o le ekalesia ma le faitau afe o faaaliga ua molimauina. O lo o galue pea le Atua i taimi uma,
pe afai o tatala lau vaai e vaavaai i ai.
O lo o i ai le luitau mo e ua talitonu ma faatuatua i le Alii. Afai o le foafoaga o lo o lotolotoi ai le malosi e
faatino ai le finagalo o le Atua, ma afai o le malo o le Atua ua o’o mai ma lea lava malosi, o le a la le mea
e ao ona faia e tagata o le Atua? Faamata ua valaauina i tatou e faalautele lea molimau, aua ua ia i tatou
foi lea malosi? Ou te fesili, po o tatou ola ea ma galulue, i o tatou loto ma manatu, ia mafai ai ona tatou
faavae se suiga lelei i le lalolagi mo a taeao?
Tatalo: Le Atua o le foafoaga, ia faamagalo mai i matou ina ua matou faavaivai e molimau lau
amiotonu. Foai mai le malosi matou te faia ai ni suiga fou mo le manuia o le lalolagi ma lona lumanai.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se fe’au tāua e tatau ona molimoli atu mo le isi tupulaga o i luma? E faapefea ona e faia se suiga
fou e lelei mo le manuia lumana’i?
Aso Faraile, Me 23 2014 – “Ua feoi le foafoaga - ua fa’apea i tatou!”
Roma 8:22-27 (ff.23-23) “Aua ua tatou iloa, ua oi faatasi, ma oono faatasi mea uma lava na faia, ua oo
mai lava i ona po nei. E le gata foi i lea, a o i tatou lava ua i ai mea faapolopolo a le Agaga, tatou te feoi,
o i tatou lava i totonu ia te i tatou, o loo faatalitali atu ia avea ma tamafai, o le faaolaina lea o tatou
tino.”
Ua mafatia le lalolagi. “Ua oi faatasi’, o la Paulo lea, ‘ma oono faatasi mea uma lava na faia, ua oo mai
lava i ona po nei,” E le taumate o lo o manatunatu Paulo e faalavelave faa-natura, e i ai mafui’e ma
mauga mu, po o mafaufau i le soifuaga faasolo o le tagata e o’o ai i le oti e faapei o mea uma e i ai le
manava ola. Atonu ua le o iai se manatu i mafatiaga o le paneta o le lalolagi ma uiga faatafuna o le
93
tagata ua afaina ai le agai i le lumanai. A e le gata foi i lea, ai lava o manatunatu Paulo i le feoi ma
faatalitali i le taaviliga o mea na faia ma le faamoemoe ia maua se nofo filemu.
Ua iloa e Paulo ua i ai le fesuiaiga ua faatinoina. O le afio mai o le Keriso, o le suiga lea ua faatinoina e le
gata i le ‘au faatuatua, a e faapea i le lalolagi uma. O i latou ua ‘auai i le faatuatuaga i le Keriso, ua latou
iai i le amataga o le suiga po o le toe-foafoaina (recreation). O le o’o mai o le tau e totogo a’e ai, o le
faatusa lea o le o’o mai o le ola fou i e talitonu ma faatuatua ia Iesu, ua amata ma o le a faaauau pea. O
le Agaga fesoasoani lea na te faatumuina foi o tatou loto aua le faamoemoe i le malosi fou e faaauau ai
le finagalo o le Atua i auala eseese ma mea-alofa ua tatou tau fai maua ta’ito’atasi.
E tumau le faamaoni o le Atua, aua na te le tu’una lava lana foafoaga ina ia pulea e le lalolagi agasala. E
galue pea le Atua i ana mea na fai, aua o lona finagalo ia ‘lelei’ mea uma o le foafoaga. O mea uma foi o
lea foafoaga, e ‘auai lava i faatinoga ma fesuia’iga, i faigata ma puapuaga e o’o lava i le oti, aua o le
taunuuga lea e mafuta faatasi ai i le ola atali. O lea faamoemoe atali, e le ina ia suia le lalolagi, a ia
lavea’iina le lalolagi.
Tatalo: Le Atua o le foafoaga, ia auina mai lou Agaga e faatutumuina ai o latou loto faigata, ina ia matou
loto atu e fai lau amiotonu, e manuia ai le lalolagi uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Faamata, o nisi taimi, ua naunau tele le Kerisiano i le faale-lagi a e faatuana’i le faale-lalolagi?
Aso Toona’i, Me 24 2014 – “Tausiga o le foafoaga.”
Kenese 1:26---2:1 (f.28) “Ua faamanuia foi e le Atua ia te i laua, ma ua fetalai atu le Atua ia te i laua, Ia
fanafanau ia, ma ia uluola, ma ia tumu ai le lalolagi, ia faatoilalo i ai, ma ia pule i i’a o le sami, ma manu
felelei, atoa ma mea ola uma e fetolofi i le eleele.”
O le tusi faitau lenei, ua faamanuia atu ai le Atua i le tagata ola ma ua faatonu atu, ‘ia fanafanau, ia
uluola, ma ia pule i mea ola uma e fetolofi i le eleele.’ E foliga mai, ua tuu atu le pule e sa’oloto ai i le
fanua ma mea uma o i ai, e aunoa ma se aiaiga ia faaeteete i le faaleagaina o le si’osi’omaga. Pe afai o
lea, ona peiseai lea ua faatulaga le faamuamua o le pule faale-tagata soifua nai lo le pule faale-natura o
lona (tagata) siosiomaga. Faamata o le uiga moni lea o lenei mataupu? Ailoga! Ou te tali i le leai.
I le Kenese 1, ua faapitoa le ‘pule’ na tuuina atu i le tagata-soifua, e ese mai manu. O i’a, o manu felelei,
e faapea ma laau, ua faatutupu mai i le foga eleele po o le vai. A o le tagata-soifua, na faia i le faatusa
paia o le Atua soifua. Na tulaga ese le tagata aua na tuuina i ai le ‘pule’ i le
si’osi’omaga, peitai, e le avea lea ma ala e tetee ai i le natura o le lalolagi (si’osi’omaga). O le poloaiga ia
pulea le si’osi’omaga, ua le o se faataga e pule faatautala ma faaleaga i le si’osi’omaga. A e tuu
faafeagai, aua o le faatusa paia o le Atua na faia ai le tagata, ia iloa ona pulea lelei ma faamatagofie i
galuega o le foafoaga a le Atua, na faia ia ‘lelei’ mea uma. O lona uiga o le tagata, o le auauna-tausi-mea
a le Atua. O le tagata-soifua, o le ‘suivaaia’ o le Atua i le tausiga ma le vaavaaiga o le si’osi’omaga, a e
maise le tausia lelei o mea-ola uma o iai. O lenei poloaiga i le tagata, o se tiute e matua taua lava ua
faatamaoaigaina ai le tagata i lona si’osi’omaga e faapei ona foaiina mai e le Alii le Atua.
94
Tatalo: Le Atua e, o oe lava o le Atua o le ola ma le manuia. Ua matou faafetai ona o le si’osi’omaga
matagofie ua saunia. O le lagi ma le lalolagi, na e saunia mea uma ia lelei ma matagofie, faafetai. Ua
matou faato’ese, ina ua matou le faamaoni i le tausiga o ia mea uma ia lelei ma matagofie. Ia e
faamagalo mai i matou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Faafesoota’i le website, A Rocha, rocha.org. O le faalapotopotoga e uiga i le Kerisiano iloa faasoasoa.
Ua fa’aalia i le tino fuafuaga a le Agaga.
2
‘Na galue i le foafoaga atoa’
(Saunia e Paul Nicholson)
Aso Sa, Me 25 2014 – “Mafuta ma le Agaga o le Atua i le aiga.”
Salamo 87 (ff.3,7) “O mea e viia ua ta’ua lava ia te oe, le aai a le Atua. ... O e pepese atoa ma e sisiva; o
ia te oe o’u punavai uma.”
Ou te nofo le itu i matu o le kelope, o lea ua oo mai le tau e totogo a’e ai mea-tutupu o le si’osi’omaga.
Ua tutupu a’e lau fou o laau; a o manu ua sagisagi i le faafaileleina o a latou tama; o itula malamalama o
aso taitasi ua faaopoopo. Ua a’oa’o mai le Tusi Paia, o le Agaga o le Atua, o le pogai lea o le ola ma le
malosi tupu pea o mea uma. Ia tatou ole atu i le Agaga Paia, ia foai mai le poto ma le iloa e tausia lelei ai
lana foafoaga ia tusa ma lona finagalo, e le gata i le tagata a e faapea i lona si’osi’omaga. Ua pese le
Salamo 87 i viiga o Siona, o le aai paia o le Alii. Ua alalaga fiafia e o nonofo ai! Ua latou fiafia aua ua
tusia i latou o tagatanuu moni. I le laina mulimuli, ua latou faapea ane, ‘o ia te oe ou punavai uma.’ O le
Agaga o le Alii ua na avatu ia i latou mea lelei uma i le aai ua nonofo ai. O le Agaga lea o lo o lotolotoi i
nuu uma, i soo se itu o le lalolagi ina ia vaavaai i ai ma molimauina. O le Agaga lava lea na ia foai mai
mea-alofa ia te au i le aai o Birmingham ua ou nofo ai, ua faapea i tagata uma ma faalapotopotoga i le
aai. O le toatele o o’u tuaoi matou te fiafia ma mafuta faatasi. Ua saunia auala i totonu o le aai ina ia
faigofie ona fesoota’i i mea ua manana’o i ai. Ou te faalagolago i le i ai o le suau’u mo taavale, o le
eletise foi ma le suavai. Ua le o tagata uma e maua avanoa lelei. Aua o ni isi tagata ua faalagolago i
meaalofa ua foa’iina mai mo i latou i aai ua nonofo ai.
Tatalo: Le Alii e, ua matou talitonu i le i ai o le Agaga Paia i nuu ma aai ua matou nonofo ai. Se’i e
fesoasoani mai ia matou iloa le Agaga Paia ma lou finagalo i aso taitasi, ina ia taitai tonu ai o matou ala
uma, i lou suafa Iesu Keriso lo matou Alii. Amene.
Aso Gafua, Me 26 2014 – “Fa’atamāoaigaina i le Agaga o Keriso.”
Isaia 11:1-5 (f.2) “E afio mau ia te ia le Agaga o le Alii; o le Agaga o le poto ma le mafaufau; o le Agaga o
le faatonuga ma le malosi; o le Agaga o le malamalama ma le mata’u i le Alii.”
95
O Ikanasio o Loiola, o se tasi o alii lauiloa mai Basque i le sefuluono seneturi, na ia faavaeina le sosaiete e
faataua le ola tatalo, ua faaigoaina o le ‘discernment of spirits’ [ia faailoa atu agaga]. E aofia ai le
suesueina maeaea o uiga ma amioga a le tagata, a e faalagolago i le galuega mana a le Agaga Paia. Pe e
te aamu ea i lou uso tuaoi ina ua faamaoni e fai mea lelei i lona olaga? Po ua e lotovale ina ua
faamanuiaina? Po ua e faasaga ‘ea e fesoasoani i se tasi ona ua e lagona le agaga o le alofa? Po ona ua e
fia maua sou viiga? O ituaiga ‘faailoa atu’ ia e ono aafia ai le tagata i mafaufauga e lelei ma leaga foi, a o
le Kerisiano faamaoni e taumamao ma ia amioga. O le upu moni, o amioga lelei e pogai mai le Agaga o
le Atua, a o manatu ma mafaufauga leaga e pogai i le tetee atu i le Atua.
O le molimau a Isaia, o lo o faataunuu i tusi o Evagelia ia Iesu, o lo o faailoa atu le natura o le Agaga, e
faapei ona molimauina i lona soifua ma lana galuega tala’i. Pe afai e tatala lou loto, e tusa ma le
musumusuga o le Agaga o le Atua ia te a’u, ona ou maua lea o le poto ma le malamalama, ou te iloa foi
ona matau i le Atua, ma tupu i lo’u loto le agaga naunau e fesoasoani i e ua mana’omia le fesoasoani. Pe
afai
foi o le a ou tumau i lea masaniga, ona saunia atili ai lea o au e molimau i le tala lelei ia Keriso, e pei ona
faailoa mai i le tusi faitau i le vaega lona lua, “A e faamasino o ia ma le tonu i e matitiva, e aoai foi o ia
ma le tonu ona o e faamaulalo o i le lalolagi...” O le tasi vaega taua e faatatau i le filifiliga faa-Kerisiano,
ia tagai ma le alofa i e ua manaomia le fesoasoani.
Tatalo: Le Atua paia e, ia galue pea lou Agaga ia te au, e faapei ona faaalia ia Iesu Keriso. Ia avea le
mana o lou Agaga Paia, e faavae ai mea uma ou te fai, e faapei ona faaalia ia Iesu Keriso. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a sau filifiliga o le a faia i lenei aso? e itiiti pe tele foi? E faapefea ona fesoasoani ai i se ua vaivai?
Aso Lua, Me 27 2014 – “E tupu olaola fuga o le Agaga.”
Isaia 55:10-13 (ff.10-11a) - “Aua e pei ona toto ifo o le ua ma le kiona mai le lagi, a e le toe foi atu i ai, a
e peitai e faassuina ai le laueleele, ma fua mai ai, ma totogo mai ai, e tupu mai ai saito i le lulu saito ma
mea e ‘ai i le ua ‘ai; e faapea foi la’u upu e alu atu ai lo’u gutu, ...”
E tolu au laau toto i totonu o tulaga e faatutu i le faamalama o lou ofisa. E le o au o se tagata e tele se
iloa i le tausiga o laau, a e ua lava le vaai e tausia ai. A e a oo ina tauau e magumagu ma pepe a’u laau
toto, ona ou mata’i lea o le toe ola mai ma foliga lauusiusi pe a liligi atu i ai le suavai. E le umi se taimi e
faatali ai, a e ou vaaia loa ua foliga olaola ma totogo ae o latou lau lanu lauava.
O se ata faapena ua molimauina ia Isaia, e faatusaina ai afioga a le Atua. A fetalai mai le Alii, ma folafola
atu ana afioga manana i le lalolagi, ona tatou iloa ai lea o le a i ai le suiga! Ua le o se suiga e soona
faasalalau. O le finagalo o le Atua e tuuina mai e iai ma le faamoemoe, o le i’uga o lea faamoemoe e iloa
ai le faamaoni o le Atua. O nisi taimi ua manino ma malamalama le finagalo o le Atua i o tatou loto,
peitai, e i ai pea nisi ua le iloa le finagalo o le Atua.
Ina ua faatafunaina le ‘olo i Perelini [Berlin Wall], ma ua faatoilaloina le fenauiga ma le ‘Au Komunisi i
Europa i Sasa’e---ma le faafitauli i le malo o Aferika i Saute i le faailoga-lanu ua soloi’esea e aunoa ma se
vatau, e pei ona sa fai ma faamata’u---sa matua lagona loloto e Kerisiano uma i le lalolagi se o’otia taua i
96
le fia avatu o se faafetai ma faamanu i le Atua, e faapei ona molimau Isaia: ia avatu le faafetai ma
faamanu ona ua vaaia galuega mamana a le Atua soifua. A e le taumate o se tulaga e maua soo, aua o le
Agaga Paia e galue i loto ma manatu o e fiafia e mafuta pea ma le Alii. E faapea se tulaga na o’o mai ia te
au, ina ua ou mua’i iloa le ola fou ua ia te au, na faapea foi i e na mafuta vavalalata ma a’u, a e maise ona
o mea tutupu ma faigata na o’o mai. Ina ua ou iloa ua iai le ola fou---e faapei o le ‘tupu olaola o fuga o le
Agaga’---ona ou toe manatunatu ai lea i le Agaga Paia o lo o lotolotoi i lo’u siosiomaga.
Tatalo: Le Atua e, ia auina mai lou Agaga Paia, ia mafai ai ona matou faatino lou finagalo. Ma, ia mafaia
ai ona matou tausia lo matou si’osi’omaga i mea lelei mo le manuia lautele. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe mafai ona e iloa se faailoga o le ola ma le malamalama i lenei aso? Pe mafai ona e iloa o lo’o galuega
le Agaga Paia i le foafoaga a le Atua?
Aso Lulu, Me 28 2014 – “Pe na o le alofa e te mana’omia?”
Pese a Solomona 2:1-3, 11-13; 4:12-15 (ff.2-3,10b) - “E pei o le susana i totonu o la’au talatala, o loo
faapea la’u uō i teine ... Si a’u uō e, si o’u lalelei e, inā tula’i mai ia oe, inā sau ia.
E tele ina faitauina le Pese a Solomona e faapei o se tala faatusa o lo o faaauau pea, o le tusi e faamatala
faaumiumi ai le alofa fesagai o le Atua ma ona tagata. A e le taumate, atonu foi, o se taumafaiga lenei i
se auala e foliga e faigofie, e faapei o le tala i se faigauo ua faaalia le naunau alofa o le tasi i le isi. O le
faaliliuga o le Tusi Paia [New International Version] lea ua faaaoga nei, ua ese mai i isi faaliliuga, ua
lagolagoina le taofi: o le solo i le va o le faigauo, o le ua alofa ma le ua alofagia.
Po o ana fea, pe a fai na i ai, i sou malamalamaga pe faapefea foliga o le ‘alofa’ o le Atua? O le ‘alofa’ ua
fai ma faailoga pito sili ona taua ua auala mai i le Agaga Paia? O se faatinoga e mafai ona molimauina
ma iloa ona o le alolofa mai o isi ia te ‘oe. E muamua lava i le aiga, pe a fai e vavalalata lea mafutaga, e i
ai le alofa i le va feagai o matua ma fanau. E le gata foi i lea, e i ai le alofa i le va feagai o ‘oe ma au
faigauo. A e mo le lautele o tagata, o le alofa pito sili ona taatele, ua molimauina lea ina ua tupu tele le
loto naunau o le tasi i le isi, lea e faatino ai le osiga feagaiga faaulugalii, ma avea ai le tasi o le tane, a o le
isi o le fafine. O le ituaiga alofa lea, o lo o faamatalaina i le Pese a Solomona.
E avea foi le amataga o lenei ‘alofa’, e fai ma mafua’aga e le faigata ai ona faaogatotonu le taua o le ua e
alofa i ai, ma avea ai e fai ma taulaiga o lou lalolagi. E le faatapulaaina le lotomalie, e le faamalieina foi i
sona tau. Ou te manatu, o se afi mumu tele e i ai le avanoa e tape ai. Peitai, pe a fai e te solosolo
manuia, e i ai faiga e toe faaolaola ma toe malosi ai, ma malosi atili ai lava. O lo o pese la tatou Pese i le
pese o le ‘alofa’, ua ou matua talitonu, e alofa mai le Atua e leai se mea e gata mai ai.
Tatalo: Se’i o tatou pepese, ma faapea ane: ‘O le Atua o le alofa lava ia. O ananafi, o le aso lenei, ma a
taeao, e oo lava i le faavavau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Se’i e manatunatu nei ma mafaufau i se o lo o e alofa i ai, ia faapea foi i se o lo o alofa mai ia te oe. O le
a sou lagona e uiga i le Atua ma lona alofa mai ia te ‘oe?
97
Aso Tofi, Me 29 2014 (O le toe afio a’e) – “Pogai o le ola o mea uma.”
Ioane 15:1-8 (ff.5, 8) - “O a’u nei o le vine, o la outou. O le tumau ia te a’u, ma a’u ia te ia, o ia lava e
fua tele mai; aua e le mafaia e outou ona fai o se mea e tasi pe a a’u le i ai. ... E viia lo’u Tama i lenei
mea, pe a outou fua tele mai; ona fai ai lea outou mo’u soo.”
O le tele o Ekalesia Kerisiano, e manatua pea le Keriso i lona afio ae i le Tama ina ua mavae le Toe-tu. E
peiseai ua tuulafoaiina. Ua mavae le tolusefulu tausaga o mafuta ma ia i le olaga nei, o Iesu, sa soifua
faatasi ma ona soo, aiga, ma e masani, ua toesea e le toe vaaia lona tino e oo i le faavavau. Peitai, ua
faamatala manino e le au faievagelia, e le o tuu lafoaiina lava i tatou. Ina ua afio a’e Iesu, na ia poloai o
le a auina mai le Agaga Paia, e fai ma fesoasoani i ona tagata. O le Agaga Paia lea ua uma ona auina mai,
o lo o lotolotoi i mea uma e faia e ona tagata talitonu ma faatuatua ia Iesu Keriso ma le togiola ua uma
ona saunia mo le lalolagi agasala.
E le matua mamao ese ma le nofoaga na ou tupu ae ai, i le mea o i ai le maota faamasino o Hampton, o
loo tu ai le paina tele lava fai mai o le laau pito tele lea i le lalolagi ua 250 tausaga le matua, E i ai ona
fua i le amata mai i le tafue e oo lava i le 120 futu le maualuga. Ua tupu olaola lenei laau tele ona o le
suavai o lo o faasusu ai ona a’a ma le pogati. Afai o le a tipiese se vaega ola o le laau, ona mate lea ma le
toe i ai ni fua. O foliga ia o le faata’oto a Iesu e pei ona tusia i le Evagalia ua faitauina i lenei aso. O Iesu
o le pogai, a o le Agaga Paia e tafe mai ia te ia se’ia pai mai i o tatou agaga, e le afaina le taimi, pe
mamao foi pe latalata. Pe a fai o le a pa’i mai lea Agaga Paia i o tatou agaga, ona mautinoa ai lea lo
tatou tutupu ma ola pea e tusa ma lona finagalo.
O le vine, o ‘fua o le vine’, ma le suavine e maua mai ai, o se ata faatusa taua lenei mai le Tusi Paia, e ono
tupu i loto ma lagona o tagata o le Alii. O lo tatou valaauina e auala mai i le fesootaiga lea, ina ua tatou
ola vavalalata ma Iesu, e faapei ona vavalalata Iesu ma lona Tama.
Tatalo: Iesu e lo matou Alii, ‘aua nei tuu’eseina a’u mai le fesootaiga vavalalata ma lau afio. Ia e foai
mai le agaga o le alofa, e faapei ona e alofa mai ai i le lalolagi agasala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E leai se tasi e mafai ona na o ia lava, e faapei o se motu, O upu ia a le faisolo o Ioane Tone [John
Donne]. Mafaufau i le mataupu o lenei aso, faamata ua toafia nisi ua e fesootai i ai, i soo se auala lava.
Aso Faraile, Me 30 2014 – “Ua tele ina fa’asalalau atu.”
Mataio 13:1-9 - Matua (ff.3, 8-9) - “Ona fetalai atu lea o ia ia te i latou i mea e tele i faataoto, ua faapea
atu, ‘Faauta, ua alu atu le tagata lulu saito e lulu ai saito. ... A ua pa’u isi i le eleele lelei, ona fua mai ai
lea e ta’iselau i nisi ma ta’ionogafulu i nisi ma ta’itolugafulu i nisi. O le ua i ai taliga, ina faalogo mai ia o
ia.”
O pakete ua tūtumu i tama’i fatu, o uiga masani ia e vaai i ai faifaatoaga o la’au iti, nai lo le ‘au
faifaatoaga tetele, e tau mai ai iina pe fia fatu o lo o iai: 25 fatu o le isi, a e tai 12 isi. O le tele o fatu e
98
toto, e faapea foi ona manatu e tele o le a ola mai. A e foliga e ese le ituaiga o fatu ia ua taua i le
faataoto. O le ‘au faifaato’aga i ona po o Iesu, e u’u fatu i faaputuga ma lafo e faasalalau i luga o le
fanua. E ola mai nisi fatu, a e tele o le a le ola mai. E itiiti se avanoa e taumafai ai le faifaatoaga ia maua
se eleele lelei e ola a’e ai fatu.
O le faamoemoe i le seleselega lumana’i, ua le faalagolago lea i se malosi mai le laau lava ia. O le mea
lea, ua aoao mai ai Iesu, e fesoasoani mai le Agaga Paia. O le Agaga Paia na foai mai ia te a’u le anoano o
meaalofa ma taleni, na ta’ita’i a’u ma faasino i le tele o avanoa i auala eseese. E tele sa aoga ia te a’u,
aua na maua avanoa lelei e ta’ita’iina ai a’u i le mafutaga vavalalata ma lo’u Atua, ma faalauteleina ai le
malo o le Atua. A e o nisi avanoa, na foliga tutusa lo latou lelei, peitai, e leai se taunuuga lelei na maua
ai. Ua lelei lea mo au, aua ua ou le taumafai e faamaimau se taimi i avanoa ua le maua, po o avanoa foi
ua le amanaia ina ia faaauau pea le Agaga ma lana taitaiga, i le ala tonu e tatau mo au. O le mea ua sili ia
te au, po o Agaga ia te au, ua ou maua le seleselega pito i manaomia, e faapei ona finagalo ai lou Alii ia
te au.
Tatalo: Le Agaga Paia e, faafetai ua e faasoasoa mai lou ola i luma o tagata ma avanoa lelei e tele, o
meaalofa ia ma taleni. Ia e fesoasoani mai, ia ou iloa atili ona faaaoga ma teu ina ia aoga mo lou malo i
le lalolagi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua fa’afeagai le lalolagi ma lu’itau eseese i nei ona po, ia e faailoa mai le faasinoga a le Agaga Paia, ina ia
matou maua se lalolagi fiafia ma matagofie, e pei ona e finagalo ai.
Aso Toona’i, Me 31 2014: “O le galuega lilo a le Agaga o le Atua.”
Luka 12:22-28 (ff.22, 27) - “Ona fetalai atu lea o ia i ona soo, ‘O lea ou te fai atu ai ia te outou, aua tou
te popole i lo outou ola, i mea tou te aai ai, po o le tino, i mea tou te oofu ai. ... Ia outou mafaufau i
lautalotalo pe faapefea ona tupu; latou te le galue, e le milo foi; a ou te fai atu ia te outou e lei ofu lava
Solomona ma lona matagofie tele pei o le tasi o na mea.”
I lenei vaiaso atoa, sa taulai a tatou faiga talosaga i galuega a le Agaga o le Atua, i lou olaga, i e ua outou
nonofo tuaoi, e faapea foi i le lalolagi atoa. O se mea e faateia ai, ua na o le tasi le tusi faitau mai tusi na
filifilia, ua faatatau tonu i le galuega a le Agaga o le Atua. A e foliga mai, o le finagalo lea o le Alii ia
faapea ona faatino ana foafoaga mamana. O le tele o galuega a le Agaga e lilo, e le vaaia e mata, vagana
ua i ai se avanoa e faaalia ai le faatinoga e pei ona faamoemoe i ai.
Ua avea lea tulaga e fai ma popolega, e faapei ona faaalia i aoaoga a Iesu. Ua faapopoleina ma
atuatuvale ai lou loto. Po ua ou mauaina ‘ea le iloa atoatoa e tatau ona ou maua? Po o lava ‘ea lou
malamalama i le ta’ita’iga tatau mo le lumana’i? I le ma lea, ua ou popole ‘ea ona o le tulaga ua i ai lou
ola faatuatua. Pe moni ea, o lo o auai mai le Agaga o le Atua ia te au, a e maise le lalolagi atoa? E ui o
nisi taimi ua na o ni mafaufau le aoga, po o mataupu faamaimau taimi, ia, po ona o le taimi ua tauau ina
99
fulitua le tagata mai lona Atua, ma le faamoemoe o le Atua na ia foafoaina ai le lalolagi ma le tagata o le
faauluuluga o ana galuega mamana?
O inei tonu ua taitaiina ai i tatou i aoaoga a Iesu, e pei ona ia fetalai, “Aua tou te popole...”, ia vaavaai i
lou siosiomaga ma le loto talitonu, e faapei ona tatou ole atu i le Atua i talosaga, tatou te iloa ai o lo’o
auai le Agaga o le Atua faatasi ma i tatou. O lo tatou tiute lea i totonu o le lio o faatinoga a le Silisili ese.
Ua na o le Atua e saunia le filifiliga e tusa ma lona finagalo.
Tatalo: Le Atua e, ia e foai mai le loto talitonu e tusa ma lou finagalo, a e le o matou loto. Ia matou
talitonu ma le faamaoni, o lo o galuega pea le Agaga Paia i lou si’osi’omaga ma au galuega mamana.
Mafaufauga Loloto:
Suesue ifo i se taimi na e popole ma e atuatuvale ai, ona o oe po o se isi mea i talatu. Ia faaavanoa sou
taimi toafilemu, ma manatunatu ai i le Alii.
O le Agaga fa’aolaolaina
‘Le agaga ua fa’afouina mea uma.’
(Saunia e Annie Heppenstall)
Aso Sa, Iuni 01 2014 – “Faimalaga i fafo ma totonu.”
Isaia 35:1 (f.1) “E olioli ona o i latou le vao lafulafuā, ma le nuu naumati; e fiafia le toafa, ma fua mai e
pei o le aute.”
O loo faatulaga mai e le fuaitau o lenei aso se ata manino mo le vaiaso o lumana’i, e ala i ata faatusa e
pei o le vai ma le fua mai o laau i le toafa, o se vaifofō mo le tagata ma le ala ua faaavanoa latou te toe
foi ai i Siona. Ona o se ata e tumu i le faamoemoe, e aumai e ‘Siona’ le lu’itau. Ua tatou maitauina ma
le loto tiga mea o loo tutupu i laueleele o le Tusi Paia i aso nei, o faalavelave o loo tutupu i aso taitasi, ua
afaina ai a tatou mea e fai, o upu e tautatala ai ma a tatou talosaga e fai. O le malosi o le vevesi ma le
olopalaina ona o taua na te fafaguina lagona malosi o le loto – e pei o le faanoanoa, lotoita ma le loto
tiga, poo se faamoemoe tele, a e faafia le alofa faa-Iesu o le tagata faatupu filemu moni? I le vaiaso lava
lenei, ia maitau lagona ma manatu e tutupu mai i tusi faitau ta’itasi, ma ia faaulufale atu le agaga paia na
te liliuina le toafa o lou loto i se ola ua fiafia e foa’i ma alofa atu i e o loo manaomia le fesoasoani.
Poo a lava o tatou manatu ma lagona ia ‘Siona’, o mea na tutupu i tagata Iutaia – fa’amomomoina,
fa’atafeaina ma toe faafo’i i o latou laueleele – ma le fa’aaliga ofoofogia na tula’i mai i lena vaitaimi, e
mafai ona fesoasaoni ia i tatou e toe manatunatu ai foi i lo tatou savaliga ma le Atua ma lo tatou naunau
ina ia toe foi i o tatou aiga ma le filemu, atoatoa ma olioli. O le faaaliga o le toe fausia ma toe faafou e
aoga tele mo le valaauina o soo se kerisiano, ona o tatou o avefeau o le Atua I lenei lalolagi. O mea-alofa
na foa’i mai e le Atua o lau laau mo le fofōina o gasegase o le lalolagi.
Tatalo: Le Alii e, se’i e liligi mai ia uaga o le alofa, ina ia matua fua tele mai fua o le agaga i totonu ia te
a’u, ina ia ou galue ai ma le faamaoni mo lau Afio, ae maise le foafoaga atoa, Amene.
100
Aso Gafua, Iuni 02 2014 – “O le alofa ma le agalelei o le Atua.”
Hosea 2:14-23 (f.19) “Ta te osi sa ta feagaiga ma a’u e faavavau; ta te osi sa ta feagaiga ma a’u i le
amiotonu, ma le faamasinoga, ma le agalelei, ma le alofa.”
O le tusi o Hosea e tele ina faa-autu i se faaipoipoga ua aga’i ina malepelepe ma feagai ma faigata. Le
fafine talitane ua le mafai ona faamaoni i lo la mafutaga faale ulugalii ma lona to’alua faaipoipo. Ua
faaaogaina e le Atua lena faataitaiga e faatusa i ai le la mafutaga ma lona nuu o Isaraelu, lea sa latou osi
feagaiga. O Isaraelu la o le fafine talitane, a o le Atua o le tama faamaoni. I le fuaitau o lenei aso, o le
alofa o le Atua mo tagata Iutaia ua tuufaatasia i se tautoga o se mafutaga ua toe faafouina; e ui lava i
mea uma sa tutupu, a o le agaga lava ia ma le naunautaiga ina ia maua le filemu ma le nonofo fealofani.
E ui lava ina tatou amata i le taga’i toto’a lea i tagata ma mea sa tutupu i aso ua mavae, a o mea ia sa
tutupu e tu mai faapei o se fā’ata tatou te vaavaai pea i ai i o tatou foi tagata. Tatou te faaigoaina le lotu
o le ava o Keriso, a o le agaga lava ia o le mea e faapelepeleina e le Atua. O le a la le uiga, pe afai e alofa
ma faapelepeleina e le Atua? O le a se mea e tatau ona tatou faia? O le a le uiga o le faamagaloina o
tatou? E faapefea ona tatou toe tali atu i le alofa o le Atua lea o loo alofa mai ai i aso uma lava? A e
faafia ona tatou o ese mai mea tāua o lona Malo, ona o lo tatou tu’inanau i le fia viia, faamaualuga, ma
mea faaletino e pala a e maise o le salu mamalu?
O le ofoina atu o lou tagata i le Atua o le ofoina lava lea i se faigauō e manaomia ai le faamaoni lea o loo
tatou tauivi e faatumau. O lo tatou faamoemoe o loo taatia i le alofa tunoa o le Atua: o le alofa
faapaiaina e faamagalo, ma o taimi uma foi faagalo mea uma ma toe amata fou. E faaauauina pea le toe
fuataina ma le toe faafouina, ma o se mea tatau tele, ona o lo tatou vaivai faale tagata.
Mafaufauga Loloto:
O anafea na e lagonaina ai le galue mai o le Agaga Paia i lou olaga, toe ta’ita’i ai oe i tua o le toafa e toe
tapu’e ai lou alofa i le Atua?
Aso Lua, Iuni 03 2014 – “Toe fo’i ma le Salamō.”
Ioelu 2:21b-27 (f.26) “Tou te ‘aai lava ma maoona ai, tou te vivii atu foi i le suafa o le Alii lo outou Atua,
o le ua faia vavega ia te outou; e le ma foi lo’u nuu e faavavau.”
O le fuaitau o lenei aso o le afa lona lua lea o le Mataupu (2:15-27) e masani ona faaaoga i tapuaiga a
Iutaia e ta’ua o le Shabbat Shuvah, o le Sapati o le toe foi ma le salamo, e pa’ū tonu i le va o aso paia o
Rosh Hashana ma Yom Kippur. O le Sapati faailogaina lea e faatāuaina ai le salamō, faamafanafana, ma
le faamagaloina e le Atua ma le toe fuataina poo le faafouina o se mafutaga. O le tautoga o
faamanuiaga e tele a e mulimuli mai ai ma le faanoanoa ona o le tetee i le Atua. O le faamalosi’au
faaleagaga mo tagata lotu ia o Iutaia i le fuaiupu 26, ma toe ta’ua foi i le fuaiupu e sosoo ane ai – “e le
ma foi lou nuu e faavavau” – e lamatia pea tatou. Ua tatou iloa le tele o uiga mataga na faaauau pea e
tagata Iutaia i le tele o seneturi ua mavae, na mafua ai le (a e lei uma ai) faaumatia o le tele o ola i le
Holocaust.
101
Tatalo: Le Alii e, foa’i mai le lotomaulalo, ina ia mafai ona faaavanoa lo’u loto a e faatumuina a’u e lou
agaga ma lou alofa, e mafai ai ona ou iloa ma lagona pea le mautinoa e te le tuulafoaina a’u pe a oo mai
faigata, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O anafea ma o fea foi na e iloa ai le faagasologa o le salamo, faamafanafana, ma le faamagaloina e le
Atua ma le toe fuataina o le ola fou i lau faigamalaga faaleagaga?
Aso Lulu, Iuni 04 2014 – “O avefe’au agalelei o le Atua.”
Isaia 61:1-6,11 (f.4) “Latou te atiina a’e foi mea na faatafunaina mai le vavau; latou te faatuina mea na
faatuufuaina anamua; latou te toe faia aai sa faatafunaina o mea sa tuufua i lea tupulaga ma lea
tupulaga.”
O le tusi faitau o lenei aso e tele ina talanoa i mea o lalo nei, o se ata o le faamasinoga a le Atua ma lona
alofa o loo galulue i le lalolagi. I le Isaia 44:28 o loo faailoa mai ai le faatinoina o le faaaliga na iloa e le
perofeta: O le auauna sa faaaogaina e le Atua e faailoa atu lona alofa i lona nuu o le Ameperoa o
Peresia, o Kuresa, o lē na faasaolotoina Iutaia mai le tafeaga i Papelonia.
Ua tatou iloa le tele o mea e tutupu i le lalolagi i nei ona po nai lo tagata sa i ai i le vaitaimi o Kuresa.
Tatou te vā’ai, o isi taimi tatou te molimauina, le toto masaa o Malo ua atia’e ma toe pau’ū, o pa ua
atia’e ma toe soloia i lalo, o fua o laau ‘aina ua faaleagaina ma toe totoina, o tagata ua olopalaina ma
tagata faasaolotoina. I le vaai atu i nei faafitauli o loo tutupu pea i lea aso ma lea aso e tauau ina le
mafai ona tatou tauaveina i nisi o taimi: ua tele naua le ola pologa, tele le feitagai ma le le malamalama,
e oo foi lava I o tatou loto. Peitai, e iai pea le faamoemoe, nisi o taimi o mea tatou te le mafaufauina. O
le Atua, e seasea faaali mai I tagata tatou te manatu e faaali mai ai. E faafia ona faamaasiasi I tatou e o
tatou taitai – e oo foi I taitai o ekalesia? A o fea foi le leo faamalosi o le agalelei, amiotonu, alofa, poto
ma le naunau ina ia aua le nao na tautala I le faia o le lelei a ia faataitai e ala I o tatou olaga? O avefe’au
ia a le Atua, ua pai atu I ai le agaga o le alofa o le Atua pe latou te le iloa po ua iloa foi. Ina ua fesili le au
soo o Ioane ia Iesu poo ia lea (Mataio 11:2-6), a e tali Iesu e faatatau I vavega na ia faia. ‘Ua pupula
tauaso… ua folafola atu le tala lelei I e matitiva…’. E oo mai nei lava, o loo galue pea le agaga paia I le
lalolagi, I le tele o avefe’au o le alofa.
Tatalo: Le Atua paia e, faapupula o’u mata i au galuega i le lalolagi ma ou viia ai oe; ma ia ou tumau pea
ma e ua e faamanuiaina, ma i latou o loo faatupuina le filemu ma avefe’au o le alofa, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O anafea na tofotofoina ai oe i galuega lelei a se tagata lē faatuatua?
Aso Tofi, Iuni 05 2014 – “O le pogai o le Vaiola.”
Esekielu 47:1-12 (f.9) “O mea ola uma foi, e fetolofi i mea uma e oo i ai le vaitafe, e ola ia; e matuā tele
foi i’a; auā e oo i ai ia vai, ma faamagaloina ai; e ola ai foi mea uma e oo atu i ai le vaitafe.”
O le vaitafe na vaaia e Esekielu i le faaaliga na ia iloa e mulimuli i le alavai o le vaitafe i aso anamua o le
faatoaga i Etena. E faaauau lona tafe malosi atu, ma ua tafe mai i faavae o le malumalu, o se mea e
102
faatusa ma Etena. Fai mai Paulo o tatou tino o malumalu o le agaga paia (I Korinito 3;16) a e faamatala
e Iesu le vaiola – o le agaga – o loo puna i totonu o tatou loto (Ioane 7:38). O le vaai faakerisiano la i le
faaaliga lenei, e mafai ona fesoasoani i lo tatou
vaai i o tatou lava tagata i totonu, ma le ‘auai o le agaga paia o le Atua i totonu o tatou tagata. Ma, e
faapei o vai e tafe, e le motusia foi le agaga; e le faaputuputu i totonu o i tatou mo so tatou lava lelei. A
o le agaga paia e tafe atu i fafo o le lalolagi, mo le lelei ma le manuia o tagata uma.
O loo faailoa mai e le faaaliga a Esekielu le natura o le galuega a le agaga: na te aumaia le ola i le mea sa
leai se ola o i ai. E le o se galuega lenei e faia e se tagata. E le o se galuega sa fuafuaina lelei ona suaina
lea o alavai e tafe i ai le vai; e i ai lona saolotoga ma lona lava malosi, e toe faamanogi ma faasalalau atu
le olioli. E le mafai ona tatou faitauina faamanuiaga o le a maua mai, pe a oo ina tafe atu le agaga, ma e
le mafai foi ona tatou filifilia ana galuega e tatau ona fai ma lē tatau ona fai. I totonu o le faaaliga, o le
faamanuiaga lenei e tumu i le alofa tunoa e iloa lava i la’au o loo ola i autafa o le auvai, e fua tele mai ma
ona lau e aogā mo le faamalolōina o ma’i. E faapefea la ona avea i tatou e fai ma pogai o lenei agaga
ofoofogia, ina ia tafe mai le vaiola mai ia i tatou, ma ia fua tele le agaga paia i totonu o i tatou e fai ma
meaalofa mo le lalolagi?
Tatalo: Le Atua e, fa’aavanoa lo’u loto, ina ia faatumuina a’u i lou alofa, mo le lelei o tagata uma,
Amene!
Mafaufauga Loloto:
O anafea na e lagonaina ai le pa’i mai o le agaga alofa o le Atua, ma faasa’olotoina ai oe?
Aso Faraile, Iuni 06 2014 – “O le tumu atoatoa o le Atua: i fafo ma totonu.”
Kolose 1:15-20 (f.19) “Auā ua finagalo le Atua ia mau i totonu ia te ia le tumu atoatoa.”
O le fuaitau tāua lenei e faatatau i le ‘Keriso e lē vaaia’ o loo fa’aautūina i se fuaitau ua leva ona i ai i le
Tusi Paia Eperu – lea o loo ta’ua ai le poto o le Atua e pei ona faamatalaina e le Faataoto e 8 ma isi foi
fuaitau mai isi Tusi e pei o le poto o Solomona. O le poto o le mea sa i ai lava i le amataga lea na
foafoaina ai mea uma lava. O ia o se ataata, o le itu fafine o le Atua. I le I Korinito 1-2, o loo
faamatalaina ai e le Aposetolo o Paulo, mo tatou lava ia, o Keriso o le poto lea o le Atua. (O le amataga o
le Evagelia a Ioane o loo faaaogaina ai le upu ‘lokou’ poo le ‘upu’, a o le mea lava e tasi.) O le Keriso toe
tū e sili atu nai lo mea na manatu i ai ana uō faale-lalolagi: e le mafai ona taofimauina, e leai se gataaga,
leai se limiti, e
le oti, na iai lava i le amataga o mea uma; o ia o le uiga, le mafuaaga, ma le avefeau o mea uma sa i ai.
Se autū a maoa’e!
Mulimuli ane i le Kolose 3:11, o loo i ai upu faaopoopo a Paulo e faapea “a ua ia Keriso mea uma, o i ai
foi o ia i mea uma lava.” O loo i ai Keriso i soo se mea. E tutusa lelei ma le manatu o loo i le Ieremia
23:24, o loo fesili ai le Atua, ‘E le o tutumu ea le lagi ma le lalolagi ia te a’u?’ A o le faitau o lenei aso, ua
tatou iloa ai o le Atua ua faamalieina i lona tumu atoatoa lea ua mau i totonu ia Keriso. O le a le uiga o
lena mea ia i tatou, a o tatou vaavaai solo i isi tagata ma meaola o i ai? O se mea e matuā tatau lo tatou
vaai i le foafoaga o se mea paia ma ia tatou su’esu’e Keriso i totonu o tatou loto faatasi ma e tatou te
feiloa’i i ai: e le na o i tatou o malumalu o le agaga paia.
103
O Keriso e faatasi ma a’u, o Keriso i totonu ia te a’u,
O Keriso o loo i tua ia te a’u, o Keriso o loo i luma ia te a’u…
O Keriso o loo i loto o latou uma e alolofa ia te a’u,
O Keriso o loo i gutu o uō ma le tagata ‘ese.
Amene!
(tusia e St. Patrick’s Breastplate,’ trans. Cecil Frances Alexander, 1818-1985)
Mafaufauga Loloto:
I totonu o ai e faigata ona e maua ai Keriso? O se sesē o oe poo latou?
Aso Toona’i, Iuni 07 2014 –“Fa’alapotopotoga o le alofa o le Atua”
Faaaliga 21:1-4; 22:1-5 (f.4) “E soloiesea foi e le Atua loimata uma i o latou mata; e leai foi se toe oti,
poo se faanoanoa, poo se auē, e leai foi se toe puapuaga; auā ua mavae atu mea muamua.”
E i ai le fesoota’iga o le faaaliga lea ma le faaaliga na iloa e Esekielu, lea sa faitauina i le Aso Tofi. Na iloa
e Esekielu le malumalu o le pogai o le vaitafe o Etena, a o le taimi nei ua vaai Ioane i se ‘aai fou o loo
faatamilo i le malumalu. O loo tafe le vai i lalo o le ala tele a o laau e fofo ai ua ola nei i le aai paia. O
Etena lava lea; ua i ai nei i parataiso se faalapotopotoga ola e totonugalemu i le alofa. Le faaaliga lea ua
toe faailoa mai le finagalo o le Atua, i le taimi ua le o toe i ai se oti ma se pologa. (I Etena, e le’i i ai se
fasioti tagata; ua ‘ai uma manu ma meaola i fua o faatoaga.)
Ona tatou fesili lea, ‘E faapefea ona tupu lenei mea?’ E tatau lava ona i ai se suiga tāua pe afai ua le o
toe i ai se mea e pala – pe iai pea la se toe fanau mai? O a mea o le a ‘ai e anufe? Pe o le a faatumulia
ea le lalolagi? Pe o se lalolagi ese ea lea? Tatou te le iloa pe malamalama foi i soo se itu lava. A o le
faaaliga ua aumai e le Atua o se tasi o ia suiga, o le vaifofō ma le filemu, ma o mea ia e mafai ona tatou
talitonuina. O se faaaliga ea lea mo le lumana’i? Mo se silafia, e pei lava ona ola Etena i o tatou loto, e
faapena foi le tulaga lea. Tatou te nonofo i le faalapotopotoga o le alofa o le Atua – o le auai o le Atua o
lo tatou malamalama, o le Agaga o le Atua I totonu o I tatou o lo tatou faamalosi’au ma le naunautaiga e
fai mea lelei. E faapefea ona tatou oo mai i lea tulaga, afai e le o le galuega a le agaga paia, lea na te
fufuluesea le vevesi i totonu o tatou loto, ma avea ai tatou e fai ma avefeau o le ‘aai o le filemu?
Tatalo: Le Alii e, se’i e avatu i matou i totonu o le aai o le filemu, ia avea lau Afio e fai ma malamalama
ma olioli i o matou loto, ma ia e soifua pea i o matou loto ina ia iloa e le lalolagi uma lou alofa, Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a le uiga, o a mea e tatau ona iloa ai, ua avea a’u ma totino o le ‘aai o le Atua?
O le Tusi e 2 o Korinito
‘Oa i totonu o ipu omea’
(Saunia e Andrew Boakye)
104
Aso Sa, Iuni 08 2014 –“Fa’amafanafanaga ma faamafanafanaina.”
II Korinito 1:1-11 (f.3-4) “Ia faamanuina le Atua, o le Tamā o lo tatou Alii o Iesu Keriso, o le Tamā e ona
le alofa mutimutivale, o le Atua foi e ana le faamafanafanaga uma; o lē na faamafanafanaina mai ia te i
matou i lo matou puapuaga uma lava, ina ia matou mafaia ona faamafanafana atu ia te i latou ua maua
i se tasi lava puapuaga, i le faamafanafanaga ua faamafanafanaina ai i matou e le Atua.”
O le tusi e lua a Paulo ia Korinito e faapei o foliga o se koluse. Sa galulue Paulo ma lana au tala’i i le atu
Metitirani e talai atu le maliu o Iesu ma lona toe tu sa faataunuuina ai folafolaga a le Atua mai le
amataga. Tala lea o le manumalo mai le pologa ma puapuaga ua lafo atu nei I se vaaiga malosi: o le toe
tu o Iesu, tala o le ola mai le oti e pei ona ta’ua I le fuaiupu e 9 o le tusi faitau o lenei aso.
Mo Paulo lava ia, o le aso o le Eseta o se faailo lea e faamanatu ai le toe faaleleia e le Atua o le lalolagi ua
faaleagaina e le agasala. Sa mana’o lava Paulo ia iloa e Korinito puapuaga ma faigata sa fetaia’i ma I
latou sa faatasi ma ia a o latou I ai i le atu Asia ma sa faasaoina mai ai I latou. E faate’ia tagata faitau I
lenei tusi faamomoi loto i puapuaga na oo ia Paulo ona o le saua o tagata faapaupau i Korinito ae na
manumalo mai ai. E faapei foi o puapuaga sa fetaia’i ma Iesu, e pei o se faata ia Paulo, e pei foi o se
faata ia Korinito.
I le aso 17 o Ianuari 2010, sa fanau mai ai lo’u atalii lona tolu (o le tama – sa matou faaigoa ia te ia o Noa
ma le manatu e i ai le aso e lavea’i mai ai o ia mai le vai) sa faatuai ona fanau mai o ia, o le 36 o vaiaso sa
fanau mai ai o ia, ina ia mavae le tele o masina o taumafai. Ina ua mae’a ona matou fesili pe aisea ua
tupu ai ia i matou lenei mea? Sa ma manatunatu lava ma lo’u to’alua i le tusi lea ua autu i ai lenei aso
lea na mafua ai ona ma maua le filemu ma le to’a i o ma loto. ‘Sa tatou pologa ina ia faamafanafanaina e
le Atua isi o loo pologa foi ina ia latou saoloto ona o i tatou.’ E le mafai ona tatou ‘alofia tiga pe a oo
mai, a e mafai ona avea ma mea faalavelave, poo le avea ma vaifofō. Pe o avea ea lou ola pologa e fai
ma fesoasoani i isi o loo feagai ma le pologa?
Tatalo: Le Atua e, o lau Afio lava o le Atua o faamafanafanaga, se’i e aveesea o matou tiga ma ma’i uma i
o matou tino, ma ia faapena foi ona e aveesea ma’i ma tiga mai iai o lau fanau i le lalolagi o loo maua i
tiga ma le pologa, Amene!
Aso Gafua, Iuni 09 2014 – “O ai matou te talitonu i ai?”
II Korinito 1:12-22 (f.20) “Auā o ia o le Ioe i mea uma ua folafolaina e le Atua, o le mea lea ua tatou
Amene ai foi e ala ia te ia, e oo ai i le viiga o le Atua.”
Fai mai se tasi tagata tusitala lauiloa ‘o le faamoemoe ua tuai ona taunuu e faanoanoa ai le loto’
(Faataoto 13:12). O nisi o tagata loto faanoanoa i Korinito ua latou fesiligia le moni o aoaoga a Paulo
ona o le suia o lana malaga lea e asia mai ai i latou pe a aga’i atu i Maketonia. O le tala moni e
faanoanoa ai, ina ua tuana’i atu lana tusi muamua ia Korinito lea sa tele ina latou le amanaia ai Paulo,
ona ia malaga faatopetope lea i Korinito a e sa le’i i’u i se manuia. Ta’ua i le Mataupu e 2:1, e taofia ai le
toe tula’i mai o faafitauli pe afai e toe malaga atu i Korinito. Ua faailoa atu e Paulo i le ‘aukerisiano i
Korinito o lona faamaoni ma le talitonuina o ia o le avefeau a le Atua e faavae mai i le Atua lava ia (1:1720). E le o ia o se tagata ‘tautala soo’ – o ona lagona e faamaoni, ona o ia o le Atua lava ia.
105
A o o’u tusia lenei tala, o nusipepa ua faatumulia i tala o felafoaiga i le va o sui tauva mo le tofi
peresetene, o faaaliga o mea feilafi ma mea faatosina a tagata maumea, ma tala i le faailoga lanu i
totonu o taaloga. E vaevaeina uma manatu ma lagona, ma e le iloa tonu poo ai e tuuaia ona tupu a’e lea
o le fesili e faapea – o ai o le a matou talitonu i ai?
E faapei ona faailoa mai e le tusi e lua a Paulo ia Korinito, e aliali a’e pea le fesili i le talitonuina o Paulo i
vaitaimi e sili ona tāua. O ia ea o se faifeau faamoemoeina (3:1-5)? Matou te talitonu ea i se failauga e
valea i upu (10:10; 11:6), poo se aposetolo o loo taumafai e taofimau i lona tulaga faaaposetolo (12:1112)? O le tali a Paulo na ta’ua lava i le tusi faitau: e le’i mafai e lona tino vaivai ona tauave le mamafa o
le tala lelei i ona tau’au. Na’o luga lava o le Atua e mafai ona faaee i ai lena avega, e faapei o se fesuiaiga
e mafai ai e le aposetolo ona lagona lona faatauvaa ma le lē lava, a e faafoi le viiga i le Atua ona o le
maoa’e o lona alofa tunoa!
Tatalo: Le Atua e, o lē na Ioe ia Iesu Keriso, se’i e fesoasoani mai ia te a’u, ina ia mafai ona ou ola ma le
malosi ma le faamaoni, Amene!
Mafaufauga Loloto:
Manatunatu lelei i le aso lenei, pe e te talitonu i le Atua ma lou ola atoa.
Aso Lua, Iuni 10 2014 – “E te lē toe foi i le aiga.”
II Korinito 1:23 – 2:11 (se vaega o le fuaiupu e 10 – 11) “O lē ua outou faamagalo atu i ai se mea, o a’u
foi lea; auā afai ua ou faamagalo atu se mea, o lē ua ou faamagalo atu i ai, ua ou faia lea ona o outou i
luma o Keriso; ina ne’i ‘ole’olegia i tatou e Satani; auā tatou te le vālea i ana togafiti.”
Sa tusia e se tusitala Amerika e suafa ia Thomas Wolfe se tusi lauiloa o loo faamatalaina ai lona nuu o
Libya Hill, North Carolina, i se auala sa lē malilie ai tagata o lona nuu – ma oo lava ina latou lafoina ia te
ia ni tusitusiga tau faamata’u e lamatia ai lona ola. O le ulutala e faapea “You can’t go home again”
(1940), o lona uiga, pe afai ua e alu ese mai se tasi tulaga ma agai atu ise siosiomaga fou, e leai se mea e
toe tumau ise mea e tasi. Ua suia le siosiomaga tuai, a o le mea aupito sili ona tāua, ua suia atu ai ma oe.
E mafai ona e toe foi faale-tino a e lē mafai ona toe pei o le siosiomaga na e alu ‘ese o i ai, ma e lē mafai
ona e toe pei o lou tagata sa i ai muamua. Ina ua mavae le faalumaina o ia i luma o tagata lautele sa ia
manatunatu lelei e ala i lona toe asiasi faalua lea i Korinito, sa manatu Paulo e sili ona ‘aua le toe foi a e
le’i gagauina le laueleele e le’i suatia e se tasi. Ona ia tusia lea o lana tusi.
O lenei tusi, e le o se tusi sa faigofie ona tusia. Sa tutulu Paulo a o ia tusia lenei tusi (2:4), sa ia
manatuaina le tele o mafutaga malepelepe, o upu faatiga ma faanoanoaga na mafua ona o latou sa
tatau ona iloa le mea moni, ma alofa faamaoni. A e peitai sa lei mafai ona faaolaina le tusi, e ui lava ina I
ai nai molimau sa lagolagoina se manatu e faapea o Mataupu e 10 – 13 o le tusi e lua a Paulo ia Korinito
o le tusi lava lena. O le mea ua tatou iloa sa mafua ona tiga nisi ona o le tusi lenei, a e na mafua ai foi
suiga, e le’i salamo la Paulo, e faapei ona ia faamanino mai i le Mataupu e 7:8-9. E le mafai lava ona toe
foi i le aiga Paulo, e tusa lava po ua i ai le tupulaga fou ua lava le faautaga ma mamā o latou mafaufau.
106
Muamua, e tatau ona faamagalo e le au soo le ta’ita’i o e sa faasagatau ia Paulo. Sa matua fulitua atoa
Korinito ma latou filifili ai e fai ma faataitaiga le tagata faatupu vevesi e pei ona ta’ua i le fuaitau o lenei
aso, se’ia oo lava ina fai atu Paulo ‘ua lava loa’. Taimi uma lava e faaalu ai lo tatou lē fiafia ia i tatou lava,
o lona uiga ua tatou ave le manumalo i e o loo tuua’i fua mai ma taulamalama ia i tatou.
Tatalo: Le Atua e, se’i e foa’i mai le malosi e faagalo ai tiga o le tuana’i, ma ia faamagalo i latou sa latou
faatupuina nei tiga mai lo’u loto, Amene!
Mafaufauga Loloto:
E i ai se tagata e mana’omia ona e faamagalo atu iai i lenei aso?
Aso Lulu, Iuni 11 2014 – “O le tusi mai ia Keriso.”
II Korinito 2:12-3:3 (f.3) “O loo faaalia outou, o outou o le tusi a Keriso ua saunia e i matou, e le’i tusia i
le vaitusi, a o le Agaga o le Atua soifua; ua lē tusia i papatusi maa, a o papatusi ‘aano o le loto.”
I le lalolagi i aso anamua, e masani ona feavea’I e tagata faimalaga tusi taua mai ia i latou e talitonuina
ma faamoemoeina nei tagata. I latou e faapei o Cicero, Pliny e oo foi lava ia Paulo – i le Mataupu e 8:1623, ua ia faailoa mai ai lona uso faigaluega o Tito i tagata Korinito. Ua faailoa mai e Paulo e na’o le
ekalesia lava le tusi e mana’omia. A e peitai, e faatusa e ia lana tusi (le ekalesia) e le o tusi e feavea’i e i
latou o e ita ia te ia, a o tulafono e sefulu. O le faaaogaina e Paulo o papatusi maa ma papatusi o le loto
o le tagata e faailoa mai ai le tutusa ma le faatusa lea i le Esoto 31:18, Ieremia 31:31-34 ma le Esekielu
36:26-27. E faapefea ona faamatalaina e faitau faaperofeta nei agavaa o Paulo ia i latou sa fesiligia o ia?
E tusa ai ma folafolaga faaperofeta ua ta’ua e Paulo, o tulafono sa tusia i papatusi maa e mafai ona tusia
i loto o tagata (Ieremia 31:33) ma e tuuina foi e le Atua lona agaga i totonu o le loto o le tagata (Esekielu
36:27) e fesoasoani ina ia mafai ona latou usiusita’i ai. Afai e faailoa e le ekalesia le auai o le tulafono a
le Atua I totonu o le loto faatasi ai ma le fesoasoani a le agaga, ona ta’uaogaina lea o le galuega talai a
Paulo i nuu ‘ese ma ua fanau mai ai se feagaiga fou I lea faalapotopotoga: O le Atua o lo latou Atua, a o
latou o ona tagata, e faapei o le faitau I le tusi o Ieremia. Ona o le paia ma le mamalu o le lagolago mai o
le agaga o le Atua, o ai e toe manaomia se lagolago mai tagata?
Tatalo: Le Atua o perofeta uma, mo lau tulafono i totonu o lo’u loto e ala mai i lou agaga, se’i e
fesoasoani mai, ina ia avea a’u ma molimau ma faipule a Iesu i lenei lalolagi, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mo le Atua e pule aoao, o le a se mea o taofia oe e fai ma molimau ia Keriso?
Aso Tofi, Iuni 12 2014 – “Ola!”
II Korinito 3:4-11 (f.4, 5) “O loo ia te i matou lenei faatuatuaga i le Atua ona o Keriso; auā e lē mafai pe a
na o i matou ona manatunatu i se mea, peiseai nā ia te i matou, a o le Atua e mafai ai i matou.”
107
O le tali a Paulo i le faafitauli lea ua tula’i mai e le faigofie – e leai se faatuatuaga i o tatou lava tagata, a e
ona o Keriso. E na o Paulo lava na te faaaogaina le upu lea mo le “faatuatuaga” i le Feagaiga Fou atoa
lava: i le Filipi 3:4 o loo ia faaaoga e faamatalaina ai le faatuatuaga sa ia te ia muamua i lona olaga
kerisiano. Ona o le Atua, sa tusi atu ai Paulo, o Lē na faamalosia o ia ma lana ‘au tala’i ina ia fai ma
Faifeau o lenei ‘feagaiga fou’. E faapei ona tatou iloa mai le faitauga ua mavae, e le o se feagaiga o
tusitusiga – e pei o tulafono e tusitusi faaleiloga – a o le agaga. Le feagaiga lea o le agaga o le tulafono o
loo tā mau i le loto, e pei ona vavalo ai perofeta o Ieremia ma Esekielu.
E i ai fefinauaiga fai mai sa fai Paulo ma sui o se talaiga e taumafai e tuufaatasia i lalo o le tulafono a
Mose e faaaogaina ai gagana o le ‘oti’ ma le ‘fasioti’ (3:6 ma le 7 ma le 2:16). A e peita’i, sa i’u ina
malamalama Paulo o le tulafono e le o se mea tumau, e pei o le mafuaaga i le (f.7) lea na ia tusia ai le
faaumatia o le pupula malosi i fofoga o Mose.
Na te lē o tu’ua i lalo le tāua o le feagaiga i le mauga
o Sinai, a e na ona faailoa le ‘auai o le agaga i so se mea. O le ‘ola’ la, I le uiga o le manatu e le o se mea
e na ona ta’u e pei ona masani ai. A o le ola ona o le Agaga o le tulaga sa’o lena e iloa ai ua moni le
fesoota’I atu o le ola I le Atua. E faapei ona tatou faailoa atu I aso nei, o lou fesoota’i atu i le Atua e ala i
le maliu ma le toe tu o Iesu o le ‘ola’ moni lena.
Tatalo: Le Atua e, o le ola, matou te ta’utino atu i lau Afio ua e faaolaina i’ matou, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le valaauina o Kerisiano e avea ma fua manogi o le ola ma le vaifofō i le mea o i ai le oti ma le leai o se
mea. O ifea tatou te maua ai le iloa e faatinoina ai lena valaauina?
Aso Faraile, Iuni 13 2014 – “Ia susulu mai le malamalama.”
II Korinito 3:12- 4:6 (f.6) “Auā o le Atua o lē na fai atu “ia pupula mai le malamalama e iloa ai le mamalu
o le Atua i fofoga o Iesu Keriso.”
I aso anamua, sa avea le poto faalilolilo o se tasi o faailoga o ‘talitonuga faalilolilo’, e to’aitiiti lava sa i ai
le mea-alofa latou te mafaia ona faaalia nei mea lilo. E ta’ua pea e Paulo, le mea lilo o le galuega paia ua
faaalia, e le ona o se atamai uiga ese a e ona o le tagata taua, o Iesu. Mo le toatele sa I ai I le malumalu, I
le vaai a Paulo, o le faalogo I le tulafono sa pei lava o le faalogo o Isaraelu I le tulafono mai ia Mose. O
loo I ai pea le ufiufi, o loo punitia ai le mamalu o Iesu, o le taunuuga o le tulafono. Se’I vagana lava ua
liliu le tagata ia Iesu ona susulu moni lea o le mamalu o le tulafono.
I le 4:1-2 o loo toe faailoa e Paulo le taua o le faamoemoe sa ia ta’ua I le 3:12: Sa faamalosia e le Atua
Paulo ma le ekalesia atoa e faailoa atu le feagaiga fou, lea e maua le ola e ala mai I le agaga, e le
manaomia la ona ufiufi se mea, pe faalilolilo pe faailoa ma le le mautinoa. E ese mai le malamalama lea
sa pupula mai fofoga o Mose, a o le malamalama lea sa pupula mai i fofoga o le Mesia e tumau e pei o le
malamalama lea na muamua lava susulu atu I le pogisa (4:6, Gen 1:3). Le ‘malamalama’ lea, fai mai
Paulo, o le malamalama e iloa ai le mamalu o le Atua; le malamalama o le tala lelei – o le mea lea, o le
iloa moni o le Atua o loo maua i totonu o le tala lelei ia Iesu Keriso. Le iloa lena e le mafai ona ufiufi ma
faalilolilo o se mea sa tautino ai Iesu i le Mataio 5:14-16, sa i ai foi nisi i le vaitaimi o Paulo, ma tatou foi,
sa faatauasoina i le susulu o lenei malamalama.
108
Tatalo: Le Atua o le foafoaga e, ia susulu atu le malamalama o le tala lelei ina ia fesoasoani i lau fanau,
ina ia latou vaai ma iloa atu lau Afio, o le puna o le ola ma faamanuiaga uma lava, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona taofia tagata e le atua o lenei auga tupulaga mai le vaai ma le tali atu i le tala lelei?
Aso Toona’i, Iuni 14 2014 – “Ma’ale’ale.”
II Korinito 4:7-18 (f.7) “A ua ia te i matou lenei ‘oa i ipu omea, ina ia i le Atua le matuā tele o le mana, a
e lē mai ia te i matou.”
Sa faapea mai lo’u afafine ia te a’u, ‘tamā, ua ou lē lavā lava,’ e faatatau i le vaivai mai faigata o galuega’
(e ui lava ou te lē manatua pe na faigata aoga faata’ita’i)! A e afai e ta’e se mea (e pei o se tioata), e
nutilili’i i fasi mea laiti. Peitai, o le upu Eleni lea e faaliliu e le NIV o le ‘ipu omea’ i le fuaiupu lea ua fai
ma matua o loo faailoa mai ai se mea e ma’ale’ale. Afai la, o le ‘oa lea o loo ta’ua e le fuaiupu lea e 7 o le
tala lelei, o lona uiga o ia ma ana ‘au o ‘ipu omea’. O lea foi ua toe faamautū mai e le aposetolo o lona
agavaa i lana galuega faa tala’i e sau mai le Atua.
Ua tatou malamalama i le ma’ale’ale ma le tosina gofie o le tagata, ua faailoa mai ai lo tatou mana’omia
o le fesoasoani. E lei popole tele Paulo I mea na ia manaomia, a e na ia lagona lava le fiafia ma le loto
tele! Lea sa faaalia lava I auala na ia faatusaina ai faigata o le galuega I puapuaga o Iesu: o puapuaga sa
tauaveina Iesu ua tali oti i totonu o lona tino; a o ia tauaveina faigata sa faapei lava o loo la soifua ma
Iesu i le tino e tasi. O le uiga o le manatu, Sa faapei se faata le galuega tala’i a Paulo pe a faatusa i le
maliu ma le toe tu o Iesu, faaosofia ai tagata i le soifuaga o Iesu e oo lava i ona puapuaga. O le fuaitau
mai le Salamo 116:13 o loo faaopoopo i ai le tele o lanu mananaia: e ui lava ina ma’ale’ale ma puapuaga,
o tatou, e faapei foi o le fai Salamo, tatou te tautala pea ona e tatou te talitonu. Sa talitonu foi Paulo i
lena mea, e faapei o se faata i le amataga o lana galuega tala’i le maliu ma le toe tu o Keriso, o lana
faamasinoga mulimuli (faatasi ai ma i latou sa ia tala’i atu i ai) e faapei o le faata le faailoa mai o le
mamalu ma le toe tu lava e tasi. A faatusalia, o puapuaga o aso nei ua faaitiitia ma ua faale tāua tele.
Tatalo: Le Atua o le malosi, sei e foai mai le malosi e mafai ai ona ou vaai sao atu ina ia aua nei
faateleina o’u lagona mimita, Amene!
Mafaufauga Loloto:
Faatumauina o lo tatou vaai I mea e le o vaaia na o le pau lena o le auala tatou te maua ai manatu I
faafitauli o aso taitasi.
1
2
Korinito e…
‘Toe fuata’ina?’
(Saunia e Lori Sbordone Rizzo)
Aso Sa, Iuni 15 2014 – “Le olioli i tala atu o le ola.”
109
II Korinito 5:1-10 (f.4) “Auā o i matou o i lenei fale apitaga, ua feoi i matou o loo mafatia; e lē ona ua
matou loto ina ia toeseina ofu, a ia fa’aofuina, ina ia tōfatumoanaina le i’u vale i le ola.”
Ina ua ou toe foi i le ma mafutaga ma Keriso, fai mai se tasi o a’u uo e le tutusa o ma faatuatuaga o a’u o
se tagata e ‘tapua’i oti’ ona o ‘Kerisiano e le mafai le fia feoti ina ia latou faatasi ma Iesu.’ ‘E leai se mea
e gata mai ai lo’u fiafia e pei o lo’u fiafia ua I ai nei,’ o la’u tali lea ia te ia, ‘Aisea o le a ou fia oti ai fua?’ A
e tali mai la’u uo, ‘afai e te alofa tele ia te ia e pei ona e fai mai ai, e tatau foi la ona e alu loa e faatasi ma
ia.’ ‘A o lea lava ou te lagona o loo ma faatasi ma ia I le taimi lenei,’ o la’u tautinoga lea, ma o loo moni
pea. Ou te lagona e faapena foi le manatu a Paulo. Sa le’i maua sona avanoa ona o le pisi I le faia o
galuega a le Alii lea na misi ai o ia, a e peitai, sa matua faamalieina lava o ia I le auai o le agaga o le Alii, i
ana galuega e pei ona feagai ai.
O le fanau mai, o le maliu ma le toe tu mai o le atalii o le Atua sa suia ai mea uma, a o le atoaga o le
galuega a Keriso o loo taatia i le lumana’i. Ua toe faafouina i tatou e le Satauro; a o le toe afio mai o
Keriso e faaalia ai i tatou – o le a faapei i tatou o tagata sa tatou masani ai, saoloto mai ia tatou agasala
ma mea leaga uma sa tatou faia. O le a tatou faafesaga’i ta’itoatasi ma le Atua. O o’u momoo ea i lena
aso? E sili atu i upu. E ta’ua e Paulo o le feoi (f.4): tatou te feoi ‘ina ia tofatumoanaina le i’u vale i le
ola.’ Ioe, e i ai faafitauli, a o le olioli o loo i le isi itu o le tulimanu. Tamo’e i luma. E le mafai ona e misia.
Tatalo: Faafetai tele Atua, au o le taimi lenei o loo tau pogisa lo matou vaai atu ia te oe, a o se aso oi
luma o le a tatou faafesaga’I ma lau Afio. Foai mai le olioli matou te auauna ai pea ia te oe, se’ia oo atu i
lena aso, Amene.
Aso Gafua, Iuni 16 2014 – “Foafoaga Fou.”
II Korinito 5:11-21 (f.21) “Auā o lē na lē iloa le agasala, ua faia o ia e le Atua ma agasala, mo i tatou; ina
ia avea i tatou ma amiotonu a le Atua ia te ia.”
i lana tusitusiga sa faia e faatatau i le liutino tagata o le Atua, sa faapea ai se faaiuga a Saint Athanasius:
‘sa liutino tagata le Atua ina ia mafai foi e le tagata ona avea ma atua.’ E le o le Atua moni ona tatou te
le’i tupuga mai faale agaga, a e ona o le maliu ma le toe tu o Iesu, lea ua avea ai I tatou e fai ma faatusa o
foliga paia o le Atua. O le Atua lava ia e atoatoa, e ese mai ia I tatou o le ola e sau mai le oti, peitai i se isi
itu e moni ma faamaoni, o tatou uma o tamafai o suli moni faatasi ma Keriso. E faaaoga e le lotu
Orthodox le upu theosis – o le auala lea e mafai ai ona tuufaatasia e le Agaga Paia le tagata talitonu i le
Atua. E le o se valaaulia lea e fai ai oe ma fasi pakeka I totonu o se supo paia, a e o se malaga e te iloa ai
le tele o tagata taua ua faapalapalaina ma faatoilaloina e le malosi o le agasala. Peitai e manao le na
foafoaina mea uma ina ia faia se talatalanoaga ma tatou e loloto atu nai lo le taitai, ona aveina a’e lea e
le Atua tatou I se mafuataga vavalalata ma ia. Ua leva ona fia saofa’I ma fia tafao le Atua ma tatou, ma
sa ia totogiina le sala aupito tele ina ia taunuu lena mea. E faaupuina e le aposetolo e faapea: “Aua o le
na le iloa le agasala, na faia o ia e le Atua ma agasala, mo I tatou; ina ia avea I tatou ma amiotonu a le
Atua ia te ia”(f.21). Tatou te nonofo faalapotopoto ma le Atua i lona alofa tunoa – o loo maualuga lona
matagofie.
110
Tatalo: Le Atua paia e, ua ou ta’utino ou te lē ta’ua lou tagata o se foafoaga fou. Ia ou iloa atu tagata
uma e faapei o lau Afio, ma ia ou talitonu i galuega uma na e faia ina ia tuufaatasia matou ia te oe,
Amene!
Mafaufauga Loloto:
O le a le uiga o upu a Paulo ina ua ia valaauina i tatou e toe faafouina i le Atua? O le a sou lagona i le
manatu lea e fai mai ua fia nofo i lalo le Atua ma tafao ma tatou.
Aso Lua, Iuni 17 2014 – “O le alofa e lē uma.”
II Korinito 6:1-13 (f.11-13) “O outou Korinito e, ua matou matua tautala atu ia te outou, ua tatala o
matou loto ia te outou. Ua le taofia outou e i matou, a o outou lava loto ua taofioifi ai outou. O lea, ou
te fai atu ia te outou pei o la’u fanau, ia outou taui mai i lo outou foi loto mataala.”
Ua tumu Paulo i le loto alofa, a e le mo se tamaita’i. O la’ua ma Timoteo ua ‘matuā tatala’ atu o la loto
(f.11) mo tagata Korinito, a o loo taofiofi o la’ua lagona. Soo se taimi e alu ese ai Paulo, ona latou
taufetuli lea i faifeau latou te fafagaina i latou i ‘talaiga ese’. E lulu o latou ulu pe a upu leagaina e
faifeau nei Paulo, e faaigoa ia te ia o le tagata pala’ai (loser). Ina ua faalogo Paulo i lea tala, ona oso ai
lea o lona le fiafia; ua ia tuli tatao atu ia te i latou ma loimata, faamanatu atu ia te i latou i mea uma sa ia
pologa ai ma faamaulalo ia i latou ina ia ‘matua tatala o latou loto’ (f.13). E peiseai, o le tele o i latou e
faaigoaina o ia o le vale, o le tele foi lena o le faaosoosoina o ia e amio faapena.
Sa faia e la’u vasega o le tausaga lenei le mea lava lea e tasi ia te a’u. A o lei taunuu mai, sa ou fufuluina
le faleaoga, totōina Tomato ma ou tosoina mai i totonu le tanevai mo laumei laiti lava. Sa latou o mai
ma le loto ita. O tupulaga talavou sa molia i le solitulafono ‘faasalaina’ mo le ono masina. ‘Ioe,’ ou te
tautala sa’o lava, ‘o se mea e lē manuia, a e tatou taumafai ina ia aoga ma ia i ai se uiga.’
E leai lava so latou agaga e taumafai ina ia faalogo ma usiusitai. Sa ou lagona lo’u le mafaia o se mea. Sa
ou faamaulalo ia i latou ina ia ‘aua nei o latou faaleaogaina lenei avanoa taua e fai ai se suiga i o latou
olaga. Sa latou fifilemu mo sina minute a o le aso na sosoo ai ua toe foi lava i le mea tuai sa i ai. Fai mai
faiaoga pepelo e tuu ai pea ona e le mafai ona suia le olaga sa latou ola mai ai o le faa’aukegi. E i ai o
latou lava pisinisi e faatau ai a latou pese ma a latou pisinisi e faatau ai o latou ofu ma lavalava taugata –
e faigata tele ona tauvā. Aso uma ou te poina le polo e faafetaui ma o latou amio ma ou faatiga pea i
latou ina ia latou taaalo I se taaloga fou. I le iuga, out e tu ai e faapei o se tagata faavalevalea e ‘ata uma
tagata pe a vaai i ai. O a’u o le faiaoga. E le tatau ona matou to’ilalo pe faafiti I se mea. A e peitai ou te
tatala faa lautele lo’u loto; oute alu uma i totonu. Ou te fia ta’u atu le mea lea e le iloa e le to’atele – e
ese ma le tigā e pei o seoli.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani ia te a’u ina ia tatala lautele lo’u loto mo tagata o loo alolofa ia te a’u, ma ia
ou matua talia le tala lelei o lou alofa tunoa, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ai tagata o loo e tatala faa lautele ai lou loto? E i ai se tasi na fai atu se upu ia te oe e te lei fia faalogo i
ai? E faapefea ona e tali atu? I le alofa tunoa o le Atua, e faapefea ona e taumafai e fofo lena faafitauli?
111
Aso Lulu, Iuni 18 2014 – “Tagata lē faatuatua.”
II Korinito 6:14-7:1 (f.14) “Aua tou te amo faalēgatasi ma ē le faatuatua; auā pe faapefea ona faatasi o
le amiotonu ma le amio leaga? Pe faapefea foi ona mafuta o le malamalama ma le pouliuli?
E i ai le upu mamafa i le tatou faitauga o lenei aso: O le faatonuga a Paulo ina ia ‘aua tout e amo
faalegatasi ma e le faatuatua’ (f.14). E tele feeseeseaiga a le au suesue o le Tusi Paia e faatatau i le
amataga o lenei fuaitau poo le a foi le uiga na māfua ai ona faaaogaina e Paulo le upu ‘lē faatuatua.’ Ua
atili ona faigata, ona o loo fai mai le i Korinito, lea o loo fautua ai e Paulo i latou ina ia faaipoipo atu i
tagata lē faatuatua (I Korinito 7:12-14) ma ia aua nei faafitia le agalelei mai o tagata ese tusa lava po ua
ofoina atu aano o a latou manufasi i tupua (8:1-6). O loo malamalama Paulo i le mea lena, i le va o
mafutaga e pei ona I ai, e ola ai le lotu. A o le tusi lea, peitai, ua foliga mai ua suia e Paulo le uiga o le
tusi. O le a la se tala a le aposetolo o loo fai mai ia i tatou a e faapefea foi ona tautala mai nei fuaiupu ia i
tatou i le taimi nei?
O le tele o a’u uō o tagata ‘le faatuatua’ – o tagata ua latou faailoa latou te le manaomia le Atua i o latou
olaga. O tagata mai New York e sili le atamamai i nofoaga faa-alatele (street smart) i le lalolagi; e faigata
tele ona tatou tootutuli. E te tootuli loa, ua ese loa oe, e oo lava i le faavavau, ma o le a o mai faatasi ma
faafitauli i lou olaga atoa. O i latou oute alofa tele i ai o latou na o loo malamalama i ou manaoga ina ia
tatalo a o le’i latou faia ni faaiuga. Ua leiloa foi nisi o a’u uō, ma o se mea tiga tele, a e sili ona taua lou
tulai mo le mea moni. O le mea moni lava, oute le iloa pe faapefea ona ‘tuufaatasia a’u’ – i se faiga uō
umi – ma se tagata fefe i taimi uma ou te aumaia ai le suafa o le Atua i le laulau ‘ai. Afai o loo lapata’i
mai Paulo ina ia tatalo muamua a o le’i faia sau faaiuga, ou te manatu o se mea lelei tele lena.
Tatalo: Le Atua alofa e, fesoasoani mai ina ia mafai ona ou tulai mo le mea moni, ma ia mafai foi e nisi
ona maua le loto tetele e tulai ai, Amene.
Mafaufauga Loloto:E le tatau ona e tuu avanoa ina ia siosiomia oe e latou e ita ia te oe. Soo se malala
ola e toesea mai le afi, e i’u lava ina pē. Saili le ola mafuta ma isi.
Aso Tofi, Iuni 19 2014 – “O tigā faale Atua.”
II Korinito 7:2-16 (ff.8-10) “Auā afai na ou faatigā ia te outou i le tusi, ou te lē salamō ai, e ui lava ina ou
salamō ai… a ona ua i’u lō outou tigā i le salamō; auā na faatigaina outou e tusa i le Atua, ina ne’i leaga
outou ia i matou i se mea e tasi. Auā o le tigā e tusa i le Atua e tupu ai le salamō e oo i le faaolataga e lē
toe sa’afi ai.”
Mo sina taimi, sa taina sese ai Korinito e faiaoga tau faasese, lea na mafua ai ona tusi malosi atu le
aposetolo I lana tusi lea ia I latou. O ana upu sa faaavanoaina ai o latou loto mo le agaga paia ina ia tiga
ma tupu ai le salamo (f.10).
112
O le isi perofeta, o Natano, sa ia faailoa atu I le tupu o Tavita ina ua ia fasiotia Uria ma ave Patesepa e fai
ma ana ava (2 Samuel 12). Ina ua silafia e Tavita le sese o lana mea ua fai,
ona ia faatoga lea i le Atua e faamagalo mai o ia. O lana tatalo faatoga lea o loo faamauina i le Salamo
51: ‘Le Atua e, ia e alofa mai ia te a’u, e tusa ma lou lava alofa’ (f.1). O loo ia faatoga i le Atua ina ia
faamagalo mai o ia, ua ia silafia lelei le alofa o le Atua e telē atu nai o tatou faaletonu. Ua ia tautino lana
mea sese ua fai e leaga ma mataga ma e sili atu ma lelei mea na faatonuina ai o ia e le Atua e fai. Ua ia
misia le olioli i lo la mafutaga ma le Atua, ma ua ia silafia lelei lana agasala ua mafua ai ona le siva i luma
o le Atua e pei ona masani ai. Ua na o lona manao ma naunau ina ia faamamāina o ia. ‘Le Atua e, ia e
faia se loto mamā mo a’u; ma ia e faafouina se loto mau i totonu ia te a’u. Aua e te lafoaina a’u i ou
luma, aua foi e te aveeseina lou agaga paia ia te a’u. Ia e faafoisia mai ia te a’u le olioli o le olataga mai
ia te oe, ia e taofimauina foi o a’u ma le loto fiafia.’ (ff.10-12)
Mulimuli ane, ua taia ai o ia. Ana faapea e faamalieina le Atua i taulaga mu, poo penei ua susunuina atoa
lona fale, a e e ese le mea o loo finagalo ai le Atua. ‘O taulaga i le Atua, o le loto momomo lea; le Atua
e, e te le inosia le loto momomo ma le nutimomoia’ (f.17)
Tatalo: Le Atua e, ou te iloa e I ai mea I lo’u loto o loo o’u taumafai e nana, a e le o lau Afio lea. Foai mai
le loto tele e faailoa atu ai le mea e tatau ona e faia, ina ia avea a’u ma tagata aoga e faasusulu atu lou
malamalama.
Mafaufauga Loloto:
Faitau le Salamo 51, ma taumafai e mafaufau o se tatalo a Tavita, mo se tasi i Korinito, ma lo’u foi tagata.
Aso Faraile, Iuni 20 2014 –“O le fiafia e ‘auau” (the joy of swimming)
II Korinito 8:8-15 (f.13) “Ou te lē mana’o ina ia mapu nisi a e lailoa outou.”
O le uiga o le lotu, mo le toatele o tatou, o le faalapotopotoga a le nuu poo se ‘aulotu a le nuu lava ia. E
le’i pūmoomoo le mafaufau o Paulo: mo ia lava, o le uiga o le lotu o lotu uma lava. E mafuta faatasi i
latou uma ua talitonu ma faatuatua i faalapotopotoga i nuu e tatalo ma tapua’i faatasi, a o le
tuufaatasiga o tagata uma nei e matua toatele lava, ai o le mafuaaga lea latou te maua ai pea le fiafia ma
le olioli e pei ona mafuta ai nei. O le tele o lotu e faasoa atu le areto o le faamanatuga mai le tasi
faapotopotoga I le isi ina ia
faailoa ai le tāua ma le moni. O aulotu tutoatasi latou te malamalama o latou o se itutino o le tino e tasi,
o le mea lena e taua ai le malolosi uma.
Sa ou faalogo i se Epikopo (Bishop) mai Aferika sa ia faasoa atu i nisi o faatasiga o tagata Anglican mai
soo se itu o le lalolagi. Sa ia faaaogaina ni pou se lua e ‘afa i vai o loo i ai i totonu ni i’a (goldfish), ona ia
sasaa lemū lea o le vai i fafo ma le tasi pou se’ia oo ina fefefe i’a o i ai. Ona fai atu lea o nisi o le aulotu
ua lava. ‘Ua ou malamalama i le mea lena tou te popole ai,’ o le tali lea a le Epikopo (Bishop), ‘a o le ata
lea o le olaga i aso uma i totonu o la’u aulotu.’ Ona ia tago lea i le tama’i faga’au ua toe mimiti atu ai le
vai mai le pou lea ua toeititi tumu i le pou lea o loo i ai i’a se’ia oo ina toe tele le vai ma toe auau ma le
fiafia i’a uma o i ai.
Afai tatou te le fia vaai o pologa nei i’a (goldfish), o le a la se isi mamafa o le a faaopoopo i le pologa o
loo i ai o tatou uso ma tuafafine? Avatu a matou vai. Faamolemole! E i ai se isi auala e mafai ona tali atu
113
ai? O loo tusi atu Paulo e faatatau i le ‘au Kerisiano o loo i Ierusalema le mea sa i ai le oge tele lava, a ua
tatou iloa uma aulotu i totonu o lo tatou ekalesia e mafai ona ofoina mea’ai o le taeao mo le masina atoa
mai le seleni lea sa tatou faatauina ai teu fugalaau i le Aso Sā ua mavae. E lē mafai ona malolosi tino o
tatou aulotu se’i vaganā ua tatou fofōina le faafitauli lea.
Tatalo: Fesoasoani mai le Alii e, ina ia matou tali atu ma le fiafia i manaoga o isi, ina ia matou tau fai
olioli ma viia pea lau Afio e faavavau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Sa maua e Iesu mea uma, a e sa ia faaavanoa uma ana taga mo tatou. O tatou mafaufau loloto ea pe
mafai ona tatou o atu i ona luma ma tatou ‘auau fiafia a e tatou te le o sauni e fai le mea lava e tasi?
Aso Toona’i, Iuni 21 2014 – “Va’ai lelei ou tagata”
II Korinito 8:16-24 (f.20-21) “O loo faaeteete matou i lenei mea, nei ta’uleaga i matou e se tasi i lenei
faula’i o mea matou te auauna i ai; o loo sauniuni mea matagofie e le na o luma o le Alii, a e atoa ma
luma o tagata.”
O tupe faamomoli i aso anamua sa le faigofie e pei o aso nei. O lafoga tupe nei mo tagata matitiva i
Ierusalema sa feavea’i lava i auala e lamatia ai le soifua ma le ola. Sa faagaeetia Paulo ia Tito ina ua ia
ofo atu na te alu e ave le feau, ma sa ia saunia se tagata e lagolago ia te Tito. O le uso lagolago lea na te
ofoina atu le fesoasoani: sa faigofie ona osofaia tagata e malaga ta’itoatasi (manatua le tala i le Samaria
agalelei). O le a fai foi le uso lena ma molimau: e tatau ona lelei lona talaaga, ina ia lē fesiligia e se tasi
lana molimau. O loo i ai pea e sa taulamalama ia Paulo latou te faaaogaina soo se avanoa latou te maua
e faatupu ai le leaga i tala o tupe mo le au kerisiano. ‘O loo faaeteete i matou i lenei mea, e le na o luma
o le Alii, a e atoa ma luma o tagata” (f.21). Afai o le a e taitaia se aulotu, e lē lava le amio sa’o i luma o
fofoga o le Alii. E lē tatau foi ona e tuu se avanoa e osofa’ia ai e le tiapolo lau aulotu – ou tagata, au uō,
ma lou aiga.
O le mea e faageetia ai a’u o le alofa lea o Paulo e le uma ae faaauau pea mo latou, e le mafai ona
faaitiitia ae ave uma. E te lagonaina faapea o le a ofoina atu lona lava saolotoga mo latou pe ana mafai.
A o o’u tusiina lenei tusi, o loo faagasolo atu a’u mai le potu aoga agai i le faifeau faauu, ma, o le faatusa
lea ua faia e Paulo e sili atu i lo a’u. E moni ea o lo’u valaauina ina ia sili lo’u alofa i le fanau a le Atua? E
matagofie upu a le Atua mo tatou, ‘aua o le vaivai e faaatoaina ai lo’u mana’ (2 Korinito 12:9). Ua lava le
alofa tunoa.
Tatalo: Le Atua e, o lou lava finagalo ina ia matou alolofa ma ia sili atu nai lo le mea e gata mai ai,
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau ia i latou uma lava e le iloa o latou suafa, o uso ma tuafafine uma sa tele so latou sao i lau
aulotu. O a ni auala e mafai ai ona e faasoa atu le agalelei ma le alofa ua latou faailoa atu ia te oe?
114
Korinito
‘O le paoa i totonu o vaivaiga’
(Saunia e Joseph Duggan)
Aso Sa, Iuni 22 2014 – “Tatala lou loto.”
II Korinito 9:1-15 (f.9a) “Ua ia faasalalauina ana mea; ua ia avatu i e matitiva, e tumau lana amiotonu e
fa’avavau.”
E moni ea Paulo e tumau lana amiotonu e tusa lava pe lē amiotonu ma le talitonuina sea tagata? Sa tele
meaalofa na foa’i mai mo a’u sa ou lagonaina e tumu i le pepelo. E i ai si tama’i eseesega o le meaalofa e
foa’i mai e se uō ua alofa moni ia te oe, ma le meaalofa e foa’i mai ona o se mea ua fia maua mai ia te
oe. Ua tele meaalofa sa ou foa’i, afai sa ou faamaoni, ou te momoo ina ia taunuu le mafuaaga na faia ai.
Sa ou faanoanoa ina ua le faataunuuina mea sa ou naunau i ai, e ui lava ina maoa’e la’u meaalofa. E le
mafai e la’u meaalofa poo la’u amiotonu ona tumau i tulaga faapenei.
O meaalofa sa tatou foaina ma o tatou manatu ua tatou mamā e le o sa’oloto mai o tatou uiga agasala.
E faato’a faavavau lava le amiotonu pe afai ua e foa’i lau meaalofa ma lou loto o loo afio ai le agaga o le
Alii. O meaalofa o le agaga o loo faatatau ia Paulo i le tusi atoa o Korinito, mo le ‘au faitau, e le mafai
ona tatou talitonu ma mautinoa o meaalofa uma e foai fua mai e le agaga ma faatumuina e le agaga.
E tatau ona tatou toe vaavaai toto’a lelei e le gata i lē foa’i a e faapea foi lē na te taliaina meaalofa, ina ia
tatou ola ma soifua tutusa ma le tulaga sa i ai Paulo ina ia atagia i a tatou mea e fai le amiotonu e
faavavau. A tatou faia le mea lea ona tatou faatuina lea o le Malo o le Atua i soo se mea o i ai le paoa
ma le olioli. E faatatau i le paoa ma le malosi faale lalolagi lea e faaseseina tagata vaivai ma toesea i
latou mai le lalolagi atoa. O le a faaauauina ona faia pea lenei talanoaga i le paoa aemaise le agai atu i le
faitauina o le iuga o lenei tusi i le faaiuga o lenei vaiaso.
Vaavaai lelei i moomooga i tua atu o meaalofa e te foa’i.
2 Korinito
(Saunia e Joseph Duggan)
Aso Gafua, Iuni 23 2014 – “La’a i luma lou tagata moni.”
II Korinito 10:1-11 (f.1) “O a’u lava o Paulo, o le faamaulalo pe a a’u i ai ia te outou, a e faamalosi pe a
ou le i ai ia te outou, ou te aioi atu ia te outou ona o le agamalu ma le alofa o Keriso”
Fa’amatalaina e Paulo, sa le’i mafai e Korinito ona maitau le tagata lava e tasi i tusitusiga a Paulo mai ana
gaoioiga. E le’i faate’ia a’u i lea mea e ui lava ina foliga mai sa faate’ia ai Paulo. Ou te le ‘au i le manatu
lea o Paulo e faapea ‘o loo matou i ai ma outou i o matou tusitusiga e tusa lava pe matou te le o i ai i le
tino,’ ma le ‘o loo matou i ai e ala i a matou galuega.’ I lo’u manatu, e le o le tulaga lea sa i ai i le vaitaimi
o Paulo ma e faapena foi i lo tatou vaitau.
O le leai o se tali a Paulo sa aveesea ai lona naunautaiga e ala i lana taitaiga i e sa mulimuli atu ia te ia.
Ae peitai sa ia ta’utino lona taumafai ina ia faata’ita’i ma mulimuli i le ‘loto maulalo ma le filemu o
Keriso’ e pei ona ia faamutalia ai feeseeseaiga ina ia latou iloa ona ‘usiusita’i ma faalogo ia Keriso.’
115
O le Keriso loto maulalo ma le agamalu ea lea na fulieseina laulau o e sa fesuia’i a latou tupe i le
malumalu? Afai o le a tatou mulimuli ia Keriso, e iai taimi tatou loto maulalo ma agalelei ai ma e iai foi
taimi o le a tatou talepeina feeseeseaiga ma misa ina ia faaalia le mana o le Atua. O le taimi lava tatou
te le fefefe ai e savavali ma soifua i faigata e faapei ona feagai foi ma Keriso, o le taimi foi lena tatou te
maua ai malosi e faatumauina ai le malo o le Atua i lenei lalolagi.
Tatalo: Le Atua e, ‘aua ne’i avea lo matou fefefe ma le palaaai i faigata o lenei olaga, e fai ma auala e
solomuli gofie ai mai ia te oe. Foa’i mai le malosi ma le loto tetele, ina ia viia oe i mea uma matou te
faia, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Va’ai ma manatunatu muamua ia te oe, nai lo Keriso.
Aso Lua, Iuni 24 2014 – “O le a se mea o lo’o e naunau i ai?”
II Korinito 10:12-18 (f.17) “A o lē mitamita, ia mitamita o ia i le Alii.”
O le masani a Paulo, a fa’amaulaloina i tatou, ona fa’amaualugaina lea o Keriso. E faapefea ona avea i
tatou e fai ma mea faigaluega o le ‘Leo o Keriso’ i le lalolagi? Mo tatou ia mitamita i le Alii, e tatau ona
totonugalemu lo tatou ola ia Keriso ma ia faatumuina i tatou i le tumu atoatoa o Keriso ona moni lea o lo
tatou mitamita i le Alii. O le naunau e mitamita i le Alii e faato’a mafai lava ona ua tatou alolofa
faamaoni ia Keriso. Afai tatou te alolofa moni ia Keriso, ona mafai lea ona tatou o ese mai le ola
tu’inanau o tatou loto. O lo tatou alolofa ia i tatou lava i le Suafa o Keriso lea e mafai ai ona suia la tatou
vaai ma le faalogo i o tatou lava manaoga, i le vaai ma le faalogo atu i le siufofoga ma le faatusa paia o
Keriso.
E faatasi ona ou Malaga i le retreat e 4 vaiaso e faamae’a ai la’u Spiritual Exercise o Saint Ignatius o
Loyola – o lenei retreat sa fesoasoani i e sa auai ina ia toe tepa i le soifuaga, o tiga ma puapuaga, ma le
maliu ma le toe tu o Keriso. O le vaiaso mulimuli lona fa o le vaiaso o le fiafia ma le olioli. O le mafuaaga
o le vaiaso o le fiafia o le toe faamanatu lea o le olioli o le toe tu o Keriso. O se fiafiaga tele e le gata i
fafo a o totonu o tatou loto. E foliga faigofie i le faalogo, a e le faigofie! Ua na o le alofa tunoa lava e
mafai ona tatou maua ai le olioli ia Keriso. Ua na o le alofa tunoa foi tatou te mitamita ai i le Alii a e le o
le mitamita i o tatou lava tagata.
Sa amata le retreat a Ignatius i le fesili na tuuina atu e le faatonu i tagata uma sa auai e faapea, o le a se
mea o loo e naunau i ai? O e naunau ea ina ia mitamita i lou lava tagata, poo loo e naunau e mitamita i
le Alii?
Tatalo: Le Atua e, ia matou lagonaina pea lo matou faatauvaa ma le loto maulalo, ina ia faamaualugaina
pea Keriso, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea o taofia oe mai le tuuina atu atoa o lou ola mo Keriso?
116
Aso Lulu, Iuni 25 2014 – “Pipi’i fa’atasi.”
II Korinito 11:1-15 (f.12) “A o le mea ua ou faia, ou te faia pea lava lea, ina ia lē maua ia te a’u se mea e
fa’aaogā e i latou o e ua fia faapea atu ua latou, uiga tutusa ma i matou i le galuega ua latou mitamita
ai.”
A o avea a’u ma talavou o le sosaiete o Iesu, ou te manatua sa ou fai atu i se Faifeau mai lenei sosaiete o
lē sa tu malosi e puipui Peresona e tolu o le Atua, ‘E te le tau puipuia le Atua.’ A e tali mai le faifeau, ‘E
tatau ona tatou puipui le Atua.’ Sa ou mafaufau i lena taimi ua avea a’u ma Porotesano, avea ia le
amiotonu a le Atua e fai ma ona lavea’i.
Ua silia nei ma le luasefulu tausaga talu ona ou tete’eina le talitonuga tuai lena a le sosaiete o Iesu a e
faato’ā ou iloa o se talitonuga sa fausia e faavae i luga o ni o latou lava talitonuga ma manaoga o tagata i
lea lava sosaiete. Ua ou vaai ma iloa o taimi uma tatou te vaai ai i le mea lava e tasi ma tatou faapea o
se mea fou pe ‘ese foi.
Ua faate’ia a’u ona o le manaomia o nisi o Episcopalians e tuua le lotu Episcopal ona o le faau’uina o
fafine poo faafafine ma ua maua o latou nofoaga fou i isi aulotu o le Anglican Communion. I lo latou
Mafaufauga Loloto:
I le tele o faigata ma puapuaga o loo feagai ma lau aulotu, e faapei o lea na vaevaeina ai Korinito,
manatunatu i upu ia: O loo o’u tu atu i ou autafa.
Aso Tofi, Iuni 26 2014 – “O le vaivai e malosi ai.”
II Korinito 12:1-10(f.9) “Ona faapea mai lea o ia ia te a’u, ‘O lo’u nei alofa tunoa e lava lea e fesoasoani
ia te oe; aua o le vaivai e faaatoaina ai lo’u mana.’ O lea ua tele ai lava lo’u fiafia i le mitamita i mea ua
ou vaivai ai, ina ia tumau i o’u luga le mana o Keriso.”
Na mafatia lo’u tina i le gasegase e afaina ai le mafaufau ua le toe tulaga lelei (Alzheimer), ma sa ou auai
i le tele o faalapotopotoga e fesoasoani ma sapaia lenei gasegase faigata. O e ua aafia i lenei gasegase, e
le toe manatua lava le igoa o latou taitoalua ma a latou fanau, A e ui i lea, sa ou mafanafana lava aua e le
na o a’u ua aafia i lenei mafatiaga ona o lo’u tina. E le taumate e faigata ona lagona e le toatele le
faigata o lenei tulaga, se’i vagana lava ua aafia ma afaina se tasi e sili ona pele i le mafaufau e faapei o
matua po’o le aiga moni. O le malosi o faalapotopotoga ua latou fesoasoani i lenei gasegase, o le toatele
lava ua i ai le potomasani i lenei ituaiga faigata. O i latou ua fai ma taitai i faalapotopotoga ia e
fesoasoani e sapaia lenei faama’i, ua latou iloa ma malamalama lelei i lagona mafatia o fanau ma aiga o i
latou ua aafia i lenei gasegase e faigata ona maua se vaifofo.
O e ua auai e fai ma totino o faalapotopotoga e pei ona ta’ua, ua latou iloa lava o mea ua vaivai ai i latou,
o mea ia e maua ai lo latou malosi. Pe tou te talitonu ea i lena faaupuga---o mea e vaivai ai e i ai le
malosi? O lo tatou taumafai e saili ni taitai faamoemoeina, e lelei pe a mafaufau i lagona sa ia Paulo e
uiga i mea e vaivai ai, e pei ona ta’ua i le matua. Pe afai e moni lea, o lona uiga o le ‘malosi’ ma le ‘vaivai’
e tuu faafeagai mea ia e lua. Peitai, o le ‘vaivai’ lea e taua e Paulo e le o se tuu faafeagai lea ma le malosi
faale-tagata. O le ituaiga o taitai e manaomia i lenei faamatalaga, o se taitai ua i ai le malosi faale-agaga
e mafai ona pa’i atu i loto ma agaga o e ua mafatia i faigata o le olaga nei. O le toatele o i tatou, tatou te
117
lagona lava le manaomia tele o le fesoasoani, pe a oo i taimi e vaivai ai ma mafatia. O lo tatou vaivai e
manaomia ai le mafuta atu i nisi e maua ai se malosi. O le naunau atu e fia maua se fesoasoani, o le
avanoa foi lea e faaali atu ai lagona vaivai o le loto, a e maise lava i le fia mafuta atu i le Agaga o le Atua e
fesoasoani mai i mea ua mafatia ai. O le iloa ma malamalama lelei i faigata ia o le olaga, e onomea ai le
avea e fai ma taitai faamoemoeina.
Tatalo: Le Atua e, ia avea mea ua matou vaivai ai e fai ma mea matou te malolosi ai i lau afio. O le ata
pito sili ona aoga mo i matou, lea na faatinoina e Iesu i le malosi na faatoilaloina ai le agasala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i lenei fesili: Pe ou te loto ia avea lou vaivai mo Keriso?
Aso Faraile, Iuni 27 2014 – “Tou te iloa a’u ona o a’u lava.”
II Korinito 12:11-21(f.20) “Aua ou te fefe nei iloa outou e au, e le faapei ona ou loto i ai, pe a ou alu atu,
nei iloa foi a’u e outou, e le pei ona outou loto i ai; nei ia te outou o misa, o faamatataua, o faalotoa, o
finau vale, o upuesega, o tuaupua, o loto faafefeteina, o faaletaupulea;”
O le lalolagi i nei ona po, ua tele ina faaaoga internet e fesootai ai faigauo, e umi lava se taimi o fai
talanoaga i luga o le ‘ea e aunoa ma se fesootaiga i le tino. O nei fesootaiga e faia e le tasi i le isi, e
faatino lava i ata faalemafaufau o le tagata. A oo loa i le taimi e fevaaia’i ai, o le taimi tonu lena e faaali
ai loa lagona ia sa teu i le mafaufau e fusia faatasi ai lagona o e sa vavamamao. O le vave ona faatino le
fesootaiga i le tino, o le lelei foi lea e vave faailoa ai le alofa o le tasi tagata i le isi e aunoa ma le
faaumiumi ua na oni mafaufauga.
Ua sefulu nei tausaga ua mavae, talu ona ma feiloai ma le ua avea nei ma a’u paaga, a e tolu aso ua na
ona fesootai i luga o le imeli (e-mail). Ua na o le tolu itula o la ma uluai feiloaiga i le taumafataga o le
aoauli, o lea fesootaiga na fefaaali a’i ai o ma lagona i tala, o fesili, ma o ma mafaufauga i tulaga eseese.
Ua o ina na fausia ai le loto talitonu o le tasi i le isi. O le lagona talitonu e aunoa ma le masalosalo, e
faigata ona fausia pe afai e vavamamao e faapei o imeli, a e o le tino lava o le tasi i le isi, e sili lea ona
faamoemoeina. O le upu moni, e manaomia le fesootaiga vavalalata o le tasi i le isi, e sili ona
talitonuina.
O Paulo o se tasi o taitai faamoemoeina i le faatinoga o le ola fuifui faatasi. Sa ia tautino mai lona agavaa
i lea faiva. Ua tatou vaai i lona faavaivai ina ua ia faapea ane, “Ua avea a’u ma vale; a ua tosina a’u e
outou (f.11.” Ua tatou iloa lelei lava, a tatou feiloai ma isi, o le avanoa lelei lea e faailoa atu ai le tasi i le
isi ma maua ai le fesootaiga lelei. E moni lea lagona, ina ua savavali faatasi ma le Keriso. Aua e te
faatuai ona mafuta ma Iesu a o maua o ia, aua ne’i na ona mafaufau ma faatali se ia aulia se isi aso!
Tatalo: Iesu e, ia e faatupuina le loto ma le lagona e fia mafuta ma oe lo’u Faaola, nei a e le o taeao.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
118
Mafaufau loloto po o le a le pogai ua taofia ai oe mai le mafutaga vavalalata ma lou Alii.
Aso Toona’i, Iuni 28 2014 – “O le faaa’oa’oga o le pule ma le malosi.”
II Korinito 13:1-13 (f.11) “Le au uso e, o le toe upu lenei, ia outou manuia, ia faaatoatoaina outou, ia
faamafanafanaina outou, ia loto gatasitasi outou, ia outou fifilemu, ona ia te outou lea o le Atua e ona le
alofa ma le manuia.”
O le pule ma le malosi ua fesootai faatasi e auala mai i lenei apoapoaiga, e pei ona mana’omia i le olaga
lenei. Ua molimau Paulo, “a e peitai ua soifua ia i le mana o le Atua...” (f.4), ona faaiu lea i lona faapea
mai, “e tusa ma le pule ua tuuina mai e le Alii ia te a’u e atia’e ai ia te outou, a e le ina ia lepetia i lalo.”
(f.10). E o faatasi le pule ma le malosi. O le pule e aunoa ma se malosi, e le aoga. O le malosi foi e leai
se pule o i ai, o se faatinoga e gaogao. O faalapotopotoga e ola i le mafutaga ma Keriso, e faapea foi ona
faamoemoe i le pule ma le malosi e ala i le mafutaga faatasi ma Keriso.
E fuifui faatasi lava faatinoga nei e lua, o le malosi ma le pule. O faalapotopotoga faa-Kerisiano ua fausia
i le pule mai le Keriso, a e o le faatinoga o lo latou sologa manuia, e faalagolago lea i le malosi mai le
mana o Keriso. O le fausia ma le faaolaolaina, o gaoioiga tuuma’oti nei e lua e tatau ona galueaiina. O
nisi taimi, o e ua tuuina i ai le pule, ua i ai foi ma le malosi; a e o nisi taimi, o e ua i ai le malosi, ua tuuina
foi i ai le pule.
E puipuia le tulaga o le taitai pe afai ua i ai te ia le pule ma le malosi e galue ai, ina ua tuuina i ai ma le
leai o se vevesi. O se tulaga e tupu soo, o e ua tuuina i ai le pule ua le o i ai se malosi; po o e foi ua i ai le
malosi, a e le’i tuuina i ai se pule e faataunuu ai ni suiga; o feeseeseaiga ia e tupu ai le fevesia’i i
faalapotopotoga ma mafutaga. O le filifiliga ua tuuina mai: Pe afai ua maua le pule ma le malosi, pe ua
lava lea e faamaonia ai faatuiesega, po o le faaaoga o le avanoa lea e taitai ai le mafutaga i le ola
saogalemu faa-Kerisiano. Ua uma ona tuuina mai e Iesu Keriso le faataitaiga i le faaaogaina o le pule ma
le malosi. O le faaolaolaina o le mafutaga faa-Kerisiano, e tatau ona saili e atia’e faiga ma faatinoga i
maua ai le soifua saogalemu o e ua mafuta faatasi.
Tatalo: Le Alii e, ia e faamalosia i matou e ola ma galulue i le pule ma le malosi ua e foai mai matou te
ola manuia ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe a fai ua avea oe ma taitai i lau mafutaga, e faapefea ona e faaaogaina le pule ma le malosi ua tuuina
atu ia te oe?
Journeys
Journeying out
(Saunia e Andy Nagy-Benson)
Aso Sa, Iuni 29 2014 – “Ua ou le iloa po o fea ou te aga’i nei i ai.”
119
Kenese 12:1-10 (ff.1, 4a) “Ua fetalai mai le Alii ia Aperamo, Ia tuua e oe o lou nuu, ma tagata o lou nuu,
ma le aiga o lou tama, a e alu atu i se nuu ou te faasino atu ai ia te oe. ...Ona alu ai lea o Aperamo e
faapei ona fetalai mai o le Alii ia te ia;...”
O le tau mafanafana o le tausaga ua mavae, sa matou sopoia ai, o a’u ma a’u uo, o le atumauga o New
Hampshire’s White Mountains, i le itu i matu-sasae o le USA. E le’i faigofie lenei malaga, e sefulu-lima
itula i le lelei o le tau, sa faigata lava lo matou auala ona le malosi o le puao i le taeao. I le va o
tumutumu mauga e faigata ona mamao se vaai ma oo ai lava ina le iloa tonu po o fea e agai i ai. Na oo
lava ina se la matou au malaga. O le tasi la lenei tulaga faigata i tafaoga i luga o mauga, o le se i le
vaomaoa
O se tulaga e tatau ona fai i ai se manatu, pe a foufou se faiga malaga a e le iloa tonu po o fea e malaga i
ai. O Aperamo ma Sara ma o laua tausoga, o Lota, na faimalaga ese ma le aiga a e le’i iloa po o fea e
taunuu i ai. E le o se fuafuaga e faapei o sailiga o mea fou e faia e tupulaga talavou: O Aperamo ua,
“fitugafulu ma le lima ...” ona tausaga (f.12:4b). O se faiga malaga e le masani ai, o le malaga e faia i le
loto faatuatua. O le faatuatua e faamoemoe i le faatinoga. O le faamoemoe i le faatinoga e ala i le
taitaiga manuia e le Agaga o le Atua, e taunuu ai i le lumanai sa le iloa.
E foliga o lenei tulaga e feagai ma le fesili: ‘E le o le sailiili po o fea e alu i ai?’, a e o le fesili: ‘E faapefea
ona e fai malaga?’ O le saunia lelei faale-agaga e le popole ai pe se i le ala, po o se isi tulaga faigata e
feagai ai, aua sa faimalaga ma le Agaga o le Atua. Pe e te faimalaga ea ma le ata faale-mafaufau, e te le
popole o lo o iai le Atua ma ana faamanuia i le lumanai? O se sauniuniga lelei le i ai o le pepa o le
faasologa o le faiga malaga, le faafanua ma isi faasinoga lelei mo le au malaga. A e o le faiga malaga
faale-faatuatua, e le faalagolago i mea ua vaavaai i ai, a e faamoemoe i mea e le o vaai i ai (Eperu 11:1).
Tatou faimalaga i le malaga faale-faatuatua i lenei vaiaso ma i latou sa i ai anamua i le Feagaiga Tuai---ia
talia le taitaiga a le Atua i mea ua tatou le mafai ona vaavaai i ai aua so tatou lumanai manuia.
Tatalo: “Lo’u Alii e le Atua, ou te le iloa po o fea ou te alu i ai ... Peitai, ua ou talitonu o lo’u manao e
faafiafia lau Afio, e fai lea ma mea e te olioli ai.” Amene.
Aso Gafua, Iuni 30 2014 – “O le malaga e le’i faia i so’u mana’o.”
Kenese 21:1-21(f.14) “Ona ala tulai lea o Aperaamo i le taeao, ua tago i mea e ‘ai ma le fagu pau vai,
ma avatu ia Akara, ma faaee i ai i lona fuataua, ua tuu atu foi le tama, ua aueseina o ia; ona alu lea o ia,
ma feseai i le vao o Peresepa.”
Matou te feiloai ma le ‘au talavou i vaiaso taitasi i le aulotu sa ou tausia. E fiafia le au talavou i a matou
polokalama e feiloai ai ma isi tagata i lo matou nuu, e talatalanoa ma fetufaa’i i mea e manuia ai le
lautele---fesootaiga faauo, fesuia’iga o le tau, a e maise o le ola i talatu o le oti. O le a le afaina po o le a
le ituaiga o fesootaiga, pe ni galuega faatino, pe na ona talatalanoa lava; a ua fai ma masaniga a le au
talavou le fetufaa’i i mataupu e faigata ma le faigofie. A oo ina matou mafuta ma le tupulaga, e tofu lava
le tagata ma lana faamatalaga e faatatau i se tulaga taua sa feagai ma ia i le vaiaso: se faamatalaga lelei,
po o se faamatalaga le lelei foi. E moni, e i ai taimi e feagai ai tupulaga aooga ma mataupu e faale-lelei,
ma e matua le lelei lava.
120
E i ai le isi teine talavou e aoga i le kolisi, na faamatala, o lana faauo tama sa la mafuta i le tele o tausaga,
na te’i lava ua motusia faafuase’i. O se faamatalaga e faalautele, peitai, e i’u ane le tala ua mafua ona
motusia ona o lana lava filifiliga. Ua ou mana’o e faauma ona ua ou le fiafia. O le tele o lo’u faalogo i le
tala, o le atili manino foi lea i la’u vaai, aua sa tupu se mea faapea ia te a’u. Ioe! E moni, e i ai lava taimi
e tutupu ai mea faapea i le olaga faale-tagata: teena, pelogia, manatu faatauvaa? Pe afai o lea, o lona
uiga e mafai ona tatou vaaia i o tatou foi olaga se tulaga e faatusatusa i le tala ia Akara. E le o Akara na
pogai ai lenei vaega o lana malaga. A e o ai na pogai ai? E mafai ona tatou mateina le pogai ma le teena,
tatou te iloa foi o lenei tala e le’i faagata mai ai iinei. I le feagai ma taimi faigata, na lagona e Akara le
mafanafana ma le le tuulafoaiina. O i laua ma lana tama o Isamaeli, o le a oo mai aso lelei e toa filemu
ai.
Tatalo: Le Atua e, fesoasoani mai i ou taimi faigata, ia tumau pea lou loto talitonu i le lumanai filemu, e
ala i lou mafuta mai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a ni mea faigata po o mea faigofie sa feagai ma oe i lenei vaiaso? Pe sa e lagona le mafuta mai o le Alii
i ia taimi?
Aso Lua, Iulai 01 2014 – “O lo’o i ai le Alii i le mea nei.”
Kenese 28:10-22 (f.16) “Ona ala lea o Iakopo na moe, ua ia faapea, E moni lava e i ai le Alii i le mea nei,
a e ou te lei iloa.”
A o o’u aoga i le kolisi, e toalua a’u uo na matou tafafao i le po i Montreal. O se tafaoga e umi o matou
faimalaga i le taavale. A o seesee malie la matou taavale i luga o auala saoloto i maila le saosaoa, matou
te faalogologo lava i pese ma mafaufau i lo matou ulufale atu i lea fale’ava ma lea fale faafiafia.
Na faafuase’i ona tupu se mea sa le mafaufauina a o matou faimalaga. Na ou vaai atu mai le nofoa pito i
tua o le taavale, o lo’o tu mai le fale o loo salusalu otaota le tina i lumafale. E toalua lana fanau, o le tasi
ua oso i luga o le faaputuga otaota; a o le isi o loo taumafai e pu’e mai le otaota ua lelea i le savili. Ou te
le o iloa pe maua pe leai; a e na vave ona mou atu la’u vaai. I lea taimi, e le o a’u o se tagata e toaga e alu
i le falesa. A o lea taimi o o’u nofo i le nofoaga pito i tua o le taavale, sa ou lagona le faatasi mai o le
Agaga o le Atua. O loo i ai le Atua i le nofoaga o loo o’u i ai! Atonu e i ai i le malamalama---o loo susulu
manaia le malamalama. Ona pau le mea ou te mautinoa, o loo i ai le Atua i se tulaga itiiti ou te le o iloa a
o matou agai atu i Montreal.
I tausaga ua mavae i le Aoga Faafaifeau, na ou faitau ai i le tala ia Iakopo ma le apefai ma lona faamaoni.
I lea ogalaueleele, se mea i le va o Peresepa ma Karana, na tupu ai se mea na le’i mafaufauina. Ua
mafuta mai le Alii e faalatalata ia Iakopo. E i ai le Alii i soo se mea tatou te le mafaufauina. O se mea e
ofo ai o tatou loto. O le Alii le Atua e i ai i soo se mea.
Tatalo: E faatasi mai le Aaga o le Atua i soo se mea. Le Alii e, ia e faailoa mai ia te a’u, ia ou vaai ma iloa
lau afio. Amene.
Mafaufauga Loloto:
121
Saili ia e maua solo nei e lua e fesoasoani: ‘The Bright Field’ by R S Thomas; ‘Look and See’ by Mary
Oliver.
Aso Lulu, Iulai 02 2014– “O le faiga malaga e tumu i faigata.”
Esoto 12:37-42; 14:5-31(ff.10-11) “Ua faalatalata i ai Farao, ona tepa ae lea o le fanauga a Isaraelu,
faauta, o Aikupito o loo mulimuli mai ia i latou; ona latou matua matatau ai lea, ua alalaga foi le
fanauga a Isaraelu i le Alii. Ua latou fai mai foi ia Mose, Ona ua leai ea ni tuugamau i Aikupito, na e
aumaia ai i matou ina ia matou oti i le vao? Se a le mea na e fai ai lenei mea ia i matou ina ua e aumaia i
matou nai Aikupito?”
E le faapea seiloga o le autau a Aikupito anamua e tuli tatao mai i ou tua ona e iloa lea o le faigata. E i ai
aso e foliga mai e faaumiumi lava o manatua; e i ai foi mea tutupu e le mafai ona faagalo; e i ai taimi e
tuuina ai i tatou i le faasiusiuga o le malosi faale-tagata. O le faaiuga lenei. E le toe sopoia lenei. Tusa
lava po o ai e faasino i ai ‘lenei’, a ua i ai lona faamaoniga. Ua toe nei na o le faautauta ma le iloa ona
faatino, atonu ua tuai. E ui i lea, o loo i ai lava faamatalaga e fia fai atu. E faapei ona faamatala le Esoto,
o le faailoga o le ‘Iuga e gata ai’, e tatau ona vaavaai i ai, a ua le o i ai nei. Po ua e i ai i se tulaga e te
vaavaai atu i le oo mai o le afi, a e mulimuli ane ua leai? O le a sa tatou tala e fai i lea ituaiga o tulaga
faapopole loto?
O le upu e pa’i mai i le mafaufau i le matafaga o le Sami Ulaula, o “Ieova”. O faiga ia faa-Isaraelu e
faailoa ai le faatui’ese---e tetee---faamatalaga. E le gata o le Alii o loo mafuta mai. O le Alii foi ua faailoa
mai o ia o le ta’imua. Ina ua taunuu Isaraelu i le tulaga e gata mai ai lo latou iloa, o iina na valaauina ai e
faalagolago i le poto ma le atamai e sili atu i mea ua latou iloa ma le malosi e gata ai. E faapea foi i o
tatou aso, e i ai mea e sili atu i la tatou vaai, sili atu i mea e oo i ai lo tatou malosi faale-tagata. I le tele o
taimi, na ona tatou faapea ane, “Le Alii e.”
Tatalo: Se’i manatunatu i upu o le pese Aferika-Amerika na tusia e: Rev. Thomas Dorsey, in his hymn
‘Take my hand, precious Lord (c. 1932): ‘Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand’. Amen
Mafaufauga Loloto:
Manatunatu i upu na tusia e le tusi-solo, Wallace Stevens: ‘After the final no there comes a yes/And on
that yes the future world depends’ (‘The Well Dressed Man with a Beard’, Collected Poems of Wallace
Stevens, London 1945). O le a sou manatu i nei upu?
Aso Tofi, Iulai 03 2014 – “Po ua tatou taunu’u ea?”
Eseto 16:1-19 (ff.6-7a) “Ona fai atu lea o Mose ma Arona i le fanauga uma a Isaraelu, A afiafi tou te iloa
ai, o le Alii lava na aumaia outou nai le nuu o Aikupito. A taeao foi, tou te vaai atu i le pupula o le Alii,
ina ua faafofoga o ia i lo outou muimui i le Alii...”
‘Po ua tatou taunuu ea?’ ‘Toe fia ni maila?’ ‘Ua sau le ma’i taavale.’
122
O a’u o se faifeau e fiafia e galue faasoloatoa. E toatolu si a’u fanau teine; ou te fiafia e faatafafao la’u
fanau i lo’u aiga i taimi o malologa. Ma te taumafai ma si o’u toalua e aloalo ‘ese mai auala e oo ai le fiu i
le faimalaga umi. E taumafai e aoao la ma fanau ia fiafia e taaalo i taaloga a tupulga, faalogologo i
musika ua fiafia i ai tupulaga i nei ona po, e ave lava a latou mea’ai e feagai ma mea e o i ai. A e ui lava i
lea, pe a faatusatusa i o matou tupulaga ua te’a, e fuafua lava mea’ai a la ma fanau ia le soona aai.
Ua oo mai i le vaega o le faiga malaga e ono muimui ai. E i ai le faasinoga mai le Tusi Paia e uiga i le mea
lenei. Sa muimui le nuu o Isaraelu i le faiga malaga i le vao matua. Sa le’i mafaufau lelei tagata o le nuu.
Sa tele ina fia aai ma vaivai. Manatua, o le fia ‘ai e pogai ai le vaivai ma le le lelei ai le mafaufau e fuafua
ai se mea e fai, a e maise o se vaai mamao i le lumanai. O fea la e faagata mai ai lea luitau? Pe uma ea
ma gata lea luitau? Ua le o iloa atu le mea e gata ai le mamao i totonu o le ana.
A o i luga o le ala, e i ai taimi o faate’ia ai ma maofa le loto. Le taimi o le alofa. Le taimi o le manai. O le
uiga o le upu ‘manai’: “O le a lea mea?” Ona o a’u o le faifeau, ma o le matua foi, ou te faapea ane ai, “o
le alofa o le Atua ua vaaia i totonu o le faigamalaga umi, i taimi o le pogisa o le ala a o tatou i ai i lea
oganuu ma lea ogaauala.
Tatalo: Lo matou Alii e, o le Tama (tina) o e ua faatuatua ma talitonu. Foai mai ia i matou mea e ‘ai ma
tatau mo lenei aso. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia saili fesoasoani: R S Thomas’s ‘The Moor’ (from Pietà 1966). Tusi e fesoasoani i le Esoto.
Aso Faraile, Iulai 04 2014 – “O le tala o le faiga malaga.”
Numera 33:5-49 (ff.5-6) “Na o mai le fanauga a Isaraelu mai Ramese, ma latou to lauapi i Sukota. Na
latou o mai mai Sukota, ma latou to lauapi i Etama, o loo tupito i le vao.”
Ou te manatua lava se tasi o tina matua i le ekalesia sa ou tausia. Na uma lava lona soifua i totonu o le
fale sa fanau mai ai; e tasi lona tuatusi mo le 94 tausaga. O le aulotu lava lea e tasi, e i ai le atalii matua
o se fitafita ua litaea. A o talavou le atalii, sa ulufale i aoga e fa i setete e fa i le ono tausaga. E le tau
faatusatusaina le tala i faasologa o a matou malaga i tala ia e lua ua ta’ua i luga. Mai le isi taulaga i le tasi
taulaga; mai le tasi fale i le isi foi fale; i le tala faasolo o le olaga atoa o le tagata, e le taumate e tele lava
le mau tuatusi o fale e nofo ai. Afai e te mafaufau ma manatunatu i le tele o tuatusi sa e nofo ai, e tofu
lava lea nofoaga ma le anoano o mea taua e manatua ai. E tofu lava le faamanatu pe a toe tepa i tua, ma
mea taua e fausia ai a tatou faamatalaga e tele.
I le tusi o Numera 33, e manatua e le tusi-tala mea taua, tusa pe le tumau, ‘tuatusi’ eseese o Isaraelu i la
latou faiga malaga agai i Kanana. O tala faamaumau a le tusi-tala, e faatusaina i se savaliga a fitafita-tau,
e faapei ona savavali faasolo mai i le isi togalauapi i le tasi togalauapi. O nei nofoaga taitasi---e silia i le
fasefulu le aofai!---e fausia mai ai tala faamanatu o vaega eseese o le faiga malaga i le vao matua. O le
tuu faatasiga o ia faamatalaga uma e tupuga mai ai se mea taua: Na faimalaga Isaraelu mai Aikupito agai
i Kanana ona o le faamoemoe ua filifilia. Ua malamalama lelei le tusi-tala i le faamoemoe o le Atua, e
uiga i le tuatusi tumau o Isaraelu i le Nuu ua Folafolaina. Po ua tatou faimalaga ea i lenei olaga i le
123
faamoemoe e i tala atu o i tatou lava? I le faaiuga o lenei ola, po’o ina ea e maua ai le faamoemoe ua
taua?
Tatalo: Ia manatu upu ua saunia e: Dag Hammarskjold, ‘For all that has been – Thanks. For all that shall
be – Yes.’ (Markings, trans. L Sjöberg and W H Auden, London 1964.) Amen
Mafaufauga Loloto:
Po o fea sa e i ai? Pe e te lagona ea o lou ola sa taitaiina e le Atua?
Aso Toona’i, Iulai 05 2014: “Fa’atasiga matagofie i le faiga malaga.”
Ruta 1 (f.16) “A ua fai atu Ruta, Aua e te finau ia te a’u ina ia ou tuulafoai ia te oe, ia le mulimuli atu ia
te oe; aua o le mea e te alu i ai, ou te alu ai foi; o le mea e te nofo ai, ou te nofo ai, e fai lou nuu mou nuu;
e fai lou Atua mou Atua.”
Ua mafatia Naomi i faanoanoaga. O le uiga o lona igoa, ‘suamalie’, peitai, o lona soifuaga ua mafatia i
mea ua to’esea. Ua maliu lona toalua ma lana fanau e toalua. Ua lagona e Naomi le olaga ua gaogao ma
tuu lafoaiina e le Atua. Peitai, i totonu o le vanu o le ata o le oti, o lo’o i ai le fesoasoani. Pe le o le Atua
ea? E le o le na. O lona igoa o Ruta, o le toalua o le tama a Naomi. E faaaloalo ma alofa Ruta. E naunau
Ruta e faatasi pea ma Naomi, le tina o lana tane, a e manao Naomi ia toe foi Ruta i lona nuu.
O le o se atua Ruta, a e atagia foliga o le Atua i lona faatuatua ma lona alofa. E naunau e tausi ia Naomi--faapea i tatou---ona e atagia ai foliga alofa o le Atua. So’o se tasi ua na maua le onosai ina ua tuua le
mafutaga ma se ua pele ia te ia, na te iloa lelei lava le umi ma le loloto o le vanu o le ata o le oti. E
faatusaina le na, i le tagata e savali i le mafolafola o le laugatasi o le vanu, a e le faagaloina le alofa o le
na fesoasoani i e ua mafatia i puapuaga o le olaga. Ina ua maliu se tasi o uso o lo’u tama i le tausaga ua
mavae, na ou lagona le faanoanoa e faapei ua asiasi mai i lo’u aiga se tagata ou te le fiafia i ai. Ou te
fiafia lava i le uso lea o lo’u tama, e pei ua i ai se avanoa tele i totonu o lou olaga ina ua ou faamavae i ai.
O le malaga i le faanoanoa, o se mea e matua faigata lava, a e o le faamafanafana mai o isi e pa’i mai ai
le mafanafana i le loto mafatia. O se ua mafuta mai, atonu e le o le Atua lea, peitai, o le upu moni e
manaomia lava se faamafanafanaga i le ua maua i le loto tiga ona o puapuaga o le olaga nei.
Tatalo: Faafetai le Atua i lou mafuta mai pea. O lou Agaga faamafanafana e toa malie ai la matou faiga
malaga i le olaga nei. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O loo tusia i le Salamo 23 le upu, “faatasi ma a’u”. Pe e te lagona ea lea mafutaga ma lou Atua, e faapei
o le lagona na ia Ruta i lona va feagai ma Naomi?
Malaga
2 ‘Faimalaga aga’i atu..’
(Saunia e Mandy Briggs)
Aso Sa, Iulai 06 2014 – “O malaga eseese”
124
I Tupu 18:1-16 (f.15) “Ona fai atu lea o Elia, O loo soifua le Alii o ‘au, o ia ou te tu ai i ona luma, ou te
faaali lava a’u ia te ia i le aso nei.”
O faitauga i lenei vaiaso e faatatau uma lea i tagata faimalaga peitai, o ni faigamalaga e le faigofie ma lē
fiafia i ai ē faimalaga. O Opetaia na malaga o ia e pei o faatonuga, ma le talitonu i le moni ma le tonu o
ala uma e pei ona faatonu atu, peitai, o le feiloaiga ma Elia na luiina ai o ia e faia le mea sili, o le
faatonuga na tupu ai lona fefe, a o le auala lea ua faataunuu ai le finagalo o le Atua ina ia agai o ia i luma.
E i ai taimi e faia ai faaiuga i le agai i luma i se malaga e le faigofie, tatou te manatu foi i auala tatou te le
iloa faapea ma puapuaga e aafia ai. Peitai i malaga o le a tatou faitauina, o le a tatou iloa ai le Atua e
mafuta faatasi ma i tatou i aso uma, o le Atua na te le tuua i tatou i la tatou faigamalaga .
Tatalo: Le Alii e, ou te tatalo ia faaolatia a’u i la’u faigamalaga, faafetai i le a’oa’oga i lenei taeao , ua
faamanatu mai o loo e mafuta faatasi ma a’u e le aunoa. Amene.
Aso Gafua, Iulai 07 2014 – “O le Mana ma le malosi.”
I Nofoaiga a Tupu 13:1-14 (f.3, 4) “ia tatou aumaia le atolaau a lo tatou Atua ia te i tatou; auā na tatou
le saili atu i ai i ona po o Saulo. Ona tali mai ai lea o le faapotopotoga uma, Ia tatou faia o lea; auā sa
lelei lea mea i le manatu o le nuu uma.”
O le atolaau e pei ona faamauina, o le pusa lea ua fausia ua sausauina i le auro o loo tuuina i ai le
tulafono e 10 e pei ona tuuina mai e le Alii, sa malu puipuia i le vaega faapitoa i le falefetafai. O le
atolaau lea sa amo ina e Mose faapea le fanauga a Isaraelu i taimi o le malaga faaumiumi i le vao, o le
faailoga o le Atua malosi ma lona mana o loo malaga faatasi ma latou. O le atolaau e paia, ma matata’u
ma fefefe i ai Isaraelu.
Pe a mafaufau i le oti o Usa ina ua tago atu lona lima i le atolaau e malutia ai le aafia o le atolaau ina ua
tau pauū i ai povi, e pei e foliga e le se mea tonu lea e tatau ona faaoo ai le oti ia Usa, a o faailoga ia o le
mamafa o le matautia ma le ofoofogia o le tausiga o le atolaau. O le mafuaaga lea na moomia ai e Tavita
le toe aumaia o le atolaau i Ierusalema - o le faailoga o le Atua e mafuta faatasi ma le tupu faapea ona
tagata.
Tatou te mafaufau pea i le Alii, o ia o le Alii e silisili ese o ia i o tatou manatu, o le Atua o loo ua afio mai
i le lalolagi ma faatasi ma tatou, peitai i le vaaiga i le Feagaiga Tuai i le fefe ma le atuatuvale, o
faamanatu ia e faailoa ai le Atua e le tuufaatasia o Ia ma mafaufauga o o tatou tagata. Atonu tatou te
manatu e tonu pea a tatou faaiuga peitai, ua avea o tatou manatu ma auala e faavaivaia ai le finagalo o
le Alii ma auala mai ai puapuaga.
Tatalo: Le Alii e, ia e faatumuina au i le mata’u ma le iloa o le ofoofogia o lau Afio ao ou mafaufau i lou
finagalo i lenei aso. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Poo iai ea se mea laititi o loo e tauaveina o loo manatua ai le Atua o loo faimalaga pea ma oe?
Aso Lua, Iulai 08 2014 –
“O Upu mo tagata.”
125
Esekielu 2:1–10; 3:4–15 (f.3) “Ona fetalai mai lea o ia ia te a’u, Le atalii e o le tagata, ou te auina atu oe
i le fanauga a Isaraelu …“
Na filifilia Esekielu e le Atua e fai ma perofeta i le fanauga a Isaraelu, ae maise i latou sa nofo pologa i
Papelonia. Na valaauina o ia ina ia tautala atu ia Isaraelu, o le nuu ua ia masani ai, faapea le faaaogaina o
auala faapitoa na faaoo atu ai le upu a le Alii i ona tagata.
I le taimi na faia ai le galuega a Esekielu, na faatonu ai e le Alii Esekielu ia faamaga lona gutu ma ia ‘ai le
tusi taai e pei ona avatu ia te ia, na faatonuina fo’i o ia e taoto i lona itu tauagavale mo aso e 390 e
faaee atu ai le amioga leaga a Isaraelu, faapea lona faapuina o le puipui o lona fale; o faailoga ma auala
matautia ia na faaoo atu ai le feau a le Alii ia Esekielu auā ua latou le faalogo i le siufofoga o le Alii.
I lo tatou sosaiete o loo faailoa ai faalauaitele faatinoga a tagata, o facebooks poo ata ua faailoa mai ai o
foliga ma tusitusiga, o auala ia ua fesootai ai le lalolagi i lenei vaitaimi. Pe faapefea ona faailoa atu le
upu a le Alii ina ia maua ai e tagata auala fou e faailoa atu ai lona finagalo? Pe faapefea ona foia ala sesē
ina ia faailoa atu ai le alofa faamaoni o Iesu faapea ala talafeagai?
Tatalo: Le Alii e, pe a ou tautala, tusitusi, fesootai atu i imeli faapea telefoni feaveai seia e a’oa’o mai ina
ia faamaoni a’u upu ma talafeagai, ia faatumuina i le alofa faapea le manatu i nisi o moomia le
fesoasoani. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe afai e te fesootai atu i nisi i auala faaonaponei i televise ma isi, o le a se vaaiga I lou faatuatua e tosina
mai ai nisi o loo outou fesoota’i?
Aso Lulu, Iulai 09 2014 –
“Sola ‘ese mai le Atua.”
Iona 1:1–17; 3:1–5 (f.3) “A ua tula’i Iona e sola i Tasesa ai luma o le Alii, … “
O le ata tifaga o le Evan Almighty, o loo faailoa ai i le faipule o Steve Carell le faaaliga mai le Alii e tatau
ona ia faataunuuina le valaau ua valaauina ai. O uta tetele o laau ua faula’i i fafo o lona fale faapea ai ma
lana ‘ava faatutupu na fiu e sele ae na tutupu pea, atoa ai ma le folafolaga ina ia fauina e ia le vaa, faia
potu ma ia mafai ona ulufale iai manu uma i ituauga taitasi i le vaa.
Na faagalogalo e le alii o Steve le valaau peitai, o le valaau ua le maalofia auā o manu ua tumu i luma o
lona fale, faapea lona ofisa, ua taumafai foi e alofia le fesili a le ofisa i nei faailoga ua vaaia. Na mulimuli
ane ua usitai le alii o Steve i le valaau a le Alii ma avea ai o ia ma Noa o aso nei, na ia fausia le vaa ma
fesoasoani ina ia foia le faalavelave o lea tupu mai i le lalolagi.
E faapea se ata ia Iona ma Steve, na taumafai e sosola ese ma le valaau a le Alii, peitai e manino le valaau
a le Alii, o i laua lava ua valaauina e faia ma faataunuu lona finagalo. Pe tatou te sosola ese ma le faia o le
finagalo o le Atua, pe afai foi ua tatou le talia lana valaau, e mautinoa e le mafai ona tatou sosola ese ma
le Atua ua valaau mai. Tuuina atu ou lima ma ioe atu i le Alii, e taitaina i tatou i le filemu faapea
faamoemoega uma o loo tatou saili atu i ai.
Tatalo: Le Alii e, e faigofie ona ou sola ese ma lau Afio ona e faigatā lou finagalo. Fesoasoani mai ina ia
ou ioe atu i lou finagalo ma maua ai le filemu. Amene.
Mafaufauga Loloto:
126
“Ua e faia i matou mo Oe le Alii e, e malolo o matou loto se’ia matou maua le malologa ia te Oe”
(Tautinoga a Aukusetino).
Aso Tofi, Iulai 10 2014 –
“Kerisimasi ia Iulai.”
Luka 2:1–7 (f.4) “Ua alu a’e foi Iosefa mai Kalilaia, mai le ‘aai o Nasareta, i Iutaia i le ‘aai a Tavita, ua
igoa ia Peteleema, auā o le aiga ia ma le gafa o Tavita.”
E i ai le aulotu latou te faia le sauniga o le Kerisimasi i taimi o le vaituuaga a aoga i le summer, O le taimi
latou te potopoto ai ma ‘ai le turkey faapea mea taumafa uma, teuteuina le malumalu ma faamanatuina
le sauniga o le Kerisimasi. Ua faailoa mai e le aulotu, o le Kerisimasi e pei ua avea le faamamafa i le
faigamealofa, o lea ua latou manatu ai e faamanatu le aso Kerisimasi ia Iulai. Atonu e le logolelei lea i
nisi e tusa ai ma le tala a le Tusi Paia peitai, e talafeagai lava lo latou talitonuga, o Keriso Iesu na soifua
mai i le tino, na fanau mai o ia i le tamaitiiti na aui i le ie, e le o se mea na tupu i se taimi itiiti e pei o
Tesema ae o le folafolaga ua leva ona faailoa mai e le au perofeta.
O lenei faigamalaga na folafola mai e le au perofeta (e pei o Isaia. ‘E to le taupou ma fanau mai se tama
tane, ma faaigoa foi o ia o Emanuelu’) Na faaauau foi le faigamalaga e Iosefa ma Maria ma faailoa mai e
le Alii lea tala ma ioe atu i ai. Na faatumuina i laua e le agaga o le Atua ma ua faia ai le fesiitaiga ma toe
Malaga ai i Peteleema. E faapea foi le valaau a le malo o Roma ma Malaga ai i laua ina ia resitalaina
tagata i le tusiga igoa.
O suiga ma le fetosoaina o o tatou olaga e pei e le o se mea e ona tupu se Kirisimasi ia Iulai, peitai o suiga
ma faaliliuga faapea e taitaina atu ai o tatou loto i le uiga moni o le finagalo o le Atua.
Tatalo: Le Alii na te faagaeetia manatu, ua e valaauina Iosefa ma Maria e faia lenei savaliga ofoofogia.
A’oa’o mai ina ia ou faapea foi ona savalia ma faia mea ofoofogia mo lou viiga, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau ia Iesu le tama meamea na fanau mai. Poo se va’aiga ea ua e fiafia i ai poo ua liliuina ai Oe?
Aso Faraile, Iulai 11 2014 – “Aua tou te matata’u.”
Luka 2:8-20 (f.9-10) “Ua latou faalogo atu i le tupu, ona latou o ai lea, faauta fo’i, o le fetu na iloa e i
latou i sasae, ua muamua atu ia te i latou, ua oo ina tu mai i luga o le mea ua i ai le tamaitiiti. Ua latou
iloa le fetu, ona matua tele ai lea o lo latou fiafia.”
E lē fefefe le ‘au leoleo mamoe i le pouliuli auā o la latou galuega lea o le leoleoina o mamoe i le pogisa
peitai, na fefefe i latou i le pupula mai o agelu ma faia viiga i le Atua silisiliese, o se vaaiga na
faalototeleina ai i latou e le au agelu ina ua folafola mai le afio mai o le tama o lē sa faatalitali i ai. O lenei
malamalama na tupu ai lo latou tutū i luga ma saili i le ua afio mai. O le a se aoaoga mo i tatou e pei ona
failoa atu lenei vaaiga i le au leoleo mamoe?
O le faailoa mai ina ‘ia aua le matatau’ o upu e masani ai tagata i le Tusi Paia pea fesaga’i i latou ma le
Alii ma lona pupula mai. E faapea foi lo tatou fefefe i le Alii ma taumafai ai e lafi i se mea e le iloa mai ai i
tatou e le Alii peitai, o le fefe e lē o le finagalo lea o le Atua e tatau ona tatou ola ai.
127
Tatalo: Le Alii e, ua e silafia lo’u fefe ma lo’u popole faapea lou loto atuatuvale o loo feagai ma au i aso
uma. Fesoasoai mai ina ia ou lagona le feau taua a le au agelu, ia aua ou te fefe. Amene
Mafaufauga Loloto:
‘O le fetosoaina ma le fefe i totonu ma fafo – Le Alii e, le leoleo mamoe o a’u lenei ua ou sau ia te oe- O
a’u lava e pei o a’u’ ( tusia e Charlotte Elliott 1789 – 1871).
Aso Toona’i, Iulai 12 2014 – “O Aikupito ma tala atu.”
Mataio 2:13–23 (f.16) “Ua iloa e Herota ua olegia o ia e Makoi, ona tele ai lea o lona ita, ua auina atu e
ia nisi e fasioti i tama tane i Peteleema e oo i ona tuaoi uma, e afua i e ua lua o latou tausaga ma e pito
ane i ai, e faatatau i ona po na matuā sueina atu ai i makoi.”
Pe a mafaufau i le nuu o Aikupito e muamua lava ona tau le vaaiga i le nuu e lauiloa i laau o le pama, i
olo maualuluga faapea Kamela, faapea le vaaiga ia Farao ma Cleopatra. I nei aso, o i latou e asiasi i
Aikupito latou te moomia vaa e tietie ai i le vai o le naila peitai, i le Tusi a Mataio, o loo faailoa mai ai le
vaaiga uiga ese sa avea ma nuu e malutia ai Maria faapea Iosefa ma Iesu. O le mafuaaga na ala ai ona
sosola i Aikupito, ona ua faatupu tele le malosi o Herota ma ulutino ai o ia e fasiotia fanau uma a Isaraelu
e tai lua o latou tausaga ina ua pelogia o ia e le au makoi. O se vaaiga matautia ma o le fesili pea e oo
mai i nei aso le mafua’aga na faia ai o ia mea.
O le valaau lea i le Alii, pe aisea , a e faapefea ona ia silasila mai i le puapuaga o le fanau a tagata? O le a
le alaga o loo lagonaina i nei aso, i le mea o loo i ai le sauaina o tamaiti e pei ona vaaia i faasalalauga i
tala o le lalolagi. O le sauaga na faia e Herota e tulaga ese peitai o lea foi le vaaiga o loo tupu i o tatou
taimi ma lē faia i ai se galuega.
O lenei taimi, e ao ona tatou galulue faatasi ma lagolago atu i faalapotopotoga e fesoasoani atu i tamaiti,
faapea le puipuiga ma le malutia o tamaiti mai le faafaigaluega mamafa ma le lē totogia, faapea le
faafetauaiga o tupulaga i uiga taufeusua’iga, ae maise fanau o loo noatia i falepuipui. O lea se mea o loo
faia e lau Ekalesia i nei aso?
Tatalo: Le Alii alofa e, o lau Afio e te silasila ma le alofa i tagata uma. Matou te talosia fanau o loo
noanoatia i fefaatauaiga i faiga faafaitaaga, faapea le faapologaina ina ia latou maua le filemu ma le
faamoemoe. Talosia foi fanau o loo saili se malu e mapu ma saogalemu ai. Amene
Mafaufauga Loloto: E fa’apefea ona tatou ofo atu le faamoemoe I e o moomia le fesoasoani?
O Malaga
‘Malaga i totonu ma fafo atu’
(Saunia e Tim Yau)
Aso Sa, Iulai 13 2014 – “Auina atu i latou e tala’i atu le malo.”
128
Luka 10:1–20 (f.3-4) “Ina o atu ia, faauta, ou te aauina atu outou e pei o tama’i mamoe i le va o luko.
Aua tou te ave se ete tupe, po o se taga, po o seevae; aua foi tou te ofo alofa atu i se tasi i le ala.”
O le filifilia o le to’a fitusefulu ina ia o atu ma faatino le tele o le seleselega peitai, e itiiti mea e faia ai le
galuega. O le upu moni e lē se auala tatau lea e faia ai le galuega auā e ao ona faataoto alafua o le faiga o
se galuega, e tatau ona fuafua fonotaga, o mea e faatino ai le galuega, o le ogatotonu e faia ai le ofisa
ma faailoa atu ai faatonuga uma peitai, e le faapea le finagalo o Iesu, o le mea taua i le tagata tala’i o le
talia o le valaau, faapea ai le galue ma le faatuatua.
O le valaauina o i tatou e le Alii i lana galuega, e le faia i ai se loto poo sou manatu. O mea o tatou
mafaufau i ai, e tatau ona tuuese ia mea ma o tatou manatu. Tatou te malaga o tatou o tagata galulue e
le aveina ni avega mamafa poo mea e faalavelave ai la tatou malaga, e lē taitaina fo’i i tatou i mea e
malaia ai, ae tatou te malaga ma le faamoemoe faapea le faasinoga a le Alii. E faamafanafanaina e le Alii
ē e sauaina, e maua foi i latou e le puapuaga. E toaitiiti i latou o le au aposetolo na tofia e faia le galuega
peitai, ua valaauina i tatou uma ina ia tatou faimalaga faatasi ma Ia i le talaiga o lona finagalo.
Tatalo: Le Alii e, ia e a’oa’o mai ina ou le punitia ala e tala’i ai lou finagalo i le lalolagi. Amene.
Aso Gafua, Iulai 14 2014 – “O ai le faimalaga?”
Luka 10:30–37 (f.36-37) “o ai so latou nei o le toatolu ua fai ma tagata la te tuaoi ma le na maua e
tagata fao mea?” Ua fai mai o ia, “O le na alofa atu ia te ia” Ona faapea atu ai lea o Iesu ia te ia, “Ina alu
ia, ma ia e faapea ona fai.”
I lenei vavega lauiloa, o se mea e tatau foi ona vaavaai i ai i le tulaga na faia e le tagata Samaria, o le
tagata o nuuese na fulitua i ai le ositaulaga ma le sa Levī, peitai ua ofoina atu lana fesoasoaani i lenei
tagata puapuagatia ma avea ai o ia ma uō i lona tuaoi.
O le ata moni lea e tatau ona tatou faia, ia avea i tatou ma faata’ita’i, ma tagata totoa e avatu le
faamalologa mo e o fia maua le fesoasoani. E toafia nisi o i tatou o mānunu’a i luga o le ala, mafatia i
luga o faatafunaga ma toe mafaufau i le iuga o la tatou faigamalaga?
Tatalo: Le Alii e, ia e faafofogaina a matou faatinoga ina avea ai ma auaunaga o lou malo, i le mea o i ai
le puapuaga,ia e taitaina i matou i mea matou maua ai lau faamalologa ma lo matou faafouina. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a ni fuafuaga na e faia i lou olaga na avea ma faatigā i lou faiai? Pe talafeagai ia fuafuaga ma le malo o
le Atua? Pe e te sauina e talia le fesoasoai mai ai latou e fesoasoani mai?
Aso Lua, Iulai 15 2014 – “O le malaga a le Tupu, o la tatou malaga lea.”
129
Luka 19:28–40 (f.30-31) “ua faapea atu, “Lua te o atu i le aai oulua o lumana’i; a oulua oo i ai, lua te
iloa le tama’i asini ua noatia, e lei tietie ai lava se tasi tagata, lua te tatalaina, ma ta’ita’i mai. Afai foi e
fesili mai se tasi ia te oulua, Se a le mea lua te tatala ai le asini? lua te fai atu ia te ai, e mana’o i ai le
Alii.”
Na pupula mai le faifeau i le aulotu ma valaau pe i ai se tagata e ofo mai e salu le falesa i le aso Sa, na ou
tu ma vaai atu i tagata o le aulotu o loo talanoa ma lē ano ane i le valaau a le faifeau. Na toe valaau le
faifeau pe i ai se isi e ofo e salu le malumalu i le faaiuga o le vaiaso, na ou tali atu a ua sefulu ma le ono
lea o ou tausaga ma sii lou lima e tali atu ua lelei, ae ou te lei salua lava lo matou fale i se aso peitai, o
lenei tali atu i le valaau a le faifeau, o le valaau lea na liliuina ai a’u e le Alii e avea ma faifeau mulimuli
ane.
O le vaaiga i le toalua na valaauina e o e saili mai le asini na mana’o i ai le Alii, o se vaaiga na tupu ai le
loto atuatuvale o i laua na faatonuina. Pe na silafia ea e i laua na o, o le tali atu i le Alii i le faia o lona
finagalo ,o le valaau lea a le Alii e faimalaga faatasi ma ia? E talitonu le manatu o le valaauina o le au
perofeta e uiga i le malaga a le Alii, ua maua ai le loto tele e sii ai o la lima ma ioe atu i le Alii e mulimuli
faatasi ma ia ma faia lona finagalo. O le Malaga a Keriso, o la tatou Malaga foi lea.
Tatalo: Le Alii e, ia matou maua le loto maulalo e pei ona e faamaulaloina, ia tumau faatasi ma ou
puapuaga, ma talia lau Afio o lē ua afio mai i le ala maualalo ua tietie mai i le asini. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Taumafai e faalogo i le Alii i le asō. O nisi taimi e valaauina ai i tatou e Malaga faatasi ma ia i lona malō.
Pe i ai se tasi o loo latalata atu ia oe o loo fia maua se fesoasoani?
Aso Lulu, Iulai 16 2014 – “O le Malo o le Atua fa’afeagai ma le talitonuina.”
Galuega 9:1–9 (ff.3,4,5) “Ua alu atu o ia ua latalata i Tamaseko, ona faafuasei mai ai lea ona pupula
fa’ataaliolio ma ia te ia o le malamalama mai le lagi. Ona paū lea o ia i lalo i le eleele, ua faalogo atu i le
si’ufofoga o loo faapea mai ia te ia, “Saulo, Saulo e, se a le mea ua e saua mai ai ia te au?” Ona fai atu
atu lea o ia, “Le Alii e, o ai ea oe?” Ona fetalai mai lea o le Alii, “O au o Iesu ua e sauā mai i ai; o le mea
faigata ia te oe ona a’a i tui.”
Na leo tele mai o le sailini i le mea o loo ou tu ai i le pamu ma valaau mai, “O oe lena o loo tu i le pamu
lona tolu, tapuni le pamu ma alu ese loa.” Na ou vaavaai poo ai lea e faatatau i ai le valaau ma ou iloa o
a’u lea e faatatau i ai ma mata o tagata o loo tilotilo mai.O le tulaga lea na tupu ai lou ma, ma ou faailoa
atu poo le ā sou sesē. Atonu e faapea foi le lē mautonu o Saulo auā o loo faia e ia le galuega a le Atua na
mafua ai ona saua atu i tagata Kerisiano peitai, o Iesu ma lona faailoa mai o le mana o le Atua, ua ia
faailoa mai ia Saulo, e lē lelei le mea o loo ia faia na tupu ai le mata’u o ia ma le loto ua fanaufouina.
O le galuega a le malo o le Atua e faamagalo atu ma tupu ai le fanaufouina, o mea sesē, o mea sesē ia e
tupu pea lava pe a le a’oa’oina i tatou.
Tatalo: Le Alii e, se’ia e valaauina i matou ina ia matou faalogo i lou fetalai mai. Amene
130
Mafaufauga Loloto:
Pe i ai se avanoa matagofie ua e maua ua e faalatalata ai i le faailoa mai o le Alii ia te oe? Pe ua e fesili ea
i le Alii poo le a se mea ua sesē ia te o’e?
Aso Tofi, Iulai 17 2014 – “O le malo o le Atua ua feteena’i.”
Galuega 10:17–35 (f.33) “O le mea lea na ou ‘aauloaina atu ai nisi; ua lelei lava ina ua e maliu mai. O
lenei, o loo iinei i matou uma lava i luma o le Atua, e faalogologo atu i mea uma lava ua poloai mai ai le
Alii ia te oe.”
Na iloa le feteena’i o manatu o Peteru ma le valaau a le Alii ina ua valaauina o ia e papatiso Konelio ma
lona aiga. O le mea sa ia fiailoa atili ai poo le a le finagalo o le Alii e tusa ma lenei suiga fou. Lenei ua
valaauina o ia e le tagata o nuuese, e le o se Iutaia, o tagata e le milo faatasi ma tagata Iutaia i le faia o le
tapuaiga, o le ta’ita’i o le ‘au a Roma o loo fai i latou ma fili i tagata Iutaia peitai, o lenei ua anaana e fia
aoaoina i le Tala lelei. Pe na tupu a’e se manatu o Peteru e le tatau ona aafia ai o ia i lea mea?
O le fa’ailoa mai o le Atua i lenei valaau, o le auala tonu lea na faasino atu e le Alii ia Peteru na iloa ai e
Peteru le faaaliga ina ia tula’i ma faia le galuega, auā e le faailoga tagata le galuega a le Alii a o le alofa o
le Atua e aofia ai tagata uma.
Tatalo: Le Alii e, i mea o loo i ai le feeseeseai, a’oa’o mai lau Afio ina ia matou maua le fa’atonu mai o lou
Agaga, Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e faailoa atu se manatu e tonu ma lelei i lou manatu e avea ai ma feeseeseaiga i le mea o
loo e finau atu ai? Pe afai ua au ese ou manatu, pe le o se auala lelei lea o le faatonu mai o le Atuai ia te
oe?
Aso Faraile, Iulai 18 2014 – “O ta’iala o le malo o le Atua.”
Galuega 16:6–12 (f.6-7) “Ua mavae ona latou ui ane i Furika ma le nuu o Kalatia, a ua vaoia e le Agaga
Paia, aua latou te tautala i le upu i Asia; ua oo foi i latou i Musia, ona taumafai ai lea e i latou ona o atu i
Pitunia; a ua le mafai le Agaga ona latou o.”
E ui lava ona manatu Paulo ma i latou na mulimuli ia te ia ua taoto le alafua e agai ai le faigamalaga,ae
na taofia e le Alii le malaga a le au aposetolo ina ia lē sopoloa nuu na fuafua iai le faigamalaga. O le fesili
pe aisea peitai, na latou iloa mulimuli ane le finagalo o le Atua, e i ai le isi malaga ua valaauina ai i latou
ina ia o atu i Maketonia.
O malaga i le malo o le Atua e agai faagesegese ma e i ai foi mea e faavaatu’ia ai peitai, o ala ia e
aoaoina ai i tatou ina ia faatuatua i le Alii i lana taitaiga ma lana faasinoga. Pe a faia mea uma ma le lē
faautauta, e iu i tatou i le faia o o tatou manatu ae tuu le finagalo o le Alii.
E i ai taimi e taofi ai i tatou e le Alii, ma tatou mafaufau ai i le pogisa o manatu. Pe tatou te talia ea le Alii
na lana faasinoga ina ia tatou agai atu i se isi laasaga fou? Pe tatou te talitonu ea e i ai le faasinoga a le
Atua i le mea tatou te o i ai ina ia faia ma faatino lona finagalo? Pe tatou te faatalitali ea i le pogisa ina ia
alafa’i mai i le taeao ma maua le faaaliga o le oo mai o le aso fou?
131
Tatalo: Le Alii e, se’ia e taitaina i matou e lou Agaga ma le mautinoa i le folafolaga a Iesu, e a’u faatasi o
Ia ma i matou. Amene
Mafaufauga Loloto:
Ia tatou saili atu i ai latou e aumaia le finagalo o le Atua, ma fa’atalitali atu i le ala fou na te taitaina ai i
tatou.
Aso Toona’i, Iulai 19 2014 – “Faatā’eleina i le malo o le Atua.”
Galuega 8:26–40 (f.30-31) ‘Ona momo’e atu lea o Filipo, o loo faalogo atu ia te ia o faitau i le perofeta o
Isaia, ona fai atu lea o ia, “Po ua e lagona ea i mea ua e faitauina?” Ua fai mai o ia, “Ou te mafaia
faapefea, pe a le faasino mai se tasi ia te a’u?” Ua na fai mai foi ia Filipo ia alu ae la te nonofo ma ia.’
Na sisiva le aofa’i e toaselau faataamilomilo i le faleie, ua palapala lava lona malae i le po faapea molī
malamalama ma mata o tagata fiafia, ou te manatu e i ai se mea o loo tupu ma sisiva ai ma le lē leoa. Ao
ou savali atu faaautafa ou te fia iloa le mea o loo tupu, na tupu sou manatu o le mea ula, ma lo’u le
malamalama i le mea o loo faia nei. Peitai, na faafuaseia le malaga ane o leo i luga ma pepese ai i le pese
e masani ai, ma tuu mai e se tasi tamaitai le uaea e faalogologo ai i taliga, ma faapea mai, “sulu le uaea
lena i ou taliga ma e faalogologo ai”. Na ou tago atu ma sulu le uaea faalogologo i o’u taliga ma ou iloa ai
le pese o le disco ua ta ma le lē lagona, ma ou fiafia ai i le paō o le musika ma ou siva ai ma le olioli tele.
E faapea se vaaiga i le vaai atu i le malo o le Atua ma le lē malamalama iai. E tele le tamaoaiga faapea le
malosi ma le atamai o le tagata Aitiope, peitai e le o iloa atoa e ia le mealilo ina ia faaali mai. E faapea
foi i tatou, e le mafai e le tamaoaiga ona ulufale ai se tagata i le malo o le Atua, na o lē ua faailoa mai e le
Atua ma ulufale ai i lona mālo. Na iloa e Filipo le Aitiope ua saili atu i le Atua ma faailoa atu ia te ia le
ala. E le mafaia ona faia e Filipo lenei vavega peitai o le faailoa atu o le malo o le Atua na faataeleina ai le
Eunuka i le Agaga i le taimi ua talafeagai.
Tatalo: Le Alii e, seia e tatala o matou mata ina ia matou iloa lou malo. Amene
Mafaufauga Loloto:
Sailiili i e ua soifua mai i le malo o le Atua. Ia loto atu e mafuta ma latou ma faatupu tele ai lo latou iloa o
le malo o le Atua.
Faitauga mai le Tusi a Failauga.
‘E fa’atauvaa mea uma lava’
(Saunia e Aileen Few)
.
Aso Sa, Iulai 20 2014 – “O le ala fou mo le tagata.”
Failauga 1:1–8 (f.2,4) “Ua faapea mai le Failauga, e matuā faatauva’a e faatauva’a mea uma lava. Se a
se mea e maua e le tagata i ana galuega uma e tiga ai o ia i lalo o le la? E mavae atu le tasi tupulaga, a e
sau le tasi tupulaga; a o le lalolagi e tumau lea e faavavau,’’
132
O le tusitusiga a le Failauga,e pei ona iloa o tusitusiga ia a Solomona, o loo ia faailoa i tagata le uiga o ona
manatu. O lona atamai e pei e le o tali mai i ana fesili. Ai o lea ua ia aumaia ai le faamafanafana i le
tagata. Ua aoaoina o ia ina le faafitia le moni o le taunuuga o le ola, e i ai le taunuuga o lo tatou ola e pei
ona faia ai i tatou i le lalolagi ma le iuga o lo tatou ola peitai, ua aoao mai Solomona ina ia tatou vaavaai i
le ola ma le faatauvaa o mea uma lava ma le mautinoa o le tele o le poto o le tele foi lea o le loto tiga.
Ao tatou iloa le faailoa mai e Solomona o le faatauvaa o mea uma, tatou te iloa ai o tatou o tagata
faatauvaa, o le valaau lea a Solomona ina ia tatou maua le agaga faamafanafanaina. O lea foi le valaau i
Ie vaaiga i le tagata ma lona iloa o le Atua; o le soifuaga e ao ona talia ma mafuta ma le Atua e le aunoa.
Tatalo: I taimi e fa’amaoni ai i le Atua, ia e taofia a’u i lou fatafata i vaega ua faavaatu’ia ai lo’u olaga ma
ou finau atu ia te oe mo le uiga o lou ola. Amene.
Aso Gafua, Iulai 21 2014 – “Sauni e ola.’’
Failauga 2:1–17 (f.15-16) “Ua ou faapea ifo fo’i i lou loto, E pei ona oo i le vale, e faapea fo’i ona oo ia te
a’u lava; ona o le a foi ua sili ai lo’u nei poto? Ona ou faapea ifo lea i lou loto, o le mea faatauvaa foi lea.
Auā e le manatua le tagata poto, poo le vale e faavavau; auā o mea uma ua i ai nei e faagalogaloina
uma lava i se aso.”
E tele fesili e faamoemoe e faaosofia ai lagona o tagata i le Tusi Paia . E pei la o lenei “ona o le a foi ua sili
ai lo’u nei poto?” Ua tusia ma le faaeteete e le Tusitala le tusi e faailoa ai le puupuu o le olaga o le tagata
– o le vale e oo lava i le tupu. O le a le mea o loo fia faailoa mai?
O le fesili o loo aumai ai le toilalo o le faamoemoe, o loo faamamafa foi e le Tusi Paia le iuga i le natura o
le tagata. O le mafaufauga i le ‘tamaoaiga’ o mea ia o loo mauaa ma siosiomia ai lo tatou ola i le lalolagi.
O le poto i lona taunuuga, o le malamalama i le pogisa, peitai e le talafeagai lea ma le naunau atu o le
tagata e pulea ma faatanuuina lana pule. O le fesili poo fea e iu i ai le poto? O fea na te ave i ai a’u? O le
a sa’u mea e maua ai? O le fesili lea o loo fia iloa. Peitai, o le poto moni e le aogā lea, o le upu moni tatou
te maua le poto, ui i lea e leai se mea tatou te maua aua e alu lava le poto i lona nofoaga e faavavau.
Ua valaauina i tatou e le Failauga ina ia tatou ola e faapei ona faailoa mai. E inoino le tusitala i le ola pe a
faafeagai ma le olaga e le tumau. Ua ia iloa le matagofie o le ola ma le olaina o le ola, peitai i lana faaiuga
na faapea ai e leai se aogā, e faatauvaa mea uma lava, ma manatu ai ua ia maua le sailiga moni na ia
sailia. Pe ua sauni ea o ia e ola i lenei olaga?
Tatalo: Le Alii e, se’ia e fa’aolaina nisi o loo olopalaina e nisi tagata o loo saili atu i le tamaoaiga, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O lea se mafaufauga o mea na e maua ua avea ma mea faatauvaa i lou ola?
Aso Lua, Iulai 22 2014 – “O le tau ma lona taimi.”
Failauga 3:1-22 (f.1-4) “O le mea ma lona tausaga i mea uma, ma ona lava po i mea uma lava i lalo o le
lagi; o ona po e fanau mai ai, ma ona po e oti ai; o ona po e totō ai, ma ona po e liai ai le mea ua totoina;
133
o ona po e fasiotia ai, ma ona po e fofō ai; o ona po e tagi ai, ma ona po e ataata ai, o ona po e
taufaitagitu’i ai, ma ona po e sasaa ai;”
O le faitauga o loo faailoa mai e le Failauga, o loo faaauau le Autu o le tusi i le uiga o le taliaina o mea e
pei ona tusia. E i ai le taimi e fanau ai, e i ai foi le taimi e oti ai. E i ai le taimi e vaivai ai, e i ai foi le taimi e
malolo ai. Peitai e toaitiiti i tatou e fiafia e malolo i taimi o malologa. O le fesili aisea ou te le tulai ai e
faia galuega, maua le malosi e atia’e ai, ma tau solomua e faia galuega lelei?
O le upu mautinoa, e le mafai ona tatou faia mea e sili atu e tusa ma fua o le eleele e pei ona fua mai o
fuata I lona tau ma lona taimi, o mea uma ua i ai lona taimi e faataunuuina ai. E i ai aai faapea le oo mai
o le olaga faipisinsi e fuafua lo latou galulue i le tau ma fuata, e faapea foi i tatou e tuuina atu o tatou ola
i ai latou o loo faagasoloa le taaviliga o le tau ma fuata. Peitai o le valaau i le tatalo, o le valaau ina tuuina
atu oe i le Atua ma lana taaviliga, o le na te musumusu mai ia i tatou le iuga o o tatou aso.
Tatalo: Le Alii e, ia e faamagalo mai pe a ua ou le iloa le tau o le ola faapea o matou olaga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po ua e tuuavanoa ea i le faaiuga o mea ua tusia ma mulimuli ai lou olaga? O le a le tau o loo e soifua ai
nei?
Aso Lulu, Iulai 23 2014 – “Vala’au ina ia fa’amafanafanaina.”
Failauga 4:1–16 (f.1) “Ona ou toe manatunatu lea i sauaga uma na faia i lalo o le la; faauta foi i loimata
o e ua sauaina, ua leai foi se na te faamafanafanaina i latou, ua lima malosi foi e na saua ia te i latou;
auā ua leai se na te faamafanafanaina i latou.”
I le faitauga o le asō, ua luiina ai i tatou ina ia tatou vaai ma manatua le tagi a le tagata ua sāuaina. Ua
faamanatu mai le Failauga ina ia vaai i le ua tuuesea poo le ua lē faitauina e pei ona fetalai i ai Iesu. O le
valaau e faalua ona faalogoina i le fuiaupu muamua, e pei o se faitioga i le ua mafanafana ina ia
faamafanafana atu i le ua mafatia. Pe le o lea le valaau mo i tatou ina ia faamafanafana atu i e o moomia
le faamafanafanaina?
Tatalo: Se’ia e faia se avanoa matou te avatu ai le fa’amafanafanaga i e o loo mo’omia le fesoasoani,
Amene
Mafaufauga Loloto:
Poo o ai o loo ‘alo ai la tatou vaai i lenei aso?
Aso Tofi, Iulai 24 2014 – “O le mea lea ia itiiti ai au upu.”
Failauga 5:1–20 (f.2b) “auā o loo i le lagi le Atua, a ua e i le lalolagi; o le mea lea ia itiiti ai au upu”
134
A o ou nofo i lalo ma tusia ia upu, e faalogoina pea e o’u taliga ia upu. Ou te manatunatu e leai se upu e
mafai ona ou tusia e maua ai le sootaga filemu pe anoa ma le mafuta filemu ma le Atua. E foliga e tusia i
vaiaso uma o nei upu o le faatauvaa, ma le faatauvaa o mea uma lava ma le iloa, i le taunuu o ia mea e
leai se uiga. O le valaau i le aso ina ia faaavanoa sou taimi e te faitau ai i au tusitusiga ma le filemu, atonu
e avea se upu e faamafanafanaina ai lou loto.
Tatalo: Le Alii e, se’ia e aumaia ia te au le loto filemu, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Alu ma le filemu ma manatua poo le a le filemu lea ua aumaia i lou loto.
Aso Faraile, Iulai 25 2014 – “O le meaalofa e olioli ai.”
Failauga 6:1–12 (f.1,2a) “O loo i a le mea leaga ua ou iloa i lalo o le la, e toatele foi lea i tagata; o le
tagata ua foaiina i ai e le Atua le tamaoaiga, ma le oloa tele, ma le mamalu, e le mativa foi o ia i se mea
o mea uma e manao i ai o ia, a ua le foaiina e le Atua ia te ia ia mafai ona ‘ai ai, a e aina e le tagata ese.”
E tele faamaumauga i le tele o le tamaoaiga i le galuega a le Ekalesia faapea nisi faalapotopotoga. E
faamatalaina ai le afai e tele ai mea ‘ai i le pusaaisa, tele ou lavalava, e i ai lou fale, e faitauina oe o le
tagata maumea e le aofia i le 75% o tagata matitiva o le lalolagi. A teu au tupe i le faletupe, faapea lau
atopautupe, faapea le i ai o le tupe i fefaatauaiga e faitauina oe i le toa 8% o tagata milionea i le lalolagi.
A o tatou faitauina le mataupu o le asō , e ao ina tatou mafaufau i ai i ia mea, e avea i tatou ma tagata e
tele le tamaoaiga, maua le oloa ma le faaeaina, ao o le fesili e toafia nisi o fiafia ma olioli i ai? E toafia
nisi e maua le uiga i le olioli moni i le tamaoaiga? Tatou te maua faasalalauga ma e faatupu teleina ai le
vevesi o le mafaufau e faaalu ai tupe, faapea tupe i mea e moomia.
Ou te manatu e le o le maua o lavalava faapea mea uma e faatatau i ai lenei mataupu auā e avea uma ia
mea e pei ona tau mai e le Failauga.
E toatele i tatou e masani ona lagona le fuaitau, ‘ia faitau ou manuia, poo ou faamanuiaga,’ ae to’afia
nisi e faitauina ia mea? Ua valaauina i tatou e nofo i lalo ma fai lau lisi o faamanuiaga, ma le tamaoaiga
ua foai mai ma faamanuia mai e le Atua. Pe olioli ea lou loto i le faia o lena mea? Pe e te lagona ea lou
faatauvaa ma e faalogo i le valaau a le Failauga i le mataupu e 6? Ou te manatu e faapea ona tatou faia.
Tatalo: Ia e a’oa’o mai ia te a’u ina ia ou iloa le agaga fa’afetai, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea ua e olioli a i lenei aso ua e manatu e le taua tele lenei mea i lau vaai?
Aso Toona’i, Iulai 26 2014 – “O le poto i totonu o mea uma.”
Failauga 7:1–12 (f.3,4) “E sili ona lelei o le tiga, i le ‘ata’ata; auā o le faanoanoa o mata e lelei ai le loto.
O le loto o le tagata poto ua i le fale o i ai le faanoanoa; a o le loto o e valelea, ua i ai lea i le fale o i ai le
olioli,”
135
O le a sou lagona i le mafuaaga na faia ai oe e le Atua? Ou te manatu i le fiafia ma le faanoanoa o le ala
lea na auala mai ai, afai foi e le avatua le faamafanafanaga i le o faanoanoa e lē atoatoa le uiga o le ola
na faia ai. Peitai i le faitauga i le asō e feteenai le mau o le asō, ua faapea mai,’e lelei le tigā i le ‘ata’ata.’
‘o le oti foi e sili lea i le fanau mai.’
O nisi ia upu o loo faailoa mai e le Tusi Paia.Ua fetalai foi Iesu i le manuia o e matitiva e pei o lana lauga I
luga o le mauga e talafeagai ma lea faamoemoe. Peitai e faapea ea ona faia i tatou ina ia tauivi ma
puapuaga? Pe moni ea o le tigā e faalototeleina ai le tagata?
O mea ia e manatu ua faoa ai mea taua e tatau ona tatou maua. Ui i lea, o le tagata poto e vaai i
puapuaga e aafia ai lona ola. O lea foi le faamoemoe o le tusi a Failauga, e le mafai ona alofia puapuaga
ma valaauina ai i tatou ina ia auai faataasi ma puapuaga. O le valaau ina talia mea e aliai mai. E
faatauvaa lo tatou manatu e faia mea tatou te loto i ai peitai, o la tatou filifiliga e taoto i lo tatou
lotolotoi faatasi ma mea e aliali mai, o le poto foi lea tatou te malu ai.
Tatalo: Ia e a’oa’o mai i matou i mea e tatau ona fai, Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se lagona e le taliaina ai soo se mea e te saili atu ai i le loloto o le poto o le Atua?
Faitauga mai le Failauga
2 ‘O le a le poto, a o ai le poto?’
(saunia e Anthony Loke)
Aso Sa, Iulai 27 2014 – “Mafaufau i le poto o le Atua.”
Failauga 7:13–29 (f.13a) “Inā manatunatu ia i le galuega a le Atua.”
I le mataupu e 6: 9, o loo avea lea ma ogatotonu o le Tusi, a o le faiupu e 10 -12 ua amataina ai le vaega
mulimuli o le Tusi, o iinei ua tuufaatasia ai e le Failauga le manatu o le Tusi atoa i ni fesili se 2. Muamua,
O ai se na te iloa le poto mo le tagata? Lua, O ai se tasi na te ta’u maia le uiga o loo aumaia e le la?
O le faitauga o le asō ua liliu ai le Tusitala i le fesili muamua. Ua aoao mai le faiaoga, e le mafai ona tatou
maua uma fesili e uiga i le ola, peitai e i ai mea lelei e tupu mai totonu o o tatou aiga i lenei lalolagi (f14)
Tatou te olioli ma fiafia i mea lelei ao lei oo mai aso leaga. I taimi o le asoleaga tatou te mafaufau ai i
taimi o aso lelei ma mafaufau ai i le faamoemoe ma le faalototeleina.
E tatau lava ona agai tutusa ma paleni le vaaiga i le ola. ‘Aua e te amiotonu naua, aua fo’i e te faatele
naua lou poto, ‘aua e te amio leaga naua, aua fo’i e te faavalea ( f 16a, 17a ). E maualuga foi le poto e le
mafai ona au i ai lo tatou iloa (f23, 24) o le saili atu i le poto ua iloa ai lo tatou faatauvaa ma le valea (f
25.)
O lea ua aoao mai le Failauga, i lenei olaga ma le utiuti o tatou aso, tatou te maua le fiafia ma le olioli pe
a tatou au faatasi ma le poto.
Tatalo: A’oa’o mai ina ia ou iloa le poto, ina ia ola ai ma le loto fiafia. Amene.
136
Aso Gafua, Iulai 28 2014 – “O ai le tagata ua poto?”
Failauga 8:1–17 (f.17b) “e lē mafaia e le tagata ona iloa o le galuega ua faia i lalo o le la”
O ai e pei o le tagata poto? O ai le tagata poto na te fa’amalamalama mea uma? O fesili ia e 2 ua amata
ai lenei faitauga o le asō. O le fesili e moomia ai se tali, pe toatele pe leai foi se e tali i lenei fesili. O loo
tatou soifua i le lalolagi e tumu i mealilo faapea le tofotofoina o o tatou manatu. Ua tatou tauivi ma le
uiga lilo o le pule ma le usitai. Ua tauivi ma le mataupu o le oti, peitai e ui ina oti le tagata agasala ae
tanuina o ia i se mea lelei atoa ai ma tagata e pepepse ma ta’uta’u o ia. O loo tatou tauivi ma le faiga o le
amiotonu, peitai e toatele e o loo sauaina ma lē malu puipuia i latou. E mafaufau i le olaga e pei e le
tutusa le faiga o tagata, o le isi tagata oti e amiolelei e faaputuputu ana mea ae i le oti e ave uma e le isi
tagata e le tatau ona ia maua.
I lenei olaga o loo tatou finau pea i le faia o le amiotonu faapea le foia o le puapuaga, peitai ia tatou
manatua e aumai pea e le Alii lana meaalofa, o le amiotonu ma le filemu.
Tatalo: Le Alii e, e faigata ona ou ola ma puapuaga i lenei olaga. Aumaia ia te a’u lou poto ou te iloa ai le
mea e tatau ona fai ma ou ola ai. Amene
Mafaufauga Loloto:
Po a ni foliga o le alofa o le Atua ma lona agalelei ia te oe i le aso ananafi ma lenei aso?
Aso Lua, Iulai 29 2014 – “E taunu’u uma mea e pei ona faia.”
Failauga 9:1–10 (f.5a) “Auā o e ua ola, ua latou iloa e oti latou”
O le upu Latina o e memento mori o lona uiga “ia manatua lou tupuaga” I le isi faauigaga, ia manatua e i
ai le aso e oti ai le tagata, o le taunuuga lea o mea uma na faia i manu ma tagata. E leai se tasi na sao
mai ai, na o Enoka ma Elia na ave olaina e pei o le mau a le Feagaiga Tuai.E i ai le upu e faapea e 2 mea
taua i lou olaga, o le
oti ma lau lafoga. O le uiga lea o le olaga i lalo o le la (f 3). O le faamoemoe o lo tatou ola e tua lea ia
tatou filifiliga, tatou te faia ina ia manuia o tatou aso, poo le faamaumauina foi o tatou aso o totoe.
Ua a’oa’o mai le Failauga ia fiafia ma viia aso o lou ola, ia inu ma ‘ai fiafia auā e i ai foi le aso e faigatā ai.
Ia faia ou lavalava lelei, faau’u lou ulu i le suau’u, ma fiafia faatasi ma lau manamea. O le ata o le fiafia
ma le faamanatuina o le olaga ma le ola o i ai nei. O le upu a le alii o Carl Sigman, “Tatou te manatua ane
le fiafia i le ola a ua tuai.”
Tatalo: Le Alii e, pe faa ’afa’afa ea le olaga o lou ola? Fesoasoani mai ina ia ou fiafia i aso uma ua e
aumai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe a e iloa o taeao e uma ai lou ola, o le a le mea e te faia i le asō?
Aso Lulu, Iulai 30 2014 – “O le poto ae lē o le inosia.”
137
Failauga 9:11–18 (f.17) “E sili ona faalogoina upu filemū a e popoto, i le alaga a le faipule valea.”
E lua manatu o loo matauina i lenei faitauga, ‘o le taimi ma le avanoa’( f 11 – 12) ma le ‘poto ma le valea’
( 13 – 18 ) O le mea faigata i lenei olaga e le maua uma mea o loo manatu na naunau i ai i lenei ola. E
mafai ona avea ma tagata poto peitai e tumau pea i lona mativa. E i ai le tagata malosi peitai e faiaina lea
i le taua. Tatou te faataoto fuafuaga mo lo tatou ola peitai e le mautinoa pe taunuu mea uma e pei ona
tatou fuafuaina.
I lenei ola, e mautinoa avanoa o le poto i lo le valea. O le poto e faapotopoto mai ai le atamai ma le
filemu i taimi o le vevesi ma le atuatuvale. A o le tagata valea e tautala leotele ma oso vale e mulimuli
ane ua atagia lona valea. Fai mai upu a Abraham Lincoln, “E lelei le nofo ma le filemu ma mafaufau o ia
o le tagata valea nai lo le tautala atu ma faailoa ai le valea” O le mafaufauga valea poo le faailoa atu o le
loto leaga e faaleagaina ai mea uma o le olaga.
Tatalo: Le Alii e, se’ia e a’oa’o mai ina ia ou maua le faamoemoe ma uiga o aso o totoe o lou ola ou te
fiafia ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ai se tagata e tautala ma le leo malū o latalata atu ia te oe ma e fia faalogo i ai? O le a se a’oa’oga tāua
ua e maua mai ai?
Aso Tofi, Iulai 31 2014 – “Fa’aeteete i le fa’ateleina o upu.”
Failauga 10:1-20 (f.11) “Afai e ū se gata, a o le’i faaoleoleina, ona leai lea o se mea e maua e le na te
faoleoleina.”
O le mataupu e 10, o loo faamauina ai tusitusiga i uiga lē talafeagai pe faapea foi o faamaumauga i
tutusiga e fete’enai. E pei o le lē tutusa o le poto ma le vale ( f 1 – 3, 12 – 15 ) e faapea foi le aloalii ma le
tupu. O le a’uga o le vale, o le tautala atu i mea e mafaufau e le tupu ai se mea lelei, a o le poto na te
faagalo i upu valea ma le lē aogā e iloa ai o ia o le tagata poto ma le tagata mafaufau. E faapea foi le
fesootaiga o aloalii ma tupu, e ui ina popoto ma maualuga tulaga ae uiga lava i mea faatauvaa ma mea
valea. Peitai, pe a avea aloalii ma tupu e fai ma pule amiotonu ma le poto, e manuia le eleele ma le nuu
ma ona tagata.
O faiupu e 8-11, o loo i ai le finauga e leai se mea lelei e agai i luma e oo lava i le poto ( f 11). E pei o upu
a C L Seow o le faiaoga o le Feagaiga Tuai na faapea mai, “E i ai le agai i luma o le poto peitai e tasi le
mea o loo mautinoa i le poto, o le faia o le mea sesē itiiti e faailoa ai mea uma.” Faaeteete i le faateleina
o upu.
Tatalo: A’oa’o mai ina ia ou savali i le ala e le ina faalagolago i le poto faapea le faavalevalea e faagaloina
ai. Amene ‘
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea o loo faaalia ai i au statement i le faletupe o loo fesootai ma ola lelei i le sootaga ma le
poto?
138
Aso Faraile, Aukuso 01 2014 – “Lafo au mea ma le atamai.”
Failauga 11:1–10 (f.1) “Ina lafo ia lau mea e ‘ai i luga o le vai; auā a mavae aso e tele e te toe maua,”
Pe e te talia ea le faia o se fefaatauaiga ma le ua fia faatau mai? Ua luiina i tatou i lenei faitauga. O le
mea sa e manatu e le maua ai se mea, ua avea lea ma seleselega lelei i le lumanai. O le tagata na sau ia
te oe na e le manatu o se tagata aogā ma lafo mai lona malosi ma lana auaunaga, a’e o ai na te iloa o le
tagata sili lea ona ofoina mai lana auaunaga ma avea ai o ia ma soo moni?
E faapea le uiga o le mataupu e 11, ia “lafo au mea ma le atamai’’ E leai se na iloa le lumanai ae a
taumafai i se uiga faapea, tatou te iloa mea e tutupu mai mulimuli ane. A leai se saili atu, e leai foi se
mea e maua.
I le fuaiupu e 7-10. O loo faailoa mai ai e le failauga ina ia tatou olioli ma fiafia i aso uma o lo tatou ola.
Tatou te ola i aso e tele ae pe a oo ma le oti, e alu le tagata ma tuua mea uma, atoa ma faamoemoe uma
ua tuua. Fai mai le faiupu e 9, “Ia olioli oe i lou tamaitiiti” Ua faailoa mai e le alii o George Bernard Shaw,
“O le taimi o le talavou o le taimi sili lea ona tāua, o se mea matagā pe a le faaaogaina o tatou taimi poo
le faamaumau foi lea i mea le aogā.” .
Tatalo: A’oa’o mai Le Alii e, ina ia ou talitonu ia te Oe i aso uma o lo’u ola. Amene
Mafaufauga Loloto:
O a ni mea o loo faaputuina i lau faaputuga oa? O le a se faafitauli i lou olaga i le aveeseina mai o ia mea
mai fafo?
Aso Toona’i, Aukuso 02 2014 – “Tausia poloaiga a le Atua.”
Failauga 12:1-14 (f.1) “O lenei, ia e manatua lē na faia oe i ona po o lou taule’ale’a…”
E manatu le tusitala ua faaiuina le Tusi i le mataupu 12;8, “E faatauvaa, e faatauvaa mea uma lava” O le
faaiuga e talafeagai ma le valaau i le fuaiupu 1:2. O le tusi na amata mai i le uiga o le leai o se
faamoemoe ma faapea ai foi lona taunuuga. O le manatu laualuga e faatauvaa mea uma lava ona o le
iuga o le oti. O o tatou tino e le tumau, e oo lava ina pala ma faaumatia e pei o fale e lafoaina. E toe foi
atu le efuefu i le eleele, ma toe foi atu le agaga i le Atua o le na foaina mai.
Ina ia tau faamāmā e le Tusitala le agaga o le leai o se faamoemoe, ua faailoa mai ai e le Tusitala i
fuaiupu 9 – 14, le uiga o le a’oa’oga e pei ona ia taumafai ina ia faailoa mai, ina ia faitauina e tupulaga o
ē e soifua mai ma aoaoina ai i latou. Ua tusia e le Failauga ma le tonu o ia mea uma i lona feagai ma le
ola, faapea le uiga o le ola, tatou te maua ai se aoaoga taua mai ia te ia. Ua faaiuina le Tusi ma le valaau
e valaau pea. “Ia e matau i le Atua ma ia e anaana i ana poloaiga; auā o mea ia e tatau i tagata uma.”
Tatalo: Ia tumau lou alofa ia te Oe le Alii e, ma ou olioli pea ia te Oe ia aso uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea ua e ofoina mai e uiga i le ola, faapea lou faamoemoe i lenei aso?
139
O le taua ma le taimi o le filemu
“Ua i ai le taua, ua mana’omia le filemu”
(Saunia e Paula Fairlie OSB)
Aso Sa, Aokuso 03 2014 – “O le itu i sasa’e o Etena.”
Kenese 4:8-10 (ff.8-9) “Ua fai mai foi Kaino ia Apelu lona uso, ua i ai foi i laua i le fanua, ona tulai atu
lea o Kaino ia Apelu lona uso, ma fasioti ia te ia. Ua fetalai atu le Alii ia Kaino, O fea o i ai Apelu lou uso?
Ona tali mai lea o ia, Ou te le i iloa; o au ea le leoleo o lou uso?”
O le isi vaega o tusi faitau o le vaiaso, e aafia i talitonuga o taimi e le i iai ni peni ma ni api (oral biblical
tradition), po o ni tala faasolopito ma suesuega i le Tusi Paia. Ua molimau le Kenese, na faia le tagata ia
alofa ma tausia lelei le siosiomaga, o le avanoa e taitaiina ai i afioga a le Atua. O le olaga saoloto ua na
faaleaga le mafutaga, o le tagata ma le pule aoao, o le uso foi ua fasioti i lona uso. E pei ua tuuai ia Kaino
le leaga, ina ua fesiligia e le Atua le lotovale i lona uso o Apelu. Ua tuu mai mea e lua e fai i ai le filifiliga,
o le tasi o le mamoe a o le isi o le fua o le faatoaga. O le manao o Kaino ia viia o ia, a o le uso e fia finau
foi o ia!
O le tala ia Kaino ma Apelu, o le amataga o le ola fefinau ai i le va o tagata e nonofo tumau, ma e nonofo
maumau solo: o Kaino ua nofo tumau i le fanua ua fai ma ona tofi, a o Apelu e fealuai i le tausiga o lafu
manu. O le faaiuga o le tala, ua aliali mai ua fesuiai le tulaga o Kaino ma Apelu: o Apelu ua tuuina i le
laueleele, a o Kaino ua faasevasevaloaina. Tulou! Ua avea Kaino e fai ma pogai o nuu, mulimuli ane ua
avea ma nuu o le agasala; a ua avea Apelu ma taimua o le Leoleo Mamoe lelei.
Tatalo: Le Alii e, ia e faailoa mai ia i matou lo matou tiute, ia tausia lelei lo matou va fealoai ma o matou
uso-a-tagata, e pei ona e finagalo ai. Amene.
Aso Gafua, Aokuso 04 2014 – “Po o ai e tau mo i tatou?”
Fa’amasino 1:1-7 (ff.4,6) “Ua alu a’e foi Iuta, ona tuuina atu ai lea e le Alii o sa Kanana ma sa Perise i o
latou lima; ua latou fasia foi o latou i Piseka e sefulu afe o tagata. ... A ua sola Atonipiseka; ua latou
tuliloa ia te ia, ua maua, ona latou tipiesea ai lea ona lima matua ma ona vae matua.”
O le fuafuaina o taua e i ai aiaiga e ao ina muamua ona faatulaga: ia faamalosia fesootaiga ina ia maua se
loto maliliega e faatasi ai, o le ave faapagotaina o le fili, sailia o le mafuaaga tonu ua pogai ai le taua. O
le mafuaaga masani o taua, o le manatu faapito. A fai o manatu ia e fai ma vai fofo i feeseeseaiga, ona
talitonu lea o le finagalo lea o le Alii.
O le tala faasolopito faale-lotu o Isaraelu, o se faatinoga umi e faatatau i le taunuuga i le nuu o le
folafolaga. O le nofoaga e mau tumau ai e ua filifilia, e nonofo toafilemu ai ma tapuai i le Alii le Atua. O
140
le faatinoina la o lea fuafuaga, e tele mea faigata na uia, sa manaomia le faamalosi au ona o mea faigata
ma puapuaga na luitauina ai i le ala.
O le tusi faitau o lenei aso, ua faaalia ai na talia e Atonipiseka le faasalaga mamafa na oo ia te ia, aua sa
faapea foi ona ia faasaua atu i isi. E i ai le ituaiga faasalaga e manaomia mo e ua ave faamalosia, pe a
ave faapagota tusa pe sala pe le sala foi. Ua i ai taua ua faaigoaina, ‘o taua ua faamaonia’; e ui ina
faigata, a e i ai sona faamoemoe lelei i le lumanai. E avea fafine e fai ma pologa, o fanau laiti e tausi i
nofoaga o e matua-oti, e matua faataapeapeina foi aiga ma mafutaga.
Na molimauina ia ituaiga tulaga i Siamani ina ua maea le taua lona lua a le lalolagi [WWII]. Ua vaeluaina
le atunuu i vaega e lua o le taupulega: Peretania, USA ma Rusia. O tuutuuga mo le nofo toilalo, o le a
aveese uma masini gaosi mea mai totonu o fale-faigaluega, ua faamalosia Siamani e faatino le toe
faaleleia o mea ua faaleagaina. O si o matou nuu laitiiti ua faatumulia i tagata sosola ese mai Siamani.
Sa matou ola faasoa atu i nai tagata sa matou mafuta i se fale e le matua tele. A e ina ua faasalalau mai
faamatalaga i le 1950’s e uiga i sauaga matua sa oo i ai i le taua [WWII], na lagona ai iina le loto masiasi.
O faanoanoaga loloto ona o mea sa tutupu, e le mafai ona faagaloina.
Tatalo: Ia tatou tatalo, le Alii e, ia e alofa mai i tiga ma faanoanoaga o lo o tauave pea, ona o mea sa
tutupu i tausaga o le taua lona lua a le lalolagi [WWII]. Amene.
Mafaufauga Loloto:
[WWII] O le a se tulaga na oo i ai lou atunuu ona o le taua? A e faapefea i lou aiga?
Aso Lua, Aokuso 05 2014 – “O le folafolaga fa’ale-Atua.”
I Samuelu 31:1-13 (f.4) “Ona fai atu lea o Saulo i lona soatau, Ina to a’e ia lau pelu, ma tutu’i mai, ma
faaleaga mai ia te a’u; ne’i oo mai na tagata le peritomeina, ma latou tutu’i mai, ma faaleaga mai ia te
a’u. A ua le mafai lona soatau, aua ua tele lona fefe; ona tago ai lea o Saulo i le pelu, ma faapau i ona
luga.”
Na maliu fasia Saulo, o le tupu faauuina e le Alii, a ua tau leagaina ona ua le usiusitai i poloaiga a le Alii,
ma ua faaaoga sese lona malosi. Na amata le nofoaiga a Saulo e i ai le faamoemoe, ina ua muai filifilia se
tupu o Isaraelu i le feagai ma isi malo! Ua faavae faiga malo eseese i le lalolagi, ma filifilia foi tupu e
pulea, o le tele o ia malo ua afaina ona o pulega saua ma uiga soona fai o latou taitai, a e maise ua
faateleina feusuaiga fefiloi o atunuu ma aganuu, se ia oo lava ina matua suia uiga ma masaniga ua aafia
ai faigamalo. Ua amata le nofoaiga a Tavita ina ua faatoilaloina Saulo, ua faaalia mai ai se ‘folafolaga
faale-Atua’ i se tulaga fou o le a oo i ai, e le o nei a o le lumanai.
E to’atele ni ta’tai au ua maliliu i tulaga le taualoaina. Na pue faatagata-o-tauaina nisi, o nisi na
faatigaina ma fasiotia; o nisi na fasiotia e vaega tetee i le malo; a o isi foi sa pule i o latou lava ola e le fia
ulagia ma tausuai i o latou igoa. E faitauina Saulo i le vaega mulimuli o taitai: Na faatautala fitafita o
Filisitia i lona tino maliu, na o ane tagata o Iapese-Kiliata ua ave lona tino ua susunu, faatasi ma tino o
ona atalii, “A ua ave o latou ivi, ma tanu ai i lalo o le laau tele ... ma latou anapopogi ai i aso e fitu.”
(f.13).
O le tele o taua i malo o Europa e faapogai mai lava i le fia umia o le pule (dictators), o e sailiili ia umia le
pule i auala faatogafiti (politics). O le taua muamua a le lalolagi (WWI), sa mafua i feeseeseaiga i le va o
141
nofoaiga, o le uso i le uso. O le taua lona lua a le lalolagi (WWII), sa pogai mai i se tagata ma ana
taumafaiga ia fasiotia ma faaumatia se vaega o tagata mai le lalolagi, a e na iu ina pule i lona ola. O le
faaiuga o le taua, e le maua ai se nofo filemu o le lalolagi. O mafutaga faa-aiga o le a vaevaeina, e tutusa
lava le manumalo po o le toilalo. Ua oo ina suia atoa ai Europa, e ui ina taumafai le Faatasiga o Europa
[European Union] e fai se fofo.
Tatalo: Iesu Keriso e, ia e faamagalo mai e tusa ma mea ua matou faaleagaina ai le lalolagi, a ia toe
faafouina i matou e fai mea lelei mo le manuia o tagata ma le lalolagi uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe e te talitonu o le a sili ona filemu le seneturi lenei nai lo lea ua mavae atu? Pe itiiti ifo? O le a se mea
e ao ona fai e faatino ai le nofo filemu o le lalolagi?
Aso Lulu, Aokuso 06 2014- “Le Tamā e, ia e fa’amagalo mai.”
Auega 5:1-18 (f.1) “Le Alii e, ia e manatua le mea ua o’o ia te i matou; ina e silasila mai ia, ma ia e silafia
le faalumaina o i matou.”
O nei upu faamomoi loto, ua aofia uma ai le lagona ootia ona o puapuaga ma mafatiaga sa i ai i latou na
aafia i le taua: Ua tuu atu o matou tofi i tagata ese, ua nonofo tagata o nuu ese i o matou fale. Ua pei i
matou o e ua matuaoti ua leai ni tama, o matou tina ua na o ni fafine ua leai ni tane. Ua faatau a matou
vai inu, e faatoa maua fafie pe a i ai le tau, ua vaivai o matou loto ma ua fia maua se mapusaga. Na
agasala o matou tuaa a ua le toe i ai nei, o lea ua matou tauaveina a latou sala....ua faasalaina o matou
fafine....ua faatautauina o matou alii, ma ua leai se ava i o matou toeaina matutua (silasila ff.2-12).
E mafai ona faaopoopo isi ituaiga faigata ua iloa i o tatou tupulaga: tape o moli ma nonofo i le pouliuli,
faapopoleina i le leo o le sailini, taina o le logo ua faasa ona feoai, o fitafita ma a latou aupega, o leoleo
feoai i luga o auala, o suesuega a leoleonana ma le au tusitala, ua puipuia le saolotoga ma faatapulaa
avanoa, o le faailoga lanu ma le faasinosino lima ua molimauina i so o se itu, ia faaeteete foi i le soona
tautala i soo se tagata, ma isi lava faiga e saga tupu ai le popole ma le atuatuvale. Ona sa vaavaai i ai ma
molimauina e le toatele, o faigata ma puapuaga e oo mai i le tagata ona o taua ma fevaevaeaiga i le
lalolagi, o se tulaga e faigata, faigata lava. Ua tupu le matau ma le fefe i nisi, a e o isi foi ua pule lava i o
latou ola.
Tatalo: Le Atua e, se i faailoa lou alofa ma lou agalelei faifai pea i e na aafia ma puapuagatia ona o taua
ma fevaevaeaiga i le lalolagi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po o fea o i ai taua ma fevaevaeaiga i nei ona po? Tatalo i le Atua ina ia fesoasoani mai lona Agaga.
Aso Tofi, Aokuso 07 2014 – “O taua i le lagi ma le lalolagi.”
Fa’aaliga 12:7-9 (f.7a) “Ua tau foi le taua i le lagi; ...”
142
O se tulaga lenei e ofo ai ona o lo o tatou tatalo i aso fai pea ma faapea ane: “Lo matou Tama e, o i le
lagi: Ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.” Ua tatou faapea ane, o le lagi o se nofoaga e
toafilemu ai, e aunoa ma se manatu e i ai ni taua faale-agaga a ni vaega o i le lagi. O le mea lea, pe le o
le ‘lotu’ ea ua na aumai se avega mamafa i le tagata, a e toe muimui ina ua mafatia [opium of the
people]? Atonu e leai se ola faale-agaga i tapuaiga sese. Ua tatou talitonu e i ai le Agaga o le Atua i so o
se mea, e i le lagi ma i ai foi i le lalolagi....ua tatou lagona feeseeseaiga faale-agaga i totonu o tatou loto, i
so o le taimi lava. Faamata, o le tusi faitau o le aso lenei ua na faamanatu mai ia, o Satani o lo o lotolotoi
i totonu o i tatou taitoatasi, na te tau faasese i o tatou tagata? Ua le o se taofi e toamalie ai le loto. A o
fea la le itu e te au i ai, o ai foi e te tautua i ai se ia oo i le iuga? O lenei taua, e le mafai ona faamaonia e
lou Atua, a e toe tuu foi i lou loto i le isi itu. E manaomia le tuu atu atoa o lou loto e sapaia ai lou
faatuatuaga, e te sauniuni ai pea mo faigata uma e oo i le oti. Ua le o se manatu lea na muai lagona i lou
loto a o ou talavou, e oo lava ina ua taua au o le Kerisiano---sa ou le tautino ia avea au ma misionare se
ia oo i le oti ona o le faatuatuaga. Sa ou tupuga mai i le loto palaai ma fefe, e ui lava sa ou lagona le
agaga faafetai ona o i latou sa talai le tala lelei i nofoaga faigata. E moni, e i ai lagona feteenai i o tatou
loto. A e a o lava ona tatou ole atu i lo tatou Alii ma faapea ane: ‘Ia e faamagalo ia te i matou i a matou
agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.’
Tatalo: Le Alii e, ua matou ole i lau afio, ‘Aua foi e te taitaiina i matou i le faaosoosoga, a ia e laveai ia i
matou ai le leaga.’ Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau ma manatunatu po o fea o i ai i lou loto, pe a feagai ma mea ua faigata ia te ‘oe.
Aso Faraile, Aokuso 08 2014 – “Ia ō fa’atasi.”
Mika 4:1-5 (f.2a) “E o mai lava nuu ese e tele, ma latou faapea ane, O mai ia, tatou o ae ia i le mauga o
le Alii, o le fale foi o le Atua o Iakopo; e aoao mai ai o ia ia te i tatou i ona ala, ona tatou savavali ai lea i
ona ala; ... .”
O le valoaga lenei e faatatau i le aso gataaga, o aso e tatau ona avea ma faamoemoe o lo tatou lumanai,
o se lumanai e fuifui faatasi ai malo o le lalolagi i le filemu moni. Ua leva ona galala le lalolagi mo se
saolotoga o le filemu moni---a e faalagolago i lagona faaletagata. Ua tatou iloa faalemafaufau, o le nofo
filemu moni e tatau ona i ai faatasi tagata uma atoa ma lona siosiomaga. Ua tatou iloa foi, o lea
manaoga e le mafai lava ona ausia pe a vaevaeina manaoga pito taua i le tagata. A e pe faapefea la ona
tatou talia faatasi se manaoga? E ono faamalamalama lea tulaga i se tala faaanamua mai Initia, e
faapea: Sa i ai se alii tauaso ma lana elefane, a e ua faatusa lea i le le faatuatuaina o tala e tele mai
anamua, e moni isi tala a e le moni isi. E mafai foi ona faatusa lea i le faatuatuaga Kerisiano. Ua tofu i
tatou taitoatasi ma le mea ua na iloa ma malamalama i ai, a e lelei foi ona tuu atu le avanoa e iloa ai ma
malamalama i lagona o isi. Ua na o le Atua lava na te silafia mea uma!
E i ai se ata faatusa sa faaaoga e se tasi faiaoga lauiloa o le Mataupu Silisili tau le Atua, o Dorotheus mai
Gaza, i le ono seneturi (6th) ua mavae e faamalamalama ai lenei mataupu. Ua tatou talitonu, ua tofu le
tagata ma lona
143
faasinoga mai le Atua e ao ina mulimuli tonu ai. E ui ina ua tatou savavali o le tagata i lona lava ala, a e
tasi le faamoemoe ia taunuuga i le nofoalii o le Silisili ese. O le taunuuga o le faamoemoe, o le maota lea
o le Alii le Atua, ia tatou mafuta ma le Atua, ma tatou mafuta ai foi faatasi. O lo tatou o ae i le Tama, o le
avanoa lea tatou te faatasi ai. Pe afai tatou te toe foi mai, tatou te toe foi i ala eseese e pei ona sa muai
uia. A e ui lava i lea, o le a le galo a e manatua pea le mafutaga sa i ai.
Tatalo: Tatou tatalo, e ui lava ua tofutofusia i tatou ma le ala e ui atu ai, a e le gata ai le mafutaga sa
tatou faia i le tele o aso ua mavae. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po o le filemu ea e sili nai lō le leai o le taua? Afai e moni, o le a se isi mea e maua mai le filemu?
Aso Toona’i, Aokuso 09 2014– “O lagi fou ma le lalolagi fou.”
Isaia 65:17-25(ff.21-22) “Latou te faia fale, ma latou mau ai; latou te toto tovine, ma latou aai i o latou
fua. Latou te le fai fale ina ia mau ai nisi; latou te le toto ina ia ‘ai ai nisi; aua e pei o aso o le laau aso o
lou nuu; e uma lava i e ua filifilia e a’u o mea na faia e o latou lima.”
Ua valaau i Kerisiano ia faagalo i mea ua mavae, a e ia manatua le alofa tunoa ua maua. I le Tusi Paia, e
tele faailoga o mea na tutupu. Na ‘salamo’ le Atua ona o le tagata na ia faia. Na avea Noa o le faaola i le
lalolagi o manu. O le molimau a Isaia, ua ‘salamo’ le Atua ina ua faia le lagi ma le lalolagi. O le fausia o le
foafoaga fou, o le a tumau e faavavau, e maua ai le filemu moni ma e faafofoga mai le Atua ia tatou
olega.
Ua ou manatu, o le valoaaga lenei a Isaia o le a le faataunuuina i le lalolagi lenei, a ua auina mai e le Atua
lona Alo e faailoa mai le tasi auala. Ua tatou faamanatu lona soifua mai i faamatalaga, “Filemu i le
lalolagi ma ia i ai tatou uma le faamoemoe lelei.” (Peace on earth to all people of good will). I le
foafoaga fou, ‘E aai faatasi le luko ma le tamai mamoe, e ‘aina ‘au o saito e le leona e pei o le povi; a o le
gata e fai mana mea e ‘ai le efuefu; latou te le faia se mea leaga, latou te le faaumatia foi se mea i lou
mauga paia uma lava, ua fetalai mai ai le Alii.” (f.25).
I le olaga ua tatou i ai nei, ua tatou talia le Leoleo Mamoe lelei, o le ala tatou te ui atu ai i le ‘mauga
paia’. E ao ona tatou sauniuni e faapei o Apelu i lona fealuai i le laufanua, na uia le ‘vanu o le ata o le oti’
i le Salamo 23, se ia ‘tatou nonofo i le fale o le Alii i aso e tele lava.’
Tatalo: O lo tatou ola fou, e amata ina ua talia le tala lelei i o tatou loto; Ia tatou tatalo ina ia tatou talia
ma le loto faamaoni lea tautinoga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ina ua tatou mafaufau i tala o taua ma le nofo filemu i lenei vaiaso, Faamata la tatou te maua se filemu
moni i lenei lalolagi ua tatou i ai? Pe faapefea ona tupu lea mea?
144
Taua ma nofo filemu
2
‘O le filemu e amata i le Atua’
(Saunia e Kat Brealey)
Aso Sa, Aokuso 10 2014 – “Valaauina e molimau i le filemu.”
Mataio 5:9- (f.9) “Amuia e faatupuina le filemu; aua e ta’ua i latou o atalii o le Atua.”
Ua ou iloa le tausaafia o lenei aoaoga a Iesu, ua ou iloa foi lona faigata ma le felefele---a e lelei foi lea e
fai ma amataga o le vaiaso e uiga i le nofo filemu, a e talitonu e aofia ai ma i tatou! O le taeao o le aso
na sosoo ma le faaleagaina e vaalele tau a Hitler [Luftwaffe] se tasi o malumalu tele i Peretania
[Coventry Cathedral] i le taua WWII, na savali ane ai se tasi o faifeau taitai o le ekalesia, e igoa ia
Howard, ua tafitafi ma tusi i le pa o le fale, upu e faapea: ‘Le Tama e, ia e faamagalo.’ Fai mai a ia, ua ou
tusia nei upu e le na o e na faaleaga, a e faapea: ‘Le Tama e, ia faamagalo ia i matou uma’, aua ua matou
faatamala e saili le ala e nofo filemu ai, ua eseese o matou manatu ma o matou taofi ua le mafai ona tasi
se mea e tonu ai.’
E toatele na molimau i le faaleagaina o le aai e pei ona taua, afai e valaau se faaleleiga a e le o le toe taui
atu e pei ona faaleaga mai, ona peiseai lea ua faalata. O le faamalamalamaga e Howard e uiga i lona
taofi, o le faatusa lea o aoaoga ua tusia e le fai evagelia, ‘Amuia e faatupuina le filemu’, o se faatinoga
lenei e maeu lona tausaafia. I aso nei, ua tulai mai lenei malumalu [Coventry Cathedral] e fai ma
faamoemoe lumanai o le lalolagi, ina ua faatupu le nonofo filemu, i aiga, nuu, malo e oo lava i ekalesia.
Amuia e faatupuina le filemu---e le ona o upu; o le feau o le filemu e fetaiai pea ma manatu tetee ma le
fememeai---a e ona o a latou faatinoga e molimauina ai le finagalo o le Atua. A o tatou tutu pea i luga o
le tele o mea ua faaleagaina i le lalolagi, ia manatua la tatou tatalo faifai pea i le Atua: ‘Le Tama e, ia e
faamagalo mai, ia e taitaiina i matou i lou filemu moni, ina ia avea i matou ma au fanau ona o lou
finagalo.’
Tatalo: Le Atua alofa e, se’i e foai mai mata ma le loto matou te iloa ai ona saili le filemu moni, i lenei
aso ma aso uma lava, Amene.
Aso Gafua, Aokuso 11 2014 – “Valaau ia filemu a o faafeagai ma puapuaga.”
Mataio 10:34-39 (ff.34-35) “Aua tou te manatunatu ua ou sau e avatu le filemu i le lalolagi; ou te lei sau
e avatu le filemu, a o le pelu. Aua ua ou sau e ‘faamasesei le tagata ma lona tama, o le tama teine foi e
faamasesei ma lona tina, o le ava foi e faamasesei ma le tina o lana tane.”
A fai e avea oe ma Kerisiano e talai le filemu, o le a tele ina e tautala soo i lenei mataupu. A e le gata i
lea, e avea lenei ma aupega e finau ai, pe a fai o se molimau e faasagatau ia Iesu ma le faatupuina o le
filemu. O le faamatalaina o nei aoaoga, ua le faaalia ai se mea e tuuaina ai Iesu na te faatupu se
145
fefinauaiga. O le faatusatusaina o le molimau a Luka i le faamatalaga a Mataio, ua iloa ai o le upu “pelu”
ua le o se aupega e pei o le naifi, a e faatatau i le vaega o tagata---o le aiga. Ina ia faamautu atili le
aoaoga, e manaomia se ala e faamalosia ai upu folafola, ma ua fai lea ma ogatotonu o le manaoga ia
maua le nofo filemu, ia faamausali ai le molimau ua tusia. E pei ona masani ai i faafitauli e aliali mai i tusi
faitau, e leai se itu e manumalo i le talanoaga.
E faigata ona fesiligia po ua silafia e Iesu, o lenei aoaoga o le a oo ina avea ma mataupu faigata ona
malamalama. A tatou faitau i le aoaoga ma mafaufau i le mataupu e uiga i le nofo filemu, e foliga mai ua
silafia e Iesu, A i ai ni mea e tutupu, o ona soo lava o le taunuuga o puapuaga, a e le o le ‘au faatuiese. E
le o le ‘pelu’ tatou te ‘ave; a e tatou te faatalitali i ai. O lenei mataupu, tatou te manatua ai le molimau a
le aposetolo o Paulo (Roma 12:18), “Afai e mafaia ia te outou, ia outou nofo lelei ma tagata uma lava.”
Ua faamanatu mai ia i tatou, e le fai evagelia o lo o tu i le tulaga puipui/tete’e ma le fai vaega, o le ata
lena e ao ona tatou sauni i ai, i le avea o i tatou ma avefeau o le tala lelei o le filemu, aua ua uma ona
aoao mai.
Tatalo: Le Keriso e, na e amo le satauro e fai ma faailoga o lou lavatia tauave tiga ma puapuaga, Ia e
aoao mai ia matou faapea ona fai, ia maua ai le nofo filemu moni o le lalolagi o tagata. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i e o feagai ma faigata o le teena e o latou aiga, ma molimau ai sauaga ma le lafoaiina.
Aso Lua, Aokuso 12 2014 – “Ua fa’ailoa mai o luma atu o le ‘Filemu.”
Luka 19:41-44 (ff.41-42) “Ua latalata o ia, ua silafia e ia le aai, ona tagi ai lea o ia, ua faapea ane, ‘Ana e
iloa, o oe lava i lenei lava aso, o mea e manuia ai! A o lenei ua lilo i lau vaai.’”
O le faatulagaina, pe a fai e le afaina tele, o le auala e faamalamalamaina ai nei fuaiupu, o le faatatau lea
ia i tatou lava. O i tatou taitoatasi, e tatau ona auai i le faatinoina o le nofo filemu moni. Peitai, e ia te
au le lagona faatauvaa, ona ua le mafai ona mulimuli tonu e tusa ma aoaoga ua tuuina mai e Iesu e
faatatau i lenei mataupu, o le ‘filemu’---le filemu e faatatau i le afio mai o le Alii. A e po ona o lou
mafaufau ea i le ituaiga o ‘filemu’ e faatatau i le lava o le tamaoaiga tupe, le maua o le galuega lelei e
faigaluega ai, ma le afaina ai lau moe filemu i le po? Po ona o le ‘filemu’ e uiga i le lelei o le tausiga
faaletino: malu o le ea ma saoloto le mafaufau? Po o le ituaiga o ‘filemu’ e faatatau i le ola saoloto mai
mea e faalavelave mai, a e avanoa e taotooto i se matafaga oneone toafilemu?
E ui lava o nei ‘filemu’ uma o mea e lelei mo le tagata, a e o le aoaoga ua fetalai i ai Iesu, e le lava ia mea
e maua ai le ‘filemu’ lea ua ia aoao mai, ma e le o mea foi ia ua taua e mafai ona saili i ai le ‘filemu’ ua
aoao mai e Iesu. O le lalolagi o lo o tatou i ai ma le sailiga o le ‘filemu’, e faalagolago le sailiga i le atinae
faale-lalolagi. O le mea lea, e ao ina tatou mautinoa o le ‘filemu’ moni o lo o naunau i ai le Kerisiano, e le
maua e aunoa ma le ui atu i le nofoalii o le Aloalii o le Filemu. Aua, o le ‘filemu’ moni, ua le o se mea e
faalagolago i le ‘aua nei mativa, po o le popole o le mafaufau, po o le atinae foi tau pisinisi---o le ‘filemu’
e le gata ia te ia lava, a e o le manaoga e faaauau lava. O le faatinoga e te lagona ai le i ai o le Agaga o le
Atua, o le faatinoga e fausia ai avanoa e faia ai mea lelei mo le Atua i lou lava soifuaga ma o tatou ola i le
lalolagi na saunia e lo tatou Alii.
146
Tatalo: Iesu e, le Aloalii o le Filemu, se i e taitai au i le filemu i luma atu o manatu faale-lalolagi, ia ou te
iloa atu ai lou malo e mamalu ma le filemu, o le ola faavavau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faapefea ona saunia oe mo mafaufauga e faatino ai lou iloa moni o le finagalo o le Atua i lou ola?
Aso Lulu, Aokuso 13 2014 – “Ua vala’auina i le mafutaga mo le filemu (1).”
Iakopo 3:13-18 (ff.17-18) “A o le poto mai luga e muamua ona mama, i le ua filemu, e agamalu, e
ganagofie, e tumu i le alofa ma fua lelei, e le alofa faapito, e le faataga fai. Ua luluina foi le fua o le
amiotonu ma le filemu e i latou o e faatupuina le filemu.”
Ua faamatala e le tusi faitau, o le poto faale-lalolagi ma le poto faale-Atua: O le poto faale-lalolagi e iu i
le vevesi o le mafaufau, a o le faale-Atua e iu i le toa filemu. Na faamatala e se tasi o polofesa lauiloa o
le ekalesia Kerisiano, o Eugene Peterson, i lana tusi lauiloa e faatatau i le Tusi Paia ma lona taua tele, pe
afai e faitau i ai i le gagana e sili ona faigofie ma e malamalama ai; ua igoa lea sailiiliga, o le “The
Message”, o le faatinoga: ‘E mafai ona e galueaina se malosi fou, ina ua maua se nofoaga e lata i le Alii e
te fiafia ai. Ia e matua taumafai e galulue faatasi ma isi, ia fetufaai o le tasi i le isi i le agaga o le ava ma le
faaaloalo.’
O le ola mafuta faatasi ma isi, o le faataitaiga sili lea e iloa ai, o le manatu faapito e tupu mai ai le vevese
o le mafaufau. E tasi le tausaga na matou nonofo ai ma isi tamaitai e toalua, i lalo o le polokalama o le
galulue-faataitai a le ekalesia, Coventry Cathedral, na matou malilie faatasi ina ia matou ola faalauaitele.
O lona uiga, ia matou ola fetufaai ma isi, a e le na o i matou lava i le fale. Ua matou taumafai e saili le ola
mafuta faatasi, e ala i le aai faatasi, fetufaai i le ola ma le faatuatuaga, ia taumafai foi e faamaoni i tulaga
faigata ua aafia ai: po o le aiga, po o tua atu o le aiga. Ua tofu i matou ma le atunuu e sau ai, eseese mea
e mafaufau i ai ese foi le ituaiga o aganuu e tupuga mai ai. Ua matou iloa e le puupuu se taimi e mafai
ona fesootai lelei ai lea eseesega, ina ia tasi i matou. Ua oo ina matou iloa, o le auala e mafai ona
tuufaatasia ai se mafutaga toatele o tagata, e manaomia le muai faalelei o le fesootaiga o le tasi i le isi--o le tulaga lea o lo o aumaia i le tusi faitau, ia faamuamua le faapotopotoga o tagata nai manaoga o le
tagata lava ia.
O le tele o aso e ola ai, mai le mafutaga toaitiiti i lou aiga, e oo ina faalauteleina i le mafutaga o aiga e
tele. Tatou te taumafai e ola i le ‘filemu’, o le faamoemoe taua lea o le tusi faitau o lenei aso---e faatino
i le mafana o le mafutaga i lou aiga, i le fesootaiga ma e masani, e le gata i le taimi nei, a e faaauau pea i
le lumanai.
Tatalo: Le Tolu-Tasi Paia e, ia e foai mai le lototele matou te mafuta ai ma isi, ia maua se mafuta fiafia
ma fealofani. Ia matou iloa le taua o lea mafutaga ina ia fetufaai i mea e manuia ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le fea o mafutaga---aiga, galuega, lotu---e manaomia ai le galulue fesootai ina ia tutupu ae ai i le fiafia
ma le filemu i le mafutaga ma isi?
147
Aso Tofi, Aokuso 14 2014 – “Ia iloa le mataupu o le filemu faale-Atua.”
Efeso 2:13-18 (ff.13-14) “A o ona po nei, ona o Keriso Iesu, o outou sa vava mamao anamua ua
faalatalataina mai ai i le toto o Keriso. Aua o ia lava o lo tatou leleiga, ua na faia ia tasi e sa faalua, na
na soloia foi le po vaeloto o le feitaga’i sa vaeluaina ai.”
Ina ua amata ona ou galuega i le malumalu, Coventry Cathedral, o le mea e tasi sa fai ma luitau ia te au
ia ou iloa ona ola i le faaleleiga---ua faamatala le uiga o le natura o le faaitu-lua, e pei ona aumaia i le
Efeso, ua ou maua ai se fesoasoani tele. Ua faamalamalama e Paulo, i le tulaga faafeagai, e maua le
‘filemu’ o le tagata ina ua faalelei atu i le Atua e ala i le maliu ma le toe-tu o Iesu Keriso, ‘ua
faalatalataina mai ai i le toto o Keriso.’ (f.13). Peitai, e i ai foi le faafeagai o le tagata i le tasi tagata ina ia
maua ai le ‘filemu’, a e le faatuaoia i lanu ma gagana.
I lou olaga masani, e tele lava ina faitauina le tulaga o le faamuamua o le tasi i le isi, a e faalagolago la i le
soifuaga na e ui mai ai, ma le aoaoga faale-Mataupu Silisili tau le Atua ua e masani ai. A e afai tatou te
mafaufau totoa i le natura o le faaleleiga, ona tatou le mafaufau tele lea i lenei ituaiga fetufaaiga---o le
upu moni, o lo o fetufaai i le mea e tasi, e ui ina lua auala ua aumaia ai; a e o lona faatinoga, e a o lava
ona mulimuli atu i le ‘auala tonu e tasi. Taluai ona e a o ona tatou faalelei ma le Atua e ala ia Keriso, o le
mea foi lea e a o ai ona faaloaloa atu o tatou lima i le agaga o le ‘filemu’ i o tatou tuaoi, ina ua mautinoa
ua ia i tatou mea-alofa na foai mai, aua o le ua tele ona faamagaloina, o ia lea ua alofa tele.
E faaopoopo i ia mea, ina ua tatou galulue mo le filemu ma tatou iloa le tuputupu pea o le malamalama
o le ola fou e ala ia Keriso, ua tatou vaaia le mafutaga ua faalauteleina lava. O le luitau mo le Kerisiano
ua tupu, ia aua nei o tatou ola fealoalofai ma ola solomuli, aua tatou te le mafaia ai ona atoatoa le iloa
ma malamalama i le feau o le tala lelei ua tuuina mai ia tatou talai atu.
Tatalo: Le Keriso e, o lou satauro na aumaia ai i matou i le ola o le faaleleiga, e le gata ia te ‘Oe, ae ia
faapea i o matou tua’oi. Ia e faamalamalama mai le atoatoa o lou manumalo i le satauro, ina ia matou
alolofa atili ai i lau afio, a e le o faamatalaga i upu ma tala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau atili po ua avea lou mana’o e fai ma mea e te tete’e ai i le fa’aleleiga ma isi ou uso i le tala lelei
ia Keriso.
Aso Faraile, Aokuso 15 2014 – “Valaau i le filemu - ma le fa’aaliga.”
Efeso 6:10-17 (ff.12-13) “Aua tatou te le tau ma tagata, a o alii sili, ma faipule, ma alii o le pouliuli o
lenei lalolagi, atoa ma agaga leaga o mea o i le lagi. O le mea lea ia outou tago ai i ofutau atoatoa mai
le Atua, ina ia outou mafaia ona tutu ma tetee atu pe a oo i le aso vale, pe a uma foi oa outou faia o mea
uma tou te tutumau ai lava.”
E le na o au e fiafia i fuaiupu nei, pe a fetufaai ma aoao atu ai. O le faaaogaina i Aoga Aso Sa ma
Autalavou, e taua le mataupu lenei e fatu ai pese faaevagelia po o tala faale-Tusi Paia. A mafaufau atu i
ai, e maofa le loto ona o le faalaeiau mai: o le fili e le o le ‘tino ma le toto’---ona o au o le tina, e le
faigata ia te au ona ou iloa le i ai o le fili i le lalolagi o lo o faasagatau ia faaleaga i fuafuaga faale-Atua. O
148
le agasala ua le na o mea e faia e le tagata, a e aofia ai ma aiaiga ina ia faatino, o fuafuaga ia ua fausia i
le malosi o le loto tetee.
Ua valaauina soo o Iesu ia latou faasagatau atu i nei fuafuaga le amiotonu, e faapei ona faaalia i le Roma,
“Aua le faatoilaloina oe i le leaga, a ia e faatoilaloina le leaga i le lelei.” (Roma 12:21). A e ui lava i lea,
Po ua faafia ea ona tatou tau ane i molimau faapea e tetee i le Kerisiano i lona tulaga faale-lotu, e ala i
fuafuaga faatino e faatatau i le amoina o le satauro, a e le o le tetee atu i le tala lelei ia Keriso ma le aoga
o lona malo? Ua pogai lea tulaga ona ua tele ina mafuli o tatou manatu o ia mea ua patino i le faalelalolagi, po o le taofi tetee e le feagai ia mea ma le tagata Kerisiano. O le matua tetee i ai o isi i lea taofi,
e faapei o William Wilberforce ma Josephine Butler [Peretania, 18th seneturi. Sa tetee i le nofo pologa
ma le sauaina o tina]. Ua manatu i laua nei, o le fia mulimuli i faataitaiga a Iesu, e le moni, pe a fai e
faatino pea le faatau atu o tagata nofopologa ma faiga e tuulafoai i isi vaega o tagata soifua.
I le lalolagi i nei ona po, o taitai, o e o loo i ai le pule, o i latou ia o lo o faaauau pea uiga tetee, o le ala lea
e tatau ai ona tatou sauniuni e talai atu---o lo tatou tetee atu i faiga ua le tala feagai ma le amiotonu---o
lo tatou filifilia lava lea o le ala tonu tatou te savavali ai.
Tatalo: Le Alii e, se i e soloiesea tu ma faatinoga le tonu, a ia e faaaupegaina i matou i le malosi e tetee
atu i faiga le amiotonu e le tusa ma lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
A o tatou molimauina tala faasalalau i nei ona po, ia tatou ole atu i le Atua ia fesoasoani lona Agaga i
taitai ma e ua i ai le pule, ia maua le agaga o le nofo filemu i le lalolagi atoa.
Aso Toona’i, Aokuso 16 2014 – “Ua vala’auina i le mafutaga mo le filemu (2).”
Kolose 3:12-17 (ff.14-15) “A o le alofa, e lautua lea i nei mea uma, o le fusi lea e atoatoa ona lelei ai. Ia
pule foi le filemu mai ia Keriso i o outou loto, o le mea lea ua valaauina ai outou e fai ma tino e tasi; ma
ia outou saga faafetai.”
I nai tausaga ua mavae, sa ou ola e pei o se tagata maumausolo, sa ou nofo solo i vaega eseese o
Peretaia. Ua tele falesa sa ou tapuai ai, e eseese foi talitonuga e mulimuli ai. E le tasi se faasologa o a
latou tapua’iga, e faalagolago i tagata o lo o lolotu ai. Ua aoaoina au e faapea, o le upu ua tasi le
faamoemoe, e le faapea ua loto gatasi i se taofi e tasi. A e faapea, ua tasi le lagona, o le a lafoai i mea
sa feeseeseai ai. O le avea o i tatou e fai ma tino o Keriso, o lea ua faapea mai ai Paulo, Ua valaauina i
tatou ina ia maua le ‘filemu’.
O le ata faatusa ua tuuina mai e uiga i le ‘oofu’ ina ia faaofi i le tino i se tulaga e toamalie i le faalogo, aua
o le alofa ma le agalelei o faatinoga e faia e le tagata---e le ose tulaga e oo mai faale-natura o le tagata!
Peiseai, ua tonu lea i le tulaga o lo o faia ai a tatou tapuaiga, e pei ona fai mai se i si alagaupu, “church is
not a museum for saints but a hospital for sinners” [o le lotu ua le o se fale o maimoaga a e o le falemai
mo e agasala].
Soo se mea e i ai le vaivai o le tagata, o iina e tatau ona fausia ai se aiga e faavae i le Alii, aua e tatau ona
tatou taumafai e aveese le itu vaivai faale-tagata, a e faatumu i manatu ma faatinoga e faalelei ai. Ia
taumafai e faateaese le loto tiga i mea na le fiafia ai i taimi ua tuanai. Ia taumafai foi e faalelei le
pavaeloto sa vaeluaina ai le mafutaga ma e sa faatasi. Ia aumai le filemu o Keriso e faalaugatasia ai mea
149
uma. O le filemu le na e a o ona fai ma taimua i mea uma, a e maise i lo tatou ola tapuai i le Atua. E
faapei ona tatou aumai le filemu o Keriso e nofo tumau ma tuu faatasia i tatou e faapei o le tino-e-tasi, o
le mea lea, e faatamaoaigaina i tatou e le tala lelei i soo se mea tatou te faia---o le tala lelei e faafofoga
mai i o tatou tiga uma, a e maise o le faamoemoe ina ia tatou mafutaga faatasi ma lo tatou Alii o Iesu
Keriso.
Tatalo: Le Atua agalelei e, ia auina mai lou Agaga Paia e fesoasoani i lo matou vaivai, ia matou maua le
loto mama e lelei e aumaia ai le filemu moni, e ala ia Iesu Keriso lo matou Alii. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mai le tusi faitau o lenei aso, filifili ni manatu e faigofie ona talia, ma ia taumafai e ‘ofu ai, ia talia i le loto
ma e talatalanoa ai faatasi ma nisi o uso-a-Kerisiano i lenei vaiaso.
“Latalata i le nofoaga o le Atua i le fa’atoaga?”
(Saunia e Jane Gonzales)
Aso Sa, Aokuso 17 2014 – “O le fa’atoaga o le agaga.”
Kenese 2:8-17(ff.8,15) “Ua faia foi e le Alii le Atua le faatoaga i Etena i sasae; ona ia tuuina lea i lea mea
o le tagata na na faia. ... Ua ave foi le tagata, e le Alii le Atua, ma ua tuu ia te ia i le faatoaga i Etena e
galue ai ma leoleo ai.”
O le galueaiina o se faatoaga, e tele foliga e vaavaai i ai, ma e tofu foi le tagata ma le faiga e galueaina
ai. A e ou te mafaufau lava i le ituaiga o faatoaga ou te faaigoaina, o le ‘faatoaga faale-natura.’ O lona
uiga, o le faatoaga e tutupu ae ona laau e le tau faavasegaina, a e o lona matagofie e tosina mai i ai
manu o le siosiomaga i ona fuga ma lo latou lau usiusi mai.
Ua faatoa ou manatua ina ua ou foi mai i lau tafaoga o le lima-vaiaso, e i ai le mea ua tupu ona ua ou le
mafaufau mamao iai: E i ai lau faatoaga, ona o le tau e susu ma le mafanafana o le ‘ea, ua oo ai ina
tutupu tele le vaovao ua ufitia ai laau ma lala ua ola talaulau. O se galuega tele e tatau ona fai ina ia toe
faafoi le faatoaga i le tulaga e tatau ona i ai! Ua pogai lea tulaga ona ua ou faatamala i sina taimi puupuu
lava; ua ou le matua faamama lelei i le vao ina ia umi se taimi e feagai ma aso o le tuufua. O lou
faatamala lena i lau faatoaga. Ou te manatua le tulaga o le loto mimita, e pei o Atamu, o foliga ia o lou
faapalapala e fai le mea lelei e tupu ai le fiafia lumanai.
O le tausia lelei o le faatoaga, e faapena le tausiga o le ola faa-Kerisiano---o le ‘faatoaga’ e i ai le agaga
ma le tino o le tagata na saunia e le Atua. O fuafuaga uma e i ai faatasi ma aiaiga e ao ina tausia. O le
valaauina ina ia faalelei le faatoaga---o le galue ma le alofa, e aofia ai le galue ma le le faalogologo tiga, a
e maise o le vaai totoa ma le faautauta lelei, faapea le loto toa e fuli le vaovao ma le lavelave o le
agasala.
Tatalo: Le Atua e, ia e faaolaola mai lou ola faale-agaga. Silasila mai i mea ua ou vaivai ai, ma ia e
faamalosi mai ia te au, Amene.
150
Aso Gafua, Aokuso 18 2014–“O le faatoaga ma le mea fa’atosina.”
Pese a Solomona 4:9-16 (f.16) “Le matu e, ina ala mai ia; le toga e, ina sau ia; agi mai i la’u faatoaga,
ina ia puaiina lona manogi. Ia maliu mai lo’u manamea i lana faatoaga, ma taumafai i ona fua e sili ona
lelei.”
O ata tifaga mananaia e iva ua fuifui faatasi i le “Into Great Silence” na saunia e Philip Groning, 2005---o
le faatalanoaga o le olaga o le patele e nofo i le aai o monike i Falani, e leai ni faamatalaga, e leai foi ni
pese, vagana e pepese ma tatalo monike pe a fai a latou sauniga lotu. O se tifaga e ‘ese ma le faatupu
manatu ona o le soifua galulue, olaga tatalo ma lo latou ola toafilemu i mea tuufua, e maofa le loto ona
o le ola fiafia i lo latou soifua faamaoni ma le faatuatua.
O i latou uma ua tuuina atu lo latou soifua i lea ituaiga valaauina, ua latou tuuina atu ma le loto talitonu
ma le faatuatua i lo latou Atua, ua latou fiafia i le filemu ua latou maua. O le molimau a le perofeta o
Ieremia 20:7b, e atagia ai se vaaiga e uiga i a latou galuega, fai mai: “Le Alii e, ua e faaoleole ia te au,
ona faaoleoleina lea o au;...” Ua tatou faitau i le Tusi Paia, fai mai, o le Atua o le alofa lava ia (1 Ioane
4:8), peitai, ua tatou faaaoga se faatusa o le Atua e peiseai ua vaeluaina. O le itu faale-tagata ma le
faaaogaina o upu faauigalua e faatatau i le alofa o le tane i le fafine, o se tulaga e le logomalie. A e ui
lava i lea, o le alofa faale-tagata, lea ua faamatala ai lagona i lenei solo ua tusia i le Pese a Solomona, o
mea-alofa mai le Silisili ese o le foafoaga, o se vaega o le olaga o le tagata e taumafai e taofiofi ina nei
faaleagaina. O le Atua o le alofa e le faatapulaaina, o le alofa ua aumaia ai lo tatou laveaiina, e ala i le
liu-tino-tagata. Ua faaupu e le polofesa o le Tusi Paia i le tolu o seneturi, Tertulian, fai mai: “The human
body is the hinge of salvation.” [o le tino o le sootaga o le faaolataga].
O le a se uiga e tusa ma lo tatou ola faale-agaga, i le faatoaga o agaga, i le: “Le Alii e, ua e faaoleole ia te
au...”? Po o le tuuina atu atoatoa ‘ea o i tatou ia te ia? Po o le faaavanoa ‘ea o i tatou e alolofa atu i le
Atua e pei ona finagalo ai? O faaosoosoga o le taumafai lea e fau se va ma le Atua. o le manatu faapito--aua o le tuu atu atoa o lou tagata, ua tusa lea o le ‘pule i lou lava ola.’
Tatalo: Le Atua e, ia foai mai le malosi ou te alu atu ai ia te oe. Ia avanoa lou loto e alofa ai i lau afio. Ia
ou maua le agaga e talai atu ai lou alofa ma lou agalelei i au galuega uma na fai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po ua tuuina atu lou loto i lou Atua ia mafuta mai i le faatoaga? O a ni fuala’au ua e maua ai?
Aso Lua, Aokuso 19 2014 – “O le fa’atinoga o le fa’amoemoe.”
Ieremia 29:1-9 (ff.5-6) “Ia outou fai fale, ma nonofo ai; ma ia outou totoina faatoaga, ma aai ai ona fua;
ina fai ava ia outou, ma ia fananau ai atalii ma afafine ia te outou; ia outou aumaia foi ava ma o outou
atalii, ma fai ni tane ma o outou afafine, ina ia latou fananau mai tama ma teine; ia faatoateleina outou
i lea mea, a e aua le faatoaitiitia.”
151
Ou te manatua le tala na ou faitau ai i nai tausaga ua mavae, e faatatau i le faletua o le tasi amepasa sa
fai ana faatoaga e silia i le 20, i le taimi e silia i le 25 tausaga. Soo se malo e tofia i ai lona alii, o iina foi e
fai ai lana faatoaga, po o le a lava le umi e nonofo ai i lea malo. O lona malosi ma lona naunau e faatino
ia galuega, e le o i ai lava sona popole po o le a se taui o ona taimi galue.
O le totoina o se faatoaga, e manaomia le iloa ma se poto masani---po o le loto naunau foi e faatino lea
taumafaiga. O le saunia o se faatoaga, o le faatinoina lea o mea o lo o faamoemoe i ai. Ua apoapoai atu
Ieremia ina ia fau ma toto, faatoa ma tuu i lalo fua ina ia tutupu mai aua e le o se tulaga faigofie lea, a e
foliga mai o le faatusa lea o le ole atu i le Atua i lona malosi ia mafuta mai pea. O le aveesea po o le
toesea, e aofia ai i le faatinoga, a e le o le faamoemoe lea ua fuafuaina.
O le faataunuuina o se faamoemoe, ua le o se tulaga e faigofie ona faatino i le faatoaga o tatou agaga. E
manaomia le onosai ma le loto talitonu, aua o le galueaiina o mea e faatupu olaola ai le ola tautua, e
faigata ona maua i le lalolagi maaleale o lo o tatou o ola ai nei. Tatou te manomia se vaifofo e vave
faaleleia ai o tatou faafitauli, se tali vave mai i a tatou talosaga. Ua tatou fiafia i faatoaga e fausia i
polokalama vaiaso i TV, nai lo le galue i le faatoaga e i ai lona faamoemoe lumanai! O le faamoemoe la o
le Kerisiano, e le o se manaoga faatopetope faale-lalolagi, a e o le faamoemoe loloto e faavae i le Atua
ma lona finagalo, o lo o iai iina le taunuuga o taumafaiga uma. E faapei o le faifaatoaga i le faamatalaga
a Mareko, o iina tatou te talitonu ai o lo o auai mai le Atua---a o tatou malolo ma momoe, ina ua tatou
feala mai ma vaavaai, o lo o ola ae pea le fatu sa tuu i le palapala (Mareko 4:26-29).
Tatalo: Le Alii e, se’i e fesoasoani mai i lou le onosai ma lou le faapalepale. Ia foai mai le agaga e
faalagolago tasi atu ai i lou finagalo, a e le o manaoga faale-tagata. Amene.
Mafaufauga Loloto:
“To create a little flower is the labour of ages...” [o le faatupuina o se fatu itiiti e manaomia ou taimi
galue], William Blake (1757-1827). O le a le uiga o lea upu: Ua tuuina atu i le Atua lou talitonuga, po o
lou faamoemoe?
Aso Lulu, Aokuso 20 2014 – “O le vaovao i le tasi itu?”
Luka 13:18-19 (ff.18-19) “Ua fetalai ane foi o ia [Iesu], ‘E tusa le malo o le Atua i ni a? Ou te faatusaina i
ni a? E tusa ia ma le fua o le sinapi, ua ave e le tasi tagata, ma lafo i lona fanua; ua tupu, ua avea ma
laau; ua momoe foi manu felelei i ona la.’”
O le tasi o mea e ono tupu mai e uiga i le faatoaga---i lou manatu---o lou vaavaai i le tusi o ata o fatu-laau
ma ou faapea ane: E faapea tonu lava lau faatoaga i le felanulanu ai ma le nanamu matagofie o laau. O
le tutupu ae o fatu laau sa toto, o se vaaiga matagofie, o se tulaga e maofa ai le loto---ina ua toto ma
faatalitali ma le loto naunau e i ai se taimi ma se aso e vaavaai atu ai ini foliga fou ma le matagofie. E i ai
taimi e filifili ai le siitaga o tamai laau e toe toto mo isi foi laau fou, a e ia faaeteete nei afaina ai laau ua
matutua ma ola lelei. O le tasi itu e faaeteete i ai, o le leai o se manogi o le fugalaau, e pei ona masani
ai, ona atonu ua i ai se mea ua faaletonu.
A e i ai taimi, e ese ai foliga o le laau ua tupu ma e vaavaai i ai, ma le foliga o lo o i le tusi-ata o fatu laau.
Tagai i le faataoto e uiga i le fatu saito (Mareko 4:2-9), e le i tulaga tonu le fatu i le eleele e tatau ona ola
ai, e tusa ma le mea o lo o manatu i ai le faifaatoaga. O le nofoaga e tumutumu, e leai se vai, na o maa
152
ma le papa, vevela malosi le la---ua soona naunau po’o le i ai po o le leai---o tulaga ia e ono afaina ai se
fuafuaga. A e na o le loto onosai ma le faapalepale, e i ai lava le taimi e tupu ae ai ma taunuu le manao
sa naunau i ai.
O le taua o lenei aoaoga a Iesu, i lou manatu, o le fatu saito---o lo o taua foi i isi aoaoga i le Tusi Paia, o le
‘fatu pito i itiiti o fatu laau uma’---o le faatusa o le malosi tele e mafai ona tupu mai i sina mea itiiti, pe a
fai e tonu ma lelei lona totoina ma tausia. E faapena le soifuaga o le Kerisiano, ia faapei o se ‘fatu’ e
tupu olaola o le tala lelei ia Keriso, e lautele ma ola ai ni agaga se tele. A e tatou te le i oo atu i lea
tulaga, ia manatua lenei mea, afai o le a faaaoga taimi ma le malosi i nisi mea, ona le avea lea o i tatou e
fai ma laau mafala e faailoa atu le finagalo o lo tatou Alii, e pei ona tatau ai.
Tatalo: Le Keriso e, ia e foai mai le faatuatua moni e avea ai au ma mea-faigaluega e faalauteleina lau
tala lelei i nofoaga e le i oo i ai lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia manatunatu ma mafaufau i le molimau a Iakopo (1:21b), “...Ia talia ma le faamaulalo le upu ua
totoina, o lea e mafai ai ona faaolaina o outou agaga.”
Aso Tofi, Aokuso 21 2014 – “Ia latalata i le Atua i le fa’atoaga.”
Ioane 18:1-12 (f.1) “Ua fetalai atu ia upu, ona maliu atu ai lea o Iesu ma ona soo i le tasi itu o le alia o
Ketarono, ua i ai le fanua, ua latou o i ai ma ona soo.”
Sa ou ‘auai i le maimoaga i le Nuu Paia i nai tausaga ua mavae atu. Sa matou oo i le Faatoaga o
Ketesemane, ma le mea na tatalo ai Iesu i le po na faalataina ai, O le laueleele o lo o tutu ai laau o le
olive, e le o se faatoaga ua faatulaga e pei o faatoaga masani. Ua itiiti foi le laueleele i nei ona po, a e
iloa lava o le fanua e foliga ua leva tausaga o i ai pea. E atagia i faasinoga a le taiala mo le au maimoa, o
se vaaiga e lagona ai le tulaga sa i ai Iesu i ona puapuaga. E faagaeetia lava le lagona o i matou i lea
vaaiga---po o le a se mea e ao ina matou faia. Sa matou tau fai lagona le taua o le tala faasolopito ma
upu ua matou faalogo i ai.
O faatoaga tatou te iloa ai foliga vaaia o le faasologa o le natura o le lalolagi, e aofia ai le soifuaga o le
tagata---e fanau mai, tuputupu ae, ma ola pea se ia oo i le faaiuga i le oti. E foliga mai, ua feagai tonu
lava ma le ata o lo o tusia i le tusi o Kenese e uiga i fuafuaga mamana a le Atua, o le faasologa na oo i le
toilalo o le uluai tagata, ma folafolaina le faaolataga i ona po e finagalo ai le Alii. E faapei lava o i ai Iesu i
le faatoaga o lo o feagai ma tiga ma puapuaga, a e na onosai pea e talia le finagalo o lona Tama. A oo ina
fua mai olive i le tele o lala laau, e faapea foi ona tupu le tala lelei ma salalau atu i itu e fa o le lalolagi. O
le sua-olive e maua ai le suauu tatou te faaaogaina, e le gata e faapitoa i faauuga, a e faalelei ai foi
mea’ai---o le suauu e faapaiaina ai i latou ua filifilia ma tofia faapitoa mo le Alii, ma le suauu e faaaoga i a
tatou mea’ai taumafa. O le suauu ua faamamaluina---o se faatinoga e suia ai se vaaiga masani ia fai ma
mea ua faamamaluina ma faapaiaina. O le suauu o le togiola, o le mea-alofa lea ua saunia e Iesu, e ala i
le faatusa o le tino ma le toto paia ia faamamaluina ma faapaiaina ai le lalolagi.
Tatalo: Le Alii e, ia foai mai lou alofa e galueaiina ai o matou loto faigata ina ia fua mai i fua lelei e aoga
mo lou finagalo ma le tala lelei ia Keriso. Amene.
153
Mafaufauga Loloto:
O fea tonu na ‘ou toilalo ai? Pe mafai ona ou iloa lea vaivaiga ina ia toe fa’aolaolaina ai au?
Aso Faraile, Aokuso 22 2014 – “O le fa’ataamilosaga o le olaga.”
Ioane 19:41--20:18 (f.1) “O le uluai aso o le vaisapati, i le taeao, a o pouliuli lava, ua alu ane ai Maria le
Makatala i le tuugamau; ua vaai atu i le maa ua aveeseina i le tuugamau.”
Ou te fiafia i le faasologa o le tau i le faafeagai ma le faatoaga, aua e fesootai lava ma lou olaga faaletagata, a e maise lava i le vaaiga matagofie, a e le o iloa pe na faapefea ona tutupu. E i ai lava mea e
tutupu e oo lava i aso pito pogisa o le tau malulu.
E i ai le mea sa tupu i le fanua-tanu i le taimi o le tuuina ifo o le tino o Iesu i le tuugamau. Ua soo le
faasolo po o le lio, ua fesootai ma ua gata. E foliga ua leai se ola i tala atu aua ua uma, o le faaiuga lea--o le a le toe vaaia lava. O Iesu, o le Atamu fou, e faapei ona molimau Paulo, o le faataunuuina lea o le
tagata fou i le faatuatua, e ala i lona maliu ma lona toe soifua mai. O laau e mamate, a e toe tutupu---o
lona uiga o le toe faaola---o le faatoaga. O le suia o foliga ma le liua o le tino o Iesu, o le uluai vaaiga lea i
le faatoaga.
Tatou te manatunatu ma faapea ane, pe na faapefea Maria le Makatala ma lona aso Sapati, a o
mafaufau i le fia latalata ia Iesu, se i vaavaai i lona tino maliu. A e le gata i lea, ua manatunatu nei po o le
a le isi mea e sosoo ai. A e o le mea e sili, ua tatou muamua a e le i iloa e Maria, le faaiuga o le tala ma le
fiafia e oo ia te ia pe a na iloa o Iesu lea sa talanoa i ai. E faapea foi i tatou, a e maise lava pe a fai ua leai
se faamoemoe. E tumau pea le iai o le Atua, e tatau ona tatou iloa e le tuulafoaiina i tatou i soo se taimi
ma aso uma, a e maise lava i taimi tatou te manaomia ai se tatou te mafuta i ai. Pe le tatau ea ona tatou
mafaufau i lea faamanuiaga, pe a oo mai taimi tatou te manaomia ai se fesoasoani mai?
Tatalo: Le Atua e, ia e faamalosia mai i lou talitonu ma faatuatua. Ia e fesoasoani mai ia tupu atili ma
tumau ai pea, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia mafaufau atili i lau tatalo e faapei ona tusia e Mareko 9:24-29.
Aso Tooa’i, Aokuso 23 2014 – “Ua toe fausia e le Atua ma lona taunu’uga.”
Fa’aaliga 21:1-4, 22-27 (ff.2-3a) “Ona a’u iloa lea o le lagi fou ma le lalolagi fou; aua ua mavae atu le
uluai lagi, ma le uluai lalolagi, ua leai foi se toe sami. Na ou iloa foi le aai paia, o Ierusalema fou, ua alu
ifo mai le Atua i le lagi, ...”
O le tau mafanafana na matou faatasi ai i le faaipoipoga a si a ma afafine-tausi. Na vaaia ona foliga
matagofie i ana teuga uma e pei lava ona masani ai tamaitai faaipoipo: na susulu matagofie mai ave o le
la i lea aso; na auai aiga ma aumeamamae ma le fiafia i lenei faatasiga i le sauniga o le faaipoipoga. Ua
saunia ma faavasega lelei mea uma e tatau ai mo le aso o le tamaitai faaipoipo. O le faamoemoe taua o
154
lea aso, ia faataunuu ma le manuia mea uma. E faapei ona taua e Joni Mitchell i lana pese, ‘Woodstock’
: “We’ve got to get ourselves back to the garden” [e tatau ona matou toe faatasi i le faatoaga]---O le
manao ia toe foi i Etena, mo le lalolagi filemu e i ai le alofa, ia mafuta e faavavau ai ma le Atua le Tama, o
le taunuuga lea ua le manofo ai le tagata faale-natura. O le mafaufau i le toesea ma le lagona o le le
atoatoa, o se vaega o lagona o i le tagata e le aveesea. Ua tusia i le tusi o Faaaliga, o le faaaliga o le toe
galueaina o le foafoaga. Ua toe asiasi i Etena, ua toe fausia ma faafouina---o le faatoaga ua saunia lelei.
O le finagalo lea o le Atua ina ia saunia, e faatatau mo le tagata i lana faigamalaga lea e aga atu i ai i le
lumanai.
A o lenei lava taimi, ia manatua, e i ai o tatou tiute tauave. Ua faatonuina i tatou ina ia tatou teuteu ma
galulue i le faatoaga, le nofoaga o e i ai a o maua le ola. E tatau ona tatou sauniuni, e faapei o le
faatoanofotane ua saunia lelei mo le oo mai o le faatoafaiava, i le aso pito i taua o tatou olaga---o le aso
lea lua te mafuta ai ma lou Alii lou Atua. Ua tatou iloa lava o le Atua e le faatuaoia lona alofa aua e
mafuta mai pea, e ui lava ina tatou le ma iloa. Peitai, e tatau ona tatou tali atu i lona alofa mai, lea e
pogai ai ona tatou sauniuni lelei i le toe aso. Pe a oo mai lea aso, e lelei ona tatou sagisagi atu ma le loto
fiafia e faafeiloai tumau ma lo tatou Alii, e faapei o le lagona faagaeetia i le feiloaiga a le tane ma le ava i
lo la aso fiafia.
Tatalo: Le Keriso e, ia ou maua pea le loto fiafia e tapena ai ma sauniuni, aua le aso ou te oo atu ai i le
mafutaga e faavavau ma lau afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
“Auā ua mavae atu mea muamua.” (f.4b). O le a le vaega o le ola tuai e tatau ona ou tuueseina?
Faitau i le Mataio 8---16
1
‘Ua maliu atu Iesu i le tele o aai...’
(Saunia e Katie Miller)
Aso Sa, Aokuso 24 2014 – “O Iesu ma le tagata lepela.”
Mataio 8:1-4 (ff.1-2) “Ua maliu ifo ia i le mauga, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o le motu o tagata e
toatele. Faauta foi, ua sau le lepela, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, ‘Le Alii e, a e finagalo i ai e te
mafaia lava ona faamama mai ia te a’u.’
O le vaiaso lenei, o le a tatou manatunatu ai i e sa tetee ia Iesu i totonu o aai. E toaitiiti si a matou
aulotu e tu i totonu o fale-tausi a le malo i le itu i sisifo o le aai. Ou te fiafia lava i lea nofoaga---o se
nofoaga e fiafia e ola mafuta ona tagata. E faaigoa e isi tagata, o le nofoaga o tagata e maualalo le
tamaoaiga e maua. Ou te manatu o se faaupuga e mafua i le vaai maualalo faaletagata. A e o le vaiaso
lenei, o le a tatou manatunatu i e tetee ia Iesu: Ia le o se vaaiga lata mai, a e ia tagai mamao e tusa ma
155
manaoga eseese faale-tagata: o le tagata mai supa, o le taitai o le toaselau, o le fafine, o le tama loto
faanoanoa, ma isi lava manaoga eseese.
O le tusi faitau o le aso lenei, ua faatatau i le tagata mai i le lepela. O le lepela na te vavaeeseina le
tagata, ma oo ina tuulafoaiina. O le toatele o tagata e nonofo i tuapa, latou te lagona lo latou
tuulafoaiina, lo latou le amanaia, a e o le silasila a Iesu e le faagata mai i le tagata mai, a e silasila i tala
atu o le faamaloloina o le mai. Afai ua tatou iloa lo tatou le amanaia ma tuulafoaiina, ma tatou valaau
atu i le fia maua o se fesoasoani, ia manatua na fetalai Iesu: “Ou te loto i ai...” O lo o auai mai o ia, e
avatu i tatou i le mafuta faatasi ma ia, ma i latou uma o lo o manaomia le fesoasoani.
Tatalo: Iesu Keriso e, matou te faafetai i lou silasila alofa mai i o matou mafatiaga. Ia e fesoasoani mai,
ia mafai ona matou iloa atu le aioi a e mafatia ma puapuagatia i soo se mea, ina ia matou avatu se
fesoasoani mo i latou i soo ala matou te mafaia. Amene.
Aso Gafua, Aokuso 25 2014 – “O le fa’atuatua o le ta’ita’i o le to’aselau.”
Mataio 8:5-13 (ff.5-7) “Ua oo atu Iesu i Kapanaumi, ona sau ai lea ia te ia o le ta’ita’i o le toaselau, ua
aioi mai ia te ia, ua faapea mai, ‘Le Alii e, ua taoto la’u auauna i le fale e ma’i i le supa, ua matua tiga
lava.’ Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, ‘O le a a’u alu atu e faamalolo ia te ia.’”
O Aso Lua o le vaiaso ma te tatalo faasolo ai ma se tasi o au uo i lo matou nuu; o le ogatotonu o le aai e
tu ai le falesa; a e faataamilo ai fale o aiga, fale aoga, o kamupani ma ofisa eseese. O le tasi taeao, a o
ma agai atu e faaauau le faiga talosaga i luma o le faasologa o fale faigaluega, sa ma vaaia se tina ua
momoe mai e faafeiloai i maua. E ui mai i le tasi itu o le ala, ma talotalo mai ona lima ina ia ma iloa atu,
ua alaga mai ina ia ma faatali atu. Ina ua toa lona sela, ona fai mai lea o lana fesili: Pe ma te iloa e i ai le
lotu i le pitonuu lea ua ma i ai. Ua ma tali atu, ioe, o i maua e o mai i le falesa lena, ua ma fai atu i ai: O
fea se aso e te avanoa ai, ma o fea foi e mafai ona tatou feiloai ai. Mulimuli ane, na avea lenei tina ma
totino o la matou aulotu, ma o se tina e faamoemoeina i la matou mafutaga e oo mai i le aso nei.
E faamanatu mai pea ia te au lenei tala, e faatusa i le tala i le taitai o le toaselau na momoe ane e
faafeiloai ia Iesu, e tusa ma le mea o lo o manao i ai. Sa ia tau sao lava le mea ua manao i ai e aunoa ma
se isi lava mea. Ua na iloa, o Iesu lava e tali mai i lona manaoga pito sili ona taua, ia faamaloloina le mai
o lana auauna faamoemoeina. E leai se isi lava mea e taua ma mamafa i lona loto. Sa faafetaia e Iesu le
faatuatua faamaoni o lenei taitai’au.
Tatalo: Le Alii e, matou te faafetai ona o lenei ta’ita’i faatuatua. O lona faatuatua na faaalia ai lou alofa
lavea’i, e le gata i le auauna a lenei ta’ita’i’au, a e faapea foi ia te i matou pe a tumau lo matou talitonu
faamaoni i ai faaolataga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe i ai se mea tatou te pulunaunau atu ai ia Iesu i lenei aso? ma fesili i se mea e mamafa i o tatou loto?
Aso Lua, Aokuso 26 2014 – “Ua pa’i atu i lona lima.”
156
Mataio 8:14-17 (ff.14-15) “Ua ulufale atu Iesu i le fale o Peteru, ona silafia ai lea e ia le tina o lana ava
ua taoto i le mai vevela. Ua pai atu o ia i le lima o le fafine, ona tea lava lea o le mai vevela ia te ia; ona
tulai lea o ia, ua auauna ia te ia.”
Talu ai nei i la matou au faipese, na matou faatoa feiloa’i ai ma le tama’tai o Jenny, o lea ua matou lolotu
faatasi. Ua faitau vaiaso talu ona matou feiloai, e o mai ma si ana faauo teine. A e faatoa matou iloa
mulimuli ane, o lona uso, o le Kerisiano faamaoni e fai talosaga i tausaga uma mo se manuia o lo latou
aiga. Ua fiafia lava le uso o Jenny ina ua toaga mai i le lotu, ma talatalanoa e uiga i ola faatuatua i le
Atua. A e le i toe foi la le uso o Jenny i lo latou aiga, sa fai la matou tatalo e talosia ai lo latou aiga. Ina
ua uma la matou tatalo, na fesili Jenny pe i ai se Tusi Paia, a e maise o se faasinoga i se faiga lelei e faitau
ai. Fai mai lana tala, o ia e fia galue fesoasoani i tina ma tamaiti, ona ua ia te ia le agaga e faatino ai lea
ituaiga o auaunaga.
E fiafia Iesu e fesoasoani i le aiga atoa. Ua masani i mea e fia maua e le aiga, ua na iloa foi o mea lava ia
e ono tupu ai le loto popole, ma fai ma faafitauli i o tatou tagata. Ua iloa foi e Iesu, e i ai taimi tatou te
taumamao ai ma ia. Fai mai na ulufale atu Iesu i le fale o le tina o lona toalua, na ia iloa atu ai e foliga
m’ai. Ona alu ane lea i ai. E toatele tagata mamai sa na faamaloloina i lea aso, ua na iloa le taua o lea
fesoasoani a e le i alu ane i le fale o le tina o le toalua o Peteru.
Tatalo: Iesu e, matou te faafetai ona o lou silafia o le soifuaga i totonu o matou aiga. Ia avea lea ma
mea matou te faalagolago atu ai i lau fesoasoani i o matou foi aiga. Ia e mafuta mai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia tuuina atu lou aiga atoa i luma o le silafaga a le Atua i lenei aso.
Aso Lulu, Aokuso 27 2014 – “Ua ulutinoina e temoni tamāloloa.”
Mataio 8:28-34 (ff.34,34) “Ona sosola ai lea o e sa fagaina, ua oo i le aai, ma tala atu ai mea uma, atoa
ma mea ua oo i e sa i ai temoni. Faauta foi, ua o uma mai le aai e faafetaiai ia iesu; ua latou iloa o ia,
ona latou aioi mai ai lea ia alu ese o ia i lo latou nuu.”
E i ai taimi ua tatou naunau ai ia maua le malosi mai le Atua i o tatou olaga. A e foliga mai, o le finagalo
lava o le Atua e mafai ai ona foai mai lona mana ia tusa ma o tatou manaoga. O se tasi o tina na masani
ai i le tele o aso, sa fai mai lana tautinoga ia te au taluai nei, e i ai faafitauli i lo latou aiga ua oo i se tulaga
faigata. Ou te le faapea atu, ‘se aua e te popole e le afaina’, ina ia faaleleia ai lona loto. Ua ou le iloa po
o le a sau upu e fai, se i vagana lou fai atu: Aua e te popole a e sau e fai sa ta tatalo mo lou aiga. O lea
afiafi, e mafuta mai ai nisi matou te fai talosaga e talosia ai a matou fuafuaga faale-lotu, a e le gata la i
lea, ia faaopoopo i ai i le faaiuga, le mataupu lenei e uiga i le tina ma faigata ua tutupu i lo latou aiga.
O se tulaga e tei ai lou loto ina ua ou foi ane i le fale, o lo o i ai le tusi mai le tina lea sa matou talosia lo
latou aiga. Na tusi mai le tina e tau mai, o lea lava afiafi na matou tatalo ai mo ia ma lona aiga: E ofo le
loto ona o mea ua faia i le mana o le Atua, ua toafilemu ai faigata ma puapuaga sa aafia ai lona aiga. Ua
157
tali faaaliali mai le Alii i manaoga o le tagata talitonu ma faalagolago, e ala i le tatalo ma ole atu i le Atua
ina ia foai mai lona Agaga e tusa ma faigata o le tagata.
Sa leai sou manatu, o le a faapea ona vave faaali mai se tali i la matou olega i le Atua ona o lenei tina ma
lona aiga. E faamanatu mai pea ia te au le mana malosi o le Atua o lo o tatou faalagolago i ai i o tatou
manaoga ona o faigata ma puapuaga e oo mai. O le motu o tagata o lo o taua i le tusi faitau, na matua
ofo ma matatau i le malosi o le mana na ia Iesu ua tutuli ai temoni, o lea na latou aioi ai ina ia alu ese ma
i latou. E leai se mea e faigata i le Atua ua tatou talitonu i ai. E avanoa le Atua i taimi uma, ma soo se
ituaiga o faigata ma puapuaga tatou te ole atu ai, e ala i la tatou tatalo.
Tatalo: Iesu Keriso e, lo matou Alii, ia e fesoasoani mai ina ia matou iloa atili lou mana e mafaia ai
mana’oga matou te ole atu ai, ia tusa ma lou finagalo. O oe o le Atua alofa, e te finagalo ia lelei ma
manuia le tagata o le faauluuluga o au galuega mamana. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se faatinoga pito taua tatou te faafetai atu ai i le Atua i lenei aso?
Aso Tofi, Aokuso 28, 2014 – “O Iesu ma le tagata ma’i supa.”
Mataio 9:1-8 (ff.1,2) “Ona maliu ae lea o ia i le vaa, ua maliu atu i le tasi itu, ona oo lea i lana lava aai.
Faauta foi, ua latou au mai ia te ia le tagata supa, ua taoto i le moega; ua silafia foi e Iesu lo latou
faatuatua, ona fetalai atu ai lea o ia i le supa, ‘Lo’u atalii e, ina faalototele ia oe, ua faamagaloina au
agasala.’”
Na ou iloa taluai nei se tina na sau i le mea o i ai tamaiti laiti ma pepe, e sau ma le fusi o pepa o
faamatala e fia faitau atu i le vaega lenei. Na ou fesili i ai, a e ua faamatala mai, o ia e fia avea ma tinatausi mo tamaiti e aafia i tulaga faigata i le amataga i lo latou tuputupu ae. Ua maea ana suesuega ma
sailiiliga e uiga i lenei mataupu e faatatau i le tausiga o tamaiti ua i ai lenei tulaga faigata. Ua ou masani i
lenei tina i le tele o tausaga. Ou te iloa e i ai lana tamaitiiti e aafia ai i le tulaga faigata lea ua taua. Ou te
iloa foi, o se tina e faamaoni i le tausiga o lana tama, a e ua manao e faaauau pea lana fesoasoani i nisi e
fia maua lenei tausiga faapitoa. O le mea lea, ua ou mafaufau ai pe i ai se avanoa e fesoasoani ai le
mafutaga faale-aulotu, i se auala e faatino ai le manaoga o le tina, ina ia fai ma tina-tausi i matua o lo o
manaomia lenei tausiga. Ou te naunau ia maua se auala e faatino ai lenei manaoga lelei. A e ou te
manatua lana faamatalaga ia te au, fai mai: ‘E te iloa, sa e tagai lava ia te au, o au e mafai ona faatino le
fesoasoani.’
O se amataga fou, o le tasi lea o mea-alofa e manaomia tele mai lo tatou Atua. E avea i tatou e faapei o
le mai supa ua tusia i le tala, aua ua leai so tatou malosi e faatino ai se amataga fou i lo tatou fia auauna
ma talai le tala o le faaolataga, e ala ia Iesu Keriso ma le togiola na ia saunia. A e le mafai ona tatou
galulue, pe a le maua le malosi mai le Agaga o le Atua, ina ua faamagaloina i tatou mai le leaga o le
agasala. O le amataga fou tatou te faatinoina, o le malosi lava lea tatou te fesoasoani atu ai i nisi ua
mafatia ma puapuagatia i le olaga ua tatou i ai.
158
Tatalo: Le Atua e, ua matou faafetai atu ona o le ola fou e amata ai o matou olaga tuai, ina ua
faamagaloina a matou agasala e ala i lou alofa tunoa. Ia matou manatua pea, o lo o ia te oe le ala e tasi
matou te taunuu ai i le faamoemoe o i luma, o le ola faavavau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea tatou te maua ai le ola fou, ina ua faamagaloina i tatou, ma saunia ai se amataga fou?
Aso Faraile, Aokuso 29 2014 – “Mai le oti i le ola fou.”
Mataio 9:18-26 (ff.20,21) “Faauta foi, o le fafine na i ai le puna toto i tausaga e sefulu ma le lua, ua alu
ane ia i ona tua, ua ia pai ane i le tuupao o lona ofu; aua ua fai ifo ia i lona loto, ‘Afai ou te pai atu tau o
lona ofu, ou te ola ai.’”
I nai tausaga ua mavae atu, na tapunia ai le tamai falesa o lo o tu i le pitonuu o lo o matou nonofo ai, ona
ua vaivai le tulaga o le tamaoaiga tupe e tausia ai le faalapotopotoga. O se faanoanoaga tele lea i e sa
lolotu ma galulue malosi mo lenei mafutaga i le tele o tausaga ua mavae---sa galulue mo le valiina o le
falesa, faalelei le fola, teuteu puipui o le fale, tausiga o le faatoaga laau iti, ma foai taulaga tupe mo le
tausiga o le faalapotopotoga. I ia tausaga sa faapei o se faatinoga e talia ai manaoga o e feoai a e
manaomia se mea e faapotopoto i ai e tapuai i le Atua. E manaomia se nofoaga e faia ai aoga pese,
nofoaga fesoasoani mo tina ma fanau iti, e fesootai lelei ai ma isi faalapotopotoga e feagai ma ia ituaiga
fesoasoani. E masani ona fai a matou fono i le faleaiga i totonu o le nuu. Ona e i ai le faaletonu pe a leai
se nofoaga e fesootai lelei ai, o le mafuaaga lava lea ua matou taumafai ai e faatino ni fesootaiga fou e
lelei i le nofoaga o lo o matou nonofo ai---o fesootaiga e le tau faia pe faatino pe afai ua i ai le fale e
mafuta i ai.
E lua tala ia ua tau mai ai ni tagata ua taumafai e maua se fesoasoani ina ua leai se malosi o i ai: o le
tama ma lona afafine, ma le tina na i ai le puna toto. O le taimi o le leai o se malosi na feiloai ai ma Iesu,
ma ua oo ai ina suia le tulaga vaivai sa i ai i le malosi ua faafouina.
Tatalo: Le Keriso e, faafetai ona o le malosi faafouina ua foai mai i lo matou vaivai ma le le atoatoa. Se’i
e fesoasoani mai ina ia matou loto tetele e faailoa atu lo matou vaivai ina ia suia ai o matou olaga, ia lelei
mai lau afio. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea o lou olaga ua e vaivai ai? Tatalo i le Atua ia fesoasoani mai i lou vaivai, ia faamalosia ai oe.
Aso Toona’i, Aokuso 30 2014 – “Na ia pa’i i o latou mata.”
Mataio 9:27-31 (ff.29-31) “Ona pa’i atu ai lea o ia i o la mata, ua faapea atu, ‘E pei ona oulua
faatuatua, ia faapea lava ona faia ia te oulua.’ Ona pupula ai lea o la’ua mata. Ona matua fetalai atu
lea o Iesu ia te i la’ua, ‘Ia oulua, ne’i faailoa atu i se tasi.’ A ua la o ma faalaua’itele le tala ia te ia i lea
nuu uma.’”
159
O se tasi o mitamitaga maualuga i a tatou aulotu, o le i ai lea o a tatou ‘au faipese. E faigofie ona
mafaufau i lenei taofi, e pogai mai i nisi o tina i o tatou nuu e faapea, o le pesepese e tupu mai ai le loto
fiafia. ‘E a pe afai e te talatalanoa i ni tina e o mai tou te pesepese?’ E le seiloga ua matua aoaoina i le
musika, a e tau lava o pese masani ma lauiloa e pesepese ai faatasi. E ono toatele o le a ofo mai pese ua
latou masani ai, e faaleo foi ma pese mai nisi i fati ma upu i o latou lava leo; e matua sapasapaia lenei
faiga, e le afaina pe iloa le fati pe leai foi; e le afaina foi pe te pese i le ‘au faipese a le‘aulotu pe leai.
O le ‘au faipese e fai ma fesootaiga o tagata o le aulotu, feiloai ma mafuta faatasi ai, e mafaufau faatasi
ai i fesoasoani mo e ua mafatia ma puapuagatia o le nuu. O se tasi o faiga masani e faanofonofo fiafia ai,
o le saunia lea o le ti ma le kofe, o le keke foi ma faamatala e fiafia ma talie ai. Atonu o nei taumafa e le
ona o le agaga ia lau ni mea i le fale, a e tuu pea i le agaga o le fia mafuta ma fiafia faatasi. O le fai pea o
lenei ituaiga mafutaga, atonu e faapea mai se tasi: ‘O! e a pe a tatou taumafai e faatosina mai nisi i lenei
mafutaga pese?’ E leai lava se eseesega tele ma lou faapea ane, ‘O! e mafai ona ou ‘aumaia isi tagata ou
te iloa e le o lava ini lotu?’ O le upu moni, e le mafai ona taofia le tala lelei e fia faailoa atu, e pei e
faapena le lagona lenei.
O le tala lenei i le faapupulaina o tagata tauaso e Iesu e foliga ese. Ua uma ona faamalolo ma faapupula
o la mata, ona fetalai lea o Iesu, ‘Ia oulua, nei faailoa atu i se tasi.’ (f.30b).
Tatalo: Fa’afetai Iesu e, o le tala lelei na e aumai i o matou olaga, e le mafai ona matou taofia aua matou
te fia ta’uta’u atu e ala i a matou pese ma lau Tusi Paia. Ia e faailoa mai atili auala eseese e tala’i ai lou
finagalo, e ala i la matou tatalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a sau tala lelei e fia tautau atu ai Iesu i lenei aso?
Faitauga mai ia Mataio 8–16
2 ‘Folafola atu le tala lelei o le Malo’
(Saunia e Elizabeth Whitehorn)
Aso Sa, Aukuso 31 2014 – ‘’O le olaga e fa’afouina e leo tele ma manino’’
Mataio 9: 32–38 (f.32-33) “Ua la o, faauta, ua latou aumai ia te ia le tagata gugū, ua ulutinoina e le
temoni, Ua tulia le temoni, ona tautala mai ai lea o le gugū. Ona taufaiofo ai lea o le motu o tagata, ua
faapea ane, “E lei iloa mai anamua se mea faapena I Isaraelu.”
O le a le uiga o le folafolaina o le tala lelei o le Malo? I lenei vaiaso o le a tatou iloa Iesu ma lana savali. E i
ai nisi taimi e fetalai atu ai o ia I le motu o tagata, o nisi taimi e saunoa o ia i le tagata toatasi, pe na faia
foi le galuega faamalolō. O lenei feau e te manatunatu i ai ma faamalosia ai lau faitai ma e mafaufau ai i
le talafeagai o le faitauga o le asō. Ao fetalai mai le Alii ia te oe, faalogo, ma mafaufau ai ma le tatalo,
ma ia e alu ma e faatino e pei ona faia e Iesu.
160
O le a se tala a le gugū? Pe na faafetai ea ia Iesu? E le taumate ma faatelea’i atu o ia ma le tala lelei ma
amata ai I lona aiga lana talaiga. O le a sou lagona I se tagata e le mafai ona tautala? E le taumate e
poloka lona leo.
Soo se mea o e soifua ai, poo le a foi le olaga o loo e ola ai, ia e manatua ,O le Atua o loo fetalai mai o Ia
ia te oe, e ala i lau tautala, i ou uiga, faapea au faatinoga, faapea au upu.
Tatalo: Le Alii e, ia avea lou gutu faapea lau faatinoga e folafola ai lou finagalo. Amene.
Aso Gafua, Setema 01 2014 – ‘’O tagata ua feagai ma tulafono.’’
Mataio 12:9–14 (ff.9-10; 12b) “ona ulu atu lea o ia I lo latou sunako, Faauta foi, sa iai le tagata ua gase
lona lima; ona latou fesili mai ai lea ia e Ia “E tatau ea ona faamalolo i le sapati, ina ia latou momoli ia te
ia. O lea e tatau ai ona agalelei i le sapati”
Ua faailoa atu e Iesu lona agalelei nai lona saogalemu, e ui ina tetete mai o le au Faresaio ia te ia. E lei
valaauina e lenei tagata Iesu e faamalolo o ia, peitai ua aumai o ia e Faresaio ia tupu ai se faafitauli ma
Iesu.
Taumafai e vaai I lenei feiloaiga ma Iesu. O a ni auala ua le mafai ai ona faaaogaina e le tagata lona lima?
O le a sona lagona ina ua ulufale mai Iesu I le malumalu? Faalogologo i le talanoaga a Iesu ma le
aufaresaio. O le a sou lagona i lenei mea ua faia e Iesu? Poo se tala lelei ea lea mo oe?
E faamamalu e le au Kerisano le aso Sa. E tele lagona faigata i ā’iga e manatu ai poo le fea le
faamuamua.O le faataitaiga, poo le o o tamaiti i taaloga. O le a sou lagona i le aulotu ua feagai ma
faafitauli i fesili e uiga i le mea e tatau ona faamuamua? O le a se auala e tatau ai ona talafeagai lenei
aoaoga i lenei Aso Sa ma le faamuamua?
Tatalo: Le Alii e, faamanatu mai ina ia ou fuafua lau faamuamua i auala o le faataunuuina o le alofa.
Amene
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i auala e faaaoga ai le Aso Sa. I le faitauga i lenei Aso Sa e te manatu e taau ona faia ni suiga?
Aso Lua, Setema 02 2014 – ‘’Fa’amalosia ai ma lo’u lē atoatoa.’’
Mataio 14:22–33 (f.28-31) “Ua tali mai Peteru ia te ia, “Le Alii e, afai o Oe, ia e fetalai mai ia te a’u, ou
te alu atu ia te Oe i luga o le vai.” Ona fetalai atu ai lea o ia, “Ina sau ia” ona alu ifo lea o Peteru nai le
vaa, ua savali i luga o le vai e alu ia Iesu. Ua vaai o ia i le matagi ua tetele, ona fefe ai lea, ua afua ai ona
goto, ua alaga mai, “Alii e, faaola mai!” Ona aapa atu lea e Iesu o lona aao,ua tago ia te ia, ma faapea
atu ia te ia, “O oe na, lē faatuatua itiiti, se a le mea ua e masalosalo vale ai?”
Mafaufau o oe o se tasi o le ausoo o Iesu. Faatoa maea ona e molimauina le fafagaina e Iesu o le 5000 o
tagata, i areto e 5, ma ia e 2. O le a sou lagona ina ua tuuina atu outou e o ao lei o ese le motu o tagata?
O le a sau vaaiga ia Iesu ua afio mai i le va o le 3 ma le 6 i le vaveao? O le a sau vaaiga i uiga o Peteru? O
le a se tala lelei ua e iloa I lenei vaaiga?
Tasi lenei tala ua vaaia ai Peteru ma lona le atoatoa faapea le loto tele ma le faatuatua. Ua ia mautinoa e
le mafai e se tagata fagota ona savali i le vai, peitai ua valaauina o ia e Iesu e savali atu i le vaa. Ina ua
161
taumafai atu i le vaa, ua le atoatoa lona faatuatua ma ua goto ai. E te iloa o le a le mafuaaga o le goto o
Peteru?
O le Alii ua valaauina i tatou ma faaaogaina i tatou e ui ina le atoatoa ma le mautonu. E le taumate ua e
le mautonu i le valaau a le Alii ua valaauina ai oe. Poo ua manatu foi ua siitia ou lagona i le ofoofogia i le
mea ua vaaia. Ia faitau ma mafaufau i le valaau a le Alii e atoatoa ai ona taunuu i tatou i manuia ua ia
faailoa mai.
Tatalo: Tatalo I le Alii ina ia fesoasoani mai pea siitia ou lagona ma ua maua ai i le faalialia vale.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i le Alii i taimi e mo’omia ai le fesoasoani.
Aso Lulu, Setema 03 2014 – “Ua latalata e papa’i atu.”
Mataio 14:34–36 (f.35-36) “Ua iloa mai o ia e tagata o lea nuu, ua latou feau atu ai lea i lea itu uma
lava, ua aumai ai ia te ia o e mama’i uma lava; ma ua latou aioi mai ia te ia, tau lava ona latou papai I
tuupao o lona ofu, ua faamaloloina fo’i o i latou uma e na papai mai i ai.”
Ua tele tagata na latou tau talatala ia Iesu ma faailoa i tagata lona taunuu mai i lo latou nuu, o lea na
lolofi ma aumai tagata mama’i ma augani atu e faamaloloina i latou, ma pai atu ona aao i ai latou. O le
mea taua ua vaaia, ua taumafai tagata e pa’i atu ia Iesu. O le masani, o Iesu e papa’i atu ona aao I
tagata, e faapea foi i latou e manatu tagata e le tatau ona papa’i i ai Iesu. O le upu taua ua ou maua, e i
ai nisi tatou te aumaia ia Iesu peitai, e faalagolago i latou i lo latou taliaina o Iesu.
E i ai foi taimi tatou te manatu ai o loo faatali mai Iesu,pe afai tatou te fia maua lana faamalologa ma
avea suiga lelei mo lou olaga. O le a se upu o lenei faitauga mo oe?
Mafaufau i le ituaso na avea ai oe ma Kerisano faatuatua. O ai i latou na faailoa atu le talalelei ia te oe?
O le a se mea taua i lea taimi na faia ai e Iesu le galuega faamalolo ia te oe? E faapefea ona e faailoa atu
lea tala i nisi tagata?
Tatalo: Le Alii e, faafetai i ai latou na fesoasoani na aumaia le talalelei I lou olaga. Ua ou ofoina atu lou
loto atoa e galue ai mo Oe, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia tatalo I le Alii e avea oe ma tagata e talaiina lona finagalo.
Aso Tofi, Setema 04 2014 – “O le tala fiafia mo tagata uma.”
Mataio 15:21–28 (f.25-28) “Ona sau ai lea o ia, ma ifo ia te ia, ua faapea atu, “Le Alii e, ia e fesoasoani
mai ia te au.” Ona tali atu ai lea o Ia, “E le tatau ona ave le mea e a’I a le fanau ma lafo I ulī.” Ona fai
mai ai lea o ia, “Le Alii e, e moni a oe, ae ui I lea ua aai e ulī o momoi mea ua pauu I laulau a o latou
taulā.” Ona tali atu ai lea o Iesu, “Funa e, ua tele lou faatuatua; e pei o lou manao, ia faapea lava ona
faia ia te oe.”
Manatunatu e faapea o oe le soo o le Alii. O le a sou manatu i uiga na faaalia e le fafine ma tautala atu ia
Iesu? Pe na e ofo ea pe na faateia oe, pe na luiina oe i le tali atu a Iesu i le fafine? Pe e te manatu e
162
tatau ona faamaloloina le tama a le fafine? Pe aisea ua tali ai faapea Iesu? Pe na manatu ea le tina e liliu
le faaiuga a Iesu, poo se tofotofoga ua faia e Iesu I le fafine? Na silafia e le ausoo o le fafine o le tagata o
nuu ese e le tatau ona auai I le malo o le Atua. Pe faapea ea a tatou aulotu ma manatu faapito i nisi e le
tatau ona maua le faamanuiaga a le Atua?
Pe afai tatou te talitonu i le alofa o le Atua e aofia ai tagata uma o le lalolagi, o a ni auala e tatau ai ona
suia i tatou? O ai i latou o loo misia i a outou aulotu, ma a outou faapotopotoga? E talitonu le manatu o
loo iai auala o loo noatia ai oe i le ulufale i le loto, ma le ulufale ai i le malo o le Atua. O le a le finagalo o
le Atua mo oe i lenei aso?
Tatalo: Fa’afetai Iesu i lou talia o au i lou malo. Fesoasoani mai ina ia ou aveesea auala o loo o’u punitia
ai le ulufale o tagata uma i lou malo.
Mafaufauga Loloto:
O a mea o loo punitia ai e lau aulotu le ulufale o tagata uma i le malo o le Atua? E tatau ona tuuese ia
mea?
Aso Faraile, Setema 05 2014 – “Tu’uina atu ma maua le fesoasoani.”
Mataio 15:29–31 (f.29-31) “Ua maliu ese Iesu I lea mea, ona oo atu ai lea o ia e lata ane I le vai o
Kalilaia; ua maliu ae I le mauga, ua nofo ai I lalo. Ona o mai ai lea ia te ia le motu o tagata e toatele, ua
ia te I latou o e pipili, o e mumutu, o e tauaso, o e gūgū, atoa na nisi e toatele ua latou tuu atu I ai latou I
vae o Iesu; ona faamalolo ai lea e ia oi latou. Ona taufaiofo ai lea o le motu o tagata ina ua latou iloa
atu o e sa gūgū ua tautala, o e sa mumutu ua atoatoa, o e sa pipili ua savavali, o e sa tauaso foi ua vaai;
ona latou vivii atu ai lea I le Atua o Isaraelu.”
O le vaaiga pe aisea na le afio ai Iesu i ai latou na fia faamaloloina, peitai ua nofo o ia i lalo ma faatali e
na aumaia ia te ia. Poo le manatu o Iesu ina ia faanonofo tagata i lalo, ma silasila atu ia te i latou?
Manatunatu i le vaaiga na tupu ma o loo e auai. Na e aumaia se tagata ia Iesu e faamaloloina? O ai le na
e aumaia? Pe na aumaia oe e lau uō, poo lou aiga e faamaloloina oe? O le a sou lagona ao e faatalitali i
lou avanoa e maua ai le faamalologa? Mafaufau ia Iesu ma lona feiloai mai ia te oe. O le a se lagona ua
tupu i lou loto?
Tatalo: Le Alii e, Iesu ou te tuuina atu lou loto i le faamalologa a lau Afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i le tagata ma aveina oe ia Iesu.
Aso Toona’i, Setema 06 2014 – “E lē itiiti le fesoasoani.”
Mataio 15:32–39 (f.32-34) “Ou te alofa atu i le motu o tagata, auā o le aso tolu lenei o tatou nonofo ma
latou, e leai foi ni a latou mea e a’i. Ou te le mafai ona tuuina atu ia te i latou e ō mātelaina, nei latou le
iloa i le ala” Ona fai mai lea o ona soo ia te ia, “Tatou te maua ifea ea i le vao ni areto e tele, ina ia
163
maoona ai le motu o tagata ua tele naua?” Ona fetalai atu lea o Iesu ia te i latou, “E fia ea ni a outou
areto?” Ona latou fai mai ai lea, “E fitu ma nai i’a laiti.”
Pe na tēte’i ea le ‘au so’o ina ua fesili atu Iesu pe fia ni a latou areto? Aisea na latou le aia ai areto ina
ua latou fia aai? O le a se vaaiga a tagata ina ua faafetai ona tofitofi ai lea o areto ma ia tuuina atu i le
ausoo e tufatufa atu i ai latou? O le a sou lagona ina ua e maua lau vaega o le mea a’i ma e a’i ai? O le a
sou lagona o upu a le Alii ua mafua ai ona nonofo ai pea i latou i aso e tolu ma faalogologo ia te ia?
Ua luiina lo’u tagata ina ia maua le taimi e mafuta ai ma le Alii. E faapea foi ona aoaoina ai a’u ina ia
tuuina atu le taulaga i le Alii e pei ona finagalo ai. Poo a lava mea faatauvaa e pei o nei areto e fitu ma
nai ia laiti, ae na tele ma le uma ina ua faafetaia e le Alii ma tofitofi atu. E faapea foi lenei faitauga, o le
faatusa o le Faamanatuga Paia, ma ia e mafaufau i le sakarameta ma lona uiga i ai tatou. O le a se upu a
le Alii mo i tatou i lenei Aso?
Tatalo: Ia ou mafuta faatasi ma oe e le aunoa. Amene
Mafaufauga Loloto:
O le a se mea ua valaauina ai oe e le Alii i lenei aso?
Fa’atuatua ma Fuatele mai.
1 ‘O lau auaunaga i le faatuatua.’
(Saunia e Jember Teferra)
Aso Sa, Setema 07 2014 –
“O le Atua e fa’amaoni.”
Salamo 31:1-24 (f. 23-24) “O outou na uma lava o ona tagata amio Atua, ia outou alolofa atu i le Alii, e
leoleo e le Alii o e faamaoni, a e matuā tauia e ia o e amio faamaualuga. O outou na uma lava, o e
faamoemoe i le Alii, ina faalototetele ia; e faamalolosia foi e ia o outou loto.”
O lenei vaiaso o loo agatonu ai le aoaoga i le faatuatua, faamaoni, o le iloa o le mea lelei, o le poto,
faapea le tagata tausi mea lelei. O loo aoao mai foi ina ia iloa ona faaaoga mea alofa a le Atua e auauna
atu ai ia te Ia. O le aoaoga foi a le Feagaiga Fou ina ia avea i tatou ma tagata tausi mea lelei ma ia avea ai
i tatou ma tagata lelei i tofiga ua valaauina i ai. E moni e iloa e le tagata le Atua e faamaoni o ia, peitai o i
latou e oo atu i puapuaga , latou te lagona le faamaoni o le Atua. O le faamoemoe ma le talitonu o Tavita
i le Atua ina ua lafi o ia mai ia Saulo na maua ai lona mapusaga. Na ia faapea ai lana tatalo, “ Le Alii e, …
aua ne’i faamaina a’u e oo i le faavavau, ia e laveai mai ia te a’u i lau amiotonu.” (f 1 )
Na avea Tavita ma Tupu, ma auauna ai o ia ma Tupu i le tofiga a le Atua.
Tatalo: Le Alii e, au maia le mautinoa ma le faatuatua atoa ina ia ou auauna atu ai ma le faatuatua ia te
Oe, Amene.
Aso Gafua , Setema 08 2014 – ‘’O afea ea e te afio mai ai ia te a’u?”
164
Salamo 101:1–8 (f.1-3) “O le pese i le alofa ma le faamasinoga, le Alii e, ou te faipesega ia te oe. Ou te
faatuatua i le ala e sao ona lelei; e te afio mai ea afea ia te a’u? Ou te savali a’u ma le loto sao i totonu o
lo’u fale. O’u te le tuu i o’u luma se mea leaga. Ou te inoino i le amio a ē liliu ese, e le pipii mai lea ia te
a’u”
O lenei vaega o le Salamo o loo faamatala ai le agaga faa-Tavita. E tele mea leaga na ia faia, peitai o lana
tautinoga i tagata uma, ia faatoga atu i le Atua ina ia faamagalo le tagata agasala i mea sa ia faia. O Iesu
na tuuina atu lona soifua ina magalo ai i tatou, o le mea foi lea e pele ai Tavita i le finagalo o le Atua. Se
mea ina a ofoofogia o se avanoa ua tuuina mai! Ia tatou tatalo faatasi e pei ona valaau atu Tavita i le
Alii, “E te afio mai afea ia te a’u?” E tutusa tagata uma i le silafaga a le Atua. E fiafia foi o ia i le tagata e
faamaoni.
Tatalo: Le Alii e, ia e faamanuia mai ia te a’u ina ia ou ola ma anaana i lau Afio, Amene.
Mafaufauga Loloto:
Fa’amau i sau api pe faafia ona agalelei mai le Atua ia te oe.
Aso Lua, Setema 09 2014 – “O le malu, po’o le sulufaiga.”
Salamo 11:1-13 (f.1-2) “Ou te faalagolago i le Alii; se a le mea tou te fai mai ai ia te au, ina sola ia e pei
o manu lele i lo outou mauga? Auā, faauta, o e fai le amio leaga ua latou lolou le aufana, ua latou tuu le
u i le fu’a, e fana faalilolilo ai i e ua tonu o latou loto.”
O loo ou tusia lenei tala i le aulotu matitiva o loo o’u galue ai, e faapea foi le puapuaga o Tavita ia Saulo. I
nisi taimi e tumu i faafitauli ma mea e le talafeagai. O tagata o loo vā’ai mai i lo matou puapuaga e
talanoa mai ina ia tuu lea mea ae o ese ma ia faigata, o le lagona foi lea o tagata ua oo mai. Peitai, o lau
tali atu i le Atua soo se mea ua valaauina ai le tagata e le Alii e faaaupegaina o ia e le Alii i le lototele,
atamai, atoa ai ma loto atu i le faia o le galuega a le Atua. O le fesoasoani mai a le Atua na malu ai lau
aufaigaluega i le faatasi mai a le Atua. O le mafuaaga lea ona faaauau ai le galuega i le 22 tausaga sa
galulue ai. E faapefea ona malutia oe i aao o le Atua?
Tatalo: Faafetai le Alii i lou faamalosi mai ina ia faaauau le talaiga o lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e feagai ma faafitauli i lou olaga? O le a se aoaoga mai le tala a Tavita i lenei aso?
Aso Lulu, Setema 10 2014 – “O ai lē e fa’atuatua.”
Mataio 24:1–13 (f.10-13) “O ona po ia e tausuai ai tagata e toatele, e faalata le tasi i le tasi, ma feitagai
i latou. E tutu mai foi perofeta pepelo e toatele, latou te faasese foi i tagata e toatele. E maalili foi le
alofa o le toatele o tagata, ona ua tupu tele le amio leaga. A o lē tumau seia oo i le gataaga, e faaolaina
lea”
O le faiupu e 13, o loo taliina ai le fesili na tatou faitau i ai ananafi. I le vaiaso na te’a nei sa ou
faalogologo ai i tala na faamatala mai i le nuu o Ethiopia. O le tele o le faalogologo i ia tala e mautu ai lou
165
manatu i le finagalo o Iesu, ua oo mai faaaliga o mea matautia, taua, o mala faanatura, o le olaga faalata,
faapea le ola mataua – o puauaga ua le mafai ona foia.
O i latou e iloa le Alii tatou te tatalo ina ia fesoasoani mai le Alii, ao le isi foi itu, tatou te valaau atu i le
Alii ina ia faia lana amiotonu ma aumaia lona filemū.
Tatalo: Le Alii e, seia e aoaoina i matou ina ia iloa le olaga e tatau ona ola ai. Amene
Mafaufauga Loloto:
Pe e te tumau ea ma le faatuatua ia Keriso Iesu?
Aso Tofi, Setema 11 2014 – “Fa’atuatua i nai mea iti.”
Mataio 25:1–30 (f.21) “Ona fai atu ai lea o lona alii ia te ia, Ua lelei ia, le auauna lelei e, ma le faamaoni,
ua e faamaoni I nai mea itiiti, ou te tofia oe e pule i mea e tele; inā ulufale mai ia i le fiafia o lou alii.”
O le faataoto o loo faailoa mai ai le eseese o avanoa faaleagaga ua aumaia e tusa ma le finagalo o le
Atua. O le filifiliga a le tagata e faaaogaina ma tuuina atu le avanoa i le Atua e faia lea e le Atua.
Ina ua avea au ma pagota faaupufai, ou te le iloa le faamoemoe na avea ai au i le falepuipui.Na ou nofo
ma le puapuaga ae ma ou iloa mulimuliane, le faaaogaina o a’u e le Atua ina ia ou auauna atu i pagota i
lau galuega o le aoao atu o le soifua maloloina o tagata, i aoaoga, faapea le fesoasoani atu i tagata i o
latou mafatiaga. Na ou fesoasoani i auala eseese, peitai na ou faanoanoa ina ua ou alu ua ou magalo. Na
fai mai le upu a le taitai leoleo. “Na e ulufale mai ma lou ita ao lenei ua e ulufafo atu ma lou ita. O oe o
se tamaitai e tulaga ese”
E fa’aaogaina e le Atua a tatou taleni i auala eseese, pe a tatou sauni e faatino lona finagalo.
Tatalo: Le Alii e se’ia e tatala o matou mata i mea e te silafia ai le faaaogaina tatau o a matou taleni mo
lou viiga.
Mafaufauga Loloto:
Pe tatou te fia silafia mea e fa’aaoga ai a tatou taleni mo le manuia o le galuega a le Alii?
Aso Faraile, Setema 12 2014 – “Ia atamai mo le finagalo o le Atua.”
Luka 16:1–15 (f.10-12) “O lē faamaoni i mea itiiti, e faamaoni foi o ia i mea e tele; o lē e amiotonu i le
mea itiiti, e amiotonu fo’i o ia i mea e tele. Afai latou te lei faamaoni i le oa o le amioletonu, o ai se na te
tuu atu ia te outou le oa moni e tasi? Afai fo’i ua outou le faamaoni i mea a le tagata ese, o ai se na e
tuu atu ia te outou a outou lava mea”
E le faigofie ona iloa le agaga o le fa’ataoto. Poo le agaga ea o le faamaonia lea e Iesu o le soifua le
faamaoni? E ao ina tatou vaai totoa i le uiga o le aoaoga.
O loo faamanino mai e Iesu le atamai o le tagata tausi mea lelei a e le o le tauleagaina. O le lui lea mo i
latou uma o loo tauaveina faiva faapitoa: o le tapuaiga i le tupe e taitaina lea i le olaga le faamaoni, ma e
le o se vaaiga lelei lea i le olaga faakerisiano.
O loo faailoa mai foi e le Alii e le mafai ona tatou auauna i ni matai e toalua, e pei foi ona faailoa mai e le
Tusi Paia, o le tupe o le aa lea e tupuga mai ai agasala uma.
166
O le faamaoni, ma le faailoa atu o meatonu uma, o le uiga sili lea ona lelei o loo aoao mai i lenei aoaoga.
E faapefea ona faailoa atu i au upu ma au faatinoga?
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia ou avatu le tupe i mea lelei uma e tautua ai mo lou malo. Aoao
mai ina ia ou faailo atu lou faamaoni ma le faailoa atu o mea uma e tusa ma lou finagalo.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona faaaogaina lo tatou tamaoaiga?
Aso Toona’i, Setema 13 2014 – “O le Fa’amasino o tagata uma.”
I Korinito 4:1–13 (f.1-5) “Ia faapea ona manatu o tagata ia te I matou, o auauna a Keriso, o auauna fo’I
e tausi i upu lilo a le Atua. O lenei, e suesueina i auauna tausi mea ina ia iloa ai le tagata ua faamaoni. A
o le mea matuā māmā lava ia te au ona faamasinoina o a’u e outou, poo le faamasinoga a tagata; ou te
le faamasino lava a’u ia te a’u. Auā ou te le iloa ifo i lou loto so’u sesē, a e le tauamiotonuina a’u i lea
mea; a o le na te faamasinoina au o le Alii lea. O lenei, aua tou te faamasino i se tasi mea ao lei oo mai
ona po, seia afio mai le Alii, o le na te faamalamalamaina mea lilo o i le pouliuli, ma faaalia filifiliga o
loto; e i ai ona taitasi ma tauleleia e le Atua.”
Ua fa’ailoa mai e le Aposetolo le uiga o le tauleleia. O le Atua e toatasi na te faamasinoina o tatou uiga
uma.
Ia ua faasaolotoina au mai le falepuipui I Ethiopia, na ou galue lea I le faletupe o le lalolagi I le nuu ua
aupito sili ona matitiva tagata faapea le feagai ma puapuaga. Ina ua ou faatumua talosaga a tina ma a
latou tamaiti, ua le maua sou leo.
Na vaai mai se tasi fitafita ia te au ma fesili i nisi. “O le a le mea ua sau ai lenei tamaitai i lenei nuu
matitiva, ma galue ai pei o se tagata puapuagatia? O lenei tamaitai o se tamaitai e pepelo ma uiga e pei
o se tagata faalata. Tatou te iloa uma lava o ia. Pe le o le taumafai ina ia faasaolotoina lona toalua o loo
avea ma pagogta?” Faafetai i au uō na latou tali atu ma puipuia au, ma faapea atu, “ Lau susuga a le
fitafita, e te le iloa le agaga o le galuega o loo faia e le tinā, na o le Atua na te silafia le agaga o le
galuega alofa a le tinā.” Na savali ese le fitafita, mulimuli ane pe 3 ai lea o masina na toe feiloai mai le
alii fitafita ma ou fai atu, “O mea uma na, na tau atu e nisi ia te oe” – na leai se upu na toe fai mai.
Tatalo: Le Alii e, o lau Afio lava o loo e silafia ma faamasino i mea uma.Ia e faailoa mai ia te au le faiga
ma le amiotonu o la’u galuega. Amene
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona tatou iloa le auauna e faamaoni i le faia o lana galuega?
Fa’atuatua ma Fuatele mai
2 ‘O le olaga ua fuatele mai’
(Saunia e Sister Christopher Godden OSB)
167
Aso Sa, Setema 14 2014 – “O amataga”
Kolose 1:1–10 (se vaega f.9-10) “O le mea lea o i maua foi ma te lei mapu ai lava I le tatalo mo outou, …
ia outou savavali e tusa ma le Alii, ina ia fiafia mai o ia ia te outou i mea uma,ma ia outou fua mai
galuega lelei uma lava,ma ia tupu pea lo outou iloa lelei o le Atua”
O le aoaoga a le alii o St Benedict ( Households of God: The Rule of St Benedict) ua avea lea ma taiala o
la’u galuega faafaifeau e faapea , “ Muamua, o a lava galuega lelei uma o le a faia, ia muamua ona e
valaau atu i le Atua i le tatalo ina Ia faataunuuina mea uma i le manuia…” O le faamoemoe ina ia fuamai
mai galuega lelei mo le talalelei, o le mea silisili o le mauaa i le tatalo i le Atua ma mafuta ai ma Ia.
O le fesili i le uiga o le tatalo, ua faapea mai le auauna ua maliu o Katenale Hume, “ O le sootaga” , O le
uiga atoa lea o le tatalo. O le fausia o lou tagata e soifua ma mafutaga ma le sootaga ma le Atua. E
tuuina atu i ai ou taimi, avanoa uma, ma le galue ma le faamaoni.
Tatalo: Le Alii e, a o amataina lenei aso fou, ua matou valaau atu ina tomai au faamanuiaga i aso uma o
lo matou ola. Ua matou tatalo mo nisi o loo vaavaai atu ma le fefefe i le amataga o lenei vaiaso, le Alii e,
seia e agalelei atu i ai latou.
Aso Gafua, Setema 15 2014 – “O ‘ele’ele lelei.”
Luka 8:5-15 (f.15) “Peita’i o le mea na i le eleele lelei, o i latou ia e ua faalogo i le upu, ma tausi i ai i le
loto ua fa’amaoni ma lelei, ona fua mai ai lea ma le onosa’i”
Ina ua o’u fou atu i le monaseri, o le masani i afa tausaga uma ona valaauina a’u ina ia ou naunau pea i le
olaga faamonaseri. O le avanoa ou te toe vaai ai i le faaauauina o lenei olaga, o le avanoa foi o le
sosaiete e toe silasila ai pe tatau au mo le olaga faamonaseri. O le faaauauina o se faamoemoe e le o se
tala lelei lea auā ua tele avanoa ma nisi galuega e agai i ai pea oo ina fiu foi e galue I lea galuega. Peitai o
mafaufauga nei e iloa ai le matua o le tagata e faia ai lana filifiliga.
O le fesili ua tulai mai, pe ou te vaai ea i le eleele e pei o se mea ua le aogā? Ou te talitonu i le eleele, o
le eleele o loo i ai pea. Peitai o taimi uma e galueaina ai le faatoaga, na ou mautinoa o le galueaina o le
eleele ose mea e taua tele pe manatu se tasi ina ia maua fua lelei. E tatau ona vele le vao,ia aveese maa
ma mea malo, ia faamalu le eleele ma feliuliuai i aso taitasi.
E faapea lo tatou olaga, e tatou te fetaiai ma mea faapea. Tatou te le o matauina ia mea tāua i o tatou
taimi. Tatou te manumalo ma taunuu ia moomooga i le tuu atu i le Alii faapea le Alii ma lona fetalai mai
ia te oe, O Ia lava le fai faatoaga silisili.
Tatalo: Matou tatalo mo i latou uma o loo galulue i le talaiga o le talalelei. Seia e faamalosia i latou i la
latou galuega ma le tautigā.
Mafaufauga Loloto:
Ua valaauina oe e fa’amatala se tala i le talalelei ma auala na e faatino ai. O le a sau tala o le a fai ao ai le
isi tagata e sosoo ai?
168
Aso Lua, Setema 16 2014 – “Aua le vavevave.”
Mataio 13:24-32 (f.30) “Tu’u ia , ia tupu lua pea seia oo i le seleselega; a oo i ona po e selesele ai, ou te
fai atu ai i e selesele, Ia outou muai faapotopoto mai le titania, ma outou fusia i fusi e susunu ai, a o le
saito, tou te faaputuina lea i lo’u fale saito”
I le faataoto muamua na tatou faitauina i le aso, na iloa e auauna le vao tele a tutupu, peitai i le vaaiga a
le faifaatoaga, ua tutupu le vaotele faapea ai ma le vao tuitui. Ua mafua ai le manatu ina ia veleeseina.
Peitai e tele mea o le a maumau, e sili ona tuu ia seia iloa ma vaavaai i ai.
O taua, o ata ia o le agasala ma e tupu tele taua e le uma, Peitai i ia taua ua tutupu mai ai fomai ma
vailaau e avea ma vaifofō I e ua mafatia ma puapuaga. Ua tupu mai foi le faalapotopotoga a Malo ‘Au
Faatasi e fai ma fesoasoani e tau fo’ia taua ma feeseeseaiga. O se mea lelei ua tupu mai I o tatou
vaitaimi.
E faapea foi Egelani e le maua ai ni fua o le sinapi e pei ona faamatala i le faataoto lona lua, na o le laau
tupu tele o le niupiu e fua mai i nai fua ninii. O mafaufauga e oo ai le leaoga o ia mea laiti ua tutupu mai
ini laau mafala. Peitai o loo iai le lapataiga e faamanatu mai. O le fai atu o se upu e faailoa ai le ita e
faamanualia ai le sootaga lelei ma le uō, peitai o le faaalia o le laufofoga fiafia e faatupu tele ai le fiafia
ma avea ai le tagata ma fuagalaau e fugatele mai.
Tatalo: Le Alii e, ia e aoao mai ina ia matou vaai ai i itu lelei. Pe sesē sa matou tautinoga, faailoa mai ina
ia matou lagona le sesē.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i le laau na ta’ua mai i le Tusi Paia, ma alu e totō sau la’au i le asō.
Aso Lulu, Setema 17 2014 – “O le fa’atoaga ua faia i totonu.”
Kalatia 5:13-24 (f.25) “Afai ua tatou ola i le Agaga, ia tatou savavali foi i le Agaga”
O le faitauga i le aso, o loo maua ai lisi e 2, o nei mea uma o mea ua totoina ma mauaa i o tatou loto. O
nisi fua ua maea ona totoina i laau. O vao leaga ia o loo tusia i le fuaiupu e 19-21, o fua e fua mai I mea
sese, peitai o fua ua taua i le fuaiupu 22, tatou te faamalolosi ai e fua tele mai aveesea ai vao leaga.
I le mataupu e 4 i le aoaoga a St Benedict e uiga i le galue lelei e faaaogaina ai le faia o le faatoaga i
totonu. O aoaoga lava e pei ona aoao mai Iesu, ina ia aua le saili atu i le ita, ia aua ona taui atu le leaga I
le leaga, aua e te tumau pea I le ita, ao mea uma lava e ao ina aoaoina ina ia manuia ai le sosaiete o loo
malu ai tagata. O le aoaoga sili, e le tuua i tatou e le Atua i lona agalelei. Tatou te taumafai ina ia atoatoa
i tatou ina lelei i taimi o faafitauli, o loo silasila mai foi le Atua i mea uma ma ia aumai lona alofa. O Ia na
te le tuua i tatou i le faaosoosoga ae galue pea faatasi ma i tatou mo lona viiga.
Tatalo: Le Alii e, fesoasoani mai ina ia mautu ou manatu ina ia le sesē ai a I le faataunuuina o au galuega.
Mafaufauga Loloto:
E iai nisi taimi e u’unaina ai a’u e faia mea tonu uma e sili atu i lo’u malosi, o le a se auala e faia ai lea
mea?
169
Aso Tofi, Setema 18 2014- “E lautele ma loloto le alofa moni.”
I Korinito 13:1-13 (f.12) “Auā o ona po nei tatou te vaavaai ai faanenefu i le faaata, a o ia ona po tatou
te fesaga’i ai; o nei ona po ou te iloa ai faalēatoa, a o ia ona po ou te iloa tino ai, pei ona iloatinoina o
a’u,”
O upu a le alii o John Chrysostom i lana tusi, ‘The Homilies of St John Chrysostom’ “O le mea ou te iai, e I
ai foi faatasi ma oe. O le mea foi e te iai ou te i ai faatasi ma oe; e tasi i taua i le tino. E faateaina i taua i
lo ta va peitai e faatasia i taua i le alofa.’’O nei upu e maea ai lau faitau I le ofisa, o se mafaufauga taua
tele. E to’a tele i tatou e faitau ai i lenei aoaoga ma e le iloa e le tagata le isi tagata, peitai ua faamanatu
mai e lenei aoaoga, ‘e fusia faatasi i tatou i le alofa’.
E faigata le alofa. O le alofa o le faailoga o le mafaufau ae le o se lagona. E aafia ai faamoemoega e tatau
ona faia, o lou malosi, o le faatonutonuina lelei, talitonu, faapea lou olaga e tumau i faaiuga lelei. I nisi
taimi e taumafai ai ina ia e aluese mai ai i ou talitonuga ma vaaia ai oe ua e le ola i le olaga tauleleia.
O le alofa na tagi ai Iesu i Ierusalema(Luka 19; 41), o le alofa na ootia ai Iesu ina ua osofaia o ia e le
aufaresaio ma taumafai e pue o ia, o le alofa na le fiafia ai tagata ia te ia ( Ioane 6:66). O le alofa e tatau
ona faaauau. O le alofa o le Malaga i aso uma o le ola
Tatalo: Faafetai le Alii e, i lou alofa ia i matou. Ua matou tatalo mo i latou ua tuulafoaina ma amusia. Ia
maua e i latou uma lou manuia ao lei goto ifo le la.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e faailoa le alofa i le lalolagi e le talitonu i le alofa?
Aso Faraile, Setema 19 2014 – “O le olioli ua sili atu i upu.”
Filipi 4:4–9 (f.8) “Le ‘au uso e, o le toe upu lenei; o mea uma ua moni,o mea uma ua tauleleia, o mea
uma ua tonu, o mea uma ua mamā, o mea uma ua matagofie, ma mea uma ua logoleleia, afai foi o se isi
amio lelei, po o se tasi mea e viia, ia outou manatunatu i ia lava mea.”
Ua ma’ea le 15 kuata o lau a’oga, ona faitauina lea e le uluaoga lenei faitauga tautaua i le assembly
mulimuli o le tausaga. Olioli? Na faaiuina le a’oga ma le ripoti ua aumai. O le fesili o loo fesiligia ai pea i
matou, Pe ua matou maua le Olioli? Na ou manatu e leai, ona o loo matou laiti tele.
O le olioli o se mea e loloto tele, o le lagona e le mavae ma malutia, o le lagona o loo teuina i totonu o le
loto ma aumaia le faamoemoe o mea o le a oo mai. O le a’oa’oga lea a Paulo o loo ia fia faasoa mai.
O le olioli o le vaega lea o le alofa, o le loloto o le filemu o loo faailoa mai lea i le fuaiupu e 7, “O le
manuia foi mai le Atua, o loo silisili lava i mea uma e manatu i ai, e leoleoina ai o outou loto’- o le olioli e
e maua i le galue ma le tautigā, i le afu ma le loimata maligi (Churchill). E faapefea ona tatou maua le
olioli e pei ona faailoa mai?
O le tāua o lenei tautinoga ua maua ma faalogologo i ai, ma amata ai ona faataitai ma ola ai i nei
faataitaiga ua avea ai lenei tautinoga ma olioli tele ma tutupu ai i matou ma olaina ai.
E pei lava o upu a le alii o St Benedict “O le faaauau ma faatino le olaga faale faatuatua, e tatala atu o
tatou loto, o ala foi a le Alii e pei ona faatonuina I tatou e tafe atu ma le suamalie o le alofa e sili atu i
upu”
170
Tatalo: Le Alii e, se’ia e fesoasoani mai ina ia matou maua le fesootaiga ma i latou e tatau ona maua le
faaaliga mai le alii.
Mafaufauga Loloto:
O le a se vaega tāua i le Tusi Paia e te fiafia e faitau i ai? Aisea? O le a se vaega faigatā o le Tusi Paia e
faigatā ona e talia? Aisea?
Aso Toona’i, Setema 20 2014 – “Apu mo le taumafaina.”
Ioane 14:15–31 (f.21) “O lē ua ia te ia a’u poloaiga ma tausi i ai, o ia lea e alofa mai ia te au; o lē e alofa
mai foi ia te a’u, e alofaina o ia e lou Tamā; ou te alofa foi ia te ia, ma ou fa’aali ia te ia.”
E i ai taimi ou te faiaina ai. Ou te fesili pea, Poo le a le Agaga Paia? E faapefea ona foliga? O le a lana
galuega? Ou te le iloa pe faapeia le Agaga Paia, peitai ou te talitonu i ai, ma ou lagona ina foi lona pai
mai.
Na faatumulia soo o Iesu i le fefefe. Na tau atu e Iesu ia i latou e le umi ona ia tuua lea o latou ( Ioane 13:
33) Ua leva ona mafuta Iesu ma ona soo ae latou te lei iloa le tulaga pe a oo ina tuua o ia. ( Tatou te
lagona le mea o le a tupu, pe a oo ina tuua i latou ma le Alii sa faalagolago i ai ona manatu ai lea o i latou
ua tuua i latou, ua fefefe, ma le atuatuvale.) O lenei ua saunoa Iesu i mealilo, ua faafuaseia ona faailoa
atu le tuuina mai o le Agaga Paia o le a faatasi ma latou ae le vaaia o Ia. O ia vaaiga ma sanoaga a le Alii
ua le mautonu ai le ausoo.
O le mea silisili i le galuega tele a Iesu, o le saunia lea o ona soo mo ituaso faapenei. O latou o eleele na
ia suaina ma faamalu, o fua na ia luluina ma tuuina i o latou loto le talalelei, ma ua tupu tele ma mau aa.
Lenei ua matutua le ausoo ma ua oo i lo latou ituaso e o atu ai, ma saunia eleele fou, ma toto atu fatu i
isi tagata ina ia tupu tele le talaiga o le malo o le Atua.
O le alii o John Smith na tusia lana pese e igoa, “ O Iesu o le Laau o le Apu” O le faaaliga tausaafia ua
avea ai lenei pese ma ata i le faagasolosolo mai o le faitoaga ia Atamu, seia oo mai ia Iesu, faapea le oo
mai i ai tatou. O le faamoemoe i ai tatou poo ai lava, poo fea foi o e i ai, ua valaauina i tatou ina ia tatou
galulue e faapotopoto faatasi mo le talaiga a le Atua.
Tatalo: Fa’amagalo matou i lo matou olaga tuai, a ia e fa’aaogaina matou e faia mea lelei mo lau afio.
Mafaufauga Loloto:
Poo e mafaia ona e fa’ailoa atu lou olaga faale faatuatua i aso ua mavae? Tatalo mo i latou uma ua latou
lē maua le talalelei i lenei aso.
Fa’atuatua ma Fuatele mai
3 ‘O le fua mai o fua lelei’
(Saunia e Lesley George Anderson)
Aso Sa, Setema 21 2014 – “Galuea’ina fua o le onosa’i.”
Roma 5:1-5 (f.3-4) “a ua tatou mitamita foi i puapuaga e tupu ai le onosa’i, o le onosa’i e tupu ai le
mautinoa, o le mautinoa e tupu ai le faamoemoe.”
171
O Paulo o le auauna a le Alii ua valaauina e folafola le tala lelei i tagata uma. I le avea ai ma taitai i
aulotu, ua ia faamanatu atu i le au faatuatua ina ia fua mai i fua lelei – o le taiala lenei o lenei vaiaso.
I le tuuina atu o le malosi e le Agaga Paia, ua liuina ai le au Kerisiano ina fua mai ni fua lelei. E afua lea
pea pipii i tatou i le vine moni, o Keriso lea. O lenei sootaga na te aumaia le ola ma tupu tele ai lo tatou
faatuatua . O fua o le Agaga o taiala ma mea taua ia i le soifuaga o le Kerisiano .E ao ina faatino ma
mauaa i o tatou loto o fua o le Agaga, aua o le finagalo lea o le Atua ia avea i tatou ma tagata e fua tele
mai.
I lenei aso ua tatou amata i le onosai. E faapefea ona e feagai ma tigā ma mafatiaga pea oo mai le ma’i?
Pe oo ina e ita ai? O le tamaitai o Barbara mai Belize, o ia o le faifeau Metotisi na ia tuuina atu atoa lona
olaga i le lotu. Na fanau mai o ia ma le Kidney e tasi, ma avea ai ma tagata diabetes, na mafatia o ia e
aunoa ma se faasea. E pei o Paulo e pei ona taua i le tala, O Barbara na ia olioli ma faaauau lona ola ma
le faamoemoe. Na feagai o ia ma puapuaga ma tumau o ia le faatuatua ma le onosai. Na onosai ma le
lototele, na oo lava lona faamoemoe i le taunuuga.
Tatalo: Le Alii e, i faigatā ma mafatiaga o lenei olaga, seia e aumaia le onosai ma le malosi e tumau ai i le
onosai seia oo i le iuga.
Aso Gafua, Setema 22 2014 – “Galuea’ina fua o le fegalegalea’i.”
Efeso 4:31–5:2 (f.31-32) “Ia te’a ma outou upu faafiufiu uma lava, ma le lotoa, ma le ita, ma le leo tele,
ma le upu faaleaga, atoa ma le loto leaga uma lava. A ia outou fegalegalea’i, ia femutimutivalea’i lo
outou alofa, ia faafemagaloa’i outou, faapei ona fa’amagaloina outou e le Atua ia Keriso.”
O le fegalegalea’i o fua ia o le Agaga na te fusia i tatou i le alofa. O lo tatou alofa ua faaalitino mai e le
Atua lona alofa i ai tatou – o le alofa e faaauau ma ia faia i tagata. O le fegalegalea’i o faailoga sili ia o lo
tatou sosoo faatasi. O le fegalegalea’i e faamanatu mai le manatua o le alofa, agalelei, ma le olaga lelei.
O le fegalegalea’i, ua faailoa tino mai ai e le Atua lona alofa e tumau. O le fegalegalea’i ua faasinoa maia i
tatou i le satauro o Keriso.
E iai le taualuga o le feitagai o loo tupu pea i le lalolagi. O loo puea ai i tatou i le lotoa, ita, le mafaufau,
faapea le upu faaleaga. O le faamagalo ma le lē toe manatua o se mea e faigata ona tupu. Peitai ua
faamanatu mai Paulo ina ia tatou galueaina fua o le fegalegalea’i. E ao ina fua atu le feagalegalea’i i
foliga vaaia o le Alii, ma foliga i tatou ia Iesu i lona alofa ma lona agalelei.
Na maua le asiasiga i Ie nuu tu totonu o Mexico, ma feiloai mai ai le fafine mativa ma ofoina mai se supo
na kukaina i vai eleele o loo soifua ai tagata. O se mea faigatā le lē talia ina ose alofa ua faia. O lona
agalelei ua fusia ai i matou uma. O le agalelei e tupu mai i fua o le Agaga.
Tatalo: A’oa’o mai le Alii e, ina ia matou talia ma le loto faafetai faatinoga o le alofa. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i le fegalegalea’i. Ia galueaina fua o le fegalegalea’i i lou loto.
Aso Lua, Setema 23 2014 – “Ia galuea’ina fua o le agalelei.”
172
Roma 15:1–7, 13–16 (f.2-3) “Auā ia ta’itasi o i tatou ma faafiafa i lē la te tuaoi ina ia lelei ai o ia, e
faamafanafanaina ai. Auā o Keriso lava e le’i faafiafia o ia i lona lava finagalo; a e pei ona tusia, Ua oo
mai ia te a’u upu faifai a latou ē na faifai atu ia te oe.”
E lelei le Atua. E faapefea i tatou? O le meaalofa sili i lou olaga i le la le Agaga e tupu ai oe i le soifuaga e
silisili ona atagia ai ou uiga lelei i le olaga. O lou sootaga ma le Atua e faapea ai ona e faalagolago pea i le
Alii ina ia foai mai mea lelei mo oe. O lou sootaga foi ma tagata e faapea ai ona e finau e faia mea lelei. O
fua o le agalelei , o mea ia ua tupu mai i o tatou loto, o fua ia ua tuputupu mai i le galuega a le Agaga. O
le agalelei e oo atu lea i le soifua auaunaga i e matitiva, faapea i latou uma ua fia maua le fesoasoani.
Tatalo: Le Alii e, se’a e fesoasoani mai ina ia ou tupu i le olaga agalelei. Amene
Mafaufaga Loloto:
Amata lou aso ma le Alii agalelei.
Aso Lulu, Setema 24 2014 – “Galuea’ina fua o le fa’atuatua.”
II Timoteo 1:1-14 (f.13) “O matua o upu e ola ai, na e faalogologo mai ai ia te a’u, ia e taofi i le
fa’atuatua ma le alofa ia Keriso Iesu.”
I le Karepiane faapea Amerika, o loo vaaia ai pea tuugamau o misionare Metotisi na avea le talalelei. O ia
tuugamau o faailoga o lo latou tumau ma le faatuatua i le feagai ma puapuaga ma le oti. O le toatele na
malaga atu i latou i taimi o le faapologaina o tagata. Na feagai ma tulafono saua, na sasaina ma fetogia i
maa. Na feagai i latou ma fa’amai. Na faasaina i latou e nisi o faifaatoaga. O galuega ua faigatā, o nisi foi
lotu ua tapunia ma susuina i latou. Peitai, na tumau i latou i le faatuatua ma le galuega. O le isi tagata na
maliu, na tupu ae ai le fesili i Lonetona, “Poo ai lē o le a tuuina atu? O ai se tasi e avea mo i tatou?’’ O ia
le tagata na tali atu e pei o upu a Isaia “O au lenei, ia auina atu”( Isaia 6: 8). O faailoga o le faamaoni i le
Atua ma le Atua e faamaoni i ona tagata.
O le faatuatua o le faailoga moni lea o le Atua. E faamatala ai uiga o le Atua. E faamanatu mai o loo faia
le feagaiga a le Atua ma i tatou.
Tatalo: E tele lou faatuatua le Atua. Seia e galueaina lo’u agaga ina ou fua mai ni fua lelei. Ia avea au ma
tagata faatuatua i aso uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a ni fua o le faatuatua? O a ni mea faigatā sa fetaia’i ma lou olaga na e taumafai ai e galueaina galuega
lelei mo le faatuatua?
Aso Tofi, Setema 25 2014 – “Galueaina fua o le agamalū.”
II Timoteo 2:22-26 (f.25) ‘’ia a’oa’i ma le agamalū i e o finau mai; atonu lava e foa’i mai e le Atua ia te i
latou le salamō, ina ia latou iloa lelei le upu moni.’
O le tagata agamalu e masani lava ona matauina sesē o se tagata e vaivai ma filemu. E fiafia tele tagata o
le lalolagi e pulea, ma faapaitau, ma malosi le uunai a se isi tagata. O le mea lea e tatau ai ona tatou
vaai i le uiga moni o le agamalu o le mea lelei e tupu ai le malosi.
173
Ia mafuta mai Iesu i lona soifua agamalu ma le aga faatamalii e pei ona faailoa mai lona alofa ia i tatou,
na ia faaola ma faamagalo le fafine ua faailoa mai o ia o le fafine talitane (Ioane 8), na ia aoao atu i le
fafine ina ia le toe faia le agasala, o lea na avea ai lenei tina ma vavega fou. E faapea foi le suiga o le
olaga o le fafine na i luga o le vaieli o Iakopo (Ioane 4).
I lenei vaaiga ua suia ai e Paulo le olaga o Timoteo ina ia tupu o ia i uiga lelei, ia faatino le agamalu, ma le
loto maulalo. Na ta’u atu ia te ia ina ia aua le faailoa atu o le mitamita fua poo le saua atu i nisi o
agaleaga mai ia te ia.
O upu lava a le aposetolo i le 2 Korinito 10: 1 ‘‘Ou te aioi atu ia te outou ona o le agamalu ma le alofa o
Keriso ‘’O le mea lea, ia faapea foi tatou ona faaaoao i le Alii, o lē agamalu.
Tatalo: Ia e a’oa’o mai ina ia ou agamalu atu i tagata. Ia faafouina lou loto ma lou agaga ina ia fua mai le
fua o le agamalu.
Mafaufauga Loloto:
Pe avea ea oe ma tagata agamalū? O a ni mea lelei ma mea e leaga ai le agamalū?
Aso Faraile, Setema 26 2014 – “Galuea’ina le ola pulea.”
Salamo 51:1–19 (f.17) “O le taulaga i le Atua, o le loto momomo lea; le Atua e, e te lē inosia le loto
momomo ma le nutimomoia”
Ua fa’ailoa mai e le Faisalamo ia i tatou, o le taulaga e mo’omia e faailoa ai lou alofa i le Atua. E faapea
tagata uma e faia taulaga i le Atua. E le gata i le faia i le alofa i le Atua, ae e faapea foi lona tuuina atu o
ia atoa i le Atua na te pule ai i lou olaga. O le tuuina atu atoa o loo iai ma le olaga pulea. O iina e maua ai
le malosi sili mai le Atua.
Na tatou maua le faitauga i le Tusi Paia i lenei vaiaso e faasino i le galueaina o le soifua e faatatau i
tagata ma la tatou sootaga, I lenei faitauga, o le faitauga e agatonu lea i lou tagata, mo le manuia o lou
tagata faapea nisi tagata.
O le tasi tausaga na valaauina ai a’u e faia se tautalaga i Bristol, I le vaaiga faa Ioane Uesile i le mataupu o
le ‘Alcoholism’ E tele nisi e le fiafia i le manatu o Uesile e uiga i le le taliaina o le inu uaina poo le ava. E
toa tele nisi sa manatu e tatau ona inu le ava, peitai e tūmau le agaga o Uesile e le tatau ona inu ina le
ava oona, a ia tatau i le tagata ona pulea lona olaga ma alo ese ai mai le inu ava.
I upu a le Faataoto 23: 29 – 30.“E ia te ai ea le uaina? E ia te ai ea mala? e ia te ai misa? E ia te ai le
atuatuvale? E o ai ea manunu’a fua? E ia te ai ea mata mumu? O e ua faatuai i le uaina; o e o atu e saili i
le uaina filogia.”
E to’atele tupulaga ma tagata matutua ua fano lo latou soifua i le olaga mulilua, i le inu ava, i faamai, i
mea lele faasaina, faapea fana. O aso uma tatou te fia maua le Agaga o le Atua, na te taitaia ma
galueaina o tatou loto. O le tatalo ina ia tatou pipii mau ia Iesu, o ia lava o le taitaiga sili na te fesoasoani
mai i mea faigata o lo tatou ola.
Tatalo: Se’ia e fesoasoani mai le Alii e, ina ia ou maua le malosi e galueaina ai le olaga pulea i lou olaga.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
174
O le a le mafuaaga ua le mafai ai e le tagata ona pulea lona tagata? Aisea ua faigatā ai? Pe mafai ona e
talitonu i le fesoasoani mai a le Atua e te mafaia ai ona e pulea lou loto?
Aso Toona’i, Setema 27 2014 – “O le seleselega o fua o le amiotonu.”
Filipi 1:1-11 (f.10-11) “...ina ia masino ia te outou mea iuga eseese. Ona avea ai lea o outou ma ē
faamaoni, ma le le tauleagaina pea oo i le aso o Keriso; ia tutumu outou i fua o le amiotonu mai ia Keriso
Iesu, ina ia viia ai ma faaneeneeina ai le Atua.
O le tatalo a Paulo ua ia maua le mafutaga mafanafana a le Ekalesia i Filipi ma Keriso. O lea ua faailoa atu
ai ina ia filifili i le mea lelei. Ia ola i le olaga mamā faapea le olaga amiotonu. O le amiotonu e tonu lea i le
Atua. Pe a feagai ma puapuaga ma le tagiauē, e le o faaaliga ia ua alu ese le Atua, peitai o loo tumau pea
le Atua e le liliu o ia.
Ina ua ou talavou na maliu ai lou uso e 13 ona tausaga, o Guillermo ina ua se’e lona vae mai le vaa ma
taia ai lona ulu ma palasi ai i le sami i Colon City i Panama. Na molimau lou tina ia Iesu o ia o lona
faamafanafanaga sili, o ia na aumaia le malosi na feagai ai o ia ma ia mea faigatā. I ni mai masina na
maliu ai le uso o lou tama na ia lavea’i mai se tagata na malemo a e ma maliu ai o ia. O le tama teine foi
a lou tina na maliu ina ua lafoa’i e nisi i le sami ma le manatu e iloa e le teine ona aau, peitai na maliu ai.
O nei puapuagā uma ua mautinoa ai e lou tina le Atua e latalata mai o ia ma siitia i tatou i ona aao. E
talitonu o le Atua e mafuta mai o ia ma faaolaina i tatou i taimi o puapuaga. O lona talitonu i le Alii ua
faia ai e le Alii suiga lelei mo lona ola. Ia faapea foi ona e talia Iesu o ia na te aumaia suiga lelei i lo tatou
ola.
Tatalo: Aumaia le filemu ma le amiotonu ia te au le Alii e, seia e faamagalo au amiogaletou uma i lau
silafaga, Amene
Mafaufauga Loloto:
O le a se seleselega ua e mafaufau e avea mo Iesu?
Amosa ma Sapakuka
1 ‘E leo tele mai le Alii mai Siona.’
(Saunia e Jules Gomes)
Aso Sa, Setema 28 2014 – ‘’O le Tupu o Leona.”
Amosa 1 (f.2) “Ua ia faapea mai, E leo tele mai le Alii mai Siona, e tūlei ifo foi lona siufofoga mai
Ierusalema; e faanoanoa foi mea e tataa ai manu a e fagamanu, e mago fo’i le tumutumu o Karamelu”
O le Leona o le faailoga lea o le manulauti a Amosa. O le tagi a le Leona a Amosa – o le faailoga lea o le
oo mai o le iuga o Isaraelu. O le oo mai o le iuga o Isaraelu , e oo mai ma le ave faapagotaina faapea
mafuie, o le nuu ua feagai ma puapuaga ma mala faale natura. O le tagi a le Leona ua gatete ai le
laueleele, o le valaau I le nuu ina ia toe vaai i mea ua leaga ai, o le faamalosia o le auauna e alaga i mea
ua leaga ai le nuu.
Mai i le tumutumu mauga o Siona e oo i le gatete o le mauga o Karamelu, mai le itu i sisifo ma sauté, e
pei o le leo tele o talipalau e taalili e lagona uma e nuu faapea Amosa, na ia faapea ona faailoa atu lona
175
laulaufaiva ma le leo tele i le Atua. O le Atua o le Liona. Pe a valaau Amosa i le Atua, o ai se e le fefe, o le
lalolagi uma ua gatete atoa ai ma le nuu ua fefefe.
Tatalo: Le Alii e, o lau upu e pei o le leo tele a le Liona, faamagalo mai i matou i le le faalogo o matou
taliga ma ua gugū o matou gutu i le le faia o lau amiotonu. Amene
Aso Gafua, Setema 29 2014 – “O perofeta ma le fa’amasinoga amiotonu feagai ma fa’amanuiaga
amioga le tonu.’’
Amosa 2 (f.6) “O loo faapea mai le Alii, E tolu agasala a Isaraelu, e fa fo’I; ou te liliu ese ai lana sala; auā
na latou faatauina atu le ua amiotonu i ario, ma le ua mativa i seevae e lua.”
O le vaaiga a Amosa e aoao lea nai lo le vaaiga e latalata mai. E sau mai Tekoa i sauté o Ierusalema,
peitai ua valaauina oia e le Atua e alu i matu e vavalo i Isaraelu. I iinei na leotele ai ana perofetaga agai i
malo o nuu ese. E 6 malo( Tamaseko, Kasa, Turo, Etoma, Amoni ma Moapi) na ia faailoa atu ai ma le afi
o lona gutu i mea ua latou faia ai le amioleaga ma le faia le faamasinoga tonu i tagata ma lo latou
saolotoga. E faapea foi ana upu e 7 na faailoa atu ia Iuta i Saute. O Iuta ua agasala i le faaleagaina o le
Tulafono ia ua latou auauna atu i atua ese.
I lenei vaaiga, ua avatu e Amosa lana savali ia Isaraelu i matu. Na fiafia tagata Isaraelu ma manatu ua oo
mai le faaiuga o malo ma o latou fili. Na manatu i latou ua oo Amosa i lana saunoaga i le aoaoga e 7, ua
manatu ai, ai ua lava le saunoaga, peitai ua faatetele le lauga a Amosa ma faailoa atu ia Isaraelu, o oe foi
Isaraelu ua e agasala, ua outou soli le tulafono ma faia le agasala i tagata lautele. Ua luiina e le perofeta
le nuu amioletonu. O le finagalo o le Atua ina ia le faia e tagata le agasala i luga o e toaitiiti. O tamaitai
ua oti a latou tane, o tamaiti ua matua oti, o le ua avea ma tagata ese ma le maua ni eleele, e tatau ona
maua e i latou uma le ola manuia ma le puipuiga atoatoa. Pe le o se upu foi lea e tatau ona momoli mai
e Amosa i lo tatou siosiomaga i lenei aso?
Tatalo: Le Atua e, seia e faatupuina lou loto e finau ai le faia o le amiotonu i aso uma. Amene
Mafaufauga Loloto:
O ana fea na e faalogo ai i se lauga e tautala i le amiotonu e pei o le lauga a Amosa? Talanoa i au uō ina
ia faalogologo i perofeta o loo tautala i le faia o le amiotonu.
Aso Lua, Setema 30 2014 – “O le tafeaga o le toe fo’i lea i le Esoto”
Amosa 3 (f.2) “Ua na o outou lava ua ou iloa i aiga uma o le laolagi; o le mea lea ou te faasalaina ai
outou ona o a outou agasala uma.”
Ua faailoa atu e Amosa lana savali i le fanau uma a le Atua (Isaraelu, Iuta, ma le itu I sauté) o le aiga uma
o le Atua na aumaia i latou mai Aikupito. Ua i ai nei le finagalo o le Atua o le a toe liliu lana faaolataga ma
toe faafoi i latou i le nofo faapologaina. O ananafi na nonofo ai i latou i le nuu na folafolaina, peitai o lea
avea i latou e faapologaina i nuu ese. Na filifilia i latou o le faamanuiaga ae le o le faasalaga, o le Esoto a
e le o le ave faapologaina. Peitai ua faailoa mai le oo mai o le faasalaga. O lenei ua oo mai le Afioga a le
Alii.
176
O le valaauina o le faamanuiaga ma tuuina atu le faia o mea sili mo le Alii. Pe a valaauina, e aafia ai le
Feagaiga, ma le tuuina atu atoa o le loto i le Alii, o le faaleagaina o le Feaaiga e i ai lona taui. E tele ona
le manatu i tatou i le Feagaiga ma feagai ai i tatou ma le faasalaina. Pe faasalaina ea e le Atua ona tagata
filifilia?
Tatalo: Le Alii e, o matou uma e susuina lea i le afi. Faamagalo mai i matou i le le manatu mamafa i lau
Afio. Aoao mai i matou ina ia avea ma fanau moni mo lau Afio.
Mafaufauga Loloto:
E faafia ona e agasala i le Alii ma e faatoese atu ia te ia ina ia faamagalo mai?
Aso Lulu, Oketopa 01 2014 – “O le a sou manatu ia te oe.”
Amosa 4 (f.1) “Ua outou faalogologo Iilenei upu o outou o povi fafine a Vasana, o loo i le mauga o
Samaria, o e faasaua i e vaivai, ma faasaunoa i e matitiva, o e faapea atu i o latou matai, Au mai ia,
matou te feinu ai.”
O se mea ese lea ua tupu aua o fafine e le vaaia i latou I nofoaga faitele, e faapea foi ona usitai i latou ia
a latou tane. Peitai ua faailoa mai fafine ua i ai i latou i le saofaiga a tamalii taualoa. Ua atagia ua latou
faamalosi atu i a latou tane. Ua latou soli foi o e matitiva, ma olo palaina i latou i o latou seevae. Ua
vaaia e Amosa i latou o fafine pepeti ua saunia mo le fasia. Ua galo i ai latou le mea na o mai ai, na avea
ai i latou ma auauna i Aikupito, lenei ua faailoa atu e le auauna le mea o lea oo i ai.
Ua faailoa atu e Amosa le manatua o le talafaasolopito o le nuu o le Atua. O le puapuaga ma le malaia na
oo i ai latou ina ua latou upuvale i le Atua, na oo iai le oge, le mugalā, o fua o laau ua mamago, o taua, o
le ave faapologaina ma le mafuie, o le taui o le tuua o le Atua. O le upu a Amosa e le ese lenei puapuaga
ma fili o le nuu, o Sotoma, ma Komoro, ma Aikupito.
O upu a le alii o Henry Ford “Ua toilalo le talafaasolopito” peitai e le faapea i latou e mau aa i le Tusi
Paia. O le talafaasolopito e manatua ai lo latou tupulaga, ma lo tatou faasinomaga. E tutupu ai lagona e
manatua ai mea taua ma faatonu ai i tatou i le olaga e savavali ai. Pe a sesē ese lo tatou ala, e toe taitai
atu i tatou e le Atua i ala o le Ola.
Tatalo: Fesoasoani mai Le Alii e, ina ia le galo i ai matou Ou Ala. Faafetai i le faamanatu mai a le
Perofeta. Ia faailoa mai ina ia matou manatua ma manino la matou vaai i vavega o lou alofa. Amene
Mafaufauga Loloto:
O a ni tausaga o lou olaga ua a’oa’o mai ai le lesona o lenei aso?
Aso Tofi, Oketopa 02 2014 – “Pepese i luga o le fa’atafunaga.”
Amosa 5:1–17 (f.1) “Le aiga o Isaraelu e, ia outou faalogologo i lenei upu ou te sauni atu ai ia te outou, o
le pese e aualofa a’i lava.”
O le vaaiga i le oti o tagata o le Alii. Ma o le vaaiga o le sauniga o le oti. Lea ua usuina nei e Amosa pese o
le sauniga ma le faanoaoa. O lenei faitauga e amata i auega, peitai o le auega e le mautinoa, poo le Atua
177
ua auē, poo Amosa ua auē? Ou te manatu e agatonu uma ia i laua, auā ua tautala Amosa e fai ma sui o
le Atua, na faaiu ai lenei vaega i le tagitui a le nuu atoa.
O le auega, o le malosi lea e faailoa e le Tusi a Eperu. E sili atu i le tasi o vaetolu auega o lo taoto i totonu
o le Tusi a Salamo. Ua taoto ai le aganuu o le faamanuia atu i se mea lelei na faia, i se mea na le talia, o
se mea na ufiufi, o se mea na viliina, o le faamauina o le ataata, faapea le oo mai o tigā – se vaega o loo
tetee atu ai i le feusugaiga o loo taumafai e nana ma teena, poo taumafai foi e faamatala i ala tua le faia
o le agasala, o le puapuaga, ma le oti. Pe a le lagona le auega mo i latou ua maliliu atu, tatou te manatu e
natia ma le faailoa ia mea o loo tutupu mai. Ona atili ai lea ona tupu le leaga ma le agasala.
Pe a le oo atu le auega i le loloto o le tagi, tatou te le ausia le tumutumu mauga o viiga. E le mafai ona
toe maua le olaga manuia, ma le mafaufau ina ia toe faalelei ma le Atua pe a le loloto le auega ma le
faatuatua ma manatua Siona. Na auē foi ma tagi Iesu i le maliu o Lasalo, e faapea foi tatou ona loto tele
e auē atu i le Atua. Afai ua auē Amosa mo lona nuu, e faapea foi ona tatou auē faatasi ma e ua manua
ma faatafunaina.
Tatalo: Le Alii e, seia ,e faamagalo mai i matou i viiga fiafia a ua le auē atu ia te oe mo le faamagaloina.
Amene
Mafaufauga Loloto:
O le a se vaega o le tou aulotu o loo faailoa ai auega I tapuaiga?
Aso Faraile, Oketopa 03 2014 – “O le Aso o le Tuto’atasi o le Atunu’u, poo le Aso o le Fa’amasinoga?
Amosa 5:18-27 (f.18) “Talofa ia te outou o e manana’o i le aso o le Alii! Se a ea lona aoga i a te outou? O
le aso o le Alii o le pouliuli lea, a e lē o le malamalama.”
O le aso o le Alii, o le faamoemoe, e faatoilalo ai e le Alii ona fili ma aumaia le saolotoga. Peitai e le
faapea le manatu o le Perofeta. Na latou manatu o lenei aso o le aso e oo mai o le malamalama, peitai o
le aso o le pogisa. O le taui lea o le nuu i lana agasala.
E le o tautala le perofeta i nuu ese, i Peteli , poo Kiliata, poo Peresepa. A o le faafitauli ua ia taua nei, o
Isaraelu ua avea le malumalu ma musika e ofoina atu ai le taulaga i atua ese, ua ofoina atu le taulaga ma
le amioletonu ma lima le mamā. Ua tigā ai taliga o le Alii, o le avanoa ua aumai ai le faamasinoga, o le
faamasinoga ua amata i le fale o le Alii
Tatalo: Le Alii e, ao matou savalia ala o Iesu, seia e aoao mai i matou ina ia matou saili atu i le faia o le
amiotonu i lou atunuu ma ona tagata.
Mafaufauga Loloto:
O le a le uiga o le faamasinoga o loo tatou talitonu i ai?
Aso Toona’i, Oketopa 04 2014 – “O le Kanesa o le mautinoa o mea o loo fai ma le fa’aaogaina.”
Amosa 6 (f.1) “Talofa i e o faatalanoa i Siona, ma e o nonofo faatalanoa i le mauga o Samaria, i e ua
ta’ua atu i nuu silisili, na o i ai le aiga o Isaraelu”
178
O le lalolagi o Amosa e le ese mai le tatou lalolagi. O le mataga o le olaga o le tagata e manao ia maua
pea mea o loo moomia e ia ma faapea ona faanaunau i ai lona loto. E faapea se vaaiga i ala o Isaraelu e
fai ma le mautinoa e maua mea o latou mananao iai. O le talitonuga o Isaraelu, o loo auai pea le Alii ma
latou i le mauga o Siona, faapea le malutia o tagata ma i le mauga o Samaria. O nei mauga o loo taoto ai
le fefaatauaiga o moega e ario, taugata le faatauina o aano o povi, soo se uaina taugata e maua ai, o
mea faamanogi, faapea faafiafiaga.
Na faailoa e Amosa le leaoga o ia uaina ma le malosi o nei nuu e 2. Na ia toe faatepa i latou ia Kalene, o
Amato, ma Kasa, ma faamanatu atu, e faapea foi lo latou leaga e pei o nuu nei ola faapaupau. O lea na
alaga ai Amosa, ona o Siona ma Samaria o aai ia o loo ogatotonu i le Alii, o i latou ia e muamua i ai le
avea faapoloina.
E manatu e faapea foi ona manatua lo tatou lalolagi ma le ave faapologaina o faletupe i le feagai ma le
paū o lona tamaoaiga.
Tatalo: A’oa’o mai i matou ina ia matou iloa o le tamaoaiga e le maua ai se tupu tele ai ose tamaoaiga, a
e peita’i e mafatia ai tagata. Amene
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau poo le a le mea o loo e fia maua i le asō.
Amosa ma Sapakuka
2 ‘Na ou fa’alogo, ona fa’amomomoina lea o lo’u loto.’
(Saunia e Clare McBeath)
Aso Sa, Oketopa 05 2014 – “ Fa’atulagaina le fua fa’atatau.”
Amosa 7 (f.8) “Ona fetalai mai lea o le Alii ia te au, Amosa e, se a ea se mea ua e iloa? I le ua ou faapea
atu, o le fua faatautau. Ona fetalai mai ai lea o le Alii. Faauta, ou te tuu se fua faatautau i totonu o lo’u
nuu o Isaraelu, ou te le toe sopoia lava.”
I lenei vaiaso o loo tatou faalogoina ai le perofeta o Amosa ma Sapakuka ao la faailoa le faasusulu mai o
le faata i le lalolagi ma fesili mai i ai i tatou ina ia faatusatusa o tatou tagata ma fuafuaga a le Atua. Ua
faatele ona tatou faitau i TV i tala i taua pea lava pea, faapea le matelaina, o lologa ma le fesuiaiga o le
tau. O tala o tagata fia aai, puapuaga i faamai faapea le lē maua o ni togafitiga, o tagata nofonofo solo i
le maua oni aiga, ae i ai tagata o loo malutia i latou i fale mautu ma nofo lelei. O tala o feeseeseaiga ma
taua i le sauaina i le suafa o le tapuaiga. I la tatou tapuaiga tatou te mautioa e le faapea ona tatou faia iai
faapea. Pe tatau ona tatou fulitua ea i ai ma le faia se fesoasoani i nei tagata puapuaga? Pe tatou le tali
atu e pei ona faia e Mika “ia faia le amiotonu,le alofa ma le loto maulalo”
O le mataupu e 7 o le tusi a Amosa ua failoa ai le vaaiga maoae o le faatusa i le augani a le perofeta ia
alofagia le nuu o Isaraelu ma faaolaina i latou i puapuaga o le a oo mai. Peitai o upu mulimuli a le Alii,
“Ua lava, ua ou tuu la’u fua faatautau, faapea le faatulagaina o le fua faatatau” O Ierepoamo ma tupu o
Isaraelu ua latou le fia faalogo i le sāvali a Amosa na ia faailoa atu i ai latou.
179
A o tatou mafaufau i ia mataupu i le faiga o le amiotonu i lenei vaiaso, ia maua sou taimi e faitau ai lau
nusipepa ma faalogo i le siufofoga o le Alii i le faataotoina o lana fua faatatau i le vaega uma o le tusi o le
a e faitauina.
Tatalo: Le Alii e, ia e aoao mai ina ia matou iloa le fua ua uma ona e faataoto i auala e manuia ai lo
matou ola. Amene
Aso Gafua, Oketopa 06 2014 – “Ua fuaina i latou.”
Amosa 8 (f.4) “Ia outou faalogologo i lenei mea, o outou o e faasaua i e matitiva, ina ia faaumatia lava
le au matitiva o le nuu’’
Ua faailoa mai e le Alii ia Amosa le ato o fualaau otatā, o fua mo le faamoemoe e lelei ona a’ina. Peitai o
fualaau na leaga ua vave ona pala. O le faatusa o Isaraelu e foliga e lelei ma tausia le tulafono ma le
tapuaiga, peitai ina ua maea le Sapati, o loo atagia ai le faiga le alofa i e matitiva ma e o moomia le
fesoasoani, faia o fefaatauaiga ma le fua le fetaui i le fuaina o saito ma oloa. O le vaaiga lea a Amosa i le
ao aotelega o tagata atoa e aofia ai le system o loo manuia ai le au maumea e ala i le faapologaina o e
matitiva. O le tele o le aufaipisinisi e le totogia ni a latou tax, ae fai foi ma le lē faamaoni le faatele atu o
le tax i luga o tagata matitiva, o lona uiga ua tele le tupe e le tuuina atu i tagata ma ua maumea ai le
aufaipisinisi ma le au maumea.
O le ata lea na vaaia i le ato fua otatā, o le ato e faia ma le faamoemoe e lelei ona aina peitai o le ato fua
otatā ua leaoga ua pala, o le faatusa o le nuu o le Atua e vivii i le Atua i le tapuaiga, ae a mae’a le sapati
ona vaaia lea o le faiga le amiotonu i e matitia. O le manatu o Amosa ia faia le fua tatau a le Atua ma le
amiotonu.
Tatalo: Fa’ailoa mai le ato fua otaotā i lenei vaiaso e luiina ai i matou ia matou faatuatua ma finau atu
ina ia faia le amiotonu mo e matitiva, Amene.
Aso Lua, Oketopa 07 2014 – “Fa’ailoa ina ia mafai ona tali mai.”
Amosa 9 (f.9a) “Fa’auta mai fo’i, ou te fai atu … ou te luluina foi le aiga o Isaraelu i nuu uma, e pei ona
luluina o saito i le lulu”
Tatou te mafaufau i o tatou Malumalu o maota e paia. Tatou te mafaufau foi pe a tutupu mafuie i mea
ua faailogaina e o tutū ai Malumalu e lagona le lē fiafia ona o se ogaeleele ua faapaiaina, Peitai lenei ua
tatou vaaia le faaaliga ua faaali mai e le Atua ia Amosa, o le Atua ua tu i le fata faitaulaga, o le ogatotonu
o le tapuaiga, ua faatotō mai le faatafunaga ma le matautia.
Tasi lenei tusitusiga i le Tusi Paia e sili ona ofo ma mafaufau i ai. A o tatou mafaufau ma le lē mautinoa i
ituaiga mataupu faapea, e pei e le fetaui ma lo tatou malamalamaaga i le Atua e tumu i le alofa ma lona
agalelei, pe le tatau ea ona fesili atu i le Atua pe ua misia ea i ai tatou se mea taua? Faamata, e le o le oo
mai o lenei faaaliga o le faatotōina mai lea o le puapuaga i lē ua le faamaoni? Pe le o lea foi le upu sa
180
taualaga ai Amosa i lona nuu i le mala o le a oo mai? E le o le mafuaaga e’a ona o le system (Fua sesē o
tau o oloa) ua faapologaina ai tagata ma oo mai ai le mala i tagata le amiotonu?
Peitai i le faaali mai o le faaaliga o loo manino ai le matautia o mea na tutupu i le aveina o tagata lē
amiotonu ma faaumatia, ao fanau amiotonu a le aiga o Iakopo na faaolaina. O loo faailoa mai e le Atua o
lana faaolataga, e i ai le aso e faafoisia mai ai i latou mai le tafeaga. O le faaaliga e pei ona molimauina e
Amosa, “Ou te faafoisia mai le tafeaga o lo’u nuu o Isaraelu ona latou faatuina ai lea o aai ua
faatafunaina, ma nonofo ai ; latou te toe totōina foi tovine, ma inu uaina ai; latou te fai fo’i faatoaga, ma
aai ai ona fua. Ou te totōina i latou i o latou laueleele; e le toe liaina i latou ai lo latou laueleele na ou
foaina atu ai ia te i latou, o loo fetalai mai ai le Alii lou Atua” (f 14 -15).
Ua faatuina a tatou aulotu i eleele o loo vaaia ai le amiotonu a le Atua ma tatou faailoa atu lana tala lelei
ma le loto fiafia ma fesoasoani atu i e mafatia ma puapuaga.
Tatalo: Fa’ailoa mai lau fa’aolataga i le nusipepa le Alii e, Amene
Mafaufauga Loloto:
Poo tatou tuuese mea e le tatau ona tuuina i le faamaumau-ina o mea tāua ma lafoina i fafo?
Aso LuLu, Oketopa 08 2014 – “Se’ia afea?”
Sapakuka 1:1–11 (f.2) “Le Alii e, ou te valaau atu se’ia afea, a e te le faafofoga mai; ou te alaga atu ia te
oe ona o le sauaga, a e te le fa’aola mai?”
O upu tomua ia a Sapakuka, ‘seia afea’ Ua le avea o se perofeta e tautala i tagata i le upu o le
faamasinoga a le Atua, a ua avea ma perofeta e augani mo tatou i le Atua ina ia maua le saolotoga ma le
faamoemoe. A o le a le tali a le Alii? Na tali mai le Alii ia Sapakuka i le vaaiga ia Papelonia, o le nuuese,
ua ia faatoilaloina uma malo ma faatafuna ala uma, ua avea i latou ma afi mumū na susunu ai nuu ma le
toe vaai ai i latou.
Tatou te va’aia mea o loo faailoa mai i TV, i taua ma fevaevaeaiga, o le faaleagaina o le siosiomaga, o
puapuaga ma faama’i – tatou te aufaatasi e faailoa atu le auega i le Alii ma lo tatou lalolagi; se’ia afea?
Se’ia afea?
Tatalo: Le Alii e, seia e faafofogaina la matou valaau atu. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Tatou te tele vave tele ona tatou faia le fesili ‘seia afea’ i le Atua. O le a se mea e ona tupu pea fesili mai
le Alii faapea i ai tatou?
Aso Tofi, Oketopa 09 2014 – ‘’O le filemū o le Atua i le feagai ma sauaga.”
Sapakuka 1:12–17 (f.13b) “se a ea le mea e te silasila ai i e o fai amio faa’ole’ole, ma e lē fetalai ina o
fasioti e le tagata agasala, le tagata e sili ona amiotonu ia te ia?”
E pei ua oo atu le auega a tagata i le Atua, Muamua na latou tagi atu i le Atua seia afea, ae ina ua le tali
mai le Alii ua latou le malōlō ai i le valaau atu i le Alii. E le gata i le molimauina o le filemu o le Atua ao le
181
vaavaai i le olopalaina o Isaraelu e Papelonia le nuu agasala. E faigofie ona vaaia le tagata amiotonu ma
faasala i le tagata amioleaga. I le aotelega e moni e a’u i tatou ma le Atua. Pe le o le fesili ea lea i
tapuaiga uma ina ia iloa le Atua o lo tatou Atua e faia e ia mea uma? Tatou te fesili i le Alii pea tatou iloa
ua le lagolagoina e ia le tagata amiotonu.
Peita’i e i ai le filemu o le Atua na te fia faailoa mai ia i tatou. Atonu o le filemu o le Atua o loo ua faailoa
mai i se fā’ata e te pupula i ai i lou olaga ma le faatinoga o ou uiga i le mea o loo e ola ai. Atonu fo’i e le
finagalo o ia ina ia pulea atu o Ia e se tasi ina ia fai o latou loto a e tuu lona finagalo. Atonu foi o le
vaaiga i le filemu o le Alii, o le filemu i luga o le satauro na ia foaina mai lona soifua, na maliu ai o ia mo
le agasala a tagata.
E ui ina faigata ia vaaiga, ae ia tatau nonofo faatasi ma le filemu, ma lagona le tigā, ma talia le Atua o ia o
le aoao o mea uma lava, o le Atua o tagata uma, o le Atua na te lē vavevave peitai, o ia na te fofolaina
mai ma opoopo faatasi i tatou i puapuaga o lona satauro, o le tigā o le loto ua faamomomoina.
Tatalo: Le Alii e, se’ia e aoao mai ina ia matou iloa lou faailoa mai o Oe lava o le Alii e aoao lau silasila i
mea uma lava. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Taumafai e faitau i le nusipepa, poo le faalogo i tala mai atu-nuu uma, ma mafaufau ai poo le a sau tali
atu i nei mea e tutupu mai?
Aso Faraile, Oketopa 10 2014 – ‘’Ola e tusa ma mea na fai.”
Sapakuka 2 (f.8) “Sa e vetea nuu e tele, o le mea lea e vetea ai oe e nuu uma o totoe; ona o le toto o
tagata, ma le saua i le nuu, ma le aai, ma i latou uma o e nonofo ai.”
Ua faailoa mai e le Alii le tali e pei ona valaau atu ai Sapakuka. E le gata ua faasalaina e le Atua Isaraelu, a
o le nuu ua nonofo i latou ma le agasala sa latou faia i aso ua mavae. Na latou faoa mea a isi malo, ua
latou faia foi fua sesē, ua faapologaina ai tagata matitiva ma faatigaina, lenei ua liliu le faaiuga a le Atua.
O le ata o Isaraelu ua toe inu e i latou le fua na latou luluina, o le ata o le faasalaga mai le Atua, o le taui
o auala agasala ma faiga sesē na latou faia i isi tagata.
O le vaaiga lea i le sāvali a le Alii ia Sapakuka ina ia tusi le faaaliga, ia togitogi i papa, ia momoe o ia o le
na te faitauina, auā o le faaaliga ua tuu ma ona aso ua tuupoina, e tautala mai pe a oo i le iuga, e le
pepelo lava, e oo mai lava aso e le tuai mai. O lea foi le valaau tatou te mafaufau i ai i le taunuuga o lo
tatou olaga o loo ola faatasi ma le agasala, e i ai le taui o mea tatou te faia.
Tatalo: Le Alii e, aoao mai ina matou faalogo i le lalolagi ma lou siufofoga. Amene
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau ma manatua le lalolagi ma le faamanatuga o lenei aso mo tamaiti uma.
Aso Toona’i, Oketopa 11 2014 – “O le fa’atoesega – o fatu-la’au o le fa’amoemoe.”
Sapakuka 3 (f.17-18) ‘’E ui lava ina lē fuga mai le mati, e leai fo’i ni fua i vine, e i’u vale le fua o le olive, e
lē tupu mai fo’i ni mea e ‘ai i le fanua; e fa’aumatia le lafu mamoe i le lotoā e leai foi ni povi i le falepovi;
a e peitai a’u, ou te olioli lava i le Alii, ou te fiafia lava i le Atua o lo’u fa’aolataga”
182
I le feagai ma le valaau a Amosa mo le faia o le amiotonu faapea le auega a Sapakuka i tulaga o le
soifuaga faale tagata, e faigofie ona tatou nonofo ma le soifuaga ua le amanaia ma tuulafoaina ao tatou
faitau i le nusipepa i lenei taeao. Peitai e le o se tala tatou te o ese ai. A ua faailoa e Sapakuka e tatau
ona tatou fesagai ma le Atua ma faailoa atu lo tatou olaga e tatau ona ia pule ai. E aunoa ma le lafi i le
fefe i le Atua, e tatau ona faatoese atu i le Atua ma le lotomaulalo.Ua faailoa atu e Sapapuka ua latou
fuaina le fua faatautau e tusa ma le finagalo o le Alii peitai ua latou iloa le maulalo o le fua sesē. E aunoa
ma se alofa’i ae latou te tautino atu ma le loto maulalo mea sa latou faia ma leaga ai.
Na o ala faapea e faaeaina ai o tatou ulu ma vaaia ai le tulafono a le Alii i le faia o le amiotonu ma lona
agalelei i aso uma o lo tatou ola, o fanau uma a le Atua e tutusa tagata uma. Ua faapea ai le tautala a
Sapakuka i le Salamo (f 19) “Le Atua le Alii, o lo’u malosi ia, na te faia o’u vae e pei o vae o aila, o ia fo’i
ou te savali ai i a’u mea maualuluga.”
O le tuuina atu oi tatou i le Alii ma galulue faatasi e faia le amiotonu e pei ona tatou maua i nusipepa, ua
tatou totoina ai le fatu laau, o le faamoemoe o le ola fou i lenei lalolagi. (Luka 4: 18) “Auā ua faauuina au
i le suauu e folafola atu le tala lelei i e puapuaga”
Tatalo: Le Alii e, se’ia e faamagalo i matou ma faailoa mai lau pule aoao i le lalolagi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O lenei vaiaso ao tatou faimalaga faatasi ma Amosa ma Sapa-kuka, o ni tagata faigata e faimalaga faatasi
ma i la’ua. Na e lagona le eseesega ina ua e faitau ma e mautinoa tala o le nusipepa? O le a sau tali atu i
ai?
Sagato ma Tagata Paia
‘O le vala’auina o i latou o Sanato Paia’
(Saunia e Catherine Williams)
Aso Sa, Oketopa 12 2014 – “Vala’auina e Olioli.”
Mataio 5:1–12;48 (f.11-12) “Amuia outou pe a latou upu leaga, ma faasauā ia te outou, ma latou
tuuaiina pepelo outou i mea leaga uma ona o a’u. Ia outou olioli ma fiafia lava; auā o i le lagi lo outou
taui e tele; auā na faapea ona latou faasauā i perofeta e na muamua ia te outou.”
I lenei vaiaso o le a tatou mafaufau ai i le uiga o le tagata ua tatau ona avea ma sanato, poo le ua taua o
le Christian saint.Ua tatou mafaufau i saints o tagata paia ma latou faia mea ofoofogia e iloa ai i latou i
mea e potopoto ai le au kerisano. Peitai i le Feagaiga Fou, ua ta’ua uma tagata o saints. O a tatou aulotu
ua mafuta faatasi tagata o saints e molimau i le alofa o le Atua e uiga i le olaga i aso uma.
O le faitauga o le asō o le lauga i luga o le mauga ua silafia uma. Ua aumai e Mataio le ata o Iesu o le
Mose fou ua ia aoao atu le tulafono fou i luga o le Mauga i Sinai. O lea tulafono fou ua ia faailoa mai i
latou ua i le malo o le Atua, e luiina ai le lagona tuai e faatatau i ai latou e aofia i le malo o le Atua.
“O lenei, ia atoatoa ona lelei o la outou amio, e pei o lo outou Tamā o i le lagi e atoatoa ona lelei o ia,”
( 48). E le faigofie le olaga o le saints. E oo i ai le upuia, sauaina, ma sili atu. Peitai o le mafuaga e tupu ai
le Olioli auā o ia faafitauli e tupu ai le mautinoa o lona faatasi ma le Atua, ma mafutaga i le ola fou ua
foafola mai e le Alii i le lumanai.
183
Tatalo: Le Alii e, seia e fesoasoai mai ina ia atoatoa ona lelei la’u amio e pei o le Tama e atoatoa ona lelei
o ia. Amene
Aso Gafua, Oketopa 13 2014 – “Vala’auina ina ia avea ma masima ma malamalama.”
Mataio 5:13-18 (f.13-16) “O outou, o le masima o le lalolagi outou … O outou, o le malamalama o le
lalolagi outou … Ia faapea ona pupula atu lō outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la
outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lō outou Tamā o i le lagi”
Ua valaauina e Iesu lona au soo i le olaga fou. O le olaga faakerisiano o le valaau lea i suiga fou faapea le
soifua faafouina e liliuina ai tagata uma. Ua faaaogaina e Iesu aoaoga masani i aso uma – e pei o le
masima ma le malamalama e aoao mai ai le eseesega o mea e lua. O le masima na te malutia ma puipuia
le aano o manu mai le faaleagaina. E faapea foi le malamalama e iloa ai e le tagata le malamalama, o le
faatusa o le Keriso o le malamalama o ia.
Peitai, ua faamanatu mai e Iesu i ai latou e mulimuli ia te ia, e le aogā le masima pe a leai sona aogā, e
faapea foi le malamalama e le aogā pea le tutuina le molī ma le iloa lona malamalama. I le avea ma soo o
le Alii e ao ona avea i tatou ma saints e sauni ma faaauau le mafutaga ma le Alii o loo soifua pea o ia. Ia
faailoa lo tatou tali atu ma le faatuatua i le Alii i lo tatou papatisoga, o a tatou upu ma faatinoga ia
faailoa atu i le alofa ma le agalelei ina ia faapea foi ona liliuina nisi tagata i le Alii ma lona finagalo.
Tatalo: Faafetai le Atua i le valaauina o a’u e avea ma masima i la matou potopotoga. Seia e faaolaola
lo’u loto e avea ai a’u ma masima e faaliliuina nisi mo lou malo. Amene .
Mafaufauga Loloto:
O lē fea o la outou mafutaga e āoga i ai le masima ma le malamalama? Valaau i le Alii ina ia avea oe ma
suiga fou i lou olaga.
Aso Lua, Oketopa 14 2014 – “Vala’auina ia viia le Alii.”
Salamo 148 (f.5-6) “Ia latou vivii atu i le Suafa o le Alii; auā o ia na fetalai ane, ona faia lava lea. Na ia
faatumauina foi i latou e faavavau faavavau lava; na faia e ia le tulafono, e lē solia lava.”
O le Salamo e 148, o le valaau i le lalolagi uma ina ia auai faatasi i le viiga o le Atua. O agelu, o fetu, o le
la, masina, mauga, sami, o laau ma manu uma ma mea fetolofi faapea tagata uma ina ia autasi i le viiga o
le Atua. O mea uma na faia ua faailoa atu i le Atua o ia na faia mea uma ma faatonu uma mea ma faia. O
le mea lea ia vivii atu le lalolagi uma e le gata o mea na faia ae faapea foi mea uma e faaauau. E le gata i
le tagata e vivii atu i le Atua, ae faapea foi le faalototeleina o mea uma ina ia vivii atu i le Alii. O le lui lea
mo tatou ina ia silafia e au faatasi mea ma faia e vivii atu atu i le Alii, o le silisili ese foi o le Atua ma lona
Agaga e faailoa ai le fuafuaga o le taotoga lelei o mea uma e tatau ona ofoina atu ai o viiga.
Tatalo: Le Alii e, seia e aoao mai ina ia au faatasi i matou uma e viia lou suafa, Amene
Mafaufauga Loloto:
A o e viivii atu i le Alii, ia faia lau viiga ma i latou uma na faia e le Alii. E faapefea ona aufaatasi nei mea
uma na faia e le Alii e vivii atu ai i lona Suafa?
184
Aso Lulu, Oketopa 15 2014 – “Vala’auina ina ia fiafia.”
Salamo 34:1–10 (f.3-5) “Ia outou fa’aneenee atu i le Alii faatasi ma a’u; ma ia tatou vivii faatasi i lona
suafa. Na ou saili atu i le Alii ona tali mai ai lea o ia ia te a’u, ma na laveaiina a’u ai mea uma na ou fefe
ai. Na ou vaavaai atu ia te ia, ona faaolioliina lea o i latou e le mā fo’i o latou mata.”
O le Salamo o loo faailoa ai e Tavita lona fiafia i lona solaese mai le tupu o Kasa ( 1 Samuelu 21; 10 – 15 )
O le viiga i le Atua mo lona faaolaina. Ua faailoa mai e le tusitala Iona saili atu i le Alii atoa ma lona
faafofogaina o ia. O le mea lea e tatau ai ona aufaatasi i le viiga o le Atua i lona alofa ma lona faamaoni.
O i latou e vaavaai atu i le Alii ma le manatu faapea,e pupula ma malamalama o latou mata. O i latou e
talitonu i le Alii e le fefefe lava i latou. Ua valaauina i tatou ina ia matata’u i le Alii, ia faailoa atu le ava
ma le faaaloalo i le Alii e aunoa ma le fefe ma le mata’u.
O le Salamo lenei na faaaogaina e le Uluai Ekalesia i le faiga o le tapuaiga ae maise le sauniga o le
Talisuaga a le Alii. I le fuaiupu e 8, o loo faailoa mai ai i ai tatou ‘Ina tofotofo ia tatou, ma ia outou iloa e
lelei le Alii.’
I le talia o le tino ma le toto o le Alii i le Talisuaga, faapea le faataunuuina o le folafolaga a le Alii ina ia
manatua o Ia i aso uma tatou te faia ai lenei Talisuaga, o Keriso ua faamanuia mai i ai tatou, ua faapea
foi ona oo atu lana faamanuiaga i le faapotopotoga e auala atu i ai tatou, e pei ona soifua ma tapuai atu
ia te Ia. Pe a tatou faamaoni i le tapuaiga faapea talotaloga ma sauniga, o le a faapea ona pupula atu
fofoga o le Alii i luga o nei galuega lelei, ma tosina ai tagata ma auai faatasi ma i tatou i le viiga o lona
finagalo.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ina ia vivii atu i lau afio ma lo’u loto atoa. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe a faamanatuina le talisuaga a le Alii ia e manatua o loo faamanuia le Alii i e o loo aofia i lenei
talisuaga, faapea ma latou uma e le o ‘auai.
Aso Tofi, Oketopa 16 2014 – “O le tamāoaiga na folafolaina mai.’’
Efeso 1:11–19 (f.13-14) “E i ai fo’i outou ia te ia, ina ua outou faalogologo i le upu o le mea moni, o le
tala lelei lea o lo outou faaolataga, ua outou faatuatua ia te ia, ona faamaufaailogaina ai lea o outou i le
Agaga Paia, o le na folafola mai, o le faamaonia o ia o lo tatou tofi, seia iu ina faaolaina e le Atua o i
latou ua fai mona, ina ia viia ai lona mamalu.”
E masani tagata e faia tuaoi e iloa ai lea tagata o i ai, ma le tagata e le i ai i se mafutaga. O le faailoga e
mautinoa ai le iloa o lea tagata ma lea tagata. Ua tusi atu le Aposetolo o Paulo i le au kerisiano i Efeso i le
tāua o le aufaatasi o tagata i le mafutaga ma le Atua. I le tala faasolopito o loo iloa ai Isaraelu o le nuu o
le Atua, o le nuu filifilia, peitai o Keriso Iesu o le ua soifua mai ma aumai lana faamanuiaga e aofia ai
tagata uma o le lalolagi. O le folafolaga a Iesu e faamauina lea i le Agaga Paia o e ua talia ma mulimuli ia
te Ia. O le silisili ese lea o le alofa o le Atua ua faia mo tagata uma, ma ua ia faatasia ai tagata uma e ala i
le maliu ma lona toe Tu mai, ma maua ai e tagata uma lona manuia ua folafola mai e ala i le Agaga Paia.
O le mafuta faatasi ma Iesu ua faia ai le leleiga mo tagata uma ma le lalolagi atoa. O le tatalo lea a le
aposetolo ina ia iloa e tagata uma ma olioli ai i le tamaoaiga ua folafolaina mai.
185
Tatalo: Le Alii e, se’ia e tatala ou mata ma lo’u loto i le faamoemoe ua e valaauina ai a’u i ai. Fesoasoani
mai ina ia ou tuuina atu atoa lo’u loto ia te Oe. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O Keriso Iesu ua faatasia ai i tatou. Mafaufau i le uso Kerisiano e lē tutusa ona manatu ma oe.
Aso Faraile, Oketopa 17 2014 – “Vala’auina ina ia atina’e le tino o Keriso.
Efeso 4:10-16 (f.15-16) “Peita’i a o tautalatala fa’amaoni i le alofa, ia tutupu i tatou ia te ia i mea uma, o
le ulu lava ia, o ia fo’i o Keriso; e mai ia te ia ona tupu i le tino uma lava … ina ia atina’e ai le tino e ia lava
i le alofa.”
O le a sau vaega o loo e faia mo le atina’eina o le tino o Keriso? O le a sau taleni ua avatu e le Atua ina ia
e fesoasoani ai i le atina’e o le tino o Keriso?
Ua faailoa atu e le Aposetolo ia Efeso mea taua ua ofoina mai e Keriso mo le atinae ina o le Ekalesia. O le
meaalofa a le Alii ua foaina mai e aofia ai tagata uma, e le ina ia viia ai le tagata, a o le meaalofa e saunia
ai e le Atua lana fanau ina ia fai i latou ma avefeau mo le talaiga o le tala lelei. O le tāua lea o le molimau
atu i le lalolagi atoa, i le soifuaga e ao ina soifua ai le tagata ma mafuta faatasi ai i le agaga e tasi.
E le gata i lea, ao i tatou fo’i ua tatou galulue faatasi e atinae le tino o Keriso, ma saunia ai le fanau a le
Atua e o atu ma folafola atu le tala lelei i le lalolagi, le tala i lona alofa, i lona filemu ma le faamoemoe.
O le tino o Keriso e le tumau i se mea e tasi ae matalasi lona faailoa mai, e tupu ma ola, o le Ekalesia e
soifua faimalaga seia taunuu i le taunuuga i le ola ua folafolaina mai. O le a sau vaega o loo e galue ai i le
atinaeina o le tino o le Alii?
Tatalo: Le Alii e, seia e fesoasoani mai ina ia matou galulue faatasi mo le atinaeina o lou finagalo.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Fa’amalosi i le ‘aufaigauega a la outou aulotu ina ia galulue mo le atina’eina o le tino o Keriso.
Aso Toona’i, Oketopa 18 2014 – “O le ta’utinoga faale- fa’atuatua.”
Roma 12:9–21 (f.14-17) “Ia faamanuia atu i e faasauā mai ia te outou, ia faamanuia lava, a e ‘aua le
fetuu. Ia olioli faatasi ma e ua olioli, ia outou tagi fo’i faatasi ma e ua fetagisi. Ia gatasitasi o outou
manatu; aua le manatu i mea silisili, a ia feoa’i ma e ua faamaulalo; aua le faafiapopoto. ‘Aua le taui atu
le leaga i le leaga i se tasi, ia sauniuni mea e tusa i luma o tagata uma lava”
O le faataotoga o le tautinoga faale faatuatua i Kerisiano i Roma, e feagai tutusa lea ma le lauga a le Alii i
luga o le mauga e pei ona faitauina i lenei aso. O auala ua saunia e Iesu e mulimuli ai le au Kerisano. E i ai
uiga e faateia ai loto o i totonu i lenei lisi, e pei o le a’oa’o atu o le sāuaga ina ia tali atu i le agalelei; o le
galuega a le tagata faatuatua ina ‘aua le tali atu se tasi i le leaga a ia faatupuina le leleiga ma le filemu. O
le Atua lava na te faamasino ae ‘aua e te faamasino atu. Afai o le alofa e faamaoni, e tatau ona galueaina
i upu ma faatinoga ma avea ma faamanuiaga i tagata uma.
O le upu talimalo o se upu e taua tele i malo i aso ua mavae. O le agalelei atu i lē o alu malaga i luga o le
auala i le mea o loo i ai le fia’ai faapea le lamatia o le ola. O le faamanatu atu lea a Paulo ina ia faaolaola
186
le talimalo, fautuaina le au Kerisiano ina ia oo atu le fesoasoani i e o malaga i luga o le ala i e o moomia
le fesoasoani ma faaauau pea le olaga fiafia faapea le mafuta faatasi ma tagata i le soifuaga talimalo. O
uiga ia faapea o le saints e moomia, o le mea atamai o le silasila lea i o tatou manatu ma faatinoga,
faapea a tatou faaiuga e mautinoa ai o loo tatou faia mea uma ma le alofa o Iesu ma lona usitai i lona
Tama.
Pe a tatou faalatalata i le Alii e ala i le tatalo ma le faatuatua faapea le soifua tapuai, o le a atagia le
sulusulu atu o lou olaga ma au galuega lelei ma iloa ai le tamaoaiga o le alofa.
Tatalo: Le Alii e, a’oa’o mai a’u ina ia faamanuia atu i e o loo moomia le fesoasani, faapea e o mafatia i
puapuaga.
Mafaufauga Loloto:
Ia e tusia le tusi a Roma mataupu e 19: 9-18 ma faamau o le ta’utinoga lena mo oe.
O Sagato ma tagata paia.
‘O tagata paia ua faagae’etia’
(Saunia e Mark Woods)
Aso Sa, Oketopa 19 2014 – “Lototele ina ia tulaga’ese.”
Tanielu 1 (f.11-13) “Ona faapea atu lea o Tanielu ia Melesala, o lē na tofia e le alii e pule i eunuka e pule
ia Tanielu, ma Hanania, ma Mesaelu, ma Asaria; ia e tofotofo i a’u nei auauna i po e sefulu, ia latou ‘au
mai ai ia te i matou ni fua o laau e ‘aai ai, ma vai e inu ai. Ona e silasila lea i o matou mata, ma mata o
tamā o e ‘aai i mea taumafa a le tupu, ona e faia lea i au auauna e tusa ma lau silafaga.”
O tala mai le Tusi Paia i auauna a le Atua e pei o Tanielu ma ana uō, e manatu e le oni fetu e tulagaese
peitai o tagata ua iloga lo latou soifua tulagaese faale - faatuatua i le mea sa soifua ai, ma ua avea lo
latou olaga tāua ua a’oa’oina ai i tatou i le ola faatuatua i ituaso faigatā.
O Tanielu ma i latou e toatolu, o ni tama o loo ola i nuu ese, e auauna i le tupu o nuuese, o mea uma
lava e tatau ona usitai i ai, e le gata sa āo’oga i latou i Papelonia ae ao foi ona usitaia mea’ai a Papelonia,
o mea e le tusa ai ma le tulafono a tagata Iutaia. O o latou igoa foi sa aveese ma suia e le tupu. E faigofie
ona galo o latou igoa, e faapea foi le toatele, e pei o le Ituaiga e sefulu o Isaraelu na le manatua ina ua
liliu atu o latou loto i tu ma aganuu a atunuu ese peitai, o Tanielu ma auauna e toatolu, na faailoa atu lo
latou loto tetele ma tumau i le faatuatua na vaaia ai le tulagaese o i latou i le feagai ma ituaso faigatā.
E moomia le vaaiga i tagata Kerisiano e soifua faapei o Tanielu ma ana uō, e tumau ma mausalī lo latou
faatuatua. I nisi atunuu o loo feagai ai le au kerisiano ma le tofotofoina o lo latou faatuatua e ala i sauaga
187
ma faasalaga, e faapea pea foi nisi o loo ulufale i le lotu i le Aso Sa o loo tofotofoina ai i latou e liliu lo
latou tautinoga ma le faatuatua. E pei o Tanielu ma ana uo e toatolu, e ao ina faailoa atu lo tatou olaga
faamaoni ma filifili i le Matai Sili o le ua tatou mulimuli i ai.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ina ia ou lagona lou si’ufofoga pe a tofotofoina a’u ina ia suia lo’u
faatuatua ia te Oe.
Aso Gafua, Oketopa 20 2014 – “Faia le mea tonu.”
Esoto 1:15–21 (f.15-16) “Ua fai atu fo’i le tupu o Aikupito i e na faatosaga i fānauga o fafine Eperu, o le
igoa o le tasi o Sepela, o le igoa fo’i o le tasi o Pu’a, ua faapea atu, Pe a oulua faatosaga i fānauga o
fafine Eperu, a oo ina a fanau, afai o se tama ia fasioti ia te ia, a e afai o se teine ia ola ia.”
O le agasala matautia i le sāuāina ma le olaga faapologaina, o le faia lea o tagata e le pei o ni tagata. O le
ola ai o Isaraelu i Aikupito ua tupu ai le mata’u o Farao, na mafua ai ona ia faia auala matautia e fasiotia
ai i latou. O le au faatosaga o Sepela ma Pu’a o i laua ia ua iai le pule o le maliu ma le oti. Peitai, na la le
faataunuuina le faaiuga a Farao ma faaolaina ai tama tane a Isaraelu. O i laua nei o faatosaga, o fafine
Eperu, o tagata nuu e ola faatasi ma tamaiti lea ua faatonu atu ia fasiotia tamaiti. E faigofie ona lagona
le mafatia i le vaavaai atu o nei tamaita’i i o latou tagata o le a aafia ai, nai lo tagata e le fesootai i ai.
Peitai, o le valaau i le au Kerisiano ina ia tutu faatasi ma tagata e ui ina leai so latou sootaga. O le vaaiga i
le taua lona lua o le lalolagi na vaaia ai le tele o Ekalesia Siamani na le auai atu ma tutu faatasi e tetee
atu i le sauaina o tagata Iutaia. E i ai nisi taitoatasi loto tetele na finau atu mo le sauaina o Iutaia e ui i le
puapuaga ma le oti na aafia ai lo latou ola.
E le faigofie le tetee atu i le pule, poo le ta’ita’i o malo, poo le ta’ita’i o le Ekalesia, poo le ta’ita’i i se
matagaluega, poo le manatu foi o nisi o a tatou uō faapea le atunuu aoao. Peitai tatou te faia le filifiliga
tonu i le meatonu faapea mea le aogā. E faamoemoe mea uma i la tatou filifiliga. E faapea le filifiliga a
Sepela ma Pu’a na faaolaina ai o Mose.
Tatalo: Faafetai le Alii i e faia filifiliga i meatonu uma. Fesoasoani mai ina ia ou le fefe i le malosi o le
pule, a ia ou tulai e finau atu i le faia o le faamaoni. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po ua e sauni e tete’e atu i talitonuga sesē faapea faatinoga sauaina? Po le vaavaai lava i ai ma lē faia i ai
se upu poo se faatinoga e pei ona vaaia ia faatinoga o le amiotonu?
Aso Lua, Oketopa 21 2014 – “Viia tagata e lē ni tagata o le nu’u”
Iosua 2:1–14 (f.10-11) “Auā ua matou faalogo ma faamateina e le Alii le suāsami o le sami Ulaula ona o
outou, ina ua outou o mai mai Aikupito … Na matou faalogo i ia mea, ona liu suavai ai lea o matou loto,
ua le toe ai lava se malosi i se tagata, ona o outou, auā o le Alii lo outou Atua, o le Atua ia i le lagi i luga,
ma le lalolagi i lalo nei.”
O le gaoioiga a Raava na faaolaina ai o ia ma lona auaiga atoa peitai, na avea lea ma ala na oo mai ai le
puapuaga ma le oti i lona nuu faapea tagata uma. O ia ose tamaitai talitane i lona olaga, e mautinoa foi o
188
se tamaitai e inosia e tagata lautele. O se tamaitai e faaaloalo i lona malo, peitai e itagia ma faifai i ai
tagata. I lona talitonu ua oo mai le faatafunaga o le malo ma ona tagata, na ia iloa ai le auala moni e
tatau ona sulufa’i i ai ina ia faaolaina ai o ia ma lona auaiga, - o le avanoa ua ia faaaoga tatau, ma ia
avatu le viiga ma le faapaleina i e na asiasi mai.
O lona faamoemoe na taunuu lelei. O loo faamauina i le Tusi a le au Eperu 11; 31 O le tamaitai ua
tauleleia i lona faatuatua; I le tusi a Iakopo 2:25, o loo tauleleia ai foi o ia i lana amiotonu; I le Mataio 1:5
o loo faamauina ai o ia o lona gafa e soifua mai ai Iesu.. E tele tagata e tosina mai i le lotu Kerisiano ona
latou te maua ai le faamalologa o le agaga mafatia. O le galuega lelei lea a tagata o le faia e i latou o
galuega lelei e faailoa atu ai le galuega faaola a le Atua i le lalolagi.
O le mea na tupu i le aai i Ieriko o se vaaiga matautia, peitai ua a’oa’o mai Raava, e i ai le faamoemoe mo
tagata uma, poo le a lava le soifuaga tuai sa soifua, e faia e le Atua lana faaolataga i lona lava aso.
Tatalo: Le Alii e, ia e aoao mai ia te a’u ia aua nei ou vaai maulalo i se isi tagata, a ia ou vavaai atu i ou
fofoga ma viia faatasi ma lau afio. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe avea ea ou uiga ma auala e faalototeleina ai se tagata, e Alofa le Atua ia te oe, ma talia oe poo le a
lava se tulaga sa e ola ai?
Aso Lulu, Oketopa 22 2014 – “Mafaufau i le o’o atu o le fa’atuatua.”
Luka 1:1-4 (f.3-4) “o le mea lea ua ou manatu ai, ona ua ou mātua su’e i mea uma lava talu le amataga,
ou te tusi faasolo atu ia te oe le alii e, Teofilo, ina ia e silafia le tonu o tala ua a’oa’oina ai oe.”
O Luka o le tagata atamai na ia iloa ana faamaumauga ma toe silasila i le moni o ana tusitusiga. Ua
faailoa atu lea ia Teofilo ina ia iloa o mea uma na aoao atu ai, o mea uma ia ma te maua i le tapuaiga ma
le lotu. E lei uma ona faailoa atu e Luka isi mea ia Teofilo ma lona talitonu e le o ni meatonu ia, o mea e
ta’ita’i seseina ai lona faatuatua.
Ua silia ma le 1900 tausaga talu ona tusia le Tusi a Luka ma faalagolago i faievagelia e 4 e uiga ia Iesu. O
lea galuega ua faamatalaina ma liliuina ai o tatou loto i lea tupulaga ma lea tupulaga. Ua faapea foi ona
faailoa mai e faiaoga, aoao, faapea faifeau le taua o lenei a’oa’oga moni. E taua le sailiga o le poto moni
ma avea ai ma mea silisili e tatau ona ola ma saili atu i ai.
O a’oa’o e pei o Luka, e tatou ona tatou faalogo pea i ai. O le Alofa tunoa, ma le filemu faapea le agaga o
le Atua tatou te maua ai pea mea silisil pea tatou faitau ma faalogologo pe i ai.
Tatalo: A’oa’o mai ina ia o’u maua manatu fou, ia taitaina pea lo’u loto e faatuatua i le Tusi Paia ma lona
Alo o Iesu Keriso. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se tele o lou talitonu i se tagata ua ia a’oa’o mai, a e faapefea ona e mafaufau i ai?
Aso Tofi, Oketopa 23 2014 – “Simona ma Iuta; fa’atusatusaga ma eseesega.”
189
Luka 12 – 16 (f.12-13) “O aso lava ia ua maliu ae ai o ia i le mauga e tatalo; ua aoina lana tatalo i le
Atua. Ua ao foi, ona valaau atu lea o ia i ona soo, ua filifilia e ia ni o latou e toasefulu ma le toalua, ua
faaigoa foi e i latou e ia o aposetolo.”
Ua faamauina e Luka suafa ina ia silafia e le Ekalesia le tāua o o latou igoa. O Simona Peteru ua tatou iloa
ma mautinoa, o ia o le taitai o le ausoo, ua iloa o ia o le ma’a e fausia ai le faavae o le Ekalesia. E ui ina
tele ona vaivaiga ae o le tagata ua avea ma taitai ta’uta’ua e atinae ai le galuega a le Alii.
O Iuta i le isi itu e pei o se tagata e le tau le iloa. Na o le faalua ona tāua lona igoa e le Feagaiga Fou. Ua
igoa o ia o le atalii o Iakopo peitai, i le gagana Eleni o loo faapea mai o Iuta le uso o Iakopo.
I lenei vaitaimi o loo iai le manatu e tatau ona iloa le tagata ma lana galuega i le lumanai. E le ta’uta’ua
tele Iuta, e faapea lava soo o le Alii, latou te o ma le filemu ma latou le saili atu i se taui. Ua tatou le
maua se tele o faamaumauga e iuga ia Iuta, peitai ina ua maua mea uma sa tatou le iloa, ona tatou iloa
lea le tāua o lana galuega na susula atu i e ma moomia le fesoasoani ma sili atu lana galuega i isi tagata
na molimau ia Keriso Iesu.
Tatalo: Fesoasoani mai le Alii e, ina ia o’u avatu le viiga ia te o’e, ae ‘aua le faia i tagata. Amene.
Mafaufauga Lololoto:
E le se mea e tua ia te au – ta’uta’ua poo le fa’aaogāina?
Aso Faraile, Oketopa 24 2014 – “Va’ai i tua, ma va’ai i luma.”
Ioane 11:17–32 (f.21-22) “Ona faapea mai lea o Mareta ia Iesu, “Le Alii e, ana e iinei, po ua le oti o lou
tuagane. A e ui lava i lea, ua ou iloa mea uma e te faatoga atu ai i le Atua, e foaiina mai e le Atua ia te
oe”
Ua tatou faatusatusa Mareta ma Maria i o la uiga ma o la faatuatuaga. I le tusi Luka 10, o loo molimauina
ai le faigaai a Iesu ma Maria ma Mareta na le to’a ai Mareta ao nofonofo pea Maria ma faalogologo ia
Iesu na pei ona vaaia ai Maria o le tagata e sili lona faatuatua.
I lenei vaega o le tala ua vaaia ai Mareta ua sili ona faagaaeetia o ia O tamaita’i e tumu i le faatuatua, ua
oti lo la tuagane ma lo la talitonu e toe faaolaina o ia pe ana i ai le Alii o Iesu. E ui ina eseese o la
manatu, o Mareta na valaau i le Alii “ ua ou iloa mea uma e te faatoga atu ai i le Alii, e foaiina mai e le
Atua ia te oe” petai o Maria sa tagi pea o ia.
E pei o iinei ua vaaia ai e Mareta le sootaga ma le faamoemoe i le ola fou e faia e le Alii mo si o la
tuagane, ao Maria o loo tumau pea o ia i le tagi ma le faanoanoa. O le isi e vaavaai i le lumanai, a o le isi
e mafaufau pea i tua ma tagi ma le faanoanoa.
E pei o le eseesega lenei o nei tamaitai e toalua. Ua tatou vaaia e pei o Maria ua avea o se tagata le
faatuatua, peitai ua faamatala mai e Ioane lenei tala e tusa ma ona manatu. E i ai i tatou e faamoemoe
ma faatuatua i le Atua i le lumanai e ui i fitā e feiloai mai o Ia. O lo tatou faatuatua e tumau pea i le toetu
o le Alii faatasi mai.
I lenei tala o le faatuatua o le tamaitai o Mareta ua aumaia le agaga ua faagaeetia ai o tatou loto, nai lo
le tamaitai o Maria. O le Atua, o le Atua lava o ia na te faatuina mai i tatou i le ola e faavavau.
190
Tatalo: A’oa’o mai I a Iesu, ua faatuina oe mai le oti ma ua e faia ai le leleiga mo tagata uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe tuuina atu ea ou manatu i mea ua tuanai nai le talitonu i le Atua ma lona faatasi mai i le lumana’i?
Aso Toona’i, Oketopa 25 2014 - “Soifua ma mea sa e faia.”
Galuega 6:8-15; 7:54–60. (f.9-10) “Ona tutu mai lea o isi o le sunako, e taua o tagata o sunako
saoloto…ua fefinauai ma Setefano, Ua le mafai foi e i latou ona tetee atu i le poto ma le Agaga ua na
tautala ai.”
E manatu isi a’oa’o o tagata ia na avea ma e na fa’atu’uala ia Setefano, o tagata e tupuga mai i le
faapotopotoga o Isaraelu, o tagata e tumau i lo latou faatuatua ma faaauau ana mea taua. Latou te le
talia ni talosaga poo se fetuunaiga o manatu, ua latou le talia le mau a Setefano ma manatu ai e le sa’o,
ma ua le mafai foi ona tali atu i latou ia Setefano, ma faia ai le faaiuga i lona ola.
I lenei vaaiga ua feagai ai le A’oa’o atamai ma meaaloga taua, e avea ai ma faamanuiaga i le Uluai
Ekalesia peitai, ua latou fasiotia o ia. O le mafuaaga atoa o lenei tala, o le le mafaia lea ona faia o se mea,
pau lea o le faaiuga o le lafoai o Setefano ma fetogi i maa.
E i ai taimi tatou te mafaufau ai pe ana o mai faatasi tagata i se laulau ma faailoa o latou manatu e ono
fetuunai ma malilie ai tagata i se taunuuga lelei. O se mea lelei le talanoa, e tele foi feeseeseaiga o Lotu
ma Ekalesia, ae alu lava le tagata ia ma ia iloa le mea lelei ma le mea e le tonu. O le faanoanoa ua maliu
Setefano ona o mafaufauga le fetuunai. Pe tatou te tutūfaatasi ea ma Setefano e finau atu mo le mea
silisili e ui ina oti ai o Ia?
Tatalo: Le Alii e, ia e aumai lo’u lototele e finau ai i la’u tautinoga. Seia ia e faamanatu mai lo’u Alii moni
o loo o’u auauna i ai. Amene
Mafaufauga Loloto:
Pe tonu ea e sao ou manatu, ma sao lava. Ae faapefea ona ou faailoa atu iai latou e sese o latou
manatu?
Sagato ma tagata Paia.
3 ‘Tagata Paia i le Ulua’i Ekalesia (Sagato – Saints)’
Aso Sa, Oketopa 26 2014 – “O ulua’i tagata Paia na talia.”
Roma 16:1-6 (f.1-2) “Ou te faailoa atu ia te outou lo tatou tuafafine o Fipe, o le tiakono lea o le Ekalesia i
Kenikerea; ina ia talia o ia e outou i le Alii, faapea ona tatau i le au paia, ia outou fesoasoani foi ia te ia i
se mea a outou e aoga ia te ia; auā foi e toatele ua ia fesoasoani i ai, atoa ma a’u nei.”
191
Ua faamatala mai e le alii o John Birch, lona lagona pe a faatumu se tusi talosaga, na te sailia tagata
atamamai e mafai ona tautala mo ia, o i latou e iloa lana galuega faapitoa e mafai ai ona tosina le tagata
e faia galuega e iloa ai lona tomai ma ana taleni. E faapea foi auala sa faia i atunuu i aso ua mavae, O
lapisi o Aikupito sa tanuina ma malutia i toafa, o nisi ia o tusi e lagolagoina ai se faamasinoga pea
moomia.
E faapea le faailoa atu e Paulo le auanaga a Fipe sa mau o ia i Korinito, o le na ia valiina se ata o se tagata
paia o lē na agalelei ma fesoasoani i ai latou uma i le Ekalesia ao Malaga atu o ia i Roma.
Ua faailoa atu e Paulo ina ia talia o ia (Fipe) faapea ona outou faafeiloai i soo se tagata i aiga i le Ekalesia
i Roma. E faapea le uiga o le feiloai ma faaauau pea o lenei masaniga i le mafutaga, o faailoga o i latou ua
galulue faatasi e faia galuega lelei mo le talaiga o le tala lelei ia Iesu.
Tatalo: Le Alii e, talia mai ia le ofoina atu o lo matou ola ma a matou taleni na e foa’i mai e auauna atu ai
i lau Afio, Amene.
Aso Gafua, Oketopa 27 2014 - “O tagata paia na auauna atu.”
Roma 16:17-27 (f.22-23) “O a’u nei o Tesio, o le ua tusia lenei tusi, ua ou alofa atu ia te outou i la le Alii.
O loo alofa atu ia te outou Kaio, o le talia a’u atoa ma le ekalesia uma. O loo alolofa atu ia te outou o
Erato o le teutupe sili o le aai, atoa ma Kuato le uso.”
Na faamatala e le alii o John Birch, le tautalaga a se tasi o tagata tāua i le faagaoioiga o tupe e ona
fesoasoani atu i Ekalesia ma tagata e le tele se avanoa e maua ai ni a latou talosaga. Na ou lagona e sesē
le mea o loo ola ai Birch auā e tatau ona galue e faatupu ni mea lelei mo le atinae o le Ekalesia. Peitai na
ou toe manatunatu e le sa’o lou manatu auā o ala ia ua faaaogā e le Atua mo lenei tagata e maua ai
tagata ma faatino ai lona finagalo.
E toatele Kerisiano o loo galulue i soo se galuega.E toatele i latou e manatua ona o le tele o tamaoaiga o
le Atunuu na latou galulue ma faamaoni i ai, e i ai foi nisi ua le manatua i le tala faasolopito ona o mea
sesē na latou faia.
I le Tusi lenei a Paulo,ua faamauina e Paulo se vaega toaitiiti ma aumaia se vaega laititi i le olaga ma le
soifua o le Ekalesia i Korinito. O Tesio o le tusiupu, O Erato o le teutupe sili o le aai, O Kato o le na
tatalaina atu le fale mo galuega a le Ekalesia. O Kerisano uma e faapea lava ona valaauina e ofoina atu a
latou galuega e auauna ai i mea o loo soifua ai. O le Atua na te galueaina loto ma suia loto o tagata, e
avea foi i latou ma suiga fou e tala’i atu le tala i le Atua ma faaolaina ai le lalolagi.
Tatalo: Faafetai le Atua i mea uma ua e faia mo i matou. Ua e faaaogaina a matou taleni ma au
meaaloga mo le faaolaina o le lalolagi. Amene
Mafaufauga Loloto:
Poo e te manatu e i ai se mea tāua e sili atu e fa’aaogaina ai lou olaga? Poo o e manatu ua faiaina le
valaau a le Atua ina ia ua e le faia lona finagalo?
Aso Lua, Oketopa 28 2014 – “O tagata paia na fa’alototeleina.”
192
I Korinito 16:1-24 (f.17-18) “Ua ou fiafia i le oo mai o Setefano ma Fotunato ma Akaiko, auā ua latou
faaatoatoa mai a outou mea sa totoe; auā ua latou faamafanafanaina lo’u loto, atoa ma outou; o le
mea lea ia outou tali leleia ai i e ua faapea.”
O loo ta’ua e Paulo tagata e to’atolu i lenei faitauga, o i latou ua faamauina o tagata ua latou faaatoatoa,
faalototele ma faamafanafanaina loto, ua latou aumaia le tala fou i le Ekalesia ma tele ai le vivii atu o le
loto ma le agaga o le Aposetolo faapea tagata i Korinito. I lenei to’atolu, ua mautinoa ai Setefano o le
tagata tāua, o lona ā’iga o tagata na muamua ona liliuina Akaia ma ofoina atu i latou e faia galuega lelei
mo le Ekalesia.
I le vaaiga a le uluai Ekalesia i faataitaiga lelei i le tagata e avea ma taitai, o se tagata na te le faia se tusi
talosaga e avea ai o ia ma auauna a le Alii, ae o le tagata na ofoina atu lana tautua ma lana auaunaga i le
Alii e leai o se taui.
O le avea ma tagata e faamalosi atu o le meaalofa lelei lea mai le Atua. O le vaaiga lea i le matagofie e
pei o se laau e tupu lau uluuluola ma fuatele mai i fuataga matagofie.
Tatalo: Fesoasoani mai ina ia ou iloa meaalofa a le isi tagata ma ia faatuputeleina ina ia avea ma
faamanuiaga i tagata uma. Amene
Mafaufauga Loloto:
Pe i ai se tasi ua maua se meaalofa tāua mai ia te oe e ala i lou faamafanafana atu?
Aso Lulu, Oketopa 29 2014 – “O tagata paia na foa’i atu.”
II Korinito 8:1–9 (f.1-2) “Le au uso e, matou te fa’ailoa atu ia te outou le alofa tunoa o le Atua ua
foaiina mai i Ekalesia i Maketonia; auā na tofotofoina i latou i puapuaga ua atili ai lo latou olioli, atoa
ma lo latou mativa matuā tele, ua sili ai le faula’i i lo latou matamau.”
Na feagai le Ekalesia i Ierusalema ma faafitauli ae maise le faigata o le tausiga o le aufaigaluega ma
tagata matutua, o tamaitai ua maliliu o latou toalua faapea tamaiti ua leai ni aiga, e faamoemoe uma
lava le fesoasoani i tupe e maua. O le lagolago atu lea a le Aposetolo ina ia foia lenei faafitauli. Na ia
faaaogaina le taulaga na faia ma le agalelei e le Au Kerisiano i Maketonia e ui i lo latou mativa ma avea
ma foai e lui ina ai isi aulotu ina ia silasila i le faia o le foai e tatau ona faatāuaina.
O le foai e le o na o tupe ae ao i le tagata paia ona ofoina atu ona taimi, o ana meaalofa ma ana taleni
ina ia manuia ai tagata uma ae maise i latou o loo moomia le fesoasoani. O le mea ua tatou ofoina atu o
mea taua ia i le tagata ma le Atua.
Ua toe faamanatu mai e Paulo; 2 Korinito 9:7 “Ia taitoatasi ma foai e pei ona filifili i lona loto; aua ma le
tigā,aua foi ma le faatauanauina; auā e alofa le Atua i le ua foai ma le loto malie.”
Tatalo: Faafetai le Alii i fesoasoani ua manuia ai tagata o loo moomia le fesoasoani. Ia e faamanuia i lē
ma fo’ai ma le na talia. Amene
Mafaufauga Loloto:
193
Ua fetalai le Aposetolo e ao ina ofoina atu mea na outou maua mo le lalolagi ma ona tagata. O le a sau
tali i lea valaau?
Aso Tofi, Oketopa 30 2014 – “E lē atoatoa pea tagata paia.”
Filipi 4:2-3, 10-23 (f.2-3) “Ou te aioi atu ia Evoti, ou te aioi atu foi ia Sunetui, ia taitasi lo la manatu, i le
Alii. Ou te faatoga atu foi ia te oe, lo’u fesoasoani faamaoni, ia e fesoasoani ia te i laua; auā na finau
faatasi ma au i le tala lelei, atoa ma Kelemene ma nisi uma e na galulue faatasi ma a’u,ua i le tusi o le
ola o lo tatou igoa.”
I lenei vaiaso Sa, o loo tatou mafaufau ai i tagata paia, o tagata e auauna i le Alii. Peitai e i ai taimi e pauu
ai ma toe foi mai ai. E le atoatoa ona tatou lelei pea, o le uiga lenei o lenei feau molimoli mai mo i tatou.
E toatele i latou e faigofie ona taia o latou loto ma afaina ai lagona i faamatalaga. E mafai ona tupu ai
feeseeseaiga ma felu’iaiga. E faapea lava le fanau a le Atua e vave ona mou atu le faatuatua. O loo
faamauina i lenei tusiga Evotia,ma Sunetui o nisi o tagata faatuatua na feeseeseai ma molimau atu ia
Paulo ma foia ai le faafitauli. Na manatu le Aposetolo o feeseeseaiga e faamanu’aina ai le loto e avea pea
ma manu’a e aliali mai. O mafutaga ua faamanu’aina e aafia ai le mafutaga atoa ma lē maua ai le viiga o
le Atua.
E ao ona galulue faatasi i tatou ina ia vave ona faaleleia i latou ua feeseeseai. Poo galulue faatasi ea le
Ekalesia mo le manuia o le Ekalesia? Ai lava na maua le faaleleiga a Evotia ma Sunetui
Tatalo: Le Ali e, ia maua se olaga galulue faatasi ina ia viia ai lou suafa. Amene
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona toe faaleleia e le Ekalesia nisi ua fe-eseesea’i?
Aso Faraile, Oketopa 31 2014 – “O tagata paia na tatalo.”
Kolose 4:7–18 (f.12) “O loo alofa atu ia te outou o Epafara, o lo outou lava o ia, o le auauna a Keriso
Iesu, o loo finafinau e le aunoa i tatalo mo outou, ina ua outou tumau o tagata matutua, ma ua
mautinoa le finagalo uma lava o le Atua.”
Ua tatou maua i lenei faitauga le lototele o le auauna o Epafara e tatalo. Ua tatou maua i le Tusi a Kolose
i le mataupu muamua, faiupu e 7, tala o Epafara o le uluai misionare na aumaia muamua le tala lelei i
Kolose. O lenei ua tatou maua le Upu ua ia folafolaina, o lana tatalo ma le filifliga ina ia manuia o le au
kerisiano ina ia tupu ma ola le galuega a le Atua.
I le vaai a Paulo e tele le galuega tatalo na faia e lenei auauna. O lana pese lea ma le fiafia ona o le olaga
tautua o le auauna mo Keriso o lē na galue ma le faamalosi i le galuega mo le Ekaesia a lona finagalo.
E tele va’aiga foi o loo iloa ai Ekalesia e tele ina talanoa ma faatino nisi o galuega a ua leai se olaga tatalo.
Pe afai e i ai nisi loto tetele e faia talosaga mo le manuia o le Ekalesia, ou te manatu o le faamanuiaga
tele lea ua maua e le Ekalesia e pei ona faia ma faaauau e Epafara..
194
Tatalo: Faafetai le Alii e, mo tatalo a i latou o loo manuia ai matou, ma ia aoao mai i matou ina ia faapea
foi ona ola tatalo ma tuuina atu le viiga i lau afio. Amene
Mafaufauga Loloto:
Pe faatāua ea e le Aulotu talosaga i mafutaga tatalo ma fa’aavanoa taimi filemu mo tagata ta’itoatasi mo
talosaga?
Aso Toona’i, Novema 01 2014 – “O tagata paia na tupu ma olaola.”
II Tesalonia 1:3–12 (f.3-4) “E tatau ona matou faafetai e le aunoa i le Atua ona o outou, le au uso e, e
faapea ona tusi ai, auā ua tupu tele lava lo outou faatuatusa, ua faateleina fo’i lo outou fealofani o
outou uma lava taitoatasi. O lea matou te mitamita ai ia te outou – o i matou nei lava- i ekalesia a le
Atua, ona o lo outou onosai ma lo outou faatuatua, i ona po o sauaga uma ma puapuaga ua outou
faatoatoa ai.”
E lua tusi na tusia e Paulo i le Ekalesia i Tesalonia, e le taumate e lei malamalama le tusi na tuuina atu
muamua. O lea na toe tusi faalua atu ai ina ia lē fenūmia’i ma lē malamalama i le uiga o le tusi.
O le tusi ua oo atu ma pa’i atu le aao o le Aposetolo e folasia ai le tala i le soifuaga o le Alii ua fofolaina
mai i le tuputupu ae o le Ekalesia. E toatele i tatou tatou te toe manatunatu i le lē malamalama i nisi
taimi pea tuputupu mai faafitauli e moomia ai le onosa’i ma le foia o puapuaga.
Lenei ua tusi atu le Aposetolo ma le faaeteete. Na ia lagaina le itu lelei, ma ia avatu le upu faamalosi ma
le tāua o la latou galuega o loo faia. Na ia avatu le upu faamalosi ma tumau i lo latou faatuatua e ui i
puapuaga ma sauaga ma o le mitamitaga lea o le aposetolo e tautau pea ma mitamita ai.
E toatele i tatou e auai i Ekalesia ua leva ona tutupu mai ma faavaeina, ma e itiiti foi lo tatou iloa o le
mafutaga ma le Atua ae maise lona valaauina o tatou ia faia o galuega faamisionare ma faatu nisi
Ekalesia fou.
O le vaaiga lenei i le Ekalesia i Tesalonia, o tagata ua tali atu i le valaau a le Atua ma le loto atu e a’oa’o i
latou i le alofa o le Alii, ma maua ai le agaga o le Alii ua mafai ai ona tuuina atu i latou ma le talitonu e
auauna ma tala’i atu ai le tala lelei e faaolaina ai tagata uma. Pe le o le soifuaga ea lea o le Ekalesia e
tatau ona soifua ai?
O le mitamitaga lea o le Aposetolo ma lana faafetai lea i le Atua ona o latou uma sa faapea ona talia lana
valaau. O i latou ua pei o ni tamaiti ua naunau ia a’oa’oina, ma saili atu i le aposetolo nisi mea e ao ona
faia peitai, e tāua i le aposetolo tala o le tupu tele o lo latou faatuatua e faapea ona talatalanoa ai ao ia
faaauau atu lana Malaga faamisionare.
Tatalo: Faafetai le Atua ona o nisi ua ofoina atu lo latou soifua mo lou finagalo. Fesoasoani mai ina ia
matou auai faatasi ma savavali pea ma faia lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto: E to’afia nisi ua tatou iloa i o latou olaga Kerisiano e ao ina viia i latou ona o le
malosi o lo latou faatuatua?
Aso Sa, Novema 02 2014 – “E o’o i tamaiti fa’alogogatā e iloa le uiga o le alofa.”
195
Kenese 21:12-20 (f.16) “A ua alu atu o ia, ua nofo mamao mai, e pei o le mea e pau atu i ai le u pe a
fana atu; aua ua faapea ane o ia, E aua nei ou vaai i le oti o le tama. Ua ia nofo mai foi, ma tagi leo tele
lava.”
E masani i le Tusi Paia ona faaaoga le uiga faa-matua e faamatala ai le va feagai o le Atua ma Isaraelu: “E
pei o le tagata ua faamaiseina e lona tina, e faapea ona ou faamaise ia te outou;....” (Isaia 66:13a). “E
galo ea i le fafine lana tama ua susu; na te le alofa i le tama a lona lava manava? ai lava e galo ia te i
latou, a e le galo lava oe ia te au.” (Isaia 49:15). “E faapei ona alofa mutimuti vale o le tama i lana fanau,
e faapea lava ona alofa mutimuti vale o le Alii i e mamatau ia te ia.” (Salamo 103:13). O tusi faitau i le
vaiaso lenei ua faaalia ai le talosia o fanau i talosaga ma alofagia, e faapei o le tala ia Samuelu, Mose ma
Isamaeli, ua sili atu ona faaaupegaina i latou e le Agaga nai e matutua (Tavita ma le afafine o Iefata); na
mafai ona latou puipuia le ola o isi, ma mafai foi ona fautua i e matutua (Miriama, afafine o Iefata, tavini
a le toalua o Naamanu).
Ua manatu Sara o le aumaia o Akara lana auauna fafine ia Aperaamo, ina ia maua ai sona atalii, o le a
foia ai le leai o sana tama. A e ina ua fanau mai lana tama o Isaako, ona faigata loa lea ia te ia ona
vaavaai atu ia Isamaeli, le tama a Akara. Ua fai atu o ia ia Aperaamo, e lelei ona aveese ia Akara ma lana
tama o Isamaeli. O le suesueina o Isamaeli e tali foliga tutusa ma Isaako i le isi mataupu o lo o sosoo
ane: Ua faatonuina Aperaamo, ia ala usu i le taeao lava, na faaali le agelu i le taimi foi lea, e laveai i le
ola o le tama ma folafola i ai faamanuiaga na te maua i le lumanai.
Tatou te lagona le agaga o le alofa, e faapei o le tulaga na oo i le tina o Akara. Ua le mafai ona tu latalata
ane e vaavaai i lana tama, a o faafegai ma faigata ua lata ina uma ai lona ola ona ua leai se vai e inu ai.
Atonu na taumafai Sara e aveese Isamaeli ina nei faigata mo le ola fiafia o Isaako, ma ni faamanuiaga e
ono maua mai ia te ia. Peitai, e le aveese le alofa o Aperaamo i le tama, aua o lona atalii. O le uiga o lona
igoa, “Ua faafofoga le Atua.” (Kenese 16:12).
Tatalo: Le Atua e, ia e alofa mai ma ia e tali mai i o matou manaoga. Matou te iloa o oe o le Atua, e te
tali mai i mea ua matou mafatia ai. Amene.
Aso Gafua, Novema 03 2014 – “O se tama lalelei, na tausia e tinā e to’alua.”
Esoto 2:1-10 (ff.2-3) “Ona to lea o le fafine, ua fanau mai le tama tane; ua ia iloa o ia ua lalelei, ona ia
na lava lea ia te ia i masina e tolu. Ua le toe mafai ona na ia te ia, ona ia ave lea mo ia o le ato kome, na
ia puluti ai i le pulu emeri, ma le pulu safeta; na ia tuu ai le tama, ona tuuina ai lea i le vao utuutu i le
auvai o le vaitafe.”
Ua avea le loto popole o Farao i le vave faaopoopo o le faitau aofai o tagata Eperu i totonu o le malo o
Aikupito, ma ala ua poloaiina ai le malo ia fasiotia tama tane uma e fananau mai i fafine Eperu, ia lafo i
totonu o le vaitafe o le Naila---o le vaitafe na te aumai le ola i laau o faatoaga, a e le o le mamate ma
faaumatia.
Ou te fiafia e faitau i le fuaiupu e taua ai le faamatalaga a le tina o Mose, fai mai: ‘ua ia iloa o ia ua
lalelei,’ ua faamanatu mai ia te au i lau foi vaavaai i si au pepe tama, i lona vaiaso muamua talu ona
fanau mai, e manaia i le vaavaai ma ana gaoioiga eseese. Ina ua amata ona matua le pepe o Mose, ua
faigata ona toe nana, a ua iloa e lona tina le auala e avatu ai i le Naila---e pei ona poloaiina e Farao ia
fasiotia ai---ina ia faalafi ai. E i ai lona tuafafine o Miriama, na faaigoa mulimuli ane o Miriama le
196
Perofeta-fafine. Ua le o maua i le Tusi Paia se tala e uiga i ana valoaga. Ua le o i le tusi faitau, ona pau le
tala tusia, o le tagata o le aiga o sa Levi ua fai ava i le afafine o Levi. Ona to lea o le fafine, ua fanau mai
le tama tane; e i ai lona tuafafine, e i ai foi lona uso matua. A e o se faamatalaga ua maua i talatuu i le
Tusi Paia Eperu, ua fesoasoani lea i le faamalamalamaina o le faafitauli i le tusi faitau, e faapea: Na
matua faamalosia le poloaiga a le tupu o Farao, ua fefe ai ma matau le tama o Mose, ua mafua ai ona
nofo eseese ma le tina o Mose. Sa le i talia e Miriama lea faatinoga, na ia valoia o le nofo eseese e taofia
ai le fanau mai o tama tane, ma fai ma pologa ona o le poloaiga a Farao, o le a faapea foi i fanau teine. E
amata le mataupu i le tala o le toe sosoo o le nofo eseese sa le fiafia i ai le afafine.
Na ootia le loto o le afafine o Farao ina ua faalogo i le tagi a le pepe. Tatou te matua masalomia le loto
le fiafia o lona tama, pe a na iloa o i ai se tamaitiiti pepe o Sa Eperu o lo o tausia i totonu o lona maota.
O le tele o tagata popoto i le faamatalaina o le Tusi Paia, latou te faitauina le faigata ona tuputupu ae o
tupulaga o Isaraelu e aunoa ma le lagona o faigata sa i ai i Aikupito. Ua onomea ia Mose ona fai ma
taitai, aua sa tausia o ia i totonu o le maota o Farao, na aoaoina pe faapefea ona taitai ma iloa ona
faasoasoa. Sa fesoasoani tele le afafine o Farao i le faasaoina o Mose, e faapea foi i le faasaoina o tagata
uma.
Tatalo: Le Alii e, o oe lava na muamua, o oe foi o le gataaga. Afai e aunoa ma oe, ona leai lea o so matou
Pule, se Lavea’i, e leai foi se Faaola. Le Atua o le faavavau e, na e laveaiina i matou mai ‘Aikupito’, na
lavea’iina i matou mai le nofo pologa. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe mafai ona e maua se tala i se laveaiina o se tasi, e faapei o le laveaiina o Mose?
Aso Lua, Novema 04 2014 – “Aua le faia se tautoga fa’avalevalea – ‘aua lava!”
Fa’amasino 11:29-40 (f.34) “Ona alu atu lea o Iefata i Mesepa i lona fale; faauta foi, o lona afafine ua
ulufafo mai e faafetaiai ia te ia ma topa ma siva; o lona afafine toatasi o ia, ua leai sona atalii po o se
afafine, ua na o ia lava.”
Ua talia e Iefata e avea o ia ma taitaiau e faasagatau ia Sa Amoni. A e sa faaletonu lona mafaufau ona sa
fanau o ia a e le i faapaiaina ona matua e ono tupu ai se faaletonu, o lea na ia faia ai se tautoga
faavalevalea. O ai tonu sa ia manatu e sau e faafetaiai ia te ia? O se mamoe tausi ea e faamalieina ai
lona loto? O lona afafine e toatasi lava ua sivasiva e faafeiloai ai lona manumalo. O se tulaga tausaafia
lea, a e le ina ia osia ai se taulaga (Levitiko 18;21), po o isi foi manu.
O Radak, o se tasi o Rapi iloga o Eperu i le faamatalaina o le Tusi Paia Eperu, na ia faauigaina le tautoga a
Iefata, fai mai: ‘it will be offered if it may be offered, and dedicated to God if not’ [e tauto pe a fai e ao
ina tauto, ia viia le Atua pe a le o i ai]. Ua tuuaina e Iefata lona afafine: ua na faaaoga le upu Eperu
‘Aapo’ e faatatau ia Elia, ‘o oe o le faatiga’. Ua taumafai Aapo ma Iefata e tuuai le leaga i isi, a o i laua
lava na pogai ai. Ua le taua se igoa o le afafine, e faapei o le tele o isi fafine ua le taua o latou igoa i le
Tusi Paia; a e iai le leo o le afafine o Iefata, sa ia tautala foi ma le loto talitonuga. Fai mai o ia, e tatau i
lona tama ona tausisi i lana tautoga. Ua talosaga ia tuu atu le avanoa e mafuta faanoanoa ai ma ana uo,
a e le i faataunuuina le tautoga a lona tama.
197
Ua manatu nisi o le au suesue i le Tusi Paia i nei ona po, e faatusaina le tala lenei i le tala i le avea o
Isaako e osi ai le taulaga a e le i faataunuuina. Pe aisea na le auina mai ai se agelu e laveai i le afafine? E
foliga mai, o se tulaga lenei e faamaonia ai le vaai maualalo o le Tusi Paia i le itupa o tamaitai. Peitai, o
se faatusatusaga e le talafeagai: Na poloai le Atua ia Aperaamo ia osi le taulaga ia Isaako, a e na
laveaiina o ia. O Iefata lava na faatiga i lona afafine; o fuafuaga e faia e le tagata, e ao lava ona faatino e
le tagata.
O le au suesue i talatuu faa-Iutaia, ua latou faaaogaina le tala lenei e fautuaina ai le uiga o le mimita
faale-tagata: Fai mai i latou, o Iefata ma le ositaulaga sili na tatau ona fesoasoani e faaleaogaina le
tautoga lenei; ua avea lea faatamala ua le laveaiina ai le afafine. Ua le o matua faamatalaina atoatoa i le
tusi faitau le oti o le afafine; o nisi o le au suesue i le Tusi Paia ua latou mulimuli i le manatu o Radak, fai
mai na avea lenei afafine o se tasi o tagata aloaia, e le gata ua aveesea lona ola, a ua faamuta foi ma
sona avanoa e fanaua ai ni isi tagata fou i le faitauina o le aiga o lona tama.
Tatalo: Le Alii e, se’i e fesoasoani ia matou iloa ona tautala atu i mea e lelei ai, a e le o upu e faaleagaina
ai le soifua manuia o matou tuaoi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a ni ata e te mafai ona maua e atagia ai ni uiga faale-tagata o i lenei tala?
Aso Lulu, Novema 05, 2014 – “Tu’u atu lou agaga i le fa’avavau.”
I Samuelu 1:12-20 (ff.15-17) “Ua tali atu Hana,... a ua ou momoli atu lo’u loto i le Alii. Aua e te
ta’ufaatasia lau auauna ma fafine ulavavale; aua o le tele o lo’u mafaufau ma lo’u tiga ua ou tautala ai
ua oo i lenei itu aso. Ona tali mai ai lea o Eli, ua faapea mai, Alu ia oe ma le manuia; ia foai mai foi e le
Atua o Isaraelu le ma na e faatoga atu ai ia te ia.”
O le tatalo faatauanau a le tina o Hana i aso e tele, ia foai mai sana tama, o lea ua fai ma faataitaiga o
talosaga e pei ona faia i aganuu faa-Iutaia. Ia tatalo ma tuu atu atoa le loto ma le agaga, e faapei ona faia
e Hana. O Hana o se tasi o tina na mafatia lona loto ona o le le fanau e pei ona faamatalaina i le Tusi
Paia (Kenese 16, 29, 30). Na ole atu Isaako i le Alii ina ia fanau Repeka, e ui na fesili lava Repeka i le Alii
ona o ia (Kenese 25:22). O Elekana, le tane a Hana, na fiafia ona o lana ava e mafuta ma ia (1 Samuelu
1:8), e ui e le o taua i le tusi faitau se manatu faapea o le tina e pei o ia; ua le o faaalia foi na tatalo
Elekana mo Hana ina ia maua sana tama. Na tauto Hana i le Alii, na te tuuina atu sana tama e fai ma
Naseri i le Alii (silasila Numera 6, Faamasino 13).
Ina ua fanau le tama o Samuelu, na faatalitali Hana mo ni nai tausaga, ona malaga atu lea i le Malumalu
e momoli i ai le tama. O se mea e ofo ai ona e le masani ai, aua o lo o itiiti pea le tama---ua leva ona
momoo i ai le loto o le tina---a ua tuua na o ia i le Malumalu, e tausaga ma faatoa toe feiloai ma matua
(1 Samuelu 2:19), e oo lava ia Eli le ositaulaga sa fai ma faatama.
Ua lagona le loto mafanafana ina ua toe vaaia Samuelu i le mafutaga faale-aiga i Rama, ma ua iloa foi ua
faaopoopo isi fanau ia Hana (1 Samuelu 7:17, 2:21)! Na auauna Samuelu i lona Alii i le aai paia o Sailo,
ua faataunuuina ai le tautoga a lona tina, pe a fai e fanau o se tama o le a na tuuina atu e auauna mo
lona Atua. Na auauna faaperofeta Samuelu ina ua valaauina e le Atua e folafola atu lona finagalo (ch.3).
Ua tutusa Samuelu ma Ieremia ina ua valaauina e fai ma perofeta a o laiti lava i laua (Ieremia 1).
198
Tatalo: Le Tamā o i le lagi, ia e agalelei atu i a matou tupulaga, faapea i tamaiti e o’o lava i pepe fou. Ia e
faamanuia ia i latou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Talu ai na pese fiafia Hana e momoli le faafetai, ma ave le tama o Samuelu i le Malumalu, ia e
faalogologo pe e te iloa ni pese e faaalia ai le agaga o le fiafia tele ma le agaga faafetai.
Aso Tofi, Novema 06 2014 – “Na amio lelei le tama.”
I Samuelu 17:33-49 (f.33) “Ona fai mai lea o Saulo ia Tavita, E te le lava ona oulua tau ma lena Filisitia,
aua o oe le tama itiiti, a o ia o le toa talu ona tama itiiti.”
Ua e faitau nei i le tala, a ua mavae le taimi na leoleo mamoe ai Tavita---o le faataitaiga sili lea ona taua e
sauniuni ai se tasi e fai ma ta’ita’i, e pei o Mose na muamua ia te ia---na faauuina e fai ma tupu o
Isaraelu i le lumana’i. Sa le iloa lava e Saulo lenei mea, ina ua ia mana’o i se pese e faanofo filemu ai, na
alu ane Tavita ma pese ia te ia (ch.16). Ina ua sauniuni le ‘autau e faasagatau ia Filisitia, na tautala le
tama o Tavita ina ia alu ane i le taua e ‘au mai ona uso. O aso uma lava e lu’itau ai le toa o Koliata i
‘autau a Isaraelu ina ia latou feiloa’i ma ia. Ua faalogo Tavita i lenei lu’itau, ona manatu lea e le tatau
ona tuu ai pea a e ia tali i ai, a e o le loto foi lea o ona uso. E faaopoopo i lea lagona, ua manatu uso o
Tavita e le fia toilalo i lenei lu’itau.
Ua tuu faafeagai i le Tusi Paia le leoleo mamoe laitiiti e faalagolago i le Atua, ma le toa malosi a e
faapaupau. Na faailoa e Tavita e le o i ai sona potomasani i taua, a e talitonu e le mana’omia ia a’upega
ia te ia, aua e mafai ona feagai ma le toa o Koliata e faapei o lona fasia o manu fe’au na fai ma faamata’u
i lana lafu mamoe. Ua talitonu Koliata o ia o le toa e le mafai ona faatoilaloina e se tasi. O ana meatau
malolosi e le mafaia ona faatusaina, e pei foi ona mua’i faatoilaloina ai Isaraelu. O Koliata o le faatusa o
toa malolosi uma i ona taimi, e leai se tasi e faatusaina ana aupega. Peitai, ua molimauina lona toe taimi
mulimuli, na fasia e pei o se manu.
O i latou ua avea ma taitai o lafu mamoe, e mana’omia le sauniuniga e fai ma taitai malosi ma le poto, a
e mo Tavita ma lona faalagolago i lona Atua, ua fai lea ma malosi faaopoopo i lona mafaufau, ua avea
ana a’upega faatauvaa i le vaai faale-tagata a e fasia ai le toa o Koliata ma ana ‘au---o le ato maa ma le
maa-ta, ma lona faalagolago i lona Atua na manumalo ai Tavita.
Tatalo: Le Alii e, Amuia i latou e fiafia i au afioga ma le ola atali, i latou ua naunau e a’oa’o i au afioga i le
po ma le ao. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua manumalo Tavita aua sa faaaoga ana aupega ma le poto. Ia e mafaufau pe faapefea ona e faaaoga
tatau meaalofa ua tuuina atu ia te oe, a e le o le mitamita vale e faapei o Koliata.
Aso Faraile, Novema 07 2014 – “Pese, tupu, mulilua, fasioti-tagata, o le tama.”
199
II Samuelu 12:15-23 (f.22-23a) “Ona tali atu ai lea o ia, Na ou anapogi ma tagi ina o ola le tama, aua na
ou faapea, E iloa e ai, pe alofa mai le Alii ia te a’u, ia ola le tama. A o lenei ua oti o ia, se a le mea ou te
anapogi ai? Ou te mafaia ea ona toe faafoi mai o ia? ..”
O le tasi lenei o tala i le soifuaga o Tavita e fai ma luitau i nei ona po. E filifilia e fai ma tupu ma avea ma
taitai’au. Peitai o Tavita sa nofonofo i le fale, a o tolauapi lana ‘au tau, na iloa atu ai Patesepa o lo o
taele. Na maitaga Patesepa, ua taumafai e nana i le mulilua, ua aami foi lona toalua, o Uria, ia sau i le
aiga mai le taua. Ina ua teena e Uria le momoe ma Patesepa a o tau pea le taua, ona poloaiina lea e
Tavita ia fasiotia Uria. O Natano le perofeta na faamatala lenei mea tele ua tupu, ua ia faaaoga le tala
faafaataoto (12:1-14). Ua taumafai Tavita ia laveai le ola o lona atalii i le tatalo ma anapogi, a e le o le
faatalitali e pei ona ia faia muamua i lana fanau matutua (2 Samuelu 13). Ina ua oti le tama, sa ia talia e
aunoa ma lona fesiligia o le Atua i lana tatalo. Ua manatu le toatele, e faapea, o le talitonuga i le ola i
talatu o le oti, o se vaega o le talitonuga faa-Iutaia ina ua mavae le faatulagaina o le Tusi Paia; o lenei la
vaega o le tala, o se tasi lea o tala mai le tele o tala, ua taumafai e faafaigofie ai lea talitonuga faa-Iutaia
e pei ona taua.
Ua tusia i Tulafono e Sefulu: E faamanuia le Atua i e alolofa ia te ia i le afe ma afe o tupulaga, a e
faasalaina fanau ona o agasala a o tatou matua i le tolu po o le fa o auga tupulaga. Ua faasili le mamafa
o faasalaga nai lo faamanuiaga i lenei tala, e ui lava o le salamo e mafai ai ona suia le faatonuga (1 Tupu
21:28-29). A e ui lava i lea, e tatau ona malamalama i le matautia o le mulilua ma le fasioti tagata, e
mafai ona tatou tuufesili pe aisea ua mafatia ai le atalii i le agasala na faia e matua. Na fanau le atalii a e
le i salamo Tavita, Ua loto maulalo Tavita, mai ona uiga paaa ia Patesepa (f.24). O lona atalii na pito
ane, o Solomona, na alofagia e le Atua, na ola ma talia le folafolaga ua taua i le mataupu e 7.
Tatalo: Le Atua o faamanuiaga, le Alii o le faavavau, o lou agalelei ua talia ai a matou agasala e tele lava.
Faafetai i lou alofa ua matou magalo ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Na oti le tama a e sa tatalo Tavita. Na tatalo pea Tavita ina ua oti le tama. Ia tatalo pea faapei o Tavita.
Aso Toona’i, Novema 08 2014 – “O le teine itiiti ma le Atua e fa’amaloloina.”
II Tupu 5: 1-14 - Matua (ff.2-3) “Na o atu ‘au a Suria, na latou au mai foi mai le nuu o Isaraelu le tasi
teine itiiti o le taua, ua fai ma auauna a le ava a Naamanu. Ua fai atu ia i lona matai tamaitai, Se anoa!
ana i ai lo’u alii i le perofeta o i Samaria, po ua faateaina e ia lona lepela.”
O le tala lenei, e pei o isi foi tala i taimi o Elia/Elisaia, ua faaalia ai se isi faatinoga o tiute o le au perofeta.
O Mose ma Isaia na folafola ma aoao atu i afioga a le Atua; a o Elia ma Elisaia, e tuu faafegai, ua taitai i
tagata e ala i le talitonu ma faatuatua i vavega a le Atua sa la faatinoina. Ina ia talitonu ma gauai tagata,
sa matua faamalosia lava ia fuafuaga. Na vaavaai le motu o tagata ia Elia ma le faatoilaloina o perofeta a
Paala. O le fafine e leai sana tane na malolo i ai Elia i lana malaga, na ia talitonu ia Elia o le perofeta ina
200
ua toe faaola i lana tama sa oti, a e maise o le laveaiina mai le matelaina i le tele o masina (1 Tupu 17 18).
O Elisaia na faamaloloina Naamanu le lepela, na maua lenei avanoa ona o le mafaufau lelei o le teineitiiti
sa maua mai i au tau na faatoilaloina. O ia na iloa ai o lo o i ai le perofeta i Samaria e mafai ona
faamaloloina le mai o le lepela. O lo o faamatalaina le lepela i le Esoto, na suesueina e le ositaulaga i se
faailoga paepae i le tino, ua iloa ai o le lepela o lo o tupu, e mafai ona togafitia, peitai e le i taumafai e
fofo. O le mea lea, o faamalologa uma i le Tusi Paia, o le mana lava o le Atua e mafai ai.
O ni isi o uluai tatalo o lo o tusia i le Tusi Paia, o tatalo mo le faamaloloina o mai (Kenese 20:7, Numera
12:13). Ou te manatu, ai lava na fesoasoani le teineitiiti i le tatalo a le auauna, ina ia faatino e Naamanu
le faatonuga na faatonuina ai e le perofeta. I nisi vaega o le Tusi Paia o lo o atagia ai tala i e na ave
faatagata o taua, o tagata matutua, ua oo ina tosina i aganuu a atunuu o lo o nofosala ai (Esoto 12:44).
O lenei teineitiiti, ai lava o lo o mafaufau i lona aiga ma taofi mau pea i lona talitonuga, peitai, ua ia faaali
atu lona loto talitonu ia Elisaia ma lona Atua. O lona matai, a e le o ia, o ai na te nanaina; na ia
faamaualalo ia Elisaia, e ui ina talitonu i le Atua, a e ao lava ona ifo ma tapuai i Rimoni (2 Tupu 5:18).
Tatalo: Faafetai i lau afio, le Atua e, ona o lau faamalologa i o matou mai atoa uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia matou maua le agaga e pei ona faia e Elia ma Elisaia, e fesoasoani mo e tigaina ma mafatia. Ia matou
manatua ma le alofa faalapotopotoga o lo o fesoasoani i fanau mafatia ma puapuagatia i soo se itu o le
lalolagi.
2
O Tamaiti i le Tusi Paia
‘O Tamaiti i le Feagaiga Fou’
(Saunia e Nathan Eddy)
[Taga’i i le amataga o Ianuari 1]
Aso Sa, Novema 09 2014 – “E leai se avanoa mo tamaiti.”
Luka 1:57-66 (f.66) “O i latou uma na faalogo ai ua manatunatu i ai, ua faapea ane, ‘Pe i’u la ina
faapefea lena tama?’ Aua ua ia te ia le aao o le Alii.’”
E i ai lau tupua e fia tau atu---e le matua faatuatuaina i le Feagaiga Fou tamaiti po o latou aiga. O tala o
le a tatou mafaufau i ai i lenei vaiaso, o tala e lagona ai le alofa, a e i ai lava mea e eseese ai ia tala. O
ulugalii ma fanau, e le o naunau tele i ai le au tusitala o le Feagaiga Fou. A faitau ane le faigata ua i ai
fanau ma o latou aiga i nei ona po, ona faaopoopo atili lea o le manatu e pei ona taua. E i ai le taua i
lenei mataupu, e oo ia Iesu na taua ia te ia le fanau. A e mo Iesu, e leai se mea e tuu eseese ai le malo
ma e o i ai i le malo---e oo lava i tamaiti po o tiute tauave o latou aiga. “Fa te outou ea ua ou sau e avatu
le filemu i le lalolagi? Ou te fai atu ia te outou, e leai; a o le fevaevaeai. Aua e amata i nei ona po e i ai i
le fale e tasi tagata e toalima e fevaevaeai i latou, o le toatolu e faamasesei ma le toalua, o le toalua foi
e faamasesei ma le toatolu.” (Luka 12:51-52). Ua le o taua ai se va fealoai o le aiga.
O Ioane le Papatiso, lea e faasino i ai le mataupu o lenei aso, e i ai lona faamoemoe. Na avea Ioane ma
perofeta taua i le malo. E mau o ia i le vaomatua (ch.1:80)---e le o se nofoaga e matua taua mo se aiga.
201
O sou la lagona faatamaitiiti, ou te matua fiafia; a e ou te le iloa i lou toalua ma la ma fanau teine e
toalua, po o le a so latou manatu pe a fai ou te fia alu i le vaomatua.
E alofa Iesu i tamaiti, a e na te le o faatonuina matua. Tatou tuu ai pea ia faapea---ia tausia tamaiti (i le
nofoaga ua valaauina ai) i aiga, ma tatala le avanoa mo i latou i le malo, a e aua nei taofia i latou. Atonu
o tamaiti e faasino mai ia i tatou le auala i le malo---se i o tatou matai pea.
Tatalo: Le Alii e, aua lava nei punitia lo matou auala ma lou malo--ia avea a matou fanau e fai ma taimua
i o matou ala ma matou sao atu ai. Amene.
Aso Gafua, Novema 10 2014 – “O le Atua le Alo.”
Luka 2:21-35 (f.22) “Ua atoa ona aso o le faamamaina o ia, e tusa ma le tulafono a Mose, ona la au
mai lea ia te ia [Iesu] i Ierusalema, e tuuina atu ai i luma o le Alii.”
O se mea e ofo ai, ona o le leai o se faamatalaga tele faale-lotu e faatatau i tamaiti. Ua aiaia ma
faatulaga le tele o fuafuaga iloga e uiga i le nofo pologa, le faasauaina, pulea faamalosi, fefaatauaiga
faatogafiti, ma faaiuga le faaituau; a e le o i ai se faamatalaga tele e faatatau i tamaiti. E i ai se
faamatalaga taua taluai nei, e faatatau i tamaiti, na talanoaina i le faalapotopotoga o Malo Aufaatasi---e
le o se fuafuaga faale-lotu---o le fonotaga e faatatau i le mataupu tau i ‘Aia tatau o Fanau’. Ua avea nei
ma tulafono aloaia faava-o-malo i le tausaga 1990. O le aai ua ou nofo ai nei, e i ai ana fuafuaga
matagofie mo soo se aiga, ua saunia e le fale-tusi i taeao o Aso Sa, a e le o se lotu! Pei ua i ai se mea ua
misi i a tatou fuafuaga! O sou lea manatu.
Na afio mai le Keriso i lona itu-tagata, a o le tamaitiiti. O le faamatalaina e Luka o le tala i pepe ma lo
latou fananau mai, ua le na o ni moomooga, a e aofia ai ma uiga masani o pepe i le fananau mai; le nofo
faatalitali o le tina ma le fiafia; a e maise o le osiga o le taulaga e tusa ma tulafono faale-lotu ina ola le
pepe. O le alofa o le Atua le Tama, e faapei ona faaalia i le tausiga faa-tina i lana tama, ua faapei lava o
foliga moni o le tamaitiiti, lea ua faatinoina ina ua au mai le tama i le Malumalu e ona matua, e pei lava o
tu masani faa-Iutaia e faia i fanau tama e fananau mai. “Amuia le manava na fanau mai ai oe, ma ussu
na e susu ai.” (Luka 11:27). O upu ia na alaga ane ai se tasi o fafine, e pei ona taua e Luka. O le loloto o
le finagalo o le Atua na faaalia i le tama o Iesu, o lea ua auala mai i le tina o Maria. O iinei tatou te maua
ai se fesootaiga lelei faale-faatuatua, e faatino ai ni a tatou fuafuaga lelei mo le faataunuuina o aia tatau
mo le fanau.
Talosia ia avea lenei vaiaso ma faatupu lagona, ia atagia foliga Keriso i fuafuaga fai mo a tatou fanau. Ia
tatou talosia pea le auai mai o le Agaga o Keriso, e manuia ai a tatou fanau---i lenei aso ma le lumana’i.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani mai ia matou maua le agaga o le alolofa ia matou fanau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ua ta’ua soo fanau e a’afia i uiga ma amioga le taupulea a le toatele. Vaavaai pe fia foi ni tala o lenei
vaiaso e aafia ai tamaiti; mafaufau po o faafepea i le va feagai ma le finagalo o le Atua.
Aso Lua, Novema 11, 2014 – “Na lē iloa a ua toe maua.”
202
Luka 2:41-52 (f.49) “Ona fai atu lea o ia ia te i laua, “Se a ea le mea na oulua saili mai ai ia te a’u? Lua
te le iloa ea e tatau ona ou i le fale o lo’u Tama?”
Na i ai le aso na tau sailia ai lou afafine i le matafa tumutumu i tafaoga. Sa ou manatu lava au, ai o i ou
tua ina ua ou alu e aumai le solo; o sina taimi puupuu lava, a e lilo loa i la’u vaai. E tusa o le fa itula o tau
saili lou afafine, a e faafetai sa lava lona onosai ma faatalitali i le fale o le ‘au leoleo, a o popole ma
atuatuvale lo’u toalua i le fia vaai i lana tama. E toatele matua latou te malamalama i uiga o le loto
popole ma le atuatuvale sa oo ia Iosefa ma Maria, ina ua la saili po o fea o i ai Iesu i le tumutumu o
tagata i le aai.
Ina ua maua, o se tasi lea o ata masani i tusitusiga a Luka e faatatau i le mataupu o le faaolaina. O Luka
tatou te maua i ai le tala i le Uii faamaumau ‘oa---na le iloa, a ua toe maua. Tatou te iloa ai foi iinei le
a’oa’oga a Iesu e faatatau i lana galuega tala’i, “Aua ua sau le Atalii o le tgata e saili ma faaola i le na le
iloa.” (Luka 19:10). O se mea e ofo ai, ina ua maua atu Iesu e ona matua ua mavae aso e tolu (f.46)---e le
o le faatusa ea lea o le i ai i totonu o le tuugamau i aso e tolu? E oo lava i fesili ma tali a ona matua, e
atagia ai lava upu o talanoaga i le tuugamau: “Se a le mea tou te saili ai le ua soifua i e ua oti?” (24:5).
Faamata e le o se mea e ofo ai, Pe a fai o tatou saili ia te ia, a e lilo i o tatou manatu: O lo’o saili Iesu ia i
tatou. O lo o faaalia i lenei vaaiga e i ai Iesu i le faafeagai o fanau ma matua, i le ola faalagolago ma le
ola to’atasi. O se tala taua lenei ua tatou iloa ai Iesu ia le o se tamaitiiti, a o le tagata ua matua. O lona
tiute o le Atua lea, e le faasili i le aiga i le tina ma le tama; ua silafia e matua lenei tulaga faapitoa. O le a
i ai foi se aso, i lou toalua ma au, ma te nofo eseese ai ma la ma tama teine, a e talosia o se tulaga lelei
ma le manuia mo le lumanai.
Tatalo: Le Atua e, matou te tuuina i ou aao a matou fanau, ia matou nonofo eseese mo le manuia o lou
finagalo i le lalolagi. Foai mai i o matou loto le talitonu ma le faatuatua e te le tuu lafoaiina i latou.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se tulaga ua e iloa i fanau o outou mafuta nei? O le a so latou faamoemoe mo le lumana’i?
Aso Lulu, Novema 12 2014 – “Muamua ma le ogatotonu.”
Mareko 9:33-37 (ff.36-37) “Ona tago lea o ia i le tmaitiiti, ua faatu ia te ia i o latou luma; ua na siitia o
ia i ona lima, ona fetalai atu lea ia te i latou, ‘Ai se talia se tamaitiiti faapenei i lo’u nei igoa, ua talia e ia
o a’u; ai se talia a’u, e le o a’u ia ia talia, a o ia na auina mai a’u.’”
Sa le i faitauina tamaiti i ona po o Iesu. E le iloa---sa le i faatulagaina ni o latou aia a e faalagolago i o
latou aiga. O le faamuamuaina o i latou i le tala lenei, o le aumaia lea e Iesu o tamaiti e fai ma faaaoaoga
i ona soo, pe faapefea ona faatino a latou filifiliga.
E i ai le talitonuga masani, e faapea: O atunuu i sisifo (western countries) latou te faatusaina tamaiti i le
tagata e leai se agasala, e mama o latou loto e le i aafia i uiga e tele o le olaga. E tele mea tatou te le
amanaia ai tamaiti, e faapei o taimi o Iesu. Ou te manatunatu pea, e tele ina faatauaina i le Tusi Paia o le
itupa o alii (male imagery), peitai, i lenei mataupu ua ou fiafia ina ua aumaia e Iesu le tamaitiiti ma faatu
i luma o ona soo.
203
E le o i ai lava se faamatalaga a Iesu e faatatau i se tama lelei, po o matua, ae o lo o atagia le soifuaga
faale-aiga. E le o vaaia tele i le mafutaga o tagata lea ou te nofo ai, se ata e faatatau i le tama na te
tausia fanau. Se i vagana le ata o le tama e ave ma aumai le fanau mai le aoga (childcare), a e le o taimi
uma foi. I la matou aulotu, ua i ai a matou taumafaiga e fesoasoani i tama (fathers), i le aoaoina pe
faapefea ona tausi lelei fanau, e aofia ai faasinoga e tatau ma lelei i le vaaiga o tamaiti laiti. E mafai ona
avea le auai i nofoaga e tausia ai fanau laiti, e pei o le ata na vaaia ia Iesu ma ona soo, ma avanoa e
tosina atu ai loto o matua, le tama ma le tina, ia fiafia i le Keriso. O le faalavelave o lo o taatele i e
matutua, o le fefinauai po o ai e sili, e faapei ona faia e soo o Iesu, a e le manatu o lo o mafuta mai Iesu i
ou tafatafa.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ia matou maua le agaga e alolofa ai i fanau, ia avea lea uiga e fai ma
ata vaaia i o matou loto, o lo o e faatasi mai pea i o matou tagata. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona talia i la outou aulotu fanau? E i ai se nofoaga e faafiafiaina ai i latou?
Aso Tofi, Novema 13 2014 – “E fa’apei o i latou nei.”
Mareko 10:13-16 (f.14) “A ua silafia e Iesu, ona tiga ai lea o lona finagalo, ua na fetalai atu foi ia te i
latou, ‘Ina tuu mai ia o tamaiti e o mai ia te a’u; aua le vavao ia te i latou; aua e faapei o i latou nei o e o
i le malo o le Atua.”
O le ata o le faamanuia atu a Iesu e faapei o tamaiti---ia Mareko, ua aumaia i latou i ona aao---o se
vaaiga e maua soo i le Tusi Paia. E taua tele, peitai o lenei mataupu i le Feagaiga Fou, ua taua ai le fanau i
se tulaga e matua faapitoa lava. O tagata suesue i le Tusi Paia i le tele o tausaga ua mavae, a e maise i
tulaga faapitoa, e tele lava ina le amanaia fanau laiti, a ua i ai le suiga i le vai taimi lenei. Atonu e toe
maua foi se isi tulaga e le fiafia i ai Iesu. I le fuaiupu e 14, ua ‘tiga lona finagalo’ i ona soo ‘aua le vavao ia
te i latou’ (tamaiti)---o se taimi muamua lea ua matua tiga ai le finagalo o Iesu i le evagelia atoa!
Ua le matua mautinoa le uiga tonu o fetalaiga a Iesu mulimuli ane ai i le fuaiupu lava lea, ‘e faapei o i
latou nei’. Po o le malo ‘ea e faatatau tonu (i le tino) i tamaiti? E mafai foi ona faatatau e Iesu i fanau o
lo o i ai nei: O tupulaga ia latou te vaaia le malo o le Atua i lona taunuu mai. Afai e le o lea, o lona uiga
‘ea ua faatatau i ni uiga po o amioga faatamaitiiti, e ao ina faatinoina e tagata matutua? ia mafai ai ona
avea ma tagata o le malo? E le taumate, o le faalagolago o le tagata matua i lona Atua, e faapei ona
faalagolago tamaitiiti i o latou matua, ona avea ai lea ma tagata o le malo.
Ou te fiafia i le manatu lea, ina ia faamuamua pea tamaiti, ma avea ai i latou o totino moni o le malo o le
Atua. E i ai taimi tatou te ‘faatagata-matua ai le tamaitiiti’, ona faamalosia lea i ai ma o tatou manaoga
faatagata-matutua. A e o ni isi foi taimi, ua aumai tamaiti e faatino ai manaoga o le tagata-matua, a e le
o le tamaitiiti. Ou te loto ina ia talia tamaiti e tusa ma le matua o lo o i ai. E pei lava o uiga ma amioga a
tamaiti lea ou te mafaufau i ai---e fiafia e tietie i aao o Iesu e aunoa ma se manatu i ai. O tamaiti ia e
faatatau i ai lenei fetalaiga, ‘aua e faapei o i latou nei o e o i le malo o le Atua.’
204
Tatalo: Tatou tatalo ia faamanuia i tamaiti o lo o tatou feagai---mo lo latou lelei faapea i tatou, a e le na
o i tatou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a se lagona e oo ia te oe pe a outou feagai ma tamaiti? Faitau i le tusi, “Theology and Families.”,
tusia e Adrian Thatcher, 2007. Pe a fai e mafai ona maua.
Aso Faraile, Novema 14 2014 – “Ua lava lea mo outou.”
Ioane 6:5-13 (ff.8-9) “Ona fai mai lea ia te ia o le tasi o ona soo, o Aneterea, o le uso o Simona lPeteru,
‘O loo iinei le tama o ia te ia areto karite e lima, ma nai i’a iti e lua lau; a e auma ea ia mea ia i latou e
toatele?’”
Talu ai nei lava, na maua ai se avanoa ma te malaga ai ma si ou afafine i le nofoa-afi mo le lima itula. Sa
le i sologa lelei mea uma, ona na masaa le ipu-koko vevela i luga o lou afafine. A e ui i lea, ou te le i
manatu ma te maua se fiafia i lenei avanoa. Sa i ai ana tusi faitau mai le aoga, ma isi taaloga mo tamaiti
na fiafia ai lava. E pei e sili lea nai lo le malaga i la matou taavale. O le tele o taimi ou te vaavaai i ana
mea o lo o fai, a e le o le vaai i le aveina o le taavale.
Na popole le au soo, po o fea e maua mai ai ni meaai e lava, mo le fafagaina o le motu o tagata e
toatele. Atonu o le mea e a o ina fai, o le tuu atu e o i o latou aiga. E le lava se tupe e faatau ai ni meaai;
a e afai foi e i ai se tupe, e leai se faleoloa e latalata ane i lea oganuu mauga. A e ese le mea sa mafaufau
i ai le isi tamaitiiti. O lo o i ai nai ana meaai, e mafai ona la faasoa ma se isi tagata. O le mea lea sa fiafia
ai e tau ia Aneterea lona manatu.
Ua televave le tupu ma ola le lotu i isi vaega o le lalolagi, peitai, o le itu lea ou te nofo ai nei, e agai ina
faaitiitia, ma ua tele tausaga o le mea lava e tasi. E tauau ina faaitiitia le aofai o tagata, ua agai ina
matutua le toatele; e oo foi i le tamaoaiga ua agai ina fai ifo. Ua popole ni isi ma fememeai po o le a le
mea o le a fai; e toatele ua tauau ina leai ni mea e ai---e le gata o meaai i luga o le laulau, a e o meaai
faale-agaga, le Upu o le ola na aumaia e Iesu. E itiiti nai meaai sa nofo ma le tamaitiiti, o lona loto ia
faasoa ane i tagata i ona tafatafa. Ua silafia e Iesu, e lava ma totoe meaai ia e fafaga ai le toatele o
tagata.
Manatua foi o le tamaitiiti, e naunau lona loto i mea e vaavaai i ai, e fiafia e tuu atu ana mea-taalo e
fiafia ai ma isi tamaiti. E le anoanoa pe itiiti pe tele ni mea o ia te ia. Afai o le a tapunia uma lotu i le
lalolagi ona ua leai ni tupe, ai lava e fiafia pea tamaiti e taaalo ma a latou uo, e naunau ma mata fiafia e
vaavaai ane i ai tagata. Ou te mafaufau lava, po o le a sa latou faamatalaga e mafai ona aoaoina ai i
tatou ua matutua, ina ia tatou iloa ai ona faaaoga mea-alofa ma taleni ua foaiina mai mo i tatou.
Tatalo: Ua matou popole ma atuatuvale i le tele o mea faigata e tutupu i le olaga nei, se i e fesoasoani
mai, le Alii e. Ia matou maua le agaga e pei ona vaaia i fanau laiti, latou te le popole a e fiafia pea i mea
ua tuuina atu mo i latou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona e faalogo atu i tamaiti, ma e amanaia sa latou tala e fai mai i lenei aso?
205
Aso Toona’i, Novema 15 2014 – “O le fa’avae ua mautū.”
II Timoteo 3:14-17(ff.14-15) “A o oe, ia e tumau i mea ua aoaoina ai oe, ma ua mautinoa ia te oe, ina ua
e iloa o iana aoao atu ai ia te oe; talu foi ina o e tama itiiti ua e iloa tusi paia, e mafaia ona faapoto ai ia
te oe e iu ai i le faaolataga i le faatuatua ua ia Keriso Iesu.”
E taua le faamatalaga lenei---e tele ina faatatau i tamaiti. O Paulo, po o se isi foi na tusia i le igoa o Paulo
e pei ona manatu ai nisi, ua tusi atu e faamavae ia Timoteo, o se uso fesoasoani ma le ‘atalii pele’ (2
Timoteo 1:2). O se faamafanafanaga, faamalosi loto, tusi o le alofa, tusia mai totonu o le falepuipui, ua
tau atu ai e Paulo ana toe faamafanafanaga ia Timoteo a e le i oo mai lona iuga i le oti.
Na tuputupu ae Timoteo a o itiiti lava i le soifua talitonu ma faatuatua i totonu o le mafutaga faale-aiga.
O lona tina, le tina o lona tina, (Eunike ma Loi, 1:5), a e maise le tama o Timoteo, sa latou tausia a o
‘tama itiiti’ (3:15) i le tusi paia o le talitonuga faale-lotu Iutaia. O ia tusi paia, e pei ona tatou iloa i nei
ona po, o le Feagaiga Tuai (o le Feagaiga Fou na faatoa i ai i le isi 200 tausaga mulimuli ane) o lo o
faatatau i ai upu tusia i le fuaiupu 16---’o Tusi Paia uma lava e mai le Agaga o le Atua’---ona pau lea o le
mea o lo o tusia ai i le Tusi Paia. O lenei faamatalaga a Paulo, e faatatau i le tusi paia o le faavae mautu o
le soifuaga tausaafia o Timoteo, a e le o faatatau i le uiga o le tusi paia. Ua saunia lava Timoteo mo
galuega lelei uma. E faapei ona aoao mai Paulo, e aoga tusi paia e aoao ai ma faatonu ai, e faasino ai ma
taitai ai i ala o le amiotonu. E aoga mo le iloa e fanau le pogai e alofagia ai i latou, e le afaina po o le a se
mea ua faia. Mo a tatou fanau, ma fanau i totonu o le mafutaga faale-ekalesia, e manaomia se
siosiomaga ua lelei ona saunia, pe faapefea ona talitonu i matua, tama ma tina matutua, o faiaoga, pe
afai tatou te tausia lelei lo latou olaga mai le amataga lava. O lo tatou saunia lelei lea o fanau mo le
lumanai, po o le a lava le faasinoga e feagai ma i latou.
Tatalo: Le Atua e, ia e aoao mai i matua, ia iloa ona taitai fanau i ala o le amiotonu e tusa ma au afioga.
Ia iloa e fanau, e tele pea lou alofa ia te i latou. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Mafaufau i tala mai le Tusi Paia e faamatala i fanau e fiafia ai. Vaavaai i le website lea, pe a fai e maua
sou avanoa: Facebook at http://www.facebook.com/freshfromtheword
Faitau i le Mataio 13 - 16
‘Talanoaga ma Iesu’
(Saunia e Symon Hill)
Aso Sa, Novema 16 2014 – “Ta’umamafa ma e agasala.”
Mataio 9:9-13 (ff.10-11) “Ua taoto o ia i le fale e taumafa, faauta foi, o tagata ao lafoga e toatele ma e
ua agasala ua o mai ai, ua latou taooto e aai faatasi ma Iesu ma ona soo. Ua iloa e le au faresaio, ona
206
latou fai atu ai lea i ona soo, ‘Se a le mea ua aai faatasi ai la outou aoao ma e ao lafoga ma e ua
agasala?’”
E taua le taumafa (‘ai). E tele ekalesia e taualoaina le faaaogaina o meaai. Ua ou masani i avanoa matou
te aai faatasi ai ma tagata Iutaia i afiafi o Aso Faraile, e fiafia e talia le falaoa e amata ai sauniga o le
Sapati. O le talitonuga faa-Musalema, e aai faatasi e avatu le faafetai i le Atua, i le po ua maea le
anapogi i le ao i le tausamiga o le Ramadan. O le talitonuga faa-Sikhs e foai atu taumafa i so o se tasi e
mafuta atu i a latou faatasiga, e le faapitoa i se talitonuga e tasi. O le ekalesia Kerisiano, ua i ai le
sauniga o le Talisuaga a le Alii (eucharist) e taumamafa ai i le areto ma le uaina; i ona po o le Uluai
Ekalesia Kerisiano, o le taumafataga atoa na saunia. I nei ona po, ua saunia na o se vaega itiiti, a e
tumau pea le uiga o le taumafataga atoa.
O le uiga loloto o le talisuaga faa-Kerisiano, o le mafutaga e faatasia ai i latou ua talitonu ma faatuatua.
Na faitioina Iesu i lona faasoa atu o meaai: Aisea ua aai ai faatasi ma tagata matitiva? O le tagata malosi
na te le manaomia se fomai. A e le ona pau lea o le mafuaaga. A tagai i ana fetalaiga mulimuli ane, e
foliga mai e itiiti agasala a faresaio nai lo le au ao lafoga. E le teena e Iesu e ua agasala ma i latou ua tuu
lafoaiina. Ua tuuaiina le au ao lafoga ma e mulilua i le agasala ma le faatuputupu leaga. Afai tatou te
faamaoni, ona tatou faapea ane lea: E faigofie ona tatou aai faatasi ma e ua tutusa o latou manatu ma i
tatou. O le a se foliga e iloa pe a fefaasoa ai a tatou meaai---e le faia ona e alofa atu---a e ona o i tatou
uma o tagata agasala, o i tatou foi o le fanau lava a le Atua e toatasi?
Tatalo: Le Atua alofa e, faafetai ona o le tamaoaiga ua e foai mo i matou ma le lalolagi. Faamagalo i
matou pe a fai matou te limamau e faasoa au mea-alofa i e o lo o manaomia le fesoasoani. Ia foai mai le
lagona e mafuta ai ma e faatauvaa i o matou manatu. Amene.
Aso Gafua, Novema 17 2014 – “E lē avea se solofanua i ala o ta’avale saoasaoa.”
Mataio 9:14-17(ff.16-17) “E leai se tasi na te fonoa le matua ofu i le ‘ie fou; aua e masae le ofu i lona
fono, ona atili ai lea ona masae. E le utufia foi le uaina fou i fagu pa’u tuai; a faapea, ona papa ai lea o
fagu pa’u, ona masaa lea o le uaina, e maumau foi fagu pa’u; a e utufia le uaina fou i fagu pa’u fou, ona
faatau saogalemu ai lea.”
O lo o faaauau pea le taumafataga a Iesu ma ona soo. O le taimi lea, ua faasoa atu ai se isi mafaufauga
fou, o le faafiafiaga. Ua silafia e Iesu, e ono tupu se lagona le fiafia a o taumamafa, pe a faamatala se
tala i le faasatauroina o lo latou matai. E i ai taimi e fiafia ai, e i ai foi taimi e faanoanoa ai; a e mafuta
mai pea le Agaga o le Alii i so o se taimi e oo lava i itula faigata.
O le tusi faitau mo le aso lenei, ua suia e Iesu le talanoaga, e le o meaai a e o se mataupu fou. E faapefea
ona faia lea tulaga e tusa ma a tatou amioga masani, o le suiga o le fagu pau tuai a e le o se mea e tupu
soo, ma le fonoina o le ofu tuai a e suilima? E leai se tagata aoaoina na te tuu le ripine o ata tifaga i le
pusa o ripine mo masini lomitusi. O ala ua saunia e Iesu, e mai le Atua le faasinoga. E faapei o le toatele,
ta te fiafia lava e faaaoga auala ua ou masani ai i le faatinoga o au galuega.
207
Sa faigata i ona po o le Uluai Ekalesia Kerisiano le mataupu e uiga i le tausia o le tulafono: Pe tatau i
tagata o le ekalesia i Nuu Ese ona usiusitai i tulafono ua tusia i le Torah (tusi paia Iutaia). Ua manatu le
toatele, e leai; o isi ua fai tulafono fou e suia vave ai. O aso nei, ua faigofie ona talia faaosoosoga, o le
filifilia lea mai le Tusi Paia o ni mau mai vaega eseese o le Tusi Paia, ma fafau ai se faiga fou e tala feagai
ma lagona faale-tagata. O se tulaga e tau faamatau: Pe a manatu i le ola i le Agaga o le Atua---ia talitonu
i le tatalo ma le malosi o le alofa. O le faamoemoe i le tausiga o iugafono ma fonotaga e fai fai pea, e sili
atu lea ona faigofie.
Tatou te le taumafai e vaelua le malo o le Atua, a e faalagolago i o tatou lava manatu. ma faiga ua
masani ai o tatou tagata. Na aoao atu Iesu i le uaina a o taumamafa ma ona soo. O le malo fou ua
faatatau i le ola fou. O le mea lelei e ao ona fiafia faatasi ai.
Tatalo: Faasino mai mea ua matou vaivai ai, ia maua le malosi e galueaiina ai mea fou i lou finagalo. Ia le
avea lo matou masani e taofia ai suiga e tusa ma lou finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E faapefea ona sui o matou olaga pe a usiusitai ma talitonu atoatoa ia Iesu ma le tala lelei? E faapefea
ona suia le faapotopotoga o tagata ua matou mafuta faatasi?
Aso Lua, Novema 18 2014 – “O Iesu ma Ioane: e tele mea e le tutusa ai?”
Mataio 11:11-19 (ff.18-19) “Aua na sau Ioane, e le i ‘ai, e le i inu foi ia; ona latou faiane ai lea, Ua ia te
ia le temoni. Ua sau foi le Atalii o le tagata, ua ‘ai o ia ma inu; ona latou fai ane ai lea, Faauta, o le
tagata ‘ai tele ma le inu uaina, o le uo a tagata ao lafoga ma e agasala. A e ta’uamiotonuina le poto i
ana galuega.”
Tatou te le manumalo. E tusa lava po o le a lou salusalu ‘ai ma e fiafia i lau taumafataga, e taumafai lava
ou fili e saili se mea e ala atu ai se faitioga ia te oe. E le o taua mai, pe na tutusa le faasinoga na soifua ai
Iesu ma Ioane. Faatoa faaali manino mai e Iesu, ina ua maea lana faamatalaga umi e puipui ai Ioane.
Peiseai e i ai se manatu le fiafia e tusa ma faiga na talia ai i laua nei e toalua. Na faalauiloa e Ioane e sili
le mamalu o ia o le a afio mai, nai lo ia; o ia sa ola i meaai e maua i le mafola o le toafa---o le se akelise
ma vine vao, e pei ona tusia e le Evagelia. O lona uiga ‘ea, sa iai se manatu o ia na valoia e alu sona taimi
e saili ni meaai ma aai faatasi ma tagata agasala? e tau alu sona taimi e puipuia ai mea ua ia manatu i ai?
E le o maua lava i se isi vaega o le Evagelia, se faamatalaga pito taua na faia e Iesu, e faatatau ia Ioane le
Papatiso, e pei ona tusia i le tala lenei.
O le malo o le Atua na folafolaina i le sogasoga o Ioane ma taumafaiga malosi a Iesu. E faapei o Ioane, e
a o ona tatou nofo sauni e faafeagai ma le toatele o e galulue mo le malo o le Atua, e eseese soifuaga na
faavae mai ai o latou olaga nai lo i tatou. Atonu o ni isi o i latou, e tuu faafeagai o latou olaga ma mea ua
naunau i ai o tatou loto. E le avea lea ma faapogai e taofia ai ni manatu lelei ua tatou iloa, pe faapea: Ia
tuu ai pea e le afaina. E eseese soifuaga faale-tagata ona e mafua i lagona faale-tagata lava ia, po ona o
le soifuaga ua taitaiina i ni aiaiga masani ma tulafono. Afai o ni tulafono, e faapefea ona foia faafitauli
ma e ua le aloaia a tatou faaiuga? E i ai i latou e tulaga ese le olaga e soifua ai, e faitioina ona o le ese o
latou olaga, peitai, o lo latou talitonuga o mea ia e iloa ai le faautauta tonu.
208
Tatalo: Le Atua e, matou te ole atu ia foai mai le iloa matou te talia ai tagata uma i lou malo. Faamagalo
i matou, pe a fai ua faapito a matou faatinoga. Ia matou fiafia pea e faalautele lou malo i le lalolagi.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe i ai se avanoa e talia ai i lau ‘auloto i latou e ese le olaga o lo o ola ai? E faapefea ona e talia i latou ua
ese o latou olaga, ua manatu e leai so latou avanoa mo le tala lelei ia Keriso?
Aso Lulu, Novema 19 2014 – “E sili ai Sotoma nai lo Peretania?”
Mataio 11:20-24 (ff.23-24) “O oe foi Kapanaumi, ua faaeaina e oo i le lagi, e lafotuina oe i lalo lava i
seoli; aua ana faia i Sotoma o vavega na faia ia te oe, po ua tumau ia ua oo i nei ona po. O lea foi ou te
fai atu ai ia te outou, E feoloolo le nuu o Sotoma i le aso faamasino ia te oe.”
Ua iloa e le toatele o tagata i taimi o Iesu le nuu lea o Sotoma. O lo o tusia i le Kenese le faamatalaga e
uiga i lona faaumatia ona o le agasala, ua fai lea ma faatusa o le tagata amioleaga. Ua manatu le motu o
tagata o lo o faalogologo i aoaoga a Iesu, ua matua faamamafa lenei mataupu. E faigofie ona
faatusatusa le agasala a o tatou foi nuu po o le atunuu, e le faatusaina lenei agasala matuia.
E taluai nei i o tatou auga tupulaga, na faatoa faaaogaina ai le upu, “sotoma”, e faatusatusa i le olaga
faafafine. O le isi agasala iloga a Sotoma, o le faamalosia lea o feusuaiga faamalosi e faia e
faalapotopotoga o tagata. O le upu moni, o le toatele o fafatama ma i latou ua faauiga-lua (tane/fafine),
ua latou talitonu o le faamalosi-teine/tama, e le o se uiga lelei lea e pei lava ona talitonuina. O le toatele
o le au suesue i mea-lilo, ua latou manatu o le tala ia Sotoma ma le agasala tele, e le mafua ona o le
olaga ‘faafafine’, a e ona o le olaga ua leai se alofa o iai. E foliga mai e le o se agasala tele lea mea, a e o
se agasala tele lea i taimi faale-Tusi Paia. Sa ou i Palesetina taluai nei, toetoe lava o nuu uma ou te
ulufale i ai, e le faitauina aiga, latou te ofo mai lava se ipu-ti ma le anoano o taumafa.
O le faatinoina o le faaaloalo ma le alofa i le soifua fealoai i Peretania i nei ona po, ua matua tulaga
mamao lava, e faapea foi i le tele o atunuu i malo i sisifo (western societies). E faamaonia, o le alofa i le
soifua fealoai, e sili atu nai lo le na o le ipu-ti. O le alofa e faatatau i lo tatou taliaina o e ua sulufai i le fia
ola, pe faapefea ona tatou talia o tagata ese, pe faapefea foi ona tatou talia i latou ua ese le tulaga o i ai
nai ia i tatou. E faapei o i latou na faalogologo i aoaoga a Iesu, e faigofie ona tatou faamasino atu i
tulaga o lo o soifua ai isi ma a latou aganuu, po o isi foi faalapotopotoga o tagata, ma tatou faapea ane, e
sili atu ona matou lelei nai lo i latou. O le soifuaga agasala ua i ai o tatou atunuu i nei ona po, o le
soifuaga faapolokiki ma fefaatauaiga, ua faapei o se tulaga ua masani ai le soifuaga ma ua leai se manatu
mamafa i ai.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani mai i lo matou ola faafoliga, a e le o le ola usiusitai ma faamaoni.
Faamatala loto lau afio i mea ua matou agasala ai, ma ia iloa ona fai le amiotonu. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a tonu le uiga o le alofa fealoai i lou lava olaga, i lou nuu, ma lau aulotu ma le atunuu?
209
Aso Tofi, Novema 20 2014 – “Fa’amalologa ma upu tau faifai.”
Mataio 12:22-32 (ff.27-28) “Afai foi o Pelesepulo ou te tulia ai e a’u temoni, po o ai ua tulia ai temoni e
a outou fanau? O le mea lea e fai ai i latou ma faamasino ia te outou. A e afai o le Agaga o le Atua ou te
tulia ai e a’u o temoni, ua oo mai lava ia te outou le malo o le Atua.”
O le faamalologa ma le ola saoloto i le alofa, e leai se feteenai o ia mea e lua. Ua latou teena le
faamalologa a Iesu, e le ona o le mai ma lona faamaloloina, a e ona o le fomai na saunia le faatinoga. O
nisi o e fai fili ia Iesu, ua latou teena soo se faatinoga na ia faia, fai mai e le mai le Atua, atonu e mai ia
Satani. A e le mafai e Satani ona faamalolo.
O le tele o faatinoga e filifilia e le na te saunia le faatinoga. Tatou te mumusu e faailoa se taumafaiga
matagofie, pe a tatou le fiafia i le na saunia le faatinoga, po ona tatou te le talitonu faatasi ma le na faia
le faatinoga. O le tuuaiina o le leaga i le tagata sa ulutinoina e temoni, o le tasi lea o tuuaiga pito i
matuia na faia i taimi o Iesu. E ono aveesea ai le tauaogaina o upu ma faatinoga na saunia e le na faia le
faatinoga. Ua faatusa e le alii lauiloa i mataupu faatatau i le Tusi Paia, o Ched Myers, le taofi ua taua i
luga i le upu, ‘komunisi’ (communist) ma lona faauigaina i taimi o le Cold War, e aveesea ai le tausaafia o
tagata Amerika. E tofu foi isi atunuu ma aganuu ma a latou faaupuga e faatatau i lea lava mataupu ua
taua nei. O se tasi lea o tuuaiga e faasagatau i e ua faia faamalologa, po o le suia o tulaga masani pe a fai
e le o talia i faiga malo, po o talitonuga foi faale-lotu.
Na folafola e Iesu le malosi o le alofa, e sili atu i le faalagolago tasi i le malosi o le tamaoaiga ma le pule
saua i le lalolagi. Na ia amataina galuega lelei e taofia ai le malosi e osofaia ai aiga maopoopo. Pe a
faamaloloina e mamai, faasaolotoina ma alofagia, ona tatou iloa lea o lo o auai le malo o le Atua faatasi
ma i tatou.
Tatalo: Faafetai le Atua i lau faamalologa, a e maise o le saolotoga ua e aumai mo le lalolagi. Faafetai
mo i latou o lo o faatinoina faamalologa i o matou tino, mafaufau ma le agaga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea tatou te iloa ai le mana o le Atua i le fofoina o gasegase o le lalolagi---i le tuinanau ma le pule
saua? E faapefea ona tatou fesoasoani i ia faigata?
Aso Faraile, Novema 21 2014 – “E feoloolo le pepelo mai o le tagata tautala sa’o.”
Mataio 12:33-37 (f.33) “Ia outou ta’ua le laau e lelei, ma ona fua foi e lelei; a le o lea, ia outou ta’ua le
laau e leaga, ma ona fua foi e leaga; aua o ona fua ua iloga ai le laau.”
O le alii Siamani iloga i le Mataupu Silisili tau le Atua, Dietrich Bonhoeffer, na ia faapea mai: E sili lona
faalogo i le pepelo a le tagata tautala i le sao, nai lo se tautalaga tuu sao a le tagata pepelo. O le tagata
ua masani ma le pepelo, e faatoa tautala lava i le amiotonu pe a fai o se mea e faigofie ona tautala atu
ai; a e o le tagata e tautala ma le tonu, faatoa le tautala lava i le sao, pe a fai ua i ai se mafuaaga lelei e
pogai ai. Ua le fautuaina e Bonhoeffer le pepelo. A e ua taumafai e faamanino mai le eseesega o itu e
lua, o le amio pepelo ma le amio tonu---o uiga po o le amio e puna mai le loto, o le soifuaga masani ma
mea ua faamuamua i le lagona o le tagata.
210
Ua atagia i aoaoga a Iesu se vaaiga o mea lelei e mafai ona faaalia, sa teu i le loto o le tagata. A fai ua
manao le tagata e sui sana faatinoga, e tatau foi ona sui ona lagona. Ua soifua mai le tagata i le lalolagi o
lo o i ai le lelei ma le leaga; a ua valaauina i tatou ina ia faia le mea lelei. A e i ai foi le faaeteetega i lea
mea: Afai e te ‘lelei’, atonu e faagata mai ai iina. Po ua tatou ola ‘ea i lenei olaga ma mafuta lelei ma ou
tuaoi, ina ia tatou maua ai se lagona fiafia? po ona o se tulaga e lelei ai lenei lalolagi ua tatou nonofo le
tumau ai? Po ua tatou ola faaaloalo, ona e tau leleia ai i tatou? po ona o i tatou o fanau i le Atua ua iloa
le taua o le alofa?
O lo tatou ola e le gata ia i tatou lava, a e ia manatu foi mo isi; o au lava fuafuaga na o ‘oe ma lou galue
mo le manuia lautele; o uiga ia ma faatinoga na e manaomia i le ‘tupu mai o laau e lelei’. Afai tatou te
ola na o mea e leai se aoga, o lona uiga ua maimau le ola; o le a tele lava i le soifua manatu faapito.
Peitai, se i manatu ane e taumafai se isi olaga fou e suia ai le vaai. Atonu e umi ona faatali, a e le
taumate o le a fua mai ni fua lelei e manuia ai.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani i o matou loto ua tumu i manatu le aoga ma le malosi soona fai.
Fesoasoani ia suia i matou i mea lelei e te finagalo ai mo lo matou manuia. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe sa e molimauina ‘fua lelei’ po o ‘fua leaga’ ua tau tutupu ae i mea sa e le manatu i ai? Aisea ua e
mafaufau ai i ia mea?
Aso Toona’i, Novema 22 2014 –“Ua tumu le lalolagi i le lagi.”
Mataio 12:38-45 (ff.38-39a) “Ona tali mai ai lea o isi o le au tusiupu ma le au faresaio, ‘Le aoao e, ua
matou fia iloa se faailoga ia te oe.’ A ua tali atu o ia, ‘O le tupulaga leaga ma le mulilulua ua latou sailia
mai se faailoga; ...’”
E le faigofie le sailiga o le finagalo o le Atua. Ua ou talitonu e le na o au e i ai lenei manao: Ta fia vaai atu
ua tusia matatetele mai i le lagi upu o le faasinoga o le finagalo o le Atua---o le finagalo lenei o le Atua.
Na le i amanaia e Iesu le manao ia faaali mai se faailoga.
E finagalo le Alii ia tatou mafaufau ifo ia i tatou lava. E peiseai e le lelei lea manatu. Ua ou mafuta i le
tele o aulotu e le faamalieina i le taofi ua taua, ona latou taumafai lea e sailiili ina ia mautinoa ua
aoaoina tonu i latou i le faauigaina sao o le Tusi Paia. E tuu faafeagai ma lenei, ua aoao mai Iesu e ala i
faataoto, a e le o maua ai se malamalamaga atoatoa i lenei mataupu. E foliga ua finagalo ia mafaufau e
o lo o faalogologo mai, ma fai a latou lava faaiuga, pe toatasi po o le fetufaai ma nisi. E masani ona ou
faapea, ‘ua ou iloa le uiga o mea o lo o aoao mai’, ona ua ou faalogo soo i lauga e uiga i lenei mataupu.
Peitai, o aoaoga a Iesu e loloto lona faauigaina, o le ala lea e le faamuta ai pe faagata lona talanoaina.
Ina ua uma ona teena e Iesu le manaoga e fia vaai i se faailoga, ona ia faamanino mai lea i le au faresaio
ma le au tusiupu: E ao ina outou iloa le tele o faailoga o lo o iai pea ia te outou. Ua na aumaia le ata o
tagata Nineva ma lo latou loto salamo e tali atu ai i le perofeta o Iona. Peitai, ‘o le tupulaga lenei’ ua le
salamo, e tusa ma le aoao atu o Iesu. O aoaoga a Iesu ma faatinoga o le finagalo o le Atua, e ala i ana
auauna, ua lava lea e fai ma faailoga ia te outou o lo o vaavaai ma faalogo e tusa ma mea ua outou
manatunatu i ai. O faailoga, i se isi faaupuga, o lo o iai faatasi ma outou---o faailoga e mafaufau i ai ma
sailiili atili ia iloa. Na tusia e le tamaitai tusi-solo/tauloto, o Elizabeth Barrett Browning, le “Aurora Leigh”
211
(1856): “Ua tumu le lalolagi i le lagi....” Ua faatatau i le i ai o le Atua i le tagata; a e na o i latou ua
talitonu latou te iloa. O e ua le iloa, e nofonofo ma fatufatu lau laau.
Tatalo: Faafetai i le Atua, e ala i aoaoga a Iesu. Fesoasoani ia matou malamalama i mea ua matou le
malamalama ai. Ia matou faalagolago i lou mana e mafai ai mea faigata uma. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Po ua e malamalama i le faauigaina o lenei tusi faitau? Po ua e talanoaina ma nisi mea ua e le
malamalama ai? Afai e leai, e lelei pe a fai loa i le taimi nei.
Faitauina o le Mataio 13 - 16
2
‘Aoao atu ma le aoaoina’
(Saunia e Meeli Tankler)
Aso Sa, Novema 23 2014 – “A’oa’oina ia fai ma aiga.”
Mataio 12:46-50 (ff.49-50) “Ona faaloaloa ai lea e ia o lona aao i ona soo, ua faapea atu, ‘Faauta, o lou
tina ma ou uso, aua o le faia le finagalo o lou Tama o i le lagi, o lou uso lea, ma lou tuafafine, ma lou
tina.’”
A o taula’i pea o tatou mafaufau i aoaoga a Iesu i lenei vaiaso, e ao ina manatua lenei mea, o isi o ana
aoaoga e auala mai i faiga faauiga-lua. E uai o tatou mafaufau i lona aoao mai---e i ai taimi e faateia ai le
suia o sana mataupu a e lei fuafuaina, o se suiga e mafai ona vaavaai i ai, po o se tulaga e faateia ona ua
sui i se isi mataupu fou. Faamate e le o le tasi lea o auala e aoaoina ai---saili i nisi manatu e le i oo i ai
muamua, pue mai ni mafaufauga fou ina ia faafouina ai! O le aoaoina i le potu-aoga a Iesu, e leai se fia
moe pe iva. A e le faigofie foi aua e manao Iesu ia mataala e ua aoaoina, ma ia mafai ona faatino
mataupu ua aoaoina.
O le tuu faafeagai o le tiute faiaoga ma le tagata aoga i taimi o Iesu sa faatusatusa i se mafutaga faa-aiga--e fealualuai lava le faiaoga ma tautala, e taumamafa ma momoe faatasi le Matai ma ona soo. O le mea
lea, o le taimi e aoaoina ai e le faapitoa na o totonu o le potu aoga, a e o fafo foi o le potu aoga. O lea la
ituaiga o aoaoga, ua mafai ai ona fusia faatasi tagata i se auala faapitoa.
O le mea lea, soo se taimi e fesiligia ai Iesu i se mataupu e fesootai ma faafitauli tau le aiga, e faalautele
lava e Iesu e aofia ai le aiga o le Atua. O le mea lea ua faigofie ai ona malamalama soo se tasi, aua soo se
tasi lava ua na talia le aiga o le Atua, e avanoa lava i soo se tasi. E leai se tapulaa---e leai foi se mea e
punitia ai.
Tatalo: Le Atua e, a’oa’o mai pea i matou ina ia matou iloa ona soifua ma ola o se aiga e tasi, nei e oo i le
faavavau lava Amene.
Aso Gafua, Novema 24 2014 – “A’oa’oina le fa’atuatua mai le atalii o le kamuta.”
212
Mataio 13:54-58 (ff.54-55a) “Ua oo atu ia i lona lava nuu, ona aoao atu ai lea o ia ia te i latou i lo latou
sunako; ua latou taufaiofo ai, ua faapea ane, ‘Pe o fea na maua ai e lenei tagata lenei poto ma ia
vavega? E le o le atalii ‘ea lenei o le tufaga? ... “
O le ata masani lenei o le faiaoga iloga: e faiaoga e pei o se ua i ai le pule, e faatino foi le galuega i le
poto ma le faautauta. O le taimi lava na iloa ai o Iesu, o le ‘atalii o le tufuga’, o le taimi foi lea na fesiligia
ai lona tulaga ua aoao atu ai. E le mananao tagata o lona nuu e talia lona tulaga faiaoga, ona e latalata
ane ia te i latou. O ia o le tamaitiiti o lo o taaalo ma isi tamaiti i le auala. A e ua ofo ina ua latou vaavaai
atu, ua ia te ia le faautauta ma le mana malosi ua na faia ai vavega. Latou te le fia maua lava se aoaoga
mai ia te ia. Ua latou tuu fesili po o fea e au mai ai lana pule e aoao atu ai.
Po o ua tatou iloa ‘ea lo tatou uiga o le tusitusilima? O le lalolagi ua tatou i ai nei, ua tatou faatauaina le
poto aoaoina i mataupu e sili, nai lo le taua o le tupuaga o le tagata. A e faapefea i faiaoga ua ‘auina
mai e le Atua? O isi e le i matua aoaoina ini aoga maualuluga faale-poto-salalau, pe sau foi mai se aiga
tufanua (manatu faale-lalolagi). Peitai, o le tala faasolopito o le Ekalesia mai le amataga, na valaauina e
le Atua tagata faatauvaa i manatu o le lalolagi e fai ma ‘avefeau o le tala lelei.
I Estonia, o le aoaoina o seila e le i lelei sa latou aoga, o iina na amata ai le soifua toefuataiina faaleagaga o le atunuu, lea na faavaeina ai le Ekalesia Papatiso ma le Ekalesia Metotisi i le faaiuga o le
seneturi sefuluiva (19th century). O a latou faigamalaga ma feiloai ai ma tagata Kerisiano o lo o ola i se
olaga fiafia ona o lo latou faatuatuaga. A e ina ua toe foi ane i o latou aiga, o iina na faatino ai le lagona
e aoao atu atili le talitonuga ia Iesu Keriso. O le iuga fiafia, ua tupu ma ola le tala lelei i Estonia.
A e talofa ia Iesu, na le talia le tala lelei i lona nuu, e leai ni e ua faatuatuaina. Pe mafai ona talai le tala
lelei ia Iesu i lou nuu i le aso nei? i tagata na valaauina ma faapaiaina e talai le finagalo o le Atua? --- po o
ai lava i latou ia?
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai i lo matou vaivai e talia lau upu moni e aunoa ma le
faasinosinolima. Ia tupu ma ola le tala ia Iesu Keriso ma le faaolataga na ia saunia ua magalo ai a matou
agasala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O ai lou faiaoga na aoaoina oe ia e ola i le faatuatua? Ia e manatua o ia i lau tatalo.
Aso Lua, Novema 25 2014 – “O le Atua ma uputu’u.”
Mataio 15:1-9 (f.3) “A ua tali atu ia, ‘Se a le mea ua soli ai e outou foi le poloaiga a le Atua i a outou
uputuu?’”
Ua faamatala e Ioane Uesele, e faapea, o le tasi lenei o le fa o poutu o le faatuatuaga faa-Kerisiano, o
uputuu. O le tasi o le fa---e le na o lenei, po o le tasi foi e pito iloga lona taua. O ‘uputuu’ na te tau mai ia
te i tatou tulaga sa ola ai tupulaga ua mavae atu---faamatalaina ma faatinoina afioga a le Atua i o latou
foi olaga i o latou taimi. O ‘uputuu’ na te tauaveina le tala faasolopito ma aganuu e iloa ai le taua ma le
amanaia o uiga ma amioga i totonu o faalapotopotoga o tagata (nuu ma atunuu). Peitai, e faapei ona
fesiligia e le au faresaio o Iesu, e uiga i le amanaia o uputuu: Sa vave ona taitaiina le tali i le fesili, i le pule
213
e maua i afioga a le Atua. E faatatau lea i le filifilia po o le fea e pito i taua. Ia manatua, o le lelei po o le
aloaia o mea e taua i le tagata, e le mafai ona fesiligia ai le pule o afioga a le Atua.
Mo le mataupu o lenei aso, e le faigofie le fesili mai o Iesu. E foliga e toetoe ina le talitonuina: pe
faapefea ona fai se faaiuga tonu, o le tiute o le lotu o le tausisia o poloaiga mai le Atua, a e peiseai ua
feteenai ma uputuu faale-lotu? E ono faatupu faigata lenei mataupu, aua e a o ina saili le faauiga tonu o
afioga a le Atua, ina ia mafai ona ola ai ma faatino ai tulafono ma aiaiga e soifua ai faalapotopotoga o
tagata (ekalesia, nuu ma atunuu).
Ua faamanatu mai foi e Iesu i lenei aso, le taua o le tatau ona o faatasi uputuu ma le faatinoga o le ola
faatuatua e pei ona faaali mai e le Atua i le tagata. Po o tatou mulimuli ‘ea i le talitonuga o lo o faavae ai
la tatou faatuatuaga? Ia faaali mai pea afioga ola a le Atua i o tatou loto i aso taitasi, ina ia tatou savavali
ai i lona finagalo!
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ia matou iloa ma malamalama i lou finagalo i o matou aso. Ia
matou maua le taitaiga tonu mai au afioga matou te ola ai i aso uma o lo matou olaga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a ni uputuu o lo o tauave i lau ekalesia e tatau ona luitau ai lou ola faale-agaga?
Aso Lulu, Novema 26 2014 – “O le loto e mamā.”
Mataio 15:10-20 (f.18)
tagata.”
“A o mea e sau mai le gutu, ua alu ae ia mai le loto, o mea ia e leaga ai le
O le tusi faitau mo le aso lenei, o le talanoaga e amata i le mataupu o le faamamaina o lima a e le i
taumafa---o se faatinoga e fesootai i le tapuai ma le loto mama. Ua aumaia e Iesu lenei mataupu e aoao
atu ai i ona soo, e uiga i le tulaga e ao ona i ai le loto o le tagata. Peitai, ua le faaauauina le tala i le
faamamaina o lima a e le i taumafa, a ua faaauau le aoaoga i upu e lelei, po o upu e le lelei, e tautala ai le
tagata---o lona uiga, o le faatusa i le loto mama (po o le le mama) o le tagata.
E le taumate o tagata o lo o faalogologo, ua peiseai o se mea e faateia ai. Ua tau mafaufau nei po o a
uiga masani e faia i lea aso ma lea aso, e faatatau i le faamamaina po o le le faamamaina foi. O lea ua
faafuasei ona fetalai Iesu, o nei aiaiga ua le o mea pito sili ia ona taua. O le mea pito sili ona manaomia,
o latou loto ina ia faamamaina loa. O le loto le mama e le mafai ona lilo; o upu e tautala mai ai ua iloa ai
manatu o lo o i totonu o le loto. A e o upu leaga e tautala atu ai, o mea ia e aafia ai loto o isi tagata.
O inei tonu ua auala atu ai le suiga e Iesu o lana aoaoga. O le tala lelei ua faatatau i le lautele o le
lalolagi, e le o le loto e leaga ai, se i vagana ua aumai mea leaga ua tuu i totonu o le loto o le tagata. Pe a
fai e tupu lea mea, e i ai le avanoa lelei e ole atu ai i le Faiaoga, ina ia aveesea mea leaga mai o tatou
loto. A e tatau ona tatou mataala e puipui i tatou lava: O a la upu leaga e ono sau i lou gutu i lenei aso?
Tatalo: Ia mālie foi ia te oe upu o lo’u gutu, ma mafaufauga o lo’u loto, le Alii e, lo’u papa ma lē na te
togiolaina a’u. (Salamo 19:14).
Mafaufauga Loloto:
O le a se lagona e tupu mai i a’u upu o lenei aso?
214
Aso Tofi, Novema 27 2014 – “Fa’ailoa mai ia i matou se fa’ailoga!”
Mataio 16:1-4 (f.1) “Ona o mai ai lea o le ‘au faresaio ma le ‘au satukaio, ua latou tofotofo ia te ia, ua
fai mai ia faaali atu ia te i latou se faailoga mai le lagi.”
Ua tatou ola i se lalolagi e tosina gofie o tatou loto i faafiafiaga. E peiseai ua faatulaga o tatou mafaufau
ia muamua ona faafiafia, i le aoaoina i le poto faale-lalolagi po o le faale-lotu foi. Ua le afaina lea, ona e
foliga e toamalie pea le loto aua e le o se mea fou lea tulaga.
O tagata i ona po o le malo o Roma, sa latou talosagaina le kaisa ia i ai ni mea e faafiafia ai i faatasiga o
aso faailogaina. Ua tatou faitau i le tusi filifilia o lenei aso, ua talosaga le au faresaio ma le au satukaio e
fia vaavaai i se faailoga faapitoa e saunia e Iesu. O le a sa tatou mea e fai i lea ituaiga o talosaga? Ua tali
Iesu i se auala e ese. Ua aumaia e Iesu le upu ‘faailoga’ mai le isi uiga ma faaaoga i le tasi uiga. Ua le faia
e Iesu se vavega ina ia tosina mai ai ni tagata se toatele, a ua faatepa i latou i ‘faailoga o aso’ (signs of the
times) e sili lea ona taua.
Silasila foi, o lea ua fesili mai: Aisea ua e le iloa ai faailoga ofoofogia a le Atua o lo o faaalia pea i ala
eseese? A i ai mata e vaai ma taliga e faalogo, ona iloa ai lea o lo o faatasi mai le Atua i le lalolagi. E le
toe i ai se isi faailoga faapitoa e manaomia. E le auai le Atua i ni faafiafiaga faapisinisi, tatou te le o
faapena foi. A e o le ola i le faatuatua e le tatau ona iva pe faapepe. Ua aoaoina i tatou ina ia talai le tala
lelei i le alofa o le Atua. Ia pupula le vaai, lelei le faalogo, ma ia tatala le mafaufau e iloa ai le silisili ese o
le Atua, i ana faaaliga eseese i le lalolagi o lo o tatou o nonofo ai.
Tatalo: Le Atua alofa e, ia e fesoasoani ia matou iloa faailoga o lou alofa i aso fai pea. Aoao mai ia
pupula o matou mata, ia lelei la matou faalogo, ma ia matou maua le poto e iloa ai au faailoga o aso
taitasi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia iloa le Atua i aso ta’itasi.
Aso Faraile, Novema 28 2014 – “O le fefete e le fa’aaogaina i le falaoa.”
Mataio 16:5-12 (ff.6b, 12) “...Ia outou, ia matua alo ese i le mea faafefete a le au faresaio ma le au
satukaio.’ ...Ona latou lagona ai lea, e le o le mea faafefete o le areto na fetalai atu ai o ia ia matua alo
ese ai, a o le aoaoga a le au faresaio ma le au satukaio.’”
E ono avea i tatou o tagata paie ma faapalapala i le aoaoina i se aso. E i ai taimi tatou te le faalogo lelei
ai i uiga o upu; a e filifili na o mea e fiafia i ai, ma le faamoemoe ua lava le iloa e faatumu ai mea ua le fia
faalogo i ai. Ona faatumu lea o mea e le i faalogo i ai, i ou lava manatu ma ou mafaufauga. E i ai taimi e le
lelei ai lea faiga, a e maise lava i le faiaoga e pei o Iesu. Aua o faataitaiga po o faatusa e fetalai i ai le Alii,
e le manaomia ia tatou suia.
Ua faailoa mai, o le faatusa e uiga i le fefete ma le falaoa e pei ona aoao mai Iesu, ua faauiga sese e ona
soo, e faatatau i le sauniuniga mo le faigamalaga. Ua faaaoga e Iesu le sese lea e fai ma avanoa e aoao
atu ai, ia iloa ona faatuatua i le taitaiga saogalemu a le Atua. O le taimi na iloa ai e Iesu ua latou
215
talatalanoa e uiga i falaoa, ona faamanatu loa lea o le fafagaina o le toalima-afe i falaoa e lima, ma taga
o meaai na totoe mai ai. ‘Aua tou te popole ini falaoa---o lo o outou maua lava i aso uma!
O le uiga moni o le aoaoga, ia iloa ona faaeteete ma mafaufau lelei, ‘aua le talitonu i faamatalaga uma
ua tuuina mai i le suafa o le Alii. Ua sili atu ona tonu lenei fautuaga i o tatou aso. Pe tatou te faalogo
lelei ‘ea ia Iesu, a o taumafai e uai atu o tatou loto ia te ia? O se aoaoga lelei lenei ua aumai ai se ata ina
ia tatou iloa---o aoaoga sese e aafia ai o tatou mafaufau, vagana ua matua fuliese atoatoa lou loto ma
lou mafaufau. O perofeta ma failauga pepelo latou te aumai o latou talitonuga faapito mo i latou lava.
Ia tatou tatalo ia puipuia i tatou mai ia talitonuga sese.
Tatalo: Le Alii e, se i e fesoasoani mai ia puipuia i matou mai aoaoga sese, a ia matou mulimuli i lau
amiotonu e pei ona e finagalo ai. Ia matou iloa ona filifili i le lelei, a e le o le leaga. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O fea e te iloa ai Iesu o lo o taumafai e uai atu lou loto?
Aso Toona’i, Novema 29 2014 – “O le Faiaoga ma le suega.”
Mataio 16:24-28 (ff.25-25) “Ona fetalai atu ai lea o Iesu i ona soo, ‘Ai se tasi e fia mulimuli mai ia te au,
ia faafiti o ia ia te ia, ma ave lona satauro, i le mulimuli mai ia te au. Aua ai se fia faasaogalemuina lona
ola, e maumau ai ia te ia; a o le faamaumau lona ola ona o au, e maua ai e ia.’”
Ua oo mai i le faaiuga o aoaoga a Iesu i lenei vaiaso. A e pei ona masani ai, a uma se mataupu a le
vasega ona fai lea o le su’ega. E faapea foi ona tatou faia, e i ai le suega. O le mataupu sa aoao mai, e ao
ona tatou mafaufau loa i ai. Na faalogologo soo o Iesu i lenei mataupu, e sili atu i le vaiaso. Sa latou
tuufesili, faaali o latou manatu, o nisi taimi na faaopoopo ni o latou taofi. Ua tatau ona nofofale ma
malamalama i le mataupu. I lea taimi, na tautino Peteru i lona faatuatuaga, e faapea: o Iesu lava o le Alo
o le Atua (f.16). Ona faaamuia atu lea o Iesu.
E le i umi ona tuanai le tautinoga taua lea, ona faaali lea e Peteru se manatu e faatatau ia Iesu---o le
Mesia---e le manao e oo ia te ia ni puapuaga ma le oti (f.22). Ua avea lenei tautinoga taua a Peteru, ma
mea ua manatu ai Iesu o se faailoga lenei: E le i matua malamalama ona soo i le aoaoga sa faia, ma o se
luitau lea ia Iesu: ‘Ai se tasi e fia mulimuli mai ia te a’u......’
O le suega lea mo i tatou. O le a se mea taua ua e maua i aoaoga o lenei vaiaso? Afai ua e malamalama i
le mataupu e uiga ia Iesu o le Mesia, ma le valaau paia e mulimuli atu ia te ia; o le mea lea, o le feau e
uiga i le satauro e le o se mea e ofo ai, pe tatou te fefefe ai. Ua le o le finagalo o Iesu, ia saunia se
mataupu faigata mo i tatou. Ua ou talitonu, o lenei aoaoga o le luitauina lea o lo tatou faatuatua, ma ia
faaauau pea. Po ua lava lo tatou talitonu ia Iesu ma mulimuli ai, e ui ina fetaiai ma faigata ma
puapuaga?
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ina ia avea i matou ma ou soo moni. Fesoasoani mai i lo matou le
faatuatua. Ia matou iloa o le faatuatua o lau meaalofa mo le tagata. Se i e taitaiina i matou ia matou
maua lea meaalofa, ma ia viia ai pea lau afio. Amene.
Mafaufauga Loloto:
216
E faapefea ona e maua le loto e te saili ai ma le tonu ia e ola i le ola ia Keriso?
O le Atua i lona fa’auigaina
1 ‘O nuanua, tagata tafafao ma taaloga o tauiviga’
(Saunia e Robert Parkinson]
Aso Sa, Novema 30 2014 (Aso Sa o le Etiveni) – “O le fa’atusa o le Atua.”
Kenese 1:26-31 (ff.26-27) - “Ona fetalai ane lea o le Atua, Ina tatou faia ia o le tagata i lo tatou faatusa,
ia foliga ia i tatou; ia pule foi i latou i i’a i le sami, ma manu felelei, ma manu vaefa, ma le laueleele uma,
atoa ma mea fetolofi uma e fetolofi i le eleele. Ona faia lea e le Atua o le tagata i lona faatusa, o le
faatusa o le Atua na ia faia ai o ia; na faia e ia o i laua o le tane ma le fafine.”
O le tala i le fausia o le tagata i le faatusa o le Atua, o le tasi lea o faamatalaga pito taua i le Tusi Paia.
Peitai, e le o matua manino atoatoa le uiga o lenei faamatalaga. O le a tonu le faatusa o le Atua lea e
foliga i ai le tagata? O le a tonu foliga o i le tagata e faatusa ai i le Atua? Faamata o le faatusa, e faapei o
le Atua, e i ai le mafaufau ma iloa filifili i le lelei ma le leaga? Faamata o le iloa ona fausia ma tuu
faatasia o se mea? Faamata o le iloa ona fesootai i le soifua fealoa’i o le tasi i le isi, i le faale-lalolagi ma
le faale-Atua? Faamatala e le ona o le tagata na fausia ia ola sa’oloto? Atonu o faatusa uma ia e pei ona
ta’ua, ma ni isi e faaopoopo i ai.
Ua ta’ua i le faamatalaga, na faia le tagata e tulaga ese lava. O manu ola uma na faia o ‘mea ola uma’, a
e na o le tagata na faia i le ‘faatusa o le Atua’. Ua fausia le tane ma le fafine ua tuuina i ai se matafaioi
faapitoa: ia fetausia’i ma ia tausi i le lalolagi na faia e le Atua. E ui i lea, ua faamatala le Tusi Paia, ua
fetinei a’i le tagata i ana matafaioi na tuuina i ai e fai. Ua le mulimuli i lona va feagai ma le Atua, ua
fe’ese’esea’i, o le lalolagi, a e le i tuu lafoa’iina e le Atua. O tusi faitau mo lenei vaiaso, o lo o atagia ai
taualumaga ia ma mea sa tutupu e o’o i le afio mai o Iesu, “O ia o le pupula o lona mamalu ma ua matua
tusa lava ma ia, o loo o faatumauina o ia mea uma lava i lana afioga mana,...” (Eperu 1:3).
Tatalo: Le Atua e, ua matou faitau ma iloa, na faia le tagata i lou faatusa paia, se’i e faailoa atili i o matou
loto au afioga tonu, ina ia matou mulimuli tonu ai. Amene.
Aso Gafua, Tesema 01 2014 – “O fea o i ai ‘oe?”
Kenese 3:8-21 (ff.8-9) “Ua faalogo i laua i le siufofoga o le Alii le Atua o lo o savali mai ai le matagi; ona
lalafi ai lea o Atamu ma lana ava ai luma o le Alii le Atua i laau o le faatoaga. Ona valaau atu lea o le Alii
le Atua ia Atamu, ua faapea atu ia te ia, O fea o i ai ‘oe?”
O le tala ia Etena, ua faaali mai ai le Atua i se faatinoga faale-tagata. I le afiafi, mo se faataitaiga, e foliga
ua savali le Atua i le faatoaga ma le tagata na ia faia. Peitai, ua le tutusa aso. O le tane ma le fafine ua la
aai i le fua o le faatoaga sa faasaina e le Atua. Ua la lagona le masiasi. Ua la fefefe. Na poloai le Atua,
afai e ‘ai le tagata i le fua o le laau, o le a oti o ia. Ua faalogo i le Atua ua aga atu i lana savaliga o le afiafi,
217
ona lalafi ai lea i lalo o laau aua ua saili le Atua ia te i laua. ‘O fea o i ai ‘oe?’ Ua saili mai le Atua. Ua oo
ina maua, a ua la taumafai e fai se upu e puipuia ai i le silafaga a le Atua, a e le i faia lo la iuga. O le
siufofoga o le Atua, ‘o fea o i ai ‘oe’, e aofia ai le agaga o le alofa ma le fia fesoasoani. Ua manatu le
tagata ua saili le Atua i le toasa, a e le o se tulaga mautinoa lea. O lo o saili le Atua i le salamo ma le toe
fuataiina. E taua le saili mai o le Atua; aua o lo o saili mai pea le Atua i le lalolagi o le tagata. O le
faatinoga lea o le alofa tunoa, a e maise o le faamasinoga. E ui ina foliga ua leai se faamoemoe, aua ua
fulitua le tagata i le finagalo o le Atua, a e le uma le alofa e saili mai pea. Faamata o le afio mai o Iesu, o
le faaauauina lea o le alofa saili mai o le Atua? E le taumate, e mafai ona tatou faapea ane, o le afio mai
o Iesu, ‘O fea o i ai ‘oe?’, o le ata atoa lea o le faafeagai o le tagata ma lona Atua.
Tatalo: Le Atua alofa e, faafetai ona o lau sailiga, e ala ia Iesu Keriso, lea ua matou maua ai le avanoa e
sao atu i le manuia e faavavau, pe a matou salamo ma faatuatua i le togiola na saunia e Iesu Keriso, lo
matou Alii. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe e te manatu ‘ea ua e taumafai e lafi mai lou Atua? O fea o i ai ‘oe i lenei aso mai le silafaga ati a le
Atua?
Aso Lua, Tesema 02 2014 – “O le feagaiga i le nuanua.”
Kenese 9:8-17 (ff.13,15b) “Ua ou tuuina la’u nuanua i le ao, e fai ma faailoga o le feagaiga a le lalolagi
ma a’u. ... e le toe avea le vai ma lolo e faaumatia ai mea ola uma.”
O le nuanua o le faailoga o le feagaiga i le va o le Atua ma le lalolagi o lana foafoaga. O lona uiga, e le o
se feagaiga e faapitoa na o se vaega, a e mo le lalolagi atoa ma mea uma o i ai. O e aofia ai i le feagaiga
ma le Atua, e faapei o: ‘Noa’, ‘fanau a Noa’, ‘mea ola uma sa ulufafo mai le va’a’, ‘eleele ma le vai’, ma
‘mea uma e i ai le ola i le fanua’. O le ata atoa lea e tatau ona malamalama lelei ai. Pe afai e i ai nisi
mea, ona le atoa lea o le feagaiga. O tiute ma matafaioi a le tagata ua uma ona faamatala i le amataga o
le mataupu, a o le vaega a le Atua, e le toe faaumatia le lalolagi i se lolo.
Sa ou asiasi i le paka faasao taluai nei. O se aso e timuga, o le faaiuga o taimi susu o le tau mafanafana.
O le isi vaega o i matou sa lalafi i le susu ma vaavaai i le mea o lo o i ai manu felelei. Ua faafuasei ona
matou vaaia ‘ave o le la, ma foliga o le nuanua ua tu mai i le isi itulagi i o matou luma. O e sa i ai meapueata ua tapue a latou ata, o se vaaiga matagofie lava. O le lagi sa puaoa ma pogisa, ua malamalama
ona o le felanulanuai o ‘ave o le nuanua. Ou te le iloa pe i ai se isi o mafaufau i le Kenese 9, a o au ou ta
mafaufau lava i ai. A ou vaai loa i le nuanua, ona ou manatua lea e i ai le Atua i le pogisa. E faamanatu
mai ia te au, o le alofa o le Atua e sili nai lo le faamasinoga, e faatasi mai pea le Atua mo le manuia o le
lalolagi uma.
“E saili mai le fiafia ia te a’u i taimi o puapuaga, e le punitia lou loto ia te ia; o aso timu ou te saili ai i le
nuanua, ou te lagona ai le musumusuga i le tiga o faanoanoaga ma maligi loimata.”
(‘O love that wilt not let me go’, George Matheson, 1842–1906)
Mafaufauga Loloto:
218
Ua tetele tafega i ona po o le suiga o le tau. Pe mafai ona e sailiili atili i lea tulaga? Pe mafai ona e
fesoasoani i le tuu faaitiitia o lenei faafitauli?
Aso Lulu, Tesema 03 2014 – “O le alofa nātia o le Atua.”
Kenese 18:1-16 (f.1) “Ua faaali mai le Alii ia te ia i aluna o Mamere, a o nofo o ia i le faitotoa o lona fale
ie i le aoali.”
Ua le faailoa mai le Atua na o le taimi o le malu ma le toafilemu o le aso, a e faapea foi i taimi o le vevela
o le aso, e pei ona feagai ma Aperaamo. Ona e leai se isi faamatalaga e taua ai se isi mea, o le ala lea e
faigata ai ona tatou talitonu o le Atua lea na faaali mai. E le o manino mai i le tusi faitau lea tulaga. Pe o
le Alii ea na i ai i e na o ane, aua e toatolu i latou na o ane ia Aperaamo? Ai o le Alii le tasi, ma isi ave
feau e toalua, ua le o manino mai lea i le faamatalaga. Ua tatou le mautinoa foi le taimi tonu na iloa ai e
Aperaamo, o le Alii ua ia feiloai i ai. Ua tatou iloa ua sauni ma faatali Aperaamo e feagai ma le au malaga
e toatolu. Ua amanaia e Aperaamo i latou na asiasi ane, e faapea foi ia Sara i lona naunau e talia malo
ua latou feiloai. Faamata e le o foliga ea lea o le oo mai o le Atua e natia i la tatou vaai? Faamata e le na
o i latou o lo o nonofo faatalitali i faitotoa o latou fale e iloa le Alii? Faamata ua le na o i latou e fiafia e
faatino a latou mea e fai i le agaga o le alofa, e faigofie ona iloa le Alii? E le taumate o lo o i le agaga o le
tusitala o le Eperu le mafaufau i le tala lenei ia Aperaamo, “Aua le galo le alofa i tagata ese; aua o lea ua
talia ai e isi o agelu ma le le iloa.” (Eperu 13:2). O tagata ese e toalua sa i ai i Peteleema, e tatau foi ona
i ai lenei lagona o le talia o tagata ese, e pei ona faia i le tele o tausaga ua tuanai le tala ia Aperaamo ma
Sara. O le toalua ua oo ina avea ma toatolu; o le pepe fou na te aumai le malamalama i le lalolagi.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani mai ia matou maua le agaga o le alofa i tagata ese; ia matou iloa e auai
lau Afio i so o se mea matou te i ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe i ai sau fesoasoani mo e o lo o saili se mapusaga e mapu i ai?
Aso Tofi, Tesema 04 2014 – “Fagatua ma le Atua.”
Kenese 32:22-31 (ff.30-31) “Ona faaigoa atu lea e Iakopo lea mea o Penieli; aua ua faapea a ia, Na ou
iloa ai le Atua ua ma feagai lava, a ua laveaiina au. Na alu ae le la o ui ane o ia i Penieli, ua setusetu foi
lona vae.”
Ua na o ia i le mea pogisa, na faafuasei ona feagai Iakopo ma le tagata ua la fagatua (wrestles) i le po
atoa. Ua faailoa mai, fai mai o le ‘tagata’, a e foliga mai o le ‘sui’ o le Atua. Ua fagatua Iakopo ma le
Atua, na vaaia foliga o le Atua, ma ua manumalo ai. Ona faaauau ai lea o le malosi, ua setusetu foi se ia
aulia le aso fou. A e o loo faatali foi le isi feiloaiga mo ia---o lona uso o Esau, e foliga ua tulaga lelei, e
peiseai ua sili atu nai lo Iakopo. Peitai, o Iakopo le fai togafiti, o lea ua igoa ia Isaraelu, o le tagata o le
Atua ma o le tagata o le filemu. O se tala e uiga ese foi lenei tala, ua tatou iloa nei, o le ola faatuatua o
se tulaga e faafeagai le tagata ma le ola fagatua (finauga). Tatou te faafinau i le Atua i mea ua tatou
219
mananao i ai, a e le tusa ai ma le finagalo o le Atua. Tatou te finau ma tauivi e faapei o tagata o le Alii.
Tatou te finau ina ua valaauina i tatou e le Atua mo lona finagalo, peitai, ua tatou fefefe e faatino ma
faataunuu. O aiaiga ma fuafuaga e faia i le loto talitonu, e feagai pea ma tulaga faigata ina ua tatou
taumafai e faataunuu le finagalo o le Atua. E foliga mai, afai ua ia i tatou le Atua, e i ai lava taimi e fetaiai
ai i tatou ma luitau mai le Atua. O le tulaga e maofa ai i lenei tala, ona ua manumalo Iakopo! Na
manumalo i le Atua, o lea e manaomia ai le faamanuiaga mai ia te ia. O le Atua lava, e foliga mai, e le
mata faigofie lona faamanuia mai, a e le tuuna lava lona alofa ina ua tatou finau ma tauivi pea, aua nei o
tatou faavaivai.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani mai ina ia matou finau atu pea i mea lelei se ia oo ina foai mai mea lelei
ma aoga, e tusa ma lou finagalo. Amene.
Mafuafauga Loloto:
Pe sa e manatu ea na e finau ma tauivi ma lou Atua? Po ua e manatu sa fagatua Iesu ma lona Tama i
Ketesemane? Pe e te iloa se isi tala i le Tusi Paia e faatusatusa ia Iakopo i Iapoka?
Aso Faraile, Tesema 05 2014 – “Tu’u mai lou loto.”
Esoto 3:1-6 (ff.3-4a) “Ona faapea lea o Mose, Ou te afe atu, ma au maimoa i lenei mea ou te vaai ua ese
lava, pe faapefea ona le susunuina o le laau talatala. Ua silafia e le Alii ua afe ane ia e maimoa, ona
valaau mai lea o le Atua ia te ia mai totonu o le laau talatala, ...”
Po’o faaalia mai ea i le tusi faitau, sa i ai le Atua i le vaovao mo se taimi umi? Pe le o le uiga ea o le
faamatalga sa faatalitali le Atua se ia iloa mai e se tagata, le afi o lo o mumu saesae a e le faaumatia le
vaovao? Pe sa faatali ea le Atua, mo se taimi umi, ia iloa mai e se tasi, soo se isi lava, e i ai le agaga ia
tape ma titina le afi, ma savali atu e vaavaai i lenei vaaiga ofoofogia? O ai na te iloa? E le taumate o le
Atua na ia tutu le afi mo itula e tele, aso, vaiaso po o tausaga foi i taimi ua tuanai ai. O lea ua i ai le
tagata o Mose, o le tagata ua feagai tonu ma lenei vaaiga. Ua finagalo i ai le Atua, ua valaau mai i totonu
o le laau talatala.
E moni, tatou te le iloa po o le susunuina o le laau talatala na faatatau lava mo Mose; a e ofo o tatou loto
i le mamalu ma le paia o lenei vaaiga ofoofogia. E ofo foi lou loto i lenei vaaiga---afai na ou i ai, faamata
ou te faalatalata ane i ai? E filifilia tagata faapitoa e vaavaai i faaaliga faapitoa, e faapea i le fanau mai o
le pepe fou i Peteleema na mulimuli ane ina ua mavae tausaga e tele. O ia lea na ofoofogia le feau na ia
folafola atu ma le tele o mea ofoofogia na ia faia. A e ui lava i lea, e toa itiiti na tatala o latou loto,
faalogo ma mulimuli i le tala lelei na ia folafola atu. E oo mai i le aso nei, o lo o galuega pea le Agaga o le
Keriso i le lalolagi. O le fesili: Po o tatou faalogo ea ma uai atu o tatou loto? Po o tatou vaavaai ea? ma
tatou faalogo i le tala lelei?
Tatalo: Le Atua na te susunuina le vao lafulafua, sei e tatalaina o matou mata faapea o matou loto, i mea
ofoofogia e te faia mo le lalolagi o tagata. Ia matou talia lau upu moni, o le togiola ua uma ona saunia e
magalo ai a matou agasala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
220
Mananatu loloto mo sina minute, ia iloa mea ofoofogia ua molimauina i lou olaga. Pe le o saili mai ea oe
e lou Atua, a e te le o iloa?
Aso Toona’i, Tesema 06 2014 – “O le perofeta na fa’atauasoina ma le asini ua tautala.”
Numera 22:22-35 (ff.28,31) “Ona faagaganaina lea e le Alii o le asini, i le ua fai mai o ia ia Palaamo, Se
a ea se mea ua ou faia ia te oe, ua e sasa faatolu mai ai ia te a’u? ... Ona faapupulaina lea e le Alii o
mata o Palaamo, ona iloa ai lea e ia o le agelu a le Alii o lo o tu i le ala, ua i lona lima lana pelu ua se’i;
ona ifo ai lea o ia ua faapaufao.”
O nei tala i le Atua na savali i le faatoaga, o le susunuina o le laau talatala, o le asini ua tautala, ma agelu
na fai ma savali, o vaaiga ofoofogia ia ua sili atu nai le malosi faale-tagata. Peitai, e mafai ona tatou
faapea ane, o ia vaaiga o ni miti, o faaaliga, o faatao’oto po o ni talatuu---e mafai lava ona tatou talitonu
i ai pe a tatou talia. Ina ua ou faitau i lenei tala, sa ou taumafai e mafaufau, po o le fea o vavega nei e
sili: O le tatalaina o le gutu o le asini a Palaamo, po o le tatalaina o mata o Palaamo e vaai ai. Ou te
maofa lava i le talanoaga a Palaamo ma lana asini. A e ou te ofo i le perofeta o Palaamo, i lona le iloaina
o le agelu o lo o faafeagai ma i latou, a e o lo o vaavaai i ai lana asini. Ua soona saua Palaamo: a e alofa
lana asini. Ua le malamalama Palaamo, ua faaletonu lona mafaufau: a e o lo o filemu le asini, e le o
gaoia, se ia o’o ina tatala e le Atua le gutu ma molimau atu loa e tusa ma mea ua vaai i ai. E faia e le asini
mea e manatu i ai Palaamo: o Palaamo o le asini lava lea. E i ai le mea e tatau ona iloa e le perofeta---e
naunau ia aoaoina. E tatau ona faalogo Palaamo i le faasinoga a le asini ma le agelu ina ia suia ai ona
auala uma. E tele ina aitalafu le tagata i le faafeagai ma mea-ola. E toatele tagata su’esu’e (scientists) e
sailiili i uiga ma amioga a mea-ola ina ia maua ai ni fesoasoani mo faafitauli e aafia ai le tagata. O le
fausia o vaalele, mo se faataitaiga, semanu e le faatinoina pe ana le seanoa le vaavaai pea o le tagata i
manu e felelei i luga o le ‘ea ma vanimonimo. O le faatusa o le Atua na faia ai le tagata, e tumau pea le
tagata o se vaega o foafoaga mamana a le Atua mai le amataga. E faalagolago le tagata i lona
siosiomaga, o le faaauauina o le ola o le tagata, e manaomia le iloa ona tausia lelei o lona siosiomaga.
Tatalo: Le Atua e, ia e fesoasoani mai i lo matou iloa ona tausia lelei lo matou siosiomaga. Ia matou iloa
ona ola fetausiai ma au galuega mamana e manuia ai lo matou lumanai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe afai e mafai e mea-ola ona tautala, o le a se upu a lau ta’ifau e tautala atu ai? O le a sana upu e uiga
ia te ‘oe?
O le Atua i lona faauigaina
2
‘O leo ma le filemu’
(Saunia e Anastasia Somerville-Wong)
Aso Sa, Tesema 07 2014 – “I le filemu o lou loto, i le vaomatua to’a-filemu.”
221
Teuteronome 8:2-3 (f.2) “Ia e manatua le ala uma lava na taitaiina mai ai oe e le Alii lou Atua i ia
tausaga e fagafulu i le vao, ina ia na faatigaina oe; ma tofotofo ai ia te oe, e iloa ai mea o i lou loto, pe e
te tausiusi i ana poloaiga pe leai.”
A o tatou faimalaga i le olaga lenei, tatou te ui atu i totonu o ogaala foliga eseese, i le faaletino ma le
faaleagaga, tatou te faafesagai foi ma lo tatou Atua i uiga eseese. I taimi o le soifuaga talavou, tatou te
feagai ai ma le Atua i le olaga fiafia i siva ma pese, po o le matagofie o le agimalu mai o le savili ma le ‘ea
fou. A oo ina tagata matua, ua tuputupu ae le lagona o le mafutaga ma le Atua, e le ona o le pisapisao o
leo eseese e faalogo i ai, a e o ou taimi paganoa ma lau tatalo, a e maise o taimi e toafilemu ai lou
siosiomaga o le foafoaga a le Silisili ese.
E i ai taimi, e faapei ona taua e le tagata Eperu i le tala o le Esoto, ou te lagona ai i totonu o lou loto le
taitaiga a le Agaga o le Atua, e faapei o loo ou i ai i se laueleele ma ni aso, ou te faatusaina i se vaomatua
toafilemu, po o le vaomatua lafulafua. Ou te iloa, o isi ia faaosoosoga e ono tupu ai le solomuli i tua, po
o le lagona e faavaivai e ola i se ituaiga o olaga e fesouaiina ai i luitau eseese ua le mafai ona fofo, ma
foliga ua tuu lafoaiina mai e le Atua. O le toe fausia o le lagona o le ola toe fuataiina mai luitau ma
faigata, le malosi o le loto e tetee ai i tofotofoga, le faamalosia o le ola taumafai e ui ina faigata, o isi ia o
aupega faale-Atua e taitaiina ai le tagata loto finau.
Tatalo: Le Atua alofa e, ia fesoasoani mai i o matou ala, pe foliga pogisa ma lououa, faamalamalama mai
ma faamalosi mai ina ia matou finau ai pea ma le loto talitonu, e te le tuuna lava i matou. Amene.
Aso Gafua, Tesema 08 2014 – “I papa ma’a.”
Esoto 24:12-18; 31:18 (31:18) “Ua uma atu ana fetalaiga ia Mose i le mauga o Sinai, ona avatu ai lea ia
te ia o papa e lua o le tulafono, o papa maa lava na tusia e le aao o le Atua.”
O le a le afaina ai le le atoatoa o gagana ua saunia e le tagata, a o le Atua lava ia na te faailoa mai i le
gagana e manino ma malamalama, o faaupuga e lautele ma loloto lo latou faauigaina, e sili nai lo le uiga
masani faale-tagata. E saili mai le Atua i le tagata i leo uiga eseese, e faatusaina i foliga felanulanu a’i i le
vaavaai a le tagata. A tatou mafaufau i “Afioga a le Atua”, ona tatou vaavaai lea i upu o lo o tusia i le
Tusi Paia. O le faamatalaina lea ma le faauigaina o faatinoga sa faia e le au ositaulaga, o tulaga sa matua
aloaia i le talitonuga sa i ai le lalolagi anamua, o mea sa tutupu e taua ma faigata ona maua. I le tele o
seneturi ma le faitauina o tausaga, o faamatalaga, o talanoaga ma tala tuu faasolo, sa faia mea uma i le
gagana tautala, e tuu gutu ma faasolosolo mai i le tasi auga tupulaga i le isi auga tupulaga. Ua talitonu
tagata i le Atua, o ia na te faailoa mai mea e tutupu i lea aso ma lea aso, e le tau popole mo se toe
faaliliuga, pe toe tusia mo se tala faasolopito.
Ua tusia le tala ia Mose ina ia faailoa i tagata Iutaia lo latou tupuaga ma le fesootaiga ma le Atua ua
talitonu i ai. O le Atua ua na saunia tulafono ia tausia, ua faatulaga foi tuaoi e mulimuli ai tagata Iutaia;
ua saunia le faavae e fai ma taiala e usiusitai i ai ma tausia ina ia maua le filemu ma nofo fealofani ai ma
ona tuaoi. E a o ina faatino ana aganuu e soifua ma ola ai. Ua tupu ma faaopoopo le iloa o faaaliga e le
tagata, ua faapea foi ona tuputupu ae ma le lagona e saili atu i le Atua e le o vaaia lava i mata o le
tagata. Ua toatele i tatou ua faatamala e faalogo i le Atua o loo tautala mai i gagana eseese i nei ona po.
Ua tatou faitio i o tatou tupulaga, ma faatalasua i tupulaga ua mavae, ona fafau lea o se moomooga
222
faale-mafaufau e tua i ai le lumanai. E faigata ona taofi mau se talitonuga mo le lumanai, pe a fai o se
lumanai tatou te le pulea, e ui ina tatou iloa o le lumanai lea o le a iloa ai lo tatou iuga.
Tatalo: Le Atua e, le Atua o lo o soifua pea, ia e fesoasoani mai ia matou iloa ma malamalama i le
gagana e ao ona matou fesootai ai ma lau afio. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Saili sou taimi avanoa e te mafaufau loloto ai, tuu ese mea o loo manatu i ai lou loto, a e taula’i ou
lagona ma ou mafaufauga i lou Atua e to’atasi.
Aso Lua, Tesema 09 2014 – “Ua musumusu mai ma le falaoa.”
I Tupu 19:1-16 (f.5b-7) “... Faauta mai, o le agelu ua pa’i mai ia te ia, ma fai mai ia te ia, Ina tu ia i luga,
ina ‘ai. Ona vaai atu lea o ia, faauta, sa i ona ulu le potoi areto ua tunu i maa aasa, ma le ipu vai. Ona ‘ai
lea o ia ma inu; ona toe taoto lea o ia. Ona foi faalua mai lea o le agelu a le Alii, ma pai mai ia te ia, ma
fai mai, Ina tu ia i luga, ina ‘ai, aua e mamao le ala.”
Pe sa i ai se na fafaga ia te oe ina ua e fia ‘ai, na faalavalava ia te oe ina ua e le lavalava, na avatu ia te oe
se fale ina ua leai se mea e te nofo ai, na asiasi atu ia te oe i le falema’i po o le falepuipui? Pe sa i ai se na
fesoasoani ia te oe ina ua e mativa? Faamata e le o agelu ea ia na outou feiloai a e te le iloa, na oulua
faaipoipo pe na fai foi ma au paaga a e te le iloa lava?
O agelu i le Tusi Paia, o fesoasoani ia sa faatasi mai e pei o se na oulua mafuta i le olaga lenei. O i latou
ia sa faapei o se vaa e molimoli mai ai feau mai le Atua i e ua filifilia faapitoa. Aua nei e faatamala i feau
ua tuuina mai. O le tala lenei, ua faaalia ai le agalelei o le agelu ia Elia ina ua galala lona tino ma lona
agaga, ua ia manaomia se fesoasoani ma se faamalosi loto, ina ia toe faamalosia ai mai le vaivai e oo ai i
le oti. O nisi taimi e faatusaina sina fasi falaoa itiiti e faapei o se malosi fou e laveaiina ai mai le
faatoilaloina, e pei foi o sina aoaoga itiiti na te faatulaiina i tatou mai le loto vaivai a e maua le malosi e
feagai ai ma faigata o le olaga.
E itiiti lava se fesoasoani manaomia na te suia le loto tiga, ma laveaiina ai mai le pau atu i se tulaga sa le
mafaufau lava i ai. E tele taimi tatou te le mafaufau ai lava i nei avanoa, a e galo ai o avanoa ia e ono pau
atu ai i faaosoosoga ma tofotofoga o le olaga.
O le mau’oa, e le o mafaufau lava ia e agalelei i se agelu, aua ua faatumuina ona taimi ma ona manatu ia
saga faaopoopo pea le tamaoaiga, ma puipuia lelei le tele o ana mea-totino. E loto masalosalo i soo se
tagata, e le manatu i nisi pe a leai se mea e maua mai ai. O tagata e matitiva o latou olaga, e le manatu
lava i ai vagana i latou e maua mai ai nisi mea. E le naunau e agalelei i tagata ese, se i vagana o se agelu
e maua mai ai se taui.
Tatalo: Le Alii e, ia e agalelei mai pea ma auina mai au agelu ave feau i taimi matou te vaivai ai; ia aoao
mai ia avea i matou o agelu i o matou taimi, ma matou avatu fesoasoani taua, e faapei ona manaomia e i
latou ua mafatia ma puapuagatia. Amene.
Mafaufauga Loloto:
223
Vaavaai ma faalogo i le alaga fia maua se fesoasoani i ou tuaoi, ia e fesoasoani i avanoa ua maua, auauna
ma galue e avatu le upu o le filemu ma le toamalie.
Aso Lulu, Tesema 10 2014 – “E fa’avavau le fa’autauta, e le gata le loto finafinau.”
Iopu 38:1-18 (f.16-18):
Ua e oo atu ea i puna o le sami?
Po ua e fealualuai ea i mea loloto o le moana?
Ua faaalia ea ia te oe faitotoa o le oti?
Po ua e iloa ea faitotoa o le ata o le oti?
Ua e mafaufau ea i le lautele o le lalolagi?
Ina faaali mai ia, pe afai ua e iloa ia mea uma.”
E iloa le faautauta pe afai ua e iloa le mea e le tatau ona e faia, ma alo ese mai le mea e le tatau ona e
faatinoina i so o se taimi. E toatele tagata ua latou malamalama i le tele o mea, a e leai se faautauta e
iloa mamao ai le mea lelei o loo i luma, o le pogai lea e faatelevave ai ona fai le faaiuga a e o le iuga e
faia i se ata pumoomoo ma vave mavae.
O le faaputuga o tala ma faaupuga ua faasino i le gagana o upu a le poto, ua faamanatu mai ai ia i tatou
e i ai le agaga o le Atua i totonu o le loto. O le mea lea, o ni isi o mafaufauga e tupu mai i o tatou lagona,
e pogai mai lea i le Agaga o le Atua, e le gata ia i tatou lava a e faapea ma ona talatu. Ua faatatau lenei
tulaga i le misiterio (mystery) a le Atua, e le o le Atua lea, a e o le ata o le Atua ua atagia i o tatou tagata.
I le tusi a Iopu ua faamauina ai se taumafaiga a le tagata poto Eperu i sana taumafaiga, e faapei ona taua
e le au suesue i le Mataupu Silisili tau le Atua, o le: “the problem of pain” [faafitauli o le puapuagatia]; o
se taumafaiga lenei ia maua se fesootaiga lelei e faamatala ai le faafeagai o le Atua alofa ma fili o le
olaga i le lalolagi.
O Iopu o se tagata soifua lelei na fetaiai ma faigata ma puapuaga o le olaga nei; se ia oo ina mafatia ma
tigaina i lona olaga, ona faaosoosoina ai lea e ana uo. A e na faafiti lava e upuvale i le Atua, mulimuli ane
ua toe faafoisia lona malosi ma toe faatumu lona tamaoaiga e ala i faamanuiaga. Sa ia Iopu le faatuatua i
fuafuaga e faia e le lona Atua, e ui lava ina tauau ina leai sona faamoemoe i le ola nei. O lana auega na
tali mai ai le Atua e i ai le faamoemoe mo ana fuafuaga fai aua le foafoaga na ia saunia, e faitauina ai
Iopu.
Na aumai e le Atua le ata o le lalolagi lautele ma le taalaelae o le vateatea, ua fai lea ma pogai o le
faalauteleina o le iloa o uiga eseese e faatatau i faafitauli o le lalolagi. O le misiterio a le Atua na te
faapupula ma faalautele o tatou mafaufau i le ofoofogia o ana galuega mamana o le foafoaga e le uma, a
e faalauteleina ai foi ma o tatou lagona i mea na faia e le Atua mo le tagata.
Tatalo: Ia foa’i mai le loto onosai i taimi o puapuaga, faamalosia o matou loto e tumai ai i le faatuatua i
lou mana ma lou alofa e faavavau. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia faatupuina le iloa faatino le uta ma le tofa e vaavaai ai pea i galuega mamana a le Atua soifua. Ia iloa
ona tausia le soifua fealoai ma isi, ma saga faalauteleina ai le soifua lelei ma le manuia.
224
Aso Tofi, Tesema 11 2014 – “I perofetaga, fa’ataoto ma pese.”
Isaia 5:1-7a (f. 4-5a):
Se a ea se mea e toe faia i la’u tovine ou te lei faia?
Se a foi le mea ua fua mai ai vine leaga, a ua ou faatalitali ia fua mai ai vine lelei? O lenei, ou te faailoa
atu ia te outou le mea ou te faia i la’u tovine, ou te aveeseina lona ‘ai, ona aina ai lava lea, ...”
Ua maua ma ua faaaoga e perofeta o le Feagaiga Tuai foliga matagofie e faaalia i solo ma upu tauloto. A
e le gata i lea, ua latou fautuaina foi tagata e uiga i faamasinoga le amiotonu i le va fealoai o tagata, o le
ola soona fai ma le ola le talitonu i le Atua, o auala ia e taitaiina ai i lo latou faatafunaina. E lelei ona tuu
le avanoa i o tatou tupulaga ia faatupu ni lagona e fausia ai tala-fatu, o solo foi ma pese, ia atia’e
mafaufauga ma manatunatuga fou i le va faafeagai ma lo tatou Atua i o tatou aso. O ositaulaga po o
faifeau latou te faatinoina sauniga paia, e faailoa ai le va feagai o le tagata ma le Silisili ese, e aoao atu
talitonuga ma tu masani; a o perofeta foi latou te faailoa faaaliga a le Atua o lo o faailoa mai ai upu a le
poto, po o afioga tonu mo nei auga tupulaga.
O Iesu o le perofeta na lamatia lona soifua ina ua na faailoa atu le upu moni e luitau i le pule ma le
taitaiga sese i ona taimi. Na ia aoao atu mataupu e tuu faafeagai ma le talitonuga sa mulimuli ai tagata
lolotu e pulea faavaega ma faaitu’au. E faavae ana aoaoga i le taitaiga mai le tusi paia, e faia i totonu o
le papuipui o le Malumalu; ua na faailoa atu upu o le poto mai anamua. Ua silafia lava e Iesu, a e maise o
sa tatou foi vaai, sa i ai lava fe’ese’eseaiga i le va o le au ositaulaga ma le au perofeta.
I le amataga o le uluai ekalesia Kerisiano, sa tau saili po o fea tonu le ituaiga o tu ma agaifanua e a o ona
faamuamua, aua ua tauau ina mou atu le leo faavaloaga sa olaola ma lauiloa i taimi o Iesu. O nei foi auga
tupulaga ma le ekalesia Kerisiano, ua amanaia le leo o nisi taitai lauiloa, e faapei o Gandhi ma Martin
Luther King Jr., e atagia ai le tala lelei ia Iesu Keriso; o le tala lelei mo le faasaoina o le tagata mai le ola
faaitu’au ma le faailoga tagata. A e ui lava i lea, ua taotaomia ia taumafaiga lelei i pulega faamalo po o
pulega vaega’au se ia oo lava ina mou malie atu, a e tumau pea foliga o faamasinoga amioletonu. E le
mafai ona natia tua atu o foliga faaositaulaga, po o sauniga lotu faifai pea, le agasala ma amioga le tonu
o loo aafia ai le toatele e oo lava i nisi o taitai. E le mafai ona lilo, e pei o Ponitio Pilato, aua e faafoliga
ona fufulu ona lima.
Tatalo: Le Atua o le amiotonu, faamalosi mai i matou i lo matou ola auauna atu ia te oe. Ia e faamalosi
mai ia matou faia le amiotonu, ma matou tumau ai lava. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Taumafai e talatalanoa i lau aulotu ina ia faamalolosi e finau e fai le amiotonu, ina ia avea le mativa, le
faapologaina, faailoga lanu a e maise le faatafuna i le siosiomaga.
Aso Faraile, Tesema 12 2014 – “O fa’aaliga ma le valaauina.”
225
Isaia 6:1-8 (f.8) “Ona ou faalogo atu ai lea i le siufofoga o le Alii, ua faapea mai, O ai ea ou te auina atu?
O ai foi e alu atu mo i matou? Ona ou faapea atu ai lea, O a’u lenei, ina auina atu a’u.”
E le o se mea faigofie i le tagata ona filifili po o fea tonu e agai i ai lona olaga. E toatele ua talosia e oo
mai se faaaliga e valaauina ai e faapei o le valaauina o Isaia ma lana tali faatoatoa e auina atu o ia. O nisi
ua loto e faafiafia i manaoga eseese o le olaga, ma oo ai ina foliga ua sola ese, mulimuli ane ua fetaiai ma
luitau eseese ma le olaga taugata. E masani ona feagai a’u ma luitau i taimi e valaauina ai, na ou tau
mafaufau pe ou te taumafai ia faauuina a’u i le tofi, po o le tumau pea i le tofiga o loo tauaveina nei, a e
maise o sau filifiliga pe ou te tumau i la’u ekalesia sa ou ola mai ai.
E le’i tauaveina e Iesu se tofiga faale-lotu e pei ona masani ai. Na ia aoao atu i le tele o ona aso e tetee i
aoaoga sese, a e maise le malosi ma le pule amioletonu. Na tusia e Thomas Jefferson (USA 3rd. Pres.),
upu ia: ‘In every country, in every age, the priest has been hostile to liberty.’ [So’o se atunuu, ma auga
tupulaga taitasi, e i ai lava le ositaulaga e faasagatau i le saolotoga.] Ua faatatau ma onomea lenei
manatu pe afai o le tetee ma ola puipuia i se mea lelei ua manatu i ai. Atonu e i ai se vaega e tonu i lea
taofi, peitai, o le toatele o le au ositaulaga e galulue ma auauna mo le manuia lautele o tagata, a e maise
i taimi faigata ma puapuaga o le tagata. E faigata lava ona talia se taofi e aunoa ma le sapasapaia e nisi,
po o se faalapotopotoga o tagata. O e ua sapasapaia ma loto faatasi, o se avanoa lea e faavae ai se
vaega po o se faalapotopotoga o tagata. O le olaga e ui atu i totonu o mea faigata, ma ua tofu le tagata
ma lana filifiliga i le ala e ui atu ai. E maua avanoa e faamalieina ai le loto, po o fea lava ua talafeagai ma
oe, e a o foi ona fuafua tatau ina ia talafeagai ma ou taimi a e maise i latou ua outou faafeagai. E itiiti
avanoa e maua e isi, a e tele e maua e isi; a e oo lava i le ua maua se vaega itiiti, e mafai lava ona faalelei
e avea ma mea e pito sili ona tausaafia.
Tatalo: Le Atua o le tamaoaiga, ia e fesoasoani mai ia matou maua le loto tele e filifili ai i auala lelei
matou te ola fiafia ai, e le gata ia i matou lava a e faapea foi i o matou tuaoi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia manatunatu i avanoa lelei e te tautua ai ma auauna mo lou Alii, ma nisi e mafai ona e fesoasoani atu i
ai.
Aso Toona’i, Tesema 13 2014 – “I le olaga, alofa ma fa’aola.”
Isaia 25:6-9 (ff.7-8) “E faaumatia foi e ia i lenei mauga le ie ufiufi, o loo ufitia a’i nuu uma, ma le ufiufi ua
ufitia a’i nuu ese uma lava. E faaumatia e ia le oti e faavavau; e soloiesea foi e le Alii le Atua o loimata i
mata uma lava; e faateaeseina foi e ia le gao o lona nuu i le lalolagi uma lava; aua ua fetalai mai ai le
Alii.”
Ua faaalia i upu a le ‘au perofeta e i ai le faamoemoe o i luma, o le a oo mai le aso e laveaiina ai mai
puapuaga ona o le alofa ma le agalelei o le Atua. Ua latou ta’u atu manaoga o tagata ia laveaiina mai le
pogisa o faanoanoaga ma le oti; o le faatamala ma le leai o se faamoemoe; ia fulitua i amio sese sa fai; a
e maise ia faasaoina mai le fili. O le saolotoga lea ma le malamalamaga lena tatou te manaomia, o le
faamoemoe sa valoia anamua e ala i le faaolataga o le a oo mai.
226
Sa le masalosalo perofeta o le Feagaiga Tuai i mea e ao ina fai e sao ai, aua sa latou finafinau e ola i se
olaga e faavae i le faatuatua i taimi o faigata ma le le mautinoa. E tupu le fefe ona o le vaivai o le ola
aoaoina, o le agasala foi ma le ola faatuutuu i ai. E tutupu foi ia tulaga i o tatou aso, e ui e foliga o se
tulaga e mamao ese, a e maise i e o loo ola fifilemu ma ola saoloto i atunuu e lelei lona tamaoaiga. A e
ui i lea, e iai lava taimi e tupu a’e ai sina tama’i faatuiese i totonu o faiga malo, ma oo ai ina aliali a’e se
faatuiesega e amata ai se isi faiga malo fou.
Tatou te le tuuina se avanoa e aveesea ai le sailia pea o faaaliga mai le Atua, ina ua tatou i ai i se lalolagi
toa filemu ma lelei le tamaoaiga. Aua nei o tatou faatamala i le tausia ma faaolaola atili le malo o le
Atua ua vaaia lona tuputupu a’e ma ola sologa lelei. E ui o lo o tatou vaaia le tele o faafitauli ua aafia ai le
tamaoaiga tau tupe o le lalolagi i nei ona po, a o le Kerisiano faamaoni na te le faagaloina le faamoemoe
o i luma ua saunia e le Atua, e pei lava ona faia i auga tulaga ua tuanai. E faapei o Isaia ma Iopu, e tatau
ona aoaoina i tatou e faalagolago ma faamoemoe i le Atua ma lona alofa e tumau e le suia.
Tatalo: Le Atua e, ia e aoao mai ia ou iloa ona ola i le soifua faale agaga, ia ou auauna ma galue
faalagolago i le faamoemoe lumanai. O lou mana e mafai ai ona maua le filemu ma le saolotoga moni i
le lalolagi vevesi ma le fetaua’i. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Fetufaai ma se tasi lua te masani i lou iloa o lou Atua ma lona mana malosi e pei ona e molimauina i lou
lava olaga faale-tagata.
O le Atua i lona fa’auigaina
3‘O le paia e tutasi ma le malosi fai ifo’
(Saunia e Helen Van Koevering)
Aso Sa, Tesema 14 2014 – “Toe silasila i le Foafoaga ma le malosi ua fai ifo.”
Isaia 40:18-31 (ff.24,31a) “Ua le totoina lava i latou, ua le luluina lava ni o latou fua, ua le mau aa lava i
le eleele lo latou pogai; ua na ona ulafia i latou e ia, ona mamago ai lea o i latou, e avea foi i le afa e pei
o le tagutugutu o saito. ...a o e faatalitali i le Alii, e toe faafouina lo latou malosi; ...”
Ua faalauiloa e Isaia le suafa o le Atua, o le Paia e tu tasi, ma ua na faataoto le faavae o lona talitonuga
faale-faatuatua. O le Atua, o le Paia Tutasi, ua na faataoto le fua faasolo e mafai ona ‘alo ese ai mai
faigata ma puapuaga, ua na faailoa galuega mamana ma le malosi e toe faafouina ai ma faaauau galuega
o le foafoaga a le Atua, e oo lava i le tagata. O le ata o le laau ua silasila alofa mai i ai le Atua, o le
fafaguina lea o i tatou ia vaavaai ifo ia i tatou lava, e le faapea ua tatou vaivai e fai le amiotonu, a e ona o
le finagalo alofa o le Atua ma le ola faavavau, ia suia ai o tatou olaga ma vaavaai a’e i ona fofoga.
Ua faasino mai ia i tatou i tusi faitau o lenei vaiaso, le soifuaga faaperofeta i se auala faigofie mo i tatou,
tatou te iloa ai le tulaga ese o le Paia Tutasi; o lona faavavau ua faaalia ai le silisili ese o lona auai mai, ma
lona malosi e le faatuaoia ini aso ma ni tausaga, o le lumanai e faavavau e oo lava i tuluiga uma o le
227
lalolagi. O le Atua ua na silafia, ma e silafia pea o le malosi na faia ai mea uma o le foafoaga, o le malosi
lava lea e faafouina ai i latou e saili atu ma faatalitali i lona mana.
“O e faatalitali i le Alii”, o le lagona lea o Isaia i lona talitonuga e uiga i lo tatou loto naunau e faalagolago
i le malosi auai mai o le Atua, e laveaiina ai i tatou i lona mana e pei ona folafolaina mai. “Faatalitali”, o
le mea lea e ao ina tatou faia i le taimi o le Etiveni, e ui ina tele feau o sauniuniga ma tapenaga--faatalitali mo le Emanuelu, o le Atua ua i ai i tatou, ma ia manatua o i tatou o le faatinoga o galuega o le
ofoofoga na faia i aao alofa o le Atua silisili ese.
Tatalo: Le Atua o le ola, na e faia ma e laveaiina e lou Paia Tutasi o Isaraelu, faafouina i matou ina ia
matou iloa le faigata ma puapuaga, o lou malosi e fesoasoani i lo matou vaivai, i le aso nei ma aso uma
lava. Amene.
Aso Gafua, Tesema 15 2014 – “Tausia le ola ma fa’aolaola le vao.”
Isaia 66:12-14 (ff.12b-14a) “... Ou te faatupuina le manuia ia te ia e pei o se vaitafe, ma le mamalu o
nuu ese e pei o le alia ua oso i tua; tou te fesusui foi; e afisi outou i lona itu, e faaolioliina foi i ona vae. E
pei o le tagata ua faamaiseina e lona tina, e faapea ona ou faamaise ia te outou; e faamaiseina lava
outou i Ierusalema. Tou te vaaia foi, e olioli ai o outou loto, e tupu olaola foi o outou ivi e pei o le vao
mu’a....”
Ua aoaoina le tina, e faapei ona tupu le pepe se ia matua, i lona tulaga faatina. O le ola faalagolago o le
pepe ina ua fanau mai i lona tina, o se tulaga taua lenei e faigata ona faagaloina e le tina. E manaomia le
malosi faaopoopo o le tamaitiiti. O le tuputupu a’e o le tama po o le teine talavou, o le faafiafiaina lea o
le tina e tuu faafeagai ma loimata o le tiga ma moomooga o le loto, le fiafia ma tofotofoga o ia taimi ua
tuanai. O taimi o le tausiga faatina, o le saunia lea o le fanau mo se lumanai faamoemoeina, a e le’i oo
mai tausaga e tuua ai le tausiga alofa faamatua o fanau. E i ai le alofa i soo se vaega o le soifuaga faaletagata, o le alofa lea na te aumai le faamafanafanaga i soo se taimi e manaomia ai.
Pe afai e manatunatu i le mafanafana o le tausiga faatina, lea e tosina mai ai le loto i le mafutaga faaleaiga, ua faapena foi i tagata o Isaraelu i o latou loto e tosina i le mafutaga faatasi ma lo latou Atua. E
faapei ona faia e Isaraelu ma ona tagata, e faapea foi ona tatou faia i o tatou olaga e oo mai i le aso nei.
E tupu a’e le mutia i soo se avanoa ua maua, e vaeluaina pa puipui, i totonu o palapala ma le otaota, e
foliga faapea le malosi o le tausiga a le Atua o lo o fafagaina ai le soifua tuputupu a’e o le tagata i le
lalolagi ua saunia mo ia. E ola le mutia e oo lava i laufanua e lafulafua, oganuu ua tuulafoaiina; e mafai ai
lava ona vaaia le matagofie o foliga olaola o le mutia. E ola le vaovao i sina palapala itiiti e tupu a’e ai. O
vao mutia e muamua lava ona vaaia ai foliga o le ola fou, ina ua oo mai timuga a e mavae le tau vevela; e
faaopoopo pea isi mutia o le faailoga ua tupu ma olaola. O foliga matagofie ia o le ola fou e faafiafiaina
ai.
Ua oo mai le taimi e vaaia ai foliga o le Kirisimasi i soo se vaega o le lalolagi o loo faailogaina, ua vaavaai
e o tatou mata faale-agaga le matagofie eseese o foliga o le alofa o le Atua, o le faamoemoe lea o lo o
moomia e le lalolagi ua saunia mo i tatou.
228
Tatalo: Le Atua e, se i e faapupula mai o matou mata e vaavaai i lou matagofie lanu eseese. Ia
faatumuina o matou aiga i le mafanafana o lou paia ma lou mamalu, ina ia saga viia ai pea lou silisili ese.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe a aulia le Kirisimasi, ia pupula la tatou vaai i foliga moni o le ‘Liutino-Tagata’ (Alo o le Atua); ia talai
atu le manuia, faaolaola o matou loto, ma fiafia i galuega uma o le foafoaga a le Atua.
Aso Lua, Tesema 16 2014 – “Ua fōua le malo ma le tusi a tamatama’i lima.”
Tanielu 5:1-9 (f.5) “O lea lava itu po na oo mai ai tamatamai lima o le tagata, ma ua tusi i le panisina o
le pa puipui ua feagai ma le tuugalamepa i le maota o le tupu; ua iloa foi e le tupu o le lima ua tusia.”
O se tulaga e le’i mafaufauina, ma se vaaiga e le mafai ona faamatalaina, e ono tupu ai le fefe i le loto,
po o le lagona o le ofo. E i ai le talitonuga, e faapea: o le ogatotonu o le faatuatuaga Kerisiano ua i le
ogatotonu o Aferika i saute o Sahara. Ua iloa e taitai o le ekalesia i Aferika le luitau ona ua maualuga ma
televave le tupu o le ekalesia i nofoaga fou; o le lu’i ona e fia fausia ma faatulaga ni polokalama fou e
aoaoina ai ma saunia le au faigaluega mo le ekalesia Kerisiano e le ‘atoa se maila le lautele ma se inisi le
mafiafia’. O nisi vaega o Aferika, o le toatele e savavali e leai ni seevae e pei o la latou aganuu masani pe
a fai a latou sauniga, e faapea foi ona latou faia i le talitonuga fou o le Kerisiano. E fefefe i agaga leaga,
fefefe i mea e le iloa, e matata’u i agaga leaga fai mai e malolosi. E ese mai le fefe lea ina nei faavaivaia
le talaiga Kerisiano, e i ai le fefe ma le mata’u e ono feeseesea’i ai aiga; e taugata le faatinoina o sauniga
faapitoa e faamalie ai agaga leaga; e aafia le mafaufau ma faatupu vevesi, e oo lava ina tutupu
soligatulafono ma le oti.
O lenei tala e faatatau i le tupu o Nepukanesa, e eseese le faauigaina i le faitau a tagata e nofoaiga i nuu i
tua ma e nofoaga putuputu i totonu o aai tetele i Aferika. E eseese mafuaaga e ave esea ai le fefe: E
faalagolago i le galuega mana a le agaga, e le gata i le va fealoai o tagata, a e maise pe a fai e pau le
tamaoaiga ma leai se pulega lelei, ona o ma’i e leiloa le pogai ma le maua se auala e fofo ai, ona o le
mativa po ona ua tagata matutua. I talatu o ia mafuaaga eseese, e tumau pea le fefe. Pe a tagai pea i le
faasologa o lenei mataupu e uiga i le faamatalaga a Tanielu e faatatau i tusitusiga i le pa puipui, ua iloa ai
i ina foliga faasausili o le tagata, ma le ave sese o le mitamitaga, o lo o taoto ai iina le faatoilaloina o
mafaufauga faale-tagata ua molimauina lea i le mata’u ua oo i le tupu o Nepukanesa. O le mata’u lea na
oo i le oti a e lei salamo ma maua le loto maulalo, e tatau ona maua se lagona e faafouina ai---e le gata i
le olaga sa i ai le tupu, a e faapea foi lana nofoaiga ma lona malo.
Tatalo: Le Atua mamalu e, faailoa mai pea lou auai mai i o matou loto. Ia avea le afio mai o lou Alo Pele
e faasaolotoina ai i matou e ala i le Agaga Paia. Faailoa mai lou lava alofa tunoa, nei e oo i le faavavau.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
Tatalo mo le lalolagi mafatia i puapuaga ma le fefe ina ia faasaolotoina. Ole atu i le Atua ina ia mafuta
mai lona mana, e le gata i le aso nei, a e ia oo i le faavavau.
229
Aso Lulu, Tesema 17 2014 – “O le alofa tunoa ma le paolo o le la’au.”
Iona 4:5-11 (f.10) “Ona fetalai mai lea o le Alii, Ua e alofa i le kikaiona, o le mea na e le galue ai, pe
faatupuina; o le mea na tupu i le po e tasi, na mamae foi i le po e tasi.”
O le fesiligia o Iona e le Atua, o le faamanatu mai lea ia i tatou le tiute o le tagata Kerisiano ma lona
siosiomaga. E avea lo tatou naunau tele i le tamaoaiga faale-lalolagi ma ona tuinanau, e ono faagaloina
ai le alofa ma le agalelei o le Atua, na ia foaiina mai ai le tamaoaiga e le gata i la le tino a e faapea i la le
agaga. E avea lo tatou manao e faasili le tamaoaiga o le lalolagi, ma faapogai e galo ai ona puipui lelei i
lo tatou siosiomaga ma le paneta ua tatou nonofo ai. O le tagata mativa e faalagolago le olaga lelei i
mea e maua i le siosiomaga, peitai, a fefinaua’i pule malolosi ona utia ai lea i le ogatotonu le mativa---e
aafia le mativa ma faateleina le mafatia ma ona faigata. E iloa e le mau’oa ona fesuiai, toe faaaoga, ma
faataamilo; o le tagata mativa e ola puipuia i le faatauvaa o mea ua na maua. A o le fesili: Po o se paneta
‘pogisa ea ma mativa’ o lo o tatou nonofo ai?
Na fiafia Iona o loo i ai le paolo e faamalumalu ai a o faatalitali e fia vaavaai i le faatafunaina o Nineva.
Peitai ua finagalo le Atua i le alofa ma ua faasaoina Nineva mai le faasalaga. A e o Iona ua le fiafia ina ua
leai se paolo e faamalumalu ai; ua faapea foi ona le fiafia ina ua le oo le faasalaga ia Nineva; ua le
malamalama Iona i le alofa ma le agalelei o le Atua. E le faapitoa le alofa o le Atua i ana galuega mamana
na faia; ua le o le faasalaga a o le faasaoina o Nineva. E alofa le Atua i le lalolagi na ia faia atoa ma le
tagata, ua faasaoina ma valaauina ia galueaiina ina ia tupu ma olaola galuega o lona malo, aua o le malo
o le alofa---o le mafutaga tuu faatasi o le tagata ma lona siosiomaga e faavae mea uma i le alofa.
Tatalo: Le Atua alofa e, faailoa mai pea ia i matou ia iloa ona ola i lou malo, o le malo o le alofa. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe faapefea ona iloa ola faatasi i le mafutaga o le alofa o le Atua i totonu o lou nuu ma lau ekalesia?
Aso Tofi, Tesema 18 2014 – “O le alofa e fa’avavau ma le fesootaiga ma le tagata.”
Hosea 11:1-4 (f.4) “Na ou tosina i latou i maea a le tagata, o maea alofa lava; na ou i ai ia te i latou e
pei o e sii ae le amo ai o latou aulamu, na a’u tuuina atu foi mea e ‘ai ia te i latou.”
E le o se tamai pasi po o se taavale laitiiti, e le o se pasika vili vae foi, a e o le fusi o le fasi ‘ie lanu e tuu ai
le tamaitiiti ma faafafa i le tua o lona tina e fe’avea’i ai; i lona igoa i le gagana Aferika, o le capulana,
chitenje, or a zambia! A e le na ona pau ai lea o le mea e faaaoga i ai lea fusi: e fai ma ufiufi o se laulau
po o le moega, o le solo taele, e fai ma lavalava sulu pe fusi ai le ulu, e mafai foi ona fai ma taga e ‘ave ai
ni mea i le feoai i lea mea ma lea mea. O aso o ni faiga’ai po o se aso taua e lialia’i ai ma faailoa i tagata
capulanas. O le faatusa o se meaalofa taua ua tuuina atu i le tina, pe matua pe itiiti; o le mea muamua
lava lea e ao ona tapa i ai i taimi o faalavelave tutupu.
Ae manatua, o le fusi lenei e faalagolago i ai le saogalemu o le pepe i le tua o lona tina---i soo se mea e
alu i ai, o le matafaioi taua lea a le tina, e pito lata i le mea e fafaga ai ma maua le malosi, pe moe pe
vaavaai solo i soo se itu o le lalolagi mai luga o lona nofoaga. O foliga, o le leo ma laumata ataata o le
pepe, e iloa atu lava i lona capulana. E ma’eu le matagofie o foliga alofa o le Atua e vaaia i upu o le tusi
faitau o lenei aso! E faapei ona mitamita le matua alofa i la laua pepe, ua faapena foi ona faaali mai le
230
Atua ia te ia lava i foliga o le tagata, pe mamao pe latalata, ua taitai mai le tagata i le mafutaga vavalalata
e pei ona faatinoina i lagona masani o le alofa. Ua tatou vaaia le Atua i uiga ma foliga faale-tagata e sili
ona lagona gofie e le tagata---le lagona o le alofa.
Tatalo: Le Atua e, o oe o le ‘matua alofa’ e faalagolago i ai lo matou saogalemu i soo se faigata ma
puapuaga o le olaga nei. Faafetai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia fa’aalia lou agaga alofa i e uma sa alolofa atu ia te oe.
Aso Faraile, Tesema 19 2014 – “O le fa’amasinoga tonu ma le fua-fa’atatau.”
Amosa 7:7-9 (f.8b) “...Faauta, ou te tuu se fua faatatau i totonu o lou nuu o Isaraelu, ou te le toe sopoia
lava.”
Na galue faaperofeta Amosa i tausaga o le tamaoaiga tele o Isaraelu, a e mativa ma maualalo i le soifua
fealoai ma talitonu i le Atua. E fa vaega o le soifuaga sa taua ia Amosa: o le faamasinoga a Ieova mo le
nuu o Isaraelu, ma upu malolosi mo ona taitai; tausia o le amiotonu; pulega faale-lotu ma le leai o se
alofa i e tuaoi; ma ua leai se taitiaga mai le Atua. E lima faaaliga na faamamafa e Amosa, ma le faaaliga e
uiga i le fua-faatatau e tulaga tolu, ua faatatau i le fesili atu o Amosa i le Atua i mea ua na vaaia ma le
faamatalaina o lo latou taua. O le uluai lua o faaaliga, ua silasila alofa mai ai le Atua i le olega a Amosa; o
le tolu ua totoe, e foliga o le a faataunuuina le faasalaga. E pei ona avea le fua-faatatau e fai ma ala e
faasa’o ai le pa puipui, po o le talepe i lalo a e toe fausia, ua avea lava afioga a le Atua e fai ma auala e
iloa le tulaga faaletonu po o mea e ao ina mulimuli ai.
O le finagalo o le Atua e faailoa i afioga a le Atua: e auala mai i ana perofeta na filifilia, po o le faitau i
afioga tusia a le Atua (Tusi Paia), po o le auala mai i le tala lelei ua faailoa i le soifua o Iesu. Ua aoao
manino mai e Iesu le taitaiga tatou te savavali ai i le finagalo o le Atua: ia outou fealofani, e faapei ona
ou alofa atu ia te outou. O lea alofa, e avea ai le faamasinoga a le Atua e faatino i le alofa, e avea le
amioletonu e fai ma amiotonu, o le faalotolotolua e liua i le faamaoni e iloa i afioga folafola a le Atua i le
lalolagi uma.
Tatalo: Le Atua fa’amaoni, e leai se mea fou i lou finagalo. Se’i avea i matou e fai ma au ave fe’au o le
alofa, le faamasinoga tonu ma le faamaoni, e ala i au afioga tusia. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ia avea i matou ma ave feau o le upu moni, faamasinoga tonu ma le filemu e ala i lau Ekalesia. Pe
faapefea ona avea i matou e fai ma au molimau fa’amaoni?
Aso Toona’i, Tesema 20 2014 – “O le si’ufofoga mamalu ma le faititili.”
Salamo 29:3-9 (f.4) “E malosi le siufofoga o le Alii; e mamalu le siufofoga o le Alii.”
231
E i ai le lagona o le mata’u ma le gatete pe a faalogo i le pa malosi o le faititili. I le itulalolagi e latalata i le
ekueta (tropics), pe a mavae masina o le tau matutu, ua tauau ina mavae atu le vevela, ua tutupu faititili
ma ua tele ina pogisa le lagi. O laau ma vao e faalagolago i le vaitau o timuga, ua avea faititili ma faailoga
e faailo mai ai o le a oo mai le malosi fou ma le toe faafouina. O afa malolosi e oo mai ai le faatafunaina
o mea-totino ma faaleaga i le tele o mea taua i le tagata, e aafia soo se mea-ola ma manu. A oo ina to’a
ma faasaoina mai i faigata, ona iloa lea o le malosi e iai i le matagi ma lona matagofie.
O le ta’ua o faititili ma lona taua i le Salamo 29, ua faatatau lea i le itulalolagi o le Sami Metitilani e oo
atu i laueleele tutotonu o Lepanona, ma le atu mauga e i ai le Mauga o Heperona, e faagata mai i toafa o
Asuria i le itu i sasae o Katesa i le mea o i ai le vaitafe o Oronetesa. O nei talatuu ma lona faamatalaina i
lenei faiga, ua faamaonia ai le mana malosi o le Atua, na te aveesea ai soo se isi lava malosi e ono tulai
mai e ese mai le Atua e toatasi. E faalogoina le siufofoga mamalu ma le malosi o le Atua e faaumatia
mea uma e pei o le agi malosi mai o le afa---a o le malosi e aumaia ai ma le filemu ma le saogalemu. E le
gata ai iina lou malosi e ao ona faaeteete i ai, a e o le malosi e ao ina faalogo ma sailiili pea i ai, aua o le
faatusa o le siufofoga o le Atua ma lona malosi e ao ina mulimuli tonu ai---o le malosi, e pei ona maua e
isi, e mafai ona faaaoga e aumaia ai le filemu, le tamaoaiga, le mafutaga faatasi, ma le manuia o mea
uma. O le mana malosi o le Atua e faaalia ai le matagofie o ana galuega mamana na faia ai le lagi ma le
lalolagi ma mea uma o lo o i ai.
Tatalo: Le Atua e, ua ia te oe le matagofie ma le malosi uma lava, faailoa mai lou siufofoga e ala i au
galuega mamana ina ia matou mulimuli tonu ai ma saga viia ai pea lou suafa mamalu. Amene.
Mafaufauga Loloto:
E fa’apefea ona e fa’aaogaina le malosi ua te oe?
O le Atua i lona fa’auigaina
4
‘O le faauigaina pito lata mai’
(Saunia e Kate Hughes)
Aso Sa, Tesema 21 2014 – “O le fa’ailoga o le pepe.”
Isaia 7:10-14 (f.14) “O le mea lea e tuuina mai ai e le Alii lava le faailoga ia te outou; faauta, e to le
taupou, ma fanau mai se tama tane; na te faaigoa foi ia te ia o Emanuelu.”
O le faailoga pito lata mai o le faauigaina o le Atua, o le faailoga lea o le oo mai o le Etiveni: Ua
faauigaina le Atua i lona liutino-tagata. O mea uma e faailoa ai le Atua ua faailoa mai, o le auala pito
faigofie lea e malamalama ai le tagata, aua na faia e le Atua le tagata ia foliga ia te ia lava, ma o le fanau
mai o le Pepe i le Aso Kerisimasi o le Atua lava lea. O le a tatou iloa i la tatou faitau ma suesue atili i le
faauigaina pito lata mai, ma aoaoina ai i tatou.
Na faaaogaina e le Atua lenei faailoga o le pepe muamua. O le tupu o Aasa o Iuta ma ona tagata na
osofaia e tupu o Arama ma Isaraelu, ona auina lea e le Atua o Isaia e toe faamanino ia Aasa o le a
faatoilaloina ona fili. E auala atu ia Isaia, na faailoa e le Atua ia Aasa ina ia talosaga i se faailoga e
faamaonia ai upu a le perofeta, ma ua faamaualalo Aasa: “Ou te le fai atu lava.” (f.12). Ua tali Isaia, “Se
mea itiiti ea ia te outou ona faatigaina o tagata, tou te faatigaina ea lo’u Atua?” (f.13). Ua aumaia e le
232
Atua le faailoga: faauta, e to le taupou, ma fanau mai se tama tane; na te faaigoa foi ia te ia o
Emanuelu.” (f.14b). Ua toe faaalia le igoa Emanuelu i le Mataio 1:23, o upu sii ia mai le Isaia ua toe ta’ua
ai le igoa ma lona faauigaina---o le faauigaina pito lata mai, Ua ia i tatou le Atua.
Tatalo: Matou te faafetai i le Atua, ona ua ia i tatou le Emanuelu. Amene.
Aso Gafua, Tesema 22 2014 – “O le fa’ailoga o le ola fou.”
Luka 1:39-45 (f.44) “Fa’auta foi, ua o’o mai le leo o lou alofa i o’u taliga, ona osooso ai lea o le tama i
lo’u manava ma le olioli.”
O le tasi lenei o faasinoga e aoaoina ai i tatou mai tusi faitau o le Etiveni, ua faaaogaina e le Atua so o se
ala e fesootai ai ma le lalolagi o tagata. So o se auala lava---o le nuanua, o le afa, o le filemu, o le asini, o
tagata asiasi, e oo lava i mea e faatauvaa i manatu faale-tagata. E le o se Atua e faatusatusa i se taitai’au
faale-lagi e mataala, e pei ona manatu i ai nisi o tagata suesue i le mataupu silisili; se taitai na ia fausia le
lalolagi, ma faataoto le fua e mulimuli ai mea uma, ona tulai ese lea. O le Alii le Atua e i ai faatasi ma ana
galuega uma o le foafoaga, e fesootai ma le tagata na ia faia i lona faatusa, faailoa ma faamalamalama i
auala e faigofie ona iloa, ina ia mafai e ana galuega mamana ona fesootai atu ia te ia.
Na tusia e se tasi o fatu-solo lauiloa, o Gerard Manley Hopkins, e faapea: “Ua ufitia le lalolagi i le silisili
ese felanulanua’i o le Atua. E susulu atu, e faapei o le feilafi o se faaata ua lialia’i.” Ua atagia i ia
faamatalaga, a e maise o le tusi faitau o ananafi, o le Atua ua na aumaia le pepe e faamatala ai lona afio
mai (f.44). Ua ono masina o le maitaga o Elisapeta, o le mea lea, ua le o se taimi muamua lea o sana
pepe, na lumanai Ioane le Papatiso, na faailoa mai. Mo nei tina e toalua, o Elisapeta ma lona tausoga o
Maria o lo o maitaga, o le faamanatu mai le Atua e i ai le ola fou ua foufou mai, o le faaolataga ua
saunia, o le faauigaina pito lata mai o le Atua o le a foaiina mai. O le tulaga masani o le tina e atoatoa
lona malosi e faatalitali mo le aso ma le taimi e foaiina mai ai se tagata fou, o le faaaliga lava lea o le
silisili ese o fuafuaga ofoofogia a le Atua mo le lalolagi o tagata.
Tatalo: Le Alii e, ia e fesoasoani mai ia matou vaai ma faalogo i lou fetalai mai i aso taitasi, e auala
faigofie ma le matagofie o lou silisili ese. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O a mea ua e iloa ua fetalai mai ai lou Alii ia te oe?
Aso Lua, Tesema 23 2014 – “Galueaiina e ala i pulega fa’avaega.”
Luka 2:1-7 (ff.6-7) “Sa i ai i laua, ona oo lea i ona po e fanau ai o ia. Ua fanau e ia lana tama ulumatua,
ua ia aui ia te ia i le ie, ma faataoto ia te ia i le fale manu, aua latou te le ofi i le fale e tali ai malo.”
O le taisefulu o tausaga i Egelani e faitauina ai le aofai o le atunuu, e faitauina le numera o tagata uma o
lo o nonofo i totonu o le malo; o le po o le aso e tusia ai igoa o tagata taitoatasi e fesiligia ai a latou feau
ma tiute o lo o feagai ai. O le faitauina o le atunuu e pei ona faia i Palesetina i le 2,000 tausaga ua tuanai,
233
e tatau ona faigofie---aua na ona faitau tagata taitoatasi---a e foliga sa le’i faigofie lenei faatinoga, aua e
tatau ona toe foi tagata i le mea na sau ai, po o le nuu e nonofo tumau ai le aiga. O le mea lea, e tatau
ona toe foi Iosefa ma Maria i le aiga o Iosefa i Peteleema, faatasi ma isi foi tagata.
O isi pese o le Kirisimasi e ta’ua ai o Peteleema o lo o taoto i lalo ifo o fetu, o lo o taoto filemu ai e faatali
le afio mai o le Alii. O le upu moni, o se tulaga vevesi lea ata. Ua tutumu fale talimalo, o loo fai inuga ava
a tagata, aai ma fai evaga i le po atoa. O taimi uma e taunuu mai ai tagata malaga mamao mai. E leo
tetele isi, e talie nisi, e le taumate e tautala i upu masoa nisi, e fetagisi asini ma le faalavelave o le feou a
taifau.
I totonu o lenei gaosa ma le fevesia’i o le toatele o tagata, o lo o fetalai mai ai le Alii. Ua faailoa mai
fuafuaga faatino a le pulega faavaega a le malo o Roma, o le faatumulia o tagata eseese i totonu o le aai,
ma le tulimanu o le fale o manu, a e maise o tiga ma faigata o le fanau mai o le pepe fou---ua faailoa mai
ai e le Atua o ia lava ua afio mai. Ua faaalia e le Alii i totonu o tulaga masani o le soifuaga faale-tagata: o
le olaga vevesi, o le otaota ma le palapala, o le faatulagaina sese, o tiga, o se tina i le olaga masani ma le
pule o le fale o manu, o iina na faatinoina ai upu o valoaga ua loa ona folafolaina mai.
Tatalo: Le Alii e, ua matou ifo atu i le silisili ese o lou paia ma lou mamalu. Ua e afio mai e mafuta ma
galuega o lau foafoaga, i soo se ala ma soo se avanoa. Faafetai, le Atua e. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le fea o le faatinoga o le fanau mai o Iesu e te iloa ai le Atua?
Aso Lulu, Tesema 24 2014 – “O le fa’ailoga lenei mo outou.”
Luka 2:8-20 (ff.11-12) “Auā o le aso nei ua fanau ai ia te outou i le aai o Tavita le Faaola, o ia o Keriso le
Faaola. O le faailoga lenei ia te outou, e iloa e outou le tama meamea ua aui i le ‘ie, o loo taoto i le fale
manu.”
Ua fanau le pepe i le fale manu i Peteleema i le tele o faailoga: o le faailoga o le natura o le Atua, ua
finagalo le Atua ia faauigaina o ia i le ala e pito faigofie mo le tagata ia malamalama ai. O le faailoga i
leoleo mamoe pe faapefea ona faailoa atu le mamalu ma le paia o le Atua i le lalolagi uma. E saunia e le
Atua le viiga i mea uma---o ia o le Faaola ua fanau mai (f.11), o le Mesia na valoia i tausaga e tele ua
mavae---a ua faailoa mai e ala i le liutino-tagata ina ua vaavaai i ai, pa’i i ai, tautala i ai, ma ua oo ia te ia
le oti.
O le faatama o le ekalesia Kerisiano o Irenaia, na ia umia le tofiga pisupo o le seneturi lona lua (200 T.A.),
na faapea mai: o le viiga o le Atua o le tagata soifua atoatoa. O Iesu o le tagata soifua na i ai i le lalolagi o
tagata, e faapei ona faia e le Atua le tagata ina ia soifua i le lalolagi na ia saunia. O Iesu o le faailoga o le
mamalu ma le paia o le Atua e atoatoa, o lona viiga e finagalo ai ia maliu, pe a fai o le auala lea e tasi e
faataunuuina ai le faaolaina o le tagata mai le agasala.
Ua le o se manumalo e auala mai i se vaega’au o fitafita ua na faaumatia le fili, a e o le faatoilaloina o le
fili e ala i le toafilemu o le oti ma le tuugamau, ua le toe soifua mai Iesu i le oti na muamua molimauina e
tina i le tuugamau. O leoleo mamoe na iloa le mamalu o le Atua i le faaaliga a le au agelu. Na taitaiina i
latou ina ia latou iloa le faauigaina moni o le mamalu o le Atua, o le pepe fou ua fanau mai ma ona
matua i le fale manu.
234
Tatalo: Le Atua e, ua faafetai i lou taitaiina o i matou i le faauigaina pito taua o lou afio mai, e ala i le
Pepe fou ua fanau mai. Ia matou iloa ona foai atu mea alofa, e ala i lo matou ola auauna na talai fou
finagalo. Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le fea auala ua faaalia ai ia Iesu, e pei ona taua e le faatama o Irenaia, o le viiga o le Atua e faaalia i le
tagata atoatoa?
Aso Tofi, Tesema 25 2014 (Aso Kirisimasi): “Ia talia le Upu.”
Ioane 1:1-14 (f.11) “Ua maliu mai o ia i lona lava nuu, a e lei talia o ia e ona lava tagata.”
Ua ou manatu i le upu ua filifilia e fai ma Matua (f.11), i le uluai mataupu o le evagelia a Ioane, o se tasi
lenei o fuaiupu pito faanoanoa i le Tusi Paia atoa. Ua tatou i ai i le vaitau o le Etiveni, ua saunia e le Atua
le auala faigofie e fesootai ai ma le tagata i se tulaga e pito tala feagai ma le natura o le tagata. Ua tatou
molimauina i lenei vaiaso i tusi faitau le faatauaina o lea auala, e faapei ona saunia ai le tala i le fanau
mai o Iesu. Peitai o fuafuaga uma a le Atua e tusa ma lona faaali mai o ia e ia lava i ona tagata filifilia, i le
tele o auga tupulaga se ia aulia mai lenei tupulaga, e foliga e le o au lagona lava e le lalolagi le fetalai mai
o le Atua e tusa ma lona finagalo.
Ua le o au lagona lava le faaali mai o le Mesia i le tele o auga tupulaga, atonu po ona o ia o le Atua, a e le
o se tupu e saunia mo le taua ma faatoilaloina fili o tagata Iutaia. E oo lava i le faauigaina pito latalata
mai o le Mesia, e le o mafai lava ona malamalama i le fetalai mai o le Atua ia te i latou. A e le na o tagata
Iutaia foi e le malamalama i le fetalai mai o le Atua e ala i le liutino-tagata o lona Alo Pele e toatasi. Ua
tatou le lagona le fetalai mai o le Alii, ia tatou faalogo pe a fetalai mai, a e maise lava pe a fetalai mai i se
siufofoga e le masani ai le tagata.
Pe tatou te faalogo ea i le fetalai mai o le Alii, pe a fai o upu e faalototele ai, upu e faasino ala, upu o le
faamasino tonu, po o upu o le alofa e auala mai i se tasi tatou te le fiafia i ai, po o se tamaitiiti, po o se
tagata e le o se Kerisiano? Afai e avea i tatou ma soo o Keriso, o i tatou o fanau a le Atua, e fai i tatou
ma ona tagata o lana fanau moni. O le aso nei, ia e tautino atu ua e maua le Alii ma talia Iesu i soo se
auala e valaauina ai oe.
Tatalo: Ou te alu atu ia te Oe, Iesu e, ia fai a’u ma ou soo moni i le Aso Kirisimasi. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Ou te faafetai i le Atua i le aso nei, ona o mea-alofa sili na ia foai mai mo i tatou, e ala ia Iesu Keriso le
Faaola o le lalolagi agasala.
Aso Faraile, Tesema 26 2014 – “Fa’asalalau le tala lelei.”
Eperu 1:1-3a (ff.1-2a) “O le Atua, na fetalai mai anamua i o tatou tama e ala mai i perofeta, na auaua’i
mai i faiga eseese, a ua fetalai mai ia te i tatou i nei ona aso e gata ai e ala mai i le Alo...”
235
A tatou faitau i le Tusi Paia, ona tatou iloa ai le na fetalai mai le Alii i ona tagata i auala eseese. Peitai, o
lenei ua auai mai le Alii ia te ia lava, ua faatasi mai i le tino-tagata e ala ia Iesu, lea na ia faailoa foliga o le
Atua i le mafutaga faatasi ma ua loto atu e faalogo i le Upu a le Atua.
I aso o le amataga o le uluai Ekalesia Kerisiano, sa faasalalau le tala lelei ia Iesu e ala i upu tuugutu ma
faamatalaga mai le isi tagata i le tasi tagata; sa tala’i i talanoaga ma le aoao atu; o faamatalaga e
faatatau i e sa faatasi ma Iesu ua faailoa i upu o talanoaga i lea aulotu ma lea aulotu. O se tulaga sa fou,
sa faagaeetia ai loto, na suia uiga ma amioga a tagata, ua suia ai foi le lalolagi. O le tala lelei lava lea ua
tatou fetufaa’i ai nei. Pe afai ua avea lea tala lelei, e ala i le faailoa mai o le Atua i lona Alo, ma ua suia ai
o tatou foi olaga; o le mea lea, e tatau ai ona tatou talai atu lea tala lelei i le lalolagi uma. E le seiloga
tatou te malaga atu i isi atunuu, e faapei ona faia e le au misionare. A e faapei ona faia e le uluai
ekalesia Kerisiano, sa tala’i atu lava i le loto-i-fale e ala i le tautala atu o le isi tagata i le tasi, ma faailoa
atu ai le tala lelei ia Iesu Keriso---i tagata tatou te feiloai i le ala, i totonu o aiga, e faapea foi i galuega ua
tatou galulue ai i aso taitasi. Tatou te talai i upu faapea i o tatou uiga ma amioga e vaavaai i ai isi tagata.
E faapei ona faailoa mai le Atua le Tama e ala ia Iesu Keriso, e faapea foi ona tatou faailoa atu Keriso ua i
totonu o i tatou ina ia iloa ai e le lalolagi foliga vaaia o le Atua i o tatou tagata taitoatasi.
Tatalo: Le Alii e, ia e faamalosi mai i o matou tgata taitoatasi ina ia avea i matou ma molimau mautinoa
o le tala lelei ia Iesu Keriso ma le lalolagi o loo matamata mai. Faafetai Iesu i lou faatasi mai ua matou
manuia ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Tagatagai lelei i lou lava tagata molimau, ia moni ma faamaonia ia te oe o le tagata na faia i foliga o le
Atua soifua. O fea tonu e iloa moni ai lea tulaga i lou tagata?
Aso Toona’i, Tesema 27 2014 – “O le fa’auigaina pito latalata mai.”
Eperu 2:14-18 (f.18) “Aua na tigaina o ia ina o faaosoosoina, o le mea lea ua mafai ai o ia ona
fesoasoani i e ua faaosoosoina.”
Ua faamamafa i fuaiupu nei le faamatalaina pea o le faauigaina pito latalata mai o le Atua, e ala i le
liutino-tagata ia Iesu, ma le pogai ua uia ai lea faatinoga. O Iesu lava le Atua, o ia foi o le tagata
faamaoni na te iloa le vevela ma le malulu, lagona le vaivai ma le fia taumafa, aafia i feau ma le gaogaosa
o le olaga, e oo i le feagai ma faigata o filifiliga faale-tagata. A e ui ina foliga e ese le soifua o Iesu ma o
tatou olaga, e iai le mea e tutusa ai. E i ai le mafuaaga e tatau ai ona tatou faalogo ia Iesu, mafaufau i
lona soifua, ma manatua ana aoaoga ma ana galuega. Taluai o Iesu o le tagata e faapei o i tatou foi, e
mafai lava ona tatou saili atu pea i avanoa tatou te feiloai ai ma lo latou Atua. O Iesu o le faauigaina pito
latalata mai lea o le Atua ia i tatou. O le tusi faitau o le aso lenei, tatou te maua ai ni isi o auala e
faatusaina ai i tatou ia Iesu. O le ‘faaosoosoina’ e lelei pe a faaupu o le ‘tofotofoina.’ E masani lava ona
tofotofoina i tatou, o le tele lava foi o ia tofotofoga e laiti: ia taofiofi le loto ita, ia faaaoga lelei o tatou
taimi, ia alofa ma faaaloalo i tagata, ia faaavanoa taimi e tatalo ai, ma ia e alofa ia te oe e faapei ona e
236
alofa atu i isi tagata. Sa faafeagai Iesu ma ia foi tofotofoga: ina ua fefinauai ona lava so’o, e faigofie ona
faaosofia le loto ita; ina ua mafatia o ia ona o le tele o tuatuano’a o le aso, sa tatau ona vaivai e
fesoasoani i tamaiti na avane ia te ia ina ia faamaloloina. Faamata e leai lava se isi faiga e ‘alo ese ai mai
le faasatauroina? Afai o Iesu, faatasi ma le fesoasoani mai a lona Tama, o le malosi lena na soifua ai i
totonu o faaosoosoga uma, e mafai foi ona tatou uia lea auala e tasi.
Tatalo: Le Alii e, pe a tofotofoina i matou o lou mana fesoasoani matou te malolosi ai. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Aisea ua e manatu ai, o Iesu na tofotofoina, o le pogai lea e tofotofoina ai i tatoui?
O le Atua i lona fa’auigaina
5
‘O mea ua tatou faalogo i ai ma va’ai i ai, ma pa’i i ai.’
(Saunia e Kate Hughes)
Aso Sa, Tesema 28 2014 – “O le fa’ailoga o le fetū.”
Mataio 2:4-12(f.11a) “Ua latou ulufale atu i le fale, ua latou iloa ai le tama itiiti ma Maria lona tina, ona
latou faapauu ai lea, ma ifo atu ia te ia; ...”
I nai aso faaiu o lenei tausaga 2014, ia tatou o ese mai le fanau mai o Iesu, a e tatou faaauau pea e
tulimatai i le Atua e tusa ma ana fuafuaga e tusa ma lona finagalo. Afai o tagata asiasi mai o ni makoi,
po’o vaai-fetu, o lona uiga o i latou moni lava ia na filifilia e le Atua ina ia saunia ai le faiga malaga
mamao. O le fetu femalaga a’i---o le faamaoniga lea o le le tumai i se mea e tasi. O le mea lea, ua
faauigaina ai le Atua i se faasinoga e taula’i i ai le vaai a le au makoi/vaai-fetu, ia latou iloa ai le uiga moni
o le Atua, o Keriso.
Ou te fia vaai lava po o le a sa latou fuafuaga o le a fai, pe a fai a e le toe gaoioi le fetu. Ua oo ina matua
Iesu, ua le o toe pepe, e manatu ua nonofo Iesu ma ona matua i se fale, po o se falenofo totogi i
Peteleema. Ua oo ina nofo tumau le fetu i luga o se tasi fale o le nuu, o lo o nonofo ai se aiga. O lona
uiga la, o le fale lea na faaautu i ai le malaga mamao mai a le au makoi? E i ai le talitonuga ua
faatuatuaina e le au vaai-fetu, ia fetu ia sa latou mulimuli i ai. Afai na taitaiina i latou e le fetu i se
oganuu ua filifilia, o lona uiga o lea oganuu e matua taua lava. Ua faimalaga ma ua taunuu, ua latou
ulufale ma vaai atu o le pepe, o le faaaliga lea mai le Atua.
Tatalo: Le Alii e, ia e foai mai ia i matou le malamalama e faitauina ai au faaaliga i mea e le oo i ai lo
matou malosi faale-tagata, e faapei o le au makoi. Ia matou saga sailiili pea i mea taua o lou finagalo,
mo le manuia o le lalolagi. Amene.
Aso Gafua, Tesema 29 2014 – “O le fa’ailoga mo Paulo.”
237
Galuega 22:3-21 (f.14) “Na fai mai foi o ia, Ua tofia oe e le Atua o tatou tama, ia e iloa lona finagalo, ma
e vaaia Le Amiotonu, ma ia e faalogo atu i lona siufofoga.”
O le faailoga i le au makoi, ua faaalia ai e le fai evagelia le faaali mai e le Atua o ia lava, e auala mai i le
pepe ma le tamaitiiti. O lenei o le a tatou vaavaai pe faapefea ona faaali mai le Atua i ona tagata, e ala i
lona faauigaina o ia lava, e auala mai i faiga e tosina atu ai la tatou faalogo ma suia ai o tatou tagata. Ia
amata atu ia Paulo.
Na liua Paulo ina ua faaali mai le Alii i le vaai ma le faalogo, i se vaaiga ese lava i le ala sa’o e agai i
Tamaseko; o se vaaiga na matua suia atoa ai le soifuaga o Paulo. A mafaufau i le soifuaga sa masani ai, e
pei ona faamatalaina i le vaega muamua o lana lauga i le motu o tagata mai le faasitepu o le Malumalu, e
foliga o se tasi lea o faailoga tuusa’o mai le Atua e manino ai ua tatau ona suia lona tagata o Saulo i se
olaga fou. I lenei faatinoga, na faatauasoina Saulo i le malamalama mai le lagi e faasino ia Iesu lava (o
lana fesootaiga ma Anania o lo o taua ai na vaai i foliga o Iesu). A e le’i tali mai le siufofoga, na taua e
Saulo le ‘Alii’ (f.8). Sa i ai pea le loto o Saulo, o se fesootaiga ma le agaga o le Alii toe-tu, e pei ona
faamaonia le toe soifua mai o Iesu e ona soo ma nisi, e pei ona taua e le au fai evagelia (1 Korinito 15:38). O le faauigaina pito latalata mai o le Atua lava ia, ua fai lea ma uiga tumau o le fesootaiga faifai pea o
le Atua i ona tagata, e ala ia Iesu Keriso.
Tatalo: Le Atua alofa e, faafetai ona o lo matou valaauina i le mafutaga ma lau afio, e ala ia Iesu Keriso.
Faamalamalama atili i o matou loto le faauigaina pito latalata mai o lau afio, ina ia matou fiafia atili ai.
Amene.
Mafaufauga Loloto:
O le a le eseesega o lo’u iloa o Iesu, ma le iloa e Iesu o lona Tamā, i le tulaga ou te ola ai nei?
Aso Lua, Tesema 30 2014 – “O le fa’ailoga mo Peteru.”
Galuega 11:1-18 (f.17) “O lenei, afai e tusa le alofa ua foaiina mai e le Atua ia te i tatou atoa ma i latou,
ina ua faatuatua i le Alii o Iesu Keriso, o ai ea a’u nei ou te mafaia ona vavao atu i le Atua?”
O tasi lenei o faatinoga iloga e mafai ona suia ai le olaga o le tagata. O le fefe o Peteru na teena ai lona
aai faatasi ma tagata o nuu ese i Anetioka (Kalatia 2:12), o se uiga e fesiligia ai lona va feagai ma le Atua.
Ua na iloa o ai lea na fesootai atu ia te ia, na ia vaavaai i le faaaliga i le ‘ie o lo o tuuina mai ai manu e lei
faamamaina, o manu felelei ma manu fetolofi, ina ia faamaonia ai e tatau ona talia e Peteru. E faapei foi
o Paulo i le aso ananafi, a e lei faailoa mai le autu o le siufofoga, sa ta’ua e Peteru, o le ‘Alii’. O lenei ua
toe faailoa mai le siufofoga o le Atua i lona faauigaina pito latalata mai, o Iesu.
E le’i taua e Peteru na o ta’umafa e le’i faamamaina e talia pe a faatasi ma nuu ese i le lao’ai; a e sa ta’ua
foi le le’i faamamaina o nuu ese, o le autu o le siufofoga mai le Alii: E le tatau ona toe ta’ua so’o se mea
ua saunia e le Alii e le’i faamamaina. Ua faamaonia lenei faaaliga ina ua auina e le Atua lona Agaga i le
aiga o Konelio, le tagata o nuu ese, e faapei ona faia ia Peteru ma nisi o le au soo i le aso o le
Penetekoso. O le faatinoga o suiga na faia e Peteru i tagata o nuu ese sa le’i faatuai, ua talai atu le tala
lelei ia Iesu, ua latou mafuta i le fiafia e ala i le auai mai o le Agaga Paia ia i latou, ma ua papatisoina ai i
238
latou uma. O moni lava, e faia e le Atua, “a ua fetalai mai ia te i tatou i nei ona aso e gata ai e ala mai i
le Alo”. (Eperu 1:2).
Tatalo: Faafetai, le Atua e, ona o le togiola na saunia mo le lalolagi agasala. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Pe o i ai se isi vaega i lou olaga e mafai ona aoaoina ai oe e faapei o Peteru ma le aoaoga na ia maua i le
va faafeagai ma tagata o nuu ese? E fa’apefea ona suia oe, e pei o Peteru?
Aso Lulu, Tesema 31 2014 – “O le Atua i lona fa’auigaina.”
I Ioane 1:1-3 (f.1) “O le mea sa i ai i le amataga, na matou faalogologo i ai, na matou vaavaai i ai o
matou mata, na matou matamata ai, na tagotago foi o matou lima i a le Upu o le ola---.”
Afai o lenei tusi na tusia e Ioane le so’o ma le tusitala o le evagelia (e ui lava e le i mautinoa), ona moni
lea sa faalogo ma vaai, vaavaai ma pa’i i le Atua ma lona faauigaina i le Upu, o Iesu. E tatau ona manatua
e Ioane le fafagaina o le toa 5,000, le liliua o foliga o le Alii, le toe faaolaina o le afafine o Iairo ma Lasalo,
a e maise o le faasatauroina ma le toe soifua mai. Tatou te le’i vaai i ia faatinoga; tatou te le’i feiloai foi i
se tagata na soifua a e na faasatauroina i Pelesetina i le 2,000 tausaga ua mavae; sa i ai i latou na feagai
ma le toe soifua mai ma le afio a’e o Iesu i le lagi.
Peitai, e ui ina tatou te le mafai ona vaavaai ma pa’i atu i le tino tagata o Iesu, a e o lo tatou potomasani i
le faafeagai ma foliga o le Atua e pei ona faauigaina ia Iesu, o le faamaonia lava lea o le faauigaina pito
latalata mai o le Atua ia i tatou. Ina ua tatou faitau i le faamatalaina o le tala ia Iesu e le au fai evagelia, o
le faatinoina lea o foliga o le Atua i la tatou vaai faale-mafaufau: I le fesootaiga ma le tagata o lona
faatusa na faia; o lona finagalo e ao ina tatou faatinoina; pe faapefea ona tatou mulimuli ai; o tulaga
uma ia ua avanoa mo i tatou. Pe a tatou faitau i le tala lelei e uiga ia Iesu, o iina tatou vaaia ai le Atua i
ana fuafuaga e punitia le ala o le tagata i le agasala, pe fia le tau e faatau ai, ma iloa ai lona alofa mo le
lalolagi o tagata. O le Atua, e pei ona faailoa mai, ua auala mai i uiga ma faatinoga eseese e pito latalata
i le tagata.
Tatalo: Faafetai le Atua e, ua avanoa le tagata e molimau atu i lena tausaga fou o le a matou aulia.
Aumai le iloa ma le malamalama matou te faailoa atu ai lou alofa, e pei ona faaalia ia Iesu Keriso lo
matou Alii. Amene.
Mafaufauga Loloto:
Toe tepa i tua i lenei tausaga ma lau faitau i le Tusi Paia, ia toe “Faafouina Afioga a le Atua” i lou olaga.
Pe faapefea ona e faatino le na suiga fou?
*************************************************
Download
Related flashcards

Christian theology

22 cards

Jewish theology

31 cards

Christian theology

24 cards

Christian theologians

71 cards

Protestant theologians

13 cards

Create Flashcards