Dagens aksjerapport

advertisement
ANALYSE
Aksjemarkedet i dag
1 April 2015
KORT DAG, AVVENTENDE OLJEPRIS,
US ARBEIDSMARKED - SBO & VOLV
Investorene i det amerikanske aksjemarkedet benyttet gårsdagen til å stålsette seg for
både ukens arbeidsmarkedstall, de kommende kvartalsrapportene og en første
renteoppjustering ved sentralbankens møte i juni. Dermed endte Dow i går ned
1.1%, S&P500 stengte ned 0.9% og Nasdaq sluttet ned 0.9%. Volumet på de tre
hovedindeksene kom inn på 85-99% av gjennomsnittet for de siste tre måneder.
I Asia stiger de kinesiske indeksene etter at innkjøpssjefsindeksen for industrien i
morgentimene i dag har kommet inn over forventningene. Hang Seng er i øyeblikket
opp 0.6%. Utviklingen i Japan peker i motsatt retning etter at Tankan-rapporten lagt
frem ved inngangen til Q2 signaliserer lavere vekst i investeringene fremover. Nikkei
stenger dermed ned 0.9%. Før det norske markedet tar endelig påskeferie i formiddag
får vi en lang rekke av innkjøpssjefsindekser fra Europa, inkludert de norske og
svenske oppdateringene. Etter stengetid kommer så ISM indeksen for amerikansk
industri, samt ukens første runde med amerikanske arbeidsmarkedstall, veksten i
privat sysselsetting. Innen de nordiske markedene åpner igjen over påskehelgen
kommer også de amerikanske sysselsettingstallene for mars.
I oljemarkedet endte WTI-prisen i går ned USD 1.09 pr fat til USD 47.43 pr fat.
Prisen ligger i morgentimene i dag på USD 47.39 pr fat. Brent åpner på USD 54.96 pr
fat, ned USD 0.68 pr fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.
Det kommer noe blandete signaler vedrørende graden av enighet i forhandlingene om
det iranske atomprogrammet, men det er ventet en avklaring fra partene i løpet av
dagen. I forbindelse med de amerikanske lagerbeholdningene er det ventet en
økning i råoljelagrene på 4.2 mill fat.
Selvaag Bolig melder i dag at de solgte 308 boliger i løpet av årets første kvartal.
Dette var over våre forventninger på 250 boligenheter. Antall igangsatte boliger i
samme periode var på 284 enheter og dermed lavere enn estimatet på 344 enheter.
Tallene her er på grunnlag av forskyvninger i byggestarter volatile. Både antall
ferdigstilte og antall overleverte boliger var helt på linje med våre estimater. Vi har en
kjøpsanbefaling på Selvaag Bolig med et kursmål på NOK 35 pr aksje.
Volvo har gjennom halvåret siden inngangen av oktober i fjor steget med rundt 35%
og vi begynner etter hvert å få utfordringer med å se betydelig ytterligere potensial. På
den positive siden vil kostnadstiltak og en gunstig valutakursutvikling fortsatt kunne
bidra til å holde inntjeningen oppe. Vi er imidlertid i stigende grad bekymret for at
kombinasjonen av mindre attraktive offentlige finansieringsløsninger, høyt
investeringsnivå blant lastebileierne mot slutten av 2014 og en generell svekkelse i
økonomien vil gi et fall i det brasilianske markedet inn i 2015. Virksomheten i Brasil
har historisk sett gitt en solid inntjening og en svakere utvikling her vil legge press på
den samlede marginen. Innenfor VCE (maskiner for anlegg) kunne salget fra øvrige
regioner ikke kompensere for en volumreduksjon i Kina for Q4. Denne delen av
virksomheten opplever også motvind som følge av en styrket koreansk Won. Vi flytter
fokus fra estimatene for 2015 til estimatene for 2016 og oppjusterer kursmålet fra
SEK 105 til SEK 110 pr aksje. Samtidig tar vi anbefalingen ned fra Kjøp til Hold.
Selskap
Monsanto
Micron
Land
Norge
EU
USA
USA
USA
USA
USA
Tidspunkt
Før markedet
-
Nøkkeltall
Innkjøpssjefsindeks
Innkjøpssjefsindekser
ADP Sysselsetting
Innkjøpssjefsindeks
ISM Industri
Salg av kjøretøy
Oljelagertall
09.00
09.00
14.15
15.45
16.00
16.30
Konsensus
2.94
0.75
51.2
225k
55.3
52.5
16.9 mill
4.2 mill
Våre anbefalte aksjer:
-
SBO
TIL
DETNOR
SALM
OCY
LSG
BRG
NAS
YTD DNB: +7%
YTD OSE: +6%
Internasjonale børser
Dow Jones
Siste
Endr.
%
17,776
-200
-1.11
S&P 500
2,068
-18
-0.88
NASDAQ
4,901
-47
-0.94
Nikkei 225
19,078
-129
-0.67
Euro 500
270
-2
-0.68
Danmark-KFX
954
-8
-0.86
9,015
-94
-1.03
Norge-OSEBX
619
-0
-0.05
Sverige-SAX
543
-4
-0.72
Finland-HEX
Valuta/råvarer
Siste
I går Endr. %
EUR/USD
1.079
1.073
0.52
USD/JPY
119.7
120.1
0.34
USD/NOK
8.029
8.061
0.38
EUR/NOK
8.662
8.652
-0.12
Siste
Endr. Endr. %
CRB indeks
212
-3.30
-1.54
Brent sp. ($/bbl)
54.5
-0.33
-0.60
Brent 1m ($/bbl)
55.1
-1.16
-2.06
Alum. 3m ($/ton)
1,785.0
3.00
0.17
-0.01 -
0.32
US Nat.gass
2.6
Renter
Siste
I går
Endr.
USA 10år
1.927
1.948
-0.02
Tyskl. 10år
0.180
0.207
-0.03
Norge 10år
1.486
1.507
-0.02
USA 3m
0.274
0.273
0.00
Euro 3m
0.019
0.021
0.00
Norge 3m
1.470
1.490
-0.02
DNB Markets følger markedet konstant og
nå kan du følge oss på Twitter. Slik gjør vi
det enda lettere for deg å forstå hva som
skjer. Sjekk oss ut på
twitter.com/dnbmarkets
ANALYSTS
Ole-Andreas Krohn
Ole-Andreas.krohn@dnb.no
TLF: 08940
Please see the last page for important information
DNB Markets | Sentrale US-INDekser
1 April 2015
SENTRALE US-INDEKSER
Endring
i poeng
-200.19
-18.35
-46.56
-5.03
1.00
-0.57
-14.13
-8.91
-79.15
-8.26
1.21
Siste
17,776
2,068
4,901
1,253
716
190
1,331
569
3,597
695
239
Dow Jones Industrial
S&P 500
Nasdaq Composite
Russel 2000
Amex naturgass-indeks (XNG)
Amex Oil Service Indeks
Philadelphia-børsens oljeproduksjon-indeks (XOI)
Amex farmasi-indeks (DRG)
Nasdaq biotech-indeks
Philadelphia-børsens halvleder-indeks (SOX)
S&P 500 Paper & Forest Index ( PAFO)
Endring
1 dag (%)
-1.11
-0.88
-0.94
-0.40
0.14
-0.30
-1.05
-1.54
-2.15
-1.17
0.51
Endring
1 mnd.(%)
-1.97
-1.74
-1.26
1.57
-1.12
-4.72
-3.32
0.56
1.91
-2.68
-1.63
Endring
hittil i år(%)
-0.26
0.44
3.48
3.99
-1.60
-9.84
-1.30
6.87
13.21
1.25
3.56
Gj.snittlig
est. P/E
15.59
18.27
29.56
45.48
16.83
11.67
13.62
24.80
378.05
21.08
0.00
NORDISKE AKSJER I USA
Sluttkurs USA Endr.1 dag
(USD)
(USD)
Norge
Frontline
Royal Caribbean Cruises
Questerre (CAD)
Statoil
Yara
Sverige
AstraZeneca
Finland (EUR)
Nokia
Danmark
Novo Nordisk B
Volum USA
Sluttkurs USA,
hjemlig valuta
Sluttkurs Forskjell sluttkurs
hjemme
USA/hjemlig
2.24
81.85
0.30
17.59
50.75
-0.13
2.00
-0.02
-0.30
-0.85
1,528,338
2,751,214
6,200
2,231,400
15,995
17.98
657.17
1.90
141.23
407.47
18.10
655.00
1.91
142.80
410.00
-0.12
2.17
-0.01
-1.57
-2.53
68.43
-1.51
1,241,230
587.94
594.00
-6.06
7.58
-0.12
28,576,269
7.03
7.11
-0.08
53.39
-0.45
2,793,155
369.78
372.00
-2.22
SAMMENLIGNBARE SELSKAPER (PEERS)
BEST
-1d%
Furniture Brands Internatio
#N/A N/A
Dell Inc
#N/A N/A
Overseas Shipholding Grp
#N/A N/A
Ubs
#N/A N/A
Exact Holding
#N/A N/A
Furniture Brands Internatio
#N/A N/A
Air France
3.6
Sony Corporation
1.8
Harris Co
1.5
La Z Boy Chair Co
1.3
Peer
SVAKEST
-1d%
Peer
EKO
KOM
FRO
DNB
A P Moller Maersk
CVRD
Exmar
Bg
S E Banken
Agrium
Unilever Plc
Glaxosmithkline Plc
BHP
Cap gemini
-11.4
-3.7
-2.8
-2.7
-2.6
-2.5
-2.5
-2.4
-2.3
-2.2
WWI
NHY
GOL
STL
DNB
YAR
ORK
ASD
NHY
ATEA
EKO
SASNOK
NOKIA
ELT
EKO
RÅVARER & SHIPPING
CRB indeks
GS råvare indeks
Oil
Brent Spot
Brent olje 1m
Brent olje 3m
WTI olje 1m
Flybensin
Naturgass US Henry Hub
Fyringsolje
Metals
Aluminium 3m
Nikkel
Kopper
Gull
Shipping
WS AG - Japan, 250 dwt
WS AG - USG, 250 dwt
Containerships index
Baltic dry index
Siste
I går
%1D
1W
1M
3M
YTD
12M
52W H
52W L
211.9
2,967
211.9
2,967
Endr.
-2.4 -43.0
1.12 -1.4% -
4
60
-12.2
-217
-18.1
-266
-18.1
-266
-90.0
-1,943
313.3
5,214
206.8
2,856
54.46
55.13
57.01
47.56
556.75
2.62
170.7
53.34
55.11
57.08
47.60
556.75
2.62
170.8 -
1.12
0.02
-0.07
-0.04
-4.75
0.01
0.1 -
2.10
0.04
-0.12
-0.06
-0.85
0.39
0.0
-1.30
-2.20
-2.18
-5.71
-16.25
-0.37
13.9 -
-1.30
-2.20
-2.18
-5.71
-16.25
-0.37
13.9 -
-50.08
-50.49
-48.35
-52.18
-400.75
-1.84
118.0
115.71
114.44
107.73
45.19
47.68
42.03
1,785
12,395
6,041
1,188
1,785
12,395
6,041
1,184
-13 -485 -41 4
0.7
3.8
0.7
0.3
-30
-1,700
146
-26
-68
-2,755
-259
3
-68
-2,755
-259
3
48
28
0
602
0
28
0
602
0
0
0.0
3.0
0
0
0.0%
0.50
-3
0
0
62
-10
-5
0
-180
-10
-5
0
-180
0
-7.35
1
-7.45
1
-6.97
2
-2.20
4
-54.50
0
-0.13
2 59 -
-
6
1,555
104
8
5
307.1
158.9
0
-3,505
-604
-91
2,120
21,625
7,212
1,345
1,745
12,340
5,340
1,131
13
0
0
-714
0
1,484
0
509
2
DNB Markets | US-INTRADAG REBASERT
1 April 2015
US-INTRADAG REBASERT
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
OSX (Oljeservice)
XOI (Oljeproduksjon)
Oljepris (WTI)
S&P500
Olje / Indekser
Endring USA
close/close
Endring
US-open/Oslo-close
Endring
Oslo-close/US-close
Endring
US-close/this morning
WTI
Oljeservice
Oljeproduksjon
-0.30 %
-1.05 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-0.06 %
.
Kilde: Bloomberg/DNB Markets
3
DNB Markets | S&P 500-indekser på bransjenivå
1 April 2015
S&P 500-INDEKSER PÅ BRANSJENIVÅ
Fritidsutstyr
Bildeler
1 dag
1.0%
0.6%
1 m nd.
-6.7%
-0.1%
3 m nd.
-10.8%
5.8%
1 år hittil i år
-25.5% -10.8%
5.3%
5.8%
Papir- og skogprodukter
Kommunikasjonsutstyr
Elektrisk utstyr
Kraft
Forsikring
Drikkevarer
Bank
Energi og relatert utstyr
Programvare
Hotell og restaurant
Husholdningsartikler
Legemiddelindustri og bioteknologi
Bygg og anlegg
Media
Kjemikalier
Elektronisk utstyr og instrumenter
Diversifiserte telekomtjenester
Internett programvare og -tjenester
Olje og gass
Maskiner
Helseartikler
Metall
Industrielle konglomerater
Farmasi
Matvarer
Luftfart
Datamaskiner og tilbehør
Bioteknologi
0.5%
0.1%
0.0%
0.0%
-0.5%
-0.5%
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-1.0%
-1.0%
-1.0%
-1.0%
-1.0%
-1.0%
-1.2%
-1.2%
-1.2%
-1.4%
-2.8%
-1.6%
-5.3%
-2.6%
-1.6%
-0.3%
-4.1%
-1.1%
-1.9%
-4.8%
-0.1%
-3.1%
4.5%
-0.4%
-1.6%
-4.6%
-2.2%
-3.8%
0.3%
-2.1%
-2.8%
-0.4%
-10.5%
-3.5%
0.5%
3.6%
1.4%
-5.1%
-1.3%
3.6%
-3.3%
-2.8%
-7.0%
-2.1%
1.0%
-4.3%
-3.9%
-6.2%
5.5%
-7.4%
20.7%
-2.1%
0.2%
0.8%
5.9%
0.3%
3.5%
-3.5%
-4.1%
4.1%
-10.6%
-0.7%
3.9%
4.3%
-3.3%
4.5%
5.5%
22.7%
1.3%
-10.5%
8.2%
6.9%
14.1%
0.9%
-24.8%
4.6%
9.0%
3.8%
34.9%
-26.2%
12.1%
4.0%
14.8%
-1.2%
7.0%
-11.3%
-5.1%
20.9%
-21.9%
4.2%
15.4%
12.8%
46.4%
40.9%
36.3%
3.6%
-3.3%
-2.8%
-7.0%
-2.1%
1.0%
-4.3%
-3.9%
-6.2%
5.5%
-7.4%
20.7%
-2.1%
0.2%
0.8%
5.9%
0.3%
3.5%
-3.5%
-4.1%
4.1%
-10.6%
-0.7%
3.9%
4.3%
-3.3%
4.5%
5.5%
est. P/E
16.8
14.0
14.5
13.6
15.5
16.1
11.2
21.3
11.5
20.2
18.3
23.2
20.9
19.3
13.0
18.1
17.7
17.1
13.8
24.3
32.0
16.4
19.3
17.7
16.3
17.9
20.1
7.6
13.5
18.0
MSCI EUROPA PÅ BRANSJENIVÅ
Endring Endring Endring Endring Endring Gj.snittlig
1 dag 1 m nd. 3 m nd.
1 år hittil i år
est. P/E
Detaljhandel
1.0%
0.5%
14.9%
20.6%
14.9%
22.18
Hotell-, underholdnings- og restaurantvirksomhet
0.4%
2.4%
16.3%
40.4%
16.3%
21.39
Kommersielle tjenester og leveranser
0.3%
-1.1%
15.6%
15.0%
15.6%
18.26
Mat- og apotekhandel
0.3%
2.8%
25.3%
7.3%
25.3%
18.39
Teknologisk utstyr
-0.1%
0.6%
15.5%
24.3%
15.5%
20.40
Transport
-0.1%
2.5%
18.0%
16.8%
18.0%
16.35
Programvare og tjenester
-0.3%
5.7%
16.2%
18.6%
16.2%
19.51
Finansieringsselskaper
-0.3%
7.7%
22.5%
17.7%
22.5%
13.97
Helsevern - utstyr og tjenester
-0.4%
2.3%
15.2%
37.0%
15.2%
23.77
Kapitalvarer
-0.4%
1.8%
17.7%
11.8%
17.7%
17.72
Forbruksvarer og klær
-0.4%
-0.7%
15.0%
20.5%
15.0%
19.94
Forsikring
-0.6%
5.1%
19.7%
29.9%
19.7%
12.44
Media
-0.6%
3.3%
21.6%
38.1%
21.6%
21.02
Banker
-0.7%
2.7%
12.3%
7.3%
12.3%
12.07
Husholdningsvarer og personlige produkter
-0.7%
1.9%
21.0%
34.1%
21.0%
23.83
Telekommunikasjon og tjenester
-0.9%
-1.0%
13.4%
23.0%
13.4%
20.51
Forsyningsselskaper
-1.0%
-2.1%
2.9%
6.1%
2.9%
15.04
Eiendomsselskaper
-1.0%
-1.3%
18.9%
36.9%
18.9%
23.92
Drikkevarer, mat og tobakk
-1.0%
-1.8%
14.1%
27.7%
14.1%
20.54
Energi
-1.1%
-4.3%
6.6%
-6.6%
6.6%
17.12
Materialer
-1.1%
-1.4%
15.2%
10.9%
15.2%
16.99
Biler og komponenter
-1.1%
4.9%
31.8%
25.5%
31.8%
12.11
4
DNB Markets | Indekser
1 April 2015
INDEKSER
DOW 30
Kurs Endring Endring Endring
siste
1 dag
1 m nd
1 år
COCA-COLA CO/THE
40.55
0.1%
-6.4%
5.6%
AMERICAN EXPRESS CO
78.12
0.1%
-4.3%
-14.3%
WAL-MART STORES INC
82.25
-0.3%
-2.0%
7.1%
VISA INC-CLASS A SHARES
65.41
-0.4%
-3.6%
21.9%
MCDONALD'S CORP
97.44
-0.4%
-1.5%
-0.5%
CISCO SYSTEMS INC
27.53
-0.5%
-6.7%
19.2%
NIKE INC -CL B
100.33
-0.6%
3.3%
34.9%
PFIZER INC
34.79
-0.6%
1.4%
8.9%
INTEL CORP
31.27
-0.6%
-6.0%
20.3%
JPMORGAN CHASE & CO
60.58
-0.6%
-1.1%
-0.1%
3M CO
164.95
-0.7%
-2.2%
20.8%
EXXON MOBIL CORP
85.00
-0.7%
-4.0%
-13.0%
MICROSOFT CORP
40.66
-0.7%
-7.3%
-1.8%
HOME DEPOT INC
113.61
-0.9%
-1.0%
43.1%
JOHNSON & JOHNSON
100.60
-0.9%
-1.9%
2.7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
81.94
-0.9%
-3.7%
2.0%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 48.63
-1.0%
-1.7%
1.8%
WALT DISNEY CO/THE
104.89
-1.2%
0.8%
28.6%
GENERAL ELECTRIC CO
24.81
-1.2%
-4.5%
-4.1%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 160.50
-1.3%
-0.9%
-17.5%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 117.20
-1.4%
-3.9%
-0.6%
TRAVELERS COS INC/THE
108.13
-1.4%
0.6%
28.1%
MERCK & CO. INC.
57.48
-1.5%
-1.8%
2.0%
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
71.47
-1.5%
-8.2%
5.5%
APPLE INC
124.43
-1.5%
-3.1%
60.8%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 187.97
-1.6%
-1.0%
13.3%
CATERPILLAR INC
80.03
-1.6%
-3.5%
-19.8%
BOEING CO/THE
150.08
-1.7%
-0.5%
17.1%
CHEVRON CORP
104.98
-1.8%
-1.6%
-11.8%
UNITEDHEALTH GROUP INC
118.29
-2.2%
4.1%
44.5%
S&P 500 - 30 fra toppen
S&P 500 - 30 fra bunnen
S&P 500 - 30 fra toppen
S&P 500 - 30 fra bunnen
Kurs Endring Endring Endring
siste
1 dag
1 uke
1 år
CBRE GROUP INC - A
38.71
6.3 %
13.0 % 40.0 %
KOHLS CORP
78.25
2.1 %
6.0 %
37.6 %
WESTERN UNION CO
20.81
2.0 %
6.6 %
24.1 %
RR DONNELLEY & SONS CO
19.19
1.9 %
0.6 %
4.9 %
FEDERATED INVESTORS INC-CL B 33.89
1.8 %
2.9 %
9.6 %
MICRON TECHNOLOGY INC
27.13
1.7 % -11.5 %
11.0 %
DR HORTON INC
28.48
1.7 %
4.3 %
28.7 %
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 86.77
1.6 %
2.3 %
14.1 %
SUPERVALU INC
11.63
1.6 %
17.7 % 70.5 %
HARRIS CORP
78.76
1.5 %
1.4 %
6.7 %
CENTURYLINK INC
34.55
1.4 %
-8.7 %
4.4 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD81.85
1.4 %
7.1 %
45.8 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP
14.16
1.4 % -15.1 % -42.7 %
TERADATA CORP
44.14
1.3 %
-0.9 %
-8.6 %
PRICELINE GROUP INC/THE
1164.15
1.2 %
-5.9 %
-7.0 %
NAVIENT CORP
20.33
1.2 %
-5.0 % #VALUE!
JOHNSON CONTROLS INC
50.44
1.2 %
-0.7 %
4.6 %
GANNETT CO
37.08
1.2 %
4.7 %
32.3 %
REGIONS FINANCIAL CORP
9.45
1.2 %
-1.7 % -16.0 %
DUKE ENERGY CORP
76.78
1.2 %
-2.3 %
8.6 %
H&R BLOCK INC
32.07
1.1 %
-6.1 %
3.9 %
E*TRADE FINANCIAL CORP
28.56
1.1 %
9.7 %
20.2 %
NRG ENERGY INC
25.19
1.1 %
5.0 % -20.5 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 27.08
1.1 %
1.3 %
-0.1 %
HASBRO INC
63.24
1.1 %
1.5 %
12.1 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
80.75
1.1 %
4.9 %
39.2 %
CABOT OIL & GAS CORP
29.53
1.0 %
1.8 % -13.9 %
MASCO CORP
26.70
0.9 %
1.9 %
18.9 %
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS1049.63
B
0.9%
6.4%
44.1%
Kurs Endring Endring Endring
siste
1 dag
1 uke
1 år
PEABODY ENERGY CORP
4.92
-7.9 % -37.7 % -69.8 %
CELGENE CORP
115.28
-3.9 %
-5.1 %
57.4 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC173.30
-3.9 %
-3.9 %
11.6 %
KRAFT FOODS GROUP INC
87.12
-3.9 %
36.0 %
55.3 %
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP7.05
-3.7 % -11.7 %
25.9 %
MOSAIC CO/THE
46.06
-2.7 % -13.5 %
-7.5 %
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
126.98
-2.7 %
-0.5 %
95.2 %
CONOCOPHILLIPS
62.26
-2.7 %
-4.5 % -11.4 %
AMGEN INC
159.85
-2.7 %
1.4 %
26.8 %
LAM RESEARCH CORP
70.24
-2.7 % -14.8 %
26.3 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC117.97
-2.7 %
-1.2 %
64.1 %
MALLINCKRODT PLC
126.65
-2.7 %
8.5 % 102.3 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 30.01
-2.7 % -10.8 % -20.9 %
GILEAD SCIENCES INC
98.13
-2.5 %
-5.2 %
33.3 %
NVIDIA CORP
20.93
-2.5 %
-5.1 %
12.2 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 283.68
-2.5 %
-7.4 %
6.5 %
STAPLES INC
16.29
-2.5 %
-2.9 %
42.5 %
BEST BUY CO INC
37.79
-2.5 %
0.4 %
45.0 %
CORNING INC
22.68
-2.4 %
-7.0 %
8.2 %
ACTAVIS PLC
297.62
-2.3 %
2.1 %
42.3 %
MACERICH CO/THE
84.33
-2.3 %
0.8 %
35.0 %
MURPHY OIL CORP
46.60
-2.2 %
-8.4 % -26.0 %
UNITEDHEALTH GROUP INC
118.29
-2.2 %
4.1 %
44.5 %
FREEPORT-MCMORAN INC
18.95
-2.2 % -12.4 % -42.4 %
BIOGEN INC
422.24
-2.2 %
3.1 %
36.3 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS 139.80
-2.1 %
-1.8 %
9.1 %
SANDISK CORP
63.62
-2.1 % -20.4 % -23.5 %
AMERICAN TOWER CORP
94.15
-2.1 %
-5.0 %
15.4 %
WESTERN DIGITAL CORP
91.01
-2.1 % -14.9 %
-2.7 %
BIG LOTS INC
48.03
-2.1 %
0.7 %
26.5 %
HARMAN INTERNATIONAL
133.63
-2.1 %
-3.2 %
23.4 %
AON PLC
96.12
-2.0 %
-4.2 %
13.3 %
Nasdaq 100 - 30 fra toppen
Nasdaq 100 - 30 fra toppen
Kurs Endring
siste
1 dag
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 86.77
1.6 %
LIBERTY VENTURES - SER A
42.01
1.5 %
PRICELINE GROUP INC/THE
1164.15
1.2%
MATTEL INC
22.85
0.9 %
QUALCOMM INC
69.34
0.7 %
LIBERTY MEDIA CORP - C
38.20
0.5 %
ADOBE SYSTEMS INC
73.94
0.5 %
BED BATH & BEYOND INC
76.78
0.5 %
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 71.40
0.3 %
VIACOM INC-CLASS B
68.30
0.2 %
NETAPP INC
35.46
0.2 %
ALTERA CORP
42.91
0.2 %
LIBERTY MEDIA CORP - A
38.55
0.2 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 73.22
0.0 %
SIGMA-ALDRICH
138.25
-0.1 %
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 49.81
-0.2 %
INTUITIVE SURGICAL INC
505.03
-0.2 %
CITRIX SYSTEMS INC
63.87
-0.2 %
COMCAST CORP-CLASS A
56.47
-0.2 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING 85.64
-0.3 %
STERICYCLE INC
140.43
-0.3 %
CA INC
32.61
-0.3 %
COMCAST CORP-SPECIAL CL A 56.07
-0.3 %
ROSS STORES INC
105.36
-0.4 %
FISERV INC
79.40
-0.4 %
LIBERTY GLOBAL PLC-A
51.47
-0.4 %
EBAY INC
57.68
-0.4 %
CISCO SYSTEMS INC
27.53
-0.5 %
CATAMARAN CORP
59.54
-0.5 %
PACCAR INC
63.14
-0.5 %
Endring Endring
1 uke
1 år
2.3 %
14.1 %
4.6 %
26.3 %
-5.9%
-7.0%
-13.2 % -43.2 %
-4.4 % -13.4 %
-1.0 % #VALUE!
-6.5 %
12.1 %
2.8 %
10.7 %
-0.6 %
19.5 %
-2.3 % -21.2 %
-8.3 %
-4.5 %
15.9 %
17.8 %
0.0 %
10.8 %
-1.5 %
40.4 %
0.1 %
46.2 %
-4.5 %
23.0 %
1.0 %
2.3 %
0.3 %
9.2 %
-4.9 %
13.1 %
-3.6 %
26.0 %
4.0 %
23.5 %
0.3 %
3.2 %
-4.9 %
14.7 %
-0.4 %
44.5 %
1.7 %
38.6 %
-4.8 %
24.2 %
-0.4 %
2.9 %
-6.7 %
19.2 %
19.2 %
31.3 %
-1.4 %
-5.5 %
Nasdaq 100 - 30 fra bunnen
Nasdaq 100 - 30 fra bunnen
Kurs Endring
siste
1 dag
CELGENE CORP
115.28
-3.9%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC173.30
-3.9%
KRAFT FOODS GROUP INC
87.12
-3.9%
ANALOG DEVICES INC
63.00
-2.8%
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
126.98
-2.7%
AMGEN INC
159.85
-2.7%
LAM RESEARCH CORP
70.24
-2.7%
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL117.10
A
-2.6%
GILEAD SCIENCES INC
98.13
-2.5%
NVIDIA CORP
20.93
-2.5%
STAPLES INC
16.29
-2.5%
BIOGEN INC
422.24
-2.2%
SANDISK CORP
63.62
-2.1%
VIMPELCOM LTD-SPON ADR
5.24
-2.1%
NXP SEMICONDUCTORS NV
100.36
-2.0%
SEAGATE TECHNOLOGY
52.03
-2.0%
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC 111.73
-2.0%
KLA-TENCOR CORP
58.29
-1.9%
BROADCOM CORP-CL A
43.30
-1.9%
CHECK POINT SOFTWARE TECH 81.97
-1.8%
REGENERON PHARMACEUTICALS451.48
-1.8%
TRACTOR SUPPLY COMPANY
85.06
-1.7%
LINEAR TECHNOLOGY CORP
46.80
-1.7%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 52.78
-1.6%
APPLE INC
124.43
-1.5%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 62.39
-1.5%
MONSTER BEVERAGE CORP
138.40
-1.5%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
216.24
-1.4%
TEXAS INSTRUMENTS INC
57.19
-1.4%
Endring Endring
1 uke
1 år
-5.1%
57.3%
-3.9%
11.6%
36.0%
55.3%
7.6%
16.5%
-0.5%
95.2%
1.4%
26.8%
-14.8%
26.3%
-6.1%
28.5%
-5.2%
33.3%
-5.1%
12.2%
-2.9%
42.5%
3.1%
36.3%
-20.4%
-23.5%
-4.4%
-42.1%
18.2%
64.7%
-14.9%
-8.7%
-12.4%
1.8%
-10.3%
3.5%
-4.3%
37.4%
-1.8%
20.2%
9.1%
47.1%
-3.5%
18.6%
-2.9%
-7.2%
10.2%
39.1%
-3.1%
60.8%
-0.2%
20.7%
-1.9%
94.8%
3.9%
44.8%
-2.7%
20.3%
RENTER & VALUTA
Renter
Siste
I går
Endr.
1W
1M
3M
YTD
12M
Norge - Nibor 3m
USA - Libor 3m
Euro - Euribor 3m
1.470
1.470
0.274 #N/A N/A
0.019
0.019
-0.030
-0.001
0.001
-0.01
0.01
-0.002
0.13
0.01
-0.020
-0.01
0.02
-0.059
-0.01
0.02
-0.059
-0.26
0.04
-0.294
Norge 10 år stat
USA 10 år stat
Euro 10 år stat
Tyskland 10 år stat
Japan 10 år stat
UK 10 år stat
1.486
1.927
0.180
0.180
0.388
1.576
1.486
1.923
0.180
0.180
0.405
1.576
-0.023
0.004
-0.026
-0.026
-0.017
-0.001
-0.04
0.00
-0.06
-0.06
0.06
0.07
0.07
-0.07
-0.15
-0.15
0.05
-0.22
-0.05
-0.24
-0.36
-0.36
0.06
-0.18
-0.05
-0.24
-0.36
-0.36
0.06
-0.18
-1.43
-0.83
-1.39
-1.39
-0.23
-1.16
Valuta
Siste
I går
Endr.
1W
1M
3M
YTD
12M
52W H
52W L
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
1.079
119.7
1.487
1.073
120.1
1.482
0.006
-0.410
0.005
-0.018
0.2
-0.002
-0.040
-0.4
-0.050
-0.132
-0.0
-0.072
-0.131
0.0
-0.071
-0.301
16.1
-0.176
1.399
122.0
1.719
1.046
100.8
1.464
USD/NOK
EUR/NOK
GBP/NOK
8.029
8.662
11.938
8.061
8.652
11.945
-0.031
0.010
-0.007
0.190
0.059
0.272
0.331
0.056
0.111
0.579
-0.357
0.322
0.583
-0.354
0.330
2.047
0.408
1.987
8.419
9.897
12.441
5.849
8.077
9.894
5
DNB Markets | ETF/ETP
1 April 2015
ETF/ETP
ET F
Kurs
E ndring
1 dg. i %
E ndring
5 dg. i %
E ndring
1 m nd i %
E ndring
1 år i %
V a lut a
31.37
29.35
44.43
40.13
124.37
277.24
151.55
33.71
77.58
155.76
24.11
21.93
206.43
48.74
15.08
55.77
177.58
45.36
41.44
49.13
50.03
105.6
106.14
44.27
675.7
12.53
343.43
0.9 %
0.3 %
0.0 %
-0.2 %
-0.3 %
-0.3 %
-0.5 %
-0.6 %
-0.6 %
-0.6 %
-0.7 %
-0.7 %
-0.9 %
-0.9 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.0 %
-1.1%
-1.4 %
-1.6 %
-1.8 %
-2.0 %
-2.2 %
-2.4 %
-2.1%
-0.2 %
-0.6 %
-1.2 %
-0.4 %
-1.3 %
1.6 %
1.9 %
-0.8 %
-1.1%
1.8 %
-1.1%
0.0 %
-1.6 %
-1.2 %
-1.3 %
-2.8 %
-2.3 %
-1.9 %
-1.2 %
-2.2 %
-0.4 %
-2.6 %
-3.5 %
-2.4 %
-3.5 %
-11.3 %
-7.7 %
-1.8 %
-1.5 %
1.5 %
1.1%
1.6 %
-3.3 %
-1.8 %
-1.3 %
-1.0 %
1.0 %
-2.0 %
-2.5 %
1.8 %
-3.0 %
-2.0 %
-2.2 %
-3.8 %
1.3 %
1.8 %
-2.6 %
4.8 %
-2.3 %
-1.9 %
1.5 %
1.8 %
-30.5 %
-20.2 %
7.9 %
-3.3 %
5.5 %
9.6 %
9.8 %
-33.2 %
-13.4 %
9.3 %
7.7 %
8.3 %
9.7 %
13.4 %
26.4 %
5.8 %
7.7 %
-6.3 %
12.7 %
20.9 %
13.4 %
18.4 %
23.2 %
-8.9 %
1.8 %
10.3 %
42.1%
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
GB p
USD
USD
20858772
267192
10209652
47508781
24507777
1081940
667749
4164055
9403722
3709
21228419
3214638
126768703
7411772
13850
6532240
4633760
415472
7963627
1370
243342
30488101
14485
466472
6157848
29069408
1985282
NGA S
HEA T
OILB
CRUD
OILW
UGA S
USO
0.07405
13.79
33.1
12.15
25.725
29.555
16.84
0.0 %
0.4 %
-0.2 %
-0.5 %
-0.5 %
-0.9 %
-2.3 %
-5.7 %
0.8 %
0.1%
1.2 %
1.3 %
-2.2 %
0.3 %
-4.2 %
-10.2 %
-11.2 %
-6.8 %
-6.2 %
-9.6 %
-7.0 %
-44.5 %
-40.1%
-51.9 %
-52.1%
-51.6 %
-42.9 %
-53.0 %
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3334700
0
75105
678861
1235
0
23076973
SLV
A LUM
B ULL
COP A
ZINC
COTN
15.93
3.17
14.77
28.11
6.42625
2.093
-0.3 %
0.3 %
0.3 %
-0.4 %
-0.4 %
-1.9 %
-2.1%
0.6 %
-0.3 %
-1.2 %
0.3 %
-2.3 %
0.4 %
-0.4 %
-2.6 %
3.2 %
1.2 %
-2.7 %
-16.4 %
-4.5 %
-8.6 %
-9.6 %
3.0 %
-25.2 %
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5294285
20
20530
10101
7600
1000
HOGS
COFF
CA TL
CORN
WEA T
SUGA
A IGO
SOYB
0.7135
1.6695
8.0588
1.327
1.0655
9.243
15.255
21.84
3.3 %
1.2 %
0.6 %
0.6 %
0.5 %
0.2 %
-0.2 %
-0.5 %
3.2 %
-1.6 %
0.3 %
0.8 %
0.7 %
-3.4 %
0.1%
-0.9 %
-3.9 %
-4.2 %
7.9 %
1.2 %
3.9 %
-12.4 %
-9.2 %
-5.9 %
-44.3 %
-30.0 %
13.6 %
-29.6 %
-29.4 %
-44.7 %
-48.3 %
-24.0 %
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
43486
7434
521
113222
37820
1159
0
1000
A IGE
A IGL
A IGG
A IGA
A IGX
A IGC
A IGS
A IGI
A IGP
5.17
3.541
4.7015
5.78
9.34875
10.08
4.167
11.65
16.08
-3.9 %
1.4 %
0.4 %
0.1%
0.1%
0.0 %
-0.3 %
-1.0 %
-2.8 %
-4.6 %
1.2 %
0.4 %
-0.6 %
-0.7 %
-1.0 %
-2.6 %
-2.1%
-3.7 %
-11.1%
3.8 %
-0.2 %
-3.3 %
-1.5 %
-3.7 %
-8.1%
-0.2 %
-4.9 %
-48.2 %
-11.9 %
-27.5 %
-28.1%
-18.6 %
-27.1%
-34.5 %
-8.3 %
-13.5 %
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1150778
0
6600
105229
0
46608
800
344414
248771
N avn
V o lum
A k s je r / Inde k s e r
B rasil
Latin-A merica 40
Fo rsyningstjenester
Emerging M arkets
Russell 2000
S&P M idcap 400
Russell 2000 Gro wth
Oil Service
Energi
Do w Jo nes To tal market
Finansielle tjenester
Ho ng Ko ng
S&P 500
Fo rbruksvarer
TecDax
Industri
DJIA
P acific ex-Japan
Tekno lo gi USA
A EX-Nederland
CA C-40
Nasdaq 100
DA X
S&P Euro 350
FTSE 100
Japan
B io tekno lo gi
EWZ
ILF
XLU
EEM
IWM
M DY
IWO
OIH
XLE
THRK
XLF
EWH
SP Y
XLP
TDXP EX
XLI
DIA
EP P
XLK
A EXT
CA C
QQQ
DA XEX
IEV
ISF
EWJ
IB B
O lje / E ne rgi
Naturgass
Fyringso lje
B rent-o lje
Råo lje
WTI-o lje
B ensin
WTI-Oil
M e t a lle r
Sølv
A luminium
Gull
Ko bber
Sink
B o mull
A ndre rå v a re r
Svinekjøtt
Kaffe
Kveg
M ais
Hvete
Sukker
Råo ljer
So yabønner
R å v a re k urv e r
Energi
B uskap
Ko rn
Landbruk
Ex-Energi
Råvarer
So fts (Sukker, Kakao , B o mull)
Industrimetaller
Edle metaller
6
DNB Markets | ETF/ETP
1 April 2015
DISCLAIMER
Denne rapport er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes
som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB
Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten
varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om
investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til
grunn for investeringsbeslutninger. Regler om konfidensialitet og informasjonshåndtering i DNB Bank og DNB Markets begrenser
utveksling av informasjon mellom ulike enheter i DNB Markets og mellom DNB Markets og enheter i DNB-konsernet. Enheter i DNBkonsernet kan ha informasjon som er relevant for de forhold rapporten gjelder, men som ikke har vært tilgjengelig for forfatteren av
rapporten. Distribusjon av analyser er i enkelte land regulert ved lov. Personer som mottar denne rapporten plikter å gjøre seg kjent
med slike forhold og ikke formidle rapporten videre til personer som er hjemmehørende i land som er gjenstand for slike
begrensninger. Om du har behov for ytterligere informasjon vedrørende rapporten, herunder informasjon om eierskap, offentlig kjente
corporateoppdrag eller annen relevant informasjon jf lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og forskrift til verdipapirhandelloven
2007/06/29 nr 876 kan du ta kontakt med DNB Markets på telefon. Informasjon om DNB Markets Alminnelige forretningsvilkår er
tilgjengelig på vår hjemmeside www.dnb.no/markets. Denne rapport er kun til bruk for våre kunder og er ikke ment for offentlig
distribusjon. DNB Markets, DNB Bank ASA (organisasjonsnummer 984 851 006), er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og er
underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. DNB Markets er også underlagt lokale tilsyn i Singapore, og i noen grad i Storbritannia og
Sverige. Detaljer vedrørende omfanget av lokale tilsynsreguleringer utenfor Norge er tilgjengelig på forespørsel. Ytterligere informasjon
om DNB Markets og DNB Bank ASA finnes på www.dnb.no.
Det ovenstående er et norsk sammendrag av DNB’s standard disclaimer som du finner nedenfor, og kun ment som et supplement til
denne. Vi ber lesere av rapporten særlig om å legge merke til avsnittet ”Conflict of Interest”. Vennligst ta kontakt med oss på telefon
08940 (+47 915 08940) dersom du har noen spørsmål.
IMPORTANT/DISCLAIMER
This note must be read in conjunction with published research notes of DNB Markets.This note (the “Note”) must be seen as marketing
material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 310 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876. The Note has been prepared by DNB Markets, a division of
DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the “Bank”), for information purposes only.
The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as
their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “DNB Party”; collectively, “DNB Parties”) do not
guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or
omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any
data input by the user. The Note is provided on an “as is” basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE’S
FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE
CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory,
punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost
profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions
expressed herein reflect the Bank’s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the
Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user,
its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as
fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from
public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or
independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information
between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being
aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. Please contact DNB
Markets at + 08940 (+47 915 08940) for further information and inquiries regarding this Note, such as ownership positions and publicly
available/commonly known corporate advisory performed by DNB Markets etc, in relation to the Norwegian Securities Trading Act
2007/06/29 no. 75 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876.
7
DNB Markets | ETF/ETP
1 April 2015
The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution
of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance
regarding such restrictions before distributing the Note.
The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division
of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO 984 851 006 (the Register of Business Enterprises) under
supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), The Monetary Authority of Singapore, and on a limited
basis by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority of the UK, and the Financial Supervisory Authority of
Sweden. Details about the extent of our regulation by local authorities outside Norway are available from us on request. Information
about DNB Markets can be found at dnb.no.
Additional information for clients in Singapore
The Note has been distributed by the Singapore Branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into
account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from
a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives,
financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product.
You have received a copy of the Note because you have been classified either as an accredited investor, an expert investor or as an
institutional investor, as these terms have been defined under Singapore’s Financial Advisers Act (Cap. 110) (“FAA”) and/or the
Financial Advisers Regulations (“FAR”). The Singapore Branch of DNB Bank ASA is a financial adviser exempt from licensing under
the FAA but is otherwise subject to the legal requirements of the FAA and of the FAR. By virtue of your status as an accredited
investor or as an expert investor, the Singapore Branch of DNB Bank ASA is, in respect of certain of its dealings with you or services
rendered to you, exempt from having to comply with certain regulatory requirements of the FAA and FAR, including without limitation,
sections 25, 27 and 36 of the FAA. Section 25 of the FAA requires a financial adviser to disclose material information concerning
designated investment products which are recommended by the financial adviser to you as the client. Section 27 of the FAA requires a
financial adviser to have a reasonable basis for making investment recommendations to you as the client. Section 36 of the FAA
requires a financial adviser to include, within any circular or written communications in which he makes recommendations concerning
securities, a statement of the nature of any interest which the financial adviser (and any person connected or associated with the
financial adviser) might have in the securities.
Please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753 in respect of any matters arising from, or in connection with,
the Note.
The Note is intended for and is to be circulated only to persons who are classified as an accredited investor, an expert investor or an
institutional investor. If you are not an accredited investor, an expert investor or an institutional investor, please contact the Singapore
Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753.
We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in
various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers
and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our
associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not
consistent with the information set out in the Note.
Additional Information, including for Recipients in the In the United States:
The Note does not constitute an offer to sell or buy a security and does not include information, opinions, or recommendations with
respect to securities of an issuer or an analysis of a security or an issuer; rather, it is a “market letter,” as the term is defined in NASD
Rule 2211.
In Brazil
If the analyst or any close associates serves as an officer, director or board member, or have a personal relationship with any
individual that works for a company which DNB Markets publish a research note, this will be mentioned under the disclaimer in the
relevant research note.
The analyst or any close associates do neither hold nor do they have any direct/indirect involvement in the acquisition, sale, or
intermediation of the securities discussed in each research note.
Any financial interests, not mentioned in the relevant research notes, that the analyst or any close associates holds in the issuer
discussed in the report is limited to investment funds that do not mainly invest in the issuer or industry discussed in the report and the
management of which these persons cannot influence.
8
Download