AB Koyun ve Keçi Eti Pazar Durumu

advertisement
AB Koyun ve Keçi Eti Pazar Durumu
22 Mart 2012
Ağır ve Hafif Kuzu Karkasları için AB Müşterek Ortalama Pazar Fiyat Gelişimi
Development of the EU average market price for
Heavy and Light Lamb carcases
€uro / 100kg
700
600
500
400
Light lamb
Heavy Lamb
300
Heavy lamb excl. RO
200
| 2007 |


2008 | 2009
| 2010 | 2011
| 2012 |
Ağır Kuzu: >13 kg ca, 12 Üye Ülkenin Ortalaması
Hafifi Kuzu: <13 kg ca, 9 Üye Ülkenin Ortalaması
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
2
AB-27’de Ağır Kuzu Fiyatları / 2009-2012
Heavy Lamb prices in the EU-27
2009 - 2012
2009
550
2010
2011
2012
€uro/100kg
500
450
400
350
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
40
43
46
49
52
3
AB’de Hafif Kuzu Fiyatları
Light Lamb prices in the EU
750
€uro/100kg
700
650
600
550
2009
2010
500
2011
2012
450
1
4
7
10 13
16
19
22 25
28
31
34 37
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
40
43
46 49
52
4
İspanyol Hafif Kuzu Fiyatları
Spanish light lamb prices
850
€uro/ 100kg
750
650
2007
2008
550
2009
2010
450
2011
2012
350
250
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
5
Ağır Kuzu Karkasları için Müşterek Ortalama Pazar Fiyatı Gelişimi
Development of the Community average market price for
Heavy Lamb carcases
€uro / 100kg
550
450
350
UK
Heavy lamb excl. RO
250
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
|
2011
|
2012
|
6
AB’de Koyun ve Keçi Sayıları
Number of sheep and goats in the EU, mio heads
120
115
102
100
113
113
113
112
110
99
99
99
99
97
108
95
109
96
104
91
101
88
99
85
99
86
80
sheep
60
goats
total S+G
40
20
13
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
0
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
2010 2011
7
Koyun % Değişimi (sol eksen) ve Aralık 2011 Koyun Üzerine Araştırmanın
Gerçek Rakamları (sağ eksen)
10,0%
40.000
0,0%
30.000
-10,0%
20.000
-20,0%
10.000
-30,0%
0
EU - BG DE
16
IE
ES
FR
IT
LT
HU
MT
NL
Ös
PL
PT
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
RO
SK
SE
Actual number of animals at the
December 2011 Survey in 1000 heads (Plain)
Change compared to 2011 (Diagonals)
Percentual change of sheep (left axis) and
the actual number at the December 2011 Survey on Sheep (right axis)
UK
8
Toplam Koyun Sürüsü İçerisinde Süt Koyunlarının Varlığı, Aralık 2011
Araştırma (geçici)
Part of Dairy flock in the total sheep flock
December survey 2011 (Provisional)
in 1000 head
20 000
15 000
dairy sheep
10 000
Other sheep
5 000
0
BE BG DE
EI
EL
ES FR
IT
CY LT HU MT
NL ÖS PL
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
PT RO SK SE UK
9
AB’de Koyun ve Keçi Eti Arzı
Sheep and Goat meat supply in the EU
2003 = EU 15
2004 = EU 25 2007 = EU 27
59
162
135
750
59
57
95
95
25.0
729
730
717
748
949
1 021
971
500
985
20.0
250
15.0
Sheep Carcase weight in KG
60
130
78
130
68
30.0
175
72
222
226
226
73
263
256
75
985
in 1000 Tonnes
1 000
278
35.0
1 250
10.0
0
5.0
2004
Sheep
Imp - Exp (Pw)
2005
2006
2007
2008
Non official
Carc W. Heavy
2009
2010
2011
2012
Goat
Carc W. Light
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
10
2011 yılı Koyun Kesim Değişimleri
Change in Sheep slaughter 2011 over 2010
60%
Change in Head
40%
Change in Ton
20%
0%
-20%
-40%
-60%
be bg cz dk de ee ie
gr es fr
it
cy
lv
lt
lu hu mt nl at
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
pl pt ro
si sk
fi se uk
EU
11
İngiltere ve İspanya’da Koyun Eti Üretimi – Diğerleri ile Karşılaştırma
Lamb production in the UK and Spain compaired to "Other"
600
in 1000 Tonns
500
400
Other
300
UK
ES
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
12
AB’de Toplam Koyun ve Keçi Kesimleri Yüzdesinde Koyun ve Keçi
Birleştirilmiş - 2011
Combined Sheep and Goat slaughter in heads
in % of EU Total sheep & goat slaughter - 2011
25,0%
20,0%
Goat
sheep
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
de
ie
gr
es
fr
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
it
uk
Other
13
2011 yılında kesilmiş olan koyun karkas ağırlıkları
Carcaseweight of Sheep when slaughtered 2011
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
be bg cz dk de ee
ie
gr es
fr
it
cy
lv
lt
lu
hu mt
nl
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
at
pl
pt
ro
si
sk
fi
se uk
EU
14
Ağır kuzu karkasları için müşterek ortalama ve uluslar arası pazar fiyatları
Community average and international market prices for
Heavy Lamb carcases
550
€uro / 100kg
450
350
250
150
|
2007
|
Heavy lamb excl. RO
2008
|
2009
|
2010
Uruguay
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
|
2011
|
2012
|
N. Zealand (avg N&S island)
15
AB Koyun, keçi ve canlı hayvan ithalatları (1):
Pazar Rakamları (COMEXT – ton ca)
New Zealand
tonnes
%
tonnes
%
tonnes
Jan 2012
2011
2010
2009
2008
Origins
%
tonnes
%
tonnes
%
242 424 85.1% 240 921 83.5% 211 334 82.9% 192 636 82.5%
11 860
90.8%
22 398
7.9%
23 359
8.1%
22 047
8.6%
20 892
8.9%
811
6.2%
Chile
3 844
1.3%
5 727
2.0%
5 856
2.3%
5 317
2.3%
54
0.4%
Uruguay
5 934
2.1%
5 722
2.0%
4 513
1.8%
4 951
2.1%
190
1.5%
Argentina
5 708
2.0%
7 610
2.6%
5 982
2.3%
4 301
1.8%
42
0.3%
For.JRep.Mac
2 346
0.8%
2 598
0.9%
2 173
0.9%
2 574
1.1%
27
0.2%
Iceland
1 434
0.5%
2 047
0.7%
2 381
0.9%
2 071
0.9%
5
0.0%
480
0.2%
479
0.2%
532
0.2%
607
0.3%
0
0.0%
Australia
Falkland Is.
EXTRA EU15-25-27 284 778
% change
288 621
255 076
233 616
13 057
+ 1.3%
- 11.6%
- 8.4%
- 34.0%
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
16
AB Koyun, keçi ve canlı hayvan ithalatları (1):
Pazar Rakamları (COMEXT)
IMPORTS of Sheet & Goat into EU
(Tonnes cwe)
IMPORTS of Sheep & Goat into EU (1000 EUR)
25 000
90 000
19 774
72 962
20 000
2 277
13 057
5 464
15 000
811
10 000
17 181
16 602
11 860
Tonnes cwe
1 598
10 284
72 312
80 000
4 727
70 000
60 000
50 000
40 000
76 263
65 342
64 298
5 000
30 000
1,000 EUR
19 720
100 000
90 296
20 000
10 000
0
Jan 2010
New Zealand
Uruguay
Jan 2011
Australia
Chile
Jan 2012
Argentina
Other destinations
0
Jan 2010
New Zealand
Uruguay
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
Jan 2011
Australia
Chile
Jan 2012
Argentina
Other destinations
17
Koyun ve Keçi Ürünleri İthalatları
Imports of Sheep & Goat products
45.000
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
in Tonnes cwe
35.000
10.000
5.000
0
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Jan 06
Jan 07
Jan 08
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
FRESH
FROZEN
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
OTHERS
18
Yeni Zelanda Döviz kuru Dolar – Avro
Fiyatlandırma: ayın ilk günü
Exchange rate New Zealand $ - Euro
quotation: 1st day of the month
1 Euro = .....…Nw. Zealand $
2,5
2,25
2
1,75
1,5
I 2004 I 2005 I 2006
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm
I
2007
I
2008
I
2009
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
I
2010
I
2011
I
2012
I
19
AB koyun, keçi ve canlı hayvan ihracatları (1):
Pazar Rakamları (COMEXT – ton ca)
Destinations
2008
tonnes
2009
%
tonnes
2010
%
tonnes
2011
%
tonnes
Jan 2012
%
tonnes
%
Turkey
24
0.2%
77
0.5%
4 029 14.9%
12 740
30.8%
114
6.5%
Jordan
1
0.0%
352
2.5%
4 408 16.3%
5 239
12.7%
233
13.3%
Hong Kong
278
2.8%
616
4.4%
1 349
5.0%
4 404
10.7%
292
16.7%
Vietnam
823
8.3%
2 563 18.3%
3 005 11.1%
3 405
8.2%
346
19.8%
Lebanon
974
9.8%
1 460 10.4%
2 397
8.9%
2 779
6.7%
63
3.6%
Sw itzerland
1 355 13.6%
1 404 10.0%
2 213
8.2%
2 661
6.4%
84
4.8%
EXTRA EU15-25-27
9 951
% change
14 032
27 071
41 347
1 749
+ 41%
+ 93%
+ 53%
- 36.4%
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
20
AB koyun, keçi ve canlı hayvan ihracatları (2):
Pazar Rakamları (COMEXT)
EU EXPORTS of Sheep & Goat (1000 EUR)
EU EXPORTS of Sheep & Goat (Tonnes cwe)
2 749
9 454
3 000
10 000
9 000
2 366
2 000
1 146
8 000
1 749
269
1 137
177
1 500
680
1 000
794
346
1 205
Jan 2010
Turkey
Vietnam
Jan 2011
Jordan
Switzerland
6 103
2 532
3 975
0
Jan 2012
Hong Kong
Other destinations
5 000
4 000
760
5 238
1 112
481
0
Jan 2010
Turkey
Vietnam
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
3 000
2 000
500
292
7 000
6 000
3 154
233
114
231
7
Tonnes cw
921
1,000 EUR
2 500
511
Jan 2011
Jordan
Switzerland
1 000
0
Jan 2012
Hong Kong
Other destinations
21
Koyun ve Keçi Ürünleri İhracatı
Exports of Sheep & Goat products
4.500
4.000
3.500
2.500
2.000
1.500
in Tonnes cwe
3.000
1.000
500
0
|
Jan 06
2006
|
Jan 07
2007
FRESH
|
Jan 08
2008
|
Jan 09
FROZEN
2009
|
Jan 10
2010
|
Jan 11
2011
LIVE
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
|
Jan 12
OTHERS
22
Canlı Koyun İhracatı, Baş – Safkan damızlık hariç
Export of live sheep, in heads
excluding pure-bred breeding
120.000
2010 = 652 933 he ads
2011 = 1 454 984 he ads
100.000
80.000
A = LIVE LAMBS "SHEEP UP T O A YEAR OLD"
B = LIVE SHEEP excl. A
60.000
40.000
20.000
0
|
2008
|
2009
|
2010
|
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
2011
|
2012
|
23
AB Koyun ve Keçi Eti Pazar Dengesi, Ton ca
400 000
EXPORTS
300 000
233 616
250 000
200 000
Tonnes cwe
255 076
284 778
284 927
288 621
350 000
302 577
297 381
289 855
307 025
296 239
298 057
292 804
281 728
279 774
280 884
271 034
282 624
IMPORTS
150 000
4 232
4 794
5 610
6 207
6 753
6 550
6 683
7 127
6 097
10 824
9 951
14 032
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
13 057
1 749
4 198
1996
41 347
7 993
1995
27 071
6 983
100 000
50 000
0
DG AGRI, SCMO Sheep & Goat Meat – 22 March 2011
2010
2011
Jan
2012
24
Download
Related flashcards

Pediatrics

– Cards

Pediatric cancers

– Cards

Breastfeeding

– Cards

Tourette syndrome

– Cards

Create flashcards