Auktion 134 maj 2012

advertisement
KVALITETSAUKTION 134
19 MAJ 2012
MYNT
1201
67
MYNT
1200
1201
1202
1203
Karl XII. Serie 10 olika nödmynt.
Fredrik I. Plåtmynt. 1/2 daler SM 1747.
SM 299. Bra ex 1+ med fin mörkbrun
patina, dock fläck i övre hörnstämpeln.
Avbildad på föregående sida.
Gustav III. Riksdaler 1776 och 1782
kantskada SM 43, 48. 1/1+.
Gustav III. Riksdaler 1782. SM 48. 1/1+
rispor i fälten.
400
1219
1220
2.000
1.200
1221
1222
1223
1224
500
1225
1226
1227
1228
1204
1230
1231
1232
1233
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1838.
SM 68. Små repor 1+, trol varit rengjord.
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1867.
SM 20. 1/1+.
Oskar II. 20 kronor 1873. SM 1. 1+/01
varit rengjord.
Oskar II. 20 kronor 1873. SM 1. 1+.
Oskar II. 20 kronor 1874. SM 2. 1+/01.
Oskar II. 20 kronor 1874 med ompunsad
4:a. Jfr SM 2. 1+/01.
Oskar II. 20 kronor 1875. SM 3. 1+/01
kanthack.
Oskar II. 20 kronor 1875. SM 3. 1+/01
många små hack.
Oskar II. 20 kronor 1876 utan hjärtsköld.
SM 4. 1+.
700
600
1.300
1.200
1.300
1.300
1.200
1.200
2.000
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1214
1215
1216
1217
1218
68
1.200
1.200
1.200
1.200
1.300
1.200
1.500
1.200
1.500
1.200
Gustav IV Adolf. Riksdaler 1805. SM 28.
Delvis svagt utpräglat ex med plantsrispor
1+)(1/1+, kantskada, trol varit rengjord.
1.300
1229
1205
Oskar II. 20 kronor 1877 med OCH.
SM 7. 1+.
Oskar II. 20 kronor 1878/7. SM 8b.
1+/01 kanthack, små repor.
Oskar II. 20 kronor 1878/7. SM 8b. 1+.
Oskar II. 20 kronor 1878/7. SM 8b. 1+.
Oskar II. 20 kronor 1878. SM 8a. 1+/01.
Oskar II. 20 kronor 1878. SM 8a. 1+
plantsfel.
Oskar II. 20 kronor 1879. SM 9. 1+/01
repa.
Oskar II. 20 kronor 1880. SM 10. 1+/01
repor.
Oskar II. 20 kronor 1881. SM 11. Bra ex
1+/01, dock med repor.
Oskar II. 20 kronor 1884. SM 12. 1+/01
små hack.
Oskar II. 20 kronor 1876. SM 5. Mycket
vackert ex med spegelaktig yta 01, dock
med flera repor.
Oskar II. 20 kronor 1876. SM 5. 1+/01.
Oskar II. 20 kronor 1876. SM 5. 1+/01
små hack.
Oskar II. 20 kronor 1877 med O. SM 6.
1+ kanthack.
Oskar II. 20 kronor 1877 med O. SM 6.
1+ små hack.
1251
1.300
1.300
1252
1.200
1.200
1253
1254
1.200
1255
Oskar II. 20 kronor 1885. SM 13. 1+
varit hängd.
2.500
Oskar II. 20 kronor 1886. SM 14.
1+/01.
1.300
Oskar II. 20 kronor 1886. SM 14. 1+/01
små hack och repor.
1.300
Oskar II. 20 kronor 1887. SM 15.
1+/01.
1.700
Oskar II. 20 kronor 1889. SM 16. 1+/01
små repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1890. SM 17. 1+.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1895. SM 18. Bra ex
1+/01 små repor.
1.300
Oskar II. 20 kronor 1898. SM 19. 01.
1.400
Oskar II. 20 kronor 1899. SM 20. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1899. SM 20. 1+/01
kanthack, repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1900. SM 21. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1901. SM 22. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1901. SM 22. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1901. SM 22. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1901. SM 22. 1+/01
kanthack.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1902. SM 23.
1+/01.
1.300
Oskar II. 10 kronor 1874. SM 25a.
1+ varit rengjord.
600
Oskar II. 10 kr 1876 med OCH repor,
1894 kanthack/repa och 1894 repa.
SM 27, 31. 1+-1+/01. 3 ex.
2.000
Oskar II. 10 kronor 1876 med OCH
och 1901. SM 27, 33. 1+, 1+/01. 2 ex.
1.300
Oskar II. 10 kronor 1877. SM 28. 1+.
900
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. 01.
700
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. 1+/01
kantskada, varit rengjord.
600
Oskar II. 5 kronor 1882. SM 35. Tilltalande
ex 1+/01.
600
Oskar II. 5 kr 1882 kanthack, varit rengjord; 1883 repor och 1886 testmärke.
SM 35-37. 1+-1+/01. 3 ex.
1.000
Oskar II. 5 kronor 1894. SM 38. 01.
400
Oskar II. 5 kronor 1894 och 1901.
SM 38, 40. 1+. 2 ex.
700
Oskar II. 5 kronor 1901. SM 40. 01 rispor. 400
1274
1275
1276
1277
1256
1257
Oskar II. 10 öre 1872. SM 42. 01/0.
1.000
Gustav V. 20 kronor 1925. SM 1. 1+/01. 4.000
1278
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
5 öre 1910 och 1927, några äldre kopparmynt, 50 öre 1875-1907 (alla år) mm.
500
Ensidiga avslag av riksdaler G VI A typ
II åtsida och riksdaler 1818 åt- och frånsida. Jfr SM 27-30, 39. 1+.
300
Norge. Oscar II. 20 kroner 1878. NM 5.
1+/01 små repor, varit rengjord.
2.000
Norge. Oscar II. 20 kroner 1902. NM 9.
1+/01 många små hanteringsmärken.
2.000
Gustav V. 20 kronor 1925. SM 1. 1+)
1+/01.
3.500
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1+/01.
2 ex.
700
Mycket trevlig lot med 4 öre 1668 1+/01
fläck, samt 8 kopparmynt med delvis bevarad röd färg med bl a 1 sk 1812 kantex;
1 sk bco 1835; 1/3 sk bco 1837, 52 och
1 öre 1863 01/0. 1+/01-01/0. Besiktiga.
2.000
Bra lot med 10 samlingsvärda äldre mynt,
bl a 4 öre 1671, Öre SM 1778 SM 103a,
1 sk 1802/1762, 1/4 sk 1817, 1 sk 1828,
1/2 sk 1832, 1/6 sk 1832 bar hals, 2 sk bco
1844. 1/1+-1+. Besiktiga.
1.500
Trevlig lot med 8 äldre silvermynt i bl kval
med bl a 8 öre klipping 1591; 1/2 öre 1577,
99 samt ca 55 äldre kopparmynt 1700-tal1873 i något bättre kvalitet. Besiktiga.
1.200
Vackra ex av 50 öre 1911 och 1933 samt
5 öre 1910 (2 ex), 1927 och 2 öre 1900
runda nollor.
1.000
Diverselot med bl a 1 rdr 1783 brosch,
1788 varit brosch; 1/3 rdr 1785; minnespenning 1844; bronsmedaljer K XIV J
Hild 47, K XV Hild 24 mm.
900
Diverselot med bl a Finland 500 mk 1952,
4 danska jub 2 kr, 2 medaljer Leonardo da
Vinci i brons och 4 orig förp 100 kr 2005
Tumba bruk.
900
25 äldre svenska silver- och 130 kopparmynt i blandad kvalitet.
800
Lot 46 bättre-bra ex silver- och bronsmynt
Oskar II-Gustav V. Besiktiga.
800
Örtug Kristian I ksk/korr LL 3, 5 bra äldre
bronsmynt och 16 bättre årtal O II inkl
2 ex 2 öre 1900 med runda nollor.
700
2 mark 1669 1/1+ repor, filad rand SM
119, 1/6 rdr 1809 1?/1 repor och 1 rdr rm
1861 1/1+.
600
12 kopparmynt 1600-tal med bl a Öre
klipping (2), Säter Öre 1629-30, Nyköping
Öre 1628 (2).
600
22 Myntverkets årsset 1989-2004, 17 nordiska mynt/årsset 1960-tal-2004 samt 50
kr Pippi och 16 myntämnen till 10 kr.
600
Utländska mynt som cirkulerat i Sverige.
Miliaresion, 3 arabiska och 8 sassanider
varav 4 bestämda av KMK.
500
Rdr 1783 1/1+ varit hängd, inristning;
Öre 1629 Säter 1/1+ korr; 1-10 öre 1873
samt ca 40 (mest) äldre svenska kopparmynt i blandad kvalitet.
500
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
Norge. Haakon VII. 20 kroner 1910.
NM 1. Vackert ex 01 med några små
hanteringsmärken.
4.000
Norge. Haakon VII. 10 kroner 1910.
NM 2. 01.
4.500
Norge. 8 kopparmynt 1816-70. 1/1+-1+/01. 500
Island. Proofset 1974 i orig etui.
KM PS1.
1.500
Norge 2 kr 1902; Grönland 5 kr-50 öre
KM 7-9 01-01/0, 25 öre KM 6 1/1+;
Island 2 kr 1929 01 och Danmark 8 små
silvermynt 16/1700-tal.
600
Austria. Thaler ND Ferdinand Hall, thaler
1632 Hall and thaler 1742. KM -, 804.3,
328.2 (Hungary). VF to VF-EF.
1.500
Austria. Fine lot 11 coins incl Box Thaler
1737 Hall (with print inside), 1/2 th 1704
(Hungary), proof 25 sch 1956, 57; proof
1 sch 1957.
1.200
German States. 6 large silver coins incl
Frankfurt 2 th 1861, Kempten 1 th 1543
and Saxony 1 th 1745. F-VF to VF-EF.
6 pcs.
1.000
Germany. Lot incl 5 mk 1938 (3), 51;
2 mk 1951 (2); proof 5 mk 1975-86 (28)
and DDR 20 mk 1971 KM 32.
600
Great Britain. Victoria. Sovereign 1878.
KM 752. VF.
800
Great Britain. Victoria. 1/2 sovereign 1842.
KM 735.1. F-VF scratches.
400
Great Britain. Fine lot with crown 1696,
1707 (2), 08; 1/2 crown 1709, 45. F to
F-VF. Please inspect.
1.500
69
1290
1291
1292
1293
1294
1295
Great Britain. Interesting lot 13 coins with
sceat 810-54; Richard I-Edward I penny
(4); E I shilling; J I shilling (2), 6 p 1604;
1/2 crown Ch I, 1663; Scotland Merk 1603
and Ireland 1/2 crown 1690 April.
700
Great Britain. Crown 1663, 71, 73, 87, 96
gilt, 1707 and dollar 1804. VG to F. 7 pcs. 700
Great Britain. Lot 12 coins in good quality
incl crown 1887-89, 1933, 37; 1 sh 1787
and bank tokens (3). F-VF to VF-EF.
700
Hungary. 11 restrikes 1896-1935 incl
1 th 1896 and 3 klippe coins. Unc.
500
Japan. Mutsuhito. 8 different Yen 18831912. F-VF to EF. 8 pcs.
800
Mexico. 9 different 8 reales 1753-1815.
F-VF to VF. 9 pcs.
1.000
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1296
1297
1298
1299
Poland. Revolutionary Coinage. 5 zl,
2 zl and 3 gr 1831. VF to VF-EF. 3 pcs.
Poland, and areas. Lot 45 silver coins Ort3 gr 1500-1600s in mixed quality.
Poland. 20 silver- and ca 20 copper coins
1700-1800s in very mixed quality incl
1 th (6 zl) 1795 F and 1/2 th 1788 F.
Please inspect.
Poland. Probas in silver: KM Pr 297, 299,
303; 20 cased proof 100-200 zl 1970-80s;
5 zl 1958, 71 (5) and 10 zl 2005 (3).
800
1313
800
1314
800
1315
800
1316
1317
1318
1319
1300
1301
Russia. Peter I. Rouble 1722. KM 162.1.
Dav 1656. Lightly corroded good F.
1.000
Russia. Large lot in 2 boxes, mostly 1800s
to 1920s, incl some slightly better.
1.000
1320
1321
1322
Russia. Rouble 1735, 1754 Moscow pierced, 1768(?), 1774, 1913 VF. VG to VF.
500
Switzerland. 20 francs 1883. KM 31.1.
VF-EF.
650
South Africa. 2 rand 1972. KM 64. Unc.
800
USA. 5 dollars 1915. KM 129. VF.
1.000
USA. Lot 28 pcs incl 1$ 1885O-1923 (4);
1/2$ 1854O, 1919D F-VF, 57 Unc; 1 c
1816-56 (12) and 1/2 c 1833 red EF.
900
9 ”Akerendam” Treasure coin sets of 11
coins in custom fitted cases incl Netherl
Rider Ducaton (2), silver 2 st (6), Mexico
8 r cob (2), 4 r cob (1), most show heavy
pitting. 9 sets.
4.000
Italy and states. Fine lot 19 silver coins
incl Napoleon I 5 l 1814 VF-EF, Cisalpine
30 s (1801) F-VF, Naples & S 120 gr 1791
F-VF, Sardinia 5 l 1828, Tuscany Fr 1806
F-VF, Venice 1 sc ND Dav 4249. F to VFEF. Please inspect. 19 pcs.
2.000
Spain and areas. Fine lot 9 silver coins
incl 8 reales 1651 KM 132, 1 p Barcelona,
30 s 1821 Mallorca, 8 r (Bolivia) 1802 PP
KM 73. F to VF. 9 pcs.
1.500
Germany Nurnberg 1 th 1694 looped,
Saxony 1 th 1611 Dav 7566 edge knock,
Poland 3 gr 1581 Vilnius (scarce), 1596
Poland. F-VF, all have been cleaned.
1.300
France Pieforts: 50 fr 1975 (2), 5-10 fr
1971, set 1975; set FDC 1964-75 (12);
Order of Malta set 1964 and W Africa
500 fr 1972.
1.000
Lot mostly large silver coins from eg
Finland, Germany, Great Britain, USA.
1.000
Large lot ca 100 mint/proof sets incl Switzerland 1975 (2) and USA 1961 (4) together with ca 60 mostly crown-size coins
in CuNi. MUST BE COLLECTED.
900
World Coins. Over 50 mostly silver coins
of slightly better dates etc, incl Liechtenstein and Lithuania. Please inspect.
800
Interesting lot ca 200 small silver/billon
coins Poland/Balticum and areas in very
mixed quality.
800
Lot world silver coins incl China Kirin
50 c F-VF, Germany 3 mk 1924A, Utrecht
silver ducat 1788 F-VF and Swedish copper coins (in very mixed quality).
700
Small lot with a o Prussia Vereinsthaler
1861 EF, Mexico Peso 1866Mo VF-EF
and looped USA 1/4$ ND KM 5.4 VG-F.
600
Mint errors. Germany 10 pf 1924A and
S Africa 20 c (1965-69), both struck ca
20% off centre. EF-Unc.
500
World coins. Box (ca 3.5 kilos) with numerous mostly base metal coins from a large
number of different countries, mostly early
1900s or older.
500
Ancient coins, world coins and world
medals, in very mixed quality, a few in
silver but the majority in base metals.
400
SEDLAR
1323
1324
1302
1303
70
Russia. Kopek 1768 St Petersburg Baroque type, Brekke 54, denga 1746 double
struck and denga (1840-48) full brockage.
F to F-VF.
Russia. 3 coins in good EF: Rouble 1913
Y 70, Poltina 1856 and 25 kopeks 1856.
1325
800
800
1326
Gustav V. 10 kronor 1912, Uu120024.
SS 149. 01/0.
Gustav V. Krona 1920. 7 ovikta ex varav
6 i nummerföljd Qq106601-06 samt nr
Qq106610. SS 9. 01/0. 7 ex.
10 kr 1913, 15, 16 (2), 17, 19, 24, 28 och
1929. 1?/1-1+. Besiktiga. 9 ex.
Stjärnmärkta. 10 kr 1956, 60; 5 kr 1956,
63 (2), 66 (198), 67-74 (6). 209 ex.
700
700
1.500
1.500
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
100 kr 1929, 35, 38, 40 i kv 1+-1+/01,
samt ovikta ex 1947, 54 och 1959.
1.200
50 kr 1928, 31, 35, 37, 38, 44 i kv 1/1+1+, samt 1939, 40, 41 och 1962 vikta 1
gång vertikalt 1+-1+/01.
1.200
10 kr 1917 1+/01 samt ovikta ex av 10 kr
1922 (2), 28 och 5 kr 1926 (2). 6 ex.
1.200
5 kr 1881 fläckar, 88 små riss och 1890
riss/nålstick. 1?-1?/1.
1.200
100 kr 1934 (2), 35, 39 och 1943, vikta
1 gång vertikalt. 1+-1+/01. 5 ex.
1.000
50 kr 1934; 10 kr 1875-76, 1904-17 (9),
22-28 (7); 5 kr 1889-1909 (4); 1 kr 18751921 (25), i blandad kvalitet.
1.000
50 kr 1948, 50 (svag fläck), 53 och 1958.
Ovikta ex 01/0.
1.000
1 rdr rm 1862 1+ (bläckskrift på baks),
ovikta ex av 1 kr 1874-75, 1914, 18-20,
samt vikta 1 kr 1915-21 (4). Alla årtal
ingår. 1+-01/0. 11 ex.
1.000
Trevlig lot med bra-mycket bra ex av bl a
100 kr 2005 i orig förp (3); 50 kr 1953;
10 kr 1932-40 (10), 46 (6); 5 kr 1948 jub
i orig förp (7); 1 kr (5). 1+/01-01/0.
800
5 kr 1900 (bläckskrift på baks), 04, 14
och 1923 1+. 1/1+-1+.
700
Lot 51 ex i mycket blandad kvalitet med
bl a5 daler KM blankett (2), 32 sk bco (2),
1 rd rm (7) och 1 kr (40).
300
Varierad samling i kuvert efter Pick-nr
Danmark-DVI-Island-Färöarna med bl a
Danmark 19 kr 1909D, P32-33 (4), P45-46
(4); DVI P8r; Island P 17b, P 34-35; Grönland P18-19; Färöarna P2-3 (3) och P 15b. 1.500
1 kr 1918-21 (29) i blandad kval samt en
del utländska bl a USA 3, 5, 10, 15 och
25 cents 1863 i mycket blandad kvalitet.
500
Bunt svenska lottsedlar och utl sedlar.
300
Germany. Album ”Deutsches Notgeld”
with 685 notes.
700
Germany. Album ca 740 notgeld notes.
750
Germany. Album ”Notgeld 1914-1924”
with ca 600 notes.
600
Lots 1344-1351 are from a life time collection of world
notes. Lot 1344 comprises the main collection save for
the countries and areas listed as separate lots below.
World notes. Comprehensive collection
in ca 250 envelopes (C 5) with numerous
different notes old-modern incl notes
with higher catalog value. Total catalog
value acc to Pick must be enormous.
7.500
African states. Ca 500 mostly different
notes old-modern from over 40 countries/
areas incl some with higher catalog value. 1.500
Australia, Canada, Great Britain and
Commonwealth. Ca 300 mostly different
notes old-modern incl some better and
notes with higher catalog value.
1.000
Baltic States. Collection incl Estonia P 4445, 47, 51 PROOV, 54b, 61a, 66a; Latvia
P 5-8, 14, 17-19; Lithuania P 24-25, 27.
1.500
China, Hong Kong, Taiwan and Macao.
Ca 85 mostly different notes 1930s-modern. 400
Germany. Large box with numerous notes
incl many notgeld but also some better
general issues, together with a mixture
of world notes. High catalog value. Please
inspect. MUST BE COLLECTED.
1.500
Germany. Album ”Deutsches Notgeld”
with ca 520 notes, album ”Notgeld-Sammelmappe” ca 480 notes and album with
ca 145 notes.
1.000
1351
Germany. Collection in 2 albums incl
Lübeck 10 th 1865 VF-EF and 5 mk
1904 (2). Please inspect.
800
MEDALJER, ORDNAR, LITTERATUR
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
Lovisa Ulrika. Spelpenning 1745 av J C
Hedlinger. Silver, 34 mm. Hild 3. Varit
infattad 1/1+.
400
Karl XIII. Lantbruksakademiens stora
prismedalj, av L Grandel. Silver, 52 mm,
68.06 gram. Hild 36. Vackert ex 01.
600
Oskar II. För ömsint vård om värnlösa
barn. Silver, 31 mm, med kedja och i orig
etui. 01.
300
Carl von Linné. Mycket trevlig äldre samling om 29 olika medaljer samt 4 dubbletter, varav 7 i silver och resterande mest i
brons, alla förtecknade enligt Eva Wisehns
bok ”Images of Linnaeus” (lista finns),
boken ingår som del av samlingen. Ett
utmärkt tillfälle att förvärva en bra
grund till en omfattande samling.
4.000
Carl von Linné. 4 olika: Wisehn 145 tenn,
149 brons, 151 silver samt ej i Wisehn
Benjamin Franklin)(Linné i brons 36 mm. 1.000
7 kungliga medaljer (2 silver) Karl XI-O II
med bl a K XI Hild 427-28 brons, K XII
Hild 529 brons, 3 personmedaljer med bl a
Snoilsky Hy II:262:3 silver, Gyllenstierna
Hy I:203 tenn, även 2 allm spelpenningar. 1.300
20 kungliga medaljer J III-K XIV J i oädel
metall, 12 i brons K XV-G V, samt 6 div
kungliga i silver.
1.000
SNF:s medaljutgivning. Lot med nr 6 och
11 i silver, samt nr 17, 19, 21-25, 28, 3032, 36, 38 och 50 i brons. 16 ex.
1.000
Trevlig lot med 12 personmedaljer i silver
med bl a Alströmer, Bellman, Hårleman
och Swedenborg. 01-01/0.
800
Deltagarmedalj i tenn OS 1912 samt 2 ex
minnesmedalj OS 1940 (1 med fläckar).
700
Parti kungliga- och personmedaljer, sv
polletter/spelpenningar inkl papperspollett
Örebro matinrättning för fattiga 1852, utl
medaljer i oädel metall.
500
8 miniatyrordnar bl a Svärds-, Nordstjärneoch St Olavsorden.
500
Deltagarmärke OS 1912 samt besökarnålar
OS 1912 och OS i Berlin 1936.
400
France. Campaign medals by Barre: Italy
1859, China 1869 and Mexico 1862-65,
all 3 with ribbons. VF-EF to EF.
1.000
Germany. Three (3) 15 mm silvermedals
by Loos: Troyes 1814 no loop, Hanseatischen Legion 1815 looped and Alliance
Wellington 1815 looped. F-VF to VF-EF.
800
Great Britain. Campaign medals. 8 diff
medals incl Naval General Service and
Egypt 1882, 1 medal missing suspension
and only 1 medal with ribbon.
3.200
Japan. Lot with eg cased 3 class badge
Sacred Treasure and cased 4 class badge
Rising Sun.
1.000
Badges. Austria Red Cross Officer cased
and France Legion of Honour Commander
in (worn) case.
1.300
Lot foreign orders/medals incl Polonia
Restituta Commander 1918 cased and
Commander 1944 and Germany cased
Sudetenland medal.
400
Litteratur. Ahlström-Almer-Hemmingsson.
Sveriges Mynt 1521-1977.
300
71
Download
Related flashcards
Create Flashcards