Förslag på ett brev till förlag / Draft letter

advertisement
Förslag på ett brev till förlag / Draft letter
Hej!
Jag skulle vilja ha er tillåtelse, att offentligöra en kopia av min publikation [titel ], som har
utgetts i [tidskriftens/bokens/konferensens titel, år, volym, nr, sidor]) i DiVA (http://hv.divaportal.org/smash/search.jsf). Kopian blir fritt tillgänglig på Internet.
Med vänliga hälsningar
Dear [name],
I would like to have your permission to self-archive a copy of my publication [title], in print
[publication name, year, volume, number, pages] in DiVA (http://hv.divaportal.org/smash/search.jsf). The copy will be freely available on the Internet.
With kind regards
Download