presentation - Business Region Göteborg

advertisement
Finanskompetenscentrum – 15 maj 2014
IBOR-skandalerna – STIBOR-?
Fastighetsägarna – Utred STIBOR! (16 juli 2012)
Banker stäms för räntemanipulation – SvD (14 mars 2014)
Antitrust: Commission fines banks € 1.71 billion for participating in cartels in the interest
rate derivatives industry – EU-kommissionen – 4 december 2013
Three former US Barclays traders face charges in UK Libor probe – FT (28 April
2014)
IBOR-skandalerna – Vad hände egentligen?
1. Handlare på banker som var nettolångivare eller nettolåntagare vann fördelar av att
manipulera IBOR-räntan.
2. Banker som kvoterade en förhållandevis låg IBOR-ränta framstod som finansiellt
stabila under finanskrisen.
Exempel 1:
1. Bankkunden betalar EURIBOR plus en räntemarginal på sitt lån.
2. Bankkunden betalar även skillnaden mellan EURIBOR och en fast ränta i form av en
swap.
3. Resultatet blir att bankkunden betalar en fast ränta på sitt lån som är skillnaden
mellan den fasta swapräntan och EURIBOR (plus räntemarginalen) – Om EURIBOR
under löptiden är för låg kan det innebära att bankkunden betalar en för hög
räntekostnad för sitt lån.
IBOR-skandalerna –
Vad hände egentligen?
Exempel 2:
Pensionsfond investerar i värdepapper
som betalar LIBOR plus en räntemarginal.
Om LIBOR manipuleras till ett för lågt värde
kan pensionsfondens avkastning
på värdepapperet vara för låg.
 Förtroendekris!
Ramverk för Stibor
Riksbankens utredning om Stibor, november
2012 – Stibor i behov av reformering
Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är
en referensränta som visar ett genomsnitt av
de räntesatser till vilka ett antal banker
verksamma på den svenska
penningmarknaden (Stiborbankerna) är villiga
att låna ut till varandra utan säkerhet under
olika löptider.
Svenska Bankföreningen (27 medlemsbanker,
varav 8 utländska) är ansvarig för ramverket
för Stibor.
Utformade med beaktande av ”ESMA/EBA
Principles for Benchmark-Setting Processes
in the EU”.
Ramverk för Stibor
1. Regler om styrning och kontroll – (Stiborkommitté, krav på Stiborbank, kontroll av
rapportering, transparens mm)
2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor – (Rutiner för inrapportering och
beräkning, styrkande av rapporterade räntesatser, beräkning av Stibor
3. Regler för Stiborbankernas interna styrning – (Gäller för varje Stiborbank)
Stiborbanker:
Danske Bank
Länsförsäkringar Bank
Nordea
SEB
Svenska Handelsbanken
Swedbank
Vad står det i låneavtalet?
– Stibor-skrivning
§2.
Räntan på lånet utgörs av summan av
marginalen och Stibor 3 månader.
Stibor 3 månader betyder Stockholm
Interbank Offered Rate för en ränteperiod om
3 månader såsom den noteras i
informationssystemet Reuters på eller
omkring kl 11 aktuell räntebestämningsdag.
Bankens upplåningskostnad kan inte ersätta
Stibor.
Vad står det i låneavtalet? – Stibor-skrivning
STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett
genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska
penningmarknaden (Stiborbankerna) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet
under olika löptider.
Om STIBOR för den avtalade ränteperioden inte kan fastställas enligt ovan eller om
bankens upplåningskostnad vid den relevanta tidpunkten skulle överstiga STIBOR för
den avtalade ränteperioden ska räntesatsen utgöra summan av marginalen och den
årliga räntesats - uttryckt som en årlig procentsats - vilken motsvarar bankens kostnad
för att refinansiera lånet under aktuell ränteperiod från sådana källor som banken med
vederbörlig omsorg väljer och som motsvarar under rådande omständigheter normala
marknadsvillkor.
Jfr. SveaHovR dom i Mål nr T 7720-11.
Vad står det i låneavtalet? – Stibor-skrivning (LMA)
“STIBOR” means for a Term of any Loan or overdue amount in SEK:
a) the applicable Screen Rate; or
b) if no Screen Rate is available for that Term of that Loan or overdue amount, the
arithmetic mean (rounded upward to four decimal places) of the rates, as supplied to
the Revolving Facility Agent at its request, quoted by the Reference Banks to leading
banks in the Stockholm interbank market,
at or about 11.00 a.m. (Stockholm time) on the Rate Fixing Day for the offering of
deposits in the Base Currency for a period comparable to that Term and, if any such rate
is below zero, STIBOR will be deemed to be zero.
Vad står det i låneavtalet? – Screen Rate
Screen Rate means for STIBOR, the Stockholm interbank offered rate administered by
the Swedish Bankers’ Association (or any person which takes over the administration of
that rate) for the relevant Term, which appears on the appropriate page of the Reuters
screen.
If the relevant page is replaced or the service ceases to be available, the Lender (after
consultation with the Borrower) may specify another page or service displaying the
appropriate rate.
Alternativ till referensbanker
Interpolated Screen Rate means, in relation to, CIBOR, EURIBOR, LIBOR, NIBOR or
STIBOR for any Loan, the rate (rounded to the same number of decimal places as the
two relevant Screen Rates) which results from interpolating on a linear basis between:
• the applicable Screen Rate for the longest period (for which that Screen Rate is
available) which is less than the Interest Period of that Loan; and
• the applicable Screen Rate for the shortest period (for which that Screen Rate is
available) which exceeds the Interest Period of that Loan,
each as of the Specified Time on the Quotation Day for the currency of that Loan.
Market disruption (LMA)
– Market disruption
If a Market Disruption Event occurs in relation to a Loan for any Interest Period,
then the rate of interest on that Loan for the Interest Period shall be the percentage
rate per annum which is the sum of:
• the Applicable Margin;
• the rate notified to HoldCo by the Lender as soon as practicable and in any
event before interest is due to be paid in respect of that Interest Period, to be
that which expresses as a percentage rate per annum the cost to the Lender of
funding that Loan from whatever source it may reasonably select; and
• the mandatory cost calculated in accordance with Clause [ ], if any, applicable to
the Loan.
Market disruption (LMA)
In this Agreement “Market Disruption Event” means:
• at or about noon on the Quotation Day for the relevant Interest Period the
Screen Rate is not available; or
• before close of business in Stockholm on the Quotation Day for the relevant
Interest Period, the Lender notifies the Company that the cost to it of obtaining
matching deposits in the Relevant Interbank Market would be in excess of the
Relevant IBOR.
Market disruption (LMA)
– Alternative basis of interest or funding
• If a Market Disruption Event occurs and the Lender or the Company so requires,
the Lender and the Company shall enter into negotiations (for a period of not
more than thirty days) with a view to agreeing a substitute basis for determining
the rate of interest.
• In the event that the Lender or the Company do not reach an agreement for a
substitute basis for determining the rate of interest in accordance with Clause [ ],
then the rate of interest on that Loan for the Interest Period shall be the
percentage rate per annum, which is the sum of the rates as stated in Clause [ ].
Download