Välkommen till VätterHems Studentbostäder

advertisement
r
e
d
ä
t
s
o
b
t
n
e
d
u
t
S
s
m
e
Välkommen till VätterH
Welcome to VätterHem´s Student Housing
Innehåll - Contents
Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem
Sidan/page no
VätterHems Huvudkontor/ VätterHem Head Office
3
Viktiga telefonnummer/ Important phone numbers
4
Studentreceptionen/ The Student Reception3
Nycklar/Keys5
Detta tar du med dig/ What you need to bring with you
5
Bra att veta - Useful information
Busskort, bredband, Tv-utbud, parkering, praktikhyra, försäkring,
källarförråd, cykelbodar, utrymningsvägar, tvättstuga, ohyra/insekter,
husdjur, byte av rum
6
Bus card, broadband, TV, parking, national registration, insurance,
basement storage, bicycle rooms, emergency exits, laundry-room,
vermin, pests and insects, pets, changing your room
7
Råslätts studentförening, Sockertoppen, gemensamma lokaler, när du slutar att studera, avflyttning
8
Råslätt´s Student Association, Sockertoppen, common areas, done with school, term of notice
8
Betala hyran/ Paying the rent9
Hänsyn Omtanke Trivsel - Consideration Caring Comfort
Trivsel, balkong-fönster, musik och ljud, gäster och besök, du hyr rummet för att bo själv, rökning, avfall
10
Comfort, balcony-window, music and noise, guests and visitors,
you rent the room for you only, smoking, reduce waste
11
Vad gäller vid störningar?12
What about disturbances?13
Några tips för ett bra boende/ Some tips for a spotless home
14
Extra information
Tips vid städning/ Cleaning Advice
15
Värmen i lägenheten/ The heat in the apartment
16
Infromation om brandvarnare och brandsläckare
16
Information about the fire alarms and fire extinguishers 16
2011.11
2
Välkommen till Vätterhem - Welcome to VätterHem
Studentreceptionen ”Sockertoppen”/ The Student Reception ”Sockertoppen”
ligger mitt på gården i studentområdet/ is located in the middle of the student area
Öppet/ Opening Hours
reservation för helgdagar mm/ Hours may differ on public holidays
Måndag/ Monday Tisdag-torsda/ Tuesday-Thursday Fredag/ Friday 15.00 - 18.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00
Telefon/ Phone: Mail/ Email: Adress/ Address: 036-199461
studentreception@vatterhem.se
Kärrhöksgatan 102.
VätterHems
HUVUDKONTOR
VätterHem
HEAD OFFICE
Har du frågor angående ditt hyresavtal, uppsägning,
byte av rum m.m. så kontaktar du studentansvarig.
Besök- och telefontid 10.00-12.00, 12.30-15.00.
If you have any questions concerning your tenancy
agreement, the termination of your agreement,
room exchange etc, contact the student coordinator. Visiting hours 10.00-12.00,12.30-15.00.
Adress: Klostergatan 10
Telefon:036-199400.
Mail: info@vatterhem.se
www.vatterhem.se
Vår personal är
till för dig!
Undrar du över något
är du alltid välkommen att kontakta oss!
Address: Klostergatan 10
Phone: 036-199400.
Email: info@vatterhem.se
www.vatterhem.se
We are
here for you!
You are always
welcome to contact
us if you have any
questions!
3
Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem
Viktiga telefonnummer - Important phone numbers
Felanmälan
Repairs needed
Måndag 07.00 -18.00, tisdag - fredag 07.00 -16.00
Monday 07.00 - 18.00, Tuesday - Friday 07.00 - 16.00
Phone: 036-199461
Email: studentreception@vatterhem.se
Ring 036-199461
Mail: studentreception@vatterhem.se
Akuta fel som sker när studiereceptionen är stängd
och på helger, ring Securitas på 040- 6892945.
In the event of an URGENT problem when the
student reception is closed, Saturdays, Sundays and
holidays, contact Securitas, 040-6892945.
Upplåsning
Unlocking
Måndag 07.00 - 18.00, tisdag - fredag 07.00 -16.00
Ring 036-199461.
Upplåsning efter kl 16.00 vardagar och helger hänvisas till Securitas på telefon 040-6892945. En avgift
tas ut för detta och du visar din legitimation.
Monday 07.00 - 18.00, Tuesday - Friday 07.00 - 16.00.
Phone: 036-199461.
At all other times call Securitas at 040-6892945, they
charge a fee. The apartment is only unlocked if you
can show your identification.
Störningsjour Disturbances - Securitas
Efter kontorstid tar Securitas hand om störningar
som är av mer allvarlig art.
Telefon 040- 6892945. Ibland kanske det hjälper om
du först själv pratat med den som stör.
After the office has closed Securitas handles serious
disturbances. Call 040-6892945. Sometimes talking
to the people causing the disturbance, before calling Securitas, can fix the problem.
Internetuppkoppling
Broadband
Junet AB
www.junet.se
Telefon 036-719090
Mail: kontakt@junet.se
Junet AB
www.junet.se
Phone 036-719090
Email: kontakt@junet.se
TV-utbud/felanmälan mm
TV problems Tele2 kundservice
Telefon 0772-252525
Tele2 Customer Service
Phone 0772-252525
4
Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem
Nycklar - Keys
You can get your keys at the student reception
during opening hours if you can show us your
rental agreement. If you cannot come during opening hours, contact the student reception to book
a time to pick up your key.
If you are planning on moving in on a Saturday,
Sundayor an evening, you can get your key at the
kiosk located 75 m from the student area. But, you
have to contact the student reception 2-3 days
before you move in.
You will receive one key to your room and this
key may not be copied.
Nyckel hämtar du i studiereceptionen under
ordinarie öppettider och mot uppvisande av
hyresavtal. Har du inte möjlighet att komma när
receptionen är öppen så kontaktar du dem och
bokar en tid.
Vill du flytta in en kväll, lördag eller söndag kan
du få nyckel via den kiosk som finns ca 75 m ifrån
studentområdet. Du kontaktar i så fall studiereceptionen 2-3 dagar innan du ska flytta in.
Du får en nyckel och den får inte kopieras.
Detta tar du med dig...
What you need to bring with you
Sänglinne och handdukar tar du själv med dig och
till köket får var och en ta med egen köksutrustning som exempelvis tallrikar, bestick, grytor, bryggare och mikrovågsugn.
You bring your own bed linens and towels. Everyone must bring their own kitchen equipment. This
includes saucepans, pots, coffee machines etc.
You can borrow kitchen equipment from RSF, Råslätts Student Association. Make sure that all items
are returned when you move out!
5
Bra att veta
Busskort
Alla boende i VätterHems studentbostäder, Kärrhöksgatan 80-100,
kan köpa ett busskort till reducerat
pris av VätterHem varje månad. Försäljningen sker i studiereceptionen.
Studiereceptionen informerar varje
månad om vilka dagar busskorten
säljs och det är bara under de här
dagarna som du har möjlighjete att
köpa busskort.
Observera att du inte får ut något
busskort om din hyra är obetald.
Bredband
Internet ingår i hyran och för
distribution kontaktas Junet AB,
www.junet.se, de svarar även för
supporten i vårt nät. Junet tar ut en
registreringskostnad.
TV-utbud
I vårt grundutbud ingår ett stort
antal kanaler. Du har själv möjlighet
att välja vissa kanaler - s k ”intressepaket” - via Tele2.
Observera att du själv måste
kontakta Tele2 och beställa en
digitalbox om den saknas i rummet
eller om du vill ändra/anmäla intressepaket.
Felanmälan eller andra frågor ring Tele2.
Parkering
P-platser finns i anslutning till studentområdet och för dem löser du
en parkeringsbiljett. Biljett kan köpas per timma, dygn, 15 dagar
Cykelbodar
och 30 dagar.
Behöver du köra in med bil på
gården får du ett inkörningstillstånd
i studiereceptionen.
Det finns cykelrum i nästan alla
källare och cykelbodar på gården.
Nyckel hämtas i studiereceptionen.
Praktikhyra
Utrymningsvägar
Om du gör praktik på annan ort betalar du en symbolisk hyra för rummet. Du måste ha bott 3 månader
och betalt full hyra under den tiden
för att vara berättigad till praktikhyra, ansökan hämtas i studiereceptionen.
Praktiken måste meddelas VätterHem minst 2 veckor i förväg.
Praktikhyra kan man endast få
under totalt 3 månader av boendetiden. Praktikhyra kan inte sökas
för del av månad, endast 1:a till
sista eller 15:e till 15:e i månaden.
Omfattar praktiken t ex 5 veckor
kan du endast få praktikhyra för en
1 månad. Praktikhyra får du inte ha
under uppsägningstiden.
Nyckeln till rummet ska lämnas till
receptionen under den tid som du
vistats på annan ort.
Entré, trapphus och källargångar
är utrymningsvägar – det är därför
förbjudet att ha cyklar, dörrmattor m.m. här. Det kan innebära stor
brand- och säkerhetsfara.
Tvättstuga
Tvättstuga finns i källaren i varje
hus. Först till kvarn gäller, man tvättar när det är ledigt.
Ohyra/insekter
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i ditt boende har du en skyldighet att omgående anmäla det till
VätterHem.
Du har också skyldighet att följa
de anvisningar du får för att få bort
ohyra.
Husdjur
Försäkring
Du bör alltid ha en hemförsäkring
hos något försäkringsbolag. Vid
t ex brand, inbrott eller vattenskada
ersätter inte hyresvärden dig för
privata skador, vi har bara ansvar för
fastigheten.
Källarförråd
Ett källarförråd finns till varje lägenhet, nyckel hämtas i studiereceptionen.
Byte
av studentrum
Byte av rum kan
ske när man har
bott en termin.
Om du betalat
hyran sent eller
om du fått klagomål får du inte
byta rum.
6
Med hänsyn till andra boende så är
det inte tillåtet att ha husdjur i lägenheterna eller i de gemensamma
lokalerna.
Useful information
Bus Card
All residents in Vätterhem’s student
housing, Kärrhöksgatan 80-100, can
buy a monthly bus card at a reduced
price from the student reception.
The student reception will inform
the residents which days they can
purchase the card. It is only during
these days that the card can be
bought.
If you do not pay your rent on
time you cannot purchase a reduced
price bus card.
Broadband
Internet is included in the rent. To
activate your broadband service
contact Junet AB at Gjuterigatan 9,
entrance C at Science Park, or at 03671 90 90. Their website is www.junet.
se. They will require an activation
fee. Junet is responsible for your
internet service and connection.
TV
Our basic TV service includes SVT
1, SVT 2, SVT 24, TV4, Barn/Kunskapskanalen and Jönköping’s local
channel. But, you have the ability
to watch additional channels with
a digital box and “intressepaket”
through Tele2.
You must contact Tele2 and order
a digital box if there is not one present in your room or if you want to
change your service.
Contact Tele2 with any problems
or questions, 0772-252525.
Parking
the student reception.
There are parking places next to the
student area that can be used if you
have a parking permit. The permits
can be bought per hour, day, 15 day
period or 30 day period from the
permit vending machine near the
lot. If you need to drive your car into
the student area ask for a drive-in
permit from the student reception
National registration
In Sweden it is against the law to be
registered at an address where you
do not live. If VätterHem receives information that a student has friends
using their address as a registered
address, then that student´s rental
agreement will be terminated.
Insurance
Each student should have insurance
that covers possible damage to the
furniture, room or the apartment. If
you are responsible for any damage
the costs will be extremely high if
you are not covered by insurance.
Basement Storage
Every apartment has a basement
for storing items. The key to the
basement can be picked up at the
student reception.
Bicycle rooms
There are rooms for storing bicycles
in almost every basement and there
are bicycle sheds in the yard. A key
for these areas can be picked up at
Changing
your Room
You are allowed to
change your room
if you have stayed
in your room for at
least one semester. You must also
have no debts with
VätterHem or be
the cause of any
disturbances during
your residence.
7
Emergency Exits
The entrance, staircase and basement corridors are the emergency
exits. No bicycles, doormats or any
other items are allowed to be placed
in these areas because it is a safety
risk in case of an emergency.
Laundry-Room
A laundry room is in the basement
of all buildings. The facilities are
on a first come first serve basis so
plan to do your laundry when the
demand is lowest.
Vermin, pests and insects
If you find any vermin, pests or
insects in your apartment or anywhere else in the accommodation
you must immediately report it to
VätterHem.
You must then precisely follow the
instructions you are given.
Pets
Pets are not allowed in the apartments or in the common areas.
Bra att veta - Useful information
Råslätt´s Student Association, RSF
Råslätts Studentförening, RSF
This student association organizes several
activities. Notices for these events will be
posted in the building stairwells.
RSF have stair hosts for every entrance.
These hosts will lend you vacuum cleaners
and irons if you show them your ID card.
This equipment must be immediately
returned after you are done using it.
Det finns en studentförening som
anordnar olika aktiviteter. I trapphusen finns det mer information
om dem. I varje trappuppgång
finns trappvärdar (via RSF). Värdarna lämnar mot legitimation
ut dammsugare och strykjärn. De
återlämnas till trappvärden i det
skick som de lånades. Dammsugarna och trykjärnen är RFSs utrustning och ansvar = studenternas.
Sockertoppen
This is a common room that only the residents at Kärrhöksgatan 80-100 can access.
This is where you can find the student
reception, use the sauna, watch TV, play
pool and do many other things. The room
is accessed through your personal yellow
chip. The room’s alarm system is activated
at 1am and a warning light will appear
at 10 minutes until 1 to tell students it
is time to leave. If students are still in
Sockertoppen after 1am and Securitas
responds to the alarm you will be fined
800 SEK.
Sockertoppen
Gemensamhetslokal, endast för de
boende på Kärrhöksgatan 80-100.
Här finns bl a studiereceptionen,
bastu, TV, biljardbord och festlokal.
Tillträde sker genom att använda
det personliga gula chipet. Sockertoppen är larmad efter kl 01.00
och fram till kl 06.00, då tillträde är
då förbjudet. 10 minuter innan kl
01.00 varnar en lampa i lokalen att
det är tid att lämna lokalen.
Gör man inte det får man betala
en utryckningsavgift till Securitas.
Common Areas
There are common areas on the ground
floor where it says Elevkåren on the door.
You can use your room keys to access
this area. The common area cannot be
used for private parties. Parties must be
booked through Råslätt’s Student Association and are booked at Sockertoppen.
Gemensamma lokaler
Gemensamma lokaler finns på
bottenplan. Det står ”Elevkåren” på
dörren. Du använder din rumsnyckel för tillträde. Dessa lokaler får inte
användas för privata fester. Fester
bokas via Råslätts Studentförening,
RSF, och anordnas i Sockertoppen.
Done with School
When you have finished studying at
Jönköping University or are taking an
extended break you must move out of the
student accommodation. In order to live
at the student accommodation you must
be registered at Jönköping University and
have at least 15 ECTS credits per semester.
När du slutar att studera
Studentbostaden har du kvar så
länge du studerar. Du måste vara
inskriven på Jönköpings Högskola
och läsa/prestera minst 15 högskolepoäng per termin.
Term of Notice
Your rental agreement includes a three
month notice. This means that you need
to provide a written notice to VätterHem
three months before you plan on moving
out. The notice period begins at the start
of the month after you have sent in you
notice.
Avflyttning
Avtalet löper med en ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader.
Uppsägningstiden börjar räknas
fr o m närmaste kommande
månadsskifte efter uppsägningen
och uppsägningen ska alltid vara
skriftlig.
8
Bra att veta - Useful information
Betala hyran - Paying the rent
När ska hyran betalas?
Hyresavin delas ut till din bostad
varje månad om du inte har meddelat oss något annat, som att du till
exempel vill ha E-faktura.
Hyran för bostaden betalas i förskott varje månad och den ska vara
oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär
exempelvis att hyran för april ska
vara betald senast den sista mars.
Tänk på att många överföringstjänster oftast tar några dagar på sig
innan pengarna finns på vårt konto.
Vid försenad hyresinbetalning tas
en avgift ut. Om hyran betalas för
sent vid flera gånger kan det vara
skäl för uppsägning av hyreskontraktet.
When should the rent be paid?
The rent invoice will be delivered
to your apartment once a month
unless you have arranged another
method, i.e. electronic invoice.
The rent is paid in advanced each
month and the payment should be
completed by the last weekday of
the month at the latest. For example,
the rent for April should be paid by
the last weekday of March.
Remember that a transfer often
takes a couple of days to reach our
account.
We will charge a fee for late payments if the payment is not in our
account by the last weekday of the
month. If the rent is paid late multi-
Hur betalar jag in hyran?
Du kan gå till ditt bankkontor, betala
på VätterHems huvudkontor eller
via din Internet-bank. Använd alltid
hyresavin som du har fått av oss, det
är viktigt att vi får det kund nr eller
OCR-nummer som finns förtryckt på
hyresavin.
Vid hyresinbetalning på vårt kontor tas en avgift ut.
Du kan också betala via autogiro, vilket innebär att hyran med
automatik dras från ditt bankkonto
varje månad. För att komma igång
med autogiro behöver du fylla i en
blankett, kan hämtas i vår studiereception – Sockertoppen – eller på
vårt huvudkontor.
ple times, your rental agreement can
be cancelled.
How do I pay the rent?
You can pay the rent at any bank, at
VätterHem’s head office or with an
online transfer. Always use the rent
invoice you got from us when paying the rent. It is important that we
have the customer id or OCR-number printed on the invoice when you
make payments by any method.
A fee will be charged if you pay
the rent at our head office.
You can also pay via autogiro,
which means that that rent will automatically be transferred from your
account each month. To set up an
9
Om pengarna inte räcker?
Skulle du hamna i ett läge då det är
svårt att betala hyran är det viktigt
att du kontaktar oss direkt. Tillsammans kan vi försöka att reda ut situationen, innan skulderna blir för stora.
Frågor som rör din hyresbetalning
Kontakta vår ekonomiavdelning som
finns på VätterHems huvudkontor,
Klostergatan 10.
autogiro transfer you need to fill out
a form that can be picked up at our
head office or the student reception
– Sockertoppen.
What if I can’t afford to pay?
If you find yourself in a situation
where you cannot pay the rent,
please contact us as soon as possible. Together we can try to find
a solution before your debt starts
piling up.
Questions about your rent
Please contact our finance department at our head office, Klostergatan 10.
Hänsyn Omtanke Trivsel
När man delar med andra
visar man hänsyn och har tolerans för andras sätt att leva
Välstädad lägenhet ger trivsel
.
Ni som delar
lägenhet har ett
gemensamt ansvar för att vårda
den. Du städar ditt
egna rum. Kök, hall
och badrum städar du
tillsammans med de andra
boende i lägenheten.
Planera städningen med de övriga
boende i lägenheten.
Om lägenheten inte håller det
skick som hyresavtalet kräver
debiterar VätterHem kostnad för
städning.
När det blir ett ledigt rum i
lägenheten är det extra viktigt att
lägenheten är i bra
skick så den som
kommer och tittar
På sidan 15,
på rummet känner
”Städtips”,
sig välkommen att
flytta in.
får du lite
Du är ansvarig
hjälp på
för möblerna i ditt
vägen när
rum och tillsammans med de
det gäller
andra i lägenheden regelten för möbler i
hall och kök. Går
bundna
något sönder är
skötseln.
man ersättningsskyldig.
VätterHem ansvarar för städning
av allmänna delar som trappuppgångar och hissar.
Balkonger - fönster
Balkongen är en härlig del av lägenheten – speciellt på sommaren –
men ta hänsyn till dina grannar när
du använder den.
Att kasta ut saker från balkong el-
Rökning
ler
från fönster
är naturligtvis inget man gör. Det skapar
otrivsel och det kan innebära fara för
andra.
Musik och ljud – Gäster och besök
Ta hänsyn till dina grannar så att
du inte stör dem. Om du vill ha hög
nivå på ljudanläggning - använd
hörlurar!
Det gäller att visa hänsyn under
dygnets alla timmar men extra
viktigt är det efter klockan 22.00
och före 06.00. Ju senare på kvällen,
desto lägre ljudnivå är en bra regel!
Som kontraktsinnehavare är det
du som ansvarar för att dina gäster
och besökare inte stör grannarna.
Det gäller även i trapphus och på
gården. Upprepade eller en allvarlig
störning kan leda till att hyresavtalet
sägs upp.
Du hyr rummet för att bo själv
I VätterHems studentboende hyr
man sitt rum för att endast bo EN
person i rummet, det är inte tillåtet
att ha inneboende.
Det är inte rättvist mot de andra
boende i lägenheten att flera personer använder köket och badrummet.
Hyresavtalet kan komma att sägas
upp om du inte följer detta.
10
I VätterHems
fastigheter är
det rökförbud
och det gäller
även vattenpipa!
Du får inte röka
i rummet, köket, hallen, badrummet och på
balkongen. Detta ska respekteras av alla boende. Rökförbud
gäller även i Sockertoppen, trapphusen, hissar, källare och gemensamhetsdelar.
Minska avfallet
Hos Vätterhem är det enkelt att
sortera och bli av med allt hushållsavfall. I våra miljöhus lägger du
det bara i rätt fack. Något annat är
naturligtvis inte tänkbart.
Tänk på att matrester ska läggas i
de papperspåsar som finns att hämta i studiereceptionen och slängas i
facket för matavfall. Vid inflyttning
får alla boende en broschyr med
information. Där står vad som är viktigt att tänka på för en fungerande
sortering och återvinning. Läs den!
Se tillsammans till att sopor slängs
och inte blir stående i köket, hallen
eller på balkongen. De drar lätt till
sig fåglar och andra djur och kan bli
en sanitär olägenhet.
Consideration Caring Comfort
When you share with others
you need to be considerate and be tolerant of other ways of living
A clean apartment makes people
happy
.
Students who live in shared apartments have a mutual responsibility
to take care of the apartment. You
clean your own bedroom. Cleaning the kitchen,
hallway and
On page
bathroom is shared between the
15, ”Tips for
residents in the
cleaning”,
apartment.
you get
Plan your cleaning
activities
some help
with your flatmaon how to
tes.
VätterHem will
keep the
charge the tenants
apartment
a cleaning fee if
in a neat
the apartment is
not cleaned to a
and clean
satisfactory level
condition.
according to the
rental agreement.
When there is a
vacant room in the apartment it is
very important to keep the whole
apartment in a good condition so
the new tenant will feel welcome
when they take a look at the apartment.
You are responsible for the furniture in your room and everyone
living in the apartment is responsible for the furniture in the kitchen
and hallway. If something breaks
you must pay for the damage.
VätterHem is responsible for the
cleaning of common areas such as
staircases and elevators.
Balcony - window
The balcony is a pleasant part of the
apartment, especially during the
summer, but be considerate to your
neighbors when you use it.
Throwing things from the balcony
or windows is not allowed. It creates
an unpleasant environment and can
be dangerous for other people.
Music and noise – Guests and
visitors
Be considerate of your neighbors
so you do not disturb them. If you
want the listen to loud music – use
headphones!
You should be considerate during
all hours of the day but it is extra important after 10pm and before 6am.
Keeping the noise to a minimum
late at night is a good rule to follow.
As a tenant you are responsible
for your guests and visitors so they
do not disturb the neighbors. That
also goes for the staircase and the
outside the building. Continuous
or serious disturbances can lead to
immediate eviction.
You rent the room for you only
In VätterHems student accommodation you rent the room for ONE
person, you. It is not allowed to have
lodgers.
It is not fair to your flatmates if
more people are using the kitchen
and bathroom.
Your rental agreement will be
cancelled if you do not follow these
rules.
11
Extra beds and extra mattresses
should always be stored in the
storage area in the basement.
Smoking
There is a total smoking ban in
VätterHem’s properties. This includes
hookahs/shishas!
You are not allowed to smoke in
your room, kitchen, hallway, bathroom or on the balcony. All tenants
must respect this rule. There is also
a smoking ban at Sockertoppen, the
staircase, elevator, basement and
other common areas.
Reduce waste
Vätterhem has made it easy for
you to sort and get rid of all your
household waste. In our recycling
station you just place your waste in
the right bin. Anything else is unacceptable.
Remember that food waste must
be placed in the provided brown
paper bags and thrown in the bin
marked Food Waste (Matavfall). You
can get more bags at the student
reception. When you move in you
receive a brochure with information
on how to sort your waste. Here you
can find important tips for making
waste sorting and recycling work.
Read it!
Together with your flatmates,
make sure you take out your garbage and not leave it in the kitchen,
hallway or on the balcony. Old trash
attracts birds, pests and other animals that can make the apartment
unsanitary.
Hänsyn Omtanke Trivsel/ Consideration Caring Comfort
Hänsyn Omtanke Trivsel
Vad gäller vid störningar?
Vanliga levnadsljud som vattenledningar som brusar, dörrar som stängs
får man lära sig att leva med, det ingår
i boendeformen. Men ibland blir det
för mycket som stör, gap och skrik,
hög musikvolym och spring i trappor
är exempel på störningar man inte ska
behöva tåla.
Så säger lagen
Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts
för störningar. Man ska också ”bevara
sundhet, ordning och gott skick inom
fastigheten. Kort sagt – visa hänsyn!
Det här gäller i lägenheten men även i
gemensamma utrymmen som trapphuset, hissen, tvättstugan, på gården och i
andra delar av bostadsområdet.
Vad gör jag om grannen stör?
Ett sätt att komma till rätta med en störning är att själv ringa på hos grannen
som stör och be honom eller henne att
dämpa sig. De allra flesta som stör är
själva inte medvetna om att de irriterar
någon annan.
Ibland hjälper det inte att påpeka
störningen och ibland kan det vara
svårt att göra det utan att påverka
grannsämjan, då kan du alltid kontakta
vår studiereception.
Kvällar, nätter och helger kan du ringa
vår Störningsjour, Securitas. De gör
då ett besök hos dem som stör och en
störningsavgift tas ut.
Vad händer sedan?
VätterHem försöker att följa upp alla
störningar som rapporteras till oss eller
till Störningsjouren.
Störning – uppsägning
Om en hyresgäst gör sig skyldig till
upprepade störningar kan det leda till
en uppsägning. Räknas störningen som
särskilt allvarlig kan den leda till att hyresgästen sägs upp utan varningsbrev.
12
Consideration Caring Comfort
What about disturbances?
Common noises such as flushing water
and doors closing are noises that come
with living in an apartment building. Sometimes there are other noises bothering you such as yelling and screaming,
loud music and running in the staircase.
These types of noises are unacceptable.
What the law says
According to rental laws, the tenants
should make sure that neighbors are
not bothered by noise. You should also
use common sense and be respectful towards your neighbors. To put it
simply, be considerate!
These rules also apply to common
areas such as staircases, elevators, the
garden and other parts of the property.
What do I do if my neighbor is being
loud?
First, try to speak to your neighbor and
ask them to be quieter. Often the case
is that the person is not aware of the
noises they are causing.
Sometimes talking to the neighbor is
not enough or maybe you feel uncomfortable doing so. If so, you can always
contact the student reception.
During evenings, nights and weekends you can call our Störningsjour,
Securitas. They will visit the person
disturbing others and give them a fine.
What happens next?
VätterHem always trys to follow up on
all disturbances that are reported to us
or Securitas.
Disturbances and eviction
If a tenant is repeatedly disturbing others they can be evicted. If the disturbances are particularly serious the tenant
can be evicted without any warning.
13
Hänsyn Omtanke Trivsel - Consideration Caring Comfort
Some tips for a spotless home
Några tips för ett bra boende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rök inte i lägenheten
när du har lagat mat, plocka bort disk och
gör rent
gör upp ett städschema tillsammans
prata med varandra om eventuella problem
om du ska ha fest/bjudning - fråga övriga
boende i lägenheten om det är ok.
gå inte in med skor
släng gammal mat i kyl/frys
släng sopor
ta inte andras mat eller porslin
visa extra hänsyn efter kl 22.00
håll ordning i gemensamma utrymmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
do not smoke in the apartment
after cooking; clean all surfaces then do
the dishes and put them back in their
place
organize a cleaning schedule together
with your flatmates
talk to your flatmates about problems you
may have
if you are planning a get together, ask
your flatmates if it is ok.
do not wear shoes inside
throw away old food in the fridge/freezer
throw away your garbage
do not take other peoples food or dishes
be extra quiet after 10 pm
keep common areas clean
Extra information
Tips vid städning/ Cleaning Advise
Rum
•
Kök
•
•
•
•
•
•
•
Hall
•
•
Ditt ansvar:
Room
Dammsug, torka av möbler och golv med
fuktig trasa. Var rädd om möblerna som om
de vore dina egna.
•
Gemensamt ansvar:
Vacuum and mop the floor and clean the
furniture with a damp cloth. Care for the furniture as if it were your own.
Kitchen
Dammsug och torka av golv och lister med
fuktig trasa.
Bänkskivor, köksluckor, diskbänk, lådor, kakel,
skärbräda torkas med fuktig trasa.
Rengör regelbundet spisfläkt, ugn och spisplattor. Torka av när du har lagat mat!
Torka av kylskåp/frys invändigt och utvändigt
med fuktig trasa.
Frosta av och rengör kyl och frys regelbundet.
Använd inga vassa föremål och samla upp
smältvattnet i en balja.
Rengör fettfiltret i köksfläkten minst en gång
i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel.
Glöm inte att torka av köksbord och stolar!
•
•
•
•
•
•
•
Common Responsibilities:
Vacuum and mop the floor and clean the
skirting boards.
Clean the countertops, cupboards, sink,
drawers, tiles and cutting board with a damp
cloth.
Clean the oven and stovetop regularly and
wipe them down when you have finished
cooking.
Clean the inside and outside of the refrigerator and freezer with a damp cloth.
Defrost the freezer regularly. Do not use sharp
objects to remove the ice and remember to
collect the water in a bowl.
Clean the exhaust fan and grease filter at least
once a month by washing it in warm water
with a mild detergent.
Don’t forget to clean off the kitchen table and
chairs.
Hallway
•
Dammsug, torka golv, golvlist, golv och dörrar
med fuktig trasa.
Håll ordning i de gemensamma garderoberna! Släng skräp!
•
Badrum
•
Your Responsibility:
Vacuum and mop the floors. Wipe down the
skirting boards, doors and doorframes with a
damp cloth.
Keep the common wardrobes organized and
throw away any garbage.
Bathroom
Golv, duschutrymme, väggar torkas av med
fuktig trasa.Handfat och toalett städas. Badrumsskåp och spegel torkas av. Golvbrunnen
rensas.
•
•
•
Tänk på att VätterHem debiterar för städkostnad
om lägenheten inte håller det skick som hyresavtalet kräver!
Mop the floors and clean the shower and
walls with a damp cloth.
Scrub the sink and the toilet and wipe down
the cupboard and mirror.
Clean out the floor drain.
If the apartment does not meet the standards set
in your rental agreement VätterHem will charge
you for the cost of cleaning your apartment.
15
Extra information
Värmen i lägenheten
The Heat in the Apartment
Information om brandvarnare och
brandsläckare
Information about the fire alarms and
fire extinguishers
I varje lägenhet finns det brandvarnare och en
brandsläckare.
There are fire alarms and extinguishers in all
apartments.
Brandsläckare
Fire Extinguisher
Värmen i lägenheten är inställd för att ge en temperatur på upp till 21C. Temperaturen kan dock variera
någon grad upp eller ner.
Upplever du att det är kallt i lägenheten ska du
först se över att samtliga termostater på elementen
är uppskruvade till max (sexan).
Det är inte tillåtet att använda fristående element
eller kupévärmare i rummet.
Mer tips, råd och information om värmen kan du
få via vår studiereception!
Alla boende i lägenheten har ett gemensamt ansvar
för att brandsläckaren endast används vid akuta
tillfällen. Har brand släckaren använts vårdslöst kostar en ny ca 2000 kr + moms och
påfyllning ca 1000 kr + moms, de boende i
lägenheten får stå för kostnaden.
Brandvarnare
Om en brandvarnare skulle utlösas av
misstag, larmar den samtliga brandvarnare inom lägenheten.
Alla brandvarnare är nätanslutna och
har inga batterier! Man kan inte stänga
av brandvarnaren genom att slita ner
den och ta bort batteriet.
För att stänga av larmet, håll in knappen
på den brandvarnare som har utlöst larmet i några
sekunder. Brandvarnare som har utlöst blinkar rött.
Får du trots detta inte brandlarmet att sluta, ring
studiereceptionen eller om det är kväll/helg till
Securitas.
OBS! En brandvarnare får aldrig täckas över.
The heating system in the apartments keeps them
at 21C but the actual temperature may vary by a few
degrees.
If you feel that your apartment is too cold, first
make sure that the thermostat on the heating element is turned up all the way, 6.
It is prohibited to use a free standing electric
heater or any other addition heating device in your
room.
You can get more tips, advice and information
about heating from the student reception.
All of the residents in an apartment are responsible
for the fire extinguisher. This means that if the
extinguisher is used without reason or damaged
all residents in the apartment must pay for
its replacement. A new fire extinguisher
costs around 1850 SEK plus VAT and refilling and servicing costs around 850 SEK
plus VAT.
Fire Alarm
If a fire alarm is activated it will automatically
turn on all fire alarms in the apartment.
The fire alarms cannot be turned off my
removing them from the wall or taking out a
battery. They are hard wired into the building.
In order to turn off a fire alarm you must
hold down the button on the flashing alarm for a
few seconds. Holding down the button on a nonflashing alarm will not turn it off.
If the alarm does not turn off after doing this then
call the student reception or Securitas 040-689 29 45
on an evening or weekend.
Attention! You may not cover the fire alarms in your
apartment.
16
Download