Revitalisering av språk och kultur hos urfolk

advertisement
Västerbottens Museum, Samiskt språkcentrum, Vaartoe/CeSam och Institutionen för
språkstudier bjuder in till Lars Thomassonsymposiet
Revitalisering av språk och kultur hos urfolk
Language- and Cultural Revitalization by indigenous peoples
4 mars 2015, Bio Abelli, Västerbottens Museum, Umeå
Program
09.00–09.30
Kaffe, gáfestallanbodda
09.30–09.40
Introduktion
Sylvia Sparrok, Samiskt språkcentrum och Krister Stoor,
Umeå universitet
09.40–10.40
Language Heroes: the Master-Apprentice Language Learning
Program
Leanne Hinton, University of California, Berkeley
10.45–11.20
Motivating Language from within the Tribal Community
Yootva Nancy Steele, University of California, Berkeley,
Karuke Nation, California
11.25–12.00
Linguistic Prohibitions Concealed as Linguistic Rights
Mikael Vinka, Umeå universitet
13.15–13.50
’Ikth lij vuelie’: In the Beginning, there was a Yoik, or Yoiking as a
Tool in Sámi Language Revitalisation
Johan Sandberg McGuinne, Lycksele
13.55–14.30
Loss and hope: A Sámi decolonization process
Astri Dankertsen, Universitetet i Nordland
14.30–15.00
Kaffe, gáfestallanbodda
15.00–16.00
Paneldiskussion
Moderatorer: Krister Stoor och Sylvia Sparrok
Download