rack and pinion drive Kuggstångsmotor

advertisement
Kuggstångsmotor
rack and pinion drive
ZA-BSY+
24VDC
Produktbeskrivning
integrerad elektronik för motorsynkronisering
integrated synchronous control electronics
för breda och tunga fönsterbågar
for wide and weighty window wings
lämplig att lyfta glastakskonstruktioner
for lifting of glass roof constructions
för rökventilation och naturlig komfortventilation
applicable for smoke and natural ventilation
individuellt programmerbar
individual programmable
Tryck- och dragkraft upp till 1500N per motor
push/pull force up to 1500N per drive
Rökventilationssystem
Smoke- and Heat Vent Systems
Naturlig ventilationssystem
Natural Ventilation Systems
Motorsystem
Branddörrskontrollsystem
Drive Systems
Fire-door Control Systems
3.3.0.2
Product Information
ZA-BSY+
Egenskaper
Features
- Lämplig för brandgasventilation, D+H Euro-SHEV, enligt
SS EN 12101-2 liksom för naturlig komfortventilation
- Utrustad med BSY+, mikroprocessorstyrd motor- och synkroniseringselektronik
- Upp till 8 motorer kan synkroniserad i en grupp
- Motorfunktioner såsom slaglängd, hastighet och kraft kan
programmeras med PC och programmvara SW-BSY+
- Extra tyst gång vid naturlig komfortventilation
- Höghastighetsfunktion (-HS) för snabb öppning av fönster för
brandgasventilation
- Testad för brandstbilitet (30 min./300°C) och 10 000 öppna/stängcykler med märklast
- Finns även som ZA 35-BSY+ med reducerad kraft/strömförbrukning
på 300N / 0,5 A, och som ZA 155-BSY+ med ökad kraft på
1500 N / 1,4 A
- Kan kompletteras med klämskyddslist direkt ansluten till motorn
- Som tillval erbjuds lackering i valfri RAL eller NCS-kulör
- Diverse optioner kan erbjudas, exempelvis gränslägesindikering
- Som tillval finns ett stort antal universal- eller profilanpassade
fästbeslag
-
Tillämpningsexempel
useable for smoke ventilation, D+H Euro-SHEV according to
DIN EN 12101-2 as well as daily natural ventilation
equipped with microprocessor-controlled motor and
synchronous electronic BSY+
possibility of up to 8 drives in one synchronous group
all drive functions, characteristics and stroke lenght are
individually programmable via Software SW-BSY+
extra silent motor running in ventilation mode
smoke ventilation with high-speed function for a fast window
opening in case of fire
fire resistance (30 minutes/300°C) and 10.000 double strokes
with rated load tested
also available as ZA 35-BSY+ with reduced strength/current
consumption of 300N/0,5A or as ZA 155-BSY+ with raised
strength 1500N/1,4A
optional expandable by direct connection of a safety
edge strips
power supply from both sides possible
possibility of paint in all RAL-colours
various options available, e.g. position/ and status indications
Mounting-sets coordinated with profile systems available
9
46
13
7
90
157
30
60
(HS = 100)
Justermån / regulation range
15 - 35mm
12
Example for Application
Slaglängd + 162 mm
stroke
Technical Data
Motortyp / type
ZA 85-BSY+
Kraftförsörjning / power supply
24VDC/1A
ZA 85-BSY+ HS ZA 105-BSY+ HS
24VDC/2A
24VDC/2,2A
Tryck-dragkraft / push-pull strength 800N
800N
1000N
800N
800N
800N
Stängkraft / closing strength
1100N
Tillhållarkraft / locking press.
~ 7,1mm/s
ÖPPNA-tid / opening time
ÖPPNA-tid / opening time (HS)
STÄNG-tid / closing time
~ 8,4mm/s*
~ 17mm/s*
~ 7,1mm/s
Kapslingsklass / protective system
IP 65
Arbetstemperatur / range of temp.
-5°C ... +75°C
Anslutningskabel / connection
Kuggstångshölje / housing tube
Motorhus / drive housing
~ 17mm/s*
Art.-nr.
Ord.-No.
Slaglängd Vikt
Stroke
Weight
Anmärkning
Comment
ZA 85/600-BSY+ HS
ZA 85/800-BSY+ HS
ZA 85/1000-BSY+ HS
ZA 105/600-BSY+ HS
ZA 105/800-BSY+ HS
ZA 105/1000-BSY+ HS
ZA 85/500-BSY+ Set
ZA 85/600-BSY+ Set
ZA 85/800-BSY+ Set
ZA 85/1000-BSY+ Set
ZA 85/600-BSY+ HS Set
ZA 85/800-BSY+ HS Set
ZA 85/1000-BSY+ HS Set
ZA 105/600-BSY+ HS Set
ZA 105/800-BSY+ HS Set
ZA105/1000-BSY+ HS Set
27.001.06
27.001.11
27.001.16
27.002.06
27.002.11
27.002.16
27.000.05
27.000.10
27.000.15
27.000.20
27.001.05
27.001.10
27.001.15
27.002.05
27.002.10
27.002.15
600mm
800mm
1000mm
600mm
800mm
1000mm
500mm
600mm
800mm
1000mm
600mm
800mm
1000mm
600mm
800mm
1000mm
Ensam motor / single drive
2,10kg
2,40kg
2,70kg
2,10kg
2,40kg
2,70kg
3,90kg
4,20kg
4,80kg
5,40kg
4,20kg
4,80kg
5,40kg
4,20kg
4,80kg
5,40kg
Ensam motor / single drive
Ensam motor / single drive
Ensam motor / single drive
Ensam motor / single drive
Ensam motor / single drive
99.730.28 2.0/07/08
Tekniska data
Typ
Type
2,5m silikonkabel / silicone
Aluminium, natureloxerad / silver anodized
Polycarbonat, ljusgrå / polycarbonate, light grey
* Lastberoende / load-dependent
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar
Rights to technical modifications reserved.
© 2008 D+H Mechatronic, Ammersbek
D + H Mechatronic AG · Georg-Sasse-Straße 28-32 · D-22949 Ammersbek/Hamburg · Germany
Tel: +49 40 - 605 65 -0 · Fax: +49 40 - 605 65 222 · info@dh-partner.com · www.dh-partner.com
Download