Utskrivbar sida (PDF)

advertisement
Hotellparkering
i P-hus Nordstan
Hotel parking
in Nordstan multi-storey car park
Götaälvbron
en en
ion
s
stat splat
tral
on
Cen Erics
s
Nil
Nordstan
Parkeringsbiljetten används vid såväl infart som utfart
Please use this ticket when you enter and leave the car park.
1
2
1
2
Parkera din bil
Är bilen redan inkörd i P-huset?
Parking your car
För att hotellbiljetten skall gälla måste bilen först köras
ut. Kör fram till utfartsautomaten. Stoppa in infartsbiljetten och därefter biljetten som du fick av hotellet.
Kör ut och sedan in i P-huset igen enligt instruktionerna
här bredvid.
Stoppa in biljetten i infartspelaren (1). Kör till
plan 6. Stoppa in biljetten (2) och kör in i inhägnaden. Ta med biljetten, den kan nu användas
vid såväl utfart som infart under din vistelse.
Insert the ticket at the entrance pillar (1).
Drive up to level 6. Insert your ticket (2) and
drive into the enclosure. Please bring your
ticket. You can now drive in and out using this
ticket throughout your stay at the hotel.
Hämta bilen
Slå in den 6-siffriga koden vid dörren (1).
Numret står i fet stil på biljetten.
Kör fram till pelaren och slå in samma
kod igen (2). Kör till utfartsbommen.
Stoppa in biljetten i automaten (3),
ta ut biljetten och bommen öppnas.
Du som redan kört in och fått en infartsbiljett:
Is your car already in the car park?
If you already drove in and received an ordinary ticket:
To use the hotel ticket you will first have to drive out.
Drive up to the machine at the exit. Insert your ordinary
ticket, followed by the ticket you were given by the hotel.
Drive out and then reenter the car park. Follow the
instructions beside.
Collecting your car
3
Enter the 6-digit code at the door (1). The
number is printed in bold type on the ticket.
Drive to the pillar and enter the same code
again (2), then drive to the exit barrier.
Insert your ticket in the machine (3),
remove the ticket and the barrier will open.
P-hus Nordstan har
övervakning dygnet
runt, men för säkerhets
skull, töm bilen på
värdesaker.
P-hus Nordstan has
24-hour surveillance.
To be on the safe side
please remove any
valuables from your car.
Download