utställare - Teknologsektionen Industriell Ekonomi

advertisement
utställare
UTSTÄLLARE 2013
Acando4
Accenture5
Arthur D Little
6
ATKearney7
BearingPoint8
Braintek9
Volvo BTS
10
Capgemini Consulting
11
Centigo12
Chalmers Teknologkonsulter 13
Chalmers doktorander
14
Chalmers School of 15
Entrepreneurship
EY16
IAESTE17
ICA18
KPMG19
Medius20
Miljöbron21
Nordea22
PMI23
Preera24
PwC25
Roland Berger
26
SAAB27
SEB28
Serendipity Innovations
29
Skanska30
SKF31
Sveriges Ingenjörer
32
Telenor33
Triathlon34
Unga Aktiesparare
35
Unionen36
MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans
med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar processer,
organisation och it. Vi skapar mätbara resultat och förbättringar
åt våra kunder genom att kombinera strategi, affärskunnande och
teknik. Acandos konsulter är lotsar som hjälper våra kunder att
lyckas. Vi har en balanserad mix mellan medarbetare som arbetar
med verksamhetsutveckling respektive IT.
Våra verksamhetskonsulter har en förståelse för IT:s möjligheter
och begränsningar och våra IT-konsulter utgår alltid från verksamhetsnyttan. Våra kunder finns inom alla branscher och är en
mix av stora globala aktörer såväl som medelstora lokala företag.
Acando agerar på en bred marknad med nitton kontor i Sverige,
Finland, Norge, Tyskland och England.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
650/1 100
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg/Malmö/Ludvika/Västerås/Falun
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
4
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING AND TECHNOLOGY CONSULTING
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management,
IT och outsourcing med 275 000 medarbetare och kunder i fler än
120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika
branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper
vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer.
Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som
slutade den 31 augusti 2013.
Kompetensutveckling är en nyckelfaktor inom Accenture. Alla anställda får en ”Career Counselor” som fungerar som ett slags mentor
och coach genom regelbundna utvecklingssamtal. Du får dessutom
kontinuerlig feedback från dina projektledare, för att ge dig bästa
förutsättningar att bygga kunskap och erfarenhet.
Många som arbetar på Accenture brukar nämna gemenskapen
och den goda stämningen mellan kollegorna som positiva sidor på
arbetsplatsen. Vi erbjuder tydliga karriärvägar, ett varierat arbete
genom olika projekt och en brant utvecklingskurva med ett stort
internt kursutbud.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
900/275 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg/Malmö
SUMMER INTERNSHIP
BACHELOR INTERNSHIP
5
MANAGEMENT CONSULTING
Who says it can’t be done?”. Dessa ord, myntade av Arthur
Dehon Little, ligger till grund för vår firma inriktad på strategi,
organisation och operations management med en tradition
av att lösa några av våra klienters mest svårlösta problem.
Vi söker studenter med en ambition att göra karriär inom managementkonsultyrket som har stark känsla för lagarbete och en
vilja att driva varaktig förändring. Analytisk förmåga och kreativitet är nödvändigt för att lyckas inom yrket. Fötterna på jorden
och en ödmjuk inställning är också egenskaper som värderas högt
inom Arthur D. Little. Som anställd finns en enorm utvecklingspotential med en brant inlärningskurva där man från dag ett får
leveransansvar i projekten. Stor variation av både industriella och
funktionella områden skapar möjligheter att prova på en mängd
områden.
Who says it can’t be done?
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
60/1 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
6
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
A.T. Kearney is a global management consulting firm that uses
strategic insight, tailored solutions and a collaborative working
style to help clients achieve sustainable results. Since 1926, we
have been trusted advisors on CEO-agenda issues to the world’s
leading corporations across all major industries. A.T. Kearney’s
offices are located in major business centers in 38 countries. For
more information please visit www.atkearney.se.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
30/3 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
7
INTERNSHIP
BUSINESS CONSULTING
Visste du att BearingPoint Sverige har ett eget rockband och mer än 30 %
av de anställda har deltagit på något Vasalopp?
BearingPoint är en ledande konsultverksamhet inom Business Consulting
med ca 3 500 anställda på 26 kontor i 18 länder. Till kunder inom både
privat och offentlig verksamhet erbjuder BearingPoint bästa möjliga värde
i form av tydliga och mätbara resultat från skräddarsydda affärslösningar
som kombinerar vår expertis inom både verksamhet och teknik. En stark
entreprenörsanda, långsiktiga relationer med välrenommerade organisationer, djup branschspecifik och funktionell kunskap samt affärslösningar
som är anpassade till varje kunds unika behov – dessa är några av de
egenskaper som karaktäriserar BearingPoint. BearingPoint är en europeisk
konsultverksamhet som verkar globalt genom strategiska konsultpartners.
Våra konsulter har ett stort driv, engagemang och social kompetens, och
de matchar väl våra värderingar: Teaming, Commitment, Excellence,
Passion & Stewardship. Vi anställer konsulter på alla nivåer till våra fyra
team och förväntar oss att individer skall växa och ta på sig större ansvar
allteftersom de bygger kompetens och erfarenhet genom projekt såväl som
interna utbildningsprogram.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
65/3 500
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Malmö
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
8
INTERNSHIP
REKRYTERING
Vill du arbeta tillsammans med drivna studenter i direktkontakt
med näringslivet och vara med i utvecklingen av ett snabbväxande
företag, sök anställning hos oss.
Vårt mål är att bli Chalmeristens självklara väg ut i arbetslivet och
företagens naturliga kontakt med Chalmers studenter. BrainTek
– Chalmers Studentkår Rekrytering AB jobbar för att knyta ihop
våra studenters framtidsdrömmar med företagens behov av kompetens.
Vill du som student få erbjudanden om jobb som är anpassade
just för dig, registrera då din profil på braintek.se.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE
20
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
9
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
Business Transformation Services (BTS) is the Management consulting unit in the Volvo Group. We have about 100 consultants in
Europe, US and Asia. Our task is to deliver business value to top
management, design and manage large transformation programs
within the Volvo Group.
Why is the BTS Management Consulting Program a good start of
your career?
- By applying to and joining the BTS Management Consulting Program you join a team of graduates given full support to develop
skills and methodologies through extensive trainings and visits
throughout the Volvo group globally.
You are exposed to high profile projects from day one, working
in international teams with the opportunity to work within many
different Volvo functions in different parts of the world.
Your personal development is key for BTS’s success.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
50/100
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
10
TRAINEE
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
Capgemini Consulting is the Global Strategy and Transformation
Consulting organization of the Capgemini Group, specializing in
advising enterprises in significant business transformation, from
innovative strategy to execution and with an unstinting focus on
results.
Mastering the new economy Capgemini Consulting bring future
business visions and enable clients to transform to the power of
digital.
Capgemini Consulting is recognized by the unique way of client
interaction and People-centric Culture, focusing on employee
development and a great place to work. Ready to join us?
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
170/3 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg/Malmö
EXJOBB
SOMMARJOBB
TRAINEE
11
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
Centigo är ett managementkonsultbolag som hjälper ledande
företag och organisationer genom kritiska förändringsprojekt.
Vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag,
och hur man skapar dem, kallar vi Business Wellness. Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra uppdrag som i vår strävan att skapa
marknadens mest attraktiva konsultpartner.
Centigo är oberoende, medarbetarägt och har varit lönsamt sedan bolaget bildades 2002. Vi arbetar i ett flertal branscher där vi
inte bara hjälper våra kunder att landa affärskritiska projekt, utan
vi bevakar även trender och försöker förutse hur dessa kommer att
påverka våra kunder långsiktigt. I våra affärsenheter utvecklar vi
ständigt nya spetserbjudanden baserat på våra kunders efterfrågan.
Besök vår monter för att lära känna oss och förstå vad det innebär
att jobba som managementkonsult hos Centigo.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
175/180
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Malmö
EXJOBB
SOMMARJOBB
12
TRAINEE
INTERNSHIP
TEKNIKKONSULTFÖRETAG
I vår vision ska Chalmers Teknologkonsulter AB vara Sveriges
ledande studentkonsultbolag, den mest stimulerande arbetsplatsen
för studenter och Sveriges främsta plantskola för framstående
medarbetare, entreprenörer och ledare. Att arbeta på Chalmers
Teknologkonsulter AB skall vara roligt och ge värdefull erfarenhet som ökar möjligheterna till en fortsatt framgångsrik karriär
i arbetslivet. Chalmers Teknologkonsulter AB är ett studentdrivet
konsultbolag inom Chalmers Studentkår. Affärsidén bygger på att
erbjuda kvalificerade konsulttjänster till näringslivet och offentlig
sektor och därmed ge studenter merit och praktik inom ramen för
sin utbildning.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE
60
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
13
TRAINEE
INTERNSHIP
AKADEMIN
Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation studeras teknikens samspel med sitt ekonomiska, sociala och samhälleliga sammanhang. Ledning och organisering av centrala
företagsprocesser som logistik, innovation, teknik- och produktionsutveckling, produktion och strategisk förändring är centrala
frågor. Institutionen kombinerar teorier från ingenjörsvetenskap
med teorier från främst ekonomi och beteendevetenskap.
Som student och intresserad av en akademisk karriär är det
vanligaste alternativet doktorandstudier. Dokorander får en unik
möjlighet att fördjupa sig inom ett speciellt ämnesområde. Samtidigt är arbetsuppgifterna varierade och innehåller både undervisning och forskning. Sverige och Chalmers erbjuder bland världens
bästa villkor för forskarstuderande. Doktorander får möjlighet att
bedriva personlig utveckling på heltid, till en bra månadsinkomst.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE
130
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
14
TRAINEE
INTERNSHIP
MASTERUTBILDNING
Chalmers School of Entrepreneurship offers you a way to combine
a cutting edge master’s education with the opportunity to start real
ventures and run real innovation projects together with industry
partners and academic researchers.
We have educated close to 500 entrepreneurs, now working in
leading positions in both large companies and start-up ventures
across a broad spectrum of industries sectors.
Our students have been the key factor behind the creation of more
than 50 companies during the last 15 years.
Release your entrepreneurial potential.
Chalmers School of Entrepreneurship
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
15
TRAINEE
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
EY is a global leader in advisory services, assurance, tax and
transactions. Worldwide, our 167,000 people are united by our
shared values, which inspire our people and guide them to do the
right thing, and our commitment to quality, which is embedded in
who we are and everything we do.
EY is a perfect place to begin your career, and we promise you’ll
feel at home from the start. This is a challenging place to work. But
the quality support and career development we offer — combined
with our inclusive culture — means it’s rich with opportunity and
diversity too.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
2 500/167 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg/Malmö
EXJOBB
SOMMARJOBB
16
TRAINEE
INTERNSHIP
INTERNSHIP UTOMLANDS
Vi är en del av Chalmers Studentkår och arbetar med internationellt utbyte av betald arbetspraktik för naturvetenskaplig
och teknisk erfarenhet! Vi skickar iväg svenska studenter på
internships vid företag över hela världen, och tar samtidigt emot
lika många studenter som kommer hit för ett internship. De
medlemsländer som vi byter platser med och vilka studieområden
som prioriteras beror av vad du som student önskat dig i vår
intresseanmälan. Vår intresseanmälan hittar du antingen på vår
hemsida, www.iaeste.se, på vår facebooksida, www.facebook.
com/iaeste.goteborg, eller i vår monter här på mässan! Spetsa
ditt CV, få minnen för livet och åk på ett internship!
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
60/1 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg/Lund/Linköping/Stockholm/Uppsala/Luleå
EXJOBB
SOMMARJOBB
17
TRAINEE
INTERNSHIP
DETALJHANDEL
Med 2400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och
Baltikum är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Vi är även ett av Sveriges största logistikföretag.
Inom ICA Gruppen finns över 150 yrken och 500 olika befattningar. Vi strävar efter att vara möjligheternas arbetsgivare för utveckling av medarbetare inom detaljhandeln, och varje dag arbetar vi
tillsammans för att göra vardagen lite enklare för våra kunder.
Delar du vårt intresse för mat, måltider, kvalitet och service kanske
du är vår nästa medarbetare?
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
8 200/21 000 (exkl. butik)
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Arlöv, Borlänge, Borås, Helsingborg, Göteborg, Kallhäll, Kungälv, Solna,
Sundbyberg, Umeå, Västerås Hacksta, Västerås Mimer
EXJOBB
SOMMARJOBB
18
TRAINEE
INTERNSHIP
REVISJON/RÅDGIVNING/REGNSKAPS- OG LÖNNSTJENSTER/SKATT/AVGIFT/FÖRRETNINGSJUSS
KPMG leverer tjenester og rådgiving i verdensklasse. Våre kunder
er blant de mest komplekse både nasjonalt og internasjonalt.
Dette innebærer fantastiske karrieremuligheter, og for å utvikle oss
videre rekrutterer vi fremtidens fagspesialister og lederemner.
En karriere som revisor, rådgiver eller jurist i KPMG innebærer
personlige prestasjoner på høyt nivå. For å lykkes hos oss må du
trives med å kastes ut på dypt vann, møte utfordringer og stadig
utvikle deg. Vi sørger for at du får arbeidsoppgavene som virkelig
utfordrer deg. Tør du?
ANTAL ANSTÄLLDA I NORGE/VÄRLDEN
1000/150 000
VERKSAMHETSORTER I NORGE
Bergen/Oslo/Stavanger/Trondheim mfl
EXJOBB
SOMMARJOBB
19
TRAINEE
INTERNSHIP
IT
Medius utvecklar och levererar sin egen produkt Mediusflow
som är en ledande lösning för elektronisk fakturahantering, samt
implementerar Microsofts affärssystem Dynamics AX och Dynamics NAV.
Medius har 1300 kunder globalt och har utsetts till ett av Sveriges
snabbast växande It-bolag. Kontor finns i Stockholm, Linköping,
Göteborg, Eskilstuna, Malmö, Norge, Danmark, Polen, Holland,
Frankrike, USA, Malaysia och Australien.
Bolaget kännetecknas av stort säljdriv, entreprenörskänsla, energi
och beslutskraft samt en tävlingsmentalitet och en vilja att bli
ständigt utvecklas och bli bättre. Personlig utveckling och ansvar
är viktigt för oss.
Vi letar kontinuerligt efter nya medarbetare som söker nya utmaningar. Att vara anställd på Medius innebär att du tidigt får ett stort
ansvar.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
170/250
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Linköping/Stockholm/Göteborg/Eskilstuna/Malmö/Östersund
EXJOBB
SOMMARJOBB
20
TRAINEE
INTERNSHIP
HÅLLBAR UTVECKLING/SAMVERKAN SKOLA OCH NÄRINGSLIV
Miljöbron är en fristående organisation som fungerar som en
länk mellan akademi och näringsliv. I över 15 år har vi förmedlat
lyckade projekt mellan studenter och företag eller andra arbetsgivare. Projekten kan vara olika stora, från korta uppdrag till
examesarbeten, och kan handla om i stort sett vad som helst men
alla har en koppling till miljö/hållbar utveckling. Ta chansen att
skaffa dig relevant arbetslivserfarenhet och kontakter redan under
studietiden!
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE
5
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg/Borås/Trollhättan
EXJOBB
SOMMARJOBB
21
TRAINEE
INTERNSHIP
BANK OCH FINANS
Vår vision är att vara en ”Great European bank”, erkänd för
våra medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och
aktieägare.
För dig som är driven finns nästan obegränsade möjligheter till
utveckling. Kom och prata framtidsvisioner med oss och se om vårt
Graduate programme kan vara din nästa utmaning och start på
karriären. Nästa programstart är till våren 2014.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
cirka 8 500/cirka 30 000
VERKSAMHET
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
22
TRAINEE
INTERNSHIP
PROJEKTLEDNING
Har du funderingar kring projektledning och hur vägen till projektledare ser ut efter examen? Vill du veta mer om utbildningar
och certifieringar inom projektledning som stärker din position på
arbetsmarknaden? Vill du utöka ditt professionella nätverk och
uppleva intressanta seminarier och workshops?
PMI certifierar projektledare efter aktuella standarder. Dessutom
erbjuds kontinuerligt intressanta seminarium om projektledning
med möjlighet att nätverka med de bästa i branschen.
Ta chansen att träffa världens ledande organisation för projektledning!
ANTAL MEDLEMMAR I SVERIGE/VÄRLDEN
2 500/500 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Väst/Syd/Öst/Nord
EXJOBB
SOMMARJOBB
23
TRAINEE
INTERNSHIP
MANAGEMENTKONSULT
Preera är inget vanligt managementkonsultföretag. Vi har inte
våra rötter på andra sidan Atlanten. Vi är inte världsomspännande än, men vi har ambitioner att bli det. Fast på ett annat sätt
och utifrån ett annat perspektiv. Vi har en annan syn på människan. Vi har en annan syn på förändring och delaktighet. Vi har en
annan syn på ledarskap. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Nej, vi har inte gjort det lätt för oss.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
50/300
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg/Stockholm
EXJOBB
SOMMARJOBB
24
TRAINEE
INTERNSHIP
RÅDGIVNING (KONSULT/CORPORATE FINANCE)
PwC är mest känt som ett revisionsföretag men vi är mycket mer
än så. Inom Advisory arbetar fler än 350 analytiker och konsulter
med uppdrag som sträcker sig från varumärkersvärdering till
utredningar av stöld av företagshemligheter och finansiella stresstest. Vi är ett kunskapsföretag och vår affärsidé bygger på att sälja
våra medarbetares kunskap.
Som konsult och analytiker inom Advisory får du de verktyg du
behöver för att bli en av Sveriges bästa specialister inom ditt område. Kom och träffa oss i montern på I-Dagen så kan vi berätta
mer om vilka möjligheter vi har att erbjuda just dig.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
3 800/180 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
130 orter
EXJOBB
SOMMARJOBB
25
TRAINEE
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
Roland Berger Strategy Consultants is one of the world’s leading strategy consultancies with successful operations in 51 offices
and 36 countries, all over the world. We cover every key strategic topic that is decisive for our clients’ success: from strategy
alignment, new business models, processes and organizational
structures, to technology strategies. Our approach is based on the
entrepreneurial spirit: It’s character that creates impact!
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
27/27 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm/Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
26
TRAINEE
INTERNSHIP
DEFENCE & SECURITY
Saab offers world-leading solutions, products and services for
military defence and security. New technology is continuously
developed, adapted and improved to meet customers’ changing needs in over 100 countries. The most important markets are
Europe, Asia and North America. With us, you will meet challenging and exciting tasks at the forefront of technology. Sharing the
desire to set goals today, you will collaborate with colleagues all
over the world, in the strive to make it a safer place tomorrow.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
10 500/14 000
YOU CAN FIND SAAB SITES IN MORE THAN 30 PLACES IN SWEDEN,
BUT THE FIVE PLACES WITH MOST EMPLOYEES ARE
Linköping/Stockholm/Göteborg/Arboga/Jönköping
EXJOBB
SOMMARJOBB
27
TRAINEE
INTERNSHIP
BANK/FINANS
Välkommen till SEB. Vi är en av Europas ledande banker, med
medarbetare i 20 länder. Vår framgång bygger på nytänkande,
internationell närvaro och långa, starka relationer. Så har det varit
i mer än 150 år. Vi vänder oss till företag och privatpersoner med
höga krav. Och vi lovar dem en berikande relation. Vi leter efter
rätt personer; Bygg framtiden med oss. Fondstrateg i Sverige eller
företagsrådgivare i Ryssland? I vår koncern finns många vägar för
den som vill utvecklas och lära känna andra marknader.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
9 000/16 000
VERKSAMHET
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
28
TRAINEE
INTERNSHIP
VENTURE CAPITAL
Serendipity Innovations är ett managementbolag med specialistkompetens inom innovationsprocesser och tidig bolagsutveckling.
Sedan 2004 har Serendipity startat och drivit fler än 15 teknikbolag inom bland annat, clean-tech, life science, materialteknik,
it och medicinteknik. Företagskulturen bygger på att det är
människorna och inte själva idén som är nyckeln till framgång.
Därför fokuserar Serendipity på att skapa starka team bestående
av världsledande forskare och drivna entreprenörer som driver
bolagsutvecklingen i nära samarbete med potentiella kunder för
att säkerställa att de produkter och tjänster som utvecklas uppfyller
faktiska behov och krav.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
300/600
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Stockholm
EXJOBB
SOMMARJOBB
29
TRAINEE
INTERNSHIP
BYGG- & FASTIGHETSBRANSCHEN
Sveriges teknologstudenter har flera år i rad röstat fram Skanska
som den mest attraktiva arbetsgivaren i byggbranschen. Som
ett av de 500 största företagen i världen, kan Skanska erbjuda
gränslösa möjligheter. I dagsläget är vi 56 600 engagerade
medarbetare i Europa, USA och Latinamerika, cirka 11 000 av
våra kolleger arbetar i Sverige. På Skanska kan du arbeta inom
en mängd olika delar inom bygg- och fastighetsbranschen, till
exempel med inköpsfrågor, inom projektutveckling, fastighets- och
bostadsutveckling eller ute i produktionen. I samma takt som vår
verksamhet växer så ökar behovet av motiverade och engagerade
individer med olika utbildningsbakgrunder. För information om examensarbeten och lediga tjänster besök www.skanska.se/student.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
11 000/56 600
VERKSAMHET
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
30
TRAINEE
INTERNSHIP
INDUSTRI
You may know SKF as the world leading supplier of products and
solutions in the rolling bearing business. In addition, we are one
of the leading players in seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance
services, condition monitoring and training. The inherent skills and
competence of our around 40 000 employees help us to fulfill our
objective of creating more intelligent, sustainable and innovative
customer solutions. SKF is a truly global company with presence in
more than 130 countries, serving an extensive range of industries
and customers worldwide.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
3 500/40 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg/Katrineholm/Hofors/Landskrona/Luleå/Kiruna/Linköping/Helsingborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
31
TRAINEE
INTERNSHIP
FACKFÖRBUND
Sveriges Ingenjörer är fackförbundet för dig som studerar till civileller högskoleingenjör. Vi är landets största nätverk för ingenjörer
och har idag ca 137 000 medlemmar. Som studerandemedlem
erbjuder vi dig individuell rådgivning och service med allt från att
granska ditt CV till hjälp med intervjuteknik och löneförhandling.
Du tar även del av landets bästa lönestatistik, tips och stöd när
du söker jobb eller utbildningar utomlands, karriärrådgivning,
tidningen Ny Teknik samt aktiviteter som hålls på ditt lärosäte.
Som student har du ett kraftigt rabatterat medlemskap och betalar
bara 15 kronor i månaden. Om du är på väg att bli ingenjör är
det hos Sveriges Ingenjörer du hör hemma. Välkommen att bli
medlem hos oss!
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE
130
VERKSAMHET
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
32
TRAINEE
INTERNSHIP
TELEKOM
Telenor är en av Sveriges största leverantörer av telekommunikationstjänster och vi vänder oss till både privatpersoner och företag. Bland våra
tjänster finns mobiltelefoni, fast- och mobilt bredband, tv och avancerade
telefonväxlar för företag. Vårt mobilnät - som består av 2G, 3G och 4G täcker omkring 99 procent av Sveriges befolkning. I Telenor Sverige ingår
också Bredbandsbolaget, Glocalnet, Canal Digital Kabel-tv och Open
Universe. Vi har omkring 2,4 miljoner kunder, en årsomsättning på drygt
12 miljarder kronor och cirka 1700 anställda.
Telenor Sverige ingår i Telenor-koncernen, som är en av världens största
mobiloperatörer med drygt 180 miljoner mobilkunder och verksamhet i ett
flertal länder.
Telekom är en bransch där nya förutsättningar ständigt dyker upp. Det gör
att vi lever i en värld där vi hela tiden måste ställa om för att möta nya
krav från våra kunder. Vi söker kontinuerligt efter ambitiösa nya talanger
som kan – och vill – vara verksamma i en tävlingsinriktad och krävande
arbetsmiljö, där man får utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Som del
i en global koncern erbjuder vi dessutom världens möjligheter för rätt
personer – oavsett om du vill göra karriär på höjden eller bredden.
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
1 700/34 000
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg/Kalmar/Karlskoga/Karlskrona/Malmö/Stockholm/Umeå
EXJOBB
SOMMARJOBB
33
TRAINEE
INTERNSHIP
MANAGEMENT CONSULTING
Do you need a success story of your own?
Triathlon is a growing management consultancy firm dedicated to
strategy, operations and finance with a prestigious track record.
Our clients are large and medium sized companies, the majority being within technology intensive industries. Our assignments
cover client’s key functions such as product development, manufacturing, purchasing, and after market, as well as support functions
like finance, IT, and quality. We preferably work in teams together
with client personnel so that we transfer our knowledge to the
client organization. Triathlon was founded in 1994 with the aim
of building a true partner owned management consultancy that
would serve client’s needs for value enhancement. Since the start,
Triathlon has developed a firm conviction that knowledge is the
one sure source of lasting competitive advantage for today’s companies. Triathlon’s commitment to excellence has enabled our firm
to flourish and grow rapidly. We are looking forward to meething
with you!
ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE/VÄRLDEN
50/60
VERKSAMHETSORTER I SVERIGE
Göteborg
EXJOBB
SOMMARJOBB
34
TRAINEE
INTERNSHIP
IDEELL FÖRENING FÖR UNGDOMAR INTRESSERADE AV EKONOMI
Unga Aktiesparare är ett fristående ungdomsförbund och en
plattform för unga som vill göra framgångsrika investeringar och
berika sitt nätverk.
Vi utbildar våra medlemmar genom den lokala verksamheten som
är spridd över hela landet, fördelat på fem regioner och cirka 30
lokalavdelningar.
Genom utbildningar, events, tidningar, rabatter på aktiehandel
och analys, rådgivning och mycket mer får du som medlem lära
dig mer om finansmarknaden och hur du investerar. Kolla mer om
vilka medlemsförmåner du får på www.ungaaktiesparare.se.
ANTAL MEDLEMMAR
9 000
VERKSAMHET
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
35
TRAINEE
INTERNSHIP
FACKFÖRBUND
Unionen Student är medlemskapet för dig som siktar på en karriär i det privata arbetslivet. Bli medlem för bara 100 kronor
under hela studietiden, så får du verktygen som hjälper dig landa
drömjobbet efter examen. Och förmåner som kryddar livet som
student lite extra på vägen dit. Läs mer på unionen.se/student och
bli medlem idag!
ANTAL MEDLEMMAR
500 000 på fler än 65 000 arbetsplatser i hela landet.
VERKSAMHETSORTER
I hela Sverige
EXJOBB
SOMMARJOBB
36
TRAINEE
INTERNSHIP
KONTAKTUPPGIFTER
Acando
Anna Söderlund, 031-345 3357, anna.soderlund@acando.com
Accenture
Otso Solhagen, +4684513000, otso.solhagen@accenture.com
Arthur D Little
Sofia Karlsson, 031-7581032, karlsson.sofia@adlittle.com
ATKearney
Desirée Klein, +4686793900, recruitment.se@atkearney.com
BearingPoint
Helena Larsson, 0733-211 605, helena.larsson@bearingpoint.com
Braintek
Gustaf Hector, 0733-531018, info@braintek.se
Volvo BTS
See www.volvo.com for an overview.
Capgemini Consulting
Maria Gill-Hansson, 08-5368 4986, maria.gill-hansson@
capgemini.com
Centigo
Lisa Grönlund, lisa.gronlund@centigo.se, 070-0837412
Chalmers Teknologkonsulter
Rebecca Bile, 0762516659, hr@ctk.se
Chalmers doktorander
Yvonne Olausson, +46 31-7723784, yvonne.olausson@chalmers.se
Chalmers School of Entrepreneurship
Viktor Brunnegård, 031-772 1909, viktor.brunnegård@chalmers.se
EY
Viktor Heimer Berglund, +46 725 53 75 28, viktor.heimer.berglund@se.ey.com
IAESTE
Patricia Jankkila, 0738309888, goteborg@iaeste.se
37
ICA
Marcus Ahlmalm, 08-56150617, marcus.ahlmalm@ica.se
KPMG
Christine Sandnes, +4740638804, christine.sandnes@kpmg.no
Medius
Lina Heinefeldt, 0708331501, pia.astrom@telenor.com
Miljöbron
Anna Jonson Sahlberg, 0766-121754, anna@miljobron.se
Nordea
Karin Haqvinsson, 07061077984, karin.haqvinsson@nordea.se
Preera
Yashar Matekalemi, 0708 43 90 63, yashar.motekalemi@preera.se
PMI
Johan Olsson, 0722346830, johan.henrik.olsson@gmail.com
PwC
Helena Pegrén, helena.pegren@se.pwc.com
Roland Berger
Gustav Norlenius, 0721518015, gustav.norlenius@rolandberger.com
SAAB
Bodil Takvam, 031-7948682, bodil.takvam@saabgroup.com
SEB
Rikard Larsson, 0707392772, rikard.larsson@seb.se
Serendipity Innovations
Kamjar Hajabdolahi, 0736-422266, kamjar@sprofessionals.se
Skanska
Amelia Nordgren, 104484468, hogskolekontakt.vast@skanska.se
SKF
Sofie Nylander, 031-3371607, studentkontakt@skf.com
Sveriges Ingenjörer
Ervin Alic, 072-2383619, ervin.alic@sverigesingenjorer.se
Telenor
Pia Åström, 0708331501, pia.astrom@telenor.se
38
Triathlon
Patricia H. Hesselgren, 0708-19 43 79, patricia.h.hesselgren@
triathlon.se
Unga Aktiesparare
Hannes Lagerroth, 070 461 64 01, hanneslagerroth@gmail.com
Unionen
Gunnar Söderberg, 031-701 28 51, gunnar.soderberg@unionen.se
40
Download