SAS Institute - Great Place to Work

Corporate culture as a business driver
Kerstin Wejlid HR Manager SAS Institute Sverige
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
1
SAS Institute
SAS Institute är ledande på lösningar för
beslutsstöd med avancerad analys (Business
Analytics)
och är den största privatägda leverantören inom
Business Intelligence.
SAS ger dig
THE POWER TO KNOW®.
2
SAS Institute
 Världsledande inom business analytics mjukvara och
tjänster
 24% av intäkterna går direkt till R&D
 Över 13,000 anställda globalt
 400+ kontor globalt, 56 länder
Profitable Every Year
Revenue
$2.7 +Billion
36 years
3
3
SAS Institute
“We originally designed SAS software
to analyze data on 9 cows. Well, we
over engineered it."
John Sall
Executive Vice President
SAS
4
Vi mäts på tre områden - KPI
Customer Satisfaction
+
TSR = Total Software Revenue
+
Great Place To Work
5
Ranked no 1 - 2012
6
Vad säger våra anställda?
Är företaget en
mycket bra
arbetsplats?
• 99 % svarar:
JA det är det!
• ”…det är en oas i
IT världen och
affärsvärlden…”
Fokusområden
• 93 % känner
förtroende för
ledningen
Genomsnittligt
förtroendeindex
• 94 %
• 96 % är stolta
över sitt arbete
och sin
arbetsgivare
• 98 % trivs med
sina
arbetskamrater
7
We've worked hard to create a corporate
culture that is based on trust between our
employees and the company
…a culture that rewards innovation,
encourages employees to try new things and
yet doesn't penalize them for taking chances
…and a culture that cares about employees'
personal and professional growth
Jim Goodnight,
CEO of SAS
8
Från ”Vackra ord” till Företagets mål
Företagets
mål
Försäljning &
Medarbetares
trivsel och
Lönsamhet
nöjdhet
& Bonus
Kundernas
trivsel och
nöjdhet
Grunden: Ledarna tror på medarbetarnas trivsel och nöjdhet ROI
Privatägt bolag => Ingen kvartalshets => Långsiktighet
9
Corporate Targets driving Culture Values
Kommunikation
Lönsamhet
Medarbetare
Team & Support
Respekt & Balans
Generositet & Erkännande
Kunder
Dedikerade till våra kunder
10
Kommunikation I vardagen
Cross
Boarder
/Nordic
Industry Teams
Staff Meeting
Company
Staff GetTogether
Consultants Meetings
Department
Sales Meeting
Virtual
Teams
Regular
Teams
Account Teams
Projekt team
Weekly
BiWeekly
Monthly
Bi-Monthly
Quarterly
11
Culture Values in reality
• Respekt
• Teamkänlsa och teamarbete
• Generositet och uppskattning
• Firar både företagets, teamets och individens
framgångar
• Vi delegerar och ger ansvar vart efter vi växer
• Balans mellan arbete, fritid och familj
12
PEOPLE & SKILLS
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
13
SAS Pyramiden
Vision
Mål
Strategi
Organisation
Ledarskap
Kompetens
Motivation
Jag vill
Jag kan
Jag gör
14
2012 Utmärkelse för Inspirerande
ledarskap
VD och ledare har en stark
och övertygande tro att kultur och
värderingar baseras på :
“Konsekvens mellan ord och handling ”
15
COMMITMENT TO CUSTOMERS
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
16
5 hörnstenar - SAS kulturen
1. Tillit – vi litar på våra medarbetare och de litar på
ledningen
2. Delaktighet –affärsplanen, mål, uppföljning, information
och beslutsvägar
3. Fokus på ledarskap och teamarbete
4. Vi firar framgångar – alla kan bli en hjälte oavsett var i
organisationen du arbetar
5. Våra processer stöder individen
17
Företagskultur
If you treat employees as if they make a difference,
they will make a difference
and the customers is the one who benefits from that
Detta är och har varit grunden i filsosofin kring medarbetare på
SAS sedan starten 1976. Hjärtat av denna unika affärsmodell är
enkel och bygger på följande:
Satisfied employees create satisfied customers
18
We belive…
It is all about people
Thank you!
19