Business Intelligence

advertisement
SAS®9 Plattformen
en del av Tele2 Common
Plattformen
Ylva Andersson, Infotrek
Frida Säfström, SAS Institute
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Upplägg
 The SAS®9 Business Intelligence Architecture
 SAS®9 Plattform på Tele2
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
The SAS®9 Business Intelligence
Architecture
 What is Business Intelligence
 The SAS Business Intelligence Value Chain
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
What Is Business Intelligence?
Business intelligence (BI) uses knowledge
management, data integration, data mining and
business analysis to identify, track and improve key
processes and data, as well as identify and monitor
trends in corporate, competitor and market
performance. – BETTERMANAGEMENT.COM
SAS supports business intelligence with the
following:
• a set of client applications
• SAS server processes
• a centralized metadata management facility
The SAS Enterprise Intelligence Platform consists of
software with components that exist on multiple machines
throughout the organization.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
...
The SAS Business Intelligence Value
The Links in the SAS Business Intelligence Architecture
Chain
Plan
define the content and structure
of your environment.
ETLQ
prepare and cleanse your data.
Intelligent Storage
select flexible data storage
solutions.
Business Intelligence utilize powerful tools to query
and present the information.
Analytic Intelligence exploit data mining and
quantitative analysis tools.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Intelligence Platform: Architecture
The SAS
Enterprise
Intelligence Platform
consists of a
multiple-tier
environment that is
typically
represented
by the following:
• client tier
• Web tier
• server tier
• data tier
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Intelligence Platform:
Client Tier
In the most basic terms, if an
application is installed on the
machine where the user is
sitting, that machine is part of
the client tier.
There are three different types
of SAS client applications:
 Java applications
 Windows applications
 Web browser applications
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
...
SAS Enterprise Intelligence Platform:
Web Tier
The Web tier is where the Web
applications reside and execute.
The Web tier also contains the
infrastructure that supports the
execution of the Web browser
applications:
 Java Servlet Container
(or Java Application Server)
 Java Software Development
Kit (SDK)
 WebDAV Server
 SAS Services Application
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Intelligence Platform:
Server Tier
The server tier consists of one
or more machines where the
SAS servers are installed and
accessed by the business
intelligence applications.
There are different types of SAS
servers, including the following:
 metadata server
 workspace server
 stored process server
 OLAP server
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Intelligence Platform:
Data Tier
The data tier contains the
enterprise data sources:
 SAS data sets
 RDBMS tables
 OLAP cubes
 SAS SPD Server files
 ERP data structures
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Intelligence Platform:
Metadata
The SAS Enterprise Intelligence
Platform utilizes the metadata
server and metadata
repositories to manage
information about the entire
environment including
 server definitions
 data definitions
 users and groups
 security settings
 BI content.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS®9 Plattform: Roadmap
Information Consumers
SAS
Enterprise Guide
SAS
Management
Console
Web
Browser
Microsoft
Office
SAS Metadata Server
Tables/OLAP Cubes
SAS Information Map Studio
SAS OLAP Cube Studio
SAS
Tables
External
Files
Relational
Tables
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS ETL Studio
ERP System
Data
SAS Business Intelligence:
Client Tools

Several interrelated client tools within SAS Business
Intelligence enable you to turn information into
intelligence. The SAS Business Intelligence clients
include the following:
• SAS Data Integration Studio
• SAS OLAP Cube Studio
• SAS Information Map Studio
• SAS Enterprise Guide
• SAS Add-In for Microsoft Office
• SAS Web Report Studio
• SAS Information Delivery Portal
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Management Console

SAS Management Console is a single interface for
SAS administrative tasks. Tasks include the following:
• adding new users and groups
• securing
− data and cubes
− information maps
− stored processes
− SAS reports
• configuring servers
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Data Integration Studio
 SAS DI Studio enables a data warehouse specialist to
do the following:
• Extract data
from
operational
data stores
• Transform
this data into
the desired
form
• Load this data
into the data
warehouse
or data mart
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS OLAP Cube Studio
 SAS OLAP Cube Studio is used for defining and building
SAS OLAP cubes.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Information Map Studio
 SAS Information Map
Studio provides the bridge
between the data
warehouse and the end
user who builds reports
from the data.
 An information
map can create
relationships
between tables
and organize
data efficiently
for users.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Enterprise Guide
 SAS Enterprise Guide is a point-and-click interface to
the SAS programming language. It is the preferred
method for running and creating SAS stored processes.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Web Report Studio
 SAS Web Report Studio is a Web-based,
wizard-driven reporting tool for creating SAS
reports.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Information Delivery Portal
 The SAS Information Delivery Portal is a Webbased interface that enables you to view and
organize content. The pages and portlets
surface all types of information
including the following:
• SAS information maps
• SAS stored processes
• SAS reports
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
...
Tools Across Target Audiences
Business Intelligence Tools Across Target Audiences
Report
Consumer
Decision Makers
Power
User
Business
Analyst
Information
Technology
SAS® Information Delivery Portal
SAS® Web Report
Studio
SAS®
SAS® Enterprise
Guide
Add-In for Microsoft Office
Information Map
Studio
SAS® ETL Studio
SAS® Mgmt Console
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS®9 Plattformen
en del av
Tele2 Common Plattformen
Ylva Andersson Infotrek
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
- Från teori till verklighet …
 Verkliga business case för SAS9 på Tele2
 För Tele2s beslutsfattare
 För Tele2s IT avd (förvaltare, utvecklare och
andra Tele2 system)
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
”Kort” om Infotrek
 SAS Alliance Partner
 Idag 16 erfarna konsulter, med sikte på fortsatt
expansion
 Infotrek erbjuder kvalificerade konsulttjänster
inom:
• Data warehouse
• Business Intelligence
• Customer Intelligence
 100% fokus på SAS® Software
 Lång erfarenhet av lösningar som hjälper
organisationer i deras relation med slutkund
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Tele 2 och Tele2 Common Plattformen
 30 miljoner kunder i 22 länder
 Erbjuder produkter och tjänster inom
• Fast telefoni
• Mobil telefoni
• Bredband
• Kabel TV
 En generisk plattform, Tele2 Common, som ska
användas över hela Tele2
 Tele2s datawarehouse, DART, som bygger på
SAS®9 Plattformen, är en del av Tele2
Common Plattformen
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
DART – Datawarehouse som
stödjer Tele2s business
 Ledningen – Beslutstöd
 Produktägare – Uppföljning o Prognoser
 Marknad – Analys o Kampanjhantering
 Kundtjänst – Segmentering o Kundinfo
 Återförsäljare – Uppföljning o Provision
 Retention – Churn analys
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
DART rapporter och applikationer
• Statiska rapporter för sällan användare
• Mer dynamiska rapporter för djupare
uppföljning
• Analysverktyg för ”super users”
• Kampanjhantering
• Ad hoc rapporter och landspecifika
rapporter
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Tele2 Affärskrav
 EN lösning i alla länder
 Samma affärsregler
 Snabbare implementation av nya länder och
nya produkter
 Behörighetshantering
 Multidimensionella rapporter
 Snabbare uppdatering
 Kvalitetssäkring
 Historik och spårbarhet i data
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Tele2 IT krav
 Release hantering – DART som produkt
 Test samordnat med andra system
 Automatiserad drift
 Spårbarhet i utvecklingen
 Hantera många utvecklare
 Kontrollerad produktionssättning
 Återanvänd om möjligt
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS®9 – Centraliserad
metadatahantering
 Samma metadata = samma affärsregler =
samma DART lösning i samtliga Tele2 länder
 Snabb utrullning i nya länder - Configurering
 Release hantering - Metadata flyttas mellan
olika metadatamiljöer för utveckling, systemtest
acceptanstest och produktion
 Underlättar tester tillsammans med flera system
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Management Console stödjer
DART admin
 Ger Tele2 möjlighet att sätta alla behörighet på
ett ställe
 Användarregistret synkas med LAN:et
 Behörigheter kan sättas på rapporter, tabeller,
och OLAP kuber
 I SMC sätts alla kopplingar till indatakällorna
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Data Integration Studio stödjer
utvecklare, förvaltare och systemarkitekt
 All kod samlat på ett ställe
 Öppen kod – ”Copy with pride”
 Lätt att se beroenden och flöden
 Dokumenterad kod
 Återanvändbar kod – Transformationer
 Check in – Check out
 Spårbarhet
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS OLAP Cube Studio och Web based
OLAP Viewer ger på Tele2 möjlighet att
 Definiera standardrapporter lika i alla länder
 Låta användare skapa egna rapporter
 Försummerat data på Tele2
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
DI Studio stödjer Återanvändning
 Performance förbättringar
 Kvalitetsförbättringar
 Historikhantering
 Affärsregler bara på ett ställe
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Download