BI nyheter från SAS Forum

advertisement
SAS Xperience
BI-nyheter från
SAS Global Forum 2013
Niklas Schulman, Customer Care
1
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
Huvudpunkter
 Om SAS Global Forum i San Francisco
 BI-papers från Global Forum värda att titta på
 6.1-nyheter i SAS Add-in for Microsoft Office
 6.1-nyheter i SAS Enterprise Guide
 9.4-nyheter i ODS
 6.2-nyheter i SAS Visual Analytics
 Nästa konferens
2
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
Om SAS Global Forum i San Francisco
 4 287 deltagare
 ” Strength in Numbers”: Visual Analytics, Cloud, BIG data
 Paper-presentationer: SAS, konsulter, kunder
 Demo- & supportarea
 Kolla videor!
 Kolla papers!
http://support.sas.com/events/sasglobalforum/2013
3
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
BI-papers värda att titta på!
Online proceedings: http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/

SAS BI Dashboard: Interactive, Data-Driven Dashboard Applications Made Easy
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/061-2013.pdf

Fast Dashboards Anywhere with SAS Visual Analytics
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/059-2013.pdf

Whirlwind Tour Around SAS Visual Analytics
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/057-2013.pdf

Stop your 'Wine'-ing: Use a Stored Process!
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/043-2013.pdf

What's New in SAS Enterprise Business Intelligence for SAS 9.3
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/060-2013.pdf

Escape from Big Data Restrictions by Leveraging Advanced OLAP Cube Techniques
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/047-2013.pdf
4
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
6.1-nyheter i SAS Add-in for Microsoft Office
 Köra och ladda om Visual Analytics Explorer och Visual Analytics
Designer-rapporter i Excel, Word och PowerPoint
 Favoritrapporter och Stored Processar i ”SAS Central” i Outlook.
 Nya tasks/uppgifter: High Performance (Logistic + Linear Regression)
och Enterprise Miner (RPM + RFM)
 Förbättringar i användargränssnitt. Bland annat:

Ändra datakälla i kopierad Pivot-tabell

Problemen med Visuella Totaler i pivottabeller lösta

Visa promptar
 …och mycket mer!
5
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
6.1-nyheter i SAS Enterprise Guide
 Helt ny ”Log Summary”, som plockar ut bland annat felmeddelanden. Möjlighet
att hoppa till stället i koden där felet uppstått.
 Ny schedulerare: Task Scheduler 2.0
 Bättre möjlighet att göra anteckningar i processflöden
 ”Task Gallery” som visar hur resultatet kan se ut.
 Nya tasks/uppgifter: High Performance (Logistic + Linear Regression) och
Enterprise Miner (RPM + RFM)
6
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
9.4-nyheter i ODS
 ODS PowerPoint
 ODS Epub
 Proc ODSLIST + Proc ODSTEXT
 (ODS Report Writing Interface)
7
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
9.4-nyheter i ODS
ODS PowerPoint
 Microsoft PowerPoint 2010 och senare
 Actions: t.ex. show, close, exclude, select
 Layout: t.ex. twocontent
 Metadata: author, comments, title, keywords etc.
ods powerpoint <option(s)>;
proc…
ods powerpoint close;
8
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
9.4-nyheter i ODS
ODS Epub
 Läsbart t.ex. i iBooks på iPad/iPhone och andra läsplattor
 Actions: t.ex. show, close, exclude, select
 Vanliga e-boksfunktioner: cover_image, contents, title,
newchapter, creator, subject etc.
ods epub <option(s)>;
proc…
ods epub close;
9
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
9.4-nyheter i ODS
Proc ODSLIST + Proc ODSTEXT
 Skapa punktlistor och formatterad text
 Antingen statiska eller baserade på SAS-dataset
 Praktisk i t.ex. ods powerpoint
Elevens namn: Alfred.
proc odstext data=sashelp.class(obs=2);
p ’Elevens namn: ’ || name || ’.’ /
style={fontweight=bold};
list;
item ’Vikt – ’ || put(weight,3.);
item ’Längd – ’ || put(height, 2.);
end;
run;
10
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
 Vikt – 113
 Längd – 69
Elevens namn: Alice.
 Vikt – 84
 Längd – 57
SAS Xperience
Kommande Forum
SAS GLOBAL FORUM 2014
Washington DC
23-26 mars 2014
http://support.sas.com/events/sasglobalforum/2014/
SAS FORUM SVERIGE 2013
Münchenbryggeriet Stockholm
19 september 2013
http://www.sas.com/reg/offer/se/sasforum-2013
11
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
SAS Xperience
Det var allt!
Niklas Schulman
12
17 OCTOBER 2013
2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE
Download