BERGEN GROUP – OMSTILLING OG NY GIV

advertisement
BERGEN GROUP – OMSTILLING OG NY GIV
Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014
Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt
1
DISCLAIMER
This company Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and
statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. Such
forward-looking information and statements are based on current expectations, estimates and projections
about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major
markets for Bergen Group ASA and its subsidiaries. These expectations, estimates and projections are
generally identifiable by statements containing words such as "expects", "believes", "estimates" or similar
expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations
include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or
will be major markets for Bergen Group’s businesses, oil prices, market acceptance of new products and
services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and
such other factors as may be discussed from time to time. Although Bergen Group ASA believes that its
expectations and the information in this Presentation were based upon reasonable assumptions at the time
when they were made, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual
results will be as set out in this Presentation. Bergen Group ASA nor any other company within the Bergen
Group is making any representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or
completeness of the information in the Presentation, and neither Bergen Group ASA, any other company
within the Bergen Group nor any of their directors, officers or employees will have any liability to you or
any other persons resulting from your use of the information in the Presentation. Bergen Group ASA
undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking information or statements in the
Presentation.
2
BERGEN GROUP - OMSTILLING
BERGEN GROUP ASA
BERGEN GROUP
MANAGEMENT AS
BERGEN GROUP
OFFSHORE
BUSINESS
DEVELOPMENT
BERGEN GROUP
SERVICES
BERGEN GROUP
SHIPBUILDING
HANØYTANGEN
3
BERGEN GROUP OFFSHORE
Riggprosjekt:
4
NYE MARKEDER – NYE MULIGHETER
“NYE” BERGEN GROUP HANØYTANGEN
MANAGING
DIRECTOR
HR / OTHER
Rig
Service
Maritime
Service
ACCOUNTING/
CONTROLLER
Subsea &
Offshore
Service
QHSE
Decommisioning
SALE/MARKET
Fabrication
service
pool
Yard and
logistics
service pool
Technical /
engineering
resource
pool
Ledelse / stab
= Ressurspool/fellestjenester
= Forretningsområder
=
5
Nye muligheter – nye marked
6
RIGGMARKEDET: FOKUS PÅ FLERE ALTERNATIVER
• Klargjøring
 Nye rigger bygget i
utlandet krever klargjøring
for norsk sektor
 Konvertering av rigger
• Tilrettelegge for flere
typer offshore-enheter
 Tørrdokking for både
flyterigg og jackup
 Unik vanndybde – også for
«floatover» operasjoner og
FPSO-enheter
7
RIGGMARKEDET: ALDER OG VEDLIKEHOLD
• Økende vedlikeholdsbehov på riggene
 Levetidsforlengelse
 Krevende vedlikeholds- og
oppgraderingsprosjekt.
 Behov for
dokking/tørrdokking av
enkelte rigger
 Periodisk vedlikehold /
klassing
8
NYE MARKED: SUBSEA & OFFSHORE SERVICE
• Sentralt plassert i internasjonalt
subsea-miljø
 Ågotnes (FMC m. flere)
 Horsøy (OneSubsea)
• Prefabrikasjoner og delleveranser
 Allerede etablert leverandør
 Kapasitet og kompetanse skal
videreutvikles
 Nye muligheter med ny industrihall
• Offshore service og vedlikehold
 Store områder for klargjøring av utstyr
 Økt behov for offshore serviceoperasjoner
9
ØKT OFFSHORE-AKTIVITET UTENOM RIGG
Riggprosjekt
Diverse prosjekt på yard
10
NYE MARKED: DEMOLERING og GJENBRUK
• Miljøvennlige fasiliteter
 Tørrdokking av installasjoner som
skal demonteres
 Store kai- og lagringsfasiliteter
• Kunnskap og kompetanse
på plass
 Samarbeid med NorScrap, SAR
og Kranringen
 Nye aktører på vei inn
 Bruk av eksisterende
logistikk/yard-service
• Kompetansekrevende
 Økte engineeringsressurser
 Spennende fagmiljø under
etablering
11
KOMPETANSEBYGGING GJENNOM RAMMMEAVTALER
• Videreutvikle kompetanse på
motorer til maritim virksomhet
og offshore-installasjoner




Forsvaret
Redningsselskapet
Passasjerbåter
Motorer på offshore-installasjoner
• Langsiktige rammeavtaler
 Komplekse og krevende prosjekter
som sikrer videre kompetanseutvikling
12
SAMLOKALISERING og OPPGRADERINGER
 Samlokalisering av
ressurser


Felles ledergruppe i
Offshore og Services fra 1.
januar 2014
Konsernledelse på plass på
Hanøytangen fra 1.9 2014
 Bedre fasiliteter og økt
kapasitet
 Ny prosjektrigg på 1.800 m2
allerede klar til bruk

Oppgradert tørrdokk og
uteområde
13
SAMLOKALISERING og OPPGRADERINGER
14
SAMLOKALISERING og OPPGRADERINGER
15
BERGEN GROUP – OMSTILLING OG NY GIV
 Fokus på økt samarbeid med etablere
regionale aktører og underleverandører
 Prosjektorientert partnerskap med
nasjonale og internasjonale akører

Apply/Semco m/flere
 Nye offshore-relaterte aktivitetsområder


Norscrap / SAR – fremtidig demolering
Subsea og prefab/vedlikehold
 Etablere Hanøytangen som en helhetlig
offshore- og maritim service yard


One-stop-shop for både offshore-prosjekter og
maritime service
Gir økt slagkraft – og jevnere kapasitetsutnyttelse
16
ORDRESITUASJONEN PER 31.09 2014
 Fem kvartaler med kontinuerlig ordrevekst
17
HANØYTANGEN OKTOBER 2014
18
Hanøytangen november 2014
BERGEN GROUP
QUALITY THROUGH
SERVICE AND INNOVATION
www.bergengroup.no
20
Download