Voorstelformulier leerlingen (BB)

Uitwisseling / Austausch / Exchange
Partnerformulier/ Steckbrief / Partnering Form
Exchange: DE/CA/IT/SP - NL
School:
Achternaam / Family Name:
Foto / Bild /Photo
____________________________________
Voornaam / Christian Name:
____________________________________
Geslacht / Gender:
________________
Naam in Paspoort / Name in Passport: ______________________
Geboortedatum / Date of Birth: ____________________________
Adres / Address: ___________________________________________
Postcode & woonplaats / Domicile & Postcode :
________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
E-mail ouders / parents: ________________________________________
Telefoon (huis) / Telephone (home): _______________________
GSM / Mobile (cell) phone: _______________________________________
International Stream
Uitwisseling / Austausch / Exchange
Partnerformulier/ Steckbrief / Partnering Form
Dieet & Gezondheid / Diet & Health:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Broers & zussen (naam en leeftijd) / Brothers & sisters (name & age):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Huisdieren / pets: __________________________________________
*Beroep vader / father’s occupation: ___________________________
*Beroep moeder / mother’s occupation: ________________________
Rokers / smoking family:
Ja/Yes | Nee / No
Eenoudergezin / single parent family:
Ja/Yes | Nee / No
Vrije tijd / Freizeit / Leisure
Favoriete muziek / Lieblingsmusik / favourite music: __________________________
Favoriete sport / Lieblingssport / favourite sport: ___________________________
Favoriet schoolvak/ Lieblingsfach / favourite subject: ________________________
Vink aan / tick a box:



TV kijken / watch TV
Lezen / reading
Bioscoopbezoek / go to the cinema
Winkelen / shopping
Sporten / do sports
Videospellen doen / do video games
Dieren / animals
Fietsen / cycling
* Hoeft niet persé ingevuld te worden / need not be filled in
International Stream
Uitwisseling / Austausch / Exchange
Partnerformulier/ Steckbrief / Partnering Form



Vink aan / tick a box:
Sportief / sporty
Timide / shy
Levendig / full of life
Extrovert / extroverted
Serieus / serious
Grappig / funny
Rustig / quiet
Onafhankelijk / independent
Hardwerkend / hard-working
Creatief / creative
Mijn ideale partner is / my ideal partner is…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ik accepteer dat mijn kind gaat naar…
Ja
Nee
I would accept that my child goes to…
Yes
No
Een éénoudergezin / single parent family
Een rokersgezin / a smoking family
Een gezin met een huisdier / a household with a pet
Een partner van het andere geslacht / A partner from the opposite sex
Handtekening ouders / Unterschrift der Eltern / Parent’s signature:
________________________
PLEASE E-MAIL THIS FILLED-IN FORM TO THE ACCOMPANYING TEACHER!
International Stream