Uploaded by Katty Peereboom

buccle up unit 2 speaking 2021

advertisement
exam English
speaking
/ ….
Leerkracht: mevr. Peereboom
Voornaam en Naam: ……………………………………………………………………
Datum: ………………………………………….…………………………………………
Klas : …………………………………………………………………………………
Eindtermen:
Nr
Eindterm
3.1
De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen,
spreken, luisteren en inzicht in het taalsysteem. attitudinaal
3.5
De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in
functie van doelgerichte communicatie.
3.7
De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijke regels en
kenmerken van vreemde talen en taalsystemen ter ondersteuning
van hun communicatieve handelingen.
3.8
De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van
vreemde talen als communicatiemiddelen in functie van doelgerichte
communicatie.
3.9
De leerlingen tonen interesse in culturele contexten waarin vreemde
talen worden gebruikt. Attitudinaal
Feed back van de leerkracht:
behaald Niet
behaald
Speaking: describe your family.
Spreken: beschrijf je gezin/familie.
Je leerkracht zal je een bekende familie geven. Beschrijf die familie.)
A
Preparation:
Voorbereiding:
-
Step 1: go to www.familyecho.com and create your own family tree.
Stap 1: ga naar www.familyecho.com en maak een stamboom van je gezin of familie.
-
Step 2: choose at least 6 family members to describe.
-
Step 3: write the information you want to use in the grid. Talk about their names, how they
are related to you and describe their physical appearances.
Stap 2: kies minstens 6 familieleden om te beschrijven.
Stap 3: schrijf de informatie die je wilt gebruiken in het kader.Vertel hun naam, hoe ze verwant zijn aan jou en
beschrijf hun uiterlijk.
Family words and physical appearances
Names
B
Action: present your family to your class or your teacher.
Uitvoering: stel je gezin/familie voor aan je klas of leerkracht.
Checklist
Inhoudelijk
Leerling
Leerkracht
__ / 10
Ik heb de woordenschat rond ‘family’ gebruikt.
__ / 3
Ik heb de woordenschat rond ‘physical
appearance’ gebruikt:
-
Height and weight
-
Hair (length – style – colour)
-
Eye colour
__ / 6
__ / 1
Ik heb korte zinnen gemaakt met ‘has got’.
Attitudes*
__ / 10
__ / 2
Ik kijk naar mijn publiek/gesprekspartner.
__ / 2
Ik spreek zoveel mogelijk Engels.
__ / 2
Ik druk mij verstaanbaar uit.
__ / 2
Ik toon motivatie voor de opdracht.
__ / 2
Ik spreek enthousiast.
*Maak een selectie.
Download