Pitch TNO ADVANCED - TKI Switch2SmartGrids

advertisement
FP7 ADVANCED
projectnummer
ENEL Distribuzione
TNO, VaasaETT, RWE Deutschland, Iberdrola
Distribucion, ERDF, TNS Opinion, Entelios,
Universidad Pontificia Commillas University, FEEM
1
Doel en verwachte resultaten
Doel: Actieve eindgebruikersparticipatie (nadruk op
huishoudens, beperkt SME en industrieel) in Active
Demand programma’s (energie efficiency én
vraagsturing).
Verwachte resultaten:
– Meetbare succesfactoren (KPI’s) voor participatie
– Data-driven toepasbare inzichten vanuit een
kwantitatieve én kwalitatieve gedragsanalyse
– Inzicht in AD-effecten en potentieel op systeemniveau
2
Bijdrage aan het realiseren van de
ambities van TKI S2SG?
ADVANCED voert een cross-case analysis uit
van vier AD-pilots uitgevoerd door DSO’s
(zowel energie efficiency met inhome
displays, home-automation als
gedifferienteerde prijsplannen).
TKI programmalijn – Diensten en producten
Eindresultaat geeft AD pilot én roll-out
partijen richtlijnen voor succesvolle
eindgebruikersparticipatie en inzicht in de
effecten op systeemniveau.
3
Bijdrage aan het realiseren van de
ambities van TKI S2SG?
Matchen vraag en aanbod - De twee
belangrijkste KPI’s van ADVANCED zijn
flexibiliteit en energie efficiency.
Gedrag
Andere KPI’s zijn improving energy
sustainability, reducing (system) costs,
maintaining electricity system
reliability, improving affordability, and
improving customer relationship
4
Wat is de rol / inbreng van het project
daarbij? (tijdens én na project)
• Unieke ADVANCED kennisdatabase (4 pilots, VaasaETT
database, ADVANCED kwalitatieve interviews (~30)en
kwantitatieve Europese enquête (~6000).
• KPI’s op huishoudenniveau i.p.v. geaggregeerde pilot
evaluaties en gedragsanalyses.
• Inzicht in potentie van AD in verschillende Europese
landen
Resulterend in een advies (program set-up en
communicatie) voor succesvolle eindgebruikersparticipatie
in AD
5
Contactgegevens project
• TNO
Roelien Attema
A: Eemsgolaan 3, Groningen
T: 06-53725508
E: Roelien.attema@tno.nl
• Website : http://www.advancedfp7.eu/
• Community voor AD-programma’s in Europa
6
Project objective
Leveraging on the empirical data and lessons learnt in real Active Demand (AD) experiences, the
overall objective of the 24 months project is to develop actionable frameworks enabling
residential, commercial and industrial consumers to participate in AD, thus facilitating mass
uptake of AD in Europe. The actionable frameworks will consist of validated recommendations for
the efficient consumer oriented design of AD programs covering amongst others the following
variables:
- AD program type (and services to be offered to market participants)
- Consumer groups and segments within the groups
- Geographic prerequisites
This will be achieved through comparing the different AD solutions applied in Europe (including
amongst others the comparison of recruitment strategies, functionalities and applied
technologies, consumer retention strategies, incentives type and volume, activation measures as
well as character of the involvement of relevant stakeholders) and enhancing them by the
investigation of socio-economic and behavioural factors with direct involvement of real
consumers. On this basis and applying KPIs, key success factors of AD and recommendations for
the future design of AD programs will be derived taking data protection and security aspects
carefully into account. To properly communicate the AD concept and benefits, communication
umbrellas will be developed.
7
Download