Thermo Fisher Scientifics pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Uppsala
19 maj 2011
Thermo Fisher Scientific förvärvar Phadia, ett
världsledande företag inom diagnostik av allergier och
autoimmuna sjukdomar

Förvärvet stärker Thermo Fishers ledande ställning inom det lönsamma
och snabbväxande specialdiagnostiksegmentet

Ökar tillväxtmöjligheterna för Phadia på den amerikanska marknaden och
stärker Thermo Fishers ställning på nya tillväxtmarknader

Förvärvet bidrar omedelbart till Thermo Fishers justerade vinst per aktie
samtidigt som intäkts-, kostnads- och skattesynergier skapas
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), har i dag tecknat ett bindande avtal
om förvärv av Phadia, världsledande inom diagnostik av allergier och autoimmuna
sjukdomar, för SEK 23 Mdr (ca USD 3,5 Mdr) kontant. Säljare är riskkapitalbolaget
Cinven. Förvärvet, som beräknas vara klart fjärde kvartalet 2011, väntas direkt
1
bidra till Thermo Fishers justerade vinst per aktie och med 0,26-0,30 dollar per
aktie 2012.
Uppsala-baserade Phadia utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system
för blodtester för att underlätta klinisk diagnostik av allergier och autoimmuna
sjukdomar. Sedan bildandet 1967 har Phadia varit en pionjär på marknaden för
tester inom allergidiagnostik. Bolaget är idag världsledande inom in vitro
allergidiagnostik och ledande i Europa inom diagnostik av autoimmuna sjukdomar.
Phadia har två ledande varumärken: ImmunoCAP för allergi- och astmatest och
EliA för autoimmuna tester. Försäljningen uppgick till cirka SEK 3,5 Mdr 2010 (367
MEUR), vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxttakt om 10 procent de senaste tre
åren, valutajusterat. Phadia kommer att ingå i Thermo Fishers affärsområde
Specialty Diagnostics inom segmentet Analytical Technologies. Phadia har cirka
1 500 anställda globalt.
“Förvärvet av Phadia är viktigt i vår strategi att stärka Thermo Fishers globala
närvaro inom specialdiagnostik, som är ett av våra tillväxtområden”, säger Marc N.
Casper, VD och koncernchef för Thermo Fisher. “Förvärvet ger Thermo Fisher
ledande diagnostikteknologi för allergier och autoimmuna sjukdomar och breddar
vårt erbjudande inom specialdiagnostik. Från ett marknadsperspektiv har Phadia
betydande tillväxtmöjligheter på amerikanska marknaden. Genom förvärvet av
Phadia stärks även vår närvaro på tillväxtmarknader och därmed vår
tillväxtpotential. Förvärvet är ytterligare ett led i vår förvärvsstrategi för att stärka
vår ställning på växande marknader, förbättra vårt erbjudande och skapa värde för
våra aktieägare”.
1
Justerad vinst per aktie och justerat rörelseresultat följer inte GAAP och exkluderar vissa
komponenter vilka anges under rubriken ”Use of Non-GAAP Financial Measures” längre
ned i pressmeddelandet.
1 (4)
“Thermo Fisher ger Phadia stora möjligheter att växa vidare som en del av ett
världsledande företag till stöd för vetenskap och forskning”, säger Magnus
Lundberg, VD för Phadia. “Vi delar en innovationskultur och det starka kundfokuset
och jag är övertygad om att det är en vinnande kombination för våra anställda och
kunder runt om i världen”.
“Vi ser fram emot att välkomna Phadias kunniga medarbetare till Thermo Fisher.
Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av ledande teknologi för
att förbättra diagnostiken i linje med vår mission om att möjliggöra för våra kunder
att göra samhället mer hälsosamt, hållbart och tryggt”, tillägger Marc N. Casper.
Fördelar med förvärvet

Stärker den ledande positionen inom det snabbväxande och lönsamma
specialdiagnostiksegmentet: Allergitester är en attraktiv, snabbväxande
marknad, där in vitro allergitester växer 9 procent per år globalt. Omkring var
femte människa i Nordamerika och Europa lider av allergier. Marknaden för in
vitro allergitester har en betydande tillväxtpotential, särskilt i USA, där
blodtester fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium och på tillväxtmarknader,
där allergitester inte är så vanligt förekommande i dag.
Autoimmunitet är också ett växande segment med över 100 miljoner
människor som lider av autoimmuna sjukdomar bland annat celiaki, reumatoid
artrit och bindvävssjukdomar.

Phadias ledande testteknologi inom allergi och autoimmuna sjukdomar
vidgar Thermo Fishers kapacitet att förbättra diagnostiken: Phadias
ImmunoCAP används brett för att testa en rad specifika allergener och det är
den internationella ”guldstandarden” för in vitro allergitester. Phadias EliA för
autoimmuna tester bygger på en gemensam instrumentplattform tillsammans
med ImmunoCAP vilket ger en kvalitet som är överlägsen mikrotiter-baserade
produkter.
Phadias forskningssatsning är fokuserad på att utveckla nya produkter som
kan mäta patienters känslighet för ett brett spektrum allergiframkallande
ämnen. Phadia har även en gedigen pipeline under utveckling med nya
biomarkörer för autoimmunitet.
Thermo Fisher kommer att använda Phadias kliniska marknadsföringsresurser
för att sälja sina specialsystem med biomarkörer och andra
diagnostikprodukter. Phadia kan dra fördel av Thermo Fishers omfattande
marknadskanaler inom sjukvårdssektorn i USA och starka närvaro på
tillväxtmarknader.

Betydande finansiella fördelar: Förvärvet förväntas skapa kostnads- och
intäktssynergier på totalt MUSD 35 år 2014, varav MUSD 10 år 2012. Det
inkluderar MUSD 15 i kostnadsbesparingar och MUSD 20 i justerat
rörelseresultat från intäktsrelaterade synergier. Förvärvet förväntas även leda
till högre skatteeffektivitet genom Thermo Fishers globala struktur.
Finansiering och godkännande
Thermo Fisher avser att utnyttja låneutrymme hos Barclays Capital och tillgänglig
likviditet för förvärvet. Förvärvet förutsätter att villkoren i avtalet är uppfyllda samt
godkännande av tillsynsmyndigheter.
2 (4)
Kontaktinformation:
Magnus Lundberg
VD, Phadia AB
magnus.lundberg@phadia.com
018-16 35 42
Rådgivare
Barclays Capital är rådgivare till Thermo Fisher med Wilmer Cutler Pickering Hale
and Dorr LLP som legal rådgivare. Goldman, Sachs & Co. är finansiell rådgivare till
Phadia med Freshfields Bruckhaus Deringer LLP som legal rådgivare.
Om Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) är världsledande inom teknik till
vetenskap och forskning. Företagets mission är att möjliggöra för kunderna att göra
samhället mer hälsosamt, hållbart och tryggt. Företaget omsätter närmare 11
miljarder dollar och har cirka 37 000 anställda. Kunderna finns inom läkemedel,
bioteknik, sjukhus, laboratorier för klinisk diagnostik, universitet, forskningsinstitut
och myndigheter, liksom inom miljö- och processindustrin. Vi skapar värde för våra
intressenter genom två starka varumärken, Thermo Scientific och Fisher Scientific,
som erbjuder en unik kombination av löpande teknisk utveckling och lätta
upphandlingsalternativ. Våra produkter och tjänster bidrar till att snabba på
vetenskapliga upptäckter och lösa analytiska utmaningar från komplex forskning till
rutintester till användning på fältet. Besök oss på www.thermofisher.com
Om Phadia
Phadia utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta blodtestsystem som stöd för
den kliniska diagnosen och uppföljningen av allergi, astma och autoimmuna
sjukdomar. Vårt uppdrag är att dramatiskt förbättra behandlingen av allergi, astma
och autoimmuna sjukdomar genom att tillhandahålla överlägsen diagnostik och
klinisk expertis. Phadia står för sju av tio allergitester som utförs i laboratorium i
världen idag och 4 av 10 autoimmuna tester till laboratorier runtom i Europa.
Om Cinven
Cinven grundades 1977 och är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag. Våra fonder
gör investeringar på MEUR 100 eller däröver. Investeringar görs inom sex
huvudområden; företagstjänster, finansiella tjänster, hälsovård, industri, konsument
samt teknik, media och telekommunikationer (TMT). Cinven förvärvar
framgångsrika kvalitetsföretag. Med stöd av bevisade värdeskapande strategier
arbetar Cinven nära företagen för att de ska växa och vidareutvecklas. Cinven har
en ansvarsfull hållning gentemot sina portföljföretag, de anställda, leverantörer och
lokalsamhället, miljön och samhället i stort. Bland investeringar som gjorts nyligen
finns Avolon, Sebia och Spice. Cinven har kontor i London, Paris, Frankfurt, Milano
och Hongkong. För ytterligare information besök www.cinven.com
Use of Non-GAAP Financial Measures
In addition to the financial measures prepared in accordance with generally
accepted accounting principles (GAAP), we use certain non-GAAP financial
measures, including adjusted EPS and adjusted operating income, which exclude
restructuring and other costs/income and amortization of acquisition-related
intangible assets. Adjusted EPS also excludes certain other gains and losses, tax
provisions/benefits related to the previous items, benefits from tax credit
carryforwards, the impact of significant tax audits or events and discontinued
operations. We exclude the above items because they are outside of our normal
operations and/or, in certain cases, are difficult to forecast accurately for future
periods. We believe that the use of non-GAAP measures helps investors to gain a
better understanding of our core operating results and future prospects, consistent
with how management measures and forecasts the company's performance,
especially when comparing such results to previous periods or forecasts.
3 (4)
Safe Harbor Statement
The following constitutes a "Safe Harbor" statement under the Private Securities
Litigation Reform Act of 1995: This press release contains forward-looking
statements that involve a number of risks and uncertainties. Important factors that
could cause actual results to differ materially from those indicated by such forwardlooking statements are set forth in Thermo Fisher’s most recent quarterly report,
under the caption “Risk Factors”, which is on file with the Securities and Exchange
Commission and available on Thermo Fisher’s website. Additional important
factors that could cause actual results to differ materially from those indicated by
forward-looking statements include risks and uncertainties relating to: the need to
develop new products and adapt to significant technological change;
implementation of strategies for improving growth; general worldwide economic
conditions including economic conditions in the areas in which Thermo Fisher and
Phadia sell products, and related uncertainties; dependence on customers' capital
spending policies and government funding policies; the effect of exchange rate
fluctuations on international operations; the effect of healthcare reform legislation;
use and protection of intellectual property; the effect of changes in governmental
regulations; and the effect of laws and regulations governing government
contracts, as well as the possibility that expected benefits related to the transaction
may not materialize as expected; the transaction not being timely completed, if
completed at all; prior to the completion of the transaction, Phadia’s business
experiencing disruptions due to transaction-related uncertainty or other factors
making it more difficult to maintain relationships with employees, licensees, other
business partners or governmental entities; and the parties being unable to
successfully implement integration strategies. While Thermo Fisher may elect to
update forward-looking statements at some point in the future, Thermo Fisher
specifically disclaims any obligation to do so, even if estimates change and,
therefore, you should not rely on these forward-looking statements as representing
our views as of any date subsequent to today.
4 (4)