Μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλανδία

advertisement
Μεταπτυχιακές σπουδές στη
Φινλανδία
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Study in Finland
http://www.studyinfinland.fi
Α database of English-language degree and non-degree
programmes,
information about Finland as a study destination, higher
education
institutions, practicalities concerning scholarships, admissions
systems and living in Finland.
 University Admissions Finland
http://www.universityadmissions.fi
University Admissions Finland is a centralised application service
established by Finnish universities. Our task is to help you to go
through the application process as smoothly as possible.

Ministry of Education and Culture
http://www.minedu.fi
 Centre for International Mobility
http://www.cimo.fi
 Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα
http://www.finland.gr

Download