INTRANÄTSTRATEGI

advertisement
INTRANÄTSTRATEGI
IntraTeam 10 april, Stockholm
Strategi är oberoende från teknik
“Strategy is independent of technology, and should
precede the selection, architecture, and
implementation of the technology. In fact, any choice
for or work on technology before the development of
the intranet strategy is synonymous with putting the
cart before the horse; except this horse is massive and
dam expensive.”
Toby Ward, Prescient Digital
Vision / Syfte för Intranätet
Vad är intranätet till för?
Litmus-testet för vision och syfte är om vi har två
likvärdiga alternativ, talar visionen och syftet om för
oss vad vi ska välja av dem?
Strategiska mål
“What is your organisation’s strategy and does your
intranet contribute to it?” Mark Morrell
Vad är dom 4-5 viktigaste sakerna intranätet kommer
att göra i framtiden? Sam Marshall
Inventering
•Intranätutvärdering (t.ex gap analysis)
•Verksamhetskrav (intervjuer med nyckelpersoner) •Användarintervjuer
•Användningsenkäter
•(Fokusgrupper)
•Analys av teknisk infrastruktur
•“benchmarking and best practices”
Källa: http://www.prescientdigital.com/articles/intranet-articles/
intranet-strategy-planning-a-successful-intranet
Planering
•Vision och mission
•Mål och uppfyllelse
•Förvaltning
•Nyckeltal (KPIs)
•Verksamhetslösningar och investeringskalkyer
•Innehållshantering och policies/riktlinjer
Utkast på detaljerade taktiska planer.
•Funktioner, plan
•Informationsarkitektur
•“Wireframes” för sidtyper
•Designkoncept
•Användningstest
Nyckeltal
•Hur vet man att målen har uppfyllts?
•Mät, mät , mät
•Följ upp och bevaka
Exempel:
•98% är nöjda med sökresultatet
•Antalet genomförda “semesteransökningar” har ökat
med 50%
Implementera och genomföra
•Vägen framöver - projektplan på hög molnfri höjd
•Taktiska planer
•Kulturfrågor
•Användning (user adoption)
Intranätstrategi - referenser
•Step Two (James Robertson)
•Prescient Digital (Toby Ward)
•Intranet Pioneer (Mark Morell)
•Clearbox Consulting (Sam Marshall)
•CMSWire (Martin White)
•Melcrum (Martin White)
•Welchman Pierpoint - Bonus: web governance
Download