Workshops Programdagar för högskolan 2015 (pdf)

advertisement
Workshops 28 maj
Varje workshop beskrivs kortfattat nedan med ansvar och vilket språk workshopen hålls på. Ha detta
program framför dig när du väljer workshop i anmälningslänken. Där finns nämligen bara rubrikerna.
Career support to international students
What kind of support should HEI:s give to international students and why? How should the support
be organised and what can we learn from other countries? A German research institute (SVR) is
conducting a research project with the aim to map study-to-work related support services for
international students in Sweden, Canada, Germany and the Netherlands. The preliminary results
show that there are differences in which support is given in the countries and how it is organised.
With the preliminary results from the study as a background this workshop will discuss different
aspects of career guidance for international students. The workshop will be held in English.
Speaker: Simon Morris-Lange, Deputy Head of Research, The Expert Council of German Foundations on
Integration and Migration (SVR)
Discussion leader: Ulf Hedbjörk, Senior Analyst, Head of Eurydice National Unit, The Swedish Council
for Higher Education
Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (International Credit Mobility)
Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet är en ny programdel som hade sin första ansökningsomgång
våren 2015. Programmet består av bilaterala samarbeten mellan lärosäten i programländer och
partnerländer i hela världen. Dessa samarbeten möjliggör inkommande och utresande mobilitet för
personal (undervisning och fortbildning) och studenter (på kandidat, masters- och doktorandnivå).
Syftet med workshopen är att ge deltagarna möjlighet att lära sig mer om utomeuropeisk mobilitet,
få chans att ställa frågor, diskutera och utbyta erfarenheter.
Denna workshop ges två gånger en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. På
förmiddagens pass inbjuds projektägare med beviljade projekt, på eftermiddagen är det öppet för
alla som vill veta mer om programmet.
Ansvariga: Rebecka Herdevall, Andreas Sandberg
Internationalisering och mobilitet inom vägledningen
Hur integrerar man mobilitet som en naturlig del av högskolornas ordinarie vägledningsverksamhet?
Workshopen ger tillfälle att utbyta erfarenheter och att diskutera olika metoder för hur
internationalisering och mobilitet kan integreras i vägledning och hur studenter kan förberedas inför
en studieperiod utomlands. Den kommer även att innehålla pedagogiska övningar och metoder som
bygger på upplevelsebaserat lärande. Workshopen tar delvis sin utgångspunkt i ett projekt som UHR
driver med syfte att öka mobiliteten från svenska lärosäten.
Denna workshop ges två gånger, en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen.
Ansvariga: Annika Ghafoori och Nina Ahlroos, Universitets- och högskolerådet, Catherine Gillo
Nilsson, studievägledare, Göteborgs universitet
Introduktion till Universitets- och högskolerådets internationella program
En övergripande presentation av UHR:s internationella program och de möjligheter till utbyten,
internationella studier och praktik som erbjuds studenter, lärare och administrativ personal.
Innehållet passar dig som inte känner till våra program sedan tidigare, eller dig som behöver få en
överblick över programdelarna.
För vem: Lärare, internationella handläggare, studievägledare och andra intresserade.
Ansvariga: Sophia Börjeson, UHR, programhandläggare Erasmus+, Catrine Åkerblom, UHR,
programhandläggare Linnaeus-Palme
Svenskt arbete för att stärka resursbasen – Sidas programverksamhet
Enheten för kapacitetsutveckling pratar om Sidas arbete för att stärka den svenska resursbasen och
öka andelen kvalificerad svensk personal i internationella organisationer (med fokus på
resursbasprogram som BBE och JPO på Sida och ex. Linnaeus-palme och MFS på UHR).
Ansvarig: Sida
LLP-uppföljning och ECHE-studie – leder program och charter till mer internationalisering?
2014 löpte programperioden ut för det Europeiska programmet för livslångt lärande i
utbildningsområdet. Vilka resultat kan man finna efter en programperiod och stödjer programmen
lärosätenas internationaliseringsarbete. Erasmus Charter for Higher Education är nödvändigt för
lärosätenas internationella samarbete genom Erasmus +. I dessa ska man beskriva vad som ska
genomföras på lärosätesnivå före, under och efter en mobilitetsperiod. Används chartern aktivt eller
blir den bara en skrivbordsprodukt?
Ansvariga: Kate Sevón och Gunnar Enequist
Joint programmes A – Z
The aim of this guide is to provide a comprehensive, practical reference guide on all aspects that
need to be taken into account when developing and managing joint programmes. The focus is on
programmes leading to a joint or multiple degree and offered by institutions in different countries.
This project started off under the name 'Joint Degrees from A to Z (JDAZ)'. Through progressing
insights during the project, we came to the conclusion that this reference guide in fact should have a
broader focus on all issues relating to developing and managing joint programmes (and not only on
joint degrees). Therefore, this guide is titled 'Joint programmes from A to Z. A reference guide for
practitioners'.
Ansvarig: Annika Sundbäck, Cimo
“The impact of mobility on employability and the relevance of staff – results from the Erasmus
Impact Study” “What does mobility mean if higher education becomes the norm? Measuring the
difference using memo©”
This workshop is both a presentation of results from the Erasmus Impact Study, published in 2014.
And a presentation of the tool used when doing the study, memo. Both presentations will be held by
the author of the study Uwe Brandenburg.
Denna workshop ges endast på eftermiddagen, max antal personer 50.
Ansvarig: Uwe Brandenburg
Graduates that have the extra dimension….
This workshop will give you the chance to discover how University of Leicester is working with
students in career guidance. And give you an opportunity to discuss how you can support your
students to recognize that extra dimension. The workshop will tail Bobs lecture from the previous
day.
Ansvarig: Bob Athwal, University of Leicester
Hur kan jag som tjänsteman fortbilda mig internationellt?
En presentation av de möjligheter till praktik eller fortbildning som finns i Europa och Norden och
som Universitets och högskolerådet kan hjälpa er med. Även träningen för EU:s uttagningsprov till
fasta tjänster inom EU kommer att presenteras.
Ansvarig: Petronella Odhner
På vilket sätt kan ESN och lärosätet samarbeta med att marknadsföra Erasmus+ till studenter?
ESN (Erasmus Student Network) finns för närvarande representerat på 15 lärosäten i Sverige.
ESN är en studentorganisation som jobbar på frivillig basis och som samarbetar i en del fall med de
internationella sekretariaten på de svenska lärosätena, speciellt när det gäller de inkommande
studenterna. ESN spelar också en viktig roll inom EU, t ex så har de med hjälp av EU kommissionen
tagit fram en portal för praktikplatser inom hela EU. Se www.esn.org för mer information.
Ansvarig: Safi Sabuni
Här anmäler du dig till workshops:
https://www.webropolsurveys.com/S/93A376949736FC44.par
Download