Autentiskt ledarskap Dag 2

advertisement
AUTENTISKT LEDARSKAP
AUTHENTICITY
http://www.youtube.com/watch?v=r6FdIVZJfzg/
1
AUTHENTIC LEADERS
1. Know themselves
2. Practice values and principles
3. Balance motivations
4. Builds a strong support team
5. Live an integrated, grounded
life
Bill George
1. KNOWING MYSELF
•  Self-awareness - the most
important capability for
leaders to develop
•  We need the help and
feedback from others to
explore and develop that skill
§  How am I coming across?
§  How am I perceived by others?
§  What are my habits - noticed
by others?
§  To passive, to aggressive, to
assertive?
Knowing our authentic selves
requires courage and honesty to
openly examine our experiences
2
2. PRACTICING VALUES AND PRINCPLES
“The values that form authentic leadership are derived from beliefs and
convictions, but you will not know what your true values are until they are
tested under pressure.”
Utforska dina värderingar
•  Vilka värderingar är viktigast
för dig som person?
•  Vilka värderingar är viktigast
för dig som ledare?
•  Reflektera över om och var i
så fall de skiljer sig åt.
Varför?
3
3. BALANCING MOTIVATION
Because authentic leaders need to sustain high levels of
motivation and keep their lives in balance, it is critically
important for them to understand what drives them to do what
they do.
Vad motiverar dig?
4
Motivation på NCC
•  Välj ut tre av dina medarbetare, vad tror du motiverar dem?
BALANCING MOTIVATION
Extrinsic Motives
Intrinsic Motives
•  Recognition
•  Personal growth
•  Social Status
•  Helping others
•  Promotions
•  Social causes
•  Financial rewards
•  Making a difference
•  Peers, Parental
Expectations
5
Motivation
MOTIVATION ACCORDING TO DANIEL
PINK
"
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
6
Motivation 1.0 – Den
urgamla drivkraften för att
överleva
Motivation 2.0 – Belöna gott
arbete med lön / förmåner
Morot och piska kan...
•  Utplåna motivation
•  Försämra prestation
•  Minska kreativitet
•  Tränga bort gott beteende
•  Uppmuntra till fusk, genvägar
och oetiskt beteende
•  Bli beroendeframkallande
•  Främja kortsiktig tänkande
7
Motivation 3.0
•  Autonomi
•  Skicklighet
•  Syfte
Inre motivation
•  ”Människor som blir motiverade av inre
faktorer uppnår för det mesta mer än deras
belöningssökande motparter, även om det
inte alltid är fallet på kort sikt.
Ett intensivt fokus på yttre faktorer kan
leverera snabba resultat. Utmaningen är att
denna metod är svår att vidhålla och hjälper
inte till att bygga skicklighet – som är källan
till långsiktig framgång.”
Daniel Pink
8
4. BULDING RELATIONSHIPS
•  Authentic leaders build their
network over time, as their
experiences, shared
histories,
and openness with people
close to them create the trust
and confidence they need in
time of trial and uncertainty.
•  Leaders must give as much to
their supporters as they get
from them so that mutually
beneficial relationships can
develop.
5. INTEGRATED LIFE: Staying Grounded
To lead a balanced life, leaders need to bring together all of its
constituent elements—work, family, community, and friends—so
that you can be the same person in each environment.
9
Download