Multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran

advertisement
Multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran
ROSSENI DIN
Pusat Pembangunan Akademik
11.7.2012
1
Definisi Multimedia dalam P&P
Multimedia combines five basic types of
media into the learning environment: text,
video, sound, graphics and animation,
thus providing a powerful new tool for
education.
Abhaya Asthana
Bell Labs, Lucent Technologies, Westford, MA, USA
2
E-Pedagogi MM untuk Pelajar Abad ke-21
• P&P selari keperluan,
budaya dan persekitaran
abad ke-21
yang diadun oleh pendidik
mengikut acuan budaya
Malaysia
3
E-Pedagogy for the 21st Century Learner
A Vision of Students Today 0:00-1:02
• Masih dalam persekitaran abad ke-19
– Tidak belajar melalui membuat
– Belajar dari maklumat di papan tulis
4
E-Pedagogy for the 21st Century Learner
A Vision of Students Today 1:03 - 4:00
• 200 pelajar membuat respon melalui 367 posting terhadap
document A VISION OF STUDENTS TODAY melalui
tinjauan yang antara dapatan diperoleh:
– Perlu satu kaedah P&P yg membolehkan pelajar belajar dari
media yg tidak memerlukan meeka duduk di kelas F2F
sepanjang masa belajar untuk memperoleh maklumat,
kemahiran dan pengalaman yang diperlukan untuk kerjaya
mereka nanti
5
MultiMedia Menggunakan PowerPoint
• Memadai 10-15 slide yang mengandungi bahan multimedia
dan pautan menarik yg boleh diterokai secara berulang2
• Contoh pelantar pembelajaran yang menggunakan model
pembelajaran hibrid ini di http://rosseni.wordpress.com
yang dipautkan ke FB kumpulan kursus dan laman refleksi
pelajar
6
1. Guna latar belakang yang ringkas
• Latar kosong dan putih lebih baik
• Fikirkan komunikasi bukan hiasan
• Maklumat yang tidak relevan - halangan
pembelajaran
7
2. Reka Bentuk Kandungan Power Point
• Lakar idea atas kertas
• Pautkan pertalian antara konsep
• Buat storyboard
• Bina persembahan dengan PowerPoint
8
Elakkan…
9
Jika GunaTemplat
• Guna set font dan color scheme
• Stail terlalu pelbagai - mengganggu
• Fokus kepada persembahan bukan gaya.
10
Fon
• Pilih yang mudah dibaca
• Roman dan Gothic lebih mudah dibaca
berbanding Script or Old English.
• Kekal dengan 1 atau 2 jenis fon sahaja
11
Saiz Fon
• Item bullet > 22 points.
• Tajuk > 28 points.
12
Bullet
• Bullet kekal dalam 1 atau selebihnya 2
baris
• Maksima bullets 4 atau 6 jika tajuk besar,
ada logo, logo, gambar dll.
• Cue = “preview.”
• Kerangka pemikiran = peta minda
13
Bullet
• Kelajuan baca x= lihat/dengar
14
SEMUA HURUF BESAR
– Sukar dibaca
– Hilang akronim
– Tiada penekanan
15
Italik
– “quotes”
– pemikiran atau idea
– buku, tajuk jurnal, tajuk majalah
16
Colors
Merah dan Oren
memukau
tetapi sukar untuk tekal berfokus
17
Colors
Hijau, Coklat dan Biru
tidak memukau
tetapi
Harmoni
18
Colors
Putih atas latar gelap hanya jika jarak < 20”
– Mudah dibaca jika dekat
– Semakin jauh semakin sukar
19
The Color Wheel
• Colors separated by
another color are
contrasting colors
• (also known as
complementary)
20
The Color Wheel
• Adjacent colors (next to
each other) harmonize
with one another. e.g.
Green and Yellow
• The color wheel below
is simplified for easy
use
21
Clashing Colors
• Colors that are
directly opposite
from one another
are said to clash.
• These provide
readability - e.g.
yellow on blue.
22
To make a slide stand out, change
the font or background
23
Contoh Iustrasi yang mengganggu
• Use only when needed, otherwise they
become distracters instead of
communicators
• They should relate to the message and
help make a point
• Ask yourself if it makes the message
clearer
• Simple diagrams are great
communicators
24
CONTOH SLAID KURANG FOKUS
• Do not use the media to hide you
• The audience came to see you
• The media should enhance the
presentation, not BE the presentation
• If all you are going to do is read from the
slides or overheads, then just send them
the slides
• Remember, only you can prevent
“Death by PowerPoint”
25
Contoh Persembahan
• http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadpres.html
•
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/templates/presentation.rtf
26
Persembahan Menggunakan
PowerPoint
• Pautkan pada aplikasi Web 2.0
• Selitkan
– klip video
– klip audio
27
Penggunaan Templat
• Guna set font dan color scheme
• Pelbagai stail mengganggu
• Fokus kepada persembahan bukan gaya
28
Aktiviti 2010:
• 4 kumpulan - SWOT
• Tonton 3 pesembahan multimedia
• Senaraikan
– Kekuatan
– Kelemahan
– Peluang pembaikan
– Halangan pembelajaran
29
Persembahan Multimedia – Contoh 1
PREPARED BY
MOHAMMAD FAIRUS KHAZALI BIN ISMAIL
30
Persembahan Multimedia – Contoh 2
HUMAN ENGINE
MOHD FAIZAL BIN MAHMOD
P48647
BIOLOGICAL SCIENCES
31
Persembahan Multimedia – Contoh 3
CELL
DIVISION
NOOR AZIMA BINTI ZOHARI
P48685
DPLI (BIOLOGY)
32
Aktiviti Hari ini 17.7.2012
• 4 kumpulan
• Bina 1 persembahan multimedia dengan
platform paling mudah dan cepat
• Senaraikan bahan multimedia yg
diintegrasikan
–
–
–
–
–
Video (5 markah setiap satu)
Interaksi atau Multimedia (5 markah setiap string interaksi/mm)
Gambar (1.5 markah setiap satu)
Suara atau bunyi (1 markah setiap satu)
Teks (Wajib)
33
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
34
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
35
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
36
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
37
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
38
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
39
Alternatif MM Melalui Interaksi &
Komunikasi Blog dan FB
40
Terima Kasih
ROSSENI DIN
41
Download