Work as a Dentist with the Swedish Medical Centre, United Arab

advertisement
platsannonser
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Arbeta som tandläkare hos Swedish Medical Centre,
Förenade Arabemiraten
Swedish Medical Centre (SMC) är en ledande
sjukvårdsgrupp i Förenade Arabemiraten. SMC
söker tandläkare med minst 5 års erfarenhet
efter examen (allmäntandläkare, protetiker,
ortodontister, implantologister och pedodontister) och tandtekniker för arbete i städerna
Abu-Dhabi och Al-Ain, Förenade Arabemiraten.
En utmärkt lön med ytterligare förmåner
(inklusive fri bostad, årlig semester med fri
flygresa till hemlandet och ersättning baserad
på prestation) erbjuds.
För fler detaljer om behörighetskriterier
och ansökningsprocessen, var god kontakta:
Dr Fawad Javed, email: fawjav@gmail.com
Work as a Dentist with the Swedish Medical Centre,
United Arab Emirates
The Swedish Medical Centre (SMC) is a leading
medical group situation in the United Arab
Emirates. The SMC is seeking Dentists with at
least 5 years of experience after graduation
(General Dental Practitioners, Prosthodontists,
Orthodontists, Implantologists and Pedodontists) and Dental technicians to work in the
cities of Abu-Dhabi and Al-Ain, United Arab
Emirates.
84
An excellent salary with further benefits
(including free accommodation, yearly vacation
with free return air-tickets to home country
and allowance based on performance of the
candidate) are being offered.
For further details regarding the eligibility
criteria and job application process, please
contact:
Dr Fawad Javed, email: fawjav@gmail.com
tandläkartidningen årg 102 nr 5 2010
Download