Choose your language Svenska English - Q-Park

advertisement
Choose your language
Svenska
English
Parkering i SSSB’s fastigheter
Boka din p-plats nu - 20 % rabatt i tre månader
Nu får du 20 % rabatt på din månadshyra under tre månader, när du bokar en p-plats i någon
av parkeringsanläggningarna nedan. För att ta del av erbjudandet så måste du hyra din plats i
minst tre månader och boka den senast den 30 juni 2011.
Bor du i fastigheten? - Då är du även momsbefriad
Om du är boende i någon av dessa fastigheter är du enligt lag befriad från att betala moms på
din parkeringsplats. I prislistan nedan ser du vilka hyror som gäller för dig, då samtliga priser i
listan är angivna exklusive 25% moms.
Kontakta Kundtjänst för information och bokning
batt
20 % ra
vartalet
första k
Vänligen ring: 0771-96 90 00 eller skicka e-post till:
kundtjanst@q-park.se. Glöm inte att ange kampanjkoden:
”SSSB3” för att ta del av erbjudandet. Rabatten gäller bara
vid nyteckning och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Välkommen till en bekvämare vardag!
Anläggning & adress
Typ
Månadshyra *
PAX, Emmylundsvägen 7
Strix, Armégatan 32
Forum, Körsbärsv 2-4
Nyponet, Körsbärsvägen 9
Nyponet, Körsbärsvägen 9
Lappkärrsberget
Fyrtalet, Värtavägen 66
Kungshamra
Balder, Edinsvägen
Frigg, Uddvägen
Garage
Ute
Garage
Garage
Ute
Garage
Ute Ute
Ute
Ute
515:200:- 1530:- 1530:515:- 300:- 412:- 350:200:300:-
**
(Ute, 515:-)
(Med el, 618:-)
(Ute, 200:-)**
(Under tak, 515:-)
*Månadshyrorna gäller endast för boende i SSSB och vid inskickat giltigt hyreskontrakt. ** Finns även att köpa
i automat vid området men då tillkommer moms. Samtliga priser är angivna enligt gällande prislista 2011.
Parking in SSSB’s premises
Book your parking space now - 20% discount for three months
Now you get 20% off your monthly rent for three months, when you book a parking space in any
of the parking facilities below. To take part of this discount you need to rent your parking space
for at least three months and book your space before June 30 th 2011.
Are you living in SSSB’s property? - Then you are also exempt from VAT
If you are living in any of SSSB’s properties you are legally exempt from paying VAT on
your parking space. Please, see the list below to find your nearest facility. All prices in the list
are excluding 25% VAT.
Contact Q-Park Customer Service today!
count
20% dis
first
on your
quarter
Please call: 0771-96 90 00 or send an e-mail to:
kundtjanst@q-park.se. Do not forget to enter the
promotion code: “SSSB3” to take part of this
offer. The discount applies only to new contracts
and can not be combined with other offers.
Facility & address
Indoor/Open air Monthly rent *
PAX, Emmylundsvägen 7
Strix, Armégatan 32
Forum, Körsbärsv 2-4
Nyponet, Körsbärsvägen 9
Nyponet, Körsbärsvägen 9
Lappkärrsberget
Fyrtalet, Värtavägen 66
Kungshamra
Balder, Edinsvägen
Frigg, Uddvägen
Indoor facility
Open air
Indoor facility
Indoor facility
Open air
Indoor facility
Open air Open air
Open air
Open air
515 SEK
200 SEK**
1530 SEK (Open air, 515 SEK)
1530 SEK
515 SEK (With electricity, 618 SEK)
300 SEK(Open air, 200 SEK)**
412 SEK (Under roof, 515 SEK)
350 SEK
200 SEK
300 SEK
* The monthly rents apply only to residents of SSSB with a valid tenancy agreement. ** It is also possible to
buy the parking subscription in the pay and display machine in the area, although VAT will be added in that
case. All prices is according to valid price list of 2011 and can change over time.
Download