Árpád vezér és a honfoglaló magyarok

advertisement
Csík-hágó Iskola
Magyar Történelem
2010-2011-es tanév
2. óra
A honfoglalás
(The Conquest of the Homeland)
tanár: Németh Károly
Felhasznált anyagok az internetről:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_őstörténet
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_prehistory
http://ww3.szentes.hu/honfoglalas/honfog/honfog.htm
http://honfoglalas.lap.hu/
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
(“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823))
O Lord, bless the Hungarian nation
With your grace and bounty
Extend over it your guarding arm
During strife with its enemies
Long torn by ill fate
Bring upon it a time of relief
This nation has suffered for all sins
Of the past and of the future!
(“Hymn”, by Ferenc Kölcsey (1823))
Ismétlés: a magyarság vándorlása a Közép-Ázsiából Kárpát-medencéig
Recapitulation: migration of the Hungarians from Middle-Asia to the Karpatian Basin.
A honfoglalás időbeli lezajlása 893 és 907 között.
Major steps of the Hungarian homeland-conquest between 893 and 907 AD.
A honfoglaló magyarság hét törzsének neve: /
The seven tribes of the conquering Hungarians:
Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat.
A hét törzs vezéreinek neve /
Names of the seven Chieftains of the Hungarian tribes:
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm.
További szövetséges népcsoportok akik részt vettek a honfoglalásban:
Székelyek: eredetük bizonytalan, lehet hun, avar vagy magyar is.
A három nép rokonságát állítja a magyar hagyomány.
People who may have Hunnic, Avar or Hungarian origin.
According to Hungarian traditions these 3 nations were
Relatives of each other.
Kabarok: a kazárok közül Etelközben kiszakadt népcsoport.
A renegade tribe/group of the Kazars that allied with the
Hungarians.
A hét magyar vezér szövetségét vérszerződés alkalmával erősítették meg (Székely Bertalan
festménye 1896-97-ből). A vérszerződés még Etelközben történt.
The alliance of the Hungarian tribes was made binding by the covenant of blood (painting by
Bertalan Székely, from 1896-97). The covenant of blood ceremony took place in Etelköz.
Budapest (Magyarország fővárosa), Hősök tere.
A hét vezér szobra a magyar történelmi hősök emlékoszlopa körül.
Budapest (the capital of Hungary), Heros' Square.
The statues of the seven Hungarian Chieftains of the Homeland-Conquest period,
around the memorial column of the Hungarian heroes of the history.
Képek a hősök teréről /
Heros' Square pictures
Az Országház épülete Budapesten ( 1885 és 1904 között épült)
The House of the Parliament, the “House of the Country” (built from 1885 to 1904).
Árpád vezér és a honfoglaló magyarok
(Munkácsi Mihály magyar festőművész “Honfoglalás” című képe, 1893-ban készült.)
Mihály Munkácsy: Settlement of the Magyars in Hungary (piece of painting, from 1893),
In the center: Árpád, the military leader of the conquering Hungarians.
Az egész kép. / The full picture.
A kalandozások kora, körülbelül 900-970 között .
The age of Hungarian military explorations and raids of Europe, approximately 900-970.
A 900-as évek elején született modenai latin nyelvű himnusz részlete /
Part of a latin-language Hymn from Modena (North Italy) from the early 900 :
„ab Ungerorum nos defendas iaculis” –
vagyis: „védj meg (Uram) minket a magyarok nyilaitól.”. /
meaning: Lord, save us from the arrows of the Hungarians.
Visszafelé nyilazó magyar lovas egy észak-olaszországi templom (Aquileia-ban)
Falfestményén, a 900-as évekből.
Hungarian rider shooting arrows backwards as depicted on a mural painting of a North-Italian
church in Aquileia, from the years of 900 AD.
Magyarország a 11. században (1000 és 1100 között).
Hungary in the 11th century (between 1000 and 1100 AD).
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
(Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836))
To your homeland without fail
Be faithful, O Hungarian!
It is your cradle and will your grave be
Which nurses, and will bury you.
(from “Szózat” (in English “Summons”) by Mihály Vörösmarty
(1836))
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

European Commissioners

13 cards

Create Flashcards