1 - NTNU

advertisement
1
DELSTUDIER I SINGAPORE
Republic of Singapore
Innbyggertall: Rundt 5, 1 millioner
Språk: Mandarin, engelsk, malayisk og tamil.
[2013 Britannica Academic edition]
2
Utdanningssystem og Språk
–
–
Bachelor 4 år
Master 1-2 år
- Semester: medio august-desember/januar-mai
- Poengsystem: credits/units
- Karaktersystem: A til F, (F) er stryk.
- Skolepenger: fra 2500 SGD [ca. 11 300NOK]
Avtaler:
National University of Singapore (NUS)
Nanyang Technological University (NTU)
•
NTNU studenter trenger vanligvis ikke TOEFL test dersom de har 4 eller bedre fra VGS.
3
National University of Singapore
4
National University of Singapore
–
Arts and Social Sciences
• Chinese Language,Chinese Studies, Communications and New Media, Economics, English
Language, English Literature, European Studies, Geography, History , Japanese Studies,
Malay Studies, Philosophy, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, South Asian
Studies, Southeast Asian Studies, Theatre Studies
–
–
Business
Computing
• Communications and Media, Computational Biology, Computer Engineering, Computer
Science, Computing (Business or Technology Focus), Electronic Commerce, Information
Systems
–
Design and Environment
• Architecture, Building, Industrial Design, Project and Facilities Management, Real Estate
–
Engineering
• Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical
Engineering, Engineering & Technology Management, Engineering Science, Environmental
Engineering, Industrial and Systems Engineering, Materials Science & Engineering, Mechanical
Engineering
–
Science
• Applied Chemistry, Applied Mathematics, Chemistry, Computational Biology , Food Science
and Technology, Life Sciences, Mathematics, Pharmacy, Physics, Quantitative Finance,
Statistics
–
–
Medicine
Music
5
National University of Singapore
5 friplasser med forbehold – frist 20. januar hvert år
Non-graduating programme – skolepenger avhenger av fagområde se:
http://www.nus.edu.sg/registrar/edu/ng.html#fees
Alle fagområder og Timeplaner
http://www.nus.edu.sg/registrar/nusbulletin/modulesearch.html
https://webrb.nus.edu.sg/ctt/classtt.aspx
Må få godkjent min. 3 fag for å bli tatt opp ved NUS
40 MC (modular credits) pr. år = 60 stp
Restriksjoner på fag: Ikke mulig å ta fag innen business/economics
Vanskelig å få tatt emner på masternivå
6
National University of Singapore
Søknadsfrist: Online søknadskjema
• 21 mars - 15 april (1 mai for supporting documents)
• 1 september - 1 oktober (15 oktober for supporting documents)
Student Guide:
http://www.nus.edu.sg/osa/international/svcs/guides.html
7
Nanyang Technological University
8
Nanyang Technological University
COLLEGE OF ENGINEERING
•
•
•
•
•
•
School of Chemical and Biomedical Engineering
School of Civil and Environmental Engineering
School of Computer Engineering
School of Electrical and Electronic Engineering
School of Materials Science and Engineering
School of Mechanical and Aerospace Engineering
COLLEGE OF SCIENCE
• School of Biological Sciences
• School of Physical and Mathematical Sciences
COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS & SOCIAL SCIENCES
• School of Art, Design and Media
• School of Humanities and Social Sciences
• Wee Kim Wee School of Communication and Information
Nanyang Business School
9
Nanyang Technological University
•
5 friplasser med forbehold (fritak for skolepenger) – frist 20 jan. hvert år
• http://admissions.ntu.edu.sg/ngs/exchange/Pages/default.aspx
•
Fee paying students – skolepenger (ca. S$2500 pr. fag)
•
Alle fagområder
– 36 AU (academic units) pr. år på bachelor = 60 sp
– 30 AU (academic units) pr. år på master = 60 sp
– Restriksjoner på enkelte fag/postgraduate
• Spesielt Nanyang Business School (undergrad. electives ok)
•
Fag:
– http://admissions.ntu.edu.sg/ngs/exchange/beforeyouapply/Pages/CourseRegistr
ation.aspx
10
Nanyang Technological University
Application Deadlines for Semester 1 (Fall)
Undergraduate: 30 March
Postgraduate: 15 March
Application Deadlines for Semester 2 (Spring)
Undergraduate: 30 September
Postgraduate: 15 September
Fee paying students
For entry into Semester 2 (January - May): by 15 October
For entry into Semester 1 (August - November) : by 15 May
11
Visum
•
UDs landsider
– http://www.landsider.no/
•
Student Pass og visum søkes hos Immigration & Checkpoints Authority
(ICA – www.ica.gov.sg).
•
Norske statsborgere trenger ikke søke visum før innreise.
12
Formaliteter ved NTNU
•
Søk om forhåndsgodkjenning til fakultetet
•
Søk om stipend fra Internasjonal seksjon
•
Søk lånekassen om lån og stipend
13
Forhåndsgodkjenning
•
Må søkes om forhåndsgodkjenning til fakultetet
•
Kreves av lånekassen for å få full støtte
•
Full studiebelastning pr. semester
– dvs. tilsvarende 30 stp. per semester
•
Søk til fakultetet om endelig godkjenning av fagene tatt i utlandet
etter avsluttet opphold
Bruk skjema:
– https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/
14
Stipend fra NTNU
NTNU-stipend
NOK 7000/10000
Karaktersnitt
Søknadsfrist
1. mars og 1. oktober
Søknad om friplass : 20. januar.
Søknaden gjelder også som søknad om stipend, og den blir behandlet i forhold til dette
etter 1. mars.
De som får friplass skal søke via Internasjonal seksjon
15
Lånekassen (2012/2013)
Til delstudier som varer mer enn 4 uker
Basisstøtte: NOK 92 500 per år (Omgjort til stipend (40 % av beløpet - 37 000 kroner)
Skolepenger: Maksimalt NOK 58 050 per semester.
Pengene fordeler seg på denne måten mellom lån og stipend:
Lånebeløp: NOK 37 270
Stipendbeløp: NOK 20 780
De første 29 685 kronene av skolepengestøtten gis med en fordeling på 30 % lån og 70 % stipend.
Betaler du mer enn 29 685 kroner i skolepenger, blir alt som er utover dette beløpet gitt som lån.
16
Skaff informasjon
Les studentrapporter
– over 8000 rapporter samlet på
– www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling
Ditt eget fagmiljø
– Kontaktpersoner på studieprogram/institutt/fakultet
Download