Lokal bruk av global kunnskap for innovasjon

advertisement
Lokal bruk av global kunnskap for innovasjon Presentert på Kongsberg Summit 7. november 2013 av Leif Næss Konst. Ins?tu@leder Norsk Ins?tu@ for Systems Engineering (NISE)
e
Int
ete
mp
Co
y
nc
Capable
Students
ie
ffic
lE
nt
rn a
• Internasjonale professorer
• Omfattende industribakgrunn
• Industriprofessorer og -ledere
• FoU erfaring på Ph.D. nivå
• Involverende undervisning
med reelle industri-cases
Sta
ff
NISE – Våre prioriteringer
Industry
• High-Tech Produktutvikling
• Krevende industripartnere
• Globale industriklynger
• Student rekruttering
• Profesjonelt lederskap
• Industri-integrasjon
Rekruttering til NISE
80
PT
IM
30% IM+PT
20% IM+PT
10% IM+PT
70
No. Of Students (IM+PT)
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014p
2015p
2016p
Studentrekruttering - Fokusgruppe
Norsk Institutt for Systems
Engineering har nå tilsammen 7
årsverk for undervisning og litt
FoU
Bringer kunnskapsfronten hit og tilbyr
bedriftsrelevant undervisning og forskning i
verdensklasse
Knowledge Based Development (KBD) prosjektet •  Lage rammeverk og metoder for å implementere KBD for produktutvikling □  Øke effek?viteten i produktutvikling □  Lage en plaLorm for innføring i industrien □  Gjennomføre prak?ske piloter hos industripartnerne □  Ferdigs?lle et Ph.D. program •  Ramme på 30 mill. kroner for perioden 2011-­‐14 □  Forskningsrådet yter 10.5 mill. kroner (frisk kapital) □  Industriens egeninnsats er på 19.5 mill. kroner NRC = Norwegian Research Council
Eksperter på KBD kompetanse har vært i Kongsberg Eksperter på KBD kompetanse har vært i Kongsberg Håkan Swan Katherine Radeka Ron Mascitelli Durward Sobek Nils H. Mortensen Göran Gustafsson Bodhan Oppenheim Michael Kennedy Vincent Ribiere Nåværende piloter i KBD prosjektet Modularisering og standardisering av produktportefølje Utvikling og implementering av KBD prosess globalt Verdistrømsanalyse
Dokumentasjons-­‐
prosesser Visuell planlegging, stand-­‐up møter og måleparametre Kunnskapsledelse En-­‐side rapporter, systema?sk forbedring Visuell planlegging og oppfølging SystemaCsering og videreformidling av KBD Modularisering og standardisering av produktporteføljen
Utvikling og implementering av KBD prosess globalt
Verdistrømsanalyse
Dokumentasjons-­‐
prosesser Visuell planlegging, stand-­‐up møter og måleparametre Kunnskapsledelse
En-­‐side rapporter, systematisk forbedring
Visuell planlegging og oppfølging
1.  Sikre et varig utby@e fra prosjektet 2.  Dele kunnskap 3.  Kursing på masternivå 4.  Utvikle og gjennomføre bedri`skurs 5.  Spre forskning-­‐ og kunnskap Øke effek?viteten i produkt-­‐
utvikling Kongsberg SE Value Proposition
Industriøkonomi
Kongsberg Innovasjon
Helseforetak
High-­‐tech Oppstartsbedr.
Knowledge-­‐Based Development (KBD)
Subsea Engineering
Master
Kongsberg Automotive
FMC Technologies
Kongsberg Group
Devotek
FMC
Aker Solutions
GE Oil & Gas
“Subsea Valley”
Systems Engineering – Industri Master og Part-­‐timere
Stevens Institute of Technology & Industripartnere
Posisjonering av
Innovasjons- og Forskningsinnsatsen
Pre-kompetitiv FoU og
Innovasjonsinnsats
Dette er
kjernevirksomhet
Strat.
teknologi/
kompetanse
Potensial for
innovasjonssamarbeid og
klyngeverdier
Basisteknologi og -kompetanse
Klyngesamarbeidet som
NCE-SE driver det
Dette er det mange
som gjør
Hvorfor etablere et SFI i Kongsberg?
•  Øke produktivitet, lønnsomhet og
konkurransekraft
–  Landbasert(?) industri
•  Radikal økning av innovasjonshastigheten
Source: Norges Bank, Årstalen 2013
SFI - “Disruptive Powerhouse”
Vi arbeider for å få til et SFI i Kongsberg
Industry Partners
Systems Engineering
Research Ph.D. Partners Accreditation
Host
Lean Product Development
ASAD2
Industrial Design
Knowledge Management
Research Approach
•  Human-centered
•  Mind and behavior space of the
human engineer
•  Individuals’ approach to creativity
and problem solving
•  Research into disruptive
technology shifts and embryonic
growth in the product life cycle
•  Cross-functional team approach
•  Rapid prototyping and simulation
Typical Projects
•  Exploration into the fuzzy front-end of
product development
•  Knowledge mgmt. vs. product design and
development
•  Pre-competitive technology watch for
industrial adaptation to new core business
•  Support identification and implementation
of industrial approaches to innovation
•  Support new ventures
•  Implementation and case studies
Et GCE trenger et SFI
SENTER FOR
FORSKNINGSBASERT
INNOVASJON (SFI)
Global
Centre of
EXPERTISE
(GCE)
Back-­‐up Slides
SE Subsea Engineering Master
Tentative – High level course outlines are ready
2013
2014
Spring
Fall
2015
Spring
Fall
Subsea Systems Fundamentals (SSSF)
2016
Spring
Fall
Subsea Cost and Management (SSCA)
Subsea Systems Architecture (SSSA)
2017
Spring
Fall
Quality and Reliability (SSQR)
Supply Chain Development (SSSD)
Subsea Controls (SSCO)
Detailed syllabus teams – Due date Nov. 20th:
Company
SSSF
SSSA
SSCA
FMC
n/a
J.Grendstad
B.Thorkildsen
ASO
n/a
L.Piciaccia
L.Piciaccia
GE
n/a
P.Hansson
BUC
n/a
G.Muller
SSSD
SSQR
SSCO
H.McLemon
B.Thorkildsen
L.Piciaccia
L.Piciaccia
L.Piciaccia
P.Hansson
P.Hansson
P.Hansson
P.Hansson
Y.Y.Zhao
R. Qvenild
A.Sols
A.Sols
FMC = FMC Technologies
ASO = Aker Solutions
GE = GE Oil & Gas
BUC = Buskerud University College
School of Systems and Enterprises
Stevens Institute of Technology
d.School at Stanford
Georgia Tech
Model-Based Systems Engineering Center
SE
Practice
System
Concept
Functional
Risk
Architecting
Definition
Analysis
Management
Requirements
Interface
Tradespace
Engineering
Definition
Analysis
Theoretical Foundation
for Systems Engineering
Systems
Probability
Organizational
Behavioral
Theory
Theory
Theory
Economics
Discipline-Spec
Decision
Psychology
Theory
Theory
Foundations
6/24/2013
SE Vision 25, Part 5, Principal Author: C.Paredis
13
Download