Creative Force Russia Creative Force Russia

advertisement
1 (2)
Page:
Creative Force Russia
Seed funding for Russia granted 2013-10-15
(Dnr 09477/2013)
Organisation
Project
Country
Amount
awarded
(10876/2013)
Goldenzwaig
creative Solutions
Russia.Music.Change
Russia
98950
(10829/2013)
Teaterunionen
Strengthening networks between Russia
Pskov and Sweden
100000
(in SEK)
Creative Force Russia
Seed-funding granted 2013-06-11 (Ref. 09193/2013)
Organisation
Project
Amount
granted
Forum Eurasien
Women’s art in the North
Caucasus
(SEK)
(09364/2013)
Civil Rights Defenders
(09353/2013 )
Svenska institutet
Slottsbacken 10
Box 7434
10391 Stockholm
Sweden
T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se
www.si.se
www.sweden.se
Empowering parents’ networks
for LGBT rights through
experience exchange, cooperation
and culture
83 700
100 000
Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att
öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning,
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder.
2 (2)
Creative Force Russia
Funding for collaborative projects and seed funding granted
2013-03-13 (Ref. 05630/2012)
Organisation
Project
Amount
awarded (in
LANN
Utvecklingskonsulter
AB (00106/2013)
Women changing the world:
299 000
Barents Press
International
Barents Press International
Annual Meeting
242 000
SEK)
(01804/2013 )
Kristina Hultman (own
company)
Communication strategies,
feminist analysis and media
agency relating to women and
LGBT rights.
75 000
Empowering human rights
defenders at risk
84 100
(00297/2013)
Doris Film
Doris Film Platform, Kaliningrad
282 000
Women on Khachin Island
53 650
Historical sources on Swedish
business entrepreneurship in
Russia 1850-1920
97 600
(00285/2013)
Civil Rights Defenders
(00331/2013)
AVIEW NOMAD
GALLERY
(00341/2013)
Center for Business
History
(00348/2013)
Great Works
(00358/2013)
Social marketing international
workshop camp
298 350
Download