Läs mer här - Konstakademien

advertisement
Inbjudan Svenska galleriförbundet och Kungliga Akademien för de fria konsterna med stöd av Bukowskis
hälsar Dig varmt välkommen till ett symposium kring konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling.
Symposiets huvudtalare är David Throsby professor i nationalekonomi vid Macquarie University,
Sydney, författare till kritikerhyllade Handbook of the Economics of Art and Culture och rådgivare till
Världsbanken OECD, FAO och UNESCO med flera. Professor Throsby kommer att presentera några av de
senaste forskningsresultaten inom sitt område.
”….The cultural industries have an important role to play in generating creative ideas. If we imagine the
cultural industries as a system with the creative arts at the centre, we can begin to understand how artists
and arts organisations generate ideas that diffuse outwards through creative industries such as film,
media, publishing, fashion and design, and contribute to innovation both in those creative industries and
also in the wider economy….” Professor David Throsby.
Vi är även mycket glada över att få välkomna;
Susanne Ottesen världsrenommerad gallerist och medlem av danska kulturministeriets utredning
som låg till grund för bland annat skatteformen för avskrivningsrätt på samtida konst i Danmark 2002.
Susanne Ottesen delar med sig av sina erfarenheter som gallerist under ett decennium med den danska
skattereformen.
Madeleine Sjöstedt kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad, berättar om behovet av en
stärkt konst- och kultursektor.
Karin Willén förbundsordförande för KRO, ger sin syn på de utmaningar konstnären ställs inför som
”kulturentreprenör” och i relationen till galleristen.
Marina Schiptjenko världsrenommerad gallerist, berättar om galleristens roll som konstinkubator.
Michael Storåkers verkställande direktör för Bukowskis, ger sin syn på utvecklingen i konstens
primär- och sekundärmarknad ur ett svenskt och internationellt perspektiv.
Symposiet avslutas med en paneldiskussion om vilka politiska åtgärder som krävs för att ge svenskt
konstliv en chans att bidra till välfärdsutvecklingen.
Konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling, Konstakademien, Fredsgatan 12,
Stockholm 13 november, 2012. Ingen avgift.
Tider
08.00 Morgonkaffe
08.30 Symposiestart
12.30 Lunch
13.30 Paneldiskussion
14.30 Sammanfattning
Begränsat antal platser, vänligen lämna OSA före 6 november till [email protected]
Download
Related flashcards
Create Flashcards