Dag van het Onderwijsbestuur: Onderwijslezing

advertisement
Dag van het onderwijsbestuur
Onderwijslezing door Edith Hooge
Hoge verwachting, vrije uitvoering,
stevige sturing
Opeenhoping van ongerijmdheden…
Hoge ambities
“Yes, Justin is a college dropout, but he’s a
dropout from a very prestigious university”
Moreel reveil
Too big to succeed
Regels
“These new regulations will fundamentally
change the way we get around them”
Vrije uitvoering, stevige sturing
Download
Related flashcards
Create Flashcards