Formulär Ensamresande barn

advertisement
Unaccompanied minor form
Senast reviderad 2013-11-25
Unaccompanied minor form
First name:
Last name:
Age:
Language:
Date:
Flight no.:
Departure:
Escort on departure:
Tel no.:
Address:
Zip code/City:
Meeting on arrival:
Tel no.:
Address:
Zip code/City:
Parent/guardian:
Tel no.:
Address:
Zip code/City:
Arrival:
I, the parent/guardian confirm that I have arranged for the minor named above, to be accompanied to the origin airport or departure and to be met on arrival by the
person named above. That person will remain at the airport until the flight has departed and/or be available at the airport before the sceduled time of arrival of the flight.
I, the parent/guardian authorize Nextjet, should the minor not be met as stated above, to take whatever action considered necessary to ensure the minor’s safe custody
including return of minor to the airport of departure.
I agree to indemnify and reimburse Nextjet for the necessary and resonable costs and expenses incurred by them in taking such action.
I, the parent/guardian certify that the minor is in possesion of all travel documents (passport, visa, health certificate) required by applicable laws.
I, the parent/guardian agree to and request the unaccompanied carriage of the minor named and certify that the information provided herein is accurate.
Jag, förälder/vårdnadshavare bekräftar att jag har arrangerat för ovan nämnt barn att bli följt till avreseplatsen och hämtat vid ankomsten av ovan angivna personer.
Dessa kommer att kvarstanna på flygplatsen till efter avgång och vara på plats vid angiven ankomstid.
Jag förälder/vårdnadshavare medgiver att Nextjet, om barnet inte blir mött vid ankomst, vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa barnets välbefinnande
innefattandes att transportera barnet tillbaka till avreseflygplatsen.
Jag åtar mig att betala alla de utgifter Nextjet har haft i samband därmed.
Jag, förälder/vårdnadshavare bekräftar att barnet har alla nödvändiga resedokument (pass, visum, hälsodeklaration mm).
Jag, förälder/vårdnadshavare samtycker till och ber om transport för ovan nämnt ensamåkande barn och försäkrar att all information är korrekt.
Identity verified by Nextjet
Signature parent/guardian
Date
Date
Nextjet AB | Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna | Tel 0771 90 00 90 | E-post [email protected] | www.nextjet.se | Org.nr: 556640-5170
Download
Related flashcards
Create Flashcards