Karlskoga Jet Power KarlskogaJet Power JULY 3–6, 2014

advertisement
Karlskoga Jet Power
5–8 JULI 2012
3–6
2014
Karlskoga Modellflygklubb inbjuder
till en jet-träff på Karlskoga flygplats.
Flygtiderna är från kl 9.00 till 20.00 torsdag t.o.m. lördag.
Under lördagen kommer det att genomföras en flyguppvisning
av deltagarna mellan kl 10.30 och 15.00. Flygtiden på söndagen den 8 juli är mellan 9.00 och 14.00. Alla piloter måste vid
ankomsten anmäla sig för information om säkerhetsreglerna
gällande flygplatsen och träffen. Vi kommer att ha servering under alla dagarna. Modellflygklubbens fält ligger ca
10 minuter norr om flygplatsen. Där finns möjlighet att hyra
stugor och el för husvagn. Klubbstuga med pentry, dusch och
toaletter. På lördagkväll planeras ett gemensamt (knytkalas)
grillparty, vi tillhandahåller grillarna.
Praktisk info:
Startavgift 200:-/deltagare och betalas vid ankomsten.
Stughyra: 100:-/natt och bädd. 4 bäddar i varje stuga,
Husvagnsparkering, el, dusch m.m. pris: 100:-/dygn.
• Svenska deltagare ska vara anslutna till SMFF. • Utländska deltagare ska intyga motsvarande krav.
• Egen brandsläckare är obligatoriskt.
För mera information kontakta:
Börje Luthman, 0586-447 56, 070-635 24 16
E-mail: [email protected] För stugbokning kontakta: Sture Kinell, 070-572 71 64
E-mail: [email protected] Uppdaterad info på www.kmfk.org
Karlskoga Modellflygklubb hälsar både piloter och
publik välkomna!
Karlskoga Jet Power
JULY 3–6, 2014
Karlskoga Model Flying Club will
host a jet meeting at Karlskoga Airport July 3 to 6, 2014
Flight times will be from 9:00 to 20:00 Thursday through
Saturday. On Saturday, there will be an air show of participants
between the hours of 10:30 to 15.00. Flight time on Sunday 8
July is between 9:00 and 14:00. All pilots who will fly are asked
to register on arrival for information on current airport and
meeting safety regulations. Model Flying Club will arrange for
sandwiches, snacks, coffee and tea at the flying depot.
Model airplane club field is located about 10 minutes north of
the airport, where it is possible to rent cabins and electricity
for caravans. Club room with kitchenette, shower and toilets
are available.On Saturday evening a common (surprise party)
BBQ Jet Power party is planned and club has all grilling equipment at the model airport.
The entry fee is SEK200 per participant and is payable on
arrival. Cottage Rental, 4 beds in each cottage, at a price
of SEK100 per night and bed. Caravan parking, electricity,
showers, etc. at a price of SEK100.
• All participants must have a third party liability insurance
• Own fire extinguisher is mandatory
For more information please contact
Borje Luthman, +46 586 44756, +46 70 635 2416
E-mail: [email protected]
For cottage and caravan bookings please contact
Sture Kinell +46 70 572 7164
E-mail: [email protected]
Updated info on www.kmfk.org
Karlskoga Model Flying Club greets both pilots and
spectators welcome!
Download
Related flashcards
Create Flashcards