klikken - Vakkenweb

advertisement
Adjectives and Adverbs
Adjectives & Adverbs

What are they?
Adjective = …
 Adverb = …

Adjectives & Adverbs

What are they?
Adjective = Bijvoeglijk Naamwoord
 Adverb = Bijwoord

When to use an Adjective?

ADJECTIVE (bijv. nwd)
◦ It provides extra information about a NOUN
◦ (Bij een zelfstandig naamwoord)

Example:
◦ Het boek (mooi) = het mooie boek
◦ The book (beautiful) = the beautiful book
When to use an Adverb?

ADVERB (bijwoord)
◦ With a VERB (werkwoord)
 Het boek is mooi geschreven
 The book is beautifully written
◦ With an ADJECTIVE
 This beautiful book
 This extremely beautiful book
◦ With another ADVERB
 The book is very beautifully written
Hoe maak/herken je ze?

Het bijwoord (ADVERB) wordt gevormd
door –LY achter het bijvoeglijk naamwoord
(ADJECTIVE) te zetten
◦ Wild  wildly
Y i = easy  easily
 E valt weg = terrible  terribly
 Good – well
 Fast – fast

Grammar: Adjectives & Adverbs:
De uitzonderingen
Deze bijvoeglijk naamwoorden veranderen niet van vorm
Fast
Hard
Far
Weekly
Low
Long
Much
Monthly
High
Wrong
Little
Late
Straight
Deep
Daily
Near
Als je deze verandert, betekent het iets anders
Late (laat)
Lately (onlangs)
Near (dichtbij)
Nearly (bijna)
Deze ww krijgen een adjective ipv adverb – gaat om
staat van zijn, niet om een actie!
Be
Seem
Appear
Look
Sound
Taste
Feel
smell
Beautiful (2x); fantastic; fast ; good (2x);
terrible; quiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
She sings …
My father drives …
The girl listened …
He cooks …
I can speak English very …
She is a … girl
This is a … book
She looks …
Beautiful (2x); fantastic; fast ; good (2x);
terrible; quiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
She sings beautifully
My father drives fast
The girl listened quietly
He cooks fantastically
I can speak English very well
She is a beautiful girl
This is a good book
She looks terrible
Download
Related flashcards

Grammar

21 cards

Parts of speech

13 cards

Grammar

24 cards

Punctuation

19 cards

Formal languages

20 cards

Create Flashcards