download presentatie

advertisement
“Nieuwe kansen met nieuwe veiligheidsen privacyissues ”
2 oktober 2014
Floris Kreiken
Ethisch kader: privacy
“Een middel om een doel te
bereiken”
●
Voorkomen informatie asymmetrie.
●
Beschermen veiligheid.
●
Beschermen intellectuele privacy.
●
Beschermen democratie.
●
Voorkomen discriminatie.
Meer informatie wordt
opgeslagen..
.. die informatie is
persoonlijk
17556639 how to kill your wife
17556639 how to kill your wife
17556639 wife killer
17556639 how to kill a wife
17556639 poop
17556639 dead people
17556639 pictures of dead people
17556639 killed people
17556639 dead pictures
17556639 dead pictures
17556639 dead pictures
17556639 murder photo
17556639 steak and cheese
17556639 photo of death
17556639 photo of death
17556639 death
17556639 dead people photos
17556639 photo of dead people
17556639 www.murderdpeople.com
17556639 decapatated photos
17556639 decapatated photos
17556639 car crashes3
..héél persoonlijk..
De toepassing daarvan: personalisatie en
voorspelling
Het probleem
●
Meer informatie..
●
..die in toenemende mate persoonlijk is..
●
..buiten een context staat..
●
..mensen kan beïnvloeden.
●
..op subtiele wijze..
●
..zonder de mogelijkheid tot controle of
weigering.
Overheid
●
●
●
Basis principes (Notificatie, Doel,
Toestemming, Veiligheid, Openbaarmaking,
Toegang, Verantwoording) om privacy en
gegevensbescherming te waarborgen.
Gereflecteerd in verdragen, constituties,
wetgeving en uitspraken rechters.
Met belangrijke update onderweg.
De verwerking van
persoonsgegevens
●
Persoonsgegevens.
●
Verwerking.
●
Grondslagen voor verwerking.
●
Richtlijn 95/46 → WBP → Verordening.
Veiligheid
Privacy by design & default
Verantwoordelijkheid bedrijfsleven
●
Zorgen dat gegevens beschermd zijn.
●
Zorgen voor goed geïnformeerde toestemming.
●
Datamisbruik voorkomen.
●
Zorgen voor transparantie en controle.
●
Versterken 'privacy by design'.
Bedankt!
Floris.kreiken@Bof.nl
Download