Service Management News.pdf

advertisement
www.IFSWORLD.com
NYHETER INOM
SERVICE MANAGEMENT
Fokus på planering, rapportering och mobila lösningar
STEFAN PERVIK
© 2011 IFS
NYHETER
© 2011 IFS
STEP BY STEP FÖR ATT NÅ SERVICE EXCELLENS
Funktioner i IFS Applications
för att möjliggöra :
Mervärde
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå1
Reaktivt jobb
Utförande/Planerande
4
© 2009 IFS
• Serviceorderhantering
• Standard uppdrag
• Förebyggande UH
SERVICE ORDER / SERVICE KONTRAKT
5
© 2011 IFS
STEP BY STEP FÖR ATT NÅ SERVICE EXCELLENS
Funktioner i IFS Applications
för att möjliggöra :
Mervärde
Nivå 4
Nivå 3
Planering
Nivå 2
Nivå1
Reaktivt jobb
Utförande/Planerande
6
© 2009 IFS
•Resursallokerings Gantt
•Resursbeläggnings Gantt
• HR
• Arbetsorderhantering
• Standard uppdrag
• Förebyggande UH
SERVICE ORDER GANTT / LOAD GANTT
7
© 2011 IFS
SERVICE ORDER GANTT / LOAD GANTT
8
© 2011 IFS
STEP BY STEP FÖR ATT NÅ SERVICE EXCELLENS
Funktioner i IFS Applications
för att möjliggöra :
Mervärde
Nivå 4
Nivå 3
Positionering
Mobila Klienter
Avrapportering
Planering
Nivå 2
Nivå1
Reaktivt jobb
utförande/Planerande
9
© 2009 IFS
• Virtual Map
• Mobila Klient
• Avrapportering
•Resursallokerings Gantt
•Resursbeläggnings Gantt
• Serviceorderhantering
• Standard uppdrag
IFS VIRTUAL MAP™ – SERVICE PERSPEKTIV
Stöd i planeringen
Snabb överblick av psoitioner för
Service orders, tekniker, kunder
Rutt planering och visualisering
Lätt att se “närmaste” tekinker
Kund support:
Snabbare svar när tekniker beräknas
komma fram
Alarmhantering
10
IFS VIRTUAL MAP™ – SERVICE PERSPEKTIV
Möjlighet att positioner “affärsobjekt” från
IFS.
Karta som attacthment i IFS IEE
Både väg och satellit perspektiv
11
© 2009 IFS
IFS VIRTUAL MAP™ – SERVICE PERSPEKTIV
Ruttplanering inklusive distans och körtid
Konfigurerbara ikoner beroende på
prio, service typ, SLA etc.
Konfigurerbara alarm när t.ex. starttid för
en service passerats eller närmar sig
12
© 2009 IFS
THE MOBILE WORKFORCE
MOBILA KLIENTER – FUN FIELD
KUNDEN I CENTRUM FÖR AKTIVITETEN
Kund
Order Intake
Back Office
Dispatched
Accepted
Started
On Hold Concluded
Tekniker
Reported
Invoiced
Ext. costs
Back
Office
Get paid
TOUCH APPS
16
© 2011 IFS
INRAPPORTERING
17
© 2011 IFS
STEP BY STEP FÖR ATT NÅ SERVICE EXCELLENS
Funktioner i IFS Applications
för att möjliggöra :
Mervärde
Jobb Optimering
• 360 Scheduling
Nivå 4
Nivå 3
Positionering
Mobila Klienter
Avrapportering
Job Scheduling
•Resursallokerings Gantt
•Resursbeläggnings Gantt
• HR
Reaktivt jobb
utförande/Planerande
• Serviceorderhantering
• Standard uppdrag
Nivå 2
Nivå1
• Virtual Map
• Mobila Klient
• Avrapportering
18
© 2009 IFS
LÖSNING
Map
Schedules
Exceptions
XML
Works Order
Management
Scheduling Workbench
Dynamic Scheduling Engine
XML-driven „black box‟
XML
.NET WCF service
DSE
Real Time Computation
PLANERING
EN RESURS, TVÅ UPPDRAG  2 LÖSNINGAR
Lösning 1
Lösning 2
20
© 2009 IFS
PLANERING
EN RESURS, TRE UPPDRAG  6 LÖSNINGAR
21
© 2009 IFS
PLANERING
TVÅ RESURSER, TRE UPPDRAG  24 LÖSNINGAR
22
© 2009 IFS
SOLUTION DESCRIPTION
Map
Schedules
Exceptions
XML
Works Order
Management
Scheduling Workbench
Dynamic Scheduling Engine
XML-driven „black box‟
XML
.NET WCF service
DSE
Real Time Computation
MAP BOARD
FULL INTEGRATION WITH BING MAPPING
24
© 2009 IFS
VISIBILITY & EXCEPTION MANAGEMENT
UNLIMITED FLEXIBILITY IN RULE MODELING
Call Date & Time Window
GPS Coverage
Multiple SLAs
Location Access Times
SLA priorities
Fixed & Rolling Penalties
Business Priority
Regional Boundaries
Overtime
Resource Skills
Resource Proficiency
Call Costs & Revenue
Resource GPS Location
Activity Penalties
Resource Working Hours
Activity Duration
Multiple Resources per job
Booked Calls
Resource Travel and Delays
New & Cancelled Calls
Real time Constraint Changes
Activity Overrun
Activity Pre-requisites
Resource Costs
Resource Unavailability / Breaks
Breaks
Resource Training Status – experts
B2B KONTRAKT
27
© 2009 IFS
B2B KONTRAKT
28
© 2009 IFS
STEP BY STEP FÖR ATT NÅ SERVICE EXCELLENS
Funktioner i IFS Applications
för att möjliggöra :
Mervärde
Jobb Optimering
• 360 Scheduling
Nivå 4
Nivå 3
Positionering
Mobila Klienter
Avrapportering
Job Scheduling
•Resursallokerings Gantt
•Resursbeläggnings Gantt
• HR
Reaktivt jobb
utförande/Planerande
• Serviceorderhantering
• Standard uppdrag
Nivå 2
Nivå1
• Virtual Map
• Mobila Klient
• Avrapportering
29
© 2009 IFS
www.IFSWORLD.com
THIS DOCUMENT MAY CONTAIN STATEMENTS OF POSSIBLE FUTURE FUNCTIONALITY FOR IFS‟S SOFTWARE PRODUCTS AND
TECHNOLOGY. SUCH STATEMENTS OF FUTURE FUNCTIONALITY ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE
INTERPRETED AS ANY COMMITMENT OR REPRESENTATION. IFS AND ALL IFS PRODUCT NAMES ARE TRADEMARKS OF IFS. THE
NAMES OF ACTUAL COMPANIES AND PRODUCTS MENTIONED HEREIN MAY BE THE TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
© 2011 IFS
Download
Related flashcards
Create Flashcards