In January 1874, received a letter from the celebrated

advertisement
Wilhelm Peterson-Berger, 1867-1942, composed Intermezzo and
Preludium for violin duo in Oviken, Jämtland 1889. He was 22 years
old, between studies in Stockholm and Dresden hiking the
mountains during the day listening to the polska fiddlers in the
evening. It was the beginning of a lifelong relationship with the
area and with the music of the region. Later he built himself a house
on Frösö Island just outside of Östersund with a grand view of the
Oviken mountains. He became one of Sweden's most noted national
romantic composers and an equally feared music critic.
P
R
O
G
R
A
M
M
E
I januari 1874 fick Edvard Grieg ett brev av Henrik Ibsen, i vilket
denne förklarade sig stå i beråd att bearbeta romanen Peer Gynt för
sceniskt framförande och undrade om Grieg ville åta sig att
komponera musik till uppsättningen. Grieg hade under de närmast
föregående åren samarbetat flitigt med författaren Bjørnstjerne
Bjørnson, bland annat kring pjäsen Sigurd Jorsalfare, men Ibsens
erbjudande att ta sig an hans mästerverk var ändå en stor utmaning.
Grieg arbetade under ett och ett halvt år med musiken, betydligt
längre än han först hade föreställt sig, och först i juli 1875 kunde han
meddela Ibsen att musiken var klar. Pjäsen uruppfördes med stor
framgång i februari följande år.
Scenmusiken levde därefter ett händelserikt liv. Grieg gjorde redan
tidigt bearbetningar av valda delar, men inför ett förkortat
uppförande av pjäsen i Köpenhamn år 1885 gjorde han en grundlig
renovering av hela orkestrationen och lade också till några nya
stycken. I samband med det här arbetet började han också
sammanställa de två orkestersviter som sedermera gavs ut år 1888
och 1893 och som under återstoden av hans liv framstod som hans
mest framgångsrika verk.
Tammikuussa 1874 Edvard Grieg sai Henrik Ibseniltä kirjeen, jossa
tämä kertoi valmistelevansa romaaninsa Peer Gynt näyttämöversiota ja kysyi, olisiko Grieg halukas säveltämään teokseen
musiikin. Grieg oli edeltävinä vuosina tehnyt ahkerasti yhteistyötä
Bjørnstjerne Bjørnsonin kanssa muun muassa näytelmän Sigurd
Jorsalfare parissa, mutta Ibsenin tarjous tarttua mestariteokseensa
oli silti melkoinen haaste. Grieg työsti musiikkia puolentoista
vuoden ajan, huomattavasti pidempään kuin oli kuvitellut. Vasta
heinäkuussa 1875 hän pystyi kirjeitse ilmoittamaan Ibsenille, että
musiikki oli valmis. Näytelmä kantaesitettiin suurella menestyksellä
helmikuussa seuraavana vuonna.
Näyttämömusiikki eli kantaesityksen jälkeen vaiherikasta elämää.
Grieg teki jo varhain sovituksia eri osista, mutta ennen näytelmän
lyhennettyä esitystä Kööpenhaminassa vuonna 1885 hän muokkasi
koko näyttämömusiikin orkestroinnin ja lisäsi pari kappaletta.
Tämän työn yhteydessä hän alkoi myös viimeistellä kahta
orkesterisarjaa, jotka julkaistiin vuosina 1888 ja 1893 ja joista tuli
Griegin viimeisten vuosien kenties menestyksekkäimmät teokset.
In January 1874, Edvard Grieg received a letter from the celebrated
author Henrik Ibsen, in which he described his plans for adapting his
successful novel Peer Gynt for the stage, and asked whether Grieg
could be persuaded to write accompanying music for the play. Grieg
had already cooperated with author Bjørnstjerne Bjørnson in
several stage works, such as the play Sigurd Jorsalfare, but even so,
Ibsen's request seemed a formidable challenge. Grieg worked with
the comissioned music for roughly a year and a half before he, in July
the following year, finally could write to Ibsen informing him that
the music was ready. The play was premiered in february 1876 and
was a great triumph.
After this, the stage music led an eventful life. Grieg made several
arrangements of some of the songs early on, but when the play was
to receive a shortened staging in Copenhagen in 1885, he made a
thorough renovation of the orchestration and also added a few
items. Simultaneously, Grieg started working on the two orchestral
suites through which the music is primarily known today. They were
published in 1888 and 1893 respectively, and were to become his
perhaps most successful works during his later life.
P
R
O
G
R
A
M
M
E
Download
Related flashcards

Romanticism

54 cards

Brothers Grimm

19 cards

Goth subculture

39 cards

Grimms' Fairy Tales

15 cards

Gothic fiction

20 cards

Create Flashcards