Den svenska modellen Den svenska modellen, vilken innebär

Den svenska modellen
Den svenska modellen, vilken innebär exempelvis att alla beslut bör fattas i samråd med samtliga
medansvariga, har lett till att vägen till beslut kan ta mycket lång tid. Man vill inte lämna något åt
slumpen, utan ha alla fakta dokumenterade och på så sätt ha ryggen fri.
Du-reformen är helt genomförd och titlar avskaffade. De anställdas klädsel är ledig och personlig och
oftast mycket informell.
Svensk affärskultur skiljer sig oerhört mycket från den man påträffar i övriga världen, där hierarki,
formalitet, tilltal och titlar oftast är av stor betydelse. Klädseln är i regel också mycket mer formell
utomlands.
Svenska affärsmän
Många svenska affärsmän och kvinnor har förvirrat sina främmande motsvarigheter, eftersom de i
regel håller en låg profil och ger ett ödmjukt och tillbakadraget intryck, men ändå visar sig ha stora
befogenheter.
Svenskens yttre attribut i form av klädsel, frisyr och allmänt uppträdande följer inte alltid heller de
vedertagna lagarna i den främmande kulturen. Formalitet och övriga procedurer är sällan en viktig del
av svensk affärskultur, vilken genom åren har avdramatiserats och enligt många också blivit
effektivare.
I diskussioner är svensken som regel rakt på sak dvs går direkt på ämnet och inte via det så kallade
kallpratet, vilket genom sin sociala funktion tjänar till att ta pulsen på motpartnern. Man lär på så sätt
känna varandra och bygger upp ett förtroende sinsemellan, som kan vara avgörande då man
exempelvis diskuterar affärer eller förhandlar om kontrakt.
Stark sida
Till svenskens starka sida hör att man som regel är väl förberedd och påläst inför möten. Han/hon är
analytisk och effektiv, behärskad och lugn. Man lyssnar och analyserar, avbryter sällan någon som
talar, vilket emellertid kan vara till nackdel i vissa länder, exempelvis Tyskland och Frankrike.
En svensk har vanligtvis ett något stelt och hämmat kroppsspråk, vilket ytterligare framhäver den låga
profilen. Röstläget kan också vara lägre och detta sammantaget kan ge något tafatt intryck på
människor i länder där stark röstvolym, yviga gester och ibland stor kroppsstorlek sammanfaller med
pondus.
Sämst sida
Till svenskens sämsta sidor har bland annat nämnts viss avsaknad av kulturell förståelse och
smidighet, vilket kan uppfattas som arrogans och självgodhet. Den nationella självkänslan, den
etnocentriska överlägsenheten får tidvis alltför stark framtoning, eftersom man inte alltid visar sig
särskilt imponerad av den främmande kulturen.
Svenskarna anses återhållsamma, då det gäller uppskattande kommentarer och entusiasm. Man är
snarare snabb att kritisera och se de negativa sidorna i en kultur än att framhålla och berömma
landets fördelar.
SKILLNADER MELLAN INTERNATIONELL OCH SVENSK FÖRETAGSKULTUR
TRADITIONELL INTERNATIONELL ORGANISATION
* FORMELLT TILLTAL (tilltal, efternamn, Ni ) * STRIKT KLÄDSEL * INFORMATION I
RANGORDNING * KONTROLLERAT OCH ÖVERVAKAT ARBETE * HIERARKI * SOCIALA
SKILLNADER
SVENSKA PLATTA ORGANISATIONER
* INFORMELLT TILLTAL (inga tilltal, förnamn, du) * LEDIG KLÄDSEL * FLEXIBLA
INFORMATIONSVÄGAR * SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, DELEGERING AV ARBETE, MINDRE
KONTROLL * SVAG HIERARKI * JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Lite Kuriosa
SÅ HÄR KAN VI SVENSKAR UPPFATTAS !
Claes Britton skriver i inledningen till det roliga, informativa lilla häftet SWEDEN AND SWEDES
(Svenska Institutet, 2004, ISBN 91-520-0751-0) följande :
That's the Swedish way!
Model Nation, world conscience, the country that protects its citizens from the cradle to the grave...
....yes, Sweden carries a variety of international labels. Most of them allude to our proficiency,
organizational skills, neatness and slightly naïve, officious nature. The international cliché of Sweden
portrays us as nation of capable, well-groomed but also mildly phlegmatic and boring souls, who not
only obsessively clean and polish our own idyllic little Nordic nest, but are also presumptuous enough
to have opinions about how other, bigger, more important nations should run their affairs.
This image certainly contains a grain of truth, Sweden is a small Nordic nation that, in space of a
century, has transformed itself from a poor, underdeveloped agrarian country into one of the world's
most modern and sophisticated welfare states and industrial nations: truly a feat worthy of taking pride
in. Indeed, we are proficient, hard working, conscientious and well-groomed - well, perhaps a little
boring and officious too, for that matter. To an outsider, the Swedes as first glance may also appear to
be a somewhat shy, withdrawn, anonymous people. But don't let yourself be fooled by this surface.
Beneath it lurks madness, sensuality, sentimentality and - not least - a well-disguised national pride
and self-confidence.
Then, of course, we have all those S words - sex, sin, suicide, socialism....but more on that elsewhere
in Sweden & Swedes???.
Utlandsanställningar - snabba fakta
De svenska företagen har ett stort antal svenskar anställda utomlands. I regel sänder man ut en
person med eventuellt medföljande familj på ett 3 års kontrakt, med eventuell förlängning på ytterligare
ett år.
En del företag erbjuder återanställning efter utlandsanställningen, men man har emellertid börjat ändra
på detta, och villkoren har hårdnat en hel del.
Man erbjuder numera ofta lokalanställning vilket betyder en stor förändring i den anställdes
anställningstrygghet. En utlandsanställning bör räknas som en värdefull merit för fortsatt karriär inom
ett företag.
Många svenskar fortsätter att göra karriär utomlands och blir då ofta lokalanställda om de blir kvar i
samma land en längre tid (vanligtvis efter 6 år).
I ett utlandskontrakt ingår oftast hjälp med hyra av bostad, skolavgifter, hemresor en gång per år,
försäkringar, språkutbildning och 'cross-cultural training'.
Den medföljande partnern får ingen lön. Vissa företag betalar en medföljande pension på mellan
SEK15,000 till 25,000 per år.