Välkommen till Uppsala!

advertisement
e
s
.
a
l
a
s
p
p
u
n
o
i
t
a
destin
visit
Besök/
Välkommen till Uppsala!
Welcome to Uppsala!
I Uppsala är det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker
på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av
Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ i Pelle Svanslös Hus eller på Biotopia. Allt på gångavstånd.
You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in
an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why
not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle,
Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and
in the City Park, or have fun and be creative at Biotopia or in the house of Peter-No-Tail. Everything is within
walking distance.
Besök turistbyrån
Visit the Tourist Information Office
• Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål,
aktiviteter, shopping, restauranger och caféer.
• Logibokning
• Souvenirbutik
• Information on sights, events, excursions,
activities, shopping, restaurants and cafés.
• Booking accommodation
• Souvenirshop
Adress/Street address Kungsgatan 59
Telefon/Phone
+46 18 727 48 00
E-post/[email protected]
Webb/Web site www.destinationuppsala.se
Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.
74
gr
ttu
Va
V
sp äst
ån gö
ge tan
st
ta
n
32
ga
17
Lö
pa
rg
s-
Th
un
m
an
tt e
n
vä
Li g
gg
ar
g
Geres väg
ins
Od
Kv
ar 15
nt
78
o n
vägreg
a
lm
sg
ttho
28
ar
Kv
Va
an
at
sg
ng
n
ra
St
an
at
dg
o
db
Ku
Länsstyrelsen
nde
O alag
s
9
85
Skatteverket
5
14
60
Kungsta
ga
ängstorg öms
r
st
o
B
E
r
rg
1
M
Slo
tts
23
Vä
kt
ar
31
ga
ta
n
kt
ar
ga
ta
n
Vä
2
1
on
br
m
Do
lvg
36
Va
n
tan
ta
Akademiga
33
ga 41
n
ta
ad
an
g
si
Al
78
l
sp
en
en
gr
75
ne
ite
Fj
s
ar
al
45
tssons promenad
ta Knu
Gös
44
la
42
55
ke
ar
m
Sa
81
un
66
an
ta
at
n
ng
Ku
sg
ga
in
2
55
ng
i
ug
H
85
n
ta
ga
Ån
13
8
6
ga
ta
n
18
sg
rn
va
27
gk
r
a
kt
Si
sä
ng
s
2
3
tr
Ös
rg
ga
97
n
an
at
Studenternas
idrottsplats
Så
Ing 96
tan
ga
aÅ
svä
kh
u
n
rke
spa
6
äg
sv
er
åk
ler
Ul
Sju
11
7
rn
llga
ge
Tu
en
6
1
an
an35
Sa
54
45
L en n akatt
2
52
2
at
sg
an
at
sg
30
g
s
nd
lu
ie
ar
M
ga
ns
tio
48
71
66
vä
ge
n
2
rn
va
13
an
nd
Parksnäckan
Ing 70
16
10
RudbeckC
laboratoriet
n
ta
ga
er
at
1
11
ör
tG
S:3
Ym
4
s
ng
ttu d
Su rän
g
Närakuten
n
ta
ri
tan
n
n
12
rk
10
ata
Ing 60
Ing 95
24
ta
1
de
Vä27
od
Fr 13
a
St
sg
n
ta
Fy
sg
a
3
n
ata
eg
32
ng
a
sg
ga
n
ata
Åg lan
tra
np
Ös Ham sån
ck
15
10
jeg
täl
3
Bussterminal
nn
ru
29
Sv
ea
tan
ga
-4
23
14
34
29
Ku
b
ar
ag
61
17
15
18
17
9
3
61
Dr
24
55
20
12
9
ls
rke
ar
sga
18
ed
sg
at
an
16
To
lm
Hja
g
lra n
nt age
Ce ss
a
p
d
la n
23
Sö
16 d
65
18
13
Fr
g
ks
ts
de
6
1
2
a
at
lg
bi
Eskilsplan
ting
n
Bra
rr
No
us
sh
gs
n
20
mn
Ha ngen
spå
14
är
G
21
11
22
24
25
ad
50
än
ata
n
ta
Stadsträdgården
rg
Lu
og
an
at
2
St
44
s
ng
20
Åg
ga
n
ac
nb
tg
sk
10
41
11
rä
m
Ha
ige
18
väg
tg
äs
nh
ar
Kv
g
ar
m
Do
sg
1
18
Ku
3
tra
s
Vä
Flustret
vg
ru
Sk
sTo
rs
at
ng
Tr
nar
g
Kv gs
an
at
än
sg
el
rk 28
To
nä
ga
kils
Es
Samariterhemmet
g
gs
n
lsä
Akademiska
sjukhuset
g
12
B
n-
tan
1
Is
vä
lds
skj ö
mar
11
ts
er
id
tv
Bo
n7
ta
ga
ns
n
ta
ga
la
26
e ld
db
n
ta
40
12
Sa
1
n
F
nd
grä
ter
lus
ar
2
ar
Frejs väg
6
Kv
Kv
n
ta
ga33
16
47
Vaksalaskolan
Centralstation
d
rän
Kå
Pumphuset
47
Ham
12
b
n
ge
avä
ga
gs
2
ar
kv
11
32
6
srd
gå
an
gat
nk
Mu
1
skolan
43
Dag
allé
Ar
16
41
an
sg
ck
snd
Isla ron
b
sg
6
6
sg
rn
1
2
gs
Olof
Palmes
plats
d
än
ve
g
11
7
gr
Bä
s
all
16
n
ta
iga
r
ille
t
18
14
ägen
sg
rik
Al
1
r
de
Vä
n
ta
ga
.
32
at
ä
tb
ta
ns väg
Kung Ja
s
er
v
ng
Sveriges
Geol.
Undersökn.
n
a
at
et
Vr
2
Götav
A
4
or
St
om
pr
gs
vä
rn
Jä
g
ns
un
ng
Ba
sg
1
Få
be
r
ne
n
Är
n
ge
42
1
11
4
2
22
br
ga
9
m
ae
Kr
Arkivcentrum
23
12
1
d
Ru
Geocentrum
n
v
rg
ra
n
vo
2
d
år
Tornerparken
nse n
Blå gata
s
hu
Campus
1477
e
väg
Villa
rr
No
2
200 m
5
ecksg
udb
2
aR
Bo
15
14
Lugnet
13
6
n
äge
19
r
Zoologi
r
dg
e
Br
g
11
2
Gunnar
Leches
park
Svandammshallarna
Uppsala
Konstmuseum
Vasaborgen
Blåsenhus
g
ole
8
12
n
äge
1
Östgöta
nation
Fredens
Hus
Slottet
tsk
an
Pl
7
gsv
Arosgat an8
Tropiska
växthuset
Paleontologi
bov
Kå
Arosplan
kyrkan
an
at
sg
Godsmagasinet
Vårfrutorg
e
Regnellianum
ts
1
bor
1
Bror
Hjorths
hus
15
Evolutionsbiol.
Centrum (EBC)
8
r
sg
6
Botaniska
trädgården
Sm
d Katolska
än
t
ot
Sl
ot
Slottsbacken
Gunillaklockan
2
Landstingets
kansli
Sl
s sti
g
e
Lillj
22
12
Stadshuset
ar
re
i
hr
n
ge
45
25
7
n
äge
b yv
Nor
Evolutionsmuseet
50
n
ta
ga
Bergaskolan
25
11
ed
N
C
vä
lla
Vi
on
Kr
12
Västgöta
nation
äd
Tr
sg
an
1
2
20
2
r
ga
3
m
6
Dr
o
sti ttnin
na g
sv
äg
gr
ds
4
2
sla
rs
38
r
Pe
n
fo
Gamla
Uppsala
skolaKvarngärdes-
Kvarntorget
kongress
ta
ga
lje
20
S:t Pers
kyrka
4
10
Ro
Stadsteatern
Linnéanum
10
v
teatern
GästrikeHälsinge
nation
14
H Lu
nd h
5
Stora
Torget
33
an nation
at
gg Regina-
1
an
t
ga
an 2
at
tsg
ot
s
rd
13
on
Norrlands
Värmlands
nation
7
11
la
19
Uppsala
tingsrätt
Rådhuset
gs
g
m
an
Li
26
Storgården
torg
n
ta
ga Konsert och
sa
20
l gr
ve es
Påkar
ic
n
S
2
br
Ny
n
32
k
Va
un
o
Gamla
Uppsala
idrottsplats
290
1
44
an
at
torget
Odinslund
Carolinaparken
rgs
tP
S: 7
er
17
19
Vaksala
an
s
er
en
1
31
t
ga
Pingstkyrkan
1
10
Helga Stockholms nin
tt
Trefald.
nation ro
D
kyrka
Carolina
Rediviva
t
S:
Th
re 10
ns
g
Groaplan
43
22
1
Fyristorg
Skytteanum
1 Riddar-
Söderbloms
plan
Ubbo
n
ta
2
änd
gr
d
Domkyrkan
DekanNathan huset
Geijersgården
en
väg
nbe
Domkyrkoplan
psgatan
Bisko
Sl
Ås
S:t Eriks g
rän
I Be rg
e
vr
Ö 12
gr
11
å
og
rk
Ky
2
The Svedberg lab.
ius
ller
ga
Sv
an
at
9
3
Universitetshuset
Martin Luther
Kings plan
Engelska parken
Hum. centrum
Thu
l
tO
Österplan
Nannaskolan
a
Dr
15
Åg
2
f
Uppsala
gamla
kyrkogård
Stillhetens
kapell
Stadsbiblioteket
rte
os
Kl
Ö
g
tts 2
2
an
at
sg
p
ro
G
51
S:
a
sg
of
sg
rn
Jä ron
b
16
o
Sl
O
t
S:
n
ta
ng
5
gr
Gustavianum
21
gsgatan
2
29
n
a
at
27
8
38
l
ei s p
ph ar
Or räng
D
e
vr
Ö
19
S:
lo
sg
nä
ga
Ku
museet
25
andg
n
ta
gs
g
58
46
Linnéan
trädgården gat
né
n
i
9
L
MissionsLinnékyrkan
32
ga
39
13
26
Gamla
observatoriet
Wa
23
n
ata
10
33
30
31
ckarber
Ra
2
vä
Österplan
7
49
W
Kaplansgården
2
rng
To
g
le
El
V Str
an
at
sg
rd
Musicum
24
Djäknegatan
2
gatan
n
sgata
bäck
ds
un
gl ro
Ha b
2
2
sg
or
gå
ko
11
2
by
n
ge
Hö
Västmanland2
Dala nation
Alvénfs
Upplands
Gotlands
lo
salen
CelsiusO n
nation
nation
:t bro
huset
S:
S
Dag
t L Göteborgs
g
4 Walmstedtska
n
2
Hammarar nation
a
s
gården
m
skjöldsbibl.
ga
Smålands
rt
a
ta
1
n nation
13 g
CentralSv
Salubadet
Kyrkans 2
es
hallen
Kalmar
nn Ru
Rosén- Upplands- Gamla
Hus
nation
a
Södermanlandnd
S:t Eriks parken
Torget
oh
muséet
el Nerikes nation
J
torg
4
t
s
Katedralskolan
4
6
g
an
kt
37
r
Ky
Biotopia
5
8
4
Höganäshöjden
Mikaelsplan
22
n
a
at
ol
Sk
Finn
Malmgrens
plan
Re
12
12
T
at
eg
gr
s
Va
Ekonomikum
Skolparken
s
or
ur
St
s
en
nt
lu
G
gata
n
ag
n
ta
n
ta 16
Bör
je
an
at
ga
a
sg
19
ns
de
O
an
m
lo
ss
Sy
a
th
Lu
l
p
es
gs
n
n
ta
ga
öt
G
27
1
16
Fyrisparken
Mikaelskyrkan
Edda
43
13
9
de
a
an
da en
Ed ång
sp
g
ris
16
7
12
17
Vindhems kyrkan
2
Svart
Fy
15
an
at
sg
9
36
200 m
nn
g
ga
ta
eu
sg
rin
Gamla Uppsalasg
museum
öd
in
Le
1
Ka
rlf
St
Th
or
ild
un
1
40
48
Vatthol mavägen
Fy
spårisho
ng vsen
31
4
Portalgatan
34
Västra Järnvägsg
atan
61
1
18
30
10
G
18
r
je
ei
4
Bu
r
Br
E
N
11
D is
avä
Kungshögarna
1
Rå
Luthagsbron
1
n
ta
ga
re
an
at
sg
an
20
0
2
Gamla
Uppsala
kyrka
Fr
Polishuset
ris n
Fy nge
på
Badhus- s
parken
u
St
Te
n
ta
ga
öt
at
Fyrisskolan
G
g
ér
gn
3
an
13
7
65
50
2
ansg
erm
Timm
n
gata
garg
46
25
8
37 lom
ss
Sy
g
ng
Ri
Sverkerskolan
1
Kapellg
Disagården
Museum
Uppsala Centrum
26
40
n
Gamla Uppsala
N
0
23
30
a
at
Kapellgärdsparken
10
Valhallagatan
Stie
n
gata
ån
5
8
2
2
ks
tbäc
Fyris
1
gatan
lmsrnhie
sla
Rep
35
D
14
13
4
Svar
sg
bard
2
ngs
ndä
Strapången
s
Strandängen
6
2
Stiernhielmsplan
6
4
tan
an
gat
rgs
bo
sde n
Adil
Swe14
atan
nag
Idu
Idungen
n
spå
1
aga
ml
Ga
15
Hag
1
llsisva
Fyr bron
s
pp
aU
10
1
g
ala
g
Vikin
37
83
68
1
24
n
ata
31
32
t an
n
gata
13
Fyrishov
32
C
30
raga
Auro
Egils
n
sgata
4
Idrott
2
44
B
Tin
gs
slä
Hjalmarsg
3
A
Sten Sturemonumentet
D
Kap
E
1
1
1
Uppsala domkyrka
Uppsala Cathedral
C4
Skandinaviens största
och högsta kyrka.
Lika lång som hög,
118,7 m. Kyrkan är
säte för ärkebiskopen
och byggdes under
åren1270-1435. Här
finns Erik den heliges
skrin och en predikstol
från barocken. Gravkyrka för bland andra Gustav Vasa, Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck
och Nathan Söderblom. I Skattkammaren i norra
tornet finns en textilsamling av världsklass.
Scandinavia’s biggest and tallest church. As long
as it is tall, at 118.7 m, the church is the seat
of the archbishop and was built between 1270
and 1435. It contains the shrine of Eric IX of
Sweden (Eric the Holy) and a Baroque pulpit.
The graves of Kings Gustavus Vasa and Johan III,
Linnaeus, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom and
others are here. The Treasury Museum (Skattkammaren) in the North Tower has a world-class
collection of textiles.
www.uppsaladomkyrka.se
2
Uppsala universitet
Uppsala University
B4
Uppsala universitet är
det äldsta universitetet
i Skandinavien och
grundades 1477.
Idag finns mer än
40 000 studenter i
Uppsala. Universitetshuset, huvudbyggnaden, invigdes
1887 och den magnifika aulan används idag
i huvudsak till konserter och konferenser. I
huvudbyggnaden finns också Uppsala universitets
myntkabinett.
Founded in 1477, Uppsala University is the
oldest university in Scandinavia. Today, there
are over 40,000 students in Uppsala. University
Hall, the main building, was opened in 1887.
The magnificent Grand Auditorium is now used
mainly for concerts and conferences. Uppsala
University’s Coin Cabinet is also in the main
building.
B4
I Sveriges äldsta
universitetsbyggnad
visas både universitetets och vetenskapshistoriens samlingar. Den
Anatomiska teatern
användes från mitten
av 1600-talet fram till
mitten på 1700-talet
för offentliga dissektioner. Den arkeologiska
utställningen visar vikingarna och deras förfäder. I
museets samlingar finns också skatter från antiken
och det Augsburgska konstskåpet.
Sweden’s oldest university building is home to collections representing both the university and the
history of science. The Anatomical Theatre was
used for public dissections between the mid-17th
and mid-18th centuries. The archaeological exhibition displays the Vikings and their ancestors.
The museum’s collections also include treasures
from antiquity and the Augsburg Art Cabinet.
www.gustavianum.uu.se
4
Upplandsmuseet
Museum of Uppland
C4
Länsmuseum med
kulturhistorisk inriktning
som visar Uppland i
nutid och dåtid. Bland
museets många utställningar finns bland
annat berättelser om
vikingarna och deras
förfäder.
County museum specialising in cultural history, showing Uppland past and present. The
museum’s many displays include narratives of the
Vikings and their ancestors.
www.upplandsmuseet.se
B5
Universitetsbibliotek
och Sveriges äldsta
bibliotek. Idag finns
mer än fem miljoner
böcker i samlingarna.
I utställningshallen
visas bland annat
Silverbibeln från
500-talet som nu kommit med på Unescos lista över världsminnen samt
originalnoter av Mozart.
University library, and the oldest library in
Sweden. Today, the collections hold more than
five million books. The exhibition hall displays
include the 6th-century Silver Bible which is now
on UNESCO’s Memory of the World Register,
and some of Mozart’s original scores.
www.ub.uu.se
6
Uppsala slott
Uppsala Castle
C5
Slottet började byggas
på 1540-talet och har
en dramatisk historia.
Många avgörande
händelser i den
svenska historien har
utspelats här. Här
finns Fredens Hus
som bland annat visar
en utställning om FNs förre generalsekreterare
Dag Hammarskjöld och hans gärningar. Slottet
inrymmer även Uppsala konstmuseum som visar
samtida konst och universitetets konstsamling.
The castle was built in the 1540s, and has a
dramatic history. Many key events in Swedish
history have been played out here. House of
Peace (Fredens Hus) is here, with an exhibition
about the former UN Secretary General Dag
Hammarskjöld and his achievements. The castle
also houses the Uppsala Art Museum, with
its contemporary art exhibitions and Uppsala
University’s art collection.
7
Museum Gustavianum
Carolina Rediviva
Botaniska trädgården
Botanical Gardens
B6
Laid out as royal gardens in the mid-17th century,
to designs by Olof Rudbeck the Elder. In 1787,
Gustav III donated the gardens to Uppsala
University as Botanical Gardens, making them
the oldest in Sweden. There are more than
9000 plants from around the world here, plus an
orangery and the Tropical Greenhouse (Tropiska
växthuset).
www.botan.uu.se
Bror Hjorths Hus
Bror Hjorth’s house
A7
Konstnären Bror
Hjorth (1894-1968)
är en av Sveriges
mest kända målare
och skulptörer. Bror
Hjorths hem och ateljé
är i dag ett museum
med en stor samling
av hans egna verk
och tillfälliga utställningar av andra konstnärer.
Bland hans kända verk finns bland annat den
stora fontänen Näckens Polska vid Uppsala
resecentrum.
The artist Bror Hjorth (1894-1968) is one of
Sweden’s most famous painters and sculptors.
Bror Hjorth’s combined home and studio is
now a museum, with a large collection of his
work and temporary exhibitions of other artists.
His famous works include Näckens Polska, the
imposing fountain near Uppsala Travel Centre.
www.brorhjorthshus.se
Linnémuseet / Linnéträdgården C3
Linnaeus Museum & Linnaeus Garden
Professorsbostaden
som var hem åt Carl
von Linné (17071778) är nu ett
museum som visar den
kände botanikerns
stora vetenskapliga
gärningar. Byggnaden
är från 1700-talet och
möblerad med originalmöbler, kläder, textilier
och porslin. Linnéträdgården anlades runt 1655.
Idag odlas ca 1 300
växter och rabatterna är arrangerade enligt
Linnés sexualsystem.
The Professor’s Residence, once the home of
Linnaeus (1707-1778), is now a museum
displaying the famous botanist’s great scientific
achievements. The building dates from the 18th
century, and holds original furniture, clothing,
fabrics and china. The Linnaeus Garden was laid
out in about 1655. Today, about 1300 plants
are grown there, and the beds are arranged
according to Linnaeus’ sexual system.
10
Uppsala Konsert & Kongress D3
Uppsala Concert and Congress Hall
Byggnaden är ritad av
arkitektbyrån Henning
Larsen Tegnestue i
Köpenhamn. I byggnaden finns både konsert- och konferenslokaler, café och restaurang.
Från den sjätte våningen
erbjuds besökaren en
storslagen utsikt över Uppsala.
11
Gamla Uppsala
Old Uppsala
D1
Old Uppsala (Gamla Uppsala) is one of Scandinavia’s most important historic areas, with three
royal burial sites dating from the 6th century.
Gamla Uppsala museum offers a fascinating
journey through time. From 6th-century pagan
kingdoms to the introduction of Christianity. This
marked the end of the Viking Age, and the start
of construction of the old cathedral in the 12th
century. Disagården is a museum of Uppland’s
agricultural heritage.
www.raa.se/gamlauppsala
BiotopiaA4
Ett spännande
interaktivt museum där
barnen får upptäcka
och uppleva naturen.
Här finns många
tips på naturutflykter
och information om
de olika
Linnéstigarna.
An exciting interactive museum where children
can discover and experience nature. It offers
many suggestions for nature tours, plus information about the various Linnaeus Trails.
www.biotopia.nu
FyrishovA1
Fyrishov är Sveriges
mest besökta arena
och femte största
besöksmål. Bad,
sport, mässor, event,
möten och rekreation.
Äventyrsbad med
tropiska miljöer och
utomhusbassäng på
sommaren. Simbassäng med olympiska mått,
hopptorn och klättervägg. Här finns också stugby
och camping.
Fyrishov is Sweden’s busiest arena, and its fifth
most popular attraction. Swimming, sport, exhibitions, events, meetings and recreation. Aquatic
adventure centre with tropical environments and
outdoor pool in summer. Olympic-sized swimming
pool, diving stage and climbing wall. Plus a
holiday village and camping.
www.fyrishov.se
Stadsträdgården
City Garden
D6
Stadsträdgården är
Uppsalabornas gröna
vardagsrum och är ett
självklart utflyktsmål
året om. Här finns
blomsterplanteringar,
stora gräsytor, en utomhusscen, stor lekplats
och en mytomspunnen
lyckoö i dammen som en gång var tegeltag.
Stadsträdgården (City Garden) is Uppsala
residents’ green living room, and a natural
destination throughout the year. There are flowerbeds, expanses of grass, an outdoor stage, a
large playground and the myth-shrouded “Island
of Bliss” in the small lake, which was once a
brick pit.
www.linneuppsala.se/plats/stadstradgarden
15
Gamla Uppsala
är ett av Skandinaviens viktigaste
historiska områden
med tre kungsgravar
från 500-talet.
Gamla Uppsala
museum bjuder på
en fascinerande resa
i tiden. Från 500-talets hedniska kungadömen
till kristendomens inträde. Detta innebar slutet på
vikingatiden och starten för byggandet av den
gamla domkyrkan på 1100-talet. Disagården är
museum för uppländsk bondekultur.
12
13
14
www.linnaeus.se
www.linnaeus.uu.se
www.ukk.se
Anlades i mitten av
1600-talet som en
kunglig trädgård
efter ritningar av Olof
Rudbeck d.ä. 1787
donerade Gustav III
trädgården till Uppsala universitet som
botanisk trädgård.
Här finns mer än 9 000 växter från hela världen,
ett orangeri och det Tropiska växthuset.
8
9
The building was designed by Henning Larsen
Architects of Copenhagen. It has concert and
conference facilities, a café and a restaurant. There
is a magnificent view across Uppsala from the
sixth floor.
www.fredenshus.se
www.uppsala.se/konstmuseum
www.uu.se
3
5
Evolutionsmuseet
Museum of Evolution
A6
Uppsalas naturhistoriska museum visar Uppsala universitets unika
samlingar av mineral,
fossil, dinosaurieskelett, växter och djur från
hela världen. Här finns
Nordens största samling av dinosaurier.
Uppsala’s natural history museum (Evolutionsmuseet) displays Uppsala University’s unique
collections of minerals, fossils, dinosaur skeletons,
plants and animals from around the world. It
holds the largest collection of dinosaurs in the
Nordic countries.
www.evolutionsmuseet.uu.se
TuristbyråD4
Tourist Information Office
Öppettider:
Mån–fre kl 10–18
Lör kl 10–15
Juli–augusti även
sön kl 11–15
För eventuella
avvikelser, var god se
vår webbplats.
Opening hours:
Mon-Fri 10am-6pm
Sat 10am-3pm
July-August also Sun 11am-3pm
For possible deviations, please check
our web site.
www.destinationuppsala.se
www.facebook.com/destinationuppsala
www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/
Europe/Sweden/UPPSALA
BOENDE/ACCOMMODATION
Sov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet.
Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside.
HOTELL/HOTELS________________
Akademihotellet
Övre Slottsgatan 5
Tel +46 18 15 51 90
August Värdshus
Säterdalen, Almunge
Tel +46 174 202 13
Best Western Hotel Svava
Bangårdsgatan 24
Tel +46 18 13 00 30
Centralstation Hotell
Bangårdsgatan 13
tel +46 18 444 20 10
Clarion Hotel Gillet
Dragarbrunnsgatan 23
Tel +46 18 68 18 00
Duvan Hotell
Dragarbrunnsgatan 69
Tel +46 18 56 40 35
Eklundshof
Eklundshovsvägen 7
Tel +46 18 55 01 00
First Hotel Linné
Skolgatan 45
Tel +46 18 10 20 00
Grand Hotell Hörnan
Bangårdsgatan 1
Tel +46 18 13 93 80
Gästhem Samariten
Samaritergränd 2
Tel +46 18 56 40 00
Hotel Uppsala
Kungsgatan 27
Tel +46 18 480 50 00
Hotel Villa Anna
Odinslund 3
Tel +46 18 580 20 00
Hotell Charlotte
S:t Johannesgatan 31C
Tel +46 18 51 04 14
Hotell Fyrislund
Fyrislundsgatan 81
Tel +46 18 10 88 70
Hotell Kungsängstorg
Kungsängstorg 6
Tel +46 18 444 20 10
Hotell Kvarntorget
Kvarntorget 3
Tel +46 18 24 20 08
RUM & FRUKOST
/BED & BREAKFAST_______________
Bed & Breakfast Agency
Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96
Björkdala Gård
Västeråker Björk
Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70
Gästhem Samariten
Samaritergränd 2
Tel +46 18 56 40 00
Huset Bror August – Kroksta gård
Odalgården
Åkerby, Bälinge
Tel +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15
Park Inn by Radisson Uppsala
RUMSUTHYRNING
/ROOMS TO RENT_______________
Marielund
Tel +46 18 66 66 00
Storgatan 30
Tel +46 18 68 11 00
Radisson Blu Hotel Uppsala
Stationsgatan 4
Tel +46 18 474 79 00
Scandic Uplandia
Dragarbrunnsgatan 32
Tel +46 18 495 26 00
Scandic Uppsala Nord
Gamla Uppsalagatan 50
Tel +46 18 495 23 00
Sunnersta Herrgård
Sunnerstavägen 24
Tel +46 18 32 42 20
Söderby Golf Lodge
Söderby Gård, Uppsala Näs
Tel +46 18 430 19 77
Viktoria Hotell & Konferens
Almungevägen 33
Tel +46 18 13 22 60
Brogård lägenhetshotell
Funbo Broby
+46 18 36 10 17
StayByGeorge
Tegnérgatan 31D
Tel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66
Uppsala Korttidsboende och Lägenhetshotell
Klangs gränd 7
Tel +46 707 63 12 55
Uppsala Lägenhetshotell
Klangs gränd 5
Tel +46 18 50 50 41
VANDRARHEM/HOSTELS_______
Gammel-Gränome hembygdsgård och
STF vanrarhem
Stavby, Alunda
Tel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89
Kungsängstorg
Kungsängstorg 6
Tel +46 18 444 20 10
Sunnersta Herrgård
Sunnerstavägen 24
Tel +46 18 32 42 20
Uppsala city hostel
S:t Persgatan 16
Tel +46 18 10 00 08
Uppsala Vandrarhem
Kvarntorget 3
Tel +46 18 24 20 08
STUGOR & CAMPING
/COTTAGES & CAMPING_________
Burviks golf & resort
Burvik, Knutby
Tel +46 174 430 60
Fjällnora friluftsområde
Fjällnora
Tel +46 18 727 06 10
Fyrishovs stugby och camping
Idrottsgatan 2
Tel +46 18 727 49 60
Fyrväpplingen sportfiskecamp
Fyrväpplingen, Knutby
Tel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25
Centralstation
Norredatorp
Bangårdsgatan 13
Tel +46 18 444 20 10
Marielund
Tel +46 18 480 31 00
Järlåsagården
Siggefora bad & camping
Balsbo, Järlåsa
Tel +46 18 39 11 09, +46 70 603 54 55
Boka ditt hotellrum online / Book your hotel room online
www.destinationuppsala.se
Siggeforasjön, Järlåsa
Tel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83,
+46 730 39 30 71
Download
Related flashcards
Create Flashcards