Slides fra mødet

advertisement
Spejderidéen
Spejderloven
Spejderidéen
3 internationale
principper
Spejderloven og løftet
Formålet
Arbejdsgrundlaget
Spejdermetoden
Formålet
• Det Danske Spejderkorps har til formål at
udvikle børn og unge til vågne, selvstændige
mennesker der er villige til, efter bedste evne,
at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det
danske samfund og ude i verden.
Arbejdsgrundlaget §6
1. Det Danske Spejderkorps søger at skabe et spændende og
udviklende miljø for børn og unge.
2. Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme
samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne
lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker man at give dem
kendskab til naturen og lyst til at værne den. Gennem
teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve
færdigheder, som både spejderne og deres
medmennesker kan have glæde af.
3. Korpset søger endvidere at give spejderne
samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem
korpsets tilknytning til den internationale
spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for
kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur.
Spejdermetoden
•
•
•
•
•
•
•
•
Patruljeliv
Friluftsliv
Samfundsliv
Medbestemmelse og ansvarlighed
Aktiviteter og færdigheder
Oplevelser
Learning by doing
Værdier
Spejderprincipperne
• Den enkelte (Duty to self): Spejderen har
ansvaret for sin egen udvikling.
• Omverdenen (Duty to others): Spejderen viser
respekt for medmennesket, er hjælpsom og
viser ansvar overfor naturen og det samfund,
vi er en del af.
• Det åndelige (Duty to god): Spejderen
bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt
princip, der er større end mennesket.
Spejderloven og løftet
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste
for
• at finde sin egen tro og have respekt for andres
• at værne om naturen
• at være en god kammerat
• at være hensynsfuld og hjælpe andre
• at være til at stole på
• at høre andres meninger og danne sine egne
• at tage medansvar i familie og samfund
Løftet: Jeg lover at holde spejderloven
Spejderidéen
3 internationale
principper
Spejderloven og løftet
Formålet
Arbejdsgrundlaget
Spejdermetoden
Baggrunden
• World Organisation of the Scout Movement
(WOSM)
• World Association of Girl Guides and Girl
Scouts
(WAGGGS)
• Lov og løfte
Det internationale spejderløfte
The Scout / Guide Promise
On my honour, I promise that I will do my best:
1. To do my duty to God and the King;
or
To do my duty to God and my country;
2. To help other people at all times;
3. To obey the S/G Law.
Den internationale spejderlov
The Guide / Scout Law
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A S/G’s honour is to be trusted.
A S/G is loyal.
A S/G’s duty is to be useful and to help others.
A S/G is a friend to all and a brother/sister to every other S/G.
A S/G is courteous.
A S/G is a friend to animals.
A S/G obeys orders of his parents, Patrol Leader or Scoutmaster without
question.
8. A S/G smiles and whistles under all difficulties.
9. A S/G is thrifty.
10. A S/G is clean in thought, word and deed.
De andre
KFUM-Spejderne
En spejder
 lytter til Guds ord
 er hjælpsom
 respekterer andre
 værner naturen
 er til at stole på
 tager et medansvar
 finder sin egen
mening
De Grønne
Pigespejdere
En spejder skal:
 Tale sandhed
 Stifte fred
 Dele med andre
 Være en god kammerat
 Værne om naturen
 Vise hensyn og hjælpe
andre
 Leve i hjem og samfund
med kærlighed og
omtanke
Baptisterne
Som spejder vil jeg lytte
til Guds ord
Som spejder har jeg
medansvar for det
samfund, jeg lever i
Som spejder vil jeg være
hensynsfuld og hjælpsom
Som spejder vil jeg være
til at stole på
Som spejder vil jeg lytte
til andres mening og selv
tage standpunkt
Som spejder vil jeg lære
naturen at kende og
værne om den
Irlands spejderløfte
Spejderløftet
• On my honour I promise
that I will do my best,
• to do my duty to God,
• to serve my community,
• to help other people and
• to live by the Scout Law.
Alternativ variant
• On my honour I promise
that I will do my best,
• to further my understanding
and acceptance of a
• Spiritual Reality,
• to serve my community,
• to help other people and
• to live by the Scout Law
Irlands spejderlov ifølge deres love
•
•
•
•
•
a) A Scout is to be trusted.
b) A Scout is loyal.
c) A Scout is helpful and considerate to all.
d) A Scout has courage in all difficulties.
e) A Scout makes good use of time and is careful of
possessions and property.
• f) A Scout has respect for self and others.
• g) A Scout respects nature and the environment.
Irlands spejderlov
Beaver
Cub
Scouts
Venture
Rover
scouts
Scouts
…
scouts
Scouts
… ………
•
•
•
•
•
•
•
•
Are Friendly, They always say Hello, Please and Thank You!
Are Kind, They work hard and help their family and friends.
Are Honest, They always tell the truth.
Can be Trusted, They always keep their word.
Are Respectful,They care for themselves and for others.
Are Brave, They stand up for right and good.
Are Loyal, They support their family, friends and others.
Seek out Justice for all, They strive to make the World a
better place.
Download
Related flashcards
Create Flashcards