Vår Julehilsen - Catch Solar Energy AS

advertisement
God Jul – Merry Christmas
Godt Nyttår – Happy New Year
Whishes for 2012
Verden rundt, har 2011 vært et år der fokus har tiltatt i forhold til bærekraftig energi og
tiltak for å bevare vår sårbare natur.
Vårt ønske for 2012 er at vi fortsetter å være mer forsiktige, omtenksomme og respektfulle for
å bevare raskere og bedre, alle de tingene vi bryr oss om.
World around, the focus on sustainable energy and actions to preserve our vulnerable nature,
has increased during 2011.
Our wishes for 2012 is that we continue to be more careful, thoughtful, respectful in order to
preserve faster and better all the things we care about.
Download
Related flashcards
Create Flashcards