Uploaded by Людмила Петкова - МФ

TAENIA SAGINATA

advertisement
TAENIA
SAGINATA
• Тaenia saginata ,телешка тения, принадлежи към
разред cyclophyllidea и род тения.
• Това е чревен паразит при хора, причиняващ
теениаза и цистицеркоза при говеда.
• Говедата са междинните гостоприемници ,а
хората са крайни гостоприемници
T. SAGINATA
• Хермафродити твсеки телесен сегмент,
проглотид, има пълен набор от мъжки и женски
репродуктивни системи. По този начин
размножаването става чрез самооплождане.
• Онкосферите (ембрионираните яйца) се
развиват в мускулите, черния дроб и белите
дробове на говедото в инфекциозни
цистицерки.
• T. Saginata има силна прилика с другите
човешки тении, като например taenia asiatica и
taenia solium, в структурата и биологията, с
изключение на няколко подробности.
Обикновено е по-голям и по-дълъг, с повече
проглотиди, повече тестиси и по-високо
разклонение на матките. Липсва и въоръжен
сколекс за разлика от други тении.
T. SAGINATA
 T. saginata е най-големият от видовете в рода гостоприемника чрез тегумента си, тъй като
Таения.
тегументът е изцяло покрит с абсорбиращи
микрокосмети.
 Възрастният червей обикновено е с
дължина от 4 до 10 м, но може да стане
 Той също е акоеломат, без телесна кухина.
много голям;
Вътрешността на всяка зряла проглотида е
изпълнена с мускулни слоеве и завършени
 Типично за цестодите, тялото му е
мъжки и женски репродуктивни системи,
сплескано дорзовентрално и силно
включително тръбна неразклонена матка,
сегментирано.
яйчник, генитални пори, тестиси и
вителинова жлеза. В гравидната проглотида
 T. saginata няма храносмилателна система,
матката съдържа до 15 странични клона,
уста, анус или храносмилателен тракт. Той
пълни с яйца. извлича хранителни вещества от
 Тялото е с бял цвят и се състои от три части: сколекс, шия и стробила
 Сколексът има смукала, а често и кукички, разположени във формата на
венче в един или в два реда.
 Броят на проглотидите е най-малко 3 (кучешка тения) и може да достигне
до 4 000 (широка панделка).
 Във всяко членче се образува по една мъжка и една женска полови
системи.
T. SAGINATA
 След шийката се намират най-младите неполовозрели проглотиди,
следват половозрелите проглотиди, а последните членчета съдържат
зрели яйца и се откъсват от стробилата.
 Говедата придобиват ембриониралите яйца,
онкосферите, когато ядат заразена храна.
 Онкосферите навлизат в
дванадесетопръстника, предната част на
тънките черва, и се излюпват там под
въздействието на стомашни сокове.
T. SAGINATA
 Ларвите могат да се придвижат до всички части
на тялото от общата кръвоносна система и
накрая да се установят в скелетните мускули в
рамките на 70 дни.
 Вътре в тъканта те отхвърлят куките си и
вместо това развиват защитна кутикуларна
обвивка, наречена киста. Така те се превръщат
 Ембрионалните мембрани се отстраняват,
пълни с течност цистицерки. Цистерките могат
освобождавайки ларви на свободен хексакант
да се образуват и в белите дробове и черния
("шест куки").
дроб. Вътрешната мембрана на цистицерка
скоро развива многобройни протосколии
 С куките си те се прикрепят към чревната стена (малки сколикуси), които са обърнати обърнат
и проникват в чревната лигавица в
към вътрешната повърхност.
кръвоносните съдове.
 Цистицеркът на T. saginata е конкретно наречен
cysticercus bovis да се разграничи от тази на Т.
solium, cysticercus cellulosae.
T. SAGINATA
 Хората се заразяват с инфекциозни цистицерки, като ядат сурово или
необработено месо.
След като достигне йеюнума, обърнатият сколекс става евагиниран към
външността под стимулите от храносмилателните ензими на
гостоприемника.
 Използвайки сколекса, той се прикрепя към чревната стена.
 Ларвата зрее и се превръща във възрастен за около 5 до 12 седмици покъсно. Възрастните червеи могат да живеят около 25 години в домакина.
 Болестта е сравнително често
срещана в Африка, някои части на
Източна Европа, Филипините и
Латинска Америка.
T. SAGINATA
 Инфекцията от T. saginata
обикновено протича безсимптомно,
но тежката инфекция често води до
загуба на тегло, виене на свят,
коремна болка, диария, главоболие,
гадене, запек, хронично лошо
храносмилане и загуба на апетит.
 Чревната обструкция при хората
може да бъде облекчена чрез
операция.
 Основната диагноза се прави от проба на
изпражненията.



T. SAGINATA


 Когато в матката се инжектира с мастило,
нейните клони стават видими.
Преброяването на маточните клони
Изследват се изпражненията, за да се
позволява известна идентификация (T.
открият паразитни яйца.
saginata матките имат 12 или повече клона
от всяка страна, докато други видове като Т.
Яйцата приличат на други яйца от семейство
solium имат само пет до 10).
Taeniidae, така че е възможно да се
идентифицират яйцата само от семейството,  Диференциация на видовете Таения, като Т.
а не до видовото ниво.
solium и T. asiatica, е известно, че е трудно
поради близката си морфологична прилика и
Тъй като е трудно да се диагностицира само с
техните яйца са повече или по-малко
помощта на яйца, разглеждането на сколекса
идентични.
или гравидните проглотиди може да
Идентификацията често изисква
помогне да се идентифицира като Taenia
хистологично наблюдение на маточните
saginata.
клонове и PCR откриване на рибозомния 5.8S
Проглотидите понякога се стичат по бедрата ген.
на заразените хора и се виждат с
 Матките на T. saginata излизат от центъра, за
невъоръжено око, така че могат да помогнат
да образуват 12 до 20 клона, но за разлика от
при идентифицирането.
тясно свързани Таения видове, клоните са
много по-малко на брой и сравнително поНаблюдението на scolex помага да се прави
дебели; освен това яйчниците са двулопи, а
разлика между тях T. saginata, Т. solium и T.
тестисите са два пъти повече.
asiatica.
 Еозинофилията и повишените нива на IgE са
основните хематологични находки.
 Също така петно Ziehl – Neelsen може да се
използва за разграничаване между зрели T.
saginata и Т. solium, в повечето случаи T.
saginata ще цапа докато Т. solium няма, но
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
Изготвил: ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА, 9 група
Download