Uploaded by angielyn271991

Prayer in the way of Taize

advertisement
Archdiocesan
Youth General
Assembly
(Prayer in the way of Taizé)
Villa Domingo Renewal Center
Maddarulug, Solana, Cagayan
April 1-3, 2016
Espiritu ni-i Kristo
Espiritu ng Pag-ibig
Pagtibayin ang puso
Pagtibayin ang puso
Sa pagmamahal
naroroon ang
Diyos.
Sa pagmamahal
naroroon ang
Diyos.
Sing, praise and
bless the Lord.
Sing, praise and
bless the Lord.
Peoples! Nations!
Alleluia!
Gospel
JN 20:19-31
Silence
Intercession
O Lord hear my prayer (2x)
When I call answer me
O Lord hear my prayer (2x)
Come and listen to me
Our
Father…
Bless the Lord my
soul
And bless God’s holy
name. Bless the Lord,
my soul, who leads
me into life.
Jesus remember me
when you come into
you kingdom. Jesus
remember me when
you come into your
kingdom.
Sa Diyos
magpapasalamat. Sa
kanya’y magagalak.
Masdan siya at huwag
mangamba. Siya’y
kapiling siya’y ama. Siya’y
kapiling siya’y ama.
Diyos pabalingin mo
aking isip sayo. Ika’y
tanglaw ko na ‘di
lumilimot. Saki’y
tumutulong at nagaruga.
‘di ko man batid ang isip
mo ang landas ko’y batid
mong lubos.
Lord Jesus Christ your
light shines with in us. Let
not my doubt nor my
darkness speak to me.
Lord Jesus Christ your
light shines with in us. Let
my heart always welcome
your love.
Download