November 12, 2010

advertisement
SYSTEM DESIGN
IE477 - IE 478
Course Coordinators:
Ihsan Sabuncuoglu, Bahar Yetis Kara, Niyazi Onur Bakir
USIM Coordinator:
Yeşim Erdoğan
Assistants:
Emre Kara, Cansu Cakir, Onur Uzunlar
Department of Industrial Engineering
Bilkent University
September 20, 2010
SYSTEM DESIGN
IE477 - IE 478
Assistants:
Emre Kara
Cansu Çakır
Onur Uzunlar
Characteristics
•
•
•
•
•
•
Project-based and Problem Solving
Synthesis
Communication
Team work
Internet
Workshops and Seminars
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Workshops/Seminars
Fall Semester
• Problem Solving
– Osman Alp and Mehmet Taner
• Project management
• Presentation Talents
– Mehmet Auf (Independent consultant)
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Possible Workshops/Seminars
Spring Semester
•
•
•
•
•
Supply chain and logistics
CV and Counseling
Entrepreneurship
Interview Techniques
Production
September 2010
•
•
•
•
•
Energy
Telecom
Finance
FMCG
IT panel
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Industrial Project
• To solve a real-life problem and implement the
proposed solutions
• Subject committee (academic advisor, industrial
advisor, course coordinator)
• Company pays the transportation and some other
expenses
• Reports and presentations
• Requires a number of factory visits
– Leave two half-days for factory visits
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Industrial Project
• The following steps may be taken:
– Analyze the system and understand the problem
– Formulate the problem and define the scope of the
project
– Literature Review
– Develop, validate, and test models
– Develop solution algorithms
– Develop computer programs (solution, interface, etc.)
– Implement the proposed system
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Process
•Formulation
•Literature/Industrial Review
•Model Development &
Testing
Semester
break
•Data Collection
•Solution
•Coding
•Solution Algorithms
Start
Problem
Definition
Early
October
1st week of
November
Implementation
Mid-March
Mid-May
•Delivery of the project
•Report
5 months
September 2010
Final
•Presentation
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Discussion Sessions
• At least three sessions:
– November 8-12, 2010
– January 7-10, 2011
– March 8-12, 2010
(dates are subject to each project)
• Project team, academic and industrial advisor
will set the exact timing
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Requirements
• Project Proposal
• Report Due November 12, 2010
• 1st Subject Committee Meeting
• November, 22 – December 3, 2010
• Semester Report and Presentation
• Report Due January 10, 2011
• Presentations: January 10 – 12, 2011
• Project Progress Report
• Mid March
• 2nd Subject Committee Meeting
• End of March
• Final Report and Presentation
• May
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Project Proposal
(November)
• Complaints and symptoms from the company
• Required outcomes and expectations
• Project constraints and limitations
Definition and Scope of the Problem
Main project activites: Workpackages, Timetable
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Semester Report
(January)
•
Brief definition of the Problem
•
•
•
•
•
•
System Analysis
Literature Review
Proposed Methodolgy
Model Development and Testing
Solution Methods
Timetable and Workpackages
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Final Report
(May)
Compact and Complete
– System description,
– Problem definition and system analysis,
– Relevant literature,
– Proposed system design
– Proposed solution methodology,
– Implementation process,
– Detailed discussion of the results and overall
assessment of the project.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Evaluation of Projects
• Contributions to the company and success of design
•
•
•
•
•
•
Project Proposal (25 Pts)
Semester Report (50 Pts)
Life Long Learning (5 Pts)
Professional and ethical responsibility (5 Pts)
Team Work (5 Pts)
Quality of the workmanship (10 Pts)
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Grading
• Not like a regular under-graduate course
– Grades A, B, C: PASS
– Below: FAIL
• Should have certain ethic and professional
standards
• Will not read nor consider poor-written reports
should learn!
• Will tell you your final score and grade at the
end of the semester
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Industrial Project
• We are planning to organize
– 9th Industrial Engineering Project
Fair and Competition: End of May,
2011
– Industrial Projects 2011 Book
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Firmalar
• 1995 ten beri toplam 249 proje gerçekleştirilmiştir.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
8. Proje Fuarı ve
Yarışması Sonuçları
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş, Otobüs ve Mürettebat Atama ve
Çizelgeleme Sistemi Tasarımı – Birinci
BSH Ev Aletleri A.Ş, Fabrika İçi Lojistik Aktivitelerinin
Optimizasyonu – İkinci
Oyak Renault, Renault Fluence Kapı İmalat Hücrelerinde
Süreç Tasarımı ve Optimizayonu – Üçüncü
Çankaya Belediyesi, Şikayet Yönetim Sistemi Tasarımı –
Mansiyon
Ford Otosan, Parça İhracat Merkezi İçin Malzeme Toplama
Sistemi Tasarımı – En iyi poster ödülü
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
7. Proje Fuarı ve
Yarışması Sonuçları
MAN Türkiye A.Ş., Boru üretim hattı için çizelgeleme
ve görsel takip sistemi tasarımı – Birinci
ARÇELİK, Değişken tedarikçi ve talebe göre yurtiçi
araç sevkiyat ve rotalama sistemi – İkinci
BAKIRKÖY BELEDİYESİ, Afet acil eylem planı-kaynak
atama, takip ve geçici depolama sistemi – Üçüncü
BAKIRKÖY BELEDİYESİ, Afet sonrası insan ve araç
kaynakları yönetim sistemi tasarımı – Mansiyon
COCA-COLA, Ankara satış ve dağıtım operasyonlarının
entegrasyonu – En iyi poster ödülü
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
6. Proje Fuarı ve
Yarışması Sonuçları
BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM, Evsel atık toplama ağı tasarımı
ve geri kazanım süreçlerinin iyileştirilmesi – Birinci
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK, Boeing 737-800 uçakları
bakım malzemeleri ihtiyaç planlama sistemi tasarımı ve
uygulaması – İkinci
PROCTER & GAMBLE, Market zincirleri dağıtım ağı
iyileştirmesi – Üçüncü
TURKCELL, 3G uygulamaları için geniş bant internet mobil
modem pazarlama stratejileri geliştirilmesi – Mansiyon
COCA-COLA, Otomat yer seçimi ve servis sistemi tasarımı
– En iyi poster ödülü
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
5. Proje Fuarı ve
Yarışması Sonuçları
COCA-COLA, Damacana su pazar analizi ve dağıtım
ağı tasarımı – Birinci
UNILEVER, Cirosu düşük perakende noktalarına
Unilever ürünlerinin dağıtımı için karma sistem
tasarımı – İkinci
MAN, Otobüs montajında verimlilik için hat tasarım ve
planlama yöntemleri – Üçüncü
COCA-COLA, Ürün yükleme ve hazırlama sürecinin
iyileştirilmesi – Mansiyon
TÜRKSAT, Aktivatör: Süreç iyileştirme ve süreç
performans takip sistemi – En iyi poster ödülü
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Kitap
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
USIM
Bilkent Üniversitesi
Üniversite–Sanayi İşbirliği Merkezi
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Mevcut Durum
• İdari koordinatör,
• Yeşim Erdoğan
– yesime@bilkent.edu.tr
– 290 1287 / 290 5730
– 3. Kat No: 324
• Cyberpark’ta bir ofis (B Blok 1. kat)
– 2 adet çalışma odası (öğrenciler için)
– toplantı salonları
– Gerekli software’lara sahip iki adet bilgisayar
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Yeşim Erdoğan
Koç Topluluğu’na bağlı otomotiv
şirketinde 17 yıl İnsan Kaynakları ve
Kurumsal İletişim Uzmanı olarak
çalıştı.
Uzmanlık Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seçme ve Yerleştirme Süreci
Ücret Yönetimi
Performans Yönetimi
Hedef Bazlı Eğitim
Staj Yönetimi
Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları
Öneri ve Ödüllendirme Süreci
Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetimi
Çalışan Memnuniyetini Ölçme ve
Projelendirme Çalışmaları
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
Faaliyetleri
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
USIM Faaliyet Alanları
• Üniversitenin Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin
geleceğe hazırlanmasında sanayi ve iş dünyası ile
birlikte ortak çalışmalar yaparak onlara destek
olunması,
–
–
–
–
September 2010
Şirketler ile olan iletişim ve ilişkilerin düzenlemesi
Projelerin takibi
Proje toplantılarının organizasyonu
Seminer ve çalıştaylar
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
USIM’in Proje Sürecine Katkısı
• Şirketlerle daha iyi bir iletişim ve olası problemlerin
çözümünde
• Takım içi iletişimde
• USIM çalışma ortamlarının kullanımında
– USIM - Rezervasyon Sistemi
• Proje yönetimi ile ilgili sorunlarda
• Seyahat ve bütçe çalışmalarında
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Cyberpark: Kuluçka merkezi
Cyberpark: Staj
Important
• Attendance to all of the workshops and
seminars is obligatory from the beginning of
the semester!
• Come to the class on-time. Late comers will
not be admitted.
• Check our web-site frequently.
www.bilkent.edu.tr/~ie477
• Construct your web page.
• Submit all of your requirements on time.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Team Formation
• For information on team dynamics visit
“Documents” link from the webpage
• For each team, fill out the “Team Information Form”
and email to ie477@bilkent.edu.tr until September
22, Wednesday, 10:00 am.
– Names, surnames, e-mail addresses, elective courses,
summer trainings, strongest and weakest skills.
(Only electronic versions will be accepted.)
• Each team should have a project contact person
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Team Information Form
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Team Information Form Demo
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Voting Principles
• Each team is going to send their votes and cover letters
for the projects until September 27, 2010, 10:00 am
• “Points”, “Priorities”, “Cover Letter”
• Fill the excel form (to be provided in the web.)
– Each team is going to fill the relevant row.
• Points:
– Distribute 50 points among the alternatives.
– At least 5 alternatives must be voted using integer numbers.
– Minimum point for an alternative is 5.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Points
19. UNILEVER
18. UNILEVER
17. ULUSOY ELEKTRİK
16. TURKCELL
15. THY TEKNİK
14. TEPE MOBİLYA
13. P&G
12. MAN
11. INFINA YAZILIM
10. GÜVEN HASTANESİ
9. GÜVEN HASTANESİ
8. FRITOLAY
7. COCA-COLA
6. COCA-COLA
5. COCA-COLA
4. BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM
3. BAKIRKÖY
BELEDİYESİ
2. ARÇELİK
1. ASELSAN
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
September 2010
5
10
20
10
5
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Voting Principles
• Priorities:
– List your 10 favourite projects
– 1 being the most wanted, 10 being the
least wanted
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Priorities
19. UNILEVER
17. ULUSOY ELEKTRİK
18. UNILEVER
16. TURKCELL
15. THY TEKNİK
14. TEPE MOBİLYA
13. P&G
12. MAN
11. INFINA YAZILIM
10. GÜVEN HASTANESİ
9. GÜVEN HASTANESİ
8. FRITOLAY
7. COCA-COLA
6. COCA-COLA
5. COCA-COLA
4. BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM
3. BAKIRKÖY
BELEDİYESİ
2. ARÇELİK
1. ASELSAN
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
September 2010
10
5
1
2
7
6
8
3
4
9
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Cover Letter
• Indicate why you are good for that project and
why you want that project most.
• At most 1 page obeying the writing principles.
• At first only for your favorite project.
• But prepare a cover letter for your 2nd or 3rd
(or sometimes even 4th or 5th) most wanted
projects
• Send your Points, Priorities, and Cover Letter
to ie477@bilkent.edu.tr until September 27,
2010, 10:00 am.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Writing Principles
• Language: English (unless otherwise is stated);
Paper Size: A4;
Paper layout: Portrait;
Margins: All margins must be 2 cm;
Line spacing: 1.5 lines;
Page Numbers: All pages must include page numbers;
Font: Times New Roman;
Font type and size: Normal, 12 points;
• Please state your team number, names of the team
members (always in alphabetical order of the surnames),
academic and industrial advisors in all of the written
documents that you submit.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Interviews
• There are going to be interviews on September 27 October 1, 2010. (if necessary)
• Be prepared for the interviews.
• Interview schedules will be announced on the course
web page. Check the course web page frequently.
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Important Dates
•
September 22, 2010, until 10:00 am - Reporting team members.
•
September 27, 2010, until 10:00 am - Reporting industrial projects preferences.
•
September 27 - October 1, 2010 - Project assignments, interviews.
•
October 4 - 15, 2010 - Factory visits.
•
November 8 - 12, 2010 - Meeting with the academic advisors to get feedback about
project proposal draft
•
November 12, 2010 - Submitting Project Proposals
•
November 22 – December 3, 2010 - Subject Committee Meetings
•
January 3, 2011 - Submitting Semester Report Drafts to the Academic Advisors
•
January 7, 2011 - Feedback on the Semester Report Drafts will be given
•
January 10, 2011 - Submitting Semester Reports
•
January 10-12, 2011 - End of Semester Presentations
September 2010
İ. Sabuncuoğlu, B. Yetiş, N. O. Bakir
Download