Bank of England Working Paper

advertisement
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
KÜTÜPHANESİ
YENİ YAYINLAR
MAYIS 2004
Konu başlıkları













Atatürk
Avrupa Birliği
Bankalar ve Bankacılık
Döviz
Ekonomi/ Ekonomi-Türkiye
Enflasyon
Kamu Maliyesi
Kredi
Muhasebe
Ticaret
Türev Ürünler
Yönetim
Tartışma Tebliğleri
 Banca D'Italia temi di Discussione
 Bank for International Settlements Working Papers
 Bank of England Working Papers
 Bank of Finland Discussion Papers
 Centre for Economic Policy Discussion Papers
 European Central Bank Working Paper
 European Central Bank Occasional Papers
 International Monetary Fund Working Papers
 Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliği
 National Bank of Belgium Working Papers
 Sveriges Riskbank Working Papers
2
2
3
5
5
6
7
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
16
18
18
21
22
22
Atatürk
956.102
4
Karal, Enver Ziya
KAR
Atatürk ve devrim: konferans ve makaleler/ Enver Ziya Karal. -- Ankara:
1980 Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1980.
278 p.; 24 cm. -- (TC Ziraat Bankası Kültür yayınları:9.)
Avrupa Birliği
337.142
AVR Avrupa Birliği 2003 yılı izleme ve ilerleme raporlarında Türkiye dışındaki
2003
aday ülkelerin durumu/Sinem Akgül Açıkmeşe...[ve bşk.]. -- Ankara:
ATAUM, 2003.
43 p.; 24 cm. -- (ATAUM Araştırma Metinleri no:1.)
ISBN 975-482-626-9
337.142
095 Avrupa Birliği ve Türkiye- AB ilişkileri almanağı 2003. -- İstanbul: İktisadi
61
Kalkınma Vakfı, 2004.
İKV
2004
66 p.; 21 cm. -- (İKV yayın no:177)
346.404
88
Avrupa Birliği'nde marka ve tasarım koruma yolları: seminer kayıtları, 23-24
AVR
Haziran 2003. -- İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
2003
218 p.; 20 cm. -- (İTO yayın no: 2003-46)
ISBN 975-512-773-9
337.405
61
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci 19: Avrupa Birliği'nin bilim,
İKV
araştırma ve eğitim politikaları ve Türkiye'nin uyumu/ editör Hürrem
2004
Cansevdi. -- İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı, 2004.
143 p.; 21 cm.
Bankalar ve Bankacılık
332.102
85
Bank for International Settlements
BIS
Survey of developments in electronic money and internet and mobile
2004 payments/ Bank for International Settlements. -- Basle: Bank for
International Settlements, 2004.
vi, 224 p.; 28 cm.
ISBN 92-9131-667-9
332.11
BLI Blinder, Alan S.
2004
The quiet revolution: central banking goes modern/ Alan S. Blinder;
foreword by Robert J. Shiller. -- New Haven, USA: Yale University Press,
2004.
xv, 119 p.; 22 cm. -- (Arthur M. Okun memorial lecture series)
Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-300-10087-6 (cloth)
332.106
81
Chorafas, Dimitris
CHO
Economic capital allocation with Basel II: cost, benefit and implementation
2004 procedures/ Dimitris N.Chorafas, foreword by Eugen Buck. -- Amsterdam:
Elsevier Butterworth- Heinmann, 2004.
xxx, 409 p.; 24 cm.
ISBN 0-7506-6182-8
332.106
81
Chorafas, Dimitris
CHO
Operational risk control with Basel II: basic principles and capital
2004 requirements/ Dimitris N. Chorafas -- Amsterdam: Elsevier ButterworthHeinmann, 2004.
xxx, 357 p.; 24 cm.
ISBN 0-7506-5909-2 (cloth)
332.106
81
Fight, Andrew
FIG
Understanding international bank risk/ Andrew Fight. -- The Atrium,
2004 Southern Gate, Chichester, Weat Sussex, England: John Wiley and Sons, 2004.
x, 235 p. : ill.; 24 cm. -- (Wiley finance series)
Includes bibliographical reference (p.201- 202) and index.
ISBN 0-470-84768-9 (cloth)
332
GLO
Global financial stability report (International Monetary Fund)
Global financial stability report: market developments and issues. -Washington,D.C: International Monetary Fund, 2002- -- Mar 2002v.: ill.; 28 cm. -- (World economics and financial surveys)
Quarterly
ISSN: 0258-7440
ISBN 1-589-06105-5
343.407
21
Güzel, Oğuzkan
GÜZ
AT rekabet hukuku kurallarının bankacılık sektöründe uygulanması/
2003 Oğuzkan Güzel. -- Ankara: Rekabet Kurumu, 2003.
viii, 154 p.; 24 cm. -- (Rekabet Kurumu yayın no: 0136; Lisansüstü Tez
serisi no:10)
ISBN 975-8301-84-5 (paperback)
332.150
940 International banking and financial systems: evolution and stability/ edited by
904
Luigi de Rosa. -- Aldershot, Hants, England: Burlington, VT: Ashgate,
INT
2003.
2003
xiv, 267 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 0-7546-3294-6 (cloth)
332.106
81
Operational risk: regulation, analysis and management/ edited by Carol
OPE
Alexander. -- London: Financial Times: Prentice Hall, 2003.
2003
xv, 336 p.: ill.; 28 cm. -- (Professional Finance Series)
ISBN 0-273-65966-9 (cloth)
332.110
956 Serdengeçti, Süreyya
1
72. hissedarlar genel kurul olağan toplantısı açış konuşması/ Süreyya
SER Serdengeçti. -- Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004.
2004
65 p.; 23 cm.
332.109
43 The role of financial markets in the transition process/ editors Emilio Colombo,
ROL
John Driffill. -- Heidelberg; New York: Physica-Verlag, 2003.
2003
vii, 225 p.; 24 cm. --(Contributions to economics)
Döviz
332.45
HOM Homaifar, Ghassem A.
2004
Managing global financial and foreign exchange rate risk/ Ghassem A.
Homaifar. -- New Jersey, USA: John Wiley and Sons, 2004.
xix, 380 p.; 24 cm. -- (The Wiley finance series)
Includes bibliographical references (p-365-372) and index.
ISBN 0-471-28115-8 (cloth)
332.450
956 Tekin, R. Barış
1
Döviz kurundaki gelişmelerin Türkiye imalat sanayi ihracat fiyatlarına
TEK yansıması/ R. Barış Tekin. -- İstanbul: Türkiye İhracatçılar Meclisi, [2004].
2004
55 p.; 22 cm.
Ekonomi / Ekonomi- Türkiye
338.956
1
Devlet Planlama Teşkilatı
DPT
Ekonomik gelişmeler/ DPT. -- Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.
2004
21 p.: tablolar; 28 cm.
338.956
103 Kentsel ekonomik araştırmalar sempozyumu, 10- 12 Eylül 2003, Denizli/
9
düzenleyen Devlet Planlama Teşkilatı, Pamukkale Üniversitesi. -- Ankara:
KEN
Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.
2004
2c.; 24 cm.
330.956
1
Müderrisoğlu, Alptekin
MÜD Cumhuriyetin kurulduğu yıl Türkiye ekonomisi/ Alptekin Müderrisoğlu.-1998 Ankara: Ziraat Bankası, 1998.
279 p.: ill., 28 cm.
330.956
1
Türkiye İktisat Kongresi( 4: İzmir: 2004)
TÜR
Türkiye iktisat kongresi, 5-9 Mayıs2004, İzmir, tebliğ sunuşları gelişme
2004 stratejileri ve makroekonomik politikalar/ düzenleyen Devlet Planlama
Teşkilatı. -- Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.
148 p.: 24 cm.
ISBN 975-19-0668-7
338.542
WHA What global economic crisis?/ edited by Philip Arestis, Michelle Baddeley
2004
and John McCombie. -- New York: Palgrave Macmillian, 2004.
xi, 258 p.; 23 cm.
Papers of conference held at Gonville and Caius College, Cambridge in
Sept., 1999.
Includes bibliographical references and index.
Enflasyon
332.41
AKY Akyazı, Haydar
2004
Enflasyon hedeflemesi: ülke deneyimleri ve Türkiye'de uygulanabilirliği/
Haydar Akyazı. -- Ankara: Seçkin Yayınevi, 2004.
292 p.; 23 cm.
ISBN 975-347-765-1
332.41
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2004
Enflasyon/ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. -- Ankara: Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004.
15 p.; 30 cm.
Kamu Maliyesi
339.310
94
National accounts of OECD countries : Main aggregates Volume I, 1991NAT
2002= Comptes nationaux des pays de I'OECD: Principaux agregats
2004
Volume I 1991-2002. Main aggregates Comptes nationaux des pays de
l'OECD Principaux agregate Volume I, 1991-2002. -- Paris: Development
Centre of the Organisation for Economic ,2004.
ISBN 92-64-10600-6
336.343
509 Official financing : recent developments and selected issues/ prepared by a
172
Staff Team in the Policy Development and Review Department led by
4
Martin G. Gilman and Jian-Ye Wang. -- Washington,DC: IMF, 2003.
OFF
2003
vii, 90 p.; statistical tables; 28 cm. -- (IMF world economic and
ISSN: 0258-7440
ISBN 1-589-06228-0 (paperback)
336.2
TAX
2003
Tax policy: papers presented at the Banca d'Italia workshop, 3-5 April, 2003.
-- Roma: Banca d'Italia, 2003.
643 p.; 24 cm.
338.544
309 World economic outlook (International Monetary Found)
048
World economic outlook (April 2004):
WOR
Advancing structural reforms: a survey by the staff of the International
2004 Monetary Fund. -- Washington, DC: IMF, 2004.
April
xii, 275 p.: tables and figures; 28 cm. -- (1981-1984: Occasional paper/
International Monetary Fund ISSN 0251-6365)
1980- Annual.
ISSN: 0258-7440= World economic and financial surveys ISSN: 02566877=
ISBN 1-589-06337-6
Kredi
332.7
DUF Duffie, Darrell
2003
Credit risk: pricing, measurement and management/ Darrell Duffie, Kenneth
J. Singleton. -- Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.
xvi, 396 p.; 24 cm. -- (Princeton series in finance)
Includes bibliographical references and index
ISBN 0-691-09046-7 (cloth)
Muhasebe
657.3
ÖNG
2004
Öngörü, C. Dilek
Kurumsal ticari pazarlama enstrümanı olarak mali tabloların kullanımı
teknikleri / C. Dilek Öngörü. -- İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, 2004.
p. 28 cm. -- (TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu seminer notları, 1-2 Nisan
2004, İstanbul.)
Ticaret
389.63
ÇEŞ Çeşmecioğlu, Senem
2004
CE rehberi/ Senem Çeşmecioğlu. -- İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.
100 p.; 24 cm. -- (İTO yayın no:2004-13)
Türev Ürünler
332.645
BAZ Baz, Jamil
2003
Financial derivatives: pricing, application and mathematics/ Jamil Baz,
George Chacko. -- Chambridge, UK; New York: Chambridge University
Press, 2003.
xi, 338 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 0-521-81510-X (cloth)
Yönetim
658.5
ORH
2003
Orhan, Osman Z.
Dünyada ve Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimi/ Osman Z. Orhan.
-- İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
159 p.; 24 cm. -- (İTO yayın no: 2003-39)
ISBN 975-512-763-1
658.403
8
Tınaz, Pınar
TIN
Organizasyonlarda etkili öğrenme stratejileri/ Pınar Tınaz. -- İstanbul:
2000 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2000.
136 p.: tablolar, 24 cm. -- (MESS yayın no: 334.)
ISBN 975-7152-81-1 (paperback)
Tartışma Tebliğleri
Banca D'Italia Temi di Discussione
S
BI Busetti, Fabio
TD
Tests of seasonal integration and cointegration in multivariate unobserved
2003-476 component models/ Fabio Busetti. -- Roma: Banca D'Italia, 2003.
40 p.; 30 cm. -- (Banca D'Italia temi di discussione: 476/2003.)
S BI Genneri, E.
TD
Dealing with unexpected shocks to the budget/ E. Gennari, R. Giordano and
2003-478. S. Momigliano -- Roma: Banca D'Italia, 2003.
28 p.; 30 cm. -- (Banca D'Italia temi di discussione: 478/2003.)
S
BI Patti, E. Bonaccorsi di
TD
The effects of bank mergers on credit availability: evidence from corporate
2003-479 date/ E. Bonaccorsi di Patti and G. Gobbi. -- Roma: Banca D'Italia, 2003.
35 p.; 30 cm. -- (Banca D'Italia temi di discussione: 479/2003.)
S
BI Ardizzi, Guerino
TD
Cost efficiency in the retail payment networks: first evidence from Italian
2003-480 credit card system/ Guerino Ardizzi. -- Roma: Banca D'Italia, 2003.
44 p.; 30 cm. -- (Banca D'Italia temi di discussione: 480/2003.)
S
BI Patti, E. Bonaccorsi di
TD
Bank competition and firm creation/ E. Bonaccorsi di Patti and G. Dell'
2003-481 Ariccia. -- Roma: Banca D'Italia, 2003.
49 p.; 30 cm. -- (Banca D'Italia temi di discussione: 481/2003.)
Bank for Internatioal Settlements Working Paper
S
BIS Mcguire, Patrick M.
WP
Bank ties and bond market access: evidence on investment- cash flow
2004-151 sensitivity in Japan/ Patrick M McGuire. -- Basle: Bank for International
Settlements, 2004.
49 p.: tables and figures, 30 cm.-- (BIS working paper;2004-151.)
ISSN: 1020-0959
S
BIS Borio, Claudio
WP
Back to the future? Assessing the deflation record/ Claudio Borio and
2004-152 Andrew J. Filardo. -- Basle: Bank for International Settlements, 2004.
53 p.: tables and figures, 30 cm. -- (BIS working paper;2004-152.)
ISSN: 1020-0959
Bank of England Working Paper
S
BE
Whitley, John
WP
An empirical model of household arrears/ John Whitley, Richard Windram
2004-214 and Prudence Cox. -- London: Bank of England, 2004.
36 p.; 30 cm. -- (Bank of England working paper; 214.)
ISSN: 1368-5562
S
BE
Penalver, Adrian
WP
How can the IMF catalyse private capital flows? a model/ Adrian Penalver.
2004-215 -- London: Bank of England, 2004.
38 p.; 30 cm. -- (Bank of England working paper; 215.)
ISSN: 1368-5562
Bank of Finland Discussion Papers
S
BF Mayes, David G.
DP
Asymmetries in the Euro area economy/ David G. Mayes and Matti Viren. 2004-9 - Helsinki: Bank of Finland, 2004.
56 p.; 28 cm. -- (Bank of Finland discussion papers; 9)
ISSN: 0785-3572
ISBN 9-524-62130-4
Centre for Economic Policy Research Discussion Papers:
S
CEPR Fehr, Ernst
DP-4283 Money illusion and coordination failure/ Ernst Fehr and Jean- Robert
2004
Tyran. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
19 p.; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4283.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Elsas, Ralf
DP-4286 Universal banks and relationships with firms/ Ralf Elsas and Jan Pieter
2004
Krahnen. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
p.; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4286.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Giavazzi, Francesco
DP-4293 Public debt management in Brazil/ Francesco Giavazzi and Alessandro
2004
Missale. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
28 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4293.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Razin, Assaf
DP-4295 Aggregate supply and potential output/ Assaf Razin. -- London: Centre
2004
for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
18 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4295.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Carriero, Andrea
DP-4301 Financial factors, macroeconomic information and the expectations
2004 theory of the term structure of interest rates/ Andrea Carriero, Carlo A Favero
and Iryna Kaminska. -- London: Centre for Economic Policy Research
(CEPR), 2004.
27 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4301.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Altug, Sumru G
DP-4320 Spillover effects, bank lending and growth/ Sumru G. Altug and Murat
2004
Usman. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
37 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4320.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Saint- Paul, Gilles
DP-4327 Did European labour markets become more competitive in the 1990s?
2004 Evidence from estimated worker rents/ Gilles Saint-Paul. -- London: Centre
for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
23 p.: tables and figures; 22 cm.-- (CEPR discussion paper no: 4327.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Saint- Paul, Gilles
DP-4328 Why are European countries diverging in their unemployment
2004
experience?/ Gilles Saint-Paul. -- London: Centre for Economic Policy
Research (CEPR), 2004.
38 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4328.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Inoue, Atsushi
DP-4333 Bagging time series models/ Atsushi Inoue and Lutz Kilian. -- London:
2004
Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
35 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4333.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Schmitt- Grohe, Stephanie
DP-4334 Optimal simple and implementable monetary and fiscal rules/ Stephanie
2004
Schmitt- Grohe and Martin Uribe. -- London: Centre for Economic Policy
Research (CEPR), 2004
37 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4334.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Imbs, Jean
DP-4335 The real effects of financial integration/ Jean Imbs. -- London:
2004
Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
48 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4335.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Andres, Javier
DP-4336 Tobin's imperfect asset substitution in optimizing general equilibrium/
2004
Javier Andre, Jose David Lopez-Salido and Edward Nelson. -- London:
Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
47 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4336.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Andres, Javier
DP-4337 Money and the natural rate of interest: structural estimates for UK;
2004
the US and the Euro area/ Javier Andres, J David Lopez- Salido and
Edward Nelson. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR),
2004.
39 p.: tables and figures; 22 cm.-- (CEPR discussion paper no: 4337.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Hartmann, Philipp
DP-4338 Fundamentals and joint currency crises/ Philipp Hartmann, Stefan
2004
Straetmans and Casper G de Vries -- London: Centre for Economic Policy
Research (CEPR), 2004.
17 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4338.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Denis, Cecile
DP-4339 Are foreign ownership and good institutions substitutes? the case of
2004
non- traded equity/ Cecile Denis and Harry Huizinga. -- London: Centre for
Economic Policy Research (CEPR), 2004.
39 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4339.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Hwang, Soosung
DP-4340 Market stress and herding/ Soosung Hwang and Mark Salmon. -2004
London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
38 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4340.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Rose, Andrew K
DP-4341 A meta- analysis of the effect of common currencies on international
2004
trade/ Andrew K Rose. -- London: Centre for Economic Policy Research
(CEPR), 2004.
25 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4341.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Buiter, Willem H
DP-4342 To purgatory and beyond: when and how should the accession countries
2004
from central and eastern Europe become full members of EMU?/ William H.
Buiter. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
52 p.: tables and figures; 22 cm.-- (CEPR discussion paper no: 4342.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Carlin, Wendy
DP-4343 A minimum of rivalry: evidence from transition economies on the
2004
importance of competition for innovation and growth/ Wendy Carlin, Mark
E Shaffer and Paul Seabright. -- London: Centre for Economic Policy
Research (CEPR), 2004.
33 p.: tables and figures; 22 cm.-- (CEPR discussion paper no: 4343.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Hardouvelis, Gikas
DP-4346 The impact of globalization on the equity cost of capital/ Gikas A.
2004
Hardouvelis, Dimitrios Malliaropulos and Richard Priestley. -- London:
Centre for Economic Policy Research
(CEPR), 2004.
43 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4346.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Gali, Jordi
DP-4347 Rule of thumb consumers and the design of interest rate rules/ Jordi Gali,
2004
Jose David Lopez- Salido and Javier Valles. -- London: Centre for
Economic Policy Research (CEPR), 2004.
32 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4347.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Jolliffe, Dean
DP-4350 Does market liberalization reduce gender discrimination? Econometric
2004 evidence from Hungary, 1986-1998/ Dean Jolliffe and Nauro F. Campos. -London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2004.
35 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4350.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Marin, Dalia
DP-4358 A nation of poets and thinkers - less so with eastern enlargement?
2004
Austria and Germany/ Dalia Marin. -- London: Centre for Economic Policy
Research (CEPR), 2004.
47 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4358.)
ISSN: 0265-8003
S
CEPR Ellingsen, Tore
DP-4360 Why are long rates sensitive to monetary policy?/ Tore Ellingen and Ulf
2004
Söderström. -- London: Centre for Economic Policy Research (CEPR),
2004.
32 p.: tables and figures; 22 cm. -- (CEPR discussion paper no: 4360.)
ISSN: 0265-8003
European Central Bank Working Paper Series
S
ECB Corsetti, Giancarlo
WP
International risk- sharing and the transmission of productivity shocks/
2004-308 Giancario Corsetti, Luca Dedola and Sylvain Leduc. -- Frankfurt am Main:
European Central Bank, 2004.
55 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 308.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Sousa, Joao
WP
Monetary policy shocks in the Euro area and global liquidity spillovers/
2004-309 Joao Sousa. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
40 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 309.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Albuquerque, Rui
WP
International equity flows and returns: a quantitative equilibrium approach/
2004-310 Rui Albuquerque, Gregory H. Bauer and Martin Schneider. -- Frankfurt am
Main: European Central Bank, 2004.
71 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 310.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Bussiere, Matthiue
WP
Current account dynamics in OECD and EU acceding countries an
2004-311 intertemporal approach/ Matthie Bussiere, Marcel Fratzscher and Gernot
J. Miller. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
38 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 311.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Canova, Fabio
WP
Similarities and convergence in G-/ cycles/ Fabio Canova, Matteo Ciccarelli
2004-312 and Eva Ortega. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
45 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 312.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Bondt, Gabe de
WP
The high- yield segment of the corporate bond market: a diffusion
2004-313 modelling approach for the United States, the United Kingdom and the
Euro area/ -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
42 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 308.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Derviz, Alexis
WP
Exchange rate risks and asset prices in a small open economy/ Alexis
2004-314 Derviz. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
40 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 314.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Vahamaa, Sami
WP
Option-implied asymmetries in bond market expectations around monetary
2004-315 policy actions of the ECB/ Sami Vahamaa. -- Frankfurt am Main:
European Central Bank, 2004.
36 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 315.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Holthousen, Cornelia
WP
Cooperation in international banking supervision/ Cornelia Holthausen and
2004-316 Thomas Ronde. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
55 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 316.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB De Santis, Roberto A.
WP
On the determinants of Euro area FDI to United states: the knowledge
2004-329 capital -Tobin's Q framework/ Roberto A. de Santis, Robert Anderton and
Alexander Hijzen. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
53 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 329.)
ISSN: 1561-0810
S
ECB Fischer, B.
WP
The demand for euro area currencies: past, present and future/ B. Fischer, P.
2004-330 Köhler and F.Seitz. -- Frankfurt am Main: European Central
Bank, 2004.
100 p.; 28 cm. -- (European Central Bank working paper series; 330.)
ISSN: 1561-0810
European Central Bank Occasional Paper Series
S
ECB Backe, Peter
OP
The acceding countries strategies towards ERM II and the adoption of the
2004-10 Euro: an analytical review/ by a staff led by Peter Backe and Christian
Thimann...[et al.]. -- Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
65 p.; 28 cm. -- (European Central Bank occasional paper series; 10)
ISSN: 1607-1484
S
ECB Official dollarisation/Euroisation: motives, features and policy implications of
OP
current cases/ Adalbert Winkler...[et al.]. -- Frankfurt am Main: European
2004-11 Central Bank, 2004.
61 p.; 28 cm. -- (European Central Bank occasional paper series; 11)
ISSN: 1607-1484
IMF Working Papers
S
IMF Tchakarov, Ivan
WP
The gains from international monetary cooperation revisited/ Ivan
2004-1 Tchakarov. -- Washington,DC: IMF, 2004.
45 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/1)
S
IMF Borghijs, Alain
WP
Exchange rates in central Europe: a blessing or a curse?/ -2004-2 Washington,DC: IMF, 2004.
28 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/2)
S
IMF Tamirisa, Natalia T
WP
Do macroeconomic effects of capital controls vary by their? evidence from
2004-3 Malaysia/ Natalia T. Tamirisa. -- Washington,DC: IMF, 2004.
23 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/3.)
S
IMF Borghijs, Alain
WP
Exchange rates in central Europe: a blessing or a curse?/ -2004-2 Washington,DC: IMF, 2004.
28 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/2) S
IMF Canales- Kriljenko, Jorge Ivan
WP
Foreign exchange market organization in selected and transition
2004-4 economies: evidence form a survey/ Jorge Ivan Canales-Kriljenko. -Washington,DC: IMF, 2004.
46 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/4.)
S
IMF Lehmann, Alexander
WP
International dividend repatriations/ Alexander Lehmann and Ashoka
2004-5 Mody. -- Washington,DC: IMF, 2004.
25 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/5)
S
IMF Romeu, Rafael
WP
A puzzle of microstructure market maker models/ Rafael Romeu. -2004-6 Washington,DC: IMF, 2004.
23 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/6)
S
IMF Yamauchi, Ayumu
WP
Fiscal sustainability - the case of Eritrea/ Ayumu Yamauchi. -2004-7 Washington,DC: IMF, 2004.
28 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/7)
S
IMF Wiegand, Johannes
WP
Fiscal surveillance in Petro Zone: the case of the CEMAC/ Johannes
2004-8 Wiegand. -- Washington,DC: IMF, 2004.
25 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/8)
S
IMF Kim, Se-Jik
WP
Timing of international bailouts/ Se-Jik Kim. -- Washington,DC: IMF,
2004-9 2004.
41 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/9)
S
IMF Parrado, Eric
WP
Singapore's unique monetary policy: how does it work?/ Eric Parrado. -2004-10 Washington,DC: IMF, 2004.
21 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/10.)
S
IMF Bolt, Wilko
WP
Banking competition, risk, and regulation/ Wilko Bolt and Alexander F.
2004-11 Tieman. -- Washington,DC: IMF, 2004.
25 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/11)
S
IMF Jacome H., Luis I.
WP
The late 1990s financial crises in Ecuador: institutional weaknesses, fiscal
2004-12 rigidities and financial dollarization at work/ Luis I. Jacome H.-Washington,DC: IMF, 2004.
46 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/12.)
S
IMF Klingen, Christoph
WP
How private creditors fared in emerging debt markets, 1970-2000/
2004-13 Christoph Klingen, Beatrice Weder and Jeromin Zettelmeyer. -Washington,DC: IMF, 2004.
59 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/13.)
S
IMF Faruqee, Hamid
WP
Exchange rate pass- through in the Euro area: the role of asymmetric
2004-14 pricing behavior/ Hamid Faruqee. -- Washington,DC: IMF, 2004.
26 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/14.)
S
IMF Pattillo, Catherine
WP
What are channels through which external debt affects growth?/ Catherina
2004-15 Pattillo, Helene Poirson and Luca Ricci. -- Washington,DC: IMF, 2004.
33 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/15.)
S
IMF Kobor, Adam
WP
Foreign exchange market volatility in EU accession countries in run-up to
2004-16 Euro adoption: weathering uncharted waters/ Adam Kobor and Istvan P.
Szekely. -- Washington,DC: IMF, 2004.
19 p.: tables and figures ; 28 cm.-- (IMF Working Paper; 2004/16)
S
IMF Patnaik, Ila
WP
Interest rate volatility and risk in Indian banking/ Ila Patnaik and Ajay
2004-17 Shah. -- Washington,DC: IMF, 2004.
27 p.: tables and figures ; 28 cm. -- (IMF Working Paper; 2004/17.)
Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliği
S
MU
Çayhan, Esra
TT
Geleceğin Avrupası: Avrupa Birliğinin e-Avrupa projesi/ Esra Çayhan. -2004-1 Muğla: Muğla Üniversitesi, 2004.
22 p.; 22 cm. -- (Muğla Üniversitesi İİBF tartışma tebliği no:2004/1.)
S
MU
Demircan, Esra Siverekli
TT
Türkiye, ekonomik kriz, borç üçgeni/ Esra Siverekli Demircan. -- Muğla:
2004-2 Muğla Üniversitesi, 2004.
49 p.; 22 cm. -- (Muğla Üniversitesi İİBF tartışma tebliği no:2004/2.)
S
MU
Çiftçi, Birgül
TT
Küreselleşme sürecinde sendikal hareket/ Birgül Çiftçi. -- Muğla: Muğla
2004-4 Üniversitesi, 2004.
20 p.; 22 cm. -- (Muğla Üniversitesi İİBF tartışma tebliği no: 2004/4.)
National Bank of Belgium Working Papers
S
NBB Aucremanne, Luc
WP
How frequently do prices change? Evidence based on the micro data
2004-44 underlying the Belgian CPI/ Luc Aucremanne and Emmanuel Dhyne. -Brussels: National Bank of Belgium, 2004.
61 p.: tables and figures; 28 cm. -- (National Bank of Belgium working
paper no:44.)
ISSN: 1375-680X
S
NBB Fuss, Catherine
WP
Firms investment decisions in response to demand and price uncertainty/
2004-45 Catherine Fuss, Philip Vermeulen. -- Brussels: National Bank of Belgium,
2004.
27 p.: tables and figures; 28 cm. -- (National Bank of Belgium working
paper no:45.)
ISSN: 1375-680X
Sveriges Riskbank Working Papers
S
SRB Jonsson, Magnus
WP
Do higher wages cause inflation?/ Magnus Jonsson and Stefan Palmqvist.
2004-159 -- Stockholm: Sveriges Riskbank, 2004.
43 p.; 28 cm. -- (Sveriges Riskbank working papers; 159.)
Download