meriter - Kulturgeografiska institutionen

advertisement

GUNNAR OLSSON – CURRICULUM VITAE

May 2011

PERSONAL

Name: Paul Gunnar OLSSON

Birth: September 11, 1935, Ekshärad, Sweden

Family:

Address:

EDUCATION

1952-1955

Thunbergsvägen 22

S-752 38 Uppsala

Sweden

Tel & fax: +46(0)18 - 50 63 78

E-mail: gunnar.olsson@kultgeog.uu.se

Karlstads Högre Allmänna

Läroverk

Studentexamen,

1955

1957-1960 Uppsala Universitet (Geography, Filosofie kandi-

Economic History, Political dat, 1960

Science)

1960-1963 Uppsala Universitet

(Licentiandstipendium)

Spring 1962 St. John's College, Cambridge

University, England

1963-1964

Summer

1964

Married (1962) to Birgitta Olsson. Two daughters born 1965

(Ulrika) and 1975 (Ylva), five grand-children

University of Pennsylvania, USA

(Fellow, American Council of

Learned Societies)

University of California,

Berkeley, USA (National Science

Foundation)

Summer

1964

1964-1965

Northwestern University, USA

(National Science Foundation)

Uppsala Universitet Filosofie

(Kulturgeografi) licentiat,1965

(Berömlig)

1965-1966 Uppsala Universitet

(Doktorandstipendium)

Spring 1968 Uppsala Universitet

(Samhällsvetenskapliga

Filosofie doktor, 1968 fakulteten) (Berömlig)

APPOINTMENTS AND HONORS

1955-1956

Timlärare i historia och svenska,

Samrealskolan i Munkfors

1956-1957

1960

Military duty, Värmlands regemente

Förste amanuens, Kulturgeografiska institutionen,

Uppsala Universitet

1961

1962-1963

Sekreterare, Värmlands nation, Uppsala Universitet

Sekreterare och ledamot, Förvaltningsnämnden, Värmlands nation, Uppsala Universitet

1964-1966

Timlärare, Kulturgeografiska institutionen,

Uppsala Universitet

1966-1967

1967-1971

1968

Assistant Professor of Geography, University of Michigan

Associate Professor of Geography, University of Michigan

Oavlönad ocent i kulturgeografi och ekonomisk geografi, Uppsala

Universitet

1969-1977 Research Associate, Center for Population Planning, University of Michigan

1969-1977

1969-1977

Corresponding Member, Commission of

Population Geography, International

Geographical Union

Corresponding Member, Commission of Quantitative Geography,

International

Geographical Union

1969-1987

1969-1995

Member, Editorial Board,

Analysis

Member, Editorial Board

Geographical

, Economic

1969-1971

Summer

1970

1970-1971

1971-1977

1973-1977

1973-1977

1973-1974

1974-1977

1977-1997

Geography

Founder and Director, Regional Research

Associates, Inc., Ann Arbor, MI

Research Associate, Applied Scientific

Research Corporation, Bangkok

Member, Executive Committee, Department of Geography,

University of Michigan

Professor of Geography, University of

Michigan

Consultant, University of Michigan Project on Pa Mong Research

Member, Executive Committee, Future

Societies Seminar, University of Michigan,

Vice President, Regional Science

Association

Collegiate Professor, College of Literature,

Science and Arts, University of Michigan

Professor i ekonomisk geografi och samhällsplanering, Nordiska institutet för samhällsplanering, Stockholm

1977-

1980-2000

Hedersledamot, Värmlands nation, Uppsala

Founder and co-director of a series of international seminars on current issues in Human Geography held at Bellagio, Italy (1980);

Santa Barbara, CA, USA (1986); Kappel am Albis, Switzerland

(1990); Bagni di Lucca, Italy (1991); Miglieglia, Switzerland

(1993); Gibilmanna, Italy (1995); Bolinas, CA, USA (1997);

Skjoldnæsholm, Denmark (1998); Poggi Berni, Italy (1999);

Palermo, Italy(2000)

1982-

1982-1993

1984

Ledamot, Collegium Curiosorum Novum

Medarbetare, Kultursidan,

Honors Award, The Association of American

Geographers

Expressen

1987-1988

1987

Föreståndare, Nordiska institutet för sam- hällsplanering, Stockholm

Distinguished Lecturer, Montedison Progetto

Cultura, Milano

1990

1993-1999

1994-1997

1995-1996

Reginald G. Golledge Distinguished Lecturer,

University of California, Santa Barbara,

Member, Editorial Board,

Styrelseledamot, Moderna Dansteatern,

Stockholm

Ecumene

2004-2005

Member, Executive Committe, Institute of International Studies,

University of California, Berkeley

1997-2000

1997-

Professor ekonomisk geografi, Uppsala

Universitet

Member, Editorial Board, Nordisk Geografisk Tidskrift

2000

2000-

Medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst

Professor Emeritus, Uppsala universitet

Winter 2001 Visiting Professor, University of California, Berkeley

2001 ”Papers in honor of Gunnar Olsson,” Three special sessions at the annual meetings of the Association of American Geographers,

New York

Fellow, Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences,

Stanford

2007 ”Author meets critics: Gunnar Olsson’s Abysmal: A Critique of

Cartographic Reason ,” Special session at the annual meeting of the Association of American Geographers, San Francisco

2007 Plenary lecturer, XVIIth International Congress of Aesthetics,

Ankara

Autumn 2009

Spring 2010

2010

Visiting Professor, Zürcher Hochschule der Künste

Visiting Professor, Zürcher Hochschule der Künste

Asociado Fundadore del Centro Internacional de Estudios de

Gobierno y Teoría Politíca, Durango, Mexico

GUEST LECTURES ( from one day to several weeks )

1962 Cambridge University, England

1967

1968

1963

1964

1965

1966

1969

1970

University of Chicago, USA

University of Pennsylvania, USA

University of California, Berkeley, USA

University of Alberta at Edmonton, Canada

Göteborgs Universitet, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

Ohio State University, USA

University of Toronto, Canada

Oslo Universitet, Norway

Polish Academy of Sciences, Poland

Uniwersytet Gdanski, Poland

Ohio State University, USA

University of Iowa, USA

Indiana University, USA

University of Minnesota, USA

Northwestern University, USA

University of Bristol, England

Uppsala Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

University of California, Los Angeles, USA

University of Western Ontario, Canada

Uppsala Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

Pennsylvania State University, USA

McMaster University, Canada

University of Wisconsin at Madison, USA

University of Minnesota, USA

Macalester College, USA

Uppsala Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

Handelshögskolan i Göteborg, Sweden

Umeå Universitet, Sweden

Ohio State University, USA

Population Council, USA

University of Chicago, USA

Göteborgs Universitet, Sweden

Chiengmai University, Thailand

University of Sydney, Australia

Flinders University, Australia

Monash University, Australia

University of Melbourne, Australia

Australian National University, Australia

1974

1975

1976

1971

1972

1973

1977

University of Windsor, Canada

York University, Kanada

Pennsylvania State University, USA

Bradley University, USA

University of Western Ontario, Canada

Göteborgs Universitet, Sweden

Asia Society, USA

University of Washington, USA

Western Washington State College, USA

University of British Columbia, Canada

Nothwestern University, USA

Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Romanian Academy of Sciences, Romania

University of Minnesota, USA

Northwestern University, USA

Uppsala Universitet, Sweden

Johns Hopkins University, USA

University of Waterloo, Canada

University of Texas at Austin, USA

University of Oklahoma, USA

Uppsala Universitet, Sweden

Universität Karlsruhe, West Germany

University of Toronto, Canada

Massey University, New Zealand

Lunds Universitet, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Umeå Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

Université de Paris, Sorbonne, France

Université de Paris, Vincennes, France

University of Toronto, Canada

Ohio State University, USA

University of London, England

University of Victoria, Canada

University of British Columbia, Canada

Simon Fraser University. Canada

University of Washington, USA

Uppsala Universitet, Sweden

Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznan, Poland

University of Toronto, Canada

University of Pennsylvania, USA

University of Minnesota, USA

Gustavus Adolphus College, USA

University of Illinois at Chicago Circle, USA

Handelshögskolan i Stockholm, Sweden

1979

1980

1978

University of Wisconsin at Madison, USA

Queen's University, Canada

Pennsylvania State University, USA

University of Oklahoma, USA

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Poland

University of London, England

Uppsala Universitet, Sweden

Föreningen för samhällsplanering, Stockholm

Universitetet i Trondheim, Norway

Köpenhamns Universitet, Denmark

University of Edinburgh, Scotland

University of Durham, England

University of Leeds, England

University of Hull, England

Cambridge University, England

University of Norwich, England

University of Reading, England

University of London, England

Filosofiska Föreningen, Uppsala, Sweden

Distriktshøgskolen i Volda, Norway

Statens Byggforskningsinstitut, Gävle, Sweden

Scandinavian James Joyce Society, Sweden

Lunds Universitet, Sweden

University of Pennsylvania, USA

Göteborgs Universitet, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

University of Warszawa, Poland

Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznan, Poland

Háskólinn í Reykjavík, Iceland

Universitetet i Bergen, Norway

Oslo Arkitektförbund, Norway

Universitetet i Trondheim, Norway

Norges Tekniske Høgskole, Norway

Handelshögskolan i Stockholm, Sweden

Tekniska Högskolan i Lund, Sweden

Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Norges Tekniske Høgskole, Norway

Cambridge University, England

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Helsingfors Universitet, Finland

Åbo Universitet, Finland

Tromsø Universitet, Norway

Danderyd Kommun, Sweden

Scandinavian James Joyce Society, Sweden

University of Lancaster, England

1981

1982

1983

Norsk samfunnsgeografisk förening, Norway

Norges Tekniske Høgskole, Norway

Lunds Universitet, Sweden

Operationsanalytiska föreningen, Stockholm, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Högskolan i Örebro, Sweden

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

University of Edinburgh, Scotland

Göteborgs Universitet, Sweden

Joensuu Universitet, Finland

University of Leningrad, USSR

Statskonsult Organisation AB, Sweden

Århus Universitet, Denmark

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

Transportøkonomisk Institutt, Oslo, Norway

Diakonhemmets Socialhøgskole, Oslo, Norway

Finska föreningen för planeringsgeografi, Finland

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

Lunds Universitet, Sweden

Dansk Byplanlaboratorium, Denmark

Uppsala Universitet, Sweden

Nordisk Psykologforening, Denmark

Humanistiska Förbundet, Ludvika, Sweden

Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Sweden

Ericastiftelsen, Stockholm, Sweden

Stockholms läns landsting, Sweden

Forvaltningshøgskolen, Oslo, Norway

Linköpings Universitet, Sweden

Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen, Tensta, Sweden

Rotary, Uppsala, Sweden

Lunds Universitet, Sweden

Bostadsdepartementet, Stockholm, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

Statistiska Centralbyrån, Sweden

Planstyrelsen, Denmark

Selskabet for fremtidsforskning, Danmark

Universitetet i Bergen, Norway

Norges Tekniske Høgskole, Norway

Göteborgs Universitet, Sweden

Socialhögskolan, Göteborg, Sweden

Wermlandsbanken, Karlstad, Sweden

Helsingfors Universitet, Finland

Stockholms Universitet, Sweden

Sveriges Riksradio, Stockholm, Sweden

University of Edinburgh, Scotland

Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg, Sweden

1985

1986

1984

Uppsala Universitet, Sweden

Högskolan i Karlstad, Sweden

Expertgruppen för Regional Utveckling, Sweden

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

Alternativt Norden, Denmark

Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Sweden

Sveriges Riksradio, Stockholm, Sweden

Svenska Kommunförbundet, Stockholm, Sweden

Université de Dijon, France

Université de Paris, Vincennes, France

Lunds Universitet, Sweden

Università di Venezia, Italy

Istituto Antonio Gramsci, Venezia, Italy

Università di Milano, Italy

Politecnico di Torino, Italy

Università di Roma, Italy

Lunds Universitet, Sweden

University of Pennsylvania, USA

Pennsylvania State University, USA

Johns Hopkins University, USA

University of California, Berkeley, USA

University of California, Santa Barbara, USA

University of California, Los Angeles, USA

University of Leningrad, USSR

Scandinavian James Joyce Society, Sweden

Scandinavian Seminar College, Denmark

Finska centralförbundet för regionalplanering, Helsinki, Finland

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Sweden

Norges Tekniske Høgskole, Norway

Högskolan i Karlstad, Sweden

Umeå Universitet, Sweden

European Academy of Science, Arts and Letters, Stockholm,

Uppsala Universitet, Sweden

Nordiska sommaruniversitetet, Sweden

Länsstyrelsen i Uppsala län, Sweden

Cambridge University, England

Uppsala Universitet, Sweden

Högskolan i Örebro, Sweden

Copenhagen International Theater, Denmark

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Université de Genève, Switzerland

Högskolan i Karlstad, Sweden

Linköpings Universitet, Sweden

Università di Venezia, Italy

Universitets- och Högskoleämbetet, Sweden

Forskningsrådsnämnden, Stockholm, Sweden

Lunds Universitet, Sweden

University of California, Santa Barbara, USA

1989

1988

1987

Svenska Akademiens Nobelsymposium, Stockholm, Sweden

Sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm, Sweden

University of California, Berkeley, USA

Transportøkonomisk Institutt, Oslo, Norway

Umeå Universitet, Sweden

Högskolan i Karlstad, Sweden

Nordiska Ämbetsmannakommittén för

Regionalpolitiken, København, Denmark

Montedison, Milano, Italy

Università di Bologna, Italy

Universität München, Federal Republic of Germany

Università di Venezia, Italy

Roskilde Universitetscenter, Denmark

Oxford University, England

Cambridge University, England

University of California, Santa Barbara, USA

University of California, Los Angeles, USA

Uppsala Universitet, Sweden

Blekinge läns landsting, Sweden

Transportøkonomisk Institutt, Oslo, Norway

Universidad de Barcelona, Spain

Universidad de Madrid, Spain

Consejo Superior de Invetigaciones Cientificas,

Madrid, Spain

Uppsala Universitet, Sweden

Università di Firenze, Italy

Lunds Universitet, Sweden

Sveriges Telivision, Sweden

Aalborgs Universitetscenter, Denmark

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Lunds Universitet, Sweden

Statens Byggeforskningsinstitut, Denmark

Dramastudion, Stockholm, Sweden

Helsingfors Regionplaneförbund, Finland

Göteborgs Universitet, Sweden

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Dramatiska Institutet, Stockholm, Sweden

Johns Hopkins University, USA

University of California, Berkeley, USA

Université de Lausanne, Switzerland

ETH, Zürich, Switzerland

Uppsala Universitet, Sweden

Catalonian College of Architecture, Spain

Ajuntament de Barcelona, Spain

Länsstyrelsen i Uppsala län, Sweden

Århus Universitet, Denmark

1991

1990

1992

1993

Århus Universitet, Denmark

Musikaliska Akademien, Stlockholm, Sweden

Mensa, Stockholm, Sweden

Folketingets utbildningsutskott, Denmark

University of California, Santa Barbara, USA

Svenska Scenografförbundet, Gerlesborg, Sweden

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Tekniska Högskolan i Lund, Sweden

Nimrebuseminariet, Norway

CERAM, Sophia-Antipolis, France

Högskolan i Karlstad, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Sveriges Arkitekters Riksförbund, Stockholm, Sweden

Högskolan i Sandviken/Gävle, Sweden

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Université de Grenoble, France

University of Kentucky, USA

Stockholms Universitet, Sweden

Sibbo kommun, Finland

Uppsala Universitet, Sweden

Università di Bologna, Italy

Statens institut för byggnadsforskning, Gävle, Sweden

Psykoanalytiskt Forum, Stockholm, Sweden

Konsthögskolan Valand, Göteborg, Sweden

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Göteborgs Stadsbibliotek, Sweden

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Università di Roma, Italy

Samarbetsdynamik AB, Göteborg, Sweden

Högskolan i Karlstad, Sweden

Statens institut för byggnadsforskning, Gävle, Sweden

Nordiska sommaruniversitetet, Stockholm, Sweden

University of California, Santa Barbara, USA

University of Hawaii, USA

Konsthögskolan Valand, Göteborg, Sweden

Gerlesborgsskolan, Sweden

Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg, Sweden

Bauhaus, Dessau, Germany

Dramatiska institutet, Stockholm, Sweden

Blekinge läns landsting, Ronneby, Sweden

Université de Lausanne, Switzerland

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Uppsala Universitet, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

Nordens Folkhögskola, Biskops-Arnö, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

Göteborgs Universitet, Sweden

1995

1994

1996

Helsingfors Universitet, Finland

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Nacka kommun, Sweden

Roskilde Universitetscenter, Denmark

Politecnico di Milano, Italy

Università di Venezia, Italy

Università di Bologna, Italy

Università di Roma, Italy

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

ETH, Zürich, Switzerland

Università di Palermo, Italy

Åbo Universitet, Finland

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Stockholms Stadsteater, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

Stockholms Stadsteater, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

University of California, Santa Barbara, USA

Fotografiska museet, Stockholm, Sweden

University of California, Berkeley, USA

Charles University of Prague, Check Republic

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Statsvetenskapliga Föreningen, Uppsala, Sweden

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Tekniska Högskolan i Tammerfors, Finland

Moderna Dansteatern, Stockholm

Johan Gottlieb Gahn-akademien, Falun, Sweden

Teologiska Högskolan, Stockholm, Sweden

Helsingfors Universitet, Finland

Università di Palermo, Italy

Högskolan i Karlstad, Sweden

Rotary, Karlstad, Sweden

Uleåborgs Universitet, Finland

International Summer School of Aesthetics,

Lahti, Finland

Stockholms Universitet, Sweden

Stockholms Stadsteater, Sweden

Samarbetsdynamik AB, Uddevalla, Sweden

Blekinge läns landsting, Sweden

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Högskolan i Karlstad, Sweden

Lunds Universitet, Sweden

ETH, Zürich, Switzerland

Tekniska Högskolan i Helsingfors, Finland

Uleåborgs Universitet, Finland

Stockholms Universitet, Sweden

RMI Berghs Reklaminstitut, Stockholm, Sweden

Kunstakademiet i København, Denmark

1999

2000

1997

1998

Riksteatern, Stockholm, Sweden

Odense Universitetscenter, Denmark

Folkuniversitetet, Stockholm, Sweden

Nordisk Forskerakademi, Denmark

Högskolan i Karlstad, Sweden

Kommunförbundet i Skåne, Sweden

Tekniska Högskolan i Luleå, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

University of British Columbia, Canada

University of California, Berkeley, USA

University of California, Santa Barbara, USA

Åbo Universitet, Finland

Middle Eastern Technical University, Turkey

Uleåborgs Universitet, Finland

Demokratiakademien, Mariefred, Sweden

University of Southampton, England

Università di Palermo, Italy

Boston University, USA

Länsstyrelsen i Uppsala län, Sweden

University of Agadir, Morocco

Stockholms Universitet, Sweden

Nordens Folkhögskola, Biskops-Arnö, Sweden

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Denmark

Karlstads Universitet, Sweden

Svenska Kyrkans utbildningscentrum, Sigtuna, Sweden

Stockholms Stadsteater, Sweden

Högskolan i Borås, Sweden

Università di Bologna, Italy

Universitetet i Trondheim, Norway

University of California, Santa Barbara, USA

University of Nebraska, Lincoln, USA

Stockholms Universitet, Sweden

Högskolan på Gotland, Sweden

Dalarnas Forskningsråd, Falun, Sweden

Università di Venezia, Italy

Università di Bologna, Italy

Folkuniversitetet, Visby, Sweden

Universidad de Alcalá, Spain

Børneteatersammanslutningen, Denmark

Nordiska sommaruniversitetet, Denmark

Nordregio, Stockholm, Sweden

Gotlands Konstskola, Visby, Sweden

Karlstads Universitet, Sweden

University of Pittsburgh, USA

Universidad Carlos III de Madrid, Spain

University of Tartu, Estonia

2001

Università di Palermo, Italy

Università di Bologna, Italy

Åbolands Ungdomsförbund, Finland

University of London, England

Göteborgs universitet, Sweden

Uppsala universitet, Sweden

Stockholms universitet, Sweden

University of California, Berkeley, USA

University of British Columbia, Canada

Museum Gustavianum, Uppsala, Sweden

Folkuniversitetet, Visby, Sweden

Helsingfors universitet, Finland

Nordregio, Stockholm, Sweden

University of Pennsylvania, USA Folkeuniversitetscenteret,

Skærum Mølle, Denmark

Södertörns högskola, Sweden

Leufsta Akademi, Leufsta Bruk, Sweden

Örebro universitet, Sweden

Art.works.consulting, Berlin, Germany

2002

Kgl. Veterenær- og Landbohøjskole, Denmark

Università di Bologna, Italy

Stockholms universitet, Sweden

Statens Byggeforskningsinstitut, Denmark

Örebro universitet, Sweden

University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka

University of Pennsylvania, USA

Uppsala universitet, Sweden

Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sweden

Nordic Leadership College, Stockholm, Sweden

Nordens Folkhögskola, Biskops-Arnö, Sweden

Humboldt Universität zu Berlin, Germany

PlaNaet, Denmark

Nordregio, Stockholm

Historiska museet, Stockholm, Sweden

Folkeuniversitescenteret, Skærum Mølle, Denmark

2003

2004

Uppsala Universitet, Sweden

Stockholms universitet, Sweden

Karlstads universitet, Sweden

Högskolan i Kalmar, SWeden

Örebro universitet, Sweden

Skrivarfolkhögskolan i Leufstabruk, Sweden

University of Pennsylvania, USA

Lunds Konsthall, Sweden

Lunds Tekniska Högskola, Sweden

Università di Bologna, Italy

Uppsala Universitet, Sweden

Lunds Tekniska Högskola, Sweden

2005

2006

2007

2008

2009

Stockholms Universitet, Sweden

Färgfabriken, Stockholm, Sweden

University of North Carolina, USA

University of Sri Jaywardenepura, Sri Lanka

Univärsität Kassel, Germany

University of Pennsylvania, USA

Skrivarfokhögskolan i Leufstabruk, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Nordregio, Stockholm, Sweden

Stockholms Universitet, Sweden

University of Oulu, Finland

Karlstads Universitet, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Universität Kassel, Germany

University of California, Berkeley, USA

University of Durham, England

Uppsala Universitet, Sweden

University of California, Berkeley, USA

Oxford University, England

Nurope III: Kassel Oasis, Germany

University of Pennsylvania, USA

Middle Eastern Technical University, Turkey

Skrivarfolkhögskolan i Leufstabruk, Sweden

Hedengrens Bokhandel, Stockholm, Sweden

Fokus, Kalmar, Sweden

Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne, Switzerland

University of Sri Jayerwardenepura, Sri Lanka

Forskarkooperativet Kalliop, Stockholm, Sweden

Geografiska Förbundet, Stockholm, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

Uppsala Stadsteater, Sweden

University of Pennsylvania, USA

Foreign Policy Research Institute, Philadelpia, USA

Stockholms Universitet, Sweden

Lövstabruks kulturförening, Sweden

University of Sri Jayerwardenepura, Sri Lanka

Bildmuseet, Umeå, Sweden

Uppsala Universitet, Sweden

University of Pennsylvania, USA

Åbo Universitet, Finland

Politecnico di Torino, Italy

University of Sri Jayerwardenepura, Sri Lanka

Lövstabruks kulturförening, Sweden

Zürcher Hochschule der Künste, Switzerland

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Stockholms

Universitet, Sweden

2010

2011

Uppsala universitet, Sweden

Zürcher Hochschule der Künste, Switzerland

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Universität Heidelberg, Germany

Nordregio, Stockholm, Sweden

Instituto Tecnológico de Durango, Mexico

University of Sri Jayerwardenepura, Sri Lanka

Uppsala universitet, Sweden

Universität Flensburg, Germany

Stockholms universitet, Sweden

Åbo kulturhuvudstad, Finland

University of Pennsylvania, USA

PUBLICATIONS a. Monographs

1. Distance and Human Interaction: A Review and

Bibliography.

Philadelphia, PA: Regional Science

Research Institute, 1965; reprinted 1968.

2.

Distans och mänsklig interaktion

. Opublicerad licentiatavhandling, Uppsala Universitet,

Kulturgeografiska Institutionen, 1964.

3. Distance, Human Interaction and Stochastic Processes: Essays on Geographic Model Building . Ann Arbor, MI: Department of

Geography, University of Michigan, 1968. (Avhandling för

Filosofie doktorsgraden framlagd vid Uppsala universitet)

4. Spatial Sampling: A Technique for Acquisition of Geographic

Data from Aerial Photographs and Maps . Ann Arbor, MI:

Regional Research Associates, 1971.

5. Birds in Egg . Ann Arbor, MI: Michigan Geographical

Publications, No. 15,1975.

6.

7.

8.

9.

Birds in Egg/Eggs in Bird . London: Pion, 1980.

Ucelli nell'uova/Uova nell'ucello

Krisens tegn/Tegnets krise

Antipasti

. Roma: Edizione Theoria, 1987.

. Nimtofte: Forlaget Indtryk, 1989.

. Göteborg: Korpen, 1990.

10. Linee senza ombre: La tragedia della pianificazione . Roma:

Edizione Theoria, 1991.

11.

12.

Lines of Power/Limits of Language . Minneapolis: University of

Minnesota Press, 1991.

Abysmal: A Critique of Cartographic Reason . Chicago:

University of Chicago Press, 2007. b. Collections

1.

Meddelande från ett symposium i teoretisk samhällsgeografi

. Uppsala Universitet:

Forskningsrapporter från Kulturgeografiska

Institutionen, No. 1, 1965 (Co-edited with Olof

Wärneryd)

2. Meddelande från ett simuleringssymposium.

Uppsala Universitet:

Forskningsrapporter från Kulturgeografiska Institutionen, No. 6,

1966.

3. Special issue on "Trends in Spatial Model Building,"

Geographical Analysis , Vol. 1, No. 3, 1969.

4. Special issue on "Geography, Epistemology and Social

Engineering," Antipode , Vol 4, No. 1, 1972.

5. Geographic Humanism, Analysis and Social Action . Ann Arbor,

MI: Michigan Geographical Publications, No. 17,1976. (Coedited with George Kish & John D. Nystuen)

6. Philosophy in Geography with Stephen Gale)

. Dordrecht: D. Reidel 1977. (Co-edited

7. A Search for Common Ground with Peter Gould)

. London: Pion, 1982. (Co-edited

8. Limits of Representation

. München: Accedo, 1994. (Co-edited with Franco Farinelli & Dagmar Reichert)

9.

Chimärerna. Porträtt från en forskarutbildning

Stockholm: Nordplan, 1996.

.

10.

11.

Poste Restante. En avslutningsbok . Stockholm: Nordplan, 1996.

Att famna en ton. En kulturgeografisk minnesbok . Uppsala: Acta

Universitatis Upsaliensis, Ser. C, No. 63, 1998.

3.

4.

5.

6.

7.

8. c. Articles

1.

2.

9.

10.

"Utflyttningarna från centrala Värmland under 1880-talet,"

Meddelande från Uppsala Universitets Geografiska Institutioner ,

Ser A, No. 178, 1962, pp.1-20.

"The Spacing of Central Places in Sweden," Papers and

Proceedings of the Regional Science Association , Vol 12, 1964, pp. 87-93. (Co-authored with Åke Persson) Reprinted in R.G.

Putman (ed): A Geography of Urban Places . Toronto: Methuen,

1970.

"Distance and Human Interaction: A Migration Study,"

Geografiska Annaler , Ser. B, Vol. 47, 1965, pp. 3-43.

"Deterministiska och stokastiska interaktionsmodeller," in

Gunnar Olsson (red):

Meddelande från ett symposium i teoretisk samhällsgeografi

. Uppsala Universitet, 1965, pp. 6-14.

"Gravitations- och potentialformuleringar samt distansfunktionen i rumslig simulering. En preliminär bibliografi," in Gunnar

Olsson (red):

Meddelande från ett symposium i teoretisk samhällsgeografi

. Uppsala Universitet, 1965, pp. 63-91.

"Värmland och Dalsland," in H.W. Ahlman (red): Sverige: Land och Folk . Stockholm: Natur och Kultur, 1966, pp. 681-695.

"Deductive and Inductive Approaches to Model Formulation,"

Komitet Przestrzennego Zagospodarwania Kraju Polskiej Nauk,

Studia , Tom 17, 1967, pp. 173-193.

"Approaches to Simulations of Urban Growth," Geografiska

Annaler , Ser. B, Vol. 48, 1966, pp. 9-22. (Co-authored with

Roger Malm & Olof Wärneryd) Reprinted in

Quantity and

Quality , Vol. 3, 1969 and in H.M. Blalock (ed): Quantitative

Sociology . New York: Academic Press, 1975.

"Beskrivning och testning av rumsliga simuleringsresultat," in

Gunnar Olsson (red):

Meddelande från ett simuleringssymposium.

Uppsala Universtet, 1966, pp. 28-67.

"Central Place Systems, Spatial Interaction, and Stochastic

Processes," Papers and Proceedings of the Regional Science

Association , Vol. 18, 1967, pp. 13-45. Reprinted in W.H. Leahy et al (eds): Urban Economics . New York: Free Press, 1970; and as "Zentralörtlische Systeme, Raumlische Interaktion, und

Stochastische Prozesse," in D. Bartels (Hrsg): Wirtschafts- und

Sozialgeographie . Köln: Kiepenhauer und Witsch, 1970.

18.

19.

16.

17.

11.

12.

13.

14.

15.

20.

21.

22.

"Lokaliseringsteori och stokastiska processer," in T.F.

Rasmussen (red): Forelesninger i Regionale Analysemetoder .

Oslo: Norsk Institutt for By- og Regionsforskning, 1967, pp. 55-

86.

"Kulturgeografi och planering," Svenska Dagbladet , 16 mars,

1967.

"Teori, modell och planering," Choros , No. 3, 1967, pp. 1-13.

"Geography 1984," Department of Geography, University of

Bristol, Seminar Paper , Ser. A, No. 7, 1967, pp. 1-28.

"Spatial Theory and Human Behavior," Papers and Proceedings of the Regional Science Association , Vol. 21, 1968, pp. 229-242.

(Co-authored with Stephen Gale) Reprinted in W.K.D. Davis

(ed): The Conceptual Revolution in Geography: Selected Essays in Method . London: London University Press, 1972.

"Urbanisering och industrialisering," Ymer , Vol. 88, 1968, pp.

178-187.

"Complementary Models: A Study of Colonization Maps,"

Geografiska Annaler , Ser. B, Vol. 50, 1968, pp. 115-132.

Reprinted in R.L. & K.N. Singh (eds): Readings in Rural

Settlement Geography . Varanasi: N.G.S.I., 1975.

"Ekshärads befolknings- och bebyggelseutveckling," in Signe

Borlind (red): Ekshärad socken . Karlstad: Värmlandstryck, 1969, pp. 54-67.

"Inference Problems in Locational Analysis," in K.R. Cox & R.G.

Golledge (eds): Behavioral Models in Geography: A Symposium.

Evanston, IL: Northwestern University Press, 1969, pp. 14-34.

Reprinted in K.R. Cox & R.G. Golledge (eds): Behavioral

Problems in Geography Revisited . New York: Methuen, 1981.

Translated into Japanese, 1987.

"Trends in Spatial Model Building," Geographical Analysis , Vol.

1, 1969, pp. 219-224.

"Explanation, Prediction and Meaning Variance: An Assessment of Distance Interaction Models," Economic Geography , Vol. 46,

1970, pp. 223-233. Reprinted in L.A. Brown (ed): Population and

Migration in an Urban Contex t. Columbus, OH: Ohio State

University, 1970.

"Logics and Social Engineering," Geographical Analysis , Vol. 2,

1970, pp. 361-375.

30.

31.

32.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

33.

34.

35.

"Correspondence Rules and Social Engineering," Economic

Geography , Vol. 47, 1971, pp. 545-555.

"Analogs, Theories and Decision Making," Papers and

Proceedings of the Regional Science Association , Vol. 27, 1971, pp. 39-43.

"Migration and Resettlement: Some Comments on Action

Suggested by Scientific Models," Paper prepared for the South

East Asian Development Advisory Group , Washington, DC, 1971,

37 pp.

"Geography and Social Engineering," Papers from the IVth

International Congress for Logic, Methodology and Philosophy ,

Bucharest, 1971.

"Some Notes on Geography and Social Engineering," Antipode ,

Vol. 4, 1972, pp. 1-22.

"On Reason and Reasoning, On Problems as Solutions and

Solutions as Problems, but Mostly on the Silver-Tongued Devil and I," Antipode , Vol. 4, No. 2, 1972, pp. 26-31.

"Servitude an Inequality in Spatial Planning: Methodology and

Ideology in Conflict," Antipode , Vol. 6, No. 1, 1974, pp. 16-21.

Reprinted in R. Peet (ed): Radical Geography . Chicago, IL:

Maroufa Press, 1977.

"The Dialectics of Spatial Analysis," Antipode , Vol. 6, No. 3,

1974, pp. 50-62.

"On Words and Worlds," Papers and Proceedings of the

Regional Science Association , Vol. 35, 1975, pp. 45-49.

"Societal Efficiency and Individual Freedom: The Ecological

Fallacy Revisited," Paper prepared for the Population

Commission, International Geographical Union , Palmerston

North, New Zealand, 1974.

"Social Science and Human Action or On Hitting Your Head

Against the Ceiling of Language," in Stephen Gale & Gunnar

Olsson (eds): Philosophy in Geography , 1979, pp. 287-307.

"Of Ambiguity or Far Cries From a Memorializing Mamafesta," in David Ley & Marvin Samuels (eds): Humanistic Orientations in Geography . Chicago: Maroufa Press, 1978, pp. 109-120.

"Om samhällsplaneringens mytologi,"

Nordplans

Årsrapport

, 1977, pp. 62-69.

36. "Identitet och förändring eller Om hemlängtan som ontologiska transformationer," Acta Universitatis Upsaliensis , Symposia No.

11, 1978, pp. 101-114.

37.

38.

"Framtiden är poesi," Futuriblerne, Nr 4-5, 1978, pp. 45-46.

"Om makt," in Per Andersson (red): Nordplan 10 år.

Stockholm:

Nordplan, 1978, pp. 60-64.

39. "On the Mythology of the Negative Exponential or On Power as a

Game of Ontological Transformations," Geografiska Annaler ,

Ser. B, Vol 60, 1978, pp. 116-123. Reprinted in Michael J. Dear

& Steven Flusty (eds): The Spaces of Postmodernity: Readings in

Human Geography . Oxford: Blackwell, 2002, pp 85-94.

40. "The New Social Science: Toward a Mandala of Thought and

Action," in I.C. Cullen (ed): Analysis and Decision in Regional

Policy . London: Pion, 1979, pp. 7-19.

41. "Om makt och planering eller En kamp om tankesystem och verklighetsuppfattningar," in Hans-Åke Jansson (red): Nya tider -

Ny regionalekonomi . Sveriges Lantbruksuniversitet,

Arbetsgruppen lantbruk och samhälle, 1979, pp. 3-14.

42. "Planering som ideologi," in Hans-Åke Jansson (red): Nya tider -

Ny regionalekonomi. Sveriges Lantbruks-universitet ,

Arbetsgruppen lantbruk och samhälle, 1979, pp. 15-29.

43. "Planlægning som ideologi," Byplan , Vol. 31, 1979, pp. 106-109.

44. "Helhet, sammanhang och förståelse: Frågor om gränser," in

Kenneth Abrahamsson (red):

Den gränslösa samhällsförvaltningen . Stockholm: Statskonsult, 1980, pp. 114-

123.

45. "Ord om tankar/Tankar om ord,"

Svensk Geografisk Årsbok , Årg.

56, 1980, pp. 89-94.

46. augusti, 1980.

"Att tänka i säregna öglor,"

Svenska Dagbladet , 23

47. "On Yearning for Home: An Epistemological View of

Ontological Transformations," in D.C.D. Pocock (ed):

Humanistic Geography and Literature . London: Croom Helm,

1981, pp. 121-129.

48. "Om snedstreck och snedsprång," in Anssi Paasi (toim):

Maantiede 1980-luvulla. University of Joensuu , Publications of

Social and Regional Science, No. 26, 1981, pp. 9-22.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

"Thunderbolt on Herons Shore," in Allan Pred (ed): Space and

Time in Geography: Essays Dedicated to Torsten Hägerstrand

.

Lund: Gleerups, 1981, pp. 122-126.

"Den nya samhällsvetenskapen: Frågor ur statskapitalismens gränsland,"

Futuriblerne , Nr. 3-6, 1981, pp. 60-63.

"Nysvenska tankar i gammeldansk tappning: Frågor runt tecknet / i individ/samhälle," Nordisk psykologi , Vol. 34, 1982, 79-85.

"Planleggingens øye," in Noralv Veggeland (red): Planleggingens muligheter, 1. Teorier for handling . Oslo: Universitetsforlaget,

1982, pp. 212-232.

"Från Epimenides till modern geografi eller Från postmodernismen tillbaka till Epimenides," in Sverre Strand

(red): Geografi som samfunnsvitenskap . Oslo:

Universitetsforlaget, 1982, pp. 11-16; 190-191.

"-/-", in Peter Gould & Gunnar Olsson (eds): A Search for

Common Ground . London: Pion, 1982, pp. 223-231. Reprinted in

Sub-Stance , Vol. 35, 1982,pp. 24-33.

"Epilogue: A Ground for Common Search," in Peter Gould &

Gunnar Olsson (eds): A Search for Common Ground . London:

Pion, 1982, pp. 261-264.

"Toward a Sermon of Modernity," in Mark Billinge et al (eds):

Geography as Spatial Science: Recollections of a Revolution .

London: Macmillan, 1983, pp. 73-85.

"Expressed Impressions of Impressed Expressions,"

Geographical Analysis , Vol. 15, 1983, pp. 60-64.

"Mot en svensk ideologi,"

Tvärsnitt , Årg. 5, 1983, pp. 38-44.

"Ajan teksti: politiikan ja suunnittelun sirpaleita,"

Y hteiskuntasuunittellu , Vol. 21, 1983. pp. 1-5.

1983.

"I begynnelsen var ordet," Expressen, 10 februari,

"Jag lovar att," Expressen , 9 april, 1983.

"Marxismen som en modernism," Svenska Dagbladet , 15 april,

1983.

"Roland Barthes, den ensamme," Svenska Dagbladet , 8 augusti,

1983.

67.

68.

65.

66.

73.

74.

75.

76.

77.

64.

69.

70.

71.

72.

"Research and Research Training: A Futuristic and Global

Perspective," in Bengt Sigurd & Olof Wärneryd (red):

Forskning och forskarutbildning . Stockholm: Universitets- och

Högskoleämbetet, 1983, pp. 79-87.

"Of Creativity and Socialization," Archivio di Studi Urbani e

Regionale , No. 18, 1983, pp. 143-154.

"Kreativitet och kreativitetens villkor," in Gunnar Arpi & Frank

Petrini (red): Regional förnyelse - hur?

Stockholm: ERU-rapport

No. 31, 1984, pp. 7-15.

"Vem är mäktigast?" in Jan-Evert Nilsson (red): Et alternativt

Norden

. Oslo: Gruppen för Resursstudier, 1984, pp. 279-292.

"Sociala experiment: Sandwich à la Russe," Futuriblerne , No. 4-

6, 1984, pp. 13-18. Reprinted in an English version as "Of

Experiments: Sandwich à la Russe," in Erling Olsen (ed):

The

Rules of the New Game

. København: Det danske selskab,1984, pp. 35-45.

"Tidens text: Skärvor av politik och planering," Artes , No.

6,1984, pp. 75-81.

"Marxism as a Modernism: Review Essay," Environment and

Planning D , Society and Space , Vol. 2, 1984, pp. 241-244.

1985.

"Svenska visdomständer," Expressen , 21 februari,

"Om planeringens paradoxer," Nordisk Samhällsgeografisk

Tidskrift , No 2, 1985, pp. 3-9. Reprinted in Johannes Møllgaard

& Gunnar Olsson: Tidmaskinen - två föreläsningar om planläggaren som totalisator . Stockholm: Nordplan, 1985, pp.

15-28.

"Blodets rytm, strändernas svall," Expressen , 6 juli, 1985.

"Redan-men-inte-ännu," in Jan F. Bernt et al: Ramlagstiftning .

Stockholm: Nordplan, 1985, pp. 3-14.

"The Eye and the Index Finger: Bodily Means to Cultural

Meaning," Geotopiques, 1985, pp. 61-69.

"Makten är en ful gubbe," Expressen, 31 december, 1985.

"Creativity and Socialization," in Raymond Dandel & Nicole

Lemaire D'Agaggio (eds): Life Sciences and Society . Amsterdam:

Elsevier, 1986, pp. 219-227; 229-232.

84.

85.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

86.

87.

88.

89.

90.

"The Social Space of Silence," Poetica et Analytica , Vol. 3, 1986, pp. 6-30. Reprinted in Environment and Planning D , Society and

Space , Vol. 5, 1987, pp. 249-262.

"Maktens lapptäcke," in Mikael Löfgren & Anders Molander

(red): Postmoderna tider . Stockholm: Norstedts, 1986, pp. 413-

419. Reprinted in Svensk linje , 1988.

"Ekonomisk Geografi och Samhällsplanering," Nordrefo , Årg. 17,

1987, pp. 96-102.

"Sui possibili centri del cerchio," Montedison Progetto Cultura ,

Anno 2, No 5, 1987.

"Human Action as a Magician's Trick," in Pasquale Alferji (ed):

Frontiere della Scienza a della Tecnologia . Milano: Montedison,

1987.

"The Eye and the Index Finger: Bodily Means to Cultural

Meaning," in Reginald G. Golledge et al (eds): A Ground for

Common Search . Santa Barbara, CA.: Santa Barbara

Geographical Press, 1988, pp. 126-137.

"Ögat och pekfingret," in Gunnar Broberg et al (red): Kunskapens trädgårdar. Om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet . Stockholm: Atlantis, 1988, pp. 234-252.

"On Doughnutting: Discusssion of Jaakko Hintikka's paper

Exploring Possible Worlds ," in Sture Allén (ed): Possible

Worlds in Humanities, Arts and Science . Berlin: Walter de

Gruyter, 1989, pp. 74-81.

"Om tragedins struktur: En läsning av Oidipus Rex," in

Tal över blandade ämnen, 1984-86 . Collegium Curisorum Novum, Årsbok

1985-86, pp. 21-37. Reprinted in Veijo Meri et al: Att se in i en själ . Stockholm: Nordplan, 1988, pp. 17-30.

"The Language of Geography and the Geography of Language," in Gabriele Zanetto (ed):

Langages de représentation géographiques

. Venezia: EST, 1989, pp. 135-156.

"Bumerangens återkomst," in Kirsten Simonsen (red):

Planlægning under postmoderne vilkår

. Roskilde: Roskilde

Universitetsforlag, 1988, pp. 121-145.

"Bjälken i ögat,"

Expressen , 26 augusti, 1988.

"Mödom mod och morske män," in Yvonne Hirdman (red):

Maktens former . Stockholm: Carlssons, 1989, pp. 114-148.

91.

92.

93.

99.

100.

101.

102.

94.

95.

96.

97.

98.

103.

104.

105.

"Braids of Justification," in Pekka Kosonen & Anneli Levo-

Kivirikko (toim): Vapaus, veljeys ja vallankäyttö . Helsinki:

Hakapaino, 1989, pp. 209-223.

”Pärla för svin," Wermlandus

, Årg. 30, No. 4, 1990.

"Lines of Power," in Trevor J. Barnes & James S. Duncan (eds):

Writing Worlds . London: Routledge, 1991, pp. 86-96. Reprinted in Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift , No. 11, 1990, pp. 106-

116; and in Trevor Barnes & Derek Gregory (eds): Reading

Human Geography: The Poetics and Politics of Inquiry . London:

Arnold: 1997, pp. 145-155.

"Don Quijote ser katten springa till skogs," Expressen , 6 oktober,

1990.

"Individ/samhälle," Kungliga Musikaliska Akademiens Årsskrift

,

1990, pp. 53-60.

"Inivisible Maps: A Prospectus," Geografiska Annaler , Ser. B,

Vol 73, 1991, pp. 85-91.

"Malivic sfigurato," Slam , No. 3, Aprile 1991, pp. 7-10.

"The Eye and the Ear," in Bruno de Lescure (ed):

La Qualité

Sonore des Espaces Habités

. Grenoble: CRESSON, 1991, pp.

157-166.

"Transformación e identidad del Centro Histórico," in Primeres

Jornades ciutat vella: Revitalització urbana, econòmica i social .

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991, pp. 159-162.

"Hur viljans makt blev maktens vilja," Expressen , 22 augusti,

1992.

"Människans gränser," Rockhammarbygdens Jultidning , 1992.

"Ethics in Planning," Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift , No.

15, 1992, pp. 62-65. Reprinted in Giornale del dottorato in pianifacazione territorial , No. 5, 1993.

"Chiasm of Thought-and-Action," Environment and Planning D,

Society and Space , Vol. 11, 1993, 279-284. Reprinted in Franco

Farinelli et al (eds): Limits of Representation , 1994, pp. 29-53.

"Smaterilizzato," Slam, No 5, Giugno, 1993, pp. 1-4.

"Tankens estetik," in Lise Bek et al (red): Syn for rum: Om byens og landskabets æstetik

. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1993, pp. 188-197.

106. "Landet Tanke-och-Handling," in

Tal över blandade ämnen,

1993-94, Collegium Curiosorum Novum, Årsbok , 1994.

106.

107. "Job and the Case of the Herbarium," Environment and Planning

D, Society and Space , Vol. 12, 1994, pp. 221-225.

108. "Vasallerna," in Programblad till Heinrich von Kleists

Schroffenstein . Malmö: Malmö Stadsteater, 1994.

109. "Makt och mening," in Programblad till August

Strindbergs

Stadsteater, 1994.

Gustav Vasa . Stockholm: Stockholms

"Detta eviga sommarlov," Wermlandus , Nr. 5, 1994, pp. 12-13. 110.

111. "Signs of Persuasion," in Wolfgang Natter et al (eds): Objectivity and Its Other . New York: Guilford Press, 1995, pp. 21-32.

112.

113.

"Heretic Cartography," Ecumene , Vol. 1, 1994, pp. 215-234.

Reprinted in Fennia , Vol. 172, 1994, pp. 115-130.

"La granata di Malevic," Geotema

"Du skall icke göra dig ett beläte," akademiens Årsbok

, 1995.

, Vol. 1, 1995, pp. 63-64.

Johan Gottlieb Gahn-

114.

115.

"Landscape of Desire: Review Essay,"

Geography , Vol. 71, 1995, pp. 435-439.

Economic

"Alumbrando el muro," in Fernando Castro Flórez:

Criado. La idea y su puesta en escena . Sevilla: Sibilina, 1996, pp.

11-12.

Nacho

116. "Tanke-och-handling," in Gunnar Olsson (red):

Porträtt från en forskarutbilning

, Stockholm: Nordplan,1996, pp.

15-28.

Chimärerna:

117. "Semikolon," in Gunnar Olsson (red): Chimärerna: Porträtt från en forskarutbildning . Stockholm: Nordplan, 1996, pp. 277-282.

118. "Die Projektion des Begehrens/Das Begehren der Projektion," in

Dagmar Reichert:

Räumliches Denken . Zürich: Vdf

Hochschulverlag an der ETH, 1996, pp. 225-249; 251-266.

119. "Placenta," in Gunnar Olsson (red): Gunnar Olsson: Poste

Restante: En avslutningsbok . Stockholm: Nordplan, 1996, pp. 13-

16.

120. "Aningars aning: Glimtar av en humanvetenskaplig handlingsteori," in Gunnar Olsson (red): Poste Restante: En avslutningsbok . Stockholm: Nordplan, 1996, pp. 54-70.

131.

132.

133.

121.

122.

123.

128.

129.

124.

125.

126.

127.

130.

"Places of Desire," in Pauli Tapani Karjalainen & Pauline von

Bonsdorf (eds): Place and Embodiment . Helsinki: University of

Helsinki, 1997, pp. 37-43. Translated into Slovenian as "Mesta zelje," Anthropos , Letnik 28, 1996, pp. 62-69.

"Misión imposíble," Anales de Geografía de la

Universidad Complutense , No. 17, 1997, pp.39-51.

"Horror vacui," in Martin Gren & P.O. Hallin (red): Svensk kulturgeografi. En exkursion inför 2000-talet . Lund:

Studentlitteratur, 1998, pp. 117-132.

"Towards a Critique of Cartographical Reason," Ethics, Place and

Environment , Vol 1, 1998, pp. 145-155.

"Stadier på livets väg," in Gunnar Olsson (red): Att famna en ton .

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1998, pp. 103-119.

"Den dematerialiserade punkten," in Lise Bek et al (red):

Perspektiv på rum . Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut,

1999.

“Malevich Torpedoed,” chapter from

Lines of Power/Limits of

Language reprinted in Jed Rasula & Steve McCaffery (eds):

Imagining Language: An Anthology . Cambridge, MA. MIT Press,

1998.

"Heretic Cartography: Report from a Mapping Expedition," in

Jale Sanart (ed): Art and Environment . Ankara: SANART, 1998.

"Landscape - Border Station Between Stonescape and

Landscape," in Girolmano Cusimano (ed): La Construzione del

Paesaggio Siciliano: Geografi e scrittori a confronto . Palermo:

Alloro, 1999, pp. 135-145.

"Glimpses," in Peter Gould & Forrest Pitts (eds): Geographical

Voices . Syracuse: Syracuse University Press, 2002. Freench version as ”Aperçus,” in Peter Gould & Antoine Bailly (eds):

Mémoires de Géographes

. Paris: Anthropos, 2000. Japanese version 2008.

"From a=b to a=a," Environment and Planning , Ser. A, Vol.

32, 2000, pp. 1235-1244.

"Skattkammarön," in Martin Gren, P.O. Hallin & Irene Molina

(red): Kulturens plats/Maktens rum . Stehag: Symposion, 2001.

"Washed in a Washing Machine™," in Claudio Minca (ed):

Postmodern Geography: Theory and Praxis . Oxford: Blackwell,

2001.

134.

135.

136.

137.

141.

142.

143.

144.

138.

139.

140.

145.

146.

147.

148.

"Costellazioni," Sistema Terra - Rivista internazionale di telerilevamento , Vol. 8, 1999, pp. 139-144. English version as

”Constellations,”

Sistema Terra – Remote Sensing and the Earth ,

Vol. 8, 1999.

"Torsdagen den 16 december 1999," in Gert Nilson (red): En text för var dag . Göteborg: Korpen, 1999.

"Detta är detta,"

Nordisk Estetisk Tidskrift , Vol. 19, 2000, pp. 39-

54.

Mappa Mundi Universalis. Exhibition catalogue Uppsala: Eventa

5, 2000. (Author: Gunnael Jensson alias Ole Michael Jensen &

Gunnar Olsson)

”The Uppsala Bull,” in the exhibition catalogue

Per aspera aspera ad astra . Uppsala:Eventa 5, 2000.

"Mappa Mundi Universalis: Kartografik Aklin Gücü Üzerine bir

Yorum,"

Mimarlik Kültüri Dergesi

, Vol. XXI, 2001, p. 156.

”Eggs in Bird,” in Michael J. Dear & Steven Flusty (eds):

The

Spaces of Postmodernity: Readings in Human Geography .

Oxford: Blackwell, 2002.

"Orto Botanico," in Marco Picone (ed): Bodies and Space:

Gunnar’s Travels . Palermo: Università di Palermo – Laboratorio

Geografico, 2002.

”Situations of Madness and Ethics in Planning,” in Organizing

Team (eds): Suburbia . Copenhagen: Planet, 2003.

”Nordiskt dunkel,” in Birgitta Östlund (red): Nordiska självbilder

. Holstebro: Nordisk kulturfond, 2003.

”Landscape of Landscapes,” in Kirsten Simonsen & Jan Öhman

(eds): New Trends in Nordic Human Geography . London:

Ashgate, 2003.

”Koden till Sanningens ö,”

Biblis , No. 23, September 2003.

”Charta Magna,” in the exhibition catalogue Stefan Lundgren:

The Measures of Abraham . Lund: Lunds konsthall, 2003.

”Placing the Holy,” in Tom Mels (ed):

Reanimating Places: A

Geography of Rhythms . London: Ashgate, 2004.

”Tracciando la strada,”

Equilibri. Rivista per lo sviluppo sostensibile , Vol. 9, 2005.

152.

153.

154.

149.

150.

151.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

”A Conversation,” in Kajfes, Ariana: Occular Witness .

Stockholm: Glänta Produktion, 2005.

”Kränksmideriets ABC,” in Programblad till 3xNU , Stockholm:

Stockholms Stadsteater, 2006.

”När Himmelbjerget kom till Muhammed,” in Kjeld Buciek et al

(red): Rumslig Praxis . Roskilde: Roskilde Universitetsforlag,

2006.

”–––––––”, Tidskrift för litteraturvetenskap , No. 3-4, 2006.

”The Gone is not Gone,” Progress in Human Geography , Vol.

31, 2007.

”A Local Habitation and a Name,” in Niklas Forsberg & Susanne

Jansson (eds): Making a Difference: Rethinking Humanism and the

Humanities . Stockholm: Thales, 2011, pp. 325-352.

”Regional Development: NordPlan and NordRegio,”

International Encyclopedia of Human Geography , Vol. 7.

Oxford: Elsevier, 2009, pp. 469-472.

”Tanritanimaz Haritclik: Bir Haritacilik Kesif Seferinin Raporu,” in Jale N. Erzen (ed): Sant ve Cevre , pp. 51-59. Ankara: Yalcin

Matbaacilik, 2007.

”Min Kant han är tre kanter, en trekant är min Kant,”in Christian

Abrahamsson, Fredrik Palm & Sverre Wide (red): Sociologik.

Essäer om socialitet och tänkande . Stockholm: Santérus, 2011.

”Untitled,”

Environment and Planning D, Society and Space , Vol.

26, 2008, pp. 752-757.

”Mappae Mundi Medievalis,” Pavilion , No. 12, 2008, pp. 200-

235. (In the English and Romanian Reader of Bucharest Biennale

3). Bucharest: Artphoto, 2008.

”Palimpsest,”

Cartographica , Vol. 44, 2009, pp. 101-109.

”Mapping the Forbidden,”

Fennia , Vol. 188, 2010, pp. 3-10.

”The man Who Was One With His Body,”

Progress in Human

Geography , Vol. 34, 2010.

”Huset där allting tar sin början,” in Olle Matsson et al (red):

Värmlands nation 350 år – och lite mer därtill

. Uppsala:

Värmlands nations skriftserie, 2010.

”Matthew 5:37,” Parallax , Vol. 56, 2010.

165.

”Mappare il pribito,” Bolletino della Società Italiana Roma

, Ser

XIII, 2010, pp. 441-451.

166.

”Mapping the Taboo,” in Stephen Daniels et al (eds):

Envisioning

Landscapes, Making Worlds: Geography and the Humanities .

London: Routledge, 2011.

167.

”Un manual del terror institucionalizado,” Victoria de Durango ,

31 Marzo, 2011. d. Interviews

1. "The Language Prison of Thought-and-Action". Video Interview by Jonathan

Bordo & Roger Miller. Dialogue Project , G. 36, Lunds Universitet, 1984.

2. "Frontiere della Scienza". Interview by Maurizio Costanzo. Italian Television,

Channel 5 , 1987.

3.

"Peché tracciare una mappa?" Interview by Franco Farinelli,

Linee d'ombra , No.

26, 1988.

4.

"Blå timmen". Interview by Maja Hagerman,

Swedish Television, TV 2 , 10 augusti, 1988.

5. "Global Economy". Interview by Maurizio Costanzo. Italian Television, Channel

5 , 1990.

6. "Kultur drejer sig om at finde vej". Interview by Karen Syberg. Information , 3. december 1990.

7.

"Jakten på den osynliga kartan - en intervju med Gunnar Olsson". Interview by

Martin Gren. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan Göteborg,

Occasional Paper , No. 1, 1991.

8.

"Framtidens omöjliga plan". Interview by Markus Björnström.

Svenska

Dagbladet , 18 maj, 1994.

9.

"Gunnar Olsson". Interview by Maynard Weston Dow,

No. 283, 2000.

Geographers on Film ,

10. ”Ebstorfkartan,” TV-intervju med Oskar Anesten,

Kulturnyheterna, TV1 , 4 april, 2003. e. Exhibitions

1.

Mappa Mundi Universalis

. The exhibition ”One Being One God” i Uppsala domkyrka. Uppsala International Contemporary Art Festival, September 2000.

2.

Mappa Mundi Universalis . Museum Gustavianum, Uppsala. Permanent collection, from February2001.

3.

Mappa Mundi Universalis . Haus am Lüstowplatz, Berlin, November 2001–

Januari 2002.

COMMENTARIES a. Autobiographical

Gunnar Olsson: “Glimpses,” in Peter Gould & Forrest Pitts (eds):

Geographical Voices:

Fourteen Autobiographical Essays . Syracuse: Syracuse University Press, 2002. b. Nordplan

Gunnar Olsson (ed):

Chimärerna: Porträtt från en forskar-utbildning

. Stockholm:

Nordplan, 1996. c. Abysmal (known reviews)

Christian Abrahamsson: ”Paradoxical or a Grin Without a Cat,”

Geografiska Annaler ,

Vol. 89B, 2007, pp. 381-383.

Alessandra Bonazzi: ”’Abysmal’: The Unconscious and Cartography,”

Geografiska

Annaler , Vol. 89B, 2007, pp. 384-388.

J.-D.C Dewsbury: ”Abysmal: In the ’Bar de Saussure’, the Nietzscean Hangout Where not a Member is Sober,” Gegrafiska Annaler , Vol. 89B, 2007, pp. 389-393.

John Pickles: ”Radical Thought-in-Action: Gunnar Olsson’s Critique of Cartographic

Reason,”

Geografiska Annaler , Vol. 89B, 2007, pp.394-307.

Chris Philo: ”Abysmal…,”

Annals of the Association of American Gographers , Vol. 98,

2008, pp. 1-5.

Sara Westin: ”En fascinerande bildningsresa: Boken Immanuel Kant aldrig skrev,”

Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift

, 2008.

Jörn Seeman: ”Abysmal…,”

Geographical Review , Vol. 98, 2008, pp. 133-135.

Madeleine Eriksson & Christer Nordlund: ”Tankens kartografi,”

Upsala Nya Tidning , 6 april, 2008, p. B14.

Jaime Macabías: ”Abysmal…,”

Foro Interno , Vol. 8, 2008.

David Turnbull: ”What is Cartographic Rationality?”

Metascience, Vol. 17, 2008, pp.

215-224.

Lennart Tonell: ”Abysmal…,” Bebyggelsehistorisk Tidskrift , Vol. 55, 2008, pp. 96-101.

Tom Conley: ”Abysmal…,” Imago Mundi , Vol. 60, 2008, pp. 104-105.

Paul Kingsbury: ”Abysmal…,” Social and Cultural Geography , Vol. 9, 2008, 955-957.

Martin Gren: ”Abysmal…,” Cultural Geographies , Vol. 15, 2009.

Päivi Kymäläinen: ”Kartografisen ajattelun kritiikkiä,” Terra , Vol. 120, 2008, pp. 75-

76.

Marcus A. Doel: ”The man who fell to Earth and mistook himself for a map,”

Progress in Human Geography , Vol. 33, 2009, pp. 280-285.

Hilde De Weert: ”Abysmal…,”

World History Connected, Vol. 6, No. 2, 2009.

Vivian Louis Forbes: ”Abysmal…,”

The Globe , Vol. 61, 2008, pp.48-50.

Christopher J. Sutton: ”Abysmal…,”

Bulletin of the Illinois Geographical Society , Vol.

51, 2009, pp. 49-50.

Korban, Anna-Lena: Grenzerkundungen mit Gunnar Olssons ”Abysmal ”. Master thesis im Studiegang ”Kultur-Sprache-Medien” an der Universität Flensburg, 2011. 98 pages.

Download