Danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu chăn- ga

advertisement
Danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu chăn- ga-gối-khăn-trải
bàn-vải lanh của UAE
AANCHAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box242271 Dubai
Phone: +971-4- 3593235 Fax: +971-4- 3550400
E-mail:
Web site:
AHMED TANNAF TRADING (L.L.C)
P.O. Box29809
Dubai
Phone: +971-4- 2269919 Fax: +971-4- 2290817
E-mail:
Web site:
AL FARSI & AL WAFI TRADING (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail: [email protected]
Web site:
AL GOUNEH & SONS TRADING. CO (L.L.C)
P.O. Box42119
Dubai
Phone: +971-4- 2218360 Fax: +971-4- 2219055
E-mail:
Web site:
AL HUDHUD READY MADE GARMENTS TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box181083 Dubai
Phone: +971-4- 2734661 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MESK SHAILA & ABAYA (L.L.C)
P.O. Box65441
Dubai
Phone: +971-4- 2249995 Fax: +971-4- 2350831
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NARGIS MAIGIC TRADING
P.O. Box49079
Dubai
Phone: +971-4- 2726703 Fax: +971-4- 2726704
E-mail:
Web site:
AL NEJIM AL BARI TRADING (L.L.C)
P.O. Box81125
Dubai
Phone: +971-4- 2243601 Fax: +971-4- 2243602
E-mail:
Web site:
AL SHIBAM HOUSE TEXTILES
P.O. Box28450
Dubai
Phone: +971-4- 2735457 Fax: +971-4- 2728784
E-mail: [email protected]
Web site:
AL WASHIA INTERNATIONAL (BR)
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 3474001 Fax: +971-4- 3474004
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI SAKEH AL MARZOOQI TRADING
P.O. Box58284
Dubai
Phone: +971-4- 2731827 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALI SALEH TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box6199
Dubai
Phone: +971-4- 2254273 Fax: +971-4- 2252432
E-mail: [email protected]
Web site:
AMIN ABDULMAJED TRADING (L.L.C)
P.O. Box185044 Dubai
Phone: +971-4- 2347710 Fax: +971-4- 2347701
E-mail:
Web site:
ANDY GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box1486
Dubai
Phone: +971-4- 2291052 Fax: +971-4- 2295764
E-mail:
Web site:
ARABIAN GULF TRADING (L.L.C)
P.O. Box12704
Dubai
Phone: +971-4- 2292420 Fax: +971-4- 2292421
E-mail: [email protected]
Web site:
ARAMIS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box172266 Dubai
Phone: +971-4- 2222817 Fax: +971-4- 2236608
E-mail: [email protected]
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
BAHRAIN HOUSE FASHION
P.O. Box50571
Dubai
Phone: +971-4- 2828500 Fax: +971-4- 2821707
E-mail: [email protected]
Web site:
BERTOLINI FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box36890
Dubai
Phone: +971-4- 2833352 Fax: +971-4- 2833858
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK CAT TRADING L L C
P.O. Box120712 Dubai
Phone: +971-4- 3575321 Fax: +971-4- 3353544
E-mail:
Web site:
CASAFINA HOME FURNISHING (L.L.C.)
P.O. Box73708
Dubai
Phone: +971-4- 3457070 Fax: +971-4- 3457171
E-mail: [email protected]
Web site:
CERRUTI JEANS READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box55689
Dubai
Phone: +971-4- 3411555 Fax: +971-4- 2288138
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY MOON TEXTILES
P.O. Box43050
Dubai
Phone: +971-4- 3519287 Fax: +971-4- 3520314
E-mail:
Web site:
CLOCK TOWER EXHIBITION
P.O. Box6015
Dubai
Phone: +971-4- 3368720 Fax: +971-4- 3345950
E-mail: [email protected]
Web site:
COTTON EMPIRE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box65135
Dubai
Phone: +971-4- 2351939 Fax: +971-4- 2351940
E-mail: [email protected]
Web site:
COTTON TREE TRADING
P.O. Box62608
Dubai
Phone: +971-4- 2353860 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
CRYSTAL LOVE TRADING (L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2351795 Fax: +971-4- 2351795
E-mail:
Web site:
DECENT TIGER TRADING (L.L.C)
P.O. Box96518
Dubai
Phone: +971-4- 2735508 Fax: +971-4- 2735589
E-mail:
Web site:
DESERT ISLAND OASIS TRADING (LLC)
P.O. Box172473 Dubai
Phone: +971-4- 2353471 Fax: +971-4- 2353470
E-mail: [email protected]
Web site:
DRAGON VILLAGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box72707
Dubai
Phone: +971-4- 2284896 Fax: +971-4- 2284896
E-mail:
Web site:
EURO COLLECTION TRADING (LLC)
P.O. Box282736 Dubai
Phone: +971-4- 2955160 Fax: +971-4- 3324170
E-mail: [email protected]
Web site:
EYAD SULAIMAN TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 2257481 Fax: +971-4- 2257481
E-mail:
Web site:
FAVOURITE THINGS MOTHER & CHILD TRADING (L.L.C)
P.O. Box212495 Dubai
Phone: +971-4- 3452725 Fax: +971-4- 3452763
E-mail:
Web site:
FIRST CHOICE HOUSE (L.L.C.) (BR) BR
P.O. Box22899
Dubai
Phone: +971-4- 2958772 Fax: +971-4- 2958774
E-mail:
Web site:
FRIENDSHIP CORNER TRADING EST.
P.O. Box3526
Dubai
Phone: +971-4- 2257295 Fax: +971-4- 2266373
E-mail:
Web site:
G E E STYLE TRADING ( L.L .C )
P.O. Box45341
Dubai
Phone: +971-4- 3530163 Fax: +971-4- 3535074
E-mail:
Web site:
GIO FERRARI READY MADE GARMENTS (L L C)
P.O. Box27668
Dubai
Phone: +971-4- 3525403 Fax: +971-4- 3525402
E-mail:
Web site:
GOLDEN WOOD TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box122108 Dubai
Phone: +971-4- 2253569 Fax: +971-4- 2253569
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN DRESS TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
HASAN SULTAN GIFTS TRADING
P.O. Box26293
Dubai
Phone: +971-4- 2224230 Fax: +971-4- 2262093
E-mail:
Web site:
HEMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box45733
Dubai
Phone: +971-4- 2278986 Fax: +971-4- 2278986
E-mail: [email protected]
Web site:
HIMALAYA STAR TRADING (LL.C)
P.O. Box186072 Dubai
Phone: +971-4- 8808041 Fax: +971-4- 2288254
E-mail: [email protected]
Web site:
JABAL AL RAHMAH TRADING
P.O. Box161294 Dubai
Phone: +971-4- 2255602 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JORDAN RIVER TRADING
P.O. Box64866
Dubai
Phone: +971-4- 2250107 Fax: +971-4- 2251217
E-mail: [email protected]
Web site:
K & W SHOES ( L . L . C )
P.O. Box53993
Dubai
Phone: +971-4- 2286708 Fax: +971-4- 2286708
E-mail:
Web site:
KARAN SOHAN TRADING
P.O. Box45663
Dubai
Phone: +971-4- 3539077 Fax: +971-4- 3534799
E-mail:
Web site:
KASHKOL INTERNATAIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box172533 Dubai
Phone: +971-4- 2237738 Fax: +971-4- 2239880
E-mail:
Web site:
KOROSH TRADING (L.L.C)
P.O. Box45339
Dubai
Phone: +971-4- 3537999 Fax: +971-4- 3537937
E-mail: [email protected]
Web site:
LAMA POTA TRADING (L.L.C)
P.O. Box62073
Dubai
Phone: +971-4- 2268014 Fax: +971-4- 2268015
E-mail: [email protected]
Web site:
LAYAAL (L L C)
P.O. Box211777 Dubai
Phone: +971-4- 3462226 Fax: +971-4- 3462227
E-mail: [email protected]
Web site:
LEGACY CROWN TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box43207
Dubai
Phone: +971-4- 3539779 Fax: +971-4- 3539987
E-mail: [email protected]
Web site:
LOZAN HOUSE (L.L.C)
P.O. Box85613
Dubai
Phone: +971-4- 2299697 Fax: +971-4- 7661172
E-mail: [email protected]
Web site:
MANSOOR BASHIR TRADING ( L .L .C )
P.O. Box62573
Dubai
Phone: +971-4- 2732481 Fax: +971-4- 2732482
E-mail: [email protected]
Web site:
MARAWED AL KHALEEJ TRADING (L.L.C)
P.O. Box28060
Dubai
Phone: +971-4- 3474533 Fax: +971-4- 2219648
E-mail: [email protected]
Web site:
MARKTEX INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box51518
Dubai
Phone: +971-4- 3539627 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DAHBI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3407004 Fax: +971-4- 3407227
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREEE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DAHBI - (DUBAI BR)
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3515353 Fax: +971-4- 3515197
E-mail: [email protected]
Web site:
MIRTILLO BRANDS (L.L.C)
P.O. Box117048 Dubai
Phone: +971-4- 3521111 Fax: +971-4- 3522228
E-mail:
Web site:
MODERN EUROPEAN EXHIBITION (L.L.C)
P.O. Box4767
Dubai
Phone: +971-4- 2254740 Fax: +971-4- 2254741
E-mail:
Web site:
MOHAMMED HAMOUD AL SHAYA (L L C) (BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED HAMOUD AL SHAYA (L L C) (BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 4549000 Fax: +971-4- 4534083
E-mail: [email protected]
Web site: www.alhaya.com
MOHAMMED HAMOUD AL SHAYA (L L C) (BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED HAMOUD AL SHAYA (L L C) (DUBAI BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
MONATI TRADING
P.O. Box5773
Dubai
Phone: +971-4- 2286686 Fax: +971-4- 2286686
E-mail:
Web site:
NAJMAT ALDHAGHAYA TRADING
P.O. Box33127
Dubai
Phone: +971-4- 2256166 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
NANCY TRADING(L L C)
P.O. Box58637
Dubai
Phone: +971-4- 2249388 Fax: +971-4- 2249303
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW ALTEEN TEXTILE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box122175 Dubai
Phone: +971-4- 3539564 Fax: +971-4- 3539574
E-mail:
Web site:
NEW SOFT GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box172736 Dubai
Phone: +971-4- 2729333 Fax: +971-4- 2729555
E-mail:
Web site:
NITANYA PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box51569
Dubai
Phone: +971-4- 3595255 Fax: +971-4- 3595288
E-mail:
Web site:
PAK PANAMA TRADING
P.O. Box96220
Dubai
Phone: +971-4- 2299755 Fax: +971-4- 2290867
E-mail:
Web site:
QUEEN COLLECTIONS TRADING ( L . L . C )
P.O. Box121049 Dubai
Phone: +971-4- 2353618 Fax: +971-4- 2353618
E-mail:
Web site:
R S INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box43612
Dubai
Phone: +971-4- 3511509 Fax: +971-4- 3511578
E-mail: [email protected]
Web site:
RIPPLES TRADING (L.L.C)
P.O. Box121692 Dubai
Phone: +971-4- 3448414 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROKN AL KWTHER TRADING L L C
P.O. Box94191
Dubai
Phone: +971-4- 2699652 Fax: +971-4- 2699653
E-mail:
Web site:
ROYAL MANGO TRADING L L C
P.O. Box58619
Dubai
Phone: +971-4- 2263172 Fax: +971-4- 2736359
E-mail:
Web site:
SACOCHE TRADING (BRANCH)
P.O. Box5060
Dubai
Phone: +971-4- 2973000 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
SAEEDAN TRADING
P.O. Box96179
Dubai
Phone: +971-4- 2353641 Fax: +971-4- 2353642
E-mail:
Web site:
SALEH BADRI TRADING EST.
P.O. Box1158
Dubai
Phone: +971-4- 2267517 Fax: +971-4- 2266288
E-mail: [email protected]
Web site:
SEENI TRADING (L.L.C)
P.O. Box121189 Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
SEGMO INTERNATIONAL LIMITED
P.O. Box17048
Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8835471 Fax: +971-4- 8835788
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAMS ALTHURAYA TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box62906
Dubai
Phone: +971-4- 3534176 Fax: +971-4- 3532412
E-mail:
Web site:
SIX LINES TRADING
P.O. Box91520
Dubai
Phone: +971-4- 2718429 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SMART CITY TRADING
P.O. Box33393
Dubai
Phone: +971-4- 3490082 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SMART GALLERY (LLC)
P.O. Box21303
Dubai
Phone: +971-4- 3613167 Fax: +971-4- 2630202
E-mail:
Web site:
SMART VILLEGE TRADING L.L.C
P.O. Box65054
Dubai
Phone: +971-4- 2727221 Fax: +971-4- 2737799
E-mail: [email protected]
Web site:
SPECIAL VILLAGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box56279
Dubai
Phone: +971-4- 2267807 Fax: +971-4- 2291383
E-mail:
Web site:
VALLEY BUTTERFLY TRADING (L. L. C)
P.O. Box44552
Dubai
Phone: +971-4- 3535153 Fax: +971-4- 3532297
E-mail:
Web site:
VISSO FAHSION (L.L.C)
P.O. Box121897 Dubai
Phone: +971-4- 2269164 Fax: +971-4- 2269164
E-mail: [email protected]
Web site:
WONDER TEXTILES
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 2226518 Fax: +971-4- 3985855
E-mail: [email protected]
Web site:
A.S.A PROFESSIONAL COSMETICS
P.O. Box124129 Dubai
Phone: +971-4- 3415322 Fax: +971-4- 3415323
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULWAHAB QAED READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box46958
Dubai
Phone: +971-4- 3538371 Fax: +971-4- 3538371
E-mail:
Web site:
AGELESS COLLECTION L.L.C
P.O. Box122722 Dubai
Phone: +971-4- 2340418 Fax: +971-4- 2239615
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED TAYIB TRADING (L.L.C)
P.O. Box91789
Dubai
Phone: +971-4- 2299415 Fax: +971-4- 2288031
E-mail:
Web site:
AIWU TRADING (L.L.C)
P.O. Box31180
Dubai
Phone: +971-4- 3935534 Fax: +971-4- 3931690
E-mail:
Web site:
AL AWEER CORNER TRADING
P.O. Box252363 Dubai
Phone: +971-4- 3204077 Fax: +971-4- 3202629
E-mail:
Web site:
AL BUKHARA CHINESE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box205
Dubai
Phone: +971-4- 2354263 Fax: +971-4- 2354995
E-mail:
Web site:
AL BURJ TRADING EST.
P.O. Box10487
Dubai
Phone: +971-4- 2264552 Fax: +971-4- 2253912
E-mail:
Web site:
AL MARAR TOWER TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46854
Dubai
Phone: +971-4- 3535411 Fax: +971-4- 3535394
E-mail: [email protected]
Web site:
ALBREQ TRADING L.L.C
P.O. Box65208
Dubai
Phone: +971-4- 2730152 Fax: +971-4- 2730153
E-mail:
Web site:
ALI AL JAZEERI TRADING (BR)
P.O. Box13389
Dubai
Phone: +971-4- 2211608 Fax: +971-4- 3384744
E-mail:
Web site:
ANBAR AL MADINA TRADING (LLC)
P.O. Box376940 Dubai
Phone: +971-4- 2352370 Fax: +971-4- 2352380
E-mail:
Web site:
ARIF SAEED TRADING
P.O. Box46872
Dubai
Phone: +971-4- 3539584 Fax: +971-4- 3539586
E-mail: [email protected]
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
BARAI TRADING (L.L.C)
P.O. Box97062
Dubai
Phone: +971-4- 2731691 Fax: +971-4- 2731692
E-mail: [email protected]
Web site:
BEAUTY PRINCE TRADING (L.L.C)
P.O. Box46909
Dubai
Phone: +971-4- 3538729 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BIDEWI FASHION (L.L.C)
P.O. Box46945
Dubai
Phone: +971-4- 3536520 Fax: +971-4- 3536530
E-mail: [email protected]
Web site:
BLOSSOM MOTHER AND CHILD (L L C)
P.O. Box96106
Dubai
Phone: +971-4- 4098899 Fax: +971-4- 4098889
E-mail:
Web site:
BURJ AL JAZEERA FASHION (L.L.C)
P.O. Box20018
Dubai
Phone: +971-4- 2823000 Fax: +971-4- 2823178
E-mail:
Web site:
BURJ AL KARAMA FASHION
P.O. Box119630 Dubai
Phone: +971-4- 3345586 Fax: +971-4- 3345586
E-mail: [email protected]
Web site:
CAMELIA FLOWER FASHION (L.L.C)
P.O. Box171065 Dubai
Phone: +971-4- 2241572 Fax: +971-4- 2241573
E-mail:
Web site:
DALEEN BABY READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box252481 Dubai
Phone: +971-4- 2354414 Fax: +971-4- 2354414
E-mail: [email protected]
Web site:
DAR AL KASHKHA TRADING
P.O. Box64449
Dubai
Phone: +971-4- 3412237 Fax: +971-4- 3412238
E-mail: [email protected]
Web site:
DAYAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
DESCAMPS (L L C)
P.O. Box1 Dubai
Phone: +971-4- 3555563 Fax: +971-4- 3517944
E-mail: [email protected]
Web site:
DMACH TRADING (L.L.C)
P.O. Box123752 Dubai
Phone: +971-4- 3324245 Fax: +971-4- 3324246
E-mail: [email protected]
Web site:
ELDIAR FURNITURE
P.O. Box123713 Dubai
Phone: +971-4- 3455333 Fax: +971-4- 3455880
E-mail:
Web site:
FAMA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
FUTURE VISION TRADING ( L . L . C )
P.O. Box44427
Dubai
Phone: +971-4- 3515211 Fax: +971-4- 3515412
E-mail:
Web site:
GARDEN STAR TRADING L.L.C
P.O. Box26900
Dubai
Phone: +971-4- 2241888 Fax: +971-4- 2241888
E-mail: [email protected]
Web site:
GOOD FORTUNE INTERNATIONAL (L.L.C) BRANCH
P.O. Box29462
Dubai
Phone: +971-4- 2352802 Fax: +971-4- 2352809
E-mail:
Web site:
GRAND EMPIRE TRADING (L.L.C)
P.O. Box103587 Dubai
Phone: +971-4- 2354450 Fax: +971-4- 2354451
E-mail: [email protected]
Web site:
HALA SHOES WORKSHOP
P.O. Box27393
Dubai
Phone: +971-4- 2718161 Fax: +971-4- 2716339
E-mail:
Web site:
HAROON QEIMUDDIN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box112085 Dubai
Phone: +971-4- 3536586 Fax: +971-4- 3536735
E-mail: [email protected]
Web site:
HOLLYWOOD MAGIC (L.L.C)
P.O. Box32187
Dubai
Phone: +971-4- 3320081 Fax: +971-4- 3320082
E-mail:
Web site:
HOUSE DE MODA TRADING (L.L.C)
P.O. Box184978 Dubai
Phone: +971-4- 2246600 Fax: +971-4- 2247666
E-mail: [email protected]
Web site:
JAN ALI REZA
P.O. Box46 Dubai
Phone: +971-4- 3526892 Fax: +971-4- 3511477
E-mail: [email protected]
Web site:
KASWA HOME (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
KASWA TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
KHALED SALEM AL SHEHHI TRADING
P.O. Box122814 Dubai
Phone: +971-4- 2354828 Fax: +971-4- 2354828
E-mail: [email protected]
Web site:
LEADS TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box10281
Dubai
Phone: +971-4- 2211996 Fax: +971-4- 2211997
E-mail:
Web site:
LOVE PALACE TRADING
P.O. Box1282
Dubai
Phone: +971-4- 2291168 Fax: +971-4- 2253947
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY CORNER TRADING (L. L. C)
P.O. Box42752
Dubai
Phone: +971-4- 3554680 Fax: +971-4- 3526607
E-mail:
Web site:
MAGIC STAR TRADING
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2222575 Fax: +971-4- 2223773
E-mail:
Web site:
MAMTAJ TRADING L.L.C
P.O. Box14958
Dubai
Phone: +971-4- 2257379 Fax: +971-4- 2213717
E-mail: [email protected]
Web site:
MARCO AZZALI
P.O. Box56293
Dubai
Phone: +971-4- 2224488 Fax: +971-4- 2940522
E-mail: [email protected]
Web site:
MARHABA TRADING CO. (L.L.C.) BR
P.O. Box2683
Dubai
Phone: +971-4- 2264582 Fax: +971-4- 2264330
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI ( DUBAI BRANCH )
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3515353 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3515353 Fax: +971-4- 3515197
E-mail: [email protected]
Web site:
MODPRO FASHION (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MOSBAH ALSHAAB TRADING (L.L.C)
P.O. Box79254
Dubai
Phone: +971-4- 2354757 Fax: +971-4- 2354758
E-mail:
Web site:
MOSSIES TRADING ( BRANCH OF SANAEE TRADING (L.L.C) )
P.O. Box52067
Dubai
Phone: +971-4- 3377460 Fax: +971-4- 3372030
E-mail: [email protected]
Web site:
MUHAMMAD SUBHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box96097
Dubai
Phone: +971-4- 2347150 Fax: +971-4- 2285171
E-mail: [email protected]
Web site: yafaintl.com
MUHAMMAD ZAMAN MUHAMMAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box184226 Dubai
Phone: +971-4- 2354263 Fax: +971-4- 2354265
E-mail:
Web site:
NAHDAT AL KHALEEJ TRADING (L. L. C)
P.O. Box122113 Dubai
Phone: +971-4- 3524265 Fax: +971-4- 3524264
E-mail: [email protected]
Web site:
PARTY 21 TRADING ( L.L.C)
P.O. Box6980
Dubai
Phone: +971-4- 3346000 Fax: +971-4- 3353512
E-mail:
Web site:
PICCIONI UOMO TRADING
P.O. Box39832
Dubai
Phone: +971-4- 2247804 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
PRETTY GIRLS TRADING (L.L.C)
P.O. Box231013 Dubai
Phone: +971-4- 2737521 Fax: +971-4- 2722995
E-mail:
Web site:
PROMAX BAGS EST.
P.O. Box114271 Dubai
Phone: +971-4- 2354412 Fax: +971-4- 2354413
E-mail: [email protected]
Web site:
PROSPEROUS WORLD TRADING
P.O. Box241449 Dubai
Phone: +971-4- 3550881 Fax: +971-4- 3550882
E-mail: [email protected]
Web site:
RAJAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box7240
Dubai
Phone: +971-4- 2854647 Fax: +971-4- 2854648
E-mail: [email protected]
Web site:
RANO FASHION
P.O. Box7836
Dubai
Phone: +971-4- 9724214 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RASH KE KASHMIR TRADING L.L.C
P.O. Box96874
Dubai
Phone: +971-4- 2351350 Fax: +971-4- 2351486
E-mail: [email protected]
Web site:
RED RIVER TEXTILES (LLC)
P.O. Box96289
Dubai
Phone: +971-4- 2728158 Fax: +971-4- 2728078
E-mail:
Web site:
RED SHINE TEXTILE TRADING
P.O. Box46444
Dubai
Phone: +971-4- 2260270 Fax: +971-4- 2250384
E-mail: [email protected]
Web site:
SAFA AL QAMMAR READYMADE GARMENT
P.O. Box79648
Dubai
Phone: +971-4- 2247372 Fax: +971-4- 2248630
E-mail:
Web site:
SAHEL AL WATAN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box96374
Dubai
Phone: +971-4- 2249330 Fax: +971-4- 2249230
E-mail:
Web site:
SARAHA TRADING (L. L. C)
P.O. Box46915
Dubai
Phone: +971-4- 3539767 Fax: +971-4- 3539781
E-mail:
Web site:
SHARP TEXTILES TRADING (L. L. C)
P.O. Box46845
Dubai
Phone: +971-4- 3534742 Fax: +971-4- 3538507
E-mail:
Web site:
SILVER CASTLE TRADING (BR)
P.O. Box64977
Dubai
Phone: +971-4- 2352234 Fax: +971-4- 2352234
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY TOUCH FASHION (L.L.C)
P.O. Box184392 Dubai
Phone: +971-4- 2267819 Fax: +971-4- 2354645
E-mail: [email protected]
Web site:
THE BRIDAL ROOM WEDDING & OCCASION WEAR (L.L.C)
P.O. Box212374 Dubai
Phone: +971-4- 3446076 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TOMORROW LEGEND TRADING (L.L.C)
P.O. Box4638
Dubai
Phone: +971-4- 2257585 Fax: +971-4- 2257529
E-mail:
Web site:
UNIQUE IMPRINT READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box10284
Dubai
Phone: +971-4- 2821481 Fax: +971-4- 2823093
E-mail: [email protected]
Web site:
VENTY TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box46317
Dubai
Phone: +971-4- 2354103 Fax: +971-4- 2354104
E-mail: [email protected]
Web site:
WEN ZHOU LUCHENG BOHUA TRADING (L.L.C)
P.O. Box124263 Dubai
Phone: +971-4- 2216683 Fax: +971-4- 2216683
E-mail: [email protected]
Web site:
WEST HARBOUR TRADING ( L L C )
P.O. Box97242
Dubai
Phone: +971-4- 2256789 Fax: +971-4- 2354139
E-mail: [email protected]
Web site:
WINSYS TRADING (L.L.C)
P.O. Box46952
Dubai
Phone: +971-4- 3536540 Fax: +971-4- 3532550
E-mail: [email protected]
Web site:
Z & Y TRADING ( L L C )
P.O. Box65076
Dubai
Phone: +971-4- 2354068 Fax: +971-4- 2354078
E-mail:
Web site:
ZABAD AL BAHAR GIFTS (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail:
Web site:
ZABEEL STAR GIFTS
P.O. Box41337
Dubai
Phone: +971-4- 2234699 Fax: +971-4- 2234699
E-mail:
Web site:
ZAHRAT ARAFA TRADING (LLC)
P.O. Box42282
Dubai
Phone: +971-4- 2354313 Fax: +971-4- 2354313
E-mail: [email protected]
Web site:
AL AIN STAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box42765
Dubai
Phone: +971-4- 3538189 Fax: +971-4- 3532948
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JENABI WATCHES
P.O. Box172462 Dubai
Phone: +971-4- 2288895 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MANSHA TRADING
P.O. Box45673
Dubai
Phone: +971-4- 3535024 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL MGRAFAH TRADING
P.O. Box2 Dubai
Phone: +971-4- 2293191 Fax: +971-4- 2293191
E-mail:
Web site:
AL WASHIA INTERNATIONAL
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 2269005 Fax: +971-4- 3474004
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI AL JAZEERI TRADING
P.O. Box13389
Dubai
Phone: +971-4- 2211678 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALMAZAYA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box46611
Dubai
Phone: +971-4- 3531901 Fax: +971-4- 3536621
E-mail: [email protected]
Web site:
ALRAYHAN SMELL READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box42605
Dubai
Phone: +971-4- 2260595 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALYA GHANIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box21599
Dubai
Phone: +971-4- 6444728 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMER BUTT TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box99185
Dubai
Phone: +971-4- 2711769 Fax: +971-4- 2712402
E-mail: [email protected]
Web site:
ARASH ROWHANI TEXTILES TRADING(LLC)
P.O. Box43613
Dubai
Phone: +971-4- 3539594 Fax: +971-4- 3539598
E-mail:
Web site:
ARIANA STAR TRADING L.L.C
P.O. Box113645 Dubai
Phone: +971-4- 2354356 Fax: +971-4- 2354357
E-mail:
Web site:
AWRAK ALRABEE TRADING (L.L.C)
P.O. Box3864
Dubai
Phone: +971-4- 2268188 Fax: +971-4- 2295902
E-mail:
Web site:
AXEZIA TRADING EST
P.O. Box171538 Dubai
Phone: +971-4- 2977822 Fax: +971-4- 2977821
E-mail:
Web site:
BABA SHAWL TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box82868
Dubai
Phone: +971-4- 2354711 Fax: +971-4- 2354712
E-mail: [email protected]
Web site:
BABY FACE READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box97358
Dubai
Phone: +971-4- 2262445 Fax: +971-4- 2295590
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE BAY TRADING L.L.C
P.O. Box57609
Dubai
Phone: +971-4- 3524987 Fax: +971-4- 3524987
E-mail: [email protected]
Web site:
BOURJUAN EXCLUSIEVES TRADING LLC
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2213626 Fax: +971-4- 2213626
E-mail:
Web site:
CAPITAL OASIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box47235
Dubai
Phone: +971-4- 2264250 Fax: +971-4- 2260695
E-mail:
Web site:
CARRE BLANC (BRANCE OF BEKAS INVESTMENT CO .) (L.L.C)
P.O. Box35744
Dubai
Phone: +971-4- 2952955 Fax: +971-4- 2952374
E-mail: [email protected]
Web site:
CHELA RAM TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box181417 Dubai
Phone: +971-4- 2280037 Fax: +971-4- 2281806
E-mail: [email protected]
Web site:
CHINA CHEN CHEN TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box83296
Dubai
Phone: +971-4- 2727168 Fax: +971-4- 2782345
E-mail:
Web site:
CHINA WALL WINDOW TRADING (L.L.C)
P.O. Box96947
Dubai
Phone: +971-4- 2253320 Fax: +971-4- 2253342
E-mail: [email protected]
Web site:
CIRCLE IN SANDS TRADING
P.O. Box57013
Dubai
Phone: +971-4- 3995976 Fax: +971-4- 3995796
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY DESERT TRADING (L.L.C)
P.O. Box114796 Dubai
Phone: +971-4- 2727669 Fax: +971-4- 2727343
E-mail:
Web site:
CREATIVE TOUCHS ACCESSORIES
P.O. Box99485
Dubai
Phone: +971-4- 2256605 Fax: +971-4- 2256605
E-mail:
Web site:
DAY STAR READYMADE GARMENTS TRADING ( L L C )
P.O. Box98795
Dubai
Phone: +971-4- 2295698 Fax: +971-4- 2351688
E-mail:
Web site:
DOLCE MODA FASHION (L.L.C)
P.O. Box97354
Dubai
Phone: +971-4- 2248991 Fax: +971-4- 2248992
E-mail: [email protected]
Web site:
DOMA FASHION
P.O. Box520
Dubai
Phone: +971-4- 2674884 Fax: +971-4- 2674885
E-mail: [email protected]
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (L.L.C) BR.
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 2326646 Fax: +971-4- 2326648
E-mail: [email protected]
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (L.L.C) BR.
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 2326167 Fax: +971-4- 2326166
E-mail: [email protected]
Web site:
EAGLE CROWN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box29052
Dubai
Phone: +971-4- 3535546 Fax: +971-4- 3535288
E-mail:
Web site:
EAST MAGIC TEXTILES TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box97609
Dubai
Phone: +971-4- 2730513 Fax: +971-4- 2730514
E-mail: [email protected]
Web site:
FASHION R US (L.L.C)
P.O. Box117547 Dubai
Phone: +971-4- 3355568 Fax: +971-4- 3349550
E-mail: [email protected]
Web site:
GATE OF KARAMA GIFTS TRADING
P.O. Box124806 Dubai
Phone: +971-4- 2261386 Fax: +971-4- 2261347
E-mail:
Web site:
GAURAV CREATION TRADING (L.L.C)
P.O. Box47141
Dubai
Phone: +971-4- 3537981 Fax: +971-4- 3537984
E-mail:
Web site:
GEM TRADING (L.L.C.)
P.O. Box12407
Dubai
Phone: +971-4- 3536321 Fax: +971-4- 3536934
E-mail: [email protected]
Web site:
GENTS CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box88339
Dubai
Phone: +971-4- 3414465 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN BELT FASHION L.L.C
P.O. Box13360
Dubai
Phone: +971-4- 2736707 Fax: +971-4- 2844247
E-mail:
Web site:
GOLDEN SUCCESS TRADING (L.L.C)
P.O. Box43083
Dubai
Phone: +971-4- 2266277 Fax: +971-4- 2268381
E-mail:
Web site:
GOOD DAYS TEXTILE TRADING L L C
P.O. Box1272
Dubai
Phone: +971-4- 2296350 Fax: +971-4- 2296340
E-mail: [email protected]
Web site:
GRAND WORLD TRADING
P.O. Box114009 Dubai
Phone: +971-4- 2298486 Fax: +971-4- 2298487
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN LINE WATCHES TRADING (L.L.C)
P.O. Box98536
Dubai
Phone: +971-4- 2575956 Fax: +971-4- 2575957
E-mail:
Web site:
H & M (BR.OF MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. L L C) (DUBAI BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 6062654 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
HALAB GOLDEN STAR GARMENTS TRADING
P.O. Box161290 Dubai
Phone: +971-4- 2258890 Fax: +971-4- 2266329
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMAD HOSSEIN ESMAEIL TRADING
P.O. Box184507 Dubai
Phone: +971-4- 2235984 Fax: +971-4- 2235985
E-mail: [email protected]
Web site:
HEMANGII TRADING (L.L.C)
P.O. Box47077
Dubai
Phone: +971-4- 3514005 Fax: +971-4- 3514009
E-mail: [email protected]
Web site:
HUI KANG TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
INDIA & SPAIN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box50724
Dubai
Phone: +971-4- 2266462 Fax: +971-4- 2265751
E-mail: [email protected]
Web site:
INDO EUROPEAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box47133
Dubai
Phone: +971-4- 3537177 Fax: +971-4- 3534208
E-mail: [email protected]
Web site:
J.D.Z.FASHIONS TRADING (L.L.C)
P.O. Box111438 Dubai
Phone: +971-4- 2710131 Fax: +971-4- 2291858
E-mail:
Web site:
JAWAID READY MADE GARMENTS CO. (L.L.C.)
P.O. Box377032 Dubai
Phone: +971-4- 2730920 Fax: +971-4- 2730920
E-mail: [email protected]
Web site:
JAZEERAT AL KHAIR TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box81874
Dubai
Phone: +971-4- 2260081 Fax: +971-4- 2260081
E-mail:
Web site:
K N K TRADING (L.L.C)
P.O. Box114387 Dubai
Phone: +971-4- 2242484 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KIDS KINGDOM READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box183478 Dubai
Phone: +971-4- 2238756 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KUSHBU TRADING CO L.L.C
P.O. Box186217 Dubai
Phone: +971-4- 2733353 Fax: +971-4- 2733353
E-mail:
Web site:
LALOND TRADING L.L.C
P.O. Box64820
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
LATATEX INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box47293
Dubai
Phone: +971-4- 3530190 Fax: +971-4- 3536470
E-mail:
Web site:
LUCA BOSSI GIFTS TRADING
P.O. Box64991
Dubai
Phone: +971-4- 2352898 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
M . D . O INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box113013 Dubai
Phone: +971-4- 2351668 Fax: +971-4- 2351618
E-mail: [email protected]
Web site:
M B TEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box47203
Dubai
Phone: +971-4- 3538803 Fax: +971-4- 3536076
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) ABUDHABI ( DUBAI BRANCH )
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953280
E-mail:
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3515353 Fax: +971-4- 3515197
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23904
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASOUD FASHION TRADING EST.
P.O. Box734
Dubai
Phone: +971-4- 2264669 Fax: +971-4- 2291344
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMAD MEHDI BASHIRI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42119
Dubai
Phone: +971-4- 2218339 Fax: +971-4- 2219055
E-mail:
Web site:
NADA AL YASMEEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box64891
Dubai
Phone: +971-4- 2354394 Fax: +971-4- 2354395
E-mail:
Web site:
NEBRAS ALNOJOOM PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box294370 Dubai
Phone: +971-4- 2899057 Fax: +971-4- 2899075
E-mail:
Web site:
NEW VARSHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box43933
Dubai
Phone: +971-4- 3530855 Fax: +971-4- 3537566
E-mail: [email protected]
Web site:
NORTH VIEW TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box43987
Dubai
Phone: +971-4- 3539311 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
PEARLE FATTANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box124710 Dubai
Phone: +971-4- 2296378 Fax: +971-4- 2291454
E-mail: [email protected]
Web site:
PINK AL SHELA INTERNATIONAL ( L.L.C)
P.O. Box65061
Dubai
Phone: +971-4- 2352620 Fax: +971-4- 2352630
E-mail: [email protected]
Web site:
RASMEYA TRADING
P.O. Box185631 Dubai
Phone: +971-4- 2273717 Fax: +971-4- 2273717
E-mail:
Web site:
ROSSI ROMANI TRADING EST
P.O. Box14710
Dubai
Phone: +971-4- 2256544 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SAHARAWI TRADING
P.O. Box6799
Dubai
Phone: +971-4- 2583853 Fax: +971-4- 2583854
E-mail:
Web site:
SARDASHT CITY TRADING ( L.L.C)
P.O. Box172279 Dubai
Phone: +971-4- 2296552 Fax: +971-4- 2296553
E-mail:
Web site:
SATWA SUN TRADING
P.O. Box66172
Dubai
Phone: +971-4- 3490107 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SEA COAST STAR TRADING
P.O. Box83209
Dubai
Phone: +971-4- 2255410 Fax: +971-4- 2255177
E-mail: [email protected]
Web site:
STARS COLLECTION (L.L.C)
P.O. Box98640
Dubai
Phone: +971-4- 2881703 Fax: +971-4- 2881702
E-mail:
Web site:
SUPER STAR GARMENTS TRADING
P.O. Box49817
Dubai
Phone: +971-4- 3341288 Fax: +971-4- 3349050
E-mail:
Web site:
TED LAPIDUS (L L C) (BRANCH)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2272789 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TONG FA TRADING (L.L.C)
P.O. Box98478
Dubai
Phone: +971-4- 2291448 Fax: +971-4- 2295988
E-mail: [email protected]
Web site:
VICTORIA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box113270 Dubai
Phone: +971-4- 3530880 Fax: +971-4- 3539898
E-mail: [email protected]
Web site:
VICY TRADING CO. (L.L.C.) - BR P.O. Box1357
Dubai
Phone: +971-4- 2223968 Fax: +971-4- 2242778
E-mail:
Web site:
WAHAT AL HAD TRADING L.L.C
P.O. Box184246 Dubai
Phone: +971-4- 2263805 Fax: +971-4- 2350626
E-mail: [email protected]
Web site:
1 DOLLAR READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C
P.O. Box97614
Dubai
Phone: +971-4- 3593009 Fax: +971-4- 3593025
E-mail:
Web site:
AHAN ALI ABBAS READY GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box39120
Dubai
Phone: +971-4- 2260410 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL FARYABI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1177
Dubai
Phone: +971-4- 2259743 Fax: +971-4- 2732226
E-mail:
Web site:
AL MARWA TRADING L L C
P.O. Box45423
Dubai
Phone: +971-4- 3540026 Fax: +971-4- 3540027
E-mail:
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
AZLAN TRADING(L.L.C)
P.O. Box79594
Dubai
Phone: +971-4- 2890045 Fax: +971-4- 2890045
E-mail:
Web site:
BABY CITY (L.L.C.)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2260732 Fax: +971-4- 2264595
E-mail: [email protected]
Web site: www.osaka.ae
BABY MARY TRADING (L.L.C)
P.O. Box15084
Dubai
Phone: +971-4- 2254430 Fax: +971-4- 2254453
E-mail: [email protected]
Web site:
BARISA TRADING ( L L C )
P.O. Box171853 Dubai
Phone: +971-4- 2735180 Fax: +971-4- 2735190
E-mail:
Web site:
BEGUM FASHION (L.L.C)
P.O. Box45979
Dubai
Phone: +971-4- 3517745 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK MODEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box125331 Dubai
Phone: +971-4- 2290555 Fax: +971-4- 2290955
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE BLING FASHION L.L.C
P.O. Box115604 Dubai
Phone: +971-4- 3375129 Fax: +971-4- 3375129
E-mail:
Web site:
BLUE LINE FASHION
P.O. Box13360
Dubai
Phone: +971-4- 2263477 Fax: +971-4- 2844247
E-mail:
Web site:
BLUE SHIP GARMENTS TRADING
P.O. Box41880
Dubai
Phone: +971-4- 2710606 Fax: +971-4- 2738111
E-mail:
Web site:
BRIGHT BRAND FASHIONS
P.O. Box83398
Dubai
Phone: +971-4- 2351077 Fax: +971-4- 2267009
E-mail: [email protected]
Web site:
CHIC COSTI FASHION (LLC)
P.O. Box87409
Dubai
Phone: +971-4- 2280184 Fax: +971-4- 2280184
E-mail: [email protected]
Web site:
CREATIVITY PALACE TRADING
P.O. Box66909
Dubai
Phone: +971-4- 3318731 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CURTAIN PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box81493
Dubai
Phone: +971-4- 2717286 Fax: +971-4- 2716850
E-mail:
Web site:
DATEX TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
DUTCHKID FZCO
P.O. Box Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 3618142 Fax: +971-4- 3618143
E-mail: [email protected]
Web site:
E V A SLIPPERS TRADING (L.L.C)
P.O. Box10451
Dubai
Phone: +971-4- 2264665 Fax: +971-4- 2267800
E-mail: [email protected]
Web site:
FAIR VALUE TRADING (L.L.C)
P.O. Box125948 Dubai
Phone: +971-4- 2354125 Fax: +971-4- 2354126
E-mail: [email protected]
Web site:
FLOWER VISION TEXTILES TRADING L L C
P.O. Box44917
Dubai
Phone: +971-4- 2259479 Fax: +971-4- 2259479
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN DREAM GARMENTS TRADING
P.O. Box13927
Dubai
Phone: +971-4- 2718132 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN NIGHT TRADING L L C
P.O. Box171006 Dubai
Phone: +971-4- 2263952 Fax: +971-4- 2261788
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN TIGER STORE (L.L.C.)
P.O. Box13360
Dubai
Phone: +971-4- 2283899 Fax: +971-4- 2217556
E-mail:
Web site:
GREY LAND TRADING (L.L.C)
P.O. Box52076
Dubai
Phone: +971-4- 2354585 Fax: +971-4- 3365909
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMEED STORE
P.O. Box5464
Dubai
Phone: +971-4- 2733136 Fax: +971-4- 2734088
E-mail:
Web site:
HAPPY STAR TRADING (LLC)
P.O. Box99535
Dubai
Phone: +971-4- 2731065 Fax: +971-4- 2731065
E-mail:
Web site:
IF BOUTIQUE (L.L.C)
P.O. Box214032 Dubai
Phone: +971-4- 3947260 Fax: +971-4- 3947259
E-mail: [email protected]
Web site:
J.P.G TRADING (L.L.C)
P.O. Box114170 Dubai
Phone: +971-4- 2262022 Fax: +971-4- 2266823
E-mail: [email protected]
Web site:
JENNI . K . STAR INTERNATIONAL (L. L. C)
P.O. Box11716
Dubai
Phone: +971-4- 6269257 Fax: +971-4- 2972081
E-mail:
Web site:
KAYDEE FASHION (L.L.C)
P.O. Box44315
Dubai
Phone: +971-4- 3535199 Fax: +971-4- 3537741
E-mail: [email protected]
Web site:
KOBAL GENERAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box116359 Dubai
Phone: +971-4- 2583983 Fax: +971-4- 2583938
E-mail:
Web site:
KOMAL FASHION (L.L.C)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
LAS VEGAS 4 FASHION (L.L.C)
P.O. Box33253
Dubai
Phone: +971-4- 3370559 Fax: +971-4- 3347670
E-mail: [email protected]
Web site:
M H D TRADING ( L L C )
P.O. Box116391 Dubai
Phone: +971-4- 6588627 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
M.D.A TRADING EST
P.O. Box43434
Dubai
Phone: +971-4- 3540422 Fax: +971-4- 3540433
E-mail: [email protected]
Web site:
MAROONI HOME TRADING
P.O. Box233812 Dubai
Phone: +971-4- 2276474 Fax: +971-4- 2276474
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3568241 Fax: +971-4- 3515197
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2326273 Fax: +971-4- 3515197
E-mail:
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2326228 Fax: +971-4- 2326275
E-mail:
Web site:
MASOULEH TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
MAX CARE INTERNATIONAL TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22164
Dubai
Phone: +971-4- 2629940 Fax: +971-4- 2624478
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED NOBLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box40431
Dubai
Phone: +971-4- 3326650 Fax: +971-4- 3326651
E-mail:
Web site:
MUSABIH TRADING(L.L.C)
P.O. Box183878 Dubai
Phone: +971-4- 2291473 Fax: +971-4- 2291489
E-mail:
Web site:
NAHAWAND EXHIBITION (L.L.C)
P.O. Box5068
Dubai
Phone: +971-4- 2212803 Fax: +971-4- 2272686
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW NANCY TRADING (L.L.C)
P.O. Box57907
Dubai
Phone: +971-4- 2255005 Fax: +971-4- 2257751
E-mail: [email protected]
Web site:
OMAR KHEDER TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box1873
Dubai
Phone: +971-4- 2350332 Fax: +971-4- 2350212
E-mail:
Web site:
PAN SHINE SKY TRADING L.L.C
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2236984 Fax: +971-4- 2236984
E-mail: [email protected]
Web site:
PANKAJ TRADING (L.L.C)
P.O. Box44020
Dubai
Phone: +971-4- 2255162 Fax: +971-4- 2290259
E-mail: [email protected]
Web site:
POUR IBRAHIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box30493
Dubai
Phone: +971-4- 2285525 Fax: +971-4- 2285526
E-mail: [email protected]
Web site:
PRESIDENT FURS TRADING (L.L.C)
P.O. Box90179
Dubai
Phone: +971-4- 2279327 Fax: +971-4- 2228088
E-mail:
Web site:
RDN TRADING (L.L.C)
P.O. Box39898
Dubai
Phone: +971-4- 2297819 Fax: +971-4- 2297819
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL DIWAN OUD
P.O. Box99707
Dubai
Phone: +971-4- 3669333 Fax: +971-4- 3944098
E-mail: [email protected]
Web site:
SATURN MOONS TRADING (L.L.C)
P.O. Box85381
Dubai
Phone: +971-4- 2722462 Fax: +971-4- 2722463
E-mail:
Web site:
SHAHAB REZA TRADING (L.L.C)
P.O. Box93494
Dubai
Phone: +971-4- 2349522 Fax: +971-4- 2349533
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAN TEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box121263 Dubai
Phone: +971-4- 2255885 Fax: +971-4- 2250443
E-mail: [email protected]
Web site:
SHIALA PIONEERS TRADING (L.L.C)
P.O. Box92625
Dubai
Phone: +971-4- 2262639 Fax: +971-4- 2251718
E-mail: [email protected]
Web site:
SOOMAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box97411
Dubai
Phone: +971-4- 2797400 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SPIRITUAL TRADING EST
P.O. Box45652
Dubai
Phone: +971-4- 2354331 Fax: +971-4- 2354331
E-mail: [email protected]
Web site:
SULTAN TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box45303
Dubai
Phone: +971-4- 3540144 Fax: +971-4- 3540145
E-mail: [email protected]
Web site:
SUNPOWER TRADING EST.
P.O. Box4907
Dubai
Phone: +971-4- 2211757 Fax: +971-4- 2285272
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMES CO.(L.L.C) BR.
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 2255901
E-mail: [email protected]
Web site:
TOOBA STAR TEXTILE (LLC)
P.O. Box45304
Dubai
Phone: +971-4- 3539742 Fax: +971-4- 3539743
E-mail: [email protected]
Web site:
TRADING & MARKETING EST.
P.O. Box36 Dubai
Phone: +971-4- 2660747 Fax: +971-4- 2660381
E-mail: [email protected]
Web site:
TRIDENT GIFTS
P.O. Box94863
Dubai
Phone: +971-4- 2712710 Fax: +971-4- 2737333
E-mail: [email protected]
Web site:
UM AMAL STORE L.L.C
P.O. Box10833
Dubai
Phone: +971-4- 2252734 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
UNIQUE FASHION LLC
P.O. Box118158 Dubai
Phone: +971-4- 2265724 Fax: +971-4- 2265749
E-mail: [email protected]
Web site:
VALDANO GARMENTS TRADING (LLC)
P.O. Box80859
Dubai
Phone: +971-4- 2225076 Fax: +971-4- 2297696
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE AXIS TRADING L L C
P.O. Box181783 Dubai
Phone: +971-4- 2252452 Fax: +971-4- 2252954
E-mail: [email protected]
Web site:
YOMAYA MEDICAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box233519 Dubai
Phone: +971-4- 2588669 Fax: +971-4- 2588670
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAPHYR TRADING (L.L.C)
P.O. Box92696
Dubai
Phone: +971-4- 2353333 Fax: +971-4- 2352111
E-mail: [email protected]
Web site:
ZORION TRADING (L.L.C)
P.O. Box27054
Dubai
Phone: +971-4- 2326256 Fax: +971-4- 2326257
E-mail: [email protected]
Web site:
4TN TRADING(LLC)
P.O. Box118707 Dubai
Phone: +971-4- 3599980 Fax: +971-4- 3599010
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL WALI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box172216 Dubai
Phone: +971-4- 2268082 Fax: +971-4- 2257027
E-mail:
Web site:
ABDULHAMID ABDULRAZZAQ BADRI TRADING
P.O. Box142
Dubai
Phone: +971-4- 2264081 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULLA MOHAMED RASHID TRADING
P.O. Box94148
Dubai
Phone: +971-4- 2298938 Fax: +971-4- 2272314
E-mail:
Web site:
ADAN FLOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box88292
Dubai
Phone: +971-4- 2259893 Fax: +971-4- 2259879
E-mail:
Web site:
AL FURAT ROSE TRADING (L.L.C)
P.O. Box49805
Dubai
Phone: +971-4- 2266715 Fax: +971-4- 2264481
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HAFEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box17455
Dubai
Phone: +971-4- 2289915 Fax: +971-4- 2289916
E-mail:
Web site:
AL HAWASHIM FURNITUERS
P.O. Box13228
Dubai
Phone: +971-4- 2727624 Fax: +971-4- 2727625
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KABAYEL OASIS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box8998
Dubai
Phone: +971-4- 3232906 Fax: +971-4- 3232907
E-mail:
Web site:
AL MAMZAR ROAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2268828 Fax: +971-4- 2259161
E-mail:
Web site:
AL SAYED MOHD.ALI AL HASHEMI TRADING
P.O. Box32594
Dubai
Phone: +971-4- 3377601 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL TAWAKKUL TRADING(L.L.C)
P.O. Box27860
Dubai
Phone: +971-4- 2354781 Fax: +971-4- 2354782
E-mail:
Web site:
AL WASHIA TRADING (BR)
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 3243979 Fax: +971-4- 2269006
E-mail: [email protected]
Web site:
ALF LAILA & LAILA READYMADE GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box211912 Dubai
Phone: +971-4- 2733737 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARMITAN TRADING L L C
P.O. Box42204
Dubai
Phone: +971-4- 2225757 Fax: +971-4- 2227373
E-mail:
Web site:
BEST FOR YOU TRADING (L L C)
P.O. Box32879
Dubai
Phone: +971-4- 3357080 Fax: +971-4- 3357081
E-mail: [email protected]
Web site:
CHEN YUHUA TRADING (LLC)
P.O. Box252191 Dubai
Phone: +971-4- 2260292 Fax: +971-4- 2262861
E-mail:
Web site:
CLASSIC QUILTS & QUILTING (L.L.C)
P.O. Box118128 Dubai
Phone: +971-4- 3523635 Fax: +971-4- 3528459
E-mail: [email protected]
Web site:
CORAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box29715
Dubai
Phone: +971-4- 2586040 Fax: +971-4- 2586050
E-mail:
Web site:
DANAT ALSALMEYYA FASHION
P.O. Box71156
Dubai
Phone: +971-4- 3444934 Fax: +971-4- 3945154
E-mail: [email protected]
Web site:
ELEGENT PALACE TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2633227 Fax: +971-4- 2616140
E-mail:
Web site:
FALAH AND JALAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 2733870 Fax: +971-4- 2733850
E-mail:
Web site:
FIRST PRIVILEGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box171504 Dubai
Phone: +971-4- 2295053 Fax: +971-4- 2295073
E-mail: [email protected]
Web site:
FROST GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box33668
Dubai
Phone: +971-4- 3455690 Fax: +971-4- 3455691
E-mail:
Web site:
GOLD HEART TEXTILE
P.O. Box77036
Dubai
Phone: +971-4- 3540442 Fax: +971-4- 3540443
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN SOZZANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box172066 Dubai
Phone: +971-4- 2350274 Fax: +971-4- 2350276
E-mail:
Web site:
HIGH STAR TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box46275
Dubai
Phone: +971-4- 3540069 Fax: +971-4- 3592545
E-mail:
Web site:
IAOJUN TRADING (L.L.C)
P.O. Box92997
Dubai
Phone: +971-4- 2268418 Fax: +971-4- 2268418
E-mail:
Web site:
IBRAHIM AL NAJJAR EST.
P.O. Box10299
Dubai
Phone: +971-4- 2859546 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IRIS TRADING (BR) L L C
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 3514892 Fax: +971-4- 3514893
E-mail:
Web site:
ISLAND LIGHT TRADING
P.O. Box57604
Dubai
Phone: +971-4- 2350448 Fax: +971-4- 2350448
E-mail: [email protected]
Web site:
ISLAND SAIL TRADING
P.O. Box92338
Dubai
Phone: +971-4- 2257378 Fax: +971-4- 2257378
E-mail:
Web site:
JALANDER KHAN TRADING CO(L.L.C)
P.O. Box5246
Dubai
Phone: +971-4- 2212104 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KATTAKKAL YUSUF TRADING (L.L.C)
P.O. Box46490
Dubai
Phone: +971-4- 3537701 Fax: +971-4- 3536645
E-mail:
Web site:
KIMBERLY TRADING CO ( L L C )
P.O. Box181072 Dubai
Phone: +971-4- 2261525 Fax: +971-4- 2261525
E-mail: [email protected]
Web site:
KOMAL STAR PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box32089
Dubai
Phone: +971-4- 2262715 Fax: +971-4- 2267330
E-mail: [email protected]
Web site:
LARY & THOMAS TRADING (L.L.C)
P.O. Box231783 Dubai
Phone: +971-4- 2259443 Fax: +971-4- 2259448
E-mail:
Web site:
LIGHT COAST READY MADE GARMENTS TRADING L.L.C
P.O. Box48813
Dubai
Phone: +971-4- 2239229 Fax: +971-4- 2274568
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY CITY READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box4056
Dubai
Phone: +971-4- 2654346 Fax: +971-4- 2654347
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED SHAFIQTEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box43282
Dubai
Phone: +971-4- 3537278 Fax: +971-4- 3537279
E-mail:
Web site:
MOHD AYOOB TRADING CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2211978 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHD. BIN DHAHI TRADING
P.O. Box112568 Dubai
Phone: +971-4- 3353648 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MUHAMMAD ASIF ABDUL SATTAR TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box44292
Dubai
Phone: +971-4- 3540617 Fax: +971-4- 3540618
E-mail: [email protected]
Web site:
NASIM AL SHAMAL TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box92558
Dubai
Phone: +971-4- 2250576 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NASSER AL QATTAN TRADING
P.O. Box5368
Dubai
Phone: +971-4- 2229604 Fax: +971-4- 2219195
E-mail:
Web site:
NEELAM FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box43486
Dubai
Phone: +971-4- 4342513 Fax: +971-4- 3539011
E-mail:
Web site:
NESWAH BOUTIQUE
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 3376313 Fax: +971-4- 3474004
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW ORIENTAL TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box46197
Dubai
Phone: +971-4- 3540383 Fax: +971-4- 3540382
E-mail: [email protected]
Web site:
PHOENIX OASIS CURTAINS TRADING
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2233783 Fax: +971-4- 2239593
E-mail:
Web site:
PODIUM (BRANCH OF BUGATTI CO L.L.C. )
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 3447729 Fax: +971-4- 2232002
E-mail: [email protected]
Web site:
QAMAR ALAIN TRDING
P.O. Box46203
Dubai
Phone: +971-4- 3594633 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ROBERTO CAVALLI (BR OF BUGATTI CO L.L.C)
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 2985109 Fax: +971-4- 2959994
E-mail:
Web site:
ROSALIAH PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box114149 Dubai
Phone: +971-4- 3355252 Fax: +971-4- 3357686
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL WORLD TRADING (L.L.C)
P.O. Box23987
Dubai
Phone: +971-4- 3538880 Fax: +971-4- 3537444
E-mail:
Web site:
SAJ FASHION (L.L.C)
P.O. Box92337
Dubai
Phone: +971-4- 2257792 Fax: +971-4- 2353237
E-mail:
Web site:
SALEH BIN OTHAIMAN TRADING EST.
P.O. Box13688
Dubai
Phone: +971-4- 2253685 Fax: +971-4- 2266675
E-mail:
Web site:
SAMRAAT GULF ENTERPRISES (L.L.C.)
P.O. Box112683 Dubai
Phone: +971-4- 2259706 Fax: +971-4- 2263745
E-mail:
Web site:
SAND DUNES TRADING (L.L.C)
P.O. Box120738 Dubai
Phone: +971-4- 3936612 Fax: +971-4- 3936612
E-mail:
Web site:
SAQER TAILORING MATERIALS & TEXTILES TRADING
P.O. Box2352
Dubai
Phone: +971-4- 3531991 Fax: +971-4- 3532096
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA PEARL TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43077
Dubai
Phone: +971-4- 3539320 Fax: +971-4- 3539252
E-mail: [email protected]
Web site:
SILKY TOUCH TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box43759
Dubai
Phone: +971-4- 3540510 Fax: +971-4- 3540520
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER STONE TRADING
P.O. Box8734
Dubai
Phone: +971-4- 2292641 Fax: +971-4- 2292651
E-mail: [email protected]
Web site:
SOFT SHOE TRADING (L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2221892 Fax: +971-4- 2221892
E-mail:
Web site:
SPARX TEXTILES TRADING
P.O. Box77036
Dubai
Phone: +971-4- 3540339 Fax: +971-4- 3540449
E-mail: [email protected]
Web site:
SPIRIT OF ARABIA (L.L.C)
P.O. Box33859
Dubai
Phone: +971-4- 2242262 Fax: +971-4- 2242270
E-mail: [email protected]
Web site:
TINA FASHION (L.L.C)
P.O. Box125987 Dubai
Phone: +971-4- 3535785 Fax: +971-4- 3536579
E-mail: [email protected]
Web site:
TOMMY TRADING (L.L.C.)
P.O. Box6015
Dubai
Phone: +971-4- 3371910 Fax: +971-4- 3369444
E-mail:
Web site:
WALI MOHD GUL MOHAMMAD TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box41039
Dubai
Phone: +971-4- 2235096 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WISHING STAR TEXTILES
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 3539185 Fax: +971-4- 3539186
E-mail:
Web site:
YESTERDAY & TODAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box172032 Dubai
Phone: +971-4- 2353108 Fax: +971-4- 2353407
E-mail:
Web site:
ZAHRA SAAD GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box251459 Dubai
Phone: +971-4- 2261553 Fax: +971-4- 2261421
E-mail: [email protected]
Web site:
ZIG ZAG FASHION (L.L.C)
P.O. Box21902
Dubai
Phone: +971-4- 2354822 Fax: +971-4- 2354822
E-mail: [email protected]
Web site:
2 X L FURNITUERS - BR
P.O. Box6510222 Dubai
Phone: +971-4- 5726720 Fax: +971-4- 5726721
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULA BIN SUBAIH READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box55085
Dubai
Phone: +971-4- 2253227 Fax: +971-4- 2253227
E-mail:
Web site:
AFNAN ROSE PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box54203
Dubai
Phone: +971-4- 3476955 Fax: +971-4- 3476956
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED MOHAMED AL ZAROUNI TRADING L L C
P.O. Box115338 Dubai
Phone: +971-4- 2250091 Fax: +971-4- 2250091
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JOUDA TRADING EST.
P.O. Box13183
Dubai
Phone: +971-4- 2264528 Fax: +971-4- 2250273
E-mail: [email protected]
Web site:
ALDAMOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box4476
Dubai
Phone: +971-4- 2235233 Fax: +971-4- 2242559
E-mail: [email protected]
Web site:
ALHBAB OASIS TRADING
P.O. Box251804 Dubai
Phone: +971-4- 2262849 Fax: +971-4- 2262849
E-mail: [email protected]
Web site:
ALMIARAJ FASHION
P.O. Box82399
Dubai
Phone: +971-4- 2688172 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALMOHEEB OASIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box3353
Dubai
Phone: +971-4- 2264241 Fax: +971-4- 2291415
E-mail: [email protected]
Web site:
ARABIAN PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box87680
Dubai
Phone: +971-4- 8521517 Fax: +971-4- 8521517
E-mail:
Web site:
BACK STREET (BRANCH OF BUGATTI CO.) L.L.C.
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 2959992 Fax: +971-4- 2959994
E-mail:
Web site:
BAMOSALLAM TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box15860
Dubai
Phone: +971-4- 2265503 Fax: +971-4- 2255443
E-mail: [email protected]
Web site:
BAZAZ TRADING (L.L.C.)
P.O. Box64377
Dubai
Phone: +971-4- 2263601 Fax: +971-4- 2259879
E-mail:
Web site:
BELLUNO TRADING (L.L.C)
P.O. Box200
Dubai
Phone: +971-4- 3956575 Fax: +971-4- 3956588
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE CASTLE TRADING
P.O. Box241016 Dubai
Phone: +971-4- 2259545 Fax: +971-4- 2261838
E-mail: [email protected]
Web site:
BRAND STREET TRADING (L.L.C)
P.O. Box3211
Dubai
Phone: +971-4- 2280867 Fax: +971-4- 2279932
E-mail:
Web site:
CANTON TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box118451 Dubai
Phone: +971-4- 3538839 Fax: +971-4- 3530471
E-mail:
Web site:
CITY BRIDE TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box241049 Dubai
Phone: +971-4- 3540212 Fax: +971-4- 3540213
E-mail: [email protected]
Web site:
CUTE LADY 501 READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box115451 Dubai
Phone: +971-4- 3341216 Fax: +971-4- 3351472
E-mail: [email protected]
Web site:
DALIA FASHION (L.L.C)
P.O. Box41335
Dubai
Phone: +971-4- 2280926 Fax: +971-4- 2284133
E-mail:
Web site:
DARIA WATCHES TRADING (L.L.C)
P.O. Box27545
Dubai
Phone: +971-4- 3597004 Fax: +971-4- 3597003
E-mail:
Web site:
DEIRA ROSE TRADING EST.
P.O. Box16727
Dubai
Phone: +971-4- 2220164 Fax: +971-4- 2277434
E-mail:
Web site:
ELITE FEELING COLLECTIONS TRADING (L.L.C)
P.O. Box2362
Dubai
Phone: +971-4- 2255352 Fax: +971-4- 2255101
E-mail: [email protected]
Web site:
FANTASY STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3536336 Fax: +971-4- 3536935
E-mail: [email protected]
Web site:
FEELING PARIS FASHION - BR
P.O. Box84928
Dubai
Phone: +971-4- 2691145 Fax: +971-4- 2696915
E-mail:
Web site:
GARTEXCO TRADING (L.L.C)
P.O. Box1348
Dubai
Phone: +971-4- 2264274 Fax: +971-4- 2253204
E-mail:
Web site:
GHAZNAH STAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box241095 Dubai
Phone: +971-4- 3540311 Fax: +971-4- 3540312
E-mail:
Web site:
GOLDEN PEARL GIFTS TRADING
P.O. Box21775
Dubai
Phone: +971-4- 2353484 Fax: +971-4- 2253573
E-mail:
Web site:
GOLDEN YEAR TRADING L L C
P.O. Box27105
Dubai
Phone: +971-4- 2295318 Fax: +971-4- 2295319
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN STEM TRADING (L.L.C)
P.O. Box10420
Dubai
Phone: +971-4- 2269930 Fax: +971-4- 2265520
E-mail:
Web site:
HAOFENG STAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2258948 Fax: +971-4- 2264066
E-mail:
Web site:
HE & SHE TRADING
P.O. Box41529
Dubai
Phone: +971-4- 3785925 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JINGLES TRADING
P.O. Box117647 Dubai
Phone: +971-4- 2232335 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
KHANTEX TEXTILE CO (L.L.C)
P.O. Box63167
Dubai
Phone: +971-4- 2354913 Fax: +971-4- 2354914
E-mail:
Web site:
KING OF ACCESSORIES TRADING L L C
P.O. Box40844
Dubai
Phone: +971-4- 2256222 Fax: +971-4- 2290095
E-mail: [email protected]
Web site:
LAURITA GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box113644 Dubai
Phone: +971-4- 2234564 Fax: +971-4- 2234564
E-mail:
Web site:
LIGHT MAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box183599 Dubai
Phone: +971-4- 2267817 Fax: +971-4- 2267817
E-mail: [email protected]
Web site:
MAWAZ PERFUM TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box80381
Dubai
Phone: +971-4- 2342522 Fax: +971-4- 2342551
E-mail: [email protected]
Web site:
MAXWELL & GRACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2348127 Fax: +971-4- 2348126
E-mail:
Web site:
MERMAID COSMETICS TRADING (L.L.C)
P.O. Box183503 Dubai
Phone: +971-4- 2266945 Fax: +971-4- 2266925
E-mail:
Web site:
MEROOJ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12326
Dubai
Phone: +971-4- 2219098 Fax: +971-4- 2219098
E-mail:
Web site:
MINI KING TRADING (L.L.C)
P.O. Box123244 Dubai
Phone: +971-4- 2353035 Fax: +971-4- 2353015
E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN COLOUR READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box87801
Dubai
Phone: +971-4- 2353698 Fax: +971-4- 2738111
E-mail:
Web site:
MULTI BRAND TRADING L L C
P.O. Box87056
Dubai
Phone: +971-4- 2353255 Fax: +971-4- 2353499
E-mail:
Web site:
MUNIR MUNAWAR TRADING
P.O. Box39798
Dubai
Phone: +971-4- 2294815 Fax: +971-4- 2294694
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW STEP TRADING (L.L.C)
P.O. Box111405 Dubai
Phone: +971-4- 2260700 Fax: +971-4- 2262665
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR & BASHIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box117063 Dubai
Phone: +971-4- 3540270 Fax: +971-4- 3540271
E-mail:
Web site:
PARAMBATH TRADING (L.L.C)
P.O. Box83257
Dubai
Phone: +971-4- 3935611 Fax: +971-4- 3352266
E-mail:
Web site:
PTN GENERAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box91220
Dubai
Phone: +971-4- 2277633 Fax: +971-4- 2277585
E-mail:
Web site:
QASEM HASHIMI TRADING (L.L.C)
P.O. Box39257
Dubai
Phone: +971-4- 2279644 Fax: +971-4- 2279655
E-mail:
Web site:
QASR AL HARAMAIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box76093
Dubai
Phone: +971-4- 2863987 Fax: +971-4E-mail: [email protected]oo.com
Web site:
RADLY TRADING ( L L C )
P.O. Box113799 Dubai
Phone: +971-4- 3344648 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RASHED SAEED KHAMIS TRADING
P.O. Box1063
Dubai
Phone: +971-4- 2728216 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RED FOX TRADING (L.L.C)
P.O. Box87819
Dubai
Phone: +971-4- 2341190 Fax: +971-4- 2341191
E-mail:
Web site:
ROSE LAND TRADING (L.L.C)
P.O. Box251122 Dubai
Phone: +971-4- 2211234 Fax: +971-4- 2211800
E-mail: [email protected]
Web site:
SAIFUDDIN STORE (L.L.C)
P.O. Box13379
Dubai
Phone: +971-4- 2288625 Fax: +971-4- 2277269
E-mail:
Web site:
SALAH LASHKARI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box1297
Dubai
Phone: +971-4- 2252635 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SALEH AL HUWAIDI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box16425
Dubai
Phone: +971-4- 2267833 Fax: +971-4- 2267944
E-mail:
Web site:
SEPIDEH TRADING (L.L.C)
P.O. Box181850 Dubai
Phone: +971-4- 2348487 Fax: +971-4- 2348478
E-mail:
Web site:
SHABBIR AND SHOAIB TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box241007 Dubai
Phone: +971-4- 2351002 Fax: +971-4- 2351050
E-mail: [email protected]
Web site:
SHEEBA TREASURES PERFUMES (L.L.C.)
P.O. Box111436 Dubai
Phone: +971-4- 2364880 Fax: +971-4- 2364884
E-mail:
Web site:
SIM DUBAI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box57975
Dubai
Phone: +971-4- 2263606 Fax: +971-4- 2292542
E-mail: [email protected]
Web site:
SUCCESS FORTUNE INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box378778 Dubai
Phone: +971-4- 2391912 Fax: +971-4- 2391913
E-mail:
Web site:
SULTAN KHAMIS FASHION
P.O. Box91043
Dubai
Phone: +971-4- 2253686 Fax: +971-4- 2353991
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 2259901
E-mail:
Web site:
TEEB EMIRATES PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box181751 Dubai
Phone: +971-4- 2266609 Fax: +971-4- 2267467
E-mail: [email protected]
Web site:
TRADITIONAL TRINKETS & TEXTILES (L L C )
P.O. Box114337 Dubai
Phone: +971-4- 4203944 Fax: +971-4- 4203945
E-mail: [email protected]
Web site:
TWO APPLE TRADING
P.O. Box126392 Dubai
Phone: +971-4- 3367672 Fax: +971-4- 3367672
E-mail: [email protected]
Web site:
WALKAHEAD TRADING
P.O. Box8575
Dubai
Phone: +971-4- 8860070 Fax: +971-4- 8860071
E-mail: [email protected]
Web site:
WOMENS WORLD TRADING (L.L.C)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3984349 Fax: +971-4- 3985855
E-mail: [email protected]
Web site:
YASIN SHAIKH TRADING (L.L.C) - BR P.O. Box3673
Dubai
Phone: +971-4- 2736371 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ZENORA TRADING (L.L.C)
P.O. Box183539 Dubai
Phone: +971-4- 3356564 Fax: +971-4- 3356525
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA ABDUL RAZAQ FOR READYMADE GARMENTS & SHOES
P.O. Box241165 Dubai
Phone: +971-4- 2253469 Fax: +971-4- 2266917
E-mail:
Web site:
AL BUSTAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box171793 Dubai
Phone: +971-4- 3939769 Fax: +971-4- 3939743
E-mail: [email protected]
Web site: www.bustan.ae
AL JENABI WATCHES (BR)
P.O. Box172462 Dubai
Phone: +971-4- 2252598 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL KHAYZARAN TEXTILE TRADING EST
P.O. Box241245 Dubai
Phone: +971-4- 3532377 Fax: +971-4- 3539176
E-mail:
Web site:
AL MEHDAR PLACE TRADING (L.L.C)-BR
P.O. Box40475
Dubai
Phone: +971-4- 2268908 Fax: +971-4- 2265542
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MOTAHAJIBA FASHIONS (BR OF AL SIDDIQI INTERNATIONAL
GROUP ) L.L.C
P.O. Box21068
Dubai
Phone: +971-4- 3243544 Fax: +971-4- 3243545
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAJEE TRADING L L C
P.O. Box241202 Dubai
Phone: +971-4- 3553133 Fax: +971-4- 3553134
E-mail:
Web site:
AL QUFTAN AL MAGREBI TRADING L.L.C
P.O. Box13679
Dubai
Phone: +971-4- 2734471 Fax: +971-4- 2716627
E-mail:
Web site:
AL RIFAA OASIS TRADING
P.O. Box96657
Dubai
Phone: +971-4- 2241127 Fax: +971-4- 2728649
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAKKA TRADING CO(L.L.C )
P.O. Box1268
Dubai
Phone: +971-4- 2718992 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALI SALEM ABDULLA GARMENTS & GIFTS
P.O. Box13139
Dubai
Phone: +971-4- 2260354 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
AROMA TRADING (LLC) BR
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2299195 Fax: +971-4- 2616140
E-mail: [email protected]
Web site:
ASAD ABDULLA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box42735
Dubai
Phone: +971-4- 2290114 Fax: +971-4- 2290114
E-mail:
Web site:
AVOUS TRADING (L.L.C)
P.O. Box86321
Dubai
Phone: +971-4- 2987656 Fax: +971-4- 2987657
E-mail:
Web site:
AXEZIA TRADING EST ( BRANCH )
P.O. Box171538 Dubai
Phone: +971-4- 2977821 Fax: +971-4- 2977822
E-mail: åìÈÎ@ÔÁËÆåÔÒÄÎÉ
Web site:
AZHAR AL KAWTHAR LINENS TRADING (L.L.C)
P.O. Box89748
Dubai
Phone: +971-4- 2290633 Fax: +971-4- 2290633
E-mail:
Web site:
BAIT AL USRAH FURNITURE TRADING
P.O. Box61721
Dubai
Phone: +971-4- 3446473 Fax: +971-4- 2858333
E-mail:
Web site:
BLUE VALLEY TRADING (LLC)
P.O. Box88533
Dubai
Phone: +971-4- 2674564 Fax: +971-4- 2672455
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE WHALE (L.L.C)
P.O. Box123544 Dubai
Phone: +971-4- 2247414 Fax: +971-4- 2213746
E-mail:
Web site:
BOB SHIR TRADING COMPANY (L.L.C)
P.O. Box121569 Dubai
Phone: +971-4- 3572069 Fax: +971-4- 3572069
E-mail:
Web site:
BRIGHT EMERALD TRADING
P.O. Box5442
Dubai
Phone: +971-4- 2253896 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BUGATTI RED (BR OF BUGATTI CO L.L.C)
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 3511989 Fax: +971-4- 2959994
E-mail: [email protected]
Web site:
BURDA TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box11217
Dubai
Phone: +971-4- 3531227 Fax: +971-4- 3531337
E-mail: [email protected]
Web site:
BUSTAN DEIRA GARMENTS & PERFUMES
P.O. Box45706
Dubai
Phone: +971-4- 3520434 Fax: +971-4- 2266893
E-mail: [email protected]
Web site:
CHIC O Z COUTURE (L.L.C)
P.O. Box71337
Dubai
Phone: +971-4- 3446027 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DELIGHT FASHION LLC
P.O. Box86751
Dubai
Phone: +971-4- 2341350 Fax: +971-4- 2341351
E-mail: [email protected]
Web site:
DINESH AIDASANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail:
Web site:
EASTERN BRIGHT PEARL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box299426 Dubai
Phone: +971-4- 2359486 Fax: +971-4- 2359487
E-mail:
Web site:
FENABEL MIDDLE EAST FURNITURES L L C
P.O. Box118281 Dubai
Phone: +971-4- 3746585 Fax: +971-4- 3746586
E-mail: [email protected]
Web site:
FINE FAIR STAR READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box232564 Dubai
Phone: +971-4- 2587723 Fax: +971-4- 2587724
E-mail: [email protected]
Web site:
FOOT SMART TRADING L.L.C
P.O. Box52199
Dubai
Phone: +971-4- 3357842 Fax: +971-4- 3348009
E-mail: [email protected]
Web site:
HAJI DIN MOHAMMAD TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box377045 Dubai
Phone: +971-4- 2225799 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HUMAID MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box32802
Dubai
Phone: +971-4- 2718977 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
INDEPENDENT TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box13332
Dubai
Phone: +971-4- 2266352 Fax: +971-4- 2265918
E-mail: [email protected]
Web site:
IRIS TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
JABAL AL DANAH PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box81227
Dubai
Phone: +971-4- 2732434 Fax: +971-4- 2738464
E-mail: [email protected]
Web site:
JOY FASHIONS
P.O. Box53873
Dubai
Phone: +971-4- 3533589 Fax: +971-4- 2289990
E-mail:
Web site:
JUST CAVALLI(BRANCH OF BUGATTI CO L.L.C)
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 3511737 Fax: +971-4- 3513445
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALIFA BAKHEET TRADING (LLC).
P.O. Box88306
Dubai
Phone: +971-4- 2264271 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KINGS STAR TRADING L L C
P.O. Box79861
Dubai
Phone: +971-4- 2299768 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KUNDAN TEXTILE TRADING L.L.C
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535285 Fax: +971-4- 3535089
E-mail: [email protected]
Web site:
LAL HUSSAIN & MOHD ASHFAQ TRADING (L L C)
P.O. Box96598
Dubai
Phone: +971-4- 2352665 Fax: +971-4- 2352667
E-mail: [email protected]
Web site:
LAVANYA TRADING (L.L.C) - BR
P.O. Box90257
Dubai
Phone: +971-4- 2284232 Fax: +971-4- 2284313
E-mail: [email protected]
Web site:
LI HONG TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box252036 Dubai
Phone: +971-4- 2738108 Fax: +971-4- 2738107
E-mail:
Web site:
LULU GALLAERY TRADING(L.L.C)
P.O. Box41899
Dubai
Phone: +971-4- 2256331 Fax: +971-4- 2266071
E-mail:
Web site:
MAHEK TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box46148
Dubai
Phone: +971-4- 3540014 Fax: +971-4- 3540051
E-mail: [email protected]
Web site:
MODESTY TRADING (L.L.C)
P.O. Box3778
Dubai
Phone: +971-4- 2356262 Fax: +971-4- 2354959
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMAD ABDULRAHIM SHAMSI READY MADE GARMENTS
P.O. Box181369 Dubai
Phone: +971-4- 2277210 Fax: +971-4- 2717722
E-mail:
Web site:
MOHD. AYEL READYMADE GARMENTS & PERFUMES TRADING
P.O. Box57778
Dubai
Phone: +971-4- 2252286 Fax: +971-4- 2350225
E-mail:
Web site:
MUKHTAR CURTAINS & FURNITURE CO. (L L C)
P.O. Box21759
Dubai
Phone: +971-4- 2247724 Fax: +971-4- 2349423
E-mail:
Web site:
MUSTAFA & ABDULRAZAQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box96679
Dubai
Phone: +971-4- 2277616 Fax: +971-4- 2277613
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL ISHRAQ TEXTILES LLC
P.O. Box241897 Dubai
Phone: +971-4- 2731536 Fax: +971-4- 2731536
E-mail:
Web site:
NAJMUDDIN TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box29648
Dubai
Phone: +971-4- 2264451 Fax: +971-4- 2250907
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW FREEDOM TRADING (L.L.C)
P.O. Box32262
Dubai
Phone: +971-4- 2340884 Fax: +971-4- 2340887
E-mail:
Web site:
OBAID AL BASRI TRADING EST.
P.O. Box41247
Dubai
Phone: +971-4- 2214677 Fax: +971-4- 2257552
E-mail:
Web site:
PELICAN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box39877
Dubai
Phone: +971-4- 2268872 Fax: +971-4- 2265517
E-mail: [email protected]
Web site:
QATTAN AL MUTEENA TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box251838 Dubai
Phone: +971-4- 2717030 Fax: +971-4- 2255177
E-mail:
Web site:
QAZI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box41068
Dubai
Phone: +971-4- 2718802 Fax: +971-4-
E-mail: [email protected]
Web site:
QUNHE TRADING (L.L.C)
P.O. Box86747
Dubai
Phone: +971-4- 2289658 Fax: +971-4- 2289658
E-mail:
Web site:
RISE TRADING STORES
P.O. Box2387
Dubai
Phone: +971-4- 2267097 Fax: +971-4- 2255339
E-mail: [email protected]
Web site:
RIVER ISLAND FASHION (L.L.C)
P.O. Box120144 Dubai
Phone: +971-4- 3353571 Fax: +971-4- 3353571
E-mail:
Web site:
SHARIA TRADING
P.O. Box28788
Dubai
Phone: +971-4- 2290250 Fax: +971-4- 2290250
E-mail:
Web site:
SILVER SCISSORS TRADING (L.L.C)
P.O. Box56361
Dubai
Phone: +971-4- 2734336 Fax: +971-4- 2726273
E-mail:
Web site:
SIMS INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box241168 Dubai
Phone: +971-4- 3538625 Fax: +971-4- 3538626
E-mail:
Web site:
SUITS TRADING (L L C)
P.O. Box39264
Dubai
Phone: +971-4- 2250065 Fax: +971-4- 4999277
E-mail:
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 2259901
E-mail: [email protected]
Web site:
TEN STAR TRADING L L C
P.O. Box27397
Dubai
Phone: +971-4- 3527321 Fax: +971-4- 3527321
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP LEVEL TRADING L L C
P.O. Box181017 Dubai
Phone: +971-4- 2269680 Fax: +971-4- 2269681
E-mail: [email protected]
Web site:
UMAR SHAHZAD TRADING L L C
P.O. Box64563
Dubai
Phone: +971-4- 2352871 Fax: +971-4- 2352870
E-mail: [email protected]
Web site:
VALLEY CORNER PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box65451
Dubai
Phone: +971-4- 2259531 Fax: +971-4- 2259523
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE PLANET TRADING (L.L.C)
P.O. Box241231 Dubai
Phone: +971-4- 3540447 Fax: +971-4- 3540448
E-mail: [email protected]
Web site:
ZABIA PALACE TRADING CO (L.L.C)BR
P.O. Box12837
Dubai
Phone: +971-4- 3539167 Fax: +971-4- 3535375
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAHEM MOAHMMED AWAL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box13245
Dubai
Phone: +971-4- 2739343 Fax: +971-4- 2739342
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU KHALID EXHIBITION (L.L.C.)
P.O. Box39427
Dubai
Phone: +971-4- 2266503 Fax: +971-4- 2255310
E-mail: [email protected]
Web site:
AEROSOFT INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box88432
Dubai
Phone: +971-4- 2282350 Fax: +971-4- 2259606
E-mail: [email protected]
Web site:
AJWA FASHION (L.L.C)
P.O. Box23034
Dubai
Phone: +971-4- 3493777 Fax: +971-4- 3493110
E-mail:
Web site:
AL AMIRI LINEN TRADING (LLC)
P.O. Box89380
Dubai
Phone: +971-4- 2268455 Fax: +971-4- 2255836
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HIRA PALACE FURNITURE EST.
P.O. Box50139
Dubai
Phone: +971-4- 3965659 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL KHAJA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2352490 Fax: +971-4- 2352491
E-mail:
Web site:
AL WARDA AL JADEEDA TRADING (L.L.C)
P.O. Box90136
Dubai
Phone: +971-4- 2283326 Fax: +971-4- 2283326
E-mail:
Web site:
AL WASHIA INTERNATIONAL (BR)
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 2326339 Fax: +971-4- 3474004
E-mail:
Web site:
ALMIDAD STAR TRADING
P.O. Box82874
Dubai
Phone: +971-4- 2359956 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARAFA CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box64993
Dubai
Phone: +971-4- 2721277 Fax: +971-4- 2287775
E-mail: [email protected]
Web site:
ART FINE FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box450262 Dubai
Phone: +971-4- 3232612 Fax: +971-4- 3232614
E-mail:
Web site:
BISKOTE KHAN TRADIN CO. (L.L.C)
P.O. Box55143
Dubai
Phone: +971-4- 2283784 Fax: +971-4- 2221019
E-mail:
Web site:
BLUE SNOW TRADING (L.L.C)
P.O. Box184109 Dubai
Phone: +971-4- 2356388 Fax: +971-4- 2356288
E-mail: [email protected]
Web site:
BRIGHTON SHOES TRADING
P.O. Box4385
Dubai
Phone: +971-4- 2258250 Fax: +971-4- 2259699
E-mail: [email protected]
Web site:
BUMBAY SILK CENTRE
P.O. Box12527
Dubai
Phone: +971-4- 2220968 Fax: +971-4- 2293779
E-mail: [email protected]
Web site:
COLOURED TOWER GIFT TRADING (L.L.C)
P.O. Box3477
Dubai
Phone: +971-4- 2262862 Fax: +971-4- 2260736
E-mail:
Web site:
CRAMPTON (L.L.C)
P.O. Box51452
Dubai
Phone: +971-4- 3533724 Fax: +971-4- 3535771
E-mail: [email protected]
Web site:
DELALAT TRADING (L.LC)
P.O. Box39268
Dubai
Phone: +971-4- 2270544 Fax: +971-4- 2271445
E-mail:
Web site:
DILIP KUMAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box40879
Dubai
Phone: +971-4- 3540255 Fax: +971-4- 3540256
E-mail: [email protected]
Web site:
ELEGANCE STAR FASHION (L.L.C) BR
P.O. Box172489 Dubai
Phone: +971-4- 2294336 Fax: +971-4- 2253795
E-mail: [email protected]
Web site:
EMIRATES EYES FASHION (L.L.C)
P.O. Box94226
Dubai
Phone: +971-4- 2356708 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ESTEL FUR TRADING (L.L.C)
P.O. Box78936
Dubai
Phone: +971-4- 2229870 Fax: +971-4- 2229870
E-mail:
Web site:
FERRA RUCCI TRADING L.L.C
P.O. Box52315
Dubai
Phone: +971-4- 2254916 Fax: +971-4- 2254917
E-mail: [email protected]
Web site:
FOREST CASTLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box171075 Dubai
Phone: +971-4- 2356038 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
G I S READYMADE GERMANT TRADING L.L.C
P.O. Box172627 Dubai
Phone: +971-4- 2212623 Fax: +971-4- 2212631
E-mail:
Web site:
HAMAM AL MADINA TRADING (L.L.C)
P.O. Box80388
Dubai
Phone: +971-4- 2285232 Fax: +971-4- 2285223
E-mail:
Web site:
HAPPY FLOWER FASHION (L.L.C)
P.O. Box88438
Dubai
Phone: +971-4- 2634236 Fax: +971-4- 5184868
E-mail:
Web site:
JEBEL KAILASH TEXTILES TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box62 Dubai
Phone: +971-4- 3533408 Fax: +971-4- 3536026
E-mail: [email protected]
Web site:
KABIR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3540227 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KASHMIR PAISELY TRADING (L L C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3318878 Fax: +971-4- 3319676
E-mail:
Web site:
KRYSTALLIA FASHION L.L.C
P.O. Box33465
Dubai
Phone: +971-4- 2666620 Fax: +971-4- 3966282
E-mail:
Web site:
L.T.V TRADING (L.L.C)
P.O. Box45215
Dubai
Phone: +971-4- 3535220 Fax: +971-4- 3538385
E-mail: [email protected]
Web site: www.lakhoos.com
LATIF FURNITURE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box21327
Dubai
Phone: +971-4- 2274264 Fax: +971-4- 2223949
E-mail: [email protected]
Web site:
LAVANYA TRADING (LLC) BR
P.O. Box90257
Dubai
Phone: +971-4- 2325223 Fax: +971-4- 2284313
E-mail: [email protected]
Web site:
LEVANT PERFUME SOURCE L L C
P.O. Box123605 Dubai
Phone: +971-4- 2946218 Fax: +971-4- 2947636
E-mail: [email protected]
Web site:
LOOK N LOOK FASHION
P.O. Box171089 Dubai
Phone: +971-4- 2717493 Fax: +971-4- 2717492
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCIO MENSWEAR
P.O. Box112126 Dubai
Phone: +971-4- 2352006 Fax: +971-4- 2217786
E-mail: [email protected]
Web site:
MAGIC HUNTER TRADING (L.L.C)
P.O. Box42097
Dubai
Phone: +971-4- 2352588 Fax: +971-4- 2352577
E-mail: [email protected]
Web site:
MALIBU TRADING L.L.C ( BR OF SANAEE TRADING CO (L.L.C) )
P.O. Box52067
Dubai
Phone: +971-4- 3377960 Fax: +971-4- 3377960
E-mail: [email protected]
Web site:
MANISHA & PARESH TRADING (L.L.C)
P.O. Box241349 Dubai
Phone: +971-4- 3553122 Fax: +971-4- 3533952
E-mail: [email protected]
Web site:
MARCO VARNI TRADING (L.L.C)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2238224 Fax: +971-4- 2238422
E-mail: [email protected]
Web site:
MILLOR IMMITATION JEWELLERY (L.L.C)
P.O. Box251835 Dubai
Phone: +971-4- 2290638 Fax: +971-4- 2261514
E-mail: [email protected]
Web site:
MONISAS TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box1131
Dubai
Phone: +971-4- 2356062 Fax: +971-4- 2356063
E-mail: [email protected]
Web site:
MUMTAZ GALLERY (L.L.C)
P.O. Box232275 Dubai
Phone: +971-4- 3279211 Fax: +971-4- 3279210
E-mail: [email protected]
Web site:
MURA STAR TRADING (L L C)
P.O. Box120939 Dubai
Phone: +971-4- 3202347 Fax: +971-4- 3202346
E-mail: [email protected]
Web site:
MYANMAR TRADING L.L.C.
P.O. Box91890
Dubai
Phone: +971-4- 2276220 Fax: +971-4- 2288602
E-mail:
Web site:
NAJMAT RIMA SCARVES (L.L.C)
P.O. Box171944 Dubai
Phone: +971-4- 2277742 Fax: +971-4- 2277665
E-mail: [email protected]
Web site:
NAZIR HASSAN ZADEH TEXTILES - L.L.C
P.O. Box40323
Dubai
Phone: +971-4- 2260883 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NEW LONDON FASHION (L.L.C)
P.O. Box44594
Dubai
Phone: +971-4- 3523321 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NEW MOON TRADERS (L. L. C)
P.O. Box42851
Dubai
Phone: +971-4- 3535048 Fax: +971-4- 3535293
E-mail: [email protected]
Web site:
O''DE ROSE GROUP (L.L.C)
P.O. Box102836 Dubai
Phone: +971-4- 3487990 Fax: +971-4- 3487991
E-mail: [email protected]
Web site:
RAZAN NOVELTIES
P.O. Box7764
Dubai
Phone: +971-4- 3345866 Fax: +971-4- 3345866
E-mail:
Web site:
REHAM TEXTILES TRADING
P.O. Box233678 Dubai
Phone: +971-4- 2276544 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RIGHT PRICE TRADING
P.O. Box4912
Dubai
Phone: +971-4- 2351501 Fax: +971-4- 2351502
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL PALACE TRADING L.L.C
P.O. Box8329
Dubai
Phone: +971-4- 3964050 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
S.W.M TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box7148
Dubai
Phone: +971-4- 2723404 Fax: +971-4- 2723489
E-mail:
Web site:
SALAH YOUSIF CURTAINS TRADING (L.L.C)
P.O. Box42203
Dubai
Phone: +971-4- 2265093 Fax: +971-4- 2267863
E-mail:
Web site:
SEASON SECRET TRADING (L.L.C)
P.O. Box120961 Dubai
Phone: +971-4- 2350772 Fax: +971-4- 2350774
E-mail: [email protected]
Web site:
SEE BOUND TRADING
P.O. Box64551
Dubai
Phone: +971-4- 2263772 Fax: +971-4- 2356717
E-mail: [email protected]
Web site:
SHEIK MEERAN TEXSTILE TRADING L L C
P.O. Box41217
Dubai
Phone: +971-4- 2352135 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SKY MASS TRADING (L.L.C)
P.O. Box81839
Dubai
Phone: +971-4- 2725589 Fax: +971-4- 2725598
E-mail:
Web site:
TORINO MODA STYLE (L.L.C)
P.O. Box89615
Dubai
Phone: +971-4- 2988994 Fax: +971-4- 2988994
E-mail: [email protected]
Web site:
TRENZO TRADING CO (LLC) BR
P.O. Box39206
Dubai
Phone: +971-4- 2299532 Fax: +971-4- 2299513
E-mail: [email protected]
Web site:
VISHNANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box241461 Dubai
Phone: +971-4- 3535684 Fax: +971-4- 3535639
E-mail:
Web site:
WADI AL BARAKA TRADING (L.L.C)
P.O. Box92540
Dubai
Phone: +971-4- 2295715 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
WEB CELL TELECOM LLC
P.O. Box122153 Dubai
Phone: +971-4- 3607497 Fax: +971-4- 3607497
E-mail: [email protected]
Web site:
WELLMART TRADING (L.L.C)
P.O. Box44407
Dubai
Phone: +971-4- 3515050 Fax: +971-4- 3515050
E-mail: [email protected]
Web site:
WEST HOUSE TRADING (LLC)
P.O. Box118298 Dubai
Phone: +971-4- 2350068 Fax: +971-4- 2267521
E-mail:
Web site:
WHITE SCREEN TRADING
P.O. Box241365 Dubai
Phone: +971-4- 3539646 Fax: +971-4- 3531714
E-mail:
Web site:
ABUL HASSAM TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box15635
Dubai
Phone: +971-4- 2254523 Fax: +971-4- 2250228
E-mail: [email protected]
Web site:
ADAM AND EVE OASIS FASHION (L.L.C)
P.O. Box120281 Dubai
Phone: +971-4- 3995330 Fax: +971-4- 3995331
E-mail:
Web site:
ADEL ABDULLA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box19945
Dubai
Phone: +971-4- 2269889 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL AZHAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4556
Dubai
Phone: +971-4- 2682234 Fax: +971-4- 2682024
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FARYABI TRADING CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box1177
Dubai
Phone: +971-4- 2350569 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL HOUDAJ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box241221 Dubai
Phone: +971-4- 2260878 Fax: +971-4- 2734688
E-mail:
Web site:
AL KARAMA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box126016 Dubai
Phone: +971-4- 3371296 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL KHAMRI FURNITURE TRADING
P.O. Box91743
Dubai
Phone: +971-4- 2274251 Fax: +971-4- 2249965
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MAINA ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box12503
Dubai
Phone: +971-4- 2263693 Fax: +971-4- 2258341
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MASILA TRADING
P.O. Box1246
Dubai
Phone: +971-4- 2265333 Fax: +971-4- 2254054
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NIDA TRADING
P.O. Box241662 Dubai
Phone: +971-4- 2254626 Fax: +971-4- 2254626
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RIDAA AL WARDI TRADING EST.
P.O. Box60385
Dubai
Phone: +971-4- 2265676 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ASRAR TRADING EST
P.O. Box9070
Dubai
Phone: +971-4- 2730034 Fax: +971-4- 2719908
E-mail:
Web site:
BEAUTY SKY TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
BEST DESIGN GARMENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box64897
Dubai
Phone: +971-4- 3525809 Fax: +971-4- 2351585
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN ASHRAF TRADING (L.L.C)
P.O. Box41547
Dubai
Phone: +971-4- 2225052 Fax: +971-4- 2232804
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN JEBBLY SHOES CO (L.L.C)
P.O. Box5133
Dubai
Phone: +971-4- 2266653 Fax: +971-4- 2266604
E-mail:
Web site:
BRIDE GULF TRADING EST.
P.O. Box83569
Dubai
Phone: +971-4- 2231406 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CAVALLINI BOUTIQE (L.L.C)
P.O. Box39832
Dubai
Phone: +971-4- 2241999 Fax: +971-4- 2241666
E-mail:
Web site:
COCO BOX
P.O. Box121283 Dubai
Phone: +971-4- 3559881 Fax: +971-4- 3559882
E-mail: [email protected]
Web site:
DAR ALTORATH TRADING
P.O. Box1496
Dubai
Phone: +971-4- 3279778 Fax: +971-4- 3279776
E-mail:
Web site:
DESERT STONE PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box64704
Dubai
Phone: +971-4- 2350224 Fax: +971-4- 2351474
E-mail: [email protected]
Web site:
DORABI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box42606
Dubai
Phone: +971-4- 2269880 Fax: +971-4- 2269879
E-mail:
Web site:
ELENA FASHIONS (L.L.C) BRANCH
P.O. Box120281 Dubai
Phone: +971-4- 2283835 Fax: +971-4- 2283846
E-mail:
Web site:
GAZI MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box185370 Dubai
Phone: +971-4- 2214447 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GENTLEMAN FASHION (L.L.C.)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2220730 Fax: +971-4- 2328219
E-mail: [email protected]
Web site:
GREAT LILY TRADING (L.L.C)
P.O. Box232840 Dubai
Phone: +971-4- 2356678 Fax: +971-4- 2356679
E-mail:
Web site:
HAMAD & KHALIFA AL SHAMSI TRADING
P.O. Box241511 Dubai
Phone: +971-4- 3977504 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HAMS AL HAREER TEXTILES
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 2222406 Fax: +971-4- 2222416
E-mail:
Web site:
HASHIM SAEED AL AMERI TRADING
P.O. Box82387
Dubai
Phone: +971-4- 2254886 Fax: +971-4- 2258744
E-mail:
Web site:
HOTEX TEXTILE (LLC)
P.O. Box5948
Dubai
Phone: +971-4- 3540492 Fax: +971-4- 3534996
E-mail:
Web site:
HUSSAIN BAQARPOOR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box8673
Dubai
Phone: +971-4- 2262808 Fax: +971-4- 2262138
E-mail: [email protected]
Web site:
KESWANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box681
Dubai
Phone: +971-4- 2264964 Fax: +971-4- 2258328
E-mail: [email protected]
Web site:
KINGDOM TRADING L.L.C
P.O. Box57697
Dubai
Phone: +971-4- 2256126 Fax: +971-4- 2260345
E-mail:
Web site:
KISMAT STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box241530 Dubai
Phone: +971-4- 3537935 Fax: +971-4- 3537945
E-mail:
Web site:
KORIMAX (L.L.C)
P.O. Box116978 Dubai
Phone: +971-4- 2869696 Fax: +971-4- 2822668
E-mail: [email protected]
Web site:
LAMSA ARABIA TRADING EST (BRANCH)
P.O. Box53773
Dubai
Phone: +971-4- 3279380 Fax: +971-4- 3279380
E-mail:
Web site:
MASOOD MUBARAK MIFTAH TEXTILE TRADING(LLC)
P.O. Box118812 Dubai
Phone: +971-4- 2268410 Fax: +971-4- 2264459
E-mail: [email protected]
Web site:
MILANO STAR TRADING CO L.L.C
P.O. Box85130
Dubai
Phone: +971-4- 2299763 Fax: +971-4- 2299764
E-mail:
Web site:
MODA CORNER CO. L.L.C
P.O. Box86771
Dubai
Phone: +971-4- 2353443 Fax: +971-4- 2353848
E-mail:
Web site:
NEHLA PERFUMES TRADING CO. L.L.C
P.O. Box378612 Dubai
Phone: +971-4- 2724043 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW WOMENS WORLD TRADING (L L C)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 2358366 Fax: +971-4- 2358365
E-mail:
Web site:
NIGHT BREEZE TRADING
P.O. Box65380
Dubai
Phone: +971-4- 2260987 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NOOR ALABRAJ TRADING L L C
P.O. Box3843
Dubai
Phone: +971-4- 2290353 Fax: +971-4- 2259303
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOROLLAH HASHMY TRADING (L.L.C)
P.O. Box241634 Dubai
Phone: +971-4- 3537246 Fax: +971-4- 3537247
E-mail: [email protected]
Web site:
RADIANT MOON TRADING (L.L.C)
P.O. Box241585 Dubai
Phone: +971-4- 2351031 Fax: +971-4- 2351032
E-mail:
Web site:
RANIA FASHIONS LLC
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
RAZA KHAN MAROOF TRADING L.L.C
P.O. Box86903
Dubai
Phone: +971-4- 2294845 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAMEER SNBA TRADING (L.L.C)
P.O. Box94304
Dubai
Phone: +971-4- 2354642 Fax: +971-4- 2354643
E-mail: [email protected]
Web site:
SAQAZ TRADING (L.L.C)
P.O. Box31945
Dubai
Phone: +971-4- 3530233 Fax: +971-4- 3530224
E-mail:
Web site:
SARYON CARPETS (L.L.C)
P.O. Box65127
Dubai
Phone: +971-4- 2589591 Fax: +971-4- 2589597
E-mail: [email protected]
Web site:
SAYED HUSSAIN AL QATARI TRADING
P.O. Box13037
Dubai
Phone: +971-4- 2268878 Fax: +971-4- 2261677
E-mail: [email protected]
Web site:
SCARLET MADRID TRADING L L C
P.O. Box25415
Dubai
Phone: +971-4- 2262130 Fax: +971-4- 2257175
E-mail:
Web site:
SHAMS AL DAFNA READYGARMENTS TRADING
P.O. Box89796
Dubai
Phone: +971-4- 2234469 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHANGHAI STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box377042 Dubai
Phone: +971-4- 2356889 Fax: +971-4- 2356887
E-mail:
Web site:
SHATILA TRADING (L.L.C)
P.O. Box42269
Dubai
Phone: +971-4- 2272521 Fax: +971-4- 2225339
E-mail:
Web site:
SILVER ROSE FASHION
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 5774793
E-mail: [email protected]
Web site:
TALK AND TEXT INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box95752
Dubai
Phone: +971-4- 2287199 Fax: +971-4- 2287198
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP DOME TRADING (L.L.C)
P.O. Box241597 Dubai
Phone: +971-4- 2352233 Fax: +971-4- 2352233
E-mail:
Web site:
VICY TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1357
Dubai
Phone: +971-4- 2223968 Fax: +971-4- 2242778
E-mail:
Web site:
VIVA TEXTORIUM (L.L.C.)
P.O. Box6051
Dubai
Phone: +971-4- 3533555 Fax: +971-4- 3535515
E-mail: [email protected]
Web site: www.vivaventures.ae
WARDA AHMED TRADING
P.O. Box124327 Dubai
Phone: +971-4- 2253700 Fax: +971-4- 2253700
E-mail: [email protected]
Web site:
WAY IN TRADING (L.L.C)
P.O. Box39832
Dubai
Phone: +971-4- 2241999 Fax: +971-4- 2241666
E-mail: [email protected]
Web site: www.ayingroup.com
WHITE APPLE TRADING L L C
P.O. Box92621
Dubai
Phone: +971-4- 2351292 Fax: +971-4- 2356202
E-mail: [email protected]
Web site:
Z V ORIENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box31309
Dubai
Phone: +971-4- 3295339 Fax: +971-4- 3295334
E-mail:
Web site:
ZAHIR KHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box93254
Dubai
Phone: +971-4- 3519036 Fax: +971-4- 3519038
E-mail:
Web site:
ZAMZAM VALLEY TRADING L.L.C
P.O. Box171344 Dubai
Phone: +971-4- 2258733 Fax: +971-4- 2291931
E-mail:
Web site:
ZONA TRADING (L.L.C)
P.O. Box36272
Dubai
Phone: +971-4- 3279960 Fax: +971-4- 3279961
E-mail:
Web site:
ABU YASSER TRADING (L.L.C)
P.O. Box98757
Dubai
Phone: +971-4- 2255769 Fax: +971-4- 2259879
E-mail:
Web site:
AHMED MAHMOOD KHOORY TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box13376
Dubai
Phone: +971-4- 2269697 Fax: +971-4- 2255962
E-mail: [email protected]
Web site:
AIDA READY MADE GARMENTS & SHOES TRADING EST.
P.O. Box114329 Dubai
Phone: +971-4- 2279659 Fax: +971-4- 2275357
E-mail:
Web site:
AKKA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box19761
Dubai
Phone: +971-4- 2238890 Fax: +971-4- 2277311
E-mail: [email protected]
Web site:
AL AMAL READY MADE GARMENTS & GIFTS & PERFUMES
P.O. Box52428
Dubai
Phone: +971-4- 2217838 Fax: +971-4- 2279819
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ATTAS TRADING EST.
P.O. Box91262
Dubai
Phone: +971-4- 2726740 Fax: +971-4- 2726524
E-mail:
Web site:
AL GHANIYAH TRADING (L.L.C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 298465 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AL NAWRAS AL RAHHAL SHOES PERFUMES & TOYS
P.O. Box13003
Dubai
Phone: +971-4- 2670505 Fax: +971-4- 2671515
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RAWWA TEXTILES L.L.C
P.O. Box46398
Dubai
Phone: +971-4- 3540528 Fax: +971-4- 3540526
E-mail:
Web site:
AL SADAQAH SUITCASE EST.
P.O. Box14998
Dubai
Phone: +971-4- 2282289 Fax: +971-4- 2280044
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZAHED STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box51349
Dubai
Phone: +971-4- 3528477 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALESAYI FASHION
P.O. Box6082
Dubai
Phone: +971-4- 2219840 Fax: +971-4- 2278079
E-mail:
Web site:
ALI SAIF READYMADE GARMENTS & EMBROIDERY TRADING
P.O. Box82453
Dubai
Phone: +971-4- 2255727 Fax: +971-4- 2255703
E-mail:
Web site:
ALRAMDHAA SHOES
P.O. Box88632
Dubai
Phone: +971-4- 2212849 Fax: +971-4- 2262712
E-mail:
Web site:
ASRAA ALSHAAM READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box88180
Dubai
Phone: +971-4- 2546305 Fax: +971-4- 2546304
E-mail: [email protected]
Web site:
BEL GHRIBA TRADING (L.L.C)
P.O. Box233130 Dubai
Phone: +971-4- 2725752 Fax: +971-4- 2725753
E-mail: [email protected]
Web site:
BOOM STAR READYMADE GARMENTS
P.O. Box29967
Dubai
Phone: +971-4- 2259937 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BROOKLYN TRADING(L.L.C)
P.O. Box116895 Dubai
Phone: +971-4- 3378485 Fax: +971-4- 3378486
E-mail:
Web site:
CENTURY CRESCENT BAGS TRADING L L C
P.O. Box187024 Dubai
Phone: +971-4- 2268498 Fax: +971-4- 2269238
E-mail: [email protected]
Web site:
CHAER BROS INTERNATIONAL - C.B.C.I (L L C)
P.O. Box25029
Dubai
Phone: +971-4- 3685555 Fax: +971-4- 3685000
E-mail:
Web site:
COLINA TRADING (L.L.C)
P.O. Box299261 Dubai
Phone: +971-4- 2354223 Fax: +971-4- 2354228
E-mail: [email protected]
Web site:
DREAMS NIGHT TRADING (L.L.C)
P.O. Box4868
Dubai
Phone: +971-4- 3441991 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (L.L.C) BR
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3011000 Fax: +971-4- 3011070
E-mail:
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3011000 Fax: +971-4- 3011070
E-mail:
Web site:
DUTEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box116643 Dubai
Phone: +971-4- 3540367 Fax: +971-4- 3540368
E-mail: [email protected]
Web site:
ESSA TURKI TRADING LLC
P.O. Box172620 Dubai
Phone: +971-4- 2269926 Fax: +971-4- 3233417
E-mail: [email protected]
Web site:
FIRST STATION TRADING
P.O. Box5537
Dubai
Phone: +971-4- 2988777 Fax: +971-4- 2988288
E-mail: [email protected]
Web site:
GALAXY TIME TRADING LLC
P.O. Box172534 Dubai
Phone: +971-4- 2356944 Fax: +971-4- 2356945
E-mail: [email protected]
Web site:
GI GI HOUSE TRADING (L.L.C)
P.O. Box57631
Dubai
Phone: +971-4- 2292970 Fax: +971-4- 2292980
E-mail:
Web site:
GLORIA STAR FASHION (L.L.C)
P.O. Box45649
Dubai
Phone: +971-4- 2262782 Fax: +971-4- 2262586
E-mail:
Web site:
GOLDEN TOWN TRADING (L.L.C)
P.O. Box4963
Dubai
Phone: +971-4- 2280055 Fax: +971-4- 2280056
E-mail:
Web site:
HALA PERFUMES
P.O. Box172576 Dubai
Phone: +971-4- 2242896 Fax: +971-4- 2216539
E-mail:
Web site:
HBI TRADING FZCO
P.O. Box120182 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 4308422 Fax: +971-4- 4308421
E-mail: [email protected]
Web site:
HELAL AL HARAMAIN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box172524 Dubai
Phone: +971-4- 2358630 Fax: +971-4- 2358631
E-mail:
Web site:
HODA PALACE RAEDY MADE GARMENTS (L.L.C.)
P.O. Box97749
Dubai
Phone: +971-4- 2630424 Fax: +971-4- 2636024
E-mail:
Web site:
HURAIZ ABDULLA TRADING EST.
P.O. Box41662
Dubai
Phone: +971-4- 2277172 Fax: +971-4- 2228370
E-mail:
Web site:
HUSSAIN HASSAN TRADING EST.
P.O. Box117919 Dubai
Phone: +971-4- 2225626 Fax: +971-4- 2242778
E-mail:
Web site:
IBRAHIM DARWISH ABDULLA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box81434
Dubai
Phone: +971-4- 2260738 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
J&D TRADING CO (L.L.C.)
P.O. Box64658
Dubai
Phone: +971-4- 2295958 Fax: +971-4- 2295567
E-mail: [email protected]
Web site:
JUST ACCESSORIES TRADING (L.L.C)
P.O. Box112872 Dubai
Phone: +971-4- 2693534 Fax: +971-4- 2693536
E-mail: [email protected]
Web site:
KASHMIR HERITAGE TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box161296 Dubai
Phone: +971-4- 2268653 Fax: +971-4- 2254898
E-mail:
Web site:
LE VILLE PERFUMES L.L.C
P.O. Box233053 Dubai
Phone: +971-4- 2641780 Fax: +971-4- 2641680
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail:
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail:
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail:
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 2953988 Fax: +971-4- 2953820
E-mail:
Web site:
MENS WEARHOUSE (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3977702 Fax: +971-4- 3244306
E-mail: [email protected]
Web site:
MODA OUTLET TRADING L.L.C
P.O. Box283549 Dubai
Phone: +971-4- 3392662 Fax: +971-4- 3392663
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED ABDULKARIM & MAKHIJANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box4109
Dubai
Phone: +971-4- 2262708 Fax: +971-4- 2262712
E-mail: [email protected]
Web site:
MUHAMMAD GUL & SHEIKH HASSAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2223410 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NAQEEB NAJEEB TARDING(L.L.C)
P.O. Box241218 Dubai
Phone: +971-4- 2255511 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NAUFAL READYMADE GARMENTS TRADING (LLC)
P.O. Box212877 Dubai
Phone: +971-4- 2349099 Fax: +971-4- 2349011
E-mail:
Web site:
NAZAKAT TRADING L.L.C
P.O. Box43348
Dubai
Phone: +971-4- 3374415 Fax: +971-4- 3374415
E-mail: [email protected]
Web site:
PAYAL TEXTILES L L C
P.O. Box46005
Dubai
Phone: +971-4- 3539411 Fax: +971-4- 3539411
E-mail: [email protected]
Web site:
POONAWALA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box2896
Dubai
Phone: +971-4- 2264864 Fax: +971-4- 2266520
E-mail:
Web site:
PRIYANKA TRADING EST.
P.O. Box64486
Dubai
Phone: +971-4- 2261001 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RAHNAS TRADING(L.L.C)
P.O. Box81942
Dubai
Phone: +971-4- 2714381 Fax: +971-4- 2714282
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL PEARL FASHION TRADING (LLC)
P.O. Box45646
Dubai
Phone: +971-4- 3539086 Fax: +971-4- 3539078
E-mail: [email protected]
Web site:
SAI KASHISH TRADING L.L.C
P.O. Box95436
Dubai
Phone: +971-4- 2268485 Fax: +971-4- 2268538
E-mail: [email protected]
Web site:
SAMARA TRADING EST.
P.O. Box13688
Dubai
Phone: +971-4- 2266039 Fax: +971-4- 2266429
E-mail:
Web site:
SAMARI TRADING EST.
P.O. Box8934
Dubai
Phone: +971-4- 2275643 Fax: +971-4- 2278222
E-mail:
Web site:
SEDNA TRAING
P.O. Box5060
Dubai
Phone: +971-4- 2973000 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHID AMIR TRADING(L.L.C)
P.O. Box5360
Dubai
Phone: +971-4- 2264666 Fax: +971-4- 2264769
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHRZAD TRADING EST.
P.O. Box124301 Dubai
Phone: +971-4- 3374018 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SIFA TRADING LLC
P.O. Box3477
Dubai
Phone: +971-4- 2356869 Fax: +971-4- 2222416
E-mail:
Web site:
SO CUTE GIFTS (L.L.C)
P.O. Box114533 Dubai
Phone: +971-4- 3398211 Fax: +971-4- 3398311
E-mail: [email protected]
Web site:
SPEED STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box44649
Dubai
Phone: +971-4- 3537275 Fax: +971-4- 3537275
E-mail:
Web site:
SROUR TEXTILES CO. (L.L.C.)
P.O. Box23482
Dubai
Phone: +971-4- 3449614 Fax: +971-4- 3556022
E-mail: [email protected]
Web site:
STAR ALLWIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box232932 Dubai
Phone: +971-4- 2676139 Fax: +971-4- 2676190
E-mail: [email protected]
Web site:
STAR KING TEXTILE & GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box46083
Dubai
Phone: +971-4- 2290225 Fax: +971-4- 2290225
E-mail: [email protected]
Web site:
UNIQUE CRAFT TRADING (L.L.C)
P.O. Box103996 Dubai
Phone: +971-4- 3517884 Fax: +971-4- 3517884
E-mail:
Web site:
VOLCANO CITY TRADING
P.O. Box251575 Dubai
Phone: +971-4- 2229722 Fax: +971-4- 2294690
E-mail:
Web site:
WAFRA TRADING (L.L.C)
P.O. Box90947
Dubai
Phone: +971-4- 2269016 Fax: +971-4- 2266847
E-mail: [email protected]
Web site:
WORLD MOON TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
YOU & FAMILY TRADING
P.O. Box122521 Dubai
Phone: +971-4- 3342422 Fax: +971-4- 3342211
E-mail: [email protected]
Web site:
ZABIA TEXTILE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box35853
Dubai
Phone: +971-4- 2233828 Fax: +971-4- 3535375
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLAH HASSAN MOURAD TRADING
P.O. Box241732 Dubai
Phone: +971-4- 3540298 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ADVANTAGE TRADING LLC
P.O. Box185699 Dubai
Phone: +971-4- 2355160 Fax: +971-4- 2355170
E-mail:
Web site:
AGELESS (L.L.C)
P.O. Box28573
Dubai
Phone: +971-4- 2546175 Fax: +971-4- 2546176
E-mail:
Web site:
AHMAD SORAYA NEZAD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4385
Dubai
Phone: +971-4- 2258250 Fax: +971-4- 2252699
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED GHEYATH BOOR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box4056
Dubai
Phone: +971-4- 2265477 Fax: +971-4- 2265491
E-mail:
Web site:
AHRAR ALMADENAH TRADING (L.L.C)
P.O. Box4201
Dubai
Phone: +971-4- 2356214 Fax: +971-4- 2356217
E-mail:
Web site:
AHSAN PIRACHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box40988
Dubai
Phone: +971-4- 3541404 Fax: +971-4- 3541406
E-mail:
Web site:
AL HASHIM STAR TRADING L L C
P.O. Box211882 Dubai
Phone: +971-4- 3407477 Fax: +971-4- 3407377
E-mail:
Web site:
AL MASA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box5385
Dubai
Phone: +971-4- 2269400 Fax: +971-4- 2255635
E-mail:
Web site:
AL MILA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box55890
Dubai
Phone: +971-4- 2253711 Fax: +971-4- 2250281
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHARIEF GIFTS STORES (L L C)
P.O. Box4446
Dubai
Phone: +971-4- 2225508 Fax: +971-4- 3362333
E-mail:
Web site:
ALBARJEEL GOLDEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box23052
Dubai
Phone: +971-4- 3546223 Fax: +971-4- 3589862
E-mail:
Web site:
ALSAQI TRADING CO L.L.C
P.O. Box51062
Dubai
Phone: +971-4- 2255026 Fax: +971-4- 2269312
E-mail: [email protected]
Web site:
ALWASEL READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box33697
Dubai
Phone: +971-4- 2355323 Fax: +971-4- 2355328
E-mail: [email protected]
Web site:
ALZAIN ISLAND TRADING
P.O. Box42135
Dubai
Phone: +971-4- 2355350 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C)BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
ASIA EAST READYMADE GARMENTS
P.O. Box11543
Dubai
Phone: +971-4- 3390225 Fax: +971-4- 2283850
E-mail:
Web site:
ASIF NASEEM MUHAMMAD READYMADE GARMENTS TRADING
(L.L.C)
P.O. Box171050 Dubai
Phone: +971-4- 2739477 Fax: +971-4- 2340921
E-mail:
Web site:
ATIYA KHAN TRADING L L C
P.O. Box241786 Dubai
Phone: +971-4- 3530125 Fax: +971-4- 3530173
E-mail: [email protected]
Web site:
AWADH SULTAN BIN AWADH AL SIRI GIFT TRADING
P.O. Box10256
Dubai
Phone: +971-4- 2852613 Fax: +971-4- 2854289
E-mail:
Web site:
B O N I TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 2290138 Fax: +971-4- 2290138
E-mail:
Web site:
BLAZE TRADING (L.L.C)
P.O. Box5787
Dubai
Phone: +971-4- 3593981 Fax: +971-4- 3593956
E-mail: [email protected]
Web site:
CONTEMPORARY HOME FZE
P.O. Box262672 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8863340 Fax: +971-4- 8863341
E-mail:
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (L.L.C) BR
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3323232 Fax: +971-4- 3324242
E-mail:
Web site:
ENVOUGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box1416
Dubai
Phone: +971-4- 2356956 Fax: +971-4- 2356957
E-mail:
Web site:
EVER MOON TRADING
P.O. Box4242
Dubai
Phone: +971-4- 2273393 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GIANCARAN GARMENTS TRADING (LLC)
P.O. Box113644 Dubai
Phone: +971-4- 2234564 Fax: +971-4- 2234564
E-mail:
Web site:
GIFT MAKERS (L.L.C)
P.O. Box299289 Dubai
Phone: +971-4- 4421965 Fax: +971-4- 4421965
E-mail: [email protected]
Web site:
GIZIA
P.O. Box84630
Dubai
Phone: +971-4- 3398777 Fax: +971-4- 3398778
E-mail:
Web site:
GLOBAL FEET TRADING
P.O. Box98936
Dubai
Phone: +971-4- 4340108 Fax: +971-4- 2287169
E-mail: [email protected]
Web site:
GLOBAL IDEAS(L.L.C)
P.O. Box34547
Dubai
Phone: +971-4- 2865663 Fax: +971-4- 2865669
E-mail: [email protected]
Web site: www.global-ideas.net
GRABAL ALOK TRADING (L.L.C)
P.O. Box35418
Dubai
Phone: +971-4- 2284281 Fax: +971-4- 2284286
E-mail:
Web site:
GREEN TOWN STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box32202
Dubai
Phone: +971-4- 2809812 Fax: +971-4- 2809813
E-mail:
Web site:
GULF REEM TRADING (L.L.C)
P.O. Box6782
Dubai
Phone: +971-4- 2291620 Fax: +971-4- 2291618
E-mail: [email protected]
Web site:
HIGH CLASS FASHION
P.O. Box43792
Dubai
Phone: +971-4- 3526219 Fax: +971-4- 3513001
E-mail: [email protected]
Web site:
HIND STAR TRADING (LLC)
P.O. Box95363
Dubai
Phone: +971-4- 2735513 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HOMES ''R US TRADING (L.L.C)(BRANCH)
P.O. Box11096
Dubai
Phone: +971-4- 3213000 Fax: +971-4- 3213222
E-mail: [email protected]
Web site:
JAIN TEXTILE TRADING
P.O. Box171842 Dubai
Phone: +971-4- 2733202 Fax: +971-4- 2733203
E-mail:
Web site:
KAMLA TRADING CO.
P.O. Box823
Dubai
Phone: +971-4- 2263779 Fax: +971-4- 3369825
E-mail: [email protected]
Web site:
KASWA HOME (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
LEMPREM TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box8679
Dubai
Phone: +971-4- 3534706 Fax: +971-4- 3534815
E-mail: [email protected]
Web site:
LOOTAH PERFUMES & INCENSE L.L.C
P.O. Box53950
Dubai
Phone: +971-4- 2989199 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MAJEDA TRADING CO (L. L. C)
P.O. Box39693
Dubai
Phone: +971-4- 2252879 Fax: +971-4- 2261934
E-mail: [email protected]
Web site:
MAMLAKT AL ANAQA FASHION (L.L.C)
P.O. Box85008
Dubai
Phone: +971-4- 2284843 Fax: +971-4- 2284842
E-mail:
Web site:
MAQBOOL GARMENTS & PERFUMES TRADING EST
P.O. Box85402
Dubai
Phone: +971-4- 2687723 Fax: +971-4- 2681988
E-mail: [email protected]
Web site:
MARTIK TRADING (L.L.C)
P.O. Box171663 Dubai
Phone: +971-4- 2284031 Fax: +971-4- 2284032
E-mail: [email protected]
Web site:
MIR & MOHD OMAR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box39798
Dubai
Phone: +971-4- 2264278 Fax: +971-4- 2250616
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD ZAMANI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box23944
Dubai
Phone: +971-4- 3385039 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOUNTAINS WAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box116847 Dubai
Phone: +971-4- 3341016 Fax: +971-4- 3360405
E-mail:
Web site:
NARCISSUS TRADING (L.L.C)
P.O. Box79032
Dubai
Phone: +971-4- 4316887 Fax: +971-4- 4316888
E-mail:
Web site:
NEW SAFEWAY TEXTILES TRADING EST.
P.O. Box64501
Dubai
Phone: +971-4- 2720622 Fax: +971-4- 2720622
E-mail:
Web site:
OSAKA GROUP (BRANCH)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 3308200 Fax: +971-4- 3308212
E-mail: [email protected]
Web site:
PING WANG TRADING (L L C)
P.O. Box85858
Dubai
Phone: +971-4- 2971882 Fax: +971-4- 2971883
E-mail: [email protected]
Web site:
PRESTIGE HOUSE OF FASHION (L.L.C)
P.O. Box186977 Dubai
Phone: +971-4- 4370346 Fax: +971-4- 4370345
E-mail: [email protected]
Web site:
PRINCESS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3527
Dubai
Phone: +971-4- 2268804 Fax: +971-4- 2268804
E-mail: [email protected]
Web site:
QIAN HUI TRADING L L C
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2257524 Fax: +971-4- 2266797
E-mail: [email protected]
Web site:
QURRAT AL AIN TRADING STORES
P.O. Box19918
Dubai
Phone: +971-4- 2644389 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
R S T FASHION (L.L.C)
P.O. Box91520
Dubai
Phone: +971-4- 3534479 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RED BAG TRADING EST
P.O. Box30133
Dubai
Phone: +971-4- 2236564 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
REHAB AL ATFAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box65502
Dubai
Phone: +971-4- 3442553 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SAIF AL HELO TRADING EST.
P.O. Box12431
Dubai
Phone: +971-4- 3538567 Fax: +971-4- 3530766
E-mail: [email protected]
Web site:
SANAEE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box52067
Dubai
Phone: +971-4- 3377960 Fax: +971-4- 3377960
E-mail: [email protected]
Web site:
SHOE-TREE (L,L,C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3997968 Fax: +971-4- 3997967
E-mail:
Web site:
SOGAT TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box43926
Dubai
Phone: +971-4- 3539935 Fax: +971-4- 3539936
E-mail: [email protected]
Web site:
SOIREE STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box234419 Dubai
Phone: +971-4- 2630945 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
STAR VALLEY READY MADE GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box117865 Dubai
Phone: +971-4- 3518692 Fax: +971-4- 3518694
E-mail:
Web site:
SUPER SAVER TRADING
P.O. Box33692
Dubai
Phone: +971-4- 2265200 Fax: +971-4- 8813369
E-mail: [email protected]
Web site:
THREE STARS TRADING
P.O. Box50216
Dubai
Phone: +971-4- 2261379 Fax: +971-4- 2724814
E-mail: [email protected]
Web site:
WEST DESERT TRADING(L. L. C)
P.O. Box15127
Dubai
Phone: +971-4- 2298936 Fax: +971-4- 2298937
E-mail:
Web site:
WFL TRADING (L.L.C)
P.O. Box97187
Dubai
Phone: +971-4- 2254578 Fax: +971-4- 2256605
E-mail: [email protected]
Web site:
YE ZHAOHUI TRADING (LLC)
P.O. Box89157
Dubai
Phone: +971-4- 4218316 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YIJIE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box47252
Dubai
Phone: +971-4- 2356328 Fax: +971-4- 2356327
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAIBA STAR FASHION (L.L.C)
P.O. Box53050
Dubai
Phone: +971-4- 2299421 Fax: +971-4- 2257552
E-mail: [email protected]
Web site:
ZEHARA KAZIM TRADING
P.O. Box65615
Dubai
Phone: +971-4- 3535754 Fax: +971-4- 3538157
E-mail:
Web site:
ABDUL GHANI AND ANAR GUL TRADING CO L.L.C
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 2222406 Fax: +971-4- 2222416
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULFATTAH YOUSUF ZADHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box241946 Dubai
Phone: +971-4- 3536586 Fax: +971-4- 3536586
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULMANAN TRADING CO (L L C)
P.O. Box241914 Dubai
Phone: +971-4- 3537367 Fax: +971-4- 3539659
E-mail:
Web site:
AL MARWA TRADING EST.
P.O. Box52789
Dubai
Phone: +971-4- 3384303 Fax: +971-4- 2667080
E-mail:
Web site:
AL MSTAH TRADING
P.O. Box376509 Dubai
Phone: +971-4- 2716712 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SAYED HUSSAIN AL SAYED ABDULLA TRADING EST.
P.O. Box7993
Dubai
Phone: +971-4- 3377364 Fax: +971-4- 3340412
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHADDAI GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box94725
Dubai
Phone: +971-4- 2346299 Fax: +971-4- 2346299
E-mail: [email protected]
Web site:
ALSAYDAH ALASEELAH TRADING
P.O. Box90526
Dubai
Phone: +971-4- 2682133 Fax: +971-4- 2682122
E-mail:
Web site:
ARABIAN STAR TRADING L L C
P.O. Box35738
Dubai
Phone: +971-4- 3308447 Fax: +971-4- 3435558
E-mail:
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
ARIAFAR FASHION (L.L.C) - BR
P.O. Box251632 Dubai
Phone: +971-4- 2282104 Fax: +971-4- 2723958
E-mail: [email protected]
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
AZAD QABAIEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box80407
Dubai
Phone: +971-4- 2689466 Fax: +971-4- 2696672
E-mail:
Web site:
BAIT ALNADWAH TRADING
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 2222406 Fax: +971-4- 2222416
E-mail:
Web site:
BALMAIN READYMADE GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2328999 Fax: +971-4- 2328219
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN DARI & ATTAULLAH TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box3835
Dubai
Phone: +971-4- 2733755 Fax: +971-4- 2733855
E-mail: [email protected]
Web site:
BUGATTI CO L.L.C.
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 2285118 Fax: +971-4- 2959994
E-mail: [email protected]
Web site:
CASA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box241968 Dubai
Phone: +971-4- 2250924 Fax: +971-4- 2251592
E-mail: [email protected]
Web site:
CELEBRITIES KIDS TRADING
P.O. Box4 Dubai
Phone: +971-4- 2256699 Fax: +971-4- 2250502
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY LIGHTS FASHION TRADING (L.L.C.)
P.O. Box116848 Dubai
Phone: +971-4- 3366032 Fax: +971-4- 3362838
E-mail: [email protected]
Web site:
DATEX TRADING (L.L.C) - BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
DIAMOND OASIS TRADING L.L.C
P.O. Box171731 Dubai
Phone: +971-4- 2267095 Fax: +971-4- 2262018
E-mail: [email protected]
Web site:
ETERNAL DAYS TRADING (L.L.C)
P.O. Box154603 Dubai
Phone: +971-4- 2350586 Fax: +971-4- 2350586
E-mail:
Web site:
EURO FRENCH PERFUME TRADING
P.O. Box172733 Dubai
Phone: +971-4- 2342737 Fax: +971-4- 2342738
E-mail:
Web site:
FAMA TRADING (L L C) (BRA)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
FAMILY TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box4739
Dubai
Phone: +971-4- 2264038 Fax: +971-4- 2266144
E-mail: [email protected]
Web site:
FARMAN GHANI TRADING (LLC)
P.O. Box65136
Dubai
Phone: +971-4- 3683672 Fax: +971-4- 3683672
E-mail:
Web site:
GIFT CONCEPT (L. L. C)
P.O. Box55013
Dubai
Phone: +971-4- 2710123 Fax: +971-4- 2719280
E-mail: [email protected]
Web site: www.giftconcept.com
GIOVANNI STAR TRADING ( L L C )
P.O. Box81031
Dubai
Phone: +971-4- 2266037 Fax: +971-4- 2291337
E-mail: [email protected]
Web site:
HANOI TRADING
P.O. Box43736
Dubai
Phone: +971-4- 2350046 Fax: +971-4- 2351576
E-mail: [email protected]
Web site:
IRIS TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
K A J TRADING (L.L.C)
P.O. Box45803
Dubai
Phone: +971-4- 3538082 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KBN FASHION (LLC)
P.O. Box91532
Dubai
Phone: +971-4- 2289446 Fax: +971-4- 2289446
E-mail: [email protected]
Web site:
KONOZ ALMADDENA TRADING L.L.C
P.O. Box56306
Dubai
Phone: +971-4- 2279704 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LAVANYA TRADING (L.L.C) - BR
P.O. Box90257
Dubai
Phone: +971-4- 2284232 Fax: +971-4- 2284313
E-mail: [email protected]
Web site:
LIMPEX STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box3398
Dubai
Phone: +971-4- 2295547 Fax: +971-4- 2295548
E-mail: [email protected]
Web site:
LONG RIVER TRADNIG (L.L.C)
P.O. Box83971
Dubai
Phone: +971-4- 2356527 Fax: +971-4- 2356529
E-mail:
Web site:
MALALAY (L.L.C)
P.O. Box97749
Dubai
Phone: +971-4- 2637505 Fax: +971-4- 2636024
E-mail:
Web site:
MOHD MUBARAK TRADING (L.L.C)
P.O. Box6592
Dubai
Phone: +971-4- 2350137 Fax: +971-4- 2260531
E-mail: [email protected]
Web site:
MOMENT PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box46934
Dubai
Phone: +971-4- 3519810 Fax: +971-4- 3519811
E-mail:
Web site:
MOVING STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box84073
Dubai
Phone: +971-4- 2269809 Fax: +971-4- 2267313
E-mail: [email protected]
Web site:
MUSHRIF TRADING EST.
P.O. Box51456
Dubai
Phone: +971-4- 2262984 Fax: +971-4- 2262985
E-mail: [email protected]
Web site:
NAJMAT ALHIBA TRADING (L.L.C)
P.O. Box64529
Dubai
Phone: +971-4- 2269476 Fax: +971-4- 2268499
E-mail: [email protected]
Web site:
NEPTUNE TRADING ( L.L.C)
P.O. Box52598
Dubai
Phone: +971-4- 3531420 Fax: +971-4- 3533753
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW DOUBLE SHINNING TRADING (LLC)
P.O. Box94924
Dubai
Phone: +971-4- 2354528 Fax: +971-4- 2354528
E-mail:
Web site:
PARTIK STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box241869 Dubai
Phone: +971-4- 3540459 Fax: +971-4- 3540469
E-mail:
Web site:
PEARL GLORY TRADING (L.L.C)
P.O. Box213162 Dubai
Phone: +971-4- 2258534 Fax: +971-4- 2258534
E-mail: [email protected]
Web site:
PRISM TRADING (LLC)
P.O. Box211118 Dubai
Phone: +971-4- 4227555 Fax: +971-4- 4227557
E-mail: [email protected]
Web site:
ROBINSON INTERNATIONAL TRADING (LLC)
P.O. Box45411
Dubai
Phone: +971-4- 3530405 Fax: +971-4- 3535977
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box7944
Dubai
Phone: +971-4- 2737234 Fax: +971-4- 2715559
E-mail: [email protected]
Web site:
RUKN ALYAMANI TRADING
P.O. Box252180 Dubai
Phone: +971-4- 2728821 Fax: +971-4- 2728821
E-mail:
Web site:
SANJAY KUMAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box241906 Dubai
Phone: +971-4- 3540977 Fax: +971-4- 3540998
E-mail: [email protected]
Web site:
SAR ZAMIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box113026 Dubai
Phone: +971-4- 2224829 Fax: +971-4- 2241974
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHEEN ALJEBAL READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box123574 Dubai
Phone: +971-4- 2396675 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHAMSUDEEN GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box56240
Dubai
Phone: +971-4- 2295013 Fax: +971-4- 2295014
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAZAF ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box13222
Dubai
Phone: +971-4- 2272059 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SKY COTTON TRADING (LLC)
P.O. Box64694
Dubai
Phone: +971-4- 2364886 Fax: +971-4- 2364885
E-mail:
Web site:
SPARROW ROSE TRADING L.L.C
P.O. Box43362
Dubai
Phone: +971-4- 3535509 Fax: +971-4- 3536496
E-mail: [email protected]
Web site:
SPOT LIGHT TRADING
P.O. Box51745
Dubai
Phone: +971-4- 3528500 Fax: +971-4- 3519196
E-mail: [email protected]
Web site:
TAMEEM SHAILA & ABAYA (L.L.C)
P.O. Box88482
Dubai
Phone: +971-4- 2988509 Fax: +971-4- 2948820
E-mail: [email protected]
Web site:
TAWASUL INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box61655
Dubai
Phone: +971-4- 2823000 Fax: +971-4- 2828334
E-mail: [email protected]
Web site:
XIUZHEN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box186532 Dubai
Phone: +971-4- 2285715 Fax: +971-4- 2285716
E-mail:
Web site:
YASEEN AL KHAJA TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box58261
Dubai
Phone: +971-4- 2252563 Fax: +971-4- 2253183
E-mail: [email protected]
Web site:
YOUSUF MOHAMMED BESHWARI TRADING (L.L.C)
P.O. Box91264
Dubai
Phone: +971-4- 2679889 Fax: +971-4- 2671311
E-mail: [email protected]
Web site:
ZIYA ALRAHMAN TEXTILE & GARMENTSA TRADING L L C
P.O. Box91240
Dubai
Phone: +971-4- 2347076 Fax: +971-4- 2347078
E-mail:
Web site:
ABDUL AZIZ SAQR TRADING EST.
P.O. Box51722
Dubai
Phone: +971-4- 3533502 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAHIM ABDULLA TRADING
P.O. Box21018
Dubai
Phone: +971-4- 2264686 Fax: +971-4- 2291136
E-mail:
Web site:
ADIL HAMEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box172035 Dubai
Phone: +971-4- 2225602 Fax: +971-4- 2237200
E-mail:
Web site:
AESTHETIC INTERIORS L L C
P.O. Box283098 Dubai
Phone: +971-4- 3232720 Fax: +971-4- 3232810
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BERJAS TRADING
P.O. Box92748
Dubai
Phone: +971-4- 2251391 Fax: +971-4- 2255184
E-mail:
Web site:
AL MAZAR TEXTILES & READYMADE GARMENTS EST.
P.O. Box182877 Dubai
Phone: +971-4- 2228044 Fax: +971-4- 2231487
E-mail:
Web site:
ALBADER ALMALAKI TRADING L L C
P.O. Box82541
Dubai
Phone: +971-4- 2711848 Fax: +971-4- 2711844
E-mail:
Web site:
BIG SALE ( BRANCH OF CONCEPT GARMENTS & SHOES L.L.C)
P.O. Box172167 Dubai
Phone: +971-4- 2397302 Fax: +971-4- 2397303
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE FOX L.L.C - DUBAI BRANCH
P.O. Box28407
Dubai
Phone: +971-4- 3172428 Fax: +971-4- 3244543
E-mail: [email protected] ae
Web site:
BLUE STONE TEXTILE LLC
P.O. Box242038 Dubai
Phone: +971-4- 3530089 Fax: +971-4- 3530087
E-mail: [email protected]
Web site:
BUSTAAN OASIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box25518
Dubai
Phone: +971-4- 2260997 Fax: +971-4- 2260998
E-mail: [email protected]
Web site:
COVI TRADING CO. L.L.C
P.O. Box10113
Dubai
Phone: +971-4- 2278212 Fax: +971-4- 2277458
E-mail: [email protected]
Web site:
CREATIVE GALLERY - L.L.C
P.O. Box186826 Dubai
Phone: +971-4- 2880315 Fax: +971-4- 2880314
E-mail:
Web site:
DIAMOND SHADOW PERFUMES
P.O. Box64468
Dubai
Phone: +971-4- 2268744 Fax: +971-4- 2264483
E-mail: [email protected]
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP ( L.L.C ) BR
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3324242 Fax: +971-4- 3323232
E-mail: [email protected]
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP (LLC ) BR
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3323232 Fax: +971-4- 3324242
E-mail:
Web site:
FAFALA SHOES TRADING L.L.C
P.O. Box49349
Dubai
Phone: +971-4- 2385824 Fax: +971-4- 2385824
E-mail:
Web site:
FASHION MARKET (L.L.C) BRANCH
P.O. Box46301
Dubai
Phone: +971-4- 3550851 Fax: +971-4- 3525820
E-mail: [email protected]
Web site:
FAZEL HAQ TRADING L L C
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 3536045 Fax: +971-4- 3536043
E-mail:
Web site:
FLORA PERFUMES TRADING L.L.C
P.O. Box81051
Dubai
Phone: +971-4- 2898180 Fax: +971-4- 2898180
E-mail:
Web site:
GOOD VALUE FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box213196 Dubai
Phone: +971-4- 3257560 Fax: +971-4- 3257590
E-mail: [email protected]
Web site:
HIGH MOUNTAIN FASHION (L.L.C)
P.O. Box94085
Dubai
Phone: +971-4- 2266293 Fax: +971-4- 2266293
E-mail:
Web site:
HUANG JIA TRADING (L. L. C) BRANCH
P.O. Box251835 Dubai
Phone: +971-4- 2258228 Fax: +971-4- 2269089
E-mail: [email protected]
Web site:
JITHO MACROMA INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box28022
Dubai
Phone: +971-4- 2228585 Fax: +971-4- 2228543
E-mail: [email protected]
Web site:
KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING (L.L.C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3355232 Fax: +971-4- 3355231
E-mail: [email protected]
Web site:
KHAMIS MOHD. BIN HUMOODA TRADING EST.
P.O. Box85333
Dubai
Phone: +971-4- 2646469 Fax: +971-4- 2644622
E-mail:
Web site:
KINGS CREATION TRADING (L.L.C)
P.O. Box242057 Dubai
Phone: +971-4- 3540627 Fax: +971-4- 3540628
E-mail: [email protected]
Web site:
KOHINOOR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box12779
Dubai
Phone: +971-4- 3939023 Fax: +971-4- 3530294
E-mail:
Web site:
LABIB TRADING EST.
P.O. Box78444
Dubai
Phone: +971-4- 2733889 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LIWA TRADING ENTEPRISES L.L.C (DUBAI BRANCH)
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3685241 Fax: +971-4- 2326275
E-mail: [email protected]
Web site:
LIWA TRADING ENTERPRISES (L.L.C) (DUBAI BRANCH)
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3407004 Fax: +971-4- 3407227
E-mail: [email protected]
Web site:
LOUS FRAGRANCE TRADING L.L.C
P.O. Box66682
Dubai
Phone: +971-4- 3324222 Fax: +971-4- 3328228
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY ZONE TRADING
P.O. Box22244
Dubai
Phone: +971-4- 2210947 Fax: +971-4- 2255644
E-mail:
Web site:
MARAWED AL KHALEEJ TRADING (BRANCH)
P.O. Box28060
Dubai
Phone: +971-4- 2249240 Fax: +971-4- 2219648
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BR.
P.O. Box26611
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREEE LIWA TRADING L.L.C. ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHREEE LIWA TRADING L.L.C. ABU DHABI - DUBAI BR
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MAYFIELD TRADING L L C
P.O. Box376034 Dubai
Phone: +971-4- 2277987 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MIAO TRADING ( L L C )
P.O. Box3577
Dubai
Phone: +971-4- 2356338 Fax: +971-4- 2356339
E-mail:
Web site:
MODA KANI TEXTILES (LLC)
P.O. Box241795 Dubai
Phone: +971-4- 3540592 Fax: +971-4- 3540593
E-mail: [email protected]
Web site:
MOON YARD TRADING
P.O. Box40918
Dubai
Phone: +971-4- 3536473 Fax: +971-4- 3529804
E-mail: [email protected]
Web site:
MOSAYEB SONS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1098
Dubai
Phone: +971-4- 2277184 Fax: +971-4- 2216539
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR NAIF TRADING L L C
P.O. Box377356 Dubai
Phone: +971-4- 3202400 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
OSMAN ABBASPOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box12580
Dubai
Phone: +971-4- 3530211 Fax: +971-4- 3530211
E-mail: [email protected]
Web site:
QAMAR AL SHARQ GARMENTS TRADING(L.L.C)
P.O. Box115840 Dubai
Phone: +971-4- 2257478 Fax: +971-4- 2257478
E-mail:
Web site:
QUEEN FASHION TRADING LLC
P.O. Box66692
Dubai
Phone: +971-4- 2031301 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
RAJEE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box28270
Dubai
Phone: +971-4- 353428 Fax: +971-4- 3534054
E-mail:
Web site:
RICHWOOD TRADING (L.L.C)
P.O. Box186762 Dubai
Phone: +971-4- 2680265 Fax: +971-4- 2683265
E-mail: [email protected]
Web site:
ROSHAN STAR TRADING L L C
P.O. Box42927
Dubai
Phone: +971-4- 3518031 Fax: +971-4- 3518031
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL WAY COSMETICS TRADING
P.O. Box241981 Dubai
Phone: +971-4- 3259929 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SACHIN TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box242115 Dubai
Phone: +971-4- 3259567 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SAFA ALNOOR TRADING
P.O. Box242058 Dubai
Phone: +971-4- 3258766 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SANJAY GARMENTS TRADING ( L.L.C)
P.O. Box120332 Dubai
Phone: +971-4- 3258073 Fax: +971-4- 3258074
E-mail: [email protected]
Web site:
SEVEN DAYS FASHION LLC
P.O. Box120961 Dubai
Phone: +971-4- 2262902 Fax: +971-4- 2350774
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAMDAS TRADING ( L.L.C. )
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2255051 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHEFALI VOHRA TRADING L.L.C
P.O. Box116171 Dubai
Phone: +971-4- 3232360 Fax: +971-4- 3232370
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER DIAMOND TEXTILES TRADING (LLC)
P.O. Box376018 Dubai
Phone: +971-4- 2218727 Fax: +971-4- 2218727
E-mail:
Web site:
SULTAN & AKA KHIL CO (L.L.C)
P.O. Box29293
Dubai
Phone: +971-4- 2732294 Fax: +971-4- 2732296
E-mail: [email protected]
Web site:
TALAL KALANTAR TRADING
P.O. Box39646
Dubai
Phone: +971-4- 2355242 Fax: +971-4- 2355243
E-mail: [email protected]
Web site:
TAMIM AL HOOTI TRADING
P.O. Box19060
Dubai
Phone: +971-4- 2261906 Fax: +971-4- 2727177
E-mail:
Web site:
TOP GRADE TRADING L L C
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 3540658 Fax: +971-4- 3540798
E-mail: [email protected]
Web site:
UBS SILK TRADING LLC
P.O. Box242015 Dubai
Phone: +971-4- 3599649 Fax: +971-4- 3599695
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI AL SHAHBA TRADING L.L.C
P.O. Box80293
Dubai
Phone: +971-4- 2725887 Fax: +971-4- 2725990
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE EAGLE TRADING
P.O. Box44631
Dubai
Phone: +971-4- 3539156 Fax: +971-4- 3539813
E-mail: [email protected]
Web site:
XIAODONG TEXTILE LLC
P.O. Box186603 Dubai
Phone: +971-4- 2258003 Fax: +971-4- 2258009
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU FARHAN GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box376300 Dubai
Phone: +971-4- 2734045 Fax: +971-4- 2734047
E-mail:
Web site:
ADEL AL BALOOSHI READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box376439 Dubai
Phone: +971-4- 2728088 Fax: +971-4- 2728038
E-mail: [email protected]
Web site:
AEROSOFT INTERNATIONAL TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box64861
Dubai
Phone: +971-4- 2256988 Fax: +971-4- 2255429
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HOFOF READYMADE GARMENTS
P.O. Box13003
Dubai
Phone: +971-4- 2670505 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL JAZEERA INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box47526
Dubai
Phone: +971-4- 2940700 Fax: +971-4- 2958300
E-mail:
Web site:
AL JUFOON PERFUMES
P.O. Box6629
Dubai
Phone: +971-4- 2354237 Fax: +971-4- 2625244
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZEER TRADING (L.L.C)
P.O. Box376076 Dubai
Phone: +971-4- 2261494 Fax: +971-4- 2261494
E-mail:
Web site:
APPLES LIFE STYLE TRADING L L C
P.O. Box91859
Dubai
Phone: +971-4- 4489212 Fax: +971-4- 4489213
E-mail: [email protected]
Web site:
ARCHOS COSMATICA TRADING
P.O. Box36070
Dubai
Phone: +971-4- 2384466 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ATLANTIC TRADING (L.L.C.)
P.O. Box52092
Dubai
Phone: +971-4- 3344415 Fax: +971-4- 3368236
E-mail: [email protected]
Web site:
CATEYES READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box57970
Dubai
Phone: +971-4- 2291431 Fax: +971-4- 2352131
E-mail: [email protected]
Web site:
COTTON FIELD TRADING L L C
P.O. Box39590
Dubai
Phone: +971-4- 2255848 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CREEK CASTLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box127182 Dubai
Phone: +971-4- 3514818 Fax: +971-4- 3514818
E-mail:
Web site:
DEEPESH TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43173
Dubai
Phone: +971-4- 3511645 Fax: +971-4- 3511745
E-mail: [email protected]
Web site:
FEHMIDA TRADING CO. L.L.C
P.O. Box113229 Dubai
Phone: +971-4- 2226684 Fax: +971-4- 2226891
E-mail: [email protected]
Web site:
FOOTMARK TRADING L.L.C
P.O. Box21700
Dubai
Phone: +971-4- 2268198 Fax: +971-4- 2268190
E-mail: [email protected]
Web site:
FORTUNE STAR TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box376186 Dubai
Phone: +971-4- 2711725 Fax: +971-4- 2711725
E-mail:
Web site:
FREEJ ALMARAR TRADING
P.O. Box19060
Dubai
Phone: +971-4- 2355055 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FRIEND''S TEXTILES TRADING
P.O. Box40673
Dubai
Phone: +971-4- 2227887 Fax: +971-4- 2219799
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN CRYSTEL TRADING L.L.C
P.O. Box242281 Dubai
Phone: +971-4- 3254038 Fax: +971-4- 3254078
E-mail: [email protected]
Web site:
H&M BR . OF MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. L L C DUBAI BR
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 6062654 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMDI & CHICKOO TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box26893
Dubai
Phone: +971-4- 2265403 Fax: +971-4- 2259826
E-mail: [email protected]
Web site:
HASSAN DARWISH MIRZA TRADING EST.
P.O. Box12789
Dubai
Phone: +971-4- 3536448 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IBRAHIM OBAID TEXTILES TRADING EST.
P.O. Box21404
Dubai
Phone: +971-4- 2285459 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IMPRESSION PLUS TRADING CO LLC
P.O. Box242163 Dubai
Phone: +971-4- 2253006 Fax: +971-4- 2253006
E-mail: [email protected]
Web site:
JERIAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box79161
Dubai
Phone: +971-4- 2869558 Fax: +971-4- 2831631
E-mail: [email protected]
Web site: www.jerial.com
KHALID ESSA FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box11355
Dubai
Phone: +971-4- 2730007 Fax: +971-4- 2717352
E-mail:
Web site:
MANGAL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box36090
Dubai
Phone: +971-4- 2894491 Fax: +971-4- 2894207
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) ABU DHABI (DUBAI BR,)
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (LLC) ABU DHABI - DUBAI BR.
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 6329600 Fax: +971-4- 6344121
E-mail: [email protected]
Web site:
MISS SELFRIDGE(BR.OF MOHD HAMOUD AL SHAYA CO (LLC) DUBAI
BRANCH.
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. -L.L.C - DUBAI BRANCH
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. (L.L.C) - DUBAI BRANCH
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. L.L.C (DUBAI BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HAMOUD ALSHAYA CO.(L.L.C) (DUBAI BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2625551
E-mail: [email protected]
Web site:
NAJMAT HOR AL ANZ TRADING
P.O. Box82163
Dubai
Phone: +971-4- 2979600 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW QUEEN CITY TRADING
P.O. Box41850
Dubai
Phone: +971-4- 2257172 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NINJA TRADING CO. (L.L.C) BR
P.O. Box20063
Dubai
Phone: +971-4- 2252192 Fax: +971-4- 2258810
E-mail: [email protected]
Web site: www.ninjagroup.com
OCEAN VILLAGE TRADING (LLC)
P.O. Box127206 Dubai
Phone: +971-4- 3514919 Fax: +971-4- 3514919
E-mail:
Web site:
ROSA CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box94700
Dubai
Phone: +971-4- 2545866 Fax: +971-4- 2545867
E-mail: [email protected]
Web site:
SAKKARAH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box19691
Dubai
Phone: +971-4- 2249172 Fax: +971-4- 2234687
E-mail: [email protected]
Web site:
SALAH AHMED TEXTILES TRADING LLC
P.O. Box376522 Dubai
Phone: +971-4- 2242547 Fax: +971-4- 2242630
E-mail:
Web site:
SAM BED NET TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box252193 Dubai
Phone: +971-4- 3527773 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SANAM''S TRADING CO. LLC
P.O. Box33862
Dubai
Phone: +971-4- 3525955 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SAYED ALI DEWAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box98126
Dubai
Phone: +971-4- 2223041 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SEALY MIDDLE EAST MATTRESS TRADING (L.L.C)
P.O. Box6097
Dubai
Phone: +971-4- 3574990 Fax: +971-4- 3574993
E-mail:
Web site:
SHAMSA DHAHI TEXTILES
P.O. Box4130
Dubai
Phone: +971-4- 2274894 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SKY SUN TEXTILES (L.L.C) BR
P.O. Box43567
Dubai
Phone: +971-4- 3540696 Fax: +971-4- 2354553
E-mail: [email protected]
Web site:
SYED PIR MUHAMMAD TRADING LLC
P.O. Box377029 Dubai
Phone: +971-4- 2250373 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
T L G BLANKET TRADING (LLC)
P.O. Box39908
Dubai
Phone: +971-4- 2258859 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TMMCO TRADING
P.O. Box191570 Dubai
Phone: +971-4- 3317755 Fax: +971-4- 3311204
E-mail:
Web site:
UROOZ TRADING L L C
P.O. Box242064 Dubai
Phone: +971-4- 3553449 Fax: +971-4- 3598982
E-mail:
Web site:
VIDHI TRADING. L L C
P.O. Box242272 Dubai
Phone: +971-4- 3596852 Fax: +971-4- 3596853
E-mail: [email protected]
Web site:
WEST DEER TRADING L.L.C
P.O. Box88568
Dubai
Phone: +971-4- 2265652 Fax: +971-4- 2265652
E-mail:
Web site:
AHMED SALMIN SAFAR TRADING EST.
P.O. Box93938
Dubai
Phone: +971-4- 2263345 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL ANSHARAH READYMADE GARMENTS
P.O. Box21828
Dubai
Phone: +971-4- 2232573 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL BAIT AL ASRY TRADING
P.O. Box40061
Dubai
Phone: +971-4- 2352976 Fax: +971-4- 2352616
E-mail:
Web site:
AL WASEET TRADING CO LLC
P.O. Box94274
Dubai
Phone: +971-4- 2294234 Fax: +971-4- 2294232
E-mail:
Web site:
AL ZAMMA TRADING LLC
P.O. Box126742 Dubai
Phone: +971-4- 2251261 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALI AL SUWAIDI READYMADE GARMENTS
P.O. Box11102
Dubai
Phone: +971-4- 2647779 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BAAN TRADING L.L.C
P.O. Box171402 Dubai
Phone: +971-4- 3556611 Fax: +971-4- 3556696
E-mail:
Web site:
BEDOON ESSM TRADING (BRANCH)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2843922 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BIG BEN TRADING FZT
P.O. Box23313
Dubai
Phone: +971-4- 4343558 Fax: +971-4- 4343559
E-mail: [email protected]
Web site:
CREATIVE PERFUMES L.L.C
P.O. Box21900
Dubai
Phone: +971-4- 2854142 Fax: +971-4- 2854161
E-mail: [email protected]
Web site:
DREAMS FASHION LLC
P.O. Box34841
Dubai
Phone: +971-4- 3576186 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FARZANA GIFTS TRADING
P.O. Box21507
Dubai
Phone: +971-4- 2266767 Fax: +971-4- 2254420
E-mail: [email protected]
Web site:
FLY TWO TRADING
P.O. Box21224
Dubai
Phone: +971-4- 2981988 Fax: +971-4- 2981177
E-mail:
Web site:
GLOBAL FASHION TRADING LLC
P.O. Box123068 Dubai
Phone: +971-4- 3971509 Fax: +971-4- 3971510
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN WAY REAY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box191917 Dubai
Phone: +971-4- 3447960 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
H.M.T TRADING (L.L.C)
P.O. Box113129 Dubai
Phone: +971-4- 2981660 Fax: +971-4- 3342319
E-mail:
Web site:
HAJI DARWISH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box40127
Dubai
Phone: +971-4- 2272703 Fax: +971-4- 2272704
E-mail:
Web site:
HAMEED RAHMAN TEXTILES LLC
P.O. Box377697 Dubai
Phone: +971-4- 2250071 Fax: +971-4- 2260051
E-mail:
Web site:
HASSAN ALI AHLI TRADING
P.O. Box1621
Dubai
Phone: +971-4- 2265484 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
HOMES ''R US TRADING (L.L.C) -BR (BRANCH)
P.O. Box11096
Dubai
Phone: +971-4- 3213000 Fax: +971-4- 3213222
E-mail:
Web site:
HOMES R US TRADING (LLC)(DUBAI BRANCH)
P.O. Box74928
Dubai
Phone: +971-4- 2672222 Fax: +971-4- 2672244
E-mail: [email protected]
Web site: www.homesrusgroup.com
JUPITER FASHIONS LLC
P.O. Box12640
Dubai
Phone: +971-4- 3531350 Fax: +971-4- 3531320
E-mail:
Web site:
KALANTAR INTERNATIONAL CO.
P.O. Box5528
Dubai
Phone: +971-4- 2236706 Fax: +971-4- 2222710
E-mail:
Web site:
KING BASTION MIDDLE EAST LLC
P.O. Box376748 Dubai
Phone: +971-4- 2343880 Fax: +971-4- 2549021
E-mail:
Web site:
LCHEAR TRADING LLC
P.O. Box40328
Dubai
Phone: +971-4- 2351578 Fax: +971-4- 2351848
E-mail: [email protected]
Web site:
M & M HOUSE (L.L.C)
P.O. Box88278
Dubai
Phone: +971-4- 2636024 Fax: +971-4- 2636024
E-mail:
Web site:
MEHJABIN TRADING EST
P.O. Box23712
Dubai
Phone: +971-4- 3445723 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MOAHMED OMAR TRADING EST
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2274811 Fax: +971-4- 2243631
E-mail:
Web site:
NAWAB JALLAT BIN JALLAT TEXTILES TRADING LLC
P.O. Box376795 Dubai
Phone: +971-4- 2277645 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW CAMP READYMADE GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box2702
Dubai
Phone: +971-4- 3350220 Fax: +971-4- 3352336
E-mail:
Web site:
NEWMAN TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2328999 Fax: +971-4- 2328216
E-mail: [email protected]
Web site:
PERFUME POINT LLC
P.O. Box80381
Dubai
Phone: +971-4- 3515191 Fax: +971-4- 3515193
E-mail:
Web site:
PITTTER PATTER TRADING L.L.C
P.O. Box116171 Dubai
Phone: +971-4- 3232360 Fax: +971-4- 3232370
E-mail: [email protected]
Web site:
RAWDHA TRADING EST
P.O. Box56000
Dubai
Phone: +971-4- 5623373 Fax: +971-4- 5626709
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL TEXTILE GALLERY (L.L.C)
P.O. Box42839
Dubai
Phone: +971-4- 3258899 Fax: +971-4- 3258822
E-mail: [email protected]
Web site:
SAN MARCO PERFUMES & GIFTS
P.O. Box84000
Dubai
Phone: +971-4- 2844477 Fax: +971-4- 2844455
E-mail: [email protected]
Web site:
SANAD IBRAHIM TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box44749
Dubai
Phone: +971-4- 2350073 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SARAH READYMADE GARMENTS L.L.C
P.O. Box11244
Dubai
Phone: +971-4- 2232490 Fax: +971-4- 2275594
E-mail:
Web site:
SAWAIZ FASHION L.L.C
P.O. Box60385
Dubai
Phone: +971-4- 2727227 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHANAF TARDING EST.
P.O. Box64910
Dubai
Phone: +971-4- 2239582 Fax: +971-4- 2352899
E-mail:
Web site:
STAR SILKY TRADING LLC
P.O. Box42768
Dubai
Phone: +971-4- 3931677 Fax: +971-4- 3931677
E-mail: [email protected]
Web site:
SUNRISE TRADING CO LLC
P.O. Box43263
Dubai
Phone: +971-4- 3933134 Fax: +971-4- 3933134
E-mail:
Web site:
TIMA TRADING CO LLC
P.O. Box121265 Dubai
Phone: +971-4- 2255885 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TRIANON TRADING
P.O. Box215221 Dubai
Phone: +971-4- 3306689 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WELLNESS GROUP L.L.C
P.O. Box24249
Dubai
Phone: +971-4- 3938111 Fax: +971-4- 3934858
E-mail: [email protected]
Web site: www.touchmatepc.com
WENHUA XIONG TRADING LLC
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2342658 Fax: +971-4- 2278968
E-mail:
Web site:
ZAHRAT ALTOWAR TRADING L.L.C
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2252002 Fax: +971-4- 2268485
E-mail:
Web site:
AARAV TRADING LLC
P.O. Box242548 Dubai
Phone: +971-4- 3530776 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AASHIRWAD TEXTILES LLC
P.O. Box242407 Dubai
Phone: +971-4- 3531839 Fax: +971-4- 3531773
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA AL HAMMADI & MAHMOOD GHANBARI CO. (L.L.C)
P.O. Box23463
Dubai
Phone: +971-4- 2226463 Fax: +971-4- 2217271
E-mail: [email protected]
Web site:
AGELESS FASHION LLC BRANCH
P.O. Box122722 Dubai
Phone: +971-4- 2546175 Fax: +971-4- 2546176
E-mail: [email protected]
Web site: www.ageless.ae
AL ADAD READYMADE GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box2820
Dubai
Phone: +971-4- 2229962 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL FAISAL TRADING EST.
P.O. Box3730
Dubai
Phone: +971-4- 2264280 Fax: +971-4- 2265781
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HORIYA BLANKET L L C
P.O. Box119238 Dubai
Phone: +971-4- 2352582 Fax: +971-4- 2352480
E-mail:
Web site:
AL STAAER AL JAMILA FURNITURE TADING L L C
P.O. Box11355
Dubai
Phone: +971-4- 2218190 Fax: +971-4- 2243303
E-mail:
Web site:
AL TAJ TRADING (L.L.C)
P.O. Box21860
Dubai
Phone: +971-4- 2351771 Fax: +971-4- 2250055
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TAWASH GULF DRESSES
P.O. Box14517
Dubai
Phone: +971-4- 2252152 Fax: +971-4- 2252182
E-mail:
Web site:
ALSAADI TRADING
P.O. Box24445
Dubai
Phone: +971-4- 3334482 Fax: +971-4- 3334811
E-mail:
Web site:
AQIL AL BANNA TRADING EST.
P.O. Box116355 Dubai
Phone: +971-4- 3368753 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
DAR JOORY ABAYA AND SHELA
P.O. Box55106
Dubai
Phone: +971-4- 2226322 Fax: +971-4- 2226533
E-mail:
Web site:
DHAFAF AL KHALEEJ TRADING EST.
P.O. Box4135
Dubai
Phone: +971-4- 2251115 Fax: +971-4- 2260726
E-mail: [email protected]
Web site:
DIBAI CHARM FASHION LLC
P.O. Box171557 Dubai
Phone: +971-4- 2213021 Fax: +971-4- 2292858
E-mail:
Web site:
ELEGANT GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box95505
Dubai
Phone: +971-4- 2327772 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
EVER BRIGHT TRADING L L C
P.O. Box41281
Dubai
Phone: +971-4- 2365451 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GRAND EMPIRE TRADING (L.L.C) (BRANCH)
P.O. Box103587 Dubai
Phone: +971-4- 2354450 Fax: +971-4- 2354451
E-mail:
Web site:
HAMD TRADING LLC
P.O. Box377067 Dubai
Phone: +971-4- 2980755 Fax: +971-4- 2980755
E-mail:
Web site:
HOUSE OF CASHMERE LLC
P.O. Box13334
Dubai
Phone: +971-4- 2046089 Fax: +971-4- 2397666
E-mail: [email protected]
Web site:
KAMAL KUMAR TRADING LLC
P.O. Box46023
Dubai
Phone: +971-4- 3535007 Fax: +971-4- 3535008
E-mail:
Web site:
KHAN BABA TRADING LLC
P.O. Box377065 Dubai
Phone: +971-4- 3537610 Fax: +971-4- 3537619
E-mail:
Web site:
KHORHELAT READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box21999
Dubai
Phone: +971-4- 2351859 Fax: +971-4- 2351869
E-mail:
Web site:
LA VESTE FASHION
P.O. Box90179
Dubai
Phone: +971-4- 2239853 Fax: +971-4- 2284807
E-mail:
Web site:
LAGOON TRADING L L C
P.O. Box65447
Dubai
Phone: +971-4- 2257764 Fax: +971-4- 2257764
E-mail:
Web site:
M R B TEXTILE TRADING L L C
P.O. Box234537 Dubai
Phone: +971-4- 2838072 Fax: +971-4- 2636175
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTHER''S CHOICE TRADING (BRANCH)
P.O. Box113742 Dubai
Phone: +971-4- 2291020 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW STEPS TRADING L L C
P.O. Box111405 Dubai
Phone: +971-4- 2260700 Fax: +971-4- 2262665
E-mail:
Web site:
NICE IDEA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box42086
Dubai
Phone: +971-4- 2230435 Fax: +971-4- 2723647
E-mail:
Web site:
REAL LEATHER CRAFT TRADING L L C
P.O. Box242541 Dubai
Phone: +971-4- 3511519 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROZINA MUNIB FASHION LLC
P.O. Box44373
Dubai
Phone: +971-4- 3591350 Fax: +971-4- 3592545
E-mail:
Web site:
SCOTPAC MIDDLE EAST
P.O. Box27361
Dubai
Phone: +971-4- 3531626 Fax: +971-4- 3532592
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA BREEZE TRADING LLC
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3274311 Fax: +971-4- 3274312
E-mail:
Web site:
SILVER SEA TRADING
P.O. Box171718 Dubai
Phone: +971-4- 4312262 Fax: +971-4- 4312262
E-mail:
Web site:
VINOD KUMAR DHANWANI TRADING L.L.C
P.O. Box39691
Dubai
Phone: +971-4- 2324205 Fax: +971-4- 2324205
E-mail:
Web site:
WORLD FASHION TRADING
P.O. Box51320
Dubai
Phone: +971-4- 2285555 Fax: +971-4- 2276291
E-mail:
Web site:
AL FURSAH TRADING EST.
P.O. Box251296 Dubai
Phone: +971-4- 2225202 Fax: +971-4- 2215241
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HAYAT AL HAQEEQA TRADING L L C
P.O. Box171070 Dubai
Phone: +971-4- 2364468 Fax: +971-4- 2364464
E-mail:
Web site:
AL IQBAL TRADING LLC
P.O. Box127490 Dubai
Phone: +971-4- 6868843 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C) - BR
P.O. Box2270
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
ARHAZ TRADING (L.L.C)BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
ART & CULTURE (L.L.C.)
P.O. Box476
Dubai
Phone: +971-4- 2219339 Fax: +971-4- 2272318
E-mail:
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
AVA TEXTILES LLC
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3536060 Fax: +971-4- 3537887
E-mail:
Web site:
BLOOMS FASHION
P.O. Box1207
Dubai
Phone: +971-4- 3240019 Fax: +971-4- 3240057
E-mail:
Web site:
CLASSIC STYLE TRADING L L C
P.O. Box42587
Dubai
Phone: +971-4- 2267217 Fax: +971-4- 2267217
E-mail:
Web site:
COTTON MART LINEN TRADING CO LLC
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2246467 Fax: +971-4- 2283445
E-mail:
Web site:
DATEX TRADING (L.L.C) (BRANCH)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
DATEX TRADING LLC BR.
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
DREAM HOME TEXTILES
P.O. Box65201
Dubai
Phone: +971-4- 2262333 Fax: +971-4- 2267821
E-mail:
Web site:
ESKAY FASHIONS L L C
P.O. Box52050
Dubai
Phone: +971-4- 2206200 Fax: +971-4- 2206300
E-mail:
Web site:
FAMA TRADING (L L C) (BR)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
GAYOUR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box22859
Dubai
Phone: +971-4- 2262444 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GHAMDA PERFUMES & COSMETICS TRADING
P.O. Box89903
Dubai
Phone: +971-4- 2217511 Fax: +971-4- 2273485
E-mail:
Web site:
GRAVITY INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box23980
Dubai
Phone: +971-4- 2204646 Fax: +971-4- 2204545
E-mail: [email protected]
Web site:
HANI AL NEAIMI TRADING L L C
P.O. Box113215 Dubai
Phone: +971-4- 2723282 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HEIDARI FASHION (L. L. C)
P.O. Box47286
Dubai
Phone: +971-4- 3536056 Fax: +971-4- 3538153
E-mail:
Web site:
HUA CHENG TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box62641
Dubai
Phone: +971-4- 2347088 Fax: +971-4- 2347099
E-mail:
Web site:
IRIS TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
KASWA HOME (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
KASWA TRADING (L.L.C) BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
M H TEXTILES LLC
P.O. Box45183
Dubai
Phone: +971-4- 3589293 Fax: +971-4- 3589394
E-mail:
Web site:
MODPRO FASHION (L L C) (BRANCH)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MODPRO FASHION (L L C) (BRANCH)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MODPRO FASHION (L.L.C)-BR
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. (L.L.C.) (DUBAI BRANCH)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 6062654 Fax: +971-4- 2686765
E-mail:
Web site:
MUHAMMAD MOIN TRADING CO L.L.C
P.O. Box57719
Dubai
Phone: +971-4- 2733664 Fax: +971-4- 2722340
E-mail:
Web site:
NARITA TRADING (L.L.C)
P.O. Box40447
Dubai
Phone: +971-4- 2324411 Fax: +971-4- 2324422
E-mail:
Web site:
NEW KHALIFA TEXTILE TRADING
P.O. Box79010
Dubai
Phone: +971-4- 2367616 Fax: +971-4- 2367616
E-mail:
Web site:
PETRO WORLD TRADING LLC
P.O. Box1566
Dubai
Phone: +971-4- 2354060 Fax: +971-4- 2354060
E-mail:
Web site:
R G T STAR TRADING CO LLC
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2217376 Fax: +971-4- 2947989
E-mail:
Web site:
RAINBOW STAR TRADING LLC
P.O. Box234699 Dubai
Phone: +971-4- 2238375 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
REDOT LLC
P.O. Box76240
Dubai
Phone: +971-4- 2999797 Fax: +971-4- 2999788
E-mail:
Web site:
SALEM MUSFAR TEXTILES
P.O. Box80692
Dubai
Phone: +971-4- 2222665 Fax: +971-4- 2238329
E-mail:
Web site:
SULTAN AL ZAMANI TRADING LLC
P.O. Box86249
Dubai
Phone: +971-4- 2247795 Fax: +971-4- 2247795
E-mail:
Web site:
WADI AL RAFAL TRADING LLC
P.O. Box114174 Dubai
Phone: +971-4- 3867556 Fax: +971-4- 2736004
E-mail:
Web site:
WEST HILL STAR TRADING L.L.C
P.O. Box42108
Dubai
Phone: +971-4- 2389968 Fax: +971-4- 2389967
E-mail:
Web site:
WOOL MARTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box112901 Dubai
Phone: +971-4- 3537655 Fax: +971-4- 3539436
E-mail: [email protected]
Web site: www.blossom-dubai.com
A C E LEISURE READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C
P.O. Box86605
Dubai
Phone: +971-4- 2253086 Fax: +971-4- 2253986
E-mail:
Web site:
AEROSOFT INTERNATIONAL TRADING (L.L.C) (BRANCH)
P.O. Box88432
Dubai
Phone: +971-4- 2256988 Fax: +971-4- 2255429
E-mail:
Web site:
AL ARSHIYA STAR TRADING L.L.C
P.O. Box82654
Dubai
Phone: +971-4- 2351947 Fax: +971-4- 2351957
E-mail:
Web site:
AL HAIKAL TRADING L.L.C
P.O. Box83292
Dubai
Phone: +971-4- 2257746 Fax: +971-4- 2257746
E-mail:
Web site:
AL HIZA AL MADMOON TRADING L.L.C
P.O. Box4945
Dubai
Phone: +971-4- 2395676 Fax: +971-4- 2395675
E-mail:
Web site:
AL JAZIB TRADING L.L.C
P.O. Box44340
Dubai
Phone: +971-4- 3425084 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL KASSIM CO (L.L.C)
P.O. Box5416
Dubai
Phone: +971-4- 2263896 Fax: +971-4- 2272385
E-mail:
Web site:
AL MUNAWAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box51318
Dubai
Phone: +971-4- 3512016 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SHAHER TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box45855
Dubai
Phone: +971-4- 2350508 Fax: +971-4- 2350703
E-mail:
Web site:
AL TAWADO TRADING CO..(L.L.C)
P.O. Box12728
Dubai
Phone: +971-4- 3535769 Fax: +971-4- 3540141
E-mail:
Web site:
AL TAWASH GULF DRESSES (BRANCH)
P.O. Box14517
Dubai
Phone: +971-4- 2252152 Fax: +971-4- 2252182
E-mail:
Web site:
ANATOLIOS FURS TRADING L.L.C
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2238224 Fax: +971-4- 2238422
E-mail:
Web site:
ARD AL NASEEJ TRADING LLC
P.O. Box252472 Dubai
Phone: +971-4- 2358877 Fax: +971-4- 2358886
E-mail:
Web site:
AZTEC TRADING (L.L.C)
P.O. Box29743
Dubai
Phone: +971-4- 3512424 Fax: +971-4- 3512626
E-mail: [email protected]
Web site:
BEAUTY DREAM TRADING CO L.L.C
P.O. Box40844
Dubai
Phone: +971-4- 2266599 Fax: +971-4- 2290095
E-mail:
Web site:
CAFTAN AL ANDALUS FASHION L.L.C
P.O. Box33350
Dubai
Phone: +971-4- 3279990 Fax: +971-4- 3279991
E-mail:
Web site:
FYBTEX TEXTILE L.L.C
P.O. Box4950
Dubai
Phone: +971-4- 2710511 Fax: +971-4- 2721239
E-mail:
Web site:
GINGERSNAPS LLC
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3531657 Fax: +971-4- 3539011
E-mail:
Web site:
GRAND WORLD TRADING (BRANCH)
P.O. Box114009 Dubai
Phone: +971-4- 2298486 Fax: +971-4- 2298487
E-mail:
Web site:
HAJI MOHAMMED SEDDIQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box65049
Dubai
Phone: +971-4- 2212183 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IEVGENIIA SHOES TRADING L.L.C
P.O. Box96066
Dubai
Phone: +971-4- 3354861 Fax: +971-4- 3354861
E-mail:
Web site:
ITALIAN FOOTWEAR SOLUTION L.L.C
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2997346 Fax: +971-4- 2368860
E-mail:
Web site:
JIONGHUA TRADING L.L.C
P.O. Box119234 Dubai
Phone: +971-4- 2369978 Fax: +971-4- 2369927
E-mail:
Web site:
KHAL MOHAMMAD TRADING - ( L L C)
P.O. Box41635
Dubai
Phone: +971-4- 2255901 Fax: +971-4- 2255906
E-mail:
Web site:
MASROOR TRADING L.L.C
P.O. Box376237 Dubai
Phone: +971-4- 2221666 Fax: +971-4- 2292066
E-mail:
Web site:
MERIDIAN GLOBAL INTERNATIONAL FZCO
P.O. Box Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8871778 Fax: +971-4- 8871779
E-mail:
Web site:
NEELAM FASHION (L.L.C) - BRANCH
P.O. Box43486
Dubai
Phone: +971-4- 4342516 Fax: +971-4- 3539011
E-mail:
Web site:
NOOR AL SHARQ TRADING L LC
P.O. Box1857
Dubai
Phone: +971-4- 2959300 Fax: +971-4- 2959400
E-mail:
Web site:
ONE STAR TRADING L L C
P.O. Box82272
Dubai
Phone: +971-4- 2717745 Fax: +971-4- 2717746
E-mail:
Web site:
ORBIT SUPER TRADING L L C
P.O. Box377259 Dubai
Phone: +971-4- 2386176 Fax: +971-4- 2386176
E-mail:
Web site:
PATEL TRADING CO L.L.C
P.O. Box4950
Dubai
Phone: +971-4- 2710511 Fax: +971-4- 2726649
E-mail:
Web site:
RAMI TRKOUN TRADING L L C
P.O. Box183625 Dubai
Phone: +971-4- 2977233 Fax: +971-4- 2972260
E-mail:
Web site:
REHMATH TRADING L.L.C
P.O. Box115576 Dubai
Phone: +971-4- 3542436 Fax: +971-4- 3542437
E-mail:
Web site:
RIGHT STEP TRADING CO LLC
P.O. Box116909 Dubai
Phone: +971-4- 2202599 Fax: +971-4- 2202993
E-mail:
Web site:
ROOTS TRADING CO.
P.O. Box32922
Dubai
Phone: +971-4- 2222391 Fax: +971-4- 2276008
E-mail: [email protected]
Web site: www.rootstrading.ae
ROYAL LUXURY ENTERPRISE L L C
P.O. Box44725
Dubai
Phone: +971-4- 2269355 Fax: +971-4- 2269966
E-mail:
Web site:
SAHIBA INTERNATIONAL LLC
P.O. Box46838
Dubai
Phone: +971-4- 3537727 Fax: +971-4- 3530771
E-mail:
Web site:
SMART STYLE TRADING L.L.C
P.O. Box42059
Dubai
Phone: +971-4- 2347450 Fax: +971-4- 2347451
E-mail:
Web site:
SOUTH ZONE FASHION LLC
P.O. Box42841
Dubai
Phone: +971-4- 3547633 Fax: +971-4- 3973634
E-mail:
Web site:
STAR PLAZA
P.O. Box51712
Dubai
Phone: +971-4- 3527675 Fax: +971-4- 3522078
E-mail: [email protected]
Web site:
VOGUE GIFTS TRADING L.L.C
P.O. Box94567
Dubai
Phone: +971-4- 2262090 Fax: +971-4- 2262171
E-mail: [email protected]
Web site:
XTRA LUXE TRADING CO L.L.C
P.O. Box27085
Dubai
Phone: +971-4- 3551779 Fax: +971-4- 3522090
E-mail:
Web site:
AL NAHHAM TRADING (L.L.C.)
P.O. Box14382
Dubai
Phone: +971-4- 3535325 Fax: +971-4- 3530940
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZAHARA AL SAFRA TRADING L.L.C
P.O. Box43036
Dubai
Phone: +971-4- 3532499 Fax: +971-4- 3530969
E-mail: [email protected]
Web site:
ANWAR AL MADINA TEXTILES TRADING (L.L.C.)
P.O. Box251042 Dubai
Phone: +971-4- 2255888 Fax: +971-4- 3538822
E-mail:
Web site:
BEKCHANOVA TRADING L.L.C
P.O. Box86919
Dubai
Phone: +971-4- 2529422 Fax: +971-4- 2529433
E-mail: [email protected]
Web site:
FREEBIRD TRADING
P.O. Box114165 Dubai
Phone: +971-4- 2351943 Fax: +971-4- 2351943
E-mail: [email protected]
Web site:
FRENCH PERFUMERY L.L.C
P.O. Box97697
Dubai
Phone: +971-4- 3576257 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GRAND UNION TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box5012
Dubai
Phone: +971-4- 2224550 Fax: +971-4- 2279749
E-mail: [email protected]
Web site:
HOJJAT SHARIFI TRADING L.L.C
P.O. Box83776
Dubai
Phone: +971-4- 2202603 Fax: +971-4- 2202607
E-mail:
Web site:
IRAJ BASHEER BOUTIQUE (L.L.C)
P.O. Box6455
Dubai
Phone: +971-4- 3373447 Fax: +971-4- 3373447
E-mail: [email protected]
Web site:
JEHAN EXHIBITION (L.L.C)
P.O. Box4659
Dubai
Phone: +971-4- 2265498 Fax: +971-4- 2264981
E-mail: [email protected]
Web site:
KIDS FASHION TRADING (L.L.C.)
P.O. Box13874
Dubai
Phone: +971-4- 2254823 Fax: +971-4- 2254338
E-mail: [email protected]
Web site:
LAVANYA TRADING (L L C) (BRANCH)
P.O. Box90257
Dubai
Phone: +971-4- 2328717 Fax: +971-4- 2284313
E-mail:
Web site:
LUCKY KIDS TRADING (BRANCH)
P.O. Box42752
Dubai
Phone: +971-4- 3526605 Fax: +971-4- 3526607
E-mail:
Web site:
MAYROBA GIFTS (L. L. C)
P.O. Box15938
Dubai
Phone: +971-4- 2212138 Fax: +971-4- 2232169
E-mail:
Web site:
MY WORLD TRADING L.L.C
P.O. Box79998
Dubai
Phone: +971-4- 3510077 Fax: +971-4- 3510078
E-mail:
Web site:
PAK COTTON TEXTILE L.L.C
P.O. Box1258
Dubai
Phone: +971-4- 2350650 Fax: +971-4- 2350720
E-mail:
Web site:
RAFS INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box41124
Dubai
Phone: +971-4- 2340975 Fax: +971-4- 2340974
E-mail:
Web site:
RIGHT FASHION TRADING L.L.C
P.O. Box95134
Dubai
Phone: +971-4- 3344650 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
RONG XING TRADING L.L.C
P.O. Box39765
Dubai
Phone: +971-4- 2266706 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROYAL STEP TRADING EST.
P.O. Box44364
Dubai
Phone: +971-4- 2268899 Fax: +971-4- 2251037
E-mail: [email protected]
Web site:
SAIF DEIRA TRADING
P.O. Box22452
Dubai
Phone: +971-4- 2260071 Fax: +971-4- 2260051
E-mail:
Web site:
SILVER TOP TRADING (L.L.C)
P.O. Box27962
Dubai
Phone: +971-4- 2268927 Fax: +971-4- 2255739
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVERSTONE FASHIONS L.L.C
P.O. Box64410
Dubai
Phone: +971-4- 3514447 Fax: +971-4- 3515970
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY LIGHT TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box65164
Dubai
Phone: +971-4- 2254522 Fax: +971-4- 2253205
E-mail:
Web site:
SPLENDOUR CHOICE TRADING L.L.C
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3864604 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
STRIPES
P.O. Box112299 Dubai
Phone: +971-4- 2668166 Fax: +971-4- 2666686
E-mail:
Web site:
TUSCANY HOSPITALITY-FZCO
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 4209861 Fax: +971-4- 4209860
E-mail: [email protected]
Web site:
VENUS AVENUE TRADING L.L.C
P.O. Box234583 Dubai
Phone: +971-4- 2511720 Fax: +971-4- 2511730
E-mail:
Web site:
YASMINE INTERNATIONAL TRADING CO L.L.C
P.O. Box72567
Dubai
Phone: +971-4- 3547770 Fax: +971-4- 3547771
E-mail: [email protected]
Web site:
ABHIYASH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3493
Dubai
Phone: +971-4- 2264423 Fax: +971-4- 2250380
E-mail:
Web site:
AL ABSAR TRADING EST.
P.O. Box6847
Dubai
Phone: +971-4- 2254925 Fax: +971-4- 2269823
E-mail:
Web site:
AL BAHAMA TRADING(L.L.C)
P.O. Box14988
Dubai
Phone: +971-4- 2258797 Fax: +971-4- 2253543
E-mail:
Web site:
AL ISTEQBAL TRADING
P.O. Box1907
Dubai
Phone: +971-4- 2262287 Fax: +971-4- 2256537
E-mail:
Web site:
AL KAZIM FURNITURE
P.O. Box705
Dubai
Phone: +971-4- 2698327 Fax: +971-4- 2698328
E-mail: [email protected]
Web site: www.alkazimgroup.com
AL MANDOOS INTERNATIONAL CO (L.L.C)
P.O. Box10224
Dubai
Phone: +971-4- 2270777 Fax: +971-4- 2216471
E-mail:
Web site:
AL MANSHOOD TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43638
Dubai
Phone: +971-4- 3536116 Fax: +971-4- 3531838
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MARRIKH TRADING L.L.C
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3510077 Fax: +971-4- 3510078
E-mail:
Web site:
AL SOROOR TRADING EST.
P.O. Box520
Dubai
Phone: +971-4- 2265943 Fax: +971-4- 2266878
E-mail:
Web site:
AL TAYEBOON TRADING EST.
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3441488 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
ALI REHMAN TRADING CO ( L . L . C )
P.O. Box13592
Dubai
Phone: +971-4- 2292205 Fax: +971-4- 2276973
E-mail:
Web site:
ASEELA GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box51273
Dubai
Phone: +971-4- 3355080 Fax: +971-4- 3353667
E-mail: [email protected]
Web site:
ASSANDAS RUPCHAND
P.O. Box10 Dubai
Phone: +971-4- 3534251 Fax: +971-4- 3534524
E-mail: [email protected]
Web site:
CASTLE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box24252
Dubai
Phone: +971-4- 2253383 Fax: +971-4- 2253392
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY PLAZA -INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box27799
Dubai
Phone: +971-4- 2278549 Fax: +971-4- 2217066
E-mail: [email protected]
Web site:
COTTONOPOLIS INTERNATIONAL FZCO
P.O. Box341258 Dubai
Phone: +971-4- 3423877 Fax: +971-4- 3261565
E-mail: [email protected]
Web site: cottonopolis-intl.com
CROWN ENTERPRISES (L.L.C.)
P.O. Box2968
Dubai
Phone: +971-4- 2269944 Fax: +971-4- 2269966
E-mail: [email protected]
Web site:
DANES COLOUR TRADING (L.L.C)
P.O. Box64366
Dubai
Phone: +971-4- 2385068 Fax: +971-4- 2284466
E-mail: [email protected]
Web site:
DEIRNA TRADING EST.
P.O. Box21612
Dubai
Phone: +971-4- 2273577 Fax: +971-4- 2238496
E-mail:
Web site:
DONSON INTERNATIONAL TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2266718 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
ELITE (L.L.C.)
P.O. Box55689
Dubai
Phone: +971-4- 2210010 Fax: +971-4- 2288138
E-mail:
Web site:
EXACT TRADING (L.L.C.)
P.O. Box52707
Dubai
Phone: +971-4- 2253632 Fax: +971-4- 3594360
E-mail: [email protected]
Web site:
FAQI READY MADE GARMENTS (L.L.C.)
P.O. Box14873
Dubai
Phone: +971-4- 2290610 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GULF SIAM TRADING ( L L C )
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 2254017 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site:
HAIDAROUS TRADING CO (L L C)
P.O. Box2512
Dubai
Phone: +971-4- 2254034 Fax: +971-4- 2254035
E-mail: [email protected]
Web site:
HOME COMFORT TRADING L.L.C
P.O. Box5489
Dubai
Phone: +971-4- 2518121 Fax: +971-4- 2518121
E-mail:
Web site:
HUMAIMA TRADING CO ( L L C )
P.O. Box1474
Dubai
Phone: +971-4- 2255786 Fax: +971-4- 2291816
E-mail: [email protected]
Web site:
ISHRAT ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box4022
Dubai
Phone: +971-4- 2258178 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JEZEEN TRADING
P.O. Box3835
Dubai
Phone: +971-4- 2733755 Fax: +971-4- 2733855
E-mail: [email protected]
Web site:
KANMO TRADING (L.L.C)
P.O. Box8583
Dubai
Phone: +971-4- 3530580 Fax: +971-4- 3533350
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALID KHAIRAI TRADING
P.O. Box82783
Dubai
Phone: +971-4- 2291653 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KINGSTON TRADING (L.L.C)
P.O. Box51668
Dubai
Phone: +971-4- 3539624 Fax: +971-4- 3530119
E-mail: [email protected]
Web site:
LEGGETT & PLATT MIDDLE EAST INC.BRANCH
P.O. Box371043 Dubai Airport Free Zone
Phone: +971-4- 2501144 Fax: +971-4- 2501155
E-mail: [email protected]
Web site:
MAESTRO TRADING(L.L.C)
P.O. Box65220
Dubai
Phone: +971-4- 2291557 Fax: +971-4- 2291558
E-mail: [email protected]
Web site:
MAHABA KHAN TRADERS (L.L.C.)
P.O. Box172424 Dubai
Phone: +971-4- 2283443 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MASOOD MUBARAK MEFTAH TRADING EST.
P.O. Box114675 Dubai
Phone: +971-4- 2239615 Fax: +971-4- 2369199
E-mail: [email protected]
Web site:
MIDDLE EAST GATE DISTRIBUTION FZCO
P.O. Box261252 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8876166 Fax: +971-4- 8876156
E-mail:
Web site:
MOHAMMED RASHID TRADING EST. (BR)
P.O. Box5434
Dubai
Phone: +971-4- 2265911 Fax: +971-4- 2262993
E-mail: [email protected]
Web site:
NAJMAT AL ANDALOS TRADING EST.
P.O. Box77281
Dubai
Phone: +971-4- 2854649 Fax: +971-4- 2844312
E-mail:
Web site:
NARAVANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44785
Dubai
Phone: +971-4- 2267584 Fax: +971-4- 2290232
E-mail:
Web site:
NEW TEXTILES TRADING (L L C)
P.O. Box62129
Dubai
Phone: +971-4- 3530362 Fax: +971-4- 3532019
E-mail: [email protected]
Web site:
PANCHAM TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4825
Dubai
Phone: +971-4- 2248431 Fax: +971-4- 2248467
E-mail: [email protected]
Web site:
PARTHAS TEXTILES(L.L.C)
P.O. Box3375
Dubai
Phone: +971-4- 3525259 Fax: +971-4- 3514988
E-mail: [email protected]
Web site: www.parthasuae.com
RABEE AL SAHRAA TRADING
P.O. Box52046
Dubai
Phone: +971-4- 3373821 Fax: +971-4- 3373356
E-mail:
Web site:
RED MARINE TRADING (L.L.C)
P.O. Box124431 Dubai
Phone: +971-4- 3352355 Fax: +971-4- 3355918
E-mail:
Web site:
RED ROSE FLOWER TRADING
P.O. Box378455 Dubai
Phone: +971-4- 2221921 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROSETTA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box3729
Dubai
Phone: +971-4- 2273297 Fax: +971-4- 2220547
E-mail: [email protected]
Web site:
RUKNI TRADING CO.
P.O. Box65488
Dubai
Phone: +971-4- 2253335 Fax: +971-4- 2259559
E-mail:
Web site:
SAYED KHALIL AL HASHIMI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box13228
Dubai
Phone: +971-4- 2225232 Fax: +971-4- 2232217
E-mail:
Web site:
SHAHBANDER TRADING (L . L . C)
P.O. Box55751
Dubai
Phone: +971-4- 2266650 Fax: +971-4- 2266464
E-mail:
Web site:
SHILPI TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box45042
Dubai
Phone: +971-4- 3532676 Fax: +971-4- 3535933
E-mail: [email protected]
Web site:
STARLING TRADING
P.O. Box55186
Dubai
Phone: +971-4- 2256069 Fax: +971-4- 2253653
E-mail: [email protected]
Web site:
TRUEMARKETING TRADING L.L.C
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3510077 Fax: +971-4- 3510078
E-mail:
Web site:
UNITED COLORS OF BENETTON BR.OF EASA AL GURG GROUP L L C
P.O. Box325
Dubai
Phone: +971-4- 3493613 Fax: +971-4- 3332560
E-mail: [email protected]
Web site:
WALI MOHD. & CO. TRADERS(L.L.C)
P.O. Box7210
Dubai
Phone: +971-4- 2259330 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ZAHR ART L.L.C
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 3624755 Fax: +971-4- 3624766
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAWEYA AL TAJMEEL TRADING EST.
P.O. Box47616
Dubai
Phone: +971-4- 2255217 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDEL RAZAQ HUWAIR TRADING
P.O. Box52210
Dubai
Phone: +971-4- 2352760 Fax: +971-4- 2352761
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA BIN SAEED TEXTILES EST.
P.O. Box114102 Dubai
Phone: +971-4- 2210049 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABU SHEHAB TRADING
P.O. Box23897
Dubai
Phone: +971-4- 3493131 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AHMED SHARIF MALIK ZADEH AL AWAZI(L.L.C)
P.O. Box4184
Dubai
Phone: +971-4- 2264327 Fax: +971-4- 2252315
E-mail:
Web site:
AIN AL SAGQR TRADING EST.
P.O. Box6631
Dubai
Phone: +971-4- 3373049 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AIN HOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box251800 Dubai
Phone: +971-4- 2274526 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL ASAFEER TRADING
P.O. Box241053 Dubai
Phone: +971-4- 3555252 Fax: +971-4- 3554485
E-mail:
Web site:
AL BANAFSAJI TRADING(L.L.C)
P.O. Box32918
Dubai
Phone: +971-4- 3370299 Fax: +971-4- 3351472
E-mail:
Web site:
AL BARHI TEXTILES TRADING
P.O. Box376018 Dubai
Phone: +971-4- 2254695 Fax: +971-4- 2259612
E-mail:
Web site:
AL BATEEN SILK TEXTILES CO. (L.L.C.)
P.O. Box42087
Dubai
Phone: +971-4- 2278959 Fax: +971-4- 2222594
E-mail:
Web site:
AL BATTAIN TRADERS
P.O. Box5683
Dubai
Phone: +971-4- 2251888 Fax: +971-4- 2261474
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BRAIRAT TRADING
P.O. Box39124
Dubai
Phone: +971-4- 2233569 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL FERDOUS VALLEY TRADING
P.O. Box14171
Dubai
Phone: +971-4- 2228435 Fax: +971-4- 2215072
E-mail:
Web site:
AL GHUYOOM TRADING EST.
P.O. Box8207
Dubai
Phone: +971-4- 2224637 Fax: +971-4- 2217556
E-mail:
Web site:
AL INNABI SHOES L L C
P.O. Box251249 Dubai
Phone: +971-4- 2280592 Fax: +971-4- 2263280
E-mail:
Web site:
AL KAMALI TEXTILES & READYMADE GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box76499
Dubai
Phone: +971-4- 2859525 Fax: +971-4- 2854466
E-mail:
Web site:
AL MALMAS GIFTS CENTRE (L.L.C)
P.O. Box112435 Dubai
Phone: +971-4- 2219746 Fax: +971-4- 2213746
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAMI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box5094
Dubai
Phone: +971-4- 2225590 Fax: +971-4- 2225590
E-mail:
Web site:
AL QANATER TRADING CO(L.L.C)
P.O. Box56324
Dubai
Phone: +971-4- 3537999 Fax: +971-4- 3537937
E-mail:
Web site:
AL QARYA AL KHADRAA GIFTS (L.L.C)
P.O. Box56494
Dubai
Phone: +971-4- 2254544 Fax: +971-4- 2253178
E-mail: [email protected]
Web site:
AL QUTB TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box83231
Dubai
Phone: +971-4- 2220058 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL RMAIHI TRADING EST L L C
P.O. Box13535
Dubai
Phone: +971-4- 2252127 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SAED TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3305
Dubai
Phone: +971-4- 2264618 Fax: +971-4- 2253120
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TARIQ BLANKETS, BEDDING & CARPETS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3305
Dubai
Phone: +971-4- 2263605 Fax: +971-4- 2253120
E-mail: [email protected]
Web site:
AL WASHIA TRADING
P.O. Box916
Dubai
Phone: +971-4- 3243979 Fax: +971-4- 2269006
E-mail: [email protected]
Web site: www.mabl925.com
AMLAK TRADING
P.O. Box83508
Dubai
Phone: +971-4- 2262777 Fax: +971-4- 2260751
E-mail: [email protected]
Web site:
ARCAD TRADING
P.O. Box26190
Dubai
Phone: +971-4- 2262285 Fax: +971-4- 2256366
E-mail: [email protected]
Web site:
ASAD BIN ALI MIRZA TRADING EST.
P.O. Box5575
Dubai
Phone: +971-4- 2263916 Fax: +971-4- 2257314
E-mail:
Web site:
BANI HAMMAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box6598
Dubai
Phone: +971-4- 2229927 Fax: +971-4- 2229938
E-mail: [email protected]
Web site:
BARE ESSENTIALS (L.L.C)
P.O. Box73143
Dubai
Phone: +971-4- 3440552 Fax: +971-4- 3495823
E-mail: [email protected]
Web site:
BEAUTY & FRAGRANCE INTERNATIONAL (L L C)
P.O. Box83039
Dubai
Phone: +971-4- 2652248 Fax: +971-4- 2652249
E-mail: [email protected]
Web site:
BEST GIFTTRADING
P.O. Box118287 Dubai
Phone: +971-4- 3429408 Fax: +971-4- 3445591
E-mail:
Web site:
BIG BONE TRADING L L C
P.O. Box3835
Dubai
Phone: +971-4- 2733755 Fax: +971-4- 2733855
E-mail: [email protected]
Web site:
BLOO BEAJ TRADING (L.L.C)
P.O. Box184928 Dubai
Phone: +971-4- 2229135 Fax: +971-4- 2229136
E-mail: [email protected]
Web site:
BOMBAY BAZAR
P.O. Box2460
Dubai
Phone: +971-4- 2258397 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BUY & WEAR (LLC)
P.O. Box26180
Dubai
Phone: +971-4- 2259393 Fax: +971-4- 2263326
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY BIRD TRADING (L L C)
P.O. Box7691
Dubai
Phone: +971-4- 3366002 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
COLOURS WORLD FASHION (L.L.C)
P.O. Box2935
Dubai
Phone: +971-4- 5185278 Fax: +971-4- 2268948
E-mail:
Web site:
CROWN SABA EST.
P.O. Box24744
Dubai
Phone: +971-4- 3376334 Fax: +971-4- 3980902
E-mail:
Web site:
DARWISH HASSAN SALEM TRADING
P.O. Box56356
Dubai
Phone: +971-4- 3524831 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DIBBA TEXTILES TRADING
P.O. Box22443
Dubai
Phone: +971-4- 2253329 Fax: +971-4- 2253584
E-mail: [email protected]
Web site:
DIOR FASHIONS (BR)
P.O. Box53873
Dubai
Phone: +971-4- 3933160 Fax: +971-4- 2289990
E-mail: [email protected]
Web site:
DONIA AL MALABES TRADING
P.O. Box7595
Dubai
Phone: +971-4- 2226562 Fax: +971-4- 4240632
E-mail:
Web site:
EMINENT LUGGAGE EST.
P.O. Box751
Dubai
Phone: +971-4- 2260514 Fax: +971-4- 2217303
E-mail: [email protected]
Web site:
FAKHREE NOVELTIES (L.L.C.)
P.O. Box6553
Dubai
Phone: +971-4- 2265580 Fax: +971-4- 2263282
E-mail: [email protected]
Web site:
FASHION PLUS READYMADE GARMENT TRADING L.L.C
P.O. Box62656
Dubai
Phone: +971-4- 3360271 Fax: +971-4- 3510798
E-mail:
Web site:
FATA AL KHALEEJ TRADING EST.
P.O. Box23388
Dubai
Phone: +971-4- 2723559 Fax: +971-4- 2723559
E-mail:
Web site:
FATH AL KHAIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box16322
Dubai
Phone: +971-4- 2266085 Fax: +971-4- 2270926
E-mail:
Web site:
FIJI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box171415 Dubai
Phone: +971-4- 2251088 Fax: +971-4- 2261499
E-mail: [email protected]
Web site:
FOOT MART TRADING (L.L.C)
P.O. Box40813
Dubai
Phone: +971-4- 3448746 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GHAZAL AL JABAL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box55594
Dubai
Phone: +971-4- 3533855 Fax: +971-4- 3532037
E-mail:
Web site:
GIFA TRADING EST.
P.O. Box51594
Dubai
Phone: +971-4- 2255864 Fax: +971-4- 2255106
E-mail:
Web site:
GLOBE STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box4748
Dubai
Phone: +971-4- 2251516 Fax: +971-4- 2352454
E-mail: [email protected]
Web site:
GOODHOUSE FURNISHING
P.O. Box21533
Dubai
Phone: +971-4- 3964200 Fax: +971-4- 3964300
E-mail: [email protected]
Web site: www.goodhouse.ae
GREEN BRANCHES TRADING (L.L.C.)
P.O. Box21686
Dubai
Phone: +971-4- 2695190 Fax: +971-4- 2690905
E-mail:
Web site:
HAJI IBRAHIM READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box2953
Dubai
Phone: +971-4- 2217455 Fax: +971-4- 2685655
E-mail:
Web site:
HAMANA TRADING
P.O. Box12635
Dubai
Phone: +971-4- 3538140 Fax: +971-4- 3533216
E-mail:
Web site:
HASSAN NAIHAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box42917
Dubai
Phone: +971-4- 3533720 Fax: +971-4- 3538103
E-mail:
Web site:
HOMETEX (DUBAI) TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box13427
Dubai
Phone: +971-4- 2266669 Fax: +971-4- 2264210
E-mail:
Web site:
HUA HAI TRADING (L.L.C)
P.O. Box40286
Dubai
Phone: +971-4- 2221799 Fax: +971-4- 2230510
E-mail: [email protected]
Web site:
INGO TRADING (L.L.C)
P.O. Box16201
Dubai
Phone: +971-4- 2721008 Fax: +971-4- 2711265
E-mail: [email protected]
Web site:
JABAL AL THANAH FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box13228
Dubai
Phone: +971-4- 2212299 Fax: +971-4- 2724130
E-mail:
Web site:
KANS FASHION L.L.C
P.O. Box117554 Dubai
Phone: +971-4- 2353605 Fax: +971-4- 2268511
E-mail:
Web site:
KAWA TRADING CO L.L.C
P.O. Box22358
Dubai
Phone: +971-4- 2264484 Fax: +971-4- 2254872
E-mail: [email protected]
Web site:
KHAMIS EID MOHD TRADING EST.
P.O. Box103845 Dubai
Phone: +971-4- 3934330 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LASHKARI TRADING EST.
P.O. Box6758
Dubai
Phone: +971-4- 3934737 Fax: +971-4- 3933458
E-mail:
Web site:
LIVIO INTERNATIONAL EXHIBITION L.L.C
P.O. Box40918
Dubai
Phone: +971-4- 3963355 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MARHABA TRADING CO. (L.L.C.) BR
P.O. Box2683
Dubai
Phone: +971-4- 2265539 Fax: +971-4- 2265360
E-mail: [email protected]
Web site:
MARIO BOLOGNA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box126769 Dubai
Phone: +971-4- 3529726 Fax: +971-4- 3514166
E-mail:
Web site:
MASHAREE LIWA TRADING (L.L.C) DUBAI BRANCH
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3515353 Fax: +971-4- 3515197
E-mail: [email protected]
Web site:
MAWLANA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box12446
Dubai
Phone: +971-4- 2266994 Fax: +971-4- 2261758
E-mail: [email protected]
Web site:
METRO SPEED TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
MODELATEX TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box33438
Dubai
Phone: +971-4- 2215040 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHAMED LASHKARI SALMIN TRADING
P.O. Box24306
Dubai
Phone: +971-4- 2351090 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MONTEX TRADING (L.L.C.)
P.O. Box82186
Dubai
Phone: +971-4- 2263777 Fax: +971-4- 2264210
E-mail:
Web site:
MOON TOYS TRADING (L.L.C)
P.O. Box26837
Dubai
Phone: +971-4- 2251211 Fax: +971-4- 2267985
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTIWALA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box26486
Dubai
Phone: +971-4- 3532044 Fax: +971-4- 3531536
E-mail: [email protected]
Web site:
NADER ABDULLA FASHION (L.L.C)
P.O. Box21598
Dubai
Phone: +971-4- 3515666 Fax: +971-4- 3515222
E-mail:
Web site:
NAJIB TALIB TRADING
P.O. Box24778
Dubai
Phone: +971-4- 3386467 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NAMITA INTERNATIONAL TRADING
P.O. Box6003
Dubai
Phone: +971-4- 2255505 Fax: +971-4- 2264560
E-mail: [email protected]
Web site:
NASSER ABDULLA HASSAN TRADING EST.
P.O. Box39728
Dubai
Phone: +971-4- 2265253 Fax: +971-4- 2258535
E-mail:
Web site:
OUD AL HARAMAIN
P.O. Box13754
Dubai
Phone: +971-4- 2226062 Fax: +971-4- 2265738
E-mail: [email protected]
Web site: www.alharamainperfumes.com
QASER ASIA TRADING EST.
P.O. Box5193
Dubai
Phone: +971-4- 2216444 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
QATAYEF TRADING EST.
P.O. Box241816 Dubai
Phone: +971-4- 2267127 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RASHED ATIQ KHAMIS TRADING
P.O. Box112545 Dubai
Phone: +971-4- 2734234 Fax: +971-4- 2734088
E-mail:
Web site:
SAHL AL SAHRAA TRADING
P.O. Box12789
Dubai
Phone: +971-4- 3538469 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SALAHUDDIN HAFEZ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12497
Dubai
Phone: +971-4- 7554103 Fax: +971-4- 2248249
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA & SUN BAGS TRADING LLC
P.O. Box10113
Dubai
Phone: +971-4- 2216889 Fax: +971-4- 2216889
E-mail:
Web site:
SEBAGO SHOES TRADING (L.L.C)
P.O. Box4285
Dubai
Phone: +971-4- 3386701 Fax: +971-4- 3383152
E-mail: [email protected]
Web site:
STAR MAN TRADING L L C
P.O. Box41357
Dubai
Phone: +971-4- 2239990 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SUN SUIT TRADING
P.O. Box4144
Dubai
Phone: +971-4- 2256700 Fax: +971-4- 2257090
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN TRONICS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box13835
Dubai
Phone: +971-4- 2256127 Fax: +971-4- 2256134
E-mail:
Web site:
SYMPHONY TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box52043
Dubai
Phone: +971-4- 3536264 Fax: +971-4- 3358531
E-mail:
Web site:
TETREX TEXTILES
P.O. Box46569
Dubai
Phone: +971-4- 2254986 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TORINTO TRADING (L.L.C.)
P.O. Box3485
Dubai
Phone: +971-4- 2264021 Fax: +971-4- 2251994
E-mail:
Web site:
TRENDS TRADING (L.L.C)
P.O. Box62028
Dubai
Phone: +971-4- 3514651 Fax: +971-4- 2252060
E-mail:
Web site:
WAMO AL SINI TRADING (L.L.C)
P.O. Box228
Dubai
Phone: +971-4- 2354663 Fax: +971-4- 2236876
E-mail: [email protected]
Web site:
WORLD TEX
P.O. Box6637
Dubai
Phone: +971-4- 3539500 Fax: +971-4- 3530900
E-mail: [email protected]
Web site:
YOUNG FASHION (L.L.C.)
P.O. Box12959
Dubai
Phone: +971-4- 2260803 Fax: +971-4- 2256042
E-mail:
Web site:
YOUSUF MOHD SHARIF TRADING EST.
P.O. Box46593
Dubai
Phone: +971-4- 3531571 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ABDEL KHALIQ ABDEL AZIZ TRADING EST.
P.O. Box40917
Dubai
Phone: +971-4- 2260537 Fax: +971-4- 2260249
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA YAHYA TRADING LLC
P.O. Box4245
Dubai
Phone: +971-4- 2259518 Fax: +971-4- 2261243
E-mail: [email protected]
Web site:
ABKA INTERNATIONAL READY MADE GARMENTS (L.L.C.)
P.O. Box118276 Dubai
Phone: +971-4- 3375093 Fax: +971-4- 2256592
E-mail:
Web site:
ADEL MOHD AL HUSSAIN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box26974
Dubai
Phone: +971-4- 2266152 Fax: +971-4- 2262486
E-mail: [email protected]
Web site:
ADVANTEC INTERNATIONAL TRADING (L.L.C.)
P.O. Box12637
Dubai
Phone: +971-4- 2269019 Fax: +971-4- 2269093
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED MAHMOUD HUSSAIN KHOORY TRADING (L.L.C)
P.O. Box13376
Dubai
Phone: +971-4- 2269697 Fax: +971-4- 2255962
E-mail:
Web site:
AL AJWAD INTERNATIONAL (L.L.C.)
P.O. Box34974
Dubai
Phone: +971-4- 3518148 Fax: +971-4- 3517853
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JALBOOT TRADING
P.O. Box13675
Dubai
Phone: +971-4- 2255263 Fax: +971-4- 2256115
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KAYALI FURNITURE TRADING (L.L.C)
P.O. Box22492
Dubai
Phone: +971-4- 2242465 Fax: +971-4- 2249965
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MAHLI TRADING EST.
P.O. Box11653
Dubai
Phone: +971-4- 2260841 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MALKI TRADING & MARKETING
P.O. Box27957
Dubai
Phone: +971-4- 3593950 Fax: +971-4- 2959432
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAZAHA FASHION (L.L.C)
P.O. Box2935
Dubai
Phone: +971-4- 2267038 Fax: +971-4- 2267856
E-mail:
Web site:
AL RAIS TRADING AGENCIES
P.O. Box4713
Dubai
Phone: +971-4- 3377017 Fax: +971-4- 3536611
E-mail: [email protected]
Web site: www.raisem.com.ae
AL RAMLAH TEXTILES
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2212778 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL RAZI STAR NOVELTIES & GIFTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box66912
Dubai
Phone: +971-4- 3448930 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SAFARJAL TRADING EST.
P.O. Box45832
Dubai
Phone: +971-4- 3538039 Fax: +971-4- 3533216
E-mail:
Web site:
AL WAJN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4915
Dubai
Phone: +971-4- 2280669 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALI AL JAZEERI TRADING (BRANCH)
P.O. Box13398
Dubai
Phone: +971-4- 2211608 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALI SANAD AGARWOOD & PERFUMES TRADING
P.O. Box251787 Dubai
Phone: +971-4- 2260573 Fax: +971-4- 2265026
E-mail: [email protected]
Web site:
ALSERRA TRADING (L.L.C)
P.O. Box43189
Dubai
Phone: +971-4- 3530675 Fax: +971-4- 3530144
E-mail: [email protected]
Web site:
ANMOL READY MADE GARMENTS
P.O. Box51382
Dubai
Phone: +971-4- 2258118 Fax: +971-4- 2256315
E-mail:
Web site:
ARIF SAIF TRADING EST.
P.O. Box23987
Dubai
Phone: +971-4- 3445689 Fax: +971-4- 3492984
E-mail:
Web site:
BALKH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box25633
Dubai
Phone: +971-4- 3530547 Fax: +971-4- 3534670
E-mail:
Web site:
BAWABAT AL MADINA TRADING EST.
P.O. Box185625 Dubai
Phone: +971-4- 2259298 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BEAUTY TEX TRADING CO L.L.C
P.O. Box44782
Dubai
Phone: +971-4- 2258358 Fax: +971-4- 2265202
E-mail: [email protected]
Web site:
BEETHOVEN INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box376393 Dubai
Phone: +971-4- 2239154 Fax: +971-4- 2222048
E-mail:
Web site:
BELLEAMIE BOUTIQUE
P.O. Box53170
Dubai
Phone: +971-4- 3493928 Fax: +971-4- 3684067
E-mail: [email protected]
Web site:
BEST PRESTIGE COSMETICS (L.L.C)
P.O. Box64614
Dubai
Phone: +971-4- 2269146 Fax: +971-4- 2269184
E-mail:
Web site:
BHAGAT TEXTILE TRADING EST.
P.O. Box51617
Dubai
Phone: +971-4- 3538617 Fax: +971-4- 3531283
E-mail: [email protected]
Web site: www.bgtkabultex.com
BLANCO TRADING
P.O. Box4477
Dubai
Phone: +971-4- 3355345 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BOSSMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box65410
Dubai
Phone: +971-4- 2260677 Fax: +971-4- 2350885
E-mail: [email protected]
Web site:
BRONEX TRADING L.L.C
P.O. Box50808
Dubai
Phone: +971-4- 2275677 Fax: +971-4- 2237636
E-mail: [email protected]
Web site:
COLOURS
P.O. Box62904
Dubai
Phone: +971-4- 3348148 Fax: +971-4- 3364863
E-mail:
Web site:
CRAVATTE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box21560
Dubai
Phone: +971-4- 3516728 Fax: +971-4- 3516405
E-mail: [email protected]
Web site:
DARKHASHAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box115549 Dubai
Phone: +971-4- 3536702 Fax: +971-4- 3534798
E-mail: [email protected]
Web site:
DEVELOP TRADING (L.L.C)
P.O. Box42832
Dubai
Phone: +971-4- 3539511 Fax: +971-4- 3537446
E-mail: [email protected]
Web site:
DOMANI TRADING EST.
P.O. Box52696
Dubai
Phone: +971-4- 3433885 Fax: +971-4- 3433855
E-mail: [email protected]
Web site:
EBRAHIM ABDULLA EBRAHIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box42801
Dubai
Phone: +971-4- 2260379 Fax: +971-4- 2253087
E-mail:
Web site:
ELREMAL PLATINUM BLANKETS & LINENS TRADING L L C
P.O. Box91303
Dubai
Phone: +971-4- 2663526 Fax: +971-4- 2663527
E-mail: [email protected]
Web site:
EXIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box40862
Dubai
Phone: +971-4- 2226820 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FASATEEN GARMENTS & GIFTS
P.O. Box2361
Dubai
Phone: +971-4- 3353135 Fax: +971-4- 3353199
E-mail:
Web site:
FIFIYA TRADING EST.
P.O. Box20345
Dubai
Phone: +971-4- 3981750 Fax: +971-4- 3515392
E-mail: [email protected]
Web site:
FOURESS TRADING
P.O. Box61970
Dubai
Phone: +971-4- 3517464 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GEETANJALI TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45912
Dubai
Phone: +971-4- 2256623 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HASSAN MOHD ABDULLA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box1251
Dubai
Phone: +971-4- 2630976 Fax: +971-4- 2268987
E-mail: [email protected]
Web site:
HEROS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box34290
Dubai
Phone: +971-4- 3559247 Fax: +971-4- 3533562
E-mail: [email protected]
Web site:
JANNAT TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46468
Dubai
Phone: +971-4- 3532828 Fax: +971-4- 3530689
E-mail: [email protected]
Web site:
JOBA RIVER TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box40238
Dubai
Phone: +971-4- 2247455 Fax: +971-4- 2246440
E-mail: [email protected]
Web site:
KASHMIR VALLEY TRADING (DUBAI).
P.O. Box3589
Dubai
Phone: +971-4- 3539510 Fax: +971-4- 3520436
E-mail: [email protected]
Web site:
KHWAIR GULF TRADING (L.L.C)
P.O. Box40520
Dubai
Phone: +971-4- 2259377 Fax: +971-4- 2262948
E-mail: [email protected]
Web site:
KRIEDIE MY FAIRE LADY LLC
P.O. Box17087
Dubai
Phone: +971-4- 3304070 Fax: +971-4- 3304071
E-mail: [email protected]
Web site: kreidiemyfairladay.ae
LA CASA TRADING
P.O. Box19834
Dubai
Phone: +971-4- 2728626 Fax: +971-4- 2641144
E-mail:
Web site:
LAYLAT AL BADER TRADING ( L L C )
P.O. Box6980
Dubai
Phone: +971-4- 3364000 Fax: +971-4- 3364863
E-mail: [email protected]
Web site:
LOGO TRADING L.L.C
P.O. Box53156
Dubai
Phone: +971-4- 3450841 Fax: +971-4- 3454923
E-mail: [email protected]
Web site:
LOOK OUT FASHION
P.O. Box31752
Dubai
Phone: +971-4- 3517367 Fax: +971-4- 3531947
E-mail: [email protected]
Web site:
LOVAGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box42147
Dubai
Phone: +971-4- 2262714 Fax: +971-4- 2250217
E-mail: [email protected]
Web site:
MAX CARE INTERNATIONAL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box22164
Dubai
Phone: +971-4- 2629940 Fax: +971-4- 2628504
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED MESMAR TRADING ( L L C )
P.O. Box13842
Dubai
Phone: +971-4- 2252019 Fax: +971-4- 2222230
E-mail:
Web site:
MOHD KAZIM FURNITURE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box66148
Dubai
Phone: +971-4- 2717325 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHD TAYEB ARJOMAND TRADING CO (L.L.C.)
P.O. Box57666
Dubai
Phone: +971-4- 2290333 Fax: +971-4- 2290444
E-mail: [email protected]
Web site: uaeshops.com/shops/dubai
MOHD. MOHD. ALI TRADING EST.
P.O. Box754
Dubai
Phone: +971-4- 2265248 Fax: +971-4- 2260242
E-mail: [email protected]
Web site:
MOMTAZ & KHUNJI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box112669 Dubai
Phone: +971-4- 2214227 Fax: +971-4- 2239181
E-mail: [email protected]
Web site:
MONTE CARLO STAR TRADING LLC
P.O. Box56213
Dubai
Phone: +971-4- 2259604 Fax: +971-4- 2211885
E-mail:
Web site:
MUSKAN TEXTILE TRADING LLC
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NABEEL MOHD SHARIF TRADING EST.
P.O. Box98864
Dubai
Phone: +971-4- 2722739 Fax: +971-4- 2713475
E-mail: [email protected]
Web site:
NAILOR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box4970
Dubai
Phone: +971-4- 3492442 Fax: +971-4- 2945400
E-mail:
Web site:
NIMCO TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box7179
Dubai
Phone: +971-4- 3532033 Fax: +971-4- 3537855
E-mail: [email protected]
Web site:
NISHA TEX TRADING
P.O. Box22484
Dubai
Phone: +971-4- 2259222 Fax: +971-4- 2254175
E-mail:
Web site:
NOOR AL AIN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box14521
Dubai
Phone: +971-4- 2288310 Fax: +971-4- 2281288
E-mail:
Web site:
ODESSA TEXTILES
P.O. Box13892
Dubai
Phone: +971-4- 2261116 Fax: +971-4- 2266697
E-mail:
Web site:
OMAR HASSAN READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box120943 Dubai
Phone: +971-4- 2224478 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
PARIS GALLERY (L.L.C.)
P.O. Box55437
Dubai
Phone: +971-4- 2372222 Fax: +971-4- 2372233
E-mail: [email protected]
Web site:
PRINCETON TRADING (L.L.C)
P.O. Box52758
Dubai
Phone: +971-4- 2246380 Fax: +971-4- 2246380
E-mail:
Web site:
QUEEN INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box51568
Dubai
Phone: +971-4- 3535805 Fax: +971-4- 3534308
E-mail:
Web site:
RAKSHA TRADING EST
P.O. Box51394
Dubai
Phone: +971-4- 2256648 Fax: +971-4- 2256649
E-mail: [email protected]
Web site:
RAMZAN MILAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box14634
Dubai
Phone: +971-4- 2219259 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RED BAGS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box5168
Dubai
Phone: +971-4- 2261630 Fax: +971-4- 2255670
E-mail: [email protected]
Web site:
SAHELI NOVELTIES (L.L.C)
P.O. Box112068 Dubai
Phone: +971-4- 3532336 Fax: +971-4- 3204428
E-mail: [email protected]
Web site:
SANA DISTRIBUTION CENTER
P.O. Box83035
Dubai
Phone: +971-4- 3474766 Fax: +971-4- 3474744
E-mail: [email protected]
Web site:
SANWAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box13183
Dubai
Phone: +971-4- 2254306 Fax: +971-4- 2258291
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA HAWK TRADING EST.
P.O. Box12275
Dubai
Phone: +971-4- 3538227 Fax: +971-4- 3538228
E-mail: [email protected]
Web site:
SHATEA AL NAWRAS TRADING
P.O. Box86708
Dubai
Phone: +971-4- 2215587 Fax: +971-4- 2215587
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER RIVER READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box1570
Dubai
Phone: +971-4- 3347625 Fax: +971-4- 3377257
E-mail: [email protected]
Web site:
SIMITEX TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2252603 Fax: +971-4- 2216996
E-mail: [email protected]
Web site:
SMART BURDA (L.L.C)
P.O. Box45232
Dubai
Phone: +971-4- 3538789 Fax: +971-4- 3533859
E-mail: [email protected]
Web site:
SOFT TOUCH INTERNATIONAL LTD LLC
P.O. Box20542
Dubai
Phone: +971-4- 2260786 Fax: +971-4- 2259996
E-mail: [email protected]
Web site:
SONA PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box39244
Dubai
Phone: +971-4- 3533144 Fax: +971-4- 3534598
E-mail: [email protected]
Web site: www.sonatextiles.com
TABREZ TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box64299
Dubai
Phone: +971-4- 2283534 Fax: +971-4- 3336827
E-mail: [email protected]
Web site:
TEXTAR TRADING
P.O. Box65124
Dubai
Phone: +971-4- 2254671 Fax: +971-4- 2253226
E-mail:
Web site:
THAQEB TRADING EST.
P.O. Box5150
Dubai
Phone: +971-4- 2257669 Fax: +971-4- 2252850
E-mail:
Web site:
UNIVERSAL CONTINENTAL OFFICE EQUIPMENT & FURNITURE
P.O. Box6809
Dubai
Phone: +971-4- 2823443 Fax: +971-4- 2821634
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI HUDAH TRADING
P.O. Box40918
Dubai
Phone: +971-4- 2278274 Fax: +971-4- 3930220
E-mail:
Web site:
WAHAT DUBAI TRADING EST.
P.O. Box4124
Dubai
Phone: +971-4- 2616020 Fax: +971-4- 2260116
E-mail:
Web site:
WEKA TRADING
P.O. Box118814 Dubai
Phone: +971-4- 2258151 Fax: +971-4- 2258152
E-mail: [email protected]
Web site:
WHABI TRADERS (L.L.C.)
P.O. Box2407
Dubai
Phone: +971-4- 3531671 Fax: +971-4- 3939193
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE CASTLE GARMENTS TRADING
P.O. Box4056
Dubai
Phone: +971-4- 2258825 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ZAD AL KHAIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box15113
Dubai
Phone: +971-4- 2255003 Fax: +971-4- 2251408
E-mail: [email protected]
Web site:
ZEE PALACE FASHIONDS(L.L.C)
P.O. Box8044
Dubai
Phone: +971-4- 3538131 Fax: +971-4- 3533267
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL AZIZ AL AWAZI EST.
P.O. Box2388
Dubai
Phone: +971-4- 2264449 Fax: +971-4- 3420337
E-mail:
Web site:
ABU YASEEN TRADING EST
P.O. Box2146
Dubai
Phone: +971-4- 3535147 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AHMAD AL SAWAYA TRADING EST.
P.O. Box55831
Dubai
Phone: +971-4- 2263415 Fax: +971-4- 2263415
E-mail:
Web site:
AL AHIL TRADING (L.L.C)
P.O. Box1474
Dubai
Phone: +971-4- 2255786 Fax: +971-4- 2255102
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BISHT TRADING (L.L.C)
P.O. Box663
Dubai
Phone: +971-4- 2269559 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL IDRISI TRADING (LLC)
P.O. Box186035 Dubai
Phone: +971-4- 2719368 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL ITTIZAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box1294
Dubai
Phone: +971-4- 2268335 Fax: +971-4- 2267821
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JADEER TRADING (L.L.C)
P.O. Box40653
Dubai
Phone: +971-4- 2258936 Fax: +971-4- 2255714
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KHASAN TRADING EST.
P.O. Box172092 Dubai
Phone: +971-4- 2275011 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MAYA INTERNATIONAL TRADING
P.O. Box81936
Dubai
Phone: +971-4- 2821555 Fax: +971-4- 2826660
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MEMZAR GATE TRADING
P.O. Box82709
Dubai
Phone: +971-4- 2266238 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MEZYED TRADING (L.L.C.)
P.O. Box44786
Dubai
Phone: +971-4- 3537625 Fax: +971-4- 3534606
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MIRWAD TRADING (L.L.C.)
P.O. Box29519
Dubai
Phone: +971-4- 3534753 Fax: +971-4- 3532792
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MOSKI TRADING (L.L.C)
P.O. Box64081
Dubai
Phone: +971-4- 2261952 Fax: +971-4- 2261674
E-mail:
Web site:
AL NAFNOOF TRADING (L.L.C)
P.O. Box42774
Dubai
Phone: +971-4- 3536197 Fax: +971-4- 3533869
E-mail: [email protected]
Web site:
AL QASTAL TRADING
P.O. Box120300 Dubai
Phone: +971-4- 2715790 Fax: +971-4- 2219093
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RASHEED TRADING EST.
P.O. Box40673
Dubai
Phone: +971-4- 2227887 Fax: +971-4- 2219799
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAFEER CENTER LLC
P.O. Box47570
Dubai
Phone: +971-4- 2285252 Fax: +971-4- 2285200
E-mail:
Web site:
AL SAYED MOHD AL SAYED ALI (L.L.C.)
P.O. Box53050
Dubai
Phone: +971-4- 2350053 Fax: +971-4- 2257552
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAJIA TRADERS (L.L.C.)
P.O. Box1295
Dubai
Phone: +971-4- 2263739 Fax: +971-4- 2257790
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TAHOONA TRADING EST.
P.O. Box4383
Dubai
Phone: +971-4- 2278942 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL TANMIYA TRADING (L.L.C)
P.O. Box52041
Dubai
Phone: +971-4- 8862988 Fax: +971-4- 8862989
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TOBELLA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box40957
Dubai
Phone: +971-4- 2253658 Fax: +971-4- 2262180
E-mail: [email protected]
Web site:
ALFA ONE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box31794
Dubai
Phone: +971-4- 3935528 Fax: +971-4- 3935694
E-mail: [email protected]
Web site:
ALFAX TEXTILES TRADING
P.O. Box11194
Dubai
Phone: +971-4- 2279476 Fax: +971-4- 2648628
E-mail:
Web site:
ALI HUSSAIN MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box24837
Dubai
Phone: +971-4- 2249915 Fax: +971-4- 2249916
E-mail: [email protected]
Web site:
ALMATA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box39453
Dubai
Phone: +971-4- 2260740 Fax: +971-4- 2247020
E-mail:
Web site:
ALZIAM TRADING(L.L.C)
P.O. Box48281
Dubai
Phone: +971-4- 3531739 Fax: +971-4- 3531737
E-mail: [email protected]
Web site:
AMERICAN SPORTS
P.O. Box26091
Dubai
Phone: +971-4- 3450598 Fax: +971-4- 3454635
E-mail: [email protected]
Web site:
ARAES AL KHALEEJ TRADING EST.
P.O. Box27867
Dubai
Phone: +971-4- 2289977 Fax: +971-4- 2273772
E-mail:
Web site:
ASIA ARROW TRADING CO (LLC)
P.O. Box14653
Dubai
Phone: +971-4- 3519818 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ATRIUM INTERIOR FURNITURE
P.O. Box5945
Dubai
Phone: +971-4- 3370750 Fax: +971-4- 3370985
E-mail:
Web site:
AYYOUB EISA TRADING EST.
P.O. Box14710
Dubai
Phone: +971-4- 3368921 Fax: +971-4- 3369103
E-mail: [email protected]
Web site:
BADER AL GARGAWI TRADING EST.
P.O. Box10753
Dubai
Phone: +971-4- 2285253 Fax: +971-4- 2275252
E-mail:
Web site:
BANI YAS FURNITURE CO. (L.L.C.) - BR.
P.O. Box5189
Dubai
Phone: +971-4- 2252528 Fax: +971-4- 2251318
E-mail:
Web site:
BAZ KHAN AND SHAH WAZIR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box799
Dubai
Phone: +971-4- 2282441 Fax: +971-4- 2257100
E-mail:
Web site:
BEDE ZAYED TRADING EST.
P.O. Box60385
Dubai
Phone: +971-4- 2265676 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BLUE PEARL TRADING
P.O. Box57666
Dubai
Phone: +971-4- 2290333 Fax: +971-4- 2290444
E-mail:
Web site:
BLUE WEAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box6980
Dubai
Phone: +971-4- 3344997 Fax: +971-4- 3364863
E-mail:
Web site:
CARDIFF TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3931
Dubai
Phone: +971-4- 2710388 Fax: +971-4- 2281406
E-mail:
Web site:
CHARMAX TEXTILES TRADING
P.O. Box6926
Dubai
Phone: +971-4- 3534544 Fax: +971-4- 3530399
E-mail: [email protected]
Web site:
CLEVER TRADING L.L.C
P.O. Box57957
Dubai
Phone: +971-4- 2253790 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
COUNTRY GIRL FASHION
P.O. Box97580
Dubai
Phone: +971-4- 2261117 Fax: +971-4- 2295841
E-mail:
Web site:
DAY LIGHT TEXTILES(L.L.C)
P.O. Box42751
Dubai
Phone: +971-4- 3533234 Fax: +971-4- 3538530
E-mail: [email protected]
Web site:
DIAMOND TEX TRADING
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 2723745 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
EMIRATES & KOREA CO.
P.O. Box6545
Dubai
Phone: +971-4- 2252949 Fax: +971-4- 2255977
E-mail:
Web site:
EMIRATES CHINESE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box56274
Dubai
Phone: +971-4- 2291228 Fax: +971-4- 2291226
E-mail: [email protected]
Web site:
EURO LEISURE (L.L.C.)
P.O. Box20867
Dubai
Phone: +971-4- 2722643 Fax: +971-4- 2729730
E-mail:
Web site:
EUROPE TRADING COMPANY (L.L.C)
P.O. Box46799
Dubai
Phone: +971-4- 3535317 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FAMOUS FASHION TRADING( L L C)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3535563 Fax: +971-4- 3985855
E-mail: [email protected]
Web site:
FANCY CITY TRADING
P.O. Box57657
Dubai
Phone: +971-4- 2259780 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GALLERIA FABRIC
P.O. Box16488
Dubai
Phone: +971-4- 2277444 Fax: +971-4- 2242121
E-mail:
Web site:
GARDEN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box394
Dubai
Phone: +971-4- 3535781 Fax: +971-4- 3536491
E-mail: [email protected]
Web site: www.gasdentrading.com
HANAN DARWISH TRADING (L.L.C)
P.O. Box83052
Dubai
Phone: +971-4- 2269371 Fax: +971-4- 2250517
E-mail:
Web site:
HAPPY CORNER TRADING
P.O. Box1096
Dubai
Phone: +971-4- 2258663 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HASSAN AL AWAZI TEXTILE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box42745
Dubai
Phone: +971-4- 2353467 Fax: +971-4- 2353457
E-mail: [email protected]
Web site:
ILAF NATIONAL TRADING
P.O. Box15550
Dubai
Phone: +971-4- 2290359 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
INTERIOR SELECTION FURNITURE & DECOR (L.L.C.)
P.O. Box14512
Dubai
Phone: +971-4- 3354525 Fax: +971-4- 3338352
E-mail: [email protected]
Web site: www.interiorselections.com
INTERIORS (BRANCH OF EASA SALEH AL GURG GROUP) L.L.C
P.O. Box325
Dubai
Phone: +971-4- 3370116 Fax: +971-4- 3367657
E-mail: [email protected]
Web site: www.interiorsfurniture.com
INTERNATIONAL HOTEL SUPPLIES CO. (L.L.C.)
P.O. Box31747
Dubai
Phone: +971-4- 4076800 Fax: +971-4- 3438377
E-mail: [email protected]
Web site:
IVORY BEACH TRADING
P.O. Box57745
Dubai
Phone: +971-4- 2718020 Fax: +971-4- 2737067
E-mail: [email protected]
Web site:
IZORIS TRADING
P.O. Box42471
Dubai
Phone: +971-4- 2719005 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JAI PRAKASH TRADING (L.L.C)
P.O. Box44684
Dubai
Phone: +971-4- 3532837 Fax: +971-4- 3531886
E-mail: [email protected]
Web site:
JONIA TRADING (L.L.C)
P.O. Box183315 Dubai
Phone: +971-4- 2211356 Fax: +971-4- 2211356
E-mail: [email protected]
Web site:
KARIM KHAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2273685 Fax: +971-4- 2279819
E-mail:
Web site:
KHAMIS SALEM TRADING (L.L.C)
P.O. Box1357
Dubai
Phone: +971-4- 2734786 Fax: +971-4- 2723507
E-mail: [email protected]
Web site:
MIAMI TEX TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box42814
Dubai
Phone: +971-4- 3534977 Fax: +971-4- 3538311
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HUMOOD AL SHAYA L.L.C DUBAI BRANCH
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 3510026 Fax: +971-4- 3514800
E-mail: [email protected]
Web site: www.alshaya-uae.com
MOHSEN AL HORAIBI TRADING EST.
P.O. Box12974
Dubai
Phone: +971-4- 2261361 Fax: +971-4- 2250419
E-mail: [email protected]
Web site:
NOORTEX INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3493366 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site:
OUD AL HARAMAIN (BR)
P.O. Box13754
Dubai
Phone: +971-4- 2263020 Fax: +971-4- 2263429
E-mail: [email protected]
Web site:
PARADISE DESERT TRADING (L. L. C)
P.O. Box30081
Dubai
Phone: +971-4- 2354948 Fax: +971-4- 2261770
E-mail:
Web site:
PARIS MILLENNIUM TRADING (L.L.C)
P.O. Box14428
Dubai
Phone: +971-4- 2681402 Fax: +971-4- 2254043
E-mail: [email protected]
Web site:
PAY MUHAMMAD & BAZ MUHANNAD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2227895 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RANIN NATIVE ART GALLERY
P.O. Box63877
Dubai
Phone: +971-4- 2680685 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
RASHID KHALAF TRADING EST.
P.O. Box14428
Dubai
Phone: +971-4- 2666384 Fax: +971-4- 2697379
E-mail: [email protected]
Web site:
ROCKY TRADER (L.L.C.)
P.O. Box637
Dubai
Phone: +971-4- 2858913 Fax: +971-4- 2854472
E-mail: [email protected]
Web site: [email protected]
ROMICA TRADING EST.
P.O. Box5151
Dubai
Phone: +971-4- 2243362 Fax: +971-4- 2243362
E-mail:
Web site:
SALIM AL JALLAF TRADING EST.
P.O. Box183577 Dubai
Phone: +971-4- 2684453 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAN PEDRO TRADING (L.L.C.)
P.O. Box120677 Dubai
Phone: +971-4- 3355221 Fax: +971-4- 3349627
E-mail:
Web site:
SEA CORAL TRADING
P.O. Box10298
Dubai
Phone: +971-4- 2230502 Fax: +971-4- 2283505
E-mail:
Web site:
SEA STAR TEXTILES
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 3537955 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
SEHAS (L.L.C.)
P.O. Box53443
Dubai
Phone: +971-4- 3448744 Fax: +971-4- 3496805
E-mail:
Web site:
SHAH MEER KHAN AND SONS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box22769
Dubai
Phone: +971-4- 2243758 Fax: +971-4- 2232568
E-mail:
Web site:
SHEEN INTERNATIONAL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box15093
Dubai
Phone: +971-4- 2283967 Fax: +971-4- 2243128
E-mail: [email protected]
Web site:
SHIVA READY MADE GARMENTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box37126
Dubai
Phone: +971-4- 2260753 Fax: +971-4- 2256879
E-mail: [email protected]
Web site:
SHOPPER TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box27718
Dubai
Phone: +971-4- 3933955 Fax: +971-4- 3933844
E-mail: [email protected]
Web site:
SILK TEX TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box43119
Dubai
Phone: +971-4- 3536433 Fax: +971-4- 3536126
E-mail: [email protected]
Web site:
SUSAN WALPOLE TRADING
P.O. Box66025
Dubai
Phone: +971-4- 3495415 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TAIF HORIZON TRADING (L L C)
P.O. Box40960
Dubai
Phone: +971-4- 2269930 Fax: +971-4- 2268323
E-mail:
Web site:
TENDER CARE TRADING EST.
P.O. Box51676
Dubai
Phone: +971-4- 3441724 Fax: +971-4- 2217017
E-mail: [email protected]
Web site:
TRANS STARS TRADING (L.L.C)
P.O. Box26958
Dubai
Phone: +971-4- 3535081 Fax: +971-4- 3531403
E-mail: [email protected]
Web site:
VIOLET PERFUMES
P.O. Box31183
Dubai
Phone: +971-4- 3365748 Fax: +971-4- 3353339
E-mail:
Web site:
VITSSE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box15057
Dubai
Phone: +971-4- 2726469 Fax: +971-4- 2728089
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI DERBAT TRADING
P.O. Box654
Dubai
Phone: +971-4- 2261933 Fax: +971-4- 3935622
E-mail:
Web site:
YOUNIS STORE (L.L.C.)
P.O. Box1099
Dubai
Phone: +971-4- 2263760 Fax: +971-4- 2263760
E-mail: [email protected]
Web site:
YOURS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box114862 Dubai
Phone: +971-4- 3553393 Fax: +971-4- 3514147
E-mail:
Web site:
ZAINAB TRADING (L.L.C)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2252426 Fax: +971-4- 2216996
E-mail:
Web site:
ZINAT TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box5940
Dubai
Phone: +971-4- 2260724 Fax: +971-4- 2265751
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL AZIZ AHMED SURAYYA NAZAD L L C
P.O. Box6331
Dubai
Phone: +971-4- 2265533 Fax: +971-4- 2254169
E-mail: al [email protected]
Web site:
ABDUL HAMID ABEDI CO (L.L.C)
P.O. Box15897
Dubai
Phone: +971-4- 2268081 Fax: +971-4- 2254307
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL JALEEL ABDULLA ALI TRADING (L.L.C)
P.O. Box98476
Dubai
Phone: +971-4- 2294684 Fax: +971-4- 2294685
E-mail:
Web site:
ABDUL RAHMAN RAIESI TRADING EST.
P.O. Box14506
Dubai
Phone: +971-4- 2678118 Fax: +971-4- 2675955
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA SHEHAB TRADING
P.O. Box47629
Dubai
Phone: +971-4- 2250457 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABMAK (L.L.C)
P.O. Box13843
Dubai
Phone: +971-4- 2953051 Fax: +971-4- 2953052
E-mail: [email protected]
Web site:
ADAM EID TRADING L.L.C
P.O. Box43348
Dubai
Phone: +971-4- 2266409 Fax: +971-4- 2266482
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMAD MOHD AL SHAMALI TRADING
P.O. Box25071
Dubai
Phone: +971-4- 2261663 Fax: +971-4- 2261219
E-mail:
Web site:
AL BARAHIN TRADING
P.O. Box55158
Dubai
Phone: +971-4- 2668420 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL BASHIQ INTERNATIONAL GROUP (L.L.C)
P.O. Box27668
Dubai
Phone: +971-4- 2698001 Fax: +971-4- 2698002
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FADFAD TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box51140
Dubai
Phone: +971-4- 2266567 Fax: +971-4- 2265117
E-mail: [email protected]
Web site:
AL INDEBAT TRADING EST.
P.O. Box114395 Dubai
Phone: +971-4- 3939317 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL RABWA TRADING EST
P.O. Box4231
Dubai
Phone: +971-4- 2734306 Fax: +971-4- 3533210
E-mail:
Web site:
AL SAMAH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box10978
Dubai
Phone: +971-4- 2279751 Fax: +971-4- 2611242
E-mail:
Web site:
AL SULAIMANIA TRADING EST.
P.O. Box113500 Dubai
Phone: +971-4- 3930780 Fax: +971-4- 3539567
E-mail:
Web site:
AL TAJOORI TRADING
P.O. Box27450
Dubai
Phone: +971-4- 2257846 Fax: +971-4- 2258661
E-mail:
Web site:
AL YAZIA TRADING
P.O. Box6999
Dubai
Phone: +971-4- 2229080 Fax: +971-4- 3530178
E-mail:
Web site:
AL ZAEEM INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box5148
Dubai
Phone: +971-4- 2284544 Fax: +971-4- 2284543
E-mail:
Web site:
ALASKA FURS TRADING (L.L.C)
P.O. Box16666
Dubai
Phone: +971-4- 2251663 Fax: +971-4- 2269187
E-mail:
Web site:
ALI AL JAZEERI TRADING (BR)
P.O. Box13398
Dubai
Phone: +971-4- 2243005 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALRAYYAN SUN READYMADE GARMENTS
P.O. Box42197
Dubai
Phone: +971-4- 2212586 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALSAIF TEXTILES TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box51322
Dubai
Phone: +971-4- 3531037 Fax: +971-4- 3531059
E-mail: [email protected]
Web site:
ART FASHION TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box45602
Dubai
Phone: +971-4- 3533620 Fax: +971-4- 3539909
E-mail: [email protected]
Web site:
ARTISTIC GIFTS CO. (L.L.C.)
P.O. Box51162
Dubai
Phone: +971-4- 3319957 Fax: +971-4- 3319894
E-mail: [email protected]
Web site:
AYYOUB EISA TRADING EST (BR)
P.O. Box14710
Dubai
Phone: +971-4- 2256544 Fax: +971-4- 2259948
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN GHAZI TEXTILES
P.O. Box51346
Dubai
Phone: +971-4- 3531273 Fax: +971-4- 3539392
E-mail:
Web site:
BIRMINGHAM TRADING (L.L.C)
P.O. Box14498
Dubai
Phone: +971-4- 2257997 Fax: +971-4- 2257855
E-mail: [email protected]
Web site:
CARTOON FASHION TRADING (L.L.C)
P.O. Box42427
Dubai
Phone: +971-4- 2950413 Fax: +971-4- 2215513
E-mail: [email protected]
Web site:
DAMSCO FURNITURE (L.L.C.)
P.O. Box2387
Dubai
Phone: +971-4- 2717101 Fax: +971-4- 2718191
E-mail: [email protected]
Web site:
DELMA TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43072
Dubai
Phone: +971-4- 3538965 Fax: +971-4- 3537829
E-mail: [email protected]
Web site:
EVERSHINE READYMADE GARMENTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42976
Dubai
Phone: +971-4- 2261637 Fax: +971-4- 2261657
E-mail:
Web site:
FAJR ALJAZEERA TRADING
P.O. Box3835
Dubai
Phone: +971-4- 2733755 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
FARAJALLAH KHAIRALLAH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box50465
Dubai
Phone: +971-4- 2242543 Fax: +971-4- 2249964
E-mail:
Web site:
FELWA TEXTILES
P.O. Box45594
Dubai
Phone: +971-4- 2241985 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FERYAL TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box51086
Dubai
Phone: +971-4- 2248965 Fax: +971-4- 3377634
E-mail: [email protected]
Web site:
GAZIANI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box40512
Dubai
Phone: +971-4- 2256142 Fax: +971-4- 2256117
E-mail: [email protected]
Web site:
GOJRA TRADING EST.
P.O. Box43747
Dubai
Phone: +971-4- 3516888 Fax: +971-4- 3516887
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN ARCH TRADING (L.L.C)
P.O. Box50289
Dubai
Phone: +971-4- 3530011 Fax: +971-4- 3530060
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN DEBAJ READY MADE GARMENTS
P.O. Box11197
Dubai
Phone: +971-4- 2213579 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN TOUCH TRADING LLC
P.O. Box27766
Dubai
Phone: +971-4- 2210112 Fax: +971-4- 2227074
E-mail:
Web site:
GREEN CASTLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box45049
Dubai
Phone: +971-4- 3537998 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN LAND TEXTILE
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3524860 Fax: +971-4- 3373317
E-mail:
Web site:
HANS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box27329
Dubai
Phone: +971-4- 2255424 Fax: +971-4- 3532307
E-mail: [email protected]
Web site:
IBRAHIM ABDUL KARIM TRADING (L.L.C.)
P.O. Box30543
Dubai
Phone: +971-4- 3555463 Fax: +971-4- 3555463
E-mail:
Web site:
JETHA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box27439
Dubai
Phone: +971-4- 3345681 Fax: +971-4- 3351299
E-mail: [email protected]
Web site:
JIN MAO FASHION CO (L.L.C)
P.O. Box27149
Dubai
Phone: +971-4- 2291153 Fax: +971-4- 2291175
E-mail: [email protected]
Web site: w.w.w.golden-tulips.com
KANIKA TRADING
P.O. Box26076
Dubai
Phone: +971-4- 3533129 Fax: +971-4- 3534008
E-mail:
Web site:
KHALID ABDUL RAHMAN AL MADANI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box39432
Dubai
Phone: +971-4- 2252632 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KHALID AHMAD SALMIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box65709
Dubai
Phone: +971-4- 3496097 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KHALID AL JASMI GARMENTS
P.O. Box56000
Dubai
Phone: +971-4- 3405800 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KHALIFA AL BALOOSHI TEXTILE TRADING
P.O. Box12403
Dubai
Phone: +971-4- 2257837 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
LITTLE THINGS TRADING (L.L.C)
P.O. Box55904
Dubai
Phone: +971-4- 3556597 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MALAKA AL BALKHI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box181526 Dubai
Phone: +971-4- 2214308 Fax: +971-4- 2214308
E-mail: [email protected]
Web site:
MARBLE
P.O. Box7595
Dubai
Phone: +971-4- 2226562 Fax: +971-4- 2226562
E-mail:
Web site:
MARSA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box124381 Dubai
Phone: +971-4- 2270176 Fax: +971-4- 2270137
E-mail: [email protected]
Web site:
MASS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box31904
Dubai
Phone: +971-4- 3390160 Fax: +971-4- 3390161
E-mail: [email protected]
Web site:
MEMORY TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box26279
Dubai
Phone: +971-4- 3351228 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN CORAL TRADING
P.O. Box51329
Dubai
Phone: +971-4- 2231073 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHD ASHRAF & KHALID TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box87108
Dubai
Phone: +971-4- 2280680 Fax: +971-4- 2280681
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD OWAIS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box56317
Dubai
Phone: +971-4- 2282122 Fax: +971-4- 2282122
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHSINA TRADING
P.O. Box23815
Dubai
Phone: +971-4- 3497449 Fax: +971-4- 3421752
E-mail:
Web site:
N. NARAINDAS
P.O. Box1352
Dubai
Phone: +971-4- 2255501 Fax: +971-4- 2255474
E-mail: [email protected]
Web site:
N. NARAINDAS METRO(L.L.C)
P.O. Box1352
Dubai
Phone: +971-4- 2253356 Fax: +971-4- 2255474
E-mail:
Web site:
NAJRAN TEXTILES
P.O. Box200
Dubai
Phone: +971-4- 3936575 Fax: +971-4- 3936588
E-mail:
Web site:
NASAYEM TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box56201
Dubai
Phone: +971-4- 2257257 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW BELLBIRD TRADING (L.L.C)
P.O. Box32317
Dubai
Phone: +971-4- 3514474 Fax: +971-4- 3512902
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW LULU TRADING
P.O. Box122395 Dubai
Phone: +971-4- 2240786 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NINE STARS TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box52429
Dubai
Phone: +971-4- 6789912 Fax: +971-4- 2256548
E-mail: [email protected]
Web site:
NOBLE TRADING CO. (L.L..C.)
P.O. Box28484
Dubai
Phone: +971-4- 3538009 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR AL OROBA TAILOTING
P.O. Box81892
Dubai
Phone: +971-4- 2254432 Fax: +971-4- 2250424
E-mail:
Web site:
NOWAIRA TEXTILES
P.O. Box3127
Dubai
Phone: +971-4- 3533599 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
OFOQ JADID L.L.C
P.O. Box89883
Dubai
Phone: +971-4- 2257502 Fax: +971-4- 2257502
E-mail:
Web site:
OPERA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box28466
Dubai
Phone: +971-4- 3554897 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
OSAKA TRADING
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2257829 Fax: +971-4- 2265392
E-mail: [email protected]
Web site: www.osaka.ae
PALAK KIDSWEAR
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2250705 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
RAVEENA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box113778 Dubai
Phone: +971-4- 2260355 Fax: +971-4- 2257345
E-mail: [email protected]
Web site:
RESIDENT FASHION (L.L.C)
P.O. Box27112
Dubai
Phone: +971-4- 2267851 Fax: +971-4- 2254513
E-mail: [email protected]
Web site:
ROMANTIC PALACE PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box3930
Dubai
Phone: +971-4- 2265022 Fax: +971-4- 2253088
E-mail:
Web site:
ROSHA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box6248
Dubai
Phone: +971-4- 2253655 Fax: +971-4- 2253654
E-mail: [email protected]
Web site:
SAJJAD TRADING EST.
P.O. Box42361
Dubai
Phone: +971-4- 2712048 Fax: +971-4- 2712818
E-mail:
Web site:
SEEHAT TRADING
P.O. Box258852 Dubai
Phone: +971-4- 2733755 Fax: +971-4- 2733855
E-mail: [email protected]
Web site:
SEHAB TRADING
P.O. Box3835
Dubai
Phone: +971-4- 2250936 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHAMS ALBARAKA TRADING
P.O. Box55262
Dubai
Phone: +971-4- 2291012 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHAWL GALLERY
P.O. Box7655
Dubai
Phone: +971-4- 3350330 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SORAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box3447
Dubai
Phone: +971-4- 2237227 Fax: +971-4- 2290991
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN SPOT TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box7184
Dubai
Phone: +971-4- 3532091 Fax: +971-4- 2259638
E-mail:
Web site:
TAJ AL AROOS TRADING
P.O. Box5150
Dubai
Phone: +971-4- 2212473 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TRENZO TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box39206
Dubai
Phone: +971-4- 2259789 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TRIUMPHAL ARCH TRADING(L.L.C)
P.O. Box29645
Dubai
Phone: +971-4- 2253256 Fax: +971-4- 2251008
E-mail: [email protected]
Web site:
UNITED COLORS OF BENETTON (BR.OF EASA SALEH AL GURG
GROUP) (L L C)
P.O. Box325
Dubai
Phone: +971-4- 3935587 Fax: +971-4- 3559861
E-mail: [email protected]
Web site:
USHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box44851
Dubai
Phone: +971-4- 3495060 Fax: +971-4- 3553553
E-mail: [email protected]
Web site:
VEENA PALACE (L.L.C.)
P.O. Box23674
Dubai
Phone: +971-4- 2252657 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
VINGIRI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box51643
Dubai
Phone: +971-4- 3383544 Fax: +971-4- 3383566
E-mail: [email protected]
Web site:
VISHAN DAS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2254248 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE PIGEON TRADING (L.L.C)
P.O. Box14386
Dubai
Phone: +971-4- 2265822 Fax: +971-4- 2265922
E-mail: [email protected]
Web site:
WINSTAR TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4903
Dubai
Phone: +971-4- 2268898 Fax: +971-4- 2259868
E-mail: [email protected]
Web site:
YAQOOB YOUSUF READYMADE GARMENTS & COSMETICS
P.O. Box39334
Dubai
Phone: +971-4- 2261188 Fax: +971-4- 2269276
E-mail:
Web site:
ZAKI LEATHER PRODUCTS CO. (L.L.C.)
P.O. Box1159
Dubai
Phone: +971-4- 2265625 Fax: +971-4- 2265906
E-mail: [email protected]
Web site:
AARTEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box19090
Dubai
Phone: +971-4- 2280505 Fax: +971-4- 2210684
E-mail: [email protected]
Web site:
ABBAS ALFASI TEXTILE TRADING
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail: [email protected]
Web site:
ABBAS NAMAT TRADING (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3536144 Fax: +971-4- 3536709
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAHIM ALI MOHD & SONS (L.L.C.)
P.O. Box4167
Dubai
Phone: +971-4- 2222718 Fax: +971-4- 2253747
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAHMAN ABDUL RAHIM RAIESI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box14506
Dubai
Phone: +971-4- 2678118 Fax: +971-4- 2675955
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA AL HOBISHI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3545
Dubai
Phone: +971-4- 2291025 Fax: +971-4- 2291024
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA MAHMOUD TRADING (L.L.C)
P.O. Box385
Dubai
Phone: +971-4- 2672241 Fax: +971-4- 2673804
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU IBRAHIM READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box113957 Dubai
Phone: +971-4- 2290718 Fax: +971-4- 2295606
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU MALEH SHOES TRADING
P.O. Box4022
Dubai
Phone: +971-4- 3440888 Fax: +971-4- 3441377
E-mail:
Web site:
ADEL AHMAD JASSIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box82389
Dubai
Phone: +971-4- 2252979 Fax: +971-4- 2352979
E-mail:
Web site:
AFRAN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box43461
Dubai
Phone: +971-4- 3531127 Fax: +971-4- 3533713
E-mail:
Web site:
AL BRAISEM TRADING (L.L.C)
P.O. Box41691
Dubai
Phone: +971-4- 2543213 Fax: +971-4- 2642691
E-mail:
Web site:
AL DALLA AL KHADRAA TRADING (L.L.C)
P.O. Box40581
Dubai
Phone: +971-4- 2280123 Fax: +971-4- 2274568
E-mail: [email protected]
Web site:
AL DHOHA READY MADE GARMENTS & TAILORING MATERIALS
TRADING (L.L.C)
P.O. Box30159
Dubai
Phone: +971-4- 2342471 Fax: +971-4- 2342472
E-mail:
Web site:
AL FARABI FASHION
P.O. Box1038
Dubai
Phone: +971-4- 2226068 Fax: +971-4- 2239024
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FARSI FURNITURES ( L L C )
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3490135 Fax: +971-4- 3555674
E-mail:
Web site:
AL HAMIS TRADING
P.O. Box85045
Dubai
Phone: +971-4- 2628774 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL JARF FASHION
P.O. Box172054 Dubai
Phone: +971-4- 2236996 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL JAZZAH TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4768
Dubai
Phone: +971-4- 2259585 Fax: +971-4- 2266504
E-mail:
Web site:
AL KARNAK STORES (L.L.C.)
P.O. Box1570
Dubai
Phone: +971-4- 2522997 Fax: +971-4- 2256592
E-mail:
Web site:
AL KASSARI TRADING (L.L.C)
P.O. Box46021
Dubai
Phone: +971-4- 3535363 Fax: +971-4- 3535363
E-mail:
Web site:
AL MAARIFA READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box45609
Dubai
Phone: +971-4- 2730034 Fax: +971-4- 2719908
E-mail:
Web site:
AL MANAL MODERN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box27401
Dubai
Phone: +971-4- 2221167 Fax: +971-4- 2241872
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NIMAS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box28158
Dubai
Phone: +971-4- 3432322 Fax: +971-4- 3433212
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NOOR CARPET & CURTAINS CO. (L.L.C.)
P.O. Box33039
Dubai
Phone: +971-4- 2723733 Fax: +971-4- 2723873
E-mail: [email protected]
Web site:
AL OROOBA TRADING
P.O. Box58210
Dubai
Phone: +971-4- 2729940 Fax: +971-4- 2779940
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAISEL TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box40520
Dubai
Phone: +971-4- 2265867 Fax: +971-4- 2262948
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAWAD CORNER (L.L.C)
P.O. Box13107
Dubai
Phone: +971-4- 2269449 Fax: +971-4- 2255715
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAMAA AL MUNAWARA EST.
P.O. Box172002 Dubai
Phone: +971-4- 2222176 Fax: +971-4- 2227157
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SOHBA FASHION
P.O. Box42859
Dubai
Phone: +971-4- 3532577 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL TAYEBAT READY MADE GARMENTS CO. (L.L.C.)
P.O. Box40260
Dubai
Phone: +971-4- 2250117 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALMAQSOORA FASHION
P.O. Box120843 Dubai
Phone: +971-4- 2712048 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMEED TRADING (L.L.C.)
P.O. Box376979 Dubai
Phone: +971-4- 2733902 Fax: +971-4- 2733917
E-mail:
Web site:
AMERICAN EAGLE TRADING EST.
P.O. Box56263
Dubai
Phone: +971-4- 2223661 Fax: +971-4- 2270757
E-mail: [email protected]
Web site:
ANDEEZ TRADING (L.L.C)
P.O. Box14443
Dubai
Phone: +971-4- 2995898 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARABIAN MEGA FASHION (L.L.C)
P.O. Box242411 Dubai
Phone: +971-4- 2263631 Fax: +971-4- 2256292
E-mail:
Web site:
BABY CITY (L.L.C) (BR)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2254075 Fax: +971-4- 2254962
E-mail: [email protected]
Web site:
BANI YAS FURNITURE CO. (L.L.C.)
P.O. Box5189
Dubai
Phone: +971-4- 3445941 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BASHAER AL KHAIR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box252269 Dubai
Phone: +971-4- 2279411 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BAYSH TRADING (L.L.C.)
P.O. Box2362
Dubai
Phone: +971-4- 2261272 Fax: +971-4- 2351334
E-mail:
Web site:
BEAUTIFUL OASIS TRADING EST.
P.O. Box42653
Dubai
Phone: +971-4- 2239853 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BEAUTY FURS FASHION (L.L.C)
P.O. Box15873
Dubai
Phone: +971-4- 2281218 Fax: +971-4- 2281217
E-mail:
Web site:
BENETTON READYMADE GARMENTS (BR.OF EASA SALEH AL GURG
GROUP)(L L C)
P.O. Box325
Dubai
Phone: +971-4- 3347353 Fax: +971-4- 3332560
E-mail: [email protected]
Web site: www.benetton.com
BLOND FALCON TRADING (L.L.C)
P.O. Box34990
Dubai
Phone: +971-4- 2266862 Fax: +971-4- 2710684
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY GIRL TRADING ( LLC)
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3493366 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site:
CLOUDS TRADING
P.O. Box28796
Dubai
Phone: +971-4- 3964897 Fax: +971-4- 3971854
E-mail: [email protected]
Web site:
DALMOOK TRADING EST.
P.O. Box39163
Dubai
Phone: +971-4- 2258660 Fax: +971-4- 2269823
E-mail:
Web site:
DOMANI INTERNATIONAL FASHION (L.L.C.)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2328999 Fax: +971-4- 2328216
E-mail:
Web site:
DREAM SEA STORE (L.L.C.)
P.O. Box1257
Dubai
Phone: +971-4- 3314210 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FAISAL HUMAID TRADING
P.O. Box29293
Dubai
Phone: +971-4- 2663010 Fax: +971-4- 2281031
E-mail:
Web site:
FATMA SAEED AHMAD TRADING
P.O. Box16749
Dubai
Phone: +971-4- 2251358 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN DEER TRADING EST.
P.O. Box579
Dubai
Phone: +971-4- 3938360 Fax: +971-4- 3939567
E-mail:
Web site:
HAMRAN INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box22997
Dubai
Phone: +971-4- 2211514 Fax: +971-4- 2210824
E-mail:
Web site:
HANAN READY MADE GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box84717
Dubai
Phone: +971-4- 2633847 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HARMINDER KAPOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box241967 Dubai
Phone: +971-4- 3534467 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HASHAN TRADING EST.
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723456 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
HASSAN AL SHEHHI TRADING EST
P.O. Box58625
Dubai
Phone: +971-4- 2263131 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HOSSEIN BAGHERY TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box39524
Dubai
Phone: +971-4- 2258865 Fax: +971-4- 2263281
E-mail: [email protected]
Web site:
HUMAID AL ZAABI TRADING
P.O. Box44343
Dubai
Phone: +971-4- 2264222 Fax: +971-4- 2268225
E-mail: [email protected]
Web site:
JANDOOL AL KHAIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box41297
Dubai
Phone: +971-4- 2212586 Fax: +971-4- 2228121
E-mail:
Web site:
KHANOOR TRADING
P.O. Box3859
Dubai
Phone: +971-4- 2246751 Fax: +971-4- 2248473
E-mail:
Web site:
KHATOON ASHOOR TRADING
P.O. Box283787 Dubai
Phone: +971-4- 2259441 Fax: +971-4- 2258744
E-mail:
Web site:
KING & QUEEN ROBE TRADING (L.L.C)
P.O. Box27701
Dubai
Phone: +971-4- 2261009 Fax: +971-4- 2261007
E-mail: [email protected]
Web site:
KISHINCHAND TRADING (L.L.C.)
P.O. Box29863
Dubai
Phone: +971-4- 3536610 Fax: +971-4- 3536610
E-mail:
Web site:
KUMAR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4107
Dubai
Phone: +971-4- 2257575 Fax: +971-4- 2255393
E-mail: [email protected]
Web site:
LOCINE TRADING
P.O. Box112126 Dubai
Phone: +971-4- 2277147 Fax: +971-4- 2217786
E-mail:
Web site:
MADINAT ZAMAN TRADING
P.O. Box65377
Dubai
Phone: +971-4- 2250457 Fax: +971-4- 2250457
E-mail:
Web site:
MAJID ABDULHAMID TRADING (L.L.C)
P.O. Box31845
Dubai
Phone: +971-4- 3533336 Fax: +971-4- 3531836
E-mail: [email protected]
Web site:
MANZARIAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box3485
Dubai
Phone: +971-4- 2263875 Fax: +971-4- 2258006
E-mail: [email protected]
Web site:
MARWAN AL DASHTI TRADING
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 3448205 Fax: +971-4- 2429336
E-mail:
Web site:
MELFORT TRADING (L.L.C)
P.O. Box45949
Dubai
Phone: +971-4- 3532575 Fax: +971-4- 3536104
E-mail: [email protected]
Web site:
MEYAN GUL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2268482 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHAMED ADEM MOHAMED TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box29086
Dubai
Phone: +971-4- 2291083 Fax: +971-4- 2291099
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C) (DUBAI BR.)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 2940011 Fax: +971-4- 2940337
E-mail: [email protected]
Web site: www.alshaya-uae.com
MORGANTI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box15089
Dubai
Phone: +971-4- 2959555 Fax: +971-4- 2956655
E-mail: [email protected]
Web site:
MULCHANDANI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box43132
Dubai
Phone: +971-4- 3530943 Fax: +971-4- 3536150
E-mail: [email protected]
Web site:
NAIF STAR TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2256211 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW LIBAS TRADING (L.L.C)
P.O. Box44876
Dubai
Phone: +971-4- 3531348 Fax: +971-4- 3531182
E-mail: [email protected]
Web site:
NILGIRI TRADING
P.O. Box52388
Dubai
Phone: +971-4- 3536641 Fax: +971-4- 3534642
E-mail: [email protected]
Web site:
PHENOMENA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box520
Dubai
Phone: +971-4- 2988109 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
QANA TRADING EST.
P.O. Box22003
Dubai
Phone: +971-4- 2291351 Fax: +971-4- 2261509
E-mail: [email protected]
Web site:
RANGOON TRADING (L.L.C)
P.O. Box19878
Dubai
Phone: +971-4- 2256870 Fax: +971-4- 2261275
E-mail: [email protected]
Web site:
RAZA KHAN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box171841 Dubai
Phone: +971-4- 2285825 Fax: +971-4- 2230924
E-mail:
Web site:
RUSTAQ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box2419
Dubai
Phone: +971-4- 2262455 Fax: +971-4- 2263102
E-mail: [email protected]
Web site:
SACOCHE TRADING
P.O. Box5060
Dubai
Phone: +971-4- 2973000 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAIKHA AL HADDAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 2292744 Fax: +971-4- 2297876
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAKEEL ARABIAN FASHION (L.L.C)
P.O. Box51699
Dubai
Phone: +971-4- 2735396 Fax: +971-4- 2735394
E-mail: [email protected]
Web site:
SHER MOHD RAHIM TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box28765
Dubai
Phone: +971-4- 2235155 Fax: +971-4- 2271191
E-mail:
Web site:
SILKY TEXTILES(L.L.C.)
P.O. Box792
Dubai
Phone: +971-4- 2261050 Fax: +971-4- 2260104
E-mail:
Web site:
SILVER HEART TRADING
P.O. Box115711 Dubai
Phone: +971-4- 2259387 Fax: +971-4- 2259387
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY STAR TRADING L.L.C
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3985855 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site:
SQUARE TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box45185
Dubai
Phone: +971-4- 3530430 Fax: +971-4- 3530436
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2237925 Fax: +971-4- 5774793
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 3330546
E-mail: [email protected]
Web site: www.swissarabian.com
VALENCIA SHOES (L.L.C.)
P.O. Box28224
Dubai
Phone: +971-4- 2950990 Fax: +971-4- 2950220
E-mail: [email protected]
Web site:
WONDER CITY TRADING (L.L.C.)
P.O. Box27941
Dubai
Phone: +971-4- 2227870 Fax: +971-4- 2227870
E-mail:
Web site:
ZUBAIDA TRADING EST.
P.O. Box16322
Dubai
Phone: +971-4- 2284918 Fax: +971-4- 2270926
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAHMAN AL JARMAN TRADING EST
P.O. Box2576
Dubai
Phone: +971-4- 2269835 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULAZIZ GHANEM TRADING EST.
P.O. Box21599
Dubai
Phone: +971-4- 2224834 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULLA MOHD. AL HARMI TRADING
P.O. Box7316
Dubai
Phone: +971-4- 2263500 Fax: +971-4- 2263419
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULRAZZAQ ROZI KHAN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box2157
Dubai
Phone: +971-4- 2291634 Fax: +971-4- 2265261
E-mail:
Web site:
AHMED HAJI RASHEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box55883
Dubai
Phone: +971-4- 2256574 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL ARZ READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box82239
Dubai
Phone: +971-4- 2260058 Fax: +971-4- 2711424
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HAJIS PERFUMES(LLC)
P.O. Box14428
Dubai
Phone: +971-4- 2692067 Fax: +971-4- 2697379
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HUDAIDA TRADING EST.
P.O. Box3395
Dubai
Phone: +971-4- 2291287 Fax: +971-4- 2291289
E-mail: [email protected]
Web site:
AL IMLAQ READY MADE GARMENTS EST.
P.O. Box29754
Dubai
Phone: +971-4- 2252425 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
AL MARSA TRADING
P.O. Box30389
Dubai
Phone: +971-4- 3938848 Fax: +971-4- 3938832
E-mail:
Web site:
AL MASHA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box15399
Dubai
Phone: +971-4- 2727916 Fax: +971-4- 2716138
E-mail:
Web site:
AL MUNAF
P.O. Box5228
Dubai
Phone: +971-4- 2264668 Fax: +971-4- 2253064
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAFIYA TRADING (L.L.C)
P.O. Box116438 Dubai
Phone: +971-4- 2259516 Fax: +971-4- 2261439
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI HUMAIDI READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box60735
Dubai
Phone: +971-4- 2871675 Fax: +971-4- 2871764
E-mail:
Web site:
ALORJWAN (L.L.C.)
P.O. Box13350
Dubai
Phone: +971-4- 2635127 Fax: +971-4- 2637631
E-mail:
Web site:
ANNABA READY MADE GARMENTS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box21093
Dubai
Phone: +971-4- 2291421 Fax: +971-4- 2261475
E-mail: [email protected]
Web site:
ATENA TRADING (L.L.C)
P.O. Box55751
Dubai
Phone: +971-4- 3374435 Fax: +971-4- 3374438
E-mail:
Web site:
AZZAN ALNOOBI PERFUME TRADING
P.O. Box4656
Dubai
Phone: +971-4- 2228719 Fax: +971-4- 2276214
E-mail:
Web site:
BAYT ALKHAIR READYMADE GARMENTS EST.
P.O. Box1153
Dubai
Phone: +971-4- 2717694 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BEAUTIFULL CORNER TRADING
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3493366 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site:
BELFAST TRADING(L.L.C)
P.O. Box34258
Dubai
Phone: +971-4- 2219455 Fax: +971-4- 2217708
E-mail: [email protected]
Web site:
BINT AL SHATI READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box4242
Dubai
Phone: +971-4- 3513322 Fax: +971-4- 3514672
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK EYES TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box16403
Dubai
Phone: +971-4- 2726565 Fax: +971-4- 2262119
E-mail:
Web site:
BORIC TRADING
P.O. Box1297
Dubai
Phone: +971-4- 2221183 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CAN CAN TRADING EST.
P.O. Box56319
Dubai
Phone: +971-4- 2623183 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CINDRELLA READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box44084
Dubai
Phone: +971-4- 2251202 Fax: +971-4- 2251169
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY COAST TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4659
Dubai
Phone: +971-4- 2261608 Fax: +971-4- 2264981
E-mail: [email protected]
Web site:
DALLAH TRADING L L C
P.O. Box23750
Dubai
Phone: +971-4- 3323600 Fax: +971-4- 5556545
E-mail:
Web site:
DAOUD QADRI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box41822
Dubai
Phone: +971-4- 2275721 Fax: +971-4- 2257458
E-mail: [email protected]
Web site:
DESERT KING TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box42955
Dubai
Phone: +971-4- 2271637 Fax: +971-4- 2238295
E-mail: [email protected]
Web site:
DISCOVERER READY MADE GARMENTS
P.O. Box51540
Dubai
Phone: +971-4- 2252981 Fax: +971-4- 2734088
E-mail:
Web site:
EDRIS & MOHAMMED TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box64574
Dubai
Phone: +971-4- 2267853 Fax: +971-4- 2266321
E-mail:
Web site:
ELBRINA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box25288
Dubai
Phone: +971-4- 2260123 Fax: +971-4- 2894196
E-mail:
Web site:
EMIRATES PALACE (L.L.C.)
P.O. Box31734
Dubai
Phone: +971-4- 3536696 Fax: +971-4- 2263745
E-mail: [email protected]
Web site:
FAROOQ AQDIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box30879
Dubai
Phone: +971-4- 3535868 Fax: +971-4- 3535770
E-mail: saraqdi[email protected]
Web site:
FIRST TIME TRADING (L.L.C)
P.O. Box3889
Dubai
Phone: +971-4- 2353068 Fax: +971-4- 2353078
E-mail:
Web site:
FOOT STEP TRADING
P.O. Box82517
Dubai
Phone: +971-4- 2353288 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
FUAD ABDULHADI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box83033
Dubai
Phone: +971-4- 2251288 Fax: +971-4- 2254626
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN CORNER READY MADE GARMENTS & PERFUMES (L.L.C.)
P.O. Box1386
Dubai
Phone: +971-4- 2235506 Fax: +971-4- 2354413
E-mail:
Web site:
GOLDEN DESERT TRADING
P.O. Box51921
Dubai
Phone: +971-4- 2252534 Fax: +971-4- 2251131
E-mail:
Web site:
GOLDEN FLOWER TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box34601
Dubai
Phone: +971-4- 2254984 Fax: +971-4- 2254201
E-mail: [email protected]
Web site:
GOOD FORTUNE INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box29462
Dubai
Phone: +971-4- 2220699 Fax: +971-4- 2251724
E-mail: [email protected]
Web site: www.gfidubai.com
GOODS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box12978
Dubai
Phone: +971-4- 2269596 Fax: +971-4- 2250550
E-mail:
Web site:
GRAND FLORA NOVELTIES & GIFTS TRADING
P.O. Box87389
Dubai
Phone: +971-4- 2628079 Fax: +971-4- 2688323
E-mail:
Web site:
GULF TODAY TRADING
P.O. Box12826
Dubai
Phone: +971-4- 2665433 Fax: +971-4- 2665477
E-mail: [email protected]
Web site:
GUOHUA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box56279
Dubai
Phone: +971-4- 2267807 Fax: +971-4- 2291383
E-mail:
Web site:
HABAYEB TRADING L.L.C
P.O. Box51138
Dubai
Phone: +971-4- 2272747 Fax: +971-4- 2227653
E-mail:
Web site:
HAJI AHLI TRADING
P.O. Box171726 Dubai
Phone: +971-4- 2691166 Fax: +971-4- 2691166
E-mail: [email protected]
Web site:
HASSAN BIN HASSAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box39187
Dubai
Phone: +971-4- 2266334 Fax: +971-4- 2260551
E-mail: [email protected]
Web site:
JUMOOM TRADING (L.L.C)
P.O. Box10614
Dubai
Phone: +971-4- 2856711 Fax: +971-4- 6265880
E-mail:
Web site:
KABUL TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box51617
Dubai
Phone: +971-4- 3536679 Fax: +971-4- 3531283
E-mail: [email protected]
Web site: www.bgtkablutex.com
KAMAL TEXTILE CO. (L.L.C.)
P.O. Box51506
Dubai
Phone: +971-4- 3535523 Fax: +971-4- 3533821
E-mail: [email protected]
Web site:
KASHMIR VALLEY TRADING(L.L.C)
P.O. Box3589
Dubai
Phone: +971-4- 2262234 Fax: +971-4- 2350350
E-mail:
Web site:
LAS VEGAS FASHION (L.L.C.)
P.O. Box33253
Dubai
Phone: +971-4- 3373847 Fax: +971-4- 3347670
E-mail: [email protected]
Web site:
MARAT CURTAINS TEXTILE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box34411
Dubai
Phone: +971-4- 2250201 Fax: +971-4- 2251531
E-mail:
Web site:
MAWJI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box64512
Dubai
Phone: +971-4- 2261961 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MAYASA AL REEM TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2611339 Fax: +971-4- 2616140
E-mail: [email protected]
Web site:
ME&YOU READY MADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box57689
Dubai
Phone: +971-4- 3524324 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MILLET TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box62389
Dubai
Phone: +971-4- 2293500 Fax: +971-4- 2243500
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMAD GHANEM TRADING EST.
P.O. Box21599
Dubai
Phone: +971-4- 2224158 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHD. RASHID TRADING EST.
P.O. Box5434
Dubai
Phone: +971-4- 2265911 Fax: +971-4- 2692200
E-mail: [email protected]
Web site:
NADIA AHMAD JASSIM TRADING EST.
P.O. Box19965
Dubai
Phone: +971-4- 2641986 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NADIA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box27190
Dubai
Phone: +971-4- 3535223 Fax: +971-4- 3533546
E-mail: [email protected]
Web site:
NEERU READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box29271
Dubai
Phone: +971-4- 3511271 Fax: +971-4- 3511271
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW HONEY TRADING CO L L C
P.O. Box43098
Dubai
Phone: +971-4- 2266460 Fax: +971-4- 3513573
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW WHITE HOUSE TRADING
P.O. Box51218
Dubai
Phone: +971-4- 2256465 Fax: +971-4- 2259313
E-mail: [email protected]
Web site:
NICE TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box42877
Dubai
Phone: +971-4- 3538580 Fax: +971-4- 3530082
E-mail: [email protected]
Web site:
OASIS ROSE TRADIND L L C
P.O. Box27105
Dubai
Phone: +971-4- 2250343 Fax: +971-4- 2257485
E-mail: [email protected]
Web site:
OGHARAIT SHOES
P.O. Box90233
Dubai
Phone: +971-4- 2732432 Fax: +971-4- 2711557
E-mail:
Web site:
OMAR BUTALIB TRADING(L.L.C)
P.O. Box28733
Dubai
Phone: +971-4- 2256419 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
OMAR SABT TRADING EST.
P.O. Box41985
Dubai
Phone: +971-4- 2276558 Fax: +971-4- 2223244
E-mail:
Web site:
PIERRE DONNA CLOTHES TRADING (L.L.C)
P.O. Box14988
Dubai
Phone: +971-4- 2352464 Fax: +971-4- 2352583
E-mail:
Web site:
POPULAR FASHION (L.L.C.)
P.O. Box30285
Dubai
Phone: +971-4- 2260155 Fax: +971-4- 2255861
E-mail: [email protected]
Web site:
QASR HELAL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box85060
Dubai
Phone: +971-4- 2978684 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RACHEL TRADING (L.L.C) THE WORLD OF PENS
P.O. Box30663
Dubai
Phone: +971-4- 3400255 Fax: +971-4- 3400265
E-mail: [email protected]
Web site: www.theworldofpens.com
SANDELI TRADING (L.L.C)
P.O. Box83822
Dubai
Phone: +971-4- 2259097 Fax: +971-4- 2259558
E-mail:
Web site:
SANGTANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42913
Dubai
Phone: +971-4- 3521381 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SCS CAPITAL (L.L.C)
P.O. Box28332
Dubai
Phone: +971-4- 2820977 Fax: +971-4- 2821377
E-mail: [email protected]
Web site:
SEVAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box1743
Dubai
Phone: +971-4- 2259708 Fax: +971-4- 2264920
E-mail: [email protected]
Web site:
SHARP TIME TRADING (L.L.C)
P.O. Box114085 Dubai
Phone: +971-4- 2731660 Fax: +971-4- 2731660
E-mail: [email protected]
Web site:
SHERBEEN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box29258
Dubai
Phone: +971-4- 3531644 Fax: +971-4- 3532386
E-mail: [email protected]
Web site:
SHOES CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box52076
Dubai
Phone: +971-4- 2275465 Fax: +971-4- 2275460
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER CREEK TRADING EST
P.O. Box45152
Dubai
Phone: +971-4- 3534447 Fax: +971-4- 3936200
E-mail:
Web site:
SILVER RAYS TRADING (L.L.C)
P.O. Box21366
Dubai
Phone: +971-4- 2259664 Fax: +971-4- 2259714
E-mail: [email protected]
Web site:
SOGEDIMO TRADING COMPANY LIMITED
P.O. Box61395
Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8045350 Fax: +971-4- 8045399
E-mail: [email protected]
Web site:
SOLY TRADING (L.L.C)
P.O. Box21560
Dubai
Phone: +971-4- 3378191 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SPACE TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box6141
Dubai
Phone: +971-4- 2260522 Fax: +971-4- 3533527
E-mail: [email protected]
Web site:
SUPREME TRADING EST.
P.O. Box7831
Dubai
Phone: +971-4- 3536839 Fax: +971-4- 3531438
E-mail: [email protected]
Web site:
TAMARA READY MADE GARMENTS EST.
P.O. Box88613
Dubai
Phone: +971-4- 2273134 Fax: +971-4- 2287211
E-mail:
Web site:
TODAY FASHION TRADING EST.
P.O. Box43525
Dubai
Phone: +971-4- 3931864 Fax: +971-4- 3933458
E-mail:
Web site:
TOWER FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box29766
Dubai
Phone: +971-4- 2693869 Fax: +971-4- 2681658
E-mail: [email protected]
Web site:
UNITED STARS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box751
Dubai
Phone: +971-4- 2270317 Fax: +971-4- 2217303
E-mail: [email protected]
Web site:
WAHAT AL NAKHEEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box171159 Dubai
Phone: +971-4- 2239052 Fax: +971-4- 2211069
E-mail: [email protected]
Web site:
WAVY SEA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box16056
Dubai
Phone: +971-4- 2290908 Fax: +971-4- 2266208
E-mail: [email protected]
Web site:
YAN HUADI TRADING (L.L.C)
P.O. Box4616
Dubai
Phone: +971-4- 2237793 Fax: +971-4- 2237794
E-mail: [email protected]
Web site:
YELLOW STAR TRADING EST.
P.O. Box19062
Dubai
Phone: +971-4- 2717185 Fax: +971-4- 2717981
E-mail:
Web site:
ABDUL BAQI TRADING (L.L.C)
P.O. Box81799
Dubai
Phone: +971-4- 2270691 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULLA AL HAMADI & KHERADMAND TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box13172
Dubai
Phone: +971-4- 2222407 Fax: +971-4- 2227995
E-mail:
Web site:
ABRAJ AL HAI TRADING
P.O. Box33695
Dubai
Phone: +971-4- 2280606 Fax: +971-4- 2280909
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU ADEL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box92394
Dubai
Phone: +971-4- 2264990 Fax: +971-4- 2252499
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU MAHMOUD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box57612
Dubai
Phone: +971-4- 2250940 Fax: +971-4- 2250940
E-mail: [email protected]
Web site:
AGATE TRADING (L.L.C)
P.O. Box42034
Dubai
Phone: +971-4- 3538610 Fax: +971-4- 3538620
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMAD ABDUL RAHIM ANOOHI TRADING
P.O. Box15261
Dubai
Phone: +971-4- 2255662 Fax: +971-4- 2291136
E-mail:
Web site:
AHMAD YASEEN TRADING EST.
P.O. Box182146 Dubai
Phone: +971-4- 2275977 Fax: +971-4- 2250683
E-mail:
Web site:
AHRARLI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box33265
Dubai
Phone: +971-4- 2856925 Fax: +971-4- 2858609
E-mail: [email protected]
Web site:
AKDEAMY TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box45804
Dubai
Phone: +971-4- 3535030 Fax: +971-4- 3535710
E-mail:
Web site:
AL ABAQ TRADING EST.
P.O. Box66304
Dubai
Phone: +971-4- 3963030 Fax: +971-4- 6446561
E-mail:
Web site:
AL ARAFA AGARWOOD & PERFUMES TRADING L.L.C
P.O. Box83395
Dubai
Phone: +971-4- 2731109 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL ASIFA TRADING
P.O. Box45593
Dubai
Phone: +971-4- 3376565 Fax: +971-4- 3373317
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ASLAI TEXTILES TRADING L L C
P.O. Box41198
Dubai
Phone: +971-4- 2212945 Fax: +971-4- 2212945
E-mail:
Web site:
AL DALAM TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box22549
Dubai
Phone: +971-4- 2226290 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL HARAMAIN TRADING(L.L.C
P.O. Box13754
Dubai
Phone: +971-4- 2951003 Fax: +971-4- 2265738
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HATABI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box55793
Dubai
Phone: +971-4- 2265312 Fax: +971-4- 2265985
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MAHEET STORES (L.L.C)
P.O. Box3823
Dubai
Phone: +971-4- 2237757 Fax: +971-4- 2230868
E-mail:
Web site:
AL MISRI & AL SAUDI TRADING ( L.L.C.)
P.O. Box43061
Dubai
Phone: +971-4- 3536684 Fax: +971-4- 3536718
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MURSHID READY MADE GARMENTS
P.O. Box91621
Dubai
Phone: +971-4- 2231778 Fax: +971-4- 2225853
E-mail:
Web site:
AL NAVAYAT TRADERS (L.L.C.)
P.O. Box2157
Dubai
Phone: +971-4- 2253491 Fax: +971-4- 2253482
E-mail:
Web site:
AL RAYAN GIFTS L.L.C
P.O. Box113975 Dubai
Phone: +971-4- 2242744 Fax: +971-4- 2257552
E-mail:
Web site:
AL SHAHBA TEXTILES TRADING
P.O. Box90584
Dubai
Phone: +971-4- 2225456 Fax: +971-4- 2214155
E-mail:
Web site:
AL SHALLAL STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box89438
Dubai
Phone: +971-4- 2267774 Fax: +971-4- 2260450
E-mail: [email protected]
Web site:
AMER ABDUL RAHMAN MAHMOOD TRADING (L.L.C.)
P.O. Box385
Dubai
Phone: +971-4- 2222770 Fax: +971-4- 2287169
E-mail:
Web site:
AMERICAN SPORTS - BR.
P.O. Box26091
Dubai
Phone: +971-4- 3450598 Fax: +971-4- 3454635
E-mail: [email protected]
Web site:
ARCAD TRADING (BR)
P.O. Box26190
Dubai
Phone: +971-4- 2262285 Fax: +971-4- 2256366
E-mail: [email protected]
Web site:
BEAUTIFUL LADY TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box42788
Dubai
Phone: +971-4- 3534146 Fax: +971-4- 3534119
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK EYES TRADING EST. (BR)
P.O. Box85269
Dubai
Phone: +971-4- 2726565 Fax: +971-4- 2726063
E-mail:
Web site:
BOLMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box43283
Dubai
Phone: +971-4- 2255509 Fax: +971-4- 2269110
E-mail:
Web site:
BORVA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4463
Dubai
Phone: +971-4- 2265742 Fax: +971-4- 2268661
E-mail:
Web site:
BUGATTI BR OF BUGATTI CO L.L.C
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 2959992 Fax: +971-4- 2959994
E-mail: [email protected]
Web site:
CASH &TAKE TRADING (L.L.C)
P.O. Box80232
Dubai
Phone: +971-4- 2290901 Fax: +971-4- 2295114
E-mail:
Web site:
CHANTE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2630308 Fax: +971-4- 2616140
E-mail: [email protected]
Web site:
CHIC SHOE TRADING
P.O. Box15145
Dubai
Phone: +971-4- 2951808 Fax: +971-4- 2951884
E-mail: [email protected]
Web site:
CITRUS TRADING L.L.C
P.O. Box51375
Dubai
Phone: +971-4- 3558141 Fax: +971-4- 3558132
E-mail:
Web site:
CLARA TRADING (L.L.C)
P.O. Box60381
Dubai
Phone: +971-4- 2279007 Fax: +971-4- 2825102
E-mail:
Web site:
DAHBASHI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box51467
Dubai
Phone: +971-4- 3526251 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DESERT LEOPARD TRADING (L. L. C)
P.O. Box6286
Dubai
Phone: +971-4- 2716167 Fax: +971-4- 2851436
E-mail: [email protected]
Web site:
DOUBLE STAR TRADING (L.L.C.)
P.O. Box50689
Dubai
Phone: +971-4- 3746309 Fax: +971-4- 3746163
E-mail: [email protected]
Web site:
EASTERN ROAD TRADING(L.L.C)
P.O. Box42399
Dubai
Phone: +971-4- 2627050 Fax: +971-4- 2627050
E-mail: [email protected]
Web site:
EVENING FLOWER TRADING
P.O. Box20505
Dubai
Phone: +971-4- 2648985 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FESTIVAL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box31452
Dubai
Phone: +971-4- 3937202 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
FOUNTAIN TEXTILE
P.O. Box28813
Dubai
Phone: +971-4- 3538908 Fax: +971-4- 3537265
E-mail:
Web site:
FOUR SEASONS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box40866
Dubai
Phone: +971-4- 2269336 Fax: +971-4- 2255321
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN ERA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box42564
Dubai
Phone: +971-4- 2227034 Fax: +971-4- 2741630
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN HOUSE GIFTS(L.L.C)
P.O. Box14972
Dubai
Phone: +971-4- 3938347 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HABIB HANIF TRADING (LLC)
P.O. Box42328
Dubai
Phone: +971-4- 2641980 Fax: +971-4- 2214763
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMEL AL MISK PERFUMES TRADING
P.O. Box28525
Dubai
Phone: +971-4- 2262002 Fax: +971-4- 2266004
E-mail: [email protected]
Web site:
HASSAN AL SAFFAR TRADING
P.O. Box16418
Dubai
Phone: +971-4- 2714290 Fax: +971-4E-mail:
Web site: www.eliteshippingdubai.com
IBRAHIM HUMAID READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box3989
Dubai
Phone: +971-4- 2227507 Fax: +971-4- 2227504
E-mail:
Web site:
INTEX 4 KIDS TRADING (L. L. C)
P.O. Box40994
Dubai
Phone: +971-4- 2215594 Fax: +971-4- 2238020
E-mail: [email protected]
Web site: www.indexdubai.com
JANVIN EXHIBITION (L.L.C)
P.O. Box52092
Dubai
Phone: +971-4- 3373896 Fax: +971-4- 3368236
E-mail: [email protected]
Web site:
JEANS CITY TRADING (L.L.C.)
P.O. Box55751
Dubai
Phone: +971-4- 5882243 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JEBIL TRADING (L.L.C)
P.O. Box33482
Dubai
Phone: +971-4- 2250262 Fax: +971-4- 2260543
E-mail:
Web site:
KHALILI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box42325
Dubai
Phone: +971-4- 2230308 Fax: +971-4- 2230309
E-mail: [email protected]
Web site:
KIDS GARDEN
P.O. Box11026
Dubai
Phone: +971-4- 2687679 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KIRAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box51335
Dubai
Phone: +971-4- 3533471 Fax: +971-4- 3531182
E-mail: [email protected]
Web site:
LA VALLISE TRADING (L.L.C)
P.O. Box44943
Dubai
Phone: +971-4- 3553336 Fax: +971-4- 3550770
E-mail: [email protected]
Web site:
LAIKERS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box65417
Dubai
Phone: +971-4- 2261315 Fax: +971-4- 2261295
E-mail: [email protected]
Web site:
LAND OF SHOES (L.L.C)
P.O. Box52092
Dubai
Phone: +971-4- 3373896 Fax: +971-4- 3368236
E-mail: [email protected]
Web site:
LAYALI AL QAMAR TRADING
P.O. Box28099
Dubai
Phone: +971-4- 2259496 Fax: +971-4- 2259242
E-mail:
Web site:
LIANA TRADING (L.L.C)
P.O. Box30893
Dubai
Phone: +971-4- 2268896 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MALEKAT AL MODA TRADING (L.L.C)
P.O. Box26787
Dubai
Phone: +971-4- 3592344 Fax: +971-4- 3557921
E-mail: [email protected]
Web site:
MANSOR KOHZAD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box28099
Dubai
Phone: +971-4- 2291944 Fax: +971-4- 2291942
E-mail: [email protected]
Web site:
MARARI TRADING(L.L.C
P.O. Box123494 Dubai
Phone: +971-4- 2356548 Fax: +971-4- 2266893
E-mail: [email protected]
Web site:
MARGRATE TRADING
P.O. Box41149
Dubai
Phone: +971-4- 2272996 Fax: +971-4- 2226880
E-mail: [email protected]
Web site:
MARJAN STORE (L.L.C)
P.O. Box12676
Dubai
Phone: +971-4- 3935843 Fax: +971-4- 3931750
E-mail: [email protected]
Web site:
MAYOORI TEXTILE TRADING
P.O. Box32690
Dubai
Phone: +971-4- 3355769 Fax: +971-4- 3355786
E-mail: [email protected]
Web site:
MOASKARA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box7884
Dubai
Phone: +971-4- 3533608 Fax: +971-4- 3534751
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED ALI NOORI TRADING (L.L.C)
P.O. Box64832
Dubai
Phone: +971-4- 2353603 Fax: +971-4- 2353604
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD SALEEM READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box85048
Dubai
Phone: +971-4- 2733318 Fax: +971-4- 2715108
E-mail:
Web site:
NASREEN MOHD SHARIF TRADING
P.O. Box303
Dubai
Phone: +971-4- 2264617 Fax: +971-4- 2265022
E-mail:
Web site:
OSAKA BAGS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2260732 Fax: +971-4- 2264595
E-mail: [email protected]
Web site:
PADRA TRADING LLC
P.O. Box99219
Dubai
Phone: +971-4- 2735206 Fax: +971-4- 2735207
E-mail: [email protected]
Web site:
PASHTOON AL ANSAFIA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4130
Dubai
Phone: +971-4- 2220416 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RAZIA TEXTILE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box39244
Dubai
Phone: +971-4- 3535877 Fax: +971-4- 3530795
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL MIRAGE TRADING
P.O. Box205
Dubai
Phone: +971-4- 2241770 Fax: +971-4- 2664437
E-mail:
Web site:
SAINDO GARMENTS (L.L.C.)
P.O. Box33273
Dubai
Phone: +971-4- 2262890 Fax: +971-4- 2262897
E-mail: [email protected]
Web site:
SALIM ALI OBAIDULLA TRADING L L C
P.O. Box63913
Dubai
Phone: +971-4- 2260354 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
SHAHEEN ARABIA TRADING L L C
P.O. Box56380
Dubai
Phone: +971-4- 3477771 Fax: +971-4- 3477772
E-mail: [email protected]
Web site:
SHATOOSH TRADING EST.
P.O. Box22196
Dubai
Phone: +971-4- 2253799 Fax: +971-4- 2253314
E-mail: [email protected]
Web site:
SHHERA READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box14053
Dubai
Phone: +971-4- 2730200 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHINING SILVER TRADING L L C
P.O. Box43964
Dubai
Phone: +971-4- 3538970 Fax: +971-4- 3538971
E-mail: [email protected]
Web site:
SIMA TAHER TEXTILE CO. (L.L.C.)
P.O. Box83019
Dubai
Phone: +971-4- 2251400 Fax: +971-4- 2267595
E-mail: [email protected]
Web site:
SOUTH WAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box44115
Dubai
Phone: +971-4- 3531769 Fax: +971-4- 3531250
E-mail: [email protected]
Web site:
SPRING SMILE READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box85763
Dubai
Phone: +971-4- 2747291 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
STARS RIVER TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box6581
Dubai
Phone: +971-4- 2260320 Fax: +971-4- 2260320
E-mail:
Web site:
SUPER READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box7278
Dubai
Phone: +971-4- 3590867 Fax: +971-4- 3551011
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 5774451 Fax: +971-4- 5774793
E-mail: [email protected]
Web site: www.swissarabian.com
TOP ART TRADING (L.L.C)
P.O. Box48917
Dubai
Phone: +971-4- 2273385 Fax: +971-4- 2352629
E-mail: [email protected] net.ae
Web site:
TOP KID TRADING (L.L.C.)
P.O. Box24923
Dubai
Phone: +971-4- 3312281 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TWO LAND GIFTS (L.L.C)
P.O. Box40739
Dubai
Phone: +971-4- 2240063 Fax: +971-4- 2240063
E-mail:
Web site:
UNIQUE KID TRADING
P.O. Box3367
Dubai
Phone: +971-4- 3370266 Fax: +971-4- 2266187
E-mail:
Web site:
WEST STAR TRADING
P.O. Box33627
Dubai
Phone: +971-4- 3539488 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WORLD YOUTH TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box62781
Dubai
Phone: +971-4- 2731392 Fax: +971-4- 2731393
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAREI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box12774
Dubai
Phone: +971-4- 3355979 Fax: +971-4- 3526236
E-mail: [email protected]
Web site:
ABHA READY MADE GARMENTS EST
P.O. Box10979
Dubai
Phone: +971-4- 2859497 Fax: +971-4- 2854289
E-mail:
Web site:
ABR AL JAZEERA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44578
Dubai
Phone: +971-4- 2233205 Fax: +971-4- 2211574
E-mail:
Web site:
AHMED THANI ALI BIN GHULAITA TRADING
P.O. Box125241 Dubai
Phone: +971-4- 3441235 Fax: +971-4- 3492633
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ABAIAT PALACE TRADING
P.O. Box171569 Dubai
Phone: +971-4- 2249946 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL AHRAR GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box51077
Dubai
Phone: +971-4- 3370668 Fax: +971-4- 3351939
E-mail:
Web site:
AL ATFA TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box45590
Dubai
Phone: +971-4- 3539022 Fax: +971-4- 3531957
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BATOOL WORLD TRADING
P.O. Box85342
Dubai
Phone: +971-4- 2988787 Fax: +971-4- 2988131
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HADDAF TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box10144
Dubai
Phone: +971-4- 2631077 Fax: +971-4- 2265390
E-mail:
Web site:
AL HARMI HOUSEHOLD LINEN EST.
P.O. Box83729
Dubai
Phone: +971-4- 2626635 Fax: +971-4- 3510232
E-mail:
Web site:
AL JASMI STAR TRADING
P.O. Box89753
Dubai
Phone: +971-4- 2239663 Fax: +971-4- 2239663
E-mail:
Web site:
AL MADAEN TRADING CO L L C
P.O. Box181449 Dubai
Phone: +971-4- 2240906 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AL MANDOOS TRADING L.L.C
P.O. Box40648
Dubai
Phone: +971-4- 2272358 Fax: +971-4- 2250683
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MOHR CHILDREN TOYS TRADING L L C
P.O. Box4030
Dubai
Phone: +971-4- 2632144 Fax: +971-4- 2255817
E-mail:
Web site:
AL QASH TRADING (L.L.C)
P.O. Box184
Dubai
Phone: +971-4- 2688258 Fax: +971-4- 2688256
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RAISI TEXTILES
P.O. Box9122
Dubai
Phone: +971-4- 3532552 Fax: +971-4- 3537889
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SARAWAT TRADING
P.O. Box21072
Dubai
Phone: +971-4- 2255313 Fax: +971-4- 2290690
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHWAIHEEN FLOWER TRADING EST.
P.O. Box25757
Dubai
Phone: +971-4- 2292029 Fax: +971-4- 2292029
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SOUFI AFRICAN TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box252263 Dubai
Phone: +971-4- 2351131 Fax: +971-4- 2259545
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TAHREER TEXTILES & READYMADE GARMENTS CO (L.L.C)
P.O. Box16741
Dubai
Phone: +971-4- 2263667 Fax: +971-4- 2255378
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TALYANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box43974
Dubai
Phone: +971-4- 3533910 Fax: +971-4- 3533917
E-mail: [email protected]
Web site:
ALGHAWAS GULF WEAR
P.O. Box40355
Dubai
Phone: +971-4- 2969200 Fax: +971-4- 2969400
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI ALMOAMMARI TRADING EST
P.O. Box40204
Dubai
Phone: +971-4- 2267284 Fax: +971-4- 2681751
E-mail:
Web site:
ALI OBAID TRADING L L C
P.O. Box51573
Dubai
Phone: +971-4- 2257609 Fax: +971-4- 2257970
E-mail: [email protected]
Web site:
ALINA TRADING EST
P.O. Box55120
Dubai
Phone: +971-4- 2611488 Fax: +971-4- 2671028
E-mail: [email protected]
Web site:
ALKHAMEERI FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box23545
Dubai
Phone: +971-4- 3313638 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMANIE TRADING
P.O. Box44850
Dubai
Phone: +971-4- 3531990 Fax: +971-4- 3535360
E-mail:
Web site:
ANGELICA FASHION
P.O. Box56301
Dubai
Phone: +971-4- 2212040 Fax: +971-4- 2242403
E-mail: [email protected]
Web site:
ARAFA OASIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box24490
Dubai
Phone: +971-4- 3358181 Fax: +971-4- 3358989
E-mail: [email protected]
Web site: www.arafadubai.com
ATLAS SHOES (L.L.C)
P.O. Box32917
Dubai
Phone: +971-4- 2259171 Fax: +971-4- 2261371
E-mail: [email protected]
Web site:
ATTRACTIONS FASHION L.L.C
P.O. Box43033
Dubai
Phone: +971-4- 2259097 Fax: +971-4- 2250463
E-mail: [email protected]
Web site:
ATTRACTIVE FASHION TRADING (L.L.C)
P.O. Box39561
Dubai
Phone: +971-4- 2253453 Fax: +971-4- 2295729
E-mail: [email protected]
Web site:
B G G FASHION M.E ( L L C )
P.O. Box103614 Dubai
Phone: +971-4- 3988810 Fax: +971-4- 3988860
E-mail:
Web site:
BAADAN TRADING
P.O. Box40318
Dubai
Phone: +971-4- 2736202 Fax: +971-4- 2286629
E-mail:
Web site:
BAHIJ READYMADE GARMENTS EST.
P.O. Box115817 Dubai
Phone: +971-4- 3539336 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BLACK &BLUE TRADING
P.O. Box33616
Dubai
Phone: +971-4- 3369920 Fax: +971-4- 3362734
E-mail: [email protected]
Web site:
BUTY SPACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box185271 Dubai
Phone: +971-4- 2253845 Fax: +971-4- 2258718
E-mail: [email protected]
Web site:
CASA WORLD TRADING LLC
P.O. Box56000
Dubai
Phone: +971-4- 3203034 Fax: +971-4- 3203035
E-mail: [email protected]
Web site:
COSMIC LINE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box56000
Dubai
Phone: +971-4- 3515887 Fax: +971-4- 2276336
E-mail: [email protected]
Web site:
DAR AL HABAYEB ABAYA ( L . L . C )
P.O. Box51138
Dubai
Phone: +971-4- 2951788 Fax: +971-4- 3476788
E-mail:
Web site:
DESERT FORT TRADING
P.O. Box43051
Dubai
Phone: +971-4- 3521815 Fax: +971-4- 3520436
E-mail:
Web site:
EASTERN CLEOPATRA TRADING
P.O. Box42902
Dubai
Phone: +971-4- 3533625 Fax: +971-4- 2289928
E-mail:
Web site:
FAKHREE AL HINDI CO L.L.C
P.O. Box2119
Dubai
Phone: +971-4- 3531214 Fax: +971-4- 2252154
E-mail: [email protected]
Web site:
FASHION SHOP L L C
P.O. Box29240
Dubai
Phone: +971-4- 3538884 Fax: +971-4- 3530241
E-mail: [email protected]
Web site:
FOOT LOOSE TRADING
P.O. Box98936
Dubai
Phone: +971-4- 2271773 Fax: +971-4- 2287169
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN ARROWS NOVELTIES & GIFTS
P.O. Box7763
Dubai
Phone: +971-4- 3311859 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN CAMEL TRADING (L.L.C.)
P.O. Box172698 Dubai
Phone: +971-4- 2250354 Fax: +971-4- 2261600
E-mail:
Web site:
GOLDEN EAST TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box51202
Dubai
Phone: +971-4- 2263116 Fax: +971-4- 2263118
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN EYE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box41180
Dubai
Phone: +971-4- 2246474 Fax: +971-4- 2277271
E-mail: [email protected]
Web site:
HAJI BIN MOHAMMED ALI STORE (L.L.C)
P.O. Box4200
Dubai
Phone: +971-4- 2268414 Fax: +971-4- 2260414
E-mail:
Web site:
HARI RAM TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box41639
Dubai
Phone: +971-4- 2218464 Fax: +971-4- 2249043
E-mail: [email protected]
Web site:
INDIAN OCEAN TRADING EST EST.
P.O. Box24634
Dubai
Phone: +971-4- 2255308 Fax: +971-4- 2251516
E-mail:
Web site:
IQDAM TRADING (L.L.C)
P.O. Box212870 Dubai
Phone: +971-4- 3216003 Fax: +971-4- 3216009
E-mail: [email protected]
Web site:
JAY SHOES TRADING (L.L.C)
P.O. Box58276
Dubai
Phone: +971-4- 2291049 Fax: +971-4- 2291079
E-mail: [email protected]
Web site:
KAJALAM TRADING CO LLC
P.O. Box1540
Dubai
Phone: +971-4- 2734737 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KAREN MILLEN (L.L.C.)
P.O. Box76144
Dubai
Phone: +971-4- 2729411 Fax: +971-4- 2821728
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALED AL SUWAIDY TRADING (L L C)
P.O. Box33891
Dubai
Phone: +971-4- 2261601 Fax: +971-4- 2267495
E-mail: [email protected]
Web site:
LAYALI AL QAMAR TRADING (BR)
P.O. Box28099
Dubai
Phone: +971-4- 2259496 Fax: +971-4- 2259242
E-mail: [email protected]
Web site:
LINKS PALACE FASHION
P.O. Box6441
Dubai
Phone: +971-4- 3346888 Fax: +971-4- 2222710
E-mail:
Web site:
LUCK DOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box124746 Dubai
Phone: +971-4- 2290688 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MAJDI AL SHIEKH TRADING
P.O. Box64758
Dubai
Phone: +971-4- 2266941 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MASHAREE LWA TRADING (L.L.C.) ABU DHABI (DUBAI BRANCH)
P.O. Box23906
Dubai
Phone: +971-4- 3242330 Fax: +971-4- 3242440
E-mail:
Web site:
MATAY TRADING CO .(L.L.C)
P.O. Box32572
Dubai
Phone: +971-4- 3538355 Fax: +971-4- 3538601
E-mail: [email protected]
Web site:
MISTER SHOES (L.L.C)
P.O. Box40064
Dubai
Phone: +971-4- 2246767 Fax: +971-4- 2220988
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMAD AFSAR KHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box21477
Dubai
Phone: +971-4- 2239927 Fax: +971-4- 2238007
E-mail:
Web site:
MOHD ANIS (L.L.C)
P.O. Box45146
Dubai
Phone: +971-4- 3539933 Fax: +971-4- 3534499
E-mail: [email protected]
Web site: www.mohdanis.com
MOTION TRADING
P.O. Box16162
Dubai
Phone: +971-4- 2225545 Fax: +971-4- 3969648
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTIVO TRADING
P.O. Box57891
Dubai
Phone: +971-4- 2262736 Fax: +971-4- 2239727
E-mail: [email protected]
Web site:
MOUNTAIN OASIS TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box26271
Dubai
Phone: +971-4- 3536153 Fax: +971-4- 3532115
E-mail: [email protected]
Web site:
NATURE TREASURES TRADING
P.O. Box115383 Dubai
Phone: +971-4- 2255938 Fax: +971-4- 2685101
E-mail:
Web site:
NEGEEN FASHION (L.L.C)
P.O. Box64454
Dubai
Phone: +971-4- 2352546 Fax: +971-4- 2352547
E-mail: [email protected]
Web site:
NINJA TRADING CO .(L.L.C)
P.O. Box103776 Dubai
Phone: +971-4- 2252192 Fax: +971-4- 2258810
E-mail: [email protected]
Web site:
OPAI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1116
Dubai
Phone: +971-4- 2721838 Fax: +971-4- 2720340
E-mail: [email protected]
Web site:
ORIGINAL ELITE TRADING
P.O. Box83962
Dubai
Phone: +971-4- 2710152 Fax: +971-4- 2710052
E-mail:
Web site:
PHARMACO (L.L.C.)
P.O. Box2185
Dubai
Phone: +971-4- 3969999 Fax: +971-4- 3978888
E-mail: [email protected]
Web site:
PREMIER MIDLAND FABRICS AND GARMENTS L.L.C
P.O. Box25919
Dubai
Phone: +971-4- 2678099 Fax: +971-4- 2678092
E-mail: [email protected]
Web site:
PRINCIPLE TRADING EST.
P.O. Box26156
Dubai
Phone: +971-4- 2214638 Fax: +971-4- 2214538
E-mail:
Web site:
RADHI TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 2214772 Fax: +971-4- 2218895
E-mail:
Web site:
RAZIAN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box41961
Dubai
Phone: +971-4- 2237002 Fax: +971-4- 2271370
E-mail: [email protected]
Web site:
RIGHT ANGLE TRADING
P.O. Box21404
Dubai
Phone: +971-4- 2221354 Fax: +971-4- 2648628
E-mail:
Web site:
RIZWAN INTERNATIONAL TRADING (L.L.C.)
P.O. Box6947
Dubai
Phone: +971-4- 2279642 Fax: +971-4- 2266347
E-mail: [email protected]
Web site:
SABKHA CORNER TRADING
P.O. Box22802
Dubai
Phone: +971-4- 2251589 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAFIA TRADING EST
P.O. Box10118
Dubai
Phone: +971-4- 2862565 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAFWAN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box60749
Dubai
Phone: +971-4- 2871255 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAGE TRADING EST.
P.O. Box29328
Dubai
Phone: +971-4- 3538911 Fax: +971-4- 3538841
E-mail: [email protected]
Web site:
SAHAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box171410 Dubai
Phone: +971-4- 2263038 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SALEHI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box121947 Dubai
Phone: +971-4- 6540486 Fax: +971-4- 6540486
E-mail: [email protected]
Web site:
SANABEL AL KHAIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box41924
Dubai
Phone: +971-4- 2266054 Fax: +971-4- 2269155
E-mail: [email protected]
Web site:
SATEEF TRADING (L.L.C.)
P.O. Box1743
Dubai
Phone: +971-4- 2263680 Fax: +971-4- 2256755
E-mail: [email protected]
Web site:
SATNAM TRADING (L.L.C.)
P.O. Box34972
Dubai
Phone: +971-4- 2253218 Fax: +971-4- 2253218
E-mail:
Web site:
SHIRT CORNER TRADING
P.O. Box7362
Dubai
Phone: +971-4- 3933009 Fax: +971-4- 3935044
E-mail: [email protected]
Web site:
SIDDICK KHATRI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box30977
Dubai
Phone: +971-4- 2264967 Fax: +971-4- 2265237
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box27362
Dubai
Phone: +971-4- 2268970 Fax: +971-4- 2291548
E-mail:
Web site:
SULTAN HUSSAIN YOUSUF TRADING
P.O. Box50829
Dubai
Phone: +971-4- 3443876 Fax: +971-4- 3376569
E-mail:
Web site:
TANATEEF READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box5207
Dubai
Phone: +971-4- 2260622 Fax: +971-4- 2262029
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP MODERN FASHION
P.O. Box41353
Dubai
Phone: +971-4- 2213933 Fax: +971-4- 2214738
E-mail:
Web site:
TRANS WORLD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box12890
Dubai
Phone: +971-4- 2650626 Fax: +971-4- 2650622
E-mail: [email protected]
Web site:
V.I.P CHOICE FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box12520
Dubai
Phone: +971-4- 3538614 Fax: +971-4- 3538615
E-mail: [email protected]
Web site:
WOODLAND FURNITURE TRADING L L C
P.O. Box113091 Dubai
Phone: +971-4- 3371716 Fax: +971-4- 3371719
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAKIYA PERFUMES TRADING EST.
P.O. Box43875
Dubai
Phone: +971-4- 2630183 Fax: +971-4- 2250274
E-mail:
Web site:
ABDULGHANI SHARAF NOVELTIES TRADING
P.O. Box53500
Dubai
Phone: +971-4- 3429311 Fax: +971-4- 2259879
E-mail:
Web site:
ABDULLA MOHD HADI TRADING EST
P.O. Box44141
Dubai
Phone: +971-4- 3429949 Fax: +971-4- 3429949
E-mail:
Web site:
ABDULWAHAB OUYA TRADING
P.O. Box4124
Dubai
Phone: +971-4- 2718662 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABU ABDUL AZIZ READY MADE GARMENTS CO (L L C)
P.O. Box5574
Dubai
Phone: +971-4- 2264665 Fax: +971-4- 2267800
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMAED MALLALLA IBRAHIM TRADING
P.O. Box50382
Dubai
Phone: +971-4- 3530076 Fax: +971-4- 3530076
E-mail: [email protected]
Web site:
AL AQSA PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box1006
Dubai
Phone: +971-4- 2260208 Fax: +971-4- 2269848
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ARIFEEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box171407 Dubai
Phone: +971-4- 2230762 Fax: +971-4- 2228956
E-mail:
Web site:
AL ASHAR SHOES TRADING EST
P.O. Box14595
Dubai
Phone: +971-4- 2219273 Fax: +971-4- 2243182
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ASHKHAR TRADING (BR)
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2663010 Fax: +971-4- 2289651
E-mail:
Web site:
AL BALQAN TRADING EST.
P.O. Box184417 Dubai
Phone: +971-4- 2218667 Fax: +971-4- 2218667
E-mail: [email protected]
Web site:
AL GAFIA GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box51421
Dubai
Phone: +971-4- 2350772 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL HAMWI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box35215
Dubai
Phone: +971-4- 2257727 Fax: +971-4- 2258003
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HOFOF TRADING EST(BR)
P.O. Box455
Dubai
Phone: +971-4- 3316990 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL HOOMI TRADING EST. (BR)
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2716110 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL IRSHAD TRADING EST.
P.O. Box251085 Dubai
Phone: +971-4- 2268755 Fax: +971-4- 2295783
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KHOUD TRADING
P.O. Box3792
Dubai
Phone: +971-4- 2262566 Fax: +971-4- 2262767
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MAISOORIA GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box64995
Dubai
Phone: +971-4- 2263352 Fax: +971-4- 2263359
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MEHDAR PALACE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box40475
Dubai
Phone: +971-4- 2268908 Fax: +971-4- 2268960
E-mail: [email protected]
Web site:
AL REEM PALACE SHOWES
P.O. Box41207
Dubai
Phone: +971-4- 2243905 Fax: +971-4- 2241923
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SINYARI TRADING
P.O. Box20201
Dubai
Phone: +971-4- 2268656 Fax: +971-4- 2259041
E-mail:
Web site:
AL SUHAILI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box21276
Dubai
Phone: +971-4- 2291886 Fax: +971-4- 2291887
E-mail:
Web site:
AL SYRAFI TEXTILES
P.O. Box31847
Dubai
Phone: +971-4- 2713694 Fax: +971-4- 2713694
E-mail:
Web site:
AL TOFAN FASHION (L. L. C)
P.O. Box242158 Dubai
Phone: +971-4- 2261897 Fax: +971-4- 2267682
E-mail:
Web site:
ALANASER TRADING ( L . L . C )
P.O. Box19555
Dubai
Phone: +971-4- 2693281 Fax: +971-4- 2693282
E-mail:
Web site:
ALI RASHED AL ABDOOLI TRADING (L.L.C)
P.O. Box43257
Dubai
Phone: +971-4- 2350563 Fax: +971-4- 2263508
E-mail: [email protected]
Web site:
AMAASY FASHION (L.L.C)
P.O. Box36928
Dubai
Phone: +971-4- 2626905 Fax: +971-4- 2622420
E-mail:
Web site:
AMAL THANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box20140
Dubai
Phone: +971-4- 2256104 Fax: +971-4- 2257899
E-mail: [email protected]
Web site:
AMERICAN HOME , HOTEL & HOSPITAL FURNISHING (L.L.C)
P.O. Box56263
Dubai
Phone: +971-4- 2233740 Fax: +971-4- 2229878
E-mail: [email protected]
Web site:
ARABIAN OASIS PERFUMES (L. L. C)
P.O. Box57951
Dubai
Phone: +971-4- 2263025 Fax: +971-4- 2267784
E-mail: [email protected]
Web site:
ARIF BELQAIZI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box65635
Dubai
Phone: +971-4- 3446103 Fax: +971-4- 3446108
E-mail: [email protected]
Web site:
ARMANI JEANS
P.O. Box2623
Dubai
Phone: +971-4- 2825000 Fax: +971-4- 2824901
E-mail:
Web site:
ATIQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box83412
Dubai
Phone: +971-4- 2258828 Fax: +971-4- 2258828
E-mail: [email protected]
Web site:
BANAT AL HOR READY MADE GARMENTS (LLC)
P.O. Box4134
Dubai
Phone: +971-4- 2269028 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BANZALINI (L.L.C.)
P.O. Box23393
Dubai
Phone: +971-4- 2955115 Fax: +971-4- 2958837
E-mail: [email protected]
Web site:
BEST BUY TEXTILE ( L . L . C )
P.O. Box43073
Dubai
Phone: +971-4- 3534536 Fax: +971-4- 3539556
E-mail: [email protected]
Web site:
BOODHARI COSMETICS TRADING L.L.C
P.O. Box3961
Dubai
Phone: +971-4- 2250553 Fax: +971-4- 2250553
E-mail:
Web site:
CARREL (L.L.C.)
P.O. Box172688 Dubai
Phone: +971-4- 2695550 Fax: +971-4- 2216378
E-mail: [email protected]
Web site:
CARTOON FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box42427
Dubai
Phone: +971-4- 2216461 Fax: +971-4- 2629009
E-mail: [email protected]
Web site:
CEKIR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box1246
Dubai
Phone: +971-4- 2266114 Fax: +971-4- 2258240
E-mail: [email protected]
Web site:
CHINE (LLC)
P.O. Box66672
Dubai
Phone: +971-4- 3247707 Fax: +971-4- 3363790
E-mail:
Web site:
CITY OASIS READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box57698
Dubai
Phone: +971-4- 2351288 Fax: +971-4- 2350482
E-mail:
Web site:
DIAMOND PLANET TRADING (L.L.C.)
P.O. Box28119
Dubai
Phone: +971-4- 2696800 Fax: +971-4- 2683662
E-mail: [email protected]
Web site:
DONIA AL MALABES TRSDING (BR)
P.O. Box7595
Dubai
Phone: +971-4- 2210617 Fax: +971-4- 2239457
E-mail:
Web site:
DORRAT AL JANOOB TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box698
Dubai
Phone: +971-4- 3353929 Fax: +971-4- 2256219
E-mail:
Web site:
ELDORADO FASHIONS (L.L.C.)
P.O. Box182528 Dubai
Phone: +971-4- 3973799 Fax: +971-4- 3973799
E-mail:
Web site:
ELYSEE (L.L.C.)
P.O. Box2606
Dubai
Phone: +971-4- 3406635 Fax: +971-4- 3348941
E-mail: [email protected]
Web site:
EMPEROR ENTERPRISES (L.L.C.)
P.O. Box7232
Dubai
Phone: +971-4- 3524002 Fax: +971-4- 2269966
E-mail: [email protected]
Web site:
EURO AMERICAN PRODUCTS EST.
P.O. Box15674
Dubai
Phone: +971-4- 2288846 Fax: +971-4- 2288842
E-mail: [email protected]
Web site:
FANCY PLAZA FINE FABRICS (L.L.C)
P.O. Box89238
Dubai
Phone: +971-4- 2395541 Fax: +971-4- 2395549
E-mail: [email protected]
Web site:
FEBO TRADING EST
P.O. Box49074
Dubai
Phone: +971-4- 2733971 Fax: +971-4- 3531847
E-mail: [email protected]
Web site:
FOTO GATE TRADING
P.O. Box6493
Dubai
Phone: +971-4- 2217710 Fax: +971-4- 2216791
E-mail: [email protected]
Web site:
GLOBAL DISTRIBUTION NETWORK (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3304555 Fax: +971-4- 3304777
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN CARRIAGE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box251836 Dubai
Phone: +971-4- 2727614 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN DAWN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box39381
Dubai
Phone: +971-4- 2710056 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN FUTURE FASHION
P.O. Box112141 Dubai
Phone: +971-4- 2264126 Fax: +971-4- 2251883
E-mail:
Web site:
GOLDEN MARK INTERNATIONAL FASHION (L.L.C)
P.O. Box42896
Dubai
Phone: +971-4- 3530891 Fax: +971-4- 3531781
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN VALLEY TEXTILES CO. (L.L.C.)
P.O. Box46076
Dubai
Phone: +971-4- 3539596 Fax: +971-4- 3539603
E-mail: [email protected]
Web site:
HARIS GIFTS TRADING EST.
P.O. Box124805 Dubai
Phone: +971-4- 3499932 Fax: +971-4- 3939227
E-mail:
Web site:
HASSAN ABDULLA ALI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box12687
Dubai
Phone: +971-4- 2261648 Fax: +971-4- 2264583
E-mail: [email protected]
Web site:
HONGSHUN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41970
Dubai
Phone: +971-4- 2266853 Fax: +971-4- 2266894
E-mail: [email protected]
Web site:
JOGINDER TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box29052
Dubai
Phone: +971-4- 3539450 Fax: +971-4- 3535288
E-mail: [email protected]
Web site:
KAZAN FURS (L.L.C)
P.O. Box19528
Dubai
Phone: +971-4- 2283341 Fax: +971-4- 2283342
E-mail: [email protected]
Web site:
KHATOON ASHOOR TRADING (BR)
P.O. Box283786 Dubai
Phone: +971-4- 2217959 Fax: +971-4- 2230451
E-mail:
Web site:
MAHER FASHION
P.O. Box1053
Dubai
Phone: +971-4- 2622402 Fax: +971-4- 2254043
E-mail:
Web site:
MARIAM BELAL SAAD TRADING EST.
P.O. Box90531
Dubai
Phone: +971-4- 2858699 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MASOUD FARAJOLLAH (L.L.C)
P.O. Box172287 Dubai
Phone: +971-4- 2354734 Fax: +971-4- 2354736
E-mail:
Web site:
MAWAZ PERFUM TRADING (L.L.C)
P.O. Box80381
Dubai
Phone: +971-4- 2264014 Fax: +971-4- 2251836
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD ABDULLA AL HAMMADI TEXTILES
P.O. Box11194
Dubai
Phone: +971-4- 2238049 Fax: +971-4- 2221354
E-mail:
Web site:
NAJA HAMMADI TRADING
P.O. Box252039 Dubai
Phone: +971-4- 2264500 Fax: +971-4- 2254572
E-mail:
Web site:
NARIN TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box12801
Dubai
Phone: +971-4- 3533365 Fax: +971-4- 3533569
E-mail: [email protected]
Web site:
NAVIN KUMAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43071
Dubai
Phone: +971-4- 3536609 Fax: +971-4- 3531082
E-mail: [email protected]
Web site:
NOAS TRADING CO. L.L.C
P.O. Box181806 Dubai
Phone: +971-4- 2234600 Fax: +971-4- 2281813
E-mail: [email protected]
Web site:
OMAN STORES (L.L.C)
P.O. Box11115
Dubai
Phone: +971-4- 2291889 Fax: +971-4- 2352443
E-mail:
Web site:
PARIS GROUP INTERNATIONAL.(L. L. C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2328999 Fax: +971-4- 3244305
E-mail: [email protected]
Web site:
PAVAN TEXTILE CO. (L.L.C.)
P.O. Box394
Dubai
Phone: +971-4- 3535781 Fax: +971-4- 3536491
E-mail: [email protected]
Web site:
PEARL COAST TRADING
P.O. Box43736
Dubai
Phone: +971-4- 2350046 Fax: +971-4- 2351576
E-mail: [email protected]
Web site:
PERFUMES WORLD (L.L.C)
P.O. Box4044
Dubai
Phone: +971-4- 2266334 Fax: +971-4- 2260551
E-mail: [email protected]
Web site:
PINK VILLAGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box43005
Dubai
Phone: +971-4- 2252933 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
PRESTIGE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box7322
Dubai
Phone: +971-4- 2653365 Fax: +971-4- 2653363
E-mail: [email protected]
Web site:
RAJ GEET INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box12782
Dubai
Phone: +971-4- 3534800 Fax: +971-4- 3537961
E-mail: [email protected]
Web site:
REKHA PLAZA (L.L.C)
P.O. Box12561
Dubai
Phone: +971-4- 2263679 Fax: +971-4- 3592545
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL WAY TRADING L.L.C
P.O. Box80463
Dubai
Phone: +971-4- 2730476 Fax: +971-4- 2730475
E-mail: [email protected]
Web site:
SAADUDDIN TRADING EST.
P.O. Box21136
Dubai
Phone: +971-4- 2262230 Fax: +971-4- 2269553
E-mail:
Web site:
SAFINAT AL KHAIR TRADING .( L . L . C )
P.O. Box65287
Dubai
Phone: +971-4- 2255905 Fax: +971-4- 2250519
E-mail: [email protected]
Web site:
SALEM TARAIF AL ALAWI TRADING EST.
P.O. Box4455
Dubai
Phone: +971-4- 2249343 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SILK FASHION PALACE (L.L.C)
P.O. Box72845
Dubai
Phone: +971-4- 3493448 Fax: +971-4- 3458356
E-mail: [email protected]
Web site:
SIX STARS TRADING EST.
P.O. Box3367
Dubai
Phone: +971-4- 2258869 Fax: +971-4- 2253070
E-mail:
Web site:
SKY & PACIFIC TRADING (L.L.C)
P.O. Box58686
Dubai
Phone: +971-4- 2256299 Fax: +971-4- 2266373
E-mail:
Web site:
SOUTH LAND TRADING
P.O. Box27774
Dubai
Phone: +971-4- 3446768 Fax: +971-4- 3446768
E-mail:
Web site:
T K TRACK (LLC)
P.O. Box283049 Dubai
Phone: +971-4- 4259855 Fax: +971-4- 3988105
E-mail:
Web site:
TANUMAH TRADING
P.O. Box21656
Dubai
Phone: +971-4- 2695513 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
THAMARA TRADING (L.L.C)
P.O. Box52291
Dubai
Phone: +971-4- 3539961 Fax: +971-4- 3539964
E-mail: [email protected]
Web site:
TWO STARS TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box42889
Dubai
Phone: +971-4- 3539395 Fax: +971-4- 3538898
E-mail:
Web site:
VALUE READY MADE GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box12687
Dubai
Phone: +971-4- 2265592 Fax: +971-4- 2257298
E-mail: [email protected]
Web site:
VEENA ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box6017
Dubai
Phone: +971-4- 3537177 Fax: +971-4- 3534208
E-mail: [email protected]
Web site:
WORLD OF GARMENTS
P.O. Box1374
Dubai
Phone: +971-4- 2718475 Fax: +971-4- 2260474
E-mail:
Web site:
WORLD OF LINENS
P.O. Box3169
Dubai
Phone: +971-4- 2276110 Fax: +971-4- 2226891
E-mail:
Web site:
YOUSEF TEXTILES TRADING L L C
P.O. Box57885
Dubai
Phone: +971-4- 2724636 Fax: +971-4- 2724622
E-mail:
Web site:
ABDUL RAHMAN IBRAHEEM TRADING
P.O. Box60954
Dubai
Phone: +971-4- 2236654 Fax: +971-4- 2236732
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL RAZZAQ ARJAMAND TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3725
Dubai
Phone: +971-4- 2222889 Fax: +971-4- 2264482
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL WAHID MOHD SALEH TRADING (L.L.C) .
P.O. Box29774
Dubai
Phone: +971-4- 2252803 Fax: +971-4- 2259120
E-mail:
Web site:
ABDULLA HAIDER ABDULLA TRADING
P.O. Box32474
Dubai
Phone: +971-4- 3461966 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ADRAN TRADING
P.O. Box91368
Dubai
Phone: +971-4- 2211091 Fax: +971-4- 2350225
E-mail:
Web site:
AHMED AL HAMMADI TRADING (L.L.C)
P.O. Box14080
Dubai
Phone: +971-4- 2290047 Fax: +971-4- 2260073
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED SULTAN PERFUMES TRADING
P.O. Box64490
Dubai
Phone: +971-4- 2734708 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL BASTAKI FLOWER TRADING
P.O. Box24182
Dubai
Phone: +971-4- 3538724 Fax: +971-4- 2268876
E-mail:
Web site:
AL HANADER TRADING EST.
P.O. Box90944
Dubai
Phone: +971-4- 2685831 Fax: +971-4- 2228022
E-mail:
Web site:
AL JIFN TRADING (L.L.C)
P.O. Box57601
Dubai
Phone: +971-4- 2291882 Fax: +971-4- 2291883
E-mail:
Web site:
AL SUKOON TRADING EST
P.O. Box171560 Dubai
Phone: +971-4- 2291968 Fax: +971-4- 2291908
E-mail:
Web site:
ALI AL SAKIT TRADING EST.
P.O. Box4135
Dubai
Phone: +971-4- 2251115 Fax: +971-4- 2260726
E-mail: [email protected]
Web site:
ALIA READYMDE GARMENTS & TEXTILE CO (L.L.C)
P.O. Box95372
Dubai
Phone: +971-4- 2288766 Fax: +971-4- 2288766
E-mail: [email protected]
Web site:
ANISATI FASHION (L.L.C.)
P.O. Box252063 Dubai
Phone: +971-4- 2232452 Fax: +971-4- 3476788
E-mail: [email protected]
Web site:
ARCAT TRADING
P.O. Box26190
Dubai
Phone: +971-4- 2262285 Fax: +971-4- 2256366
E-mail: [email protected]
Web site:
ASAWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box39196
Dubai
Phone: +971-4- 2252750 Fax: +971-4- 2252376
E-mail: [email protected]
Web site:
ATIQ MUBARAK READY MADE GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box82253
Dubai
Phone: +971-4- 2237382 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BAIT AL AMAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box42158
Dubai
Phone: +971-4- 2264782 Fax: +971-4- 2253740
E-mail: [email protected]
Web site:
BENAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box303
Dubai
Phone: +971-4- 2267083 Fax: +971-4- 2261474
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN NAZIR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box651
Dubai
Phone: +971-4- 2252787 Fax: +971-4- 2257083
E-mail: [email protected]
Web site:
BIR HASSAN TRADING EST
P.O. Box27709
Dubai
Phone: +971-4- 2267638 Fax: +971-4- 2224572
E-mail:
Web site:
CITY OASIS FASHION (L.L.C)
P.O. Box40076
Dubai
Phone: +971-4- 4221726 Fax: +971-4- 4221727
E-mail:
Web site:
CITY OASIS FASHION EST(BR)
P.O. Box82287
Dubai
Phone: +971-4- 2217713 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CITY SUNRISE TRADING
P.O. Box83294
Dubai
Phone: +971-4- 2290905 Fax: +971-4- 2290906
E-mail: [email protected]
Web site:
COMMEX TRADING L.L.C CO.
P.O. Box52376
Dubai
Phone: +971-4- 2260062 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CREEK STAR TRADING (L.L.C.)
P.O. Box44954
Dubai
Phone: +971-4- 3539053 Fax: +971-4- 3538044
E-mail:
Web site:
DARWISH LASHKARI READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box6758
Dubai
Phone: +971-4- 3937522 Fax: +971-4- 3933458
E-mail:
Web site:
DARWISH SALMIN TRADING EST.
P.O. Box62360
Dubai
Phone: +971-4- 3395913 Fax: +971-4- 3939675
E-mail:
Web site:
DAYAL TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box42791
Dubai
Phone: +971-4- 3538400 Fax: +971-4- 3537880
E-mail: [email protected]
Web site:
DIAMOND BRIDGE TRADING
P.O. Box33371
Dubai
Phone: +971-4- 2265481 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP L.L.C
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3011000 Fax: +971-4- 3011070
E-mail: [email protected]
Web site:
EURO TRADITIONS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box51733
Dubai
Phone: +971-4- 3522272 Fax: +971-4- 3522676
E-mail: [email protected]
Web site:
EXTRA TRADING (L. L. C)
P.O. Box35967
Dubai
Phone: +971-4- 2260907 Fax: +971-4- 2262175
E-mail: [email protected]
Web site:
FASHION HOUSE TRADING CO (L. L. C)
P.O. Box12779
Dubai
Phone: +971-4- 3532092 Fax: +971-4- 3530294
E-mail:
Web site:
FATMA SAYED BASIT TRADING (BR)
P.O. Box81984
Dubai
Phone: +971-4- 2217752 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FIRST GULF INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box43758
Dubai
Phone: +971-4- 3967337 Fax: +971-4- 3967338
E-mail: [email protected]
Web site: www.firstgulfthomson.com
FOAD TAMIZ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43596
Dubai
Phone: +971-4- 3938808 Fax: +971-4- 3531811
E-mail: [email protected]
Web site:
G E E KAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box124057 Dubai
Phone: +971-4- 2267004 Fax: +971-4- 2266830
E-mail: [email protected]
Web site: www.geekaygames.com
GHAWANI TRADING EST (BR)
P.O. Box77419
Dubai
Phone: +971-4- 2633212 Fax: +971-4- 2616770
E-mail: [email protected]
Web site:
GLAMOUR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box43095
Dubai
Phone: +971-4- 3535851 Fax: +971-4- 3530542
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN GATE GARMENTS TRADING
P.O. Box181223 Dubai
Phone: +971-4- 2281494 Fax: +971-4- 2281494
E-mail:
Web site:
GOLDEN SCARF TRADING
P.O. Box20494
Dubai
Phone: +971-4- 3538269 Fax: +971-4- 2679228
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN TREES TEXTILES TRADING
P.O. Box23482
Dubai
Phone: +971-4- 3537633 Fax: +971-4- 3449614
E-mail: [email protected]
Web site:
GULF WINDS TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box21753
Dubai
Phone: +971-4- 2254982 Fax: +971-4- 2255218
E-mail: [email protected]
Web site:
GULSON TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12697
Dubai
Phone: +971-4- 3536943 Fax: +971-4- 3538568
E-mail: [email protected]
Web site:
HAPPY WORLD TRADING
P.O. Box83195
Dubai
Phone: +971-4- 2694005 Fax: +971-4- 2688323
E-mail: [email protected]
Web site:
HERITAGE PALACE PERFUMES (L L C)
P.O. Box5218
Dubai
Phone: +971-4- 2258463 Fax: +971-4- 2267413
E-mail:
Web site:
HONG KONG LINE TRADING (L.L.C)
P.O. Box83692
Dubai
Phone: +971-4- 2240258 Fax: +971-4- 3521489
E-mail:
Web site:
HUA WEI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box13666
Dubai
Phone: +971-4- 2267674 Fax: +971-4- 2267684
E-mail:
Web site:
INDO EMIRATES TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43752
Dubai
Phone: +971-4- 3539341 Fax: +971-4- 3539371
E-mail: [email protected]
Web site:
IQBAL & ABDULLA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box114772 Dubai
Phone: +971-4- 2255278 Fax: +971-4- 2295373
E-mail: [email protected]
Web site:
IQBAL & ANWAR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1320
Dubai
Phone: +971-4- 2263301 Fax: +971-4- 2264467
E-mail: [email protected]
Web site:
ITANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box91840
Dubai
Phone: +971-4- 2220248 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ITTER AL OUD TRADING (L.L.C)
P.O. Box94502
Dubai
Phone: +971-4- 2268924 Fax: +971-4- 2252663
E-mail:
Web site:
JABAL ALI PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box65018
Dubai
Phone: +971-4- 2256883 Fax: +971-4- 2256883
E-mail: [email protected]
Web site:
JEANSPARK TRADING(L.L.C)
P.O. Box5363
Dubai
Phone: +971-4- 3532029 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JENNY ROSE MATERNITY WEAR (L L C)
P.O. Box28656
Dubai
Phone: +971-4- 3953990 Fax: +971-4- 3953990
E-mail: [email protected]
Web site:
KALYAN SILKS TRADING (L.L.C)
P.O. Box44171
Dubai
Phone: +971-4- 3537762 Fax: +971-4- 3537764
E-mail: [email protected]
Web site:
KAMDAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42809
Dubai
Phone: +971-4- 3538639 Fax: +971-4- 3538693
E-mail: [email protected]
Web site:
KARAM READYMADE GARMENTS L L C
P.O. Box48636
Dubai
Phone: +971-4- 2671020 Fax: +971-4- 2678730
E-mail:
Web site:
KARJI PERFUMES EST
P.O. Box66087
Dubai
Phone: +971-4- 3443770 Fax: +971-4- 3443494
E-mail: [email protected]
Web site:
KHAIRUL AHSAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box83140
Dubai
Phone: +971-4- 2351677 Fax: +971-4- 2262520
E-mail: [email protected]
Web site: www.katcoae.com
KHALIL MAHMOOD TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41272
Dubai
Phone: +971-4- 2229368 Fax: +971-4- 2291598
E-mail: [email protected]
Web site:
KRIS TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box34712
Dubai
Phone: +971-4- 3534491 Fax: +971-4- 3531749
E-mail:
Web site:
LEEWA EXHIBITION (L.L.C.)
P.O. Box14376
Dubai
Phone: +971-4- 2265874 Fax: +971-4- 2257942
E-mail: [email protected]
Web site:
LOTUS TEXTORIUM (L.L.C.)
P.O. Box241540 Dubai
Phone: +971-4- 2260366 Fax: +971-4- 2290760
E-mail: [email protected]
Web site:
MAHARAJA DEIRA (L.L.C)
P.O. Box6093
Dubai
Phone: +971-4- 2264553 Fax: +971-4- 2263745
E-mail: [email protected]
Web site:
MANA KHALIFA TRADING
P.O. Box8967
Dubai
Phone: +971-4- 3448218 Fax: +971-4- 3494968
E-mail:
Web site:
MARETH TRADING (L.L.C)
P.O. Box25418
Dubai
Phone: +971-4- 2723137 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MILAN FASHION L.L.C
P.O. Box6062
Dubai
Phone: +971-4- 2260035 Fax: +971-4- 2267576
E-mail: [email protected]
Web site:
MIR AHMED MIR ABDUL WAHID
P.O. Box28 Dubai
Phone: +971-4- 3531588 Fax: +971-4- 3499136
E-mail:
Web site:
MIZDA GARMENTS TRADING
P.O. Box114790 Dubai
Phone: +971-4- 2269288 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD AKBAR AND GHULAM HAIDER TRADING L L C
P.O. Box186010 Dubai
Phone: +971-4- 2271218 Fax: +971-4- 2275406
E-mail:
Web site:
MONTE NAPOLEONE (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3511722 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MOZA KHAIRALLA READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box79612
Dubai
Phone: +971-4- 2218695 Fax: +971-4- 2265543
E-mail:
Web site:
NADERA HELAL TRADING
P.O. Box57836
Dubai
Phone: +971-4- 2267619 Fax: +971-4- 2250424
E-mail:
Web site:
NATIONAL SERVICES
P.O. Box111116 Dubai
Phone: +971-4- 2221853 Fax: +971-4- 2281139
E-mail:
Web site:
NEW KANDOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box6584
Dubai
Phone: +971-4- 2261404 Fax: +971-4- 3532034
E-mail: [email protected]
Web site:
RADIA ENTERPRISES (L.L.C.)
P.O. Box22683
Dubai
Phone: +971-4- 2277228 Fax: +971-4- 2233477
E-mail: [email protected] ae
Web site:
RED ISLAND TRADING
P.O. Box39677
Dubai
Phone: +971-4- 2713515 Fax: +971-4- 2724405
E-mail:
Web site:
SAEED SALIM READYMADE GARMENTS CO.(L.L.C.)
P.O. Box26321
Dubai
Phone: +971-4- 2259931 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAI BRANDS TRADING L.L.C
P.O. Box26901
Dubai
Phone: +971-4- 2626672 Fax: +971-4- 2626610
E-mail: [email protected]
Web site:
SAMIRA HASSAN TRADING L.L.C
P.O. Box42201
Dubai
Phone: +971-4- 2224196 Fax: +971-4- 2352443
E-mail: [email protected]
Web site:
SARA AHLI TRADING EST.
P.O. Box3672
Dubai
Phone: +971-4- 2290921 Fax: +971-4- 2290921
E-mail: [email protected]
Web site:
SHOE BAZAR (L.L.C)
P.O. Box30927
Dubai
Phone: +971-4- 3538839 Fax: +971-4- 2261371
E-mail:
Web site:
SHOWMAX TRADING (L.L.C)
P.O. Box34651
Dubai
Phone: +971-4- 2258278 Fax: +971-4- 2259539
E-mail: [email protected]
Web site:
SILK LINE TEXTILE
P.O. Box57667
Dubai
Phone: +971-4- 2261242 Fax: +971-4- 2256845
E-mail:
Web site:
SIMBA BOUTIQUE (L.L.C)
P.O. Box52228
Dubai
Phone: +971-4- 3377662 Fax: +971-4- 3347625
E-mail:
Web site:
SMART BOUTIQUE (L.L.C.)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 5563028 Fax: +971-4- 5562048
E-mail:
Web site:
SONATA TRADING
P.O. Box43369
Dubai
Phone: +971-4- 3532244 Fax: +971-4- 3532245
E-mail: [email protected]
Web site:
SPRING MODE CO (L.L.C)
P.O. Box43907
Dubai
Phone: +971-4- 3535995 Fax: +971-4- 3535844
E-mail: [email protected]
Web site:
TAHA ALFAHIM TRADING EST
P.O. Box26330
Dubai
Phone: +971-4- 2820802 Fax: +971-4- 2820923
E-mail: [email protected]
Web site:
THAMRET TRADING
P.O. Box43326
Dubai
Phone: +971-4- 3532194 Fax: +971-4- 3531638
E-mail:
Web site:
THREE CIRCLES TRADING EST.
P.O. Box42840
Dubai
Phone: +971-4- 3539326 Fax: +971-4- 3532978
E-mail: [email protected]
Web site:
UOMO FASHION TRADING L L C
P.O. Box56293
Dubai
Phone: +971-4- 2223644 Fax: +971-4- 2622947
E-mail: [email protected]
Web site:
VINAY & BHATIA TRADING (L.L.C)
P.O. Box2317
Dubai
Phone: +971-4- 2734884 Fax: +971-4- 3552621
E-mail:
Web site:
WANG ZHUFO TRADING (L.L.C.)
P.O. Box41140
Dubai
Phone: +971-4- 2266864 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WHITE STORES (L.L.C.)
P.O. Box41335
Dubai
Phone: +971-4- 2726668 Fax: +971-4- 2726846
E-mail: [email protected]
Web site:
YASIN SHAIKH TRADING (L.L.C)
P.O. Box3673
Dubai
Phone: +971-4- 2295509 Fax: +971-4- 2640812
E-mail: [email protected]
Web site:
YOUSUF OBAID KHAMIS ELECTRONICS
P.O. Box42532
Dubai
Phone: +971-4- 2236156 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
999 TRADING
P.O. Box21134
Dubai
Phone: +971-4- 2350558 Fax: +971-4- 2350556
E-mail:
Web site:
ABDUL RAHMAN SALEH TRADING
P.O. Box16322
Dubai
Phone: +971-4- 2270925 Fax: +971-4- 2270926
E-mail:
Web site:
ABDULLA AL BALUSHI TRADING (L.L.C)
P.O. Box171381 Dubai
Phone: +971-4- 2231213 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULRAHMAN TEXTILES CO (L.L.C)
P.O. Box41423
Dubai
Phone: +971-4- 2212757 Fax: +971-4- 2224755
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMAD MOHD TRADING CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box3509
Dubai
Phone: +971-4- 3534875 Fax: +971-4- 2253584
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED AL RASASI READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box171968 Dubai
Phone: +971-4- 2350458 Fax: +971-4- 2258138
E-mail:
Web site:
AHMED AL SHEHHI TRADING
P.O. Box42283
Dubai
Phone: +971-4- 2262521 Fax: +971-4- 2272928
E-mail:
Web site:
AJNAS TRADING
P.O. Box20612
Dubai
Phone: +971-4- 2695769 Fax: +971-4- 2688323
E-mail:
Web site:
AKHTAR & HUMAID TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42071
Dubai
Phone: +971-4- 2246617 Fax: +971-4- 2246617
E-mail:
Web site:
AL ASHKHAR TRADING (BR)
P.O. Box29193
Dubai
Phone: +971-4- 2289653 Fax: +971-4- 2289651
E-mail: [email protected]
Web site:
AL DAMMAM READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box16322
Dubai
Phone: +971-4- 2284918 Fax: +971-4- 2270926
E-mail: [email protected]
Web site:
AL DHIBYANIYAH ABAYA & SHEIAL (L.L.C)
P.O. Box33370
Dubai
Phone: +971-4- 2696555 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL FARDAN INTERNATIONAL
P.O. Box182
Dubai
Phone: +971-4- 2259838 Fax: +971-4- 2240027
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JALFA TRADING (L.L.C)
P.O. Box58606
Dubai
Phone: +971-4- 2641986 Fax: +971-4- 2352979
E-mail:
Web site:
AL JUMA FASHION
P.O. Box23218
Dubai
Phone: +971-4- 2976929 Fax: +971-4- 2976929
E-mail:
Web site:
AL KOFA READY MADE GARMENTS
P.O. Box86439
Dubai
Phone: +971-4- 2210355 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUBTAKIR PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box2633
Dubai
Phone: +971-4- 3524300 Fax: +971-4- 2952094
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NADDAF TRADING (LLC)
P.O. Box53674
Dubai
Phone: +971-4- 3388422 Fax: +971-4- 3386326
E-mail:
Web site:
AL TAAROF FURNITURE TRADING EST
P.O. Box251609 Dubai
Phone: +971-4- 2226326 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
APSARA PALACE (L.L.C)
P.O. Box13147
Dubai
Phone: +971-4- 2267982 Fax: +971-4- 3533135
E-mail: [email protected]
Web site:
ASALA ATIQUES TRADING
P.O. Box35449
Dubai
Phone: +971-4- 3411993 Fax: +971-4- 3411992
E-mail:
Web site:
BAN JOO TEX TRADING (L.L.C.)
P.O. Box44777
Dubai
Phone: +971-4- 3537774 Fax: +971-4- 3528277
E-mail: [email protected]
Web site:
BARCELONA SHOES TRADING
P.O. Box7490
Dubai
Phone: +971-4- 3444188 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BIRKAT AL SABA TRADING L.L.C
P.O. Box80099
Dubai
Phone: +971-4- 2716633 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BLUE MAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box65649
Dubai
Phone: +971-4- 3443042 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BLUE PEARL HOUSEHOLD LINEN (L L C)
P.O. Box57666
Dubai
Phone: +971-4- 2290333 Fax: +971-4- 2290444
E-mail: [email protected]
Web site:
BRIGHT SPRING TRADING (L.L.C)
P.O. Box29879
Dubai
Phone: +971-4- 2261766 Fax: +971-4- 2261911
E-mail: [email protected]
Web site:
BROTHERS STORE
P.O. Box12804
Dubai
Phone: +971-4- 3376576 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CENTURY 2000 TRADING (L.L.C.)
P.O. Box60762
Dubai
Phone: +971-4- 3366654 Fax: +971-4- 2822548
E-mail: [email protected]
Web site:
CHASE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box8701
Dubai
Phone: +971-4- 3972403 Fax: +971-4- 2857509
E-mail: [email protected]
Web site:
CHINA NEW STAR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3584
Dubai
Phone: +971-4- 2265868 Fax: +971-4- 2291376
E-mail:
Web site:
CITY KNIGHT TRADING
P.O. Box61644
Dubai
Phone: +971-4- 2261699 Fax: +971-4- 2260948
E-mail: [email protected]
Web site:
CLASSIC ROSE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box6989
Dubai
Phone: +971-4- 3535717 Fax: +971-4- 3535464
E-mail: [email protected]
Web site:
DAMSON TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43271
Dubai
Phone: +971-4- 3530020 Fax: +971-4- 3530028
E-mail: [email protected]
Web site:
DAY TO DAY INTERNATIONAL FASHIONS
P.O. Box2730
Dubai
Phone: +971-4- 3968434 Fax: +971-4- 3968554
E-mail: [email protected]
Web site:
DEEBTEX FURNITURE TEXTILES & CURTAINS (L.L.C)
P.O. Box39889
Dubai
Phone: +971-4- 2622351 Fax: +971-4- 2622352
E-mail: [email protected]
Web site:
DESERT DREAM READYMADE GARMENTS(L L C)
P.O. Box43078
Dubai
Phone: +971-4- 2255162 Fax: +971-4- 2290259
E-mail: [email protected]
Web site:
DREAMS CLOSET TRADING (L.L.C)
P.O. Box43427
Dubai
Phone: +971-4- 2253231 Fax: +971-4- 2250511
E-mail: [email protected]
Web site:
EAST FUTURE TRADING
P.O. Box88445
Dubai
Phone: +971-4- 2720621 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
EVER SHEEN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box15093
Dubai
Phone: +971-4- 2250715 Fax: +971-4- 2254802
E-mail:
Web site:
FRANCE CONTACT (MIDDLE EAST) L.L.C.
P.O. Box29179
Dubai
Phone: +971-4- 3531400 Fax: +971-4- 3534162
E-mail: [email protected]
Web site:
GIFTS SHIP TRADING (L.L.C.)
P.O. Box64696
Dubai
Phone: +971-4- 2251264 Fax: +971-4- 2020131
E-mail: [email protected]
Web site:
GIGI SENIOR (L.L.C.)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2957733 Fax: +971-4- 5562048
E-mail: [email protected]
Web site:
GILLIONI (L.L.C.)
P.O. Box40420
Dubai
Phone: +971-4- 2214774 Fax: +971-4- 2216626
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN DRAGON EMBROIDERIES (L.L.C.)
P.O. Box40526
Dubai
Phone: +971-4- 2257045 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GRAND ABOUNDANT TRADING (L.L.C)
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 3533669 Fax: +971-4- 3533310
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN LIGHT TRADING (L.L.C)
P.O. Box87886
Dubai
Phone: +971-4- 2281394 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GULF BOOM TRADING EST.
P.O. Box30947
Dubai
Phone: +971-4- 3479819 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GULF CHAIN TRADING
P.O. Box40514
Dubai
Phone: +971-4- 2266183 Fax: +971-4- 2266283
E-mail: [email protected]
Web site:
HAJI RAHMAT TRADING TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box29293
Dubai
Phone: +971-4- 3537277 Fax: +971-4- 3537288
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMAC TRADING EST
P.O. Box37573
Dubai
Phone: +971-4- 3326334 Fax: +971-4- 3326335
E-mail: [email protected]
Web site:
HAMAC TRADING EST (BR)
P.O. Box37573
Dubai
Phone: +971-4- 3326334 Fax: +971-4- 3326335
E-mail: [email protected]
Web site:
HINDUSTAN TRADING EST.
P.O. Box77036
Dubai
Phone: +971-4- 3530097 Fax: +971-4- 3530223
E-mail: [email protected]
Web site:
HUMAID BAKHIT TRADING
P.O. Box184996 Dubai
Phone: +971-4- 2218081 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HUNAIN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4255
Dubai
Phone: +971-4- 2268699 Fax: +971-4- 2267880
E-mail: [email protected]
Web site:
IBN AL ARAB TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box56306
Dubai
Phone: +971-4- 2290058 Fax: +971-4- 2226576
E-mail: [email protected]
Web site:
IBRAHIM AL ANSARI READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box1190
Dubai
Phone: +971-4- 2261130 Fax: +971-4- 2238725
E-mail:
Web site:
IBRAHIM AL MARZOOQI PERFUMES & GIFTS TRADING
P.O. Box34672
Dubai
Phone: +971-4- 2238868 Fax: +971-4- 2723584
E-mail:
Web site:
JAFAR SAADAT TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box40460
Dubai
Phone: +971-4- 2252337 Fax: +971-4- 2253664
E-mail: [email protected]
Web site:
JEETU TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12766
Dubai
Phone: +971-4- 3538853 Fax: +971-4- 3536553
E-mail: [email protected]
Web site:
JEITA TRADING CO. L.L.C
P.O. Box55570
Dubai
Phone: +971-4- 2261471 Fax: +971-4- 2265998
E-mail:
Web site:
KARATZAS FURS (L.L.C)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2267883 Fax: +971-4- 2267884
E-mail: [email protected]
Web site:
KARIZMA (L.L.C)
P.O. Box62070
Dubai
Phone: +971-4- 3537779 Fax: +971-4- 3536160
E-mail: [email protected]
Web site:
KASAB TEXTILES TRADING (L.L.C.)
P.O. Box45307
Dubai
Phone: +971-4- 3538558 Fax: +971-4- 3537757
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALED MOHEBI TRADING EST
P.O. Box479
Dubai
Phone: +971-4- 3477292 Fax: +971-4- 3477484
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALID AL NAIARA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box41641
Dubai
Phone: +971-4- 2258615 Fax: +971-4- 2251542
E-mail: [email protected]
Web site:
LE KHAM TRADING
P.O. Box27085
Dubai
Phone: +971-4- 2268093 Fax: +971-4- 3522090
E-mail: [email protected]
Web site:
LINOX PROMOCO (L.L.C)
P.O. Box35151
Dubai
Phone: +971-4- 2238986 Fax: +971-4- 2238995
E-mail: [email protected]
Web site:
LLAMA TRADING
P.O. Box1538
Dubai
Phone: +971-4- 2264959 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LUCKY KIDS TRADING LLC
P.O. Box42752
Dubai
Phone: +971-4- 3526607 Fax: +971-4- 3526605
E-mail: [email protected]
Web site:
MAARIF TRADING EST.
P.O. Box15687
Dubai
Phone: +971-4- 2218319 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MAHMOOD SAIFY TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box41405
Dubai
Phone: +971-4- 3450085 Fax: +971-4- 2996897
E-mail: [email protected]
Web site:
MELANGE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box33208
Dubai
Phone: +971-4- 3511089 Fax: +971-4- 3511890
E-mail: [email protected]
Web site:
MODA CASA (L.L.C.)
P.O. Box41141
Dubai
Phone: +971-4- 2661133 Fax: +971-4- 2666999
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD BUTHEINA TRADING EST. (BR)
P.O. Box25050
Dubai
Phone: +971-4- 2684985 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHD ISMAIL SHARAFAT TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3305
Dubai
Phone: +971-4- 2264618 Fax: +971-4- 2253120
E-mail: [email protected]
Web site:
MOOSA AL LAWATI TRADING EST `
P.O. Box33724
Dubai
Phone: +971-4- 2291273 Fax: +971-4- 2291283
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTOBOS TRADING EST
P.O. Box42960
Dubai
Phone: +971-4- 3530049 Fax: +971-4- 3530051
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW SOUFA TEXTILES ( L L C )
P.O. Box45009
Dubai
Phone: +971-4- 2260374 Fax: +971-4- 2265349
E-mail: [email protected]
Web site:
PEARL STAR TRADING
P.O. Box44053
Dubai
Phone: +971-4- 3535363 Fax: +971-4- 3535587
E-mail:
Web site:
PINTADERA (L.L.C)
P.O. Box251204 Dubai
Phone: +971-4- 2284629 Fax: +971-4- 2213998
E-mail: [email protected]
Web site:
QASR AL REEF TRADING (L.L.C)
P.O. Box85920
Dubai
Phone: +971-4- 2687737 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROSHA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box6248
Dubai
Phone: +971-4- 2254448 Fax: +971-4- 2253594
E-mail: [email protected]
Web site:
SAVITEX TRADING (L.L.C.)
P.O. Box44002
Dubai
Phone: +971-4- 3531220 Fax: +971-4- 3532440
E-mail: [email protected]tes.net.ae
Web site:
SILFRA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box3 Dubai
Phone: +971-4- 2240403 Fax: +971-4- 2246141
E-mail: [email protected]
Web site:
SMART TOYS TRADING (L.L.C)
P.O. Box4272
Dubai
Phone: +971-4- 2257707 Fax: +971-4- 2266039
E-mail: [email protected]
Web site:
STAR WIN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box4205
Dubai
Phone: +971-4- 2263749 Fax: +971-4- 2291638
E-mail: [email protected]
Web site:
TIP TOP OASIS
P.O. Box251019 Dubai
Phone: +971-4- 2698887 Fax: +971-4- 2652979
E-mail:
Web site:
TOP MOUNTAIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box553
Dubai
Phone: +971-4- 2223314 Fax: +971-4- 2266556
E-mail:
Web site:
TURKISH ESCARVES CORNER L.L.C
P.O. Box3601
Dubai
Phone: +971-4- 2261761 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TURQUOISE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box34742
Dubai
Phone: +971-4- 3530817 Fax: +971-4- 3530819
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI AL JAMHOOR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box63753
Dubai
Phone: +971-4- 2218166 Fax: +971-4- 2218166
E-mail: [email protected]
Web site:
WAHEEDA EMBROIDERED TEXTILES & READYMADE GARMENTS EST
(BR)
P.O. Box251662 Dubai
Phone: +971-4- 2278494 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WAN BAOLI TRADING (L.L.C)
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2298599 Fax: +971-4- 2298598
E-mail: [email protected]
Web site:
WASIL READY MADE GARMENTS & GIFTS
P.O. Box56211
Dubai
Phone: +971-4- 2272881 Fax: +971-4- 2225951
E-mail:
Web site:
WELLBE TRADING (L.L.C)
P.O. Box71579
Dubai
Phone: +971-4- 3380111 Fax: +971-4- 3380115
E-mail: [email protected]
Web site:
WHITE HOUSE TRADERS
P.O. Box4656
Dubai
Phone: +971-4- 2291418 Fax: +971-4- 2223284
E-mail:
Web site:
YAFENG TRADING (L.L.C)
P.O. Box83234
Dubai
Phone: +971-4- 2262996 Fax: +971-4- 2262995
E-mail:
Web site:
YASER & MAYASA TRADING (L.L.C)
P.O. Box44551
Dubai
Phone: +971-4- 3537899 Fax: +971-4- 3537759
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULRAHMAN OMAR ABDULRAHMAN TRADING EST.
P.O. Box86984
Dubai
Phone: +971-4- 2697171 Fax: +971-4- 2697181
E-mail:
Web site:
ABDULRAHMAN OMAR READYMADE GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box123930 Dubai
Phone: +971-4- 2697171 Fax: +971-4- 2253713
E-mail:
Web site:
AHMED AL HOUSANI TRADING
P.O. Box28314
Dubai
Phone: +971-4- 2217097 Fax: +971-4- 2250676
E-mail:
Web site:
AIBAN TRADING
P.O. Box3673
Dubai
Phone: +971-4- 2257316 Fax: +971-4- 2350252
E-mail: [email protected]
Web site:
AJAILAT TRADING (L.L.C)
P.O. Box111655 Dubai
Phone: +971-4- 3394002 Fax: +971-4- 3394002
E-mail: [email protected]
Web site:
AL AWADHI READYMADE GARMENTS CO. (L.L.C)
P.O. Box6331
Dubai
Phone: +971-4- 2264371 Fax: +971-4- 2254169
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BADEEL TEXTILES
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 2256623 Fax: +971-4- 3535358
E-mail:
Web site:
AL DEHAIM TRADING EST
P.O. Box42623
Dubai
Phone: +971-4- 2259245 Fax: +971-4- 2259246
E-mail:
Web site:
AL HASHIMI & AL DOBLOMASI TRADING EST.
P.O. Box13214
Dubai
Phone: +971-4- 2266211 Fax: +971-4- 2269666
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JABEEN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box41791
Dubai
Phone: +971-4- 2233709 Fax: +971-4- 2239960
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JEEMI VALLEY TRADING
P.O. Box82889
Dubai
Phone: +971-4- 2269282 Fax: +971-4- 2269282
E-mail:
Web site:
AL MABSOOT GIFT TRADING
P.O. Box46009
Dubai
Phone: +971-4- 2257696 Fax: +971-4- 2257696
E-mail:
Web site:
AL MOJAMA TRADING L.L.C
P.O. Box39201
Dubai
Phone: +971-4- 2265880 Fax: +971-4- 2266848
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MOQBEL READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box89178
Dubai
Phone: +971-4- 2263782 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SHAFI TRADING CO(L.L.C)
P.O. Box58689
Dubai
Phone: +971-4- 2252534 Fax: +971-4- 2251131
E-mail:
Web site:
AL TAFAHOM TRADING (L.L.C)
P.O. Box112505 Dubai
Phone: +971-4- 2255458 Fax: +971-4- 2254717
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI HAJI POUR TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1303
Dubai
Phone: +971-4- 3534955 Fax: +971-4- 3539009
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI JUMA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box181320 Dubai
Phone: +971-4- 2248591 Fax: +971-4- 2272619
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI MOHAMMED AL MUTAWA TRADING
P.O. Box50445
Dubai
Phone: +971-4- 2258857 Fax: +971-4- 2258857
E-mail:
Web site:
AMEEN AL HOUSANI TRADING EST.
P.O. Box15865
Dubai
Phone: +971-4- 2732022 Fax: +971-4- 2732022
E-mail: [email protected]
Web site:
AMNA HADEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box99318
Dubai
Phone: +971-4- 2238280 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMRO GHANIM ALAVARI TRADING L.L.C
P.O. Box41928
Dubai
Phone: +971-4- 2269541 Fax: +971-4- 2350656
E-mail: [email protected]
Web site:
ANBAR AL SHARQ TRADING (L.L.C.)
P.O. Box34457
Dubai
Phone: +971-4- 2262715 Fax: +971-4- 2267330
E-mail: [email protected]
Web site:
ANDY ENTERPRISES.(L.L.C)
P.O. Box6527
Dubai
Phone: +971-4- 3336432 Fax: +971-4- 3204252
E-mail: [email protected]
Web site: www.toochmakpc.co
ARABIAN VILLAGE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box40674
Dubai
Phone: +971-4- 2268977 Fax: +971-4- 2268733
E-mail:
Web site:
BEJA STAR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43345
Dubai
Phone: +971-4- 3538801 Fax: +971-4- 3535438
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE WING FASHION
P.O. Box82896
Dubai
Phone: +971-4- 2228807 Fax: +971-4- 2735544
E-mail:
Web site:
CANARY GULF TRADING (L.L.C)
P.O. Box11284
Dubai
Phone: +971-4- 2211881 Fax: +971-4- 2211884
E-mail:
Web site:
CITY OASIS TRADING
P.O. Box82289
Dubai
Phone: +971-4- 2255259 Fax: +971-4- 2255290
E-mail: [email protected]
Web site:
CLOUD PEAK TRADING
P.O. Box39563
Dubai
Phone: +971-4- 2263392 Fax: +971-4- 2256645
E-mail: [email protected]
Web site:
CONCEPT GARMENTS & SHOES (L.L.C)
P.O. Box40036
Dubai
Phone: +971-4- 3354840 Fax: +971-4- 2626911
E-mail: [email protected]
Web site:
D K STAR TRADING L L C
P.O. Box40669
Dubai
Phone: +971-4- 2395644 Fax: +971-4- 2394598
E-mail: [email protected]
Web site:
DEMDAM TRADING EST.
P.O. Box95708
Dubai
Phone: +971-4- 2660569 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DREAM DRESS TRADING (L.L.C)
P.O. Box12709
Dubai
Phone: +971-4- 2261516 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DULAYMIYAH TEXTILES TRADING EST
P.O. Box34411
Dubai
Phone: +971-4- 2350092 Fax: +971-4- 2262739
E-mail:
Web site:
EMPORIO GIODIMO TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2219440 Fax: +971-4- 2219480
E-mail: [email protected]
Web site:
EYAD AL HARBI TRADING
P.O. Box111583 Dubai
Phone: +971-4- 2268784 Fax: +971-4- 2261680
E-mail: [email protected]
Web site:
FATMA SAYED BASIT TRADING (BRANCH)
P.O. Box81984
Dubai
Phone: +971-4- 2221290 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FUTURE FLOWER TRADING
P.O. Box40705
Dubai
Phone: +971-4- 2219945 Fax: +971-4- 2219954
E-mail: [email protected]
Web site:
GHAREEB AL DAR READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box233424 Dubai
Phone: +971-4- 2248348 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GIVE&TAKE TRADING ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box7850
Dubai
Phone: +971-4- 2264889 Fax: +971-4- 2264154
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN LAND LUGGAGE TRADING (L L C)
P.O. Box64519
Dubai
Phone: +971-4- 2267566 Fax: +971-4- 2267565
E-mail: [email protected]
Web site:
HARESH LAUNGANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43492
Dubai
Phone: +971-4- 3538870 Fax: +971-4- 3539905
E-mail: [email protected]
Web site:
HASSAN MAJID TRADING
P.O. Box39442
Dubai
Phone: +971-4- 2246658 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HUANG GUAN INTERNATIONAL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box41384
Dubai
Phone: +971-4- 2264148 Fax: +971-4- 2265158
E-mail: [email protected]
Web site:
IMAR TRADING
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 2985855 Fax: +971-4- 3985855
E-mail:
Web site: www.imar.ae
INTERHOME TRADING (L.L.C)
P.O. Box29381
Dubai
Phone: +971-4- 3400958 Fax: +971-4- 3400298
E-mail: [email protected]
Web site: www.cosmoversace.from.emirates.com
JAYKAY TRADING
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3954488 Fax: +971-4- 3985855
E-mail: [email protected]
Web site:
KASHMIR VALLEY READY MADE GARMENTS
P.O. Box64846
Dubai
Phone: +971-4- 2258382 Fax: +971-4- 2258382
E-mail:
Web site:
KIDS R US
P.O. Box42249
Dubai
Phone: +971-4- 2236347 Fax: +971-4- 2274647
E-mail: [email protected]
Web site:
LUXURY HOUSE TRADING (L.L.C)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 2683382 Fax: +971-4- 2654200
E-mail:
Web site:
MAHMOUD ABDULRAHMAN AL ABDOULI TRADING (L.L.C)
P.O. Box122109 Dubai
Phone: +971-4- 2259282 Fax: +971-4- 2257945
E-mail:
Web site:
MAHMOUD AL ABDOULI TRADING (L.L.C)
P.O. Box40895
Dubai
Phone: +971-4- 2257687 Fax: +971-4- 2257860
E-mail: [email protected]
Web site:
MAKKI AL JEESH PERFUMES
P.O. Box41197
Dubai
Phone: +971-4- 2258232 Fax: +971-4- 2258328
E-mail: [email protected]
Web site:
MANAF TEXTILE TRADING
P.O. Box45723
Dubai
Phone: +971-4- 3937578 Fax: +971-4- 3539392
E-mail:
Web site:
MANOOBA TEXTILES CO (L.L.C)
P.O. Box6141
Dubai
Phone: +971-4- 3533534 Fax: +971-4- 3533527
E-mail: [email protected]
Web site:
MAVI FASHION (L L C)
P.O. Box14972
Dubai
Phone: +971-4- 3533404 Fax: +971-4- 3533045
E-mail:
Web site:
MOHAMMED ABDULRAHMAN AL MADANI GIFTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box39331
Dubai
Phone: +971-4- 2291986 Fax: +971-4- 2291986
E-mail:
Web site:
MOHAMMED ASHRAF MOHAMMED TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box1320
Dubai
Phone: +971-4- 2263390 Fax: +971-4- 2264467
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD AKEEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box25313
Dubai
Phone: +971-4- 2225067 Fax: +971-4- 2229343
E-mail: [email protected]
Web site:
MOZA KHAIRALLA READY MADE GARMENTS TRADING (BR)
P.O. Box79612
Dubai
Phone: +971-4- 2210675 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NAAFILA GARMENTS TRADING EST.
P.O. Box26614
Dubai
Phone: +971-4- 3322651 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NASEEM AL HADAEQ PERFUMES (L. L. C)
P.O. Box115042 Dubai
Phone: +971-4- 2351953 Fax: +971-4- 2352322
E-mail: [email protected]
Web site:
NICE KWAN WING BAGS (L.L.C)
P.O. Box62461
Dubai
Phone: +971-4- 2290507 Fax: +971-4- 2290508
E-mail: [email protected]
Web site:
NINE ROSES TRADING
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
NOBLES TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box22162
Dubai
Phone: +971-4- 2237338 Fax: +971-4- 2237330
E-mail:
Web site:
NUJOOM AL NAS TRADING
P.O. Box81064
Dubai
Phone: +971-4- 2690336 Fax: +971-4- 2690336
E-mail: [email protected]
Web site:
OSAKA TRADING (BR)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2254718 Fax: +971-4- 2350494
E-mail: [email protected]
Web site:
PEACH TRADING
P.O. Box4164
Dubai
Phone: +971-4- 2352790 Fax: +971-4- 2352791
E-mail: [email protected]
Web site:
PETIT PARIS HIGH FASHION TRADING (L.L.L.)
P.O. Box16403
Dubai
Phone: +971-4- 2233744 Fax: +971-4- 2248335
E-mail: [email protected]
Web site:
PINE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box113406 Dubai
Phone: +971-4- 2290678 Fax: +971-4- 2290678
E-mail:
Web site:
RAWNAQ AL KHALEEJ TAILORING ACCESSORIES TRADING
P.O. Box31229
Dubai
Phone: +971-4- 2290560 Fax: +971-4- 2290570
E-mail: [email protected]
Web site:
RAZDAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box44925
Dubai
Phone: +971-4- 3540063 Fax: +971-4- 3540064
E-mail:
Web site:
REEM AL BARARI TRADING L.L.C
P.O. Box93683
Dubai
Phone: +971-4- 2633933 Fax: +971-4- 2633886
E-mail:
Web site:
REGALO GIFTS
P.O. Box20773
Dubai
Phone: +971-4- 2669073 Fax: +971-4- 2669074
E-mail: [email protected]
Web site:
ROMEO TEXTILE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box5683
Dubai
Phone: +971-4- 2251888 Fax: +971-4- 2261474
E-mail: [email protected]
Web site:
ROSY MOON READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box20505
Dubai
Phone: +971-4- 2263972 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAAD JAMAAN AL MAHRI TRADING EST
P.O. Box1029
Dubai
Phone: +971-4- 2350266 Fax: +971-4- 2254498
E-mail:
Web site:
SAIF AL LOUH TRADING EST.
P.O. Box376053 Dubai
Phone: +971-4- 2216224 Fax: +971-4- 2213593
E-mail:
Web site:
SAJJAD HUSSAIN TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box55216
Dubai
Phone: +971-4- 2266170 Fax: +971-4- 2254010
E-mail:
Web site:
SEVEN PLANETS READY MADE GARMENTS
P.O. Box41374
Dubai
Phone: +971-4- 2266279 Fax: +971-4- 2266279
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHAD ABDULLA TRADING
P.O. Box20494
Dubai
Phone: +971-4- 2290565 Fax: +971-4- 2679228
E-mail:
Web site:
SILVER ARCADE GIFTS ( L . L. . C)
P.O. Box116971 Dubai
Phone: +971-4- 2713911 Fax: +971-4- 2728568
E-mail:
Web site:
SILVER CUP TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box31074
Dubai
Phone: +971-4- 2254792 Fax: +971-4- 2257856
E-mail: [email protected]
Web site:
SIMRAN TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box42074
Dubai
Phone: +971-4- 2248490 Fax: +971-4- 2248202
E-mail: [email protected]
Web site:
SIMTIS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box1246
Dubai
Phone: +971-4- 2264121 Fax: +971-4- 2269694
E-mail:
Web site:
SOFT THREAD TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box62639
Dubai
Phone: +971-4- 3532858 Fax: +971-4- 3532868
E-mail:
Web site:
SRI SRI TRADING (L.L.C)
P.O. Box34962
Dubai
Phone: +971-4- 3530039 Fax: +971-4- 3537294
E-mail: [email protected]
Web site:
STATUS GARMENTS
P.O. Box43651
Dubai
Phone: +971-4- 3514489 Fax: +971-4- 3514489
E-mail: [email protected]
Web site:
STOP & SAVE
P.O. Box6629
Dubai
Phone: +971-4- 2257702 Fax: +971-4- 2625244
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN FIELD TRADING
P.O. Box61644
Dubai
Phone: +971-4- 2267453 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WADI JARIF TRADING CO L.L.C
P.O. Box21674
Dubai
Phone: +971-4- 2255231 Fax: +971-4- 2255231
E-mail:
Web site:
WELLAND TRADING (L.L.C)
P.O. Box2702
Dubai
Phone: +971-4- 3369337 Fax: +971-4- 3352336
E-mail:
Web site:
WHITE LAKE TRADING
P.O. Box86292
Dubai
Phone: +971-4- 2265497 Fax: +971-4- 2267247
E-mail: [email protected]
Web site:
WORLD OF TEXTILE TRADING EST.
P.O. Box40082
Dubai
Phone: +971-4- 2267574 Fax: +971-4- 2262928
E-mail: [email protected]
Web site:
YATHREB TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box11194
Dubai
Phone: +971-4- 2646618 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YOUSIF KHALIFA TRADING EST
P.O. Box20505
Dubai
Phone: +971-4- 2648985 Fax: +971-4- 2225318
E-mail:
Web site:
ZABIA TEXTILE TRADING CO (L.L.C)-BR
P.O. Box35853
Dubai
Phone: +971-4- 3535757 Fax: +971-4- 3535375
E-mail: [email protected]
Web site: www.zabiatrdg.com
ZAHRAT AL JAZEERA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box57963
Dubai
Phone: +971-4- 2264922 Fax: +971-4- 2264911
E-mail: [email protected]
Web site:
ÁÁ AL MONTAZAH AL JADID TRADING (L.L.C)
P.O. Box95882
Dubai
Phone: +971-4- 2272140 Fax: +971-4- 2288998
E-mail:
Web site:
ADCO READYMADE GARMENTS CO (L.L.C)
P.O. Box41853
Dubai
Phone: +971-4- 2242355 Fax: +971-4- 2220452
E-mail:
Web site:
AHMED AL MAGHRIBI PERFUMES TRADING (L. L. C)
P.O. Box78028
Dubai
Phone: +971-4- 2855788 Fax: +971-4- 2860353
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED AL SUWAIDI TRADING (L.L.C)
P.O. Box122107 Dubai
Phone: +971-4- 2291628 Fax: +971-4- 2291629
E-mail:
Web site:
AHMED DEMDAM TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box172643 Dubai
Phone: +971-4- 2351867 Fax: +971-4- 2269268
E-mail:
Web site:
AHMED SULTAN SHOES (LLC)
P.O. Box1605
Dubai
Phone: +971-4- 2290168 Fax: +971-4- 2252628
E-mail: [email protected]
Web site:
AIMAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box8450
Dubai
Phone: +971-4- 2735735 Fax: +971-4- 2722444
E-mail:
Web site:
AL HIJAB HOUSE TRADING (L.L.C)
P.O. Box23034
Dubai
Phone: +971-4- 3491040 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL MARWA TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box20140
Dubai
Phone: +971-4- 2648228 Fax: +971-4- 2248630
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUFTAH FASHION (L.L.C)
P.O. Box57952
Dubai
Phone: +971-4- 2291031 Fax: +971-4- 2291031
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUHAISNA MOON PERFUMES
P.O. Box21599
Dubai
Phone: +971-4- 3451818 Fax: +971-4- 3450606
E-mail:
Web site:
AL MUSHEER TEXTILES
P.O. Box87545
Dubai
Phone: +971-4- 2966628 Fax: +971-4- 2966627
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAJJAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box113481 Dubai
Phone: +971-4- 2291044 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AL RAWAEA INTERNATIONAL TRADING
P.O. Box48195
Dubai
Phone: +971-4- 2258742 Fax: +971-4- 2262039
E-mail:
Web site:
AL SHAIBA TEXTILE TRADING
P.O. Box2949
Dubai
Phone: +971-4- 2279697 Fax: +971-4- 2274908
E-mail:
Web site:
AL ZAMAN FASHION CO (L.L.C)
P.O. Box80859
Dubai
Phone: +971-4- 2274399 Fax: +971-4- 2297696
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI ABDOOLI TRADING (L.L.C)
P.O. Box83766
Dubai
Phone: +971-4- 2264464 Fax: +971-4- 2269605
E-mail:
Web site:
ALMOZARKASH TRADING (L.L.C)
P.O. Box14428
Dubai
Phone: +971-4- 2666485 Fax: +971-4- 2697379
E-mail:
Web site:
ALRAQEEM READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box90273
Dubai
Phone: +971-4- 2260694 Fax: +971-4- 2264326
E-mail:
Web site:
AMOR SPARROW TRADING (L.L.C)
P.O. Box41390
Dubai
Phone: +971-4- 2280868 Fax: +971-4- 2227125
E-mail:
Web site:
ANEES CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box42048
Dubai
Phone: +971-4- 2290426 Fax: +971-4- 2290427
E-mail: [email protected]
Web site:
ANWAR AL SHAM TRADING
P.O. Box85234
Dubai
Phone: +971-4- 2711332 Fax: +971-4- 2711377
E-mail:
Web site:
ARABIAN VEIL TRADING CO(L L C
P.O. Box85799
Dubai
Phone: +971-4- 2250120 Fax: +971-4- 2291810
E-mail: [email protected]
Web site:
ARABIC VALLEY TEXTILES TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box80753
Dubai
Phone: +971-4- 2266534 Fax: +971-4- 2267943
E-mail:
Web site:
BATONG TRADING (L.L.C)
P.O. Box65389
Dubai
Phone: +971-4- 2351148 Fax: +971-4- 2351149
E-mail: [email protected]
Web site:
BIBIKAS FURS
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2246424 Fax: +971-4- 2246424
E-mail:
Web site:
BLUE CACTUS FASHION
P.O. Box83793
Dubai
Phone: +971-4- 3445177 Fax: +971-4- 3441408
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE LADY SHAILA & ABAYA (L.L.C)
P.O. Box40126
Dubai
Phone: +971-4- 2988755 Fax: +971-4- 2988656
E-mail: [email protected]
Web site:
BOHEMIA CRYSTAL(L.L.C)
P.O. Box10618
Dubai
Phone: +971-4- 2978282 Fax: +971-4- 2284154
E-mail: [email protected]
Web site:
BONANZA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box80895
Dubai
Phone: +971-4- 2695800 Fax: +971-4- 2694482
E-mail: [email protected]
Web site:
BRANDS FOR LESS (L.L.C)
P.O. Box80794
Dubai
Phone: +971-4- 2669657 Fax: +971-4- 3477156
E-mail: [email protected]
Web site:
COMFORT WAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box85115
Dubai
Phone: +971-4- 2957760 Fax: +971-4- 2957780
E-mail: [email protected]
Web site:
DEFAF AL SHARQ TRADING EST
P.O. Box5120
Dubai
Phone: +971-4- 2278229 Fax: +971-4- 2278229
E-mail:
Web site:
DOMESTIC PERFUMES CO. (L.L.C.)
P.O. Box28190
Dubai
Phone: +971-4- 2291128 Fax: +971-4- 2291148
E-mail: [email protected]
Web site:
EDELWEIS FASHION FURS TRADING (L.L.C)
P.O. Box52153
Dubai
Phone: +971-4- 2229196 Fax: +971-4- 2235068
E-mail: [email protected]
Web site:
FLOWERS BREEZE TRADING (L.L.C)
P.O. Box181387 Dubai
Phone: +971-4- 2231778 Fax: +971-4- 2252276
E-mail:
Web site:
FUTURE CITY TRADING
P.O. Box56211
Dubai
Phone: +971-4- 2725219 Fax: +971-4- 2725291
E-mail:
Web site:
GHARIBO INTERNATIONAL TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43551
Dubai
Phone: +971-4- 3538777 Fax: +971-4- 3538766
E-mail: [email protected]
Web site:
GUANG DA CO (L.L.C)
P.O. Box85858
Dubai
Phone: +971-4- 2277038 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HABASHAN STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box26526
Dubai
Phone: +971-4- 2291895 Fax: +971-4- 2251573
E-mail: [email protected]
Web site:
HALLAJI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box181745 Dubai
Phone: +971-4- 2267066 Fax: +971-4- 2258385
E-mail: [email protected]
Web site:
HAPPINESS HOME TRADING
P.O. Box41712
Dubai
Phone: +971-4- 2229980 Fax: +971-4- 2243637
E-mail:
Web site:
HI MUM(L.L.C)
P.O. Box91294
Dubai
Phone: +971-4- 2228286 Fax: +971-4- 2296321
E-mail:
Web site:
HOT LINE FURNITURE
P.O. Box31068
Dubai
Phone: +971-4- 3972343 Fax: +971-4- 3974373
E-mail:
Web site:
IBRAHIM ALI QAMBAR TRADING EST.
P.O. Box55570
Dubai
Phone: +971-4- 3379696 Fax: +971-4- 3349963
E-mail: [email protected]
Web site:
INTIMATE FASHIONS
P.O. Box20020
Dubai
Phone: +971-4- 2211529 Fax: +971-4- 2239749
E-mail:
Web site:
ISLAND BIRD TRADING
P.O. Box15433
Dubai
Phone: +971-4- 2281035 Fax: +971-4- 2233798
E-mail:
Web site:
JASSIM AL QAEMZI FASHION
P.O. Box43986
Dubai
Phone: +971-4- 3522056 Fax: +971-4- 3522056
E-mail: [email protected]
Web site:
JIANGCHENG SHOES TRADING EST
P.O. Box42156
Dubai
Phone: +971-4- 2729678 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JUBAIL HILL SHOES TRADING EST.
P.O. Box42623
Dubai
Phone: +971-4- 2290568 Fax: +971-4- 2255184
E-mail:
Web site:
KAVITEX TRADING L.L.C
P.O. Box43573
Dubai
Phone: +971-4- 3538677 Fax: +971-4- 3533648
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALIL & SHAHZAD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box8384
Dubai
Phone: +971-4- 2277704 Fax: +971-4- 4557863
E-mail:
Web site:
LI QINGGUI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box14073
Dubai
Phone: +971-4- 2250991 Fax: +971-4- 2268365
E-mail:
Web site:
LITTLE FOREST FASHION
P.O. Box5218
Dubai
Phone: +971-4- 2266868 Fax: +971-4- 2266896
E-mail: [email protected]
Web site:
LIWA STAR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43072
Dubai
Phone: +971-4- 3533922 Fax: +971-4- 3537829
E-mail: [email protected]
Web site:
LOWE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box24787
Dubai
Phone: +971-4- 2268999 Fax: +971-4- 2290007
E-mail: [email protected]
Web site:
LUGGAGE PALACE TRADING
P.O. Box4614
Dubai
Phone: +971-4- 2263663 Fax: +971-4- 2255157
E-mail: [email protected]
Web site:
MAGNUM FASHION
P.O. Box43494
Dubai
Phone: +971-4- 3536050 Fax: +971-4- 3538676
E-mail: [email protected]
Web site:
MAHI INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box43626
Dubai
Phone: +971-4- 3527790 Fax: +971-4- 3527791
E-mail: [email protected]
Web site:
MALEMO TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box115779 Dubai
Phone: +971-4- 2251120 Fax: +971-4- 2251127
E-mail: [email protected]
Web site:
MATADOR FASHION (L.L.C.)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN LIFE WATCHES
P.O. Box67100
Dubai
Phone: +971-4- 2970988 Fax: +971-4- 2970998
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMAD YOUSSIF KHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box41039
Dubai
Phone: +971-4- 2214615 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHAMMED SHAHEEN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box42082
Dubai
Phone: +971-4- 2268837 Fax: +971-4- 3538136
E-mail:
Web site:
MOHAMMED TARIQ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41507
Dubai
Phone: +971-4- 2237610 Fax: +971-4- 2225704
E-mail:
Web site:
MOHD AHMADI FASHION CO. (L.L.C.)
P.O. Box43574
Dubai
Phone: +971-4- 3538428 Fax: +971-4- 3538937
E-mail: [email protected]
Web site:
MUHAMMAD HASHIM KHAN TRADING CO LLC
P.O. Box65098
Dubai
Phone: +971-4- 2215997 Fax: +971-4- 2712499
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW FASHION TRACK ENTERPRISES (L. L. C)
P.O. Box16110
Dubai
Phone: +971-4- 2291793 Fax: +971-4- 3531283
E-mail: [email protected]
Web site:
PAN EMIRATES HOME FURNITURE
P.O. Box23197
Dubai
Phone: +971-4- 3391910 Fax: +971-4- 3391912
E-mail: [email protected]
Web site: www.panemirates.co.ae
PERFUME MUSEUM (L.L.C)
P.O. Box24825
Dubai
Phone: +971-4- 2291436 Fax: +971-4- 2291436
E-mail: [email protected]
Web site:
PERFUME VALLEY TRADING
P.O. Box85331
Dubai
Phone: +971-4- 2716676 Fax: +971-4- 2716771
E-mail: [email protected]
Web site:
PINTADERA (BR)
P.O. Box251204 Dubai
Phone: +971-4- 2284629 Fax: +971-4- 2213998
E-mail:
Web site:
PITUMAL PRADEEP TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box34682
Dubai
Phone: +971-4- 3534261 Fax: +971-4- 3535489
E-mail:
Web site:
RAHAF FASHION (L.L.C)
P.O. Box79861
Dubai
Phone: +971-4- 2253577 Fax: +971-4- 2253577
E-mail:
Web site:
RAYSOOT TRADING
P.O. Box24717
Dubai
Phone: +971-4- 2247081 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RESHAM TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box51490
Dubai
Phone: +971-4- 3536477 Fax: +971-4- 3537336
E-mail:
Web site:
ROQA FASHION(L.L.C)
P.O. Box85836
Dubai
Phone: +971-4- 2988545 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ROSSELLE TRADING L.L.C
P.O. Box8969
Dubai
Phone: +971-4- 6531738 Fax: +971-4- 2255746
E-mail:
Web site:
ROYAL CITY FASHION
P.O. Box47691
Dubai
Phone: +971-4- 2256863 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROYAL FURS TRADING - BR
P.O. Box50614
Dubai
Phone: +971-4- 2296958 Fax: +971-4- 2296958
E-mail:
Web site:
SALHA FASHION
P.O. Box42530
Dubai
Phone: +971-4- 2211565 Fax: +971-4- 2280119
E-mail:
Web site:
SEVEN STAR TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box3488
Dubai
Phone: +971-4- 2248022 Fax: +971-4- 2248027
E-mail:
Web site:
SHAFIE MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box172124 Dubai
Phone: +971-4- 2290941 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHUBHAM TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42826
Dubai
Phone: +971-4- 3538661 Fax: +971-4- 3538864
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER COTTON TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box171195 Dubai
Phone: +971-4- 2271003 Fax: +971-4- 2350137
E-mail:
Web site:
SILVER TEX FURNITURE( L.L.C)
P.O. Box171034 Dubai
Phone: +971-4- 2710400 Fax: +971-4- 2715400
E-mail: [email protected]
Web site:
SUGHANDA TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box111651 Dubai
Phone: +971-4- 2265001 Fax: +971-4- 2234882
E-mail:
Web site:
TAWOOS AL MADEENA TRADING
P.O. Box65256
Dubai
Phone: +971-4- 2290860 Fax: +971-4- 2351591
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP DRESS TRADING (L L C)
P.O. Box56306
Dubai
Phone: +971-4- 2232440 Fax: +971-4- 2279704
E-mail:
Web site:
TOUCH OF ELEGANCE (L.L.C)
P.O. Box92639
Dubai
Phone: +971-4- 3355004 Fax: +971-4- 3355006
E-mail:
Web site:
TRI LITE INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box41362
Dubai
Phone: +971-4- 2234478 Fax: +971-4- 2233839
E-mail: [email protected]
Web site: www.triliteeutl.com
VIA ROMA TRADING (L L C)
P.O. Box184661 Dubai
Phone: +971-4- 2211100 Fax: +971-4- 2277049
E-mail: [email protected]
Web site:
VICENZA FORCE TRADING (L.L.C)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2216669 Fax: +971-4- 2216669
E-mail:
Web site:
WHITE WAVE FURNITURE (L. L.C)
P.O. Box42065
Dubai
Phone: +971-4- 2722281 Fax: +971-4- 2725078
E-mail: [email protected]
Web site:
XUSHI TRADING (L.L.C)
P.O. Box22244
Dubai
Phone: +971-4- 2250947 Fax: +971-4- 2255644
E-mail: [email protected]
Web site:
ZABANAH TRADING (L. L. C)
P.O. Box32802
Dubai
Phone: +971-4- 2711419 Fax: +971-4- 2727963
E-mail:
Web site:
ZAHRAT AL AFRAH TREDING (L L C)
P.O. Box252269 Dubai
Phone: +971-4- 2274725 Fax: +971-4- 2238847
E-mail:
Web site:
ZAHRAT AL MAHABA PERFUMES
P.O. Box181782 Dubai
Phone: +971-4- 2291277 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL AZIZ MOHD TAHER TRADING EST.
P.O. Box13224
Dubai
Phone: +971-4- 2264742 Fax: +971-4- 2269248
E-mail:
Web site:
ABDULKARIM AL BURAIMI TRADING
P.O. Box4751
Dubai
Phone: +971-4- 2226640 Fax: +971-4- 2724059
E-mail:
Web site:
AFAQ ALI TRADING (L.L.C)
P.O. Box252452 Dubai
Phone: +971-4- 2253590 Fax: +971-4- 2290541
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED YASLLAM TRADING
P.O. Box41907
Dubai
Phone: +971-4- 2268874 Fax: +971-4- 2268874
E-mail: [email protected]
Web site:
AJWAA COSMETICS (L.L.C)
P.O. Box92795
Dubai
Phone: +971-4- 2665995 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL BASHIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box19318
Dubai
Phone: +971-4- 2731755 Fax: +971-4- 2854826
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HARAS TRADING EST.
P.O. Box46343
Dubai
Phone: +971-4- 3559500 Fax: +971-4- 3559500
E-mail:
Web site:
AL HEDAYA ABAYA TRADING
P.O. Box76306
Dubai
Phone: +971-4- 2857879 Fax: +971-4- 2857879
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HOOR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12500
Dubai
Phone: +971-4- 2253090 Fax: +971-4- 2253080
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HUZAIFA FURNITURE (L.L.C) DUBAI BR
P.O. Box504500 Dubai
Phone: +971-4- 3366646 Fax: +971-4- 3364664
E-mail: [email protected]
Web site:
AL INSAF TEXTILES TRADING
P.O. Box51346
Dubai
Phone: +971-4- 3535992 Fax: +971-4- 3535992
E-mail:
Web site:
AL NAFETHA FURNITURE L.L.C
P.O. Box28021
Dubai
Phone: +971-4- 3357517 Fax: +971-4- 2722565
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NASEEHA TRADING L.L.C
P.O. Box33371
Dubai
Phone: +971-4- 2255442 Fax: +971-4- 2255743
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAYARA TEXTILE TRADING L L C
P.O. Box41641
Dubai
Phone: +971-4- 2290013 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL RAWNAQ ACCESSORIES
P.O. Box41517
Dubai
Phone: +971-4- 2729110 Fax: +971-4- 2730086
E-mail:
Web site:
AL SAUDI EXHIBITION (L.L.C)
P.O. Box251017 Dubai
Phone: +971-4- 2266987 Fax: +971-4- 2258170
E-mail:
Web site:
AL SAWANI MIDDLE EAST ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box35738
Dubai
Phone: +971-4- 3434448 Fax: +971-4- 3435558
E-mail: [email protected]
Web site: www.alsawani.com
AL TOWBA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box85320
Dubai
Phone: +971-4- 2250356 Fax: +971-4- 2255172
E-mail: [email protected]
Web site: www.altowba.net
ALI MOHD LUTFI TRADING CO( L.L.C)
P.O. Box172563 Dubai
Phone: +971-4- 2726082 Fax: +971-4- 2721844
E-mail:
Web site:
ALQASAR AL ZAHABI TRADING L.L.C
P.O. Box44555
Dubai
Phone: +971-4- 2256276 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALRAQEEM READYMADE GARMENTS (BR)
P.O. Box90273
Dubai
Phone: +971-4- 2260378 Fax: +971-4- 2264396
E-mail:
Web site:
ASTRA TRANS TRADING (L.L.C)
P.O. Box2658
Dubai
Phone: +971-4- 3598181 Fax: +971-4- 3599424
E-mail:
Web site:
BEAUTY CHAIN ACCESSORIES
P.O. Box76062
Dubai
Phone: +971-4- 2858119 Fax: +971-4- 2844312
E-mail:
Web site:
BRIDE OF NOMADISM FURNITURE EST.
P.O. Box66348
Dubai
Phone: +971-4- 3313638 Fax: +971-4- 3316331
E-mail: [email protected]
Web site:
CAP TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42348
Dubai
Phone: +971-4- 2733980 Fax: +971-4- 2733981
E-mail: [email protected]
Web site:
CAT WALK TRADING (L.L.C)
P.O. Box25183
Dubai
Phone: +971-4- 2266053 Fax: +971-4- 2253789
E-mail: [email protected]
Web site:
CEDILLA TRADING (L.L.C)
P.O. Box43892
Dubai
Phone: +971-4- 3554550 Fax: +971-4- 3556844
E-mail: [email protected]
Web site:
CHANG TRADING L.L.C
P.O. Box44343
Dubai
Phone: +971-4- 3533303 Fax: +971-4- 3533557
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY ANCHOR FASHION
P.O. Box64783
Dubai
Phone: +971-4- 2269498 Fax: +971-4- 2251600
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY CASTLE FASHION (L.L.C)
P.O. Box57852
Dubai
Phone: +971-4- 2350454 Fax: +971-4- 2350434
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY EAST TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box42387
Dubai
Phone: +971-4- 2252798 Fax: +971-4- 2252798
E-mail: [email protected]
Web site:
COCCINELLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box286
Dubai
Phone: +971-4- 3471555 Fax: +971-4- 3474820
E-mail: [email protected]
Web site:
COLOURS KINGDOM TRADING (L.L.C)
P.O. Box4768
Dubai
Phone: +971-4- 2236070 Fax: +971-4- 2236070
E-mail: [email protected]
Web site:
DAHER DALMER TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box65079
Dubai
Phone: +971-4- 2254322 Fax: +971-4- 2260703
E-mail:
Web site:
DARA TRADING (L.L.C)
P.O. Box30443
Dubai
Phone: +971-4- 2223121 Fax: +971-4- 2240891
E-mail:
Web site:
DESERT WINDS TRADING (L.L.C)
P.O. Box44358
Dubai
Phone: +971-4- 3535450 Fax: +971-4- 3535805
E-mail: [email protected]
Web site:
DILIP STAR TRADING
P.O. Box43661
Dubai
Phone: +971-4- 2255961 Fax: +971-4- 2264631
E-mail:
Web site:
DREAM WORLD FASHION (L.L.C.)
P.O. Box3584
Dubai
Phone: +971-4- 2262836 Fax: +971-4- 2251872
E-mail:
Web site:
DUBAI LIGHT TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box27155
Dubai
Phone: +971-4- 3531000 Fax: +971-4- 3535022
E-mail: [email protected]
Web site:
EASYWEAR TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box7009
Dubai
Phone: +971-4- 2267054 Fax: +971-4- 2267055
E-mail: [email protected]
Web site:
EYAD AL HARBI FASHION
P.O. Box124256 Dubai
Phone: +971-4- 2351587 Fax: +971-4- 2351598
E-mail: [email protected]
Web site:
FLOWER VALLEY TRADING (L. L. C)
P.O. Box47246
Dubai
Phone: +971-4- 3536799 Fax: +971-4- 3532994
E-mail: [email protected]
Web site:
GOOD NEWS FASHION (L.L.C.)
P.O. Box41738
Dubai
Phone: +971-4- 2268809 Fax: +971-4- 2212236
E-mail:
Web site:
HING CHUAN ZHONG CO.(L.L.C.)
P.O. Box39868
Dubai
Phone: +971-4- 2262148 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
HOME LAND TRADING LLC
P.O. Box45688
Dubai
Phone: +971-4- 3536781 Fax: +971-4- 3536791
E-mail: [email protected]
Web site:
HOOR AL AIN TRADING EST
P.O. Box72289
Dubai
Phone: +971-4- 3434277 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HUMAID ALMAHRI READYMADE GARMENTS & TEXTILES
P.O. Box91976
Dubai
Phone: +971-4- 2350024 Fax: +971-4- 2351442
E-mail:
Web site:
IBRAHIM AL SHAMSI TRADING (L.L.C)
P.O. Box161256 Dubai
Phone: +971-4- 2297880 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
INK MATE TRADING
P.O. Box7085
Dubai
Phone: +971-4- 2970971 Fax: +971-4- 2650678
E-mail: [email protected]
Web site: www.inkmatesign.com
JUREL TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 3534003 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
JUS D'' ORANGE PARIS (L.L.C)
P.O. Box7129
Dubai
Phone: +971-4- 2241824 Fax: +971-4- 2273391
E-mail: [email protected]
Web site:
KABIRU ABDULLAHI TRADING (L L C)
P.O. Box251824 Dubai
Phone: +971-4- 2723771 Fax: +971-4- 2723771
E-mail:
Web site:
KAMRUDDIN FASHION CO. (L.L.C.)
P.O. Box30732
Dubai
Phone: +971-4- 2251544 Fax: +971-4- 2267056
E-mail: [email protected]
Web site:
KASHISH TRADING L L C
P.O. Box51323
Dubai
Phone: +971-4- 3494840 Fax: +971-4- 3553553
E-mail: [email protected]
Web site:
KASWA TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
KREIDEIE MY FAIR LADY (L.L.C.) (BR)
P.O. Box17087
Dubai
Phone: +971-4- 3497847 Fax: +971-4- 3497852
E-mail: [email protected]
Web site:
LAZOS FURS(LLC)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2238836 Fax: +971-4- 2274977
E-mail:
Web site:
LUANA SAFIRA TRADING (L.L.C)
P.O. Box64556
Dubai
Phone: +971-4- 2352350 Fax: +971-4- 2352351
E-mail:
Web site:
MAHAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box44989
Dubai
Phone: +971-4- 3539861 Fax: +971-4- 3539862
E-mail:
Web site:
MAHMOOD BAKHSHOUR TRADING (L.L.C.)
P.O. Box50093
Dubai
Phone: +971-4- 2250287 Fax: +971-4- 2250810
E-mail:
Web site:
MAJID MOHAMMED AL ZAROONI TRADING (L.L.C)
P.O. Box1396
Dubai
Phone: +971-4- 2252888 Fax: +971-4- 2253388
E-mail: [email protected]
Web site:
MODA IN MILANO (L.L.C)
P.O. Box26420
Dubai
Phone: +971-4- 2630097 Fax: +971-4- 2615474
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED ABDULSATTAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box4739
Dubai
Phone: +971-4- 2350987 Fax: +971-4- 2350989
E-mail:
Web site:
MOHAMMED AL MAHRI AFRICAN TEXTILES
P.O. Box172600 Dubai
Phone: +971-4- 2353193 Fax: +971-4- 2353193
E-mail:
Web site:
MOHD KHAN HAJI TEXTILES L.L.C
P.O. Box77593
Dubai
Phone: +971-4- 2225318 Fax: +971-4- 2214155
E-mail:
Web site:
MOHTISHAM MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box64373
Dubai
Phone: +971-4- 2258812 Fax: +971-4- 2260032
E-mail: [email protected]
Web site:
MONSEF TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box5683
Dubai
Phone: +971-4- 2227020 Fax: +971-4- 2261474
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTHER''S CHOICE TRADING
P.O. Box113742 Dubai
Phone: +971-4- 2291020 Fax: +971-4- 2253677
E-mail: [email protected]
Web site:
MOUZAN SHELLA, ABAYA & ARABIAN PERFUMES EST.
P.O. Box81089
Dubai
Phone: +971-4- 2691600 Fax: +971-4- 2972330
E-mail:
Web site:
NAEEM IRFAN INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box56314
Dubai
Phone: +971-4- 2278893 Fax: +971-4- 2279224
E-mail: [email protected]
Web site:
NAHLAT ALMURSHID TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 2268784 Fax: +971-4- 2261539
E-mail: [email protected]
Web site:
NAQSHBANDI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43704
Dubai
Phone: +971-4- 3596726 Fax: +971-4- 3596726
E-mail: [email protected]
Web site:
NARIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box15884
Dubai
Phone: +971-4- 2283532 Fax: +971-4- 2283540
E-mail: [email protected]
Web site:
ORLANDO HOUSE TRADING (L. L. C)
P.O. Box9028
Dubai
Phone: +971-4- 2215223 Fax: +971-4- 2213858
E-mail: [email protected]
Web site:
OUDH AL MADEENA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box171967 Dubai
Phone: +971-4- 2250609 Fax: +971-4- 2254179
E-mail:
Web site:
PURSE PALACE CO (L.L.C)
P.O. Box1159
Dubai
Phone: +971-4- 2263251 Fax: +971-4- 2265906
E-mail: [email protected]
Web site: www.zakigroup.com
QASR ALSHOWQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box88278
Dubai
Phone: +971-4- 2636024 Fax: +971-4- 2636024
E-mail:
Web site:
RED FLAG TRADING (L.L.C)
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2250200 Fax: +971-4- 2262828
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL OASIS TAILORING MATERIALS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box13837
Dubai
Phone: +971-4- 2269038 Fax: +971-4- 2267893
E-mail: [email protected]rates.net.ae
Web site:
SAEED AL MARRI TRADING EST.
P.O. Box60100
Dubai
Phone: +971-4- 2722542 Fax: +971-4- 2949669
E-mail:
Web site:
SAEED MATAR TRADING EST
P.O. Box41697
Dubai
Phone: +971-4- 2290207 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAIF ABU ALMALEH TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43746
Dubai
Phone: +971-4- 3539301 Fax: +971-4- 3539302
E-mail: [email protected]
Web site:
SAIF MOHAMMED ABDULLA TRADING
P.O. Box34597
Dubai
Phone: +971-4- 3290923 Fax: +971-4- 3290822
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAKER ALI TRADING
P.O. Box40610
Dubai
Phone: +971-4- 2723858 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHEWAK TRADING (L.L.C)
P.O. Box43610
Dubai
Phone: +971-4- 3536668 Fax: +971-4- 3536664
E-mail:
Web site:
SILK PLAZA TRADING (L.L.C)
P.O. Box4963
Dubai
Phone: +971-4- 3535786 Fax: +971-4- 3535297
E-mail: [email protected]
Web site:
SUMAN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box41873
Dubai
Phone: +971-4- 2277640 Fax: +971-4- 2277860
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN TOUR TRADING (L.L.C)
P.O. Box81101
Dubai
Phone: +971-4- 2262182 Fax: +971-4- 2268758
E-mail: [email protected]
Web site:
SUPER MARKS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box45459
Dubai
Phone: +971-4- 2350431 Fax: +971-4- 2265531
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMERY CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 5774451 Fax: +971-4- 5774793
E-mail:
Web site:
THAKKAR TEX TRADE (BRANCH OF THAKKAR TRADING CO L.L.C)
P.O. Box43437
Dubai
Phone: +971-4- 3532551 Fax: +971-4- 3533130
E-mail:
Web site:
TOZEER TRADING EST
P.O. Box41586
Dubai
Phone: +971-4- 2265180 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TRANS BEAUTY TRADING (L. L. C)
P.O. Box41764
Dubai
Phone: +971-4- 2260607 Fax: +971-4- 2266335
E-mail: [email protected]
Web site:
TRANS CHINA TRADING
P.O. Box91866
Dubai
Phone: +971-4- 2259397 Fax: +971-4- 2971332
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI AL SHOWAIB
P.O. Box82517
Dubai
Phone: +971-4- 2226253 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
WADI HATTAT TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44121
Dubai
Phone: +971-4- 3536515 Fax: +971-4- 3536527
E-mail: [email protected]
Web site:
ZALAS TRADING
P.O. Box19528
Dubai
Phone: +971-4- 2225399 Fax: +971-4- 2225399
E-mail: [email protected]
Web site:
4 & 5 TRADING L L C
P.O. Box79818
Dubai
Phone: +971-4- 2855811 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
A & B TRADING (L.L.C)
P.O. Box44378
Dubai
Phone: +971-4- 2254456 Fax: +971-4- 2265960
E-mail: [email protected]
Web site: www.abtextrade.com
ABDULLA LIU INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box43878
Dubai
Phone: +971-4- 3531395 Fax: +971-4- 3534897
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULRAZAQ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box1320
Dubai
Phone: +971-4- 2265080 Fax: +971-4- 2350207
E-mail: [email protected]
Web site:
AFRICAN VALLEY TRADING
P.O. Box41544
Dubai
Phone: +971-4- 2722913 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AHMED ALI AL SHAMSI TRADING
P.O. Box24540
Dubai
Phone: +971-4- 3441557 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AKOODA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box43973
Dubai
Phone: +971-4- 3533954 Fax: +971-4- 3533920
E-mail:
Web site:
AL AMEER PERFUMES CO (L.L.C)
P.O. Box51705
Dubai
Phone: +971-4- 2295663 Fax: +971-4- 2269992
E-mail: [email protected]
Web site:
AL BURHAN READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box39591
Dubai
Phone: +971-4- 2256882 Fax: +971-4- 2256882
E-mail: [email protected]
Web site:
AL GHUWAIR TRADING
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2251586 Fax: +971-4- 2252137
E-mail:
Web site:
AL HARAM TRADING EST.
P.O. Box283
Dubai
Phone: +971-4- 2264923 Fax: +971-4- 2266176
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HOORA STAR READY MADE GARMENTS
P.O. Box1541
Dubai
Phone: +971-4- 2260062 Fax: +971-4- 2268485
E-mail:
Web site:
AL NABATEYA TRADING
P.O. Box41970
Dubai
Phone: +971-4- 2257006 Fax: +971-4- 2266894
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RAHA HOUSE FURNITURE (L.L.C) BR
P.O. Box38019
Dubai
Phone: +971-4- 3347094 Fax: +971-4- 3476106
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RAZOOQI TRADING
P.O. Box10888
Dubai
Phone: +971-4- 2258363 Fax: +971-4- 2265824
E-mail:
Web site:
AL TAMIMI FURNITURE
P.O. Box82633
Dubai
Phone: +971-4- 2728227 Fax: +971-4- 2728227
E-mail:
Web site:
AL ZARA TRADERS
P.O. Box6905
Dubai
Phone: +971-4- 2268305 Fax: +971-4- 2250577
E-mail:
Web site:
ALEITHAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43948
Dubai
Phone: +971-4- 3536361 Fax: +971-4- 3536362
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI AL DORABI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3584
Dubai
Phone: +971-4- 2259118 Fax: +971-4- 2259117
E-mail:
Web site:
ALSATWA STAR READYMADE GARMENTS
P.O. Box23279
Dubai
Phone: +971-4- 3447960 Fax: +971-4- 3441008
E-mail:
Web site:
ALTAL ALKHABEER TRADING (L.L.C)
P.O. Box29310
Dubai
Phone: +971-4- 2256555 Fax: +971-4- 2256462
E-mail:
Web site:
ALWARDA ALYANEAA TRADING (L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2255829 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMNA ALI OMAR TRADING
P.O. Box39688
Dubai
Phone: +971-4- 2257437 Fax: +971-4- 2257437
E-mail:
Web site:
ARAB GARDEN TEXTILES TRADING
P.O. Box171590 Dubai
Phone: +971-4- 2261687 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ARIAFAR FASHION (L.L.C)
P.O. Box251632 Dubai
Phone: +971-4- 2723953 Fax: +971-4- 2723958
E-mail: [email protected]
Web site:
BAGHDAD TEXTILES TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box33994
Dubai
Phone: +971-4- 3535725 Fax: +971-4- 3535728
E-mail: [email protected]
Web site:
BANDAR ALQASIM TRADING EST.
P.O. Box65052
Dubai
Phone: +971-4- 2239957 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BEAUTY SMILE FASHION (BR)
P.O. Box51784
Dubai
Phone: +971-4- 3491983 Fax: +971-4- 3491983
E-mail: [email protected]
Web site:
BIN EID TRADING
P.O. Box40918
Dubai
Phone: +971-4- 2266421 Fax: +971-4- 2232943
E-mail:
Web site:
CAPITOL INTERNATIONAL (L.L.C.)
P.O. Box41710
Dubai
Phone: +971-4- 3372344 Fax: +971-4- 3372355
E-mail: [email protected]
Web site:
CARESSE L.L.C
P.O. Box115715 Dubai
Phone: +971-4- 3244222 Fax: +971-4- 3244333
E-mail: [email protected]
Web site:
CARPE DIEM L.L.C
P.O. Box9080
Dubai
Phone: +971-4- 3444734 Fax: +971-4- 3443664
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY CANDLE TRADING
P.O. Box86560
Dubai
Phone: +971-4- 3599592 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DISCOVER ANTIQUE TRADING (L.L.C)
P.O. Box115513 Dubai
Phone: +971-4- 3353544 Fax: +971-4- 3353544
E-mail:
Web site:
DONG DONG TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box42728
Dubai
Phone: +971-4- 2271866 Fax: +971-4- 2263158
E-mail:
Web site:
DREAM ROSE FASHION
P.O. Box42038
Dubai
Phone: +971-4- 6340540 Fax: +971-4- 2283238
E-mail:
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP L.L.C (BRANCH)
P.O. Box42020
Dubai
Phone: +971-4- 3323232 Fax: +971-4- 2952521
E-mail:
Web site:
EAST & WEST FASHION CO. (L.L.C)
P.O. Box120326 Dubai
Phone: +971-4- 3356630 Fax: +971-4- 3356650
E-mail:
Web site:
ELEGANT KID TRADING (L.L.C)
P.O. Box28228
Dubai
Phone: +971-4- 2350889 Fax: +971-4- 2350779
E-mail:
Web site:
EMIRATES POWER TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41533
Dubai
Phone: +971-4- 2350881 Fax: +971-4- 2271802
E-mail: [email protected]
Web site:
ESNAD READYMADE GARMENTS EST
P.O. Box16156
Dubai
Phone: +971-4- 2667766 Fax: +971-4- 2667756
E-mail:
Web site:
FAMA TRADING (L.L.C)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail: [email protected]
Web site:
FARROHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box40448
Dubai
Phone: +971-4- 2251581 Fax: +971-4- 2251581
E-mail:
Web site:
FEELING PARIS FASHION
P.O. Box4455
Dubai
Phone: +971-4- 2636033 Fax: +971-4- 2221292
E-mail: [email protected]
Web site:
FIVE ELEMENTS INTERIORS (L.L.C)
P.O. Box115942 Dubai
Phone: +971-4- 3471354 Fax: +971-4- 3471404
E-mail: [email protected]
Web site:
FORALL MIDDLE EAST
P.O. Box56293
Dubai
Phone: +971-4- 3436622 Fax: +971-4- 3436644
E-mail: [email protected]
Web site:
GAITH AL SAMAA TRADING (L.L.C)
P.O. Box39989
Dubai
Phone: +971-4- 2272818 Fax: +971-4- 2275889
E-mail: [email protected]
Web site:
GARMENT TRIMS & ACCESSORIES FZE
P.O. Box18142
Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8817166 Fax: +971-4- 8814771
E-mail: [email protected]
Web site: www.gtame.com
GHAZNEWI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box41315
Dubai
Phone: +971-4- 2233623 Fax: +971-4- 2281067
E-mail:
Web site:
GOLDEN MAN TRADING
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2265879 Fax: +971-4- 2264958
E-mail:
Web site:
GOLDEN TIMES TRADING L.L.C
P.O. Box4945
Dubai
Phone: +971-4- 2294426 Fax: +971-4- 2294427
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN MOUNTAIN FURNITURE TRADING
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2718680 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HERITAGE CARPETS (L.LC)
P.O. Box23463
Dubai
Phone: +971-4- 2217417 Fax: +971-4- 2217271
E-mail: [email protected]
Web site:
HIGH HOUSE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box181986 Dubai
Phone: +971-4- 2350524 Fax: +971-4- 2350528
E-mail: [email protected]
Web site:
IBRAHIM AL NAJJAR TRADING
P.O. Box10299
Dubai
Phone: +971-4- 2850919 Fax: +971-4- 2854289
E-mail:
Web site:
IBRAHIM GHANIM TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box88912
Dubai
Phone: +971-4- 2221614 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IMPEX HERITAGE TRADING
P.O. Box93251
Dubai
Phone: +971-4- 2212025 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
INTER- BRANDS CORPORATION (L.L.C.)
P.O. Box52342
Dubai
Phone: +971-4- 3527000 Fax: +971-4- 3516777
E-mail: [email protected]
Web site: www.inter-brandscorporation.com
J.M.B FASHION (L.L.C)
P.O. Box82229
Dubai
Phone: +971-4- 2664419 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
JIAMAL TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box7884
Dubai
Phone: +971-4- 3534703 Fax: +971-4- 3535489
E-mail: [email protected]
Web site:
JUMAIRA VALLEY TRADING
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2350980 Fax: +971-4- 2350980
E-mail:
Web site:
KARMIZI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2283445 Fax: +971-4- 2235605
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALIL SADEGI TRADING (L.L.C)
P.O. Box64552
Dubai
Phone: +971-4- 2290125 Fax: +971-4- 2290126
E-mail: [email protected]
Web site:
KINGS SEA TRADING (L.L.C)
P.O. Box45794
Dubai
Phone: +971-4- 3538772 Fax: +971-4- 3538772
E-mail: [email protected]
Web site:
LI SHAOYI TRADING (L.L.C)
P.O. Box72707
Dubai
Phone: +971-4- 2261661 Fax: +971-4- 2263933
E-mail: [email protected]
Web site:
MAJID AHMED TRADING
P.O. Box4056
Dubai
Phone: +971-4- 2696962 Fax: +971-4- 2654347
E-mail: [email protected]
Web site:
MALIBU FASHION (LLC)
P.O. Box185268 Dubai
Phone: +971-4- 2223096 Fax: +971-4- 2217909
E-mail:
Web site:
MIRDIF TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box111467 Dubai
Phone: +971-4- 2354361 Fax: +971-4- 2354361
E-mail:
Web site:
MODPRO FASHION (L.L.C)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MOHAMMED ABDUL RAHIM TRADING CO(L.L.C)
P.O. Box1138
Dubai
Phone: +971-4- 2253188 Fax: +971-4- 2350621
E-mail:
Web site:
MOHAMMED IMRAN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box21937
Dubai
Phone: +971-4- 2350711 Fax: +971-4- 2350712
E-mail:
Web site:
MOHD LUTFI PERFUMES ( L.L.C)
P.O. Box22461
Dubai
Phone: +971-4- 2350023 Fax: +971-4- 2291799
E-mail: [email protected]
Web site: www.dubaimegadeals.com
NAHR AL KAWTHAR GARMENTS & PERFUMES TRADING (L.L.C.)
P.O. Box89776
Dubai
Phone: +971-4- 2280655 Fax: +971-4- 2280665
E-mail: [email protected]
Web site:
NAJAM QUTUB TRADING
P.O. Box4130
Dubai
Phone: +971-4- 2243313 Fax: +971-4- 2279819
E-mail:
Web site:
NAJMAT BAIT AL MADEENA TRADING (L.L.C)
P.O. Box14874
Dubai
Phone: +971-4- 3429828 Fax: +971-4- 3492505
E-mail:
Web site:
OLHOELLI AL THAHABIA TRADING
P.O. Box66382
Dubai
Phone: +971-4- 3989765 Fax: +971-4- 3989690
E-mail: [email protected]
Web site:
P.M.G TRADING ( L L C )
P.O. Box113422 Dubai
Phone: +971-4- 2264430 Fax: +971-4- 2264429
E-mail:
Web site:
QINDEEL AL SHARQ TRADING (L. L. C)
P.O. Box14313
Dubai
Phone: +971-4- 2220161 Fax: +971-4- 2247863
E-mail: [email protected]
Web site:
RAS AL MADEENA TRADING (L.L.C)
P.O. Box39563
Dubai
Phone: +971-4- 2255079 Fax: +971-4- 2255178
E-mail:
Web site:
RASHIDA MAHFOODH TRADING
P.O. Box6758
Dubai
Phone: +971-4- 3440309 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RASOOL DAD KHAN TRADING CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box41072
Dubai
Phone: +971-4- 2275909 Fax: +971-4- 2275406
E-mail:
Web site:
RAWAAT ALSHARQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box43951
Dubai
Phone: +971-4- 3534342 Fax: +971-4- 3531332
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL FAMILY TRADING
P.O. Box3367
Dubai
Phone: +971-4- 2267975 Fax: +971-4- 2266187
E-mail: [email protected]
Web site:
SABCO TRADERS
P.O. Box7405
Dubai
Phone: +971-4- 3515437 Fax: +971-4- 2667231
E-mail:
Web site:
SHROOQ GOWNS (L.L.C)
P.O. Box117222 Dubai
Phone: +971-4- 2976662 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SILKY RING TEXTILES TRADING
P.O. Box22160
Dubai
Phone: +971-4- 3534434 Fax: +971-4- 3534436
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY MERCURY TEXTILES (L. L. C)
P.O. Box43965
Dubai
Phone: +971-4- 3532825 Fax: +971-4- 3532826
E-mail:
Web site:
SOUL SHEETAL (LLC)
P.O. Box32893
Dubai
Phone: +971-4- 3513453 Fax: +971-4- 3520436
E-mail: [email protected]
Web site:
SUMMER STAR TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2269609 Fax: +971-4- 2269609
E-mail:
Web site:
SUPER READY MADE GARMENTS TRADING (BR)
P.O. Box7278
Dubai
Phone: +971-4- 3590867 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TEJAN MIDDLE EAST
P.O. Box2623
Dubai
Phone: +971-4- 2674367 Fax: +971-4- 2671518
E-mail:
Web site:
THAKKAR TEX WORLD (BRANCH OF THAKKAR TRADING L.L.C)
P.O. Box43437
Dubai
Phone: +971-4- 3532551 Fax: +971-4- 3533130
E-mail: [email protected]
Web site:
TIGER LILY TRADING (L.L.C)
P.O. Box72026
Dubai
Phone: +971-4- 3248088 Fax: +971-4- 3248089
E-mail: [email protected]
Web site:
TRUSTED TIME WATCHES (L.L.C.)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 3366998 Fax: +971-4- 3366353
E-mail: [email protected]
Web site:
VISTAR TRADING (L.L.C.)
P.O. Box43891
Dubai
Phone: +971-4- 3556543 Fax: +971-4- 3556534
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI AL FORSAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box25192
Dubai
Phone: +971-4- 3683423 Fax: +971-4- 3683668
E-mail:
Web site:
WEST SEA TRADING
P.O. Box40610
Dubai
Phone: +971-4- 2269918 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WINNING CARD TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box89161
Dubai
Phone: +971-4- 2666595 Fax: +971-4- 2662922
E-mail: [email protected]
Web site:
XIN SHENG TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41816
Dubai
Phone: +971-4- 2272166 Fax: +971-4- 2232501
E-mail: [email protected]
Web site:
3000 FURNITURE
P.O. Box182579 Dubai
Phone: +971-4- 2729976 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ABDI HASSAN TEXTILES CO. (L.L.C)
P.O. Box64413
Dubai
Phone: +971-4- 2728163 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULKARIM AL SOORI TRADING
P.O. Box43736
Dubai
Phone: +971-4- 2350046 Fax: +971-4- 2351576
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULKHADER AL HARBI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box39958
Dubai
Phone: +971-4- 2350218 Fax: +971-4- 2291768
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLAH IBRAHIM TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box64394
Dubai
Phone: +971-4- 2275887 Fax: +971-4- 2275880
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULRAHMAN ALI TEXTILES
P.O. Box44312
Dubai
Phone: +971-4- 3533225 Fax: +971-4- 3533223
E-mail: [email protected]
Web site:
AFIF TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box7674
Dubai
Phone: +971-4- 3371411 Fax: +971-4- 3366767
E-mail:
Web site:
AHMED KHOURI OFFICE & HOME FURNITURE (L.L.C.)
P.O. Box40066
Dubai
Phone: +971-4- 2977622 Fax: +971-4- 2977522
E-mail: [email protected]
Web site: www.khourifurniture.com
AHMED SULTAN AL HAMMADI TRADING EST
P.O. Box64383
Dubai
Phone: +971-4- 2733711 Fax: +971-4- 2255242
E-mail: [email protected]
Web site:
AL INSAF FURNITURE
P.O. Box953
Dubai
Phone: +971-4- 3341727 Fax: +971-4- 3341737
E-mail:
Web site:
AL MALMAS READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box28922
Dubai
Phone: +971-4- 2252157 Fax: +971-4- 2213746
E-mail:
Web site:
AL MASJEDI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box32431
Dubai
Phone: +971-4- 2266785 Fax: +971-4- 2266785
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAJAT STORE (L.L.C.)
P.O. Box1285
Dubai
Phone: +971-4- 2263744 Fax: +971-4- 2254962
E-mail:
Web site:
AL RIBDI SINGAPORE HOUSE TRADING (L.L.C)
P.O. Box57997
Dubai
Phone: +971-4- 2260150 Fax: +971-4- 2267986
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAFAT TOWER TEXTILES CO (L.L.C)
P.O. Box44202
Dubai
Phone: +971-4- 3533355 Fax: +971-4- 3533354
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAWAE TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box44137
Dubai
Phone: +971-4- 3534612 Fax: +971-4- 3534613
E-mail:
Web site:
AL SEYAQ TRADING (L.L.C)
P.O. Box172065 Dubai
Phone: +971-4- 2264969 Fax: +971-4- 2268151
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAIBA TAILORING MATERIALS
P.O. Box3447
Dubai
Phone: +971-4- 2723872 Fax: +971-4- 2723872
E-mail: [email protected]ates.net.ae
Web site:
ALATTAR & SAADAT WATCHES CO. (L.L.C)
P.O. Box42325
Dubai
Phone: +971-4- 2252339 Fax: +971-4- 2267809
E-mail: [email protected]
Web site:
ALMAZAYEEN TRADING EST.
P.O. Box65098
Dubai
Phone: +971-4- 2251029 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALSHAFAFEYA FURNITURES (L.L.C)
P.O. Box34612
Dubai
Phone: +971-4- 3966886 Fax: +971-4- 3966887
E-mail: [email protected]
Web site:
AROMATIC BREEZE TRADING (L.L.C)
P.O. Box83488
Dubai
Phone: +971-4- 2264299 Fax: +971-4- 2264284
E-mail:
Web site:
ASQALAN FASHION (L.L.C)
P.O. Box15085
Dubai
Phone: +971-4- 2295487 Fax: +971-4- 2350287
E-mail:
Web site:
AUTOMN SUN TRADING
P.O. Box92493
Dubai
Phone: +971-4- 2259218 Fax: +971-4- 2351686
E-mail:
Web site:
AUTUMN LIGHT TRADING
P.O. Box48979
Dubai
Phone: +971-4- 2682278 Fax: +971-4- 2682287
E-mail: [email protected]
Web site:
AWADH AL SADI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box64599
Dubai
Phone: +971-4- 2350056 Fax: +971-4- 2350108
E-mail: [email protected]
Web site:
BEER ZAIT TRADING(LLC)
P.O. Box89907
Dubai
Phone: +971-4- 2219392 Fax: +971-4- 2219392
E-mail: [email protected]
Web site:
BENKOL BRIDALS FASHION (L.L.C)
P.O. Box57717
Dubai
Phone: +971-4- 2252766 Fax: +971-4- 2256300
E-mail: [email protected]
Web site: www.benkolbridalsfashion.com
BINT AL SHAM TRADING (L.L.C)
P.O. Box85452
Dubai
Phone: +971-4- 2987310 Fax: +971-4- 2987570
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE PEARL FURNITURES (L.L.C)
P.O. Box34411
Dubai
Phone: +971-4- 2724875 Fax: +971-4- 2728568
E-mail: [email protected]
Web site:
BOLLYWOOD FASHION L.L.C
P.O. Box43596
Dubai
Phone: +971-4- 3522499 Fax: +971-4- 3531811
E-mail:
Web site:
CELESTIN TRADING (L.L.C.)
P.O. Box39103
Dubai
Phone: +971-4- 2988448 Fax: +971-4- 3551290
E-mail: [email protected]
Web site:
CHAMPION CHOICE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box76491
Dubai
Phone: +971-4- 2895069 Fax: +971-4- 2895068
E-mail: [email protected]
Web site:
CHARME INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box8971
Dubai
Phone: +971-4- 2237267 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CHILD CARE CHILDREN GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box12794
Dubai
Phone: +971-4- 3525813 Fax: +971-4- 3514672
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY GLANCE TRADING
P.O. Box66593
Dubai
Phone: +971-4- 3493243 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DREAM HOME CURTAINS (L.L.C)
P.O. Box40841
Dubai
Phone: +971-4- 2979391 Fax: +971-4- 2979392
E-mail: [email protected]
Web site:
EASTERN BEAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box39464
Dubai
Phone: +971-4- 2269336 Fax: +971-4- 2255321
E-mail: [email protected]
Web site:
ESTERN WAVE TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
FAHSION CLUB L.L.C
P.O. Box93129
Dubai
Phone: +971-4- 3248048 Fax: +971-4- 3242228
E-mail:
Web site:
FATMA HASSAN TRADING
P.O. Box90025
Dubai
Phone: +971-4- 2350187 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
FIRST CHOICE PALACE (L.L.C)
P.O. Box11292
Dubai
Phone: +971-4- 2722333 Fax: +971-4- 2722444
E-mail: [email protected]
Web site: www.sanmarcohoteldubai.com
FOKOS FURES INTERNATIONAL (L.L.C)Þ
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2226724 Fax: +971-4- 2220434
E-mail: [email protected]
Web site:
GULF GATE FASHION
P.O. Box185198 Dubai
Phone: +971-4- 2290973 Fax: +971-4- 2352086
E-mail: [email protected]
Web site:
HAPPY FAMILY TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box41969
Dubai
Phone: +971-4- 2257258 Fax: +971-4- 2259126
E-mail: [email protected]
Web site:
HELWANI TEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box241900 Dubai
Phone: +971-4- 3977721 Fax: +971-4- 3977441
E-mail: [email protected]
Web site:
ILIAS FURE (L.L.C)
P.O. Box87409
Dubai
Phone: +971-4- 2258444 Fax: +971-4- 2258444
E-mail:
Web site:
IMAN TRADING
P.O. Box19502
Dubai
Phone: +971-4- 2613489 Fax: +971-4- 2612134
E-mail:
Web site:
INTERNATIONAL ART FURNITURES (BRANCH OF AL MUHAIRY
INTERNATIONAL GENERAL TRADING )
P.O. Box15987
Dubai
Phone: +971-4- 3358877 Fax: +971-4- 2627079
E-mail: [email protected]
Web site:
J F TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box12275
Dubai
Phone: +971-4- 3538227 Fax: +971-4- 3538228
E-mail: [email protected]
Web site:
KANO STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box40013
Dubai
Phone: +971-4- 2733779 Fax: +971-4- 2732802
E-mail:
Web site:
KHANWANI FASHION (L.L.C)
P.O. Box25372
Dubai
Phone: +971-4- 3536682 Fax: +971-4- 3525441
E-mail: [email protected]
Web site:
KIDS WAY (L.L.C)
P.O. Box4455
Dubai
Phone: +971-4- 2247770 Fax: +971-4- 2247720
E-mail:
Web site:
LADY FURS TRADING
P.O. Box171483 Dubai
Phone: +971-4- 2231422 Fax: +971-4- 2231422
E-mail:
Web site:
LAND CHOICE FASHION
P.O. Box78779
Dubai
Phone: +971-4- 2275957 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LODESTAR INTERNATIONAL CO. (L.L.C)
P.O. Box25489
Dubai
Phone: +971-4- 3351244 Fax: +971-4- 3355981
E-mail: [email protected]
Web site:
LONDON FASHION (L.L.C)
P.O. Box44594
Dubai
Phone: +971-4- 3523321 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MAHAM AL SHARQ READY MADE GARMENTS
P.O. Box62606
Dubai
Phone: +971-4- 2297472 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MAHMOUD HAZZA PERFUMES TRADING
P.O. Box172270 Dubai
Phone: +971-4- 2250815 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MANAF DELHI TRADING (L.L.C)
P.O. Box44127
Dubai
Phone: +971-4- 3537735 Fax: +971-4- 3537725
E-mail:
Web site:
MISS PALACE TRADING (`L.L.C)
P.O. Box44073
Dubai
Phone: +971-4- 3534255 Fax: +971-4- 3534399
E-mail: [email protected]
Web site:
MODELLA TRADERS
P.O. Box349
Dubai
Phone: +971-4- 3531754 Fax: +971-4- 3531754
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD USMAN DAWOOD TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box57945
Dubai
Phone: +971-4- 2720171 Fax: +971-4- 2727897
E-mail:
Web site:
MONTEROZA TEXTILES
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2276233 Fax: +971-4- 2278993
E-mail:
Web site:
MORNING STAR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box97662
Dubai
Phone: +971-4- 2291648 Fax: +971-4- 2291649
E-mail: [email protected]
Web site:
MUBARAKIYA TRADING (L. L. C)
P.O. Box28463
Dubai
Phone: +971-4- 3523766 Fax: +971-4- 3599112
E-mail:
Web site:
MUNJWANI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box52367
Dubai
Phone: +971-4- 2253538 Fax: +971-4- 2290993
E-mail: [email protected]
Web site:
NAJMAT AL FOUZ TRADING L.L.C
P.O. Box103929 Dubai
Phone: +971-4- 2686560 Fax: +971-4- 2686562
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW IDEAL STYLE TRADING
P.O. Box39399
Dubai
Phone: +971-4- 2274334 Fax: +971-4- 2271334
E-mail: [email protected]
Web site:
NINGBO YAXIMA TEXTILES TRADING EST
P.O. Box40458
Dubai
Phone: +971-4- 2232870 Fax: +971-4- 2230598
E-mail:
Web site:
NUMBERS TRADING
P.O. Box26486
Dubai
Phone: +971-4- 3534348 Fax: +971-4- 3532066
E-mail:
Web site:
OCEAN WORLD TEXTILES
P.O. Box43628
Dubai
Phone: +971-4- 2290311 Fax: +971-4- 2267146
E-mail:
Web site:
PEBBLE STONE (L.L.C)
P.O. Box73048
Dubai
Phone: +971-4- 8820683 Fax: +971-4- 3391722
E-mail:
Web site:
QASR ALRAISI PERFUMES CO LLC
P.O. Box10775
Dubai
Phone: +971-4- 2268711 Fax: +971-4- 2268710
E-mail:
Web site:
QINGDAO RONGDA KNITTING TRADING
P.O. Box183623 Dubai
Phone: +971-4- 2737688 Fax: +971-4- 2737688
E-mail:
Web site:
RAJ KUMAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box62743
Dubai
Phone: +971-4- 2233360 Fax: +971-4- 2233360
E-mail: [email protected]
Web site:
RAPIDO FASHION (L.L.C.)
P.O. Box85889
Dubai
Phone: +971-4- 3494951 Fax: +971-4- 3441152
E-mail: [email protected]
Web site:
RITVIK TRADING (L.L.C)
P.O. Box43479
Dubai
Phone: +971-4- 3536885 Fax: +971-4- 3538863
E-mail: [email protected]
Web site:
RUBAYA ALMAZROOEI TEXTILE TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2255420 Fax: +971-4- 2269823
E-mail:
Web site:
S . S SHAWLS ( L . L . C)
P.O. Box14562
Dubai
Phone: +971-4- 2264676 Fax: +971-4- 2263686
E-mail: [email protected]
Web site:
SAI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box52519
Dubai
Phone: +971-4- 2271271 Fax: +971-4- 2273660
E-mail: [email protected]
Web site:
SARGAM TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box9022
Dubai
Phone: +971-4- 3534890 Fax: +971-4- 3531072
E-mail:
Web site:
SEYED FAZEL AL SEYED TRADING (L.L.C)
P.O. Box115460 Dubai
Phone: +971-4- 3539170 Fax: +971-4- 3539180
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAMS ALMINAA FASHION
P.O. Box64462
Dubai
Phone: +971-4- 2266201 Fax: +971-4- 2257452
E-mail: [email protected]
Web site:
SHOE TREE (L.L.C)
P.O. Box24570
Dubai
Phone: +971-4- 2325801 Fax: +971-4- 2325802
E-mail:
Web site:
SILVER PLANET TRADING (L.L.C)
P.O. Box29957
Dubai
Phone: +971-4- 2948522 Fax: +971-4- 2948582
E-mail: [email protected]
Web site:
STARS OASIS TRADING
P.O. Box45744
Dubai
Phone: +971-4- 5656317 Fax: +971-4- 2639533
E-mail: [email protected]
Web site:
TANAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box64435
Dubai
Phone: +971-4- 2260265 Fax: +971-4- 2262362
E-mail: [email protected]
Web site:
TARAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box64476
Dubai
Phone: +971-4- 2350557 Fax: +971-4- 2350527
E-mail: [email protected]
Web site:
THE SOURCE GIFTS & NOVELTIES (LLC)
P.O. Box85517
Dubai
Phone: +971-4- 3383370 Fax: +971-4- 3383371
E-mail: [email protected]
Web site:
TRANS CLASSIC (L.L.C(
P.O. Box44017
Dubai
Phone: +971-4- 3539980 Fax: +971-4- 3539985
E-mail: [email protected]
Web site:
VANSH INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box39244
Dubai
Phone: +971-4- 3539939 Fax: +971-4- 3539929
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI TABUK TRADING
P.O. Box181285 Dubai
Phone: +971-4- 2256535 Fax: +971-4- 2256535
E-mail:
Web site:
YAWESH INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box181377 Dubai
Phone: +971-4- 2350718 Fax: +971-4- 2291638
E-mail:
Web site:
YOUSIF BIN SALMAN TRADING EST
P.O. Box20505
Dubai
Phone: +971-4- 2249846 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
A H KHANJE TRADING L.L.C
P.O. Box112165 Dubai
Phone: +971-4- 2217310 Fax: +971-4-
E-mail: [email protected]
Web site:
A.A KHAWAJA TRADING (L.L.C)
P.O. Box30535
Dubai
Phone: +971-4- 2292100 Fax: +971-4- 2292110
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA ASAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box28187
Dubai
Phone: +971-4- 2227000 Fax: +971-4- 2299758
E-mail: [email protected]
Web site:
ABED TRADING L.L.C
P.O. Box12620
Dubai
Phone: +971-4- 3536338 Fax: +971-4- 3536339
E-mail: [email protected]
Web site:
ACCADIMIA READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box4532
Dubai
Phone: +971-4- 2249731 Fax: +971-4- 2249732
E-mail: [email protected]
Web site:
ADEL MULLA FURNITURE TRADING
P.O. Box30274
Dubai
Phone: +971-4- 2732077 Fax: +971-4- 2732088
E-mail:
Web site:
AFTER 9 FASHION
P.O. Box233825 Dubai
Phone: +971-4- 2617709 Fax: +971-4- 2617708
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED ABU BAKER AL MARZOOQI TRADING (L.L.C)
P.O. Box1385
Dubai
Phone: +971-4- 2265947 Fax: +971-4- 2256885
E-mail:
Web site:
AL AIN TOWER FASHION
P.O. Box1451
Dubai
Phone: +971-4- 2226266 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL AMSAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box28137
Dubai
Phone: +971-4- 2219746 Fax: +971-4- 2247343
E-mail:
Web site:
AL BALAD AL AKHDAR TRADING CO L.L.C
P.O. Box88597
Dubai
Phone: +971-4- 2351834 Fax: +971-4- 2351834
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FAHIM CARPETS & CURTAINS TRADING
P.O. Box74414
Dubai
Phone: +971-4- 2722271 Fax: +971-4- 2711220
E-mail: [email protected]
Web site:
AL GABAEL FURNITURE
P.O. Box3551
Dubai
Phone: +971-4- 2713200 Fax: +971-4- 2733110
E-mail:
Web site:
AL GHALI TRADING(L.L.C)
P.O. Box57764
Dubai
Phone: +971-4- 2720074 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL JAOOF TRADING (L.L.C)
P.O. Box45917
Dubai
Phone: +971-4- 2259311 Fax: +971-4- 2269489
E-mail:
Web site:
AL MAFRAQ FURNITURE
P.O. Box116922 Dubai
Phone: +971-4- 3532771 Fax: +971-4- 3591479
E-mail:
Web site:
AL MANAFETH TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box85538
Dubai
Phone: +971-4- 2252186 Fax: +971-4- 2254748
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MARAH TRADING
P.O. Box25958
Dubai
Phone: +971-4- 2257580 Fax: +971-4- 2257590
E-mail:
Web site:
AL MEMZAR STAR TRADING L.L.C
P.O. Box29936
Dubai
Phone: +971-4- 2252576 Fax: +971-4- 2295769
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUWAIHAT READYMADE GARMENTS ( L L C )
P.O. Box4935
Dubai
Phone: +971-4- 2735322 Fax: +971-4- 2735322
E-mail:
Web site:
AL REGHBA TEXTILES TRADING L.L.C
P.O. Box44305
Dubai
Phone: +971-4- 3533881 Fax: +971-4- 3533886
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAEM TRADING
P.O. Box86246
Dubai
Phone: +971-4- 2266432 Fax: +971-4- 2263996
E-mail:
Web site:
AL SAFEER CORNER TRADING EST (BR)
P.O. Box5060
Dubai
Phone: +971-4- 2973000 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAQEQ TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box64632
Dubai
Phone: +971-4- 2265190 Fax: +971-4- 2266148
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TAMY PERFUMES COSMETICS & GIFTS (BR)
P.O. Box15674
Dubai
Phone: +971-4- 2288846 Fax: +971-4- 2288842
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZALAQ TRADING L.L.C
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2260062 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALI & ARWA TRADING (L.L.C)
P.O. Box30759
Dubai
Phone: +971-4- 3638720 Fax: +971-4- 8094094
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI REZA SADEGHI TRADING (L.L.C)
P.O. Box4036
Dubai
Phone: +971-4- 2290094 Fax: +971-4- 2225428
E-mail:
Web site:
ALREBAT FASHION
P.O. Box39052
Dubai
Phone: +971-4- 2229950 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMBASADOR STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box181906 Dubai
Phone: +971-4- 2231963 Fax: +971-4- 2231251
E-mail:
Web site:
ANTAR AL NOOBI TRADING L L C
P.O. Box65130
Dubai
Phone: +971-4- 2249347 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ATIJA FASHION (L.L.C)
P.O. Box30672
Dubai
Phone: +971-4- 2725224 Fax: +971-4- 3394922
E-mail:
Web site:
BADER PLAZA TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box33598
Dubai
Phone: +971-4- 3538616 Fax: +971-4- 3538717
E-mail: [email protected]
Web site:
BAITUTI (L.L.C)
P.O. Box1028
Dubai
Phone: +971-4- 3445156 Fax: +971-4- 3446460
E-mail: [email protected]
Web site: www.baituti.com
BENT AL WADI FASHION (L.L.C)
P.O. Box93398
Dubai
Phone: +971-4- 2295287 Fax: +971-4- 2263124
E-mail:
Web site:
BIN DARWISH AL FALASI READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box1449
Dubai
Phone: +971-4- 2350628 Fax: +971-4- 2350638
E-mail:
Web site:
BLACK JEANS TRADING (L.L.C)
P.O. Box185786 Dubai
Phone: +971-4- 2729115 Fax: +971-4- 2288295
E-mail:
Web site:
CAROLINA TRADING (L. L. C)
P.O. Box112995 Dubai
Phone: +971-4- 3535778 Fax: +971-4- 3534766
E-mail:
Web site:
CHIRAG HARISH TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box46423
Dubai
Phone: +971-4- 3539610 Fax: +971-4- 3539601
E-mail: [email protected]
Web site:
CITY SHELL FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box1780
Dubai
Phone: +971-4- 2979996 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CITY WAVES TRADING
P.O. Box64496
Dubai
Phone: +971-4- 2260505 Fax: +971-4- 2259961
E-mail: [email protected]
Web site:
DAYOON TRADING
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 6511776 Fax: +971-4- 2222416
E-mail:
Web site:
DEEPAK TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44266
Dubai
Phone: +971-4- 3524112 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DENPORAL TRADING
P.O. Box113022 Dubai
Phone: +971-4- 2295579 Fax: +971-4- 2351988
E-mail:
Web site:
EAST KEY TRADING (L.L.C)
P.O. Box40442
Dubai
Phone: +971-4- 2356960 Fax: +971-4- 2356970
E-mail:
Web site:
EASTERN DRAGON TRADING (L.L.C)
P.O. Box82521
Dubai
Phone: +971-4- 2351986 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ESMAEIL MOHAMMAD BAYGAN FURNITURE TRADING (L.L.C.)
P.O. Box3495
Dubai
Phone: +971-4- 2266395 Fax: +971-4- 2269192
E-mail: [email protected]
Web site:
GOOD LOOK GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box25793
Dubai
Phone: +971-4- 3355586 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
HIKAYA READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box30750
Dubai
Phone: +971-4- 3523737 Fax: +971-4- 3939166
E-mail:
Web site:
HILAAC TRADING (L.L.C)
P.O. Box64619
Dubai
Phone: +971-4- 2280309 Fax: +971-4- 2280309
E-mail: [email protected]
Web site:
HUA HONG INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box64697
Dubai
Phone: +971-4- 2251832 Fax: +971-4- 2350752
E-mail: [email protected]
Web site:
IN2STYLE FURNISHING (L.L.C)
P.O. Box74860
Dubai
Phone: +971-4- 3390781 Fax: +971-4- 3390782
E-mail: [email protected]
Web site:
IRIS FASHION CO. (L.L.C)
P.O. Box44285
Dubai
Phone: +971-4- 3525033 Fax: +971-4- 3525034
E-mail: [email protected]
Web site:
IVY TRADING (L.L.C)
P.O. Box87966
Dubai
Phone: +971-4- 3515070 Fax: +971-4- 3515071
E-mail:
Web site:
JAMAL KHALIFA BIN DHABBOI TRADING
P.O. Box77155
Dubai
Phone: +971-4- 2247609 Fax: +971-4- 2891332
E-mail:
Web site:
JASMIN PLAZA L.L.C
P.O. Box81853
Dubai
Phone: +971-4- 2350377 Fax: +971-4- 2350833
E-mail:
Web site:
KHALID MUSABBAH AL FALASI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41839
Dubai
Phone: +971-4- 2256388 Fax: +971-4- 2295505
E-mail: [email protected]
Web site:
KNIGHTS & WALKER MIDDLE EAST (L.L.C)
P.O. Box30956
Dubai
Phone: +971-4- 3425909 Fax: +971-4- 3425929
E-mail: [email protected]
Web site: www.knightsandwalker.com
KUMAIL TIXTILE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box116388 Dubai
Phone: +971-4- 3534406 Fax: +971-4- 3534517
E-mail:
Web site:
LINEN LAND TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box56263
Dubai
Phone: +971-4- 2233740 Fax: +971-4- 2270757
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY FALCON TRADING (L. L. C)
P.O. Box46162
Dubai
Phone: +971-4- 2290711 Fax: +971-4- 2295266
E-mail:
Web site:
M.P TRADING (L.L.C)
P.O. Box57981
Dubai
Phone: +971-4- 3538012 Fax: +971-4- 3538012
E-mail: [email protected]
Web site:
MAJESTIC STAR TRADING
P.O. Box13842
Dubai
Phone: +971-4- 3203468 Fax: +971-4- 3203469
E-mail:
Web site:
MEHMOUD SHAH TRADING (L.L.C)
P.O. Box3472
Dubai
Phone: +971-4- 2262862 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MELISA TRADING (L.L.C)
P.O. Box120214 Dubai
Phone: +971-4- 3338828 Fax: +971-4- 3334084
E-mail: [email protected]
Web site:
MIRAGE FASHION (L.L.C)
P.O. Box64521
Dubai
Phone: +971-4- 2255018 Fax: +971-4- 2290089
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD HAMOUD AL SHAYA CO. (L.L.C.) (DUBAI BRANCH)
P.O. Box1277
Dubai
Phone: +971-4- 6062600 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site: www.alshaya-uae.com
MOON WAY FASHION
P.O. Box65985
Dubai
Phone: +971-4- 3449211 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NAHR AL ZAIN TRADING
P.O. Box97929
Dubai
Phone: +971-4- 2350738 Fax: +971-4- 2350938
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL MURSHID TRADING L.L.C
P.O. Box56442
Dubai
Phone: +971-4- 2253411 Fax: +971-4- 2253441
E-mail: [email protected]
Web site:
NARESH KESWANI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box44277
Dubai
Phone: +971-4- 2733537 Fax: +971-4- 2733538
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR ALI HASSAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box64428
Dubai
Phone: +971-4- 2290632 Fax: +971-4- 2290637
E-mail:
Web site:
OLYMPIC FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box171902 Dubai
Phone: +971-4- 2289322 Fax: +971-4- 2289068
E-mail:
Web site:
PALLIMOOLAKAL TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44864
Dubai
Phone: +971-4- 3534614 Fax: +971-4- 3533216
E-mail:
Web site:
PREMERA TRADING (L.L.C)
P.O. Box42303
Dubai
Phone: +971-4- 2275954 Fax: +971-4- 2275956
E-mail: [email protected]
Web site:
QURTOBA VALLEY TRADING
P.O. Box119438 Dubai
Phone: +971-4- 2252185 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROYAL SILVER TRADING (L.L.C)
P.O. Box3367
Dubai
Phone: +971-4- 3532641 Fax: +971-4- 3532641
E-mail:
Web site:
SACOCHE TRADING (BR)
P.O. Box5060
Dubai
Phone: +971-4- 2973000 Fax: +971-4- 2627722
E-mail: [email protected]
Web site:
SARDAR SINGH TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box16110
Dubai
Phone: +971-4- 3535282 Fax: +971-4- 3535287
E-mail: [email protected]
Web site:
SEASON STAR GIFTS
P.O. Box12527
Dubai
Phone: +971-4- 2252023 Fax: +971-4- 2293779
E-mail:
Web site:
SEEN GARMENTS STORE
P.O. Box57778
Dubai
Phone: +971-4- 2257734 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
SILVER ZONE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box45006
Dubai
Phone: +971-4- 3533885 Fax: +971-4- 3535074
E-mail: yashwin2003indiatime.com
Web site:
SOUTH OCEAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box41503
Dubai
Phone: +971-4- 2264491 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
STAR MARS TRADING
P.O. Box377523 Dubai
Phone: +971-4- 2270468 Fax: +971-4- 2219706
E-mail:
Web site:
SUCCESS STAR FASHION
P.O. Box39012
Dubai
Phone: +971-4- 2255597 Fax: +971-4- 2259791
E-mail: [email protected]
Web site:
SUMMAR TRADING
P.O. Box8702
Dubai
Phone: +971-4- 2288313 Fax: +971-4- 2288314
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN - UP TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box63951
Dubai
Phone: +971-4- 2267889 Fax: +971-4- 2267889
E-mail: [email protected]
Web site:
TABASHEER TRADING
P.O. Box85071
Dubai
Phone: +971-4- 3536055 Fax: +971-4- 3536033
E-mail: [email protected]
Web site:
V I P GULF FASHION CO (L.L.C)
P.O. Box252145 Dubai
Phone: +971-4- 2295744 Fax: +971-4- 2721372
E-mail:
Web site:
WADI ALHOORA TRADING
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2268636 Fax: +971-4- 2268635
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI HABIB TRADING
P.O. Box93866
Dubai
Phone: +971-4- 2258035 Fax: +971-4- 2350599
E-mail:
Web site:
WADI HABIB TRADING (BR)
P.O. Box40467
Dubai
Phone: +971-4- 2350682 Fax: +971-4- 2550681
E-mail: [email protected]
Web site:
WADMADANI TEXTILES TRADING
P.O. Box94306
Dubai
Phone: +971-4- 2721691 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WAHE GURU TRADING
P.O. Box46088
Dubai
Phone: +971-4- 3521780 Fax: +971-4- 3538660
E-mail:
Web site:
YAQOOB HAMDAN AL BALOOSHI TRADING (L.L.C)
P.O. Box114091 Dubai
Phone: +971-4- 2351304 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ZAHRA TEX MIDDLE EAST (L.L.C)
P.O. Box73557
Dubai
Phone: +971-4- 3441179 Fax: +971-4- 3445982
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAYID TRADING L.L.C
P.O. Box23034
Dubai
Phone: +971-4- 2737784 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ZIARAT GUL TRADING (L.L.C)
P.O. Box95136
Dubai
Phone: +971-4- 2230698 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDUL BASEER READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box83475
Dubai
Phone: +971-4- 2269942 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULA BIN SUBAIH AL FALASI TRADING
P.O. Box82198
Dubai
Phone: +971-4- 2249224 Fax: +971-4- 2296319
E-mail:
Web site:
ABU IBRAHIM READY MADE GARMENTS EST. (BR)
P.O. Box113957 Dubai
Phone: +971-4- 2290718 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL DEGAL TRADING
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 6511776 Fax: +971-4- 2222416
E-mail:
Web site:
AL MANDOSE FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box212756 Dubai
Phone: +971-4- 3449661 Fax: +971-4- 3499261
E-mail:
Web site:
AL MEDWAR FASHION L.L.C
P.O. Box31258
Dubai
Phone: +971-4- 2291062 Fax: +971-4- 2251145
E-mail:
Web site:
AL MUTAWAZI READY MADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box89491
Dubai
Phone: +971-4- 2250193 Fax: +971-4- 2350938
E-mail:
Web site:
AL QUENA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box22608
Dubai
Phone: +971-4- 2220192 Fax: +971-4- 2353239
E-mail:
Web site:
AL RAHI TRADING
P.O. Box34240
Dubai
Phone: +971-4- 3514969 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL RAYHAN MOUNTAIN TRADING(L.L.C)
P.O. Box57970
Dubai
Phone: +971-4- 2264011 Fax: +971-4- 2350034
E-mail:
Web site:
AL SABKHA TRADING
P.O. Box124203 Dubai
Phone: +971-4- 2266956 Fax: +971-4- 2266956
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHABAB TOWER TRADING
P.O. Box88221
Dubai
Phone: +971-4- 3342678 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALI HABEEB TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box28700
Dubai
Phone: +971-4- 2295323 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ANWAN AL DAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box171149 Dubai
Phone: +971-4- 2253313 Fax: +971-4- 2295768
E-mail: [email protected]
Web site:
ARAB LIGHT TRADING
P.O. Box117760 Dubai
Phone: +971-4- 2250446 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AURA MIDDLE EAST L.L.C
P.O. Box121248 Dubai
Phone: +971-4- 2295576 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
B & C &D TEXTILES TRADING (LLC)
P.O. Box90179
Dubai
Phone: +971-4- 2233092 Fax: +971-4- 2230823
E-mail:
Web site:
BAALBECK TRADING .
P.O. Box85885
Dubai
Phone: +971-4- 2253960 Fax: +971-4- 2253960
E-mail: [email protected]
Web site:
BAMBINI TRADING (L.L.C)
P.O. Box40957
Dubai
Phone: +971-4- 2282031 Fax: +971-4- 2262180
E-mail:
Web site:
BEAUTY CUP TRADING EST.
P.O. Box41809
Dubai
Phone: +971-4- 2213006 Fax: +971-4- 2213006
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK JERRY FASHION
P.O. Box118336 Dubai
Phone: +971-4- 3341916 Fax: +971-4- 3360405
E-mail:
Web site:
BUJAMHOOR KIDS TOYS TRADING
P.O. Box40375
Dubai
Phone: +971-4- 2253035 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DAN AGEGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box57790
Dubai
Phone: +971-4- 2733128 Fax: +971-4- 2733128
E-mail: [email protected]
Web site:
DAY MOUNTAIN TRADING
P.O. Box55173
Dubai
Phone: +971-4- 2720968 Fax: +971-4- 2720968
E-mail:
Web site:
DESERT MOON TRADING (L.L.C)
P.O. Box43846
Dubai
Phone: +971-4- 3530772 Fax: +971-4- 3530797
E-mail: [email protected]
Web site:
DIAMOND SQUARE TRADING
P.O. Box26900
Dubai
Phone: +971-4- 2218383 Fax: +971-4- 2218383
E-mail:
Web site:
EVE N BLACK (L.L.C)
P.O. Box85606
Dubai
Phone: +971-4- 3248144 Fax: +971-4- 3242262
E-mail: [email protected]
Web site: www.eveinblack.com
EVERY BLACK TRADING (L.L.C)
P.O. Box91169
Dubai
Phone: +971-4- 2616515 Fax: +971-4- 2632672
E-mail:
Web site:
FAMA TRADING (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
FEI TENG TRADING L.L.C
P.O. Box50004
Dubai
Phone: +971-4- 2830600 Fax: +971-4- 2822944
E-mail:
Web site:
FIRST CHOICE HOUSE (L. L.C)
P.O. Box79744
Dubai
Phone: +971-4- 2958772 Fax: +971-4- 2958774
E-mail:
Web site:
FLEURT TRADING (L.L.C)
P.O. Box73446
Dubai
Phone: +971-4- 6342090 Fax: +971-4- 2241500
E-mail: [email protected]
Web site:
GHUNGAT MEIN
P.O. Box121882 Dubai
Phone: +971-4- 3528978 Fax: +971-4- 3515970
E-mail: [email protected]
Web site:
GREAT BRIDGE TRADING
P.O. Box40347
Dubai
Phone: +971-4- 2240718 Fax: +971-4- 2240714
E-mail:
Web site:
GREEN VALLEY STORES
P.O. Box10833
Dubai
Phone: +971-4- 2252734 Fax: +971-4- 2733530
E-mail:
Web site:
GUANG LIANG TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box88568
Dubai
Phone: +971-4- 2350530 Fax: +971-4- 2352788
E-mail:
Web site:
H N H TRADING L.L.C
P.O. Box182393 Dubai
Phone: +971-4- 2243424 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
H. SHEIKH NOOR-UD-DIN & SONS FZCO
P.O. Box18168
Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8832090 Fax: +971-4- 8832091
E-mail: [email protected]
Web site: www.dinsons.com
HARMONY CARPETS&CURTAINS LLC
P.O. Box49787
Dubai
Phone: +971-4- 3986661 Fax: +971-4- 3984598
E-mail: [email protected]
Web site:
IDEAL CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box96601
Dubai
Phone: +971-4- 2219109 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JABER AL SAFFAR TRADING
P.O. Box16418
Dubai
Phone: +971-4- 2973213 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
JUMAIRAH SILK TRADING (L.L.C)
P.O. Box49279
Dubai
Phone: +971-4- 3539553 Fax: +971-4- 3539554
E-mail: [email protected]
Web site:
JUMAIRAH VIEW TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box44349
Dubai
Phone: +971-4- 2287488 Fax: +971-4- 2287487
E-mail: [email protected]
Web site:
KAMAL OSMAN JAMJOOM TRADING (BRANCH OF KAMAL OSMAN
JAMJOOM TRADING L.L.C)
P.O. Box50716
Dubai
Phone: +971-4- 3355232 Fax: +971-4- 3355231
E-mail: [email protected]
Web site:
KARAM MOHAMMED HASSAN TEXTILE TRADING
P.O. Box42992
Dubai
Phone: +971-4- 3939643 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KHADIJA BEHZAD TRADING(L.L.C)
P.O. Box91049
Dubai
Phone: +971-4- 2295397 Fax: +971-4- 2295398
E-mail:
Web site:
KHADIJA SADIQ FASHION (L.L.C)
P.O. Box6629
Dubai
Phone: +971-4- 2248485 Fax: +971-4- 2625244
E-mail: [email protected]
Web site:
KHAIRAT AL WADI TRADING (L.L.C)
P.O. Box63805
Dubai
Phone: +971-4- 2211129 Fax: +971-4- 2944224
E-mail:
Web site:
KINGDOM HOUSEHOLD APPLIANCES (L.L.C)
P.O. Box116081 Dubai
Phone: +971-4- 2271070 Fax: +971-4- 2224685
E-mail: [email protected]
Web site:
KUBRA MOHAMMAD ELECTRONICS & USED FURNUITURE TRADING
P.O. Box23320
Dubai
Phone: +971-4- 7442027 Fax: +971-4- 2350459
E-mail:
Web site:
LM TRADING (L.L.C)
P.O. Box34846
Dubai
Phone: +971-4- 2295878 Fax: +971-4- 2295877
E-mail: [email protected]
Web site:
MAHMOOD ABDUL RAHIM ABDULLA TRADING
P.O. Box1994
Dubai
Phone: +971-4- 2251113 Fax: +971-4- 2260111
E-mail:
Web site:
MARIBELA BOUTEQUE (L.L.C)
P.O. Box110
Dubai
Phone: +971-4- 2264546 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MECON TRADING (L.L.C)
P.O. Box171346 Dubai
Phone: +971-4- 2278807 Fax: +971-4- 2283660
E-mail: [email protected]
Web site:
MEDSEA INTERNATIONAL CO (L.L.C)
P.O. Box114812 Dubai
Phone: +971-4- 2260811 Fax: +971-4- 2290233
E-mail: [email protected]
Web site:
MODA CLASS SHOES (L.L.C)
P.O. Box48778
Dubai
Phone: +971-4- 2229096 Fax: +971-4- 2229094
E-mail: [email protected]
Web site:
MODPRO FASHION (L.L.C) BRANCH
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
MOHAMMED OSMAN OSMAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box29479
Dubai
Phone: +971-4- 3962236 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED ZAHIR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box89516
Dubai
Phone: +971-4- 2296162 Fax: +971-4- 2227945
E-mail:
Web site:
MOHD. & ASEM TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box13363
Dubai
Phone: +971-4- 2265706 Fax: +971-4- 2266652
E-mail: [email protected]
Web site:
MYSTERIOUS STAR TRADING
P.O. Box205
Dubai
Phone: +971-4- 2721011 Fax: +971-4- 2664437
E-mail:
Web site:
NILE FLOWER READYMADE GARMENT
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2735731 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NISHI CENTRE (L.L.C)
P.O. Box5528
Dubai
Phone: +971-4- 3531473 Fax: +971-4- 3534904
E-mail:
Web site:
NOAS TRADING (BR)
P.O. Box181806 Dubai
Phone: +971-4- 2234600 Fax: +971-4- 2281813
E-mail: [email protected]
Web site:
NORTHERN PEARL TRADING
P.O. Box185
Dubai
Phone: +971-4- 7577185 Fax: +971-4- 7577185
E-mail:
Web site:
PEARL VALLEY TRADING (L.L.C)
P.O. Box241663 Dubai
Phone: +971-4- 3540120 Fax: +971-4- 3540121
E-mail: [email protected]
Web site:
RADYA BAQER TRADING (L.L.C)
P.O. Box56420
Dubai
Phone: +971-4- 2280189 Fax: +971-4- 2280189
E-mail: [email protected]
Web site:
RAMSHAT AIN TRADING L.L.C
P.O. Box28077
Dubai
Phone: +971-4- 2730082 Fax: +971-4- 2730082
E-mail:
Web site:
RAQDAT AL DAR READYMADE GARMENT L L C
P.O. Box93980
Dubai
Phone: +971-4- 6353866 Fax: +971-4- 2350599
E-mail:
Web site:
RAWABI NAJD TRADING EST.
P.O. Box64493
Dubai
Phone: +971-4- 2291766 Fax: +971-4- 2291776
E-mail:
Web site:
REHAB AL YEMEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box13961
Dubai
Phone: +971-4- 2256665 Fax: +971-4- 2256664
E-mail:
Web site:
RETAIL CONCEPTS (L.L.C)
P.O. Box73247
Dubai
Phone: +971-4- 3384646 Fax: +971-4- 3384060
E-mail: [email protected]
Web site:
RONG YAO TRADING EST
P.O. Box88568
Dubai
Phone: +971-4- 2264983 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAHRAT TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box87149
Dubai
Phone: +971-4- 2625488 Fax: +971-4- 2625499
E-mail: [email protected]
Web site:
SANIA READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box65726
Dubai
Phone: +971-4- 2678197 Fax: +971-4- 2678198
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA BEACH READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box87095
Dubai
Phone: +971-4- 2669995 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHAMS ALASEEL READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box21479
Dubai
Phone: +971-4- 2263069 Fax: +971-4- 2263293
E-mail:
Web site:
SILK WEAVE FURNISHING (L.L.C)
P.O. Box118280 Dubai
Phone: +971-4- 3372372 Fax: +971-4- 3362378
E-mail: [email protected]
Web site: silkweave.net
SILVER MAN TRADING
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 2350685 Fax: +971-4- 2350689
E-mail:
Web site:
SIMMONS MIDDLE EAST SLEEP PRODUCTS (BR OF INTERCOIL
INTERNATIONAL CO. (L.L.C))
P.O. Box10310
Dubai
Phone: +971-4- 2822280 Fax: +971-4- 2822280
E-mail: [email protected]
Web site: www.intercoil.com
SOMALIA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box91572
Dubai
Phone: +971-4- 2295123 Fax: +971-4- 2295124
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN VILLAGE TRADING
P.O. Box88445
Dubai
Phone: +971-4- 2719659 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SUPER KING TRADING
P.O. Box1952
Dubai
Phone: +971-4- 2263056 Fax: +971-4- 2263056
E-mail: [email protected]
Web site:
TAGHREED TRADING CO.
P.O. Box2438
Dubai
Phone: +971-4- 3369741 Fax: +971-4- 3358980
E-mail: [email protected]
Web site:
TAJ MAHAL READYMADE GARMENT (L L C)
P.O. Box65038
Dubai
Phone: +971-4- 2720807 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TAZWEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box55437
Dubai
Phone: +971-4- 3303305 Fax: +971-4- 3303306
E-mail:
Web site:
TEN STEPS TRADING (L.L.C)
P.O. Box48902
Dubai
Phone: +971-4- 2678725 Fax: +971-4- 2274895
E-mail:
Web site:
THAKKAR TRADING CO. (L.L.C.) (BR)
P.O. Box43437
Dubai
Phone: +971-4- 3532551 Fax: +971-4- 3533130
E-mail: [email protected]
Web site:
VILLAGE STARS TRADING
P.O. Box44409
Dubai
Phone: +971-4- 3527466 Fax: +971-4- 3527466
E-mail: [email protected]
Web site:
WADI AL IMAN TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2263511 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
WANG BIN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box113801 Dubai
Phone: +971-4- 2295029 Fax: +971-4- 2295029
E-mail: [email protected]
Web site: www.wangbin.com
WEST TOWER TRADING
P.O. Box1153
Dubai
Phone: +971-4- 3535762 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YOUSUF BUTHINA TRADING EST
P.O. Box20505
Dubai
Phone: +971-4- 2214502 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YUSUF KARAM TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box51377
Dubai
Phone: +971-4- 2263384 Fax: +971-4- 2255685
E-mail:
Web site:
ZAHRAT AL NASEEM READYMADE GARMENTS
P.O. Box123867 Dubai
Phone: +971-4- 2352458 Fax: +971-4- 2352458
E-mail:
Web site:
AAMO TRADING (L.L.C)
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2292321 Fax: +971-4- 2292321
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULGHANI SHARAF NOVELTIES TRADING -BR
P.O. Box53500
Dubai
Phone: +971-4- 3429311 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AHMED GHULAM HAYAT TRADING
P.O. Box92858
Dubai
Phone: +971-4- 2247559 Fax: +971-4- 2219706
E-mail: [email protected]
Web site:
AI MEI GAO SHOES (L.L.C)
P.O. Box9 Dubai
Phone: +971-4- 2253749 Fax: +971-4- 2295159
E-mail: [email protected]
Web site:
AKYAB FURNITUER (L.L.C)
P.O. Box82987
Dubai
Phone: +971-4- 2724149 Fax: +971-4- 2737947
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ABAYA CENTRE
P.O. Box64653
Dubai
Phone: +971-4- 2710174 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL AHASEES TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45674
Dubai
Phone: +971-4- 3532249 Fax: +971-4- 3532249
E-mail:
Web site:
AL AKMAM TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46011
Dubai
Phone: +971-4- 2295937 Fax: +971-4- 2295938
E-mail:
Web site:
AL BAROUDI & AL KAIALI TRADING EST
P.O. Box31898
Dubai
Phone: +971-4- 2979937 Fax: +971-4- 2979936
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FALAQ GARMENTS
P.O. Box79211
Dubai
Phone: +971-4- 2863310 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL GHANDOORA TRADING
P.O. Box118153 Dubai
Phone: +971-4- 2264945 Fax: +971-4- 2263493
E-mail:
Web site:
AL HAIS TRADING -BR
P.O. Box33798
Dubai
Phone: +971-4- 2281544 Fax: +971-4- 4415827
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KHOORI FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box74528
Dubai
Phone: +971-4- 3493003 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUKHALAT PERFUME (L L C)
P.O. Box14428
Dubai
Phone: +971-4- 3490032 Fax: +971-4- 3490032
E-mail: [email protected]
Web site:
AL MUTEENA TOWER SHOES
P.O. Box88568
Dubai
Phone: +971-4- 2293022 Fax: +971-4- 2293012
E-mail:
Web site:
AL NAMARIQ TRADING
P.O. Box87131
Dubai
Phone: +971-4- 2852774 Fax: +971-4- 2858915
E-mail:
Web site:
AL NASEEM DECOR WORKS & INTERIOR DESIGNS
P.O. Box26123
Dubai
Phone: +971-4- 3364377 Fax: +971-4- 3364378
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RASHEEQA READYMADE GARMENTS
P.O. Box8255
Dubai
Phone: +971-4- 3536405 Fax: +971-4- 3536406
E-mail:
Web site:
AL SHAQEQ TRADING CO. (L.L.C) BRANCH
P.O. Box4056
Dubai
Phone: +971-4- 2265190 Fax: +971-4- 2266148
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TANNAN FASHION
P.O. Box120164 Dubai
Phone: +971-4- 2262860 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALHABOOL TRADING
P.O. Box32470
Dubai
Phone: +971-4- 2242733 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ALSHARIF & AL SHEIKH TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4481
Dubai
Phone: +971-4- 2732932 Fax: +971-4- 2732933
E-mail: [email protected]
Web site:
ALWARQA STAR TRADING
P.O. Box1283
Dubai
Phone: +971-4- 2250173 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AQUA LINK TRADING (L.L.C)
P.O. Box40051
Dubai
Phone: +971-4- 2350234 Fax: +971-4- 2260637
E-mail: [email protected]
Web site:
AROMA TRADING (L.L.C)
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2611044 Fax: +971-4- 2616140
E-mail: [email protected]
Web site:
ASTEWARA READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box42459
Dubai
Phone: +971-4- 2277819 Fax: +971-4- 2277891
E-mail:
Web site:
BAHR AL AMEERA TRADING
P.O. Box63238
Dubai
Phone: +971-4- 2714377 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BAHRAIN FURNISHING CORNER (L.L.C.)
P.O. Box7116
Dubai
Phone: +971-4- 3372150 Fax: +971-4- 3348849
E-mail:
Web site:
BAQIR IMPEX TRADING (L.L.C.)
P.O. Box56049
Dubai
Phone: +971-4- 2247323 Fax: +971-4- 2247336
E-mail: [email protected]
Web site: www.baqirimpex.com
BEAUTY COAST TRADING
P.O. Box1780
Dubai
Phone: +971-4- 2720052 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BEAUTY SUN TRADING L L C
P.O. Box64181
Dubai
Phone: +971-4- 2354954 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BIN HEZAIM FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box49278
Dubai
Phone: +971-4- 3333433 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
C.L NU FASHION (L.L.C)
P.O. Box40843
Dubai
Phone: +971-4- 2295057 Fax: +971-4- 2295012
E-mail:
Web site:
CARAVAN STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box96053
Dubai
Phone: +971-4- 2678666 Fax: +971-4- 2678669
E-mail:
Web site:
CROSSLINK PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box64753
Dubai
Phone: +971-4- 2269310 Fax: +971-4- 2256410
E-mail: [email protected]
Web site:
DONIA AL MALABES TRADING (BR)
P.O. Box7595
Dubai
Phone: +971-4- 2246809 Fax: +971-4- 2276785
E-mail:
Web site:
DREAM GIRL FASHION (L.L.C)
P.O. Box39815
Dubai
Phone: +971-4- 2295728 Fax: +971-4- 2295729
E-mail:
Web site:
DUBAI CROWN TRADING (L.L.C)
P.O. Box71171
Dubai
Phone: +971-4- 3438887 Fax: +971-4- 3214449
E-mail:
Web site:
ELDO FASHION L.L.C
P.O. Box125213 Dubai
Phone: +971-4- 3365350 Fax: +971-4- 3365351
E-mail: [email protected]
Web site:
ELEGENT PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box50207
Dubai
Phone: +971-4- 2222175 Fax: +971-4- 2616140
E-mail: [email protected]
Web site:
FADUMO SALAD ALI READY MADE GARMENT (L.L.C.)
P.O. Box64763
Dubai
Phone: +971-4- 2269642 Fax: +971-4- 2290906
E-mail: [email protected]
Web site:
FATMA SAEED TRADING
P.O. Box16749
Dubai
Phone: +971-4- 2287736 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
GADIELLI TRADING
P.O. Box181515 Dubai
Phone: +971-4- 2272557 Fax: +971-4- 2272557
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN STAR FURNITURE TRADING L L C
P.O. Box39667
Dubai
Phone: +971-4- 2724198 Fax: +971-4- 2724196
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN SHADOW TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box44803
Dubai
Phone: +971-4- 3552642 Fax: +971-4- 3552643
E-mail:
Web site:
HONG SHENG TRADING (L.L.C)
P.O. Box39256
Dubai
Phone: +971-4- 2295586 Fax: +971-4- 2295586
E-mail:
Web site:
HOOR AL MADEENA TRADING (L. L. C)
P.O. Box83441
Dubai
Phone: +971-4- 2264404 Fax: +971-4- 2291447
E-mail: [email protected]
Web site:
HUDAIBYA LAND TRADING
P.O. Box172357 Dubai
Phone: +971-4- 2217781 Fax: +971-4- 2217791
E-mail:
Web site:
INOSTREAM TOYS & GIFTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box126578 Dubai
Phone: +971-4- 3235780 Fax: +971-4- 3235760
E-mail: [email protected]
Web site: www.silver-wears.com
INSIGHT GARMENTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42628
Dubai
Phone: +971-4- 2251073 Fax: +971-4- 2260001
E-mail: [email protected]
Web site:
JAMAL AL NASSER TRADING
P.O. Box84031
Dubai
Phone: +971-4- 2224793 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JUMAIRA FALCON TRADING (L.L.C.)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2350270 Fax: +971-4- 2350960
E-mail:
Web site:
K TARUN TRADING(L L C
P.O. Box40196
Dubai
Phone: +971-4- 2267843 Fax: +971-4- 2267844
E-mail: [email protected]
Web site:
KALA DEVI TRADING (L.L.C)
P.O. Box113265 Dubai
Phone: +971-4- 2295756 Fax: +971-4- 2295756
E-mail:
Web site:
KAMYAB STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box21224
Dubai
Phone: +971-4- 2228199 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KHALID TAHER TARDING
P.O. Box39717
Dubai
Phone: +971-4- 2242724 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KHAMISA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box13548
Dubai
Phone: +971-4- 2266260 Fax: +971-4- 2256867
E-mail: [email protected]
Web site:
KIN ADEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box65332
Dubai
Phone: +971-4- 2257805 Fax: +971-4- 2295498
E-mail: [email protected]
Web site:
KINGS DREAM TRADING (LLC)
P.O. Box112072 Dubai
Phone: +971-4- 2250108 Fax: +971-4- 2253306
E-mail:
Web site:
KINGS OF BLANKETS TRADING
P.O. Box118164 Dubai
Phone: +971-4- 3291200 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LAYLATI TRADING (L.L.C)
P.O. Box71724
Dubai
Phone: +971-4- 3444890 Fax: +971-4- 3447699
E-mail: [email protected]
Web site:
LILY FLOWERS
P.O. Box44084
Dubai
Phone: +971-4- 2251202 Fax: +971-4- 2251169
E-mail: [email protected]
Web site:
LITTLE BUNNIES (L.L.C)
P.O. Box1 Dubai
Phone: +971-4- 3517955 Fax: +971-4- 3517944
E-mail: [email protected]
Web site:
LIUYI TRADING (L.L.C)
P.O. Box40748
Dubai
Phone: +971-4- 2269268 Fax: +971-4- 2269268
E-mail:
Web site:
MADAEN AL SHARQ GARMENTS CO (L.L.C)
P.O. Box65292
Dubai
Phone: +971-4- 2351761 Fax: +971-4- 2351763
E-mail: [email protected]
Web site:
MAHMOOD KHAN TRADING CO (L.L.C
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2213402 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MANI INTERNATIONAL TRADING LLC
P.O. Box63055
Dubai
Phone: +971-4- 2727232 Fax: +971-4- 2726205
E-mail:
Web site:
MARK INTERNATIONAL READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box42641
Dubai
Phone: +971-4- 2267723 Fax: +971-4- 2267731
E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN EMIRATES FURNITURE & OFFICE EQUIPMENT (L.L.C)
P.O. Box31183
Dubai
Phone: +971-4- 2664445 Fax: +971-4- 2664450
E-mail: [email protected]
Web site: www.emiratesdecor.com
MOHD AMIN GHULAM TRADING (L.L.C)
P.O. Box40923
Dubai
Phone: +971-4- 2241426 Fax: +971-4- 2241426
E-mail: [email protected]
Web site:
MUSAFFAH TRADING L.L.C
P.O. Box20484
Dubai
Phone: +971-4- 2295448 Fax: +971-4- 2246113
E-mail:
Web site:
NEW BAGS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box91838
Dubai
Phone: +971-4- 2253357 Fax: +971-4- 2251947
E-mail:
Web site:
OMER AL MUHAIRI READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box171566 Dubai
Phone: +971-4- 2261330 Fax: +971-4- 2351278
E-mail: [email protected]
Web site:
OPTIONS (FURNITURE CENTER )-L.L.C
P.O. Box27009
Dubai
Phone: +971-4- 3355579 Fax: +971-4- 3352277
E-mail:
Web site:
PERFUMES DEW TRADING (L.L.C)
P.O. Box28599
Dubai
Phone: +971-4- 2295466 Fax: +971-4- 2295477
E-mail:
Web site:
PERFUMES SMILE TRADING
P.O. Box30914
Dubai
Phone: +971-4- 2295700 Fax: +971-4- 2295735
E-mail: [email protected]
Web site:
PROGRESS WAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box64766
Dubai
Phone: +971-4- 2276634 Fax: +971-4- 2276638
E-mail: [email protected]
Web site:
ROBINS EAST TRADING (L.L.C)
P.O. Box72707
Dubai
Phone: +971-4- 2216972 Fax: +971-4- 2216927
E-mail: [email protected]
Web site:
RUBAYA MUBARAK TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2252301 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SARWAR KHAN BIN KARIM KHAN TRADING CO.(L.L.C)
P.O. Box88631
Dubai
Phone: +971-4- 2212849 Fax: +971-4- 2351334
E-mail:
Web site:
SCANDINAVIA FURS (L.L.C)
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2225434 Fax: +971-4- 2225434
E-mail: [email protected]
Web site:
SHERANI STAR TRADING
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2972378 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
SHIBAM STAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box28450
Dubai
Phone: +971-4- 2728952 Fax: +971-4- 2728784
E-mail: [email protected]
Web site:
SOCKS WORLD (L.L.C)
P.O. Box40388
Dubai
Phone: +971-4- 2269866 Fax: +971-4- 2269866
E-mail:
Web site:
SOROOR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box520
Dubai
Phone: +971-4- 3535354 Fax: +971-4- 2266787
E-mail:
Web site:
SUN BABY TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box4826
Dubai
Phone: +971-4- 2269844 Fax: +971-4- 2268793
E-mail:
Web site:
SUN BIRD TEXTILES (LLC)
P.O. Box44398
Dubai
Phone: +971-4- 3536889 Fax: +971-4- 3536899
E-mail: [email protected]
Web site:
SWEET LADY TRADING (L.L.C)
P.O. Box520
Dubai
Phone: +971-4- 2222138 Fax: +971-4- 2240049
E-mail: [email protected]
Web site:
TAI HUAT ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box41483
Dubai
Phone: +971-4- 3536306 Fax: +971-4- 3536775
E-mail: [email protected]
Web site:
UNISON TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box41716
Dubai
Phone: +971-4- 2265200 Fax: +971-4- 2247522
E-mail: [email protected]
Web site:
UPPER MIDDLE EAST (L.L.C)
P.O. Box81406
Dubai
Phone: +971-4- 2979910 Fax: +971-4- 2979915
E-mail: [email protected]
Web site: www.upper.ae
WONG & SON TRADING (L.L.C.)
P.O. Box228
Dubai
Phone: +971-4- 2224015 Fax: +971-4- 2231293
E-mail:
Web site:
XUANQI TRADING (L.L.C)
P.O. Box61644
Dubai
Phone: +971-4- 2252868 Fax: +971-4- 2253608
E-mail: [email protected]
Web site:
YOUSEF ABDULLA FATHALLA TRADING
P.O. Box3964
Dubai
Phone: +971-4- 2727532 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ZAREEN TAJ KHAJAH TRADING (L.L.C)
P.O. Box44538
Dubai
Phone: +971-4- 3535874 Fax: +971-4- 3539392
E-mail:
Web site:
10001 TRADING
P.O. Box2542
Dubai
Phone: +971-4- 3395452 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
3000 TRADING
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
ABBAS AL FARSI GIFTS TRADING (LLC)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3444333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail:
Web site:
ABDULLA AL BEYAT TRADING LLC
P.O. Box55350
Dubai
Phone: +971-4- 3349203 Fax: +971-4- 3349203
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA MAJID AL MARRI TRADING (L.L.C)
P.O. Box58273
Dubai
Phone: +971-4- 2295760 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULLA MATAR FASHION
P.O. Box16692
Dubai
Phone: +971-4- 2281913 Fax: +971-4- 2270014
E-mail:
Web site:
ABWAB AL KHAIR TARDING
P.O. Box1153
Dubai
Phone: +971-4- 2265415 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ADEL GHALEB NEZAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box83698
Dubai
Phone: +971-4- 2255075 Fax: +971-4- 2266079
E-mail:
Web site:
AHMED HASSAN SULAIMAN TRADING L L C
P.O. Box6655
Dubai
Phone: +971-4- 2096490 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL ABDI STORE (L.L.C.)
P.O. Box7883
Dubai
Phone: +971-4- 3371653 Fax: +971-4- 3356762
E-mail:
Web site:
AL AKAREM READYMADE GARMENTS (LLC)
P.O. Box39493
Dubai
Phone: +971-4- 2238291 Fax: +971-4- 2238291
E-mail:
Web site:
AL HOORA CORNER TRADING
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2239659 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL JALLAF TEXTILES CO (L.L.C)
P.O. Box82260
Dubai
Phone: +971-4- 2350224 Fax: +971-4- 2350611
E-mail:
Web site:
AL KHATAM TRADING
P.O. Box22037
Dubai
Phone: +971-4- 2230650 Fax: +971-4- 2347078
E-mail:
Web site:
AL MAKI COMMERCIAL RELIANCE (L.L.C)
P.O. Box57924
Dubai
Phone: +971-4- 2711078 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL RAHA HOUSE FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box38024
Dubai
Phone: +971-4- 3368627 Fax: +971-4- 3368628
E-mail:
Web site:
AL RAS TOWER TRADING L.L.C
P.O. Box64763
Dubai
Phone: +971-4- 2290335 Fax: +971-4- 2295906
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAKEEKAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box64632
Dubai
Phone: +971-4- 2265190 Fax: +971-4- 2266148
E-mail: [email protected]
Web site:
AL SHAM CASTLE TRADING
P.O. Box64850
Dubai
Phone: +971-4- 2290331 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL TAWFEEQ GATE TRADING (L.L.C)
P.O. Box1153
Dubai
Phone: +971-4- 2291849 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL YUD TRADING EST.
P.O. Box50296
Dubai
Phone: +971-4- 2264286 Fax: +971-4- 2265751
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZEBAQUE PERFUMES (L.L.C)
P.O. Box30885
Dubai
Phone: +971-4- 2351132 Fax: +971-4- 2351192
E-mail: [email protected]
Web site:
ALAM GUL TRADING (L.L.C)
P.O. Box252219 Dubai
Phone: +971-4- 2275564 Fax: +971-4- 2275564
E-mail: [email protected]
Web site:
ASHLAY TRADING CO L L C
P.O. Box182061 Dubai
Phone: +971-4- 2734706 Fax: +971-4- 2734709
E-mail: [email protected]
Web site:
BAGS CITY TRADING (L.L.C)
P.O. Box118677 Dubai
Phone: +971-4- 2668820 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BAHMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 2629877 Fax: +971-4- 2629878
E-mail: [email protected]
Web site:
BAO CHANG SHOES
P.O. Box82382
Dubai
Phone: +971-4- 2351220 Fax: +971-4- 2351221
E-mail:
Web site:
BELIZE FASHION -BR
P.O. Box4912
Dubai
Phone: +971-4- 2260477 Fax: +971-4- 2260418
E-mail: [email protected]
Web site:
BELLA CASA
P.O. Box22068
Dubai
Phone: +971-4- 2289992 Fax: +971-4- 2289992
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACK GLAMA MINK TRADING L.L.C
P.O. Box39627
Dubai
Phone: +971-4- 3606181 Fax: +971-4- 3606180
E-mail: [email protected]
Web site:
BLACKE NIGHT SILK TRADING
P.O. Box87452
Dubai
Phone: +971-4- 2278881 Fax: +971-4- 2230309
E-mail:
Web site:
BLUE LABLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box111582 Dubai
Phone: +971-4- 3366378 Fax: +971-4- 3366378
E-mail:
Web site:
BUGATTI OUTLET - BRANCH OF BUGATTI CO. (L.L.C)
P.O. Box7536
Dubai
Phone: +971-4- 2285109 Fax: +971-4- 2959994
E-mail:
Web site:
CAVE STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box45178
Dubai
Phone: +971-4- 3538003 Fax: +971-4- 3538009
E-mail:
Web site:
CHNDUS TRADING (L.L.C)
P.O. Box51570
Dubai
Phone: +971-4- 3528597 Fax: +971-4- 3520436
E-mail:
Web site:
CONNECTION CURTAINS TRADING (L.L.C)
P.O. Box47678
Dubai
Phone: +971-4- 2732271 Fax: +971-4- 2732281
E-mail:
Web site:
CREATIVE MINDS TRADING (L.L.C)
P.O. Box111175 Dubai
Phone: +971-4- 3590088 Fax: +971-4- 3592288
E-mail: [email protected]
Web site:
DAEHSAN PERFUMES & COSMETICS
P.O. Box50130
Dubai
Phone: +971-4- 3342107 Fax: +971-4- 3342106
E-mail: [email protected]
Web site:
DAR AL NASHAMA TRADING
P.O. Box53993
Dubai
Phone: +971-4- 2284298 Fax: +971-4- 2229978
E-mail: zhiemarites.net.ae
Web site:
DARWISH ABBAS TRADING EST
P.O. Box86957
Dubai
Phone: +971-4- 2261471 Fax: +971-4- 2265968
E-mail:
Web site:
DEWDROP TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43896
Dubai
Phone: +971-4- 3534323 Fax: +971-4- 3530766
E-mail: [email protected]
Web site:
DREAM LINE TRADING (L.L.C)
P.O. Box40706
Dubai
Phone: +971-4- 2352898 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
EVE MICHELLE (L.L.C)
P.O. Box6515
Dubai
Phone: +971-4- 3241696 Fax: +971-4- 3244300
E-mail:
Web site:
FAISAL FAIROOZE TRADING (L.L.C)
P.O. Box81487
Dubai
Phone: +971-4- 2222635 Fax: +971-4- 2222650
E-mail:
Web site:
FATHI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box15675
Dubai
Phone: +971-4- 2230080 Fax: +971-4- 2233291
E-mail: [email protected]
Web site:
FEMALE LINGERIE (L.L.C)
P.O. Box55605
Dubai
Phone: +971-4- 3244774 Fax: +971-4- 3244884
E-mail:
Web site:
FRAGO MATRIX PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box45101
Dubai
Phone: +971-4- 2225925 Fax: +971-4- 2225926
E-mail: [email protected]
Web site:
FUSTAN AL FARAH TRADING
P.O. Box58226
Dubai
Phone: +971-4- 2722015 Fax: +971-4- 2722034
E-mail:
Web site:
GHORMANCHIAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box1849
Dubai
Phone: +971-4- 2224252 Fax: +971-4- 2212712
E-mail:
Web site:
GIFTS TOWER (L.L.C)
P.O. Box64926
Dubai
Phone: +971-4- 2295654 Fax: +971-4- 2256585
E-mail:
Web site:
GOLDEN OAK TRADING (L. L. C)
P.O. Box24182
Dubai
Phone: +971-4- 2315044 Fax: +971-4- 2268876
E-mail:
Web site:
GOLDEN SMILE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box65062
Dubai
Phone: +971-4- 2351337 Fax: +971-4- 2351338
E-mail:
Web site:
HAPPY CITY TRADING (L.L.C)
P.O. Box1541
Dubai
Phone: +971-4- 2260062 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HARAIR TRADING
P.O. Box171487 Dubai
Phone: +971-4- 2987897 Fax: +971-4- 2350345
E-mail:
Web site:
HEER SHIVANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box125889 Dubai
Phone: +971-4- 2353124 Fax: +971-4- 2353125
E-mail:
Web site:
HOMESTEAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box118341 Dubai
Phone: +971-4- 3359797 Fax: +971-4- 3359645
E-mail: [email protected]
Web site:
HOOR AL AIN FASHION (L.L.C)
P.O. Box82279
Dubai
Phone: +971-4- 2729132 Fax: +971-4- 2726996
E-mail: [email protected]
Web site:
HUSSAIN IBRAHIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box4652
Dubai
Phone: +971-4- 2290568 Fax: +971-4- 2263780
E-mail: [email protected]
Web site:
HUSSAIN MURAD IBRAHIM FASHION (L.L.C)
P.O. Box93861
Dubai
Phone: +971-4- 2256711 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
INDIAN ROYAL TRADERS (L.L.C.)
P.O. Box349
Dubai
Phone: +971-4- 3273737 Fax: +971-4- 3273838
E-mail: [email protected]
Web site:
ISLAMIC JEWEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box89351
Dubai
Phone: +971-4- 2259094 Fax: +971-4- 2291505
E-mail:
Web site:
J I A Y I TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 4646650 Fax: +971-4- 2256161
E-mail:
Web site:
JIAOZU SHOES TRADING (L.L.C)
P.O. Box41334
Dubai
Phone: +971-4- 2295439 Fax: +971-4- 2265472
E-mail:
Web site:
K - NORTH TRADING (LLC)
P.O. Box29078
Dubai
Phone: +971-4- 3591007 Fax: +971-4- 3591008
E-mail:
Web site:
KINGS IDEA GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box85978
Dubai
Phone: +971-4- 2295268 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KRASCEVA TRADING CO LLC
P.O. Box32052
Dubai
Phone: +971-4- 2352426 Fax: +971-4- 2352629
E-mail: [email protected]
Web site:
LA VALLISE (L.L.C) BRANCH
P.O. Box3095
Dubai
Phone: +971-4- 3553336 Fax: +971-4- 3550770
E-mail: [email protected]
Web site:
MERAJ TRADING (L.L.C)
P.O. Box16326
Dubai
Phone: +971-4- 3218330 Fax: +971-4- 3218331
E-mail: [email protected]
Web site:
MIX MAX FASHION
P.O. Box16088
Dubai
Phone: +971-4- 2728954 Fax: +971-4- 2275401
E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN LUXURY TRADING
P.O. Box41158
Dubai
Phone: +971-4- 2351928 Fax: +971-4- 2350689
E-mail:
Web site:
MUSHARI CHILD GARMENTS
P.O. Box42563
Dubai
Phone: +971-4- 2233402 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NABI SHAH TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box172556 Dubai
Phone: +971-4- 2351007 Fax: +971-4- 2350030
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL BANADER TRADING (L.L.C)
P.O. Box64795
Dubai
Phone: +971-4- 2295324 Fax: +971-4- 2266329
E-mail: [email protected]
Web site:
NEW BELLBIRD TRADING (L.L.C.) (BR)
P.O. Box32317
Dubai
Phone: +971-4- 2731309 Fax: +971-4- 3512902
E-mail: [email protected]
Web site:
NICE SHIP TEXTILE
P.O. Box39406
Dubai
Phone: +971-4- 2732238 Fax: +971-4- 2719268
E-mail:
Web site:
OSHO WORLD (L.L.C)
P.O. Box12749
Dubai
Phone: +971-4- 3535099 Fax: +971-4- 3531216
E-mail: [email protected]
Web site:
PAK AFGHAN TEXTILES
P.O. Box20870
Dubai
Phone: +971-4- 2282790 Fax: +971-4- 2282790
E-mail: [email protected]
Web site:
PARIS STAR COSMETICS (L.L.C)
P.O. Box39967
Dubai
Phone: +971-4- 2350226 Fax: +971-4- 2350229
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL FUTURE TRADING
P.O. Box112652 Dubai
Phone: +971-4- 2283661 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ROYAL TRUST FURNITURE
P.O. Box91354
Dubai
Phone: +971-4- 2733078 Fax: +971-4- 2738111
E-mail:
Web site:
SALAH AL MARZOOQI TRADING
P.O. Box47234
Dubai
Phone: +971-4- 2353844 Fax: +971-4- 2351185
E-mail: [email protected]
Web site:
SALEM HASSAN FURNITURE
P.O. Box29933
Dubai
Phone: +971-4- 2637673 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SALEM NAWAB TEXTILES L.L.C
P.O. Box64825
Dubai
Phone: +971-4- 2252086 Fax: +971-4- 2295297
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA & SKY READYMADE GAMRNETS (L.L.C)
P.O. Box114922 Dubai
Phone: +971-4- 2295816 Fax: +971-4- 2295817
E-mail: [email protected]
Web site:
SEPAHAN TRADING CO.(L. L. C)
P.O. Box83429
Dubai
Phone: +971-4- 2677148 Fax: +971-4- 2677149
E-mail: [email protected]
Web site:
SIMPLY DIYAS TRADING
P.O. Box43587
Dubai
Phone: +971-4- 3511146 Fax: +971-4- 3511146
E-mail:
Web site:
SMART OFFICE SOLUTIONS EST
P.O. Box3264
Dubai
Phone: +971-4- 2958526 Fax: +971-4- 2958527
E-mail: [email protected]
Web site:
SUNIL KUMAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box44631
Dubai
Phone: +971-4- 3539560 Fax: +971-4- 3539560
E-mail:
Web site:
TEDALAL MREADYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box3909
Dubai
Phone: +971-4- 2291459 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
THAKKAR TEXTILES CO (BRANCH OF THAKKAR TRADING CO L.L.C)
P.O. Box43437
Dubai
Phone: +971-4- 3532551 Fax: +971-4- 3533130
E-mail: [email protected]
Web site:
THE BEAUTY HOUSE TRADING
P.O. Box42341
Dubai
Phone: +971-4- 2290771 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
THE PASHMINA HOUSE TRADING LLC
P.O. Box66202
Dubai
Phone: +971-4- 3537380 Fax: +971-4- 3537380
E-mail: [email protected]
Web site:
TOUTOUNJI TRADING
P.O. Box65063
Dubai
Phone: +971-4- 2351216 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
WADI WALA TRADING (L.L.C)
P.O. Box51437
Dubai
Phone: +971-4- 3535949 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YASSER AL SAYED HUSSAIN AL HASHEMI STORE
P.O. Box7993
Dubai
Phone: +971-4- 3377364 Fax: +971-4- 3340412
E-mail: [email protected]
Web site:
ZIXIANG TRADING
P.O. Box122543 Dubai
Phone: +971-4- 2231168 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDUL RAHMAN & MIHD SIDDIQUE AL WADI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4083
Dubai
Phone: +971-4- 2264483 Fax: +971-4- 2263993
E-mail:
Web site:
ABDULHAKEEM MOHD TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box64995
Dubai
Phone: +971-4- 2263352 Fax: +971-4- 2263359
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA ALI ALTAWWASH TRADING (L.L.C)
P.O. Box46183
Dubai
Phone: +971-4- 3537451 Fax: +971-4- 3537452
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA MOHD RAHMANI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box1285
Dubai
Phone: +971-4- 2366649 Fax: +971-4- 2366647
E-mail: [email protected]
Web site:
ABOTHAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box83499
Dubai
Phone: +971-4- 2718126 Fax: +971-4- 2696074
E-mail:
Web site:
AL AHLI CITY TRADING( L L C)
P.O. Box60210
Dubai
Phone: +971-4- 2627455 Fax: +971-4- 2235454
E-mail:
Web site:
AL AIN PALACE TRADING
P.O. Box116814 Dubai
Phone: +971-4- 2259626 Fax: +971-4- 2267484
E-mail:
Web site:
AL BUROOJ TRADING
P.O. Box10142
Dubai
Phone: +971-4- 2631176 Fax: +971-4- 2614372
E-mail: [email protected]
Web site: www.alburoojtrading.com
AL FUHAIDI CORNER TRADING ( L . L . C )
P.O. Box45193
Dubai
Phone: +971-4- 3932249 Fax: +971-4- 3932249
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HEER TRADING (L.L.C)
P.O. Box46110
Dubai
Phone: +971-4- 2258894 Fax: +971-4- 3533216
E-mail:
Web site:
AL KAHF TRADING (L.L.C)
P.O. Box7691
Dubai
Phone: +971-4- 3362775 Fax: +971-4- 3345465
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAYARA TRADING L.L.C
P.O. Box81687
Dubai
Phone: +971-4- 2290013 Fax: +971-4- 2351573
E-mail:
Web site:
AL RUMANAH AL HAMRAH SUNGLASSES TRADING
P.O. Box64983
Dubai
Phone: +971-4- 2261286 Fax: +971-4- 2261286
E-mail:
Web site:
AL SAHHAF PERFUMES
P.O. Box16250
Dubai
Phone: +971-4- 2666075 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL THWAB AL WATANI TRADING
P.O. Box24267
Dubai
Phone: +971-4- 3445977 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ALSABBAR PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box111475 Dubai
Phone: +971-4- 2265745 Fax: +971-4- 2265764
E-mail: [email protected]
Web site:
ANIS STAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box83725
Dubai
Phone: +971-4- 2730279 Fax: +971-4- 2730269
E-mail: [email protected]
Web site:
ARABIC TRAINGLE TRADING (L.L.C)
P.O. Box93709
Dubai
Phone: +971-4- 3966682 Fax: +971-4- 3966882
E-mail: [email protected]
Web site:
ARMINCO TRADING LLC
P.O. Box3577
Dubai
Phone: +971-4- 2295030 Fax: +971-4- 2295030
E-mail:
Web site:
ARYK SHOES
P.O. Box9 Dubai
Phone: +971-4- 2253749 Fax: +971-4- 2250754
E-mail: [email protected]
Web site:
ATAYA ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box2929
Dubai
Phone: +971-4- 3351557 Fax: +971-4- 3362820
E-mail: [email protected]
Web site:
BADR HASSAN TRADING
P.O. Box41264
Dubai
Phone: +971-4- 2250798 Fax: +971-4- 2291866
E-mail:
Web site:
BEAUTIFUL SHAILA TRADING
P.O. Box111229 Dubai
Phone: +971-4- 2257531 Fax: +971-4- 2259096
E-mail: [email protected]
Web site:
BEAUTIFUL SWAN FASHION( L . L .C)
P.O. Box112033 Dubai
Phone: +971-4- 2354529 Fax: +971-4- 2354539
E-mail:
Web site:
BLUE FEATHER TRADING (L. L. C)
P.O. Box44732
Dubai
Phone: +971-4- 3539348 Fax: +971-4- 3539358
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE TOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box44727
Dubai
Phone: +971-4- 3537883 Fax: +971-4- 3537843
E-mail:
Web site:
BO HAMDAH GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box113806 Dubai
Phone: +971-4- 2291678 Fax: +971-4- 2262578
E-mail: [email protected]
Web site:
BOUTIQUE DE VOILE
P.O. Box51856
Dubai
Phone: +971-4- 3455900 Fax: +971-4- 3455900
E-mail: [email protected]
Web site:
BUTI MOHAMMED TRADING (L.L.C)
P.O. Box103950 Dubai
Phone: +971-4- 2351450 Fax: +971-4- 2351451
E-mail: [email protected]
Web site:
CROWN STAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box43537
Dubai
Phone: +971-4- 2291535 Fax: +971-4- 2267894
E-mail: [email protected]
Web site:
D.M.G.M PERFUMES &COSMETICS BRANCH OF MAX CARE
INTERNATIONAL TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box22164
Dubai
Phone: +971-4- 2629940 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
DESERT QUEEN TRADING
P.O. Box49760
Dubai
Phone: +971-4- 2222337 Fax: +971-4- 2212727
E-mail: [email protected]
Web site:
DHARTI TRADING (L. L. C)
P.O. Box183353 Dubai
Phone: +971-4- 235465 Fax: +971-4- 2354069
E-mail:
Web site:
EAST BEAUTY TRADING
P.O. Box19929
Dubai
Phone: +971-4- 2710606 Fax: +971-4- 2611470
E-mail:
Web site:
EAST RAINBOW TRADING (L.L.C)
P.O. Box28618
Dubai
Phone: +971-4- 3538893 Fax: +971-4- 3538895
E-mail:
Web site:
EAST SILK TRADING
P.O. Box67300
Dubai
Phone: +971-4- 2710606 Fax: +971-4- 2738111
E-mail:
Web site:
FESHWARI STAR FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box74528
Dubai
Phone: +971-4- 3493003 Fax: +971-4- 3493007
E-mail: [email protected]
Web site:
FIRST FACE PERFUMS AND CUSMATICS TRADING L L C
P.O. Box172631 Dubai
Phone: +971-4- 2831716 Fax: +971-4- 2831715
E-mail: [email protected]
Web site:
FOUR ZONE TRADING (L.L.C)
P.O. Box49974
Dubai
Phone: +971-4- 2223435 Fax: +971-4- 2223635
E-mail: [email protected]
Web site:
FRANCO MARTINI (L.L.C)
P.O. Box13381
Dubai
Phone: +971-4- 2289941 Fax: +971-4- 2289943
E-mail: [email protected]
Web site:
FUAD MOHAMMED AMIN TRADING
P.O. Box113560 Dubai
Phone: +971-4- 2290307 Fax: +971-4- 2290307
E-mail:
Web site:
FUTURE POINT TRADING (L.L.C)
P.O. Box29051
Dubai
Phone: +971-4- 2720908 Fax: +971-4- 2260488
E-mail:
Web site:
GHAMAI MOHAMMAD GHANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box84028
Dubai
Phone: +971-4- 2233347 Fax: +971-4- 2233348
E-mail:
Web site:
GHAWALI SHAILA & ABAYA TRADING
P.O. Box3466
Dubai
Phone: +971-4- 2977512 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GIOTIS TRADING (L.L.C)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 2221126 Fax: +971-4- 2733850
E-mail:
Web site:
GOLDEN BOAT TRADING
P.O. Box42394
Dubai
Phone: +971-4- 2210088 Fax: +971-4- 2292280
E-mail:
Web site:
HALWAN STAR GARMENTS
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2350190 Fax: +971-4- 2251234
E-mail:
Web site:
HAMID & ASMAT TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box89042
Dubai
Phone: +971-4- 2232886 Fax: +971-4- 2233792
E-mail: [email protected]
Web site:
HOMES ''R US TRADING (L.L.C) -BR
P.O. Box11096
Dubai
Phone: +971-4- 8133777 Fax: +971-4- 8133888
E-mail: [email protected]
Web site: www.lalsgroup.com
JASIM ALKHAJA TRADING EST.
P.O. Box89719
Dubai
Phone: +971-4- 3579206 Fax: +971-4- 2253336
E-mail:
Web site:
JASMINE RIVER TRADING (L.L.C)
P.O. Box40799
Dubai
Phone: +971-4- 2628115 Fax: +971-4- 2628117
E-mail: [email protected]
Web site:
K.G.N TRADING (L.L.C)
P.O. Box16326
Dubai
Phone: +971-4- 2725021 Fax: +971-4- 2725071
E-mail: [email protected]
Web site:
KHALFAN AL ZABI TRADING
P.O. Box56306
Dubai
Phone: +971-4- 3494110 Fax: +971-4- 3494220
E-mail:
Web site:
KINGS CLUB TRADING(L.L.C)
P.O. Box112014 Dubai
Phone: +971-4- 2253048 Fax: +971-4- 2253048
E-mail:
Web site:
LAYADI TRADING
P.O. Box10397
Dubai
Phone: +971-4- 2259131 Fax: +971-4- 2266280
E-mail: [email protected]ae
Web site:
LAZORD TRADING (L.L.C)
P.O. Box86102
Dubai
Phone: +971-4- 2731650 Fax: +971-4- 2731659
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY PASSENGER BAGS TRADING
P.O. Box16413
Dubai
Phone: +971-4- 2277104 Fax: +971-4- 2285088
E-mail:
Web site:
MOHAMMED AYOOB TRADING (L.L.C)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2211978 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOHTASHAM TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box172189 Dubai
Phone: +971-4- 2266570 Fax: +971-4- 2262001
E-mail: [email protected]
Web site:
MOON LADY TRADING (L.L.C)
P.O. Box81552
Dubai
Phone: +971-4- 3455531 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MOON SILK TRADING (L.L.C)
P.O. Box31276
Dubai
Phone: +971-4- 2737527 Fax: +971-4- 2737527
E-mail:
Web site:
MORNING WONDERS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box45637
Dubai
Phone: +971-4- 3539091 Fax: +971-4- 3539092
E-mail: [email protected]
Web site:
NABIL HANEEF TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box8110
Dubai
Phone: +971-4- 2264452 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NAGHAM ALAWTAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box85071
Dubai
Phone: +971-4- 2351314 Fax: +971-4- 2680775
E-mail:
Web site:
NEW GREEN CASTLE TRADING
P.O. Box45768
Dubai
Phone: +971-4- 2261875 Fax: +971-4- 2295239
E-mail: [email protected]
Web site:
NINO FASCINO (L.L.C)
P.O. Box41663
Dubai
Phone: +971-4- 2280236 Fax: +971-4- 2340966
E-mail: [email protected]
Web site:
NOBCO GARMENTS CO. (L.L.C)
P.O. Box87469
Dubai
Phone: +971-4- 2258010 Fax: +971-4- 2269220
E-mail: [email protected]
Web site:
NOBLE PRINCE TRADING
P.O. Box9 Dubai
Phone: +971-4- 2351001 Fax: +971-4- 2351001
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR ABBAS GIFTS (L.L.C.)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3592250 Fax: +971-4- 3555674
E-mail: [email protected]
Web site:
NUJOOM ALSABAAH TRADING CO. L.L.C
P.O. Box41350
Dubai
Phone: +971-4- 2352345 Fax: +971-4- 2352346
E-mail: [email protected]
Web site:
OSAKA GROUP
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2254075 Fax: +971-4- 2264595
E-mail: [email protected]
Web site:
OUDH ALANFAR TRADING (BRANCH)
P.O. Box112473 Dubai
Phone: +971-4- 2247760 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
PALACE LINE TRADING
P.O. Box39658
Dubai
Phone: +971-4- 2261220 Fax: +971-4- 2255801
E-mail:
Web site:
PHASE TRADING(L.L.C)
P.O. Box64992
Dubai
Phone: +971-4- 2257524 Fax: +971-4- 2266797
E-mail: [email protected]
Web site:
PRINCESS FLOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box65148
Dubai
Phone: +971-4- 2265511 Fax: +971-4- 2251622
E-mail: [email protected]
Web site:
QIANXIU TRADING (L.L.C)
P.O. Box97238
Dubai
Phone: +971-4- 2295009 Fax: +971-4- 2250801
E-mail: [email protected]
Web site:
RED SQUARE TRADING
P.O. Box45024
Dubai
Phone: +971-4- 2676236 Fax: +971-4- 2676237
E-mail:
Web site:
SAEED AL MANSOORI TRADING EST.
P.O. Box5799
Dubai
Phone: +971-4- 3374294 Fax: +971-4- 3369897
E-mail:
Web site:
SAEED MOHAMMED AMIN TRADING EST
P.O. Box65439
Dubai
Phone: +971-4- 2290822 Fax: +971-4- 2264133
E-mail: [email protected]
Web site:
SAN RIMO TRADING (L.L.C)
P.O. Box6015
Dubai
Phone: +971-4- 3377320 Fax: +971-4- 3369444
E-mail: [email protected]
Web site:
SEASON LINE TRADING
P.O. Box113432 Dubai
Phone: +971-4- 2255404 Fax: +971-4- 2256202
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAIKHA AL HADDAD TRADING (BR)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail:
Web site:
SHROOQ ATIQ TRADING L.L.C
P.O. Box42569
Dubai
Phone: +971-4- 2268120 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SOME COLORS FURNITURES (L. L. C)
P.O. Box171133 Dubai
Phone: +971-4- 2727676 Fax: +971-4- 2725078
E-mail:
Web site:
SPRING CRESCENT TRADING
P.O. Box69008
Dubai
Phone: +971-4- 2645373 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SUBAI TRADING
P.O. Box76499
Dubai
Phone: +971-4- 2857435 Fax: +971-4- 2853227
E-mail:
Web site:
SUNTIKA TRADING(L.L.C)
P.O. Box6057
Dubai
Phone: +971-4- 3531270 Fax: +971-4- 3537924
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS GROUP WATCHES (L.L.C)
P.O. Box85613
Dubai
Phone: +971-4- 2969339 Fax: +971-4- 2969338
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS NOBLE (L.L.C)
P.O. Box47336
Dubai
Phone: +971-4- 2967225 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TALWAH STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box41932
Dubai
Phone: +971-4- 2295850 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
TASNEEM KHOZEAMA TRADING
P.O. Box28450
Dubai
Phone: +971-4- 2713505 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
THE WEDDING SHOP (L.L.C)
P.O. Box120300 Dubai
Phone: +971-4- 3409404 Fax: +971-4- 3409505
E-mail: [email protected]
Web site:
VILLAGE COTTAGE ANTIQUES
P.O. Box33478
Dubai
Phone: +971-4- 2267950 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WAFI HOSPITALITY (L L C)
P.O. Box2700
Dubai
Phone: +971-4- 3245454 Fax: +971-4- 3249451
E-mail: [email protected]
Web site:
XYZ TRADING (L.L.C)
P.O. Box64902
Dubai
Phone: +971-4- 2351778 Fax: +971-4- 2351776
E-mail: [email protected]
Web site:
YES WE ARE TRADING L.L.C
P.O. Box116626 Dubai
Phone: +971-4- 2213735 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
YVEST ROCHER TRADING (L.L.C)
P.O. Box182159 Dubai
Phone: +971-4- 2288433 Fax: +971-4- 2288433
E-mail:
Web site:
ZAHRAT ALKHAFJI TRADING (L. L. C)
P.O. Box39448
Dubai
Phone: +971-4- 2351172 Fax: +971-4- 2351179
E-mail:
Web site:
AALIYA PLAZA (L.L.C)
P.O. Box42917
Dubai
Phone: +971-4- 3538101 Fax: +971-4- 3538103
E-mail: [email protected]
Web site:
AFRICAN CITY TRADING EST
P.O. Box39035
Dubai
Phone: +971-4- 2258424 Fax: +971-4- 2258424
E-mail:
Web site:
AL KARNAK TRADING (L.L.C)
P.O. Box8546
Dubai
Phone: +971-4- 3375766 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL KAWTHAR CURTAIN TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box82763
Dubai
Phone: +971-4- 2717286 Fax: +971-4- 2716850
E-mail:
Web site:
AL MUSAFRI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box81993
Dubai
Phone: +971-4- 2254322 Fax: +971-4- 2260703
E-mail:
Web site:
AL OROOBA TRADING -BR
P.O. Box58210
Dubai
Phone: +971-4- 2710299 Fax: +971-4- 2729940
E-mail: [email protected]
Web site:
AL QRAIABAN INTERNATIONAL TRADING EST.
P.O. Box11741
Dubai
Phone: +971-4- 3378266 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL REEM STAR TRADING
P.O. Box103637 Dubai
Phone: +971-4- 2219913 Fax: +971-4- 2219914
E-mail:
Web site:
AL RIDAA AL HARIRI TRADING(LLC)
P.O. Box40123
Dubai
Phone: +971-4- 2238009 Fax: +971-4- 2237219
E-mail:
Web site:
AL ROOLA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box90197
Dubai
Phone: +971-4- 2295840 Fax: +971-4- 2295841
E-mail:
Web site:
AL SARAB TRADING
P.O. Box112440 Dubai
Phone: +971-4- 2265967 Fax: +971-4- 2263415
E-mail:
Web site:
AL TAQWEEN TRADING
P.O. Box182
Dubai
Phone: +971-4- 2732758 Fax: +971-4- 2732759
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI QURBAN ALI CO (L.L.C)
P.O. Box3111
Dubai
Phone: +971-4- 2737871 Fax: +971-4- 2350409
E-mail:
Web site:
ALWASEELA READYMADE GARMENTS L.L.C
P.O. Box87239
Dubai
Phone: +971-4- 2351651 Fax: +971-4- 2351651
E-mail:
Web site:
AND 1
P.O. Box726
Dubai
Phone: +971-4- 3379439 Fax: +971-4- 3379480
E-mail:
Web site:
AQEEL KABITAL READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box3889
Dubai
Phone: +971-4- 2265917 Fax: +971-4- 2250728
E-mail:
Web site:
ARISTO TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box8237
Dubai
Phone: +971-4- 2269542 Fax: +971-4- 2260071
E-mail: [email protected]
Web site:
BABBAR STAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46630
Dubai
Phone: +971-4- 3536578 Fax: +971-4- 3536579
E-mail:
Web site:
BEAUTIFUL PALACE TRADING EST.
P.O. Box4614
Dubai
Phone: +971-4- 2233428 Fax: +971-4- 2264595
E-mail:
Web site:
BOMBAY STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box44160
Dubai
Phone: +971-4- 3540081 Fax: +971-4- 3540082
E-mail: [email protected]
Web site:
BURO 45 (L.L.C)
P.O. Box36491
Dubai
Phone: +971-4- 2831928 Fax: +971-4- 2831929
E-mail: [email protected]
Web site:
CARNATION CITY PERFUMES(L.L.C)
P.O. Box84606
Dubai
Phone: +971-4- 2638400 Fax: +971-4- 2638401
E-mail: [email protected]
Web site:
CENTROPEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box251183 Dubai
Phone: +971-4- 2211558 Fax: +971-4- 2216337
E-mail:
Web site:
CENTURY LEADY TRADING
P.O. Box49968
Dubai
Phone: +971-4- 2726718 Fax: +971-4- 2726708
E-mail: [email protected]
Web site:
DEVELOP CHOICE TRADING (L.L.C)
P.O. Box45095
Dubai
Phone: +971-4- 3538586 Fax: +971-4- 3531372
E-mail: [email protected]
Web site:
DONNA VIVIEN TRADING
P.O. Box56263
Dubai
Phone: +971-4- 2229878 Fax: +971-4- 2233740
E-mail:
Web site:
DREAMS FASHION TRADING LLC
P.O. Box13334
Dubai
Phone: +971-4- 2397779 Fax: +971-4- 2397666
E-mail: [email protected]
Web site:
EAST VISION TRADING (L.L.C)
P.O. Box50445
Dubai
Phone: +971-4- 2354611 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ECHO CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box57248
Dubai
Phone: +971-4- 3322120 Fax: +971-4- 3322130
E-mail:
Web site:
ELITE STAR TRADING
P.O. Box41101
Dubai
Phone: +971-4- 2285166 Fax: +971-4- 2278583
E-mail:
Web site:
FASHION TREE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box45199
Dubai
Phone: +971-4- 3538806 Fax: +971-4- 3538836
E-mail: [email protected]
Web site:
FROU FROU TRADING EST.
P.O. Box1195
Dubai
Phone: +971-4- 3300503 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN HANDS TRADING (L.L.C.)
P.O. Box2338
Dubai
Phone: +971-4- 2275796 Fax: +971-4- 2238725
E-mail:
Web site:
GOLDEN TIGER STORE
P.O. Box13360
Dubai
Phone: +971-4- 2227089 Fax: +971-4- 2217556
E-mail:
Web site:
HALLING TRADING
P.O. Box181237 Dubai
Phone: +971-4- 2637430 Fax: +971-4- 2632840
E-mail:
Web site:
HASSAN HUSAIN READY MADE GARMENTS
P.O. Box40293
Dubai
Phone: +971-4- 2259876 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HAZEM AL DABAG TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box45263
Dubai
Phone: +971-4- 3539096 Fax: +971-4- 3539097
E-mail: [email protected]
Web site:
IRONY HOME (L.L.C)
P.O. Box75047
Dubai
Phone: +971-4- 3363241 Fax: +971-4- 3663241
E-mail: [email protected]
Web site:
ISLAND HUT TRADING
P.O. Box6435
Dubai
Phone: +971-4- 2290600 Fax: +971-4- 2291158
E-mail:
Web site:
ISLAND OASIS GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box51572
Dubai
Phone: +971-4- 2260718 Fax: +971-4- 2258082
E-mail: [email protected]
Web site:
JABAL AL AMIR TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
JEDDA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box65155
Dubai
Phone: +971-4- 2215744 Fax: +971-4- 2215745
E-mail:
Web site:
JIDAAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box5524
Dubai
Phone: +971-4- 7580495 Fax: +971-4- 2351570
E-mail:
Web site:
KARYAN LUGGAGE (L.L.C)
P.O. Box65441
Dubai
Phone: +971-4- 2350831 Fax: +971-4- 2350832
E-mail: [email protected]
Web site:
KATEM TRADING
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
KHALID KHAMIS ABDULLA TRADING
P.O. Box112247 Dubai
Phone: +971-4- 2217361 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LAI HAO TRADING CO L.L.C
P.O. Box172358 Dubai
Phone: +971-4- 6281882 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LANG SHA KNITTING EST
P.O. Box103970 Dubai
Phone: +971-4- 2251528 Fax: +971-4- 2256844
E-mail: [email protected]
Web site:
LEONARDO TRADING
P.O. Box64469
Dubai
Phone: +971-4- 3322006 Fax: +971-4- 3322065
E-mail: [email protected]
Web site: www.leonardodubai.com
LINEA VERDE INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box38139
Dubai
Phone: +971-4- 3383553 Fax: +971-4- 3383993
E-mail: [email protected]
Web site:
LUXURY PALACE TRADING L.L.C
P.O. Box83566
Dubai
Phone: +971-4- 2351571 Fax: +971-4- 2351572
E-mail: [email protected]
Web site:
MARSEH LADIES TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box44877
Dubai
Phone: +971-4- 2211022 Fax: +971-4- 2243661
E-mail: [email protected]
Web site:
MILAD FURNITURES (L.L.C)
P.O. Box2222
Dubai
Phone: +971-4- 3448662 Fax: +971-4- 3012200
E-mail: [email protected]
Web site:
MNP MEXA CILER FASHION L.L.C
P.O. Box87409
Dubai
Phone: +971-4- 2217255 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MODERN VARIETY (L.L.C)
P.O. Box12763
Dubai
Phone: +971-4- 3539060 Fax: +971-4- 3533593
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD ZAHIR JAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box93452
Dubai
Phone: +971-4- 2263723 Fax: +971-4- 2263723
E-mail:
Web site:
MOHD. & ABDUL RAHMAN MAHMOOD AL AWAZI (L.L.C)
P.O. Box42134
Dubai
Phone: +971-4- 2263792 Fax: +971-4- 2268969
E-mail: [email protected]
Web site:
MUSEUM LINENS & EMBROIDERY (L.L.C)
P.O. Box181572 Dubai
Phone: +971-4- 2941340 Fax: +971-4- 2941360
E-mail: [email protected]
Web site:
N.B.B GARMENTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box82207
Dubai
Phone: +971-4- 2291378 Fax: +971-4- 2295873
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL RAYHAN TRADING
P.O. Box89149
Dubai
Phone: +971-4- 2226024 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NASEEB STAR TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box39500
Dubai
Phone: +971-4- 3535537 Fax: +971-4- 3537250
E-mail: [email protected]
Web site:
NICE HAND TRADING
P.O. Box42183
Dubai
Phone: +971-4- 2727498 Fax: +971-4- 2721081
E-mail:
Web site:
OSCA FASHION (L.L.C)
P.O. Box32856
Dubai
Phone: +971-4- 2868033 Fax: +971-4- 2868039
E-mail:
Web site:
QAROON TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box45309
Dubai
Phone: +971-4- 3536572 Fax: +971-4- 3531672
E-mail: [email protected]
Web site:
RAJESH HOTCHAND TEXTILE & GARMENTS TRADING L L C
P.O. Box43703
Dubai
Phone: +971-4- 3532100 Fax: +971-4- 3537341
E-mail: [email protected]
Web site:
RATTAN HOUSE FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box38232
Dubai
Phone: +971-4- 3382977 Fax: +971-4- 3382976
E-mail: [email protected]
Web site:
REAL VISION TRADING L.L.C
P.O. Box44974
Dubai
Phone: +971-4- 3538867 Fax: +971-4- 3538861
E-mail:
Web site:
ROSSAMODA TRADING (L.L.C)
P.O. Box14947
Dubai
Phone: +971-4- 2666307 Fax: +971-4- 2666309
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL APPLE GARMENTS &TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box64498
Dubai
Phone: +971-4- 2251503 Fax: +971-4- 2295785
E-mail:
Web site:
SAHARA INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box41870
Dubai
Phone: +971-4- 2292694 Fax: +971-4- 2292695
E-mail: [email protected]
Web site:
SALIM AL SUWADI TRADING (L.L.C)
P.O. Box44902
Dubai
Phone: +971-4- 2722921 Fax: +971-4- 2724645
E-mail: [email protected]
Web site:
SALWA STAR TRADING L.L.C
P.O. Box29757
Dubai
Phone: +971-4- 2350510 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SAMRAWIT TRADING (L.LC.)
P.O. Box1247
Dubai
Phone: +971-4- 2688189 Fax: +971-4- 2624527
E-mail: [email protected]
Web site:
SARWAN TRADING (L. L. C)
P.O. Box45318
Dubai
Phone: +971-4- 3539380 Fax: +971-4- 3539381
E-mail: [email protected]
Web site:
SAYEDAT AL MODA FSASHION (L.L.C)
P.O. Box80761
Dubai
Phone: +971-4- 2239649 Fax: +971-4- 2978995
E-mail:
Web site:
SHAHEEN ALSHARQ READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box2157
Dubai
Phone: +971-4- 2265033 Fax: +971-4- 2264026
E-mail:
Web site:
SILENT TRADING
P.O. Box112433 Dubai
Phone: +971-4- 2218510 Fax: +971-4- 2218530
E-mail:
Web site:
SILK PLAZA TRADING (BR)
P.O. Box4963
Dubai
Phone: +971-4- 2280055 Fax: +971-4- 2280056
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER SCARF FASHION
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVIO OLIVERSON
P.O. Box16414
Dubai
Phone: +971-4- 2272264 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SOFT TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box45292
Dubai
Phone: +971-4- 3532378 Fax: +971-4- 3535285
E-mail:
Web site:
SOMALIA TEXTILE TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box39688
Dubai
Phone: +971-4- 2291455 Fax: +971-4- 2291459
E-mail: [email protected]
Web site:
TAIYU TRADING
P.O. Box72707
Dubai
Phone: +971-4- 2289186 Fax: +971-4- 2289286
E-mail: [email protected]
Web site:
TAJ AL MALEK TRADING
P.O. Box27159
Dubai
Phone: +971-4- 2351405 Fax: +971-4- 2351405
E-mail: [email protected]
Web site:
THAMER TRADING EST
P.O. Box86287
Dubai
Phone: +971-4- 2629948 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TOYOOR ALMAHABBA READYMADE GARMENTS TRADING ( L.L.C)
P.O. Box96103
Dubai
Phone: +971-4- 2359018 Fax: +971-4- 2359019
E-mail:
Web site:
UNIK VISION L.L.C
P.O. Box112906 Dubai
Phone: +971-4- 2291087 Fax: +971-4- 2291265
E-mail: [email protected]
Web site:
WAN JIN TRADING L L C
P.O. Box93675
Dubai
Phone: +971-4- 2260588 Fax: +971-4- 2626166
E-mail: [email protected]
Web site:
WARDAT AL MEZAEEN TRADING
P.O. Box65098
Dubai
Phone: +971-4- 2351404 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
WHITE IVORY TRADING
P.O. Box41468
Dubai
Phone: +971-4- 2264995 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
WONDER ISLAND GIFTS
P.O. Box66514
Dubai
Phone: +971-4- 2255188 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
WONDER PALACE FASHION (L.L.C)
P.O. Box45334
Dubai
Phone: +971-4- 2277858 Fax: +971-4- 2279775
E-mail: [email protected]
Web site:
WORLD OF CURTAINS ( L . L . C )
P.O. Box4276
Dubai
Phone: +971-4- 3453060 Fax: +971-4- 3453311
E-mail: [email protected]
Web site:
Z.A TRADING
P.O. Box62608
Dubai
Phone: +971-4- 2252626 Fax: +971-4- 2267324
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAHART ALNADA TAILORING & EMBROIDERY
P.O. Box85140
Dubai
Phone: +971-4- 2731100 Fax: +971-4- 2718189
E-mail:
Web site:
ABDULRAHMAN KHADIM TRADING EST
P.O. Box88508
Dubai
Phone: +971-4- 2266618 Fax: +971-4- 2266618
E-mail:
Web site:
ABR ALHADOUD TRADING LLC
P.O. Box184080 Dubai
Phone: +971-4- 2983026 Fax: +971-4- 2983027
E-mail:
Web site:
AHMED MOHD. HASSAN TRADING STORES
P.O. Box40918
Dubai
Phone: +971-4- 3532578 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL BAHAR AL MADINA TRADING CO. L.L.C
P.O. Box45430
Dubai
Phone: +971-4- 3530038 Fax: +971-4- 3538606
E-mail: [email protected]
Web site:
AL FURAT TEXTILE TRADING L.L.C
P.O. Box183954 Dubai
Phone: +971-4- 2352707 Fax: +971-4- 2352494
E-mail:
Web site:
AL MAHR AL JADEED TRADING L.L.C
P.O. Box4030
Dubai
Phone: +971-4- 2737475 Fax: +971-4- 2713555
E-mail:
Web site:
AL MANSOOR TOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box83262
Dubai
Phone: +971-4- 2266788 Fax: +971-4- 2258870
E-mail:
Web site:
AL MAYA TRADING CO. (L.L.C.) BR
P.O. Box8476
Dubai
Phone: +971-4- 2821555 Fax: +971-4- 2826660
E-mail: hoalmayagroup.com
Web site:
AL MUBARAKA PERFUMES TRADING (L.L.C)
P.O. Box3673
Dubai
Phone: +971-4- 2250503 Fax: +971-4- 2801657
E-mail:
Web site:
AL MUSANAF TRADING EST
P.O. Box1753
Dubai
Phone: +971-4- 2295757 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL SADAT FASHION
P.O. Box4168
Dubai
Phone: +971-4- 2295290 Fax: +971-4- 2351387
E-mail:
Web site:
AL SAEEDI TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45417
Dubai
Phone: +971-4- 3537510 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAFA STAR READYMADE GARMENTS
P.O. Box66361
Dubai
Phone: +971-4- 3491134 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SHAQAEQ WORLD TRADING
P.O. Box87543
Dubai
Phone: +971-4- 2666037 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL WAR TEXTILES TRADING
P.O. Box1168
Dubai
Phone: +971-4- 2267560 Fax: +971-4- 2269823
E-mail:
Web site:
ALAMANI ALSAEEDA TRADING
P.O. Box89417
Dubai
Phone: +971-4- 2861077 Fax: +971-4- 2860744
E-mail: [email protected]
Web site:
ALI FARD TRADING (L.L.C)
P.O. Box91290
Dubai
Phone: +971-4- 2249443 Fax: +971-4- 2249443
E-mail: [email protected]
Web site:
AMATO HAUTE COUTURE(L.L.C)
P.O. Box63985
Dubai
Phone: +971-4- 2349886 Fax: +971-4- 2349885
E-mail: [email protected]
Web site:
ASKAR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box63190
Dubai
Phone: +971-4- 2735015 Fax: +971-4- 2735016
E-mail:
Web site:
B.S.K TRADING (L.L.C)
P.O. Box45701
Dubai
Phone: +971-4- 3538282 Fax: +971-4- 3539798
E-mail: [email protected]
Web site:
BAGHDAD BRIDE TRADING (L. L. C)
P.O. Box45388
Dubai
Phone: +971-4- 3539594 Fax: +971-4- 3539598
E-mail:
Web site:
BAIT AL MAZYOONA TRADING (L.L.C)
P.O. Box10178
Dubai
Phone: +971-4- 2967629 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BIN HUMAID FASHION ( L.L.C)
P.O. Box41162
Dubai
Phone: +971-4- 2351982 Fax: +971-4- 2351983
E-mail: [email protected]
Web site:
BUSHRAH ALMADEENAH TRADING (L.L.C)
P.O. Box40829
Dubai
Phone: +971-4- 2352259 Fax: +971-4- 3433323
E-mail: [email protected]
Web site:
CANDELLA TRADING
P.O. Box114026 Dubai
Phone: +971-4- 3445994 Fax: +971-4- 3445980
E-mail: [email protected]
Web site:
CHINA XIN YAN TRADING
P.O. Box172420 Dubai
Phone: +971-4- 2350906 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CITY COLOUR GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box82841
Dubai
Phone: +971-4- 2286558 Fax: +971-4- 2291183
E-mail: [email protected]
Web site:
CONSTANTA INTERNATIONAL TRADING EST.
P.O. Box114289 Dubai
Phone: +971-4- 2727047 Fax: +971-4- 2727172
E-mail: [email protected]
Web site:
DARGON PALACE TRADING
P.O. Box19929
Dubai
Phone: +971-4- 3539298 Fax: +971-4- 3539488
E-mail: [email protected]
Web site:
DEIRA FALCON TRADING
P.O. Box90529
Dubai
Phone: +971-4- 2350861 Fax: +971-4- 2265998
E-mail:
Web site:
DEVI TRADING (L.L.C)
P.O. Box45483
Dubai
Phone: +971-4- 2351091 Fax: +971-4- 2351092
E-mail: [email protected]
Web site:
EAGLE OF ISLAND TRADING (L.L.C)
P.O. Box45681
Dubai
Phone: +971-4- 2266549 Fax: +971-4- 2350955
E-mail: [email protected]
Web site:
FACE TO FACE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box171038 Dubai
Phone: +971-4- 2293976 Fax: +971-4- 2293986
E-mail: [email protected]
Web site:
FAMILY STAR TEXTILES
P.O. Box40014
Dubai
Phone: +971-4- 2271088 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FARES PRODUCT (L.L.C) BRANCH
P.O. Box61655
Dubai
Phone: +971-4- 2823000 Fax: +971-4- 2828334
E-mail: [email protected]
Web site:
FINE FURNITURE CO.(L.L.C.)
P.O. Box5741
Dubai
Phone: +971-4- 3353557 Fax: +971-4- 3353570
E-mail: [email protected]
Web site:
FUTURE SOURCE GIFTS(L.L.C)
P.O. Box112966 Dubai
Phone: +971-4- 4524162 Fax: +971-4- 4526722
E-mail: [email protected]
Web site:
GENEVE TRADING
P.O. Box66454
Dubai
Phone: +971-4- 3449190 Fax: +971-4- 3352374
E-mail:
Web site:
GHAFOORI TRADING L L C
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 2733882 Fax: +971-4- 2735516
E-mail:
Web site:
GOLD WATER PERFUMES
P.O. Box88220
Dubai
Phone: +971-4- 2688182 Fax: +971-4- 2688183
E-mail:
Web site:
GOLDEN CLOUD TRADING
P.O. Box45490
Dubai
Phone: +971-4- 3530838 Fax: +971-4- 3532647
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN WAVE TRADING (LLC)
P.O. Box62962
Dubai
Phone: +971-4- 3374435 Fax: +971-4- 3374438
E-mail: [email protected]
Web site:
GREEN VIEW TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45465
Dubai
Phone: +971-4- 2260696 Fax: +971-4- 2267293
E-mail: [email protected]
Web site:
HASSAN OBAID SAEED TRADING EST
P.O. Box83270
Dubai
Phone: +971-4- 2263782 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HOLIDAY TRADING
P.O. Box16491
Dubai
Phone: +971-4- 2267917 Fax: +971-4- 2266280
E-mail:
Web site:
HOME ZONE TRADING (L.L.C)
P.O. Box6083
Dubai
Phone: +971-4- 2266611 Fax: +971-4- 3534308
E-mail: [email protected]
Web site:
IHSANUR RAHMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box242171 Dubai
Phone: +971-4- 2732136 Fax: +971-4- 2732137
E-mail:
Web site:
IN OUT SPACE (L.L.C)
P.O. Box2994
Dubai
Phone: +971-4- 2957143 Fax: +971-4- 2957356
E-mail: [email protected]
Web site:
INDEPENDENT STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box48175
Dubai
Phone: +971-4- 2264301 Fax: +971-4- 2264102
E-mail: [email protected]
Web site:
INDO ASIA PACIFIC (L.L.C)
P.O. Box114092 Dubai
Phone: +971-4- 3598222 Fax: +971-4- 3598222
E-mail:
Web site:
INDO BRITISH TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45725
Dubai
Phone: +971-4- 3597123 Fax: +971-4- 3597124
E-mail: [email protected]
Web site:
INTERNATIONAL BRANDS DISTRIBUTOR (L.L.C)
P.O. Box8405
Dubai
Phone: +971-4- 3510111 Fax: +971-4- 3510999
E-mail: [email protected]
Web site: www.timemachinegroup.com
JASH FASHION (L.L.C)
P.O. Box31084
Dubai
Phone: +971-4- 3535457 Fax: +971-4- 3535679
E-mail: [email protected]
Web site:
JILI TRADING
P.O. Box15198
Dubai
Phone: +971-4- 2952488 Fax: +971-4- 2952488
E-mail:
Web site:
K STYLE JEANS TRADING
P.O. Box64351
Dubai
Phone: +971-4- 2257481 Fax: +971-4- 2281577
E-mail:
Web site:
KOREA COLLECTION BOTIQUE (L.L.C)
P.O. Box116203 Dubai
Phone: +971-4- 2269277 Fax: +971-4- 2252154
E-mail:
Web site:
LAVANYA TRADING (L.L.C)
P.O. Box90257
Dubai
Phone: +971-4- 2284232 Fax: +971-4- 2284313
E-mail: [email protected]
Web site:
LUI O LEI TRADING (L.L.C)
P.O. Box127831 Dubai
Phone: +971-4- 3471555 Fax: +971-4- 3474820
E-mail: [email protected]
Web site:
MAJED GIFTS
P.O. Box63 Dubai
Phone: +971-4- 2987875 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MARDAN STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box34582
Dubai
Phone: +971-4- 3533221 Fax: +971-4- 3530336
E-mail: [email protected]
Web site:
MAREG TEXTILES TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box83142
Dubai
Phone: +971-4- 2719290 Fax: +971-4- 2719281
E-mail: [email protected]
Web site:
MARINELLI READY MADE GARMENTS TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box12774
Dubai
Phone: +971-4- 3521718 Fax: +971-4- 3526236
E-mail:
Web site:
MARWAN MOHAMMED TRADING
P.O. Box45471
Dubai
Phone: +971-4- 2350331 Fax: +971-4- 2350331
E-mail:
Web site:
MOHAMMED AL QAIWANI TRADING
P.O. Box113302 Dubai
Phone: +971-4- 2225775 Fax: +971-4- 2225177
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED ANSAR ALI TRADING (L.L.C)
P.O. Box89260
Dubai
Phone: +971-4- 2270557 Fax: +971-4- 2238984
E-mail:
Web site:
MOHAMMED RAHNMA TRADING
P.O. Box114154 Dubai
Phone: +971-4- 2351760 Fax: +971-4- 2351760
E-mail:
Web site:
MURSHED HOME TRADING
P.O. Box88156
Dubai
Phone: +971-4- 2350193 Fax: +971-4- 2350194
E-mail: [email protected]
Web site:
NOOR AL AHLAM TRADING L L C
P.O. Box114027 Dubai
Phone: +971-4- 2273988 Fax: +971-4- 2273987
E-mail:
Web site:
PALACE GATE TRADING
P.O. Box88705
Dubai
Phone: +971-4- 2230487 Fax: +971-4- 2614700
E-mail:
Web site:
PAY & PIC READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box45451
Dubai
Phone: +971-4- 2257522 Fax: +971-4- 2350205
E-mail: [email protected]
Web site:
QALAA ALSHOMOOKH TRADING(L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2254358 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
QUALITY FASHION LLC
P.O. Box117547 Dubai
Phone: +971-4- 3346066 Fax: +971-4- 3349550
E-mail: [email protected]
Web site:
RED CROWNED CRANE (L.L.C)
P.O. Box83324
Dubai
Phone: +971-4- 2351768 Fax: +971-4- 2351769
E-mail:
Web site:
RIGOR TRADING
P.O. Box90178
Dubai
Phone: +971-4- 2235499 Fax: +971-4- 2235993
E-mail:
Web site:
RISING STAR TRADING
P.O. Box205
Dubai
Phone: +971-4- 3932023 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
SAJJAD TRADING
P.O. Box3122
Dubai
Phone: +971-4- 2665234 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SALEH ABDULLA ALJAZAIRA TEXTILES TRADING (L. L. C)
P.O. Box91575
Dubai
Phone: +971-4- 2682122 Fax: +971-4- 2682133
E-mail:
Web site:
SEA OF INCENSE & PERFUME
P.O. Box113569 Dubai
Phone: +971-4- 2295913 Fax: +971-4- 2295914
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAIKHA AL HADDAD TRADING (BR)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 2236801 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SILK LINK TRADING (L.L.C)
P.O. Box181028 Dubai
Phone: +971-4- 2278028 Fax: +971-4- 2278038
E-mail: [email protected]
Web site:
SILK PLAZA TRADING (BR)
P.O. Box4963
Dubai
Phone: +971-4- 3535786 Fax: +971-4- 3535297
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER BAG TRADING EST.
P.O. Box45542
Dubai
Phone: +971-4- 2250190 Fax: +971-4- 2734688
E-mail: [email protected]
Web site:
SNOW PALACE TRADING
P.O. Box6980
Dubai
Phone: +971-4- 2733265 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SULTAN BIN TOWQ READYMADE GARMENTS
P.O. Box65358
Dubai
Phone: +971-4- 2265728 Fax: +971-4- 2260474
E-mail:
Web site:
TAKOTEX TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box113772 Dubai
Phone: +971-4- 2730295 Fax: +971-4- 2730296
E-mail: [email protected]
Web site:
THE SOLDIER TRADING
P.O. Box6956
Dubai
Phone: +971-4- 3379000 Fax: +971-4- 3960909
E-mail:
Web site:
TINY WORLD OVERSEAS (L.L.C)
P.O. Box45429
Dubai
Phone: +971-4- 3535418 Fax: +971-4- 3536517
E-mail:
Web site:
VATASTAR TRADING L.L.C
P.O. Box13148
Dubai
Phone: +971-4- 2885205 Fax: +971-4- 2885385
E-mail: [email protected]
Web site:
WARAD TRADING
P.O. Box88517
Dubai
Phone: +971-4- 2351671 Fax: +971-4- 2351672
E-mail:
Web site:
WHITE LINEN TRADING (L.L.C)
P.O. Box99799
Dubai
Phone: +971-4- 2624440 Fax: +971-4- 2624141
E-mail:
Web site:
XI NUO LONG DRESS
P.O. Box49598
Dubai
Phone: +971-4- 2267555 Fax: +971-4- 2257633
E-mail:
Web site:
YANABEE AL KHAIR TRADING
P.O. Box83387
Dubai
Phone: +971-4- 2285589 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
YESKIYA TRADING (L.L.C)
P.O. Box3930
Dubai
Phone: +971-4- 2723408 Fax: +971-4- 3597730
E-mail:
Web site:
ZAHRAT AL OLA READYMADE GARMNETS (L.L.C)
P.O. Box181312 Dubai
Phone: +971-4- 2350553 Fax: +971-4- 2237245
E-mail: [email protected]
Web site:
ZAIN AL MADAEN TRADING L.L.C
P.O. Box89743
Dubai
Phone: +971-4- 2734500 Fax: +971-4- 2734900
E-mail: [email protected]
Web site:
A B CONCEPT (L.L.C)
P.O. Box43659
Dubai
Phone: +971-4- 3587172 Fax: +971-4- 3511405
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDUL QADIR HAJI TRADING L L C
P.O. Box181573 Dubai
Phone: +971-4- 2352532 Fax: +971-4- 2268648
E-mail: [email protected]
Web site:
ADIL & MASOOD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box57773
Dubai
Phone: +971-4- 2296175 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL HARMOODI TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box90958
Dubai
Phone: +971-4- 2367240 Fax: +971-4- 2367831
E-mail: [email protected]
Web site: www.cnrigor.com
AL JOLAN FLOWERS TRADING (L.L.C)
P.O. Box10451
Dubai
Phone: +971-4- 2266168 Fax: +971-4- 2254186
E-mail:
Web site:
AL MAITHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box92547
Dubai
Phone: +971-4- 2248772 Fax: +971-4- 2297242
E-mail: [email protected]
Web site:
AL WAKRA STAR TRADING
P.O. Box89252
Dubai
Phone: +971-4- 2224490 Fax: +971-4- 2224490
E-mail: [email protected]
Web site:
AL YARMOOK TOWER TEXTILES
P.O. Box46115
Dubai
Phone: +971-4- 3539196 Fax: +971-4- 3539197
E-mail:
Web site:
ALI ABDELRAHMAN DORABI TRADING
P.O. Box115207 Dubai
Phone: +971-4- 2715088 Fax: +971-4- 2719858
E-mail:
Web site:
AMWAJ AL BAHRAIN TRADING (LLC)
P.O. Box64761
Dubai
Phone: +971-4- 2252099 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AQD AL YASMEEN FASHINS (L.L.C)
P.O. Box185919 Dubai
Phone: +971-4- 2296656 Fax: +971-4- 2296656
E-mail:
Web site:
ARDEE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46138
Dubai
Phone: +971-4- 3539611 Fax: +971-4- 3539677
E-mail:
Web site:
ATBRAH REVER TRADING (L.L.C)
P.O. Box99025
Dubai
Phone: +971-4- 2729728 Fax: +971-4- 2729758
E-mail: [email protected]
Web site:
B&Z TRADING (L.L.C)
P.O. Box16414
Dubai
Phone: +971-4- 2283434 Fax: +971-4- 2270840
E-mail: [email protected]
Web site:
BALIZZA TRADING (LLC)
P.O. Box186262 Dubai
Phone: +971-4- 2732356 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BARENT (L.L.C)
P.O. Box14988
Dubai
Phone: +971-4- 2353577 Fax: +971-4- 2257175
E-mail:
Web site:
BLUE CLOUD TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box72868
Dubai
Phone: +971-4- 2725553 Fax: +971-4- 2736373
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE CREEK TEXTILE TRADING (L.L.C)
P.O. Box33262
Dubai
Phone: +971-4- 3359122 Fax: +971-4- 3359322
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE PALACE DOOR TRADING (L.L.C)
P.O. Box186646 Dubai
Phone: +971-4- 2212331 Fax: +971-4- 2218004
E-mail: [email protected]
Web site:
CESARE FURS READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box91835
Dubai
Phone: +971-4- 2296463 Fax: +971-4- 2296486
E-mail:
Web site:
CITY VIEW TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45890
Dubai
Phone: +971-4- 3539588 Fax: +971-4- 3539589
E-mail: [email protected]
Web site:
DAR UQBA TRADING LLC
P.O. Box1951
Dubai
Phone: +971-4- 2295641 Fax: +971-4- 2295651
E-mail:
Web site:
DAWOOD FAIROOZ TEXTILES TRADING
P.O. Box46476
Dubai
Phone: +971-4- 3597701 Fax: +971-4- 3521237
E-mail:
Web site:
DESIRE COLLECTION
P.O. Box46052
Dubai
Phone: +971-4- 3593550 Fax: +971-4- 3553631
E-mail: [email protected]
Web site:
DHANJANI TRADING (L.L.C.)
P.O. Box46039
Dubai
Phone: +971-4- 3537950 Fax: +971-4- 3537951
E-mail:
Web site:
DOLCE MONDO TRADING (L.L.C)
P.O. Box638804 Dubai
Phone: +971-4- 2967933 Fax: +971-4- 2669322
E-mail:
Web site:
EXTRA VISION TRADING (L.L.C)
P.O. Box181549 Dubai
Phone: +971-4- 2212956 Fax: +971-4- 2212956
E-mail:
Web site:
FAZAL AMEEN KHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box234786 Dubai
Phone: +971-4- 2611147 Fax: +971-4- 2633348
E-mail:
Web site:
FEE YEEN TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42480
Dubai
Phone: +971-4- 2351281 Fax: +971-4- 2351280
E-mail:
Web site:
FLOURISHING TRADING (L.L.C)
P.O. Box20871
Dubai
Phone: +971-4- 2265766 Fax: +971-4- 2253615
E-mail:
Web site:
GENEVE CONNECTION TRADING EST
P.O. Box181356 Dubai
Phone: +971-4- 2340069 Fax: +971-4- 2340069
E-mail:
Web site:
GOLDEN DRAGON FURNITURES TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box181241 Dubai
Phone: +971-4- 2997555 Fax: +971-4- 2997070
E-mail:
Web site:
GOLDEN FEATHER TRADING (L.L.C)
P.O. Box115167 Dubai
Phone: +971-4- 2350737 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN MAN TEXTILES
P.O. Box4428
Dubai
Phone: +971-4- 3539185 Fax: +971-4- 3539186
E-mail: [email protected]
Web site:
GRAND FUTURE TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box46079
Dubai
Phone: +971-4- 3537803 Fax: +971-4- 3537809
E-mail:
Web site:
HEBOOB AL KOSE TRADING
P.O. Box77930
Dubai
Phone: +971-4- 2295884 Fax: +971-4- 2258744
E-mail:
Web site:
HOMETEX GALERY TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box42499
Dubai
Phone: +971-4- 2292128 Fax: +971-4- 2263255
E-mail: [email protected]
Web site:
IDEAL IMAGE TRADING
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3539439 Fax: +971-4- 3533322
E-mail: [email protected]
Web site:
IRAJ HALLAJI TRADING (L.L.C)
P.O. Box181745 Dubai
Phone: +971-4- 2267066 Fax: +971-4- 2258385
E-mail: [email protected]
Web site:
ISLAND BREEZE TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box55697
Dubai
Phone: +971-4- 2296902 Fax: +971-4- 2296903
E-mail:
Web site:
ISLAND DEER TRADING (L.L.C)
P.O. Box172356 Dubai
Phone: +971-4- 2260447 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ISMAIL ABDUL KADER TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box5468
Dubai
Phone: +971-4- 2267073 Fax: +971-4- 2257381
E-mail:
Web site:
JAG FASHION (L.L.C)
P.O. Box726
Dubai
Phone: +971-4- 3379711 Fax: +971-4- 3379480
E-mail:
Web site:
JASSIM MOHAMMED ABDULRAHMAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box116985 Dubai
Phone: +971-4- 2718871 Fax: +971-4- 2718871
E-mail:
Web site:
JETHA TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box45862
Dubai
Phone: +971-4- 2352044 Fax: +971-4- 2352055
E-mail: [email protected]
Web site:
KAPOOR FASHION (L.LC.)
P.O. Box66524
Dubai
Phone: +971-4- 3494412 Fax: +971-4- 3494413
E-mail:
Web site:
KAZAN FURS (L.L.C) BR
P.O. Box19528
Dubai
Phone: +971-4- 2228542 Fax: +971-4- 2283342
E-mail: [email protected]
Web site:
KEANOSH TRADING (L.L.C)
P.O. Box51077
Dubai
Phone: +971-4- 3342627 Fax: +971-4- 3351472
E-mail:
Web site:
KENOUL READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box82012
Dubai
Phone: +971-4- 2689919 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
LADIES FASHION (L.L.C)
P.O. Box45840
Dubai
Phone: +971-4- 3539466 Fax: +971-4- 3531776
E-mail:
Web site:
LIN SHI TRADING
P.O. Box56306
Dubai
Phone: +971-4- 2352307 Fax: +971-4- 2352308
E-mail:
Web site:
MAGIC LAND TEXTILE TRADING
P.O. Box45751
Dubai
Phone: +971-4- 3539166 Fax: +971-4- 3539166
E-mail: [email protected]
Web site:
MANGISHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box116166 Dubai
Phone: +971-4- 2291004 Fax: +971-4- 2352344
E-mail:
Web site:
MARAKESH STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box45908
Dubai
Phone: +971-4- 3538609 Fax: +971-4- 3538602
E-mail: [email protected]
Web site:
MARHABA TRADING CO.( L.L.C
P.O. Box2683
Dubai
Phone: +971-4- 2264582 Fax: +971-4- 2264330
E-mail: [email protected]
Web site:
MARY MAY FASHION (L.LC.)
P.O. Box112626 Dubai
Phone: +971-4- 3245245 Fax: +971-4- 3988440
E-mail: [email protected]
Web site:
MARYAM KHALID TRADING
P.O. Box63105
Dubai
Phone: +971-4- 2259403 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MASOUD FASHION TRADING EST. ( BR )
P.O. Box734
Dubai
Phone: +971-4- 2263704 Fax: +971-4- 2291344
E-mail:
Web site:
MEWANI TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box46069
Dubai
Phone: +971-4- 2352216 Fax: +971-4- 2352217
E-mail:
Web site:
MILLWOLL COUTURE L.L.C
P.O. Box119421 Dubai
Phone: +971-4- 3422228 Fax: +971-4- 3444481
E-mail:
Web site:
MIRI (L.L.C)
P.O. Box115250 Dubai
Phone: +971-4- 3686609 Fax: +971-4- 3686610
E-mail: [email protected]
Web site:
MISHI TRADING ( L L C )
P.O. Box13254
Dubai
Phone: +971-4- 2241613 Fax: +971-4- 2352281
E-mail: [email protected]
Web site:
MUSKAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box45837
Dubai
Phone: +971-4- 3590985 Fax: +971-4- 3523766
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL MEZHAR GARMENTS CO (L.L.C)
P.O. Box233839 Dubai
Phone: +971-4- 2292906 Fax: +971-4- 2296461
E-mail:
Web site:
NIKIBO TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46017
Dubai
Phone: +971-4- 3539122 Fax: +971-4- 3539132
E-mail:
Web site:
NOKTA ALMARGHOOB TRADING CO. L.L.C
P.O. Box46126
Dubai
Phone: +971-4- 2352345 Fax: +971-4- 2352346
E-mail:
Web site:
NOOR ABBAS GIFTS CORNER (L.L.C)
P.O. Box32618
Dubai
Phone: +971-4- 3554333 Fax: +971-4- 3555674
E-mail: [email protected]
Web site:
PALM SHADOW TRADING (L.L.C)
P.O. Box48090
Dubai
Phone: +971-4- 2233663 Fax: +971-4- 2233398
E-mail: [email protected]
Web site:
PRIME ARJAY TRADING (L.L.C)
P.O. Box45770
Dubai
Phone: +971-4- 3539203 Fax: +971-4- 3539204
E-mail: [email protected]
Web site:
RAFIQ LADHA TRADING (L.L.C.)
P.O. Box46099
Dubai
Phone: +971-4- 2737618 Fax: +971-4- 2737625
E-mail:
Web site:
RAHAL BOUTIQUE
P.O. Box3537
Dubai
Phone: +971-4- 2712400 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RASLAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box83837
Dubai
Phone: +971-4- 2255515 Fax: +971-4- 2255545
E-mail: [email protected]
Web site:
RELY (L.L.C)
P.O. Box7573
Dubai
Phone: +971-4- 2674447 Fax: +971-4- 2676633
E-mail: [email protected]
Web site:
REMZA TRADING (L.L.C)
P.O. Box75084
Dubai
Phone: +971-4- 3558458 Fax: +971-4- 3558921
E-mail: [email protected]
Web site:
RIGGAT AL BATIN TRADING
P.O. Box251691 Dubai
Phone: +971-4- 2265959 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RIVER PRINCE TRADING (L.L.C)
P.O. Box39222
Dubai
Phone: +971-4- 3537500 Fax: +971-4- 3537505
E-mail:
Web site:
ROYAL CAMEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box5528
Dubai
Phone: +971-4- 2236751 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL FASHION TRADING L L C
P.O. Box117208 Dubai
Phone: +971-4- 3539609 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
S F S FASHION (L.L.C)
P.O. Box96189
Dubai
Phone: +971-4- 3193550 Fax: +971-4- 2358886
E-mail:
Web site:
SANTA INTERNATIONAL (L.L.C)
P.O. Box91346
Dubai
Phone: +971-4- 2627160 Fax: +971-4- 2627190
E-mail: [email protected]
Web site:
SEA STAR FASHION
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2723939 Fax: +971-4- 2722799
E-mail:
Web site:
SEE BEST READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C
P.O. Box171220 Dubai
Phone: +971-4- 2294500 Fax: +971-4- 2294600
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHSAVAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box181338 Dubai
Phone: +971-4- 2270091 Fax: +971-4- 2281755
E-mail: [email protected]
Web site:
SHIVKUMAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46150
Dubai
Phone: +971-4- 3537599 Fax: +971-4- 3537598
E-mail:
Web site:
STARS PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box13306
Dubai
Phone: +971-4- 2246431 Fax: +971-4- 2246431
E-mail:
Web site:
STARS WING TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box114486 Dubai
Phone: +971-4- 2350268 Fax: +971-4- 2350269
E-mail:
Web site:
SUN SHINE TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box45924
Dubai
Phone: +971-4- 2583886 Fax: +971-4- 2579780
E-mail: [email protected]
Web site:
TAJ ALMADEENA TAILORING MATERIALS TRADING L.L.C
P.O. Box115157 Dubai
Phone: +971-4- 2352262 Fax: +971-4- 2352261
E-mail: [email protected]
Web site:
TARLOK TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box24479
Dubai
Phone: +971-4- 3533234 Fax: +971-4- 3538530
E-mail: [email protected]
Web site:
TE WAN MEI TRADING (L.L.C)
P.O. Box4616
Dubai
Phone: +971-4- 2294884 Fax: +971-4- 2294774
E-mail:
Web site:
TORINO COLLECTION L.L.C
P.O. Box90534
Dubai
Phone: +971-4- 2285549 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
TRIPLANET TRADING (L.L.C)
P.O. Box40734
Dubai
Phone: +971-4- 2349755 Fax: +971-4- 2349757
E-mail: [email protected]
Web site:
WONDER PEARL TRADING
P.O. Box16749
Dubai
Phone: +971-4- 2269651 Fax: +971-4- 2269651
E-mail: [email protected]
Web site:
YAZDANI READY MADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box Dubai
Phone: +971-4- 2353222 Fax: +971-4- 2353007
E-mail:
Web site:
ZHIDA TRADING (L.LC.)
P.O. Box83630
Dubai
Phone: +971-4- 2352078 Fax: +971-4- 2352098
E-mail:
Web site:
A.V TRADING
P.O. Box64815
Dubai
Phone: +971-4- 2265422 Fax: +971-4- 2265133
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULLA SONS TRADING (L.L.C)
P.O. Box12527
Dubai
Phone: +971-4- 2252023 Fax: +971-4- 2293779
E-mail: [email protected]
Web site:
ACCESS 2 GULF FZCO
P.O. Box18618
Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8875008 Fax: +971-4- 8875009
E-mail: [email protected]
Web site:
ACCURATE CORNER READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box113364 Dubai
Phone: +971-4- 2256821 Fax: +971-4- 2352509
E-mail: [email protected]
Web site:
ADREES ABDULLA TRADING (L.L.C)
P.O. Box116230 Dubai
Phone: +971-4- 2352341 Fax: +971-4- 2352342
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED & ABBAS ALGHANIM TRADING (L.L.C)
P.O. Box111060 Dubai
Phone: +971-4- 3513669 Fax: +971-4- 3518646
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED AL ASMAEI TRADING
P.O. Box92710
Dubai
Phone: +971-4- 2732079 Fax: +971-4- 2732079
E-mail:
Web site:
AHMED MOOSA READYMADE GARMENT TRADING EST.
P.O. Box376917 Dubai
Phone: +971-4- 2736056 Fax: +971-4- 2736356
E-mail:
Web site:
AIDI INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box116330 Dubai
Phone: +971-4- 2352968 Fax: +971-4- 2269168
E-mail:
Web site:
AL BAHA TRADING
P.O. Box181793 Dubai
Phone: +971-4- 2297322 Fax: +971-4- 2297322
E-mail:
Web site:
AL FANOOS AL ZAHABI READYMADE GARMENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box46360
Dubai
Phone: +971-4- 2234330 Fax: +971-4- 2234330
E-mail:
Web site:
AL HILLA TEXTILES TRADING (L.L.C.)
P.O. Box21383
Dubai
Phone: +971-4- 2257277 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL JABRI TRADING (L.L.C)
P.O. Box252317 Dubai
Phone: +971-4- 2256208 Fax: +971-4- 2268758
E-mail:
Web site:
AL KHAT AL FIZI TRADING LLC
P.O. Box181639 Dubai
Phone: +971-4- 2350216 Fax: +971-4- 2350215
E-mail: [email protected]
Web site:
AL NAHDA FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box92054
Dubai
Phone: +971-4- 2732866 Fax: +971-4- 2614700
E-mail:
Web site:
AL RAYAH GARMENTS TRADING ( L . L . C )
P.O. Box13522
Dubai
Phone: +971-4- 2728771 Fax: +971-4- 3201610
E-mail:
Web site:
AL RIDAA AL WARDI READYMADE GARMENTS
P.O. Box60385
Dubai
Phone: +971-4- 2352565 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL SAFA & AL MARWA TEXTILES TRADING
P.O. Box12635
Dubai
Phone: +971-4- 3939172 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SALATEEN STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box87491
Dubai
Phone: +971-4- 2249192 Fax: +971-4- 2217538
E-mail: [email protected]
Web site:
AL TARHA TRADING
P.O. Box91934
Dubai
Phone: +971-4- 3965677 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL YAASH TRADING
P.O. Box181990 Dubai
Phone: +971-4- 2352394 Fax: +971-4- 2352397
E-mail:
Web site:
ALI ABDULLAH SAEED TRADING (L.L.C)
P.O. Box65365
Dubai
Phone: +971-4- 2261139 Fax: +971-4- 2261920
E-mail:
Web site:
ALI AL MARHON TRADING (L.L.C)
P.O. Box92093
Dubai
Phone: +971-4- 2296662 Fax: +971-4- 2296661
E-mail:
Web site:
ALKUHAILI TRADING (L.L.C)
P.O. Box22977
Dubai
Phone: +971-4- 2732062 Fax: +971-4- 2732063
E-mail: [email protected]
Web site:
ALVERA BEAUTY CENTRE
P.O. Box22771
Dubai
Phone: +971-4- 2683831 Fax: +971-4- 2683841
E-mail: [email protected]
Web site:
AMBE STAR TRADING L.L.C
P.O. Box43825
Dubai
Phone: +971-4- 3539239 Fax: +971-4- 3538305
E-mail: [email protected]
Web site:
ANAS JUMA TRADING (L.L.C) (BR)
P.O. Box66392
Dubai
Phone: +971-4- 2733056 Fax: +971-4- 2733651
E-mail: [email protected]
Web site:
ARRANGEMENT READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box88046
Dubai
Phone: +971-4- 2275806 Fax: +971-4- 2275806
E-mail: [email protected]
Web site:
ARTIST COLOUR TRADING (L.L.C)
P.O. Box97124
Dubai
Phone: +971-4- 2718960 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BADER ABDULLA AL SAMMAK TRADING
P.O. Box24285
Dubai
Phone: +971-4- 2726064 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BIN LANGAWI TEXTILE TRADING
P.O. Box46204
Dubai
Phone: +971-4- 3554041 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BLOOM FIELD TRADING (L.L.C)
P.O. Box116136 Dubai
Phone: +971-4- 3977851 Fax: +971-4- 3977731
E-mail:
Web site:
BRIGHT MOON READYMADE GARMENT TRADING
P.O. Box88046
Dubai
Phone: +971-4- 2735723 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BRIGHT OCEAN TRADING
P.O. Box43716
Dubai
Phone: +971-4- 3550894 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
BULAND 2 TRADING (L.L.C)
P.O. Box3783
Dubai
Phone: +971-4- 2352969 Fax: +971-4- 2352959
E-mail: [email protected]
Web site:
BUSTAN AL KHAIR TRADING
P.O. Box231776 Dubai
Phone: +971-4- 4967555 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
CASA GRANDE FURNISHING (L.L.C)
P.O. Box25872
Dubai
Phone: +971-4- 3377367 Fax: +971-4- 3377368
E-mail: [email protected]
Web site:
CECILIA COLLECTION
P.O. Box76265
Dubai
Phone: +971-4- 2639986 Fax: +971-4- 3390393
E-mail: [email protected]
Web site:
D.M.G INTERFUR
P.O. Box93801
Dubai
Phone: +971-4- 2297976 Fax: +971-4- 2297976
E-mail:
Web site:
DEIRA PEARL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box116798 Dubai
Phone: +971-4- 2352428 Fax: +971-4- 2352427
E-mail: [email protected]
Web site:
DOJA AL LAYL FOR ABAYA & SHAILA (L L C )
P.O. Box117222 Dubai
Phone: +971-4- 2688803 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ELSON TRADING (L.L.C)
P.O. Box43430
Dubai
Phone: +971-4- 2833881 Fax: +971-4- 2833882
E-mail:
Web site:
EXPRESS TRUNK & LUGGAGE TRADING (L.L.C)
P.O. Box117249 Dubai
Phone: +971-4- 2297592 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FAIRWELL TRADING
P.O. Box117021 Dubai
Phone: +971-4- 2352653 Fax: +971-4- 2352654
E-mail:
Web site:
FALCON OASIS PERFUMES (L. L. C)
P.O. Box4515
Dubai
Phone: +971-4- 2352374 Fax: +971-4- 2352373
E-mail: [email protected]
Web site:
FANI MADE GARMENTS TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box39323
Dubai
Phone: +971-4- 2220357 Fax: +971-4- 2211069
E-mail: [email protected]
Web site:
FARSHID FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box55317
Dubai
Phone: +971-4- 3202480 Fax: +971-4- 3202481
E-mail:
Web site:
FASHION MARKET (L.L.C)
P.O. Box46301
Dubai
Phone: +971-4- 3550851 Fax: +971-4- 3525820
E-mail: [email protected]
Web site:
FIROZ ZOHER COSMETICS TRADING L.L.C
P.O. Box92140
Dubai
Phone: +971-4- 2352787 Fax: +971-4- 2352787
E-mail:
Web site:
GIANBEEN SUNG TRADING (L.L.C)
P.O. Box91524
Dubai
Phone: +971-4- 2297588 Fax: +971-4- 2297688
E-mail:
Web site:
GLAMOUR TRADING CO. (L.L.C.) BR
P.O. Box43095
Dubai
Phone: +971-4- 3535851 Fax: +971-4- 3530542
E-mail:
Web site:
GOLD SPRING TRADING L.L.C
P.O. Box92657
Dubai
Phone: +971-4- 2716286 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GOLDEN JEANS (L.L.C)
P.O. Box65233
Dubai
Phone: +971-4- 2352717 Fax: +971-4- 2266071
E-mail:
Web site:
GOOD IDEA
P.O. Box88589
Dubai
Phone: +971-4- 3331777 Fax: +971-4- 3202444
E-mail:
Web site:
GRAINDE SABLE TRADING
P.O. Box36221
Dubai
Phone: +971-4- 2869696 Fax: +971-4- 2822668
E-mail:
Web site:
HALA JALLABYAT TRADING
P.O. Box3724
Dubai
Phone: +971-4- 2216969 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HAPPY WAY GARMENTS TRADING
P.O. Box40069
Dubai
Phone: +971-4- 2340023 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HASSAN ABDUL RAHMAN TRADING
P.O. Box45625
Dubai
Phone: +971-4- 2856749 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HATENDUE TRADING ( L.L.C)
P.O. Box113572 Dubai
Phone: +971-4- 2269136 Fax: +971-4- 2240869
E-mail:
Web site:
ICE LAND TRADING (L.L.C)
P.O. Box84055
Dubai
Phone: +971-4- 2359015 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
IMAGIO FASHION (L.L.C)
P.O. Box90999
Dubai
Phone: +971-4- 2978300 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JAM TEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box44152
Dubai
Phone: +971-4- 3532220 Fax: +971-4- 3535090
E-mail:
Web site:
JATIN READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box51497
Dubai
Phone: +971-4- 2295771 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JAWERH AL WAHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box123085 Dubai
Phone: +971-4- 2352423 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
KHALFAN TRADING
P.O. Box46610
Dubai
Phone: +971-4- 3540935 Fax: +971-4- 3540610
E-mail:
Web site:
LETHER SKIN TRADING
P.O. Box181749 Dubai
Phone: +971-4- 2281360 Fax: +971-4- 2281360
E-mail: [email protected]
Web site:
MASSBETTER TRADING (L.L.C)
P.O. Box41675
Dubai
Phone: +971-4- 2283686 Fax: +971-4- 2296480
E-mail: [email protected]
Web site:
MAYAS ART TRADING (L.L.C)
P.O. Box115827 Dubai
Phone: +971-4- 3327119 Fax: +971-4- 3327120
E-mail: [email protected]
Web site:
MODE GATE (L. L. C)
P.O. Box115947 Dubai
Phone: +971-4- 2219121 Fax: +971-4- 2219131
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD. HADI HASSAN TRADING EST.
P.O. Box281
Dubai
Phone: +971-4- 3527333 Fax: +971-4- 3520414
E-mail: [email protected]
Web site:
MUHAMMAD HADI KHALIL TRADING LLC
P.O. Box60222
Dubai
Phone: +971-4- 2352627 Fax: +971-4- 2352628
E-mail: [email protected]
Web site:
NAIF PALACE TRADING
P.O. Box57729
Dubai
Phone: +971-4- 2718789 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
NAJACO TRADING
P.O. Box5337
Dubai
Phone: +971-4- 2822677 Fax: +971-4- 2822066
E-mail: [email protected]
Web site:
NATURE INTERNATIONAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box115840 Dubai
Phone: +971-4- 2352966 Fax: +971-4- 2352967
E-mail:
Web site:
PANASIA IMPEX (L.L.C)
P.O. Box32178
Dubai
Phone: +971-4- 3535780 Fax: +971-4- 3538183
E-mail: [email protected]
Web site:
PAON TRADING LLC
P.O. Box44791
Dubai
Phone: +971-4- 3589202 Fax: +971-4- 3589203
E-mail: [email protected]
Web site:
POWERLAND GROUP U. A. E (L.L.C)
P.O. Box92754
Dubai
Phone: +971-4- 2352456 Fax: +971-4- 2352465
E-mail:
Web site:
RAWDAT AL RADWAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box186223 Dubai
Phone: +971-4- 2732458 Fax: +971-4- 2732459
E-mail: [email protected]
Web site:
RAYAN AL MADINA TRADING (L.L.C)
P.O. Box251026 Dubai
Phone: +971-4- 2351318 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
RIYA BAGS TRADING
P.O. Box42201
Dubai
Phone: +971-4- 2352442 Fax: +971-4- 2352443
E-mail: [email protected]
Web site:
ROSPINA TRADING (L.L.C)
P.O. Box3696
Dubai
Phone: +971-4- 2352657 Fax: +971-4- 2352658
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL FURS TRADING
P.O. Box50614
Dubai
Phone: +971-4- 2292220 Fax: +971-4- 2248486
E-mail:
Web site:
SHOE FAIR TRADING LLC
P.O. Box116983 Dubai
Phone: +971-4- 2352421 Fax: +971-4- 2229094
E-mail: [email protected]
Web site:
SHORT WAY READYMADE GARMENT
P.O. Box41883
Dubai
Phone: +971-4- 2297268 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SILK FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box72630
Dubai
Phone: +971-4- 3388242 Fax: +971-4- 3388292
E-mail:
Web site:
SKY VIEW TRADING (L.L.C)
P.O. Box92461
Dubai
Phone: +971-4- 2352186 Fax: +971-4- 2352189
E-mail: [email protected]
Web site:
TALAL SHEMEL TRADING (L.L.C)
P.O. Box181644 Dubai
Phone: +971-4- 2274775 Fax: +971-4- 2274775
E-mail:
Web site:
THREE STAR READYMADE GARMENT TRADING
P.O. Box51319
Dubai
Phone: +971-4- 3518631 Fax: +971-4- 3518634
E-mail:
Web site:
TIA FASHION (L.L.C.)
P.O. Box116822 Dubai
Phone: +971-4- 3511241 Fax: +971-4- 3511243
E-mail: [email protected]
Web site:
UNITED SKY TRADING (L.L.C)
P.O. Box13681
Dubai
Phone: +971-4- 2297879 Fax: +971-4- 2297885
E-mail:
Web site:
VIMAL TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46273
Dubai
Phone: +971-4- 3539737 Fax: +971-4- 3539738
E-mail: [email protected]
Web site:
YOSSER AL KHAIR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box116923 Dubai
Phone: +971-4- 3539250 Fax: +971-4- 3539251
E-mail:
Web site:
2 X L FURNITURE & HOME DECOR
P.O. Box94985
Dubai
Phone: +971-4- 2226166 Fax: +971-4- 2223349
E-mail: [email protected]
Web site: www.2xlme.com
ABDUL AZIZ JASSEM TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box251207 Dubai
Phone: +971-4- 2732676 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDUL QUDOOS TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box8630
Dubai
Phone: +971-4- 2266871 Fax: +971-4- 2266784
E-mail: [email protected]
Web site:
ABU YOUSIF READYMADE GARMENT
P.O. Box27398
Dubai
Phone: +971-4- 3492752 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
ACTUAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box39269
Dubai
Phone: +971-4- 2213430 Fax: +971-4- 2213875
E-mail: [email protected]
Web site:
AFRICAN CORNER TRADING (L.L.C)
P.O. Box46584
Dubai
Phone: +971-4- 2729681 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AFTAAB FASHION
P.O. Box45504
Dubai
Phone: +971-4- 3590442 Fax: +971-4- 2213663
E-mail:
Web site:
AHMAD ZAMAN POOR TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box121744 Dubai
Phone: +971-4- 2354580 Fax: +971-4- 2352178
E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED MOHD TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box3509
Dubai
Phone: +971-4- 2269876 Fax: +971-4- 2267113
E-mail:
Web site:
AJMAN STAR READYMADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box182107 Dubai
Phone: +971-4- 2263860 Fax: +971-4- 2263778
E-mail:
Web site:
AL ABDUL KARIM TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box4641
Dubai
Phone: +971-4- 2252017 Fax: +971-4- 3362885
E-mail:
Web site:
AL AIN HORIZON TRADING
P.O. Box39316
Dubai
Phone: +971-4- 2254899 Fax: +971-4- 2350337
E-mail:
Web site:
AL BADEEA PALACE TRADING (L.L.C)
P.O. Box5799
Dubai
Phone: +971-4- 3347294 Fax: +971-4- 3369897
E-mail:
Web site:
AL BOOSHIYE TRDAING
P.O. Box31002
Dubai
Phone: +971-4- 2610322 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AL HUTOOF READYMADE GARMENT TRADING L.L.C
P.O. Box78684
Dubai
Phone: +971-4- 2255069 Fax: +971-4- 2255069
E-mail:
Web site:
AL RAQEEB TRADING (L.L.C)
P.O. Box13061
Dubai
Phone: +971-4- 2352548 Fax: +971-4- 2352549
E-mail:
Web site:
AL TUWAY TRADING
P.O. Box21134
Dubai
Phone: +971-4- 2351296 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AMIR ADNAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box28375
Dubai
Phone: +971-4- 3453328 Fax: +971-4- 3453329
E-mail: [email protected]
Web site:
AMORE FURS TRADING (L.L.C)
P.O. Box93704
Dubai
Phone: +971-4- 2217255 Fax: +971-4- 2217255
E-mail:
Web site:
BAHAA MAKKI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box39877
Dubai
Phone: +971-4- 2723422 Fax: +971-4- 2726122
E-mail:
Web site:
BALUCHISTAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box46492
Dubai
Phone: +971-4- 3538408 Fax: +971-4- 3538407
E-mail:
Web site:
BATRAN TRADING
P.O. Box21134
Dubai
Phone: +971-4- 2351296 Fax: +971-4- 2673487
E-mail:
Web site:
BHOJA TRADING (L.L.C)
P.O. Box46395
Dubai
Phone: +971-4- 2732672 Fax: +971-4- 2732682
E-mail:
Web site:
BISEHA TRADING (L.L.C)
P.O. Box6306
Dubai
Phone: +971-4- 2951935 Fax: +971-4- 2951938
E-mail: [email protected]
Web site:
BLAZER STAR (L.L.C)
P.O. Box15130
Dubai
Phone: +971-4- 2222248 Fax: +971-4- 2291029
E-mail: [email protected]
Web site:
BLUE CIRCLE TRADING
P.O. Box44518
Dubai
Phone: +971-4- 3559572 Fax: +971-4- 3559573
E-mail:
Web site:
BONITO
P.O. Box13195
Dubai
Phone: +971-4- 2297594 Fax: +971-4- 2297593
E-mail:
Web site:
BRIGHT FUTURE READYMADE GARMENT TRADING
P.O. Box88568
Dubai
Phone: +971-4- 2242974 Fax: +971-4- 2242974
E-mail: [email protected]
Web site:
CIVILIZATION PIONEERS TRADING (L.L.C)
P.O. Box66324
Dubai
Phone: +971-4- 2733066 Fax: +971-4- 2733088
E-mail:
Web site:
DEQUAN LI FURNITURE
P.O. Box93376
Dubai
Phone: +971-4- 2710118 Fax: +971-4- 2720083
E-mail:
Web site:
DESIGNERS 4 LESS
P.O. Box84630
Dubai
Phone: +971-4- 2626833 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DOVANI TRADING (L.L.C)
P.O. Box32402
Dubai
Phone: +971-4- 2969998 Fax: +971-4- 2969998
E-mail:
Web site:
DRAGON AGE (L.L.C)
P.O. Box63910
Dubai
Phone: +971-4- 2352836 Fax: +971-4- 2352837
E-mail: [email protected]
Web site:
DYANMIC SHOE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box34419
Dubai
Phone: +971-4- 2281898 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
EPOCA TRADING (L.L.C)
P.O. Box12863
Dubai
Phone: +971-4- 3555177 Fax: +971-4- 3555991
E-mail: [email protected]
Web site:
EURO ARABIAN PERFUME TRADING (L.L.C)
P.O. Box42062
Dubai
Phone: +971-4- 2285033 Fax: +971-4- 2285668
E-mail:
Web site:
EYAD FASHION
P.O. Box40466
Dubai
Phone: +971-4- 2290800 Fax: +971-4- 2290800
E-mail:
Web site:
FAISAL ALAWAI SHOSE TRADING
P.O. Box65078
Dubai
Phone: +971-4- 2233269 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FOUR HANDS TRADING
P.O. Box3964
Dubai
Phone: +971-4- 3204112 Fax: +971-4- 2260116
E-mail:
Web site:
GHALEB AL MASRI & SONS (L.L.C)
P.O. Box1643
Dubai
Phone: +971-4- 2223711 Fax: +971-4- 2234823
E-mail: [email protected]
Web site:
GIANFRANCO FERRE L.L.C
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3243388 Fax: +971-4- 3240787
E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN CITY TEXTILE(L.L.C)
P.O. Box46433
Dubai
Phone: +971-4- 3539739 Fax: +971-4- 3539749
E-mail:
Web site:
GOLDEN SHADOW TRADING
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3535358 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
GREEN SQUARE TRADING (L.L.C)
P.O. Box26900
Dubai
Phone: +971-4- 2288213 Fax: +971-4- 2288213
E-mail:
Web site:
HADISON TRADING AGENCIES
P.O. Box281
Dubai
Phone: +971-4- 3527333 Fax: +971-4- 3520414
E-mail: [email protected]
Web site:
HASAN SULTAN BUSAIS READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box116994 Dubai
Phone: +971-4- 2352618 Fax: +971-4- 2352617
E-mail:
Web site:
HASSAN ALI HASSAN TRADING
P.O. Box4071
Dubai
Phone: +971-4- 2261906 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HRONIS FURS (L.L.C)
P.O. Box39929
Dubai
Phone: +971-4- 2227010 Fax: +971-4- 2227010
E-mail:
Web site:
INDIAN EMPORIUM (L.L.C)
P.O. Box333416 Dubai
Phone: +971-4- 3686558 Fax: +971-4- 3686583
E-mail: [email protected]
Web site:
JAREDEH TRADING CO .(L.L.C)
P.O. Box251734 Dubai
Phone: +971-4- 2728799 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JOZOR AL QAMAR READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box94659
Dubai
Phone: +971-4- 2351623 Fax: +971-4- 2351624
E-mail: [email protected]
Web site:
KARIM KIHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box46442
Dubai
Phone: +971-4- 3539025 Fax: +971-4- 3539045
E-mail: [email protected]
Web site:
LAHOOR READYMADE GARMENT TRADING
P.O. Box58218
Dubai
Phone: +971-4- 2735871 Fax: +971-4- 2726649
E-mail:
Web site:
LARDINI FASHION
P.O. Box112126 Dubai
Phone: +971-4- 2717775 Fax: +971-4- 2217786
E-mail:
Web site:
LAVIN FASHION (L.L.C)
P.O. Box43040
Dubai
Phone: +971-4- 3538572 Fax: +971-4- 3538573
E-mail: [email protected]
Web site:
LUCKY STAR TRADERS( L.L.C)
P.O. Box2958
Dubai
Phone: +971-4- 3536564 Fax: +971-4- 3531630
E-mail:
Web site:
MAGIC TOUCH TEXTILES TRADING
P.O. Box78779
Dubai
Phone: +971-4- 2246686 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MANOJ KUMAR TRADING L.L.C
P.O. Box42460
Dubai
Phone: +971-4- 2352436 Fax: +971-4- 2352437
E-mail: [email protected]
Web site:
MARCOS FURS TRADING
P.O. Box90179
Dubai
Phone: +971-4- 2272536 Fax: +971-4- 2272536
E-mail:
Web site:
MARINO TRADING
P.O. Box2702
Dubai
Phone: +971-4- 3372400 Fax: +971-4- 3352336
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED GABA TRADING (L.L.C)
P.O. Box49062
Dubai
Phone: +971-4- 2295267 Fax: +971-4- 2295861
E-mail: [email protected]
Web site:
MUHAMMAD IQBAL DALAL TRADERS (L.L.C)
P.O. Box46428
Dubai
Phone: +971-4- 2726920 Fax: +971-4- 2710148
E-mail:
Web site:
NAJMAT AL SUWIAS TRADING (L.L.C)
P.O. Box103896 Dubai
Phone: +971-4- 3479213 Fax: +971-4- 3553165
E-mail:
Web site:
NEW TETREX TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box46569
Dubai
Phone: +971-4- 3934667 Fax: +971-4- 3531913
E-mail: [email protected]
Web site:
NEXT STEP SHOES (L.L.C)
P.O. Box51374
Dubai
Phone: +971-4- 2352361 Fax: +971-4- 2352361
E-mail: [email protected]
Web site:
NIKOLAS FURS L.L.C
P.O. Box13428
Dubai
Phone: +971-4- 2226906 Fax: +971-4- 2228377
E-mail: [email protected]
Web site:
NISHISHO &CO (L.L.C)
P.O. Box40674
Dubai
Phone: +971-4- 2295225 Fax: +971-4- 2295226
E-mail: [email protected]
Web site:
OTHMAN MOHD READYMADE GARMENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box182105 Dubai
Phone: +971-4- 2731400 Fax: +971-4- 2731480
E-mail:
Web site:
PARIS FASHION (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 2211818 Fax: +971-4- 3244306
E-mail: [email protected]
Web site:
PERFUME PALACE (L.L.C)
P.O. Box127472 Dubai
Phone: +971-4- 2266683 Fax: +971-4- 2266307
E-mail: [email protected]
Web site:
PINK BEAR TRADING
P.O. Box251306 Dubai
Phone: +971-4- 2242112 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
PLANET MODA TRADING (L.L.C)
P.O. Box181082 Dubai
Phone: +971-4- 2228613 Fax: +971-4- 2229661
E-mail: [email protected]
Web site:
PLUS POINT TRADING (L.L.C)
P.O. Box52758
Dubai
Phone: +971-4- 2654346 Fax: +971-4- 2654347
E-mail: [email protected]
Web site:
POLAR STAR READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box115600 Dubai
Phone: +971-4- 2257540 Fax: +971-4- 2257540
E-mail:
Web site:
QAMAR AL KARAMA GIFT TRADING
P.O. Box52607
Dubai
Phone: +971-4- 3345708 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
QUALITY STAR TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box376740 Dubai
Phone: +971-4- 2715448 Fax: +971-4- 2726423
E-mail:
Web site:
RACHNA TRADING (L.LC)
P.O. Box111006 Dubai
Phone: +971-4- 2679965 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SAPNA TRADING CO. (L.L.C.)
P.O. Box6054
Dubai
Phone: +971-4- 2265287 Fax: +971-4- 2265287
E-mail:
Web site:
SHENAS TRADING
P.O. Box121980 Dubai
Phone: +971-4- 2722573 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SHINING APPAREL TRADING(L.L.C)
P.O. Box64678
Dubai
Phone: +971-4- 2259509 Fax: +971-4- 2351995
E-mail:
Web site:
SHIRDI TEXTILE TRADING (LLC)
P.O. Box46535
Dubai
Phone: +971-4- 2262217 Fax: +971-4- 2267224
E-mail: [email protected]
Web site:
SILK WONDERS TRADING (L.L.C)
P.O. Box34323
Dubai
Phone: +971-4- 3513499 Fax: +971-4- 3513499
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY EYE
P.O. Box53337
Dubai
Phone: +971-4- 3965766 Fax: +971-4- 3967075
E-mail:
Web site:
SODHI TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box12554
Dubai
Phone: +971-4- 3259625 Fax: +971-4- 3259626
E-mail:
Web site:
SOFEIJA TRADING EST
P.O. Box50614
Dubai
Phone: +971-4- 2240480 Fax: +971-4- 2248486
E-mail:
Web site:
SPRING RAIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box181256 Dubai
Phone: +971-4- 3557405 Fax: +971-4- 3557403
E-mail: [email protected]
Web site:
SUNAID PERFUMES & WATCHES (L.L.C)
P.O. Box92656
Dubai
Phone: +971-4- 2262676 Fax: +971-4- 2262676
E-mail: [email protected]
Web site:
TED LAPIDUS (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3244881 Fax: +971-4- 3240787
E-mail: [email protected]
Web site:
THUREYA MOHAMED TEXTILIES
P.O. Box93488
Dubai
Phone: +971-4- 2711214 Fax: +971-4- 2711214
E-mail:
Web site:
TIMBERLOND (L.L.C)
P.O. Box39312
Dubai
Phone: +971-4- 2271044 Fax: +971-4- 2270114
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP TEX TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box46456
Dubai
Phone: +971-4- 3538720 Fax: +971-4- 3538740
E-mail: [email protected]
Web site:
UNIQUE SKY & PACIFIC TRADING
P.O. Box27052
Dubai
Phone: +971-4- 2287859 Fax: +971-4- 2271120
E-mail: [email protected]
Web site:
VOILET FLOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box64890
Dubai
Phone: +971-4- 2269167 Fax: +971-4- 2263723
E-mail:
Web site:
WATCH ME (L.L.C)
P.O. Box191608 Dubai
Phone: +971-4- 3456674 Fax: +971-4- 3456675
E-mail: [email protected]
Web site:
WESTERN TREASURE TRADING (L.L.C)
P.O. Box64359
Dubai
Phone: +971-4- 2350520 Fax: +971-4- 2350960
E-mail:
Web site:
YELLOW FLOWER FURNITURE TRADING (L.L.C)
P.O. Box48586
Dubai
Phone: +971-4- 2678611 Fax: +971-4- 2678622
E-mail:
Web site:
ZABIA PALACE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box12837
Dubai
Phone: +971-4- 2266117 Fax: +971-4- 2260063
E-mail: [email protected]
Web site:
ZHANGTEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box112542 Dubai
Phone: +971-4- 3539715 Fax: +971-4- 3539716
E-mail:
Web site:
ABDUL SATTAR MUHAMMAD DIN TRADING CO. (L L C)
P.O. Box58298
Dubai
Phone: +971-4- 2232640 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDULAZIZ KHADIM TRADING L L C
P.O. Box251739 Dubai
Phone: +971-4- 2255243 Fax: +971-4- 2250055
E-mail: [email protected]
Web site:
ABDULWADOD AL AIMIRI TRADING (LLC)
P.O. Box3695
Dubai
Phone: +971-4- 2720419 Fax: +971-4- 2720419
E-mail:
Web site:
AKHTAMAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box171653 Dubai
Phone: +971-4- 2727875 Fax: +971-4- 2727875
E-mail:
Web site:
AL KHAIR & AL BARAKAH TRADING (LLC)
P.O. Box63924
Dubai
Phone: +971-4- 2294181 Fax: +971-4- 2294182
E-mail:
Web site:
AL FALAK TRADING LLC
P.O. Box62923
Dubai
Phone: +971-4- 2728299 Fax: +971-4- 2729277
E-mail: [email protected]
Web site:
AL HILLA STAR TRADING
P.O. Box11065
Dubai
Phone: +971-4- 3516613 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SEEH TRADING
P.O. Box171837 Dubai
Phone: +971-4- 2275861 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL SOKOON PERFUMES TRADING
P.O. Box126647 Dubai
Phone: +971-4- 2249467 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL TAQDEER FASHION (L.L.C)
P.O. Box43002
Dubai
Phone: +971-4- 3534361 Fax: +971-4- 3530587
E-mail: [email protected]
Web site:
AL YASMEEN BLANKETS TRADING
P.O. Box651
Dubai
Phone: +971-4- 2734261 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AMBER EAST TRADING (L.L.C)
P.O. Box13108
Dubai
Phone: +971-4- 2352223 Fax: +971-4- 2258981
E-mail:
Web site:
AMER AHMAD TRADING L.L.C
P.O. Box19965
Dubai
Phone: +971-4- 6517559 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ANSARI POOR TRADING (L. L. C)
P.O. Box172070 Dubai
Phone: +971-4- 2288245 Fax: +971-4- 2288245
E-mail: [email protected]
Web site:
ARABIAN SEA PERFUMES
P.O. Box254
Dubai
Phone: +971-4- 3376565 Fax: +971-4- 3373317
E-mail: [email protected]
Web site:
ASLA TRADING (L.L.C)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 3455514 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ATLANTIC 2005 TRADING (L.L.C)
P.O. Box52092
Dubai
Phone: +971-4- 3357880 Fax: +971-4- 3357881
E-mail:
Web site:
AUTUMN WORLD TRADING (L.L.C)
P.O. Box171865 Dubai
Phone: +971-4- 2252857 Fax: +971-4- 2259279
E-mail: [email protected]
Web site:
AYSHA SULTAN TREDING L.L.C
P.O. Box85649
Dubai
Phone: +971-4- 4743478 Fax: +971-4- 2719887
E-mail:
Web site:
BEAUTIFUL LADIES PLAZA TEXTILES (L.L.C.)
P.O. Box171196 Dubai
Phone: +971-4- 2350661 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
BOOT HOUSE TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box65245
Dubai
Phone: +971-4- 2224552 Fax: +971-4- 2265373
E-mail:
Web site:
CITY PLANET TRADING
P.O. Box7490
Dubai
Phone: +971-4- 3211004 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
CITY TRACK FASHION (L.L.C)
P.O. Box171559 Dubai
Phone: +971-4- 2352919 Fax: +971-4- 2259941
E-mail:
Web site:
CLAN STARS TRADING(LLC)
P.O. Box199
Dubai
Phone: +971-4- 3535497 Fax: +971-4- 3533322
E-mail:
Web site:
DANOUSH TRADING (L.L.C)
P.O. Box4317
Dubai
Phone: +971-4- 2253511 Fax: +971-4- 2352720
E-mail: [email protected]
Web site:
DATEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box22700
Dubai
Phone: +971-4- 2944244 Fax: +971-4- 2944200
E-mail:
Web site:
DIJLAH GOLDEN WATER TRADING (L.L.C)
P.O. Box23161
Dubai
Phone: +971-4- 2352940 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
DRISHTI TRADING (L.L.C)
P.O. Box43214
Dubai
Phone: +971-4- 2353136 Fax: +971-4- 2353136
E-mail: [email protected]
Web site:
EAST POWER TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box171160 Dubai
Phone: +971-4- 2352851 Fax: +971-4- 2352856
E-mail: [email protected]
Web site:
EAST SHELL TRADING (L.L.C)
P.O. Box182111 Dubai
Phone: +971-4- 2238368 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ELEGANCE PALACE FASHION
P.O. Box62754
Dubai
Phone: +971-4- 3311866 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ELEGANCE STAR FASHION (L.L.C)
P.O. Box172489 Dubai
Phone: +971-4- 2294336 Fax: +971-4- 2253795
E-mail: [email protected]
Web site:
EMBROIDERED SILK TRADING (L.L.C)
P.O. Box51736
Dubai
Phone: +971-4- 3539893 Fax: +971-4- 3539340
E-mail: [email protected]
Web site:
EUROPEAN ACCESSORIES TRADING (L.L.C)
P.O. Box43680
Dubai
Phone: +971-4- 4478927 Fax: +971-4- 4478927
E-mail: [email protected]
Web site:
FOCUS TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box45222
Dubai
Phone: +971-4- 3539234 Fax: +971-4- 3539236
E-mail: [email protected]
Web site:
FUN FASHION EMIRATES (L.L.C)
P.O. Box117965 Dubai
Phone: +971-4- 3511833 Fax: +971-4- 3513444
E-mail: [email protected]
Web site:
GEMELLY FUR TRADING (L.L.C)
P.O. Box16414
Dubai
Phone: +971-4- 2276022 Fax: +971-4- 2233422
E-mail: [email protected]
Web site:
GINGER & LACE GARMENTS
P.O. Box118391 Dubai
Phone: +971-4- 3685109 Fax: +971-4- 3689553
E-mail:
Web site:
GOLDEN LUCK TRADING L.L.C
P.O. Box28172
Dubai
Phone: +971-4- 2260526 Fax: +971-4- 2260526
E-mail:
Web site:
HALIMA BA BADER TRADING
P.O. Box26303
Dubai
Phone: +971-4- 2267906 Fax: +971-4- 2295300
E-mail:
Web site:
HARHASH TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box171290 Dubai
Phone: +971-4- 2262854 Fax: +971-4- 2262854
E-mail: [email protected]
Web site:
ICECUBE FASHION (L.L.C)
P.O. Box112079 Dubai
Phone: +971-4- 3978827 Fax: +971-4- 3978829
E-mail: [email protected]
Web site:
IDASE LUGGAGE (L.L.C)
P.O. Box65441
Dubai
Phone: +971-4- 2255498 Fax: +971-4- 2295947
E-mail:
Web site:
ISLAND PEARL TRADING (L.L.C)
P.O. Box22859
Dubai
Phone: +971-4- 3377168 Fax: +971-4- 3377186
E-mail:
Web site:
JANAYAN READYMADE GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box172285 Dubai
Phone: +971-4- 2353035 Fax: +971-4- 2728433
E-mail:
Web site:
JAWA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box65267
Dubai
Phone: +971-4- 2353053 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
JEETU STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box43143
Dubai
Phone: +971-4- 3535518 Fax: +971-4- 3534493
E-mail: [email protected]
Web site:
JIEYE TRADING (L. L. C)
P.O. Box64551
Dubai
Phone: +971-4- 2352613 Fax: +971-4- 2352614
E-mail:
Web site:
JIN SHENG TRADING (L.L.C)
P.O. Box65481
Dubai
Phone: +971-4- 2350771 Fax: +971-4- 2350773
E-mail:
Web site:
KAJAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box43218
Dubai
Phone: +971-4- 3539061 Fax: +971-4- 3539062
E-mail: [email protected]
Web site:
KAMEL TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box39069
Dubai
Phone: +971-4- 2225250 Fax: +971-4- 2220452
E-mail:
Web site:
LAMSA ARABIA TRADING EST
P.O. Box53773
Dubai
Phone: +971-4- 3685008 Fax: +971-4- 3685007
E-mail: [email protected]
Web site:
LAMTOON TRADING (L.L.C)
P.O. Box171920 Dubai
Phone: +971-4- 2270053 Fax: +971-4- 2235388
E-mail:
Web site:
LI CHUNQUAN TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box171081 Dubai
Phone: +971-4- 2279618 Fax: +971-4- 2272928
E-mail:
Web site:
MAHMOOD HAIDAR TRADING
P.O. Box22062
Dubai
Phone: +971-4- 2727774 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
MAREB STAR TRADING (LLC)
P.O. Box1785
Dubai
Phone: +971-4- 2259047 Fax: +971-4- 2262887
E-mail: [email protected]
Web site:
MINI BOSS TRADING (LLC)
P.O. Box97955
Dubai
Phone: +971-4- 2246865 Fax: +971-4- 2246867
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMAD HADI HASSAN POORI TRADING LLC
P.O. Box185869 Dubai
Phone: +971-4- 2946488 Fax: +971-4- 2946489
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMED MAYYARI TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box3423
Dubai
Phone: +971-4- 2291165 Fax: +971-4- 2291185
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHD ALRUBAIAN TRADING
P.O. Box118127 Dubai
Phone: +971-4- 2726875 Fax: +971-4- 2726876
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHEET AL SARQ READYMADE GARMENTS TRADING LLC
P.O. Box39501
Dubai
Phone: +971-4- 2714717 Fax: +971-4- 2714717
E-mail:
Web site:
NASER AHMAD YUSUF TRADING
P.O. Box171524 Dubai
Phone: +971-4- 2264416 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NASHAT TRADING (L. L. C)
P.O. Box171150 Dubai
Phone: +971-4- 2352487 Fax: +971-4- 2266288
E-mail: [email protected]
Web site:
NASMAT AL KHAREEF TRADING (LLC)
P.O. Box3976
Dubai
Phone: +971-4- 2731026 Fax: +971-4- 2731025
E-mail:
Web site:
OBAID JASSEM READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box94319
Dubai
Phone: +971-4- 2668386 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
PARAMOUR (L.L.C)
P.O. Box76144
Dubai
Phone: +971-4- 3455111 Fax: +971-4- 3456703
E-mail: [email protected]
Web site:
PRINCESS CITY GARMENTS & PERFUMES TRADING
P.O. Box26091
Dubai
Phone: +971-4- 3450598 Fax: +971-4- 3454635
E-mail: [email protected]
Web site:
RADVAR TRADING L.L.C
P.O. Box43249
Dubai
Phone: +971-4- 3588044 Fax: +971-4- 3525231
E-mail:
Web site:
RAJ KHAMMAS CO (L.L.C)
P.O. Box6563
Dubai
Phone: +971-4- 2260802 Fax: +971-4- 2253027
E-mail: [email protected]
Web site:
RASHMITEX (L.L.C)
P.O. Box51631
Dubai
Phone: +971-4- 3538414 Fax: +971-4- 3539089
E-mail:
Web site:
RED AL GHADEER TRADING
P.O. Box15433
Dubai
Phone: +971-4- 2284769 Fax: +971-4- 2284769
E-mail: [email protected]
Web site:
RED BELT READY MADE GARMENTS TRADING L.L.C
P.O. Box85858
Dubai
Phone: +971-4- 2235985 Fax: +971-4- 2971883
E-mail:
Web site:
REGAL INTERNATIONAL (L.L.C) BRANCH
P.O. Box52 Dubai
Phone: +971-4- 3532320 Fax: +971-4- 3534707
E-mail: [email protected]
Web site:
ROYAL SHELL READYMADE GARMENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box113263 Dubai
Phone: +971-4- 2229896 Fax: +971-4- 2229896
E-mail: [email protected]
Web site:
SAFON INTERNATIONAL TRADING (L L C)
P.O. Box65159
Dubai
Phone: +971-4- 3248201 Fax: +971-4- 3248205
E-mail: [email protected]
Web site:
SAFTEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box171805 Dubai
Phone: +971-4- 2217153 Fax: +971-4- 2217154
E-mail: [email protected]
Web site:
SANKARI INVESTMENT (L.L.C)
P.O. Box62888
Dubai
Phone: +971-4- 3247333 Fax: +971-4- 3240787
E-mail: [email protected]
Web site:
SANTONI TRADING
P.O. Box6015
Dubai
Phone: +971-4- 3376315 Fax: +971-4- 3376315
E-mail:
Web site:
SEA TIDE TRADING (L.L.C)
P.O. Box205
Dubai
Phone: +971-4- 6244434 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
SHAHID KHAN TRADING LLC
P.O. Box64765
Dubai
Phone: +971-4- 2291975 Fax: +971-4- 2291976
E-mail:
Web site:
SHOES ATTITUDE (L.L.C)
P.O. Box118692 Dubai
Phone: +971-4- 3536544 Fax: +971-4- 3531093
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY UMBERLLA TRADING L.L.C
P.O. Box57975
Dubai
Phone: +971-4- 2261875 Fax: +971-4- 2295239
E-mail: [email protected]
Web site:
SOFIA TRADING
P.O. Box50266
Dubai
Phone: +971-4- 3373245 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
STAR OFFICE (LLC)
P.O. Box10237
Dubai
Phone: +971-4- 2665959 Fax: +971-4- 2688040
E-mail: [email protected]
Web site:
SUN GATE READYMADE GARMENTS TRADING(L.L.C)
P.O. Box171792 Dubai
Phone: +971-4- 2260061 Fax: +971-4- 2257009
E-mail:
Web site:
SYED SAJID & AIJAZ TRADING (L.L.C)
P.O. Box123424 Dubai
Phone: +971-4- 2341488 Fax: +971-4- 2341499
E-mail:
Web site:
TODAY FLOWERS READYMADE GARMENT TRADING (L.L.C)
P.O. Box47895
Dubai
Phone: +971-4- 2675886 Fax: +971-4- 2672558
E-mail:
Web site:
TUSMA TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box115394 Dubai
Phone: +971-4- 2352841 Fax: +971-4- 2352842
E-mail: [email protected]
Web site:
V.R.P.M TRADING (L.L.C)
P.O. Box28463
Dubai
Phone: +971-4- 3523766 Fax: +971-4- 3599112
E-mail:
Web site:
VONDUTCH TRADING (L.L.C)
P.O. Box6015
Dubai
Phone: +971-4- 3371910 Fax: +971-4- 3360906
E-mail: [email protected]
Web site:
WADEAAT AL KUWAIT TRADING (L.L.C)
P.O. Box181562 Dubai
Phone: +971-4- 2258169 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
ABDUL LATIF SULEMAN TRADING CO( LLC)
P.O. Box171526 Dubai
Phone: +971-4- 2220071 Fax: +971-4- 2287872
E-mail: [email protected]
Web site:
ADHAM FASHION (L.L.C)
P.O. Box94815
Dubai
Phone: +971-4- 2726261 Fax: +971-4- 2729290
E-mail:
Web site:
AL-AYAT ALMALAKEYA FOR ABAYA
P.O. Box252064 Dubai
Phone: +971-4- 2353650 Fax: +971-4- 2353651
E-mail:
Web site:
AL DHAWE AL KHAFEET READYMADE GARMENTS TRADING
P.O. Box91776
Dubai
Phone: +971-4- 2251500 Fax: +971-4-
E-mail:
Web site:
AL NABBAA TRADING
P.O. Box118788 Dubai
Phone: +971-4- 2281688 Fax: +971-4- 2281366
E-mail:
Web site:
AL RUWABA TR. CO. (L.L.C)
P.O. Box45272
Dubai
Phone: +971-4- 3537042 Fax: +971-4- 3537043
E-mail: [email protected]
Web site:
AL YAKHT READY MADE GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box113799 Dubai
Phone: +971-4- 3366378 Fax: +971-4- 3366378
E-mail:
Web site:
ANGLER TRADING (L.L.C)
P.O. Box120637 Dubai
Phone: +971-4- 2351339 Fax: +971-4- 2353135
E-mail: [email protected]
Web site:
BELBADI FASHION (L.L.C)
P.O. Box211430 Dubai
Phone: +971-4- 3416545 Fax: +971-4- 3416546
E-mail:
Web site:
BIL QAOOD TRADING EST.
P.O. Box91396
Dubai
Phone: +971-4- 3386753 Fax: +971-4- 2667080
E-mail:
Web site:
BRIGHT ARROWS TRADING
P.O. Box44019
Dubai
Phone: +971-4- 3530661 Fax: +971-4- 3533488
E-mail: [email protected]
Web site:
CESARE FURS READYMADE GARMENT (L.L.C) BRANCH
P.O. Box91835
Dubai
Phone: +971-4- 3592283 Fax: +971-4- 3592284
E-mail:
Web site:
CHIPI TRADING (L.L.C)
P.O. Box63813
Dubai
Phone: +971-4- 2277138 Fax: +971-4- 2267996
E-mail: [email protected]
Web site:
COMO MODA TRADING
P.O. Box15157
Dubai
Phone: +971-4- 2272244 Fax: +971-4- 2272233
E-mail: [email protected]
Web site:
EUROPEAN APPAREL (L.L.C)
P.O. Box27401
Dubai
Phone: +971-4- 3358000 Fax: +971-4- 3344120
E-mail: [email protected]
Web site:
EVISU TRADING L.L.C
P.O. Box116019 Dubai
Phone: +971-4- 3379839 Fax: +971-4- 3379849
E-mail: [email protected]
Web site:
FASHION AGE TRADING
P.O. Box13265
Dubai
Phone: +971-4- 2733660 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
FORTUNE ENTERPRISES (L.L.C)
P.O. Box66281
Dubai
Phone: +971-4- 2264786 Fax: +971-4- 2260272
E-mail:
Web site:
GAEEL
P.O. Box182711 Dubai
Phone: +971-4- 2956233 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
GOLDEN TENT READYMADE GARMENT TRADING
P.O. Box171070 Dubai
Phone: +971-4- 2275277 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
GROSETO TRADING ( L . L . C )
P.O. Box10556
Dubai
Phone: +971-4- 2881010 Fax: +971-4- 2882522
E-mail:
Web site:
GUN GUN FASHION (L.L.C)
P.O. Box119718 Dubai
Phone: +971-4- 3466407 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
HAMBRO TRADING (LLC)
P.O. Box171426 Dubai
Phone: +971-4- 2211042 Fax: +971-4- 2211603
E-mail:
Web site:
HIGH CLASS FURNITURE
P.O. Box118511 Dubai
Phone: +971-4- 3444751 Fax: +971-4- 3444752
E-mail:
Web site:
HORIZON FLOWER TRADING (L.L.C)
P.O. Box43994
Dubai
Phone: +971-4- 3539153 Fax: +971-4- 3539154
E-mail:
Web site:
IVORY LACE CO (L.L.C)
P.O. Box118253 Dubai
Phone: +971-4- 2350842 Fax: +971-4- 2350843
E-mail: [email protected]
Web site:
JAIKISHAN TRADING (L.L.C)
P.O. Box51440
Dubai
Phone: +971-4- 2538557 Fax: +971-4- 3538830
E-mail: [email protected]
Web site:
JASMINE OASIS TRADING (LLC)
P.O. Box117121 Dubai
Phone: +971-4- 3349927 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
KALANKA TRADING (L.L.C)
P.O. Box119135 Dubai
Phone: +971-4- 2256577 Fax: +971-4- 2259885
E-mail:
Web site:
KASHMIR ROYAL CARPET TRADING (L.L.C)
P.O. Box80441
Dubai
Phone: +971-4- 2252641 Fax: +971-4- 2252661
E-mail:
Web site:
KING KRISHNA TRADING EST.
P.O. Box9070
Dubai
Phone: +971-4- 2730034 Fax: +971-4- 2719908
E-mail:
Web site:
KINGS CITY TRADING
P.O. Box45831
Dubai
Phone: +971-4- 3516441 Fax: +971-4- 3516442
E-mail:
Web site:
M I PERFUMES (LLC)
P.O. Box5149
Dubai
Phone: +971-4- 2250677 Fax: +971-4- 2642650
E-mail: [email protected]
Web site:
MAC (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
MAGIC VISION TRADING EST.
P.O. Box251543 Dubai
Phone: +971-4- 2288548 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
MALALLAH &KEWAN ABATHER TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box96123
Dubai
Phone: +971-4- 2293935 Fax: +971-4- 2293935
E-mail:
Web site:
MANJAY FASHION (L.L.C)
P.O. Box43562
Dubai
Phone: +971-4- 3539611 Fax: +971-4- 3539612
E-mail: [email protected]
Web site:
MANSOUR SHEIB KAMALI TRADING (L.L.C)
P.O. Box91859
Dubai
Phone: +971-4- 2580536 Fax: +971-4- 2580537
E-mail: [email protected]
Web site:
MASHAYEKH SHAILAH & ABAYAH (L.L.C )
P.O. Box117048 Dubai
Phone: +971-4- 3521111 Fax: +971-4- 3522228
E-mail:
Web site:
MEETING GARMENTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box75658
Dubai
Phone: +971-4- 3454563 Fax: +971-4- 3454569
E-mail: [email protected]
Web site:
MERIL TRADING
P.O. Box64360
Dubai
Phone: +971-4- 2724589 Fax: +971-4- 2956695
E-mail:
Web site:
MILANO (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
MODERN ANTIQUES CO (L.L.C)
P.O. Box211902 Dubai
Phone: +971-4- 3400909 Fax: +971-4- 3411510
E-mail: [email protected]
Web site:
MOHAMMADI TEXTILES (L. L. C)
P.O. Box45004
Dubai
Phone: +971-4- 3538956 Fax: +971-4- 3538957
E-mail:
Web site:
MOHAMMED AL DARMAKI TRADING CO (L.L.C)
P.O. Box95562
Dubai
Phone: +971-4- 2292696 Fax: +971-4- 2292766
E-mail: [email protected]
Web site:
MOTHERCARE (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
MOZA HUMAID TEXTILES & READY MADE GARMENTS EST
P.O. Box65409
Dubai
Phone: +971-4- 2227411 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
N A Z FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box44205
Dubai
Phone: +971-4- 2217605 Fax: +971-4- 2217606
E-mail: [email protected]
Web site:
NAIF KINGDUM TRADING EST
P.O. Box57880
Dubai
Phone: +971-4- 2289920 Fax: +971-4- 2217560
E-mail:
Web site:
NAMISHA TRADING CO. (L.L.C)
P.O. Box115621 Dubai
Phone: +971-4- 3519888 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
NEW AGE READYMADE GARMENT (L.L.C)
P.O. Box22446
Dubai
Phone: +971-4- 3537024 Fax: +971-4- 3537025
E-mail:
Web site:
NEW HALWAN GARMENTS L.L.C
P.O. Box171957 Dubai
Phone: +971-4- 2251234 Fax: +971-4- 2260744
E-mail:
Web site:
NEXT (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 3685918 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
NIGHT BIRD TRADING
P.O. Box21880
Dubai
Phone: +971-4- 3534042 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
OASIS (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
OMER IBRAHIM TRADING L L C
P.O. Box234533 Dubai
Phone: +971-4- 2672464 Fax: +971-4- 2672319
E-mail:
Web site:
ORIENT RAINBOW TRADING (LLC)
P.O. Box43020
Dubai
Phone: +971-4- 3538697 Fax: +971-4- 3538698
E-mail:
Web site:
PASHMINA SHAWL TRADING
P.O. Box80710
Dubai
Phone: +971-4- 2253347 Fax: +971-4- 2351161
E-mail: [email protected]
Web site:
PATRIX TRADING (L.L.C)
P.O. Box34254
Dubai
Phone: +971-4- 2255510 Fax: +971-4- 2256688
E-mail:
Web site:
PEACOCKS (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686865
E-mail: [email protected]
Web site:
PROMMOLINE GIFTS TRADING (L.L.C)
P.O. Box122592 Dubai
Phone: +971-4- 2023877 Fax: +971-4- 2023892
E-mail: [email protected]
Web site:
RAFRAF JULABIAT(LLC)
P.O. Box16322
Dubai
Phone: +971-4- 2284918 Fax: +971-4- 2270926
E-mail: [email protected]
Web site:
REAL REARL TEXTILES
P.O. Box43717
Dubai
Phone: +971-4- 3527711 Fax: +971-4- 3527721
E-mail: [email protected]
Web site:
RED LINE FASHION
P.O. Box13360
Dubai
Phone: +971-4- 2255729 Fax: +971-4- 2844247
E-mail:
Web site:
RIVER ISLAND (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
S L A GROUP (L.L.C)
P.O. Box94472
Dubai
Phone: +971-4- 2274535 Fax: +971-4- 2274535
E-mail:
Web site:
SAHA TEX TRADING (L.L.C)
P.O. Box45800
Dubai
Phone: +971-4- 3538990 Fax: +971-4- 3538991
E-mail:
Web site:
SAIF AL DDIN TRADING (L.L.C)
P.O. Box97855
Dubai
Phone: +971-4- 2267401 Fax: +971-4- 2350345
E-mail:
Web site:
SALAH AL MARZOOQI CURTAINS TRADING (LLC)
P.O. Box118317 Dubai
Phone: +971-4- 2353844 Fax: +971-4- 3539187
E-mail: [email protected]
Web site:
SAMEERA SKY FASHION (L.L.C)
P.O. Box44185
Dubai
Phone: +971-4- 3514266 Fax: +971-4- 3514266
E-mail:
Web site:
SANDS PALACE TRADING ( L . L . C)
P.O. Box6980
Dubai
Phone: +971-4- 3354800 Fax: +971-4- 3353200
E-mail:
Web site:
SHATHA ALWADI TRADING (L.L.C)
P.O. Box171986 Dubai
Phone: +971-4- 2350473 Fax: +971-4- 2350483
E-mail: [email protected]
Web site:
SILK MOUNTAIN TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box95427
Dubai
Phone: +971-4- 2714303 Fax: +971-4- 2714826
E-mail:
Web site:
SILVER BELT TRADING (L.L.C)
P.O. Box171718 Dubai
Phone: +971-4- 2718566 Fax: +971-4- 2718566
E-mail: [email protected]
Web site:
SILVER CRYSTAL TRADING (L.L.C)
P.O. Box18568
Dubai
Phone: +971-4- 2282498 Fax: +971-4- 2282438
E-mail:
Web site:
SILVER SHARK TRADING (LLC)
P.O. Box43701
Dubai
Phone: +971-4- 3540812 Fax: +971-4- 3540811
E-mail:
Web site:
SKY SILK TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box51624
Dubai
Phone: +971-4- 3538102 Fax: +971-4- 3538452
E-mail: [email protected]
Web site:
SKY SUN TEXTILES (L.L.C)
P.O. Box43567
Dubai
Phone: +971-4- 2260232 Fax: +971-4- 2291242
E-mail: [email protected]
Web site:
SUNDER TEXTILE (L.L.C)
P.O. Box45920
Dubai
Phone: +971-4- 3539631 Fax: +971-4- 3539632
E-mail:
Web site:
SWEET DREAM TRADING (L.L.C)
P.O. Box47275
Dubai
Phone: +971-4- 2354384 Fax: +971-4- 2354389
E-mail: [email protected]
Web site:
TAIMA STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box118696 Dubai
Phone: +971-4- 2277045 Fax: +971-4- 2277054
E-mail: [email protected]
Web site:
TOP MAN TOP SHOP (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
USMAN MOHD OMAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box251651 Dubai
Phone: +971-4- 2723053 Fax: +971-4- 2724130
E-mail:
Web site:
VISION EXPRESS BRANCH OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA L.L.C
(DUBAI BRANCH)
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
WALLIS (BR. OF MOHAMED HAMOOD AL SHAYA (L L C))
P.O. Box1227
Dubai
Phone: +971-4- 2620007 Fax: +971-4- 2686765
E-mail: [email protected]
Web site:
YOUSUF MOHD. ALTANNAK TRADING EST.
P.O. Box1279
Dubai
Phone: +971-4- 2716055 Fax: +971-4- 2716806
E-mail:
Web site:
YUDHI STAR TEXTILES
P.O. Box118847 Dubai
Phone: +971-4- 2265416 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
2008 SHOES TRADING
P.O. Box120547 Dubai
Phone: +971-4- 2240870 Fax: +971-4- 2240871
E-mail:
Web site:
ABDULLA BIN HUMAID TRADING
P.O. Box46566
Dubai
Phone: +971-4- 2353808 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
AHMED DARWISH SALMIN TRADING
P.O. Box51749
Dubai
Phone: +971-4- 3935850 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AKBAR MOHD. QANAT BESHA (L.L.C)
P.O. Box8433
Dubai
Phone: +971-4- 2882614 Fax: +971-4- 2882614
E-mail: [email protected]
Web site:
AL ZAHRA AL SEHRIYAH TRADING
P.O. Box121048 Dubai
Phone: +971-4- 2286857 Fax: +971-4- 2286857
E-mail: [email protected]
Web site:
AL JABAL AL SHAMEKH TRADING L.L.C)
P.O. Box4081
Dubai
Phone: +971-4- 2213867 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
AL JALABIYA ALHADITHA READYMADE GARMENTS (L.L.C)
P.O. Box46040
Dubai
Phone: +971-4- 2267712 Fax: +971-4- 2267703
E-mail: [email protected]
Web site:
AL KHOLOOJ SHELA & ABAYA(L L C)
P.O. Box91471
Dubai
Phone: +971-4- 2217799 Fax: +971-4- 2223244
E-mail: [email protected]
Web site:
AL RASHAGA GERMENTS TRADING L L C
P.O. Box5068
Dubai
Phone: +971-4- 2281151 Fax: +971-4- 2281151
E-mail:
Web site:
AL WAFA TOYS TRADING EST
P.O. Box6273
Dubai
Phone: +971-4- 2288445 Fax: +971-4- 2288446
E-mail:
Web site:
BLUE TITANIC FASHION LLC
P.O. Box123105 Dubai
Phone: +971-4- 3378582 Fax: +971-4- 3379784
E-mail: [email protected]
Web site:
BOURJUAN FURS TRADING L L C
P.O. Box94343
Dubai
Phone: +971-4- 2284629 Fax: +971-4- 2213998
E-mail:
Web site:
CITY SPACE FASHION (L.L.C)
P.O. Box120296 Dubai
Phone: +971-4- 2257168 Fax: +971-4- 2253800
E-mail:
Web site:
D I GIORGIO TRADING (L. L. C)
P.O. Box15873
Dubai
Phone: +971-4- 2298851 Fax: +971-4- 2298850
E-mail:
Web site:
DUBAI HOLDING GROUP ( L . L . C ) BR
P.O. Box41477
Dubai
Phone: +971-4- 3413998 Fax: +971-4- 3413999
E-mail:
Web site: www.dubaiholding.com
ELENA FASHIONS (L.L.C)
P.O. Box120281 Dubai
Phone: +971-4- 2580407 Fax: +971-4- 2580408
E-mail:
Web site:
FAISAL SULTAN HILAL HUMAID TRADING
P.O. Box116578 Dubai
Phone: +971-4- 2298013 Fax: +971-4- 2298014
E-mail:
Web site:
FAJR ALSAHAR HOUSE FURNITURE (L.L.C)
P.O. Box252294 Dubai
Phone: +971-4- 2268826 Fax: +971-4- 2269550
E-mail: [email protected]
Web site:
FLOWER STAR TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box120435 Dubai
Phone: +971-4- 2737736 Fax: +971-4- 2737736
E-mail:
Web site:
FUTURE SHOE TRADING
P.O. Box119789 Dubai
Phone: +971-4- 2295010 Fax: +971-4- 2291151
E-mail: [email protected]
Web site:
HONG RU INTERNATIONAL TRADING (L.L.C.)
P.O. Box120279 Dubai
Phone: +971-4- 2352668 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
JAMAICA READY MADE GARMENTS TRADING
P.O. Box726
Dubai
Phone: +971-4- 3366815 Fax: +971-4E-mail: [email protected]
Web site:
JARRETELLE TRADING L.L.C
P.O. Box30667
Dubai
Phone: +971-4- 2328633 Fax: +971-4- 3238632
E-mail:
Web site:
KASHMIR EMPORIUM TRADING (L.L.C)
P.O. Box12057
Dubai
Phone: +971-4- 3544790 Fax: +971-4- 3544790
E-mail: [email protected]
Web site:
KEENWELL ZIMBERLAND GALLERY (L.L.C)
P.O. Box64287
Dubai
Phone: +971-4- 2297330 Fax: +971-4- 2292281
E-mail: [email protected]
Web site:
KHUSHIS TEXTORIUM (L.L.C)
P.O. Box1761
Dubai
Phone: +971-4- 2225220 Fax: +971-4- 2274040
E-mail: [email protected]
Web site:
MAJESTIC EMIRATES TRADING
P.O. Box8971
Dubai
Phone: +971-4- 2233323 Fax: +971-4- 2233553
E-mail:
Web site:
MICRO LEATHER TRADING (L.L.C)
P.O. Box120312 Dubai
Phone: +971-4- 2940301 Fax: +971-4- 2240903
E-mail:
Web site:
N-R-S INTERNATIONAL FZCO
P.O. Box261218 Jebel Ali Free Zone
Phone: +971-4- 8832092 Fax: +971-4- 8832091
E-mail: [email protected]
Web site:
PORT STAR TEXTILE(L.L.C)
P.O. Box51727
Dubai
Phone: +971-4- 3537479 Fax: +971-4- 3534341
E-mail:
Web site:
REFLEX WATCHES (L.L.C)
P.O. Box57891
Dubai
Phone: +971-4- 2720042 Fax: +971-4- 2239727
E-mail: [email protected]
Web site:
REMOUCH FASHION (L.L.C)
P.O. Box66767
Dubai
Phone: +971-4- 3454345 Fax: +971-4- 3455353
E-mail:
Web site:
SAFARI STAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box117359 Dubai
Phone: +971-4- 2265181 Fax: +971-4- 2265181
E-mail: [email protected]
Web site:
SALES INTERNATIONAL DUBAI
P.O. Box15359
Dubai
Phone: +971-4- 2733082 Fax: +971-4E-mail:
Web site:
SEASONAL COLOUR SCARVES (L.L.C)
P.O. Box42465
Dubai
Phone: +971-4- 2291936 Fax: +971-4- 2264121
E-mail:
Web site:
SHAMMA & SEEMA TRADING (L.L.C)
P.O. Box57863
Dubai
Phone: +971-4- 2353425 Fax: +971-4- 2353426
E-mail: [email protected]
Web site:
SHAMS AL DEYAR TRADING (L.L.C)
P.O. Box95617
Dubai
Phone: +971-4- 2728731 Fax: +971-4- 2728741
E-mail:
Web site:
SILVER PARADISE TRADING (L.L.C)
P.O. Box120549 Dubai
Phone: +971-4- 2256411 Fax: +971-4- 2353707
E-mail:
Web site:
STAR ALMANDOOS TRADING (L.L.C)
P.O. Box252183 Dubai
Phone: +971-4- 2353818 Fax: +971-4- 2353828
E-mail: [email protected]
Web site:
SWISS ARABIAN PERFUMES CO. (L.L.C.)
P.O. Box20432
Dubai
Phone: +971-4- 2268737 Fax: +971-4- 2259901
E-mail: [email protected]
Web site: www.sapguae.com
TAHERA TRADING L.L.C
P.O. Box28013
Dubai
Phone: +971-4- 2586968 Fax: +971-4- 2586967
E-mail:
Web site:
THE RED CARPET ( L . L . C )
P.O. Box81331
Dubai
Phone: +971-4- 3409924 Fax: +971-4- 3409973
E-mail: [email protected]
Web site:
TIANLONG TEXTILES CO (L.L.C)
P.O. Box43114
Dubai
Phone: +971-4- 3538515 Fax: +971-4- 3538516
E-mail: [email protected]
Web site:
VASAVI TRADING (L.L.C)
P.O. Box44977
Dubai
Phone: +971-4- 3510915 Fax: +971-4- 3510829
E-mail: [email protected]
Web site: www.vasavidxb.com
VERTEX TEXTILES TRADING (L.L.C)
P.O. Box46264
Dubai
Phone: +971-4- 3539691 Fax: +971-4- 3539691
E-mail: [email protected]
Web site:
VIOLET STAR TRADING ( L . L . C )
P.O. Box46561
Dubai
Phone: +971-4- 3939474 Fax: +971-4- 3939477
E-mail: [email protected]
Web site:
WAHAT BAGDAD TRADING (L.L.C)
P.O. Box83877
Dubai
Phone: +971-4- 2351193 Fax: +971-4- 2351194
E-mail:
Web site:
ZAVA TRADING (L.L.C)
P.O. Box122521 Dubai
Phone: +971-4- 3360779 Fax: +971-4- 3342211
E-mail: [email protected]
Web site:
Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai
Nguyến Phúc Nam
Download